A személyiségvizsgálat célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyiségvizsgálat célja"

Átírás

1 A személyiségvizsgálat célja Gyermekpszichodiagnosztika Világjáték, bábjáték, projektív tesztek Barna Csilla SE Általános Orvostudományi Kar Klinikai Pszichológiai Tanszék A pszichés problémák eredetének feltárása és a páciens megértése a megfelelő kezelés érdekében Általános cél: a személyiség és a viselkedés pontos leírása, valamint predikciók kialakítása a jövőbeni viselkedésről Konkrét célok: bizonyos jellemzők meglétének vagy hiányának leírása A klinikai állapot felmérése Számos stratégiát és módszert foglal magában: Klinikai interjú, benne a pszichés státusz felmérése Viselkedésdiagnosztika és megfigyelés Pszichodiagnosztikai vizsgálatok Fizikai vizsgálat Tesztek helye a pszichodiagnosztikai munkában a teszt diagnosztikai segédeszköz, támpontot ad a diagnózishoz, a klinikai adatokat kiegészítőalátámasztó, vagy annak ellentmondó eredményeivel. nincs önérvényessége (csak tesztből nem lehet) nemnélkülözhetetlen (mert nélkülük lehet) de nem felesleges (mert segítségükkel könnyebben és megbízhatóbban lehet) diagnosztizálni (Szakács) 1

2 Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek: Teljesítménytesztek Személyiségtesztek (szubjektív/objektív) Tünetbecslő skálák, kérdőívek Projektív tesztek: A személyiség belső pszichés mutatóit kivetítő próbák. Adatai kiinduló támpontok, amelyekből interpretációval jutunk el a diagnosztikai felelethez. Teljesítménytesztek: Egyértelmű eredményei a statisztikailag kidolgozott standardból közvetlenül leolvashatók. Projektív tesztek szerepe a pszichodiagnosztikában A tudattalan konfliktusok és motívumok feltárását segítik. A szabad asszociációt leginkább megközelítő módszerek. Definiálatlan, azaz explicit információt nem (vagy alig) tartalmazó feladatokkal provokálunk jellemző reakciómódot, viselkedést. Az értelmezést a vizsgált személy szubjektív jelentésadása határozza meg. Strukturálatlan helyzetekben, amikor valamiképpen jelentést kell adni a külvilági ingereknek, belső mintáinkat, saját élményanyagunkat vetítjük ki. (Lawrence K. Frank) 2

3 Projektív tesztek fontossága a pszichodiagnosztikában Azonosíthatóvá teszik a személyiség alapvető tünetképzési mechanizmusait A személyiség megismerését, a várható viselkedésmódok valószínűsítését teszik lehetővé A személyt foglalkoztató konfliktusokra utalhatnak Megmutathatják az alkalmazott elhárító mechanizmusokat, megküzdési stratégiákat Valószínűsítik a személy frusztrációs toleranciáját Utalnak a pszichoterápiás alkalmasságra Projektív tesztek a pszichodiagnosztikában Rorschach-teszt Szondi-teszt TAT, CAT Rajztesztek (Családrajz, Elvarázsolt család, Farajz-teszt, Ember az esőben) Világjáték Bábjáték Világjáték M. Lowenfeld, a világtechnikát, mint játékdiagnosztikai és terápiás módszert 20 éves klinikai tapasztalata alapján dolgozta ki, a gyermekek játékát vévealapul Ch. Bühler és mtsai a gyermekek számára standardizálták és világtesztnek nevezték el, szimptomatikusjegyeket felállítva A. Polc, Lowenfelddel folytatott megbeszélések és beleegyezése alapján alakította kia világjátéktesztet. Részei: Tér: kb. 75x52 cm nagyságú, 7 cm mély, kékre festett tálca. A tálca a tengert jelképezi. Megfelelő mennyiségű homok biztosításával a tengerben szárazföldeket lehet kialakítani. A valóságos környezet, az élet különböző területeinek, jelenségeinek kicsinyített elemei is rendelkezésre állnak. (emberek, növények, állatok, házak, közlekedési eszközök stb) Teljes sorozat 350 elemből, a rövidített 180 elemből áll Ezekből válogatva, minden irányítás nélkül építi fel a v.sz. a világot olyannak, amilyennek megélte, önmagában integrálta. 3

4 Az instrukció Ez itt a tenger (amit egy kék tálca szimbolizál) a homokból felépítheted a szárazföldet úgy, ahogy neked tetszik. Itt vannak emberek, növények, állatok, házak, közlekedési eszközök, bútorok. Minden, ami van a nagyvilágban, azt itt megtalálod kicsiben. Ezekből építhetsz egy olyan világot, amilyet akarsz. Ez lesz a te világod. Világjáték (Lowenfeld, Bühler, Polcz) konstruktív, projektív empirikus módszer formai és tartalmi, mennyiségi és minőségi szempontok szerint értékeljük egyes jegyeiből a személyiség struktúrájáról, a neurózis formáira lehet következtetni tartalmi elemeiből a traumatizáló élményeket, a felhívó kérdések segítségével a hovatartozás és kötődés viszonyait lehet feltárni A homok szerepe és az építési idő A homokozás átlag ideje gyerekeknél 3-7 perc. Jelöljük: normál, rövid, meghosszabbodott, elnyúlt Homokozási idő elnyúlása belső bizonytalanságot jelez, homok cél lesz, nem eszköz (4 év felett regressziós vagy fixációs tünet) Túl rövid homokozási idő belső feszültségre utalhat (szétszóródó figyelem, indulati feszültség, depresszió) Homok kezelése is jelzésértékű szórás, mellészórás, kézporolás ) Építési idő átlag: 20 perc (homokozási időt külön számítjuk) Exploráció Az építmény befejezéseután: mit épített, ésmi történik avilágban. Az explorációsidőt külön jelöljük. Lehet: Hallgatás nem válaszol, mert nem akar vagy nem tud (gátoltság, negativizmus). Segítő kérdésekkel oldjuk. Felsorolás kicsiknél természetes reakciómód. Rákérdezéssel tovább lehet lépni. (zárkózott, gátolt, gyenge verbalitású) Elmesélés gazdag fantázia, árnyalt emocionalitás Racionális magyarázat jó intellektusú, reális magatartású gyermekeknél. (védekezés, elhárító mechanizmus is lehet) Értelmezés ritka Továbbjátszás szóbeli magyarázat helyett, játékban mutatja meg, mi történik 4

5 Felhívó kérdések Hol laksz te itt ebben a világban? (otthon) Kivel laksz te itt, ebben a világban? (elsődleges kapcsolatok) Ki vagy te itt, ebben a világban? (önmaga, én-azonosítás) Hol süt a Nap és hol van árnyék? (érzelmileg pozitívan és negatívan hangsúlyozott területek) Hol üt ki tűz? (veszélyeztetett pontok, problémák) Az értékelés szempontjai Az első tárgy értelmezése A tér tagolása Alkalmazott kategóriák száma Szimptomatikus jegyek Harangoznak miért? Levelet hoz a postás. Kinek, mi van benne? Valami nagyon jó történik ebben a világban. Mi az? Valami nagyon rossz történik ebben a világban. Mi az? Diagnosztikai támpontok, szimptomatikus jegyek Dezorganizáció Izoláció Üresség Merevség, rigiditás Kategória hiány Traumatikus jegyek Agresszió Szorongás Regresszió Depresszió Bábjáték Polc A. állítottaössze, sorozata24 bábuból áll. Ezek a gyermek elsődleges és másodlagos környezetének tagjai, és néhány jelképes ember- állatfigura A feladat: a készlet segítségével megeleveníteni egy történetet, amit ő talál ki Egyénileg és csoportosan isalkalmazható Nem olyan időigényes, mint a világjáték Szűkebb diagnosztikai felületet biztosít Kevesebb az objektív és számszerű értékelésitámpont 5

6 A bábjáték sajátosságai A játék intenzitása magasabb fokú A paraván rejtettséget, védelmet nyújt, kiemel a valóság korlátai, szabályai közül, oldja a gátlásokat A kínos, rejtett tartalmak szabadon felszínre kerülhetnek A gyermek átadja magát a játéknak, így nem éli meg a vizsgálati szituációt, a helyzet természetes marad 1. Képszerű ez megfelel a gyermek vizuális beállítottságának 2. Dramatikus ez az előadásmód sajátosan megfelel a gyermeki pszichének 3. Mozgásra épül a cselekmény gyermekeknél a mozgásos komponensek nagyon erősek, a mozgásos élmény örömet jelent. 4. Jelképes a gyermek utalásos, sűrített gondolkodásának megfelelő 5. Csodálatos - az élettelen bábu megelevenedik, a gyermek egyszemélyben alkotó-varázsló és az életre keltett figura is. 6. Az érzelmek kivetítését, leregálását biztosítja elfojtásokat, vágyakat, indulatokat lehet kiélni (mindezt úgy, hogy a valóságban nincsenek következményei) Tesztbábuk Paraván rejtettséget, takarást, védettséget nyújt. Védelem, fedezék. Ház és színház. Játékra hívó hely. Kiemel a valóság szabályai és korlátai közül. A báb varázslatos lény, a játékos azonosulhat vele, kínálja az újabb rejtőzködési, átalakulási lehetőséget. Erős felhívó jellege van Beszéd, mozgás az ezzel egybekötött identifikáció a legteljesebb, hatása a legerősebb Elsődleges környezet figurái: anya, apa, tanító néni, tanító bácsi, nagymama, nagyapa, kisfiú, kislány, iskoláslány, iskolásfiú, csecsemő, malacka, serdülő fiú, serdülő lány Másodlagos környezet figurái: fehér köpenyes figura; erőszak, hatalom képviselője; estélyi ruhás nő; futballista Jelképes figurák: királyfi; hosszú aranyhajú, fiatal nő; anonim figura; mikulás, jóisten, püspök, pap kifejezésére alkalmas figura; klasszikus bohóc figura; vörös trikóanyagból készült ördögszerű figura; fekete állatfigura; kígyó 6

7 Instrukció Nézd, milyen bábukat mutatok neked. Azt szeretném, ha valami olyat játszanál velük, amit nem olvastál, nem hallottál, nem láttál soha, amit te találtál ki, mert nekem az a legérdekesebb. Persze, ha van kedved, eljátszhatsz velük mást is, de sokkal érdekesebb lesz az, amit te találsz ki. Megfigyelési szempontok A gyermek magatartása játék közben (testtartás, mozgáskoordináció, beszéd, fantázia, metakommunikáció) A játék formai része (paraván, bábuk használata) A játék tartalmi része (sablon/projekciós játék, regresszió, agresszió, vágyak, félelmek megjelenítése, traumatikus történések) Az eljátszás módjai: Pontról-pontra: az eljátszás feszültség-levezetés, magában hordozza a közlés okozta megkönnyebbülést. Kísérlet, hogy fölébe kerekedjen az élménynek. Megfordítva a szerepeket: elhárító mechanizmus, és az agresszió levezetését szolgálja. Impulzusok kiélését, bosszúállás lehetőségét elaborációs síkon. Igazságtevés. Korrigálva a történetet: kísérlet a nehézséget okozó élmény pozitív megoldására, feldolgozására. Terapeuta magatartása: A terapeuta látható, várakozásteljesen figyel, reagál a játékra. Szükség esetén biztatással, felhívó kérdésekkel beléphet a játékba. A játék tartalma: a klinikai munka szempontjából a legfontosabb rész. Figyeljük: megelevenítési mechanizmust, kifejezési módot, regressziós elemeket, agresszív megnyilvánulásokat, büntető-, önbüntető tendenciák megjelenését, vágyak félelmek, konkrét traumatikus történések, konfliktushelyzetek megjelenítését, interperszonális relációkat. 7

8 Diagnosztikai beavatkozás A bábjáték és világjáték kiegészíti egymást Visszhangfal érezze az odafigyelést, odafordulást. Lehet, mint néző, mint terapeuta, mint bábfigura. Kérdezés ha elakad a gyerek, ha pontosítani akarunk, ha viszonyokat tisztázni, vagy a játék mélyítése, folytatása céljából. Terápiás is: Együttjátszás - játékelfogadással Játékhívás Szituációnyújtás Bábjáték: Tartalmi elemek dominálnak Világjáték: Formai, számszerű és strukturális elemek dominálnak Rajztesztek Egy adott kórkép sokféle módon fejeződhet ki grafikusan, és minden képi kifejezésmögött többféle jelentésállhat. Sok esetben olyan ablakot nyitnak a személyiség mély rétegeibe, amely hirtelen megmutatja a legmélyebb, legbelső, legalapvetőbb rétegeket is a személyiségben. A projektív rajzok nem arra valók, hogy a beteg ismerete nélkül, pusztán ránézve egy rajzra, diagnosztikus következtetéseket vonjunk le. Az értelmezésheza rajzot összefüggésekbe kell helyezni. (Vass) Grafikus szint Formai struktúra Tartalom szintje Értékelés szintjei: 8

9 Értékelés szempontjai: Rajztesztek csoportjai Alakok, formák térbeli elhelyezkedése Ceruzanyomás erőssége Vonalvezetés A rajz globális tartalmi mondanivalója Színek használata, a színezés módja Indulati elemek, expresszivitás Szimbólumok megjelenése Tematikus rajzvizsgálatok, tartalmi kötöttségű tesztek: Főleg az intelligencia fejlettségi szintjének megállapítására alkalmasak De projektív jellegük miatt a személyiség effektív tartalmára, alkalmazkodási zavarokra, aktuális konfliktusokra és patológiás jegyek felismeréséhez nyújtanak diagnosztikus támpontot. Formai kötöttségű rajzvizsgálatok: Számtalan megoldási lehetőséget kínálnak Jelzik a személyiség differenciáltsági fokát, emocionális tartalmát Tematikus rajzvizsgálatok Goodenough Alak- vagy Emberrajz Családrajz Az elvarázsolt család Koch - Farajz Családrajz A gyermek felszólítást kap, hogy rajzolja le családját Támpontot ad a viszonyrendszerről, fontosságról...etc. Informatív: végeznek-e valamilyen akciót, kit húz át, kit felejt le, használ-e színeket, milyen a kidolgozottság, stabilitás 9

10 Az elvarázsolt család Nagyobb teret ad a projekciónak A családi konfliktusokból áttételesen több jelenítődhet meg A rajz jellemzőin túl, fontos a szerepválasztás is Farajz A farajz felhasználása a személyiség megismeréséhez, azon az elgondoláson alapszik, hogy az ember megjelenik az általa rajzolt faképben. Könnyen és rövid idő alatt lebonyolítható. Nem nyújt teljes személyiségképet, de értékes adatokkal járul hozzá más diagnosztikai eljárások eredményeihez. Farajz értelmezése A rajz értelmezése a növési irány, nagyságviszonyok, arányok megállapítás után több jegyre is kitér. Különös figyelem: a rajzokon megjelenő traumatikus jegyekre (odú, csonkolt törzs, kitépett, kidőlt fa) A fák párhuzamos értékelése mutatja a hasonlóságot, különbségeket TAT Thematic Apperception Test 1935, Morgan, Murray pszichodiagnosztikai eljárás A teszt anyaga: 31 kép, melyből férfiak és nők, 15 év alatti fiúk és 15 év alatti lányok vizsgálatához Az instrukció arra szólítja fel a személyt, hogy a látott képekre találjon ki történeteket: milyen helyzetet lát, mik lehettek az előzmények, és mi fog történni ezután. A képek különböző felszólító jellegűek, és ennek megfelelő témákat provokálnak. A vizsgálatot általában két részletben vesszük fel. Az utóteszt célja, hogy megtudjuk, milyen forrásból származnak a történetek és vezető elemeik Leginkább a latencia kor után alkalmazhatjuk 10

11 A vizsgálat elve A képekből kiinduló történetszövésben a v.sz.: Felhasználja vágyteljesítő ábrándjainak és szorongásos tudattartalmainak elemeit Áttételesen belevetíti elfojtott konfliktusait, feszültségeit Megmutatja jellemző elhárító mechanizmusait (pl. azonosulás, izoláció, reakcióképzés, racionalizálás) A projekció Konfliktusokra utalhat, melyek a személyt foglalkoztatják Megmutathatja az alkalmazott elhárító mechanizmusokat Jelezheti az elaboráció és a teljesítőképesség színvonalát. A tartalmi elemzés szempontjai 1. A főhős 2. A főalakok indítékai, törekvései, érzelmei 3. Környezeti hatások 4. Megoldások 5. Tematika 6. Érdeklődés, érzelem Ezek alapján Murray szerint a személyiséget 3 rétegben értelmezhetjük: Mély, tudattalan vágyak Fantáziavilág (melynek problémáit átéli, de cselekvéseiben nem érvényesíti Nyíltan megjelenő viselkedés-mozzanatok CAT Children s Apperception Test A TAT gyermekváltozata, L. és S. Bellak dolgozta ki (1948) 3-10 éves korú gyermekek vizsgálatára A teszt 10 táblát tartalmaz A képek nyomon követik a gyermeki személyiségfejlődés analitikus állomásait (testvéri rivalizáció, oralitás, agressziótól való félelem, autoritáshoz való viszony, szobatisztaság etc) Grafikus ábrázolásban állatfigurák jelenítenek meg valamilyen élethelyzetet (antropomorf stílusban). A v.sz. feladata, hogy mondjon egy mesét a kép alapján, úgy hogy ki kell találnia hozzá a képen már nem látható befejezést. 11

12 Jegyzőkönyv elemzése 10 kategória alapján (Bellak) 1. Mi a legfontosabb téma van-e közös vonás a történetekben? 2. Melyik a legfontosabb hős? 3. A hősök közül kire van leginkább szükség? 4. Milyen a gyermek elképzelése a környezetéről? 5. Milyen konfliktusokat fejez ki? 6. A szorongások természete 7. A legfontosabb védekezései a szorongások és konfliktusok ellen 8. A superego felügyelete 9. Az én-integráció 10. Az össz-személyiség F. Várkonyi Zsuzsa 4 érzelmi faktort javasol elemzésre: 1. agresszió 2. szorongás 3. harmónia 4. kompetencia 12

A JÁTÉKTEVÉKENYSÉG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN

A JÁTÉKTEVÉKENYSÉG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN Szilágyi István (Eger) A JÁTÉKTEVÉKENYSÉG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN A játéktevékenység a gyermek legfontosabb tevékenysége az óvodáskorban és részben a kisiskolás kor elején. A gyermek

Részletesebben

16. Janovszki Gabriella: A játék és a mese kultúrtörténeti jelentősége, szerepe gyermekkorban, valamint egész felnőtt létünk során

16. Janovszki Gabriella: A játék és a mese kultúrtörténeti jelentősége, szerepe gyermekkorban, valamint egész felnőtt létünk során 16. Janovszki Gabriella: A játék és a mese kultúrtörténeti jelentősége, szerepe gyermekkorban, valamint egész felnőtt létünk során 1. Bevezetés: A primitív társadalmak emberéről gyakorta hamis kép él bennünk,

Részletesebben

Neveléstudományi kutatások közben

Neveléstudományi kutatások közben ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szerkesztette: Szabolcs Éva Garai Imre... Neveléstudományi kutatások közben válogatás doktori hallgatók munkáiból A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSA ALAPOZÓ TANULMÁNYOK...

Részletesebben

Rákos a tesóm, de én sem vagyok valami jól! Daganatos gyerekek egészséges testvéreinek pszichés folyamatai

Rákos a tesóm, de én sem vagyok valami jól! Daganatos gyerekek egészséges testvéreinek pszichés folyamatai BARLAY M. LAURA Pécsi Tudományegyetem l.m.barlay@gmail.com Rákos a tesóm, de én sem vagyok valami jól! Daganatos gyerekek egészséges testvéreinek pszichés folyamatai Daganatos gyerekek egészséges testvéreit

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Életút-rajzok vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Életút-rajzok vizsgálata Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Szak SZAKDOLGOZAT Életút-rajzok vizsgálata Javítóintézetben gondozott adoleszcensek rajzvizsgálata Készítette: Balogh Zsófia Nóra Nappali

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK GARAI DÓRA Organikus és neurotikus hátterû IQ romlással együtt járó teljesítményzavarok differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében V Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ:

Részletesebben

Pszichodiagnosztika Pszichológiai tesztek alkalmazása a klinikumban Információszerzés exploráció anamnézis strukturált interjú heteroanamnézis önéletrajz standardizált eszközök=tesztek Tesztek alkalmazása

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés AZ IDENTITÁS ALAKULÁS FORDULÓPONTJAI ÉS A MEGKÜZDÉS SAJÁTOSSÁGAI VELESZÜLETETTEN ÉS TRAUMA KÖVETKEZTÉBEN SÉRÜLT MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK NARRATÍVUMAIBAN Garai Dóra Debreceni

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata !!!"#$ % GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata ez a szám az Oktatási minisztérium és támogatóink 2004. évi személyi jövede lemadó - jából felajánlott 1% (az apeh által

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MŰKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MŰKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 20. számú módszertani levele AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS SZAKÉRTŐK MŰKÖDÉSI KÖRÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tartalomjegyzék Bevezetés I. Az igazságügyi pszichológus

Részletesebben

A gyermek játéktevékenysége

A gyermek játéktevékenysége A gyermek játéktevékenysége A játék néhány elméleti megközelítése Biológiai magyarázatok (klasszikus játékelméletek:) A játék adaptív funkciói: felkészíti az egyedet az életre: a tapasztalatszerzés egy

Részletesebben

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1

Bede Nóra. Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Bede Nóra Szociális konstruktumok a segítő szakmában 1 Szerencsés tény, hogy az elmúlt években mind többen és mind gyakrabban foglalkoznak elméleti és gyakorlati szempontból a gyermekvédelmi tapasztalatokkal.

Részletesebben

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGBEN NEVELKEDETT GYERMEKEK MADÁRFÉSZEK RAJZTESZTJEINEK ELEMZÉSE

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGBEN NEVELKEDETT GYERMEKEK MADÁRFÉSZEK RAJZTESZTJEINEK ELEMZÉSE Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 84-102. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.4 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGBEN NEVELKEDETT GYERMEKEK MADÁRFÉSZEK RAJZTESZTJEINEK ELEMZÉSE Sági Zsuzsanna 1 Vass Zoltán

Részletesebben

Program és Absztraktok

Program és Absztraktok Program és Absztraktok Szorongás és agresszió Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010.

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Helyi Nevelési Programja K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik

Részletesebben

Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia

Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia In: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Szerk.: Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi és Oláh Attila. Trefort Kiadó Budapest, 2007. 356-383 o. Katarzis-élményre

Részletesebben

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN. Módszertani levél. Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit. Összeállításában és kipróbálásában közreműködött:

JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN. Módszertani levél. Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit. Összeállításában és kipróbálásában közreműködött: JÁTÉK A BÖLCSŐDÉBEN Módszertani levél Írta: Korintus Mihályné Dr. Dr. Nyitrai Ágnes Rózsa Judit Összeállításában és kipróbálásában közreműködött: Acsai Lajosné Balázs Ádámné Kiss Jánosné Kissné Fazekas

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Pedagógiai Programja KÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelőtestülete 2013. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik a mindenre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető...0

Tartalomjegyzék. Bevezető...0 Tartalomjegyzék Bevezető...0 1. A protokoll fogalma, célja, jelentősége, szerepe, alkalmazása...0 1.1 A szűken értelmezett protokoll leírásának célja...0 1.2 A protokoll jelentősége...0 1.3 A protokoll

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK Szabaddá táncolom a lelkemet (W.Gürtler anorexiás/bulímiás betege) TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-18-4 Önismeret és együttműködés a közszolgálatban szerző: Svelta Erzsébet lektorálta: Dr. Benedekné Dömötör Ildikó 1 Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II.

Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Vekerdy Tamás Szülők, gyerekek és iskolák péntek 14.30 16.00; Plenáris Liget I II. Mit kellene tudniuk a szülőknek, amikor a gyerekük az iskolába lép? Az iskolába induló gyerek testi és lelki sajátosságai.

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben