Művészetek modulfüzet 9. évfolyamos tanulók számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészetek modulfüzet 9. évfolyamos tanulók számára"

Átírás

1 Művészetek modulfüzet 9. évfolyamos tanulók számára Készült a TÁMOP /2-2F támogatásával Összeállította: Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Árpád TISZK, Székesfehérvár 2009

2 MŰVÉSZETEK Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 2

3 Felzárkóztató képzés 1 évfolyamra Modul: Művészetek Éves óraszám: 36 óra Bemeneti követelmények: nincs A modulfüzet alapadatai A modul célja: A tanulók ízlésének, kritikai érzékének, fogékonyságának formálása, fejlesztése a zene, a dráma, a rajz és a vizuális kultúra területein, valamint a kommunikációs, kooperációs készségük javítása, személyiségük gazdagítása a művészetek adta lehetőségek alkalmazásával. A modul során elsajátítandó kompetenciák, a tanuló a modul végére képes legyen: Használni a megismert vizuális kifejezőeszközöket, értékítéletet alkotni művészeti alkotásokra vonatkozóan, saját alkotófolyamatában a jó és a rossz döntéseket elemezni, saját és mások munkáját elemezni, értékelni, a munkafolyamatok során ésszerű és gazdaságos sorrendet kialakítani. A modulban alkalmazott értékelési módszerek Számonkérés formája Számonkérések rendszeressége Számonkérés tartalma A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek Megszerezhető minősítések A minősítéshez tartozó követelmények a tanuló munkájának folyamatos megfigyelése, az elkészült produktumok szöveges jellemzése a követelmények által meghatározott szempontok szerint folyamatosan az órákon készült produktumok minősítése szóbeli teljesítmények, tudásszintet ellenőrző feladatlapok, produktumok készítése szöveges értékelés, valamint elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles osztályzat a félév végén Az értékelés a tanuló önmagához mért fejlődését fejezi ki, valamint a követelményekben meghatározott teljesítményszinteken alapul. 3

4 Az ellenőrzés legfőbb módja a tanuló munkájának folyamatos megfigyelése, az értékelést pedig elsősorban a készült produktumok szöveges jellemzése jelenti. Az értékelés a követelmények által meghatározott szempontok szerint történik, és mindig a tanuló önmagához mért teljesítményét tartalmazza. A tanuló teljesítményszintjét a félévek végén osztályzattal (öt fokú) is kifejezzük. Az osztályzat a tanulónak a tantervben meghatározott követelményszinthez viszonyított teljesítményét fejezi ki. Az osztályzat az órákon készült produktumok minősítésének, a tanulók szóbeli teljesítményszintjének, valamint a tudásszintet ellenőrző feladatlapok megoldási eredményeinek alapján alakul ki. A szóbeli értékelés akár tanórán, akár félév végén történik mindig a tanulók önmagához mért fejlődését fejezi ki, a követelményekben meghatározott teljesítményszint figyelembevételével. 4

5 I. Bevezetés Kedves Tanuló! A munkafüzet, amit most a kezedben tartasz, a művészetekről szól. Ne ijedj meg, nem tanulnivalót tartalmaz, hanem a kedvedet és az érdeklődésedet szeretné felkelteni és fenntartani a művészet különböző ágai, s egyáltalán a szép iránt. A leckékben felelevenítheted az eddig tanult technikákat, elemzéseket, ábrázolási eszközöket. Rajzolhatsz, festhetsz, vághatsz és tervezhetsz, egyszóval alkothatsz. Szó lesz a művészeti korszakokról is, de játékosan, feladatokkal kiegészítve. A feladatokat gondosan válogattuk. Reméljük, te is érdekesnek tartod majd őket! A Művészetek modulfüzetet úgy állítottuk össze, hogy megtalálhasd benne az egész évfolyam tananyagát. Sőt, a rajzoláshoz, festéshez szükséges lapokat is tartalmazza, hogy munkádat és felkészülésedet megkönnyítse. A Bevezetésben megismerkedhetsz azokkal a jelekkel, amelyek munkádat fogják segíteni a tanév során. A követelmények sikeres teljesítéséhez azt kérjük tőled, hogy a tanórákon aktívan vegyél részt, a csoportmunkában legyél társaid segítségére! A modulfüzetben találsz önálló, szorgalmi feladatot. Arra bíztatlak, próbáld meg ezeket elkészíteni! 5

6 II. Hogyan használd a modulfüzetet? A tankönyvben a könnyebb eligazodás érdekében a feladatok típusát és a szükséges eszközöket egyszerű ábrákkal, piktogramokkal jelöljük. Ahol rajzos, alkotó feladat lesz, ott ezt a jelet látod: Ott ahol beszélgetés, magyarázat, illetve az elkészült alkotások értékelése lesz, a feladat, ezt látod: Az írásos feladatnak ez a jele: Tanév során az egyes feladatok elkészítéséhez a következő anyagokat, eszközöket használjuk fel: A/4-es műszaki rajzlap ceruza, radír körző, vonalzó színes ceruza, filctoll 6

7 olló, ragasztó festék, ecset Használd az internet segítségét! könyvtári feladat agyagozás, gipszöntés tanulmányi séta 7

8 1. óra: Bemutatkozó rajz Az embert nemcsak ujjlenyomata jellemzi, hanem többek között a kezének a formája, a színe, a díszítése is. Tedd a kezedet szétnyitott ujjakkal a lapra, és rajzold körbe! A tenyeredet töltsd ki olyan formákkal és színekkel, amelyek jellemzők rád! Ábrázolhatsz valamilyen sportágat, lerajzolhatod, kedvenc hobbidat, állatodat, ékszereidet! 8

9 2. óra: Szeretnénk, ha Te is értékelnéd a feladatokat és a saját munkádat is! 1. Találj ki és ceruzával rajzolj le olyan egyszerű jeleket (piktogramokat), amelyek a neked tetsző feladatokat és munkákat jelöli! 2. Ide találj ki olyan jelet, mely a neked kevésbé tetsző feladatokat és munkákat értékeli majd! 9

10 3.óra: Drámajátékok a játékok leírása 1. Ritmusjáték Körben ülünk, ritmusra csettintünk, és tapsolunk. Egy csettintés a jobb kézzel, egy csettintés a bal kézzel, egy taps elöl a combon. A tanár kezdi a játékot. Az első csettintésre mondja a saját nevét, a másodikra valakinek a nevét a körből, utána következik a taps. Ezután jön a megszólított, aki szintén mondja a saját nevét, aztán egy másik gyerekét, és így tovább. 2. Pókháló névjáték Körben ülünk, a tanár indítja a játékot. Megfogja a gombolyag kezdő szálát, mondja a saját nevét, és átdobja a gombolyagot az egyik tanulónak kör túloldalára. Ő is megmondja a nevét, és tovább dobja a gombolyagot, s így tovább. Ezzel aztán valamilyen módon valamennyi játszó részese lesz a hálónak. A hálót le is kell fejteni, oly módon, hogy fordított sorrendben dobja mindenki a gombolyagot annak a társának, akitől eredetileg kapta. A visszadobásnál meg kell nevezni a társát. (A gombolyagot mindig a fonal fölött dobjuk. Visszadobásnál tekerjük föl a fonalat.) 3. Fedő - név Körben ülünk. A tanár kezdi a játékot. A kör közepére áll, kezében egy fedő. Élére állítva megpörgeti a fedőt, s közben mondja valakinek a nevét. A megszólított gyereknek el kell kapnia a fedőt, amíg az pörög. Ha ez nem sikerül, visszaül a helyére. 10

11 4. óra Rajz és vizuális nevelés : Ősz projekt 1. rész Egyéni előzetes feladat (A témák végiggondolása, anyaggyűjtés) - az ősz jellemző jegyei - őszi munkák a kertben és a szántóföldeken - az időjárás megváltozása, az ősz hatása az emberekre, állatokra. 1. Az asztal közepén egy letakart kosarat látsz! Tapintással, próbálj rájönni, milyen zöldségek és gyümölcsök vannak a kosárban! 2. Őszi képeket látsz! Nézd meg, melyiket ismered fel! Mi van a képeken? Csoportosítsd őket! 3. Csoportalakítás (letakart kosárból kartonformák húzása:alma, körte, dió, stb.) 1.csop. : A táblán szavakat látsz, melyek azonban összekeveredtek. Próbálj rendet csinálni közöttük úgy, hogy őszre jellemző szókapcsolatokat kapj eredményül! 2.csop. : Őszi gyümölcsöket fogtok kóstolni! Találjátok ki, milyen gyümölcsfalatkát kaptatok! Az illat és az íz segít! 3.csop. : Készítsetek a gyümölcsök táplálkozásunkban betöltött szerepéről 5-6 mondatos kiselőadást! Hívjátok segítségül az internetet! 4. Válasszatok a következő tevékenységekből! Kiválasztott gyümölcs mozaikképének elkészítése Gyümölcstál készítése sóliszt-gyurmából Munka közben Vivaldi: 4 évszak (Ősz tétel) című zeneművét halljátok! 11

12 5.óra: Ősz projekt 2. része 1. Húzzatok az asztalon levő kártyák közül! Külön csoportba kerülnek a pirosak, a sárgák és a barnák! 2. Memória játék következik. Találjátok meg az összetartozó párokat (kép-kép, kép-szó, szószó)! 3.Alkossatok a táblán lévő összekevert betűsorokból értelmes szavakat! Segítségként: a szavak is az ősz témakörből valók. 4.Csoport munka következik: - 1.csoport: Az asztalon látható magvakból, terményekből, termésekből képet fogtok készíteni! - 2.csoport: A gyűjtött és lepréselt levelekből levélképet fogtok készíteni! - 3.csoport: Válasszatok ki egy érdekes alakú levelet! Mit látsz ki belőle? Mivé lehet kiegészíteni? Internetes feladat: - Gyűjtsetek szólásokat, közmondásokat az ősszel, az időjárással kapcsolatban! - Gyűjtsetek jeles napokhoz kapcsolódó őszi népszokásokat! Feladat: A következő órára mindenki hozzon magával őszi gyümölcsöket! 12

13 6. óra: Természet utáni tanulmányok: Ősz projekt 3. része Szabálytalan testek (gyümölcsök) valósághű ábrázolása Az óra anyaga: természet utáni tanulmány (akvarell) 1. A mai órára mindenki hozott egy őszi gyümölcsöt. Vegyétek a kezetekbe ezeket, tapintsátok ki a formájukat! Mondjátok el, fogalmazzátok meg fő jellegzetességeiket! Figyeljétek meg és nevezzétek meg jellemző színüket! 1. A mai órán festeni fogtok! A gyümölcsökből állítsatok össze közösen egy kompozíciót, amit le fogtok festeni! (csendélet közös beállítása) 2. Figyeljétek meg: az arányokat, a gyümölcsök térbeliségét, színeit, egymáshoz viszonyított helyzetét! Takarják-e egymást? 3. Készítsétek elő a szükséges felszerelést! (szervezési feladatok) 5. Mindenki fesse le a gyümölcsét! 6. Értékeljük közösen az elkészült festményeket! Tegyük fel a táblára őket és nézzük meg, hogy érvényesültek-e az alábbi szempontok? Térbelisége megfelelő-e? Valósághű-e? 13

14 7. óra: Összefoglaló foglalkozás: Ősz projekt 4. része 1. Rendezzünk az elkészült alkotásokból kiállítást! - Keretezzétek be a képeket! A keretezéshez ragasztót és összesodort krepp-papírt fogtok használni! - Az internetről gyűjtött információkat nyomtassátok ki! Az internetes feladat az 5. óra feladata volt. Lapozz vissza! - Az összegyűjtött munkákat helyezzétek a falon levő parafa faliújságra! - Írjuk alá az alkotók nevét! 2. Értékeljük közösen az elvégzett munkát! - Melyek voltak az együttműködés tapasztalatai számodra? - Mit sikerült megvalósítanod a kitűzött célokból? 14

15 8. óra: Drámajátékok a játékok leírása 1. Hullámjáték A játékosok szorosan egymás mellé helyezett székeken ülnek körben. Középen áll a kapitány, ő irányítja a játékot. Hullám jobbról! kiáltja, és mindenkinek egy székkel balra kell ülnie. Hullám balról! kiáltja, és mindenkinek egy székkel jobbra kell ülnie. Az utasításoknak gyorsan egymás után kell elhangoznia. Közben a kapitány éberen figyel, mert ha valahol üres széket lát, oda gyorsan leülhet. Ettől kezdve az a kapitány, akinek nem jutott szék. A kapitány néha Dagály! -t is kiálthat. Ilyenkor mindenkinek össze-vissza kell helyet cserélnie. Így azután a kapitány is biztos helyhez jut és új kapitány kerül középre. 2.Szembekacsintós gyilkos (ügyességi játék) A játékosok körben ülnek, úgy, hogy mindannyian jól lássák egymás szemét. Minden játékosnak állandóan a többi játékos szemét kell figyelnie. A gyilkos feladata, hogy a játékostársaira kacsintson. Akire rákacsintott az hangosan jelzi ezt a többieknek és lehajtja a fejét. Ezzel ő már kiesett a játékból. Ha valamelyik játékos úgy érzi rájött ki a gyilkos, akkor fel kell emelnie az egyik kezét és jelezni a többiek felé, hogy gyanakszik. Amikor már hárman gyanakszanak (kisebb létszám esetében elegendő a kettő is), akkor egyszerre rá kell mutatniuk a gyilkosra. Ha mindannyian a gyilkosra mutattak, akkor ezzel a gyilkos kiesik és kezdődhet egy újabb játék. Ha viszont nem ugyanarra mutattak, akkor a játék folytatódik, anélkül, hogy bárki is kiesne. 15

16 9 10. Kreativitást fejlesztő feladatok 1. Csoportalakítás: Húzz egyet a fénykép-darabokból, majd keresd meg a csoportodat, azokat, akik ugyanilyen számot húztak! A táblán táblagyurma segítségével állítsatok össze egy képet! 2. Könyvtári feladat: A könyvtárban válasszatok ki egy nektek tetsző festményt, grafikát! Fóliát rátéve másoljátok át a körvonalait! 3. A tanteremben: A fólián levő ábrát, írásvetítővel, vetítsétek ki a falra, nagy, fehér rajzlapra vagy csomagolópapírra! A kivetített vonalakat filctollal rajzoljátok át a táblán levő lapra! Asztalra téve a hatalmas ábrát kiegészíthetitek, átalakíthatjátok, folytathatjátok! Így óriási és nagyon érdekes művek születhetnek. 4. Tegyétek fel a faliújságra az így elkészült, hatalmas, színes alkotásokat! 16

17 11. óra: Kedvencem Egyéni előzetes feladat: Hozz magaddal egy fotót! Ezen lehet bármelyik kedvenced, énekes, színész, zenész stb. Lehetőleg olyan képet válassz, mely legalább tenyérnyi méretű, és amelyen a kiválasztott személy arca szemből látszik! (A csoport tanulói közösen beszéljétek, ki, milyen fotót hozott. Aki szeretné, elmondhatja azt is, miért pont őt választotta.) 1. Vágd ketté a fotót pontosan középen! 2. Az egyik felét ragaszd fel a rajzlapodra! 3. Grafitceruzával rajzold meg az arc hiányzó felét! Figyeld meg az arányokat, mi, mekkora! Színezd be a rajzolt részt, próbálj hasonló színeket használni! 4. Végül a hátteret is beszínezheted! 5. Nézzétek meg közösen az elkészült alkotásokat! A legügyesebb munkáknál fel sem tűnik, hogy fele fénykép, fele rajz. 6. Ha nem sikerült, vagy még jobbat szeretnél, használd fel a fénykép másik felét! 17

18 12. óra: Formaábrázolás nagyméretben, csomagolópapíron 1. Páros munka, párválasztás (tetszőleges összetételű párok alakulhatnak) 2.A munka menete: Terítsetek le csomagolópapírt a padlóra! Az egyik tanuló feküdjön rá a leterített papírra, a másik pedig grafitceruzával rajzolja meg a test körvonalát! Ezután a csomagolópapírt helyezzük fel az asztalra! Keltsük életre a körvonalat! Rajzoljátok rá az arc részeit, a ruházatot! Temperafestékkel fessétek meg a figurát! Törekedjetek arra, hogy színeiben, formáiban hasonlítson az eredetire! Ha elkészültetek és megszáradt a festék, vágjátok ki az alakokat! 3.A tanterem falára erősítve rendezzetek kiállítást! 4.Rendezhettek versenyt is, kinek sikerült a legjobban visszaadni a modell sajátosságait! 18

19 13. óra: Az emberforma síkábrázolása 1. A mai órán groteszk emberfigurát fogunk készíteni csoportmunkában. Mit jelent ez a szó: groteszk? Keressük ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából a pontos megfogalmazást! Groteszk: 2. Csoportalakítás: lapokra 1-4. számok vannak írva, ebből húz mindenki. 3. Minden csoport más testrészt készít több példányban: 1. csoport: Ti karokat és szájat készítsetek! 2. csoport: Ti lábakat és orrot készítsetek! 3. csoport: Nektek fejet és fület kell készítenetek! 4. csoport: Ti törzset és szemet készítsetek a leendő emberfigurához! 4. Minden csoport hozza ki az elkészült testrészeket! Most pedig megkezdődhet az emberfigura összerakása! Ragasszátok fel a testrészeket a csomagolópapírra! (Összerakásnál gondolj arra, mit jelent a groteszk! Bátran készíts nevetséges, ijesztő, képtelen figurát!) 5. A terem falára erősítve rendezzetek kiállítást! 19

20 14. óra: Karikatúra Egyéni előzetes feladat: Mindenki hozzon képeket ( képet magazinból, fényképet ) magával! 1. Figyeld meg a képeken látható arckifejezéseket! Gyűjts szavakat hozzá! Melyik kép milyen érzelmet fejez ki? Utánozd a képen megjelenő mimikát! 2. A mai órán karikatúrát fogunk rajzolni. A karikatúra hasonlít az eredeti személyhez, de átalakítja és eltúlozza a vonásait azért, hogy viccesen nézzen ki. 3. Vedd elő a képet, amit a mai órára hoztál! Pauszpapír segítségével készíts másolatot róla! Az arcformával kezdve másold le, de az eredeti vonalon kívül haladj, hogy az orcák szélesebbek legyenek, az áll pedig keskenyebb! 4. Másold le az arcvonásokat! Változtasd meg egy kicsit, de ne távolodj el nagyon az eredeti arcvonásoktól! Csak egy kicsit legyenek nagyobbak a szemek és az ajkak. 5. Változtasd meg a hajat! 6. A kész képet másold át egy másik papírra és színezd ki! 20

21 15. óra: Reklám A reklám a kommunikáció egy formája, rendszerint egy bizonyos áru vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönző, esetleg egy egész márka, cég, terület vagy pusztán csak egy cél javára szóló hirdetés. Forrás: Vásároltál-e már olyan terméket, amellyel először reklám formájában találkoztál? Húzd alá! Igen Nem Mi volt az? Hol láttad vagy hallottad a reklámját? Milyen volt neked? Hatott-e rád? Hogyan? Hol? Milyen volt? Hatása? Szerinted, milyen a jó reklám? Írj ide jellemzőket! 21

22 16. óra: Drámajátékok a játékok leírása 1. Élő szoborcsoport Egy-egy játékos vagy játékosok egy-egy csoportja kitalál egy témát, amiből a többiek felhasználásával állóképet formál. Lehet ez pl. egy film jelenete, ismert festmény, beszédet tartó politikus, kirakati bábuk, lányokra vadászó fiúk. Amikor felállt a jelenet, a nem játszóknak ki kell találniuk, mit ábrázol az állókép. Változat 1: A játékvezető előre megmondja a megépítendő szobor címét. A játékosok ezt anélkül alkotják meg, hogy előre megbeszélnék egymással. Egy ember elkezdi, majd utána sorban mindenki beépül a képbe. Az egész csoport vegyen részt benne! Változat 2: A körben ülő csoport egyik tagja felvesz egy pózt, ő lesz a szobor. A többiek nevet adnak a szobornak, majd egy másik ember kapcsolódik hozzá. Nevet adnak a szoborpárosnak is, majd folytatják, amíg az egész csoport be nem áll a játékba. 2. Ketten rajzolni egyet Eszköz: páronként toll, papír Párosával, egymással szembe üljetek le! Páronként egy ceruzát és egy papírlapot kaptok. A ceruzát egyszerre mindkettőtöknek fognotok kell, így a rajzolás csak közös megegyezéssel válik lehetővé! A feladat: egy közös rajzot kell készítenetek, amelyen általunk előre meghatározott dolgok is szerepelnek (a klasszikus változatban egy ház, egy fa és egy kutya, de mást is kijelölhetünk). Rajzolás közben nem beszélhettek! A végén beszéljük meg, ki irányított, ki engedelmeskedett inkább. Azt is beszéljük meg, hogy mi segítette a közös alkotást, mitől volt könnyebb együttműködni! 22

23 óra: Kis művészettörténet A mai órán az őskori művészetről fogunk beszélgetni és információt gyűjteni. A világon az első festményeket az ősemberek készítették. Ezek a barlangfestmények voltak, s eddig több, mint száz barlangban fedeztek fel ilyen képeket. A leghíresebb barlangrajzok a spanyolországi Altamira-és a franciaországi Lascaux-barlangban találhatók. Ezeket az ősemberek kb. 15 ezer évvel ezelőtt rajzolták. A legnagyobb kép majdnem 6 méter hosszú. A rajzok készítői a színes festékeket ujjukkal vagy ecsettel vitték fel a barlang falára. Az ecseteket vékony csontocskákból és mohapárnából vagy állati szőrből készítették. Az ősemberek színezékül földből előállított festékanyagot (színes agyagféléket) és faszenet használtak. A barlang világításához állati zsiradékot égettek kőmécsesben. A színes festményeken leggyakrabban lovak, mamutok, bölények láthatók. Ezekből a festményekből nagyon sokat megtudhatunk az ősi idők állatvilágáról is. Vannak olyan barlangfestmények is, amelyeken dárdával átszúrt állatfigurákat ábrázolnak. Az ilyen képek valószínűleg egy-egy vadászat előtt készülhettek. Az őskori emberek valószínűleg úgy hitték, hogy a festmények varázserejű segítséget nyújtanak a sikeres vadászathoz. 23

24 Az ősemberek nemcsak festményeket készítettek, hanem domborműveket is. A szobrokat mamutagyarból, kőből vagy agyagból faragták. A centiméter nagyságú szobrocskák nagyrészt asszonyokat, terhes nőket ábrázoltak, amivel a termékenységet jelképezték. 1. feladat: Választhatsz a rajzok közül! Képzeld magad egy ásatást végző régész helyébe! Találtál egy koponyát. Férfi vagy nő lehetett? Milyen volt a haja, az orra, a szeme, a szája? Egészítsd ki a rajzot! 24

25 2. feladat Képzeld el, hogy a Természettudományi Múzeum kiállításán megpillantod ezt a hatalmas, óriási csontvázat. Milyen lehetett hajdanán ez az állat? Rajzold meg, milyen lehetett az alakja, a formája, a színe! A rajz alapján gyurmából vagy agyagból meg is formázhatod! 25

26 19. óra: Gyakorló feladatlap A csoport Válaszolj a kérdésekre! 1.Milyen művészettörténeti korszakkal ismerkedtél meg? 2.Melyik barlangokban találták meg a leghíresebb barlangrajzokat? 3.Mivel készültek ezek a festmények? 4.Miből készültek az ecsetek? 5. Mit használt az ősember színezéknek? 6.Milyen állatok láthatók leggyakrabban a barlangrajzokon? 7.Miért rajzolt az ősember dárdával átszúrt állatokat a falra? 8.Az ősember a festményeken kívül mást is alkotott? 9.Miből faragták ki a szobrokat? 10.Miket ábrázoltak ezek a szobrok? 26

27 Gyakorló feladatlap B csoport (Húzd alá a helyes választ!) 1.Melyik történeti korszak művészetével ismerkedtél meg? középkor őskor ókor 2.Mivel készítette az ősember a barlangrajzokat? ecsettel a festékbe mártott ujjával állatbőrrel 3.Miből készültek az ecsetek? csontocskákból állati szőrből mohapárnából 4.Mit használt az ősember színezéknek? faszenet színes agyagféléket állati vért állati zsiradékot 5.Milyen állatok láthatók leggyakrabban a barlangrajzokon? madarak mamutok kutyák lovak bölények 6.Miért rajzolt az ősember dárdával átszúrt állatokat a falra? Hitt a vadászat sikerében gyakorolta a vadászatot a festménynek varázserőt tulajdonítottak 7.Az ősember a festményeken kívül mást is alkotott? Igen: szobrokat és domborműveket Nem Igen, szobrokat 8.Miből faragták ki a szobrokat? mamutagyarból kőből agyagból csontból fából 9.Miket ábrázolnak az ősember szobrai? asszonyokat(mint, a termékenység jelképeit) állatokat tárgyakat 10. Hol, melyik barlangban találták meg a leghíresebb barlangrajzokat? 27

28 óra: Az ókor művészete Az ókori népek közül a leghíresebbek az egyiptomiak, a rómaiak és a görögök voltak. Most róluk, az általuk létrehozott műalkotásokról lesz szó. Fedezzük fel együtt az ókor művészetét! Mi jut eszedbe az Egyiptom szóról? A Nílus, a sivatag, a piramisok, a fáraók és a múmiák egészen biztosan. 1. Egyiptom piramis szfinx A piramisok történelme kb. ötezer évre nyúlik vissza. Az ősi Egyiptom lakói a fáraók temetkezési helyéül építették ezeket az épületek. A piramisokat még a fáraó életében elkezdték építeni, hogyha eljön halálának napja, minden készen álljon a temetkezési szertatáshoz. Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az élet és a halál között nincs éles határ. Hittek a túlvilági életben. A hatalmas síremlék elsődleges célja a fáraó nyugalmának megteremtése és emlékének megőrzése volt az örökkévalóság számára. A szfinx a piramis őrzésének funkcióját látta el, oroszlán teste és ember feje volt. A kanópuszedényeket az ókori Egyiptomban a mumifikálás során a halott belső szerveinek őrzésére használták. Ezeket a sírkamrában a koporsóhoz közel helyezték el. 28

29 Tutanhamon színarany halotti maszkja Írnok szobra II. Ramszesz sziklatemploma 29

30 2. Görögország Európában, a Balkán déli részén éltek a görögök. Az ókori Görögországot Hellásznak hívták. Gondolkozz, mit tudsz már erről az időszakról! Akropolisz (fellegvár) Parthenón görög oszlopok 30

31 Kariatida (nőalakú oszlop) ókori színház diszkoszvető feketealakos váza geometrikus váza A görög eredetű labirintus (útvesztő) szó egy mítoszra utal. Szorgalmi feladat: Az iskola könyvtárában vagy az interneten keresd meg a labirintusról szóló mítoszt! Ha megtaláltad, írj belőle egy rövid összefoglalót osztálytársaid számára! 31

32 Fejtsd meg a labirintusok titkát! Keresd meg a kijáratot! 32

33 3. Róma Romolusz és Rémusz Az ókori Róma egyik legismertebb műemléke a Colosseum. Három emelet magas külső falát árkádsorok tartják. Ellipszis alakú küzdőterén egykor véres harcokat vívtak a gladiátorok. A mai sportstadionok szerkezete tulajdonképpen a Colosseum felépítését követi. Colosseum római vízvezeték Ha még többet szeretnél megtudni az ókori Rómáról, keresd meg az alábbi internetes honlapokat Virtuális séta az ókori Rómában Az ókori Róma képregénye 33

34 Önálló feladat: Válassz ki az ókori művészet témaköréből egy alkotást! Lehet festmény, szobor, épület. Készíts róla az internet segítségével 8-10 mondatos beszámolót! 34

35 óra: A középkor művészete (1.) A középkorban a kereszténység határozta meg a művészet szerepét. Az építészetben templomok építése, a szobrászatban és a festészetben bibliai témák ábrázolása volt jellemző. A román stílus A jáki bencés apátsági templom főkapuja A jáki bencés apátsági templom lébényi templom 35

36 Gótikus stílus: A reimsi katedrális homlokzata A párizsi Notre-Dame kölni dóm A reimsi katedrális egyik gyönyörű üvegablaka 36

37 Szent Anna kápolna (Székesfehérvár) a kápolna rózsaablaka Mátyás templom (Budapest) 1. feladat: A képek segítségével válogasd szét a következő jellemzőket! magas, vékony falak; vastag, viszonylag alacsony falak; kis, lőrésszerű ablakok; zömök, díszítés nélküli külső; csúcsíves ablakok, boltozatok; csipkés díszítés; támpillérek alkalmazása; boltíves ajtók, ablakok; nagyobb belső terek, színes üvegek a rózsaablakokban; Román stílus jellemzői: Gótikus stílus jellemzői: 37

38 2. feladat:válassz a következő feladatok közül! Nézz utána, mi az iniciálé, majd tervezz egyet! Tervezz üvegablakot (csúcsíves vagy kerek rózsaformát)! 38

39 24. óra: A középkor művészete (2.) A reneszánsz stílus: Leonardo da Vinci: Mona Lisa Botticelli: Vénusz születése Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora Michelangelo: a Sixtus-kápolnából Ádám teremtése 39

40 Michelangelo: Dávid A barokk: Szent Péter tér (Róma) Feladat: Milyen környezet venné körül Mona Lisát, ha egy mai festőnek ült volna modellt? Nézd meg a mellékletben a képet! Vágd ki belőle Mona Lisa alakját! Ragaszd fel egy rajzlapra és rajzold meg a hátteret! 40

41 25. óra: A modern művészet Vasarely világa Vasarely a leghíresebb XX. századi magyar festők egyike. A párhuzamosok és a mozgás egymáshoz való viszonyát vizsgálja, gyakran fekete-fehér ellentétet alkalmazva. A reprodukciók gyakran a különféle állatokat, főként zebrákat térbelivé tevő, optikai csalódásokat okozó képek. A képeket nézegetve azt gondolnánk, hogy ez mennyire egyszerű, pedig a művészek tökéletes pontossággal dolgoznak. Ezek a művek annyira precízek, hogy a nézőnek egy idő után az az érzése, hogy nem is műteremben dolgozott a festő, hanem laboratóriumban. 41

42 Ezen a foglalkozáson Te is lehetsz modern művész! 1.) Párban fogtok dolgozni! 2.) A munkához szükséges lesz egy fehér lepedő és vastag fekete filctoll. 3.) Döntsétek el, hogy ki fekszik le a szőnyegre, a másik pedig terítse rá a lepedőt! 4.) A lepedőt az alatta fekvő testén haladva óvatosan csíkozzátok be, éppen úgy, ahogy Vasarely is megalkotta a Zebrák képét! 5.) A vonalak legyenek egymástól egyenlő távolságra! 6.) Ha elkészültetek, kifüggesztve értékeljétek a kész alkotásokat! 42

43 26. óra: Agyagozás differenciált feladatválasztással Ezen a foglalkozáson egy új anyaggal ismerkedhetsz meg. Ez az agyag. Gyűjtsük össze, mit tudunk róla Válassz a következő feladatok közül! Edénykészítés csigatál Az agyagot dolgozd el egyenletesen, majd készíts belőle kb. 3 cm átmérőjű csigákat! Ezekkel az agyagcsigákkal rakd ki óvatosan egy margarinos pohár alját! Ha készen vagy, rakd ki az oldalát is! Majd vizezd be a kezedet és simítsd a tál belsejét simára, úgy, hogy a csigák teljesen összeolvadjanak! Szárítsd meg, majd öntsd ki a formából! Ha színesen jobban tetszik, be is festheted! Vázakészítés Az előtted levő agyagot dolgozd el egyenletesen, majd készíts belőle 1 cm vastagságú téglalapot! Tedd rá az előrajzolt testhálót és késsel vágd körbe! Az oldalakat hajtsd fel és csippentéssel dolgozd össze! A váza oldalára készíts különböző mintákat! (karcolással, termések lenyomatával ) Dombormű (plakett)készítése Az előtted levő agyagot dolgozd el egyenletesen, majd készíts belőle 1 cm vastagságú korongot! Tedd rá az előrajzolt papír körlapot és vágd körbe! Így megkaptad a plakett alapját. Mintát, rátétet, díszítést a következő technikákkal készíthetsz: - Sodord az agyagot és az így kapott hurkából készíts mintát - Használhatsz különböző eszközöket: kést, krumplinyomót, süteménykiszúróformát stb. 43

44 27. óra: Tanulmányi séta Székesfehérvár középkori belvárosában, nevezetes épületek megtekintése 28. óra: Gipszöntés középkori város tervezése 29. óra: A város összeállítása, megépítése, környezet, várfal kialakítása Gipszöntés középkori város tervezése 1.) Alakítsatok csoportokat, döntsétek el, ki melyik munkában szeretne részt venni! a.) gipszöntés - házak b.) sóliszt-gyurmából templom, bástyák készítése c.) várfal, várkapu készítése 1. csoport: Az elkészített gipszet és vizet keverd csomómentesen össze! Öntsd a formába! Várj, amíg megszárad! Óvatosan borítsd ki! A következő órán temperafestékkel vagy akrilfestékkel festheted ki. 2. csoport: Először gyúrd könnyen formálhatóvá a gyurmát! Szakíts ki belőle diónyi darabot és lapítsd egyenletessé! Így készítsd el az alapot és az oldalfalakat! Készíthetsz egy nagy lapot is, amiből hengerré alakítva sajátos kör alapú palotát kapsz. Az oldalfalak tetejét kedved szerint díszítheted! Vágj rá ablakot, ajtót a hurkapálcika segítségével! Amikor egy-egy fallal elkészültél, rögzítsd az alaphoz és a másik falhoz! Hengeres formából bástyákat is készíthetsz! 44

45 3. csoport: Állítsátok össze az előre összegyűjtött gyógyszeres, csokoládés, gyufásdobozokból, kartonpapírból a várost, a várfalat és a várkaput! Középkori város összeállítása 1. feladat: 1. csoport: Fesd ki az elkészült és megszáradt gipsz házakat! 2. csoport: Fesd ki az elkészült sóliszt-gyurma házakat! 3. csoport: Színezd ki, fesd be a kész dobozházakat, a várfalat és a várkaput! 2. feladat: A kész munkákból a csoportok hozzanak létre egy közös kompozíciót! 3. feladat: Értékeljétek a közös munkát! Hogy érezted magad? Mi tetszett a legjobban? Hogyan dolgoztatok együtt úgy, hogy ilyen lett az eredmény? Módosítanátok-e valamit a következő közös alkotáskor tanulva mai tapasztalatokból? 45

46 30. óra: A vonal, mint a folt határa kreativitást fejlesztő óra 1. Mindenki előre elkészített vonalkompozíciót kap. Háromféléből választhatsz! 2. Másold át a vonalhálót rajzlapra! 3. Válassz a következő feladatokból! a. Vizes alapú festés: Beáztatott rajzlapra vigyél fel színeket! Figyeld meg, mi történik! b. Viaszfestés: Száraz rajzlapra rajzold meg a vonalhálót, majd mártsd vízbe a papírt és így kezd el a színfoltokat festeni! c. Látsz-e valamilyen formát a vonalhálóban? Ha sikerül valamit felfedezned színezd be, a többi forma pedig háttér lesz! 4. Beszéljétek meg, ki melyik feladatot választotta! Miért? Aki a harmadik feladatot választotta, milyen formát talált a vonalhálóban? 46

47 31. óra: Felületképzés fantázia alapján Érdekes felületek (állatszőrök, fakéreg, madártoll ) felnagyítása fénymásoló segítségével. Bevezetés: 1. Különféle felületű, anyagú tárgyak vannak letakarva egy kendővel. Tapintás alapján ismerd fel a tárgyakat! 2. Különféle anyagok (textilek, papír, műanyag, fém, fa stb.) felületek vannak egymás mellett. Bekötött szemmel ismerd fel a tárgyak anyagát! A feladat: Válassz ki egy neked tetsző fénymásolatot! Vágj ki belőle kb. 3x3 cm-es darabot és ragaszd fel egy rajzlapra! Folytasd a megkezdett felületet tovább úgy, hogy minél kisebb legyen a különbség a fénymásolat és a rajzod között! 47

Modulfüzet szakiskolai tanulók 10. évfolyam számára

Modulfüzet szakiskolai tanulók 10. évfolyam számára KÖNNYŰIPARI ALPOZÓ GYAKORLAT Modulfüzet szakiskolai tanulók 10. évfolyam számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállították: Varga Jenőné, Méhesné Müllner Ágnes Árpád Szakképző

Részletesebben

Vizuális kommunikáció, esztétika

Vizuális kommunikáció, esztétika Dr. F. OROSZ SÁRA DLA Vizuális kommunikáció, esztétika Egyetemi jegyzet Gödöllő 2010 Tartalom ELŐSZÓ... 3 1. BEVEZETÉS A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VILÁGÁBA... 4 2. SZÍN-HATÁS... 6 2.1 Színezet... 8 2.3 Tónus...

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások? Honnan alakulnak ki a formák és milyen ábrázolási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Előszó... 2

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Előszó... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Előszó... 2 Miért tanuljunk tárgyakkal? A jelen megismerése...3 A múlt és az idegen kultúrák megismerése...3 A tágyak motiváló ereje...3 Készségfejlesztés...4 Ismeretszerzés...4

Részletesebben

I. M. VEREMIJCSIK, V. P. TIMENKO MUNKA

I. M. VEREMIJCSIK, V. P. TIMENKO MUNKA I. M. VEREMIJCSIK, V. P. TIMENKO MUNKA 2. osztály 1 MUNKA Munkaoktatási segédkönyv Ukrajna magyar oktatási nyelvű elemi iskoláinak 2. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú)

1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú) 1. Művészeti iskolai tanmenet (Gyik program alapú) A foglalkozások előkészítő játékai, illetve az egyes foglalkozások ( tantervben megfogalmazott) célja, dőlt betűvel szedve. A tanmenet az általános iskola

Részletesebben

Gyakorlati készségek fejlesztése Tárgy és környezetkultúra

Gyakorlati készségek fejlesztése Tárgy és környezetkultúra Babes Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyakorlati készségek fejlesztése Tárgy és környezetkultúra VI. félév Lakatos Gabriella

Részletesebben

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA

KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA KULTÚRÁK, STÍLUSOK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI KÉZIKÖNYV OTTHONTEREMTŐK, LAKBERENDEZŐK SZÁMÁRA Készítette Podmaniczky Miklósné 2008 Bevezetés 1. A kultúr - és stílustörténet vázlatos áttekintése,

Részletesebben

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában

Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában EGYÜTT Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, agressziókezelő program a füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskolában Tartalom A PROGRAM LÉTREJÖTTÉNEK AZ OKA, CÉLJA... 3 A PROGRAM ELEMEI... 4 Személyiségfejlesztő

Részletesebben

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI?

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI? MÚZEUMI ÓRA Cím: HÁT EZ MEG MI? 6 ALKALOM + ismétlés Időtartam: 45 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: 10-14 év Minimális létszám: 20 fő Foglalkozás

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. KÖTET A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. KÖTET A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. KÖTET A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN

MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN Sárospatak, 2014 A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004) című program MÚZEUMPEDAGÓGIA

Részletesebben

Skanzen füzetek. tárgyalkotó

Skanzen füzetek. tárgyalkotó SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA X. Skanzen füzetek tárgyalkotó A SZÉP ÉS A JÓ VETÉLKEDÉSE Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK X. TÁRGYALKOTÓ A szép és a jó vetélkedése Szöveg: Jókainé

Részletesebben

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea A kéziratban szereplő kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.14 változatához VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve

Varga Domokos Általános Iskola Helyi Tanterve VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE VIZUÁLIS KULTÚRÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 5 8. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8.

Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8. Vizuális kultúra helyi tanterv 5-8. A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA

Zipernowsky Károly Általános Iskola VIZUÁLIS KULTÚRA VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így nemcsak

Részletesebben

A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV

A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV A RAJZ TANÍTÁSA MUNKATANKÖNYV FOLTKAPCSOLATOK Foltkapcsolatokon azt értjük, hogy a foltok egy adott felületen milyen módon rendeződnek el egymáshoz viszonyítva. Mellé rendeződő kapcsolatok: amikor a foltok

Részletesebben

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam MŰVÉSZETEK Vizuális kultúra Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. ÉVFOLYAM 1. BEVEZETÉS CÉLOK ÉS FELADATOK Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Az alapozó szakaszban fontos

Részletesebben

Beköszönő I. FEJEZET. Feladatlap. 2. Milyen érdekességeket láttál az utazásaid során? 1. Jelöld a táblázatban, melyik településen jártál már. ...

Beköszönő I. FEJEZET. Feladatlap. 2. Milyen érdekességeket láttál az utazásaid során? 1. Jelöld a táblázatban, melyik településen jártál már. ... Beköszönő 1. Jelöld a táblázatban, melyik településen jártál már. 1. Almásháza 2. Alsópáhok 3. Batyk 4. Cserszegtomaj 5. Döbröce 6. Dötk 7. Felsőpáhok 8. Hévíz 9. Kallósd 10. Kehidakustány 11. Kisgörbő

Részletesebben

VIZUÁLIS NEVELÉS A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLÁBAN

VIZUÁLIS NEVELÉS A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLÁBAN Pajorné Kugelbauer Ida VIZUÁLIS NEVELÉS A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLÁBAN A cikk teljes képanyagát Pajorné Kugelbauer Ida gyűjtötte és fényképezte a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában a 2009/10-es és a 2010/2011-es

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben