Művészetek modulfüzet 9. évfolyamos tanulók számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészetek modulfüzet 9. évfolyamos tanulók számára"

Átírás

1 Művészetek modulfüzet 9. évfolyamos tanulók számára Készült a TÁMOP /2-2F támogatásával Összeállította: Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Árpád TISZK, Székesfehérvár 2009

2 MŰVÉSZETEK Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 2

3 Felzárkóztató képzés 1 évfolyamra Modul: Művészetek Éves óraszám: 36 óra Bemeneti követelmények: nincs A modulfüzet alapadatai A modul célja: A tanulók ízlésének, kritikai érzékének, fogékonyságának formálása, fejlesztése a zene, a dráma, a rajz és a vizuális kultúra területein, valamint a kommunikációs, kooperációs készségük javítása, személyiségük gazdagítása a művészetek adta lehetőségek alkalmazásával. A modul során elsajátítandó kompetenciák, a tanuló a modul végére képes legyen: Használni a megismert vizuális kifejezőeszközöket, értékítéletet alkotni művészeti alkotásokra vonatkozóan, saját alkotófolyamatában a jó és a rossz döntéseket elemezni, saját és mások munkáját elemezni, értékelni, a munkafolyamatok során ésszerű és gazdaságos sorrendet kialakítani. A modulban alkalmazott értékelési módszerek Számonkérés formája Számonkérések rendszeressége Számonkérés tartalma A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek Megszerezhető minősítések A minősítéshez tartozó követelmények a tanuló munkájának folyamatos megfigyelése, az elkészült produktumok szöveges jellemzése a követelmények által meghatározott szempontok szerint folyamatosan az órákon készült produktumok minősítése szóbeli teljesítmények, tudásszintet ellenőrző feladatlapok, produktumok készítése szöveges értékelés, valamint elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles osztályzat a félév végén Az értékelés a tanuló önmagához mért fejlődését fejezi ki, valamint a követelményekben meghatározott teljesítményszinteken alapul. 3

4 Az ellenőrzés legfőbb módja a tanuló munkájának folyamatos megfigyelése, az értékelést pedig elsősorban a készült produktumok szöveges jellemzése jelenti. Az értékelés a követelmények által meghatározott szempontok szerint történik, és mindig a tanuló önmagához mért teljesítményét tartalmazza. A tanuló teljesítményszintjét a félévek végén osztályzattal (öt fokú) is kifejezzük. Az osztályzat a tanulónak a tantervben meghatározott követelményszinthez viszonyított teljesítményét fejezi ki. Az osztályzat az órákon készült produktumok minősítésének, a tanulók szóbeli teljesítményszintjének, valamint a tudásszintet ellenőrző feladatlapok megoldási eredményeinek alapján alakul ki. A szóbeli értékelés akár tanórán, akár félév végén történik mindig a tanulók önmagához mért fejlődését fejezi ki, a követelményekben meghatározott teljesítményszint figyelembevételével. 4

5 I. Bevezetés Kedves Tanuló! A munkafüzet, amit most a kezedben tartasz, a művészetekről szól. Ne ijedj meg, nem tanulnivalót tartalmaz, hanem a kedvedet és az érdeklődésedet szeretné felkelteni és fenntartani a művészet különböző ágai, s egyáltalán a szép iránt. A leckékben felelevenítheted az eddig tanult technikákat, elemzéseket, ábrázolási eszközöket. Rajzolhatsz, festhetsz, vághatsz és tervezhetsz, egyszóval alkothatsz. Szó lesz a művészeti korszakokról is, de játékosan, feladatokkal kiegészítve. A feladatokat gondosan válogattuk. Reméljük, te is érdekesnek tartod majd őket! A Művészetek modulfüzetet úgy állítottuk össze, hogy megtalálhasd benne az egész évfolyam tananyagát. Sőt, a rajzoláshoz, festéshez szükséges lapokat is tartalmazza, hogy munkádat és felkészülésedet megkönnyítse. A Bevezetésben megismerkedhetsz azokkal a jelekkel, amelyek munkádat fogják segíteni a tanév során. A követelmények sikeres teljesítéséhez azt kérjük tőled, hogy a tanórákon aktívan vegyél részt, a csoportmunkában legyél társaid segítségére! A modulfüzetben találsz önálló, szorgalmi feladatot. Arra bíztatlak, próbáld meg ezeket elkészíteni! 5

6 II. Hogyan használd a modulfüzetet? A tankönyvben a könnyebb eligazodás érdekében a feladatok típusát és a szükséges eszközöket egyszerű ábrákkal, piktogramokkal jelöljük. Ahol rajzos, alkotó feladat lesz, ott ezt a jelet látod: Ott ahol beszélgetés, magyarázat, illetve az elkészült alkotások értékelése lesz, a feladat, ezt látod: Az írásos feladatnak ez a jele: Tanév során az egyes feladatok elkészítéséhez a következő anyagokat, eszközöket használjuk fel: A/4-es műszaki rajzlap ceruza, radír körző, vonalzó színes ceruza, filctoll 6

7 olló, ragasztó festék, ecset Használd az internet segítségét! könyvtári feladat agyagozás, gipszöntés tanulmányi séta 7

8 1. óra: Bemutatkozó rajz Az embert nemcsak ujjlenyomata jellemzi, hanem többek között a kezének a formája, a színe, a díszítése is. Tedd a kezedet szétnyitott ujjakkal a lapra, és rajzold körbe! A tenyeredet töltsd ki olyan formákkal és színekkel, amelyek jellemzők rád! Ábrázolhatsz valamilyen sportágat, lerajzolhatod, kedvenc hobbidat, állatodat, ékszereidet! 8

9 2. óra: Szeretnénk, ha Te is értékelnéd a feladatokat és a saját munkádat is! 1. Találj ki és ceruzával rajzolj le olyan egyszerű jeleket (piktogramokat), amelyek a neked tetsző feladatokat és munkákat jelöli! 2. Ide találj ki olyan jelet, mely a neked kevésbé tetsző feladatokat és munkákat értékeli majd! 9

10 3.óra: Drámajátékok a játékok leírása 1. Ritmusjáték Körben ülünk, ritmusra csettintünk, és tapsolunk. Egy csettintés a jobb kézzel, egy csettintés a bal kézzel, egy taps elöl a combon. A tanár kezdi a játékot. Az első csettintésre mondja a saját nevét, a másodikra valakinek a nevét a körből, utána következik a taps. Ezután jön a megszólított, aki szintén mondja a saját nevét, aztán egy másik gyerekét, és így tovább. 2. Pókháló névjáték Körben ülünk, a tanár indítja a játékot. Megfogja a gombolyag kezdő szálát, mondja a saját nevét, és átdobja a gombolyagot az egyik tanulónak kör túloldalára. Ő is megmondja a nevét, és tovább dobja a gombolyagot, s így tovább. Ezzel aztán valamilyen módon valamennyi játszó részese lesz a hálónak. A hálót le is kell fejteni, oly módon, hogy fordított sorrendben dobja mindenki a gombolyagot annak a társának, akitől eredetileg kapta. A visszadobásnál meg kell nevezni a társát. (A gombolyagot mindig a fonal fölött dobjuk. Visszadobásnál tekerjük föl a fonalat.) 3. Fedő - név Körben ülünk. A tanár kezdi a játékot. A kör közepére áll, kezében egy fedő. Élére állítva megpörgeti a fedőt, s közben mondja valakinek a nevét. A megszólított gyereknek el kell kapnia a fedőt, amíg az pörög. Ha ez nem sikerül, visszaül a helyére. 10

11 4. óra Rajz és vizuális nevelés : Ősz projekt 1. rész Egyéni előzetes feladat (A témák végiggondolása, anyaggyűjtés) - az ősz jellemző jegyei - őszi munkák a kertben és a szántóföldeken - az időjárás megváltozása, az ősz hatása az emberekre, állatokra. 1. Az asztal közepén egy letakart kosarat látsz! Tapintással, próbálj rájönni, milyen zöldségek és gyümölcsök vannak a kosárban! 2. Őszi képeket látsz! Nézd meg, melyiket ismered fel! Mi van a képeken? Csoportosítsd őket! 3. Csoportalakítás (letakart kosárból kartonformák húzása:alma, körte, dió, stb.) 1.csop. : A táblán szavakat látsz, melyek azonban összekeveredtek. Próbálj rendet csinálni közöttük úgy, hogy őszre jellemző szókapcsolatokat kapj eredményül! 2.csop. : Őszi gyümölcsöket fogtok kóstolni! Találjátok ki, milyen gyümölcsfalatkát kaptatok! Az illat és az íz segít! 3.csop. : Készítsetek a gyümölcsök táplálkozásunkban betöltött szerepéről 5-6 mondatos kiselőadást! Hívjátok segítségül az internetet! 4. Válasszatok a következő tevékenységekből! Kiválasztott gyümölcs mozaikképének elkészítése Gyümölcstál készítése sóliszt-gyurmából Munka közben Vivaldi: 4 évszak (Ősz tétel) című zeneművét halljátok! 11

12 5.óra: Ősz projekt 2. része 1. Húzzatok az asztalon levő kártyák közül! Külön csoportba kerülnek a pirosak, a sárgák és a barnák! 2. Memória játék következik. Találjátok meg az összetartozó párokat (kép-kép, kép-szó, szószó)! 3.Alkossatok a táblán lévő összekevert betűsorokból értelmes szavakat! Segítségként: a szavak is az ősz témakörből valók. 4.Csoport munka következik: - 1.csoport: Az asztalon látható magvakból, terményekből, termésekből képet fogtok készíteni! - 2.csoport: A gyűjtött és lepréselt levelekből levélképet fogtok készíteni! - 3.csoport: Válasszatok ki egy érdekes alakú levelet! Mit látsz ki belőle? Mivé lehet kiegészíteni? Internetes feladat: - Gyűjtsetek szólásokat, közmondásokat az ősszel, az időjárással kapcsolatban! - Gyűjtsetek jeles napokhoz kapcsolódó őszi népszokásokat! Feladat: A következő órára mindenki hozzon magával őszi gyümölcsöket! 12

13 6. óra: Természet utáni tanulmányok: Ősz projekt 3. része Szabálytalan testek (gyümölcsök) valósághű ábrázolása Az óra anyaga: természet utáni tanulmány (akvarell) 1. A mai órára mindenki hozott egy őszi gyümölcsöt. Vegyétek a kezetekbe ezeket, tapintsátok ki a formájukat! Mondjátok el, fogalmazzátok meg fő jellegzetességeiket! Figyeljétek meg és nevezzétek meg jellemző színüket! 1. A mai órán festeni fogtok! A gyümölcsökből állítsatok össze közösen egy kompozíciót, amit le fogtok festeni! (csendélet közös beállítása) 2. Figyeljétek meg: az arányokat, a gyümölcsök térbeliségét, színeit, egymáshoz viszonyított helyzetét! Takarják-e egymást? 3. Készítsétek elő a szükséges felszerelést! (szervezési feladatok) 5. Mindenki fesse le a gyümölcsét! 6. Értékeljük közösen az elkészült festményeket! Tegyük fel a táblára őket és nézzük meg, hogy érvényesültek-e az alábbi szempontok? Térbelisége megfelelő-e? Valósághű-e? 13

14 7. óra: Összefoglaló foglalkozás: Ősz projekt 4. része 1. Rendezzünk az elkészült alkotásokból kiállítást! - Keretezzétek be a képeket! A keretezéshez ragasztót és összesodort krepp-papírt fogtok használni! - Az internetről gyűjtött információkat nyomtassátok ki! Az internetes feladat az 5. óra feladata volt. Lapozz vissza! - Az összegyűjtött munkákat helyezzétek a falon levő parafa faliújságra! - Írjuk alá az alkotók nevét! 2. Értékeljük közösen az elvégzett munkát! - Melyek voltak az együttműködés tapasztalatai számodra? - Mit sikerült megvalósítanod a kitűzött célokból? 14

15 8. óra: Drámajátékok a játékok leírása 1. Hullámjáték A játékosok szorosan egymás mellé helyezett székeken ülnek körben. Középen áll a kapitány, ő irányítja a játékot. Hullám jobbról! kiáltja, és mindenkinek egy székkel balra kell ülnie. Hullám balról! kiáltja, és mindenkinek egy székkel jobbra kell ülnie. Az utasításoknak gyorsan egymás után kell elhangoznia. Közben a kapitány éberen figyel, mert ha valahol üres széket lát, oda gyorsan leülhet. Ettől kezdve az a kapitány, akinek nem jutott szék. A kapitány néha Dagály! -t is kiálthat. Ilyenkor mindenkinek össze-vissza kell helyet cserélnie. Így azután a kapitány is biztos helyhez jut és új kapitány kerül középre. 2.Szembekacsintós gyilkos (ügyességi játék) A játékosok körben ülnek, úgy, hogy mindannyian jól lássák egymás szemét. Minden játékosnak állandóan a többi játékos szemét kell figyelnie. A gyilkos feladata, hogy a játékostársaira kacsintson. Akire rákacsintott az hangosan jelzi ezt a többieknek és lehajtja a fejét. Ezzel ő már kiesett a játékból. Ha valamelyik játékos úgy érzi rájött ki a gyilkos, akkor fel kell emelnie az egyik kezét és jelezni a többiek felé, hogy gyanakszik. Amikor már hárman gyanakszanak (kisebb létszám esetében elegendő a kettő is), akkor egyszerre rá kell mutatniuk a gyilkosra. Ha mindannyian a gyilkosra mutattak, akkor ezzel a gyilkos kiesik és kezdődhet egy újabb játék. Ha viszont nem ugyanarra mutattak, akkor a játék folytatódik, anélkül, hogy bárki is kiesne. 15

16 9 10. Kreativitást fejlesztő feladatok 1. Csoportalakítás: Húzz egyet a fénykép-darabokból, majd keresd meg a csoportodat, azokat, akik ugyanilyen számot húztak! A táblán táblagyurma segítségével állítsatok össze egy képet! 2. Könyvtári feladat: A könyvtárban válasszatok ki egy nektek tetsző festményt, grafikát! Fóliát rátéve másoljátok át a körvonalait! 3. A tanteremben: A fólián levő ábrát, írásvetítővel, vetítsétek ki a falra, nagy, fehér rajzlapra vagy csomagolópapírra! A kivetített vonalakat filctollal rajzoljátok át a táblán levő lapra! Asztalra téve a hatalmas ábrát kiegészíthetitek, átalakíthatjátok, folytathatjátok! Így óriási és nagyon érdekes művek születhetnek. 4. Tegyétek fel a faliújságra az így elkészült, hatalmas, színes alkotásokat! 16

17 11. óra: Kedvencem Egyéni előzetes feladat: Hozz magaddal egy fotót! Ezen lehet bármelyik kedvenced, énekes, színész, zenész stb. Lehetőleg olyan képet válassz, mely legalább tenyérnyi méretű, és amelyen a kiválasztott személy arca szemből látszik! (A csoport tanulói közösen beszéljétek, ki, milyen fotót hozott. Aki szeretné, elmondhatja azt is, miért pont őt választotta.) 1. Vágd ketté a fotót pontosan középen! 2. Az egyik felét ragaszd fel a rajzlapodra! 3. Grafitceruzával rajzold meg az arc hiányzó felét! Figyeld meg az arányokat, mi, mekkora! Színezd be a rajzolt részt, próbálj hasonló színeket használni! 4. Végül a hátteret is beszínezheted! 5. Nézzétek meg közösen az elkészült alkotásokat! A legügyesebb munkáknál fel sem tűnik, hogy fele fénykép, fele rajz. 6. Ha nem sikerült, vagy még jobbat szeretnél, használd fel a fénykép másik felét! 17

18 12. óra: Formaábrázolás nagyméretben, csomagolópapíron 1. Páros munka, párválasztás (tetszőleges összetételű párok alakulhatnak) 2.A munka menete: Terítsetek le csomagolópapírt a padlóra! Az egyik tanuló feküdjön rá a leterített papírra, a másik pedig grafitceruzával rajzolja meg a test körvonalát! Ezután a csomagolópapírt helyezzük fel az asztalra! Keltsük életre a körvonalat! Rajzoljátok rá az arc részeit, a ruházatot! Temperafestékkel fessétek meg a figurát! Törekedjetek arra, hogy színeiben, formáiban hasonlítson az eredetire! Ha elkészültetek és megszáradt a festék, vágjátok ki az alakokat! 3.A tanterem falára erősítve rendezzetek kiállítást! 4.Rendezhettek versenyt is, kinek sikerült a legjobban visszaadni a modell sajátosságait! 18

19 13. óra: Az emberforma síkábrázolása 1. A mai órán groteszk emberfigurát fogunk készíteni csoportmunkában. Mit jelent ez a szó: groteszk? Keressük ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából a pontos megfogalmazást! Groteszk: 2. Csoportalakítás: lapokra 1-4. számok vannak írva, ebből húz mindenki. 3. Minden csoport más testrészt készít több példányban: 1. csoport: Ti karokat és szájat készítsetek! 2. csoport: Ti lábakat és orrot készítsetek! 3. csoport: Nektek fejet és fület kell készítenetek! 4. csoport: Ti törzset és szemet készítsetek a leendő emberfigurához! 4. Minden csoport hozza ki az elkészült testrészeket! Most pedig megkezdődhet az emberfigura összerakása! Ragasszátok fel a testrészeket a csomagolópapírra! (Összerakásnál gondolj arra, mit jelent a groteszk! Bátran készíts nevetséges, ijesztő, képtelen figurát!) 5. A terem falára erősítve rendezzetek kiállítást! 19

20 14. óra: Karikatúra Egyéni előzetes feladat: Mindenki hozzon képeket ( képet magazinból, fényképet ) magával! 1. Figyeld meg a képeken látható arckifejezéseket! Gyűjts szavakat hozzá! Melyik kép milyen érzelmet fejez ki? Utánozd a képen megjelenő mimikát! 2. A mai órán karikatúrát fogunk rajzolni. A karikatúra hasonlít az eredeti személyhez, de átalakítja és eltúlozza a vonásait azért, hogy viccesen nézzen ki. 3. Vedd elő a képet, amit a mai órára hoztál! Pauszpapír segítségével készíts másolatot róla! Az arcformával kezdve másold le, de az eredeti vonalon kívül haladj, hogy az orcák szélesebbek legyenek, az áll pedig keskenyebb! 4. Másold le az arcvonásokat! Változtasd meg egy kicsit, de ne távolodj el nagyon az eredeti arcvonásoktól! Csak egy kicsit legyenek nagyobbak a szemek és az ajkak. 5. Változtasd meg a hajat! 6. A kész képet másold át egy másik papírra és színezd ki! 20

21 15. óra: Reklám A reklám a kommunikáció egy formája, rendszerint egy bizonyos áru vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönző, esetleg egy egész márka, cég, terület vagy pusztán csak egy cél javára szóló hirdetés. Forrás: Vásároltál-e már olyan terméket, amellyel először reklám formájában találkoztál? Húzd alá! Igen Nem Mi volt az? Hol láttad vagy hallottad a reklámját? Milyen volt neked? Hatott-e rád? Hogyan? Hol? Milyen volt? Hatása? Szerinted, milyen a jó reklám? Írj ide jellemzőket! 21

22 16. óra: Drámajátékok a játékok leírása 1. Élő szoborcsoport Egy-egy játékos vagy játékosok egy-egy csoportja kitalál egy témát, amiből a többiek felhasználásával állóképet formál. Lehet ez pl. egy film jelenete, ismert festmény, beszédet tartó politikus, kirakati bábuk, lányokra vadászó fiúk. Amikor felállt a jelenet, a nem játszóknak ki kell találniuk, mit ábrázol az állókép. Változat 1: A játékvezető előre megmondja a megépítendő szobor címét. A játékosok ezt anélkül alkotják meg, hogy előre megbeszélnék egymással. Egy ember elkezdi, majd utána sorban mindenki beépül a képbe. Az egész csoport vegyen részt benne! Változat 2: A körben ülő csoport egyik tagja felvesz egy pózt, ő lesz a szobor. A többiek nevet adnak a szobornak, majd egy másik ember kapcsolódik hozzá. Nevet adnak a szoborpárosnak is, majd folytatják, amíg az egész csoport be nem áll a játékba. 2. Ketten rajzolni egyet Eszköz: páronként toll, papír Párosával, egymással szembe üljetek le! Páronként egy ceruzát és egy papírlapot kaptok. A ceruzát egyszerre mindkettőtöknek fognotok kell, így a rajzolás csak közös megegyezéssel válik lehetővé! A feladat: egy közös rajzot kell készítenetek, amelyen általunk előre meghatározott dolgok is szerepelnek (a klasszikus változatban egy ház, egy fa és egy kutya, de mást is kijelölhetünk). Rajzolás közben nem beszélhettek! A végén beszéljük meg, ki irányított, ki engedelmeskedett inkább. Azt is beszéljük meg, hogy mi segítette a közös alkotást, mitől volt könnyebb együttműködni! 22

23 óra: Kis művészettörténet A mai órán az őskori művészetről fogunk beszélgetni és információt gyűjteni. A világon az első festményeket az ősemberek készítették. Ezek a barlangfestmények voltak, s eddig több, mint száz barlangban fedeztek fel ilyen képeket. A leghíresebb barlangrajzok a spanyolországi Altamira-és a franciaországi Lascaux-barlangban találhatók. Ezeket az ősemberek kb. 15 ezer évvel ezelőtt rajzolták. A legnagyobb kép majdnem 6 méter hosszú. A rajzok készítői a színes festékeket ujjukkal vagy ecsettel vitték fel a barlang falára. Az ecseteket vékony csontocskákból és mohapárnából vagy állati szőrből készítették. Az ősemberek színezékül földből előállított festékanyagot (színes agyagféléket) és faszenet használtak. A barlang világításához állati zsiradékot égettek kőmécsesben. A színes festményeken leggyakrabban lovak, mamutok, bölények láthatók. Ezekből a festményekből nagyon sokat megtudhatunk az ősi idők állatvilágáról is. Vannak olyan barlangfestmények is, amelyeken dárdával átszúrt állatfigurákat ábrázolnak. Az ilyen képek valószínűleg egy-egy vadászat előtt készülhettek. Az őskori emberek valószínűleg úgy hitték, hogy a festmények varázserejű segítséget nyújtanak a sikeres vadászathoz. 23

24 Az ősemberek nemcsak festményeket készítettek, hanem domborműveket is. A szobrokat mamutagyarból, kőből vagy agyagból faragták. A centiméter nagyságú szobrocskák nagyrészt asszonyokat, terhes nőket ábrázoltak, amivel a termékenységet jelképezték. 1. feladat: Választhatsz a rajzok közül! Képzeld magad egy ásatást végző régész helyébe! Találtál egy koponyát. Férfi vagy nő lehetett? Milyen volt a haja, az orra, a szeme, a szája? Egészítsd ki a rajzot! 24

25 2. feladat Képzeld el, hogy a Természettudományi Múzeum kiállításán megpillantod ezt a hatalmas, óriási csontvázat. Milyen lehetett hajdanán ez az állat? Rajzold meg, milyen lehetett az alakja, a formája, a színe! A rajz alapján gyurmából vagy agyagból meg is formázhatod! 25

26 19. óra: Gyakorló feladatlap A csoport Válaszolj a kérdésekre! 1.Milyen művészettörténeti korszakkal ismerkedtél meg? 2.Melyik barlangokban találták meg a leghíresebb barlangrajzokat? 3.Mivel készültek ezek a festmények? 4.Miből készültek az ecsetek? 5. Mit használt az ősember színezéknek? 6.Milyen állatok láthatók leggyakrabban a barlangrajzokon? 7.Miért rajzolt az ősember dárdával átszúrt állatokat a falra? 8.Az ősember a festményeken kívül mást is alkotott? 9.Miből faragták ki a szobrokat? 10.Miket ábrázoltak ezek a szobrok? 26

27 Gyakorló feladatlap B csoport (Húzd alá a helyes választ!) 1.Melyik történeti korszak művészetével ismerkedtél meg? középkor őskor ókor 2.Mivel készítette az ősember a barlangrajzokat? ecsettel a festékbe mártott ujjával állatbőrrel 3.Miből készültek az ecsetek? csontocskákból állati szőrből mohapárnából 4.Mit használt az ősember színezéknek? faszenet színes agyagféléket állati vért állati zsiradékot 5.Milyen állatok láthatók leggyakrabban a barlangrajzokon? madarak mamutok kutyák lovak bölények 6.Miért rajzolt az ősember dárdával átszúrt állatokat a falra? Hitt a vadászat sikerében gyakorolta a vadászatot a festménynek varázserőt tulajdonítottak 7.Az ősember a festményeken kívül mást is alkotott? Igen: szobrokat és domborműveket Nem Igen, szobrokat 8.Miből faragták ki a szobrokat? mamutagyarból kőből agyagból csontból fából 9.Miket ábrázolnak az ősember szobrai? asszonyokat(mint, a termékenység jelképeit) állatokat tárgyakat 10. Hol, melyik barlangban találták meg a leghíresebb barlangrajzokat? 27

28 óra: Az ókor művészete Az ókori népek közül a leghíresebbek az egyiptomiak, a rómaiak és a görögök voltak. Most róluk, az általuk létrehozott műalkotásokról lesz szó. Fedezzük fel együtt az ókor művészetét! Mi jut eszedbe az Egyiptom szóról? A Nílus, a sivatag, a piramisok, a fáraók és a múmiák egészen biztosan. 1. Egyiptom piramis szfinx A piramisok történelme kb. ötezer évre nyúlik vissza. Az ősi Egyiptom lakói a fáraók temetkezési helyéül építették ezeket az épületek. A piramisokat még a fáraó életében elkezdték építeni, hogyha eljön halálának napja, minden készen álljon a temetkezési szertatáshoz. Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az élet és a halál között nincs éles határ. Hittek a túlvilági életben. A hatalmas síremlék elsődleges célja a fáraó nyugalmának megteremtése és emlékének megőrzése volt az örökkévalóság számára. A szfinx a piramis őrzésének funkcióját látta el, oroszlán teste és ember feje volt. A kanópuszedényeket az ókori Egyiptomban a mumifikálás során a halott belső szerveinek őrzésére használták. Ezeket a sírkamrában a koporsóhoz közel helyezték el. 28

29 Tutanhamon színarany halotti maszkja Írnok szobra II. Ramszesz sziklatemploma 29

30 2. Görögország Európában, a Balkán déli részén éltek a görögök. Az ókori Görögországot Hellásznak hívták. Gondolkozz, mit tudsz már erről az időszakról! Akropolisz (fellegvár) Parthenón görög oszlopok 30

31 Kariatida (nőalakú oszlop) ókori színház diszkoszvető feketealakos váza geometrikus váza A görög eredetű labirintus (útvesztő) szó egy mítoszra utal. Szorgalmi feladat: Az iskola könyvtárában vagy az interneten keresd meg a labirintusról szóló mítoszt! Ha megtaláltad, írj belőle egy rövid összefoglalót osztálytársaid számára! 31

32 Fejtsd meg a labirintusok titkát! Keresd meg a kijáratot! 32

33 3. Róma Romolusz és Rémusz Az ókori Róma egyik legismertebb műemléke a Colosseum. Három emelet magas külső falát árkádsorok tartják. Ellipszis alakú küzdőterén egykor véres harcokat vívtak a gladiátorok. A mai sportstadionok szerkezete tulajdonképpen a Colosseum felépítését követi. Colosseum római vízvezeték Ha még többet szeretnél megtudni az ókori Rómáról, keresd meg az alábbi internetes honlapokat Virtuális séta az ókori Rómában Az ókori Róma képregénye 33

34 Önálló feladat: Válassz ki az ókori művészet témaköréből egy alkotást! Lehet festmény, szobor, épület. Készíts róla az internet segítségével 8-10 mondatos beszámolót! 34

35 óra: A középkor művészete (1.) A középkorban a kereszténység határozta meg a művészet szerepét. Az építészetben templomok építése, a szobrászatban és a festészetben bibliai témák ábrázolása volt jellemző. A román stílus A jáki bencés apátsági templom főkapuja A jáki bencés apátsági templom lébényi templom 35

36 Gótikus stílus: A reimsi katedrális homlokzata A párizsi Notre-Dame kölni dóm A reimsi katedrális egyik gyönyörű üvegablaka 36

37 Szent Anna kápolna (Székesfehérvár) a kápolna rózsaablaka Mátyás templom (Budapest) 1. feladat: A képek segítségével válogasd szét a következő jellemzőket! magas, vékony falak; vastag, viszonylag alacsony falak; kis, lőrésszerű ablakok; zömök, díszítés nélküli külső; csúcsíves ablakok, boltozatok; csipkés díszítés; támpillérek alkalmazása; boltíves ajtók, ablakok; nagyobb belső terek, színes üvegek a rózsaablakokban; Román stílus jellemzői: Gótikus stílus jellemzői: 37

38 2. feladat:válassz a következő feladatok közül! Nézz utána, mi az iniciálé, majd tervezz egyet! Tervezz üvegablakot (csúcsíves vagy kerek rózsaformát)! 38

39 24. óra: A középkor művészete (2.) A reneszánsz stílus: Leonardo da Vinci: Mona Lisa Botticelli: Vénusz születése Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora Michelangelo: a Sixtus-kápolnából Ádám teremtése 39

40 Michelangelo: Dávid A barokk: Szent Péter tér (Róma) Feladat: Milyen környezet venné körül Mona Lisát, ha egy mai festőnek ült volna modellt? Nézd meg a mellékletben a képet! Vágd ki belőle Mona Lisa alakját! Ragaszd fel egy rajzlapra és rajzold meg a hátteret! 40

41 25. óra: A modern művészet Vasarely világa Vasarely a leghíresebb XX. századi magyar festők egyike. A párhuzamosok és a mozgás egymáshoz való viszonyát vizsgálja, gyakran fekete-fehér ellentétet alkalmazva. A reprodukciók gyakran a különféle állatokat, főként zebrákat térbelivé tevő, optikai csalódásokat okozó képek. A képeket nézegetve azt gondolnánk, hogy ez mennyire egyszerű, pedig a művészek tökéletes pontossággal dolgoznak. Ezek a művek annyira precízek, hogy a nézőnek egy idő után az az érzése, hogy nem is műteremben dolgozott a festő, hanem laboratóriumban. 41

42 Ezen a foglalkozáson Te is lehetsz modern művész! 1.) Párban fogtok dolgozni! 2.) A munkához szükséges lesz egy fehér lepedő és vastag fekete filctoll. 3.) Döntsétek el, hogy ki fekszik le a szőnyegre, a másik pedig terítse rá a lepedőt! 4.) A lepedőt az alatta fekvő testén haladva óvatosan csíkozzátok be, éppen úgy, ahogy Vasarely is megalkotta a Zebrák képét! 5.) A vonalak legyenek egymástól egyenlő távolságra! 6.) Ha elkészültetek, kifüggesztve értékeljétek a kész alkotásokat! 42

43 26. óra: Agyagozás differenciált feladatválasztással Ezen a foglalkozáson egy új anyaggal ismerkedhetsz meg. Ez az agyag. Gyűjtsük össze, mit tudunk róla Válassz a következő feladatok közül! Edénykészítés csigatál Az agyagot dolgozd el egyenletesen, majd készíts belőle kb. 3 cm átmérőjű csigákat! Ezekkel az agyagcsigákkal rakd ki óvatosan egy margarinos pohár alját! Ha készen vagy, rakd ki az oldalát is! Majd vizezd be a kezedet és simítsd a tál belsejét simára, úgy, hogy a csigák teljesen összeolvadjanak! Szárítsd meg, majd öntsd ki a formából! Ha színesen jobban tetszik, be is festheted! Vázakészítés Az előtted levő agyagot dolgozd el egyenletesen, majd készíts belőle 1 cm vastagságú téglalapot! Tedd rá az előrajzolt testhálót és késsel vágd körbe! Az oldalakat hajtsd fel és csippentéssel dolgozd össze! A váza oldalára készíts különböző mintákat! (karcolással, termések lenyomatával ) Dombormű (plakett)készítése Az előtted levő agyagot dolgozd el egyenletesen, majd készíts belőle 1 cm vastagságú korongot! Tedd rá az előrajzolt papír körlapot és vágd körbe! Így megkaptad a plakett alapját. Mintát, rátétet, díszítést a következő technikákkal készíthetsz: - Sodord az agyagot és az így kapott hurkából készíts mintát - Használhatsz különböző eszközöket: kést, krumplinyomót, süteménykiszúróformát stb. 43

44 27. óra: Tanulmányi séta Székesfehérvár középkori belvárosában, nevezetes épületek megtekintése 28. óra: Gipszöntés középkori város tervezése 29. óra: A város összeállítása, megépítése, környezet, várfal kialakítása Gipszöntés középkori város tervezése 1.) Alakítsatok csoportokat, döntsétek el, ki melyik munkában szeretne részt venni! a.) gipszöntés - házak b.) sóliszt-gyurmából templom, bástyák készítése c.) várfal, várkapu készítése 1. csoport: Az elkészített gipszet és vizet keverd csomómentesen össze! Öntsd a formába! Várj, amíg megszárad! Óvatosan borítsd ki! A következő órán temperafestékkel vagy akrilfestékkel festheted ki. 2. csoport: Először gyúrd könnyen formálhatóvá a gyurmát! Szakíts ki belőle diónyi darabot és lapítsd egyenletessé! Így készítsd el az alapot és az oldalfalakat! Készíthetsz egy nagy lapot is, amiből hengerré alakítva sajátos kör alapú palotát kapsz. Az oldalfalak tetejét kedved szerint díszítheted! Vágj rá ablakot, ajtót a hurkapálcika segítségével! Amikor egy-egy fallal elkészültél, rögzítsd az alaphoz és a másik falhoz! Hengeres formából bástyákat is készíthetsz! 44

45 3. csoport: Állítsátok össze az előre összegyűjtött gyógyszeres, csokoládés, gyufásdobozokból, kartonpapírból a várost, a várfalat és a várkaput! Középkori város összeállítása 1. feladat: 1. csoport: Fesd ki az elkészült és megszáradt gipsz házakat! 2. csoport: Fesd ki az elkészült sóliszt-gyurma házakat! 3. csoport: Színezd ki, fesd be a kész dobozházakat, a várfalat és a várkaput! 2. feladat: A kész munkákból a csoportok hozzanak létre egy közös kompozíciót! 3. feladat: Értékeljétek a közös munkát! Hogy érezted magad? Mi tetszett a legjobban? Hogyan dolgoztatok együtt úgy, hogy ilyen lett az eredmény? Módosítanátok-e valamit a következő közös alkotáskor tanulva mai tapasztalatokból? 45

46 30. óra: A vonal, mint a folt határa kreativitást fejlesztő óra 1. Mindenki előre elkészített vonalkompozíciót kap. Háromféléből választhatsz! 2. Másold át a vonalhálót rajzlapra! 3. Válassz a következő feladatokból! a. Vizes alapú festés: Beáztatott rajzlapra vigyél fel színeket! Figyeld meg, mi történik! b. Viaszfestés: Száraz rajzlapra rajzold meg a vonalhálót, majd mártsd vízbe a papírt és így kezd el a színfoltokat festeni! c. Látsz-e valamilyen formát a vonalhálóban? Ha sikerül valamit felfedezned színezd be, a többi forma pedig háttér lesz! 4. Beszéljétek meg, ki melyik feladatot választotta! Miért? Aki a harmadik feladatot választotta, milyen formát talált a vonalhálóban? 46

47 31. óra: Felületképzés fantázia alapján Érdekes felületek (állatszőrök, fakéreg, madártoll ) felnagyítása fénymásoló segítségével. Bevezetés: 1. Különféle felületű, anyagú tárgyak vannak letakarva egy kendővel. Tapintás alapján ismerd fel a tárgyakat! 2. Különféle anyagok (textilek, papír, műanyag, fém, fa stb.) felületek vannak egymás mellett. Bekötött szemmel ismerd fel a tárgyak anyagát! A feladat: Válassz ki egy neked tetsző fénymásolatot! Vágj ki belőle kb. 3x3 cm-es darabot és ragaszd fel egy rajzlapra! Folytasd a megkezdett felületet tovább úgy, hogy minél kisebb legyen a különbség a fénymásolat és a rajzod között! 47

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2014/2015 Alkalmazói kategória, I. korcsoport 2. forduló Kedves Versenyző! A feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához használható

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve

A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Balassi Bálint Gimnázium Vizuális kultúra rajz ésművészettörténet 5-12.évfolyam A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Rajz és vizuális kultúra 5-12. évfolyam Készítette: Heffterné Gáspár Lilla Balassi

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

Szükséges felszerelés 1.osztály

Szükséges felszerelés 1.osztály Szükséges felszerelés 1.osztály Tanszerek: 5 db vonalas füzet 5 db négyzetrácsos füzet 2 db sima füzet 1 db kottafüzet 3 csomag írólap 4 db ceruza (2 db HB, 2 db B) 1 csomag színes ceruza (12 színű) 1

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. május 13. 14:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG

FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG FINY PETRA:A CSODÁLATOS SZEMÜVEG című könyv feldolgozásához tervezet KÉSZÍTETTE: NYITRAINÉ KIRÁLY ILDIKÓ SÁIK PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁJA SALGÓTARJÁN FELADATOK A FOGLALKOZÁSOKHOZ 1. foglalkozás (kb.45-60

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben

TANESZKÖZLISTA 1. osztály

TANESZKÖZLISTA 1. osztály 1. osztály Füzetek: 2 db vonalas /A/5 14-32/ 2 db négyzetrácsos /A/5 27-32/ 1 db sima /A/5 20-32/ 1 db hangjegy /A/5 36-16/ 1 db házi feladatos füzet Íróeszközök: 1 db vastag grafit (B vagy2b) 1 db vastag

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Szükséges taneszközök

Szükséges taneszközök Szükséges taneszközök Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a füzetcsomagok a levéli papírboltban megvásárolhatók! 1. osztály Magyar: 2 db elsős vonalazású, kisméretű, vonalas füzet /14-32/ 1 cs famentes

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

3. állomás. Kézműves tevékenység. Fonalbaba készítése Madzagfalva módra

3. állomás. Kézműves tevékenység. Fonalbaba készítése Madzagfalva módra 3. állomás Kézműves tevékenység Fonalbaba készítése Madzagfalva módra 1 FONALBABA KÉSZÍTÉSE MADZAGFALVA MÓDRA Ezen az állomáson babát fogunk készíteni, de előtte néhány kérdésre kell válaszolnotok. Mottó:

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952. : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952. : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők 1 : Férfi frizuraforma kiválasztását meghatározó tényezők A vendégek az előnyös frizurára vonatkozó tanácsadást tartják a fodrász legfontosabb tevékenységének. A frizurának a koponya rendellenes formáját

Részletesebben

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI

A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A GOMBFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI A gombfoci szabályai szinte megegyeznek a futball szabályaival. Les nincs. A játékban két ember vesz részt. A versenyzők tíz-tíz darab mező ny játékosgombbal, egy-egy darab kapusgombbal

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály

Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök. 1. osztály Az iskolakezdéshez szükséges taneszközök 1. osztály ZSÁKOK: Testnevelés zsák: - tornacipő -1 pár fehér váltó zokni ( bugyi) - fehér póló, kisnadrág ( kék) - melegítő, tréningruha Rajz zsák : - 12 színű

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések

1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 1. osztályban szükséges tanszerek és felszerelések 5 db 14-32-es füzet (vonalas) 1 db 27-32-es füzet (négyzetrácsos) 1 db 80-32-es füzet (sima A4) 1 db üzenőfüzet 1 db leckefüzet (2. félévtől) 12 db-os

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS

RAJZ ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 2 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A NAP MELEGE Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként. A tevékenység általános leírása: A gyerekeket osszuk néhány

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam

TANESZKÖZJEGYZÉK 2015/2016. 5.évfolyam TANESZKÖZJEGYZÉK 5.évfolyam Magyar 4 db kisméretű nem spirál vonalas füzet (irodalom, nyelvtan, fogalmazás, gyakorló) Történelem Matematika 3 db A/4-es négyzethálós füzet 3 db A/4-es sima füzet 1 db egyenes

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Szükséges felszerelések 1. osztályban:

Szükséges felszerelések 1. osztályban: Szükséges felszerelések 1. osztályban: 4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32) 1db gumis mappa A/4 1db zárható műanyag tasak, benne: 1db betűtartó betűkészlettel ellátva, 1db betűsín 1db gumis mappa

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A LOGO MOTION TANÍTÁSA

A LOGO MOTION TANÍTÁSA A LOGO MOTION TANÍTÁSA ÍRTA: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010, KECEL LOGO MOTION TANÍTÁSA KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010. 1 1. FOGLALKOZÁS Kattintsunk a Logo motion ikonjára. A Színes teki. Ez a program ablaka.

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra "Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96EGRMÛV1-10 változat alatt szereplõ

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK

MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK MŰHELY AJÁNDÉKDOBOZOK 02 Íme, három eredeti dobozmodell, hogy ajándékaid személyessé varázsold. Oldalunkon minták állnak rendelkezésedre, így Neked mindössze kartonpapírra lesz szükséged. A kartonok méretétől

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a

Füzet és taneszköz lista 2015-16-os tanév 1.a 1.a vonalas füzet 14-32 számú négyzetrácsos füzet 27-32 számú 3db sima füzet 80-32 számú 3 csomag (gumis) félfamentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) famentes rajzlaptömb A/4 1X(Lizzy card) rajzlap A/3

Részletesebben

ügyeskedünk és tanulunk

ügyeskedünk és tanulunk és ügyeskedünk és tanulunk LONDON, NEW YORK, MUNICH, MELBOURNE, and DELHI A Dorling Kindersley Book www.dk.com A fordítás alapja: Mummy & Me: Craft First published in Great Britain, 2014 Copyright Dorling

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben