ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA"

Átírás

1 II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA Foto: G. Diesener és J. Reichholf: Kétéltűek és hüllők 184

2 72. A szivacsok sejtjei (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Nézd meg jól az ábrát, majd oldd meg a feladatot! Írd a megfelelő betűjelet (I, H) az állítás utáni négyzetbe! 1. Az ábra egy szivacstelep felépítését mutatja. 2. A szaggatott nyilak a víz áramlását mutatják 3, A galléros-ostoros sejtek alkotják a szivacsok testének belső sejtrétegét 4. A szivacsok testének egyik felén mindig hímivarsejteket, míg a másikon petesejteket találunk. 5. A szivacsok a soksejtű szervezetek közé tartoznak, testszerveződésük álszövetes. 6. A szivacsok testét borító apró nyílásokat pórusoknak nevezzük. 7. A külső sejtréteg sejtjeiben található kovatűk merevítik a szivacsok testét. 8. A víz a pórusokon ki-be áramlik. 9. A szivacsok hímnős állatok. 10. A két sejtréteg között mozgó vándorsejtek gondoskodnak a táplálék szétosztásáról 185

3 Értékelési szempontok (72.) Kompetenciák: megfigyelés, képi információ feldolgozása, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás Ábra forrása: Oláh Zsuzsa: Biológia I. 92. oldal 11/5. ábra Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Megoldás 1. Hamis 2. Igaz 3. Igaz 4. Hamis 5. Igaz 6. Igaz 7. Hamis 8. Hamis 9. Igaz 10. Igaz Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, frontális ellenőrzés. Továbblépés: Gyűjtőmunka: A hazai szivacsfajok 186

4 74. Rajzolj, színezz, feliratozz! (G) Nézd meg jól az ábrát, majd old meg a feladatokat! 1. Rajzold be a víz áramlási irányát a szivacs testén keresztül! 2. Színezd a belső sejtréteg sejtjeit pirosra, a külső sejtréteg sejtjeit kékre! 3. Melyik sejtréteg sejtjei hozzák létre a kovatűket?.. 4. Milyen alapanyaga lehet még a szivacsok vázának? 5. Milyen sejteket találunk a külső és a belső sejtréteg között?.. Írd a nevüket az ábrán a megfelelő szám mellé! 187

5 Értékelési szempontok (73.) Kompetenciák: megfigyelés, képi információ feldolgozása, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás Ábra forrása: Oláh Zsuzsa: Biológia I. 92. oldal 11/5. ábra Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Megoldás 1. Pórusokon be, felső kivezető nyíláson ki 2. Helyes színezés 3. A külső sejtréteg sejtjei. 4. Szaru, mész. (spongin) 5. Vándorsejtek (ábrán 1-es jelöli), hímivarsejtek (2), petesejtek (3) Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, közös megbeszélés táblai applikációval. Továbblépés: További részek megnevezése az ábrán. Hasonló kérdések írása. 188

6 74. Ismered e a szivacsokat? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Nézd meg jól az ábrát, majd old meg a feladatot! Egészítsd ki az alábbi szöveget az odaillő szavakkal! A szivacsok soksejtű élőlények. Sejtjeik egyedekbe szerveződnek, de önálló életre is képesek. Ezt a testfelépítési formát nevezzük (1.) testszerveződésnek. A szivacsok testét kívülről a (2.) határolja, mely a az állat testét a környezetétől elkülöníti. A szilárd vázat a tűképző sejtek hozzák létre. A váz anyaga lehet mész, szaru és kova. A víz a szivacs testét borító (3.) áramlik be és a felső (4.).. hagyja el a szivacs testét. A belső sejtsort a (5.) alkotják, melyek felveszik a tápanyagokat a vízből, majd megemésztik a maguk és a többi sejt számára. (6.).. mozgása tartja áramlásban a vizet az űrbélben. A két sejtréteg között mozgó (7.) feladata az emésztés befejezése és a táplálék egyenletes szétosztása. A külső sejtrétegben hím- és női ivarsejtek egyaránt képződnek, a szivacsok tehát (8.).. 189

7 Értékelési szempontok (74.) Kompetenciák: megfigyelés, képi információfeldolgozása, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás Ábra forrása: Oláh Zsuzsa: Biológia I. 92. oldal 11/5. ábra Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Megoldás A szivacsok soksejtű élőlények. Sejtjeik egyedekbe szerveződnek, de önálló életre is képesek. Ezt a testfelépítési formát nevezzük (1.) álszövetes testszerveződésnek. A szivacsok testét kívülről a (2.) (külső) sejtréteg, határolja mely a testet amely az állat testét a környezetétől elkülöníti. A szilárd vázat a tűképző sejtek hozzák létre. A váz anyaga lehet mész, szaru és kova. A víz a szivacs testét borító (3.) pórusokon áramlik be és a felső (4.) kivezető nyíláson hagyja el a szivacs testét A belső sejtsort a (5.) galléros-ostoros sejtek alkotják, melyek felveszik a tápanyagokat a vízből, majd megemésztik a maguk és a többi sejt számára. (6.) Ostoraik mozgása tartja áramlásban a vizet az űrbélben.. A két sejtréteg között mozgó (7.) vándorsejtek feladata az emésztés befejezése és a táplálék egyenletes szétosztása. A külső sejtrétegben hím- és női ivarsejtek egyaránt képződnek, a szivacsok tehát (8.) hímnősek. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni munka, tanári ellenőrzés. 190

8 76. Miből lesz a szitakötő?(g) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A B D C A. A nőstény szitakötő vízinövények leveleire rakja petéit. B. A lárva gyors mozgású ragadozó. Vízi rovarokat, férgeket és kisebb halakat zsákmányol. A vízben oldott oxigént trachea-kopoltyúival veszi föl. (A tracheakopoltyúk a potroh függelékei.) Ha azonban szükséges, képesek bélfalukon keresztül légköri levegőt is fölvenni. C. Az utolsó lárva-szakaszban levő állat elhagyja a vizet, kimászik egy nádszálra, majd a megrepedt-lárva bőrön át kibújik a kifejlett szitakötő. A képen egy fiatal állat függeszkedik az üres lárvabőrön. Szárnyai ekkor még lágyak és gyűröttek. Néhány órába is beletelik, mire levegőt pumpál az erekbe, ekkor a szárny kifeszül, száraz és kemény lesz. D. Az imágók nappal repülő rovarokra vadásznak. Kitűnően látnak, összetett szemeik ocellából (elemi egységből) állanak. Csápjaik aprók. A feladat információi és az Állatismeret könyv segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre! A jelű kérdések megoldásához használjátok föl a más csoportok beszámolóiban hallottakat és leírtakat! 191

9 1. Keressük meg az Állatismeret könyvből a képen látható fajt (vagy a hozzá leginkább hasonlót)! 2. Milyen más szitakötő fajokat ismertet még a könyv? 3. A könyv képeinek segítségével állapítsuk meg a szitakötő fajok közös jellemzőit (melyek mindegyik szitakötőre jellemzőek, de más rovarokra nem): 4. Tanulmányozzuk az ábrán a szitakötő lárva és az imágó testfölépítését! Milyen hasonlóságokat találsz? Nevezzünk meg hármat! Mire következtethetünk abból, hogy a szitakötők csápja kicsiny, szemük viszont hatalmas? 6. Milyen forrásokból szerezhetik a szitakötő lárvák a szükséges oxigént? Hasonlítsuk össze ebből a szempontból a gyors hegyi patakok és a felmelegedő állóvizek lakóit! 7. Hasonítsuk össze a szitakötő-lárvák és a szúnyoglárvák testfölépítését és életmódját: Mivel táplálkozik:. Mit érzékel. Hogyan lélegzik: 8. A szitakötő és a kérész lárvák egyaránt vízben, gyakran azonos folyókban élnek. Vetélytársai-e egymásnak? Lehet-e egyik a másiknak táplálékforrása?.. 192

10 Értékelési szempontok (75.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ értelmezése A feladat alapjául Varga Tibor: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) c. munkája szolgál. A feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldhatják meg. Legalább két emberre jusson egy könyv. Ábra: Csorba L. Megoldás 1. Óriás szitakötő vagy sebes acsa 2. Kék acsa, óriás szitakötő, gyakori acsa, stb. 3. Két pár sűrűn erezett szárny, óriási összetett szemek, hosszú potroh 4. Ízelt potroh, összetett szem, 3 pár ízelt láb, rövid csápok 5. Elsősorban nem szaglás, hanem látás útján tájékozódnak 6. A légkörből vagy a vízben oldott oxigént hasznosítják (mindkettő lehetséges). A hegyi patakokban sok az oxigén, itt elegendő a vízben oldott oxigén (az állóvizekben ezt ki kell egészíteni légköri levegővel). 7. Táplálkozás: a szúnyoglárvák vízben lebegő szerves anyaggal, a szitakötőlárvák ragadozók. Érzékelés: rezgést és kémiai ingereket mindkettő, a szúnyoglárvák rosszul, a szitakötőlárvák jobban látnak. Légzés: a szúnyoglárvák légköri oxigénnel, a szitakötőlárvák mindkét módon (lásd a 6. pontot! 8. Egyik sem lehet, mert táplálékforrásuk is és életterük is különböző (a kérészlárvák iszapban élnek.) Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pár- vagy csoportmunka közös megbeszélés. Csoportmunka: lásd a 77. feladat után. Továbblépés: 193

11 A bemutatotthoz hasonló módon építhetők föl a leírtakhoz kapcsolódó további ábrás feladatok. Így pl. a kérészekről (összevetés a szitakötőkkel és szúnyogokkal), a lázállatkáról (kapcsolatban a szúnyogokkal), a fürkészdarazsakról (kapcsolatban a lepkékkel) stb. Amennyiben kívánjuk, hogy a csoportok eközben használják az Állatismert könyvet, természetesen olyan fajok szerepeljenek, melyeknek a könyvben is ott a rajzuk. (De ne a könyvből kimásolt ábra legyen, hogy az eltérő forrású rajzokon a képi lényegfelismerés készségét fejleszthessük. 194

12 76. Csúnya hernyóból gyönyörű pillangó (G) A. A lepkék petéiket többnyire levelek fonákjára, fakéregre vagy földbe rakják. A. pete C. báb B. hernyó D. kifejlett rovar B. A lepkelárváknak a hernyóknak 3 pár ízelt lábuk és több állábuk van, rágó szájszervükkel növényeket vagy - ritkán elhalt szerves anyagot (viaszt, szövetet) rágcsálnak. Sok faj tápnövényspecialista: csak egy vagy néhány közelrokon növényt fogyaszt. C. Fejlődésük befejeztével a hernyók bebábozódnak. A mozdulatlan bábok ágon függeszkedve vagy föld alatt pihennek. Sok faj így telel át. D. A bábból kibújó fiatal kifejlett rovar (imágó) szárnyai kezdetben lágyak, néhány óra múlva azonban már képes röpülni. A kifejlett lepkék pödörnyelvükkel nektárt szívogatnak, miközben beporozzák a virágos növényeket. Kitűnően látnak (színeket is), kémiai érzékszerveik is fejlettek. Az éjjeli lepkék nőstényei fermonok segítségével csalogatják magukhoz a hímeket. A feladat információi és az Állatismeret könyv segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre! A jelű kérdések megoldásához használjátok föl a más csoportok beszámolóiban hallottakat és leírtakat! 195

13 1. Keressük meg az Állatismeret könyvből a képen látható fajt (vagy a hozzá leginkább hasonlót) és írjuk ide a nevét! Milyen tápnövényt fogyaszt a hernyója? 2. Milyen más nappali lepke fajokat ismertet még a könyv? Írjunk három példát! Írjuk melléjük a hernyó jellemző tápnövényét is! 3. A könyv képeinek segítségével állapítsuk meg a lepke fajok közös jellemzőit (melyek mindegyik lepkére jellemzőek, de más rovarokra nem): Tanulmányozzuk az ábrán a lepkelárva és az imágó testfölépítését! Milyen hasonlóságot találunk? Milyen ökológiai (populációk közti) kölcsönhatások lépnek föl a virágos növények és a lepkék között? Indokoljuk a választ! A képen látható nappali lepke csápja bunkós végű, míg az éjszakai lepkék hímjeinek csápja gyakran nagy felületű, tollas. Mi magyarázza a különbséget?

14 7. A kártevő hernyókat a fürkészdarazsak és a rovarevő madarak is előszeretettel fogyasztják. Nagyüzemi gazdaságokban azonban gyakran vegyszerrel védekeznek a hernyók elszaporodása ellen. Hogyan hat a vegyszeres védekezés a fürkészdarazsak és a cinkék létszámára? Milyen következményekkel jár, ha egy ilyen területen leállítjuk a vegyszeres védekezést? Hasonítsa össze a hernyók és a szúnyoglárvák testfölépítését és életmódját: Mivel táplálkoznak:.... Mit érzékelnek.... Hogyan lélegeznek: 197

15 Értékelési szempontok (76.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, csoportos munka, problémamegoldás, oksági gondolkozás, példakeresés, összehasonlítás A feladat alapjául Varga Tibor: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) c. munkája szolgál. A feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldhatják meg. Legalább két emberre jusson egy könyv. Ábra: Csorba L. Megoldás 1. Nappali pávaszem (vagy kis rókalepke). Csalánt. 2. Három tetszőleges példa a tápnövény megnevezésével. 3. Nagy felületű, pikkelyes szárny, pödörnyelv 4. Ízelt (szelvényezett) test. 5. Szimbiózis (mutualizmus) az imágók és a virágzó növény között. Mindkét fajnak hasznos. Táplálkozási kölcsönhatás a hernyó és tápnövénye között. 6. A nappali lepkék inkább látás útján tájékozódnak, az éjjeliek kémiai úton. Ehhez szükséges a nagy felületű csáp. 7. Csökkenti a létszámukat. A vegyszeres védekezés rövid szünetében is hirtelen megemelkedik a kártevők létszáma, mert a természetes fogyasztó hiányzik. 8. Táplálkozás: a hernyók növényevők, a szúnyoglárvák szerves törmelékevők. Érzékelés: főleg kémiai és mechanikai érzékelés és gyenge látás. Légzés: mindkettő légköri levegővel, a szúnyoglárvák potrohfüggelékükön át. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pár- vagy csoportmunka közös megbeszélés. Csoportmunka: lásd a 77. feladat után. Továbblépés: Gyűjtőmunka: hazai védett lepkéink Házi feladat: egy lepkefaj lerajzolása. Példák keresése: táplálékspecifista, és nem specifista lepkefajra. 198

16 77. Csak a nőstények csípnek (G) A D B C A A Culex szúnyogfajok petéi a víz felszínén úsznak. Mindegyik pete kis tölcsérben végződik. Ebben parányi légbuborék van, ami megakadályozza, hogy a pete a mélybe süllyedjen. B/C A lárva és a báb (C ) a víz felszíni rétegén függeszkedve lebeg a víz alatt. Ha árnyékot vagy rezgést érzékelnek, lesüllyednek. A lárvák lebegő szerves anyagot, baktériumokat és moszatokat fogyasztanak. Légköri levegővel lélegeznek, amit légzőcsövükön keresztül szívnak föl. A szúnyoglárvák és bábok az édesvízi halak fontos táplálékai. D Táplálkozás A kifejlett nőstény szúnyogok emlősök és madarak vérét szívják. A hímek azonban csak növényi nedveket szívogatnak vagy nem is táplálkoznak rövid életük során. Szaporodás és érzékelés A szúnyogok jól látnak, bár hallásuk és szaglásuk fejlettebb. A nőstények feromont bocsájtanak ki, a hímek ebből már néhány molekulányit is megéreznek. Ezenkívül a hímek hallják a nőstények szárnya által keltett hangokat is. Hangérzékelő szervük a csápjukon van, és a legérzékenyebb a Hz közötti frekvencia tartományban. Járványok Sok szúnyogfaj terjeszt különböző betegségeket szúrásával. Így például az Anopheles fajok a maláriát, az Aedes szúnyogok a sárgalázat terjesztik. 199

17 1. Keressük meg az Állatismeret könyvből a képen látható fajt (vagy a hozzá leginkább hasonlót) és írjuk ide a nevét:. 2. Milyen más szúnyog fajokat ismertet még a könyv? Írj három példát! 3. A könyv képeinek segítségével állapítsd meg a szúnyog fajok közös jellemzőit (melyek mindegyik szúnyogra jellemzőek, de más rovarokra nem): 4. Tanulmányozzuk az ábrán a szúnyoglárva és az imágó testfölépítését! Milyen hasonlóságokat találunk? Nevezzünk meg hármat! Milyen különbségeket és hasonlóságokat fedezhetünk föl a szúnyoglárvák és a bábok testfölépítése és életmódja között?.. 6. Mi magyarázza, hogy a vegyszeres szúnyogirtás következtében a környék halállománya is csökken? Milyen úton kerülhet be a szúnyogirtó vegyszer az ember szervezetébe? 7. Milyen élőlények (mely rendszertani csoportba tartoznak) a szúnyogok által terjesztett malária (váltóláz) kórokozói? Mi a váltólázrohamok oka? 8. Hasonítsuk össze a szitakötő-lárvák és a szúnyoglárvák tetfölépítését és életmódját: Mivel táplálkozik:.. Mit érzékel. Hogyan lélegzik: 200

18 Értékelési szempontok (77.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Varga Tibor: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) c. munkája szolgál. A feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldhatják meg. Legalább két emberre jusson egy könyv. Ábra: Csorba L. Megoldás 1. Folt 2. Gyötrő, dalos 3. Szúró-szívó, hosszú lábak, tollas csáp, mozgékony báb. 4. Ízelt test, csáp, összetett szem, légköri légzés. 5. A bábok nem táplálkoznak, de szintén vízben lebegnek, mozognak, ízelt potrohúak. 6. Sok halfaj fő tápláléka a szúnyoglárva. A méreganyag fölhalmozódik szervezetükben (májukban), ezt elfogyasztva kerül a méreg az emberi szervezetbe. 7. Egysejtű eukarióták, (ún. spórások). A vérben élősködnek, amikor az elpusztított vörösvértestekből kiszabadulnak, lázrohamot keltenek. 8. Lásd a 75. feladatnál. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pár- vagy csoportmunka közös megbeszélés. Csoportmunka: A kérdések első felét a csoportok önállóan (a feladatok információi és az Állatismeret könyv segítségével) dolgozhatják föl. Ellenőrizzük személyesen, hogy válaszaik helyesek-e. A kiscsoportok 1-1 képviselője röviden összefoglalja a kapott információkat. Ezt a többi csoport jegyzeteli- különös tekintettel az utolsó kérdésekre. A rovarok képe fólián vagy projektoron kivetíthető, így az osztály egésze nyomon követheti a kiselőadásokat. Az összes kiselőadás elhangzása után minden csoport befejezi a válaszadást a jelű kérdésekre A helyes válaszokat közösen ellenőrizhetjük. A tárgyi ismereteken kívül lényeges az előadókészség és az együttműködésre való készség. Továbblépés: Gyűjtőmunka: A malária A bemutatotthoz hasonló módon építhetők föl a leírtakhoz kapcsolódó további ábrás feladatok. Így pl. a kérészekről (összevetés a szitakötőkkel és szúnyogokkal), a lázállatkáról (kapcsolatban a szúnyogokkal), a 201

19 fürkészdarazsakról (kapcsolatban a lepkékkel) stb. Amennyiben kívánjuk, hogy a csoportok eközben használják az Állatismert könyvet, természetesen olyan fajok szerepeljenek, melyeknek a könyvben is ott a rajzuk. (De ne a könyvből kimásolt ábra legyen, hogy az eltérő forrású rajzokon a képi lényegfelismerés készségét fejleszthessük. 202

20 78. Ízeltlábúak, de mégis mások (F) 1. Alkossatok háromfős csoportokat! A felsorolt tulajdonságok nevét helyezzétek el a halmazábra megfelelő részébe! 1. légcsövekkel lélegeznek 2. ízeltlábúak 3. 5 pár járólábuk van 4. kopoltyúval lélegeznek 5. testüket kitin borítja 6. 4 pár járólábuk van 7. a Föld minden élőhelyén élnek 8. testük két testtájra tagolódik 9. 3 pár járólábuk van Rovarok Rákok Pókszabásúak 2. Vizsgáljátok meg aprólékosan a kapott ízeltlábút (preparátumot vagy képet) és írjátok le a legfontosabb külső jellemzőiket! Lábak száma, helye Rovar Pókszabású Rák Testtájai Szem Csáp(ok) Egyedi jellemzők 203

21 3. Keressétek meg az Állatismeret c. könyvből a kapott fajt, írjátok le a fajnevet! fajnév Rovar Pókszabású Rák 4. Az Állatismeret könyvből keressetek a kapott fajokhoz hasonlókat: legalább 3 fajt Rovar Pókszabású Rák fajnevek 5. Az ízeltlábúak zöme apró. Mi e jelenség fizikai oka?

22 Értékelési szempontok (78.) Kompetenciák: forráselemzés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, rendszerezés, oksági gondolkodás, példakeresés 1. Rovarok Rákok 7, 9, 1 3, 4 2, Pókszabásúak Rovar Pókszabású Rák 3 pár járólába a toron van 4 pár járólába a fejtoron van 5 pár járólába a fejtoron van 2. testtájai: fej, tor, potroh testtájai: fejtor, potroh testtájai: fejtor, potroh 3. nagy, összetett szeme van a fején pontszemek Nyélen ülő egyszerű szemek 4. változatos csápok a fejen nincs hosszú csápja van 5 toron szárnyak vannak értelemszerűen csáprágó a fejtoron értelemszerűen ollója van értelemszerűen Rovar Pókszabású Rák fajnév francia darázs koronás keresztes pók folyami rák 4. fajnevek Rovar Pókszabású Rák házi méh búvárpók kecskerák májusi cserebogár kaszáspók pinceászka zöld lombszöcske darázspók vízibolha 5. Viszonylag nehéz kitinpáncél a külső váza. A külső vázhoz tapadnak belülről mozgatóizmok, melyek nagy testtömeget nem tudnának mozgatni. Más helyes válasz is elfogadható. 205

23 Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Továbblépés: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Csoportos munka, közös megbeszélés Egyéni munka, tanári ellenőrzés Poszterek összeállítása: az ember közelében élő ízeltlábúakról. Ajánlott címek: Irány az ember (az ember élősködői) Rákok a tálon (ehető rákok) Éljen a királynő (államalkotó rovarok)! A lasszó is megteszi (a pókok hálótípusai) Ugrálva szép az élet (tücskök, sáskák, szöcskék) A méz élet, erő egészség A hulladékok eltakarítói 206

24 79. Sokfélék vagyunk (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Alkossatok háromfős csoportokat! 1. Vizsgáljátok meg nagyító (vagy sztereomikroszkóp) segítségével három különböző, az Állatismeret könyvben előforduló rovart! Töltsétek ki az alábbi táblázatot! fajnév 1. rovar 2. rovar 3. rovar szárny láb csáp 2. A tanultak és a tapasztaltak és a kiadott anyag alapján egészítsétek ki az alábbi szöveget! Az ízelt láb mindegyik osztályban megtalálható. A rákokra 1. pár, a rovarokra 2. pár, a pókszabásúakra 3. pár láb jellemző. A rovarláb alaptípusa a futóláb, melynek részei: 4.,,,,. Az életmódnak megfelelően a láb módosulhat. A rovarok alaptípusának a toron 5. pár szárnya van. A szárny egy vékony 6. réteggel fedett kültakaró módosulat. 207

25 A hártyásszárnyúak 7. kapcsolják össze az elülső és a hátulsó szárnyukat. A kétszárnyúak második pár szárnya a billérré módosult, mely 8. szerv. 3. Vizsgáljátok meg sztereomikroszkóp alatt (vagy jó nagyítóval) az 1. feladat rovarfajainak szemét, olvassátok el a tankönyvből a rovarok érzékszerveire vonatkozó fejezetet és válaszoljatok a kérdésekre! Írjátok be a megfelelő helyre az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét! 1. A lepkék felismerik egymást. 2. A rovarok többsége jó képlátó. 3. A rovarok látótere viszonylag kicsi. 4. A rovaroknak összetett szemük van. 5. A rovarok színlátása rossz. 6. Az ízeltlábúak csápjai a kémiai ingereket érzékelik. 7. A csápok a szaglás szervei. 8. Minden rovarfajnak jó a hallása. A szemek rajza: 208

26 Értékelési szempontok (79.) Kompetenciák: lényegkiemelés, csoportos munka, képi információ elemzése, összehasonlítás, alkotólépesség, analógiák felismerése Megoldások rovar 2. rovar 3. rovar fajnév házi légy káposztalepke házi méh szárny rajz rajz rajz erezetét a légcsőrendszer hímpor: kitinpikkelyek erezetét a adja színanyag épül be légcsőrendszer adja láb csáp rajz ízelt láb látható részei: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek rajz rövid, néhány ízből álló csáp rajz ízelt láb látható részei: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek rajz ízelt, bunkós csáp 1. öt 2. három 3. négy 4. csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek 5. kettő 6. kitin 7. horgokkal 8. egyensúlyozó 1. igaz 2. igaz 3. hamis 4. igaz 5. hamis 6. igaz 7. igaz 8. hamis A szemek rajzának értékelése értelemszerűen. rajz ízelt láb látható részei: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek rajz ízelt, rövid csáp Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: csoportos munka, közös megbeszélés Tárgyi feltételek: Valódi (preparált vagy friss) rovarokra van szükség. (Csoportonként 1-1 példány elég.) Ügyeljünk rá, hogy ne védett faj legyen. A főbb jellemzők 209

27 nagyítóval is láthatóak (ha a rovar kellően nagy), de ha lehetőségünk van rá, használjunk sztereómikroszkópot is. Vázlatos rajzot szinten mindenkitől várhatunk (ami például csak azt jelzi, hogy hány ízből áll egy láb), a pontos rajz elkészítéséhez ellenben ügyes kezű diák és sok idő szükséges. Ezt legföljebb házi feladatként adhatjuk fel. Kérhetjük viszont, hogy a rovar rajzát saját kezűleg (nem fénymásolva) az Állatismeret könyvből mindenki vagy minden csoport másolja ki. Értékelés: A füzetben elkészített jegyzőkönyv egyéni értékelése. Továbblépés: Az egyéni rajzokból kiállítás szervezése A diákok által feldolgozott rovarfajok képeinek vetítése, fajismereti verseny szervezése 210

28 80. Az ízeltlábúak testfelépítése és életmódja (E) Alkossatok háromfős csoportokat és az eddig tanultak, tapasztaltak alapján oldjátok meg az alábbi feladatokat! Az Állatismert könyv használható. 1. Csoportosítsátok a tulajdonságokat az ízeltlábúak törzsének osztályai szerint! 1. Kitinpáncéljuk meszet is tartalmaz 2. Szájszerveik láberedetűek 3. Lehetnek élősködők 4. Dögevők is vannak közöttük 5. Jellemző rájuk a testen kívüli emésztés 6. Pödörnyelvük is lehet 7. Légcsőrendszerrel lélegeznek 8. Lehet lemezes tüdejük is 9. Keringése jobb, mint a rovaroké 10. Nyílt keringési rendszere van Rovarok Pókszabásúak Rákok 2. Párválasztás Kössétek össze az összetartozókat! Használhatjátok az Állatismeret könyvet! nyaló szájszerv szúró-szívó szájszerv rágó szájszerv csáprágó nyaló-szívó szájszerv szívó szájszerv lepkék bogarak szúnyogok méhek szitakötők poloskák pókszabásúak 211

29 Értékelési szempontok (80.) Kompetenciák: lényegkiemelés, összehasonlítás, rendszerezés, összehasonlítás, analógiák felismerése, kapcsolatba hozás Megoldás 1. Rovarok 6 Pókszabásúak 3, 7 5, 8 2, Rákok 2. nyaló szájszerv szúró-szívó szájszerv rágó szájszerv csáprágó nyaló-szívó szájszerv szívó szájszerv lepkék bogarak szúnyogok méhek szitakötők poloskák pókszabásúak Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, tanári értékelés. 212

30 81. A petéből nem egyformán bújunk ki (F) Alkossatok háromfős csapatokat! Vizsgáljátok meg a három folyamatábrán a rovarok fejlődésének típusait és válaszoljatok a kérdésekre! kifejlett rovar kifejlett rovar kifejlett rovar báb lárva pete A kifejlett rovartól erősen különböző lárva pete lárva A kifejlett rovarhoz hasonlító lárva pete Milyen fejlődésmenetet ábrázol? 1. ábra: 2. ábra: 3. ábra: 2. Mely rovarcsoportokra jellemzők a fenti fejlődési típusok? Soroljatok fel 1-1 csoportot! Keressetek az Állatismeret c. könyvből mindegyik rovarcsoporthoz 3-3 állatfajt! 1. fajnév 2. fajnév 3. fajnév 1. rovarcsoport 2. rovarcsoport 3. rovarcsoport 4. Melyik fejlődésmenet lárvaállapota hasonlít a kifejlett rovarhoz - legjobban: - legkevésbé: 5. Tapasztalataitok, olvasmányaitok alapján döntsétek el, hogy milyen módon fejlődnek a - szúnyogok: - legyek: - lepkék: 213

31 Értékelési szempontok (81.) Kompetenciák: lényegkiemelés, összehasonlítás, oksági gondolkodás, analógiák felismerése, képi információ feldolgozása, csoportos munka, társas aktivitás Megoldás ábra: teljes átalakulás 2. ábra: átváltozás 3. ábra: kifejlés 1. bogarak 2. szitakötők 3. sáskák, szöcskék /egyenesszárnyúak 3. értelemszerűen 4. legjobban: kifejlés legkevésbé: teljes átalakulás 5. szúnyogok: legyek: lepkék: teljes átalakulás teljes átalakulás teljes átalakulás Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pármunka, frontális értékelés. Továbblépés: Szájszervek képének kivetítése alapján példakeresés az állatismeretből Ízeltlábúak képeit a táblára tesszük, és frontális munkában csoportosítjuk egyedfejlődésük szerint. 214

32 82. Megdöbbentő számok (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Alkossatok háromfős csoportokat! Együtt oldjátok meg a következő feladatokat! 1. Az ízeltlábúak szaporodásukban is alkalmazkodtak a szárazföldi környezethez. Hogyan? A rovarok változó számú petét ürítenek. Néhány adat a várható peteszámról. Rovarfaj Peteszám Szú Májusi cserebogár Nappali pávaszem ~100 Ruhamolylepke 200 Házi csótány Emberbolha 450 Hétpettyes katicabogár 800 Fenyőtűormányos 1000 Házi légy Burgonyabogár 2000 Mézelő méh 3000 Terelőhangya Termeszkirálynő (egész élete során) több millió 2. Számítsátok ki, hogyan növekszik a populációméret a következő három rovarfajnál három utód nemzedékben! Tételezzük fel, hogy az egyedek fele hím, fele nőstény! Fajnév Nappali pávaszem Ruhamolylepke Fenyőtűormányos Peteszám P (szülői) 2 (1 és 1 ) 2 (1 és 1 ) 2 (1 és 1 ) nemzedék F 1 F 2 F 3 215

33 3. Mi az oka annak, hogy a rovarfajok populációinak létszáma nagy ingadozásokkal ugyan de egy állandó érték körül marad? Hasonlítsuk össze az előző táblázatban megadott három faj halandósági arányát (rátáját)! 216

34 Értékelési szempontok (82.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, lényegkiemelés, csoportos munka, rendszerezés, oksági gondolkodás, problémamegoldás, valószínűségi szemlélet Megoldás 1. Belső megtermékenyítéssel, a petesejt védett, burokkal körülvett 2. Fajnév Nappali pávaszem Ruhamolylepke Fenyőtűormányos Peteszám Nemzedékek P (szülői) 2 ( és ) 2 ( és ) 2 ( és ) F F F A halandóság kiegyenlíti a születések magas számát. Feltételezhető halandósági ráták viszonya: Fenyőtűormányos > ruhamoly > pávaszem Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csoportos munka, frontális ellenőrzés. Továbblépés: Gyűjtőmunka: Gradáció a rovarvilágban A szaporodási stratégiák, az r-stratégia fogalma és jellemzői 217

35 83. Ahol a hímek a díszesek (E) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Mutasd be körábrán a rovarok három fejlődési típusát! Egészítsd ki az ábrákat! Teljes átalakulás 2. Átváltozás 3. Kifejlés 2. A lárva élete azzal kezdődik, hogy ki kell bújnia a sokszor igen szilárd peteburkú petéből. Milyen taktikákat alkalmazhatnak a rovarok lárvái? Írjatok legalább hármat! 3. A rovarok vedlése hormonok által szabályozott. A fejlődési típusok ismeretében válaszoljatok arra, hogy a lárvából vedléssel milyen rovaralak jöhet létre, attól függően hogy mennyi vedlési hormon termelődött? Nappali pávaszem lárva vedlés vedlés Mit jelent az ivari kétalakúság /szexuális dimorfizmus? 5. Írjatok legalább két példát az ivari kétalakúságra az Állatismeret könyvből! Vázlatos rajzon jelenítsétek is meg a különbséget! 218

36 6. A kifejlett rovarok védekezésként és táplálékszerzés céljából szúrhatják meg az embert. Gyűjtsetek mindkét esetre legalább 3-3 példát! védekezésből: táplálékszerzésként: 219

37 Értékelési szempontok (83.) Kompetenciák: lényegkiemelés, összehasonlítás, alkotóképesség, analógiák felismerése, példakeresés, rendszerezés Megoldás 1. kifejlett rovar kifejlett rovar kifejlett rovar báb pete lárva pete lárva pete lárva lárva 1. Teljes átalakulás 2. Átváltozás 3. Kifejlés Kirágják magukat a petéből. 2. Nyújtózkodással repesztik szét a peteburkot. 3. Burokrepesztő kinövéseik vannak. Más megoldások is elfogadhatók újabb lárvaalak 2. bábalak 4. Külső jegyeiben is más a hím és a nőstény egyed Szarvasbogár 2. Orrszarvú bogár 3. Kerti bársonylégy 4. Nagy téli araszoló 6. Védekezésből: Táplálékszerzésként: - csíkpoloska - házi méh - arató hangya - bögöly - szuronyos légy - szúnyogok Más helyes válasz is elfogadható. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, tanári ellenőrzés. 220

38 84. A puhatestűek (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Igaz hamis Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak-e(i), vagy hamisak(h)! Írd a megfelelő betűt a négyzetbe! 1. A csigák mind tüdővel (a köpenyüreg falán át) lélegeznek. 2. A kagylók mind víziek. 3. A fejlábúak mind tengeriek. Rövid válasz 4. Mi a szerepe a külső meszes váznak?. 5. Mely csoportra jellemző az egy vagy két pár tapogató? 6. Mivel táplálkoznak a kagylók? 7. Mi a kagylók szerepe a vízi életközösségekben? 8. Mi a fejlábúak szerepe a vízi életközösségekben? 221

II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA

II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA 184 72. A szivacsok sejtjei (F) Nézd meg jól az ábrát, majd oldd meg a feladatot! Írd a megfelelő betűjelet (I, H) az állítás utáni négyzetbe! 1. Az ábra egy

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

Az útmutató olyan feladatokat tartalmaz, amelyet a film megtekintése előtt és után a tanárok a tantermi foglalkozások során felhasználhatnak.

Az útmutató olyan feladatokat tartalmaz, amelyet a film megtekintése előtt és után a tanárok a tantermi foglalkozások során felhasználhatnak. A Bogárszemmel egy 3D-ben felvett, természetben játszódó, élő akciófilm. A felvételek Borneó szigetén és egy erre a célra épített stúdióban készültek az angliai Oxford mellett. A film igazi különlegességét

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 7. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 7. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 7. évfolyam 1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy

Részletesebben

AZ EGER-PATAK ÁLLATVILÁGA

AZ EGER-PATAK ÁLLATVILÁGA AZ EGER-PATAK ÁLLATVILÁGA ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORTÓL AJÁNLOTT TEREPI, KÉPES ISMERETTERJESZTŐ FÜZET AZ EGER-PATAK EGRI ÉS SZARVASKŐI SZAKASZÁNAK ÁLLATVILÁGÁRÓL Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. évfolyam

BIOLÓGIA 7. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet BIOLÓGIA 7. évfolyam Rebákné Németh Erzsébet Rebák Sándor TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN

KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN KERTÉSZ VAGYOK A VÁROSBAN Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatás. Írták: Virág Nelli, Repka Ágnes, Párdi Timea Szerkesztô: Kökényesi Ágnes Illusztráció: Dani Boglárka Projektvezetô: Bálint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő 1. Mi a különbség a cserje és a fa között? Írj CS, illetve F betűt a következő növények után: kocsányos tölgy F, mogyoró CS,

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 11. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2004. május 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A MÉRGES ÍZELTLÁBÚAK

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

V. Fodor József Biológia Verseny

V. Fodor József Biológia Verseny V. Fodor József Biológia Verseny 11. évfolyam Döntő 2014. március 7. I. Erdei kirándulás 10 pont Egy kaposvári általános iskola biológia szakkörös tanulói tanulmányi úton vettek részt. A diákok között

Részletesebben

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz http://keptar.demasz.hu/arthp/html/l/leonardo/drawings/body/ 1 Mozgás 36. Az emberi csontváz (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési

Részletesebben

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége 1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata

A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata A 3-4. osztályos környezetismeret tankönyvek összehasonlító vizsgálata Készítette: Kojanitz László 24. 1 Tartalom 1. A vizsgálat célja és szempontrendszere 1.1 A vizsgálat célja 1.2 Az elemzett tankönyvek

Részletesebben

IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek

IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek IV. Homeosztázis szabályozása Leonardo: Tanulmányfejek és: www.radio-canada.ca/.../ 25-emotion-cerveau.jpg A hormonális szabályozás 84. A hormonális szabályozás központi szervei (F) Egészítsd ki a következő

Részletesebben

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok

Állatökológia. autökológia - állatok egyedi szintű környezeti kapcsolata. demökológia vagy populációökológia - állatpopulációkon belüli kapcsolatok Állatökológia Az ökológia a biológia egy sajátos részterülete, amely az élőlényekre ható környezeti tényezőkkel, környezeti kapcsolataikkal foglalkozik. E tényezők, illetve kapcsolatok igen sokfélék, különösen

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

Szöveg és illusztráció: Lauren Ayotte Szerkesztette: Dr. Elisabeth Mantello és Alexandra Body

Szöveg és illusztráció: Lauren Ayotte Szerkesztette: Dr. Elisabeth Mantello és Alexandra Body TANÁRI KÉZIKÖNYV A filmben megfogalmazott hitvallás régóta az én küldetésem is: a világ óceánjainak megőrzése érdekében ösztönözni kell az embereket, és meg kell őket tanítani arra, hogy felelősen cselekedjenek.

Részletesebben

DR. LOVAS BÉLA. Édesvízi parányok 2. (ÁLLATOK) BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

DR. LOVAS BÉLA. Édesvízi parányok 2. (ÁLLATOK) BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ DR. LOVAS BÉLA Édesvízi parányok 2. (ÁLLATOK) BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA DR. LOVAS BÉLA A FELVÉTELEKET A SZÖVEGBEN FELTÜNTETETTEK KIVÉTELÉVEL A SZERZŐ KÉSZÍTETTE A KÉPTÁBLÁKAT A SZERZŐ

Részletesebben

Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna

Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Természetvédelmi ökológia: Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Publication date 2011 Szerzői jog

Részletesebben

BIOLÓGIA. Munkafüzet. 9. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031

BIOLÓGIA. Munkafüzet. 9. évfolyam. Nánainé Kozári Erika A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN ÉS KOLLÉGIUMBAN Munkafüzet BIOLÓGIA 9. évfolyam Nánainé Kozári Erika TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3

Részletesebben

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu Négyrétegu kirakó Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu 2 Négyrétegu kirakó 3 Segédanyag-ismertető Ez az oktatási segédanyag egy nyári Madárbarát kert életébe nyújt

Részletesebben

Élet-társak. A nagy halak megeszik a kis halakat?

Élet-társak. A nagy halak megeszik a kis halakat? É l e t - t á r s a k Élet-társak 42 A táplálkozási kölcsönhatások vizsgálata után most térjünk át a különbözõ fajok közötti egyéb kapcsolatokra. A következõkben olyan együttéléseket mutatunk be, amelyek

Részletesebben