ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA"

Átírás

1 II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA Foto: G. Diesener és J. Reichholf: Kétéltűek és hüllők 184

2 72. A szivacsok sejtjei (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Nézd meg jól az ábrát, majd oldd meg a feladatot! Írd a megfelelő betűjelet (I, H) az állítás utáni négyzetbe! 1. Az ábra egy szivacstelep felépítését mutatja. 2. A szaggatott nyilak a víz áramlását mutatják 3, A galléros-ostoros sejtek alkotják a szivacsok testének belső sejtrétegét 4. A szivacsok testének egyik felén mindig hímivarsejteket, míg a másikon petesejteket találunk. 5. A szivacsok a soksejtű szervezetek közé tartoznak, testszerveződésük álszövetes. 6. A szivacsok testét borító apró nyílásokat pórusoknak nevezzük. 7. A külső sejtréteg sejtjeiben található kovatűk merevítik a szivacsok testét. 8. A víz a pórusokon ki-be áramlik. 9. A szivacsok hímnős állatok. 10. A két sejtréteg között mozgó vándorsejtek gondoskodnak a táplálék szétosztásáról 185

3 Értékelési szempontok (72.) Kompetenciák: megfigyelés, képi információ feldolgozása, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás Ábra forrása: Oláh Zsuzsa: Biológia I. 92. oldal 11/5. ábra Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Megoldás 1. Hamis 2. Igaz 3. Igaz 4. Hamis 5. Igaz 6. Igaz 7. Hamis 8. Hamis 9. Igaz 10. Igaz Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, frontális ellenőrzés. Továbblépés: Gyűjtőmunka: A hazai szivacsfajok 186

4 74. Rajzolj, színezz, feliratozz! (G) Nézd meg jól az ábrát, majd old meg a feladatokat! 1. Rajzold be a víz áramlási irányát a szivacs testén keresztül! 2. Színezd a belső sejtréteg sejtjeit pirosra, a külső sejtréteg sejtjeit kékre! 3. Melyik sejtréteg sejtjei hozzák létre a kovatűket?.. 4. Milyen alapanyaga lehet még a szivacsok vázának? 5. Milyen sejteket találunk a külső és a belső sejtréteg között?.. Írd a nevüket az ábrán a megfelelő szám mellé! 187

5 Értékelési szempontok (73.) Kompetenciák: megfigyelés, képi információ feldolgozása, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás Ábra forrása: Oláh Zsuzsa: Biológia I. 92. oldal 11/5. ábra Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Megoldás 1. Pórusokon be, felső kivezető nyíláson ki 2. Helyes színezés 3. A külső sejtréteg sejtjei. 4. Szaru, mész. (spongin) 5. Vándorsejtek (ábrán 1-es jelöli), hímivarsejtek (2), petesejtek (3) Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, közös megbeszélés táblai applikációval. Továbblépés: További részek megnevezése az ábrán. Hasonló kérdések írása. 188

6 74. Ismered e a szivacsokat? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Nézd meg jól az ábrát, majd old meg a feladatot! Egészítsd ki az alábbi szöveget az odaillő szavakkal! A szivacsok soksejtű élőlények. Sejtjeik egyedekbe szerveződnek, de önálló életre is képesek. Ezt a testfelépítési formát nevezzük (1.) testszerveződésnek. A szivacsok testét kívülről a (2.) határolja, mely a az állat testét a környezetétől elkülöníti. A szilárd vázat a tűképző sejtek hozzák létre. A váz anyaga lehet mész, szaru és kova. A víz a szivacs testét borító (3.) áramlik be és a felső (4.).. hagyja el a szivacs testét. A belső sejtsort a (5.) alkotják, melyek felveszik a tápanyagokat a vízből, majd megemésztik a maguk és a többi sejt számára. (6.).. mozgása tartja áramlásban a vizet az űrbélben. A két sejtréteg között mozgó (7.) feladata az emésztés befejezése és a táplálék egyenletes szétosztása. A külső sejtrétegben hím- és női ivarsejtek egyaránt képződnek, a szivacsok tehát (8.).. 189

7 Értékelési szempontok (74.) Kompetenciák: megfigyelés, képi információfeldolgozása, lényegkiemelés, kapcsolatba hozás Ábra forrása: Oláh Zsuzsa: Biológia I. 92. oldal 11/5. ábra Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Megoldás A szivacsok soksejtű élőlények. Sejtjeik egyedekbe szerveződnek, de önálló életre is képesek. Ezt a testfelépítési formát nevezzük (1.) álszövetes testszerveződésnek. A szivacsok testét kívülről a (2.) (külső) sejtréteg, határolja mely a testet amely az állat testét a környezetétől elkülöníti. A szilárd vázat a tűképző sejtek hozzák létre. A váz anyaga lehet mész, szaru és kova. A víz a szivacs testét borító (3.) pórusokon áramlik be és a felső (4.) kivezető nyíláson hagyja el a szivacs testét A belső sejtsort a (5.) galléros-ostoros sejtek alkotják, melyek felveszik a tápanyagokat a vízből, majd megemésztik a maguk és a többi sejt számára. (6.) Ostoraik mozgása tartja áramlásban a vizet az űrbélben.. A két sejtréteg között mozgó (7.) vándorsejtek feladata az emésztés befejezése és a táplálék egyenletes szétosztása. A külső sejtrétegben hím- és női ivarsejtek egyaránt képződnek, a szivacsok tehát (8.) hímnősek. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni munka, tanári ellenőrzés. 190

8 76. Miből lesz a szitakötő?(g) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A B D C A. A nőstény szitakötő vízinövények leveleire rakja petéit. B. A lárva gyors mozgású ragadozó. Vízi rovarokat, férgeket és kisebb halakat zsákmányol. A vízben oldott oxigént trachea-kopoltyúival veszi föl. (A tracheakopoltyúk a potroh függelékei.) Ha azonban szükséges, képesek bélfalukon keresztül légköri levegőt is fölvenni. C. Az utolsó lárva-szakaszban levő állat elhagyja a vizet, kimászik egy nádszálra, majd a megrepedt-lárva bőrön át kibújik a kifejlett szitakötő. A képen egy fiatal állat függeszkedik az üres lárvabőrön. Szárnyai ekkor még lágyak és gyűröttek. Néhány órába is beletelik, mire levegőt pumpál az erekbe, ekkor a szárny kifeszül, száraz és kemény lesz. D. Az imágók nappal repülő rovarokra vadásznak. Kitűnően látnak, összetett szemeik ocellából (elemi egységből) állanak. Csápjaik aprók. A feladat információi és az Állatismeret könyv segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre! A jelű kérdések megoldásához használjátok föl a más csoportok beszámolóiban hallottakat és leírtakat! 191

9 1. Keressük meg az Állatismeret könyvből a képen látható fajt (vagy a hozzá leginkább hasonlót)! 2. Milyen más szitakötő fajokat ismertet még a könyv? 3. A könyv képeinek segítségével állapítsuk meg a szitakötő fajok közös jellemzőit (melyek mindegyik szitakötőre jellemzőek, de más rovarokra nem): 4. Tanulmányozzuk az ábrán a szitakötő lárva és az imágó testfölépítését! Milyen hasonlóságokat találsz? Nevezzünk meg hármat! Mire következtethetünk abból, hogy a szitakötők csápja kicsiny, szemük viszont hatalmas? 6. Milyen forrásokból szerezhetik a szitakötő lárvák a szükséges oxigént? Hasonlítsuk össze ebből a szempontból a gyors hegyi patakok és a felmelegedő állóvizek lakóit! 7. Hasonítsuk össze a szitakötő-lárvák és a szúnyoglárvák testfölépítését és életmódját: Mivel táplálkozik:. Mit érzékel. Hogyan lélegzik: 8. A szitakötő és a kérész lárvák egyaránt vízben, gyakran azonos folyókban élnek. Vetélytársai-e egymásnak? Lehet-e egyik a másiknak táplálékforrása?.. 192

10 Értékelési szempontok (75.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ értelmezése A feladat alapjául Varga Tibor: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) c. munkája szolgál. A feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldhatják meg. Legalább két emberre jusson egy könyv. Ábra: Csorba L. Megoldás 1. Óriás szitakötő vagy sebes acsa 2. Kék acsa, óriás szitakötő, gyakori acsa, stb. 3. Két pár sűrűn erezett szárny, óriási összetett szemek, hosszú potroh 4. Ízelt potroh, összetett szem, 3 pár ízelt láb, rövid csápok 5. Elsősorban nem szaglás, hanem látás útján tájékozódnak 6. A légkörből vagy a vízben oldott oxigént hasznosítják (mindkettő lehetséges). A hegyi patakokban sok az oxigén, itt elegendő a vízben oldott oxigén (az állóvizekben ezt ki kell egészíteni légköri levegővel). 7. Táplálkozás: a szúnyoglárvák vízben lebegő szerves anyaggal, a szitakötőlárvák ragadozók. Érzékelés: rezgést és kémiai ingereket mindkettő, a szúnyoglárvák rosszul, a szitakötőlárvák jobban látnak. Légzés: a szúnyoglárvák légköri oxigénnel, a szitakötőlárvák mindkét módon (lásd a 6. pontot! 8. Egyik sem lehet, mert táplálékforrásuk is és életterük is különböző (a kérészlárvák iszapban élnek.) Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pár- vagy csoportmunka közös megbeszélés. Csoportmunka: lásd a 77. feladat után. Továbblépés: 193

11 A bemutatotthoz hasonló módon építhetők föl a leírtakhoz kapcsolódó további ábrás feladatok. Így pl. a kérészekről (összevetés a szitakötőkkel és szúnyogokkal), a lázállatkáról (kapcsolatban a szúnyogokkal), a fürkészdarazsakról (kapcsolatban a lepkékkel) stb. Amennyiben kívánjuk, hogy a csoportok eközben használják az Állatismert könyvet, természetesen olyan fajok szerepeljenek, melyeknek a könyvben is ott a rajzuk. (De ne a könyvből kimásolt ábra legyen, hogy az eltérő forrású rajzokon a képi lényegfelismerés készségét fejleszthessük. 194

12 76. Csúnya hernyóból gyönyörű pillangó (G) A. A lepkék petéiket többnyire levelek fonákjára, fakéregre vagy földbe rakják. A. pete C. báb B. hernyó D. kifejlett rovar B. A lepkelárváknak a hernyóknak 3 pár ízelt lábuk és több állábuk van, rágó szájszervükkel növényeket vagy - ritkán elhalt szerves anyagot (viaszt, szövetet) rágcsálnak. Sok faj tápnövényspecialista: csak egy vagy néhány közelrokon növényt fogyaszt. C. Fejlődésük befejeztével a hernyók bebábozódnak. A mozdulatlan bábok ágon függeszkedve vagy föld alatt pihennek. Sok faj így telel át. D. A bábból kibújó fiatal kifejlett rovar (imágó) szárnyai kezdetben lágyak, néhány óra múlva azonban már képes röpülni. A kifejlett lepkék pödörnyelvükkel nektárt szívogatnak, miközben beporozzák a virágos növényeket. Kitűnően látnak (színeket is), kémiai érzékszerveik is fejlettek. Az éjjeli lepkék nőstényei fermonok segítségével csalogatják magukhoz a hímeket. A feladat információi és az Állatismeret könyv segítségével válaszoljatok az alábbi kérdésekre! A jelű kérdések megoldásához használjátok föl a más csoportok beszámolóiban hallottakat és leírtakat! 195

13 1. Keressük meg az Állatismeret könyvből a képen látható fajt (vagy a hozzá leginkább hasonlót) és írjuk ide a nevét! Milyen tápnövényt fogyaszt a hernyója? 2. Milyen más nappali lepke fajokat ismertet még a könyv? Írjunk három példát! Írjuk melléjük a hernyó jellemző tápnövényét is! 3. A könyv képeinek segítségével állapítsuk meg a lepke fajok közös jellemzőit (melyek mindegyik lepkére jellemzőek, de más rovarokra nem): Tanulmányozzuk az ábrán a lepkelárva és az imágó testfölépítését! Milyen hasonlóságot találunk? Milyen ökológiai (populációk közti) kölcsönhatások lépnek föl a virágos növények és a lepkék között? Indokoljuk a választ! A képen látható nappali lepke csápja bunkós végű, míg az éjszakai lepkék hímjeinek csápja gyakran nagy felületű, tollas. Mi magyarázza a különbséget?

14 7. A kártevő hernyókat a fürkészdarazsak és a rovarevő madarak is előszeretettel fogyasztják. Nagyüzemi gazdaságokban azonban gyakran vegyszerrel védekeznek a hernyók elszaporodása ellen. Hogyan hat a vegyszeres védekezés a fürkészdarazsak és a cinkék létszámára? Milyen következményekkel jár, ha egy ilyen területen leállítjuk a vegyszeres védekezést? Hasonítsa össze a hernyók és a szúnyoglárvák testfölépítését és életmódját: Mivel táplálkoznak:.... Mit érzékelnek.... Hogyan lélegeznek: 197

15 Értékelési szempontok (76.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, csoportos munka, problémamegoldás, oksági gondolkozás, példakeresés, összehasonlítás A feladat alapjául Varga Tibor: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) c. munkája szolgál. A feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldhatják meg. Legalább két emberre jusson egy könyv. Ábra: Csorba L. Megoldás 1. Nappali pávaszem (vagy kis rókalepke). Csalánt. 2. Három tetszőleges példa a tápnövény megnevezésével. 3. Nagy felületű, pikkelyes szárny, pödörnyelv 4. Ízelt (szelvényezett) test. 5. Szimbiózis (mutualizmus) az imágók és a virágzó növény között. Mindkét fajnak hasznos. Táplálkozási kölcsönhatás a hernyó és tápnövénye között. 6. A nappali lepkék inkább látás útján tájékozódnak, az éjjeliek kémiai úton. Ehhez szükséges a nagy felületű csáp. 7. Csökkenti a létszámukat. A vegyszeres védekezés rövid szünetében is hirtelen megemelkedik a kártevők létszáma, mert a természetes fogyasztó hiányzik. 8. Táplálkozás: a hernyók növényevők, a szúnyoglárvák szerves törmelékevők. Érzékelés: főleg kémiai és mechanikai érzékelés és gyenge látás. Légzés: mindkettő légköri levegővel, a szúnyoglárvák potrohfüggelékükön át. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pár- vagy csoportmunka közös megbeszélés. Csoportmunka: lásd a 77. feladat után. Továbblépés: Gyűjtőmunka: hazai védett lepkéink Házi feladat: egy lepkefaj lerajzolása. Példák keresése: táplálékspecifista, és nem specifista lepkefajra. 198

16 77. Csak a nőstények csípnek (G) A D B C A A Culex szúnyogfajok petéi a víz felszínén úsznak. Mindegyik pete kis tölcsérben végződik. Ebben parányi légbuborék van, ami megakadályozza, hogy a pete a mélybe süllyedjen. B/C A lárva és a báb (C ) a víz felszíni rétegén függeszkedve lebeg a víz alatt. Ha árnyékot vagy rezgést érzékelnek, lesüllyednek. A lárvák lebegő szerves anyagot, baktériumokat és moszatokat fogyasztanak. Légköri levegővel lélegeznek, amit légzőcsövükön keresztül szívnak föl. A szúnyoglárvák és bábok az édesvízi halak fontos táplálékai. D Táplálkozás A kifejlett nőstény szúnyogok emlősök és madarak vérét szívják. A hímek azonban csak növényi nedveket szívogatnak vagy nem is táplálkoznak rövid életük során. Szaporodás és érzékelés A szúnyogok jól látnak, bár hallásuk és szaglásuk fejlettebb. A nőstények feromont bocsájtanak ki, a hímek ebből már néhány molekulányit is megéreznek. Ezenkívül a hímek hallják a nőstények szárnya által keltett hangokat is. Hangérzékelő szervük a csápjukon van, és a legérzékenyebb a Hz közötti frekvencia tartományban. Járványok Sok szúnyogfaj terjeszt különböző betegségeket szúrásával. Így például az Anopheles fajok a maláriát, az Aedes szúnyogok a sárgalázat terjesztik. 199

17 1. Keressük meg az Állatismeret könyvből a képen látható fajt (vagy a hozzá leginkább hasonlót) és írjuk ide a nevét:. 2. Milyen más szúnyog fajokat ismertet még a könyv? Írj három példát! 3. A könyv képeinek segítségével állapítsd meg a szúnyog fajok közös jellemzőit (melyek mindegyik szúnyogra jellemzőek, de más rovarokra nem): 4. Tanulmányozzuk az ábrán a szúnyoglárva és az imágó testfölépítését! Milyen hasonlóságokat találunk? Nevezzünk meg hármat! Milyen különbségeket és hasonlóságokat fedezhetünk föl a szúnyoglárvák és a bábok testfölépítése és életmódja között?.. 6. Mi magyarázza, hogy a vegyszeres szúnyogirtás következtében a környék halállománya is csökken? Milyen úton kerülhet be a szúnyogirtó vegyszer az ember szervezetébe? 7. Milyen élőlények (mely rendszertani csoportba tartoznak) a szúnyogok által terjesztett malária (váltóláz) kórokozói? Mi a váltólázrohamok oka? 8. Hasonítsuk össze a szitakötő-lárvák és a szúnyoglárvák tetfölépítését és életmódját: Mivel táplálkozik:.. Mit érzékel. Hogyan lélegzik: 200

18 Értékelési szempontok (77.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Varga Tibor: Állatismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó) c. munkája szolgál. A feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldhatják meg. Legalább két emberre jusson egy könyv. Ábra: Csorba L. Megoldás 1. Folt 2. Gyötrő, dalos 3. Szúró-szívó, hosszú lábak, tollas csáp, mozgékony báb. 4. Ízelt test, csáp, összetett szem, légköri légzés. 5. A bábok nem táplálkoznak, de szintén vízben lebegnek, mozognak, ízelt potrohúak. 6. Sok halfaj fő tápláléka a szúnyoglárva. A méreganyag fölhalmozódik szervezetükben (májukban), ezt elfogyasztva kerül a méreg az emberi szervezetbe. 7. Egysejtű eukarióták, (ún. spórások). A vérben élősködnek, amikor az elpusztított vörösvértestekből kiszabadulnak, lázrohamot keltenek. 8. Lásd a 75. feladatnál. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pár- vagy csoportmunka közös megbeszélés. Csoportmunka: A kérdések első felét a csoportok önállóan (a feladatok információi és az Állatismeret könyv segítségével) dolgozhatják föl. Ellenőrizzük személyesen, hogy válaszaik helyesek-e. A kiscsoportok 1-1 képviselője röviden összefoglalja a kapott információkat. Ezt a többi csoport jegyzeteli- különös tekintettel az utolsó kérdésekre. A rovarok képe fólián vagy projektoron kivetíthető, így az osztály egésze nyomon követheti a kiselőadásokat. Az összes kiselőadás elhangzása után minden csoport befejezi a válaszadást a jelű kérdésekre A helyes válaszokat közösen ellenőrizhetjük. A tárgyi ismereteken kívül lényeges az előadókészség és az együttműködésre való készség. Továbblépés: Gyűjtőmunka: A malária A bemutatotthoz hasonló módon építhetők föl a leírtakhoz kapcsolódó további ábrás feladatok. Így pl. a kérészekről (összevetés a szitakötőkkel és szúnyogokkal), a lázállatkáról (kapcsolatban a szúnyogokkal), a 201

19 fürkészdarazsakról (kapcsolatban a lepkékkel) stb. Amennyiben kívánjuk, hogy a csoportok eközben használják az Állatismert könyvet, természetesen olyan fajok szerepeljenek, melyeknek a könyvben is ott a rajzuk. (De ne a könyvből kimásolt ábra legyen, hogy az eltérő forrású rajzokon a képi lényegfelismerés készségét fejleszthessük. 202

20 78. Ízeltlábúak, de mégis mások (F) 1. Alkossatok háromfős csoportokat! A felsorolt tulajdonságok nevét helyezzétek el a halmazábra megfelelő részébe! 1. légcsövekkel lélegeznek 2. ízeltlábúak 3. 5 pár járólábuk van 4. kopoltyúval lélegeznek 5. testüket kitin borítja 6. 4 pár járólábuk van 7. a Föld minden élőhelyén élnek 8. testük két testtájra tagolódik 9. 3 pár járólábuk van Rovarok Rákok Pókszabásúak 2. Vizsgáljátok meg aprólékosan a kapott ízeltlábút (preparátumot vagy képet) és írjátok le a legfontosabb külső jellemzőiket! Lábak száma, helye Rovar Pókszabású Rák Testtájai Szem Csáp(ok) Egyedi jellemzők 203

21 3. Keressétek meg az Állatismeret c. könyvből a kapott fajt, írjátok le a fajnevet! fajnév Rovar Pókszabású Rák 4. Az Állatismeret könyvből keressetek a kapott fajokhoz hasonlókat: legalább 3 fajt Rovar Pókszabású Rák fajnevek 5. Az ízeltlábúak zöme apró. Mi e jelenség fizikai oka?

22 Értékelési szempontok (78.) Kompetenciák: forráselemzés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, rendszerezés, oksági gondolkodás, példakeresés 1. Rovarok Rákok 7, 9, 1 3, 4 2, Pókszabásúak Rovar Pókszabású Rák 3 pár járólába a toron van 4 pár járólába a fejtoron van 5 pár járólába a fejtoron van 2. testtájai: fej, tor, potroh testtájai: fejtor, potroh testtájai: fejtor, potroh 3. nagy, összetett szeme van a fején pontszemek Nyélen ülő egyszerű szemek 4. változatos csápok a fejen nincs hosszú csápja van 5 toron szárnyak vannak értelemszerűen csáprágó a fejtoron értelemszerűen ollója van értelemszerűen Rovar Pókszabású Rák fajnév francia darázs koronás keresztes pók folyami rák 4. fajnevek Rovar Pókszabású Rák házi méh búvárpók kecskerák májusi cserebogár kaszáspók pinceászka zöld lombszöcske darázspók vízibolha 5. Viszonylag nehéz kitinpáncél a külső váza. A külső vázhoz tapadnak belülről mozgatóizmok, melyek nagy testtömeget nem tudnának mozgatni. Más helyes válasz is elfogadható. 205

23 Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Továbblépés: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Csoportos munka, közös megbeszélés Egyéni munka, tanári ellenőrzés Poszterek összeállítása: az ember közelében élő ízeltlábúakról. Ajánlott címek: Irány az ember (az ember élősködői) Rákok a tálon (ehető rákok) Éljen a királynő (államalkotó rovarok)! A lasszó is megteszi (a pókok hálótípusai) Ugrálva szép az élet (tücskök, sáskák, szöcskék) A méz élet, erő egészség A hulladékok eltakarítói 206

24 79. Sokfélék vagyunk (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Alkossatok háromfős csoportokat! 1. Vizsgáljátok meg nagyító (vagy sztereomikroszkóp) segítségével három különböző, az Állatismeret könyvben előforduló rovart! Töltsétek ki az alábbi táblázatot! fajnév 1. rovar 2. rovar 3. rovar szárny láb csáp 2. A tanultak és a tapasztaltak és a kiadott anyag alapján egészítsétek ki az alábbi szöveget! Az ízelt láb mindegyik osztályban megtalálható. A rákokra 1. pár, a rovarokra 2. pár, a pókszabásúakra 3. pár láb jellemző. A rovarláb alaptípusa a futóláb, melynek részei: 4.,,,,. Az életmódnak megfelelően a láb módosulhat. A rovarok alaptípusának a toron 5. pár szárnya van. A szárny egy vékony 6. réteggel fedett kültakaró módosulat. 207

25 A hártyásszárnyúak 7. kapcsolják össze az elülső és a hátulsó szárnyukat. A kétszárnyúak második pár szárnya a billérré módosult, mely 8. szerv. 3. Vizsgáljátok meg sztereomikroszkóp alatt (vagy jó nagyítóval) az 1. feladat rovarfajainak szemét, olvassátok el a tankönyvből a rovarok érzékszerveire vonatkozó fejezetet és válaszoljatok a kérdésekre! Írjátok be a megfelelő helyre az igaz (I) vagy a hamis (H) betűjelét! 1. A lepkék felismerik egymást. 2. A rovarok többsége jó képlátó. 3. A rovarok látótere viszonylag kicsi. 4. A rovaroknak összetett szemük van. 5. A rovarok színlátása rossz. 6. Az ízeltlábúak csápjai a kémiai ingereket érzékelik. 7. A csápok a szaglás szervei. 8. Minden rovarfajnak jó a hallása. A szemek rajza: 208

26 Értékelési szempontok (79.) Kompetenciák: lényegkiemelés, csoportos munka, képi információ elemzése, összehasonlítás, alkotólépesség, analógiák felismerése Megoldások rovar 2. rovar 3. rovar fajnév házi légy káposztalepke házi méh szárny rajz rajz rajz erezetét a légcsőrendszer hímpor: kitinpikkelyek erezetét a adja színanyag épül be légcsőrendszer adja láb csáp rajz ízelt láb látható részei: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek rajz rövid, néhány ízből álló csáp rajz ízelt láb látható részei: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek rajz ízelt, bunkós csáp 1. öt 2. három 3. négy 4. csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek 5. kettő 6. kitin 7. horgokkal 8. egyensúlyozó 1. igaz 2. igaz 3. hamis 4. igaz 5. hamis 6. igaz 7. igaz 8. hamis A szemek rajzának értékelése értelemszerűen. rajz ízelt láb látható részei: csípő, tompor, comb, lábszár, lábfejízek rajz ízelt, rövid csáp Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: csoportos munka, közös megbeszélés Tárgyi feltételek: Valódi (preparált vagy friss) rovarokra van szükség. (Csoportonként 1-1 példány elég.) Ügyeljünk rá, hogy ne védett faj legyen. A főbb jellemzők 209

27 nagyítóval is láthatóak (ha a rovar kellően nagy), de ha lehetőségünk van rá, használjunk sztereómikroszkópot is. Vázlatos rajzot szinten mindenkitől várhatunk (ami például csak azt jelzi, hogy hány ízből áll egy láb), a pontos rajz elkészítéséhez ellenben ügyes kezű diák és sok idő szükséges. Ezt legföljebb házi feladatként adhatjuk fel. Kérhetjük viszont, hogy a rovar rajzát saját kezűleg (nem fénymásolva) az Állatismeret könyvből mindenki vagy minden csoport másolja ki. Értékelés: A füzetben elkészített jegyzőkönyv egyéni értékelése. Továbblépés: Az egyéni rajzokból kiállítás szervezése A diákok által feldolgozott rovarfajok képeinek vetítése, fajismereti verseny szervezése 210

28 80. Az ízeltlábúak testfelépítése és életmódja (E) Alkossatok háromfős csoportokat és az eddig tanultak, tapasztaltak alapján oldjátok meg az alábbi feladatokat! Az Állatismert könyv használható. 1. Csoportosítsátok a tulajdonságokat az ízeltlábúak törzsének osztályai szerint! 1. Kitinpáncéljuk meszet is tartalmaz 2. Szájszerveik láberedetűek 3. Lehetnek élősködők 4. Dögevők is vannak közöttük 5. Jellemző rájuk a testen kívüli emésztés 6. Pödörnyelvük is lehet 7. Légcsőrendszerrel lélegeznek 8. Lehet lemezes tüdejük is 9. Keringése jobb, mint a rovaroké 10. Nyílt keringési rendszere van Rovarok Pókszabásúak Rákok 2. Párválasztás Kössétek össze az összetartozókat! Használhatjátok az Állatismeret könyvet! nyaló szájszerv szúró-szívó szájszerv rágó szájszerv csáprágó nyaló-szívó szájszerv szívó szájszerv lepkék bogarak szúnyogok méhek szitakötők poloskák pókszabásúak 211

29 Értékelési szempontok (80.) Kompetenciák: lényegkiemelés, összehasonlítás, rendszerezés, összehasonlítás, analógiák felismerése, kapcsolatba hozás Megoldás 1. Rovarok 6 Pókszabásúak 3, 7 5, 8 2, Rákok 2. nyaló szájszerv szúró-szívó szájszerv rágó szájszerv csáprágó nyaló-szívó szájszerv szívó szájszerv lepkék bogarak szúnyogok méhek szitakötők poloskák pókszabásúak Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, tanári értékelés. 212

30 81. A petéből nem egyformán bújunk ki (F) Alkossatok háromfős csapatokat! Vizsgáljátok meg a három folyamatábrán a rovarok fejlődésének típusait és válaszoljatok a kérdésekre! kifejlett rovar kifejlett rovar kifejlett rovar báb lárva pete A kifejlett rovartól erősen különböző lárva pete lárva A kifejlett rovarhoz hasonlító lárva pete Milyen fejlődésmenetet ábrázol? 1. ábra: 2. ábra: 3. ábra: 2. Mely rovarcsoportokra jellemzők a fenti fejlődési típusok? Soroljatok fel 1-1 csoportot! Keressetek az Állatismeret c. könyvből mindegyik rovarcsoporthoz 3-3 állatfajt! 1. fajnév 2. fajnév 3. fajnév 1. rovarcsoport 2. rovarcsoport 3. rovarcsoport 4. Melyik fejlődésmenet lárvaállapota hasonlít a kifejlett rovarhoz - legjobban: - legkevésbé: 5. Tapasztalataitok, olvasmányaitok alapján döntsétek el, hogy milyen módon fejlődnek a - szúnyogok: - legyek: - lepkék: 213

31 Értékelési szempontok (81.) Kompetenciák: lényegkiemelés, összehasonlítás, oksági gondolkodás, analógiák felismerése, képi információ feldolgozása, csoportos munka, társas aktivitás Megoldás ábra: teljes átalakulás 2. ábra: átváltozás 3. ábra: kifejlés 1. bogarak 2. szitakötők 3. sáskák, szöcskék /egyenesszárnyúak 3. értelemszerűen 4. legjobban: kifejlés legkevésbé: teljes átalakulás 5. szúnyogok: legyek: lepkék: teljes átalakulás teljes átalakulás teljes átalakulás Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Pármunka, frontális értékelés. Továbblépés: Szájszervek képének kivetítése alapján példakeresés az állatismeretből Ízeltlábúak képeit a táblára tesszük, és frontális munkában csoportosítjuk egyedfejlődésük szerint. 214

32 82. Megdöbbentő számok (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Alkossatok háromfős csoportokat! Együtt oldjátok meg a következő feladatokat! 1. Az ízeltlábúak szaporodásukban is alkalmazkodtak a szárazföldi környezethez. Hogyan? A rovarok változó számú petét ürítenek. Néhány adat a várható peteszámról. Rovarfaj Peteszám Szú Májusi cserebogár Nappali pávaszem ~100 Ruhamolylepke 200 Házi csótány Emberbolha 450 Hétpettyes katicabogár 800 Fenyőtűormányos 1000 Házi légy Burgonyabogár 2000 Mézelő méh 3000 Terelőhangya Termeszkirálynő (egész élete során) több millió 2. Számítsátok ki, hogyan növekszik a populációméret a következő három rovarfajnál három utód nemzedékben! Tételezzük fel, hogy az egyedek fele hím, fele nőstény! Fajnév Nappali pávaszem Ruhamolylepke Fenyőtűormányos Peteszám P (szülői) 2 (1 és 1 ) 2 (1 és 1 ) 2 (1 és 1 ) nemzedék F 1 F 2 F 3 215

33 3. Mi az oka annak, hogy a rovarfajok populációinak létszáma nagy ingadozásokkal ugyan de egy állandó érték körül marad? Hasonlítsuk össze az előző táblázatban megadott három faj halandósági arányát (rátáját)! 216

34 Értékelési szempontok (82.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, lényegkiemelés, csoportos munka, rendszerezés, oksági gondolkodás, problémamegoldás, valószínűségi szemlélet Megoldás 1. Belső megtermékenyítéssel, a petesejt védett, burokkal körülvett 2. Fajnév Nappali pávaszem Ruhamolylepke Fenyőtűormányos Peteszám Nemzedékek P (szülői) 2 ( és ) 2 ( és ) 2 ( és ) F F F A halandóság kiegyenlíti a születések magas számát. Feltételezhető halandósági ráták viszonya: Fenyőtűormányos > ruhamoly > pávaszem Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csoportos munka, frontális ellenőrzés. Továbblépés: Gyűjtőmunka: Gradáció a rovarvilágban A szaporodási stratégiák, az r-stratégia fogalma és jellemzői 217

35 83. Ahol a hímek a díszesek (E) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Mutasd be körábrán a rovarok három fejlődési típusát! Egészítsd ki az ábrákat! Teljes átalakulás 2. Átváltozás 3. Kifejlés 2. A lárva élete azzal kezdődik, hogy ki kell bújnia a sokszor igen szilárd peteburkú petéből. Milyen taktikákat alkalmazhatnak a rovarok lárvái? Írjatok legalább hármat! 3. A rovarok vedlése hormonok által szabályozott. A fejlődési típusok ismeretében válaszoljatok arra, hogy a lárvából vedléssel milyen rovaralak jöhet létre, attól függően hogy mennyi vedlési hormon termelődött? Nappali pávaszem lárva vedlés vedlés Mit jelent az ivari kétalakúság /szexuális dimorfizmus? 5. Írjatok legalább két példát az ivari kétalakúságra az Állatismeret könyvből! Vázlatos rajzon jelenítsétek is meg a különbséget! 218

36 6. A kifejlett rovarok védekezésként és táplálékszerzés céljából szúrhatják meg az embert. Gyűjtsetek mindkét esetre legalább 3-3 példát! védekezésből: táplálékszerzésként: 219

37 Értékelési szempontok (83.) Kompetenciák: lényegkiemelés, összehasonlítás, alkotóképesség, analógiák felismerése, példakeresés, rendszerezés Megoldás 1. kifejlett rovar kifejlett rovar kifejlett rovar báb pete lárva pete lárva pete lárva lárva 1. Teljes átalakulás 2. Átváltozás 3. Kifejlés Kirágják magukat a petéből. 2. Nyújtózkodással repesztik szét a peteburkot. 3. Burokrepesztő kinövéseik vannak. Más megoldások is elfogadhatók újabb lárvaalak 2. bábalak 4. Külső jegyeiben is más a hím és a nőstény egyed Szarvasbogár 2. Orrszarvú bogár 3. Kerti bársonylégy 4. Nagy téli araszoló 6. Védekezésből: Táplálékszerzésként: - csíkpoloska - házi méh - arató hangya - bögöly - szuronyos légy - szúnyogok Más helyes válasz is elfogadható. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, tanári ellenőrzés. 220

38 84. A puhatestűek (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Igaz hamis Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak-e(i), vagy hamisak(h)! Írd a megfelelő betűt a négyzetbe! 1. A csigák mind tüdővel (a köpenyüreg falán át) lélegeznek. 2. A kagylók mind víziek. 3. A fejlábúak mind tengeriek. Rövid válasz 4. Mi a szerepe a külső meszes váznak?. 5. Mely csoportra jellemző az egy vagy két pár tapogató? 6. Mivel táplálkoznak a kagylók? 7. Mi a kagylók szerepe a vízi életközösségekben? 8. Mi a fejlábúak szerepe a vízi életközösségekben? 221

II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA

II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA II. RÉSZ ÁLLATTAN: ÁLLATÖKOLÓGIA ÉS ETOLÓGIA 184 72. A szivacsok sejtjei (F) Nézd meg jól az ábrát, majd oldd meg a feladatot! Írd a megfelelő betűjelet (I, H) az állítás utáni négyzetbe! 1. Az ábra egy

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal A gerinctelen állatok közé tartozik az ízeltlábúak

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

Amazónia varázslatos állatvilága

Amazónia varázslatos állatvilága Amazónia varázslatos állatvilága Az Amazonas-medence állatvilága Óriási fajgazdagság. (egysejtűek, férgek, rovarok /lepkék, bogarak kicsik és óriásiak/ különféle kétéltűek, hüllők és emlősök) Nappal az

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 Iskola neve:. Csapat neve:.. Csapattagok neve:. Környezetismeret-környezetvédelem országos csapatverseny 3. évfolyam I. forduló 2014. november 19. 1. a) Fejtsétek meg a rejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Részletesebben

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK TOMPÁNÉ BALOGH MÁRIA KÖRNYEZETEM ÉLÔ TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK Évfolyam 2 7 0 éves tanulók részére... a tanuló neve pauz westermann VIZES ÉLÔHELYEK A) változat. a) Rajzold

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. Populációs kölcsönhatások A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. A populációk között kialakulhatnak közvetett vagy közvetlen kapcsolatok. Ezek

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25.

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. 1. Karikázd be a helyes választ! 1. Hajtásain tüskék vannak: a) Vadrózsa b)kökény c)mogyoró 2. Makktermése van: a) Bükk b)fekete bodza c) Som 3. Fészekhagyó

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Nagy Erika. Biológiából Ötös. 7. osztályosoknak. www.biologia.ws

Nagy Erika. Biológiából Ötös. 7. osztályosoknak. www.biologia.ws Nagy Erika Biológiából Ötös 7. osztályosoknak www.biologia.ws 1 Készítette: Nagy Erika 2009 Társszerző: Kasszán Zsuzsanna MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 10. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Holzgethán Katalin Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

Madarak, mint élőhelyek

Madarak, mint élőhelyek Madarak, mint élőhelyek Birds, as habitats - the hidden world of avian ectoparasites Célcsoport: általános iskola felső tagozat, biológia szakkör. A tanösvény célja egy általános iskolai tantervekből hiányzó,

Részletesebben

A halak váltv állatok.

A halak váltv állatok. Halak más m s váltv ltózó testhőmérs rsékletű állatok A halak váltv ltózó testhőmérs rsékletű állatok. Váltózó testhőmérs rsékletű még: Rákok Békák Kagylók Polipok Tintahal Csigák Halak húsa A halhús kedvező

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

ÁLLATOK R.: ANIMALIA

ÁLLATOK R.: ANIMALIA ÁLLATOK R.: ANIMALIA Többsejtű állatok országa Regnum Animalia (Metazoa) heterotróf soksejtűek diploidok, haploid stádium a gamétákra korlátozódik laza sejttársulás álszövetes szövetes kb. 600 millió éve

Részletesebben

Együtt többet tehetünk!

Együtt többet tehetünk! Szeged térségi SZÚNYOG-GYÉRÍTÉSI PROGRAMJA /SAJTÓANYAG/ 2010. május KÉSZÍTETTE: Együtt többet tehetünk! BEVEZETÉS Szeged élen jár a szúnyogirtás (szakszerűbben: gyérítés) területén. Nyugat-európai minták

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket.

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. A lakóteleptől északra helyezkedik el a Széchenyi Parkerdő, ami a köztudatban

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

1 Elnevezésük 2 Elterjedésük 3 Megjelenésük 4 Életmódjuk 5 Szaporodásuk 6 Fajaik 7 A vérszívó szúnyogok elleni védekezési módok 8 Jegyzetek 9 Források

1 Elnevezésük 2 Elterjedésük 3 Megjelenésük 4 Életmódjuk 5 Szaporodásuk 6 Fajaik 7 A vérszívó szúnyogok elleni védekezési módok 8 Jegyzetek 9 Források Szúnyogfélék A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából (Szúnyog szócikkből átirányítva) Ugrás: navigáció, keresés Szúnyogfélék Anopheles cf. gambiae Ország: Törzs: Osztály: Öregrend: Rend: Alrend: Alrendág:

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus)

A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) A patkánysiklók élete a természetben. (Pantherophis obsoletus) Írta: Thurn Tamás Köszönet a képekért: http://www.herp-pix.org http://www.edu.ge.ch/co/renard/coursfacbio/welcome.htm Ez a csodálatos hüllő

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 21. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

A hód megjelenése, életmódja, táplálkozása

A hód megjelenése, életmódja, táplálkozása A hód megjelenése, életmódja, táplálkozása Az eurázsiai hód Európa legnagyobb testű rágcsálója, testének hossza 75 és 100 cm között változik, farka 30-35 cm hosszú, súlya 20-48 kg. Barna bundája tömött,

Részletesebben

BIOLÓGIA OLIMPIA 50. évfolyam 2015/2016-os iskolai év. Kerületi forduló C kategória

BIOLÓGIA OLIMPIA 50. évfolyam 2015/2016-os iskolai év. Kerületi forduló C kategória BIOLÓGIA OLIMPIA 50. évfolyam 2015/2016-os iskolai év Kerületi forduló C kategória Az általános iskolák 8. - 9. évfolyama és a nyolcéves gimnáziumok 3. - 4. évfolyama számára 1. Oldd meg a gyakorlati feladatot.

Részletesebben

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C 8. 9. ročník základnej školy 3. a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Gyakorlati-elméleti rész Feladatok 1. Oldd meg a

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0822 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I.

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I. Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok Az ember külső élősködői I. A tanösvényhez kapcsolódó bevezető külön letölthető: http://www.nhmus.hu/hu/nateu Készítők: Mike Éva (animátor, Magyar Természettudományi

Részletesebben

I. Vázrendszerünk számokban (10 pont)

I. Vázrendszerünk számokban (10 pont) I. Vázrendszerünk számokban (10 pont) Ebben a feladatban mennyiségi vizsgálatot kell végezni, azaz összehasonlítani minden feladatban az a és b mennyiségeket. 1) a) Ujjpercek száma a két kezünkön b) Ujjpercek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Oktatási cél: Az erdő életközössége, hazánk erdőinek jellemzői. A megfigyelések lejegyzése rajzos, összehasonlító vázlatok készítésével

Részletesebben

1. forduló 7. 8. osztály. Beküldési határidő: 2013. február 22. Hétvezér Általános Iskola

1. forduló 7. 8. osztály. Beküldési határidő: 2013. február 22. Hétvezér Általános Iskola 1. forduló 7. 8. osztály Beküldési határidő: 2013. február 22. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba továbbjutott tanulók névsorát iskolánk honlapján tesszük közzé. Elérhető pontszám: 1. Alkoss fajneveket

Részletesebben

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 201-2014 Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ...

Részletesebben

rovarok más ízeltlábúak más gerinctelenek virágtalan növények virágos növények gerincesek

rovarok más ízeltlábúak más gerinctelenek virágtalan növények virágos növények gerincesek Rovarok osztálya Szerk.: Vizkievicz András A rovarok a Földön leírt 1,8 millió állatfajnak több mint a felét (57%) adják. Ma élő rovarfajok száma becslések szerint legalább 3 millió, de akár 30 millió

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. A csontok fölépítése (10 pont) 1. A csont össztömege csökkent. C 2. A csont szervetlen sótartalma csökkent. A 3. A csont

Részletesebben

Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II.

Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II. Állatsereglet a szavannán A szavannák állatai II. Nagytestű növényevők Sok fű kedvező élőhely. Évszakváltáskor vándorlások- A fű kevés tápanyagot biztosít, ezért szinte folyamatosan legelniük kell. Patások.

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

2/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan II.

2/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces szervezettan II. 2/b tétel GERINCES SZERVEZETTAN II. KÉTÉLTŰEK Jellemzők A kétéltűek voltak az első két pár járólábbal rendelkező szárazföldi gerincesek. A vízi és a szárazföldi élettérhez egyaránt kötődnek. Az egyedfejlődés

Részletesebben

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok

A vizek élővilága Letölthető segédanyagok A vizek élővilága Ez a téma a 6. osztályos természetismeret része. A Magyar Természettudományi Múzeumban a Sokszínű élet című kiállítás egyik fejezete éppen ezzel a témával foglalkozik. Több tankönyvkiadó

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont)

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) Azonosítsd a felsorolt felfedezéseket a betűkkel jelölt tudósokkal valamint életrajzi adataikkal és írd a megfelelő betűjeleket az állítások mögötti négyszögekbe!

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Miért épp a csoportmunka? K. Nagy Emese

Miért épp a csoportmunka? K. Nagy Emese Miért épp a csoportmunka? K. Nagy Emese Iskolai munkánk során pozitív eredményről számolhatunk be a csoportmunkák közösségfejlesztő hatását illetően. Míg a frontális tanítási órán mi, nevelők cselekszünk

Részletesebben

A vízi ökoszisztémák

A vízi ökoszisztémák A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 26. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

Csapat neve: 1. Elrejtettük az ábrában 10 olyan élőlény nevét, amelyik részt vesz a felszíni vizek tisztításában. Keresd meg őket!

Csapat neve: 1. Elrejtettük az ábrában 10 olyan élőlény nevét, amelyik részt vesz a felszíni vizek tisztításában. Keresd meg őket! Csapat neve: 1. Elrejtettük az ábrában 10 olyan élőlény nevét, amelyik részt vesz a felszíni vizek tisztításában. Keresd meg őket! K R E V Í R I L O É S U L Y O M T Q A W N K L Á Z U I I T V S K Á Á D

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

Régi módszer, jó módszer...

Régi módszer, jó módszer... Régi módszer, jó módszer... A kukorica a pontycentrikus hazai hazai horgászat máig kiemelkedő jelentőségű csalija.. Régebben a filléres és a lófogú kukoricát kedvelték. A filléresnek onnan a neve, hogy

Részletesebben

Kiegészítések a populációs kölcsönhatások témakörhöz. ÖKOLÓGIA előadás 2014 Kalapos Tibor

Kiegészítések a populációs kölcsönhatások témakörhöz. ÖKOLÓGIA előadás 2014 Kalapos Tibor Kiegészítések a populációs kölcsönhatások témakörhöz ÖKOLÓGIA előadás 2014 Kalapos Tibor Elemi populációs kölcsönhatások Fajok közötti kapcsolatok A + v.- jelölés azt mutatja, hogy a kölcsönhatás eredményeként

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben