55. évfolyam április Ára 70 dinár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55. évfolyam 2007. április Ára 70 dinár"

Átírás

1 55. évfolyam április Ára 70 dinár

2 Köszöntő Nagy öröm számomra a Mézeskalács szerkesztése. A legizgalmasabb az, amikor felnyitom a borítékokat, előkerülnek a gyerekrajzok, és egy csodálatos világ tárul fel előttem. Soha sincs két egyforma rajz. Mind mesél valamiről. Köszönöm ezeket a rajzos meséket! * A gyermek bármit rajzol: egy vele, a gyermek testestül, lelkestül benne él a világban, ezért a világ is benne él. * Csodaszarvas témájú rajzpályázatot indítottunk ősztől. Népünk műveltségében a régmúlttól napjainkig énekek, mondák, legendák, szőttesek, hímzések őrzik a csodaszarvas motívumát. Csodaszarvas fényes állat, madár is, szarvas is. Rendszerint ők ketten együtt jelentkeznek: a madár az, aki föntről lefelé közvetíti, ő a fényt hozó; a szarvas pedig lentről fölfelé. Ez utóbbiban testesül-lelkesül meg valahányunk fényszomjúsága. * És érkeznek a rajzok a Nap arcáról is. A kisgyerek, ahogy a természetben élő emberek is, nagyon szereti a Napot. Ezért rajzai többségén a Napnak arca van. Aki szereti a Napot, annak az megmutatja az arcát. Csilla (Idézetek: Molnár V. József) Kulcsár Szilárd 4. osztály Csáki Lajos iskola Topolya CIP A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára, Újvidék (Novi Sad) 82+79( ) MÉZESKALÁCS : óvodások és kisiskolások lapja / fő- és felelős szerkesztő Lennert Géza. 1. ÉVF., 1. SZ. (1955). Novi Sad : Amicus Jó Pajtás Kft., Ilustr. : 21 cm MÉZESKALÁCS óvodások és kisiskolások lapja Megjelenik a tanévben havonta egyszer YU ISSN Alapító és kiadó: Amicus Jó Pajtás Kft., Újvidék, Szerbia Igazgató, valamint fő- és felelős szerkesztő Lennert Géza, szerkesztő Tripolszki Csilla, grafikai szerkesztő Buzás Mihály ( 021/ , fax: Leveleiteket az alábbi címre küldhetitek: Mézeskalács, Novi Sad, Vojvode Mišića 1/III. Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza URL: Terjeszti a szerkesztőség Tördelés: Amicus Jó Pajtás Kft. Nyomtatja: Magyar Szó Ktf. FORUM Nyomda, Újvidék, felelős vezető: Berta Zoltán igazgató Előfizetés egy évre (belföldre): 700 dinár Előfizetés külföldre (Európa országaiba): 1875 dinár vagy 32 euró Előfizetés egy évre (Európán kívüli országokba): 3250 dinár vagy 50 US $ 2 Havonta. ISSN COBISS.SR.-ID A Mézeskalács megjelenését támogatta: Szülőföld Alap A határon túl élő magyarok megsegítéséért Vajdaság AT oktatásügyi, tájékoztatási, valamint kisebbségi titkársága Magyar Nemzeti Tanács Fedőlap és illusztrációk: Belec S. Anikó (14 15., 25., 28., o.) és Recskó Diana (3., 6 7., 8. o.) Száguldozom szélszekéren, szélszekéren köd után, eszterhéj a fuvolám, száguldozom köd után. Tavaszi szél Kóricálok árkon-bokron, árkon-bokron, tűhegyen, hol csak táltosló megyen, kóricálok tűhegyen. Kóborolok holdtutajon, holdtutajon magamba, csillag akad hajamba, holdtutajon magamba. Kovács András Ferenc 3

3 Tavaszi dal Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? Elég, hogyha tudom én: tavasz elé futok én! Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy? Se erdőbe, se rétre: a szép tavasz elébe! Urbán Levente, 4 éves óvodás, Péterréve Húsvétos Most virradtunk víg órára, hímes húsvét hajnalára, húsvét hajnalt köszönteni, lányt az ágyból kiönteni. Lányok, lányok, ugorjatok, nehogy szégyent most valljatok: meleg paplant lerúgnotok: köszöntőt kell fogadnotok. Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy: olyan szép dalt daloljál, szebb legyen a tavasznál! Zelk Zoltán Baranyi Vivien 6 éves óvodás, Zenta Martonosi Nikolett, 4 éves óvodás, Zenta Sörös Dénes, 5 éves óvodás, Péterréve 4 Seres Szandra 5 éves óvodás, Péterréve Péter Gyöngyi, 6 éves óvodás, Péterréve Isten ments, hogy dézsaszámra, kútvizet zúdítsunk lányra: más szokásra kell már szokni szagosvízzel locsolkodni. Lányok, lányok, illatoztok, de csak úgy, ha tojást hoztok. Hímes tojást, néhány szép szót dehogy várunk egyéb cécót! Csanádi Imre 5

4 A húsvéti tojások Az erdő közepén, egy vén cserfa alatt kicsi házikó állott. A házikóban lakott nagy szeretetben Tapsi úr a feleségével, meg a két gyerekével. Újév reggelén Tapsiné azt kérdezte az urától: No, édes apjukom, mit főzzek ma ebédre?a kamrában csak egy kis szecska, a piacon senki a nagy hó miatt, még egy kis fahéjat sem hozhatok, hiszen ebben a kegyetlen hidegben a fáknak is szükségük van a kérgükre. Az öreg nyúl megvakarta erre hosszú füle tövét. Gyerekek mondta, menjetek át a tisztásra az erdész bácsihoz. Kívánjatok neki boldog új évet, s kérjétek, segítsen rajtunk egy kis főzeléknek való zöldséggel. Az erdészné adott is nekik négy-négy nagy répát. Aznap nyúléknál igen jó ebéd volt. Első fogásuk répaleves, aztán pirított répa répamártással, a harmadik fogás répafőzelék, végül rántott répa. A télnek vége lett. Az erdő tele volt bársonyos fűvel és illatos herével. Hanem azért 6 Tapsiék nem feledkeztek meg az erdészékről. Húsvét éjjelén meglátogatták őket. Elöl Tapsiné ment, egy-egy piros tojást vitt a hóna alatt. Tapsi úr akkora tojást hengergetett maga előtt, amelynél nagyobbat és szebbet sose láttam. Kék bársonyból volt arany abronccsal. Aztán jöttek a többiek, kosárban, pici szekérben hozták a sok húsvéti tojást. A kertben serényen munkához láttak. A kicsinyek ügyes fészkeket raktak a fűben, a bokrok alatt, az öregek óvatosan elosztogatták a tojásokat a fészkekben. Mikor elvégezték a munkájukat, uzsgyé!... visszairamodtak az erdőbe. Másnap az erdész gyerekei szétfutottak a kertben. Itt is, ott is hallatszott az örömkiáltásuk, amint egy-egy húsvéti tojással megrakott fészekre bukkantak. A kékbársonyos, aranyabroncsos tojás tele volt cukorral. Én is megkóstoltam. Sosem ettem még ennél édesebb cukrot. Móra Ferenc nyomán 7

5 Népszokások Húsvéti játék az óvodában Az aranytojás Élt egyszer egy faluban egy nagyon szegény ember, úgy hívták, hogy Tyúkos Miska. Nem volt egyebe egy vén kendermagos tyúknál. Nem szeretett dolgozni, csak üldögélt, s arra várt, hogy a tyúk megtojja a mindennapos tojást ebédnek. Hát amint egy nap a vén tyúk nagy kotkodácsolással leszállt a fészkéről, mit lát Miska a szalmán? Egy csudálatosan ragyogó, színarany tojást! Nosza, el is szaladt tüstént a boltba, kért lisztet, cukrot, zsírt, kolbászt, és amikor a boltos gyanakodva nézett rá, előszedte a zsebéből az aranytojást, és az orra alá dugta. A boltosnak kidülledt a szeme a mohóságtól, adott mindent, bővebben, mint máskor. Hanem amikor Miska fizetségül odaadta a tojást, és kilépett a boltból, az aranytojás utánagurult. A csizmadiától is megkapta a legszebb pár csizmát, a csizmadiát is otthagyta a tojás. De otthagyta még aznap a szabót, a takácsot, az asztalost, a bognárt, a tímárt; Miska kétlovas szekéren vitte haza a sok holmit, s este a kocsmában már tíz hold földre s házra alkudott, mert mindenki megkívánta az aranytojást, aki meg becsapódott vele, nem merte a másiknak bevallani. Így lett Tyúkos Miskából a falu leggazdagabb embere, s így lett belőle a leggőgösebb is. Egy nap aztán betért az új portára egy szegény vándor, illendően köszönt, és szállást kért éjszakára. Hanem Miska ráordított: Pusztulj innen! Az én házam nem koldusok tanyája! A vándor nem szólt semmit, lehajtotta a fejét, és kifordult a kapun. Hanem abban a pillanatban a fösvény Miska zsebében mocorogni kezdett az aranytojás, kiugrott a földre, és gurult, gurult egyenest a vándor után. Kitudódott Tyúkos Miska minden hamissága, hiszen mindenét az aranytojásért vette és semmiért sem fizetett meg. Dobra is ütötték a házát, s mehetett vissza abba a düledező kunyhóba, ahonnan elindult. Csak a vén kendermagos tyúkját vihette magával, hanem az nem tojt több aranytojást: alkalmasint rájöhetett, hogy Miska nem érdemelte meg. Népmese A fiúk kalapot, mellényt választanak, készülődnek a lányos házhoz. A háziasszony és a házigazda a vendégek fogadásánál ismert köszöntéseket, szokásokat elevenítik fel. A locsolóversekből összeállított csokorral érkeznek a fiúk a lányos házhoz. A fiúk kopognak. Fiúk: (Ajtón kívül hallatszik:) Ajtó mellett állok, Piros tojást várok. Ha párját nem adják, Estig is itt állok. Gazdasszony: Csak tessék beljebb, csak tessék! Fiúk: (az anya elé állnak) Szépen kérem az apját, De még jobban az anyját, Adja ki a leányát, Hadd locsoljam a haját, Mint pünkösdi rózsát. Gazdasszony: Hát csak locsoljátok! (rámutat a lányaira) Fiúk: (leányokhoz mennek) Kelj fel kislány, kelj fel Aranyos ágyadból, Adjál egy pár tojást Aranyos ládádból! Itt van a szagos víz, meglocsollak véle A húsvétnak emlékezetére. (Meglocsolják és folytatják.) Rózsafának tövéből rózsavizet hoztam, Az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. Drága kislány gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, Meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa. A lányok odaadják a tojást a fiúknak. Komatálküldés A tavaszi ünnepkörhöz tartozó szokás (fehérvasárnap) lényege az ajándékcsere. Az egymásnak komatálat küldők-elfogadók egy életre szóló barátságot kötöttek. Az ajándék húsvéti ételekből állt: sonka, kalács, hímes tojás. Az óvodában egy csoporton belül választhatnak barátot maguknak a gyerekek. Találós kérdés Van nekem egy váram abban van egy sárga rózsa. Ha valaki a sárga rózsámat meg akarja látni, akkor az én váramat le kell rombolni. (tojás) 8 9

6 A nárcisztündér A hosszú, hideg tél után eljött ismét a langymeleg tavasz. Örvendezve köszöntötték Manófalván is. A manók kertjeiket csinosítgatták. Összegereblyézték az őszi avart, amelyet eddig azért nem takarítottak el, hogy a zord téli időben védelmet nyújtson az erdő állatainak. Különleges esemény előszele érződött a levegőben, és a manók napról napra zajosabbak lettek. Ma például a manóasszonyok az erdőbe készültek, hogy megnézzék kinyílt-e már a sárga nárcisz. Már kora hajnalban útnak indultak. Ha a nárcisz virágzik, akkor már visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. A nárciszvirág közepe olyan, mint egy csupor, és ez nem véletlen. A nárcisztündér tavaszi nektárt szolgál fel a kis csuporban. Aki a nektárból iszik, az egészséges és boldog lesz egész évben. Ha a manóasszonyok dalolva érkeznek vissza az erdőből, a falu lakói tudják, hogy ráleltek az első virágzó nárciszokra. És aznap dalolva jöttek vissza. Sárgán pompázó nárciszokat találtak egy tisztáson. A kecses nárcisztündér, ahogy meglátta a manóasszonyokat, finom nektárt csorgatott a nárciszcsuprokba. A manóasszonyok pedig élvezettel szürcsölgették. Ezután a falu apraja-nagyja felkerekedett, hogy felkeresse a virágzó nárciszokat. A nárcisztündér a tisztáson már várta őket csordultig telt csuprokkal. Kedvelte a manókat, és amikor azok kiürítették a csuprokat, ismét színültig töltötte őket. A manók, miután megköszönték a vendéglátást, vidáman és zajosan meneteltek vissza a faluba. Így az egész erdő értesült a nagy eseményről, a tavasz tehát visszavonhatatlanul elkezdődött... Christl Vogl meséje és rajzai 10 11

7 Süssünk! Íme egy különösen finom ropogtatnivaló uzsonnára vagy közös tévézéshez. De figyelem: könnyen rá lehet szokni! Hozzávalók 1/2 bögre olvasztott vaj vagy margarin 1/2 bögre méz 1 bögre darált mogyoró vagy dió 12 bögre pattogatott kukorica Kellékek kisebb serpenyő sütőpapír Ehhez a tevékenységhez szükség lesz egy serpenyőre vagy elektromos palacsintasütőre, ezért felnőtt felügyelete különösen ajánlott! Kellékek serpenyő vagy elektromos palacsintasütő alufólia zsírkréta papír edényfogó kesztyű nedves konyharuha 12 Ropogós harapnivaló Domanić Dalibor 1. osztály J. J. Zmaj iskola, Szabadka Rajziskola Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Egy kisebb serpenyőben keverjük össze az olvasztott vajat vagy margarint a mézzel, majd adjuk hozzá a darált mogyorót vagy diót. Öntsük bele a pattogatott kukoricát, és alaposan keverjük össze. Vékony rétegben terítsük szét a kukoricás keveréket egy sütőpapíron, és 12 percig süssük, amíg ropogós nem lesz. Forgassuk gyakran, nehogy megégjen. Nyomdázás olvadt zsírkrétával A serpenyőbe vagy elektromos palacsintasütőbe tegyünk alufóliát, majd alacsony fokozaton melegítsük fel. A meleg alufóliára a gyerek zsírkrétával rajzolhat. A zsírkréta a melegtől megolvad, és gyönyörű, színes alakzatok keletkeznek. A nyomdázáshoz a még meleg fóliára borítsunk egy papírlapot, és óvatosan simítsuk rá. Viseljünk edényfogó kesztyűt, nehogy megégessük a kezünket! Óvatosan válasszuk le a papírlapot a fóliáról, és máris kész a zsírkrétás rajz lenyomata. Tavasz van, gyönyörű! Kikelet Hol volt, hol nem volt, a kerítésen túl, a rózsabokor mellett volt egy kis tisztás. A télen még a hó sem hullott oda. Egyszer, amikor elindultam az óvodába, valami furcsát láttam. Egy nagyon szép kis fehér virág nyílt ki. A neve Hóvirág. Mindennap megnéztem, de úgy gondoltam, nagyon bánatos ott egyedül. Néhány nap múlva már barátnője is lett. Kinyílt mellette az Ibolya. Most már együtt sütkéreztek. Úgy láttam boldogok, hisz nemsokára sok-sok- virág fog nyílni körülöttük. Petrović Viktória, 7 éves, óvodás, Nagybecskerek Golić Attila 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka A nyuszi ugrált a fűben, gazdája kereste. Nem akart még hazamenni, mert megismerkedett egy másik nyuszival, akivel öszszebarátkoztak. Megláttak egy tarka, illatozó virágos kertet, megcsodálták, majd a kerítést átugorva betértek. Együtt a kertben Nagy Erik, 1. osztály, Tornyos Tavasz Hóvirág, ibolya, a tavasz illata. A fecskék hazajönnek, a gólyák karókra költöznek. Virágzik a fa, kinyílik a virág, játszanak a gyerekek, ennél szebb nem lehet. Dóró Oxána, 4. osztály J. J. Zmaj iskola, Oroszlámos Messzebb ló legelt bárány barátjával. Megpillantották a két nyuszit, no meg a kertet. Ők is betértek. Most már mind együtt voltak a csodakertben. Szivák Lujza, 5 és fél éves óvodás, Magyarkanizsa 13

8 Karolina almafája Karolinának van egy almafája. Édesapja akkor ültette, amikor a kislány született. Ezért az almafa éppen olyan idős, mint Karolina. A kislány négyéves, az almafa is annyi. Ha sokáig nem esik az eső, Karolina meglocsolja a fát apró, piros bádogkannájából. Testvéreinek, Robinak és Misinek pedig megtiltotta, hogy fölmásszanak az almafára. De a szomszédék cirmos cicája fölkucorodhat rá. Merthogy bársonypuhák a talpacskái. A fa valójában még csak fácska. De már kétszer akkora, mint Karolina. Robi azt állítja, hogy egyszer már hat igazi alma lógott az ágain. Sárgák és pirosak. Most azonban tavasz van. Ilyenkor még nincs alma. Karolina ma reggel korán fölébredt. Két testvére alszik még. Halkan kibújik rácsos ágyából, és lábujjhegyen az ablakhoz megy. Félrehúzza a tarka függönyt, és dörzsöli a szemét. Hunyorog, egészen elvakítja a kinti világosság. Karolina legelőször is almafáját nézi meg minden reggel. De az almafa ma más, mint eddig volt. Egészen fehér. Karolina felkiált: Robi, Misi, ébredjetek! Fehér levelek nőttek az almafán! Misi kinyitja a szemét, meglátja Karolinát az ablaknál, és tüstént kiugrik az ágyból. Robi álmosan pislog még, és a másik, oldalára fordul. Nézd csak, Misi lelkendezik Karolina, milyen lett az almafa! Virágzik mondja Misi. És amikor virágzik, akkor fehér leveli nőnek? Nem feleli Misi, a levelek zöldek. A virágok fehérek. És miért nőnek rajta virágok? kérdi Karolina. 14 A virágokból lesznek később az almák, Karolina. Ha sok a virág, sok lesz az alma is. Sok a csudát jegyzi meg egy hang mögöttük. Robi végre fölébredt. Még ágyban van, könyökére támaszkodik. Ha jön egy éjjeli fagy, akkor a virágok tönkremennek mondja. S akkor aztán nincsen semmilyen alma! De hiszen süt a nap! kiáltja Karolina. És ha süt a nap, nem lehet semmilyen fagy! Én éjjeli fagyról beszéltem feleli Robi. Karolina elgondolkozik. Aztán így szól: Éjjel meg a hold süt... De az nem melegít nevet Misi. Akkor ma este kiviszek az almafámnak két gyapjútakarót vágja rá Karolina. Nem kell jegyzi meg Robi. Nem jeleztek éjjeli fagyot. Kicsoda nem jelzett? Hát a rádió válaszol Misi. Mától fogva mindennap meg kell hallgatnod az időjárásjelentést, Karolina. Nyílik az ajtó, és belép anya. Nicsak lepődik meg, már mindhárman fönt vagytok?! Találd ki, miért! kiáltja izgatottan Karolina. Aztán ajkához illeszti mutatóujját, és így szól a két fiúhoz: El ne áruljátok! Misi kijelenti: Becsszó! Robi csak ásítozik, és nagy körülményesen kikecmereg az ágyból. Édesanya most az ablakhoz lép, kitekint és felkiált: Csak nem az almafa miatt, Karolina? A kislány bólint, és így szól: Ma négyéves. Azért virágzik ilyen szépen! Nos, ha az almafának is születésnapja van, akkor meg kell ünnepelnünk jelenti ki anya. Juj de jó! rikkant Robi. Akkor tortát kap az almafa is, nemcsak Karolina! Azt már nem nevet anya, almafák nem kapnak tortát a születésnapjukra. Hát mit kapnak? kérdi Misi. Úgy ünnepeljük meg a születésnapját, hogy ma először reggelizünk kint a kertben a közelében. Kihozhatjátok a kerti bútorokat a fészerből. Ilyen gyorsan, mint ma, talán még sohasem öltöztek fel a gyerekek. Kiszáguldanak a fészerhez a kerti bútorokért. Anya utánuk siet, mert a gyerekek izgalmukban elfelejtettek kulcsot vinni. A kerti bútorok borzasztó porosak. Robi porrongyot hoz, és leporolja őket. Most már megint olyan piros mindegyikük, mint a paradicsom. Tavaly is ilyenek voltak. A két fiú az asztalt helyezi el, Karolina pedig egy széket cipel. Kis összecsukható széket. Karolinának mégis nehéz, hiszen ő még kicsi. Amikor apa előjön a reggelihez, ugyancsak meglepődik. Ez aztán ünnepi reggeli! kiált fel. De hiszen születésnapot ünnepelünk, apukám! magyarázza Karolina. De hát kinek van a születésnapja? kacsint csodálkozva apu. Hirtelen meglátja az almafát, és felkiált: Gyerekek, nézzétek csak Karolina almafáját! Milyen szépen virágzik! Persze, mert ma van a születésnapja! vágja rá Karolina. Tudod, hisz egyszerre születtünk! Vagy úgy nevet édesapa, talán már fel is köszöntöttétek az almafácskát! Karolina fejét rázza. Akkor ezt sürgősen pótolnunk kell! jelenti ki apa, kézen fogják egymást, és körülállják az almafát, és együtt kiáltják: Valamennyien minden jót kívánunk almafánk születésnapjára! Ezután pedig az egész család kéz a kézben, hosszú láncban a reggelizőasztalhoz futott, és almalevet ittak az almafa egészségére. És csak azután köszöntötték fel Karolinát. James Krüss 15

9 Napról napra a természetben Zöld a határ, a fák, a bokrok. Virágoznak a kökénybokrok, a barack-, körte-, szilvafák. A hónap végére az orgona is virágzik. A kerti virágok közül a tulipán, a jácint, a nárcisz, a nefelejcs virít. A tavaly gondosan elrakott virágmagvakat elővesszük, és helyet keresünk a gyerekekkel a virágoskertünkben. Szuromi Éva, 7 éves óvodás, Zenta Megfigyelhetjük, hogyan raknak fészket kerti madaraink, a rigók, a cinkék a kisebb fákon, bokrokon. Minden madár keresi a fészkének legmegfelelőbb helyet. Egyre több vándormadár is érkezik, pl.: a búbos banka, a vöcsök, a kakukk, a nádirigó, április végére megjönnek a poszáták és a fecskék. Megszólalnak a békák, a varangyok nappal is láthatók, mert ilyenkor rakják le petéiket. A veteményeskertben saláta sarjadzik. Minden nyugodtnak és mozdulatlannak tűnik. Ám ha a levelek alá pillantunk, micsoda nyüzsgést láthatunk! Egy csiga hátán házával mindenfelé nyújtogatja tapintócsápjait. Egy kék légy próbálja egymáshoz dörzsölni apró, szőrös lábait. Öt hangya hatalmas búzaszemek cipelésén fáradozik. Egy vörös földigiliszta állandó vonaglásokkal tornázik, egy kicsi pók pedig éppen nagyon siet, mintha elkésne valahonnan. Az almafa ágáról éppen most esik le fejjel lefelé egy galacsinhajtó bogár, lábával a levegőben kalimpál. Időjóslás A reggeli vörös ég esőt vagy szelet jelent. Ha a földigiliszták kijönnek, esőt éreznek. Mesepályázat Kutyamesék Badi kutyám Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Badi kutya. Az olyan jó kutya volt, hogy mikor este elvittük apával sétálni, sosem szökött el. Történt egyszer, hogy a Badi látott egy kandúrt és utánaszaladt. Apa hiába hívta vissza, nem hallgatott rá. De mikor Kira elkiáltotta magát, a Badi kutya rögtön visszajött. A Kira nyakába ugrott és az arcát szeretettel nyalogatta. Ebből az a tanulság, hogy ha valakit nagyon szeretünk és gondoskodunk róla, az sokszorosan meghálálja. Mese és rajzok: Kocsis Szürke Kira, 6 éves óvodás, Zenta Az én kutyám 16 Szabó Cibolya Bettina, 2. osztály, Kelebia Szólásmondás Tűzbe teszi érte a kezét. (Bízik benne.) Nem hajt a tatár. (Nem kell sietni.) Úgy bánik vele, mint a hímes tojással. (Nagyon óvatosan bánik vele.) Hallgat, mint a tojáson ülő tyúk. (Mélyen hallgat valamiről.) Az én kutyám neve Csipsz. A chipsről kapta a nevét. A szőre rövid és barna. Akárki megy el a házunk előtt, megugatja. Ő nagyon csintalan, és megrágja a papucsokat. Azért szeretem, mert mindig virgonc és vidám. Nagyiván Zsolt, 2. osztály, Muzslya 17

10 Zónai Krisztina Bóbita óvoda, Zenta Prenkpalaj Katarina 2. osztály, Martonos Papp Iván 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Drazsac Diána 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Csodaszarvas Ádám Krisztina 2. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin Selymesi Anikó 5 éves óvodás, Péterréve Varga Viktória 5 éves óvodás, Péterréve Magó Annabella 5 éves óvodás, Péterréve Sós Császár István 6,5 éves óvodás, Zenta Tóth Enikő 6 éves óvodás, Zenta Juhász Attila 2. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka 18 19

11 20 Segíts a nyuszinak megtalálni a hímestojást. Ceruzáddal mutasd meg, merre menjen! Folytasd! 21

12 Hogyan isznak a növények? Vízvezetékek a növényekben 1 2 Hozzávalók: egy pohár néhány csepp étolaj fehér szirmú virág, hosszú szárral (például fehér szegfű vagy margaréta) ételfesték (a boltban lehet kapni, de ha nincs, a tinta is megteszi) egy filctoll Tennivalók: Töltsd meg a poharat nagyjából a háromnegyed részéig vízzel. Állítsd bele a virágot. Csöppents néhány cseppnyi olajat a vízre. Ez majd megakadályozza, hogy a víz elpárologjon. (1.) A filctollal jelöld be a víz magasságát. (2.) A vízszint lassacskán csökkenni fog. (3.) Nyilvánvaló, hogy a víz a növényen keresztül tűnik el. Szeretnéd tudni, pontosan merre? Ismételd meg az előbbi kísérletet, ám most önts egy jó adag 3 élelmiszerfestéket is a vízbe. (4.) Ezután várj néhány napot. Vágd ketté egy növény szárát (ha lehet, egy jó vastagot), és a nagyítóddal alaposan vizsgáld meg a vágott részt. Egészen vékony csövecskéket fogsz felfedezni. Ezekben jut el a víz mindenhová a növényben. A növény szárában azonban csupán a víz szállítása zajlik. A növények a földből, a talajból nyerik a vizet, amit hajszálvékony gyökérszőreikkel szívnak fel. A víz a száron keresztül jut el a levelekbe és a virágba. A csövecskék végül egészen finom erek hálózatára bomlanak szét. Ezeket az erecskéket legjobban a levelekben tudod megfigyelni. Középborda Levélér Szállítónyaláb Tanulság: A növény a szárán keresztül szívta fel a vizet. A festék a vízzel együtt haladt. A színezőanyag jól mutatja, hogyan jut el a víz a növény minden részébe a finom erecskéken keresztül. Ez legjobban a fehér szirmokon látszik. (5.) Levélszár Szár 23

13 Barkács Elkészítésük nagyon egyszerű, s minden bizonnyal érdekes, élvezetes játékként szolgálnak a gyerekeknek. Anyagszükséglet: Sárga vattapamacs, színes papír, tojáshéj, ragasztó. Elkészítés: Egy középen félbetört, de nem berepedezett tojáshéjba beletesszük a tetején kicsit megtekert vattapamacsot. Ez lesz a kiscsirke. Színes lapból kinyírjuk a szemet és a szájat, majd ragasztással a vattához rögzítjük. Ha kész a csibe, a tojáshéjat óvatosan be is festhetjük. Kiscsibék Régen a nagy ünnepeket együtt is megünnepelték egy nagy kört képezve körtánccal, egymás kezét fogva. Keresd meg a csibepárokat! Színezd őket egyformára! Milyen táncot táncolnak a csibék? Megtudhatod, ha egy vonallal összekötöd őket! Játsszátok el a Tekeredik a kígyó... kezdetű körjátékot úgy, hogy olyan körvagy tojásformát kell alkotni, amelyik sosem zárul be, sőt, egyre beljebb és beljebb tekeredik a körvonala. Kész a rétes vagy bejgli! Melyik ünnepünk jut róla eszedbe? Körtánc 24 Anyagszükséglet: Citromleves flakon, pingponglabda, sárga és piros papír, ragasztó. Elkészítés: A pingponglabdára felrajzoljuk a szemeket. A csőröket a színes papírból kinyírjuk, és egymás felé helyezve a labdára ragasztjuk. A csőr alá kerül a szakáll. A tarajokat szintén kinyírjuk, és összeragasztva a labdára rögzítjük. A pingponglabda alsó részére egy akkora lyukat vágunk, hogy a flakon szája beleférjen. A szárnyakat a kinyírás után a flakon két oldalára ragasztjuk. 25

14 Állatvilág A baromfi A tyúkoknak nincs foguk. Lenyelnek egy-két kavicsot, és az megőrli az ételt a zúzá- jukban. A magvakat és a gilisztát nagyon szeretik. Nem árt az óvatosság! A liba nagyot tud csípni a csőrével. A libát nemcsak húsáért tartják, hanem a hasát borító pelyhes tollért is. A libák hátsó felüket himbálva, mondhatnánk, kacsázva járnak. Csapatban élnek az apaállattal, a gúnárral együtt. A tyúkok korán fekszenek, és a kakas kukorékolására ébrednek. Főleg a meleg évszakokban tojnak, amikor hosszabbak a nappalok. Amint kikelnek a tojásból, a csibék máris egyedül esznek. 26 A tyúkok hím párja a kakas. Kora reggel ő ébreszti az állatokat. A pulyka a legnagyobb állat a baromfiudvarban. Ha tetszeni akar a tojónak, szélesre tárt farktollakkal páváskodik előtte. 27

15 Egy csirke kikel a tojásból 28 Mivel tovább nem leli örömét a tojásházban, kopogva kérdi: Milyen lehet a kinti világban? És már hallatszik is bentről a kipp-kopp, s a hasadó tojáshéjból titty-totty, kilép a fénybe igyekvő titty-totyogó, kis pelyhes tipegő, s megszólal, mintha csak érdeklődnék: Ugye én is a világra jövék? Rudolfine Fellinger Mészely József fordítása Barkács Batikolt tojás Anyag- és eszközszükséglete: főtt vagy kifújt tojás, hurkapálca, viasz, festéklé. Elkészítése: Egy kisebb barna tojás felületére rárajzoljuk a kívánt mintát. Hurkapálca segítségével a viaszt felhordjuk arra a felületre, amit barnán szeretnénk hagyni. Ezután hideg tojásfestékbe mártjuk a tojást, majd ismét beviaszozzuk azt a motívumrészt, amit olyan színre kívánunk hagyni, mint a festék. Így haladunk végig, míg az egész tojás be nincs festve és viaszozva. Végül az egészet mélyfekete festékbe tesszük, hogy a körvonalak kirajzolódjanak. Hajszárítóval az egészet átmelegítjük, majd papírtörülközővel a viaszt letöröljük róla. 29

16 Mézes Maci Írta és rajzolta: Belec S. Anikó Bábszínházban víg az élet, gyorsan telnek a pillanatok. Nevet a sok gyereklélek a vidám arcokon, kalandon. kalandjai A bábszínházban látottakat otthon újra átélték. A királyt és a királyfit páratlan zoknikból készítették. Az i ú herceg elmegy világgá, hogy megkeresse a rá váró királylányt. Vannak bizony nehéz percek, amikor a könnyük is elered... Ám útját állja egy dühöngő, vad sárkány, őrzi a szépséges királylányt, a szörny bizony nem túl derűs látvány. 30 De minden jó, ha jó a vége, és nevetnek a gyerekek. Az ijesztő külső békés szívet takar. A hercegtől csupán segítséget akar: fogai közé egy óriás szálka került. Hercegünk kardjával a fogműtét sikerült. A váratlan fordulatnak mindenki nagyon örült. 31

17 Mesepályázat Kék mese Egyik reggel, amikor felébredtem, kinéztem az ablakon. Minden kék volt. Ez csak egy álom, gondoltam magamban. Kék nap sütött az égen, kék volt a fű, a virágok, a fák s a madarak is kék színűek voltak. Aztán hirtelen felébredtem, és ezzel megszűnt az én kék színű álmom. Körmöci Dávid, 2. osztály, Martonos Zöldecske Egyszer az erdőben jártam. Már hullottak a falevelek. Ősz volt. A fa tövében megpillantottam Zöldecskét. Megérintettem. Aprócska levelei voltak. Észrevettem, hogy picinyke ágacskáin kidudorodások vannak. Moha a nevem mutatkozott be. Piciny ágacskáival integetett felém, mintha kezet fognánk. Kérlek szépen, öntözz meg, mert szomjas vagyok. Vízre, nedvességre van szükségem, mert magvaim másképp nem tudnak fejlődni. A víz jelenti az életben maradásomat. Ha sokáig nem kapok vizet, akkor elszáradnak még a leveleim is. A fák oldalát és a felszíni gyökereket beborítom az északi oldalukon. Ezzel jelzem az erdőlátogatóknak, hogy merre van észak. Vizet találtam és megöntöztem Zöldecskét. Ótos Annabella, 3. osztály Nikola Tesla iskola, Újvidék De szeretnék... De szeretnék gazdag lenni, Egyszer motoron ülni, Jó ruhában járni, kelni és Egy forintért házat venni. Míg a csokit szopogatnám, Új házamat mutogatnám, Dicsekednék fűnek-fának, Mi jó dolga van Szilviának. Resnyák Szilvia, 3. osztály Nikola Tesla iskola, Újvidék Holdvilág van Borsódi Vivien, 2. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya 32 Nagy Sára, 6 éves óvodás, Zenta Holdvilág van, holdvilág van. Gyönyörűszép holdvilág. Aranyholdnak ezüst fénye kivilágít az égbolt hatalmas ablakán. Szívünkbe béke, szánkra csend ül. Ilyenkor mindenki békés, s csendes a Föld. Tápai Ramóna, 2. osztály Kis Ferenc iskola, Telecska Keresd a párját, színezd őket ugyanolyanra! 33

18 34 Tavasz van, gyönyörű! Morvai Máté 1. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin Lőrincz Viktória 5 éves óvodás, Zenta Kecskeméti Nikolett 6,5 éves óvodás, Zenta Engi Arabella 2. osztály, Majsai Úti iskola, Szabadka Tóth Kornélia, 2. osztály, Magyarittabé Tápai Ramóna 2. osztály, Telecska Lapzártáig a következő óvodások és iskolások meséi, rajzai érkeztek a Mézeskalács címére Topolya, Mackó kuckó napközis csoport (tanítónő Kálmán Judit): Vasić Veselko, Újvári Emese, Szőcs Budai Marika, Kulcsár Szilárd; Csáki Lajos iskola, 1. c (tanítónő Budai S. Margit): Valtner Tamás, Dér Egon, Hatvani Kata, Rácz Szabó Anett, Csillag Edvin, Vituska Vivien; Királyhalom, 2. osztály: Ördög Filip, Petrik Lacika, Farkas Endre, Takács Edina; Újvidék, József Attila iskola, 1. b (tanítónő Baksa Beáta): Lahos Melody, Juhász Róbert, Gombár Andrej, Gál Szilárd, Perlaki Andrea, Pásztor Zoltán, Molnár Róbert, Palatinus Evelin, Ökrész Albert, Csórák Blanka, Tót Andrea, Galkó Róbert; Nikola Tesla iskola, 2.5 (tanító Baranyi Béla): Tóth Klaudia, Sántha Kinga; Oroszlámos, 3. és 4. osztály (tanítónő Molnár Rózsa): Cselédes Izabella, Dobróka Krisztina, Magyar Lilla, Dóró Alina, Dóró Oxána; Martonos, 2. osztály (tanítónő Obu Anikó): Faragó Rolland, Bagi Valentina, Dencs Gábor, Fejős Nelli, Ágoston Annabella, Túrú Beáta, Túrú Emese, Prenkpalaj Katarina, Körmöci Dávid, Beszédes Dzsesszika, Turuc Katarina, Borsos Attila; Temerin, Kókai Imre iskola, 2. c (tanítónő Sz. Zsúnyi Erika): Illés Margit, Ádám Krisztina, Varga Dávid, Lukács Kata; 1. a: Jankovics Bocskovics Éva; Szabadka, Széchenyi István iskola, 2. a (tanítónő Poljaković Király Gyöngyi): Brezovszki Gergő, Slezák Zoltán, Torma Ibolya, Lábadi Birigtta, Milyaczki Dominik, Trnyánov Erik, Káposzta Mirella, Ábrahám Roland, Csenaji Róbert, Samu Teodóra, Vicai Ivett, Takács Anita, Palotás Tifani, Szobonya Tamara; Majsai Úti iskola, 2. c (tanítónő Kokotović Rita): Úri Szűcs Luca, Halász László, Soós Krisztina, Kis Gabriella, Engi Arabella, Zemkó Kornélia, Szerencse Illés, Szőke Klarita, Takács Sztefáni, Kostić Adrianna, Szarapka Szebasztián, Macankó Dávid, Lévai Dávid, Guganović Filip, Rencsényi Doloresz, Meződi Szilveszter, Jurity Dániel, Slezák Izabella; Majsai Úti óvoda (óvónő Gyurcsik Katalin): Szikora Petra, Gyenge Patrícia, Pintér Fanny, Tót Emese, Halász Dóra; J. J. Zmaj iskola, 1. c (tanítónő Grubanov Martinek Emília): Pető Dávid, Besnyi Botond, Imamović Inesz, Horvát Tünde, Tót Johanna, Pölhe Tamás, Domanić Dalibor, Papp Iván, Jurcsák Hajnalka, Golić Attila, Darazsac Diána, Pivárcsik Nikol, Bencun Mia, Tót Andor, Molnár Andor; Szentmihály, 3. osztály: Makán Amália, Szabó Tímea, Szűcs Szabina, Sziveri Renáta, Szabó Lívia, Fell Adél, Madarász Éva, Lackó Anita, Zoltán; Péterréve, Lapud Pejović óvoda (óvónő Mihalecz Éva): Péter Gyöngyi, Urbán Boglárka, Seres Szandra, Kiss Zoltán, Szabó B. Anett, Balassa Bernadett, Pergel Kata, Balassa Boglárka, Péter Emese, Urbán Levente; (óvónő Szőnyi Ilona): Balassa Emanuel, Magó Annabella, Szabó Annamária, Szekeres Erika, Fekete Lúcia, Sterbik Elizabeth, Molnár Dávid, Varga Viktória; Zenta, Százszorszép óvoda (óvónők Kormányos Ágnes és Széll Krisztina): Fodor Tibor, Apci Krisztián, Berec Enikő, Antel Alekszandra, Perpauer Emina, Homolya Gabriella, Lakatos Anita, Homolya Enikő, Trenka Erik, Vári Krisztián, Megagya Igor, Bálint Márk, Dimović Lídia, Rác Szabó Dániel, Kertész István, Urbanek Erik, Plavšić Tamara, Menyhárt Lajos, Báló Patrik, Nagy Perge Veronika, Cakó Eszter; Hegyi Gabriella; Lukácsfalva (óvónő Petrović Éva): Svarc Ervin, Bodor Oszkár, Hlavcsa Mateja; 4. osztály (tanítónő Milankov Judit): Svarc Emília, Gregus Dániel, Kovács Anikó, Bodor Endre; Magyarkanizsa, J. J. Zmaj iskola, 3. e: Bata Márton, Bajusz Valentina, Remete Lolita, Nagy Szebasztián, Bohata Ádám, Rekecki Nikoletta, Barát Beáta; Szivák Lujza, Vuković Krisztina, Vuković Barbara; Szaján, 1. osztály (tanítónő Gyémánt Mónika): Tóth Ádám, Bóka Boglárka; Ada: Komjáti Jolán, Lajkó Tamás; Nagybecskerek: Petrović Viktória; Kelebia: Szabó Cibolya Bettina; Kishegyes: Vajda Emese, Vajda Boglárka; Bácskertes: Zámbó Illés; Piros: Bancsi Leon, Kovács Szilvia; Zentagunaras: Tóth Teodóra; Tornyos: Nagy Szebasztián, Nagy Erik. Továbbra is küldjétek rajzaitokat, meséiteket a Mézeskalácsnak! 35

19 A Nap arca A Nap arca adja meg az ember arcát, kedvét, fényét, életét. Molnár V. József Papp Stefánia 6,5 éves óvodás, Zenta Turuc Katarina 2. osztály, Martonos Vajda Fanni óvodás, Bácsfeketehegy Vituska Vivien 1. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya Tót Johanna 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

57. évfolyam 2009. május Ára 40 dinár

57. évfolyam 2009. május Ára 40 dinár 57. évfolyam 2009. május Ára 40 dinár Oly sokszor köszöntöttelek benneteket, kedves kis barátaim, hogy most úgy gondoltam, a ti és óvónőitek meleg szavait továbbítom hadd melegítse szívünket ez a néhány

Részletesebben

56. évfolyam 2008. december Ára 40 dinár

56. évfolyam 2008. december Ára 40 dinár 56. évfolyam 2008. december Ára 40 dinár Köszöntő Képzeljétek, Ausztráliában hamarosan kezdődik a nyár! Míg mi itt melegszünk bent a kályhánál, előkeressük a kesztyűt, sálat és hógolyózunk, addig a déli

Részletesebben

54. évfolyam 2006. február Ára 70 dinár

54. évfolyam 2006. február Ára 70 dinár 54. évfolyam 2006. február Ára 70 dinár Az idei tél nem nagyon ajándékozott meg bennünket hóval, de azért így is sok móka és játék vár ránk. Farsang van. Saját készítésű álarcokkal űzzük el a hideg telet.

Részletesebben

56. évfolyam 2008. június Ára 40 dinár

56. évfolyam 2008. június Ára 40 dinár 56. évfolyam 2008. június Ára 40 dinár CIP A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára, Újvidék (Novi Sad) ISSN 0352 6070 COBISS.SR.-ID 16291074 MÉZESKALÁ CS óvodások és kisiskolások lapja

Részletesebben

59. évfolyam 2012. március Ára 40 dinár

59. évfolyam 2012. március Ára 40 dinár 59. évfolyam 2012. március Ára 40 dinár Köszöntő Sándor, József, Benedek: Zsákban hozzák a meleget. Ha nem hoztok meleget, Beverem a fejetek. Hát bizony, Sándor, József és Benedek hozhatják is jó nagy

Részletesebben

58. évfolyam 2010. december Ára 40 dinár

58. évfolyam 2010. december Ára 40 dinár 58. évfolyam 2010. december Ára 40 dinár ISSN 0352-6070 9 770352 60700 4 1 0 0 1 2 Hallottad már a fenyők énekét? Télen, amikor a többi fa már lehullajtotta leveleit, hallani őket. Zöld palástjuk az örökkévalóságról

Részletesebben

58. évfolyam 2010. június Ára 40 dinár

58. évfolyam 2010. június Ára 40 dinár 58. évfolyam 2010. június Ára 40 dinár ISSN 0352-6070 9 770352 60700 4 1 0 0 0 6 Köszöntő Sehol a Földön nincs annyi titokzatosság és szépség, mint az óceánok mélyén. Ennyi forma és szín; különleges állatok

Részletesebben

57. évfolyam 2009. november Ára 40 dinár

57. évfolyam 2009. november Ára 40 dinár 57. évfolyam 2009. november Ára 40 dinár Köszöntő Figyeljetek jól, biztosan a ti szívetekben is ott lakik egy icurka-picurka tündér, és meséket dobog nektek így fejezi be Hárs László a mákszemtündérről

Részletesebben

58. évfolyam 2010. november Ára 40 dinár ISSN 0352-6070

58. évfolyam 2010. november Ára 40 dinár ISSN 0352-6070 58. évfolyam 2010. november Ára 40 dinár ISSN 0352-6070 9 770352 60700 4 1 0 0 1 1 Köszöntő Fűben-fában orvosság, tartották a régiek. És valóban! Erdőn, mezőn, kertben, árokparton varázsfüvek, csodás erejű

Részletesebben

63. évfolyam 2015. január Ára 50 dinár

63. évfolyam 2015. január Ára 50 dinár 63. évfolyam 2015. január Ára 50 dinár Új év köszöntött ránk. Az új esztendő kezdetét ősidők óta a világon mindenhol megünneplik. Az új év rengeteg meglepetést tartogat mindenki számára. Ilyenkor sokan

Részletesebben

62. évfolyam 2014. március Ára 40 dinár

62. évfolyam 2014. március Ára 40 dinár 62. évfolyam 2014. március Ára 40 dinár Köszöntő Eltűnődtél-e már azon, milyen messzire tud repülni a katicabogár? Képzeld, képes átrepülni a La Manche csatornán, azaz az Angliát Franciaországtól elválasztó

Részletesebben

59. évfolyam 2012. decmber Ára 40 dinár

59. évfolyam 2012. decmber Ára 40 dinár 59. évfolyam 2012. decmber Ára 40 dinár ISSN 0352-6070 9 770352 60700 4 1 2 0 1 2 Köszöntő Álmodozni jó. Az emberek mindig álmodoztak: jó volna gyorsabban járni a leggyorsabb paripánál is. Csakhogy ehhez

Részletesebben

63. évfolyam 2015. június Ára 50 dinár

63. évfolyam 2015. június Ára 50 dinár 63. évfolyam 2015. június Ára 50 dinár Egyre melegebb kint az idő, ami jelzi a nyár közeledtét, s ezzel együtt a nyaralás, strandolás, fürdőzés, lubickolás ideje is elérkezik. A júniusi Mézesben a tengerek

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva:

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: Kiss Gábor MINDEN ÉVBEN Minden évben újra Áldásával betér minden házba Végigmegy az úton minket megtalálva. Hangja rejtelem, titokban létezik, Szent kezét ismerem,

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

122005. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 566. SZÁM. Üdvözlégy, ó Jézus, kis királyunk!

122005. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 566. SZÁM. Üdvözlégy, ó Jézus, kis királyunk! 122005. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 566. SZÁM Üdvözlégy, ó Jézus, kis királyunk! ÉG SZÜLTE FÖLDET Népköltés Ég szülte Földet, Föld szülte fát, Fa szülte ágát, Ága szülte bimbaját, Bimbaja

Részletesebben

2005. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 565. SZÁM. De szeretnék egy háziállatot kapni, valakirõl gondoskodni, aki csak az enyém!

2005. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 565. SZÁM. De szeretnék egy háziállatot kapni, valakirõl gondoskodni, aki csak az enyém! 111 2005. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 565. SZÁM De szeretnék egy háziállatot kapni, valakirõl gondoskodni, aki csak az enyém! 2 GÁRDONYI GÉZA MUCI Egy rókafiút kaptam ajándékba. Akkora

Részletesebben

XIII. évfolyam 2. szám 2011. december

XIII. évfolyam 2. szám 2011. december Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolájak lapja XIII. évfolyam 2. szám 2011. december Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez

Részletesebben

Most virradtunk víg órára, hímes Húsvét hajnalára, Húsvét hajnalt köszönteni, lányt az ágyból kiönteni.

Most virradtunk víg órára, hímes Húsvét hajnalára, Húsvét hajnalt köszönteni, lányt az ágyból kiönteni. Most virradtunk víg órára, hímes Húsvét hajnalára, Húsvét hajnalt köszönteni, lányt az ágyból kiönteni. Csanádi Imre 2010. ÁPRILIS LIV. ÉVFOLYAM 610. SZÁM Ilyenkor felébred a természet, S elolvad a hó.

Részletesebben

PÁKOLITZ ISTVÁN. Május. Május, május, harangvirág-álom; kotnyeles kis tengelice lombosodó ágon.

PÁKOLITZ ISTVÁN. Május. Május, május, harangvirág-álom; kotnyeles kis tengelice lombosodó ágon. PÁKOLITZ ISTVÁN Május Május, május, harangvirág-álom; kotnyeles kis tengelice lombosodó ágon. Május, május, érlelõ nap csókja; bajuszpödri búzakalász anyás ringatója. Május, május, arany-üllõn zengõ kalapácsod

Részletesebben

65. évf., 2011. X. 13., ára 50 dinár

65. évf., 2011. X. 13., ára 50 dinár 65. évf., 2011. X. 13., ára 50 dinár 28 Midei int már néhányszor közöltük, az sakkversenyünket október 22-én tartjuk meg Cservenkán a Vuk Karadžić iskolában. A szervezés javában folyik az iskola és a helyi

Részletesebben

Anyám, mint egy napocska, Világítsz rám naponta.

Anyám, mint egy napocska, Világítsz rám naponta. Anyám, mint egy napocska, Világítsz rám naponta. 2010. MÁJUS LIV. ÉVFOLYAM 611. SZÁM Édesanyám, mindenem A kolozsvári Montessori Iskola IV. osztályának Anyák napi versei: Ígérem, ha nagy leszek, két kezemmel

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER November elsõ napjaiban a halottakra emlékezünk. A természet õszi hervadása még a fiatalnak is eszébe juttatja az elmúlást. Ilyenkor mindenki

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár.

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM 10 2005. OKTÓBER Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. Én meg kihúzom magam, elegánsan, finoman átmegyek az udvaron, tudom, hogy a puma, párduc, a

Részletesebben

SZIPORKA HAGYOMÁNYOS I. OSZTÁLY. Stan Orsolya tanítónő

SZIPORKA HAGYOMÁNYOS I. OSZTÁLY. Stan Orsolya tanítónő SZIPORKA A BARTÓK BÉLA ELMÉLETI LÍCEUM ELEMI OSZTÁLYOS DIÁKJAINAK LAPJA 2011. OKTÓBER 31. 11. SZÁM A 2011-2012-ES TANÉV ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓI A TARTALOMBÓL: A világháló használatáról Neumann János Step

Részletesebben

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Kárpátaljai Magyar Könyvek 214. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Fedélterv, illusztrációk: Veres Ágota Weinrauch Katalin 2012 Veres Ágota, 2012 Intermix

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

GYERMEKEIMNEK UNOKÁMNAK 2014.

GYERMEKEIMNEK UNOKÁMNAK 2014. AJÁNDÉK GYERMEKEIMNEK UNOKÁMNAK 2014. Tartalom Bevezetés Rajzos versek Ide te rajzolhatsz! Barátaid ide írhatják nevüket Lejegyezheted a fontosabb dátumokat Altató Pénzverés Bolhaságom története A csodálatos

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Beköszöntő. 2010 Tavasz, NEGYEDIK ÉVFOLYAM, ELSŐ SZÁM. Mevisz 1085 Üllői út 24. www.mevisz.hu. Tartalom

BÁRKA HÍRMONDÓ. Beköszöntő. 2010 Tavasz, NEGYEDIK ÉVFOLYAM, ELSŐ SZÁM. Mevisz 1085 Üllői út 24. www.mevisz.hu. Tartalom 2010 Tavasz, NEGYEDIK ÉVFOLYAM, ELSŐ SZÁM. Mevisz 1085 Üllői út 24. www.mevisz.hu Beköszöntő Itt a Tavasz, és benne a Húsvét. Milyen csodálatos párhuzam. Ahogy a tavasz felszabadítja a természetet a tél

Részletesebben