55. évfolyam április Ára 70 dinár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55. évfolyam 2007. április Ára 70 dinár"

Átírás

1 55. évfolyam április Ára 70 dinár

2 Köszöntő Nagy öröm számomra a Mézeskalács szerkesztése. A legizgalmasabb az, amikor felnyitom a borítékokat, előkerülnek a gyerekrajzok, és egy csodálatos világ tárul fel előttem. Soha sincs két egyforma rajz. Mind mesél valamiről. Köszönöm ezeket a rajzos meséket! * A gyermek bármit rajzol: egy vele, a gyermek testestül, lelkestül benne él a világban, ezért a világ is benne él. * Csodaszarvas témájú rajzpályázatot indítottunk ősztől. Népünk műveltségében a régmúlttól napjainkig énekek, mondák, legendák, szőttesek, hímzések őrzik a csodaszarvas motívumát. Csodaszarvas fényes állat, madár is, szarvas is. Rendszerint ők ketten együtt jelentkeznek: a madár az, aki föntről lefelé közvetíti, ő a fényt hozó; a szarvas pedig lentről fölfelé. Ez utóbbiban testesül-lelkesül meg valahányunk fényszomjúsága. * És érkeznek a rajzok a Nap arcáról is. A kisgyerek, ahogy a természetben élő emberek is, nagyon szereti a Napot. Ezért rajzai többségén a Napnak arca van. Aki szereti a Napot, annak az megmutatja az arcát. Csilla (Idézetek: Molnár V. József) Kulcsár Szilárd 4. osztály Csáki Lajos iskola Topolya CIP A készülő kiadvány katalogizálása A Matica srpska Könyvtára, Újvidék (Novi Sad) 82+79( ) MÉZESKALÁCS : óvodások és kisiskolások lapja / fő- és felelős szerkesztő Lennert Géza. 1. ÉVF., 1. SZ. (1955). Novi Sad : Amicus Jó Pajtás Kft., Ilustr. : 21 cm MÉZESKALÁCS óvodások és kisiskolások lapja Megjelenik a tanévben havonta egyszer YU ISSN Alapító és kiadó: Amicus Jó Pajtás Kft., Újvidék, Szerbia Igazgató, valamint fő- és felelős szerkesztő Lennert Géza, szerkesztő Tripolszki Csilla, grafikai szerkesztő Buzás Mihály ( 021/ , fax: Leveleiteket az alábbi címre küldhetitek: Mézeskalács, Novi Sad, Vojvode Mišića 1/III. Kéziratokat és rajzokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza URL: Terjeszti a szerkesztőség Tördelés: Amicus Jó Pajtás Kft. Nyomtatja: Magyar Szó Ktf. FORUM Nyomda, Újvidék, felelős vezető: Berta Zoltán igazgató Előfizetés egy évre (belföldre): 700 dinár Előfizetés külföldre (Európa országaiba): 1875 dinár vagy 32 euró Előfizetés egy évre (Európán kívüli országokba): 3250 dinár vagy 50 US $ 2 Havonta. ISSN COBISS.SR.-ID A Mézeskalács megjelenését támogatta: Szülőföld Alap A határon túl élő magyarok megsegítéséért Vajdaság AT oktatásügyi, tájékoztatási, valamint kisebbségi titkársága Magyar Nemzeti Tanács Fedőlap és illusztrációk: Belec S. Anikó (14 15., 25., 28., o.) és Recskó Diana (3., 6 7., 8. o.) Száguldozom szélszekéren, szélszekéren köd után, eszterhéj a fuvolám, száguldozom köd után. Tavaszi szél Kóricálok árkon-bokron, árkon-bokron, tűhegyen, hol csak táltosló megyen, kóricálok tűhegyen. Kóborolok holdtutajon, holdtutajon magamba, csillag akad hajamba, holdtutajon magamba. Kovács András Ferenc 3

3 Tavaszi dal Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? Elég, hogyha tudom én: tavasz elé futok én! Egy, kettő, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy? Se erdőbe, se rétre: a szép tavasz elébe! Urbán Levente, 4 éves óvodás, Péterréve Húsvétos Most virradtunk víg órára, hímes húsvét hajnalára, húsvét hajnalt köszönteni, lányt az ágyból kiönteni. Lányok, lányok, ugorjatok, nehogy szégyent most valljatok: meleg paplant lerúgnotok: köszöntőt kell fogadnotok. Egy, kettő, három, négy, te kis madár, vígan légy: olyan szép dalt daloljál, szebb legyen a tavasznál! Zelk Zoltán Baranyi Vivien 6 éves óvodás, Zenta Martonosi Nikolett, 4 éves óvodás, Zenta Sörös Dénes, 5 éves óvodás, Péterréve 4 Seres Szandra 5 éves óvodás, Péterréve Péter Gyöngyi, 6 éves óvodás, Péterréve Isten ments, hogy dézsaszámra, kútvizet zúdítsunk lányra: más szokásra kell már szokni szagosvízzel locsolkodni. Lányok, lányok, illatoztok, de csak úgy, ha tojást hoztok. Hímes tojást, néhány szép szót dehogy várunk egyéb cécót! Csanádi Imre 5

4 A húsvéti tojások Az erdő közepén, egy vén cserfa alatt kicsi házikó állott. A házikóban lakott nagy szeretetben Tapsi úr a feleségével, meg a két gyerekével. Újév reggelén Tapsiné azt kérdezte az urától: No, édes apjukom, mit főzzek ma ebédre?a kamrában csak egy kis szecska, a piacon senki a nagy hó miatt, még egy kis fahéjat sem hozhatok, hiszen ebben a kegyetlen hidegben a fáknak is szükségük van a kérgükre. Az öreg nyúl megvakarta erre hosszú füle tövét. Gyerekek mondta, menjetek át a tisztásra az erdész bácsihoz. Kívánjatok neki boldog új évet, s kérjétek, segítsen rajtunk egy kis főzeléknek való zöldséggel. Az erdészné adott is nekik négy-négy nagy répát. Aznap nyúléknál igen jó ebéd volt. Első fogásuk répaleves, aztán pirított répa répamártással, a harmadik fogás répafőzelék, végül rántott répa. A télnek vége lett. Az erdő tele volt bársonyos fűvel és illatos herével. Hanem azért 6 Tapsiék nem feledkeztek meg az erdészékről. Húsvét éjjelén meglátogatták őket. Elöl Tapsiné ment, egy-egy piros tojást vitt a hóna alatt. Tapsi úr akkora tojást hengergetett maga előtt, amelynél nagyobbat és szebbet sose láttam. Kék bársonyból volt arany abronccsal. Aztán jöttek a többiek, kosárban, pici szekérben hozták a sok húsvéti tojást. A kertben serényen munkához láttak. A kicsinyek ügyes fészkeket raktak a fűben, a bokrok alatt, az öregek óvatosan elosztogatták a tojásokat a fészkekben. Mikor elvégezték a munkájukat, uzsgyé!... visszairamodtak az erdőbe. Másnap az erdész gyerekei szétfutottak a kertben. Itt is, ott is hallatszott az örömkiáltásuk, amint egy-egy húsvéti tojással megrakott fészekre bukkantak. A kékbársonyos, aranyabroncsos tojás tele volt cukorral. Én is megkóstoltam. Sosem ettem még ennél édesebb cukrot. Móra Ferenc nyomán 7

5 Népszokások Húsvéti játék az óvodában Az aranytojás Élt egyszer egy faluban egy nagyon szegény ember, úgy hívták, hogy Tyúkos Miska. Nem volt egyebe egy vén kendermagos tyúknál. Nem szeretett dolgozni, csak üldögélt, s arra várt, hogy a tyúk megtojja a mindennapos tojást ebédnek. Hát amint egy nap a vén tyúk nagy kotkodácsolással leszállt a fészkéről, mit lát Miska a szalmán? Egy csudálatosan ragyogó, színarany tojást! Nosza, el is szaladt tüstént a boltba, kért lisztet, cukrot, zsírt, kolbászt, és amikor a boltos gyanakodva nézett rá, előszedte a zsebéből az aranytojást, és az orra alá dugta. A boltosnak kidülledt a szeme a mohóságtól, adott mindent, bővebben, mint máskor. Hanem amikor Miska fizetségül odaadta a tojást, és kilépett a boltból, az aranytojás utánagurult. A csizmadiától is megkapta a legszebb pár csizmát, a csizmadiát is otthagyta a tojás. De otthagyta még aznap a szabót, a takácsot, az asztalost, a bognárt, a tímárt; Miska kétlovas szekéren vitte haza a sok holmit, s este a kocsmában már tíz hold földre s házra alkudott, mert mindenki megkívánta az aranytojást, aki meg becsapódott vele, nem merte a másiknak bevallani. Így lett Tyúkos Miskából a falu leggazdagabb embere, s így lett belőle a leggőgösebb is. Egy nap aztán betért az új portára egy szegény vándor, illendően köszönt, és szállást kért éjszakára. Hanem Miska ráordított: Pusztulj innen! Az én házam nem koldusok tanyája! A vándor nem szólt semmit, lehajtotta a fejét, és kifordult a kapun. Hanem abban a pillanatban a fösvény Miska zsebében mocorogni kezdett az aranytojás, kiugrott a földre, és gurult, gurult egyenest a vándor után. Kitudódott Tyúkos Miska minden hamissága, hiszen mindenét az aranytojásért vette és semmiért sem fizetett meg. Dobra is ütötték a házát, s mehetett vissza abba a düledező kunyhóba, ahonnan elindult. Csak a vén kendermagos tyúkját vihette magával, hanem az nem tojt több aranytojást: alkalmasint rájöhetett, hogy Miska nem érdemelte meg. Népmese A fiúk kalapot, mellényt választanak, készülődnek a lányos házhoz. A háziasszony és a házigazda a vendégek fogadásánál ismert köszöntéseket, szokásokat elevenítik fel. A locsolóversekből összeállított csokorral érkeznek a fiúk a lányos házhoz. A fiúk kopognak. Fiúk: (Ajtón kívül hallatszik:) Ajtó mellett állok, Piros tojást várok. Ha párját nem adják, Estig is itt állok. Gazdasszony: Csak tessék beljebb, csak tessék! Fiúk: (az anya elé állnak) Szépen kérem az apját, De még jobban az anyját, Adja ki a leányát, Hadd locsoljam a haját, Mint pünkösdi rózsát. Gazdasszony: Hát csak locsoljátok! (rámutat a lányaira) Fiúk: (leányokhoz mennek) Kelj fel kislány, kelj fel Aranyos ágyadból, Adjál egy pár tojást Aranyos ládádból! Itt van a szagos víz, meglocsollak véle A húsvétnak emlékezetére. (Meglocsolják és folytatják.) Rózsafának tövéből rózsavizet hoztam, Az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. Drága kislány gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, Meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa. A lányok odaadják a tojást a fiúknak. Komatálküldés A tavaszi ünnepkörhöz tartozó szokás (fehérvasárnap) lényege az ajándékcsere. Az egymásnak komatálat küldők-elfogadók egy életre szóló barátságot kötöttek. Az ajándék húsvéti ételekből állt: sonka, kalács, hímes tojás. Az óvodában egy csoporton belül választhatnak barátot maguknak a gyerekek. Találós kérdés Van nekem egy váram abban van egy sárga rózsa. Ha valaki a sárga rózsámat meg akarja látni, akkor az én váramat le kell rombolni. (tojás) 8 9

6 A nárcisztündér A hosszú, hideg tél után eljött ismét a langymeleg tavasz. Örvendezve köszöntötték Manófalván is. A manók kertjeiket csinosítgatták. Összegereblyézték az őszi avart, amelyet eddig azért nem takarítottak el, hogy a zord téli időben védelmet nyújtson az erdő állatainak. Különleges esemény előszele érződött a levegőben, és a manók napról napra zajosabbak lettek. Ma például a manóasszonyok az erdőbe készültek, hogy megnézzék kinyílt-e már a sárga nárcisz. Már kora hajnalban útnak indultak. Ha a nárcisz virágzik, akkor már visszavonhatatlanul beköszöntött a tavasz. A nárciszvirág közepe olyan, mint egy csupor, és ez nem véletlen. A nárcisztündér tavaszi nektárt szolgál fel a kis csuporban. Aki a nektárból iszik, az egészséges és boldog lesz egész évben. Ha a manóasszonyok dalolva érkeznek vissza az erdőből, a falu lakói tudják, hogy ráleltek az első virágzó nárciszokra. És aznap dalolva jöttek vissza. Sárgán pompázó nárciszokat találtak egy tisztáson. A kecses nárcisztündér, ahogy meglátta a manóasszonyokat, finom nektárt csorgatott a nárciszcsuprokba. A manóasszonyok pedig élvezettel szürcsölgették. Ezután a falu apraja-nagyja felkerekedett, hogy felkeresse a virágzó nárciszokat. A nárcisztündér a tisztáson már várta őket csordultig telt csuprokkal. Kedvelte a manókat, és amikor azok kiürítették a csuprokat, ismét színültig töltötte őket. A manók, miután megköszönték a vendéglátást, vidáman és zajosan meneteltek vissza a faluba. Így az egész erdő értesült a nagy eseményről, a tavasz tehát visszavonhatatlanul elkezdődött... Christl Vogl meséje és rajzai 10 11

7 Süssünk! Íme egy különösen finom ropogtatnivaló uzsonnára vagy közös tévézéshez. De figyelem: könnyen rá lehet szokni! Hozzávalók 1/2 bögre olvasztott vaj vagy margarin 1/2 bögre méz 1 bögre darált mogyoró vagy dió 12 bögre pattogatott kukorica Kellékek kisebb serpenyő sütőpapír Ehhez a tevékenységhez szükség lesz egy serpenyőre vagy elektromos palacsintasütőre, ezért felnőtt felügyelete különösen ajánlott! Kellékek serpenyő vagy elektromos palacsintasütő alufólia zsírkréta papír edényfogó kesztyű nedves konyharuha 12 Ropogós harapnivaló Domanić Dalibor 1. osztály J. J. Zmaj iskola, Szabadka Rajziskola Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Egy kisebb serpenyőben keverjük össze az olvasztott vajat vagy margarint a mézzel, majd adjuk hozzá a darált mogyorót vagy diót. Öntsük bele a pattogatott kukoricát, és alaposan keverjük össze. Vékony rétegben terítsük szét a kukoricás keveréket egy sütőpapíron, és 12 percig süssük, amíg ropogós nem lesz. Forgassuk gyakran, nehogy megégjen. Nyomdázás olvadt zsírkrétával A serpenyőbe vagy elektromos palacsintasütőbe tegyünk alufóliát, majd alacsony fokozaton melegítsük fel. A meleg alufóliára a gyerek zsírkrétával rajzolhat. A zsírkréta a melegtől megolvad, és gyönyörű, színes alakzatok keletkeznek. A nyomdázáshoz a még meleg fóliára borítsunk egy papírlapot, és óvatosan simítsuk rá. Viseljünk edényfogó kesztyűt, nehogy megégessük a kezünket! Óvatosan válasszuk le a papírlapot a fóliáról, és máris kész a zsírkrétás rajz lenyomata. Tavasz van, gyönyörű! Kikelet Hol volt, hol nem volt, a kerítésen túl, a rózsabokor mellett volt egy kis tisztás. A télen még a hó sem hullott oda. Egyszer, amikor elindultam az óvodába, valami furcsát láttam. Egy nagyon szép kis fehér virág nyílt ki. A neve Hóvirág. Mindennap megnéztem, de úgy gondoltam, nagyon bánatos ott egyedül. Néhány nap múlva már barátnője is lett. Kinyílt mellette az Ibolya. Most már együtt sütkéreztek. Úgy láttam boldogok, hisz nemsokára sok-sok- virág fog nyílni körülöttük. Petrović Viktória, 7 éves, óvodás, Nagybecskerek Golić Attila 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka A nyuszi ugrált a fűben, gazdája kereste. Nem akart még hazamenni, mert megismerkedett egy másik nyuszival, akivel öszszebarátkoztak. Megláttak egy tarka, illatozó virágos kertet, megcsodálták, majd a kerítést átugorva betértek. Együtt a kertben Nagy Erik, 1. osztály, Tornyos Tavasz Hóvirág, ibolya, a tavasz illata. A fecskék hazajönnek, a gólyák karókra költöznek. Virágzik a fa, kinyílik a virág, játszanak a gyerekek, ennél szebb nem lehet. Dóró Oxána, 4. osztály J. J. Zmaj iskola, Oroszlámos Messzebb ló legelt bárány barátjával. Megpillantották a két nyuszit, no meg a kertet. Ők is betértek. Most már mind együtt voltak a csodakertben. Szivák Lujza, 5 és fél éves óvodás, Magyarkanizsa 13

8 Karolina almafája Karolinának van egy almafája. Édesapja akkor ültette, amikor a kislány született. Ezért az almafa éppen olyan idős, mint Karolina. A kislány négyéves, az almafa is annyi. Ha sokáig nem esik az eső, Karolina meglocsolja a fát apró, piros bádogkannájából. Testvéreinek, Robinak és Misinek pedig megtiltotta, hogy fölmásszanak az almafára. De a szomszédék cirmos cicája fölkucorodhat rá. Merthogy bársonypuhák a talpacskái. A fa valójában még csak fácska. De már kétszer akkora, mint Karolina. Robi azt állítja, hogy egyszer már hat igazi alma lógott az ágain. Sárgák és pirosak. Most azonban tavasz van. Ilyenkor még nincs alma. Karolina ma reggel korán fölébredt. Két testvére alszik még. Halkan kibújik rácsos ágyából, és lábujjhegyen az ablakhoz megy. Félrehúzza a tarka függönyt, és dörzsöli a szemét. Hunyorog, egészen elvakítja a kinti világosság. Karolina legelőször is almafáját nézi meg minden reggel. De az almafa ma más, mint eddig volt. Egészen fehér. Karolina felkiált: Robi, Misi, ébredjetek! Fehér levelek nőttek az almafán! Misi kinyitja a szemét, meglátja Karolinát az ablaknál, és tüstént kiugrik az ágyból. Robi álmosan pislog még, és a másik, oldalára fordul. Nézd csak, Misi lelkendezik Karolina, milyen lett az almafa! Virágzik mondja Misi. És amikor virágzik, akkor fehér leveli nőnek? Nem feleli Misi, a levelek zöldek. A virágok fehérek. És miért nőnek rajta virágok? kérdi Karolina. 14 A virágokból lesznek később az almák, Karolina. Ha sok a virág, sok lesz az alma is. Sok a csudát jegyzi meg egy hang mögöttük. Robi végre fölébredt. Még ágyban van, könyökére támaszkodik. Ha jön egy éjjeli fagy, akkor a virágok tönkremennek mondja. S akkor aztán nincsen semmilyen alma! De hiszen süt a nap! kiáltja Karolina. És ha süt a nap, nem lehet semmilyen fagy! Én éjjeli fagyról beszéltem feleli Robi. Karolina elgondolkozik. Aztán így szól: Éjjel meg a hold süt... De az nem melegít nevet Misi. Akkor ma este kiviszek az almafámnak két gyapjútakarót vágja rá Karolina. Nem kell jegyzi meg Robi. Nem jeleztek éjjeli fagyot. Kicsoda nem jelzett? Hát a rádió válaszol Misi. Mától fogva mindennap meg kell hallgatnod az időjárásjelentést, Karolina. Nyílik az ajtó, és belép anya. Nicsak lepődik meg, már mindhárman fönt vagytok?! Találd ki, miért! kiáltja izgatottan Karolina. Aztán ajkához illeszti mutatóujját, és így szól a két fiúhoz: El ne áruljátok! Misi kijelenti: Becsszó! Robi csak ásítozik, és nagy körülményesen kikecmereg az ágyból. Édesanya most az ablakhoz lép, kitekint és felkiált: Csak nem az almafa miatt, Karolina? A kislány bólint, és így szól: Ma négyéves. Azért virágzik ilyen szépen! Nos, ha az almafának is születésnapja van, akkor meg kell ünnepelnünk jelenti ki anya. Juj de jó! rikkant Robi. Akkor tortát kap az almafa is, nemcsak Karolina! Azt már nem nevet anya, almafák nem kapnak tortát a születésnapjukra. Hát mit kapnak? kérdi Misi. Úgy ünnepeljük meg a születésnapját, hogy ma először reggelizünk kint a kertben a közelében. Kihozhatjátok a kerti bútorokat a fészerből. Ilyen gyorsan, mint ma, talán még sohasem öltöztek fel a gyerekek. Kiszáguldanak a fészerhez a kerti bútorokért. Anya utánuk siet, mert a gyerekek izgalmukban elfelejtettek kulcsot vinni. A kerti bútorok borzasztó porosak. Robi porrongyot hoz, és leporolja őket. Most már megint olyan piros mindegyikük, mint a paradicsom. Tavaly is ilyenek voltak. A két fiú az asztalt helyezi el, Karolina pedig egy széket cipel. Kis összecsukható széket. Karolinának mégis nehéz, hiszen ő még kicsi. Amikor apa előjön a reggelihez, ugyancsak meglepődik. Ez aztán ünnepi reggeli! kiált fel. De hiszen születésnapot ünnepelünk, apukám! magyarázza Karolina. De hát kinek van a születésnapja? kacsint csodálkozva apu. Hirtelen meglátja az almafát, és felkiált: Gyerekek, nézzétek csak Karolina almafáját! Milyen szépen virágzik! Persze, mert ma van a születésnapja! vágja rá Karolina. Tudod, hisz egyszerre születtünk! Vagy úgy nevet édesapa, talán már fel is köszöntöttétek az almafácskát! Karolina fejét rázza. Akkor ezt sürgősen pótolnunk kell! jelenti ki apa, kézen fogják egymást, és körülállják az almafát, és együtt kiáltják: Valamennyien minden jót kívánunk almafánk születésnapjára! Ezután pedig az egész család kéz a kézben, hosszú láncban a reggelizőasztalhoz futott, és almalevet ittak az almafa egészségére. És csak azután köszöntötték fel Karolinát. James Krüss 15

9 Napról napra a természetben Zöld a határ, a fák, a bokrok. Virágoznak a kökénybokrok, a barack-, körte-, szilvafák. A hónap végére az orgona is virágzik. A kerti virágok közül a tulipán, a jácint, a nárcisz, a nefelejcs virít. A tavaly gondosan elrakott virágmagvakat elővesszük, és helyet keresünk a gyerekekkel a virágoskertünkben. Szuromi Éva, 7 éves óvodás, Zenta Megfigyelhetjük, hogyan raknak fészket kerti madaraink, a rigók, a cinkék a kisebb fákon, bokrokon. Minden madár keresi a fészkének legmegfelelőbb helyet. Egyre több vándormadár is érkezik, pl.: a búbos banka, a vöcsök, a kakukk, a nádirigó, április végére megjönnek a poszáták és a fecskék. Megszólalnak a békák, a varangyok nappal is láthatók, mert ilyenkor rakják le petéiket. A veteményeskertben saláta sarjadzik. Minden nyugodtnak és mozdulatlannak tűnik. Ám ha a levelek alá pillantunk, micsoda nyüzsgést láthatunk! Egy csiga hátán házával mindenfelé nyújtogatja tapintócsápjait. Egy kék légy próbálja egymáshoz dörzsölni apró, szőrös lábait. Öt hangya hatalmas búzaszemek cipelésén fáradozik. Egy vörös földigiliszta állandó vonaglásokkal tornázik, egy kicsi pók pedig éppen nagyon siet, mintha elkésne valahonnan. Az almafa ágáról éppen most esik le fejjel lefelé egy galacsinhajtó bogár, lábával a levegőben kalimpál. Időjóslás A reggeli vörös ég esőt vagy szelet jelent. Ha a földigiliszták kijönnek, esőt éreznek. Mesepályázat Kutyamesék Badi kutyám Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Badi kutya. Az olyan jó kutya volt, hogy mikor este elvittük apával sétálni, sosem szökött el. Történt egyszer, hogy a Badi látott egy kandúrt és utánaszaladt. Apa hiába hívta vissza, nem hallgatott rá. De mikor Kira elkiáltotta magát, a Badi kutya rögtön visszajött. A Kira nyakába ugrott és az arcát szeretettel nyalogatta. Ebből az a tanulság, hogy ha valakit nagyon szeretünk és gondoskodunk róla, az sokszorosan meghálálja. Mese és rajzok: Kocsis Szürke Kira, 6 éves óvodás, Zenta Az én kutyám 16 Szabó Cibolya Bettina, 2. osztály, Kelebia Szólásmondás Tűzbe teszi érte a kezét. (Bízik benne.) Nem hajt a tatár. (Nem kell sietni.) Úgy bánik vele, mint a hímes tojással. (Nagyon óvatosan bánik vele.) Hallgat, mint a tojáson ülő tyúk. (Mélyen hallgat valamiről.) Az én kutyám neve Csipsz. A chipsről kapta a nevét. A szőre rövid és barna. Akárki megy el a házunk előtt, megugatja. Ő nagyon csintalan, és megrágja a papucsokat. Azért szeretem, mert mindig virgonc és vidám. Nagyiván Zsolt, 2. osztály, Muzslya 17

10 Zónai Krisztina Bóbita óvoda, Zenta Prenkpalaj Katarina 2. osztály, Martonos Papp Iván 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Drazsac Diána 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Csodaszarvas Ádám Krisztina 2. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin Selymesi Anikó 5 éves óvodás, Péterréve Varga Viktória 5 éves óvodás, Péterréve Magó Annabella 5 éves óvodás, Péterréve Sós Császár István 6,5 éves óvodás, Zenta Tóth Enikő 6 éves óvodás, Zenta Juhász Attila 2. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka 18 19

11 20 Segíts a nyuszinak megtalálni a hímestojást. Ceruzáddal mutasd meg, merre menjen! Folytasd! 21

12 Hogyan isznak a növények? Vízvezetékek a növényekben 1 2 Hozzávalók: egy pohár néhány csepp étolaj fehér szirmú virág, hosszú szárral (például fehér szegfű vagy margaréta) ételfesték (a boltban lehet kapni, de ha nincs, a tinta is megteszi) egy filctoll Tennivalók: Töltsd meg a poharat nagyjából a háromnegyed részéig vízzel. Állítsd bele a virágot. Csöppents néhány cseppnyi olajat a vízre. Ez majd megakadályozza, hogy a víz elpárologjon. (1.) A filctollal jelöld be a víz magasságát. (2.) A vízszint lassacskán csökkenni fog. (3.) Nyilvánvaló, hogy a víz a növényen keresztül tűnik el. Szeretnéd tudni, pontosan merre? Ismételd meg az előbbi kísérletet, ám most önts egy jó adag 3 élelmiszerfestéket is a vízbe. (4.) Ezután várj néhány napot. Vágd ketté egy növény szárát (ha lehet, egy jó vastagot), és a nagyítóddal alaposan vizsgáld meg a vágott részt. Egészen vékony csövecskéket fogsz felfedezni. Ezekben jut el a víz mindenhová a növényben. A növény szárában azonban csupán a víz szállítása zajlik. A növények a földből, a talajból nyerik a vizet, amit hajszálvékony gyökérszőreikkel szívnak fel. A víz a száron keresztül jut el a levelekbe és a virágba. A csövecskék végül egészen finom erek hálózatára bomlanak szét. Ezeket az erecskéket legjobban a levelekben tudod megfigyelni. Középborda Levélér Szállítónyaláb Tanulság: A növény a szárán keresztül szívta fel a vizet. A festék a vízzel együtt haladt. A színezőanyag jól mutatja, hogyan jut el a víz a növény minden részébe a finom erecskéken keresztül. Ez legjobban a fehér szirmokon látszik. (5.) Levélszár Szár 23

13 Barkács Elkészítésük nagyon egyszerű, s minden bizonnyal érdekes, élvezetes játékként szolgálnak a gyerekeknek. Anyagszükséglet: Sárga vattapamacs, színes papír, tojáshéj, ragasztó. Elkészítés: Egy középen félbetört, de nem berepedezett tojáshéjba beletesszük a tetején kicsit megtekert vattapamacsot. Ez lesz a kiscsirke. Színes lapból kinyírjuk a szemet és a szájat, majd ragasztással a vattához rögzítjük. Ha kész a csibe, a tojáshéjat óvatosan be is festhetjük. Kiscsibék Régen a nagy ünnepeket együtt is megünnepelték egy nagy kört képezve körtánccal, egymás kezét fogva. Keresd meg a csibepárokat! Színezd őket egyformára! Milyen táncot táncolnak a csibék? Megtudhatod, ha egy vonallal összekötöd őket! Játsszátok el a Tekeredik a kígyó... kezdetű körjátékot úgy, hogy olyan körvagy tojásformát kell alkotni, amelyik sosem zárul be, sőt, egyre beljebb és beljebb tekeredik a körvonala. Kész a rétes vagy bejgli! Melyik ünnepünk jut róla eszedbe? Körtánc 24 Anyagszükséglet: Citromleves flakon, pingponglabda, sárga és piros papír, ragasztó. Elkészítés: A pingponglabdára felrajzoljuk a szemeket. A csőröket a színes papírból kinyírjuk, és egymás felé helyezve a labdára ragasztjuk. A csőr alá kerül a szakáll. A tarajokat szintén kinyírjuk, és összeragasztva a labdára rögzítjük. A pingponglabda alsó részére egy akkora lyukat vágunk, hogy a flakon szája beleférjen. A szárnyakat a kinyírás után a flakon két oldalára ragasztjuk. 25

14 Állatvilág A baromfi A tyúkoknak nincs foguk. Lenyelnek egy-két kavicsot, és az megőrli az ételt a zúzá- jukban. A magvakat és a gilisztát nagyon szeretik. Nem árt az óvatosság! A liba nagyot tud csípni a csőrével. A libát nemcsak húsáért tartják, hanem a hasát borító pelyhes tollért is. A libák hátsó felüket himbálva, mondhatnánk, kacsázva járnak. Csapatban élnek az apaállattal, a gúnárral együtt. A tyúkok korán fekszenek, és a kakas kukorékolására ébrednek. Főleg a meleg évszakokban tojnak, amikor hosszabbak a nappalok. Amint kikelnek a tojásból, a csibék máris egyedül esznek. 26 A tyúkok hím párja a kakas. Kora reggel ő ébreszti az állatokat. A pulyka a legnagyobb állat a baromfiudvarban. Ha tetszeni akar a tojónak, szélesre tárt farktollakkal páváskodik előtte. 27

15 Egy csirke kikel a tojásból 28 Mivel tovább nem leli örömét a tojásházban, kopogva kérdi: Milyen lehet a kinti világban? És már hallatszik is bentről a kipp-kopp, s a hasadó tojáshéjból titty-totty, kilép a fénybe igyekvő titty-totyogó, kis pelyhes tipegő, s megszólal, mintha csak érdeklődnék: Ugye én is a világra jövék? Rudolfine Fellinger Mészely József fordítása Barkács Batikolt tojás Anyag- és eszközszükséglete: főtt vagy kifújt tojás, hurkapálca, viasz, festéklé. Elkészítése: Egy kisebb barna tojás felületére rárajzoljuk a kívánt mintát. Hurkapálca segítségével a viaszt felhordjuk arra a felületre, amit barnán szeretnénk hagyni. Ezután hideg tojásfestékbe mártjuk a tojást, majd ismét beviaszozzuk azt a motívumrészt, amit olyan színre kívánunk hagyni, mint a festék. Így haladunk végig, míg az egész tojás be nincs festve és viaszozva. Végül az egészet mélyfekete festékbe tesszük, hogy a körvonalak kirajzolódjanak. Hajszárítóval az egészet átmelegítjük, majd papírtörülközővel a viaszt letöröljük róla. 29

16 Mézes Maci Írta és rajzolta: Belec S. Anikó Bábszínházban víg az élet, gyorsan telnek a pillanatok. Nevet a sok gyereklélek a vidám arcokon, kalandon. kalandjai A bábszínházban látottakat otthon újra átélték. A királyt és a királyfit páratlan zoknikból készítették. Az i ú herceg elmegy világgá, hogy megkeresse a rá váró királylányt. Vannak bizony nehéz percek, amikor a könnyük is elered... Ám útját állja egy dühöngő, vad sárkány, őrzi a szépséges királylányt, a szörny bizony nem túl derűs látvány. 30 De minden jó, ha jó a vége, és nevetnek a gyerekek. Az ijesztő külső békés szívet takar. A hercegtől csupán segítséget akar: fogai közé egy óriás szálka került. Hercegünk kardjával a fogműtét sikerült. A váratlan fordulatnak mindenki nagyon örült. 31

17 Mesepályázat Kék mese Egyik reggel, amikor felébredtem, kinéztem az ablakon. Minden kék volt. Ez csak egy álom, gondoltam magamban. Kék nap sütött az égen, kék volt a fű, a virágok, a fák s a madarak is kék színűek voltak. Aztán hirtelen felébredtem, és ezzel megszűnt az én kék színű álmom. Körmöci Dávid, 2. osztály, Martonos Zöldecske Egyszer az erdőben jártam. Már hullottak a falevelek. Ősz volt. A fa tövében megpillantottam Zöldecskét. Megérintettem. Aprócska levelei voltak. Észrevettem, hogy picinyke ágacskáin kidudorodások vannak. Moha a nevem mutatkozott be. Piciny ágacskáival integetett felém, mintha kezet fognánk. Kérlek szépen, öntözz meg, mert szomjas vagyok. Vízre, nedvességre van szükségem, mert magvaim másképp nem tudnak fejlődni. A víz jelenti az életben maradásomat. Ha sokáig nem kapok vizet, akkor elszáradnak még a leveleim is. A fák oldalát és a felszíni gyökereket beborítom az északi oldalukon. Ezzel jelzem az erdőlátogatóknak, hogy merre van észak. Vizet találtam és megöntöztem Zöldecskét. Ótos Annabella, 3. osztály Nikola Tesla iskola, Újvidék De szeretnék... De szeretnék gazdag lenni, Egyszer motoron ülni, Jó ruhában járni, kelni és Egy forintért házat venni. Míg a csokit szopogatnám, Új házamat mutogatnám, Dicsekednék fűnek-fának, Mi jó dolga van Szilviának. Resnyák Szilvia, 3. osztály Nikola Tesla iskola, Újvidék Holdvilág van Borsódi Vivien, 2. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya 32 Nagy Sára, 6 éves óvodás, Zenta Holdvilág van, holdvilág van. Gyönyörűszép holdvilág. Aranyholdnak ezüst fénye kivilágít az égbolt hatalmas ablakán. Szívünkbe béke, szánkra csend ül. Ilyenkor mindenki békés, s csendes a Föld. Tápai Ramóna, 2. osztály Kis Ferenc iskola, Telecska Keresd a párját, színezd őket ugyanolyanra! 33

18 34 Tavasz van, gyönyörű! Morvai Máté 1. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin Lőrincz Viktória 5 éves óvodás, Zenta Kecskeméti Nikolett 6,5 éves óvodás, Zenta Engi Arabella 2. osztály, Majsai Úti iskola, Szabadka Tóth Kornélia, 2. osztály, Magyarittabé Tápai Ramóna 2. osztály, Telecska Lapzártáig a következő óvodások és iskolások meséi, rajzai érkeztek a Mézeskalács címére Topolya, Mackó kuckó napközis csoport (tanítónő Kálmán Judit): Vasić Veselko, Újvári Emese, Szőcs Budai Marika, Kulcsár Szilárd; Csáki Lajos iskola, 1. c (tanítónő Budai S. Margit): Valtner Tamás, Dér Egon, Hatvani Kata, Rácz Szabó Anett, Csillag Edvin, Vituska Vivien; Királyhalom, 2. osztály: Ördög Filip, Petrik Lacika, Farkas Endre, Takács Edina; Újvidék, József Attila iskola, 1. b (tanítónő Baksa Beáta): Lahos Melody, Juhász Róbert, Gombár Andrej, Gál Szilárd, Perlaki Andrea, Pásztor Zoltán, Molnár Róbert, Palatinus Evelin, Ökrész Albert, Csórák Blanka, Tót Andrea, Galkó Róbert; Nikola Tesla iskola, 2.5 (tanító Baranyi Béla): Tóth Klaudia, Sántha Kinga; Oroszlámos, 3. és 4. osztály (tanítónő Molnár Rózsa): Cselédes Izabella, Dobróka Krisztina, Magyar Lilla, Dóró Alina, Dóró Oxána; Martonos, 2. osztály (tanítónő Obu Anikó): Faragó Rolland, Bagi Valentina, Dencs Gábor, Fejős Nelli, Ágoston Annabella, Túrú Beáta, Túrú Emese, Prenkpalaj Katarina, Körmöci Dávid, Beszédes Dzsesszika, Turuc Katarina, Borsos Attila; Temerin, Kókai Imre iskola, 2. c (tanítónő Sz. Zsúnyi Erika): Illés Margit, Ádám Krisztina, Varga Dávid, Lukács Kata; 1. a: Jankovics Bocskovics Éva; Szabadka, Széchenyi István iskola, 2. a (tanítónő Poljaković Király Gyöngyi): Brezovszki Gergő, Slezák Zoltán, Torma Ibolya, Lábadi Birigtta, Milyaczki Dominik, Trnyánov Erik, Káposzta Mirella, Ábrahám Roland, Csenaji Róbert, Samu Teodóra, Vicai Ivett, Takács Anita, Palotás Tifani, Szobonya Tamara; Majsai Úti iskola, 2. c (tanítónő Kokotović Rita): Úri Szűcs Luca, Halász László, Soós Krisztina, Kis Gabriella, Engi Arabella, Zemkó Kornélia, Szerencse Illés, Szőke Klarita, Takács Sztefáni, Kostić Adrianna, Szarapka Szebasztián, Macankó Dávid, Lévai Dávid, Guganović Filip, Rencsényi Doloresz, Meződi Szilveszter, Jurity Dániel, Slezák Izabella; Majsai Úti óvoda (óvónő Gyurcsik Katalin): Szikora Petra, Gyenge Patrícia, Pintér Fanny, Tót Emese, Halász Dóra; J. J. Zmaj iskola, 1. c (tanítónő Grubanov Martinek Emília): Pető Dávid, Besnyi Botond, Imamović Inesz, Horvát Tünde, Tót Johanna, Pölhe Tamás, Domanić Dalibor, Papp Iván, Jurcsák Hajnalka, Golić Attila, Darazsac Diána, Pivárcsik Nikol, Bencun Mia, Tót Andor, Molnár Andor; Szentmihály, 3. osztály: Makán Amália, Szabó Tímea, Szűcs Szabina, Sziveri Renáta, Szabó Lívia, Fell Adél, Madarász Éva, Lackó Anita, Zoltán; Péterréve, Lapud Pejović óvoda (óvónő Mihalecz Éva): Péter Gyöngyi, Urbán Boglárka, Seres Szandra, Kiss Zoltán, Szabó B. Anett, Balassa Bernadett, Pergel Kata, Balassa Boglárka, Péter Emese, Urbán Levente; (óvónő Szőnyi Ilona): Balassa Emanuel, Magó Annabella, Szabó Annamária, Szekeres Erika, Fekete Lúcia, Sterbik Elizabeth, Molnár Dávid, Varga Viktória; Zenta, Százszorszép óvoda (óvónők Kormányos Ágnes és Széll Krisztina): Fodor Tibor, Apci Krisztián, Berec Enikő, Antel Alekszandra, Perpauer Emina, Homolya Gabriella, Lakatos Anita, Homolya Enikő, Trenka Erik, Vári Krisztián, Megagya Igor, Bálint Márk, Dimović Lídia, Rác Szabó Dániel, Kertész István, Urbanek Erik, Plavšić Tamara, Menyhárt Lajos, Báló Patrik, Nagy Perge Veronika, Cakó Eszter; Hegyi Gabriella; Lukácsfalva (óvónő Petrović Éva): Svarc Ervin, Bodor Oszkár, Hlavcsa Mateja; 4. osztály (tanítónő Milankov Judit): Svarc Emília, Gregus Dániel, Kovács Anikó, Bodor Endre; Magyarkanizsa, J. J. Zmaj iskola, 3. e: Bata Márton, Bajusz Valentina, Remete Lolita, Nagy Szebasztián, Bohata Ádám, Rekecki Nikoletta, Barát Beáta; Szivák Lujza, Vuković Krisztina, Vuković Barbara; Szaján, 1. osztály (tanítónő Gyémánt Mónika): Tóth Ádám, Bóka Boglárka; Ada: Komjáti Jolán, Lajkó Tamás; Nagybecskerek: Petrović Viktória; Kelebia: Szabó Cibolya Bettina; Kishegyes: Vajda Emese, Vajda Boglárka; Bácskertes: Zámbó Illés; Piros: Bancsi Leon, Kovács Szilvia; Zentagunaras: Tóth Teodóra; Tornyos: Nagy Szebasztián, Nagy Erik. Továbbra is küldjétek rajzaitokat, meséiteket a Mézeskalácsnak! 35

19 A Nap arca A Nap arca adja meg az ember arcát, kedvét, fényét, életét. Molnár V. József Papp Stefánia 6,5 éves óvodás, Zenta Turuc Katarina 2. osztály, Martonos Vajda Fanni óvodás, Bácsfeketehegy Vituska Vivien 1. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya Tót Johanna 1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Őszi Rövidpályás Úszóverseny SZARVAS 2012.11.24.

Őszi Rövidpályás Úszóverseny SZARVAS 2012.11.24. Őszi Rövidpályás Úszóverseny SZARVAS 2012.11.24. 1/22 Jegyzőkönyv adatai: Rendező: Helyszín: Medence Vízhőfok: Időmérés típusa: Lebonyolítás típusa: Szarvasi Úszó- és Vízilabda Egyesület Szarvasi Gyógyfürdő

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

IV. Ligetfürdő Kupa Gyomaendrőd

IV. Ligetfürdő Kupa Gyomaendrőd IV. Ligetfürdő Kupa Gyomaendrőd Jegyzőkönyv adatai Rendező: Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület Helyszín: Gyomaendrőd Uszoda megnevezése: Liget Fürdő Medence adatai: 6 pályás,25 méteres Lebonyolítás típusa:

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV amely készült FUNRE 2014 úszóversenyen

VERSENYJEGYZŐKÖNYV amely készült FUNRE 2014 úszóversenyen a verseny helye: Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda 50 méter / 8 pálya / elektromos időmérés a verseny ideje: 2014.08.03-2014.08.04 a verseny rendezője: a verseny engedélyszáma. 1203 Hullám 91 ÚVE,

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

2008 és utána született fiúk

2008 és utána született fiúk 2008 és utána született fiúk 10:00 500m 1. Tomka Ézer 2009 Sárrét SE 1:21 2. Fodor Szabolcs 2008 Ebes 1:22 3. Csibi Sándor 2008 Bodaszölő 1:31 4. Vaskovits Marcell 2008 Simonyi Óvoda 1:31 5. Szabó Csanád

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135 Eredménylista Bihar megye 5. osztály Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamondás Összesen 1. Brânda Cristian Alexandru Bálint Beáta Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad 50

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter

Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter Atlétika egyéni verseny III-IV. kcs. 2012. 05. 09. Mór III.kcs.lány Helyezés Név Iskola Eredmény/sec 60 méter 1. Frey Katalin Zimmermann 9,04 2. Horváth Lili Bakonycsernye 9,22 3. Mezei Krisztina Radnóti

Részletesebben

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136 Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 tel: 024/548-136, 2011.02.26. Simonyi Zsigmondról... Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. Budapest, 1919. nov. 22.): nyelvtudós, egyetemi tanár, az MTA

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk.

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk. Magyar nyelv 4. évfolyam 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Szabó Anita 2. Bátorfi Tamás Jakabné Bedernyák Edina 3. Jelenik Panna Móra F. Ált. Puláné Huszár Anita 4. Hartmann Vivien Goór Brigitta 5. Eck Balázs

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben