A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet"

Átírás

1 1 A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet "Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy" (Saint-Exupéry) 1 Téma: Víz és vízpart növény és állatvilága, Víz felhasználása, Vízszennyezés 2 Cél Környezettudatos viselkedésre nevelés ismeretek kibővítése, tevékenységek közbeni tapasztalatszerzés Szervezési készségek növelése Közösségi szellem fejlesztése Önismeret fejlesztése Önértékelés, kreativitás fejlesztése, tantárgyi integráció megvalósítása 3 Tartalom kapcsolódása 31 Tantárgyak ismeretanyagához 311 Magyar nyelv és irodalom: szövegértés-szövegalkotás (13 óra) 312 Matematika: mérések szöveges feladatok (3 óra) 313 Környezetismeret: Víz, vízpart élővilága (3 óra) 314 Technika: tutajok készítése különböző anyagokból, hajtogatás, puzzle készítése (6 óra) 315 Rajz: akvárium készítése, hajtogatások, illusztráció készítése (6 óra) 316 Ének: Daltanulás, kottázás, zenehallgatás (4 óra) 317 Német: szavak (3 óra) 318 Tanórán kívüli foglalkozás: kirándulás, videó nézése, plakátok készítése (6 óra) 32 Fejleszthető képességekhez, kompetenciákhoz 321 Gondolkodási képesség 1

2 2 322 Olvasási képesség 323 Szövegalkotási képesség 324 Szövegértelmezési képesség 325 Tanulási képesség 326 Kifejezőkészség, kreativitás 327 Együttműködési készség, segítőkészség 4 Megvalósításban résztvevő csoportok 41 3 évfolyam 5 Megvalósításban résztvevő pedagógusok 51 Zobbné Szummer Mónika Kocsis István Kocsisné Tóth Edina Horváth István Mazur Anett Hencsei Hajnalka 2

3 3 6 Megvalósítás szervezeti keretei 61 Tanórai foglalkozások 611 Tantárgyak felsorolása: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, német, ének-zene, technika, rajz, 62 Tanórán kívüli foglalkozások: szabadidős tevékenység 7 Megvalósítás időtartama: 3 és fél hét 8 Tárgyi feltételek 81 Tanulói eszközök: tankönyv, munkafüzet, füzet, feladatlapok, csoportnapló 82 Taneszközök: színeslapok, rajzlap, karton, filc, zsírkréta, festék, gyurma, ragasztó, faanyag, rajztábla, mérőszalag, mérőedények, víz forralásához edények 83 IKT eszközök: laptop, CD, DVD, video, tv, magnó, számítógép, nyomtató 9 Tevékenységek 91 Ráhangolási tevékenység - előzmény 911 A ráhangolás tevékenységformája: Ki vagyok én? című játék 912 Ötletbörze módja: kerekasztal, szóforgó 913 Altémák kialakításának, meghatározásának módja: a Ki vagyok én? című játék megfejtései alapján 92 Szervezés, csoportalakítás 921 Csoportalakítási szempontok meghatározása: a Ki vagyok én? című játék megfejtései alapján 922 Csoportok és altémák megfeleltetése 9221 Csoportok témaválasztása 1 csoport Víz felhasználása, vízszennyezés, a víz fajtái altéma 2 csoport Vízi növények altéma 3 csoport Vízi állatok altéma 923 Csoport-Projektnapló átvétele 924 Csoporton belüli szerepek meghatározása: szóvivő, írnok, időfelelős, eszközfelelős 2fő 3

4 4 93 Információgyűjtés 931 Helye: iskolán belül tanórai keretek között és szabadidőben, iskolán kívül 932 Módja: könyvtár, tanóra, számítógép, kiránduláson gyűjtött tapasztalatok 933 Ideje: tól ig 934 Segítője: a projektben résztvevő pedagógusok 94 Produktumok, termékek beazonosítása 941 Beazonosítás módozatai 9411 Ötletbörze: Mi jut eszedbe a vízről? 942 Produktumok felsorolása: üdítő készítése, fogalmazás, szövegfeldolgozás, dal kottája, német-magyar szótár füzet, feladatlapok, tutajok, akvárium, puzzle, hajtogatott gyík, béka, plakátok, növénygyűjtemény, rajzok, festmények 943 Segítők szerepe: ismeretek rendszerezése, szervezési feladatok 95 Megvalósítás 951 Csoportmunka: 3 csoport a saját témakörét dolgozza fel 952 Segítő szerepe: irányítás, rendszerezés, ellenőrzés, értékelés 4

5 5 96 Bemutató 961 Előkészületek, szervezés 9611 Meghívottak köre: 2 és 4 osztály tanulói, a projektben résztvevő pedagógusok 9612 Helyszín: Általános Iskola Szentpéterúr, a 3 osztály tanterme 9613 Időpont: 2010 május 24 (szerda) 9614 Technikai feltételek: laptop(fényképek bemutatása), az elkészült munkadarabok (kiállítás) 9615 Forgatókönyv: a csoportok egymás után beszámolnak a projekt ideje alatt zajló tevékenységeikről, gyűjtőmunkájukról, bemutatják elkészült produktumaikat A jelenlévő osztályok és pedagógusok értékelik a csoportok bemutatóit 962 Bemutató megvalósítása 9621 Dokumentálás módja: feljegyzések a csoportnaplókba, fényképek készítése 97 Értékelés, reflektálás - Témánként és összegző értékelés - Önértékelés, egyéni és csoportos értékelés 971 Értékelés szempontjai - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? - Milyen érzelmeket keltett bennünk a tevékenység? 9711 Pedagógusok: - Milyen volt az együttműködés szervezettsége, színvonala? - Fejlődött-e az együttműködési képesség? - Mennyire valósultak meg a kitűzött célok? - Kell-e változtatni a következő projektben? - Voltak-e konfliktusok a munka során? - Hogyan sikerült ezeket feloldani? - Mennyire sikerült kreatívan megoldani a feladatot? - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? 9712 Közönség - Milyen volt az együttműködés szervezettsége, színvonala? - Mennyire sikerült kreatívan megoldani a feladatot? - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? 5

6 Egyéni önértékelés - Voltak-e konfliktusok a munka során? - Hogyan sikerült ezeket feloldani? - Milyen érzelmeket keltett bennünk a tevékenység? 9714 Csoport önértékelés - Milyen volt az együttműködés szervezettsége, színvonala? - Mennyire valósultak meg a kitűzött célok? - Voltak-e konfliktusok a munka során? - Hogyan sikerült ezeket feloldani? - Mennyire sikerült kreatívan megoldani a feladatot? - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? - Milyen érzelmeket keltett bennünk a tevékenység? 10 Reflektálás, tanulságok, tapasztalatok A projekt ideje alatt a tanulóknak nagymértékben fejlődött az együttműködési, problémamegoldó valamint segítőkészsége Kifejezőkészségük, kreativitásuk sokat fejlődött Feszített volt a tempó, de így legalább nem unatkoztak Osztályfőnöki, tanórákon további élménybeszámolók meghallgatása lehetne, hogy mindenkinek a véleményét megismerjük Sajnos most is volt néhány tanuló, akik nem jeleskedtek sem az előkészületekben, sem a feladatmegoldásokban A kooperációnak köszönhetően azért a csapat többi tagja megmentette a becsületet Több személyes élménybeszámolóra vetítéssel - volt igény, ez akár külön program is lehetne A különböző képesség' gyerekek a feladatokban sokféleképpen aktivizálódtak A kooperatív munka továbbiakban is eredményesebb lehet! Sok ismerettel gazdagodtak 6

7 7 Órarend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1 Matematika Matematika Testnevelés Matematika Matematika 2 Olvasás Rajz Környezetismeret Nyelvtan Egyéni korrekció 3 Testnevelés Rajz Német Fogalmazás Olvasás 4 Ének Nyelvtan Matematika Testnevelés Technika 5 Cigány népismereció Egyéni korrek- Ének Osztályfőnöki Technika 6 Írás Olvasás 7 Sportszakkör 8 9 Napközi 7

8 8 Víz és vízpart (Projekt) Dátum Nap Óra Tanóra Tananyag Tanít Produktum 1 hét Hétfő 2 Magyar Csoportalakítás, feladat Csoportnapló kiosztás Kedd 1 Matematika Űrtartalom mérése, forráspont, Csoportnaplóba, olvadáspont mértékek bejegy- zése Kedd 2 Rajz Akvárium készítése 3 akvárium csoportonként dobozból Kedd 3 Rajz Szerda 2 Környezetismeret Víz, vízpart növényei, víz körforgása Szerda 3 Német Vízhez kapcsolódó Szótárfüzet készítése szavak rajzzal Szerda 5 Ének Vízről szóló dalok Szerda Napközis foglalkozás Interneten képek keresése, Rajz készítése a video nézése videofilmhez Szerda Csütörtök 2 Magyar Könyvtárlátogatás Beiratkozás a könyvtárba Csütörtök 3 Magyar Videonézés befejezése Péntek 3 Magyar Vízhez kapcsolódó olvasmányok Péntek 4 Technika Tutaj készítése 3 féle Tutaj anyagból 8

9 hét hét Péntek 5 Technika Tutaj Hétfő 2 Magyar Versek, olvasmányok Olvasmányhoz illusztráció Kedd 1 Matematika Vízhez kapcsolódó Csoportnaplóba szöveges feladatok szöveges feladat illusztrálása Kedd 2 Rajz Béka, vízi madarak hajtogatása Hajtogatás Kedd 3 Rajz Vízi madarak rajzolása Rajz zsírkrétával Szerda 2 Környezetismeret Állatok, víz mint életfeltétel Feladatlapok Szerda 3 Német Vízi, vízparti, tengeri állatok Szótárfüzet Szerda 5 Ének Dal kottázása, daltanulás Szerda Napközis foglalkozás Kirándulás a tópartra Növények gyűjtése Tutaj vízre bocsátása Szerda Csütörtök 2 Magyar Olvasmányok, versek Csütörtök 3 Magyar Tüskevár nézése Péntek 3 Magyar Tüskevár nézése Péntek 4 Technika Péntek 5 Technika Különböző hajótípusok hajtogatása Hétfő 2 Magyar Olvasmány feldolgozás (Hétmérföldes) Hajók, tutajok 9

10 hét Kedd 1 Matematika Hőmérséklet leolvasása hőmérőről Kedd 2 Rajz Illusztráció készítése Rajz olvasmányokhoz (Tüskevár) Kedd 3 Rajz Tündér festése Festmény Szerda 2 Környezetismeret Víz védelme, felhasználása Szerda 3 Német Közlekedési eszközök, vízi növények Szerda 5 Ének Dal, kottázás, illusztráció Szerda Napközis foglalkozás Tablók, plakátok készítése az összegyűjtött Szerda anyagokból Csütörtök 2 Magyar Csütörtök 3 Magyar Fogalmazás írása a Tüskevár című filmről Péntek 3 Magyar Összefoglalás csoportonként Péntek 4 Technika Rombuszos lapon halak színezése különböző eszközökkel Péntek 5 Technika Puzzle készítése: tengeri állatok Csoportnapló Szótár, rajz Kottarajz Plakát Tabló Fogalmazás Halak Puzzle Kedd 4 Magyar Csoportbeszámolók Csoportnapló, plakátok Szerda 4 Ének Projektzárás, bemutató 10

11 11 Óravázlatok 1 hét 1 nap Osztály: 3 osztály Tantárgy: Magyar Témakör: Projektindító nap - Víz és vízpart Készség-, képességfejlesztés: Együttműködési készség, figyelem, emlékezet, kreativitás, szókincsbővítés fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: filc, papír, szókártyák Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység Fejlesztési terület Munkamódszer 1 Ráhangolódás: Játék: Ki vagyok én? ( nád, gyékény, tündérrózsa, gólyahír, fűzfa, hal, szúnyog, béka, szitakötő, kagyló, vízszennyezés, vízi katasztrófa, vízfogyasztás, víz felhasználás, víztakarékosság ) A gyerekek barchoba segítségével kitalálják, hogy mi van a hátukra felragasztott szókártyára írva Együttműködési készség, figyelem, szókincsbővítés 2 Csoportalakítás: A játék megfejtései alapján alkossatok három csoportot, és üljetek egy asztalhoz! 3Ötletroham: A csoportban mindenki válasszon egy színt, amivel a lapra szóforgó módszerrel írjatok vízzel kapcsolatos dolgokat! 4Feladat kiosztása, megbeszélése: Minden csoport megkapja a témáját, amivel 3 hétig kell dol- Csoportalakítás: 1 vízi növények 2vízi állatok 3vízszennyezés, vízhasználat Szóforgóval a csoportok a lapra írnak Feladat feljegyzése, meghallgatása Együttműködési készség, kreativitás Együttműködési készség, emlékezet, gondolkodás Együttműködési készség Frontális és egyéni és páros munka Csoportmunka Csoportmunka Csoportmunka 11

12 12 goznia, megbeszéljük, milyen produktumoknak kell meglenniük a munka végére 5 Csoportnaplók elkészítése: Minden csoport válasszon magának nevet a témájukhoz kapcsolódóan 2 nap Matematika Csoportnév megbeszélése, tagok beírása, napló megnyitása Kreativitás, figyelem, együttműködés Csoportmunka Rajz Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Rajz - 2 óra Óra anyaga: Akvárium készítése csoportonként kartondobozból Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, kreativitás, kézügyesség, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: doboz, színes papír, ragasztó, filc, olló, állatokról képek, sablonok 1 Ráhangolódás: Könyvekből halak nézegetése A hal testfelépítésének átismétlése, megbeszélése, tengeri állatok nézegetése Feladat kitűzése: Minden csoportnak el kell készítenie egy akváriumot, amit tetszőlegesen rendez be 2 Jelentésteremtés: Minden csoport szedje össze a munkájához szükséges eszközöket! Beszéljétek meg, válasszátok ki, milyen halakkal, állatokkal díszítitek az akváriumot! 3 Reflektálás: Az elkészült munkadarabok megmutatása a többi csoportnak 3 nap Környezetismeret Német Osztály: 3 osztály Tantárgy: Német nyelv Óra anyaga: Vízi közlekedési eszközök 12

13 13 Készség, képességfejlesztés: szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése Módszerek: csoportmunka, frontális osztálymunka Eszközök: szótár, laptop 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Ki hajózott már a Balatonon? Milyen élmény volt? 2 Jelentésteremtés: Közlekedési eszközök német megnevezése, szótárba beírása 3 Reflektálás: Rajz készítése, értékelés Ének Osztály: 3 osztály Tantárgy: Ének Tananyag: Vízről szóló dalok éneklése, ritmusgyakorlatok Készség-, képességfejlesztés: Együttműködési készség, emlékezet, figyelem, ritmuskészség, éneklési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka Eszközök: tankönyv, füzet 1 Ráhangolódás: Játék: Trópusi eső - ritmusgyakorlat Dalcsokor: Esik az eső Kis kacsa fürdik Ess, eső, ess 2 Ritmusírás, ritmus visszhang játék, Rakom adom játék ritmustartással 3 Reflektálás: Népi gyermekjátékok eljátszása, éneklése Szabadidős tevékenység 13

14 14 Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Délutáni szabadidős tevékenység - 2 óra Óra anyaga: Videofilm nézése, interneten képek keresése a projekthez Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: Laptop, számítógép A délutáni szabadidős tevékenység során minden csoportból 2 fő a számítógépes teremben Hencsei Hajnalka tanítónő segítségével képeket, leírásokat kerestek a feladatukhoz A többiek Zobbné Szummer Mónika felügyeletével megnézték a vízpart életközösségéről szóló filmet, amiben állatokról, növényekről kaptak új ismereteket 4 nap Magyar Tanítási tervezet Évfolyam: 3osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Könyvtárlátogatás Készség-, képességfejlesztés: Ismeretszerzés, bővítés, figyelem, együttműködés fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: könyvek 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Mire való a könyvtár? Mi található benne? Mit lehet ott csinálni? Ki volt már könyvtárban? Hogyan iratkozott be? Mikor lehet oda elmenni? 2 Könyvtárlátogatás: Ismerkedés a hellyel, könyvtárossal Megnézzük, hogy milyen típusú könyvek, folyóiratok találhatóak itt Megmutatják, melyik könyveket, melyik polcon lehet megtalálni, pl hol találhatóak a lexikonok Lehetőség van arra is, hogy a gyerekek nézegethessenek folyóiratokat, könyveket A könyvtáros elmondta, hogyan lehet beiratkozni, mi a rendje a kölcsönzésnek, meddig lehetnek a gyerekeknél a kikölcsönzött könyvek 3 Könyvek kölcsönzése: A beiratkozott gyerekekkel kivettünk a projekthez kapcsolódó könyveket, melyek vízi állatokról, vízi növényekről szólnak Magyar 14

15 15 Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Videonézés befejezése Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet fejlesztése Eszközök: laptop, dvd Módszer: Frontális osztálymunka Ezen az órán befejeztük a vízparti növényekről, állatokról szóló film megnézését, amit előző délután elkezdtünk Nagyon sok érdekes, új ismeretet szereztek a gyerekek ebből a filmből 5 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar - 1 óra Óra anyaga: Versfeldolgozás Csoóri Sándor: Vízesés, Illyés Gyula: Hídon, Szabó Lőrinc: Országos eső Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka Eszközök: tankönyv, laptop Ráhangolódás: Vízesésről képek nézegetése, hangok, zörejek hallgatása: eső, zápor, zivatar Jelentésteremtés: Versek elolvasása, rímkeresés, költői képek (hasonlat keresése) Reflektálás: Trópusi esőjáték, egyik vers memorizálása Technika 2 hét 6nap Magyar 15

16 16 Óravázlat 3o Projekt víz Az óra anyaga: Világ vándora- szövegfeldolgozás csoportmunkában 2X45 perc Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység Munkaforma Módszerek Eszközök 1Csoportalakítás Vegyetek egy-egy darab papírt középről, s keressétek a csoportotokat! Egy kép lesz minden csoportnak Segít az azonos színű hátoldal! 2 Beszélgessünk a képekről! A kitalált szó lesz a csoportnevetek 3 Készítsünk esőt! Hogy lehetséges ez itt, most? Beszéljétek meg! 4 Bemutató kísérlet ( víz forralása, lecsapódás üvegre) 5 Fogalmazzátok meg tapasztalataitokat! Rajzoljátok le! Csoportalakítás, az azonos hátszínű darabokból egy asztalhoz ülve kirakják a mozaikból a képet FOM Mozaik Képdarabok / esőcsepp, patak, árvíz / Csoportnév felírása FOM Beszélgetőkör Élmények, ismeretek összegyűjtése Ötletek CSOM Ötletelés A csoportok megfigyelik a kísérletet A5-ös lapra rajz, pár mondatos leírás, tanítói ellenőrzéssel FOM Kísérlet bunsen égő, edény, üvegtető, gyufa, víz, CSOM Plakátkészítés papír, színesek, ceruza 6 Képeket kaptok, amiket valamilyen A kapott képek sorba rendezése CSOM képek( ér, általatok választott szem- csermely, patak, pont szerint rakjátok sorba! folyó, tenger,) ragasztó 7 Mutassátok be az elkészült A szóvivő elmondja a megoldást Egyéni bemutatás Tárlat elkészült kép munkátokat! 8 Szókártyákat kaptok, beszéljétek Megbeszélik aszó jelentését, ki- CSOM Most mutasd Szócsík(vándor, meg csoportban, s valaki jelölik a szereplő gyereket meg! nap,felhő ) játssza el, mutassa be szavak nélkül a jelentését 9 Hallgassátok meg a követke- Figyelnek Tanítói bemuta- Olvasókönyv 16

17 17 11 Olvassátok el páros olvasással az olvasmányt, jelöljétek az ismeretlen szavakat, illetve, ha valami eszetekbe jutott a szóról, kifejezésről! 12 Számoljatok be párban a történettel kapcsolatos élményeitekről! 13 Nézzétek meg a rajzot a lap alján! Nézzétek meg, mit rajzoltatok a Világ vándora ző kis történetet! tás, felolvasás Úgy figyeljetek, hogy utána szeretnék veletek beszélgetni róla 10 Beszélgessünk! Önálló megnyilatkozás FOM Spontán megnyilatkozás Félhalk olvasás Páros munka páros olvasás tankönyv Szómagyarázatok közös keresése A két kép összevetése, párhuzam vonása 16 A feladatlap ellenőrzése Csoportonként felolvassák a megoldásokat, javítanak 17 Az óra értékelése Önértékelés, Csoportértékelés FOM CSOM FOM beszélgetés, magyarázat beszélgetés saját rajz, tankönyvi rajz Hangos olvasás FOM olvasókönyv A feladatlap közös megoldása CSOM feladatlap Önálló Kilépőkártya kísérlettel kapcsolatban! Hasonlítsátok össze! 14 Olvassuk el hangosan az olvasmányt! 15 A csoportok feladatlapot kapnak, közösen oldjátok meg! Ha szükséges, természetesen használhatjátok az olvasmány szövegét! helyesen kitöltött feladatlap Feladatlap: 1 Mi történt a vízimolnárral? 2 Mikor született az esőcsepp? 17

18 18 3 Írd le a csepp útját! patak Mi minden lehet a vízcsepp, milyen forma? 5 Hogyan szeretné az író megvédeni az esőcseppet? 6 Honnan került a tenyérbe az esőcsepp? 7 Hová került a világ vándora? 8 Milyen csapadékfajtákat ismertek még? 9 Ki írta ezt a története? 10 Írd le, miért jó a víz, s azt is hogyan okozhat gondokat? 7 nap Matematika Rajz Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Rajz - 2 óra Óra anyaga: Vízi madarak, halak rajzolása, béka, gyík hajtogatása Készség-, képességfejlesztés: Emlékezet, figyelem, kreativitás, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: könyvek, rajzlap, zsírkréta, színes papír, olló, ragasztó 1 Ráhangolódás: Találós kérdések madarakról, halakról Könyvben képek nézegetése A madarak, halak testfelépítésének megfigyeltetése, arányok Az előre elkészített béka, gyík bemutatása Feladat kitűzése: Mindenki válasszon egy halat, madarat, amit lerajzol, segít a könyv képei! Utána meghajtogatjuk a békát, és a gyíkot! 18

19 19 2 Jelentésteremtés: Önállóan dolgoznak a gyerekek, ha kell, segítséget kérnek a nevelőtől, vagy társaiktól 3 Reflektálás: A csoportok megnézik egymás munkáját, értékelik az órai munkát 8 nap Környezetismeret Német Osztály: 3 osztály Tantárgy: Német nyelv Óra anyaga: Vízi állatok Készség, képességfejlesztés: szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése Módszerek: csoportmunka, frontális osztálymunka Eszközök: szótár, laptop 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Milyen vízi állatokat ismerünk? Tanulók által gyűjtött képek megtekintése 2 Jelentésteremtés: Állatok német megnevezése, szótárba beírása 3 Reflektálás: Rajz készítése, és csoportonként kedvenc állat bemutatása Ének TANÍTÁSI TERVEZET Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Ének Óra anyaga: Új dal Tavaszi szél Dallamírás: Esik az eső Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, éneklési készség, zenei írás készség, ritmus készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka 1 Ráhangolódás: Dalcsokor éneklése: Esik az eső Kiskacsa fürdik 19

20 20 2 Jelentésteremtés: Ritmustelefon játék Dallamírás: Esik az eső Új dal tanulása soronként 3Reflektálás:Fehér liliomszál eljátszása Zenehallgatás: Handel: Vízi zene Szabadidős tevékenység Ess, eső, ess Fehér liliomszál Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Délutáni szabadidős tevékenység - 2 óra Óra anyaga: Kirándulás a pacsai tóra, csónak úsztatása, növények gyűjtése, fényképek készítése Készség-, képességfejlesztés: Megfigyelőképesség, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: Fényképezőgép, hajtogatott hajók, gyűjtött növények Ezen a délutánon a pedagógusok autóival lementünk Pacsára, a tópartra Megfigyelhették a gyerekek a növényeket, szedtek nádat, gyékényt, fűzfa levelet, mocsári gólyahírt, mocsári liliomot Láttak sirályt, amint a vízből halászik, találtak gyíkot, fogtak a kezükben ebihalat, vízi csigát Vízre bocsátottuk azokat a hajókat, amelyeket az iskolában hajtogattunk, megfigyelték a víz sodrását Növényeket gyűjtöttek, és még ebihalat is vittünk vissza egy üvegbe téve Megnézték a víz tisztaságát, a part szélére kihordott üledéket is 9 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: A Balaton szövegfeldolgozás, beszélgetőkör Készség-, képességfejlesztés: Szóbeli kifejezőkészség, emlékezet, figyelem, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: olvasókönyv, munkafüzet, térkép, laptop 20

21 21 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Ki ismeri a Balatont? Mit tud róla? Ki járt ott? Élménybeszámoló Csoportalakítás színes kavicsok húzásával 2 Jelentésteremtés: Szövegfeldolgozás tanítói bemutatás után Munkafüzet 92 old 2 feladat: Keresd meg a rejtvényben a balatoni települések nevét, színezd ki! Táblánál térképen megkeressük a településeket, majd a munkafüzetben is jelöljük Munkafüzet 92 old 4 feladat: Írjátok ki a települések neve mellé, hogy milyen nevezetesség található ott! 3 Reflektálás: Laptopon képek nézegetése a Balatonról 10 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar - 1 óra Óra anyaga: Fekete István: Tüskevár című filmjének megnézése Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka Eszközök: Laptop, DVD film Ezen a dupla magyar órán megnéztük a Tüskevár című filmet Nagyon érdekesnek találták a gyerekek, figyelmesen nézték az eseményeket Főleg a berekben játszódó történetek tetszettek nekik: a horgászás, vadászat stb Felhívtam a figyelmüket, hogy majd erről kell fogalmazást írniuk, úgy kövessék figyelemmel az eseményeket Technika 3hét 11nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar 21

22 22 Óra anyaga: A nagy kócsag szövegfeldolgozás Önálló jegyzetkészítés, ellenőrzés párban Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, szóbeli kifejezőkészség, együttműködési készség, lényegkiemelő készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, páros munka Eszközök: olvasókönyv, munkafüzet, könyvek, laptop 1 Ráhangolódás: Elefánt, zsiráf, kenguru című játék Természetvédelmi tábla bemutatása, beszélgetés róla 2 Jelentésteremtés: Szövegfeldolgozás egyéni olvasás után A gyerekek a mellettük ülővel alkotnak párokat, a párok megoldják a munkafüzet 84 oldalán az 1 feladatot Ellenőrizzük úgy, hogy az egy asztalnál ülő párok Egymásét ellenőrzik, kiegészítik A 3 feladat megoldása: szétdarabolt mondatok összerakása csoportmunkával Ellenőrzés csoportforgóval 3Reflektálás: Könyvekben megnézzük a nagykócsagot, laptopon a képeket bemutatót róla Elénekeljük a Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak kezdetű dalt 12 nap Matematika Rajz Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Rajz 2 óra Óra anyaga: Illusztráció készítése a Tüskevár című filmhez A Balaton tündérének festése Készség-, képességfejlesztés: Kreativitás, emlékezet, figyelem, finommotorika fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, festék, fénymásolt lap 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Mire emlékeztek, miről szólt a Tüskevár? Kik a szereplői? Hol játszódik, milyen helyszínek vannak benne? Melyik rész tetszett a legjobban? Feladat: Mindenki rajzolja le tetszőleges technikával a neki legjobban tetsző részt! Utána szintén tetszőleges technikával színezzétek ki a Balaton tündérét a mese alapján! 22

23 23 2 Jelentésteremtés: Egyéni munkával, tetszőleges technikával dolgoznak a gyerekek Szükség esetén tanító tanácsot ad, segít 3 Reflektálás: Kiállítást rendezünk a kész művekből, a gyerekek véleményezik egymás munkáját 13nap Környezetismeret Német Osztály: 3 osztály Tantárgy: Német nyelv Óra anyaga: Vízi növények Készség, képességfejlesztés: szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: csoportmunka, frontális osztálymunka Eszközök: szótár, laptop 1 Ráhangolódás: Növényekről fotók, képek megtekintése 2 Jelentésteremtés: Növények német neve, új szavak csoportosítása határozott névelő szerint 3 Reflektálás: Csoportonként rajz készítése, értékelés Ének Évfolyam:3 osztály Tantárgy: Ének Óra anyaga: Kis kacsa fürdik kezdetű dal kottázása, illusztráció készítése Készség-, képességfejlesztés: Zenei írás- olvasás, éneklési készség, ritmuskészség, figyelem, emlékezet fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: füzet, rajzlap, ceruza 1 Ráhangolódás: Zenehallgatás: Hangok, zörejek: eső, eső dörgése, víz csöpögése, fürdővíz töltése, zuhany 23

24 24 2 Jelentésteremtés: Kis kacsa fürdik kezdetű dal éneklése Szolmizálása, kottázása rajzlapra Tetszőleges technikával illusztráció készítése a dalhoz 3 Reflektálás: Zenehallgatás: Állatok farsangja Akvárium Weöres Sándor: Bolygó zápor, Kacsaúsztató Szabadidős tevékenység Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Délutáni szabadidős tevékenység - 2 óra Óra anyaga: Tablók, plakátok, növénygyűjtemény készítése az összegyűjtött anyagokból Készség-, képességfejlesztés: emlékezet, figyelem, kreativitás, problémamegoldó képesség, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: összegyűjtött növények, képek, újságcikkek, rajzok, ragasztó, kartonok, filc Minden csoport a maga témájához kapcsolódó képeket, cikkeket, rajzokat szedte össze, ezeket a kartonokra felragasztották A tóparton gyűjtött növényekből közösen készítettünk egy növénygyűjteményt, amit le is fűztünk 14 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar 2 óra Óra anyaga: Fogalmazás írása a Tüskevár című filmről Képesség-, készségfejlesztés: Emlékezet, figyelem, kreativitás fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: füzet, ceruza 1 Ráhangolódás: Emlékezzünk a filmben történtekre, megbeszéljük miről szólt, kik voltak a szereplők, hol játszódik, mikor stb Átismételjük a fogalmazási ismereteket: Melyek a részei, hogy jelöljük őket, mire kell figyelni írás közben( szóismétlés, lényeges dolgok, sorrendiség ) Célkitűzés: Röviden írja le minden csoport a történetet! 24

25 25 2 Jelentésteremtés: Csoportokban dolgoznak, egyvalaki írja a piszkozatot, majd tanítói ellenőrzés után bemásolják a füzetbe 3 Reflektálás: A kész fogalmazásokat egyvalaki felolvassa minden csoportból, majd értékeljük 15 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Összefoglalás a projektanyagokból, Elkészült termékek összegyűjtése Készség-, képességfejlesztés: Együttműködési készség, emlékezet, figyelem, rendszerező készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: elkészült munkadarabok, kartonok, képek 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Mit készítettünk a 3 hét alatt? Hasonlítsuk össze, mi van már kész, mit kell még elkészíteni? Feladat: Minden csoport szedje össze a kész munkáit, nézze meg, mi hiányzik! Készítsétek el a hiányzó munkadarabokat! 2 Jelentésteremtés: Csoportban dolgoznak a gyerekek, a gyűjtőmunka eredményeit rendszerezik Elkészítik a hiányzó plakátokat 3 Reflektálás: csoportonként ellenőrzi a pedagógus a termékeket, ha kell, segít, kiegészít Technika 4 hét 16 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Csoportbeszámolók a többi csoportnak Titanic: növények, Delfinek: állatok,karib- tenger kalózai: vízfelhasználása, szennyezé- 25

26 26 se Egymás munkáinak megtekintése Készség-, képességfejlesztés: emlékezet, figyelem, rendszerező képesség, előadókészség, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése Módszerek Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: projekt termékek, laptop, plakátok 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör 2 Jelentésteremtés: csoportbeszámolók, bemutatók 3 Reflektálás: Minden csoportot értékeli a többi csoport, mindenki egyénileg beszámol arról, ami érdekességet megtudott a másikak beszámolójából 17 nap Ének Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Ének Óra anyaga: Projektzárás, bemutató Kiállítás az elkészült munkákból Készség-, képességfejlesztés: Emlékezet, figyelem, együttműködési készség, Szóbeli kifejezőkészség, rendszerező képesség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: Laptop, plakátok, elkészült termékek 1 Ráhangolódás: Trópusi eső című játék a vendégekkel együtt ( 2 és 4 osztályosok, tantestület tagjai ) Közös éneklés : vízről szóló dalok felismerése dallamról, ritmusról 2 Jelentésteremtés: Minden csoportból a szóvivő ismerteti a csoport feladatát, témáját A jegyzőjük elmondja, milyen produktumokat készítettek ez alatt a 3 hét alatt Ezután a vendégek szabadon körbejárhatnak a kiállított munkák között, megnézhetik a laptopon levetített bemutatót 3 Reflektálás: A vendégek értékelik a munkákat, bemutatókat, a csoportok előadásait Jutalmul az udvarok vízi bombázós játékot játszhattak a csoportok és a vendég osztályok, amin nagyon jól érezték magukat a gyerekek 26

3. a, 3. b és 6. b. Témahét a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola

3. a, 3. b és 6. b. Témahét a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola Témahét a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola 3. a, és 6. b osztályában 2010. április 26-30. Szervező pedagógusok: Vecsei Gabriella és Bevezető: témaválasztás és célok Bojér Béla Iskolánkban

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Történelem Ének-zene Német Tanulásmódszertan Napközi otthon Egyéni fejlesztés Szakmai napokon bemutatott

Részletesebben

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve Projekt Készítette: Niklné Magyar Erika TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Intézményi szinten: A kompetencia alapú oktatás

Részletesebben

Téma: Budapest. Életkor: 10 év. Időkeret: 1 + 4 hét

Téma: Budapest. Életkor: 10 év. Időkeret: 1 + 4 hét Téma: Budapest Életkor: 10 év Időkeret: 1 + 4 hét Rövid leírás: a tevékenységek során a diákok tanulmányozzák, megismerik hazánk fővárosát, Budapestet, és hogy miként lehet fővárosunkat bemutatni másoknak.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010. Időpont Évfolyam

Részletesebben

PROJEKTEK A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS SZÁMÁRA KÉSZÜLT KERETTANTERVHEZ

PROJEKTEK A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS SZÁMÁRA KÉSZÜLT KERETTANTERVHEZ PROJEKTEK A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS SZÁMÁRA KÉSZÜLT KERETTANTERVHEZ Szakmai vezetők: Falus Katalin Mihály Ottó A projekteket készítették: Iván Márta Märcz Klára Molnár Zsuzsanna Molnár Géza Janicsek

Részletesebben

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

Környezetismeret továbbképzés 2014. április 8. Kedvcsináló ötletek

Környezetismeret továbbképzés 2014. április 8. Kedvcsináló ötletek Kedvcsináló ötletek Itt a farsang (Szűcs József Általános Iskola Kiskunhalas) Projekt célja Közvetlen, fő célok: Farsangi ünnepkör ismereteinek bővítése, rendezése, rendszerezése Más népek karneváli szokásainak

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

I. Óvodapedagógiai PROJEKTTERV

I. Óvodapedagógiai PROJEKTTERV ÓVODAI PROJEKT ÉS EGY NAPI TEVÉKENYSÉG TERVE Készítette: Nagy Zsófia II. évf. óvodapedagógus hallgató Készült: 2015. január I. Óvodapedagógiai PROJEKTTERV A VÍZ ÉLET! PROJEKT Se ízed nincs, se színed,

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály Környezetvédelmi Moduláris Program 1-8. osztály Amit a környezetünkért teszünk, Önmagunkért tesszük. Készítette: Hegedűs Edina Búzás Éva 2009/2010. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom II. Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010.10.11.

Részletesebben

A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak

A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp 2008.06.19. 13:19 Page 85 I. A PROJEKT BEMUTATÁSA, JELENTKEZÉS 1. A pedagógus a ráhangoló tevékenység után (lásd konkrét lépések) bemutatja az általa ajánlott, választható tevékenységeket

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

Közreműködés az oktatási folyamatban

Közreműködés az oktatási folyamatban Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/1291-06 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4

TAVASZI TARISZNYA TARTALOMJEGYZÉK OPKM TÁMOP 3.2.4 A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné

Tanári témacsomag. Nád projekt. galéria. kapcsolatok. gasztro. itthon. vendégségben. Dr. Fábiánné Balogh Edina. Horváth Lászlóné kapcsolatok Tanári témacsomag Nád projekt galéria itthon gasztro vendégségben Úti-cél Összeállította: Egyed Márta Dr. Fábiánné Balogh Edina Horváth Lászlóné 1 Tanári témacsomag Kedves kollégák! Felgyorsult

Részletesebben

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Arany János Egységes Iskola Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Mi mindent

Részletesebben

Átfogó intézményfejlesztési innováció a Jókai Mór Általános Iskolában

Átfogó intézményfejlesztési innováció a Jókai Mór Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/1.-2008-0013 Utazzunk a Balatonhoz! Projekt Átfogó intézményfejlesztési innováció a Jókai Mór Általános Iskolában Készítette: Pálné Bakonyvári Judit 1 Utazzunk a Balatonhoz! Témaválasztás;

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében 2010 Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Készítette: Póthné Nagy Tünde Szabóné Pintér Erika Bányai Lászlóné Molnár Tünde Liszt Ferenc Ének-zenei Általános

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Válogatta: Dr. Varga József docens. 1. Óravázlat

Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Válogatta: Dr. Varga József docens. 1. Óravázlat Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából Válogatta: Dr. Varga József docens 1. Óravázlat Készítette: Somosfalviné Fehér Gabriella szakvezető tanító Tantárgy: Magyar irodalom 4. évfolyam

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk - Projekt Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 hetet meghaladó projekt 2010. március 8-31. TÁMOP 3.14-08/2-2008-0002 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív

Részletesebben