A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet"

Átírás

1 1 A projekt címe: Víz és vízpart projekttervezet "Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy" (Saint-Exupéry) 1 Téma: Víz és vízpart növény és állatvilága, Víz felhasználása, Vízszennyezés 2 Cél Környezettudatos viselkedésre nevelés ismeretek kibővítése, tevékenységek közbeni tapasztalatszerzés Szervezési készségek növelése Közösségi szellem fejlesztése Önismeret fejlesztése Önértékelés, kreativitás fejlesztése, tantárgyi integráció megvalósítása 3 Tartalom kapcsolódása 31 Tantárgyak ismeretanyagához 311 Magyar nyelv és irodalom: szövegértés-szövegalkotás (13 óra) 312 Matematika: mérések szöveges feladatok (3 óra) 313 Környezetismeret: Víz, vízpart élővilága (3 óra) 314 Technika: tutajok készítése különböző anyagokból, hajtogatás, puzzle készítése (6 óra) 315 Rajz: akvárium készítése, hajtogatások, illusztráció készítése (6 óra) 316 Ének: Daltanulás, kottázás, zenehallgatás (4 óra) 317 Német: szavak (3 óra) 318 Tanórán kívüli foglalkozás: kirándulás, videó nézése, plakátok készítése (6 óra) 32 Fejleszthető képességekhez, kompetenciákhoz 321 Gondolkodási képesség 1

2 2 322 Olvasási képesség 323 Szövegalkotási képesség 324 Szövegértelmezési képesség 325 Tanulási képesség 326 Kifejezőkészség, kreativitás 327 Együttműködési készség, segítőkészség 4 Megvalósításban résztvevő csoportok 41 3 évfolyam 5 Megvalósításban résztvevő pedagógusok 51 Zobbné Szummer Mónika Kocsis István Kocsisné Tóth Edina Horváth István Mazur Anett Hencsei Hajnalka 2

3 3 6 Megvalósítás szervezeti keretei 61 Tanórai foglalkozások 611 Tantárgyak felsorolása: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, német, ének-zene, technika, rajz, 62 Tanórán kívüli foglalkozások: szabadidős tevékenység 7 Megvalósítás időtartama: 3 és fél hét 8 Tárgyi feltételek 81 Tanulói eszközök: tankönyv, munkafüzet, füzet, feladatlapok, csoportnapló 82 Taneszközök: színeslapok, rajzlap, karton, filc, zsírkréta, festék, gyurma, ragasztó, faanyag, rajztábla, mérőszalag, mérőedények, víz forralásához edények 83 IKT eszközök: laptop, CD, DVD, video, tv, magnó, számítógép, nyomtató 9 Tevékenységek 91 Ráhangolási tevékenység - előzmény 911 A ráhangolás tevékenységformája: Ki vagyok én? című játék 912 Ötletbörze módja: kerekasztal, szóforgó 913 Altémák kialakításának, meghatározásának módja: a Ki vagyok én? című játék megfejtései alapján 92 Szervezés, csoportalakítás 921 Csoportalakítási szempontok meghatározása: a Ki vagyok én? című játék megfejtései alapján 922 Csoportok és altémák megfeleltetése 9221 Csoportok témaválasztása 1 csoport Víz felhasználása, vízszennyezés, a víz fajtái altéma 2 csoport Vízi növények altéma 3 csoport Vízi állatok altéma 923 Csoport-Projektnapló átvétele 924 Csoporton belüli szerepek meghatározása: szóvivő, írnok, időfelelős, eszközfelelős 2fő 3

4 4 93 Információgyűjtés 931 Helye: iskolán belül tanórai keretek között és szabadidőben, iskolán kívül 932 Módja: könyvtár, tanóra, számítógép, kiránduláson gyűjtött tapasztalatok 933 Ideje: tól ig 934 Segítője: a projektben résztvevő pedagógusok 94 Produktumok, termékek beazonosítása 941 Beazonosítás módozatai 9411 Ötletbörze: Mi jut eszedbe a vízről? 942 Produktumok felsorolása: üdítő készítése, fogalmazás, szövegfeldolgozás, dal kottája, német-magyar szótár füzet, feladatlapok, tutajok, akvárium, puzzle, hajtogatott gyík, béka, plakátok, növénygyűjtemény, rajzok, festmények 943 Segítők szerepe: ismeretek rendszerezése, szervezési feladatok 95 Megvalósítás 951 Csoportmunka: 3 csoport a saját témakörét dolgozza fel 952 Segítő szerepe: irányítás, rendszerezés, ellenőrzés, értékelés 4

5 5 96 Bemutató 961 Előkészületek, szervezés 9611 Meghívottak köre: 2 és 4 osztály tanulói, a projektben résztvevő pedagógusok 9612 Helyszín: Általános Iskola Szentpéterúr, a 3 osztály tanterme 9613 Időpont: 2010 május 24 (szerda) 9614 Technikai feltételek: laptop(fényképek bemutatása), az elkészült munkadarabok (kiállítás) 9615 Forgatókönyv: a csoportok egymás után beszámolnak a projekt ideje alatt zajló tevékenységeikről, gyűjtőmunkájukról, bemutatják elkészült produktumaikat A jelenlévő osztályok és pedagógusok értékelik a csoportok bemutatóit 962 Bemutató megvalósítása 9621 Dokumentálás módja: feljegyzések a csoportnaplókba, fényképek készítése 97 Értékelés, reflektálás - Témánként és összegző értékelés - Önértékelés, egyéni és csoportos értékelés 971 Értékelés szempontjai - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? - Milyen érzelmeket keltett bennünk a tevékenység? 9711 Pedagógusok: - Milyen volt az együttműködés szervezettsége, színvonala? - Fejlődött-e az együttműködési képesség? - Mennyire valósultak meg a kitűzött célok? - Kell-e változtatni a következő projektben? - Voltak-e konfliktusok a munka során? - Hogyan sikerült ezeket feloldani? - Mennyire sikerült kreatívan megoldani a feladatot? - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? 9712 Közönség - Milyen volt az együttműködés szervezettsége, színvonala? - Mennyire sikerült kreatívan megoldani a feladatot? - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? 5

6 Egyéni önértékelés - Voltak-e konfliktusok a munka során? - Hogyan sikerült ezeket feloldani? - Milyen érzelmeket keltett bennünk a tevékenység? 9714 Csoport önértékelés - Milyen volt az együttműködés szervezettsége, színvonala? - Mennyire valósultak meg a kitűzött célok? - Voltak-e konfliktusok a munka során? - Hogyan sikerült ezeket feloldani? - Mennyire sikerült kreatívan megoldani a feladatot? - Milyen a munkadarabok esztétikai színvonala? - Milyen érzelmeket keltett bennünk a tevékenység? 10 Reflektálás, tanulságok, tapasztalatok A projekt ideje alatt a tanulóknak nagymértékben fejlődött az együttműködési, problémamegoldó valamint segítőkészsége Kifejezőkészségük, kreativitásuk sokat fejlődött Feszített volt a tempó, de így legalább nem unatkoztak Osztályfőnöki, tanórákon további élménybeszámolók meghallgatása lehetne, hogy mindenkinek a véleményét megismerjük Sajnos most is volt néhány tanuló, akik nem jeleskedtek sem az előkészületekben, sem a feladatmegoldásokban A kooperációnak köszönhetően azért a csapat többi tagja megmentette a becsületet Több személyes élménybeszámolóra vetítéssel - volt igény, ez akár külön program is lehetne A különböző képesség' gyerekek a feladatokban sokféleképpen aktivizálódtak A kooperatív munka továbbiakban is eredményesebb lehet! Sok ismerettel gazdagodtak 6

7 7 Órarend Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1 Matematika Matematika Testnevelés Matematika Matematika 2 Olvasás Rajz Környezetismeret Nyelvtan Egyéni korrekció 3 Testnevelés Rajz Német Fogalmazás Olvasás 4 Ének Nyelvtan Matematika Testnevelés Technika 5 Cigány népismereció Egyéni korrek- Ének Osztályfőnöki Technika 6 Írás Olvasás 7 Sportszakkör 8 9 Napközi 7

8 8 Víz és vízpart (Projekt) Dátum Nap Óra Tanóra Tananyag Tanít Produktum 1 hét Hétfő 2 Magyar Csoportalakítás, feladat Csoportnapló kiosztás Kedd 1 Matematika Űrtartalom mérése, forráspont, Csoportnaplóba, olvadáspont mértékek bejegy- zése Kedd 2 Rajz Akvárium készítése 3 akvárium csoportonként dobozból Kedd 3 Rajz Szerda 2 Környezetismeret Víz, vízpart növényei, víz körforgása Szerda 3 Német Vízhez kapcsolódó Szótárfüzet készítése szavak rajzzal Szerda 5 Ének Vízről szóló dalok Szerda Napközis foglalkozás Interneten képek keresése, Rajz készítése a video nézése videofilmhez Szerda Csütörtök 2 Magyar Könyvtárlátogatás Beiratkozás a könyvtárba Csütörtök 3 Magyar Videonézés befejezése Péntek 3 Magyar Vízhez kapcsolódó olvasmányok Péntek 4 Technika Tutaj készítése 3 féle Tutaj anyagból 8

9 hét hét Péntek 5 Technika Tutaj Hétfő 2 Magyar Versek, olvasmányok Olvasmányhoz illusztráció Kedd 1 Matematika Vízhez kapcsolódó Csoportnaplóba szöveges feladatok szöveges feladat illusztrálása Kedd 2 Rajz Béka, vízi madarak hajtogatása Hajtogatás Kedd 3 Rajz Vízi madarak rajzolása Rajz zsírkrétával Szerda 2 Környezetismeret Állatok, víz mint életfeltétel Feladatlapok Szerda 3 Német Vízi, vízparti, tengeri állatok Szótárfüzet Szerda 5 Ének Dal kottázása, daltanulás Szerda Napközis foglalkozás Kirándulás a tópartra Növények gyűjtése Tutaj vízre bocsátása Szerda Csütörtök 2 Magyar Olvasmányok, versek Csütörtök 3 Magyar Tüskevár nézése Péntek 3 Magyar Tüskevár nézése Péntek 4 Technika Péntek 5 Technika Különböző hajótípusok hajtogatása Hétfő 2 Magyar Olvasmány feldolgozás (Hétmérföldes) Hajók, tutajok 9

10 hét Kedd 1 Matematika Hőmérséklet leolvasása hőmérőről Kedd 2 Rajz Illusztráció készítése Rajz olvasmányokhoz (Tüskevár) Kedd 3 Rajz Tündér festése Festmény Szerda 2 Környezetismeret Víz védelme, felhasználása Szerda 3 Német Közlekedési eszközök, vízi növények Szerda 5 Ének Dal, kottázás, illusztráció Szerda Napközis foglalkozás Tablók, plakátok készítése az összegyűjtött Szerda anyagokból Csütörtök 2 Magyar Csütörtök 3 Magyar Fogalmazás írása a Tüskevár című filmről Péntek 3 Magyar Összefoglalás csoportonként Péntek 4 Technika Rombuszos lapon halak színezése különböző eszközökkel Péntek 5 Technika Puzzle készítése: tengeri állatok Csoportnapló Szótár, rajz Kottarajz Plakát Tabló Fogalmazás Halak Puzzle Kedd 4 Magyar Csoportbeszámolók Csoportnapló, plakátok Szerda 4 Ének Projektzárás, bemutató 10

11 11 Óravázlatok 1 hét 1 nap Osztály: 3 osztály Tantárgy: Magyar Témakör: Projektindító nap - Víz és vízpart Készség-, képességfejlesztés: Együttműködési készség, figyelem, emlékezet, kreativitás, szókincsbővítés fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: filc, papír, szókártyák Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység Fejlesztési terület Munkamódszer 1 Ráhangolódás: Játék: Ki vagyok én? ( nád, gyékény, tündérrózsa, gólyahír, fűzfa, hal, szúnyog, béka, szitakötő, kagyló, vízszennyezés, vízi katasztrófa, vízfogyasztás, víz felhasználás, víztakarékosság ) A gyerekek barchoba segítségével kitalálják, hogy mi van a hátukra felragasztott szókártyára írva Együttműködési készség, figyelem, szókincsbővítés 2 Csoportalakítás: A játék megfejtései alapján alkossatok három csoportot, és üljetek egy asztalhoz! 3Ötletroham: A csoportban mindenki válasszon egy színt, amivel a lapra szóforgó módszerrel írjatok vízzel kapcsolatos dolgokat! 4Feladat kiosztása, megbeszélése: Minden csoport megkapja a témáját, amivel 3 hétig kell dol- Csoportalakítás: 1 vízi növények 2vízi állatok 3vízszennyezés, vízhasználat Szóforgóval a csoportok a lapra írnak Feladat feljegyzése, meghallgatása Együttműködési készség, kreativitás Együttműködési készség, emlékezet, gondolkodás Együttműködési készség Frontális és egyéni és páros munka Csoportmunka Csoportmunka Csoportmunka 11

12 12 goznia, megbeszéljük, milyen produktumoknak kell meglenniük a munka végére 5 Csoportnaplók elkészítése: Minden csoport válasszon magának nevet a témájukhoz kapcsolódóan 2 nap Matematika Csoportnév megbeszélése, tagok beírása, napló megnyitása Kreativitás, figyelem, együttműködés Csoportmunka Rajz Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Rajz - 2 óra Óra anyaga: Akvárium készítése csoportonként kartondobozból Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, kreativitás, kézügyesség, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: doboz, színes papír, ragasztó, filc, olló, állatokról képek, sablonok 1 Ráhangolódás: Könyvekből halak nézegetése A hal testfelépítésének átismétlése, megbeszélése, tengeri állatok nézegetése Feladat kitűzése: Minden csoportnak el kell készítenie egy akváriumot, amit tetszőlegesen rendez be 2 Jelentésteremtés: Minden csoport szedje össze a munkájához szükséges eszközöket! Beszéljétek meg, válasszátok ki, milyen halakkal, állatokkal díszítitek az akváriumot! 3 Reflektálás: Az elkészült munkadarabok megmutatása a többi csoportnak 3 nap Környezetismeret Német Osztály: 3 osztály Tantárgy: Német nyelv Óra anyaga: Vízi közlekedési eszközök 12

13 13 Készség, képességfejlesztés: szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése Módszerek: csoportmunka, frontális osztálymunka Eszközök: szótár, laptop 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Ki hajózott már a Balatonon? Milyen élmény volt? 2 Jelentésteremtés: Közlekedési eszközök német megnevezése, szótárba beírása 3 Reflektálás: Rajz készítése, értékelés Ének Osztály: 3 osztály Tantárgy: Ének Tananyag: Vízről szóló dalok éneklése, ritmusgyakorlatok Készség-, képességfejlesztés: Együttműködési készség, emlékezet, figyelem, ritmuskészség, éneklési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka Eszközök: tankönyv, füzet 1 Ráhangolódás: Játék: Trópusi eső - ritmusgyakorlat Dalcsokor: Esik az eső Kis kacsa fürdik Ess, eső, ess 2 Ritmusírás, ritmus visszhang játék, Rakom adom játék ritmustartással 3 Reflektálás: Népi gyermekjátékok eljátszása, éneklése Szabadidős tevékenység 13

14 14 Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Délutáni szabadidős tevékenység - 2 óra Óra anyaga: Videofilm nézése, interneten képek keresése a projekthez Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: Laptop, számítógép A délutáni szabadidős tevékenység során minden csoportból 2 fő a számítógépes teremben Hencsei Hajnalka tanítónő segítségével képeket, leírásokat kerestek a feladatukhoz A többiek Zobbné Szummer Mónika felügyeletével megnézték a vízpart életközösségéről szóló filmet, amiben állatokról, növényekről kaptak új ismereteket 4 nap Magyar Tanítási tervezet Évfolyam: 3osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Könyvtárlátogatás Készség-, képességfejlesztés: Ismeretszerzés, bővítés, figyelem, együttműködés fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: könyvek 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Mire való a könyvtár? Mi található benne? Mit lehet ott csinálni? Ki volt már könyvtárban? Hogyan iratkozott be? Mikor lehet oda elmenni? 2 Könyvtárlátogatás: Ismerkedés a hellyel, könyvtárossal Megnézzük, hogy milyen típusú könyvek, folyóiratok találhatóak itt Megmutatják, melyik könyveket, melyik polcon lehet megtalálni, pl hol találhatóak a lexikonok Lehetőség van arra is, hogy a gyerekek nézegethessenek folyóiratokat, könyveket A könyvtáros elmondta, hogyan lehet beiratkozni, mi a rendje a kölcsönzésnek, meddig lehetnek a gyerekeknél a kikölcsönzött könyvek 3 Könyvek kölcsönzése: A beiratkozott gyerekekkel kivettünk a projekthez kapcsolódó könyveket, melyek vízi állatokról, vízi növényekről szólnak Magyar 14

15 15 Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Videonézés befejezése Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet fejlesztése Eszközök: laptop, dvd Módszer: Frontális osztálymunka Ezen az órán befejeztük a vízparti növényekről, állatokról szóló film megnézését, amit előző délután elkezdtünk Nagyon sok érdekes, új ismeretet szereztek a gyerekek ebből a filmből 5 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar - 1 óra Óra anyaga: Versfeldolgozás Csoóri Sándor: Vízesés, Illyés Gyula: Hídon, Szabó Lőrinc: Országos eső Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka Eszközök: tankönyv, laptop Ráhangolódás: Vízesésről képek nézegetése, hangok, zörejek hallgatása: eső, zápor, zivatar Jelentésteremtés: Versek elolvasása, rímkeresés, költői képek (hasonlat keresése) Reflektálás: Trópusi esőjáték, egyik vers memorizálása Technika 2 hét 6nap Magyar 15

16 16 Óravázlat 3o Projekt víz Az óra anyaga: Világ vándora- szövegfeldolgozás csoportmunkában 2X45 perc Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység Munkaforma Módszerek Eszközök 1Csoportalakítás Vegyetek egy-egy darab papírt középről, s keressétek a csoportotokat! Egy kép lesz minden csoportnak Segít az azonos színű hátoldal! 2 Beszélgessünk a képekről! A kitalált szó lesz a csoportnevetek 3 Készítsünk esőt! Hogy lehetséges ez itt, most? Beszéljétek meg! 4 Bemutató kísérlet ( víz forralása, lecsapódás üvegre) 5 Fogalmazzátok meg tapasztalataitokat! Rajzoljátok le! Csoportalakítás, az azonos hátszínű darabokból egy asztalhoz ülve kirakják a mozaikból a képet FOM Mozaik Képdarabok / esőcsepp, patak, árvíz / Csoportnév felírása FOM Beszélgetőkör Élmények, ismeretek összegyűjtése Ötletek CSOM Ötletelés A csoportok megfigyelik a kísérletet A5-ös lapra rajz, pár mondatos leírás, tanítói ellenőrzéssel FOM Kísérlet bunsen égő, edény, üvegtető, gyufa, víz, CSOM Plakátkészítés papír, színesek, ceruza 6 Képeket kaptok, amiket valamilyen A kapott képek sorba rendezése CSOM képek( ér, általatok választott szem- csermely, patak, pont szerint rakjátok sorba! folyó, tenger,) ragasztó 7 Mutassátok be az elkészült A szóvivő elmondja a megoldást Egyéni bemutatás Tárlat elkészült kép munkátokat! 8 Szókártyákat kaptok, beszéljétek Megbeszélik aszó jelentését, ki- CSOM Most mutasd Szócsík(vándor, meg csoportban, s valaki jelölik a szereplő gyereket meg! nap,felhő ) játssza el, mutassa be szavak nélkül a jelentését 9 Hallgassátok meg a követke- Figyelnek Tanítói bemuta- Olvasókönyv 16

17 17 11 Olvassátok el páros olvasással az olvasmányt, jelöljétek az ismeretlen szavakat, illetve, ha valami eszetekbe jutott a szóról, kifejezésről! 12 Számoljatok be párban a történettel kapcsolatos élményeitekről! 13 Nézzétek meg a rajzot a lap alján! Nézzétek meg, mit rajzoltatok a Világ vándora ző kis történetet! tás, felolvasás Úgy figyeljetek, hogy utána szeretnék veletek beszélgetni róla 10 Beszélgessünk! Önálló megnyilatkozás FOM Spontán megnyilatkozás Félhalk olvasás Páros munka páros olvasás tankönyv Szómagyarázatok közös keresése A két kép összevetése, párhuzam vonása 16 A feladatlap ellenőrzése Csoportonként felolvassák a megoldásokat, javítanak 17 Az óra értékelése Önértékelés, Csoportértékelés FOM CSOM FOM beszélgetés, magyarázat beszélgetés saját rajz, tankönyvi rajz Hangos olvasás FOM olvasókönyv A feladatlap közös megoldása CSOM feladatlap Önálló Kilépőkártya kísérlettel kapcsolatban! Hasonlítsátok össze! 14 Olvassuk el hangosan az olvasmányt! 15 A csoportok feladatlapot kapnak, közösen oldjátok meg! Ha szükséges, természetesen használhatjátok az olvasmány szövegét! helyesen kitöltött feladatlap Feladatlap: 1 Mi történt a vízimolnárral? 2 Mikor született az esőcsepp? 17

18 18 3 Írd le a csepp útját! patak Mi minden lehet a vízcsepp, milyen forma? 5 Hogyan szeretné az író megvédeni az esőcseppet? 6 Honnan került a tenyérbe az esőcsepp? 7 Hová került a világ vándora? 8 Milyen csapadékfajtákat ismertek még? 9 Ki írta ezt a története? 10 Írd le, miért jó a víz, s azt is hogyan okozhat gondokat? 7 nap Matematika Rajz Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Rajz - 2 óra Óra anyaga: Vízi madarak, halak rajzolása, béka, gyík hajtogatása Készség-, képességfejlesztés: Emlékezet, figyelem, kreativitás, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: könyvek, rajzlap, zsírkréta, színes papír, olló, ragasztó 1 Ráhangolódás: Találós kérdések madarakról, halakról Könyvben képek nézegetése A madarak, halak testfelépítésének megfigyeltetése, arányok Az előre elkészített béka, gyík bemutatása Feladat kitűzése: Mindenki válasszon egy halat, madarat, amit lerajzol, segít a könyv képei! Utána meghajtogatjuk a békát, és a gyíkot! 18

19 19 2 Jelentésteremtés: Önállóan dolgoznak a gyerekek, ha kell, segítséget kérnek a nevelőtől, vagy társaiktól 3 Reflektálás: A csoportok megnézik egymás munkáját, értékelik az órai munkát 8 nap Környezetismeret Német Osztály: 3 osztály Tantárgy: Német nyelv Óra anyaga: Vízi állatok Készség, képességfejlesztés: szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése Módszerek: csoportmunka, frontális osztálymunka Eszközök: szótár, laptop 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Milyen vízi állatokat ismerünk? Tanulók által gyűjtött képek megtekintése 2 Jelentésteremtés: Állatok német megnevezése, szótárba beírása 3 Reflektálás: Rajz készítése, és csoportonként kedvenc állat bemutatása Ének TANÍTÁSI TERVEZET Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Ének Óra anyaga: Új dal Tavaszi szél Dallamírás: Esik az eső Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, éneklési készség, zenei írás készség, ritmus készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka 1 Ráhangolódás: Dalcsokor éneklése: Esik az eső Kiskacsa fürdik 19

20 20 2 Jelentésteremtés: Ritmustelefon játék Dallamírás: Esik az eső Új dal tanulása soronként 3Reflektálás:Fehér liliomszál eljátszása Zenehallgatás: Handel: Vízi zene Szabadidős tevékenység Ess, eső, ess Fehér liliomszál Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Délutáni szabadidős tevékenység - 2 óra Óra anyaga: Kirándulás a pacsai tóra, csónak úsztatása, növények gyűjtése, fényképek készítése Készség-, képességfejlesztés: Megfigyelőképesség, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: Fényképezőgép, hajtogatott hajók, gyűjtött növények Ezen a délutánon a pedagógusok autóival lementünk Pacsára, a tópartra Megfigyelhették a gyerekek a növényeket, szedtek nádat, gyékényt, fűzfa levelet, mocsári gólyahírt, mocsári liliomot Láttak sirályt, amint a vízből halászik, találtak gyíkot, fogtak a kezükben ebihalat, vízi csigát Vízre bocsátottuk azokat a hajókat, amelyeket az iskolában hajtogattunk, megfigyelték a víz sodrását Növényeket gyűjtöttek, és még ebihalat is vittünk vissza egy üvegbe téve Megnézték a víz tisztaságát, a part szélére kihordott üledéket is 9 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: A Balaton szövegfeldolgozás, beszélgetőkör Készség-, képességfejlesztés: Szóbeli kifejezőkészség, emlékezet, figyelem, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: olvasókönyv, munkafüzet, térkép, laptop 20

21 21 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Ki ismeri a Balatont? Mit tud róla? Ki járt ott? Élménybeszámoló Csoportalakítás színes kavicsok húzásával 2 Jelentésteremtés: Szövegfeldolgozás tanítói bemutatás után Munkafüzet 92 old 2 feladat: Keresd meg a rejtvényben a balatoni települések nevét, színezd ki! Táblánál térképen megkeressük a településeket, majd a munkafüzetben is jelöljük Munkafüzet 92 old 4 feladat: Írjátok ki a települések neve mellé, hogy milyen nevezetesség található ott! 3 Reflektálás: Laptopon képek nézegetése a Balatonról 10 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar - 1 óra Óra anyaga: Fekete István: Tüskevár című filmjének megnézése Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka Eszközök: Laptop, DVD film Ezen a dupla magyar órán megnéztük a Tüskevár című filmet Nagyon érdekesnek találták a gyerekek, figyelmesen nézték az eseményeket Főleg a berekben játszódó történetek tetszettek nekik: a horgászás, vadászat stb Felhívtam a figyelmüket, hogy majd erről kell fogalmazást írniuk, úgy kövessék figyelemmel az eseményeket Technika 3hét 11nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar 21

22 22 Óra anyaga: A nagy kócsag szövegfeldolgozás Önálló jegyzetkészítés, ellenőrzés párban Készség-, képességfejlesztés: Figyelem, emlékezet, szóbeli kifejezőkészség, együttműködési készség, lényegkiemelő készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, páros munka Eszközök: olvasókönyv, munkafüzet, könyvek, laptop 1 Ráhangolódás: Elefánt, zsiráf, kenguru című játék Természetvédelmi tábla bemutatása, beszélgetés róla 2 Jelentésteremtés: Szövegfeldolgozás egyéni olvasás után A gyerekek a mellettük ülővel alkotnak párokat, a párok megoldják a munkafüzet 84 oldalán az 1 feladatot Ellenőrizzük úgy, hogy az egy asztalnál ülő párok Egymásét ellenőrzik, kiegészítik A 3 feladat megoldása: szétdarabolt mondatok összerakása csoportmunkával Ellenőrzés csoportforgóval 3Reflektálás: Könyvekben megnézzük a nagykócsagot, laptopon a képeket bemutatót róla Elénekeljük a Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak kezdetű dalt 12 nap Matematika Rajz Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Rajz 2 óra Óra anyaga: Illusztráció készítése a Tüskevár című filmhez A Balaton tündérének festése Készség-, képességfejlesztés: Kreativitás, emlékezet, figyelem, finommotorika fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: rajzlap, színes ceruza, zsírkréta, festék, fénymásolt lap 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Mire emlékeztek, miről szólt a Tüskevár? Kik a szereplői? Hol játszódik, milyen helyszínek vannak benne? Melyik rész tetszett a legjobban? Feladat: Mindenki rajzolja le tetszőleges technikával a neki legjobban tetsző részt! Utána szintén tetszőleges technikával színezzétek ki a Balaton tündérét a mese alapján! 22

23 23 2 Jelentésteremtés: Egyéni munkával, tetszőleges technikával dolgoznak a gyerekek Szükség esetén tanító tanácsot ad, segít 3 Reflektálás: Kiállítást rendezünk a kész művekből, a gyerekek véleményezik egymás munkáját 13nap Környezetismeret Német Osztály: 3 osztály Tantárgy: Német nyelv Óra anyaga: Vízi növények Készség, képességfejlesztés: szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: csoportmunka, frontális osztálymunka Eszközök: szótár, laptop 1 Ráhangolódás: Növényekről fotók, képek megtekintése 2 Jelentésteremtés: Növények német neve, új szavak csoportosítása határozott névelő szerint 3 Reflektálás: Csoportonként rajz készítése, értékelés Ének Évfolyam:3 osztály Tantárgy: Ének Óra anyaga: Kis kacsa fürdik kezdetű dal kottázása, illusztráció készítése Készség-, képességfejlesztés: Zenei írás- olvasás, éneklési készség, ritmuskészség, figyelem, emlékezet fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, egyéni munka Eszközök: füzet, rajzlap, ceruza 1 Ráhangolódás: Zenehallgatás: Hangok, zörejek: eső, eső dörgése, víz csöpögése, fürdővíz töltése, zuhany 23

24 24 2 Jelentésteremtés: Kis kacsa fürdik kezdetű dal éneklése Szolmizálása, kottázása rajzlapra Tetszőleges technikával illusztráció készítése a dalhoz 3 Reflektálás: Zenehallgatás: Állatok farsangja Akvárium Weöres Sándor: Bolygó zápor, Kacsaúsztató Szabadidős tevékenység Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Délutáni szabadidős tevékenység - 2 óra Óra anyaga: Tablók, plakátok, növénygyűjtemény készítése az összegyűjtött anyagokból Készség-, képességfejlesztés: emlékezet, figyelem, kreativitás, problémamegoldó képesség, együttműködési készség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: összegyűjtött növények, képek, újságcikkek, rajzok, ragasztó, kartonok, filc Minden csoport a maga témájához kapcsolódó képeket, cikkeket, rajzokat szedte össze, ezeket a kartonokra felragasztották A tóparton gyűjtött növényekből közösen készítettünk egy növénygyűjteményt, amit le is fűztünk 14 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar 2 óra Óra anyaga: Fogalmazás írása a Tüskevár című filmről Képesség-, készségfejlesztés: Emlékezet, figyelem, kreativitás fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: füzet, ceruza 1 Ráhangolódás: Emlékezzünk a filmben történtekre, megbeszéljük miről szólt, kik voltak a szereplők, hol játszódik, mikor stb Átismételjük a fogalmazási ismereteket: Melyek a részei, hogy jelöljük őket, mire kell figyelni írás közben( szóismétlés, lényeges dolgok, sorrendiség ) Célkitűzés: Röviden írja le minden csoport a történetet! 24

25 25 2 Jelentésteremtés: Csoportokban dolgoznak, egyvalaki írja a piszkozatot, majd tanítói ellenőrzés után bemásolják a füzetbe 3 Reflektálás: A kész fogalmazásokat egyvalaki felolvassa minden csoportból, majd értékeljük 15 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Összefoglalás a projektanyagokból, Elkészült termékek összegyűjtése Készség-, képességfejlesztés: Együttműködési készség, emlékezet, figyelem, rendszerező készség fejlesztése Módszerek: frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni munka Eszközök: elkészült munkadarabok, kartonok, képek 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör: Mit készítettünk a 3 hét alatt? Hasonlítsuk össze, mi van már kész, mit kell még elkészíteni? Feladat: Minden csoport szedje össze a kész munkáit, nézze meg, mi hiányzik! Készítsétek el a hiányzó munkadarabokat! 2 Jelentésteremtés: Csoportban dolgoznak a gyerekek, a gyűjtőmunka eredményeit rendszerezik Elkészítik a hiányzó plakátokat 3 Reflektálás: csoportonként ellenőrzi a pedagógus a termékeket, ha kell, segít, kiegészít Technika 4 hét 16 nap Magyar Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Magyar Óra anyaga: Csoportbeszámolók a többi csoportnak Titanic: növények, Delfinek: állatok,karib- tenger kalózai: vízfelhasználása, szennyezé- 25

26 26 se Egymás munkáinak megtekintése Készség-, képességfejlesztés: emlékezet, figyelem, rendszerező képesség, előadókészség, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése Módszerek Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: projekt termékek, laptop, plakátok 1 Ráhangolódás: Beszélgetőkör 2 Jelentésteremtés: csoportbeszámolók, bemutatók 3 Reflektálás: Minden csoportot értékeli a többi csoport, mindenki egyénileg beszámol arról, ami érdekességet megtudott a másikak beszámolójából 17 nap Ének Évfolyam: 3 osztály Tantárgy: Ének Óra anyaga: Projektzárás, bemutató Kiállítás az elkészült munkákból Készség-, képességfejlesztés: Emlékezet, figyelem, együttműködési készség, Szóbeli kifejezőkészség, rendszerező képesség fejlesztése Módszerek: Frontális osztálymunka, csoportmunka Eszközök: Laptop, plakátok, elkészült termékek 1 Ráhangolódás: Trópusi eső című játék a vendégekkel együtt ( 2 és 4 osztályosok, tantestület tagjai ) Közös éneklés : vízről szóló dalok felismerése dallamról, ritmusról 2 Jelentésteremtés: Minden csoportból a szóvivő ismerteti a csoport feladatát, témáját A jegyzőjük elmondja, milyen produktumokat készítettek ez alatt a 3 hét alatt Ezután a vendégek szabadon körbejárhatnak a kiállított munkák között, megnézhetik a laptopon levetített bemutatót 3 Reflektálás: A vendégek értékelik a munkákat, bemutatókat, a csoportok előadásait Jutalmul az udvarok vízi bombázós játékot játszhattak a csoportok és a vendég osztályok, amin nagyon jól érezték magukat a gyerekek 26

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Az időjárás és a mindennapi

Az időjárás és a mindennapi szka102_43 É N É S A V I L Á G Az időjárás és a mindennapi élet Készítette: Wagner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 480 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK?

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? Az egészséges táplálkozás alapjai az ivóvízfogyasztás és a folyadékbevitel ÉVFOLYAM: 1 2. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 1-2. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet!

Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT. Üljünk a térkép köré, és tekintsük át az előzetes terepgyakorlati útitervet! Tanóra / modul címe: KOMPLEX BIOLÓGIAI TERPGYAKORLAT A tanóra célja: A Szársomlyó - mint ökológiai egység tanulmányozása, vizsgálata. 1. Feladat Nézzük meg közösen ezt a filmrészletet! 2. Feladat Üljünk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak

A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp 2008.06.19. 13:19 Page 85 I. A PROJEKT BEMUTATÁSA, JELENTKEZÉS 1. A pedagógus a ráhangoló tevékenység után (lásd konkrét lépések) bemutatja az általa ajánlott, választható tevékenységeket

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: 2010. 01. 27 28. Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben