Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait"

Átírás

1 xxv Iwfolvm 8ud est 1935 iuár 15 2 CSEDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI! MOUÁCSY LAJOS százados StlfUlllDUI llll BUDAPEST I ER BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjeleik midebő t é es 15 é Elöfl:r:etesJ : Egész: 6vre 12 p96 fet'yrft 6 peoö H:ek egy Istebe} hiszek egy "omb" egy ístcl örök igzságbtl \1 " " Hick Mgyrország feltámdástiboli he lt Hiszek Ngytkrítás Telofo: Post8tkrekp"ilt1 csekkzéml: egymásk z emberek besorolják egymás foltjit " közöse megvédett emberi gyrlóságok tegerébe -Szívese elhiszik egymásk hogy ez elle tei em lehel h tehát dolgát léyegébe redese megesiálj vlki Igy is elég biztoságos meg keresi keyerét mi z átlgos polgári felfogás szerit tudvlevőleg z élet legfőbb célj A csedőr életcélj már eoél mgsbbredű s em egedheti meg mgásk z ilye gyegesé gek kéyeimét és tuyságát mert ezrek és ezrek lesik mide mozdultát figyelik szvit firtt ják szokásit Velejár ez csedőr kiemelkedő megkülöböztetett helyzetével: töle emcsk szo ros vett szolgáltáb hem emberi mivoltáb is többet követelek Ezer és ezer embert kell éháy csed6rek redbe trti s ebbe fő eszköze em 8 szuroy hem z emberileg is pél dás egyéisége H tehát II csedőr mgák sem tud még legpróbb emberi dolgokb is pr csolid em trtják z emberek lklmsk és móltósk rr bogy másokk prcsoljo Akik emcsk cipelik hem meg is tudják láti mguk gyegéit szűtele hrcot vivk ezekkel z úgyevezett gyrlóságokkl mert sz bduli szeretéek tőlük de em bírk Mide vsárp megfogdják hogy hétfőtől kezdve le modk erről vgy rról 8 rossz szokásukról de hétfő midig yomtlul siklik el fölöttük elsikkszt j gyegeség tgy repül ztá z idő miközbe kopik lelki testi vgy ygi jólét egyre jobb elhutlmsodk szevedélyek és káros szokások - ezek z pró foltok - s z efféle vergődő ember mid lejjebb csúszik z élet lejtőjé Tlá em oly mélyre hogy mide odve ssze de z bizoyos hogy kiegyesúlyozott élet csú csár ezek z emberek soh sem jutk el Ezért em szbd ekük zokt bizoyos Egyik furcsság z ember természetéek leszokásokt midutl elodázott hétfőre hlo hogy komoly küzdelmeket htározottbb szi gtuk hem még m most zol kl kell lárdbb modbtók köyebbe tudjuk seperuk mgukból z erkölcsi szemót prját is ti mit z pró gyegeségeket kellemetle Redezzük köyörtele gytkrítást pókhálós szokásokt ezeket kicsi élősdie ket z erkölcsi és srkkb ib pusztitsuk ki mgukból midet fiziki jvko Úgy tpdk ezek z emberbez miek jelelétéböl zt érezzük hogy megcsúfolj mit kutyához kullcs: em pusztul bele beteggé skrtukt mert mide csk eze múlik sem válik de yugt sicse töiük soh Meyi bjl6dássk bjtársi egyeetlekedés ek és tekitélyrotó bllépések vetjük ezzel végét! Már pedig ez éppe elegedő ok rr hogy z A:t élet bőséges példtár bizoyitj hogy gy ember se hivtásáb se mgáéletébe teljes dolgokb ott vgyk egymás oldlá megvédi értékűvé e emelkedbessék mert ezekkel hszo z egyik csedor másikt z élete árá ls volt tlságokkl folyttott szütele küzdelem eltereli képe tehát evetivló hogy hszotl Ido figyelmük és erők jeletős részét komoly bogerktól feésegéstöl krjcároskodó irigykedések teivlókról Midutl beléjük botluk s oly z életük épülete kár ház melyikek z lp től és más plszkál6dától em tudjuk egymást meg kiméli De emcsk egymást hem mgukt yg vihrálló kóöől vló gyvoásokb mi sem mideféle ártlms szokástól egyébké! de más is redbe v rjt csk éppe körül elfogdhtó élvezetek túlzásitól és ttól sok kel járd s z udvr tele szeméttel hulldékkl lemetlellségtől mi z efféle hszolltlságok mitt Hiáb igy prádés flk jtók blskok s kert éri z embert holott lpjáb véve mide képes be szípompás virágok is m ert jóizlésű és ség megvol beoe hogy ömgák hivtásá szeretö ember gykodv közeledik z ilye port sk és másokk ls hszár és örömére legye hoz s ikább átmegy z utc másik felére semhogy Amúgy is évelejé vgyuk még mikor mi szemetes járdá végigtlpljo de redes ember leviz-sgázttj mgát bból mi tgy risztják el mgktól sok z emberek volt és ekikészill k mi jö kezdjük bát z bizlmát holott pedig lpjáb véve érdeme""k évet ilye áltláos erkölcsi gytkritál Ráz volák megbecsülésére mert vk gyo J z\lk le mgukról egyetle mozdulttl ezeket z és hszos tuljdoságeik vsk tlá kie>elkedo élősdieket mert h beleboyolóduk folytoos és érdemeik ib z egyéoiségük bátó voás8l mégls meddő jellemcstározásb soh ömgukkl elé bizlmtlá teszik z emberekel gedett emberek em leszük s kkor pedig hiáb A polgári életbe ettől áltláb sekiek \!órjuk hogy mások legyeek veluk megelégedve esik komoly bb bátódás mert kölcsööse elézik eligzi re?

2 1935 CSENDÓSGlLAPOK Az örsök krbtlmi szolgáltáról ht: BALOGH &ela l"zredes v re A fejlódés örök tör véyéek mide lá muv éle kij1öf R \ elés te f61droí k delve A techi szociális gzdsugl e:' ut emberiség j61ctit el őmozdító embe politiki u6vl midzok kérdesek melyek z l mutt dás hl os folyto k hozhtó ggésbe összefü séggel k Ez fejlődés em áll meg város htaráb fjub8 vló bebocsátását is követeli Igy lss ls flu is megváltozik A rövide vázolt fejlgdési "folymt közül gzd sági és politiki élettel kröltvg megyilváuló mozgl mk éritik legjobb cscdol19ég közbiztosgi szol gáltát ezért idö$zerüek trtom hogy 8 krbtlmi szolgálttl behtóbb fogllkozzuk A csedórségi krhllmi erők HiredeJéséél lotos szerepet játstík ehéz gzdságihelyzettel kpcsolto s lkosság yomott hgult hem Ayomolt hgult emesk gyobb mozglmk hem kisebb ép gyillések Ildó\ égrebjtások sztrájkok tervezett éhség felvoulások gyesek megélhet!5ébe v gó miiszteri redeletekek mi t pl z ismert tejredeletek fi végre hjlás is okot dhtk z yir fotos országos yuglom megbolygtsr Ezeke kívül még sok itt fel em sorolhtó és előre em láthtó esetek fordulhtk elő melyek mid lklmsk lehetek közbidosg sulyos megzvl11sár fiye esetekbe közred fetrtás és meg6vils érdekébe cscdórségi krhtlomk kiredelése szük- kor veszélyeztetheti közredet jur 15 séges 6s idokolt Miutá krhtlom kil'ede-iéséek midig mb és más céu II krhtlom reszéről is midig más és más k ö rültekitő eljárás szükséges H mide szolgált vezéyléséhez és teljesítéséhez ruglmsság és céltudtosság szükséges ezek kellékek krhtlmi szolgált el1átásáál fokozott kell hogy ervéyesüljeek Hogy z örsök eek sokoldlú krhtlmi szolgá fegyvel'hszált élkül is eredméyese meg tudjk feleli rövid áltláosság b fu; pár gykorlti péld keretébe z örsöket éritő mérvbe útmuttást óbjtok di jelelegi viszoyok kr htlmi szolgá között leggykrbb elöfordulhtó ltok eredméyes el1átásához Cikkembe emcsk jót és helyeset lulllem z egyes belyteltu1ségeket is felvettem okulásr gykorlti isme reteik bővítésére ltk tervszerúe lebetöe Altláosságb Krhtlmk kiredelése tortéhetik htósági fel bivásr-igéylésre megkeresésre(szut potok) vgy pedig potok) z elöljárók prcsár \Sz'Ut A SzuL 536 potj szerit krhtlom létszámát kivezéylő csedöl'prcsokság htározz meg mely felelős zértf hogy krhtlo m oly erós legye hogy feldták mide köriilméyek között meg tudjo feleli Az igéylő htóságtól tehát tudj meg zokt z dtokt melyekböl krhtlom megál)pllhtj A Szut 64 p 5 szükseges erejét lpotj ezt redelkezést kiegé- JÖVWlIk jöuu1jkl hozuk tömjét lte oltárá'lk: )guágot Mogyror"zóg'lkr' H(1zmctlék flu1b tde"yám ott ke8eregl de em merek mei mért hogy igy kcll letlíf Hogy MZ1Ikk flár cirill betű ittl Tudoml hoglj h ezt megláto1l1 elfkdok sirl'lz J6 z Iste d még mgyt KESER[GJ TURUL AlADAR NE N ke eg; Turulmdár hogy Jékf! d leégett M1re lr tv '\t1rit újr te": 1lljd fmk ed; OottdJG lest J6 hteek te egf my hrodr ' Jó z lste d mjd bimbót A eyued6 ágk: )g(iágot Mgyror8wglWkJ" Hová lttl Brdélyor"záU Tfdjd-Huyd J vár' HO"li 1ctt l Rákóczi sok k"ru tyj1 Hou lettet K11C I 3-Kolo txít T(myOJ uidékd Csk 3Uttogu htk ott 8ékelY'6k br"3éd 2 lste d még hgot N ém mgyr8ágk: )guágof Mgy-rországllkl'l J6 e I 1rossoi dóm tlblö81 mély horrj JCl Ide hllik egé 1towf71k z régi l1g; ; Megértjük muz8ik6;ót J mi"thjl1f pl 1' ' MiJror jöttdk jó mgyrokj lt'mfjj "i<r9tt>1 Megs:ólldt Beh;t ki! hd-k: J)gozs4got MOgyroTszágllkl" Turulmdár leu még Jészked Hál1lk mi m!7ukk régi Jttáruk; N8f lc3'euk m; 08okorágJ emsoká megválik Ikbb együtt esil/k mjd el z utol36 szálig! Vérük árá hof!zuk mjd el Mire m1ujók várk: Ne keseregj Viut''li'Ívjuk 1gzságot MgyrONlzágookl" Dr OSILLAG KAROLJ' A tiszt sszoy Irt: ElmER KAUIAN Viki R6z 80 zért met d 1 heupicr hogy lku dozzo koiákkl kirkó bolto sokkl hisze odhz de Hem mert ez p v8úrpi sétákál i s tobbe igér mide hete mer t vidékt61ls sok vk meg l!ekor egyma mell ett mideki ott ác$orog s o rok krött!'- Uszteletesé sszoy meg gim zist láyo IS megjllrjll k mg ukt s jegyz6 úr is szívese cl

3 1935 juár ls CSENDőRSmGILAPOK 35 szitt Eszerit csedőr illetőleg z örsprcsokság állmi és társdlmi red vllás ellei emzetisegi mukás és egyéb társdlmi mozglmkt figyelemmel kis6ri észleleteiröl jeletést te:!z dürgó8 uctekbe vlószíű zádékár61 idejébe lehetőleg világos és helyes képet yujti Ngyo fotos terepfelderltés is" A felderítés tehát közbiztosági szolgálti uem potból megfelel Szut 6\1 potjáb fogllt egyes kőzbclep csedörségi olgálti feldtokk Az örvrcsok részére Szut 573 potj elő A Ielderítést csedörgi vgy közbtosági szolgá írj hogy 8 szolgcilt vezetéséért z örsprcsok Iti yelve evezhetjük hjrszerzésoek megfigyelések felelős k meghtározás hogy mikor hov milye ;mhtolásk is mert ezek z utóbbi megbtározqsok feldttl és melyik csedór vezéuyeltessék szolgáltb közbiztosági szolgált léyegéhez közelebb esek teljese z örsprcsok belátásár v bizv A továbbikb rovidség kedvéért csk!elderités" ki ASzut-k utóbb hivtkozott redelkezései tehát fejezést fogom hszáli mely mgáb fogllj z felderitésröl hirszerzesr6j és ezek lpjá szük$4ges előbb említett foglmkt is erő kiredeléséról itézkedek ASzt H p otj pedig A szóbforgó szempotból felderítés eszköze meghtározz bogy csedörséget hrcszerűe meg Szut 6S potj lpjá vezóyled6 redes" "felszóli támdó vgy k ilye módo elletáuó tömeg elle tott" é "elleörzó" szolgáltot teljesitö járorök továbbá redelkezésre 6116 hrces7közöket brcászti elvek flszut 82 potj szerit csedör6kek szolgálto szerit kell lklmzi Ez utóbbi teht kiredelt erőek kivill eszközölt köt6lességszerü megfigyeu5 tovéke)lysége J mikéti fblhs:jiálc19át sz4bályo::z de eél felderitésél Szut 359 potj értelmébe Midezeket összefogllv B ktoi szempotból be'jug6k lklmzás is elegedhetetle ézve mcgá1lpithtjuk hogy krhtlmi S20lgáJt A felderilő szolgáltai járőrök eligzítilsár gy teljesftéséél három f6téyezö játszik szerepet: súlyt kell helyezi potos meg kell htározi hogy z z 1 A/eUleri/és (hirerzcs l118gjigyelé8 puhtolás) 2 A felderítés (hitszetz83 megjigyelés puhtolás) cdpjá'tl megfelelő eró kir6lldelése 3" A kiretldelt lurrhtlmi erőek "á lá't é3 mgtrtó$ likél/ti felh sz d 1 Felderítés (hfrsí!erzé8) megfigyelés plhtoló ) Hrcászti Gykorlt r R lpelveket: A felderítés célj vezetések - elhtározási lpjául és meglepetések elkerülésére - z elleség helyzetttröz és Ehhez vegyük lpul 1 füzet 169 potjáb fogllt felderítési tréfál kivel hogy Germ JuUsk is megmutthtj hogy megit v új ruháj hdd pukkdjo segéd jegyzője mellett Egy sz6t itt iej ott is elcsíp flilivel lehet éli belőle egy hétig De m másért is ki kellett jöi Egy levelet kellett bedohi postládáb Olyt mit sok Mikor befordult z Arpád-utc srko eléje piroslott levéllád mit egy gy virág R6z szíve megdobbt s vér kiolt bőre lá MU teszek? A lád résé fogkt felbiijetette febér boríték bee fekete méreg A post lád meg se rezgett mikor beléhuuott súly mit vii fogk sorok kiek irták od Ott súly tlá szétszkitj szivet melybe beléhull Ezt krt ki irt Fekete Márto őrmester ott állott brom!isorou Figyelgetett jobbr ézegetett blr MiUl zért fi zeté z állm! Jó dolg v de Jolák is HOgy1lD is számíthtott m hogy még csedöré" lesz? Mikor lig v vlmijuk? Gzsi Joláál húsz ls kd csio sbb tácosbb módosbb hogy tudt rilkszti m gát erre csios emberre? Ht h6pj mult hogy Viki Róz midig ezekre godolt mert vlmikor zt hitte csk ő tudj megdi Fekete Márlok mit egy sszoy dht Nem járt utá hogy Gzsi Jolá krt-e z lei mlvé lett s em is tudt hogy mikor megkérték ke út em mőd jutott eszébe de csk szemébe gyult eligzitást végzö prcsok mi midet kr megtudi Rövide összefogllv megáupitbtjuk hogy csk z álldó és folytt6lgos felderítés utá tudjuk meg állpíti lkosság bizoyos iráyú hgultát egyes esetekbe pedig yomott bgultlttl párosuld6 és szádékolt tömegtevékeységet mi végeredméyébe yugodt és szilárd közbiztodság megzvrásár lklms H z erre hívtott ledörprcsokqk t!zeket szempotokt álldó szem elött trtják kkor fel ligyeleti területükö 8 közbiztosági állpotok yugodtk meg köy Köyek melyek miót sszoy midig visszjöek midig gyklj)ribbk melyek hol boi dogságból fkdtk hol mgáos éjszkák csedjébe termettek Mert ób de sokt volt egyedül óh de sok szor hiáb ágyzott! Mit tudott errol más? Viki Róz Gzsi Jolá szerecséjéek zt sc Iátt ezt résút hogy csedör88szoy mlg oz -ur mások életéért és vgyoáért egész pját éjét tölti ddig omg csedőr legközelebb vló vlkije védteleü:l és árvá v odhz A tiszt ágyb csk forgolódi leht és gykr rátpití forró párák slvársllgár od hol z ur feje kellee piheje Kik tudják ezt és kik godolk erre"? Viki R6z csk zt látt most is hogy Fekete Már to öl'mesterek tolls klp 'áryékolt br-piros rc elégedett Megit és még DÚdig ' Hát mosolyogjuk rá em sokáig lesz z Igy kell szivese e láss hrgot még eltlálá hogy levelet Jjj! VikJ Róz láb reszketett míg elhldt csedör előtt Hideg kergetődzött ft hátá forrósággl de ki birt Kicsit kábult volt utá de számoli zért tudott Nyolckor kiszedik ládát tizkor már clmzettél lesz Délbe z sztlál ztá? Biztos torkár ksztj ez z ember fltot k ft yvlyásk Először is z írást figyelte Fekete 6rmester Nö írt em vitás Helyből Kl z ördög s mit krht? Miért em jött él6szóvl ki kr vgy mod? Hogy feleli lehesse d zomód Hát 1iY z Jé1rás jutott szeme elé:

4 CSENDőRSlWl mide tik ö ke t rert lel:zdek meglepetések em érhe kedi mw k tud yos dlil"á o eszu1vei esbewgr ;( e er '" z SD" ti1 i dul lótr k e Közbiztosági zvrok oem fog ékbe mert telles áért t órekörletek k őzblztosági áupo t e sség ő el l e f 8 yugodt viselbetik ezt kisebb kb Ami már fl terep fe lderitéét illeti is lehet m:rt 8 :tzut tlmi szolgáltokál éh meuó e k lpos es re5zletes r o d 351 potj szerit mide cse em szbd megfeledkezi rzziáról Bpp' úgy fotos megtudi zt ib bogy klki"e (mel)' házk l koir) száúull v gy em lht krhtlom Midezek kérdések álldó go d Jt kell képezzék z Öl'sökek de Dlego!dAsuk mide vrb tó mozglom előtt helyi ismerettel kell blri vgy vidéke H zob vlmelyik községbe tegyveres el be) figye!eid joek telsó60rb iprte1epek megcl0zoleg leussj vgy tmdssllebet végezi legpróbb res:zletekjg meó terepleluerltesl keu!uijjuk eplte81 DzK egyt:s ogy I Uplt Meg Kell éj logve (kl6zogtlh3ek erkelyek Lúztlo levo 801Wi:Ok yujts roeyloc kok) plol:wdl telőyuások tuy k 3JJllIt z eueugujok tuulésere; bogy psz z:m wbtók ezekhól h8zkool z ulck; eidodlk-e!;lz UlW b fedezési le hetőség \útárok kiszögelo házk m ély kpuflijk) ; egyltj mozoght-e krhtlom tuz hrc eseté z utcá 8 b em meyibe 81IUWsk! udvrok és telkek z elöremozgásr illetve hogy Dllket lebet -z udvroko és telkeke át szukég esetim moz gást butositi tkeritések l:ombol lwierulese átmá szsi lehelósegek) Dye lpos fejderites m elle tt kr htlom vfus8g helyzetbe Ug kerülhet es 928bd roozgásávl z eredmeyt biztosithtj várhtó mozglmkál juár 15 ség eseté zi H 1935 LAPOl{ fokowt sullyl esik ltb d 2 Jf6l dtr ités Jpjá megfelelő erő kiredelése telerhest 8 JrorulC t:::i z h z d 1 ltt tt-}lt egyes cseorbk SWIgBltito k1vul vegrejtuuh (XSprcsoK ezeket mfeket o5szegeij hog y kbj'jl8t1dll szclgl8t ercctmeyes tfyc ero zum6ye8 U es merjege teljeslle&:ez H z ör sprcs ok mérlegelése utá zt látj bogy z örs letszm em elegeo hlsztst em tul'ó e5elekbe szukseges eró lreuáelese vegett ut wj p lpj szomszt:á os örsoket kozvetjeut!deg Keli ke resrue de ezt Jeletei szryprcsoksagk is kóteles Egyidejűleg szkszprcsokk is jele t é s t kell teie Nyut mellek l et "htegjegyzes" 1 potj ertei mébe H kiredel t erő 14 föig terjed prcedok z örs tóyi vgy eél gyodb osszpotositas prcs ok 15 esetebe b Usztet em redeltek kl prcsojtsgot szk&zprcsokk kell átveie (::izut 5':l p) l!;ttól eltekitve szkszpl'sucsokok s timt 584 komo:ybb ellezegütés sel kell számolw felderltés fotos feldt k meg éjlpitáse hogy titkos fegyverll:ezés Lem folyu-e em rejtegetek-e megblzbttl elemek fegyvereket fi ide ge vgy beukó izgtók em gtizdáll!:odk-e? S2ük-'" pot 2 bekezdésébe fel sorolt zol kíszálli kötelesek H krhtlmi erő esetekbe belysre kiredeléséél z elóbb irtk szeriut járuk el vgyis helyzetet - éphgultot íelderltjiik és f ejdet'tté s utá beérkező hirex lpjá "Vlki ki csk jót kr mgák" j6t kr "Csk" Hát ml rossz? belyzetet mérlegeljük kkor mg utá Igy z Eleite még csk éj szkákit mikor mg s zol gáltb tyákt járt s másokr vigyázott A m gáér em tud eléggé ügyeli mgáér ics zeme Mostáb meg mr ppl is h mg 8 lktyb v Köyű lulesi mikor jö hz hisze kpulától végigláti zutc811 merre hzjár s ku ty kertből bmr elilbl Azt se látt hogy Blázs Ji hogy kerüli mgát zt Be tudj hogy mg előlt v ol t ki mez körül dogott? A2;6t úgy látszik édesebb méz Sjálom mgát mert vksi A jámbor Jolá meg em is egésze jámbor" k szór mit sszoy Szut 5::i6 pot]80 szkjtóból Belép zjtl gylog kp u zárkttásr sz szoy meg idul feléje szjves szeme sugr meg öröm mosolyogv szoritják meg erose egymás kezét odbu} t tj krját mzek ém fitl tes t forró teljessé gét bát hzugság ez? " Hát így beszeyeztak becsüle tét igy krják kisemmizi fluból hol viz hozt eve em itt születettek? Blázs Jivl? Teyere csup "íz lett levél bee msztos görcs Kit jtó cspódott Körülézett Mid e helyé ' A láb reszket Leült Jól esett ek i p ihe és Ugri és szld Fekete M6:r i k el lett :to örmester htodik hópj érezte új vol lábik de igy krt leü li élete boldogságát és csk z éjszki A SZó mi kibujt szolgáltok h o mi z gyából: öli! - megcsedesítetle lyositották el rgyogást mi k örülvet Blázs Ji? te zót Az éj szki szolgáltok melyek h csk Ig le\' él igz hát mert rról ö is tud hogy mi b b ól állák hogy mei-jári kell De ez legkö kor eloszor beszélt Jolál yebb rész ts ezt zok tá már kézto g6r hiáb mgyrázá másk mit cseodőrek mgtj készültek Igz lig látj mos táb yomorul t t tájtlk em érti zt Be ki! hát kkor más ib igz'? '" Hát es most már él t e rgyogó cskugy mer e sze tükré becspták sárrl mocsokkl? " Ez mébe ézi z bitg ilye utá ez hé? Igz bát Vsút lf'vegot Iert eldugsrolt vl u mi torkat k eservi tcá Jár bz elláti végig t! Hát zért várt vol Jolá kpuál? Hát tí A levél fekete sori felállottk feléj t6 ür meg Tr bács i zért e rcáb YÚI mosolyogák b tlálkoz és %Úgtk silizegtek zs1vjogtk és k? forró levegöt fújtk mgukból szob velük forgott A pis z tol yál zsebretette szekréy k Tudtos most már pdok elidultk és Fekete MArto vlh ' mjd leszkd6 szívvel gy 8 k l6dult A zj felébresztette Most már észrevet te Kit z udvroq rgy hogy szeme elott vörös krikák ugrál ogott psugár s beue ft k és ezek között gyerekek Vlho sturkeplá! femrflu ház Ki túlsó széli'öl d udvrá 2 l l ohogott déli vot Fekete felfog l!ryékáb brszem6 fehérfogú t ezeket s tö rődött 8lZoy k ÖrU1ö zokk 1 VISZO ozt lovász kös ' :psütésbe mit ezutp6zek gl zötését mbok 'NlPkede Eltdult hz zo!lz útod hol edd ig Ny ugo dt k kályá: :

5 1935 JYIlur CSENDöRSJ!':GI LAPOK 15 tglltkk teszük eleget mely szerit krhtlom oly eros legye hogy feldták mide körillré yek között meg tudjo feleli d S A kiredelt - összpotosított krb tlmi erő felhoszáltis és fellépése A krhtlom prcsok teljesitedő swlgá lt elött köek - terepek - zt részét hol krhtlom lklmzásr kertil szemrevételezí bból célból hogy krhtlmi ent hogy milye lkutb fogj odvezeti s helyszioe milye!kztb fogj felállíti lklmzi - Kisebb krhtlmi erők lkimzásáá l helyszí előzetes szemrevételezése el is mrdht mert ezt pótolj II helyi ismeret szemrevéte M előbbiekbe tárgylt terepfelderítés lezés csk redes viszoyok között modjuk felszótott szolgált teljesitésekor lehetséges H krhtlomk redkivüli viszoyok között pid lázdás stb lklmávl idege körletbe- zol kell fellépie kkor csk megközelítés (elóyomuis) és hrcltti felderitésre szorítkozhtik prcsok mert előzetes szemrevétele zc!sre ideje és lklm icse Godoskodi kell egyes járőrök Mt! folyttólgos felderitésrol is teljesited6 Krbtlmi eröket cskis zart egységbe lehet lkl mzi hogy z erő szét -e {orgócsolódjék Krhtlomr kiredelt erőt járörökre szétoszti em célszerű mert zok tömegbe sodródk miiködési Jtépességük megbéul A krhtlroi erőek ilye módo vló helytele l klmzásár közlök egy megtörtét példál X volt és zt godolt hogy eek így kellett lei bizo" yos Egyszer pp zt prédikált - jutott eszébe - hogy z ember sors elórc meg v irv zo csk megirój tud változtti ' Hát kkor eki így írták sorsát Hogy befordult z utctijilb szeme odtpdt szom js kpufár Puszt z semmi és sekl ott Ház kéméyé egyees füst omlott vékoy és ryb z egész utc pryb Az emberek rcá yug1o vidám percek emlékei Földreesett fejét újból házához' vozott vlmi t búcsú hogy hát mielőbb h már {gy lett s kkor olt kpuál megeleveedett világ Ngy kék virág hjlott kpur s virág fehér szár eléje itett vl mit Meghökket z eddig mosolyt keltő és midig Tárt látomáso 8 z ördg odbet sugi kezdett: - Most it búcsút k ki megy töle s em o k id jö hozzá! Fekete Mártoo meghökket meg krt fogi m gál érezi krt hogy ö z kit párj vár z élete másik fele ki kösz()dtést hit jötte elé s mosolyáv! eskliszik újr kiek tárt krj kész fárdt feje lá ' s z ördög sugdosott még sugdosott vol tovább de úgy érezle hogy vlmi csodáltos tisztság SOSe hitt ősziteség vlmi pzrféyű szeretet ugy ömlött feléje o hirtele kpu kék virágjától mit fijggöyte le blko beömjik pféy A vér z rcáb kivá kozott és szégyeli kezdte mgát Its ekkor szitkozódás robbt ki szájlm: Ki írt ezt eki? Ki tudht dologról? Az ördög vissztért em hgyt töpredtjei SUr 37 föyi lkosú városi jellegű gyköz8égbe z eiözö or szággyűlési képviselőválsztás lklmávl mdáturoot em yert képviselőt kit z' utóbbi kpvi5elővájsztás lklmávl országgy61ési képviselővé válsztottk o köz ségbe vló étutzás lklmhl község lkosság U epélyese fogdt és lelkese Uepelte Redfetr tásr kb csedőr volt z örsö összpotosftv A A prc5ok ezt z erőt fogdttás s:cihe Iyé község fóteréo és z odtorkoló utcák végé jlir örökre osztott fel úgy hogy egy csedör sem állott re delkezésére kivel késóöb itézkedi tudott vol Amit 8 közöség lss gyülekezett járórök éppe oly ráyb vegyültek el tömegbe A járörök egymástól szétszkftv8 beszorultk z Udvözlésre összegy(il t főyi tömegbe ugy bogy még puskájukt sem tudták vol levei ft vál' l ukról H vlmi törtéik és krhtiomk fel kellett vol lépi em lett vol cselek\'öképes egység Sze recsére redzvrás em törtét Dye esetbe dott jelre csk puskát ke csedőr vájlcir61 leemeli s ft krhtlom megszút Ebbe z esetbe helyese cselekedett vol ft p rcsok b 3-4 járört kithgy z utcá és re többi csedört pedig közeli községházáb esetleg megosztv még egy másik lklms ház udvráb zárt oszt&gb trtj készelétbe hogy szükség esetébe eredméyese tudjo fellépi H kiredelt krhtlmi eró oly gy bogy bból járőrszolgfiltr portyázó járörök ejvohtók rr egyes jár3röket szoros vett krhtlmi szolgálttól el lehet vol A krhtlmi erőt Gylogság! (Lovssági) Gykor- gette hgját még csk pár lépés most kell igyekezi mert elvész számár z ember s mit zuhtg ömlött Fekete fülébe: - Látod hogy Jesett eru várt hem lesett! Lesett hisze máskor csk hrgszó utá jösz s kkor is ott áll Ho tudbtt hogy jösl:? Nem várás ez! Nézd most hátrfordul feje és mégis iteget! Félti z rcát és szemébe bút! Hátréz távozó utá s em előre z érkezöre ember hát siess! Fekete meglódult Hzért Szeme átsiklou keríté se Sehol semmi Asszoy hová leu? Hogy becspó dott kpu koyh blko kiszólt z ismerős hg: - Migyárt megyek! A hg szállott lebegett csegett és Fekete Márto szótl mrdt r Be e szólt sszoyához Kpkodv gyors ézett széjjel szobáb: sehol semmi A tiszt szobáb lódult át szite lélegzetleleul: semmi yom ott se büek J6les tisztság yugttó yuglom A gy sztl srk cér vászo Közömböse szldt át szeme ottj de visszfordult Mith fehér rgyo gásból pró kéz r6zsállott vol feléje Kezébe vette z egyik drbot Alig fedte el izmos teyeret z és oly foró volt mégis és kcgott htlms ujji köz6u: egy csöppyi bebig Rjt kék hhzéssel: MBrcik Fekete meggyötört gy C$k kcgást hllott dlt muzsikát z pság csodáltos boldogságot dó muzsi káját szeme megtelt forr6sággl mozdult hirtele z jtó felé hol ott látt lágrgyult rccl Asszoyát 8Z2:l 11 mosollyl mivel vjúdott sszoyok szokták elmodhttl kijukt megkoszorúzl

6 kell meglkiti é lti Sbályzth fogl ltk r\t \ ezeli tlmi Szolgált EU! A2 A-15 "SzbáJyzt Krh -áb toglltkk 6 v köy álti táár" cimú szolg csok fokozott figyel szem el6tt trtásár mide pr htlom h már mű r k lia : met forditsd evezeteseo temerúe lép fel és ozott h{jtár té kezde e ködés C:I BTór4k lklmzás- élkfu is biz tb"blmyire fegy1jct t08ithqtj leldtá?ujk sibr68 megoldásátj' leide A krbtlmi szolgált ervszerú8ége tehát rítésc1f 1r1eg/cleló er6 kire4t;tl68é és kiredelt er6ruk cflirdyos felhculztllílti(í lpszik t Ezck z íráéyelvek késztettek rr hogy z örsők müködési kerelé belül krhtlm1 szolgált tervszerű keresztülvilelével fogllkoum bogy z rr hivtott p" rcsokk támpotokt djk A krbtlmi szolgáittl vló behtó fogllkozás mosti gzdsági és politiki viszoyok között mit már zt cikkem elejé is érjtettem felette fotos Ig lják ezt másfél évtu::ed ót bel- és killföldö lezj lot eseméyek mikor emzetek és országok léte vgy emléte forgott kocká Sjos kock mi részukre rosszul fordult eredméye eek z ország megcsoki tás Ak idejé tervszerű krhtlmi szolgálttl z eméyek foiy6sák más iráyt lehetett vol szbi! Felteé8: X 1rs súk 4 Számitásb veszi Y község 5000 főyi lkosságát melyből 1500 felőtt férfi és ó v tehát h felöt tek leggyobb része épgyűlése résztvesz kb 1000 ember megjeleésére lehet szár1ti 5 Mérlegeli épgyűlés wgyát ehéz gzdgi el párosult yomott éphgultot Igy rr lyzett e h követ keztetésre jut hogy épgyúlés lklmávl esetleg redzvrás is előfordulht 6 Midezekből megállpítj z örsprcsok hogy ter-ure'i szol gált krhtlmi épgyűlése Ezért szükséges s é ít er feld ellátás céljából további felderítésre ézve Itézkedik Az ÖTs-prtlcstlok itezkedéb b"sügók lklmzásár 2 A f elderitést járörökkel fogj végezteti A ép gyíilés megtrtásáig öt p á redelkezésre Egy jár6rt z örsprcsokhelyett es prcsok A űlés gyráyük és ige izglmsk ígérkezik szel bkörű itézkedés látszik srukségesek A felhlvb illetve 8 épgyülést egeélyezö h uu-oz t épgyü1ést bejelető és kérő vlmit felszóll egyeek evei is fel vk sorolv pgyii1ése htógot Sz szolgbir6 fogj kép f vlsel d-tok /elteuéshee: y község 8% ors HomslÓl 8 km távolságr v t Mik OZ ÖTspru"ok II lt' A kovetkez5k: vot : teedőt lelmuá" kezh&uétele A felhívást vetlemezi és ikttj (CsIlsz A Szul 525 pot érulm' ebe 8 felbiváb fog4 lltk égrebjtását mérlegeli Miutá felhívásb fog lltk teljes Itése csed4 orscg feldt megáll It l z örsp8l'8csdok hogy felhivst telje:sitei ke 3 RéSZletezi felhivá! l&rtlmá hol milye tsvolsllgr lesz pgy(llés' p 10 1 emzetvédelmi és közbiztosági szempotból yeek épgyűlést beje letett és z egedélyt y ze lyek Ugyigy elbí rlllj épgyű1ése (cls ll okok személyét is Godolkodik fi épgyg-lés ee Milye Y kö7g t zöméek világézeti ártáuás? ; rti ukor tá I p Megállpítj tegyük fel hogy ' tllé epg)' st bejeletö A XVTI!zázd uiodlk felébed ml de ltivllset:red egy eur todtot kpott hdjárt frtm vewzedobe met lovk pótlásár Ez z G SSZe blzoy irkevés volt zo b bb z Idöbe tgc sok l:mlt 16 ker1l1b clleségtol melyekkel r0o'tkokl l lehetett zj pólll felderíté-sre; rás8ikb felderitésbe) Az okttáso jele volt csedőrők figyeimét felhívj Szt 82 po tjár II szolgálto kívül eszközledő kö tclességszerü megfigye lést'e és SzuL 359 potjár 1935 jpuár 9 é 9 órkor járás Tójékozttó 1 Az örs legéységét uktlásfloz -redeli) felhlvásl felolvss (Okttás közbe elóobl megállpításit em közli hogy z láredeltjeit e bcfolyásplj további eljá ioszolgbltj8tó irásbeli felhívást kp hogy Y község be N pohtikt párt részére 19 juál' 15 é 9 óri kezdettel köwgház elötti tére yilváos épgyűlés trtásár z egedélyt megdt mely lklomml 8 red fetrtásáról z örs godoskotjjék 15 okokt egy és z egedélyt yert személyeket é s szó godolkodá es sőség l zé s Azok ismeri mid kivételével Krhtlmi szolgált épgyűlés lklmávl 1935 iuilr CSENDORSGl LAPOK 3S ság lt eligzit k z örjál'8lk portyáz6sár melyikbe Y k özség is esik hol épgyűlés lesz A másik jár6rt távolsági kimuttás szerit vezéyli m elyek zokk tereptárgykk Icportyázásár y község körül fekszeek s előirj Y Jtözség leportyá zását is A já:c:"örök 2 ór mulv idulk A járőrök el igzitását 767/csf 1933 számú rede letbe foglltk szerit eszközli A járörökek épgyülés lefolyásáboz felderitésre következöket prcsolj: Meg ke állpíti: ) Milye épgyjilést hejeletö és z yert egyéek m egbízhtóság közbiztos6gi szempo tból eveit feljegyeztetl ) ( szükséges egedélyt állmi emzetvédelmi felhivásb felsoroltk b) Milye szóokok megbizhtóság ugy ilye szempotokból? c) Milye tesz beszédek célzt? dl Ngy-e z érdeklődés épgyülés irát? Sok fogk-e zo megjelei? ej A községbe v e gitáció épgyűlés mellett vgy elle? Idegeek - Ismeretleek em járják-e 8 ozségeket? Kik zok? Igzoltti szükség eseté z orsre eloveuti Hmis vgy hmisított igzolváyokr gy figyelemmel lei!j Milye ép hgult Redzvrást61 kcll-e trtm? q) Az örjárlb trtozó ugycsk erde kj6di kell bogy többi lereptárgyk ál lkosság flz Y k özség be trtdó épgyülésre el fog-e' mei? A épgyülés helyéek részletei ) 1) Itt (el em sor1t eset g egyéb megáupitások C1Y'h; H1c:tö ors szempo tjából jöhetek :égyü é h y rzső st cs k m sé Szgesek le e számításb l S el ét tö rme örsp r er h l e es szemrevételez1 A hel yszíröl helyszí r 8 ] zo l kz o;:;: h E gybe m egáll 'tj hogy krhtlom hol lesz legcélszerübbe felálli tó ' O : lu örsprcsok ezeke t prc il jlil'örveze

7 1 035 jur 15 31' CSENDORSGI LAPOK Tru!Jcl Ji/IO' espe-plébáos pápi kmrás vitéz P(lhJCIY Jó('1 vicrlus diuto és Bcilv68y Lá8:ló kálomuit6 klsérctébe 8zetcsté Iátogtást tett kóki öt'5ö ér megáldott cedőrkrácsoyfát A kl:lzgzdólkodl1s meg hlvl z Ilepi vcsofll8ztlhoz vit& Jo'olvy vicriub dlutol't ki mgsszarylá l>el!!zédbe mélttt szeteste jelet68égt tökkel lelrtj Lcgcélszerübb zob pe leiri és jrörvezetókek kidi 3 példáyb gé H hsoló célból egy gy kiterjedés ű örsáuomás helye vgy hsoló gyságú külközségbe kell felderl tést végezi kozségel szkszokr kell oszti hogy melyik községrészbe melyik járőr derít fel vgy melyik csedb!' végez szolgáltokivüii megfigyelést Az örsprcsok elhtározz hogy ezt ket jrót Y községbe elleőrzi mely lklomml felderítést mg részéről j bevereti Az örspl'csdok il reldcritéshez igéybevcszi II B embereit továbbá ppot jegyz8t títót községi bír6t iprosokt községbe még számbvehet5 megbizhtó egyéeket hog-y felderités miél tökéletesebb legye A épgyűlés mcgtrtáslüg B hálóztát kiépili Az öl'sprlldcsok felderítése tokr terjed ki mit 87 e1igzított ugyzokril jár6röké t\z d Stolgt1ltb61 z ijrspol'csok előbb be\'oul mit másik két jórl)1' és feljegyzett felderftéseek eredme yét újból átézi esetleg kiegészíti A bevou lt járörök járörvezetöit egyekit z ör irodáb redeli felderítés oredméyéről készitett jegy zeteket tölük átveszi zokt esetleges kérdeseivel kiegé szili Al:ért kell járörvczctöket killö külö kikérdezi hogy többek elött törtéő kikérdezés sorá mások!" ál ll jeletott és hllott dtoktól mgukt e befolyásol lssák mert ezáltl jeletések em fedik vlóságb megállpltottkt Igy tehát felderités eredméye ér té-ktele lee Ar örsprc$ ok jaörök jeletéseit mg meg állpításivl összehsolítj és legeli kiél'tékeli z igy yert képet mét Felderítés 1lj60 megfelelő erő kíredelése A felderítés dtit l': örsprcsok követkeök be összegezi kér5 d j A épgyűlés egyéek állm- bejeletését és emzetvédelmi szempotból em cgbkhotók d hj A szóokok megbízhtóság ltti személyekéhez d ej A beszédek tárgy egedélyezését közbiztosági hsol6 z d ) 8 gzdsági belyzet meg vittás d d) Az érdeklődés lkos5'íg miude rétegébe gy Sok l'észtvevöre lellet számlti d c) Id egeek részéről gitáció még em észlelhető de 8 lkossg 8 gyűlés tárgyávl sokt fogllkozik d I J A lkosság hgult yomott Redzvrstól is lehet trti d g) A épgyü1ésre z örskörlet többi községeiböl eljöek emberek Igy épgyűlése fő reszvételére kell számiti lesz d h) A épgyihés z Y községház elötti tére megtl'tv8 A szóokok községbáz elöt t felállitott emelvéyről fogk befizéli d i) A jáj'örök esetleges kulö jeletései Miutá fó fog épgyűlése megjelei redzvrst61 ls lehet tr mivel hgult yomott ti z örsprcsok megállpítj hogy Z örs 6 főyi téyleges létszam red fetrta!ár em lesz elég

8 CSENDORsror LAPOK kságt1 Szu\ Z16 pot lpja súryprcso Il)O r d6 coe 15 hogy dór kíreodclését kéri e még 9 rt (og redelkeú5ére; 15 (óból 2 (őt lktay órzésére! z : delk e vlbsz4hgyoj Igy egy lelj rj log z öpk r ök csedor ed6 vezéyl hogy Mére ául Kéri továbbá Az 1935 juár 14-4: 14 órár 8% örsre beérkezzeek bejeleti le eseméyt szkszprcsdokk Mjd godookodik vyled6 csedorök elboly1i:éről és étkzé!éröl Továbbr ls lotos teed6je folyltólgo feldrilé! Ezért lehetóe pot egy &égb> 3% örprcsllolmk jllrórt yel & Y köz i\ kiredelt östositott - krhtimj rő mái telll és mgtrtáb Mide krbtlmi ezolgáltál de bármilye egyéb uolgrutt CeUépé3él is p8j'csokokk - járőrveu töltek - két eltetöséggel kell :ámoldlok és pedig: 1 A feuépé!:él elleszegülés megtá:mdttás red Z8vfU"ás "lb D('[D fog elöfurduldi A krhth>m4k közbelépie em kell Ett rövi de is meghtáro7htjuk : zolgájt ol"" lfoly 2 A krhwom fellépééél eliesugülés roegtá mdttás redzvrás fog elö(orduli vgyis szolgált em JOD 3imá lczjllji rt mide prcsokk két tervet kell ké"! tet hogy meglepetések e árjék és b bármilye eset is d6dlk yugodt és tervszemie tudjo cselekedi Tehát z örsprc$dok tervszerfi okttás is kez detét veui A megermitésre veúye1t CJleDdőrök 1935 juár 14-é 14 órár z örsre beérkettek Rövid pibe6 utá z örsrlflresok AZ öbeli es II teljes felezereléssel ft lkty udvil - esetleg közetfekvő gykorlótérre - kivo ulttj vezéyelt CIIedöröket A kivoullt8 célj hogy redelkezésre MIb 12 örből egy lelj pul!km rjt lldto Egy órá át ""l!ild rárttedg gykorltot végeztet hogy cscdórök zárt is ösk szeero jbk Elgykorol rjb l6 molgá8b ttj fl oépgy(jjés szthelyére vl6 felou 1Ast fetállí wt figyell!t biztosítást eltogbok eszköz1éeét elfogot tk öl"tését 6ZuroytárdásBI tömeg szétoz1tásét krhtlml t1izelést végczelui z elledrze gülée megtö utái mglrtmt H fl lkosság 3" gykorltok végte hjtisát esetleg látj ru: egybe eróe figyelmeztetés l8 l ehet esetleges i dultik fékezésére A krhtlom preo16 fell épése tehát már itt "ette kezdetét H visulgodoluk előfo rdult krhtjmi szol gliltokr mikor krhtl om bsoló el5készulete ket tett krhtlom teuépbe bizoyár etmá mide redzvrás élkw folyt le Példák erre egy megtörtél esetet köttök >'lvekkel ezelőtt P gyki be iuég melyek lő lk g v!ge l%&im ország ll gy l!oi képviselő válsztlut volt A; veaztc" tél részérl erlsukos és fe yege tö kije let&ek hp?lik et bogy mdátum kihirdetésé él "ér iog folyi A lkoág féle lme érthe1j3 voll mer t ' el6zőc éháy testi!!értés már törtét A mdlltum átdásak reg:e lé z Öl'! és vezé yelt kb 30 cedor Y&ub lorkozott és éháy 193!i juár 15 blly vezéyszó utá feltűzött szuroyl zárt sz ség föutcájá voult 6 helyszíre kszb8ll köz éy: Az ellepárt részéröl jóformá seki sem jelet meg mdatum átdás leggyobb redbe modhti templomi csedbe törtét meg E kis kit rés utá folyttom dz örsprcsok elmé Eredm lti okttását Bevoulás utá sját örsbeu láredeltjeit és vcréyelt legéységet "ktt8shoz redell Felolvss fethivást Tájékozttást d feldete8 t\) i } potjib fogljtkról Felolvss Srut de vo8tk pot]lt melyek éptömeggel szembe vló fellépésre és kr htlmi szolgáltr votkozk: Okttás utá kb 18 órkor vcsor :etkezes utá já"rort elö 7etes prcs kidás utá eligzít Y kö"zségbe hogy 19 órkor z örsprcsok 2 két főből álló két járór ott ügyeleti 57o1gáltot trtso feldedtést 8 gyűlés megkezdéséig folytss Célszerű b ezekek jr órökek eg-y-egy tgj z érdekelt örs létszilmáb61 járőr másik tgj pedig z örs megcl'ősitésérc vezéyelt legéységból kerül kl Járőrök eugzílás!hoz prcs : Első és második szémú járór Y községbe útbidulk hol holp épgy0lés lesz Ets számú járőr l5-é 1 óráig má sodik számú járőr l5-é l órától 5 óráig ügyeletet trt A szolgáltot em teljefiítő járőr pihe 1tfidkét járőr rére szóló feldt : Az okttás l klmávl közölt hírek lpjá felderitést tovább foly tti A felderít6s z lábbikr terjedje ld : 1 Szóokok megérkeztek-e? Ezek hol vk clszál láeolv8? Kikkel éritkeztek? 2 Folyik-e és kik sdről gitáció '? Milye ráy b ée mily célból? 3 Hol kikél voltk vgy vk összejövetelek? Azoko háy éfj kik vettek részt? Mi volt z összejöve tel célj '1 4 Korcmákt 3 lttikb Coglltkr ézve ugyc!k meg kell figyeli 5 Ittbs vgy etetés folylk-c épgyülést redezők vgy szóokok ré:széröl hogy máspi épgyűlés bgultos lefolymához pár hgoskod6 b1bert szerez zeek 6 Milye tömeg hgult? 7 Titko fegyverkezésre esetleg kdályok elö késtitésére em tirtétek-e itézkedések? 8 A pihe6s7ob jtj piheés közbe zárv legye 9 A járórökkcl bizlmi egyéek legyeek 10 A helyi örs tgji ehhez folyttólgos felderi tk5hez "B" ejtvéeit vegve U Midkét jár6r igéybe 5 órától 7 ór 45 percig pihe6t trt Az örs többi része 1934 juár lg-é 7 ór 45 percre Y községbázáboz fog érkezj ekkor midkét járőr je letkezik l5 é Célezerű h t: ö;prcsok ezt prcsot két példayb előre elkéstitl és járörvezetö ek átdj A részletes leldcrités zért szukséges hogy h lkosság hgult yir fel vol zkltv hogy z örsprcsok II belyszíéröl távbeszélö jeletést tesz épgyűlés betutasár ebbe z e setbe vezetisk eset leg elfogb lllók legyeek) tehát mozglom csirá;áb elfojlht6 legye Eligzítás ulá két járisr 19 órkor elidul Ar BprClSok 14-ér r c bjló éjjelre kimr dé8t ekmek scm egedélyez ( StUL 178 pot ) A tk-

9 1935 juár 15 U CSENDORStGl LAPOK roo6t 21 6rár z ébresztöt 15 é 4 ór 30 percre red deli Reggeli 5 ór 10 perckor Idulás 5 ór 30 perckor Io'ejeket 30 drb trtléktoltéyt kiosztj (Szut 53t) pot) Két - sját örsbeli - cseudórt lktoy or: es UlvbeszeJvoIgyeh-1 trtsu vlsszgy A ljct) Jíp tudk urvtrtást eu"eell Juár i-e 5 ór U perckor z 01'8 es II vezéyelt legéyseg I:S los J:jb SOfllOZJJt A puskak megtoltese és I"W"OD)'Ok tehuze:re ut t;:zut ti pot) rj lejrj oszjqps 1" kozsgoe 5 or ;:SU perckor elldul A rj 7 ór 45 perckor Y kozsegbzlo l z megérke tetl A Ket elozo ápo 1UI!iildOll Jror z ol'sprl-":iook J jeledtkezur es rejderltes cre<1meuyct JeletI AZ 01"8prOK ket jz'or ejjcli 1eleteSeeK eredmeyél z edrugl megjj8pusoktl31 összeveu klertékeli Az orsprcsook II kozsegl eloij3rosgg! ettekezik és krljom mellé ket blzlml egye kiredelését kéri Az örsprcsok szóoki emelvéy helyét megér kezése ut zool kuzséghzától lepesre htá rozl meg eek végreujtsr községi ejojjárósgot felkéri t-gybe jeletkezik Sz szolgbiroál tt:izut 5&4 pot) kl epgyulé e4eofúsere v klredelve A ki redelt szolgolrot felderités eddigi eredméyéről tájé kozttj A Jegeység ez idő ltt plhe 8 ór 15 perckor l'j sorkozik cstlkozik 14-é kivezéyelt egyik 2' föbbl Uó Jror ls 19y rj létszám 10 fő lesz A másik 2 fóböl álló járőrt z örsprcsok eligzitj épgyillés 8zihelyéek közvetle köryéké ek portyázásilr ehhez prcs: A járőr épgyűlés szihelyéek köryéké Kert l:'oros- és Pjt-utcákb fog portybi Feldt: épgyüjésre felvouló tömeget megfigyeli Csoporto sulsomt és zokk célját megtudi Megfigyeli hogy epgyűlése résztvevők botokt puskákt stb eszko zöket em hozk-e mgukkl A járör 8 ór 55 perckor rjhoz bevoul b or ;;St) perckor rj félrjoszjopb felvoul ép gyiiles s"ld1lcjyeré kozsegll8z elolo terre A rj relhltsl helye kogz elolt egysoros volb tcjprcsok {Öpk) itezkedik hogy községház blk! /Je legyeek zrv z épujetbe idegeek em trto-"j:j:odutk A kozsegház lelugyeletéve1 kisbirot btzz meg I'LeLkcdik rjprcsok z oldlk és hát meg figyelesere z egyes csedoröket figyeléssel bizz meg A l'jprcsok (öpk) helyét rj jobbszáry elötl és OIUlt 5 lepésre vlsztj A bizlmi egyéek rj jobbszryát61 H-IO lépésre vk A rjprcsok töpk) 8% összegyül t tömeget és II hgultot figyeli s ezzel felderítcst helyszíé sze melyes gyelesevel folyttj Ezáltl el6re képet lkotht mgk rról bogy fellépés cseté mire számitht meet Ludj hogy lwtkel áu szembe A epgyűlese részl\'eoi szádékoz6k lss gyüle kezek és 19y megjeleik redezetle tömeg Az elsö szóok ópgyülést megyitj mely lk lomml tömeg érdeklodese máris megyilvául!{övetkező sz6okok beszéde htósági személy tigyelmeztetéséek elleére izgtüssá fjul A tömeg b gult forri kezd Eröszkoskodást61 lehet trtm B szolgbiró látj veszélyesek igrkező helyze tet ezért z6októl -sz6t megvoj és épgyűlése résztvevőket tvozásr fl tér elhgy6sár szóhtj fel A htósági megbizott felbivás eredméytele fl szóok tovább izgt tömeg em mozdul Ezért BzoJgbiró krhtlom prcsokák Szut 10 potj értelmébe következo szóbeli felhiváet dj: A S%óokot kitöl szót megvotm fogj el A gygjésl beszüdtelem A tömeget osil!s szét" A rjprcsok (öpk) prcsi: "Erős és Vs örmcsterek li szóokot fogják el Bot tötzsörmester és Száls őrmester járőr feo:ezésére idulj" A két kiredelt járór puskáját súlyb véve megidul (Szut 302 pot) szóok elfogását törvey evé be" kijeleti H z elfogott eueszegüle fl Stul 328 p szerit kéyszerilö eszköz lklmzásávl járőr tömegböl kirgdj őrzés és további eljárás végett II közsóghzbll k:iseri Az elfogottt községi fogdáb helyeu el kel csedőr z őé$re visszmrd járőr többi tgji beosztási helytlkre bevoulk Az eseméyek gyors peregek A tömeg hgu lt mid izzóbb A r-jprcsok ( öp k ) tömeget fe1sz61itj : "A törvéy evébe felszólitom hogy oszoljk szét!" H ez felszólítás rövid várkozás utá eredméyre Ilem vezet rjprcsdok (öpk) z egyik befolyásos bizlmi egyét telsz6jltj Szut 340 p értelmébe: hogy "tömeget figyelmeztesse hogy zol oswljo szét teret hgyj el máskülöbe krhtlom fegyvert fog hszáli" (Folyttjuk ) A émet-irci elletét és Sr-medece Irt : RCZEY FERENC vkszt örgy Lehet-e vjjo józul elgodoli hogy békf'" szerz6dés vcrssile l si redje véglegese potot tett R ltrju evszzok ót 8ZtmlbeOI:tIJO euellletre "! 'l'obb mit 700 esztedö 6t egész Eur6p jóformá eek párhrck függvéyekét muttkozik elöttük Az állmok és emzetek z európi kotiese szerit közeledek egymáshoz vgy tavolodk egy mástól pmit e hullámzó meetü és lkdi em kró vidl egyik vgy másik résztvevöjéhez cstl kozk A émet-frci viszoy újkori és legújbbkori tör téelme egybe Európ törtéelme is A Sr-medece sors is swyosbb kérdés mit kel ország egymáskőzötti egyszeru vetélkedése A rji kérdés ltt sohsem folyó metét kell érteük hem zt több mit 180 km széles föld sávot mely e httms folymot jobb- és blprtjá Svájctól egésze torkoltáig övezi Mide ldöbe véres és elkeseredett 9sszetúzések sz1helye volt ez terulet Ngyo messze kell yúluk törtéelembe hogy küzdelem kezdetét megtlájjuk A hrmdik szá zd második hrmdáb tört be frkok germá épe Rj lsó folyás meté rómi területre z lcmok pedig ml Elzászt özöruöuék el Kereke égyszáz évig egyesítette II frk birodlom külö böző eptörzseket és fjokt z 'Elbát61 1e messze dél yugtr Pireueusokig De ez htlms egység meg bomlott - z urlkodó osztályok kettéváitk - kele te erkölcsbe és szokásb germáok mrdtk mig túl Rjá rómi és főleg gll elemekkel erőse ke-

10 veredve - két kujöbözls ép kerül t szembe egy mitssl Már tizeegyedik srazdt61 kezdve elkeseredett és mkcs vissz-visszthrö küzdelmek idultk meg fl trtgii htárokért örok klváság é sóvárság fr' mit z 1648 tól szá ci réozr81 ll<d r rd vqéig és Npoleoi idókbe középső és z lsó RjAál sikerült ls & htár ugyi kéyelmes bidosíték émet támdások elle LeplezetleUl tllm legjobb bb tervezetbe muttkmik meg ez törekvés melyet Foch mrf;l 1918 ovembel'ébe terjesrtett eló és mety fó'bb vo sokb következő: A RjVldék es csukozó terü let öálló ütköz5 állmkét lkt4jjo meg frci be folyas ltt ; folym jobbprtjá megszálldó hidfök ddig mrdk frci kéze fuilig Németor5Úg & békefeltkteleket teljese \!égrehjtj Elulw-Lothri giát és Sr vidéket Frciország véglegese birto káb veszi Atitkos BÚdék eze tulmeóe pedig z vojt még - hogy megllútdó rji ütköző:ium Frciol'8Zággl orob vro- és külpolitiki szövet ségre lépje és btárok igy ktoilg vlób Q Rj Ug yúljk ft t 1935 juár 15 CSEND6RSOOI LAPOl< 42 "Most em lehetett többet eléri z golokál és merlklkál' modott ekkor Clemeceu "Tizeöt év mulv é már em leszek de e-z tizeöt esztedő legye elég öökek hhoz hogy htrtik elérjék (l Rját" Lepergett z idö ór\já ei: tizeöt esztedő is VersilJetói Locro é:; Luse-o át htlms volt z út - rji hidfők megszállásál j6vl hmrbb fejezték be - de frci-émet viszoy II Su-kél' dés miu váltotl képet yujt m is Ezért vált fotos dtummá 1935 juár emcsk Frciország és NéroetorszAg de Europ sziuár is 13-ik egész A S8r-medece béke- es hdliprilg súlyosbb jeletőségű mit zl terület gyság lpjá go doli lehele Kb 1950 égyzetkilodlétere csk túlyom61g émet lkos v d'c htlms fejlelt vsipr és köszébáyáik gzdgság redkívült kár FrciorsZÁg kár Németorszá; számár ck em pótolhttl értékel jelet A hdiipr három lp;;ygából : vsércbó l széből és 8 versoljbol gy háború elölt és ltt z elsö keuót Dél- és Nyu gtémetország cskem egészébe erröl területről szerezte be Mivel lothrigil vsbáyák m frci kéze vk ekik is elsőredü érdekük bogy bá yák termékeit feldolgozó iprvidék tovbbr is feh t6sguk ltt mrdjo "" Berli Irm ' '" 65 mil/i I"lr o:: O I- UJ ::;: P';is Irm ' 42 mil/io I"lró \lj -z 0"5) y G' Elzász Lofhsf'ig/ Irm ' f"8 mil!;á lkó XWljos idejbe rrciorszghoz (87f be Neme/országhoz /919 be rrciorszghoz 8r videk /950 km lkós Néflszvzás t935 I lj Je/mQ!lorz8f kéifo"ág 157ámr IJJ 'off hjárov

11 1935 iuár 15 CSENDűRSÉGI LAPOK Német rcdrök skktábl mellett vt\rwj( meg z A berllm félliivtlos yi!tkozlok úgy hogy NémetorslÁg tudj és krj ls vállli cstolllssl együttjáró pézügyi terheket l 9zoltAk VlsS78 Németország éppe úgy mit vuágháboru elött egésze legutóbbi idökig teljes politiki és ktoi bekorítés veszedelme előlt állott A bekerités lebetősége részbe ktoíöldrjzi udottság is de skb houájárujl ehhez fri killpolitik mesteri veze tése mely érzelmileg gzdságilg és politikilg k toi tére pedig szerzodések és szövetségek egész redszerével fogl körul Néroelországot A t1z Német országot köryező állm kzött égy Jcgerösebb KI1WUdi l:uolll : l' rocu1dl"swg elglum LeogyeJ ország és Csehszlováki részbe egymás közölt szoros szövetséget lkotott Az juá1'i émut legycl megegyezés e ktoi gyuriit kelete megtöl'tc Kétsze ree fotos lett tebát Frciország:k hogy yug to helyze:t v1lozl1 mrdjo Frciország hut szomszédj közill Spl!yolorwg Belgium Luxemburg és vjc em jejet veszélyt Oloszorsuigt6l melytől ugy másiráyú e1lcti:tek még midig elválsztják CJleze járhtó és ráylg köye védhet6 ige ehéz hdmüveletl terep vélsztj el hol z átjíu'ók és közlekedési lehetöségek jól'észt frci kéze vk Csk Németorswg felé észko és észkkelete hléy zik természetes védővo1 Ezt hhiyt mesterséges védelmi redszerekkel (\ RjvIdék ktoi metesltésével és uémet hdró IICK korlátokt szbó redolkcrésekkel pötolh\k A Sr medecébe leglább is ft jelelegi állpot ujév jövetelét fetrtás tehát hdiipri klvlulsílgoko felül frocí strtégii érdek is vol A világhhború elöttl id6kig Németorsuígok ft Rjától yugtr fckvö részel óriási hldf6 t Jkottk -t elyek oltlm ltt émet hdseregek égy irily p ; belioru cbrmesi stey-i és z Oise mclletti horpdflsokb törhettek e1ore Elzást Lothrlgi elvesztése Survidck véglegee kl em lkult hely rote é8 rji semlegesitett tel'ulet mit t Rj lelletti émet felvoulás em Illtszlk vlószíűek Sokkl ikább várhtó hogy emet hderők hd muveletl lpjukt l\1jtol észkro tl Werru Veser TbUrigil erdő teruletére fektetik A frcl erődítés már megucrvczett redszerei mellett ft kelet ről jövő támdás csk Q holld-belg htár fch:h u Meus&-Oise iriyéb tll szbd utl h Duá tól délre lev6 teruletet Svlljc fe16 em vesszük figye lembc Sokáig z volt folos o Sr ijgybe hogy tes! vgy lehet c m ItAború mldcbb6l? Németorszflg 6SZit1l és komoly békése krt kérdést megoldi De Frociol suígb is túlságo s tisztáb jöttek már zzl hogy pl fi Ruhr regszíll lás réstlkr61 egyike voll k kevés kulpolitiki bouáok melyeket Frciország vlh e1követetl Csk egyéháy mérök éh k Hzcroélyes bizto ságat szolgáló ktoi kulöitméy jö!" Ezzel yilt-

12 CSEND6RS1!:Gr LAPOK j kozttru yomul tk be megszál16 csptok 1923 sz késóbb uárjáb Ruhr-területre plt héttel r bályszerű hdsereg voult fel Fooh lti yisw dizsfészekbe" Az kkori Jl\egstállás hirhedt Iékei túlolul élt ke élek még z európi közvé1eméybe semhogy e?t SlUltvidéb mégegyszer meg lehetet vol kock8:t emlegetett tti ci csptösszevoás Miért törlet kkor fr mult óv oklóberébe Sr-medece körül Metz és Thioville-e!! 'tppe zért ehogy B épszvzs eset leges eredméyei lpjá felbuzdulv Németország ugyzt cselekedje meg Megtörtéhctett vol esetleg hogy Németország bdserf':ge kivüli egységei "94')' kár Srvidék émetu szervezetei tpszvás ;:;orá öoh8tlulog proklmrjják visszcstolást "kész helyzet e álutv fgy NépszöveLc:éget is Lehet hogy Müssolii mult 'évi júliusi ellélye$ fel lépése z Olsz"'09ztrák huiro példképpe lebegett frciák elótt De kórhogy " fit ccompli" jeletósége túlotúl közismert s emzetkö2i politik Iltol8Ó bu'f! esztedejéből Ezt megkdályozd6 vo- ult (el frci fegyveres hrp6fog6 bogy Nép szövetség htároztát bevárják és k etul tékkl mjd érvé't is szerezzeek fl yom * Miderre zob em volt sz-illg A NeystÖvetSoég hárms bizottságák hetekig trtó ehéz tr gylások utá sikerült Ssr-kérdést épszvzásboz előkésziteit> és mire e srok megjeleek z eredméy midyájuk előtt ismeret'!:i lesz g mult v deeetberébe létre ez meg egyezes émet eb frci kikuidöttek ktizötl melyek lpjá h II szv'3 Németország mellett szól - émet kormáy kilecszi::milu6 frkot fizet készpézbe báyák megváltitsáért Frci ozágk EzekivÜl előre meghtározott id6közökbe bizoyos meyiségú szeet bocsát 3 frciák redelke sére mide ellekövetelés élkül E megállpodás lpjá Frciország eleve lemo d?tt egy tleges erőszkos bevoulástól és uepszv 7&5 redjéek blztositásár emzetk özi semleges csp tqk - gol olsz 8VéQ és holld killoitméyek vo ultk fel SftQrvidéke jött A "huszoegyes" cslási hl: Dr SClmEmER DANIEL redö rkpitáy Ez kártyjáték midig VOll v és lesz Most is ' ák idcütt J57 110k A cslók zért 8l: er tik mert u :eri em komplikált s ezért ez egysz erű berek ikább ezt játs7i míl egy ebez fjt?3te ot Meg zutá játék osok zt is g odol ' k bogy Ilt O és fortély c8k vélet le szerecse jráy tj' l udekl ld6k yerest-vesztést A bkár midekiek leoszt egy-egy l pot 32 I :: s mgyr kártyából s z első lp utá tehetek tétet fl ;; e kosok Ezutá Leosztj bkár rásodik l k' l po A loek z ellló két lp util v 21--e (ász és 10 S) z midjárt yer s e kél lpot zol ki is vághtj E 'bk gye Mt 3Z yer ki között legg r yobb l0t t:rl cl 'luui J \1 '<>\I "'':'' 2 fei - 3 k-lrly so 4 á$z ll-et számll b '!;tálozák zeridt (7 8 9 l 10) Egyes 'he y ol9ó fel& es király csk 1 potot Stámi l 11'\: lu;c UlU :< '-:: lul 1935 ju ár 15 em lebet megálli kiek pedig 21-él többje v z "fuccsol" lpjit eldobj letcszl s tétje elveszett H z elso ket lp em eleg II J3lckosk ddig ker lpot közelebb jusso meddig jók látj hogy -hez A bkr yer kkor is h vlmelyik jtekossl egy form lpj v A csl6k legikább lpok cikelését Jklmzzák b felülről o;;ztk lteudszeridt z összes kátty6k meg hogy melyik hy egyseget vk jelölve szerit jelet A szí itl úgy sem fotos A cikek z bsz bogy csló miclig látj högy mit kpott és m1t tog kpi z ldozt s hogy mit tog kpi zutá ö mg Pl csló kezébe v egy ász tvéletleül ezt kpt elöszőr) 8 zutá látj hogy következő lp mit z áldozlk keltee leosztj: lo-es kkor felso kel lpot elörecsuszttj rutá felsőt \'issz s ekkor lpot kicsúszttj z áldozt ms9clik k Vgy jobb kezével megrogj s kivágj ezt máso dik lpot mith felulről húzt vol le S zutá lehúzz mgák redese még midig felül lévő lo-est s meg yerte játszmát Sok csk z ászokt tizeseke t és figw:ákt jelölik ( felsó ltt levo) meg mégpedig úgy hogy z Ílszok és tízesek hosszbb oldlát figurák pedig felső és l$6 rövidebb oldlát erdesitik meg dw-vitjk el késsel vgy o1l6vl A többie ket (7 8 9) felísteri rról hogy icseek cikel ve tgy csló lpok beobzlásáál h jól teyerébe veszi csomgot érzi bol érdes kárty 8 szerit oszt le vgy trt vissz lpokt H pl v egy t iuse cs lók s érzi bogy 8 két első lp figur (!llsó felső király) csk hrmdik Lp tizes "gy ász kkor z elsö két lpot leplkolj vgyis csomg letejéro1 z ljár viszi s leosztj mgák tizest vgy ászt és 20- vgy 21-e lez Biglizést IS erőse hszálk cslók A tizest és z ást hosszáb lefelé z lsót felsőt királyt felfelé bjlítják meg mig es lpokt egyeese hgyjlík H cslók 8zliál elhszált kártyákkl játszk ott es lpokt mide cikelés élkül felismerik mert zok tiszták mrdtk H z áldozt elsö Jpj jó kkor re'dszel'lt gy tétet lesz s még k üjo télet is j! fel DZ Ú CSÚSZOt':' mire ft bkrk D)li1lkozi kell hogy elfogdj-e vgy scm H ClilÓ latj o eikről hogy jttéko8 szá már oly lp következik rejyíkkel 21-c em lehet kkor elfogdj 8 külö t6tet h pedig jó lpot lát kkor em Sokszor h két játékos v lrrsságb kik em trlozk csl6kboz s z egyik mit játkos feljálj z elsó jó lpjár csúszót s z áldozt mit bkár eid eri elfogdi kkor I\- cslók egyike trtj kulo telel h chikről látj hogy csúszót feljáló játékos k következő lpj gyo gyege lp Sokszor dolgozik flzóvl is csló Ez redszerit tőle bll"9 111 tehát eki mg előtt oszt le lpokt H most cslók tizesc v kkor flzó ddig oszt k le lpkl ( 3-4 ct l míg ti;:es vgy átiz em jö Aul em tör6dtlek hogy flzó már rége befuccsolt Fo tos hogy cgylkllk yerje hszo úgyis kö'ös Nem k trtjá be pows fi já ték szbályit s em fiuk fel z elfuccsolt hem mguk elé teszik figurávl lelé g pedig (l flzó kél' még lpot de megbeszélt mo o JelZI bogy 17-je \1Q Ekkor csló esk úgy oszl öve lpot h llj bogy z lsó felső vgy t: o l Ipokb61 em ehogy (ucc80ljo wrol zi:ásál hss itv é2i meg csló ll követ kezö lpol Tükor vgy Pl ögyujló fölött oszt 5 b ho lee kisljjjávl külöválsztv s fl ovetkezőt osztj le v AI Ipokt :: : vi:;:r ; Játék()kSk JÓ látj

13 1935 1MuAr 15 CSENDORSGI LAPOK Sok előyl szerezek mgukk cslók "lógózlís lpot kérek 's bból egyet - lehetöleg egy ászt - ellopk s elrejteek Zsebbe ölbe kéze1őbe \'gy teyérbe H kpott két lp közül z egyik es ász kkor másik rosszb bik lpo t kicserélik lelógózolt" ásszl s felmuttják 19-et vgy 21-eL s l" is Az egyik leosztásál sok FeIülröl-osztását sokszor mcgcsiálják pklit viszek keverés közbe vgy lóg6zássl h t lpot : l tizes 2 8SZ 3 ász 01 9-es 5 9-e$ 6 IQ-es Ebb61 z első játékos kopj z első 10) es egye djk lpot és v: 19-e második játékos kpj második és ötödik lpot (ász és 9-es) s v 20 mig CSELló kpj hrmdik ( ász) és htodik ( 10) lpot kivágj 21-et és bchúzz " j6" Jpokr erőse megrkott téte cslók A pkli tetejére leket Preprált kártyákt hszálht csló kár lulról ol:lztk kár felwröl Vgy csk és ász lpokt preprlj többiek et ( lsó felsö k ir-cily) em s kkor lpok leosztásáál érzi hogy mgsbb értéldi lp jö-e vgy sem A preprlits itt úgy törtéik hogy SI gy él'1ékii lpokelt egész hosszáb egyelet('s lecsi szolják s igy mikor csló blkezébe csomgot trtj s 8 jobb k ezével húzz Ic föluli'öl vgy lulról lpok t érzj hogy melyik lp jö k ö ye (ez lecsi szolt tehá t gyértékii lp) s melyik jö eheze gyege lp ) A csiszols oly vékoyr vette le lp szélét hogy zt csk csló "fiom" ujji veszik észre H tehát csló érzi hogy - miutá 17je vll - kis értékű lp következik llhert eheze csúszik) kkor ezt lehúzz de h éreze egy gy lpot mi elfuccsolá 17et kkor "reszt{il" vgyis mrd A mbik preprá1ási m6d z mikor mi-dd égy ász és z egyik tizes \' prepráh1 homol'úr vtlgy dom borúr s II többi lpok ezzel elletetcse A játékb z áldozt és két csló \Iesz l'észl kik egymássl szembe ülek A cslák itt kkor yerek h vlmeljik játé kos oszt mikor tehát z em gykodhtik Mivel ko;;t játékos v s bk felváltv megy elég sokszor meg csiálhtják ezt " fórl" De elég egy este két-háromszor lllcgesláli hqgy feltüö e legye s egyébkét ts ilyer kor midig gy bk s klilö ttet is provokálk ti "jó" lpok 'rebát: z első játékos kever s átdj emeli mi sodik cslók Ez II kezebe veszi fi csomgot s mium klvellé "belét" lcihuzz CIromgb61 ft sl'kául vg} fl közepéél - hogy preprálás törtét - égy SZt és fl tizest teht R7 öl jólpot s CSOlg tetejére tév visszdj játékosk osztsr Fz kihúzás és cso mgr vtó rütétel egy pillt ltt tbrtéik s em fel tuó z áldoztk mert z em buj b cl6 még egyszer átkeveri 8 lpokt Ez pedig elég c!'=olók hogy egyszerre kihuzz z ujji között mrdt öt prep rilt lpot Ekkor z elsö játékos oszt S z elsö IAp mi de játékosllúl - s két cslóál is - ász v!;y tizes Ekkor z egyik csló külö tétel jál fel csüsz6 t mit mid két játékos megtksz tert midegyikek ásvl vgy tizesc vu Igy fl bk és kulö tét most már gy ö!\szeget tesz ki 'Ezutá leosztju jálékos ft második lpokt Az 5 ik lp fl mellette utó m flsodlk cslók jut s ez vgy 8SZ vgy tizes mi z öt preprált lp között v A est lók 21-c v behúu bkot s kutö tétt is \ többi lpok mtu' úgyis gyegék rr hogy yeri lehete' másokk ls ltt zért kell flzó hogy emel é::uól )ti húzz cúgos lpokt Egyebké-t is El cslók il)fe cúgos luirtyát kkor hszálk h gyo mgsr met fel bk s ekkor rutá egy jó időre megelégszeek ye-- reséggel Egy i deig egész tisztességese téyleg sze rccsére blzv mgukt játszk Sokszor már csk msodik jtékk játszák cs l';'k 21-est Először vlmi árttlbb játékb ugrdt ják be z áldoztot I}L!(Ipszlib s AZl csk sürhe \'gy borb jálszák Mikor "prter" már kicsit ei z ol koholt köyelroúbb és bátrbb lesz k kor jöek elő B 21-essel Ilyek or már vkmerőbb trukkel dolgozk kkor h keue-hármu vk cslók kulööse együtt z sztlál s egy-két áldozt kifosztásár SZÖ \'ctkeztck Uyekor mide erőszkos dolgot meg!siál k PI z egyik csl6 4-5 lpot is kér erose befues csol s bból összeállit 3--4 lpot miből 2Ot vgy 21-et tud csiáli 4-ik vgy 5-ik lpot megforditv lpok 3lá tesz:i megmrdt lpokt kiteregeti s zt modj: 21em (vgy huszm) v A felesleges lp lefelé volt ford itv& rákerült csomg tetejére s egyik sem meri zt modi hogy csló ezt l pot most tette rú csló kp egy lsót kp egy kilecest egy királyt egy yolcst Ez összese huszohárom Ebből egymás m ellé teszi 8st 9-est és ltirályt mi 21-et te::z k i z lsót lefelé fordítj s égy lpot ráteríti csomgr Az lsó midjárt úgy mrd ott mith ott lett volts llzehstt is többi" három lpot pedig szé-tterit-ve muttj bogy yolcsból kilecesból és kirmyból huszcuegye v lik gyús is 82 eset seld sem tudj rábiooyihuli mert oly észrevétleul csiálj zt hogy egy lpot me fordítv csomg tetejére tesz PI Másik trukk mit szité flzóvl csiál csló következö : A f1zó cs1ótól blr meur;tte ül A Lukot csl6 dj s z első lpját diszklu meg Jlluttj ti r'izó k vgy máskét dj tudtár hogy milye lpj v A flzó vigyáz rr hogy idege kibi l'ek e legyeek körülötte A cslóbk ár!c('l9ztj lpokt miek sorá flzó 4-5 lpot vesz mgá9k l5 em kr yeri sót előre elhtározz hogy be fo g fuccsoli Mégpedig szerit veszi lpokt hogy milye bkár-csl6 elsö lpj H pl tudj hogy z 8-s kkor áj tévő égyöt lpot gy orso összel lítj mogtik oly módo bogy oly lpúkkt veg-ye egymás mellé melyek együltvéve 12-őt vgy 13-t te gyeek ld Pl flzó következo lpokt k;jl:! ; r156 kileces király tizes Ez összese 25 teiuh fuecso\ Azob!} 9 lpok t gyors (már mit kézhez kpfll l edezi) ugy rkj össze hogy 13 - de legrog<!7bb cse! Le 12 - értékkel tegye egymás mellé l pokt Igy egymás mellé tette 9-est és királyt (9 4-4: ::: 13) s zutá me Uéje z lsót és tizest A legyezöt ugy csi álj meg hogy blról jöek lpok s jobbról köve't kezö legyező srkáál z előbbi lpr kerül Io;kkor be csukj "legyez6t" zzl kiáltáss l hogy: {ucc le teszi lpokt z ztlr A csló pedig ezeket l po kt citeszi csomg tetejére H z áldozt IltJr sokt Ivott Ilkkor flzó i egyszerue csomgr t:'sti 3 lpolmt vgy csom g lá - h lulról otk de kkor két jó lp 8 kile ces és király legye";; jobbsz-élére kerülek H!! háver elfuccsolt" lpji :1 tsomgo vk kkor 8 bkár leoszt mgák lót lpot o mégpedig 9est és fl királyt s z oelsö yolcs lpjáb? hozzádv kivágj 21-el KT 1 UD/Il? Hogy hívt/; 11 ((rdi {lérhtrú-( l

14 Sí csedörségi szolgáltb Irt: THASSY PLAVENSZKY FERENC suhds A GYOrss8ggI mpság mir mide és mideki számol em mrdhtott cl ebbe csedőrség sem M már csed6rségek is redelkezésére áll kerék pár motorkerékpár és helysz[eló gépkocs i ömgától vet6dik fej kérdés mibrt e álliták céljik szol glutáb síd t gyorssagot is b lebet és ott hol lebet Nemcsk sportolásr és edzé5re szolgáló eszköz si hem - ézetem szerit - ejégge fotos sze repel 1936 juár 15 CSENDORSOOI LAPOK 46 töltee be téle hegyes terepü ócskörletekbe de kü1óöe z ily terepü htárszéli öcsókö Elég ba pl szilvásvárdi örskörlet térképére rá ézük hogy lássuk : mrdt még sietésre lklms lerepük l Az emberi erőt megkimélí erőt tkrít úgy ogy egyedrész eróvcl birj jrőr pl z előirt útvol le portyázását elvégezi 2 A terep reljes mértékbe kihszálhtó sível mi deütt lklmzkodi lehet hozzá A mozgás ics út volhoz úthél6ztboz kötve hem terepdt lku ltok kihszálásávl mide lereprész bejárhtó és rej tettebb gyús helyek köye és gyors ÍLtkuttbtók 3 Oly tereptárgyt vgy tereprészt is le lehet porlyui mely téle mgs hó vgy hófúvás mitt si élkül járhttl s meg em közelitbetö 4 A si ott sem kd el hol más közle)tedési eszköz ft szolgáltot gylog-közlekedés pedig vgy ehézségbe ütközik de mi mugy is ige lssu mikor vlmi em sbloos feldtról \1"9 szó már felmodj Egy példából kiidulv próbálok rámutti hogy si hszált gy előyére vol szolgáltk Vo juk párhuzmot gylog CS ível por ' tyázó járőr között A szilvásvárdi TótIluvölgy őrs kivezéyel egy jár (749 m) Vörös\'árhegy (951 m) Feketeszállás (800 m) Ngykőhát C 938 m) Ngymezö Csurgói vdászlk Bákút Bálváy ( 955 ml Ablkoskővölgy Elz-lk ( 408 ro' Ágztbérc (686 m) tereptárgyk lcpor tyézásár merl z ofv'vdó5zt gyo elhrpózott A hó átlg cm Ter mészetese tőbb helye hóruvssl is szá moli kell A járőr kiidulási potják tegerszit feletti mgsság 345 méter A legmgsbb pot mely portyázási útvol b esik 950 méter megteedö útvol hossz 25 kilométer Először fetebbi 1 pot ltt említett erömegtkritássl fogllkozqm A példáb felllozott eselbe fl járőr ek gylogmeetbe gy ehézséggel kell megkü%dci külööse láb m" gsremelése és hób 'ló besüppe dése vlmit folytoos vlsszcsllszás mitt Br példáb emlitett hó mgsság lcsoyk llszik mégis h egyek fel s begyri)l le 605 méter mgssgkillöböze tel gylog megtei - jól tudjuk 1 gy cröfelhsz6 á'jsl jár Ez sok klóril (ogyszt mi pedig gyors fárdás! kimerültseget okoz Ezzel szembe sivel ugyee k z út k megtételéhez egyedrész erts sem szksége8 mert si em süpped 10 y yir hób hogy z embert 87 előre jutásb kdályozz hem hó felületé mrd 8 z egyeletes elörecsúszó lé pésekkel - síko és hegyek fel hldást egyeletessé köllvebbé és tért yer bbé teszi A lejtők ldjg lesiklásr j61 klhszálhtók zltt tüdő és szí\' - megpihe A lesiklás gyorsságá t termé s;-etese járőr szbályoz i tudj sze rmt t zt feldt megkíváj A Sivei felszere1t járőrél tehát fá l'dteág vgy kimerultség em fog oly mértékbe Je1e Lkez i sem szo lgóit Jtt sem S7oJ gált utá mit eg poy gyiog08 porlyz6 já:rör él Attérek 2 tr mely szerit terep et sível őrt Gerevár A begyes körletíl örökö hol hó or bb le esik és buzmo8bb ideig sivel l!ort?zást kulööse z lábbi körtlé y lm yek l dokv' P k; á olhtá t:

15 teljes kodi előy fl sit mértékbe ki lehet hszáli lehet Ez hhoz lklmz letezem sem Az eddig leírtkból is látjuk hogy si-járór gyors természetes sí mivoltávl velejáró és mozgékoy terepe Gyorsság és mozgékoyság tlálták vol Ezt tehát em kell rész f6leg ott fotos bol más közlekedési eszköz Igéybe em vehető és mégis gyors kell előrejuti vgy gyors H ez em vol gyod is komoly köyebbség ki!7 CSENDORSGI LAPOK 1935 juár 15 A járőr tehát z előírt tereptárgykt legrövidebb kell vlr:ely tereptárgyt tereprészt s eki leglklmsbb mg áltl kiszemelt útvolo üldözéséj em pedig gy kerülőkkel közellu meg mit hogy be muttkozék meg zt gylog járőr tei kéytele A sie16 járőr igy terepe eki lklms út volt feldtávl összhgb úgy válsztj meg hogy meelvol tereptárgytól-tereptárgyig gy kitéresek től metes legye továbbá urjgó- kuát6potoko vezes se keresztul hogy köryező terepe is j6 áttekítése legye s közbeeső rejtettebb és gyus helyeket gyor s de mégsem felületese átkutss Szolgálti utsílásuk 242 pot 4 bekezdése elö hogy távolsági kimuttásb megjelöledök irj csk yáro vgy fl csk téle portyázd6 terep tárgyk vlmit hvzások idejé em portyázhtó tereptárgyk és útvolk A 244 pot 3 bekezdése pedig megmodj hogy mivel téle egyes tereptárgyk egyáltlá em jrb lók külö téh és külö yári Bejártokt kell össze állíti Ebböl két potb61 következik hogy ilye terep tárgykt tereprészeket vgy útvolkt téle gylog jllrőr em portyáz si zob áthidlhtá ezeket közbiztosági szempotból mégsem kivátos kéy szeru tereprészkikpcsolásokt Nem kétséges hogy ezekek ltsz6lg téle élettele tereprészekek szemmeltrtás sem roel1őwetö szempot Megfelelő si-őrjárti beoszlások összeáultás pedig em volq gy feldl Téle z örskörlet kertilete be vol osztv sivel é8 A sível vl6 portyázás gylog porlyázdó teruletre ál is - figyelemmel Szul 250 potjlu' - z örs prcsok belátás szerit egyes kivezéyelt járörök ek egyes kozségek vgy tereptárgyk bármilye sor redbe és bármilye iráyb vló leportyázását eto községek és tereptárgyk leportyá lásár is vezéyelhete járőröket ez vl6szlűleg leg elő Megoldht6 vol t gykrbb fordul sórt hvmi községek portyázás hj gyobb kerulok írhtá sót egyes élkül H pedig oly viszoyok vgy eseméyek állá k :llő melyek járőr sürgős megjeleését - ily helyeke szukségessé teszik járőr késedelem el kül odsiethele hol szükség v r A fet vázolt 6rjártokt úgy kellee összeáuiti hogy zok csk pplr de legfeljebb órár terjedjeek s h portyázási útvoluk túlyom6 részbe 18 lktl terepe vezet keresztül lkolt tereptárgy melegedésre kisebb piheesre legye közbeikttv stb) Kilométerekét 30 ( pl erdészlk meedékház dó mit lovo tel szí\rít vol pere porlyázási idö jesftett szolgáltá! s e fl si-járőr Felmerül zob itt kérdés : lklrs éjjeli porlyázásr? kl : Teljes sötétségbe em mert lerepel ehéz i meri bár h6 édúleg világít de éppe ez z ll szem t megtéveszti mert terep szilét egybe mert Ellebe holdvilág meuett Iehetseges olvsztj Többízbell tettem hold terep kkor j61 áttekithető világos éjjele gyobb sitúrákt elöyl mek Vegyük most st gyorsságáb rejlő esetek" mtkor k V 1\ mi életbe gy szorepe v eléri éyt eredm k tudu révé csk gyorssg éiérl A si gyorsságák e)öye gykorltilg yomo orvvdászok Uldözéséél és hsoló esetek A si gyorsságár ebé áltláos érvéyű dto kt felhozi mert ember egyéi bitóképességétöl és z tudásától eltekitve elsösorb b6viszoyoktól hó miőségétől másodsorb gsságktitöbségektól mióségétől is fugg Meg kell végui még tereplkulttól 8 mgától sitöl m k emjíteem hegyes vidéke lévő btárszéli örsök egyes szolgáltit mikor si kiemel kedőe j6 segitö eszköze lee szolgáltk Igy htárszél lezárás rzziák Nem hiém cslódék Láttm cselekvőképességét csempészet megkdályozás hogy eibe vetett háboib hiullmmb si-járórök rugyosságát gyors mozgékoyságát váru megtep6 megjeleését s h így visszgodo lok l iráti bizlmm csk övekszik Nekük béké be is álldó hrccl kelj szembeézuk gyors lekvésre rugékoyságr v szükségük A siek lklmzás szolgáltb cse természetese cskis kkor jöhet szób h jól kiképzett terepsielö legéységilk vol kik eze tére felájhtott köve telméyekqk tekitetbe mide megfelelek de ez köye megoldht6 vol redszeres si-tfolym fel állitás útjá Elég vol 1-2 okttó éháy segéd oktt6vl Második feltétele szolgált sivel vló euátásit k jó és célszcru öltözet és felszerelé6 Kérdés milye öltözettel és felszereléssel ellátv si-jár6r Az é elgodolásom és tpsztltom vol szerit z öltözet es felszerelés következókböl áll : l Ruházt: Ji'ehéreu'L: lul vékoy köyü gypjú trikó drág és ig etölé redes vászo lsódrág és ig Ndrág : hosszú si-drág melyek z lsó része bokához feksrik - mitegy mdz&ettszerüe - s gumitlpl6vl v ellátv A tlpló cipc5 belui h risyár jöll A dcágk pedig oly bosszúk kell leie hogy szár befűzött sí-cipöre visszhjoljo Zubboy; redes zubboyt61 csk yib vol eltél'és hogy gllér Jehjtós vol s z ujjk lsó széle elzárht6 hogy hó be e szivárogjo A ykrvló helyett br puh ygból készult \ pm-vászo) 6-8 cetiméter széles és 1 méter hosszú ykkedö (lovgló ykkedöszbás) Vihr kbdt: Köyű vizál]ó ygból készitvc Bő szbllsú hogy köpeyre is felvehetö legye s ft szbd mozgást e hátráltss Köpey : Vihr-kbáttlll járör-b6rodre málházv együtt összecsqvrv Ngy hidegbe esetleg ujjélkuli böelléy is j6 de jálosbb ilye esetbe két fehéremü hszált (vászoig és ls6drilg) mert igy mozgás köyebb em válik ehézkessé és meleg is igy z lsóruh Klp helyett régi eryős tábori spk melye egy kis tollforgó lee - hogy csedörjelleg meg m rdjo Keztyú: 5 ujjs gypjúke!ztyú melyre vlzálló

16 juár 15 CSENDöRS'eGI LAPOK ygból készült felső kesztyű felhúzás cét'izcrfi mel y zubooy ujját is befedi Hry; gypjúból 2 I1ár egy rövid és egy bosszú Cif/ő: 82 áltlfmos ismert si-cipő CilJóborit6k: yizhstl sálorlpygból készítve oly módo hogy ctpcj orrát Ls borhsák külöbe oly mit IAbszárvédö Hordás szükséges mert cl h6 em ér cipő mi!leg bóréhez igy em tud zo f ig d pe lábt trtj szárzo clp6t olvdi és gyástól megóyj U K(lTobtly: hordródj vállo kr b('te""é) : mit lovucsed5mél Szuroy: gy]ogsgi szuroy (em ceed6rségi J Kud 63 csedőrségi szuroy zok hosszú méretei mitt í-jároról tekitc'be cm jöhetek mert reflrtbe s lleszthető kezelhető 9 cipöhöz potos hozzái jo mozog lábfej között pefák ogy h e legye meg A mi ktoi kö\'etelmeyek('k legjobb ÍlHc kötés I\ tvly forglomb hozott S zepes"egy pár köyeb b st-bot hótáyérokkl Hegyek felfelé meetél bsz Egy pár fókbőr eg kdályou vlssz8csúsúsl m bb áljuk legbiztos Ajáltos "Bilgeri" redszerű k ombiál t fók mely felel fc>lcstolis melle ll rgszthtó is z eddigi Az itt felsorolt öltözetet és fel!zerelést egyéi csll midez s fel m te t e épít tirr tpbszll ezetem de zt hiszem mi követelméyekek áltlá megceieie Persze hogy mi jobb és ml célszerűbb hhoz többek hozzászólás és több oldlró1 mcgvlttotl megbeszé1és vol szükséges b szbd mozgll8t kdály01zák Leglkltll8bb vol csuktó&zerue vízhjló quroy de emitt II krbély lsó ágy is át&lkitást igéyeie EmlékeutJl szerit ilye krbéuyl voltk fel lsterelve bbo: ltt z olz kerékpáros lkultok lóltétlylmk jár6rbóröd: Hordszlji D"kij ktoi blltbőrodéj bszált 8újk1 k zoosk kes keyebb kivitelbe A1kj mit gylogsági töltéy b6röd de gyobb vlmivel mit járórtásk A ' itb Pmothy Istvá őrmester világháború kitörésekor ökét jeletkezett hl'ctéri SZOlgáltr 1914 október 8Íi osztották be 31 hdmztruyhoz hol tábori csedőr szolgáltot tel Jesílett De 6 rjvolllbll kort kerüli 8 ezért li hr coló ceptokhoz vló áthelye7ését kérte Igy z Qro Azok elle hrcoló 69 gylogez;red hez yert beosztást Hmr átesett tüzkeresztorege s mideull mcg állt belyét Kiváló hrcos \fojt A legvlságosbb pit I:tokb i-s feltajált mgát U)14 ovember 25-é z oroszok bruica k özség mellett lllcgtiudták A börödek bát felé eső rész&-e le-hevederrel el látott mérsékelte hjlitott rugyos készülék vol elz er ve mel derékh oz és Q hátho% simul 8 így hordst megköy lti e fejtörést megkdályozz Rordm6dj : báto mit bátibóröd deréks zijb befuzve ElzAlll böröd rögzilve v ft z ide()d C8Ú' sz!stól metes )f Jb mit járortáskák de még zo felül: egy pr fll-kesztyii!ulvéd 5 %Öld szemüveg egy drb lumidll1bl i-orr 2 doboz si-visz (egy t'k o -rgsz8boz egy pedig til ' leikl6-v - lsz) egy gypjúmelléy O d ide1 gyo kevés helyet íog1i el) A ját'őr-börödre - mit ei5bb emhteltem vol meg h v z egybecv m ál - rt köpey és vihrkbát - fcj8::te r clés : cetimér bo/:!zu' lll SI SI élvmóvcl ellalv Kőtú mi i ge fotos lktrész köye bs gyor- z ezredet Nov Pmothy őrmes ter 13 százd trtlék szkszák helyettes prcs ok vott A ljzkszprc$uok megsebesulésc utá tvette kszprcsokságol Ekkor kpt p rsot hogy AZOl meje l5 szbd megsegí tesere mert ott z oroszok áttörték rjvo lt Retteetes golyózáporb voult fel szkszávl s z oroszok betörését megkdályozv visszkergett(! z elleség et Ekkor észrevette bogy 16 százdot z oroszok elfogták és el krják kiséri Pmothy ör oi mesler m ásodmgv gyorstíizzel z oroszokr cspolt sdzdot kisérő eeség1i ktoákt lcjőttr és 16 mázdo fogságb jutástól megmetette Közbe re kívül sulyos ágyéklövést kpott mellyel kórbázb kerult 5 évig feküdt kórházb 5 llszer operáltá k meg De leg y bb fájdlm z \'olt h ogy emitt em? mehetett többe kl hrctérre Pmothy Itvá öesterl rettcthetetl e bátor Qggl véghcz"\'llt b6stettéért 08Ztály\i czill5t vitéz ségl éremmel tuutclwk kl é:s Mgyrors2'éi g Korm 'yro) 1{)23 júius 17é vitéué vtt z L A bwlwc8dk6 lllór:ulfl o cred h Ofi D" Cl" -<-I megyrok mit mid k lov8jl ép lkl1rmmvzi órt vy ) lelet CL vegre kötve hordtak bogy jobbtul kji;zll1 le ft csák6k vállhoz vló z b'" mig végul ldzárólr mit dht7ll!'i ZJJlkm l ::: j(ieleu Cl'Ö!lltttro ft 2lUo6r kébb mrdt meg

17 1935 JMur CSENDORSmGl LAPOK társságáb virul" ez küiöjeges t8jszólá" de itt ott már fiutlok tácos "ts\lr '-jl is tlálkozhtuk vele sőt - h em jól vigyázuk - egyszercsk jobb koreik szlójib ll; bevou l és otthoosm lesz lit Egyik-Jllásik pesties szólst yir megsooktuk llogy hiáb t' "Ií!zük töle (- bib rossz csúy kcllemetle ekük vgy: hiáb udoroduk töle) mégjs titmcholjuk - egyiitt csiáljuk végezzük v gy: A pesti yelvröl Nemrég tuj voltm \'illrooso mit kót suldó láyk eliúgye beszélget ett : - "Az lit/k psi csk froclizott!" (Mgyrul : Az szélhámos lk csk ugrtotl) - "N de Tdtoltm t ele 3 stde pitycre clpucolfl" <Mgyrul: No de elbátm vele vgy: Jdjtszottm megcsúfoltm és tüstét 1'!"lzeJelt vgy elhordt z irbáját) Két pesti láyk két pesties mo dt Ltwlg csekélység de h jobb szemügyre vesszük méltáo elszoroorkodhtuk Tjt Az üjúság életkedvéek il zm tos kief\8ttás bizoyár másokk is kedves derűs jeleség zob yelvi megyiltkozás csöp pet sem roko szeves Oly ez mith tiszt bájos virá gokt szeyes gy'ü rött ppirb csomgolák Hi:ze ké t mgyr láy kák pjzá jókedvbe elhgzott két modtáb lig v mgyr szó s b v ls csúyá eltorzult l kb és romlott elferdített jeletésbe ' Vlósággl le ke fordítuk mgyrr fur beszmju kel Rövide: megfertőzte már beszédmódjukl pesli lvilág yelve s5t tlá - mi ezzel redszerit egytitl jár - " szelleme" is két kisláy - úgv látszott - jobb köreik ez fdhib! Mert h tolviokruc betörőkek hmiskártyásokk és egyéb társdlmo klvw ( helyesebbe : lul) élökek megv me"uk külö Pedig boi vló volt S épe yelve z ú "jssz-yelv" ez még megérthet6 Hisze eek cls6sorb z mgyrázt hogy ök bujkálí krk yelvuk bc is vgyis rr törekszeek hogy msok v luok" e értsék meg mit ök begzél ek Azt is iól tud1uk hogy z él ő yelv rohó sodrát em lehel ide-od iráviti vgyis hogy fej16dés"-ck em lehet útját áll L de kérdezzü k : MI szuk ség vll rt8 ho 8 ycl vfolvmk ezt tisztátlbjl hordlbkát átvegyék zok fels5bb rétegek is melyek ek éode tiszt emzeti yelv és érzés (okozott ki míívelée hivtásszerű feldtuk? tudom bogy két kisláy esete ('ro mgábálló Jók \';'lem hoe' rövide l"lmét rmuls sflk esti yelv {e-r!őö htásár E"yelörc még e!'llc kvéhbkb ved6gllskbe és egyéb yilváos bf"l\'(>k Iivel i61 B11lt olromtl" ]f\-h" DPVpzetes ert"de \"oll R r' (!4br fer('bcrcdl brálk kjt EL mftv\"rt\k T(i O&hor klllk(élp t!'! glvll GÚ'Jor ' é' J"m"rtpk TU 6 '"'" UAAX-Xlr ''''1t " "' J 1t"' M "t lf6 IK tp1 var cöllsp2:eu:ek ejpusztjtábár Ngy mozkl :rset t<!ov l'it"rvg <\1 pk is kel1ptt lt-ip )TIr-I"r 82: otmló ke><i tl EL Duá vprt tlrjóbfrt mp'!6vásar prktikus (tszó vé éll'lml b(ortmdct!;t il!! ezcrkesztett velük trtuk úsmk z árrl) Aztá vk - még jóevü irók is - kik z lvi lág szókicséek bszjt közbe "jeuemzö ero" re hivtkozk vgyis bogy z lvilági és sjátszeríie pesti lkok szerepeltetésekor szukséges öket sját yelvükö megszólltti S ebbe v is vlmi de mi szükség v 8lT bogy oly bőve és oly8jl yilvávló párlfogássl irjk róluk? Nics más kcdvesebbés fo tosbb tárgykörük - éppe mpság - z ilye mgyr ( 1) Wkk? S em erz ik felelősséget bogy 8% ilye írásokkl zt mgyr yelvet rotják és piszkit ják be mely ekik himevel és - üzlete t biztosít? gy látszik midez ekik simo (= em fotos ics) Egy kis zrt ( = botráy zj) külöbe sem árt b hozz jó báre"zt (= készpézt) Hisze ök legtöbb- szőr úgyis csk gubá-r7 doháyr lót:ér buklulk ( = pézbe szerelmesek 8 pézhez v ked\'tlk) Pedig föveszély ie z ilye irodlom" felöl ((>yegeti zokt köreiket melyek ritká vgy egyál tlá em éritkezek pesti lvilág "yelvterm6" sze mélyeivel hem ikább olvsás vgy továbbdás útjá veszik át jssz-yelv smvjt és szóláit Közülük sok - leglább is Budpeste - már ált láos hszáltk örved sőt z irodlmi és kozye1voo is beférkőzött pl ( már felsoroltko kivül) : pli blek ( = köyelmü tpsztltl ember) kit 28r 1(>1Iet t'elmi (= be lehet cspi) : ricsj (= lárm h gos multság) főlt'ág llfschcidoz (= heceg) begyuz ld (= megijed ) bliccel ( = megszök ik előle elmulszt) c6r (= lop) blhé (= bj kellemetleség ) csitke ( = fitl láy ) tyú k ( = ö) megvág (= megpumpol megzsrol) póem (= rc llbrázt ) klclpec (= gyerek fiú) imolé (= em semmi) -imoli8t (= éhekórász)!tfopp ( = állj lefogllom ) dum smo-11c (= üres fecse ges) flig (= késze v elkészuit) szépe" megyek ( dehogy is megyek ) stb stb J<UtöŐ5e k edveltek z -i képúis rö vidítések Pl ctyi (= cjrett suvrk) reti ( = vsúti vedéglő) cori (= záloghhz émet Verstzmt-ból) diri (= di rektor i!i:"uzgtó) cuki ( = kedves drág cukor) mozi pedig már "jó öreg" mgyr szó lett Legúibb "lkot:ás" pesti yelvek jmpec és 7urwá:: Ezek torzszulöttek mé gvo fitlok remél hetőleg ls "Dusztulk Mert szerecsére sz6kiese áltláb kérész--élelű A 100 év előtli elődeik pl feies (= liszt) lc1je8 ( = ezüst péz) mt!gház (= megver) st b m már lig ismerlek rövidese el tolvivplv Dl' ez Természetese em csökketi veszélvt Ri?e sok ilvp kellemetle (émet ci v zsidó) ere d('t-ü s1::6 és ki feie-s tis megmard : ku1ömzó hr váltások eltorzulások util z álldó hszált követ kpztébe lklmzkodik ugy m2vt velv szerkezc téhp? de végeredméybe yelv eredeti tiszt sze1lemét roti Ki mi szüli ezt tot?: zgyvlékvelvet? - A fele let em kö yű mert előbb tósgyökercs mgyr szel-

18 ludk Jem és yelv elerötleedéséek okit kellee vi:tsgá mérge2ó ilye sok Az zob kétségtele bogy ige vlójáb em giz-gz-szó egyes mgyryejvü (de rmékbe Uti fel fejét e t ó s jt és i irodlm rvéru) mgy hódító ho ztá esetleg még szipdr is kerillve k jó egyi kerillt kezembe pl ibe Nemrég divttá válik e\"lí (és persu j6jkeresö) pesti (rók M kis dr1:)j melyik egyik szibm müitézetukbe beteke át bombsikerrel met" Fitl diákgyerekek és - leá yok surepelek bee Most itl e szóljuk rrol MeJlemröl" melybe szerző ezeket koréretl rom l6dó szfltvirigolrt szerepelteti ikább éháy jelleg zetes" szót és kifejezést jegyezzük ki belole: ltlrr ztúr srétri:tli tutt6 (bizoyos) sccol jó bór 'klss: tw 1iJ rrldi C$illi 3trpálj mgot ki-plujol Ameri káb bele vtt ZUhOflV(I ( szerelmes) modj már pkük legyeu todt'4) stb Hát ez ekük is v modv" Mert bizoy sok szor tpsztljuk hogy jobb köreik filjsg is mi de trtózkodás élkul fogdj élvezi és terjezti ezt 8Z irodlml" és eek torz yelvét Pedig mjde igz mgyr ember emelkedett szel hogy pesti yeh' kiövéseit átvegye és hszálj H pedig véletletij egy egy mégis rárgd rázz te mgár'61 miut z útszéli bogácsot Köye megteheti hisze - hál iste ek - tuduk még yyelvukö becsületese iri és beszéli vitéz Rózsás 16zser 8ZÍl7dos A Ludovik Akdémi tár lemű világb él MéltU hozzá Ezer kerékpár Irt: EGY örsparancsnok csk ugy körülbelül állpitom meg bogy cgy év ltt pot megjeleó Ny é VL fejezete ltt ed - ezer - z kerékpár mit körözek Keresett b ]etek" rj VL fejezet felirt modj E fejezet rylg legbővebb és z itt irt büjejek 98%-11 kerék pár s e 98%-ból l ig Ituk viszot éháyt Ny é XIL feje%ele ltt (Visszvoások ) Es cl: - úgylótszik természetes Hisze gyilk" rt b bücselek éyek kozu! kerékpár ellopás le 9 oyebb vegi'ehjtás ügysz61v egy pillt Met gy z egesz csupo yi hogy A felül B kerekpár J mely bolt vgy hivtl elé v állítv s euel felulesset már el ls követte biciklilopást 1935 jllur 15 CSENDőRSÉG! LAPOK 50 : il t tl yomát Allitom hogy h ehé pemlsltások yomow em sok kl ' kerékpárok ellopásák kidet :itese sem Mide sikeres Yomozás ets ( eltete le hogy yomok áltláb tárgyi b' köebb " ek é eselekméyél z el:ote: bo: et kerekpár yomát Mert ugy hol ' mikdr hgy yomot kerékpár? Mjd midig de lig vd k ért'k e EI o S zor ls bá)' killsö ketékpázogw1' egyform rzoltú? Háy eltűik tl ' l h elver z eső2 Mcg6llpitlltó t! J S s U l rry? Mrd vlmj yom yomozó k? Redszerit csk károsult leíris g E::oJ s z hogy kerékpáro X Y ( káros) ' áj volt de tábl t ezij u csro csk :olt Esetleg követk hol tettes pump8lás ürügyével szépe lótágt áutf' g p t le szereti tábláckat zsebrevágj s ugy ; or kl veszt o másik évtáblat melye már "' 6 eve áll keméyebb :: " t ügyes Jrorom egyszer személyolotozásál Egy csvrgó zsebé 5 drb kerókpél1'9évtáblát tlált egy bogy kerékpiir rte Beisme festve evére be Mid z ö ett lopásokból él Cselédköyve \lolt s z ott bejegyz hitte ki Ugy l b vtá é r llév\?el egyezelt kerékp felte vol hogy bicikli lopo tt Megkockázttom vést : sok más járör elegedte "ol Világos ezek utá hogy 6 kideritetle esetek jegy zék/! elég sok kerékpárlopist trt yilvá s h ezek: irtil megézzük egyetle dtot midig megtlluk beük : kerékpár leírását Ilye kormáy oly fék stb :es megy körözés De em sok gykorlti célj v k hogy egy ilye leírású kerékpárt lesseek jár örök mguk kol'leté be bol - modjuk - mukások járk mukáb és hzfelé és em egy em is tíz zo os leirásu kero kpár szld előttük Tlá kkor még ere<:jméyese lehete körözést elleőrizi h ritká S h főleg idejébe jöe Cskhogy! Szegede Szécheyi t&: egyik Uzletböl kijö egy férfi kissé elsápd : eltut kerékpárj KörUléz: ott egy redör Hom szl d Elmodj bját A redör mit tehel? Ott kpi táyság - modj s 8 toryos vroshzár mutt A károsult odsiel mire odh már csk lihegi lud beszédébe kpkod Eelfogv újj)ól kell kikérdezi Felveszik yégül pszt Aztá? Eltel ik jó ól' h em kettö-három mig z rr hjvtottk tudomást szere:ek kerékpr eltűó5éröl bizoyl - ellopmáró l Mit tud errő} vsútállomás elölt álló redőr kkor mikor ft károsull még kpitáyságo jár? Semmit Pedig előt te krikázik el tettes Kiskufélegyház felé Mit er tehát kkor már Szegede körözés? Vegyük tlú csedőrség miiködési terujetét? örsprcsok bjuirsim e-tött ez em szükséges Csup bosszúság z ilyeti pllszt hllgti Mideki yomb miért em vigyázott jobb mikor tudj bogy mideki szivese felkp gzdátl: k látszó kerékpárr mely emcsk s7órkozást yujt hs Miért de sokkk keyérkereséslikbe is segitöt em vigyázott r? De ezzel psz még ics eli tézve Ulé kell járj tette&ek Nyom? A kerekpr leirás Figyel meztetés járőrokek ügyeljeek mivel körletbe -: t('gyuk fel - oem sok kerékpál" te át lopott is h : koye igz h ki em cseréli tolvj kormyt h külso gurru régi mrd ' h vázt em festi át idóközbe tolvj brátj kovács mi\zoló vgy mg toties Mert em oy mesterség z egé z Otheli yomát most mitr mide jr6r MlUtá keré kpár jól szld lettesek is v y YJ esze hogy sürgöseo odébbáll esetleg heledik btb Nem kerill ez sok ídőbe csedőrség működési terilleté sem Az ekövetés egy pijit hszálhtó yom em r d u z hát mégl1l u z elkövetést megehezíti s yomozást mcgköyi ti? k?l'05ultt hibázttj : szembeö: :: A PUl!Ikt\r r6sitheto "r;lir(m!l clclt t'gys7crti fyéllel " olt cllt\t\' melyél fogv pusk C&5vébe dugták Mckey gql táborok }fi8d-be teiliait cs6jkll Y J elia tott szuroyl tt>:lypt cső \'égére húztk és igy feltozött hlt szuroy meu('lt tuzeli 18 lehelett pul:lkabó l bb' hogy szuroy szilárdbbiu'i A "lo 1\ ykt hsitékkl látták '"' ei hogy rug-ós7<l"öl! szoruljo 8 esti köre Mjd célgömb kl A8t vt\guk bele bogy ls trts ság r! o ozásw zoktvoi 61g6rb szuroyokt Mrrel posztóvl ls kibao:: I ellk A szuroy kft! velspálc volt mely levéllkú lpos kis ládz: t ejbe végzöd6tt \; gy ft

19 1935 Juár 15 CSENDORSGl LAPO 51 Olvstuk már erre votkozó közleméyt Csed örségi Lpok 1931 évi (ebruár hó 2Oj számáb dr Kovács-BwJ Kroly redőrfoglmzó úrtól Ö yil vátrtási redszerrel pr6bálkozek Nehéz megqldás mert lopások pot tömegese ismétlődek yil vátrl-íst kicgészftej ezért kellő id6be lehetetle vol :t igzolváy redszeresitéséve-l godolám megol di kérdést Nem ugy kerékpárok ellopftsit meg gátol i hem yomozást elösegitei Eek léyege z vol bogy mideki kiek kerékpárj v községi elöljbr6silgoktól vgy redörkpitáyságoktól - Bud peste esetleg red6r6rszobáktól - igzolváyt kp melye fl személyi dtoko kivill kerékpár részletes leitás vol zzl hogy kerékpár z igzolvy tulj doosáé Persze ez em sokt ére sőt bátráyosbb vol z eddigi belyzetél h em lee ugykkor kötelező féyképes is! Országos személyzoos$ági igzolváyok beszerzése jelet6ségü és ft közbiztosági közegek ré szére örvedetes itézkedés vol H vjki eldh kerékpá rt ugyzo helye hol z igzolváyt kpt átirtá ft kerékpárt s ezt z igzolvyr rá\'ezetteté 19y már em vol kérdés megoldi z isok kifutófiúk stb-ek kerékpárják igzolváyl vló ellá tását Megoldhtó vol ft kölcsöbe kpott kerékpárok igzolás megoldhtó z is h vlki időközbe más községbe távozott s ott dj el kerékpárját (bejelető lp-szelvéye1 'kpcsoltb) stb stb Külöös hogy állat gépkocsi és számos más tárgy dolog igszolólppl mrhjevéllel szármzási igzol váyl v ellátv igzolv kerékpár pedig mely mi életbe ezrek tuljdo "szbdo" jár és cserél dá! Hgsúlyozom hogy em krtm potos részletes kidolgozott tervet di e sorokkl erre hivtottk em is érzem mgmt Csk yit llkrtml hogy egy ige kellemetle bűcselekméy yodlozásák körülmé yeit gy voásokb újr felvessük s z orvoslás mód ji felett godolkozzuk mert tgdhttl bogy ez bűcselekméy sok embert érit súlyos sok csedőr ek és redőrek szerez kel1emetle godokt és z is bizoyos hogy eddig em kdt gyökeres orvosság z elmodottkr "há már ics örskörletl hol ezzel kérdéssel e kel lee ige komoly fogllkozi Egymást támogtjuk bú ellei küzdelembe hl meg'vittv lehetőségeket keressük megoldást Techikilg kell clitézi z egészet - mod htá vlki 't:spcdig úgy hogy ki gépet vlhol mgárbgyj z lácolj kulcsoljo re stb Ige így is lehet De hol kulcs v ott álkulcs is hmr születik Aki kerékpárr vágyik -vgy ki kerékpárlopúsokból él módot fog tláli z ily lekötözött gépek elszljlásár is rdemes eze törui fejét hisze pi pegő keresetrol is lehet szó Flvko pedig h csk hvi 50 pegöt jövedelmez z twet" kkor is féyes Ogy kell megoldi hogy z utókál v modj II másik véleméy SzámtáblAvl igzol6lppl Ige véli hrmdik de z igzol\'áy-l"ederr('1 sem kdályozzuk meg z ejlopát Ez igz modhtj megit más de megköyítjük tetles kérekerítését Egy v{:ru rzzi kiváló ered méyeket hoz Az ezeryi ellopott kerékpár er6se le csökkee 9 krd(os t:l 8C1ct 6 porják 1& lp(lftl)<l szerit (I hutdtljrjftkt/1btok 4Jtl cse-tpt4<8ctc tettellárt s átodott (dc!lel' líoft08" jogtl 1lOtllrcUlt-piJkct tt'1lylciráfll t'yyiltt (l kir< i;'qy{si1!1hez t:3l'tld6rtg tot dbbftjll Mi ti mgytd oo{<l eek o redelkezések :;é"fmm li::::«1 '4 tt:i-y6l ho!jy )tlddu' kir jdrd8biró86g1tk dtdd6 eoyhl 1cl6re'd 'már "6111 CS6tH16rll{!ftlek kell otldttlw f A redeu eri-6 szerit kétg te'lj'il-lt fez hoo" (IZ irtirybqu i$ mitt' t'll $16!1 jogtl htdrrltll'pélj d r''iempé3'ujt lemt (I kir ii!iy&juég T"j::rel1lűköd\6rc It mitrt 1c" utlás cl cijlmdől'"86g közre tflködt$ére h ;:" titkf86r61ldö egyét " em cs mpé IXJgy Jogtl htdtátjépé8 h t;ümu'ly b(1fl'1t PG9l1 \ 6tq!lylltlUJO (-theli t '! " :\liul A leljó jogs7lbalyok l szerit á\thiossdgbs súlyos és kisebb jövl'déld k1hagsok vk A siityos jöv cléki Idhágások fl kir törv6yzékek mit JO"edéki butető biróságok btáskörébe trtozk kisebb jöve<1éki kjbégá sok tekitetébe z eljárás pézligyi ht6ségok htaskb T"ébe trtozik A vámjog szbályozásáról s'lóló 1924:X1X t-e-be kujöósc csempéotet tutó redelkezések oly kjb4gásokt ls megáupltk melyekre 6 hóptól 2 évig terjedő fogbázt is lehet kiszbi tehát súlyos jövedéki ki hagésró1 ib lehet 8z6 mikor htáro tetteérek és eltog k vlkll fuekh'üi vamjövedéki kihágás mitt letr tózttott terheltet köteles vámhivtl vgy 61tlábo II pézugy1 ht6s8g :zoj legké6bb 48 ór ltt letr tózttás hélye szerit illetékes bfróság (törvéyszék) vgy kfr járasblróság elé thlitru Ez: mgyrázt Szut m redelkezéséek hogy áltl csempészete tetteért fl Atdott ldi htár6rlkultol( ge bojlqe htál"átlépöket kir Ug-yészséguek kell I\tcl1 A jogtl htárátlépés egyébkét B M 1930 sz re delet 19 -t\k II polj!b Utköző pézbfu)tetés$el bud t etedő kihágás melyek elblrálá3 ft kőzigzgtlisi htwg \áuu"edörség' htáskörébe trtozik MiUlogy letrtóz ttá$ kérdésébe surgőse htározi kellt megokolt hogy ily htározt tárgytib 8lllB kir tőrvéysz:ék mellett müködo kir ügyészség tegye belátas szerit idttváyt mely h kihágás sulyos 8% Ogy be itélkezi ls fog Megokolt o kh Ugyészségek vló Mdá!; zért is mert kir ügyészség gykorol teltlgyeletet terülel&1 lévő birósági fogházk fö l ölt &melyek vlmelyikébe Ictrtó21ltottt el kell mjd helyezi Jfegokolt kir Ugyszstigpek átdás végül zórt mett ez egyúttl k pézugyi htóságk {pém:tigy 1t"llZgtóságk} székhelyé V8 mely z Ugybe \ízsg4ltr és "ádemelésre bivtott A klt ügyészségek módjáb v z eléje álhtott terhelt ügyébe megfelelő itézkedése ásoju t kibocsátj ket tei és póldtiul csedörséghcz fclhív h terheltre u18 bocselekjéy ls ehe-zedik Eddig em volt semmi k dály k hogy csed őrség bt&l'örségtől lit\!ett csempészet stb mitt elfogott egyéeket is ugy mit bármely más elfogott egyét De kir Ugyé:zségclc bem legközelebbi kir jlirásbiróságk djo át de eek em 'ol sok értelme l'i)t!i't jtitásb1r68ágllk t eliogott egyé továbbklsértetsér rederlt úgy sicse élyzete 9 ezért z Iitlel utá kéytele vol Il helyi örsek zoi fctbivést di z el(ogou egyé ek z i4'yés%s\!gbez vló továbbk1séresére Ezt fl felesleges mukát meg lehet tklllitl\ul h járőr illetöt kö:t\let le01 z Ugyés:zséghcz ktséri A Szul 64 pot 18 olpolj kidejé II pézl\gywi l1ister ür ktlrésére lett SzolgAJti Utltásb felvéve A kérést pzllgyml11l$tel ur ll btá l' 6l'9ég h!tszámhiáydvl idokolt A gykorlt o7ob ut multj bogy erre 1'e

20 1935 juár 15 CSENDöRSGl LAPOK 52 delkezésre tlifl r6r icse szoks6g mert bt4rörség ele gejldd lttdmml redelkezik hho% bogy z elcogottkt közvetje:tll z Uletékes kir Ugyhzséghez is ktjl6rte Tudo tb ma8uk uridl et lllezhjt m már gykorl em t lklmz:rak zért vló8%lg hogy 8% utultúból ts törtlw fogják 10 rdl:t HfJgy h4jtjdk tjtllrr II ;pilujk z Qlo('3oy!flt/lJ! d6yókl«rj pr f'tiwk z: lklttl:-d$o lj! hljuj/ljk tjtdjetk eur"e; (l 6/Jpo1 1 tlifltd48t t A jö\'o báborujab repwök döu1 supet jltul Ezt lelrogu! emcsk 6tklrodlombIl "A!u fgk fojy6 \"'itak bl%oy1tják hem z l httm ké!zw&1 b mely z egész vdtgo tolylk Ez klszuimés emcsk repül"pek dm6ftk ugtáuru emelkedésébe jut klfe ÚBl'e hdl!m u lklm8%ás1 eljhá80k kuttúab ls A bolt célok (hic;lok gy'rk rktárk stb) elle bomb tamdút végrehjtó reptll6k mjd gyobb mbe f {-6000 DL) lil'orulk mert 1ceoybb repulbél lég v6tleljl tllúrmg gy veuteelgekct okor6 t8úvet kell smmoljok Lpuk ohls6tl terméc:lese ebösorbll /lz &dekli bogy BGel"Ök elle hogy fogk moködésbe lépi 7 elle ltéfl:e UlGk RopülOt«md4s hrcb álló esptrészeket kt ritk4 tojd érdi mert ezek szélességi és mély légi t8goz6das következtébe gy célt em muttk A reptil6k gyobb jól 16lhLó ts gy btat blztosit6 lokt kereljdek Dyehek lezek: mceteig vg)' pibe6 trtlkok i1tegek stb Eze:k:ek megtamdas rugs:sagból em d)zerü mert B btaa bomb- vetb5 gy szórás útt em klelt6 SzAmoluk kell t hogy jövdbe Uy célok elle Ii repuulik lc<my támdtt hjtk vég;e cplltok 41Q' Ez bból 611 bogy N'!durlt több replllljgép egymut követve föld telett S-25 m mg repulve rácsp p célr zt géppukblzzel vég1gsz6r:j (perceklt v&) kidob éháy bommt IS tovtbb repülve vgy végteg eltolk v kis Id6 mulv támdást megtsméul A Cli plot )d8tró légi 8gyel4k lekéek lé:gt rtdójel dadvl mert lc$oy tárdd&loz repüj6k domboe ercfö terepet válsztk II mtut:áll közvetleuj fisld f-eleu repujek légi llgyel6k C$Ilk kkor ve:zik S7re gépeket mikor zok már egéeze közel vk A fig'yelokek um elég észrevei gpekel zt ls meg kell ájlpitlok hogy sját vg)' eueefges gépeket észlelelt --e Nem ehé: Id RirWl8Iú holo' mig HgyeUJ ezt elvtgz1 és CSBDotk Jelt d múodperoekil 70 méter sebeesfggel kl:5zeledö repw6 mekkol'3 utt tesz meg-; többyire már cspt telelt luz mire jel odér KöyO elk'épuluk meg t:ámdou C::lJ8pl helyzemt A gy zúgá!l közeledl:5 gép pukú6 és hombákt vet6 repujl:5gépek tamdás többyire zvrt kelt rejetleqség táld II cspt pwtok ltt gy vemelféget liudvm A légvejr( tuze8zktwik htás emee lces1skke mert reputl:5 k pár m6odpel'cig lát htó touel ehéz követi de többyire em ls lehel m"r"t ej; t6& ej6l csptot vecéjveztl:té Az leoy tám dás moljt elmodott módo Ufbbyife slkeruljli fo h cpt vfdekezés módjit em Ismeri vgy zok lk1- JQlI%ádt elmul!l%tj lilt mide tamdamal őgy ee ls lmerjtik véde kz& módját mely bból AU bogy o légt ftgyclc5k zamát lsveuk zok eptot Dgyobb tavolagr61 kbérlk bj ku1ölegee er6 htúc1 jejzoes:r:klj?ökkel vk felzerejv A géppukak koclkr vgy gépkoc8ir épllve álldó tozkésu Jdérlk csptot A repu16 z l&clot1y tamodért ek kkor Jklru h rt meglepetém::r:eroe tudj vég-rehjtt Tehát sut \gy ' yilt terepe hol memtire lebet létj lcsoy tám d6hl em kell II%AroloJ cplk AJC80y tamlldúai repuh5k reclsurlt idbz1tett bombát hsm éjk mely pár mé80dperceel leeeés uta robb 11 kérdés A 8t 3O pot 6 lp<tt; 8::eri' (t &tl qcutb dl16 CIted6T k8/eln fe91j1jetét huml III h(i z elfogott voi/lj elfogdó 1I8It:tJyee go"otcv6 17Uhlcldil t1zi feoyuerhgftlu;ulkil feycgct6 rdkf4ll43 eut1tm-e "em meo til md3 m64 ig feltcltt6ttijtdljdr 339 pcmt crlt 11euélye VlJ08:-tcm5 többek ho::ött (u ulri 5 6l'1I1 hof8wbb trt(lm zbcl!ci!ftle :dú-bq"tttmel 6yt lriljl tetehdo k 6\'f:telt el vgy Id"{7Cl! TMfJ Lehet-c D6V6rWt tekite" :;t ; Cllelek 1)O:/J;:8yCf 6GYMltJ ki lopd mttt 'm4r 1 tclélle kllíllcuo ótfl lj MI k-étltzer bfl"ult>e 1oH :r utolm bt el mely kuotl!;r m{j "NR t6h'éll d "jbb wpá6t kő1)et lolp&e' étfl(;g ' 1 z rllopott 'drttv l-rtlkl! cet c8k ""Btk 338 f- z A tettes hdik lopás mjlitt VáI lhtö eszé gyum lévé évej butett lopás Ci mt6l!w lpja bo goosztev6t'k em tekjthf't6 mert eek Iyes leggyohb blltetése 15 évi börtö 8 ip' cll'kmtdyek Szut-b megbtarozott feltétel 8Z8bdsAgvebUteté1J:;c1 járó z 15 évet megb1do gyuj búllc3e-jekméy fe em forog 12 kl-rdé--i A jdrr!lvk8ttflttól 6rizetbf l'u: cg'! A!lyd horddl s bu"jelklllt dfdjfl kóz!qt f161jóróf/k ItIlotÍtlJlt tlól trh: Mgl' jó hordó" klitb1jmz hmlldr/i Mrdó OrizetlK m!1kni o kiiffi bi<?t homl fit!l('dje "ftifg florhurk (t ;6 R l ljtl ul djo li!ff kir!-erélt:stt A ko::jtf"lfi bfr6 J hords{ 8 ht<lyette fij11ltwsttott egy J'S':: dll<lpotlm l h()td/i helyee drizelbc l'f":u hordó elyébe lfflytm /)\2 CBt!lrkmhlyt k6retett fl kőflg1 Mr6 mijyeru yllot( ritou ' A községi biró hivtli cljarásáb mt"g5v'gte V6lMz k5teleségét ezzel gyusltottk jogtlul hszot szer zett z IgzságszolgJttásk 1;eh!t z állm érdekelek pcdi 6ére1met okozott Ez clekméy Btk 171 Ab litközó hivtli visszélés Yétségék léyelemelt tt1tetl rel A gyulsltott mit fl!lbújtó trtozik felei6s8éggel Btk 69 -ó'u 1 potj SZE'rlt ls kérdm A: 1ge1 XXXIII t-c 1 ;--0 ;::::('rttlt oh/ ijjli Pgyétl stúmó7'(j ki mt!} tle fiiltotlc be ::: &tc 18-ik N'ét flyilcd"o h(fllii!!i')f/'t1 tllj!1'j helyf'1i fwmdégj6bt':j1 kdl'l 1coMrtulb ft::wtbetf VUIJY :-álló bfl7l klmhé'bc luhb kirádulóhelye d MlIcmultdgOll stb) 8zt'S HuU ml!ol gdlttflj em "zbd mg b" o: 6setbe tmt h(l fel"ljtt k18étctc ' ljc 0011 Nyill'do8 heiyu-éfloctl co m/ <hjetl i/jlí fjyt szúám /J;:tSs dlt lellju sem fetldclhf-' (I t6r vfltyell ktpwtlő Higy lc1flflydelre Jogo'fult!lyltt Pm etl!}cdhetf 'm8d "k1!j!: u s Hl fofiijmzi6/ját Kf!rd ázoft bml ho!jy oly ttyil" dtlo/j h('lyd"" (lj hc1yhtwkbc" J"J StC8Z! itlok letld";:'r() foqyg-:::táu folyik (lmt yfltldo! McmtLlut84gok (tlklmávtjl Mr' máfl'kdr m-e:9qccllletö '" fllcll1roi cyythwk trtd JC1tltk I1ZI'8-:(;(t itlok IO'I1J'JztÚ$ ujf/kfú 8 h cm JOl'Josldt-f' fl C'JicltdIJr p"ltlh:olftú'fllk t'!jctt Itt'::kcd{' VU1sL Nl olyu jdgi>zömly mely rcgtut6 bogy fullojk orú gyé knló!dugyelet mell ett kérdésbe- tel 8orolt helyeke trt6kodbssék Atmeetileg (culgyelct él kul is trtózkodhtik fttjkoru egyéjl Ilye hetye 'Vgy belyi$égbe igy pldéul em Utkötik»eDlroU'éle tillomb hogy fogy fitlkorú ezeus It1t " Igye o mit ktll döc oly egyé I"éBúre ki Wel9zeB itl togyztasl1r jot'08ult Te:éulel\{! mát; z eset h fitlkoru mgjdeése lly helyeke bárml6 kötiuméyek l{ijzött ls (tehát &kkor le h szul6je fejugye-lete ltt v) olyk midősithet6 mi t!- veszélyezte fitlkorú egyé t>rkölcsi fej16dés!t tehát htl 1ltlkoru egyé Uy helyeke vló trtózkodés z2 l 6 " e8úliyel jár hogy lelkt elzill1é1 útjár csú'szik ilye cet beo ft csedore-k kfttelesége fellépie HIzt'D Szut 504 potj ls :rs k öt cl 1 cscd6rt hogy figyelemmel kisérje tltjkoruk erk ö1r sl életét &öl JJl:cllcml fejlódé1sét bs E pot rtelméb(' ':'gydls b c8edl)r zt é'i%lell bogy lmelyik fitlkol11 eddigi köryeulébc erkölcsi romlá8k v kitéve vgy zlulések idult errol il ükséges dtok mé"gauopll48 utfl (dc olk9zc"rq yorozó8 meg ejtése élkwj közlgzga91 (liuuml redljrségi) bl6ség k és h helybe v filikorúk biró8ága k 18 tegyl' Jl!llé8t C!k dlctifret illt:ti meg twát ceudört h figyelem mel kisér oly jelellégekel melyek fitlkorú egyée k elkölc1 É"tlekes dc mély bölcsuségct Tcjt oros: kőz"motldci Otr ké3zill 7' l1hádkozzdl egy8:cr TtmgCTTc téy y Imtidkt>zz l kitszct Meg1'W:(f$odol 1 Imádko zzál három8zqt ('::

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1 III. Évfolym. szám - 008. úius Gyrmti József Zríyi iklós Nemzetvédelmi Egyetem gyrmti.ozsef@zme.hu SRT, TÖBBSZEPONTÚ DÖNTÉSI PROBÉ EGY EGYSZERŰ EGODÁS bsztrkt cikk egy többszempotú dötési módszert mutt

Részletesebben

LINEÁRISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOROK. csak úgy teljesül, ha minden 0. úgy is teljesül, hogy van olyan 0

LINEÁRISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOROK. csak úgy teljesül, ha minden 0. úgy is teljesül, hogy van olyan 0 www.esymths.hu mtek ilágos oll Mosózi Arás LINEÁISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOOK esymths.hu DEFINÍCIÓ: A... ektorok lieáris összefüggők, h... úgy is teljesül, hogy oly i Nézzük ezekre péákt!

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK 1. MŐVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL ) Összedás: + = c és - összeddók, c - összeg A feldtok yivl gyo (tö). Az összedás tuljdosági: 1) kommuttív (felcserélhetı):

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825. Egész kitevôjû htváok 7 8 A helese kitöltött keresztrejtvé: 8 ár 8 A rímek összege: + + 9 8 ) $ $ 8 ) $ $ 9$ $ 7 $ $ 0 c) $ ( + ) ( + ) 8 ) $ $ k ( - ) - - - ) r s - 7 m k l ( + ) 7 8 ( - ) 8 ( + ) 7 (

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

II. Lineáris egyenletrendszerek megoldása

II. Lineáris egyenletrendszerek megoldása Lieáris egyeletredszerek megoldás 5 II Lieáris egyeletredszerek megoldás Kettő vgy három ismeretlet trtlmzó egyeletredszerek Korábbi tulmáyitok sorá láttátok, hogy vgy ismeretlet trtlmzó lieáris egyeletredszerek

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben