Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat"

Átírás

1 Partium Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat BAKOS KISS KÁROLY (Beregújfalu) DÁVID GYULA (Kolozsvár) FALUSI MÁRTON (Budapest) FELHÕS SZABOLCS (Vásárosnamény) FINTA ÉVA (Sárospatak) ID. FÖLDI JÁNOS (Miskolc) JÁNOS ISTVÁN (Tokaj) KAVECSÁNSZKI MÁTÉ (Debrecen) K. KABAI LÓRÁNT (Miskolc) KOPPÁNY ZSOLT (Budapest) KOVÁCS GÁBOR (Ungvár) LACKFI JÁNOS (Budapest) LÕRINCZ P. GABRIELLA (Beregszász) MARCZINKA CSABA (Budapest) MÁTÉ ERNÕ (Pécs) NAGY BALÁZS(Nyíregyháza) NYITRAI LEVENTE (Kocsord) ORBÁN JÁNOS DÉNES (Kolozsvár) ÓSZABÓ ISTVÁN (Debrecen) PÓCSIK ANETT (Záhony) POMOGÁTS BÉLA (Budapest) REKITA ROZÁLIA (Budapest) RIMÓCZI LÁSZLÓ (Budapest) SZABÓ ISTVÁN KEVE (Sárospatak) SZAPPANOS GÁBOR (Budapest) SZÉKELYHIDI ÁGOSTON (Hajdúböszörmény) SZIRMAI PÉTER (Budapest) TÓTH IMRE (Zalaegerszeg) VARGA JÁNOS (Nyíregyháza) VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ (Beregszász) VIOLA SZANDRA (Szentes)

2 Fedõlap: Borítóterv: Antoni Tàpies: Cadira blanca craquelada Filep Anita (Mátészalka) A lapban közzétett abrosz- és törölközõminták a Beregi Múzeum textilgyûjteményébõl valók. A fotókon látható fafaragások Kuti Zoltán debreceni unitárius fafaragó munkái. Szerkesztõk: Költészet: Bakos Kiss Károly (Beregújfalu) Széppróza-olvasószerkesztõ: Varga János (Nyíregyháza) Tanulmány, közélet, vallás: Felhõs Szabolcs (Vásárosnamény) Kiss Lajos András (Nyíregyháza) Kiadványszerkesztés, tördelés: Deák József (Vásárosnamény) Felelõs szerkesztõ: Felhõs Szabolcs (Vásárosnamény) Állandó munkatársak: Demeter Szilárd (Nagyvárad) Lengyel János (Beregszász) Orbán János Dénes (Kolozsvár) Ószabó István (Debrecen) alapító fõszerkesztõ Kiadja a Kelet-Magyarországi Szabadelvû Protestáns Kör megbízásából Az Unitárius Alkotók Társasága (UART) Védnökök: Karner Ottó, az UART elnöke (Budapest) Pomogáts Béla, irodalomtörténész (Budapest) Székelyhidi Ágoston, irodalomtörténész (Hajdúböszörmény) Megjelenik negyedévente ISSN WEB: A szerkesztõség címe: Partium Mûhely 4800 Vásárosnamény, pf:2. Tel.: 06-20/ Nyomda: Örökségünk Könyvkiadó Kft. Nyíregyháza, Bercsényi

3 Tartalomjegyzék Nyitrai Levente Egy gondolat az öröklétrõl... 5 Tóth Imre Végzetes kilépés... 7 Negyedik rend... 7 tudatbetörés a létezés küszöbén... 8 Finta Éva Anyám feltámadt oltárai... 9 Szabó István Keve A magány és én Orbán János Dénes Saját lelkérõl A tangó bûvöletében A Gondolatnak õsze rámköszönt Ószabó István Félbemaradt szavak id. Földi János Diszkaveri Szirmai Péter Javier vállalkozása Kovács Gábor Beavatás, avagy a szintáttörés élménye Hamvas Bélánál Lackfi János Szövedék k. kabai lóránt éj, ha jönnél Falusi Márton Halottaink élõinek Greenwich Bakos Kiss Károly Miért Szabó Tibor Benjámin Kisnapló Rimóczi László Halálpontos egypercesek Pócsik Anett Életmérleg A halál egy tanatológus szemével Kavecsánszki Máté A tánctudomány régi-új forrásai: a református egyházi iratok Felhõs Szabolcs Marczinka Csaba Az örök lázadó haláltánca

4 Máté Ernõ Aggodalmaskodás helyett hálaadás Pomogáts Béla Romon virág Egy konferencia-sorozat végén Dávid Gyula Immortellák Marczinka Csaba A kolozsvári lángõrzõ emlékezete Rekita Rozália Igen tisztelt Kubik Anna mûvésznõ! Lõrincz P. Gabriella Istentelenül Te Viola Szandra Játék slukk Múzsahiány Vári Fábián László A részeges anya eladja leányát A megétetett legény János István Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni Nagy Balázs Tersánszky Józsi Jenõ novellisztikája a Kelet Népe hasábjain Szappanos Gábor Szindbád a boncasztalon Koppány Zsolt Kánonok és választások Varga János Hangulat és halál Székelyhidi Ágoston Kazinczy Ferenc, a nemzetépítõ Hírek Partium

5 NYITRAI LEVENTE Egy gondolat az öröklétrõl Van egy mennyiség, ami meghatározhatatlan. A minél több, vagy a minél kevesebb mennyisége. A minél több jót, vagy a minél kevesebb rosszat. Jelen esetben arra gondolok, hogy minél rövidebb legyen a rossz élet és minél hosszabb a jó. Akinek errõl fogalma van, az sokat segít az élet megértésében. Mindenki szeretne minél többet élni, de ez alatt csak a jó életet érti. Persze mindenki tisztában van azzal, hogy az életben rossz is következik, számol is vele. A rosszat igyekszik minél több türelemmel elviselni a jóért, ami megérdemli a türelmünket. Ebbe a rosszba a nagyon rosszat is beleszámítjuk, bár annak már a félelme is szenvedést okoz. Az élet bölcsességének sarokköve, hogy azt a félelmet minél messzebbre elkerüljük. Jézus is erre tanít. Az ember mégis gondol azzal, mert gondolni kénytelen, hogy élete kezdetét bármikor vég követheti, sõt egyszer biztos, hogy követni fogja, és gondol azzal, hogy mennyi a minél hosszabb, és mikor következik a minél késõbb. Ezt a mennyiséget pedig úgy befolyásolhatja, hogy tesz érte. Csak kevés ember képes belterjesen is meghosszabbítani jó életét. Ez azt jelenti, hogy az életnek nemcsak hosszúnak, hanem tartalmasnak is kell lennie. Az élet idejét tartalmas megvalósításokkal kell kitölteni, mert az üres élet akkor is értéktelen, ha hosszú. De mi értelme lesz, ha véget ér, a leghosszabb és legtartalmasabb életnek is, miután majd véget ért?! Ennek a válasza a végességen túlmutató vallásos hit ajándéka. Pál apostol leveleiben találunk rá a maga korán messze túl, az örökkévalóságba mutató hitbölcseletet: nem a törvény igazít meg Isten elõtt, hanem a hit. (Róm. 3.20, 22.) Bizony, bizony a hit! Akinek mûködõ hite van, az a minél hosszabb életen túl is lát életet, melyben csak a rossz az, ami elvész. A rossz, ami ellen Istennél már nem kell küzdenünk, hogy minél kevesebb legyen, mert nála abból semmi sem található, és nem érhet minket. De minden megmarad, ami jót a minél hosszabbra nyújtott életünkben megvalósíthatunk. A muzulmán harcos (öngyilkos merénylõ) hiszi, hogy a túlvilágon szolgája lesz az, akit legyõzött, és maga elõtt küldte oda. Mi ugyanahhoz az egyetlen Istenhez megyünk, de minket e mi megváltónk arra tanít, hogy ne legyenek ellenségeink, ellensége ne legyünk senkinek, hanem ha elsõ akar lenni, az legyen a ti rabszolgátok. (Mk ) Isten mégis jobban szerette a muzulmánokat, és nekik adta a keresztények földjének délkeleti felét. Sõt úgy tetszik, hogy nekik adja még azt is, amit eddig nem adott oda. De nem azért, amit Jézus tanított, hiszen õt a muzulmánok is tisztelik. Hanem azért, amit a keresztények nem tanultak meg tõle. Azt ugyan a muzulmánok se tanulták meg, de nekik nem is tanította. A magyaroktól is elvette Isten a hazájukat, és ha valami meg nem változik, azt is el fogja venni, amit még nem vett el. De nem azért, mert Magyarország nem jó ország, hanem azért, mert a magyarok nem ragaszkodnak hozzá. És azoknak adja, akik jobban ragaszkodnak egymáshoz és a hazájukhoz. Azt, hogy az internacionalistáké lesz, semmiképpen sem hiszem. Inkább hiszem, hogy a materialista tudomány minden iparkodása 5

6 dacára az emberiség rá fog jönni arra, ami a vallásos tanításokból igaz, és azt mindenki a maga hagyományanyagában fogja megtalálni. Majd pedig rájön arra is, hogy a föld és szelleme is örökség, amit az örökhagyók tiszteletében, hazaszeretetben kell megbecsülni. Kivételt ez alól sem a kereszténység sem pedig a magyarság nem képez. Én tudom, hogy a Mennyben minden megvan, amit a Földön elveszítettünk. Megvan a Keresztény Anyaszentegyház, megvan az Iszlám, megvan Magyarország és megvannak az utódállamok. Megvan a nemzetközösség és megvan az internacionalizmus. Ott mindenki megtalálja a maga felekezetét, hazáját és világnézetét a nélkül, hogy bárki másét meg kellene érte rövidítenie. Ahol viszont nekünk is csak abból kell majd élnünk, amit földi életünkbõl Isten oda beengedett. Az elsõ ilyen jó a hit. Vigyázzunk rá, hogy el ne veszítsük! Öntudatos ember számára ennek már a félelme is szenvedést okoz. Vigyázzunk rá jobban, mint testi adottságainkra és anyagi javainkra, amik közül semmit se vihetünk majd magunkkal. Igyekezzünk itt, tehát minél kevesebb rosszat elkövetni, és minél több jót megvalósítani. Hadd adjak rá egy tippet: kövessük Jézust minél közelebbrõl, és könyörögjünk a hazánkért minél következetesebben. Ne határozzuk meg ezek mennyiségét. Davida Kitt: Navigátor 6 Partium

7 TÓTH IMRE Végzetes kilépés ez egy automata üzenet amit azért kapsz, mert megteremtettelek filozófiailag egyetlen kiút létezik: a halál ha kinézel az ablakon az öngyilkosok kertjére látsz a semmi történetét írják homlokukra pecsételed sorsukat felfénylik a nemléttel határos város messzirõl látszik a semmibõl gyors hajók szállnak a szélben állj félre idõ a kapu már nyitva áll Negyedik rend a hallhatatlanok kertjébe emigrálok feltámad a halálban a helyettes hiány arra ébredtem hogy meghaltam az egyik fény kialszik a másik fellobban 7

8 tudatbetörés a létezés küszöbén a test kiválasztása: a történelem véget ér halálpolgár pihen a kertben emberarcú démonok jönnek ezerarcú rendben a Nap lement és nem múlnak többé a percek tévedtünk volna igazságherceg? az alvilág kapujában él ki a megváltásra vár a jövõ már itt van és nem jön el a csillagokon sötétség szakad át töprengõ holtak ülnek az ágakon az apokalipszis borát iszom Vári Zsolt: Önarckép 8 Partium

9 FINTA ÉVA Anyám feltámadt oltárai Még kicsi vagyok hogy elmondjam VELED mivé lett testeddel ez az anyag hová számûzte benned önmagát míg szétfalta boldog testedet ha boldog volt e test valaha is megetetted magaddal az elmúlást. Ó anyám nagy voltál az elmúlásban hihetetlen eltûnõ tested katedrálisokat suttogott elfonnyadásod semmisséged roskadásod kiszáradt töppedésed áttörte a szellemlét csarnokait s fénylettek szavaid mindenségbe szakadottan. Úgy éreztem halálod teljes elsimulás volt felszívódás fényekbe egekbe istenekbe bele-halás a MINDENSÉG lengõ atomjaiba beleolvadás a teremtés hidegébe visszatérhetetlenül bátran véglegesen. Mi zeng még bennem mégis abból a délutánból rádpillantásom zokogásaiból mi zeng még ide tizenhatodik éve mikorra már a semmi is semmivé lett mi zeng belõled TE néma csõrû MADÁR hol az a szentül szent szavad: SZENTSÉG? Mivé lettem mutattad ECCE HOMO alig zörrent a hang a szájadon kiszáradt cserepes ajkad tömlöcébõl rozsdásan roskadt a hang NEKEM: és még lélek van benne mutattad. Néztük ketten hogy hol lakik ez a lélek ez a sok õrült nagy birodalom ebben a nincsen-testben s hova lett ez a test amikor még megvan hova lett anyag-éned amikor mégcsak csontjaid is összezsugorodtak. 9

10 Tudós figyelemmel követted mindezeket az olthatatlan fájdalmak gyõzelmes poklaiból mert hiszen ez a TE hosszabbításod volt már a TE ERÕD AKARATOD évek óta hogy felnevelj bennünket ez a haldoklás TE voltál mindenestül. Itt ringatlak sírva mert látom koponyámban a pillanatot rádpillantásom gyémánt tüskéi ezek fejedelmien TÁGAS pillanat ez és örökkévaló húszéves gyõzelmed az egykori majdnem-halálon s most engedelmesen haldokolsz és fizetsz 2002 Huszár István (metszet) 10 Partium

11 SZABÓ ISTVÁN KEVE A magány és én Sárkarikák az esõben: A szellemek is sárosak, Az emlékek is sárosak. Ott, hol nincs Nap, A valóság tán hologramm, A hologramm a képzeletem, S húsom, vérem a halál Sír néha a némaság, Mert szavai a némaság S Európa keresztje, temetõ, Halott katonák temetõje Sír már a felhõ, kavarog, Májszínben kel a Nap, A szem kifárad, megvakul, Fagyott nyomot hagy a mulandó, Az egytestû tér, A veremben látott végroham, A sorskorhadásig szakadt haza, Tudomásul vett vérem, sáros cseppek Tágul az univerzum: se velem, se nélkülem Huszár István (metszet) 11

12 ORBÁN JÁNOS DÉNES Saját lelkérõl Imák szappanos vizében mostam ki saját lelkemet, és kiteregettem térdeplõ testem mandulafájára, de ráragyogott, mint téli nap, az istentiszteletek helyett lerótt bordélytiszteletek emléke, s most kerék taposta, kiszikkadt hernyó, mit a magány hangyái darabolnak. Õ csak vár türelemmel, halálom sem akarja. Csak forgolódik egyre bennem, mint puha macska. A tangó bûvöletében mit csak a tükrök látnak álruhát ölt a lélek rózsát vesz kölcsönpénzen milyen gyönyörû élet micsoda szép hazugság minõ fölséges percek este kilencig koldus este kilenctõl herceg rózsára cserélt birtok virág egy utcalánynak kimenõt ölt a lélek mit csak a tükrök látnak 12 Partium

13 A Gondolatnak õsze rámköszönt A Gondolatnak õsze rámköszönt, lelkem jövõ korok partjára vetve, hát visszakérem azt, mit elsietve, éretlen fõvel írtam hajdanán. A szívemet papírként összegyûröm. A végtelen kapuin át, az ûrön keresztül száguld a szívtõl szabad, a põre elme, mely ledobta végre a test ruháját, s tisztán néz az égre. Adi Nes: Cím nélkül 13

14 ÓSZABÓ ISTVÁN Félbemaradt szavak Márkus Bélának ajánlom A nagykállói református templom ajtajában egy pillanatra megálltam, majd egyenesen a ravatalához mentem, hogy lássam, hogy fest Szent Mihály lován. Teste mereven megrezzen-e, ha koporsója a sír mélyére ér, elmozdul-e egy hajszála, egymásra tett keze a zakó középsõ gombja fölött. Néztem a deszkák belsõ oldalát, egy forgács összesöndörödött szalagját. A fólia homályában a lehunyt szem kunhalmait. Tekintetem megtapadt koporsóján. Mint egy nagytestû múmia feküdt a fagypárás fóliába födve. A testüregekbe visszahelyeztek mindent. A cadaver minden részletét hiánytalanul, a testhez zárva. Elképzeltem a haldoklás utolsó perceit a kórház morfiumszagú szobájában. A halni-hagyás döntése után. Ahogy leritkul a légzés. A szemek fényüket vesztik. A lét kitárja magányosságát. Viszi fogadott földje felé, a felkelõ nap felé, haza a fekete autó, s várja a temetõ, a fia csontjai fölött kihantolt sír. Ágh István, a költõtárs rövid, még a templomban elhangzott búcsúbeszédébõl az elsõ mondatra emlékszem: Testvér testvért nem temet. Az, hogy a temetés alatt történt jelentéktelen dolgokra, a megindult hosszú gyászmenetben mögöttem egy-egy szóra, megjegyzésre, a sír elõtt a legérintettebbek lopott pillantásaira figyelni tudtam, arra vall, hogy képes voltam látszólag teljesen idegenként, kívülállóként szemlélõdni. A megrendülés, annak az átélése, hogy vele valakit én is elvesztettem, a gyász, a földre-sújtottság érzése, a depresszió csak hetekkel késõbb ért utol. S talán egy év, a gyászév is eltelt, amikor a bûntudat, s az a szorongató érzés, hogy tartozom neki, valamivel adósa vagyok, arra ösztökélt, hogy írjak róla. Jó ideje már nem tudtam írni, s egy olyan, az egész dologhoz méltatlan, önzõ, valójában szégyenletes gondolatom támadt, hogy mint annyiszor az életemben, most is õ lesz majd, aki megsegít; s hogy arra, amire igazából nincs vigasz, valamiképpen így mégis vigaszt találok. Monodrámát írtam, monológot, a sirató mûfaji sajátosságait is alkalmazó lírai szöveget, s a mû fõhõséül a feleséget, a gyászban legérintettebb személyt választottam, hogy hõsömnek lehetõsége legyen váratlan, meghökkentõ, az önfegyelem béklyóit levetõ kitörésekre, oldani a szertartás merevségét, ünnepélyes, régóta kialakult kötöttségeit. A dráma idõ és térbeli keretét maga a gyászszertartás adta; meghatározó jelentõsége volt a mûben mindannak, ami a temetõk világát lengi át. Nem kívánok mást nézõitõl írtam mint hogy vegyenek részt, legyenek jelen a részvét csöndjében. A temetés monodrámában való felidézésével, ahhoz, hogy mindazt elmondhassam, amit szerettem volna, túlontúl szoros korlátok közé kényszerítettem magam. Mondanivalómat a választott mûformában nem tudtam drámaivá, hatásossá, s minden szempontból figyelemre méltó mûvé sûríteni. Kellõ poétikai gazdagság hiányában kimódoltnak, mesterkéltnek, mûvinek hatottak az olyan fordulatok is, amelyek pedig litániás, Mária-himnuszos sugallatukkal a gyász pompáját lettek volna hívatottak fokozni. Kevés hitetõ ereje volt az egyik leghatásosabb résznek is, ahol az érzelmektõl hullámzó monológba a költõ gyermekét elsirató versének három sora iktatódott be, jelöletlen idézetként, Kispárnád 14 Partium

15 visszaadták, rajta véred maszatját, nyáladat, verítéked ; s itt volt az is a leginkább szembetûnõ, hogy olykor-olykor, mintha átvenném hõsnõm szerepét, mintha megesett volna rajta a szívem. Azaz, a szöveg alapján nem mindig volt könnyû eldönteni azt, hogy ki beszél, én vagy a siratóasszony. A monodráma fogyatékosságai összességükben elfedték értékeit. A mû lényegileg formálatlan maradt, torz, mint egy archaikusságában mégis szép, de korongján félkészen megszáradni hagyott agyagedény. Idõ kellett ahhoz, hogy belássam: egészen lehetetlen, eszement dologra vállalkoztam. Többszöri átdolgozása, újraírása után sem akartam elhinni, hogy nem jó, hogy nincs eszközöm hozzá, nincs elég tudásom és tapasztalatom, elegendõ ismeretem ahhoz, hogy megírjam. Akárhogy gyötröm magam, akármennyit szenvedek, a feladat túl nagy, a téma nem adja meg magát. De mirõl szólt ez a monodráma? Egy ölelés, két nõ összeölelkezésének a története a közös házas- és élettárs sírja elõtt; egy kényszerû és fájdalmas összeölelkezésé, amit nem is õk, igazából nem õk, mi akarunk. Várás és beteljesülés. Várakozás valamire, ami a szertartás fénypontjaként megtörténhet. Egy ember és a tömeg viszonya. Rejtetten egy mai golgotai történet. Várás az egymás karjaiba menekülõ, egymástól szabadulni vágyó két nõ végsõ erõfeszítéseként megtett, s egymásrautaltságukat megvalló mozdulatára. Álltam a gyászoló gyülekezetben; én is azt várva, hogy megtegyék ezt a mozdulatot. Tegyék meg! Tegyék meg, ha úgy érzik is, hogy belehalnak. Így megtartva, ebben a mozdulatban magukhoz szorítva még, akit elvesztettek. Az elhantolás közben, intõ példabeszédként, felhangzottak a pap szavai: Az asszonyi állatok pedig nézik vala a koporsót, melybe Jézusnak testét tették vala. A nagy innepen pedig veszteg lõnek az Istennek parancsolattya szerént. Másnap pedig, mely az innep esti után vala, öszve gyûlének a fõpapok, az írástudók és a népnek vénei, és menének Pilátushoz mondván néki: Uram! Megemlékezünk róla, hogy e csalárd még életében azt mondotta, hogy harmadnapon halottaiból föltámadna. Parancsoljad azért megerõsíteni a koporsót tellyes harmadnapiglan. Mert né talán eljõnek az õ tanítványi és ellopják ötet, és azután azt hirdetik a népnek, hogy feltámadott hallotaiból. És így az utolsó tévelygés, nagyobb lészen az elsõnél. Monda nékik Pilátus: ámbátor örizzétek, és elmenvén erösítsétek meg a koporsót, mentöl jobban tudjátok. Ök pedig elmenvén, megerösíték a koporsót, megpecsételvén a koporsókövet, és az örizöket környüle hagyván. Az idõsebb nõ, a siratóasszony, magában imádkozott. Legyen meg a te akaratod. A halotthoz imádkozott: Adj erõt ehhez! Segíts! Én tartsam! Erõm végsõ határán. Ha én gyönge volnék, méltatlan ehhez! Ha én engedném már, ne hagyd! És azt se, ha õ. Elmúló hamv még rajta a bánat is. Ha egy kis álnok? Akkor is! Egy mozdulat. Eggyé, egyetlen testben lenni. Igen. Ahogy eggyé, személyessé a gyülekezet. A kölcsönös részvét fokozhatatlan csöndjével. De melyikük, aki akarhatja ezt, vagy aki lehetetlenné kívánná tenni? A belsõ monológ a fényponttól még messze, de egyre áradva, csapongva közelgett a szavak határövezete felé. Fiunk halott. Helyette nem adhatsz mást. Lehetsz már jó. A rád zúduló földdel ringatnád már koporsójában is. Hazudnád: itt van. Még ezzel is elõállsz? Nem nézel engem. Nem nézed fiadat. Zsarnok! Nem fogsz levenni a lábamról. Kosarat kapsz. Pirulj! mondtam magamban, s néztem a gyermeked, öreg Apollón. Hallod? Méltat- 15

16 lan helyzet. Az. Egyenesen megalázó. És már újra õ beszélt, a siratóasszony: Így játszanál ki. Ezért van minden. Még titkon hogy még visszaszerezz. Ne kérjek, ne kívánjak többet. Ne szóljak. Ne mondjak semmit. Fogadjam el! Felrúgva minden stilisztikai-nyelvi törvényszerûséget, minden szabályt, végig ilyen beszédmódot kívánt volna meg a többször modorosságokba futó, nyelvi erõvel, hiteles jellemábrázolással feltölteni nem tudott, önmagát üresen görgetõ forma, az írói szempontból legnehezebb feladatot jelentõ rész is, végig ilyet, az asszony leroskadásáig. Mikor úgy érzi, hogy kiszállt testébõl a vér. Nincs kellõen elõkészítve az átmenet a Fogjatok! könyörgéséig. Az összeroskadást lelki szempontból mi sem készíti elõ. Vagy ennél is csapongóbbat, szakadozottabat. Valami lüktetõ folyékonyságú, lágy és még lágyabb nyelvi formát, szöveganyagot; megérzékítését, belsõ, lelki kivetítését annak, milyen egy áttetszõ könnycseppben a világ. Csak lélekszót, az ének szavait, a filozófia elõtti szavakat, a nyelv valami természetfeletti áradását. Félbemaradt szavakat, mondatokat, összefüggéstelen beszédet, s mégis hitetõ költõi erõt. A nem mindennapi alkalomhoz illõen a megszokottól eltérõ beszédmódot. És elnémítani, elhallgattatni magamat, a kívülállót, az eseményeket felülrõl szemlélõt. Elnémítani magam. Annál is inkább, mivel a fõszerkesztõ szerint a beszédmódok váltogatásában helyenként kiválóan megmutatkozik ez a csapongás, ahogy a megszólító formáról, az egyes szám második személyrõl a személytelenbe, a harmadik személyre tér át, majd onnan vissza a másodikra vagy az elsõre, kiszámíthatatlanul, meglepetésszerûen. És kitûnõ az is, ahogy az alakok átváltoznak, áttûnnek egymásba: a halott gyermekbõl újszülött lesz, máshol a gyerekrõl a vetélytársra, a kevésbé szerencsés szóvak Nimfá-nak nevezett aszszonyra vált át, vagy mikor az egyetlen testben lenni gondolatát villantja fel, mintha külön-külön látszani sem akarnának. Éppen itt sejlik fel a monodráma legmélyebb és legsugallatosabb gondolata: a temetési szertartás végsõ soron nem egyéb, mint a halott feloldozása bûnei alól, azaz: megbocsátás. Nagyszerûen, nagyfokú empatikus készségrõl tanúskodva jeleníti meg annak a belsõ vívódásnak a folyamatát, mely a becsapottság, az elárultatás érzésétõl a szomorú felismerésig, annak belátásáig vezet, hogy a közös gyermek elvesztése, halott fiuk ûzte a férjet, tõle nem tudott megválni, miatta, csak érte akarta, hogy megmenekítsen még valamit magából. A fiúért rohant eszeveszetten, miatta szédült meg, halott fia miatt esett kábulatba. Minden érte volt. Nem számított hova, nem számított kihez. Bárkire talált is, a fiát akarta. Itt vagyok! Itt vagyok! Jelentgette magát szóval. Nem hagyott nyugtot neki. Ennek az emberi esendõségnek a felismerése és elfogadása valóban áldozattá emeli a halottat. Szinte felmagasztosítja, hogy ugyancsak jó érzékkel ellenpontozva körvonalazódjék annak a hiú, önzõ, gyarló költõnek az alakja is, aki a Nimfá -ban a babérfát látta meg, a lehetõséget, hogy foszt még magának koszorút. A feleség, a hõsnõ érzelmi csapongásához ezeken a gyönyörû részeken (17.1.) olyan intellektuális elemzõ-készség társul, amely ha töredékesen mutatja is, mégis azt elõlegezi, hogy a veszteségbe belenyugszik a lélek, megbékél a változhatatlannal. Arra a felismerésre jut, hogy nincs mit megbocsátania. Ezért képzõdhet meg benne az a gondolat, hogy a halott végakaratát teljesíti, ha eggyé válva, a másik nõvel eggyé, ebben az ölelésben megragadja a pillanatot. Ugyanakkor a hõsnõ képes arra is, hogy mintegy kívülrõl szemlélje ezt a szertartásos gesztust gyakorló önmagát: Gyere! Lássák! Erre várnak! Így! Magunknak megtartva még a lehetõ leghosszabb pillanatra. Szép, igaz? Megható. 16 Partium

17 S ott függtek egymás karjai közt. Egymásba fogódzva. Szorítva, tartva egymást. Ez a pillanat nem múlik el. Mindig ezt látjuk. Erre hull ki még szemünkbõl a könny. Ezt akarjuk. Erre várunk. Igényt tartva a megbocsátásra. De mit? Nincs mit megbocsássak! Igen. Megható. Mintha ugyanaz volna, legfõbb díszletével, még szívszorítóbb, még fájdalmasabb, mert te viszed véghez. Egy ölelésben a másik nõ bûntudatos-szorongását is feloldja. Ez a kétszeres feloldozás, megbocsátás nem eltervelten, vagy elõre kiszámíthatóan jelenik meg, a hõsnõ fokozatról fokozatra emelkedik önmaga fölé, s gyõzi le önmagát, sérelmeit. Segítségére vannak ebben az erkölcsi emelkedettségben a szertartás során elõtoluló emlékképek is, a közös múlt felejthetetlen pillanatai, az utolsó dobi nyár, a fénylõ damil, az úszóval játszadozó holtág hala. S ugyanúgy a tudatunkban feledésre ítélt emlékek, amikre most emlékezni kezd. Bensõvé teszi, átlényegíti itt a múltat, eggyé válik benne a rossz, a jó, jelentõssé a jelentéktelen. Ezt az átlényegítést, ezt a belülrõl szemlélést végsõ soron a szertartásnak a katartikus, tisztító hatását nem kellett volna olyan keretbe foglalni, amely a fõhõsnõ kívülállását, már-már részvétlenségét, közömbösségét árulja el. A befejezés frivolsága is váratlanul hat a katartikus felismerés és megigazulás után. Az összetartozás, az eggyé válás megrendült felismerését, belátását nincs miért ellenpontozni. Mint ahogy túlzóan ridegnek, szenvtelennek érezhetõ még sok-sok mondat itt; egyáltalán, hogy olyasmik kerültek bele a hõsnõ látószögébe, amikre nincs szükség már, és szinte szentségtörésnek számítanak. Mindaz, ami érzelmi- s lelkivilágát tekintve monodrámám szereplõjét ilyen kedvezõtlenül és hamis színben tüntette fel, az én dühöm, az én depresszióm volt, az én kiábrándultságom, az én indulatom, amit nem tudtam féken tartani. Én voltam az a temetõben is szemlélõdõ, az a seregszámláló, az a mindent gyanakodva nézõ, én, és nem a mû fõhõse, nem a gyászoló, nem a siratóasszony. A nézõ, az olvasó olyanokat is a fõhõs gondolatainak hihet, amiket nem õ gondol és mond; s olykor ebbõl adódóan tûnik szegényesnek az én érzésemet, gondolataimat közvetítõ siratóasszony érzelmi tartománya is. De aki az agyagrögök földübörgését szívdobogás -nak hallja, az sokkalta lelkibb lény, érzékenyebb lélek, semmint hogy jelentsen számára bármit is az, hogy kik alkotják a gyászolók gyülekezetét. A gyász: személyes viszonyba lépni a halállal s a halottal. A gyászban a színészkirály éppúgy mellékes szereplõ, mint a daltulajdonos, vagy a másik oldalról a hivatalosság, a fekete kocsin a ravatalozóig érkezõk csapata. Számbavételük, enumerációjuk, mint egy eposzban, inkább vígeposzi látásmódra vall. Kiváltképp azok után, hogy a temetõi szertartást meg kellett, hogy elõzze a másik háznál? Templomban?, ahol egyrészt ez a számba vevõ igyekezet már mûködhetett volna, ha nem tenné kisszerûvé a seregszámlálót, másrészt, amelynek a sírnál már semmi nyoma a hõsnõ emlékezetében. A temetõi szertartás kiszakítása ebbõl a fájdalomsorból, gyászmenetbõl, elsõsorban úgy válhatna hitelessé, ha az elõzményekre is jutna némi fény, fel-felvillannának képei. Egy-egy részlet esetében megszégyellni valóan leleplezõ görcsös igyekezetem, hogy a halottról, az életérõl, magánéletérõl is minél többet áruljak el. Ami a siratóasszony nézõpontjából legfontosabb, ha csak ködképszerû homályban láttatva is: kirajzolódik a halálba vezetõ út. Emellett minden más itt teljesen jelentéktelen. Akit akkor temettünk, az az ember magányos volt. S hogy olykor magánya fényûzõvé 17

18 változott, személyisége szerénységében is nagy udvart tartó központi alakká? Mindez csupán a látszat. Mindez itt mellékes. Az elesett, szegény Apollónt halott fia emléke kergette. Nem sokkal fia halála után, vadonatúj autójában, ahogy az országúton nem éppen cammogókat is sorra magunk mögött hagytuk, megkérdeztem: honnan ez az új autó, Jóska? Egy pillanatot se várva, ennyit mondott: A pápa küldte. Magányos volt. Egyedül keringett a Halott-Földanya és az élõ csillagok között; s mintha halálra szánt emberként arra tett volna fel mindent, hogy ha kell, fiáért az égbe megy, a hétégbe. Mert akit szeretünk, akit jobban szeretünk még önmagunknál is, számunkra él. Él, merthogy élt, s ezt nem vonhatja vissza semmi; azon, hogy volt, többé semmi sem változtathat. Végül a monodráma minden változatát megsemmisítettem; de annak, hogy sokáig nem mondtam le róla, célja volt: át kellett, hogy éljem a hosszantartó kísérletezéssel, kínlódással, gyötrelemmel - személyes életem tragédiájaként, attól való rettegéssel, hogy engem is elérhet ez - át kellett élnem hétfájdalmát annak a megsemmisítõ fájdalomnak, amit a mûben el akartam mondani. A fõszerkesztõ, aki a hibák korrigálására bíztatott, barátilag továbbította (hogy izgalmasabb legyen, név nélkül) a pár soros szerkesztõi véleményeket. Mindhármuknak feltûnt a drámai szcenika önismétlõ ötlettelensége. Mit tehet az ember egy sír elõtt. Csak állt ez az asszony, s mint az éjébõl kitakart fény: a dal úgy tört fel a csendbõl, hallgatta, úgy hangzott fel az ismerõs hangon, úgy tört fel a csendbõl az apa és gyermeke közös sírja fölött, amire nincsenek szavak. Mint a végtelen mosolya, mint a végtelenbõl jövõ szomorúság mosolya. Csak hallgatta a hanglemezrõl ismerõs hangot, a síró hegedûket, a megboldogultnak kedves székelyföldi dalt. Hallgatta a dalt, a sírnál a hegedûket, ahogy a nagy, fekete hanglemez forog. Csak állt, áll a sír elõtt. A föld forgott, fejfáival, besüppedt sírjaival, a halottakkal, akik fújták az éneket: a leghosszabban tartó emberi érzés fájó hangján a sír mellett éneklõ nõvel együtt énekeltek; hangjuk belenyomódott, belekarcolódott a földbe, s mintha a sírba letett, fia sírjába tett apa olykor elcsuszamlott, hamiskás hangját is hallaná, amitõl a virágról a miseruhaszárnyú lepke elriadt. Forgott a föld. Szédült. A sírkert színei összemosódtak elõtte. Forgott a föld, mint egy hanglemez. Hallgatta, ahogy zeng a ráénekelt madárdal, szól a barázda, ahogy a szél serceg, esõ zeng, tó rezdül. Hallotta a fiatal nõ szipogását; karján a kisgyermek, szájába vette ujját, mintha ujja is egy pici hangszer volna: nyála kicsordult. Mintha a tû egyszer csak megakadna, ugrált egy helyben, a végtelenségig ismételve az énekbõl egy sort: Ha te virág vagy a kertbe, én meg harmat vagyok benne Ha te virág vagy a kertbe, én meg harmat vagyok benne 18 Partium

19 ID. FÖLDI JÁNOS Diszkaveri Eredeti magyar eposz kilenc énekben (részlet) Kilencedik ének Jó, örülök, hogy megjöttél. Még itt vagy idõben. Láttam már ilyet és késõbb már nemigen látni az értelmét az ilyen meglátogatásnak. Még jókor jöttél. Késõbb majd ne gyere. Hát, tudod, így jártam. Mindegy na, a lényeg a lényeg: hát úgyis valahogy kell, hogy vége legyen. Próbálom magyarázni anyádnak is ezt; valahogy hát kell, hogy vége legyen. Meg kell halni, ugye. Senkise élhet örökké. Hát, nekem ennyi jutott, na. És lényegtelen az, hogy most vagy késõbb. És mindegy az is épp, hogy mért ér véget az élet. Meg kell, hogy legyen, ezt mondom anyádnak is én. Persze, a prosztatarák nem a legszebb módja a végnek. Nem kíméletes, és hát, de olyan mindegy. Mintha te mondtad volna nekem, hogy az ember, az úgysem hal meg, mert a halált senki sem élheti át, mert, ugye én csak olyasmiket élhetek át, miröl aztán emlékem marad, és hát, a halál nem olyan. Így aztán, hogy szétmar a rák, vagy csendben elalszok, az nekem oly mindegy. Csak hát ott van anyád. Sajnálom, hogy végig kell, hogy nézze a végét. Mondogatom neki, hogy nem szörnyû a halál. Nem mondom, hogy nincs a halálban semmi rohadt, de most az enyémben nincs. Tényleg nincs, hiszen én végig tudtam rendesen élni az életemet. Mert mindig amíg fiatal voltam, s dolgoztam, azt kívántam, hogy csak végül elérjem a nyugdíjt. Hogy legyen úgy is, hogy nem kell gürcölnöm, hajnalban kelnem, vonatoznom. Végre ne kelljen senki parancsát sem hallgatnom. Kicsikét hogy majd hadd legyek én a saját uram. Ennyit akartam. Hogy nyugalom legyen, azt. Nézni a tévét vagy szomszéddal kibeszélni a dolgokat. Enni az édes, kertünkben szüretelt szõlõt, hogyha hagyott 19

20 még a darázs és hogyha a jég sem verte el õszig. Vagy pisszegni a kis torzonborz pulinak hogyha a postás hó elején majd hozza a nyugdíjt. Gyûjteni zsákba diót, s ott, tövinél ülve törni. Anyádnak, bejglibe. Mittudoménmibe. Mindegy. Régi bicikliket is meggenerálozni. Járni piacra. Füvet lekaszálni. Kötözni a szõlõt. Ezt, a nyugalmat. S hát végül megkaptam. Furcsán hangzik tán, de a legjobbkor szakad itt most vége az életnek. Még mostan, mielõtt még beleunnék ebbe a nagy pihenésbe. A végén még beleunnék, azt mondtam. Most hallod? Úgy, gyere, üljél csak közelebb. Nem bírja a hangom. Merthogy a lényeg az ez; hogy ne maradjon olyan semmi, amit félben kell itt hagynom. Befejeztem minden dolgot, amit elkezdtem. Ez a jó. Semmit sem hagyok itt félkészen, s épp ez a lényeg. Így könnyû az egész. Így is kell valahogy. Mondtam anyádnak is ezt, de azért mondom neked is, hogy azt akarom, hogy majd majd égessetek el. Hogy ne a férgek rágjanak. Ez tisztább lehetõség. És hogy anyádra figyelj egy kicsikét jobban. Gyakrabban járjál haza majd. Igen, azt tudom én, hogy nem rajtad múlik, mégis próbáld meg. Mostanság legalább, hogy megszokhassa hiányom. Hallgasd majd meg anyád. Most kell majd neki ez. Úgy van, hogy majd el kell hogy majd mondja a dolgot. Majd elmondja, hogy is volt az utolsó hét és az utolsó nap mik történtek. Meg utána. Hallgasd, hogyha mesél, mert majd közben anyád lassan múlt idejûként kezdi mesélni a dolgot. Még ha banálisnak hangzik is, így lesz majd; végül olyan történet válik majd az egészbõl, mint ami régen volt, gyakran mondogatott - és lassan lecsitult, s ami már nem fáj. Na de ezt te biztosan ismered is. Hogy milyen is, mikor egy elmúlt emberi életbõl sztori lesz. Ha szövegben létezik egy ember. Hogyha szöveggé lesz. Hallgasd csöndben majd, ha anyád engem szövegez meg. Kell a mesélõ és kell, hogy hallgassák. Régen nem volt így, de ma már nem bánom a döntést, hogy nem is orvosnak mentél. Merthogy olyan nagy tetüláda gazember az orvos mind. Nem azért, mert nem gyógyít meg. A rák már csak ilyen. Nem azért. Itt ezek elvárnák tõlünk is a pénzt a zsebükbe! Tõlünk! Hát mirefel? Meghalok úgyis, nem? 20 Partium

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

SZÁZADFORDULÓS HANGULAT

SZÁZADFORDULÓS HANGULAT 1537 Rosmer János SZÁZADFORDULÓS HANGULAT Ez az egész olyan ijesztõ, félelemmel tölti el, de mégis vágyik rá, és elõbb-utóbb a félelemben köt ki. Nincs sok választása, a csapdák elkerülhetetlenek. Nem

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben