PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg ) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: október 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063974) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23."

Átírás

1 Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u sites.google.com/site/tempoparttempo AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: Alapítva: július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI (Cégjegyzékszáma: Cg ) 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: október 23. ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszáma: Cg ) Székhelycím: 1201 Budapest, Irma u Fax: Adósz.: Bank.sz.: OTP Bank Rt Dr. Vankó László bűnügyi főigazgató Budapest, október 07. részére Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság 1122 Budapest Tárgy: Feljelentés Budai Gyula kormánybiztos Hajnóczy J. u által átadott anyag alapján a NAV előtt folyó eljáráshoz is kapcsolódóan Tisztelt Főigazgató Úr, Tisztelt Bűnügyi Főigazgatóság! Dr. Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos által a Hajdú-Bét Rt. ügyével összefüggésben a csatolt i médiahír szerint ( 1 ) foganatosított intézkedésre és az ügyben T. Cím előtt folyó nyomozásra hivatkozással, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának napján kelt 09000/186-8/2011.bü. számú az NNI Pénzügyi Nyomozó Főosztály Bűnügyi Osztálya által a Hajdú-Bét Rt. ügyében /2004.bü szám alatt folytatott büntetőeljárásra is hivatkozó csatolt feljelentés elutasító, továbbá az NNI előtt /2004.bü számon folyt nyomozást megszüntető Debreceni Városi Ügyészség B /2003/25-I. számú most megszerezni sikerült és szintén mellékelt határozatában rögzített tudottan vagy tudni kelletten hamis adatokra is alapítva október 03-án törvény- és jogsértően megszüntetett büntetőeljárás miatti folytatólagos bűnpártolás, hivatali visszaélés, csalás és más hivatalból üldözendő bűncselekmények miatt f e l j e l e n t é s -t teszünk ismeretlen személyek ellen az alábbiak szerint. 1

2 2 Az INDEX írása szerint a Hajdú-Bét Rt. ügyben a NAV nyomoz, amelyre figyelemmel a feljelentők által már én megkeresett dr. Budai Gyula által készített összefoglaló jelentés a NAV részére került átadásra. Ugyanakkor a média útján nyilvánosságra került adatok alapján felmerül az is, hogy a Btk (1) bekezdés hatálya alá tartozó kormánybiztos úrnak hivatalos személyként volt és van feljelentési kötelezettsége a Be (2) bekezdése értelmében. Miközben Budai kormánybiztos úrral összefüggésben befejezett vizsgálat és feltárás alapján történt hivatkozás a Hajdú-Bét Rt. ügyben Bajnai Gordont terhelő felelősségére, addig nem történt még csak utalásszerű hivatkozás a Wallis Rt-nél és a Hajdú-Bét Rt-nél is igazgató és szintén erős pártkötődésű Gansperger Gyulára, aki én a Hajdú- Bét Rt-nek a Wallis Rt. nevében írt csatolt levelet együtt írta alá Bajnai Gordonnal. Gansperger úr ezt követően én és 23-án már a Hajdú-Bét Rt. igazgatójaként lépett fel, holott adat van arra, miszerint a debreceni bíróság i felszámolást első alakalommal elrendelő végzésének i átvétele után a Hajdú-Bét Rt. igazgatósága december 17-én lemondott. A csatolt iratok logikailag zártan bizonyítják azt, hogy minden lépésében előre megtervezett, az NBH által feltárt és én fel is jelentett évekig szarrá vesztegetett Varga Miklós kecskeméti bíró és megvesztegetői további bűncselekményeivel került sor a Hajdú-Bét Rt. felszámolásának elrendelésére két ízben is. Jól látható és kétségtelen a tényadatok alapján a korábban eljárt és eljáró nyomozati szervek teljes szakmaiatlansága, a hozzá érteni nem akarása. Kijelenthető az ügyben érintett hivatalos személy eljárók kapcsán az, hogy nem csak az általuk nyomozott ügyről nem volt fogalmuk, de a Társasági törvény és a Csődtörvény vonatkozó mérlegelési körbe nem tartozó kötelező érvényű rendelkezéseivel és azok ügyben történő alkalmazásával is teljes körűen álltak és állnak hadi lábon. Milyen alapon várták volna a sértett és károsult hitelezők a feljelentésükre indult nyomozásban akár a hatóság, akár az általa kirendelt független szakértőktől nagyobb precizitást, szakmaiságot és hozzáértést, vagy akár csak kicsit több tisztességet, hiszen a csatolt 2005-ös ügyészségi nyomozás megszüntetés és az arra hivatkozó 2011-es rendőrség szerint aggálytalanul eljárt szakértő ,- Ft érték különbséget biztosan nem észlelt nem vett figyelembe a vizsgált ingatlanok értékénél. Ugyanakkor tény, hogy a hitelezői fedezeti vagyon fenti okból is jogszabályba ütköző így érvénytelen értékesítését a Legfelsőbb Bíróság állapította meg jogerős ítéletben, de ebből, a nyomozati szervek által hivatalból kirendelt tényektől, valóságtól, tisztességtől és a kógens jogszabályi előírásoktól független szakértő semmit nem érzékelt, hiszen ő csak valamiféle adatokat szolgáltatott közokirat alapjául, illetve jog vagy kötelezettség megváltoztatásához. A 2005-ben is eljárt debreceni ügyészség és az annak törvényes és megalapozott eljárására én alaptalanul hivatkozó debreceni rendőrség határozataiból kisüt, hogy a döntéshozók a korban sem olvasták el alaposan a döntésük alapját képező ügyben releváns okiratokat, és most sem. Ugyanis jól látható, hogy a soha nem vizsgált merőben új tényeken nyugvóan 2011-ben tett feljelentésre indult eljárás iratait és az abban újnak megjelölt adatokat, az azokkal feltárt összefüggésrendszert továbbra sem látják át és nem ismerik a bűn üldözésére hivatalból és hivatali esküvel felvállaltak szerint eljárni kötelezett, a sértetteknek is az adóforintjaiból fizetett hivatalos személyek. A 2005-ig folyt és a 2011-es eljárásnak egy közös pontja azért mégis van, mégpedig az, hogy mindkét alkalommal tudottan vagy tudni kelletten hamis adatok közokiratba foglalásával tussolták el az érintett hivatalos személyek a több ezer károsult kifosztását

3 3 eredményező és több végleg ellehetetlenült károsult öngyilkosságához is vezetett Hajdú-Bét Rt. és cégtársai neve alatt bűnszövetségben megvalósult különösen jelentős kárt okozott bűncselekmény-sorozatot. A debreceni ügyészség 2005-ös nyomozásmegszüntető határozatának 2. oldal utolsó bekezdésében rögzített azon megalapozott tény, miszerint a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság által elrendelt felszámolás napján emelkedett jogerőre (???), vitán felül bizonyítja, hogy a nyomozást folytatott és annak törvényességi felügyeletét ellátott ügyészségnek fogalma sem volt az ügyről, és a sértettek saját költségére 2011-ben elvégzett nyomozás eredményeként feltárt valós tényekből ismert adatok ellenére az illetékes állami szervek ma sem akarják tudni és érteni, hogy mi is történt a jogtalan haszonszerzés érdekében bűnszövetségben, üzletszerűen és mai napig is tartóan folytatólagosan elkövetett károkozó csalás büntetőjogi tényállásának minden törvényi elemét megvalósított eljárások során. Az újabb bűncselekmények egyik főszereplője, az egy éven túl NBH-s megfigyelés alatt a csatolt 21 oldalas táblázatban részletesen kimunkált módon rongyra vesztegetett és ebben megbukott, ezért az NBH által 2003 év végén fel is jelentett, de ennek ellenére ki tudja milyen okból a Hajdú-Bét Rt. cég- és felszámolási ügyében januártól további bűncselekményeket is elkövetni hagyott Varga bíró volt, de a bírót megvesztegetett Magyari, Váradi, Dózsa, stb. felszámolók csalását és más bűncselekményeit is alaposan benézték és benézik most is, az eközben a kifosztottak adóforintjaiból is fizetett érintett rendőrök, ügyészek. A jogi képesítéssel rendelkező, a bűn üldözésére hivatalból köteles érintett rendőrök és ügyészek honnét is tudták, vagy tudhatták volna azt, hogy egy céggel összefüggő adat a törvény szerint mikortól hatályos, így arra mikortól lehet pl. egy több tíz hivatali bűncselekményt a hatóságok szeme előtt elkövetett bírónak további eljárást alapozni. Hamis adatok közokiratba foglalását eredményezte a jogot hivatalból ismerő hivatalos személyek részéről 2005-ben (B /2003/25-I.), és arra hivatkozva 2011-ben (09000/186-8/2011.bü.) is az, miszerint a Hajdú-Bét Rt. ügyében án felszámolás elrendelésére került sor Kecskeméten, pláne már másnap jogerősen. A nagyon alaposan és a teljes szakmaiság felvértezettségével, ja és persze kizárólag a minden ügyfél tekintetében részrehajlás nélkül be-és megtartani vállalt hivatali eskü ( 2 ) szem előtt tartásával eljárt nyomozati szervek T. Képviselői ismeretlen okból nem észlelték évek óta azt, hogy a kecskeméti bíróságra a megyei bíróság eljárásának alapját képező iratok csak én érkeztek meg, ami kizárta és kizárja azt, hogy Bács- Kiskun Megyei Bíróságon törvényes és joghatás kiváltására alkalmas döntés születhessen már január végén, de akár a i időpontot megelőzően bármikor is. Ezen az apróságon az érintett nyomozók is mind a múltban, mind a jelenben léptek át egyszerűen, így már az sem kelthetett a kizárólag törvényességi szempontokra figyelemmel eljárt és eljáró hivatalos személyek körében bármilyen aggályt a sértett és károsult hitelezők érdekének védelmében, hogy a folyamatosan megvesztegetett Varga bíró által újfent utasításra a Hajdú-Bét Rt. részére kijelölt felszámoló szerv Hunyadi Rt. és képviselője Hajdú Ágnes felszámolóbiztos képviseleti joga olyan időpontban került a cégjegyzékbe bevezetésre, amikor a én a felszámolás elkerülése érdekében megválasztott új vezérigazgató még be sem volt és nem is lehetett bejegyezve. 2 Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, és ügyészi munkám során megtartatom, hivatali kötelezettségemnek legjobb tudásom szerint eleget teszek. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Törvényes kötelezettségeim teljesítése során elfogulatlanul és részrehajlás nélkül járok el. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!

4 4 Az is csak a véletlenek szerencsétlen egybeesése lehet, hogy a től a Békésfact Kft-hez ügyvezetőként került Csorba Gábor 2005 márciusában már ahhoz a Kossuth Holding Rt-hez került vezérigazgatónak, majd jelentős befolyású részvényesnek, ahol a Varga bírót NBH-s lehallgatás közben folyamatában megvesztegetett Magyari és Váradi felszámolók is működtek. A januártól Csorba Gábor ügyvezető által megjelenített Békésfact Kft. Hajdú-Bét Rt. üggyel összefüggésben történt színrelépése eredményezte azt ügyészségi megállapítás szerint, hogy a Hajdú-Bét befektetett eszközeinek könyvszerinti értéke (döntően az ingatlanok) december hónapban 12,4 milliárd forintról 6,98 milliárd forintra csökkent (azaz 5,42 milliárd mínusz) a Békésfactra történt engedményezés miatt. A megvesztegetései közben tetten ért független Varga bíró által iratok nélkül 2004-ben kijelölt Hunyadi Rt. a bírót megvesztegető Magyari anyós Szombathelyiné ( 3 ) neve alatt is futtatott felszámoló cég volt. Az sem számított és nem számít a bűnt hivatalból üldöző hatóságoknak, hogy a bűncselekményekkel 2004-ben Kecskeméten kijelölt és csak napjától létező Hunyadi Válságmenedzser és Felszámoló Rt. ( ) működésével párhuzamosan, még 2008-ban is folytattak tevékenységet a közhiteles cégjegyzéki adat szerint már én vagy én (?) megszűnt fantom Hunyadi Könyvvizsgáló, Szolgáltató Kft. ( , ) neve alatt is. A fantom Hunyadi Kft. neve alatt eljárt egyik rosszhiszemű álképviselő a Hajdú-Bét Rt. felszámolója Hajdú Ágnes, aki a Hajdú-Bét Rt. ügyében még arról is beszámolt 2008-ban tanúként, hogy bankszámlák nyitására alkalmas banki terminált működtet az által vezetett Hunyadi Rt. a cég szegedi irodájában. Persze ez sem verte és veri ki a biztosítékot sem a t. nyomozó szerveknél, sem a PSZÁF-nál, hiszen semmivel többről nincs itt szó, minthogy törvénysértő módon megbontották a jogszabályok értelmében zárt banki rendszert, és olyan személy nyithatott és nyithat bankszámlákat, aki arra nem volt és nem jogosult. A fantom Hunyadi Kft. neve alatt is párhuzamosan eljárt Hajdú Ágnes felszámolóbiztos ugyanakkor a Hajdú-Bét Rt. nyomozása során történt meghallgatásakor teljesen hitelesen adta elő és mondta el azt is, hogy nem volt és nincs elég vagyon a megkárosított hitelezők kielégítésre. A bűn felderítésére kihegyezett és rendkívül aprólékos körültekintéssel a Hajdú-Bét Rt. ügyében eljárt nyomozók és ügyészek minden igyekezetük ellenére azt sem észlelték ismeretlen okból, hogy az illetékességének hiányát i jogerővel megállapított, ezért a Polgári Perrendtartás (1952. évi III. tv /2/ bek., 131., Csődtv. 6. /3/ bek. ) értelmében a továbbiakban már eljárni nem jogosult Hajdú-Bihar Megyei Bíróság januárban és februárban is eljárt meglepő módon olyan időben, ráadásul a kishitelezők rovására több milliárd forint értékben vagyonzárlati rendelkezéseket foganatosítva, azokat közzé is téve, amikor már a Bács-Kiskun Megyei Bíróság is azt állította, hogy a Hajdú- Bét Rt. ügyében án is ő volt jogosult eljárni. 3 Szintén megtalálható a Magyari anyós Szombathelyiné cégvezetőként és tulajdonosként az ugyancsak fantom felszámolásokat is folytató Novum Kft-nél is, amely cégnév az ugyancsak a Hunyadi Rt. által felszámolt Hajdú-Bét kötődésű Valdor Rt. ( ) cégadatai között tűnik fel a Pannon Liver Kft. ( ) felszámoló szerveként. Ez utóbbi cég tulajdonosa a Bajnai Gordon által is kézbesítési megbízottként megjelenített Vitonas Ltd., aki ráadásul éppen a Hajdú-Bét Rt-ben is részvényes volt a Wallis Rt. mellett. A fantom Novum Kft. neve alatt járt el rosszhiszemű álképviselő e és e között az AGRIA Plan Repülőgépgyártó Kft. fa ügyében a NAV-nál (II ), de azon túl más hivatalos szerveknél is.

5 5 Előzőekre tekintettel a teljesen tudatlan kishitelezőkként már csak azt szeretnénk a vonatkozó törvények kötelező érvényű rendelkezéseivel is összhangban megérteni, hogy ha a debreceni bíróság án kelt i hatállyal jogerősített végzéssel állapította meg az illetékessége hiányát, és a kecskeméti bíróság állítása szerint már január 28-án is törvényesen járhatott el, akkor hogyan járhatott törvényesen el azonos időben a debreceni bíróság újfent, miközben a Pp. ezt kizárja, továbbá, miért a debreceni Szűcs bíró tette közzé februárban a megvesztegetései közben tetten ért, de az ügyészek által ismeretlen okból továbbra is működni hagyott Varga Miklós bíró által a törvényi kizártság ellenére án mégis meghozott, a Hunyadi Rt-t a Hajdú-Bét Rt. felszámolójának kijelölő végzést? Talán nem csak azért járt el ebben a körben a debreceni Szűcs bíró még februárban is, mivel a Hajdú-Bét Rt. bírósági illetékességet megalapozó székhelye még akkor is Debrecenben volt. Ugyanakkor, ha 2004 februárjában még mindig a debreceni Szűcs bírónak kellett a kecskeméti szarrá vesztegetett független Varga bíró 2004 januári végzését közzétenni, akkor hogyan hozhatott törvényesen a februári közzététel időpontjánál korábban érvényes végzést a független bíróság és a még függetlenebb eljárója Kecskeméten. A Budai Gyula kormánybiztos úr által a Hajdú-Bét ügyben elvégzett / lefolytatott vizsgálatot összegző és T. Cím előtti folyó nyomozáshoz a napokban csatolt anyaghoz kiegészítésnek is szánt fenti feljelentés és mellékelt okirati bizonyítékok alapján kérjük a nyomozás elrendelését, és kérjük a fentieket tartalma szerint is értékelve a évi XXIX. tv. hatálya alá tartozó közérdekű bejelentésként is kezelni, a tisztességes eljárás védelméről szóló évi CLXIII. tv-re is különös figyelemmel. A tárgyilagosan feltárt súlyos törvénysértésekre figyelemmel tisztelettel kérjük tartását, annak időpontjáról történő értesítést. személyes meghallgatás Tisztelettel: TEMPO Párt Nagy Lajos Borbély József Minda Zoltán ügyvezető ügyvezető Keller István Minda Zoltán Balázs István Dr.Kazinczki Tibor több ezer sértett és károsult nevében a Ptk a alapján Tempo Párt megbízás nélküli ügyvivő Mellékletek: 39 db (61 lap)

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t

Fővárosi Bíróság Budapest, 2011. június 17. Tisztelt Fővárosi Bíróság! k e r e s e t Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT Zuchlag-ügy margójára 2007. szeptember 10-én még nem sejtettem, hogy mit is takar a Zuchlag-ügy, ezért ezen a napon bátorkodtam Dr. Szabó Ferenc Bács-Kiskun Megyei foügyészhelyettes úrhoz beadványt intézni,

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146.

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146. LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. július 31. Tartalom Határozatok oldal 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146 Utasítások 11/2015.

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi

Részletesebben

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!)

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Szabó: A Suzuki ügy 2 Írta és szerkesztette: Dr. Kovács Gyula

Részletesebben

Korrupciós kockázatok a felszámolási eljárásokban

Korrupciós kockázatok a felszámolási eljárásokban Korrupciós kockázatok a felszámolási eljárásokban Budapest, 2011. december 2 Index.hu (2009. november 5.) Magyarországon legalább egy tûzpárbajra lett volna szükség ahhoz, hogy a rendôrség a romániaihoz

Részletesebben

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata

Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata Az adócsalással kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2010. évi vizsgálati tervének A/1. pontja előírja a vádtól eltérő minősítések körének és okainak, valamint az adóhiány megállapítására

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 07. 07./

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 07. 07./ Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen,

Részletesebben

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./ Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen,

Részletesebben

ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2015) FORDÍTÓIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/15

ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2015) FORDÍTÓIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/15 ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2015) FORDÍTÓIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/15 ATLASZ FORDÍTÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 1. BEVEZETÉS 1.1.A QBE

Részletesebben

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy Réka: A deviza alapú kölcsönről szóló szerződés végrehajtási záradékolásának problematikája

Részletesebben

Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag

Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag Összeállította dr Bednay Dezső 1) Az ügyvédi tevékenység kialakulása Rómában kezdetekben a jogszabályok, elsősorban a szakrális szabályok betartását a pontifexek felügyelték.

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzat A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság 2012. szeptember 6-án kelt 123./2012. 09. 06. sz. határozata alapján. Hatályos: 2012. szeptember

Részletesebben

Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben

Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA Társasági szerződés és társasági szerződésmódosítás érvénytelenségére hivatkozás perekben A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/935 20/2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Alulírott, Juhász Péter (cím:1064, Budapest, Nagymező utca 4.) az alábbiakban kifejtett

Részletesebben

adásban. Az ember - magyar - tragédiája Debreceni előad

adásban. Az ember - magyar - tragédiája Debreceni előad "Ha a nap Isten arca lenne, sugarok helyett könny hullana a földre." Az ember - magyar - tragédiája Debreceni előad adásban. -------------------------------------- DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs

Részletesebben

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások 1. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó cégjogi változásokról általában Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban:

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben