A farmakogenetika alkalmazása a gyógyszerkutatásban és az egyénre szabott gyógyításban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A farmakogenetika alkalmazása a gyógyszerkutatásban és az egyénre szabott gyógyításban"

Átírás

1 BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A farmakogenetika alkalmazása a gyógyszerkutatásban és az egyénre szabott gyógyításban Tárgyszavak: genomkutatás; gyógyszerkutatás; farmakokinetika; farmakodinamika; farmakogenetika; egyéni gyógyítás. A gyógyszerek alkalmazásának engedélyezéséhez, a szabályozó hatóságok szigorú biztonsági irányelveinek betartásához statisztikai értékelésekkel ki kell mutatni a betegek nagy számú populációin a megfelelő biztonságosságot és hatékonyságot. A gyógyszerek biztonsága gyógyszerenként, betegségekként és egyénenként változik; számos gyógyszernek vannak jelentős klinikai mellékhatásai annak ellenére, hogy a gyógyszergyártó vállalatok intenzív erőfeszítéseket tesznek a biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztésére. A vizsgált populáción belül egyes betegek mellékhatások iránti kockázata kisebb vagy nagyobb, mint a populáció egészének. Az első csoport alkalmas a gyógyszer használatára, míg az utóbbit jobb lenne más gyógyszerrel kezelni. A hatékonysági vizsgálatok során is megállapítható, hogy bizonyos számú betegek nagyobb, mások kisebb valószínűséggel adnak eredményes választ, mint a populáció egésze. Az előző csoportba tartozó betegeknek felírhatják a gyógyszert, míg az utóbbiak esetében célszerű gyógyszert, illetve terápiát változtatni. Az 1. táblázatban néhány gyakoribb betegségben alkalmazott, elsőként választható gyógyszerek hatékonysága látható. A hatékonyság és mellékhatás eltérésének genetikai oka A gyógyszerek hatékonyságát, a káros mellékhatások kialakulását befolyásolhatják az együtt adagolt gyógyszerek között fellépő kölcsönhatások, az egyes gyógyszerekkel szemben mutatott allergiás reakciók, tévesen felállított diagnózisok vagy gyógyszeradagolások. Az utóbbi időben a betegek genetikai állományáról is kimutatták, hogy hozzájárulnak a nem megfelelő gyógyszerválaszokhoz, káros gyógyszerreakciókhoz és terápiás sikertelenségekhez. Néhány génről már megállapították, hogy kapcsolatban állnak specifikus gyógyszerhatásokkal, ezekből néhány példa a 2. táblázatban látható. Egyes gének a gyógyszerek felszívódásában, eloszlásában, metabolizmusában és kiválasztásában részt vevő fehérjéket, mások a gyógyszerek célegységeit (a gyógyszerek hatásuk kifejtéséhez célfehérjékhez vagy másképp receptorok

2 hoz kötődnek) kódolják, néhány esetben az összefüggés a gyógyszerrel még nem tisztázott. 1. táblázat Betegek reagálási aránya egy-egy gyakoribb terápiás terület fő gyógyszerére Terápiás terület Hatékonysági arány (%) Alzheimer-kór Fájdalomcsillapítók (Cox-2) Asztma Kardiális aritmia Depresszió (SSRI) Cukorbetegség Hepatitis-C vírus Inkontinencia Migrén (akut) Migrén (megelőzés) Onkológia Csontritkulás Reumatoid arthritis Skizofrénia táblázat A gyógyszerek metabolizmusát és hatását befolyásoló klinikailag releváns genetikai polimorfizmusok néhány példája Gén Hatóanyag: terápia Klinikai válasz Hatóanyag-metabolizáló emzimek CYP2C9 warfarin: antikoaguláns a betegek R144C allél (csökkentett katalitikus aktivitás) adagolása mellett kisebb fenntartó dózisú antikoaguláns terápiát igényelnek CYP2D6 kodein: fájdalomcsillapítás betegek két inaktív allél esetében nem metabolizálják a kodeint morfinná, ezáltal nem lép fel fájdalomcsillapító hatás Tiopurin metiltranszferáz tiopurinok: leukémia, autoimmun rendellenességek betegekben két inaktív alléllel kifejlődhet toxikus túladagolás azathioprise terápiában Hatóanyag-receptorok (célfehérjék) β2-adrenerg receptor albuterol: asztma Gly17Arg mutációkra homozigóta betegeknél az asztmatünetek súlyosbodása tapasztalható albuterol rendszeres alkalmazása mellett ALOX-5 (5-lipoxigenáz) zileuton: asztma betegek Alox-5 két nem-expresszáló alléljével nem reagálnak az 5-lipoxigenáz inhibitorra

3 A farmakogenetikai vizsgálati módszerekről általában Klinikai farmakogenetikai vizsgálatokkal valamely betegnek a kiválasztott gyógyszerre adott valószínű válaszának klinikai értékelését végzik, genotípusos vizsgálati eredmények alapján. Ennek segítségével különbséget tehetnek az adott gyógyszerre nagyobb, ill. kisebb valószínűséggel reagáló betegek között, vagy mérlegelhetik a kialakuló mellékhatások kockázatának mértékét. Ezekkel az információkkal hatékonyabb gyógyszerterápiákat választhatnak, a mellékhatások fellépését pedig minimálisra csökkenthetik. 3. táblázat A genetikai markerek klinikai detektálására alkalmas módszerek néhány példája Módszer DNS szekvenálás Hibridizáción alapuló korrelált módszerek: célmolekula-felerősítés Hibridizáción alapuló módszerek: jelerősítés Mikrorendszer Restrikciós és konformációs analízis Egyszeres bázis primer bővítés Tipikus genetikai markerek szekvenciák, mutációk, SNP-k, VNTR-ek, deléciók, beillesztések szekvenciák, mutációk, SNP-k, mrns szekvenciák, mutációk, SNP-k, mrns SNP, SBH-analízis, mrns expressziós szint profilozás polimorfizmus detektálása és ellenőrzése SNP detektálása és ellenőrzése Jellemzők széles körben alkalmazható genetikai mutációk jellemzésére; nem kvantitatív célszekvencia szekvenciális másolása, amelyet jelgenerálás követ, rendkívül érzékeny és specifikus; mennyiségi meghatározásra alkalmas; PCR a leggyakrabban alkalmazott módszer kezdeti kötődési eseménnyel kiváltott jelerősítés; mennyiségi meghatározásra különösen alkalmas; kevésbé érzékeny, mint a célmolekula-felerősítés; megbízható nagy teljesítményű nyomon követő alkalmazásokra alkalmas alkalmas multiplexálásra; kvantitatív és kvalitatív analízis; szekvenciák széles változatának szűrésében hasznos; diagnosztizálásban kevésbé alkalmazható, mint a szekvenálás vagy a célmolekula-felerősítés elsődlegesen mutációk detektálására és analízisére alkalmazható; széles körben alkalmazott típusa a RFLP és SSCP generikus formulákhoz adaptálható; alkalmas nagy teljesítményű szűrésre Rrövidítések: RFLP restrikciós fragmenshossz polimorfizmus; SBH szekvenálás hibridizációval; SNP egyszeres nukleotid polimorfizmus; SSCP egyszálas konformációs polimorfizmus; VNTR, változó számú tandemismétlődés. A DNS- vagy RNS-szekvenciák detektálására alkalmazható módszerek alapját a polimeráz láncreakciók (PCR) képezik, rendkívüli érzékenységük és széles körű ismeretük következtében. A PCR termékek vagy más nukleinsavtermékek detektálására számos eljárás áll rendelkezésre; pl. a hibridizálási és bázisszekvenálási módszer, amely alkalmas mutációk, egyszeres nukleotid polimorfizmusok (SNP) és specifikus szekvenciák kimutatására. Megfelelő el

4 járások kifejlesztésével a polimeráz láncreakciók mennyiségi meghatározásokra is alkalmasak. A farmakogenetikai vizsgálatok kivitelezhető módszereiről a 3. táblázat tartalmaz leírást. A genetikai jelzők (markerek) analízisében jelenleg az összes felsorolt eljárást alkalmazzák, a megfelelő módszer kiválasztását az egyes laboratóriumok igényei határozzák meg. Az egyénre szabott gyógyítás előnyei a betegápolásban és a gyógyszeripari fejlesztésben Az egyéni orvosi ellátás abban a hipotézisben gyökerezik, hogy a betegségek heterogén természetűek, az előidéző okoktól kezdve a progresszió mértékéig és a gyógyszerekre való reagálásig. Minden egyes ember betegsége önmagában álló, egyedi. A molekuláris diagnosztikák, DNS-, fehérje-, vagy mrns-alapú biológiai markerek alkalmazásával az egyéni gyógyszeres kezelés kapcsolatot teremt a beteg molekuláris és klinikai profilja között. A nem specifikus klinikai jellemzést felváltja az egyedi betegség molekuláris osztályozása, az orvosi ellátás biztonságosabbá és hatékonyabbá válik, hisz az alkalmazott terápia a betegségeket előidéző okokra irányul és nem a tünetek kezelésére. Meghatározhatják a későbbiekben kifejlődő krónikus betegségek kockázatát, így a megelőzési lehetőségek felállításával a betegek egészségük érdekében megfelelő döntéseket alakíthatnak ki életmódjukkal kapcsolatban. A betegségek molekuláris alapjainak ismerete, az egyéni gyógyszeres kezelés módszere radikális változásokat eredményez a gyógyszergyártó iparban (fokozott hatékonyság, termelékenység, jobb terméktípus, a termékek spektrumának szélesítése) is. A gyógyszerfelfedezés és fejlesztés hagyományosan olyan lineáris folyamat, amelyben kevés a visszajelzés a későbbi klinikai fejlesztési stádiumokból az egész folyamatra vonatkozóan. Az egyéni gyógyszeres kezelési módszer alkalmazása elkerülhetetlenné teszi az áttérést a lineáris eljárásból egy integrált változatra (1. ábra), amely magában foglalja a kutatási visszajelzések sorozatát. A felfedezés korai fázisai, amelyhez a gyógyszerhatóanyagok célpontjainak (receptorainak) kiválasztása és jóváhagyása, a kis molekulák nyomon követése és kémiai jellemzése és a vegyületek preklinikai értékelése tartozik, összekapcsolódnak a klinikai fejlesztés későbbi szakaszaival. A molekuláris és farmakológiai paramétereket, a betegek klinikai adatait a különböző fázisoknál rögzítik és integrálják egy tudásirányítású rendszerbe, amelynek segítségével analizálhatják az egyén betegségét és gyógyszerválaszát és nem utolsósorban serkenthetik a racionális gyógyszertervezést a molekuláris információk alapján. A gyógyszerkutatási folyamat a célgének azonosításával kezdődik, ehhez szükség van a betegségek sejtalapú és állati modelljeinek vagy közvetlenül az emberi szöveteknek a nagy teljesítményű szekvenálási és átírási profiljaira. A célgének további ellenőrzésének folyamatában bioinformatikai, fehérjékből és

5 állatokból álló modellek segítségével végzik a hatalmas vegyületkönyvtárak kiterjedt vizsgálatát. II. fázis III. fázis NDA I. fázis új helyettesítő anyagok PG markerek új indikációk IV. fázis IND tudásirányítási rendszer állatokon végzett toxikológiai vizsgálat ADMET előrejelzése bizonyítás állati modelleken új helyettesítő anyagok gyógyszerhatóanyag célpont jelöltje PG diagnosztikai jelzők gén mint megfelelő célpont bizonyítása génfelfedezés Rövidítések: ADMET: adszorpció, megoszlás, metabolizmus, kiválasztás és toxicitás; IND: vizsgálat alatt álló új gyógyszer; NDA: új gyógyszer alkalmazása; PG: farmakogenomika. 1. ábra A jövő gyógyszerfelfedezése már integrált folyamat. Az ismert genominformációk és markerek a felfedezési folyamat minden egyes stádiumában alkalmazhatók, a korábbi vizsgálati eredményekre a későbbi szakaszokban is visszatérhetnek. A rendelkezésre álló információk ismereti rendszerben való tárolása folyamatos termékfejlesztést, hatékonyabb gyógyszertermékeket és egyéni kezelést tesz lehetővé A kutatási folyamatok további részében a humán vizsgálatokat megelőzően a vegyületek kiválasztását és optimálását befolyásolhatják a káros gyógyszerreakciókat előrejelző toxikogenomikai jelzők. Embereken a káros gyógyszerreakciók megjelenésére utaló molekuláris profilokat mikrorendszerű analitikai eszközökkel definiálhatják olyan gyógyszerek segítségével, amelyekről ismeretes, hogy nem kívánt reakciókat (máj, vese, szív és érrendszer toxicitása, csontvelő-szuppresszió) idéznek elő. A preklinikai vegyületek káros reakciókat indukáló képességét génexpressziós folyamatokkal lehet vizsgálni. Ez a módszer a későbbiekben rutin műveletté válhat a preklinikai gyógyszerfejlesztésben; ezt bizonyítja annak a vizsgálati eljárásnak a kifejlesztése,

6 amelynek segítségével megjósolhatják, hogy valamely vegyület előidézheti-e az elektrokardiográfiás QT intervallumok prolongációját vagy a betegek hirtelen halálát. A gyógyszerek toxicitására utaló farmakodinamikai és farmakogenomikai jelzők bevezethetők az I., II. és III. fázisú klinikai vizsgálatokba. A humán genetikai variációk vizsgálatai a gyógyszerek metabolizmusáért nagy részben felelős citokróm-p450 enzimekben arra utalnak, hogy az individuális genetikai variációk alkalmazása a betegek klinikai vizsgálatokhoz történő kiválasztásában 10 20%-kal csökkenthetik a káros mellékhatásokat. A klinikai tanulmányok I. és II. fázisaiban nem reagáló betegek molekuláris profiljai alapján a gyógyszergyártó vállalatok megkezdhetik az újabb terápia kifejlesztését. A 2. ábra alapján az egyénre szabott gyógyítás kutatási és termékfejlesztési módszerei egy hosszú klinikai előjellel bíró hipotetikus krónikus betegség folyamatának hat szakaszánál hasznosíthatók. halál terápia megkezdése tünetek kezdete klinikai súlyosság farmakogenomika diagnózis és prognózis nyomon követés betegség kezdete szűrés egészség genetikai hajlam idő (hónap-év) 2. ábra Az egyénre szabott orvostudomány kutatási és fejlesztési lehetőségei egy hipotetikus betegség hat szakaszánál: genetikai hajlam, betegség vizsgálata, diagnózisa, prognózisa, farmakogenomikája és nyomon követése 1999-ben létrehoztak egy konzorciumot a genetikai variációk, egyszeres nukleotid polimorfizmusok (SNP) leggyakoribb típusainak felfedezése és térképezése céljából. Napjainkig több mint SNP-t rögzítettek, ez az előrelépés lehetőséget ad a nagyarányú géntanulmányokra. Egy nagy felbontású

7 SNP térkép elősegíti a gének azonosítását olyan komplex betegségek esetében, mint például az asztma, cukorbetegség, érelmeszesedés és pszichiátriai megbetegedések. Az SNP adatbázis hasznos eszköz lesz a klinikai fejlesztések farmakogenomikai vizsgálatai számára. Manapság sok gyógyszergyártó vállalat úgy tervezi klinikai vizsgálatait, hogy képes legyen a jövőbeni farmakogenomikai tanulmányokban alkalmazható DNS és más biológiai minták rutin gyűjtésére és tárolására. Prognózis, preventív kezelés és terápia meghatározása a molekuláris diagnózis alapján A genetikai variánsok segítségével megjósolhatják az egyén hajlamát az egyes betegségek kifejlődésére. Az erősen veszélyeztetett betegeket rendszeres időközönként kellene ellenőrizni (fehérjealapú markerek, szérumértékek és/vagy molekuláris leképezések segítségével) a preklinikai betegség detektálása, a preventív terápia vagy életmód-változtatás felállítása számára. A preventív terápiák jótékonyságát bizonyítja a szelektív ösztrogénreceptormodulátorok alkalmazása az emlőrák és csontritkulás, illetve a statin alkalmazása a koszorúér-betegség kifejlődésével veszélyeztetett betegeknél. A preklinikai tünetekkel, ill. a betegség tüneteivel rendelkező betegekben a génvagy fehérjeexpressziós jellegzetességeken alapuló molekuláris diagnózis megkülönböztetheti a hasonló klinikai fenotípusú eltérő betegségeket, másrészt pedig segítséget nyújthat a terápia felállításakor annak megítélésében, hogy a betegség gyors vagy lassú progresszióval zajlik-e. A DNS, RNS és fehérjemarkerek felfedezésében alkalmazott kutatási módszerek a megfelelő kóros szövetek elérhetőségét igénylik. Ebből következik, hogy a daganatos megbetegedések molekuláris patológiája az első terület, amely hasznosítja ezeket a technológiákat, mivel a daganatmintákat a rutin gyakorlat alapján szövettani vizsgálat alá vetik vagy eltávolítják. Az újabb kutatások klinikai szempontból jelentős különbségeket fedeztek fel a különféle daganatok, pl. leukémia és emlőrák génexpressziós mintájában. Egy tanulmányban 50 gén expressziós mintáját határozták meg, hogy különbséget tegyenek az akut limfoblasztikus leukémia (ALL) és az akut mieloid leukémia (AML) között. A szív- és érrendszeri betegségekhez tartozó prolongált QT szindróma olyan kamrai depolarizációs rendellenesség, ahol a klinikai manifesztáció a nem látható jelektől a hirtelen halálig terjedhet. A betegség klinikai lefolyását, a választott terápiát (Na + -csatorna-blokkoló, K + -csatorna-blokkoló vagy bétablokkoló) a szindróma genetikai etiológiája határozza meg; vizsgálatok során azonosították a betegség genotípusos eltérését, amelyet a legalább négy különféle ioncsatorna egyikében beálló mutáció okozza. Az örökletes hipertrófiás kardiomiopátia olyan genetikailag heterogén betegség, amely a kamrai hipertrófia (túltengés) egy adott klinikai fenotípusával jelenik meg. A betegség több

8 mint 80 különféle mutációból származik, mindegyik befolyásolja a szívizom szarkómafehérje expresszióját. A HIV izolátumok genotípusos rezisztenciavizsgálata a klinikai gyakorlatban segíti a terápiás döntéshozatalt az emelkedett HIV-RNS-szintű betegek esetében. Daganatpozitív emlőrákos betegekben a HER2 fehérjereceptor vagy a HER2 génszekvencia-másolat detektálása segítségével meghatározható a herceptin- vagy adriamycinkezelés iránti fogékonyság. A herceptinhez kapcsolódó HER2 farmakogenomiális jelzőt az FDA már jóváhagyta egyéni gyógyszertermékként. Az egyénre szabott gyógyítás megvalósításának aktuális eredményei, problémái Az elmúlt néhány évben fontos előrelépések tapasztalhatók a genominformációk növekedésében, az alkalmazott módszerek fejlődésében. A kutatások során a betegségek újabb és újabb markereit fedezik fel. DNSszinten jelenleg több mint 350 genetikai teszt elérhető. Habár a legtöbb vizsgálat a ritka, monogenetikus rendellenességek számára áll rendelkezésre, határozott fejlődés észlelhető a sokkal gyakoribb, komplex betegségek esetében is. A következő 3 5 évben az új információk és vizsgálatok robbanása várható ezen a területen. Az eddig elért eredmények ellenére, az egyéni gyógyítás elképzelésének megvalósítása során számos nehézség merül fel. A genetikai változók azonosításához a humán genom néhány millió SNP-je közül ki kell választani azokat, amelyek hozzájárulnak a betegséghez és klinikailag érvényes markereknek minősíthetők. A bonyolultabb betegségeket a gének és környezeti tényezők kombinációja okozza, ezek előrejelzéséhez szükséges DNS-variánsok felfedezéséhez szükség van több forrásból származó, jól jellemezhető betegek populációjára, gazdaságos és nagy teljesítményű genotipizálásra, a nagy mennyiségű génés fehérjeadatok feldolgozására alkalmas számítógépes módszerekre, a betegségek biológiai lefolyásának részletes ismeretére. Az értékelések folyamán egyesíteni kell a genotipizálási és molekuláris módszerek eredményeit a hagyományos klinikai vizsgálatok során gyűjtött adatokkal. Meg kell oldani a problémákat a genetikai információk beszerzésének etikai, jogi és társadalmi következményei körül. A technológia előrelátható jótékony hatásának realizálásához szükséges a megfelelő betegkezelési rendszerek, integrált adatbázisok, oktatási eszközök és genetikai tanácsadások együttes jelenléte. A 21. század gyógyítási gyakorlata A következő évtizedben a gyógyászat forradalmi változásokon fog keresztülmenni. Az egyénre szabott orvosi ellátás minden egyes egyén esetében az ő specifikus, molekuláris alapú betegsége alapján történik. A 2015-ös

9 év orvosi rendelőjében az orvos áttanulmányozza a beteg genetikai állományát (például CD-ROM egységen tárolva), molekuláris vizsgálatokból és ellenőrző tesztekből származó eredményeket. Korábbi kutatások alapján felállított algoritmusok segítségével kiszámítják a valószínűségét a krónikus betegségek kialakulásának. A gyógyászat alapelve a hagyományos gyógyító gyakorlatról áthelyeződik a megelőző szemléletmódra. A rendszeres orvosi látogatás és gyógyszerfelírás helyett életmódváltozást és profilaktikus terápiát javasolnak a krónikus betegségek elkerülésére. A jövő orvosi rendelőjét a szakemberek virtuális jellegűnek képzelik; a közvetlen orvos beteg kapcsolatot internetes orvosi rendelőben való vizsgálat helyettesítheti. A betegek alaposabb és teljesebb információkkal rendelkezhetnek saját egészségi állapotukról, kockázati tényezőikről, aktívabban irányíthatják saját egészségügyi ellátásukat, életvitelüket. (Molnár Kinga) Spear, B. B.; Heath-Chiozzi, M.; Huff, J.: Clinical application of pharmacogenetics. = Trends in Biotechnology, 20. k. 4. sz p. S43 S47. Ginsburg, G. S.; McCarthy, J. J.: Personalized medicine: revolutionizing drug discovery and patient care. = Trends in Biotechnology, 20. k. 4. sz p. S48 S54. Froböse, R.: Individualisierte Medizin Chance oder Risiko? = Nachrichten aus der Chemie, 50. k. 7. sz júl./aug. p HÍREK Genetikailag módosított termények vetésterületének alakulása az USA-ban Az USA Mezőgazdasági Minisztériuma Statisztikai Szolgálatának legújabb jelentése szerint a farmerek kukoricaföldjének 32%-át genetikailag módosított változatokkal kívánják bevetni, és ez 6%-kal nagyobb a évi területnél. Ez részletezve azt jelenti, hogy amennyiben a szándékok realizálódnak 11%-on vetnek Bacillus thuringiensist hordozó, 8%-on gyomirtónak ellenálló változatokat, 2%-on gyomirtóknak és rovarirtóknak is ellenálló kukoricát, az utóbbi arányok a évieknél 4, 1, ill. 2%-kal nagyobb területnek felelnek meg. Az USA-ban 2002-re a transzgénikus változat termesztését tervezik szójából az összes vetésterület 74, gyapotból 71%-án, ez 6, ill. 2%-pontos növekmény. A washingtoni székhelyű Biotechnology Industry Organization bevezetésük éve, 1996 óta vezet statisztikát a három legnagyobb gazdasági jelentőségű termény GM-

10 formájának vetésterületi arányáról, amely %-ban kifejezve a következőképpen alakult: Szójabab Gyapot Kukorica (Research and Development, 44. k. 5. sz p. 11.) Önkéntes génbank alapítása az Egyesült Királyságban Az Egyesült Királyság országos kutatási intézményei és irányítói szervei genetikai részleteket és orvosi megfigyeléseket tartalmazó génbank felállítását tervezik, önkéntes résztvevőkkel. Az un. Biobank gyűjtése mintegy éves személy adataira terjedne ki azzal a céllal, hogy segítse a milliókat sújtó betegségek, elsősorban a szívbetegségek, a rák és a cukorbaj eredetének kutatásait. A genetikai információk és az orvosi leletek ilyen kombinálása lehetővé teszi az életvitel és az öröklött adottságok együttes tanulmányozását, de a kezdeményezők szerint az eredmények jótékony hatását a ma élő résztvevőknek csak gyermekei vagy unokái fogják élvezni. A génbankba az indító beruházás értéke 45 M GBP (65 M USD). A mintavételeket és az adatgyűjtést független szerv ellenőrzi majd, hogy az információk felhasználása megfeleljen az önkéntességre elfogadott szabályoknak. (Chemistry and Industry, sz. máj. 6. p. 4.) Rákellenes paradicsom a géntechnikai laboratóriumból A Purdue University (Indiana, USA) és az USA Mezőgazdasági Minisztériumának egyik fejlesztő laboratóriuma, együttműködésük eredményeként olyan genetikailag módosított paradicsomot állított elő, amely nagy koncentrációban termel egy rákellenes hatású antioxidánst, a likopint. Ez a koncentráció eléri a természetes növényének háromszorosát. A kutatók eredeti célja a paradicsom érésének a feldolgozás számára kedvező késleltetése volt, s eközben derült ki a nagy likopintartalom. Így első ízben növelte a géntechnikai módosítás egy haszonnövény táplálkozási értékét. A likopinre először 1995-ben terelődött a figyelem, amikor egy hat éven át folytatott, szintén egyetemi vizsgálat (Cambridge, USA) bebizonyította, hogy azok a férfiak, akik hetente legalább 10-szer esznek paradicsomos ételt, az átlagnál 45%-kal kisebb valószínűséggel kapnak prosztatarákot. Más kutatók megállapították, hogy a likopin csökkenti az emberi szervezetben az oxidált, kis sűrűségű lipoprotein, az ún. rossz koleszterin mennyiségét, s ezáltal a szívbajok kockázatát. (Chemical Week, 164. k. 27. sz júl. 3/10. p. 71.)

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Személyre szabott orvoslás Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Készítették

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Személyre szabott orvoslás Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Készítették Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Személyre szabott orvoslás Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Készítették Dr. Németh György Dr. Molnár Mária Judit Dr. Aradi Ildikó Dr. Nagy Krisztián

Részletesebben

MAGYAR SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA TÁRSASÁG STRATÉGIA TERVE

MAGYAR SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA TÁRSASÁG STRATÉGIA TERVE MAGYAR SZEMÉLYRE SZABOTT MEDICINA TÁRSASÁG STRATÉGIA TERVE Készítették: Dr. Németh György Dr. Molnár Mária Judit TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés... 3 1.1 Jogszabályi háttér... 5 1.2 A nemzetközi trendek

Részletesebben

Stratégiai összefoglaló*

Stratégiai összefoglaló* Prof. Dr. Mátyus Péter Prof. Dr. Sümegi Balázs Dunkel Petra Stratégiai összefoglaló* Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Gyógyszerbiztonsági munkaértekezlet 2008. október

Részletesebben

Magyar Tudomány genomika a XXi. század orvoslásában 2006 3

Magyar Tudomány genomika a XXi. század orvoslásában 2006 3 Magyar Tudomány genomika a XXI. század orvoslásában Vendégszerkesztõ: Gimes Júlia Prosztatabetegségek Hol teremnek az akadémikusok? 180 éves az MTA könyvtára 2006 3 255 Magyar Tudomány 2006/3 A Magyar

Részletesebben

Költségcsökkenés nem, hatékonyságfokozás igen Perszonalizált, preventív, proaktív

Költségcsökkenés nem, hatékonyságfokozás igen Perszonalizált, preventív, proaktív Med i c a l Tr i b u n e Interjú 2011. j ú n i u s 30. 3 Költségcsökkenés nem, hatékonyságfokozás igen Perszonalizált, preventív, proaktív A következô évtizedekben a remények szerint leváltjuk a jelenlegi

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Összeállította. Fehér Attila Nagy István Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomikai technológiák Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Fehér Attila Nagy István 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 4 1.1. A

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

Magyar Tudomány. immungenomika Vendégszerkesztõ: Falus András 50 éves a CERN Beszámoló az MTA 2005. évi közgyûlésérõl

Magyar Tudomány. immungenomika Vendégszerkesztõ: Falus András 50 éves a CERN Beszámoló az MTA 2005. évi közgyûlésérõl Magyar Tudomány immungenomika Vendégszerkesztõ: Falus András 50 éves a CERN Beszámoló az MTA 2005. évi közgyûlésérõl 2005 6 639 Magyar Tudomány 2005/6 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás

Részletesebben

Gyógyszertár. A személyre szabott farmakoterápia 4 BEMUTATJUK. Interjú dr. Szrogh Viviennel, a MOSZ új főtitkárával 9

Gyógyszertár. A személyre szabott farmakoterápia 4 BEMUTATJUK. Interjú dr. Szrogh Viviennel, a MOSZ új főtitkárával 9 Gyógyszertár XIII. évf. 6. szám 2014. június Pharma Praxis A vaklicit hatása... A személyre szabott farmakoterápia 4 BEMUTATJUK Interjú dr. Szrogh Viviennel, a MOSZ új főtitkárával 9 AKTUÁLIS A vaklicit

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Semmelweis Kutatóegyetem Kutatóegyetemi projekt 2010-2012 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Kutatóegyetemi projekt 2010-2012

Részletesebben

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában

A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában Magyar Tudomány 2007/8 A patológiai vizsgálatok szerepe a célzott terápia kialakításában, hatásának monitorozásában és a betegségek kimenetelének előrejelzésében Kopper László az orvostudomány doktora

Részletesebben

Klinikai vizsgálatok kézikönyve

Klinikai vizsgálatok kézikönyve Klinikai vizsgálatok kézikönyve Szerkesztette: Lakner Géza Renczes Gábor Antal János Antal János Ary Kornélia Harsányi László Kaló Zoltán Lakner Géza Papp István Renczes Gábor Reusz György Szerzők: Séra

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL A CV247 készítményt jelenleg vizsgálják, megbízhatósága és hatékonysága még nem bizonyított Készítette: Dr Sebestény Andor BVSc, Dip. Bact, MRCVS, Hon. Prof. (Budapest)

Részletesebben

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it GYERMEKKORI IDIOPÁTIÁS ARTRITISZ Mi ez? A Juvenilis idiopátiás artritisz (JIA) egy olyan krónikus betegség, amit tartós ízületi gyulladás jellemez. Az ízületi gyulladás

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről Tudományos szerkesztők: Dr. Floyd E. Bloom Dr. Dennis W. Choi Ph.D. Dr. Joseph T. Coyle, Szerkesztő: Ben Mauk AZ EURÓPAI DANA

Részletesebben

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában Doktori értekezés Munkácsy Gyöngyi Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

FERMENTÁLT BÚZACSÍRA KIVONAT (AVEMAR) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A CSALÁDORVOSI GYAKORLATBAN

FERMENTÁLT BÚZACSÍRA KIVONAT (AVEMAR) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A CSALÁDORVOSI GYAKORLATBAN medicus universalis XXXIX/1. 2006. BIROMEDICINA ELSÔ MAGYAR RÁKKUTATÁSI RT. FERMENTÁLT BÚZACSÍRA KIVONAT (AVEMAR) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A CSALÁDORVOSI GYAKORLATBAN DR. FARKAS ELEK, klinikai onkológus

Részletesebben

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Nemzetközi Myeloma Alapítvány A myeloma multiplex A csontvelő rákos megbetegedése A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Kiadta a Nemzetközi Myeloma Alapítvány (IMF) Nemzetközi Myeloma

Részletesebben

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa

Autoimmun. 7. szám 2014/2. A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa Autoimmun A Debreceni Egyetem Klinikai Immunológia Tanszékének és az Autoimmun Betegegyesület kiadványa 7. szám 2014/2 Milyen tünetek esetén kell immunhiányos állapotra gondolni Az immunhiányos állapotok

Részletesebben