KUTATÁSI JELENTÉS. Óvodás és iskolás gyermekek egészsége és életmódja Zala megye tíz oktatási-nevelési intézményében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUTATÁSI JELENTÉS. Óvodás és iskolás gyermekek egészsége és életmódja Zala megye tíz oktatási-nevelési intézményében"

Átírás

1 KUTATÁSI JELENTÉS Óvodás és iskolás gyermekek egészsége és életmódja Zala megye tíz oktatási-nevelési intézményében 215 ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

2 216

3 EGÉSZSÉGES KÖZÖSSÉGEK A Zala Megyei Önkormányzat Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program elnevezésű projektjének keretében a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által megvalósított óvodás és tanulói egészségi állapot, egészségmagatartás, valamint intézményi egészségnevelés és egészségfejlesztés helyzetfelmérés Kutatási jelentése Készítette: Németh Ágnes 1 1

4 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Egészséges Közösségek című, SI-HU számú projekt Iskolai egészségfejlesztésre és tanulói egészségmagatartásra vonatkozó kutatási program munkatársai: Dr. Németh Ágnes kutatásvezető Dr. Paizs Teréz megyei tiszti főorvos Antiné Tóth Szilvia Dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna Dr. Horváthné Jakab Anna Parragi Katalin Vajda Ibolya A kutatás és a kiadvány megjelenése a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Egészséges Közösségek című, SI-HU számú projekt finanszírozásában valósult meg. Köszönetet mondunk a felmérésben részt vevő iskolák igazgatóinak, pedagógusainak, a tanulók szüleinek, és a tanulóknak, akik nélkül a felmérés nem valósulhatott volna meg. Címlap: Artonius Grafikai Stúdió Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Németh Ágnes 2 2

5 TARTALOM Tartalomjegyzék...3 AJÁNLÁS...5 BEVEZETÉS...7 ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS GYERMEKEK EGÉSZSÉGE ÉS ÉLETMÓDJA A FELMÉRÉS MÓDSZEREI 1. Anyag és módszer...13 EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁS 2. Táplálkozási szokások és fogápolás Fizikai aktivitás és szabadidős tevékenységek...34 RIZIKÓMAGATARTÁS 4. Dohányzási szokások Alkoholfogyasztási szokások Illegális szerek és egyéb drogok fogyasztása Szexuális magatartás Sérülések, balesetek...69 SZUBJEKTÍV JÓLLÉT, MENTÁLIS EGÉSZSÉG 9. Szubjektív jóllét Testkép, tápláltsági állapot, testtömeg-kontroll...89 PSZICHOSZOCIÁLIS KONTEXTUÁLIS TÉNYEZŐK 11. Társadalmi-gazdasági háttér Családszerkezet, családi kapcsolatok Iskola, óvoda, kortársbántalmazás Kortárskapcsolatok

6 A GYERMEKEK SZÜLEINEK EGÉSZSÉGE, ÉLETMÓDJA ÉS VÉLEMÉNYE AZ ÓVODAI, ISKOLAI KÖRNYEZETRŐL ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL A FELMÉRÉS MÓDSZEREI 1. Anyag és módszer EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 2. A szülők egészsége, életmódja A szülők véleménye az óvodai, iskolai életről és fizikai környezetről A szülők véleménye az óvodai, iskolai egészségfejlesztési tevékenységről A NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FIZIKAI ÉS TÁRSAS ADOTTSÁGAI, A PEDAGÓGUSOK VÉLEMÉNYE AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL, ADOTTSÁGAIRÓL TÁRSAS ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉG-TÁMOGATÓ SZEMPONTBÓL A FELMÉRÉS MÓDSZEREI 1. Anyag és módszer A pedagógusok szubjektív egészsége, egészségnevelési továbbképzése A pedagógusok véleménye az óvoda/iskolavezetésről és a pedagógus közösségről A pedagógusok véleménye az óvodai/iskolai életről: diákok, pedagógusok, szülők viszonyai Tanítási módszerek A pedagógusok véleménye az intézmény fizikai adottságairól, ellenőrzéséről A pedagógusok véleménye az óvodai, iskolai egészségfejlesztési tevékenységről Az intézmények vezetőitől kapott válaszok eredményei ÖSSZEFOGLALÁS ÉS SZAKMAI AJÁNLÁS ÖSSZEFOGLALÁS SZAKMAI AJÁNLÁSOK FELHASZNÁLT IRODALOM

7 AJÁNLÁS A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Lenti és Keszthely 10 oktatási-nevelési intézményében az óvodás és tanulói egészségmagatartással, valamint intézményi egészségfejlesztés helyzetével kapcsolatos kutatást készített a Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Egészséges Közösségek projekt keretében. A kutatás célja egy olyan helyzetkép készítése volt, amely alapul szolgál intézményi szintű egészségfejlesztési stratégia tervezéséhez, hosszútávon megalapozott egészségfejlesztési tevékenység folytatásához. Az iskoláskorúak egészségmagatartása, egészséggel kapcsolatos attitűdjeik még eredményesen alakíthatóak, ezért ebben a feladatban a család mellett az oktatási- nevelési intézmények, óvodák és iskolák szerepe rendkívül fontos. A felelősségteljes munka csak az életmóddal összefüggő környezeti és személyiségtényezők ismeretének birtokában lehet igazán hatékony. Ezért is kiemelt jelentőségű, hogy a projekt támogatásával lehetőség nyílt egy ilyen tudományos igényű kutatási program megvalósítására. A kutatási jelentés széles körű információkat ad a gyermekek életmódjára, szubjektív jól-létére valamint ezeket befolyásoló számos háttértényezőre vonatkozóan. A fentiek tükrében jósszívvel ajánlom kiadványunkat a gyermekekkel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakterületek és a gyermekek egészségéért tenni akaró civil szervezetek képviselőinek, az érintett szülőknek és fiataloknak. Bízom abban, hogy a szakmai ajánlással kiegészített tanulmány, az összefüggésekre rámutató eredmények leírása, bemutatása segíti a prevenciós stratégiák, egészségfejlesztési tevékenységek tudatos tervezését, a célzott és a hatékony megvalósítást. Dr. Paizs Teréz megyei tiszti főorvos NSZSZ vezető 55

8 6

9 BEVEZETÉS A gyermekek és serdülők egészségi állapotára és egészséget befolyásoló magatartására vonatkozó kutatások eredményeinek ismerete és felhasználása alapvető a hazai egészségfejlesztő programok hatékonyságához. Az életmód kedvező irányba történő befolyásolása nem nélkülözheti az életmóddal összefüggést mutató, arra hatást gyakorló környezeti és személyiségtényezők ismeretét, és gyakorlatban való hasznosítását sem. Az egészségmagatartás és a szubjektív egészségi állapot (szubjektív jól-lét) monitorozása segítségével értékelhetjük egy ország, egy térség/régió vagy akár egy intézmény egészségvédő, egészségfejlesztő stratégiája és tevékenységei sikerét, hatékonyságát. A kutatások alaperedményei és az ezek közötti összefüggések a hatékonyabb módszerek kifejlesztéséhez nyújtanak segítséget. Számos tudományos eredmény támasztja alá, hogy a gyermekek, fiatalok egészségét és egészségmagatartását nagymértékben befolyásolja a családi környezet (mind a materiális, mind az érzelmi miliő, pl. Collins és Steinberg, 2006; Kotowska és mtsai, 2010). További kutatások rámutattak a nevelési intézmény, mint a gyermek életében a család utáni második legfontosabb szociális színtér, hasonló mértékű fontosságára (pl. Bonny és mtsai, 2000; Torsheim és mtsai 2001). Az óvodák és iskolák jelentősége óriási a gyermekek egészsége megőrzésének és fejlesztésének terén önmagában is, de ezen felül a családból hozott egyenlőtlenségek csökkentésében, kiküszöbölésében is (Aszmann, 2005). A leghatékonyabb és legideálisabb körülmény, ha az oktatási intézmény és a család együttműködik, az intézmények egészségfejlesztési törekvéseiben ennek is helyet kell kapnia. Jelen kutatás alapjául az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló több évtizedes nemzetközi kutatás szolgál (Currie és mtsai, 2012, Németh és Költő, 2011). A gyermekek egészségmagatartására, szubjektív jól-létére és az ezeket meghatározó háttértényezőkre vonatkozó kérdéseket nagyrészt ebből a vizsgálatból vettük át. A kutatás egyeztetett nemzetközi protokolljából jelen kutatás számára átvettük továbbá: - a kérdőívek szerkezeti összeállításának - az adatfelvételnek - az adatbevitelnek - az adattisztításnak - az adatállomány összeállításának szabályait - az adatfelvételben résztvevők, a szülők és az iskolák tájékoztatásának szabályait - a kutatás témaköreinek tudományos alapjait (scientific rationales). - A szülők és oktatási-nevelési intézmények számára készített kérdőívek összeállításánál fölhasználtuk a HBSC-kutatás iskolaszintű (school-level, az iskola egészségfejlesztő szerepét vizsgáló) alprojektjének alapelveit, módszertanát, kérdéseit; hazai, az iskolai és óvodai egészségfejlesztésre vonatkozó szakirodalmat (Simonyi, 2012, Bukovicsné, 2012); valamint saját kutatói tapasztalatunkat. A kutatás célkitűzései Információgyűjtés három Zala megyei település nevelési intézményeit látogató gyermekek és serdülők körében: a fiatalok önminősített egészségi állapotának, közérzetének, egészségmagatartásának és ezek néhány fontos háttértényezőjének monitorozása. 76

10 Információgyűjtés a fenti nevelési intézményekbe járó gyermekek és serdülők szüleinek körében: a szülő szubjektív egészségi állapotára, egészségmagatartására, a család életmódjára vonatkozóan. Információgyűjtés mind a gyermekek, mind a szülők, mind az intézményekben dolgozó pedagógusok körében a fenti oktatási-nevelési intézményekről, mint a gyermekek fizikai, személyi és társas környezetéről, mely befolyásolja a gyermekek egészségét és egészségmagatartását. Információgyűjtés a szülők és a pedagógusok körében az oktatási-nevelési intézmények egészségnevelési és egészségfejlesztési tevékenységéről, a szülőkkel való együttműködésről. A gyermekek és serdülők egészségi és egészségmagatartási adatainak összevetése az országos statisztikával (ahol rendelkezésre állnak országos adatok). Összefüggések keresése a gyermekek egészsége, egészségmagatartása, valamint a családi és az oktatási-nevelési intézményi környezet minősége között. A feltárt összefüggések alapján a következtetések levonása, szakmai ajánlás az oktatási-nevelési intézmények számára a további egészségfejlesztési munkához. Várt eredmények Képet szeretnénk kapni a felmérésben szereplő gyermekek szubjektív egészségi állapotáról és egészségmagatartásáról. Várhatóan jellegzetes életkori és nemi különbségeket fogunk találni. A serdülőkorúak esetében az országos átlaggal való összevetésre is lehetőség nyílik, hiszen az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás országos reprezentativitású, és ennek módszertanával dolgoztunk. Képet kapunk a felmérésben szereplő oktatási intézményeknek az egészségnevelésben és egészségfejlesztésben szerepet játszó adottságairól. Ezeket összevetve a gyermekekre vonatkozó eredményekkel, vélhetőleg következtetéseket tudunk levonni és ajánlásokat tudunk tenni az intézmények jövőbeni egészségfejlesztő munkáját segítendő. Megismerhetjük a gyermekek, a szülők és az oktatási-nevelési intézmények véleményét az intézményről, mint a gyermekek fizikai, érzelmi és társas környezetéről. A vélemények összevetése reményeink szerint szintén hasznos tanulságokkal jár majd az intézmények további tevékenységéhez. Ugyanakkor a fentiekből nagy valószínűséggel a szülők számára is informatív és hasznos üzeneteket tudunk majd megfogalmazni. 8 7

11 Óvodás és iskolás gyermekek egészsége és életmódja 9

12 10

13 A FELMÉRÉS MÓDSZEREI 9 11

14 12

15 1. Anyag és módszer A minta A felmérés módszertani alapját az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása WHOkollaboratív nemzetközi kutatás (HBSC) protokollja képezte (Currie és mtsai, 2010, Zakariás és Németh, 2011). A vizsgálati célcsoport a 3-18 éves korosztály volt. A felmérésbe három település két óvodáját és nyolc iskoláját terveztük bevonni, mely egy iskola kivételével (ahova nagyrészt értelmi fogyatékossággal élő tanulók járnak, így adatfelvételi módszerünk számukra nem megfelelő) meg is valósult. Résztvevő intézmények: Napköziotthonos Óvoda, Lenti (gyermek létszám: 266, pedagógus létszám: 23) Arany János Általános Iskola, Lenti (tanulói létszám: 340, pedagógus létszám: 37) Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti (tanulói létszám: 367, pedagógus létszám: 34) Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Lenti (tanulói létszám: 241, pedagógus létszám: 18) Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti (tanulói létszám: 377, pedagógus létszám: 36) Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Keszthely (tanulói létszám: 62, pedagógus létszám: 21) Asbóth Sándor TKSZK, Keszthely (tanulói létszám: 800, pedagógus létszám: 52) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ, Keszthely (tanulói létszám: 718, pedagógus létszám: 57) Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda, Zalaapáti (gyermek létszám: 140, pedagógus létszám: 16, csak az iskola vett részt a felmérésben). A mintavételi keret így 3311 gyermek volt. Közülük közvetlenül a évfolyamos tanulókat kérdeztük meg. Kutatásunknak része volt a szülőktől is információt gyűjteni, részben gyermekeik életmódjára, részben saját életmódjukra, részben az iskola jellemzésére, kiemelt tekintettel az egészséges környezet és egészségnevelés témakörökre vonatkozóan. Így minden résztvevő intézmény minden neveltjének, tanulójának egyik szülőjétől is választ vártunk. A gyerekek körében csoportos mintavételi eljárás keretében történt az adatfelvétel; a résztvevő iskolák összes osztályának összes tanulója bekerült a tervezett mintába. A végleges mintanagyságot befolyásolta az adatfelvétel napján hiányzó tanulók, a szülői, illetve a tanulói visszautasítások száma. A számítógépes adattisztítás során további kérdőíveket töröltünk a mintából különböző okokból kifolyólag (nem hiánya, betöltött 19. életév, a kérdések több mint 50%-ának meg nem válaszolása, nyilvánvalóan komolytalan válaszadás). A végleges megvalósult mintanagyság a gyerekek körében 2066 fő (1.1. táblázat). A fiúk aránya 54,6%, a lányoké 45,4%. A gyerekek 0,4%-a él megyeszékhelyen, 43,8%-a városban, 55,1%-a falun, míg 0,7%-uk tanyát jelölt meg lakhelyül. A szülők esetében a teljes mintán (óvodás, általános és középiskolás tanulók) vártuk a válaszokat. Itt is történt adattisztítás a számítógépes feldolgozás során a fentebb leírt szempontok szerint). Az ő esetükben a megvalósult mintanagyság 2051 fő volt (1.2. táblázat). A szülők 50,8%-a fiúgyermeknek, 49,2%-a lánygyermeknek a szülője. Az ő családjaik 0,4%-a él a megyeszékhelyen, 65,1%-a városban, 34,6%-a faluban és 0,1%-uk tanyán

16 1.1. táblázat A gyermekek megvalósult mintája (tanulók száma, aránya), valamint a tanulók életkora évfolyamonként Évfolyam Megvalósult minta A tanulók életkora tanulók létszáma aránya (%) átlag (M) szórás (SD) ,8 9,76 0, ,7 10,71 0, ,9 11,76 0, ,6 12,79 0, ,5 13,79 0, ,1 14,77 0, ,0 16,00 0, ,8 16,85 0, ,1 17,72 0, ,5 18,49 0,29 Együtt táblázat A szülők megvalósult mintája (szülők száma, aránya), valamint gyermekeik életkora évfolyamonként Évfolyam Megvalósult minta A gyermekek életkora szülők létszáma aránya (%) átlag (M) szórás (SD) Kiscsoport 72 3,5 3,98 0,62 Középső csoport 50 2,4 5,06 0,37 Nagycsoport 84 4,1 6,25 0, ,9 7,69 0, ,4 8,64 0, ,9 9,72 0, ,2 10,69 0, ,6 11,74 0, ,3 12,79 0, ,3 13,74 0, ,8 14,79 0, ,3 15,87 0, ,7 16,81 0, ,9 17,71 0, ,7 18,52 0,28 Együtt

17 Az adatfelvétel és az adatbázis létrehozása Az adatgyűjtés és a felmérés az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Tudományos Tanácsa Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának jóváhagyásával történt. A kiválasztott iskolák igazgatóinak felkérő levelet küldtünk a kutatásban való részvételre. Amennyiben az iskolák vállalták a részvételt, az érintett tanulók szüleit írásban tájékoztattuk a kutatásról, és beleegyezésüket kértük gyermekük részvételéhez, valamint felkértük őket is a válaszadásra. Az adatfelvétel 2013 tavaszán zajlott, kiképzett kérdezőbiztosok, a Zala Megyei Kormányhivatal NSZSZ munkatársai részvételével. A kérdezőbiztosok az adatfelvétel előtt személyes találkozón beszélték meg az intézmény igazgatójával az adatfelvétel lebonyolítását, körülményeit. A kitöltés előtt a kérdezőbiztosok a tanulókat tájékoztatták a vizsgálat jelentőségéről. A kérdőív kitöltése a tanulók számára is önkéntes volt. Az anonimitás biztosítása érdekében tanárok nem voltak jelen az osztályban a kérdőív felvételekor, és a tanulók a név nélküli kérdőíveket lezárható borítékba tették. A kérdőívek kitöltése az iskolai osztálytermekben történt és osztályonként kb. egy iskolai órát vett igénybe. A kérdezőbiztos az összegyűjtött borítékokat a kitöltés befejezése után elvitte az iskolából. A szülők esetében a gyermekek az intézményből hazavitték, vagy a szülők ott megkapták a kérdőíveket egy borítékban, és otthon töltötték ki, majd a lezárt borítékban visszajuttatták az intézménybe. Innen összegyűjtve szállították vissza kérdőíveket az ZMKH NSZSZ-be adatbevitelre. A kérdőíveket gyakorlott adatrögzítők vitték számítógépre. Az adatrögzítés után 10%-os ellenőrzés, majd adattisztítás történt a valid (érvényes) adatbázis létrehozása érdekében. Az adatrögzítés és az adatfile elkészítése június-szeptember között zajlott, ezt követte az adatfeldolgozás október-novemberben. Az alkalmazott mérőeszközök: kérdőívek A gyermekek kérdőíveinek alapjául a HBSC kutatás évi felmérésének kérdőívei szolgáltak. A gyermekek életkorának megfelelően nem minden kérdést tettünk fel minden korcsoportban. A kérdések leírásánál minden esetben jelzi a szerző, hogy milyen korosztálytól kérdeztük. A szülők kérdőívének csak egy részét képezik az alább megjelölt témakörök. A nem gyermekeikre vonatkozó kérdéseket a szülői témák eredményeinek bemutatása előtt adja meg a szerző. Jelen vizsgálatban a következő témaköröket vizsgáltuk (*: ezt a kérdéscsoportot a szülőnek is feltettük, gyermekére vonatkozóan): Egészségmagatartás: o táplálkozási szokások*, testtömeg-kontrollálás o fizikai aktivitás* o fizikailag passzív szabadidő-eltöltési tevékenységek* o rizikómagatartások (szerhasználat: dohányzás, alkohol-, illegális drogfogyasztás) o szexuális magatartás o sérülések* Szubjektív jóllét: o egészség értékelése*, o egészségtudatosság* o krónikus betegségek* o alvásmennyiség* o élettel való elégedettség o pszichoszomatikus panaszok* 12 15

18 o depresszív tünetek o testkép, tápláltsági állapot* Háttértényezők: o demográfia (nem*, életkor*, lakóhely*) o család (szerkezet*, kapcsolatok) o kortársak (barátok, a velük töltött idő, kapcsolattartás) o iskola (iskolához való viszony*, terhelés*, tanulmányi eredmény*, tanárok megítélése, osztályközösség, szülői segítség*, iskolapercepció*, kortársbántalmazás*, verekedés*) o szociális egyenlőtlenségek (család társadalmi-gazdasági helyzete*) A szülőknek feltettünk néhány olyan kérdést is a gyermekre és a család életmódjára vonatkozóan, melyeket a gyerekektől nem kérdeztünk: családi közös étkezések a gyermekkel a gyermek részvétele az óvodai/iskolai étkeztetésben családi közös szabadidős tevékenységek a gyermekkel. Adatfeldolgozási módszerek, eredmények közlése A statisztikai feldolgozás az SPSS (PASW) programcsomag 17.0 verziójával történt. Adatelemzés A kutatási jelentés a szerző által relevánsnak tartott leíró eredményeket mutatja be, melyeket egy- és kétváltozós matematikai-statisztikai módszerekkel számított ki (átlag, szórás, gyakorisági eloszlás, valamint kétmintás t-próba, függetlenség-teszt [χ 2 -próba], egyutas variancia-analízis (ANOVA), reliabilitásvizsgálat: a skálák belső konzisztenciájának mutatója a Cronbach-α segítségével). Eredmények leírása Az eredményeket a szerző megadja az összmintára vonatkozóan, valamint nem és évfolyamok szerinti vagy egyéb bontásban is, ahol relevánsnak ítélte. A statisztikai próbák számszerű eredményeinek közlésétől a gördülékenyebb olvashatóság kedvéért és terjedelmi okok miatt eltekintett. Amennyiben különbségekről, eltérésekről ír, mindig matematikai-statisztikai értelemben vett szignifikáns különbségekre utal (a választott szignifikanciaszint egységesen p=0,05) 1. Az évfolyamok közti különbségek kétféle hatásból adódnak össze. Az életkor hatása az idősödéssel együtt járó folyamatokat tükrözi, a kohorszhatás viszont az egy időszakban (évben, évcsoportokban) születettek közös jellemzője, amely a korosodástól független. E két hatás szétválasztására egy keresztmetszeti vizsgálatban nincs lehetőség. Amennyiben jelen kutatás kapcsán kifejezetten életkori hatásokról beszél a szerző, olyankor a szakirodalomban leírt modellekre és longitudinális elemzésekre támaszkodik. Másrészt, ha az olvashatóság kedvéért nem is mindig hangsúlyozza (így pl. az esetleg félreérthető a korral az adott jellemző előfordulása nő/csökken megfogalmazást használja), az évfolyamok közti különbségek alatt e két hatás együttesét érti. A kereszttáblákban és grafikonokon feltüntetett százalékok összege néhol a 100-tól kissé eltér, ez a kerekítési módszerek következménye. 1 Kivételt képeznek a megbeszélés fejezetekben az országos felmérés eredményeivel való összehasonlítások, melyek a szerző által jelentősnek ítélt különbségeket tartalmazzák. Jelen alapjelentés kereteit ugyanis meghaladja két minta matematikai-statisztikai összehasonlítása, annak bonyolultsága miatt

19 Jelen vizsgálat adatait a szerző összehasonlítja az ennek alapjául szolgáló Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás (HBSC) 2010-ben lezajlott országosan reprezentatív felmérésének eredményeivel (Németh és Költő, 2011), ahol lehetséges. Ez utóbbi felmérés az 5., 7., 9. és 11. évfolyamokon tanuló serdülők életmódjára és szocio-kulturális hátterére vonatkozott, a tanulók önbevallásos adataira alapozva. Amely témakörben nincs összehasonlítás az elemzésben, az nem szerepelt az országos felmérés kutatási programjában. Az országos adatokkal történő összehasonlíthatóság érdekében a szerző számos esetben külön számította ki a 3-4. és évfolyamokon tanulók összesített eredményeit. Ezt azokban az esetekben tette meg, amikor jelentős eltérés látható a két csoport értékei között. Amennyiben csak az összmintára vonatkozó adat szerepel (és nincs mellette a két almintára külön megadva), az azt jelenti, hogy a két alminta értékei gyakorlatilag nem térnek el egymástól. Az évfolyamokon tanulók önbevallásos összadatait a szerző általában összevetette az országos adatokkal, de ezt annak tudatában tette, hogy az országos eredményekből hiányoznak a páros évfolyamokon tanulók adatai, ezt az értelmezésnél figyelembe vette. Az ábrákon és táblázatokban *-gal jelölt értékek azt jelzik, hogy az adott évfolyamon tanuló fiúk és lányok adatai szignifikánsan eltérnek egymástól (a * jel mindig a lányok értéke mellett szerepel). Erre a legtöbb esetben a szövegben is utal a szerző. Az eredményeket azoknál a változóknál, melyek minden vizsgált gyermek-korcsoportra vonatkoznak (szülők válaszai a család életmódjára vonatkozóan), a sok adatpont miatt nem oszlop-, hanem vonaldiagramon ábrázolta, az áttekinthetőség érdekében. Ez módszertanilag némiképp helytelen, mert folyamatos tendenciát sugallhat az egyes korcsoportok között, ami nem igazolható a keresztmetszeti típusú vizsgálatoknál. Az ábrák értelmezésénél ezt szem előtt kell tartanunk. Az eredmények szignifikanciájával kapcsolatban meg kell említeni, hogy sok esetben nagyobb (akár 10%-nál is) számszerű eltérések sem adódtak szignifikánsnak a statisztikai elemzésnél. Ennek oka legtöbbször az egyes összehasonlított csoportok alacsony elemszáma. A szerző az eredmények értelmezésénél minden esetben elmondja, ha kutatási tapasztalatai és/vagy a tendenciózus, illetve egyértelmű gradiens mentén mozgó számszerű adatok véleménye szerint valódi különbségre utalhatnak, bár a statisztikai próbák nem igazolták ezt

20 18

21 EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 15 19

22 20

23 EGÉSZSÉGMAGATARTÁS 16 21

24 22

25 2. TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK ÉS FOGÁPOLÁS A évfolyamos gyermekek önbevallásos adatai A FELDOLGOZOTT KÉRDÉSEK A reggeli étkezés rendszerességére vonatkozóan két kérdést tettünk fel: Milyen gyakran szoktál rendesen 2 reggelizni? (Lehetséges válaszok: tanítási napokon: Soha / Egyszer / Kétszer / Háromszor / Négyszer / Ötször egy héten, hétvégén: Soha / Egyszer / Szombaton és vasárnap is.) A táplálkozás minőségét a következő kérdéssel vizsgáltuk: Hetente hány alkalommal fogyasztod a következő ételeket, italokat? Gyümölcs Zöldségfélék Édességek (cukorka, csokoládé) Kóla vagy más édes üdítőital (Lehetséges válaszok: Soha / Ritkábban, mint hetente / Hetente / Hetente 2-4-szer / Hetente 5-6-szor / Minden nap egyszer / Minden nap többször is.) Az eredményeket az utolsó két válaszkategória összevonásával adjuk meg. A szájhigiénére vonatkozóan egy kérdés szerepelt a kérdőívben: Milyen gyakran mosol fogat? (Lehetséges válaszok: Naponta többször/ Naponta egyszer / Legalább hetente egyszer, de nem minden nap / Ritkábban, mint hetente / Soha.) EREDMÉNYEK A reggeli étkezés rendszeressége A 3-4. évfolyamokon tanulók 12,1%-a, míg az évfolyamos diákok 33,1%-a soha nem reggelizik rendesen hétköznapokon (átlagosan 29,6%-a). A minden nap reggelizők arányai az alsósok körében 59,3%, az idősebbeknél 46,1% (átlagosan 48,5%). A nemek közötti különbségek egy évfolyam kivételével nem szignifikánsak (2.1. ábra). A korcsoportok között mindkét nem esetében szignifikánsak az eltérések, azonban markánsabb csökkenést a fiúknál a 6-9., a lányoknál a 6-8. évfolyamoknál láthatunk. Az alsósok 4,5%-a válaszolt úgy, hogy hétvégeken soha nem reggelizik rendesen, míg az évfolyamokon tanulóknak 10,6%-a (átlagosan 9,6%). Mindkét napon fogyaszt reggelit a 3-4-esek 83,6%-a, valamint az idősebbek 72,5%-a (az összmintán 74,3%). Az életkori eltérések hasonlóak az előző kérdésnél leírtakkal, bár itt a 6. évfolyamtól kezdve a 12. évfolyamig jellemzőek a csökkenő arányok. A nemek között statisztikailag jelentős különbség itt szintén csak egy évfolyamon fordul elő (2.2. ábra). 2 A rendesen fogalmát körülírtuk a kérdésben: nemcsak egy pohár tejet, teát vagy gyümölcslevet iszik

26 2.1. ábra A minden hétköznap reggeliző tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2052) Reggelizők aránya (%) Fiúk Lányok 64,4 60,0 58,0 60,0 58,9 57,1 59,5 58,4 50,6 52,3 47,0 44,1* 40,8 42,2 39,0 42,9 40,0 37,8 37,4 35, Évfolyam 2.2. ábra A hétvégéken mindkét nap reggeliző tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2043) Reggelizők aránya (%) Fiúk Lányok 86,4 92,9* 87,3 85,1 75,3 80,0 79,6 84,0 78,8 75,7 75,6 70,6 71,6 71,8 70,6 69,0 67,3 62,5 58,9 58, Évfolyam A táplálkozás minősége: ételek fogyasztási gyakorisága Összességében a tanulók 27,2%-a, válaszolta, hogy napi rendszerességgel fogyaszt gyümölcsöt. Több mint 10% azoknak az alsó tagozatosoknak az aránya, akik még heti gyakorisággal sem esznek gyümölcsöt. Ugyanez az arány a serdülőkorúak körében már közel 15%. A fiúk és lányok között egyik évfolyamon sincs szignifikáns eltérés a napi fogyasztási gyakoriságban (2.3. ábra). A fiúk körében az évfolyamok között sincs statisztikai különbség. A lányoknál azonban jellemző, hogy a középiskolás korosztály jóval ritkábban fogyaszt gyümölcsöt, mint a fiatalabbak ábra A gyümölcsöt naponta fogyasztó tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2048) Naponta fogyasztók aránya (%) ,2 31,8 20,3 30,1 31,1 41,3 34,4 35,3 30,9 33,3 Fiúk Lányok 35,9 23,5 24,4 23,4 24,5 23,3 20,0 19,4 18,9 19, Évfolyam 24 18

27 A napi zöldségfogyasztás aránya is hasonló, mindössze 25,2% az összmintán. Jelentős azoknak az aránya, akik még hetente sem esznek zöldségféléket (17,1% a 3-4-eseknél és 11,5% az idősebbeknél). Az egyes évfolyamok között nincs jelentős eltérés egyik nem esetében sem, és a fiúk-lányok között sem, bármelyik évfolyamot is tekintjük (2.4. ábra). Ugyanakkor az összmintában a lányok szignifikánsan magasabb arányban esznek zöldségféléket minden nap (27,5%) mint a fiúk (23,3%), habár ez a különbség nem túl nagy ábra A zöldségféléket naponta fogyasztó tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2035). Naponta fogyasztók aránya (%) ,4 24,4 25,3 23,0 31,0 36,7 24,2 28,4 31,2 23,5 24,3 23,3 24,3 23,8 22,7 19,3 Fiúk Lányok 30,9 28,6 21,3 21, Évfolyam A cukrozott üdítőitalok és az édességek napi fogyasztása hasonló arányban jellemző. Az alsósok itt jellemzően jóval kisebb arányban képviseltetik magukat, mint az idősebbek: üdítők: 11,4% vs. 23,8% (átlagban 21,8%), édességek: 10,9% vs. 25,1% (átlagban 22,9%). Üdítőitalt a 3-4-esek 49,7%-a, az 5-12-esek 25,2%-a, édességet pedig 33,9%-uk illetve 19,3%-uk ritkábban fogyaszt, mint hetente. Üdítőital-fogyasztásban az 5. és 8. osztályos lányok kedvezőbb arányokat mutatnak, mint a fiúk (2.5. ábra). Ez a különbség a teljes mintában is szignifikánsan megjelenik: 18,7% vs. 24,5%. Mindkét nem esetében szignifikáns különbség jellemző a korcsoportok között: ez egyértelműen a 4-6. évfolyamok közötti ugrásszerű növekedésnek köszönhető ábra A szénsavas üdítőitalokat naponta fogyasztó tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2043) Naponta fogyasztók aránya (%) ,4 14,8 14,7 10,8 5,8 35,3 24,0 25,9 22,2 22,5 10,0* 14,7* 30,8 27,0 24,3 22,7 Fiúk Lányok 26,8 24,3 20,4 22, Évfolyam Édességfogyasztásban nincs különbség a két nem között, és a fiúk körében az évfolyamok között sem (2.6. ábra). A lányoknál azonban igen: jól látható az ugrásszerű növekedés a 4-5. évfolyamok között

28 2.6. ábra Az édességeket naponta fogyasztó tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2035) Naponta fogyasztók aránya (%) ,2 6,0 18,7 9,6 22,5 26,3 24,2 24,7 33,3 28,9 29,4 30,1 25,0 23,3 25,7 20,8 26,2 Fiúk 20,4 Lányok 23,2 21, Évfolyam Fogápolás Nemzetközi ajánlások szerint a naponta legalább kétszeri fogmosás a kívánatos (Kuusela és mtsai, 1997). Az alsós diákok 84,3%-a, míg az idősebbek 94,6%-a (átlagban 92,9%-a) naponta legalább egyszer, 59,7%-uk legalább kétszer megmossa a fogát. Az utóbbiak aránya az évfolyamokon, egyetlen kivétellel, a lányok esetében szignifikánsan kedvezőbb, mint a fiúknál (2.7. ábra). A korcsoportok között azonban egyik nem esetében sem adódott jelentős eltérés ábra A naponta többször fogat mosó tanulók aránya nem és évfolyam szerint (N=2052). Naponta többször fogat mosók aránya (%) Fiúk Lányok 73,8* 73,8* 72,9* 76,5* 63,6 65,1 68,1* 70,0* 68,1* 58,7 57,3 60,5 56,5 52,0 51,8 51,5 52,3 49,1 40,8 41, Évfolyam 26 20

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC

KAMASZOK KAPCSOLATAI: ( HBSC KAMASZOK KAPCSOLATAI: Pszichoszociális tényezők szerepe a magyar serdülők életmódjában az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 2002 2010 közötti adatai alapján Szimpózium

Részletesebben

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK

MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGE ÉS EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA. ISKOLATÍPUS SZERINTI KÜLÖNBSÉGEK Németh Ágnes 1, Költő András 1, Örkényi Ágota 1, Zsiros Emese 1, Halmai Réka 2, Zakariás Ildikó 1 1 Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010

Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010

Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010 Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2010. évi felméréséről készült

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében

Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Gyermekotthonban nevelkedő fiatalok rizikómagatartása egy friss kutatás tükrében Örkényi Ágota, Aszmann Anna, Balogh Ágnes, Koszonits Rita, Kökönyei Gyöngyi, Németh Ágnes, Páll Gabriella, Várnai Dóra Országos

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében

A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében MPT Nyíregyháza 2008 A jó alkalmazkodás prediktorai serdülők körében A szociális önértékelés specifikus szerepe hátrányos helyzetű csoportokban Örkényi Ágota, Zakariás Ildikó, Kökönyei Gyöngyi, Várnai

Részletesebben

ISKOLÁSKORÚ GYEREKEK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐJE, ÉS EZEK KAPCSOLATA A CSALÁDI HÁTTÉRREL

ISKOLÁSKORÚ GYEREKEK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐJE, ÉS EZEK KAPCSOLATA A CSALÁDI HÁTTÉRREL ISKOLÁSKORÚ GYEREKEK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐJE, ÉS EZEK KAPCSOLATA A CSALÁDI HÁTTÉRREL Koszonits Rita 1, Örkényi Ágota 2 1 MDOSZ, 2 OGYEI Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének VIII. Szakmai

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31.

A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai január 1 - október 31. A 4-14 éves korosztály tévénézési szokásai 2010. január 1 - október 31. A felnövekvő generáció, de közülük is elsősorban a 4-14 éves korosztály tévénézési szokásait számos aspektusból érdemes megvizsgálni.

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

A magyar tanulóifjúság egészségi állapota. Jávor András dr.

A magyar tanulóifjúság egészségi állapota. Jávor András dr. A magyar tanulóifjúság egészségi állapota Jávor András dr. A gyökerek. Anyai egészség Dohányzás, alkoholizmus, elégtelen táplálkozás, stb. Koraszülés (korán, kis súllyal) Intenzív kezelések következményei,

Részletesebben

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél

A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél A probléma-megbeszélés észlelt könnyűsége és testi-lelki tünetek gyakorisága serdülőknél Költő András, Zsiros Emese, Simon Dávid, Arnold Petra, Huhn Zsófia, Németh Ágnes Magyar Pszichológiai Társaság XXII.

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉS AZ ÉRINTETTEK SZEMÉVEL SZÜLŐK

KÖZÉTKEZTETÉS AZ ÉRINTETTEK SZEMÉVEL SZÜLŐK KÖZÉTKEZTETÉS AZ ÉRINTETTEK SZEMÉVEL SZÜLŐK Fail Ágnes és Szombathelyi Szilvia Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KÖZÉTKEZTETÉS KÖZPONTBAN AZ EGÉSZSÉG A NEMZETI CSALÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015.

A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció. Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. A kínálat. Fókuszban az 50+-os generáció Dr. Szabó-Tóth Kinga 2015. Tartalom Bevezető 3 A kutatás módszertanának, helyszíneinek bemutatása 6 A kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása 13 Felhasznált

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Fusion Vital Program riport

Fusion Vital Program riport 370916 Fusion Vital Program riport Cs 10.09.2015 17:21 6ó 46perc 58 / 82 / 6 Stressz reakció Feltöltődés Fizikai aktivitás Napi fizikai aktivitás Pulzusszám Hiányzó pulzusszám 5% Napközben nincs feltöltődés.

Részletesebben

Az idősek egészsége és egészségmagatartása

Az idősek egészsége és egészségmagatartása MEGÖREGEDNI MA Az idősek egészsége és egészségmagatartása Boros Julianna Központi Statisztikai Hivatal PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola 2016. június 8. Önkéntes részvétel CAPI alapú felmérés,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Gyermek kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli Régióban Zárókonferencia Pécs, 2010. október 29. Civil szervezetek teljesítménymérése Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvány

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek megítélése az általános iskolások körében. Pirmajer Attila SZTE Szociológia BA

Társadalmi egyenlőtlenségek megítélése az általános iskolások körében. Pirmajer Attila SZTE Szociológia BA Társadalmi egyenlőtlenségek megítélése az általános iskolások körében Pirmajer Attila SZTE Szociológia BA 2012. 06. 22. A kategóriarendszer ismertetése SZEMÉLYES OKOK jó személyes paraméterek tanult, iskolázott

Részletesebben

Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében

Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében Busa Csilla*, Tistyán László*, Kesztyüs Márk*, Füzesi Zsuzsanna** *Fact Alkalmazott Társadalomtudományi

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

ÉRDEKESSÉGEI. FEKETE KRISZTINA dietetikus, egészségfejlesz tő NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET. Big Food Konferencia Budapest 2015. szeptember 16.

ÉRDEKESSÉGEI. FEKETE KRISZTINA dietetikus, egészségfejlesz tő NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET. Big Food Konferencia Budapest 2015. szeptember 16. EGÉSZSÉGKOMMUNIKÁCIÓS KUTATÁS ÉRDEKESSÉGEI FEKETE KRISZTINA dietetikus, egészségfejlesz tő NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Big Food Konferencia Budapest 2015. szeptember 16. Egészségkommunikációs Felmérés

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN GENERÁCIÓK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN INFOKOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA, ÉRTÉKREND, BIZTONSÁGKERESÉSI STRATÉGIÁK PROJEKT ZÁRÓ WORKSHOP TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 PROGRAM SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉPISKOLÁSOK

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban.

Jelen rövid kérdőíves felmérés célja a lakossági igények megismerése a Normafa tervezett rehabilitációjával kapcsolatban. Tisztelt Válaszadó! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a Normafa rehabilitációját tervezi, azzal a céllal, hogy a terület értékeinek fenntartható hasznosításával még inkább hozzájáruljon a lakosság

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők!

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők! Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára Tisztelt Szülők! Mint Önök bizonyára jól tudják, az első évfolyamosok beiratkozására április 28-30. között kerül sor az állami fenntartású

Részletesebben

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK.

A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában. Bocsi Veronika DE GyFK. A szabadidő értékszociológiai meghatározottsága a campusok világában Bocsi Veronika DE GyFK bocsiveron@gmail.com Az előadás vázlata Elméleti keretek, kapcsolódó kutatások Kutatás bemutatása, hipotézisek

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGT U D O M Á N Y I KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 44. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése:

TEVÉKENYSÉGNAPLÓ. Tanuló neve: Iskola neve: Osztály megnevezése: TEVÉKENYSÉGNAPLÓ A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 az Európai Unió támogatásával megvalósuló Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés projekt keretében megvalósuló mozgásszenzoros kutatáshoz Tanuló neve: Iskola

Részletesebben

MILYEN TÉNYEZÕK BEFOLYÁSOLJÁK A FIATALOK TÁPLÁLKOZÁSÁT?

MILYEN TÉNYEZÕK BEFOLYÁSOLJÁK A FIATALOK TÁPLÁLKOZÁSÁT? MILYEN TÉNYEZÕK BEFOLYÁSOLJÁK A FIATALOK TÁPLÁLKOZÁSÁT? Böröndi-Fülöp Nikoletta 1, Szakály Zoltán 2 1 PhD hallgató, 2 tanszékvezető, egyetemi docens Kaposvári Egyetem GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék,

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető

A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata. Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata Nikitscher Péter kutatásvezető A D.A.D.A. és ELLEN-SZER programok hatásvizsgálata 1. A kutatásról 2. Dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás: - veszélyeztetettség

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva 2015. június 17. I. A telephely épületének állapota és szaktantermi

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Családok, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi felnõtt fiatalok körében

Családok, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi felnõtt fiatalok körében BUSA CSILLA KESZTYÜS MÁRK FÜZESI ZSUZSANNA TISTYÁN LÁSZLÓ Családok, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jóllét kapcsolata városi felnõtt fiatalok körében Bevezetés A fiatal felnõttek egészségmagatartása

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben