JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-3/ JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, ifj. Ági Gyula, Czinger Józsefné, Hajgató Klára, Piriti Tamás önkormányzati képviselők, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző, Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a 5 fő önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a polgármesteri tisztség ellátási módjának változtatását, vegyes ügyek között alapítványi támogatási kérelmek elbírálását, közterület foglalási díjtételek felülvizsgálatát, falunap időpontjának meghatározását, Varsás Bt árajánlatát, a településen egészségnap szervezését tárgyalja meg a képviselő-testület. Javasolta, hogy az önkormányzat lejárt határidejű határozatairól szóló beszámolót a következő testületi ülésen tárgyalják meg. N A P I R E N D 1./ A polgármesteri tisztség ellátási módjának változtatása 2./ Vegyes ügyek 2.1. Alapítványi támogatási kérelmek elbírálása 2.2. Közterület-foglalási díjtételek felülvizsgálatának kezdeményezése 2.3. Falunap időpontjának meghatározása 2.4. Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató BT árajánlata Bejelentések Az előterjesztett napirendi javaslatot a képviselő-testület 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1./ A polgármesteri tisztség ellátási módjának változtatása Kardos Róbert polgármester: tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van. Nem tudja a számláit kiegyenlíteni, hitelt nem tud felvenni a csatornahitel

2 2 miatt. Bejelentette, hogy az Önkormányzat gazdasági helyzetére figyelemmel február 1. napjától tiszteletdíjas polgármesterként kívánja ellátni feladatát. Főállású polgármesterként bére Ft volt, mely járulékaival együtt havi Ft-ot tett ki. Mivel jelenleg nincs más jövedelme, a családja megélhetését neki is biztosítani kell kérte, hogy a tiszteletdíja mértékét havi nettó Ft Ft költségtérítésben állapítsa meg a testület. Természetesen a költségtérítés igénybe vételére útnyilvántartás alapján csak akkor kerül sor, ha a település érdekében valahova menni kell, így előfordul majd az is, hogy nem kerül felhasználásra a havi Ft. Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Az Ötv. lehetővé teszi, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának módja cikluson belül változzon. A változásról a képviselő-testület dönt a polgármester egyetértésével. A polgármestert amennyiben tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be számtalan hátrány éri amiatt, hogy foglalkoztatási jogviszonya megszűnik. Mivel főfoglalkozás nincs, jogos elvárás a részéről, hogy a megélhetése biztosítva legyen. A megbízási díj esetében is fennáll sajnos az adózási és járulékfizetési kötelezettség. Úgy gondolja, hogy a polgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történő ellátása esetén nagyobb az esély a működésképtelen önkormányzatok részére kiírt pályázaton eredményesen részt venni. Ha az önkormányzat anyagi helyzete a ciklus során úgy alakulna, újra főállású polgármesterként tevékenykedhet. Ez egy kicsit könnyebbé teszi az önkormányzat helyzetét. A falugondnoki autó hiteltörlesztése lejárt mely kb. havi ezert forintot jelent. A polgármester juttatása havi 370 eft-ba került, most azonban 200 e Ft lesz itt is jelentős megtakarítás várható. Káptalanfa polgármestere hozzájárult, hogy a közös fenntartású intézmények december havi finanszírozására Bodorfa önkormányzata haladékot kapjon Ezt az összeget majd akkor fizetik meg, ha lehetőségük lesz rá. Ez egy szép gesztus volt Káptalanfa részéről, így sikerült átvészelni a 2010-es évet. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló LXIV. törvény 4.. (1) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló, illetve a polgármester megválasztását követő ülésén a köztisztviselői illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként: szorzószám nél kevesebb lakosú település esetén 2,5-4,5 Javasolta, a képviselő-testületnek, hogy a polgármester tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők jogállásáról szóló évi LXIV törvény 4.. (1). bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap ( Ft) 4,1 szeres szorzataként Ft összegben állapítsa meg. Így körülbelül nettó összegben havi forintot kap majd. Piriti Tamás önkormányzati képviselő: Jó ötletnek tartja a polgármester társadalmi megbízatásban történő foglalkoztatását. Kardos Róbert polgármester: Úgy gondolja, hogy végérvényesen eldöntötte, hogy ezt a tisztséget társadalmi megbízatásban kívánja ellátni. Ha netán olyan jól alakulna az önkormányzat anyagi

3 3 helyzete, hogy erre mód lenne, akkor sem szeretne újra főfoglalkozású lenni, akkor inkább a forrásokat a településfejlesztése érdekében javasolja felhasználni. Felkérte a képviselőket a szavazásra. Bodorfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1/2011 ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 37.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármester egyetértésével február 1. napjától megváltoztatja a polgármesteri tisztség ellátásának módját. Kardos Róbert polgármester főállású jogviszonyát január 31. napjával megszünteti, a polgármester február 1. napjától e tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be. A képviselő-testület február 1. napjától Kardos Róbert társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló LXIV. törvény 4.. (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap (38.650) 4,1 -szeres szorzataként forint összegben állapítja meg. A képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével, és a társadalmi megbízatás ellátásával kapcsolatos dokumentumok elkészíttetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: február / Egyéb vegyes ügyek 2.1. Alapítványi támogatási kérelmek elbírálása 2.1.a. Veszprém megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány Kardos Róbert polgármester: Ismertette a képviselő-testülettel a - Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítványa levelét. Az alapítvány tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az évek során milyen szakmai fejlesztéseket tudott létrehozni, a befizetők segítségével a mentés színvonalának emelésére törekedtek. Azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy évben támogatást biztosítsanak részükre évben csontba lőhető eszközt (IO) szeretnének folyamatosan biztosítani, mely egyszer használatos, ára Ft/db. Ezen felül elsősorban a

4 4 gyermekellátásban használatos sürgősségi ultrahangos párásító beszerzése a cél a mentőkocsikra. Mindezen eszközök plusz felszerelései a mentőautónak. Alapítványuk Közhasznú Szervezet. Megemlítették, hogy a mentők nevével év folyamán is több alapítvány és szervezet is visszaélt, - lélegeztető gépekre, táskákra gyűjtöttek ezen szervezetekhez az alapítványnak nincs köze. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé az alapítvány támogatását. Hozzászólások: Czinger Józsefné önkormányzati képviselő: Javasolta, hogy a lakosság segítségét kérjék az alapítvány támogatásához. Szívesen közreműködik a lakosság tájékoztatásában. Kardos Róbert polgármester: A lakosságot értesítik az alapítvány támogatásának lehetőségéről, amennyiben a lakosság részéről igény merül fel, az alapítványt támogatni szeretnék, ennek megvalósításához segítséget nyújtanak. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 2/2011. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány kérelmét nehéz anyagi helyzetére tekintettel támogatni nem tudja. A település lakosságát tájékoztatja az Alapítvány kéréséről, és amennyiben igény merül fel a lakosság részéről a támogatásra, segítséget nyújt az alapítványhoz történő eljuttatásához. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapítványt tájékoztassa a testület döntéséről, és gondoskodjon arról, hogy a község lakói hirdetmény útján értesüljenek a felajánlási lehetőségről. Határidő: február b. Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Kardos Róbert polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány és az erdélyi Bástya Egyesület közös vállalkozásban működtetett Erdélyi Mezőség észak-keleti részén elhelyezkedő, színmagyar falu Vice csángó-szórványmagyar Bástya Kollégiumát és magyardécsei fiókintézményét mutatta be. A magyar nyelveket és a Mezőség magyar hagyományait ápoló szórványkollégiumokban jelenleg 40 kisdiák tanul. Az elkövetkező években erdélyi működésüket bővíteni szeretnék Beszterce-Naszód megye egészére, újabb szórványközpontok kialakítására törekednek. Kérik, hogy a településen élő polgárok az önkormányzaton keresztül havonta 1 forint támogatást nyújtsanak a Bástya Kollégiumok fenntartására és fejlesztésére.

5 5 Levelük második részében a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány és az erdélyi Bástya Egyesület tevékenységét mutatták be. A lakosság száma alapján ez nagyon kevés összeg 120 fő x 1 Ft x 12 hó = 1440 Ft, mégsem javasolta a támogatás nyújtását, mert az Önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, számláit sem tudja maradéktalanul kiegyenlíteni, akkor adományozni nem lehet. Hozzászólások: Piriti Tamás önkormányzati képviselő: A Mentőszervezet 04 Alapítvány támogatási kérelme szimpatikusabb volt a számára. Ők mégis életmentéssel foglalkoznak. Nem javasolta, hogy támogassák a Mezőségi Őrzőkör Alapítványt bármilyen kis összegbe is kerül, ha a fontosabb tevékenységre sem tudnak adni. Nem javasolta, hogy a lakosság segítségét kérjék, ne hirdessék ki kérésüket. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Nagyon kis összeget kérnek, azonban ha Magyarországon minden település minden lakójára 1 Ft támogatást adnak akkor tekintélyes összeg gyűlhet össze számlájukon. Nincs pénze az önkormányzatnak a számlái kiegyenlítésére sem. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 3/2011. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőségi Őrzőkör Alapítvány kérelmét nehéz anyagi helyzetére tekintettel támogatni nem tudja. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Alapítvány értesítse a testület döntéséről Határidő: február Közterület-foglalási díjtételek felülvizsgálatának kezdeményezése Kardos Róbert polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Somlai Pékség több alkalommal kereste mozgóárusítással illetve a közterület használati díj csökkentésével kapcsolatban. Jelenleg a település közterület használatáról szóló rendelete értelmében mozgóárusítás esetén a közterület használati díj 300 Ft/nap. A közterület használat díját nem javasolta módosítani, amennyiben a bolti nyitvatartási napokon kívül (hétfő, szerda, péntek) kedd, csütörtök és szombati napokon árusítana a Somlai Pékség, kevesebb költséggel nagyobb forgalmat tudna elérni mint egyébként. A település lakói igénylik a mindennapi friss kenyeret, csökkenteni a költségeiket így tudják. Piriti Tamás önkormányzati képviselő: Véleménye szerint is szükség van a Somlai Pékség árusítási tevékenységére. A lakosság szívesen vásárol náluk, a lakosság részéről felmerült, hogy az önkormányzat miért tiltotta meg az árusítást. Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Egyetlen árusítási tevékenységet folytató vállalkozóval sem

6 6 volt annyi probléma mint a Somlai Pékséggel. Közterület használati engedélyük folyamatosan lejárt, többszöri felszólításra voltak hajlandók a hosszabbítást kérni. Hónapokig árusítottak engedély nélkül. Az önkormányzat részéről senki nem tiltotta meg nekik az árusítást. Olyan gépjárművel árusítottak aminek nem volt érvényes a műszaki vizsgája, a rendőrség több alkalommal is megbüntette őket, emiatt nem tudtak árusítani. Nem javasolta csökkenteni a közterület használati engedély díjtételeit, ha csökkentésre kerülne a sor, minimális bevétel származna belőle, azért pedig nincs értelme egy rendeletet fenntartani, célszerűbb akkor már inkább hatályon kívül helyezni. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 2.3. Falunap időpontjának meghatározása 4/2011. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván változtatni a 14/206.(XII.18.) önkormányzati rendeletében foglaltakon, a közterület használatáról szóló rendeltben fogalt díjtételek a továbbiakban is érvényben maradnak. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a módosítást kezdeményezőjét tájékoztassa. Határidő: február 20. Kardos Róbert polgármester: Javasolta, hogy a falunap megrendezésére augusztus 6-án szombaton kerüljön sor. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 5/2011. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete a település lakossága részére augusztus 6-án (szombat) tartja hagyományos falunapját. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a falunapi rendezvények és a szokásos vendéglátás előkészítéséről gondoskodjon. Az Önkormányzat a költségek fedezetét a költségvetési tervével összhangban - éves költségvetésében biztosítja.

7 7 Határidő: augusztus Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató BT árajánlata Kardos Róbert polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató BT ajánlatot küldött a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás települési vízkár-elhárítási és egyben polgárvédelmi terveinek kidolgozására. Munkacsapatuk 2003-tól készít környezetvédelmi programokat, de a települési vízkár-elhárítási terv nem része a környezetvédelmi programnak. A terv elsősorban a településre hatással lévő árvizek és belvizek védelemvezetésével, helyi vízkárelhárítással, üzemi vízkár-elhárítási feladatokkal foglalkozik. Tájékoztatásuk alapján a vízkár-elhárítási és polgárvédelmi terv településenkénti költsége egységesen Ft + ÁFA. Bodorfa településre nem jellemző, hogy árvízi és belvízi problémák merülnek fel, így véleménye szerint nincs szükség vízkár-elhárítási terv elkészíttetésére. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 6/2011. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató 8315 Gyenesdiás Gödörházy u. 60. által ajánlott vízkár-elhárítási és egyben polgári védelmi terv elkészíttetéséhez nem kíván csatlakozni. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a sümegi Többcélú Kistérségi Társulást illetve a Varsás Bt-t. Határidő: február 20. Bejelentések: Kardos Róbert polgármester 1./ Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Cukorbetegek Egyesületének Devecseri szervezete egészségnap szervezését kezdeményezte a településen. Az egészségnap keretében előadást tartanak a cukorbetegség veszélyeiről. Az egészségnap keretében az érdeklődők egészségügyi állapotának felmérésére is sor kerül. Egészségi állapot felmérése vércukor és vérnyomás mérést tartalmaz. Lehetővé válik vércukormérő kedvezményes vásárlási lehetősége, mivel ezek a készülékek közvetlenül a gyártótól vásárolhatók, így lényegesen kevesebbet kell értük fizetni, mint a kereskedelmi forgalomban lévő vércukor mérőkért. A vércukormérés során felhasználásra kerülő tesztcsík beszerzése az egyesületen keresztül, kedvezményesen van lehetőség. Az egészségnap megtartására január 28-án pénteken 16 órától kerül sor a kultúrházban,

8 8 minden érdeklődőt szeretettel várnak. Minden családhoz értesítést küldenek, reméli, hogy a lakosság részéről nagy lesz az érdeklődés. 2./ Polgármester javasolta, hogy január 29-én utószilveszteri rendezvény legyen a településen. Szilveszteri rendezvény tartására került sor a településen, személyenként Ft befizetésével. Fenti összegből az étel és italfogyasztás volt biztosítva. A vacsora hidegtál illetve éjfélkor virsli fogyasztásából állt. A megvásárolt ital mennyiségből sok maradt, emiatt gondoltak egy utószilveszteri rendezvény megtartására. Nem lenne szerencsés, ha kizárnák azokat akik szilveszterkor nem vettek részt a rendezvényen. Így amennyiben igénylik 500 Ft befizetésével az utószilveszteri rendezvényen részt vehetnek, a szilveszterkor résztvevőknek azonban nem kell fizetni. 3./ Czinger Józsefné önkormányzati képviselő: Elmondta, úgy gondolja, hogy nagyon kevés, nettó 63 e Ft a fizetése. Amikor a falugondnoki tanfolyamon részt vettek, ott hangzott el, hogy mindenki a C fizetési osztályba volt besorolva, csak ők vannak az A -ba sorolva. Kérte, hogy magasabb összegű juttatást állapítsanak meg a számára. Elvégezték a falugondnoki tanfolyamot is. Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Véleménye szerint is nagyon kevés a besorolási bére a falugondnokoknak. A körjegyzőséghez tartozó települések esetében minden falugondnok az A besorolási osztályba van sorolva. 257/2000 (XII. 26.) Korm. rendelet kimondja, hogy az A fizetési osztályba kell sorolni a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. falugondnok. A besorolásnál nem a dolgozó iskolai végzettsége számít, hanem a munkakörre előírt képesítés, tehát a falugondnoki feladatok ellátásához 8 általános iskolai végzettség kötelező. A falugondnoki tanfolyam elvégzése kötelező, de nem ad iskolai végzettséget. Lehetőség van arra, hogy minősítik a közalkalmazottat, ezt díjazni lehet, mely a besorolást nem változtatja meg, ez egy évre vonatkozik, minden évben minősíteni kell. A minősítésnek megvannak a szabályai, el lehet téríteni a bért a minősítés után felfelé és lefelé is. Javasolta, hogy a költségvetés tárgyalása során térjenek vissza a kérésre. Kardos Róbert polgármester: Természetesen nem zárkózik el, de amíg az önkormányzat működési nehézségekkel küzd, addig nem lesz anyagi fedezete a falugondnoki béremelésének. Mivel a képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester az ülést 19 órakor bezárta. K. m. f. Kardos Róbert Nagyné Soós Erzsébet polgármester körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. február 10-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Török Zoltán képviselő, Fellinger Károlyné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester Önkormányzati Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én (pénteken)

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. január 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-22/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án 17.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen vannak: Bartis László Imre képviselő Hosszúné Tóth

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben