Príma-Soft Kft. Miskolc TÁMOP-6.1.2/A-09/ si terv. egészségfejleszté. Munkahelyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Príma-Soft Kft. Miskolc TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010. si terv. egészségfejleszté. Munkahelyi"

Átírás

1 Munkahelyi egészségfejleszté si terv TÁMOP-6.1.2/A-09/ Príma-Soft Kft. Miskolc

2 T A R T A L O M Tartalom... 2 I. Bevezető... 3 I. 1. Egészségfejlesztési stratégia... 3 I. 2. Az egészség fogalma... 4 I. 4. A Nemzeti Népegészségügyi Program Mit tehetünk a munkahelyi közösségek szintjén?... 6 I. 5 A munkahelyi egészségfejlesztési terv kritériumai...7 II. Állapotleírás helyzetfelmérés... 8 II. 1. A Príma-Soft Kft. bemutatása... 8 II.1.1 Cégünk rehabilitációs tevékenységének bemutatása...8 II.1.2 A Príma-Soft Kft. miskolci telephelyeinek bemutatása...10 II. 2 Helyzetfelmérés II.2.1 A munkahelyen dolgozók demográfiai jellemzése...11 II.2.2 Munkavállalók egészségi állapotának jellemzése...15 II.2.3. Egészségügyi ellátás intézményeinek jellemzése, igénybevétele...17 II.2.4. Munkavállalók életmódjának jellemzése...18 III. Cselekvési terv III.1. Beavatozási területek meghatározása...26 III.2 Rövid és hosszú távú stratégia a közösségi cselekvés ösztönzésére...28 III.3. Jelen pályázat révén megvalósítandó programok...28

3 I. B E V E Z E T Ő Az egészséget sokan és sokféleképpen értelmezik. Általánosan megállapítható, hogy társadalmi hovatartozás, iskolázottság, szakmai ismeretek birtokában vagy anélkül eltérő egészségkép él embertársaink gondolatvilágában. A történelem során az egészség, mint alapvető emberi jog meghatározásán, az egyén és közösség, állam felelősségén, az egészségügyi alapellátás biztosításán túl, az egyre fokozódó elvárások jelentek meg. Az egészség megőrzés és fejlesztés vált gondolkodásunk középponti elemévé. A médiumok sugallta egészségkép sok esetben torz világát egyre inkább áthatja a belülről fakadó, önmaga egészségéért felelős, autonóm személy alkotta egészségkép. Az egészségmegőrzést és fejlesztést célul kitűző egyén átformálta korunk egészségpolitikáját éppúgy, mint az egészségszolgáltatások körét. A fejlődés öt stratégiai elemben foglalható össze az alábbiak szerint: az egészséget támogató társadalompolitika kiépítése, az egészséget erősítő környezeti feltételek kialakítása, a közösségi akciók fejlesztése, az egyéni készségek kibontakoztatása, az egészségügyi szolgálat új hangsúlyainak megteremtése. A stratégiai programok leglényegibb eleme emberi (közösségi, egyéni) részvétel, amely a fenntarthatóság záloga is egyben, azaz a fejlesztési prioritások, döntéshozatali folyamatok és a megvalósulás során is az ember kell, hogy a középpontban legyen. Az egészség tanulása erősíti a részvételt, vagyis maga az információhoz és a képzéshez való hozzáférés lehetősége nélkülözhetetlen akár az egyén, akár a közösség megerősítéséhez, s a hatékony részvétel biztosításához. I. 1. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Az egészség meghatározására jelenleg két megközelítési mód ismert: a negatív és a pozitív. Hosszú időn keresztül a negatív szemlélet által uralt nyugati orvostudományi modell dominált, majd a keleti orvoslás hatására az egészség fogalmának kialakításában, átalakításában új tényezők jelentek meg, ilyenek voltak például a környezeti, illetve a szociális tényezők. Szerencsére az egészség szemlélete is módosult. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization - WHO) egészség-definíciója említendő elsősorban. Kiemelték, hogy mint dinamikus és pozitív változó, igen széleskörű értelmezésre ad lehetőséget, mely egyben a gyakorlati oldalú prioritások felismerésének nehézségét is jelenti. Ettől eltekintve széleskörű jelentésértelmezése igen fontos, s

4 leginkább az egészségfejlesztésben résztvevő szakemberek feladata, hogy az adott helyzethez igazodó legmegfelelőbb szempontrendszert állítsák előtérbe értelmezésekor. A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök: a munkaszervezet javítása, a dolgozói részvétel biztosítása és a személyi kompetencia fejlesztése. (Az ENWHP Luxemburgi Deklarációja, 1997.) A telephely egészségfejlesztési stratégiájának elkészítésekor szem előtt tartottuk azokat a szakmai-módszertani elveket, melyek szerint e kezdeményezés olyan stratégia, amelynek tervezése, végrehajtása során lehetőséget teremt az egyén és közösség számára az egészségüket befolyásoló személyes, szociogazdasági és környezeti tényezők feletti befolyás növelésére. Így a részvétel fontosságát, azaz, hogy a tervezésben, s a jövőben a végrehajtásban és értékelésben az érintettek és érdekeltek jelenléte elengedhetetlen. E kezdeményezés alappillérei egyenlőség, mely a szociális igazságossággal együttesen bármely együttműködés kialakításakor elengedhetetlen elv. fenntarthatóságot, vagyis olyan változást kell e stratégiának eredményeznie, melyek fenntartása akkor is kivitelezhető az egyének illetve közösség által, ha a kezdeti finanszírozás már véget ért. összetett stratégia elvét, mely értelmében e kezdeményezést változatos szemléletmódnak kell jellemeznie, mindez jelenti a stratégiai fejlődést, a szervezeti változásokat, a közösség fejlődését, a támogatást, az oktatást és kommunikációt, s mindezeket egymás kombinációjában. A munkahelyi egészségtervről I. 2. AZ EGÉSZSÉG FOGALMA Az egészség nem életcél, hanem eszköz a kiteljesedett élet éléséhez, az egyén összetett, pozitív testi, pszichés és szociális egyensúlya. Nem állapot, hanem folyamat, ezért fejleszthető. Nem csak az egyén problémája, hanem össztársadalmi ügy. Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem fizikai, lelki és szociális jólét. E fogalom tehát nem pusztán az egészséget jelenti, hanem az élet minőségének jobbá válását, a kiteljesedését, s produktívabb és kielégítőbb élet élését. Az egyén és közösség belülről fakadó célja pedig optimális esetben nem más, mint az életminőség javítása. Mindennek csupán eszköze az egészség, mint átmeneti változó. Az egészségre elsősorban a környezeten és az életstíluson keresztül tudunk hatást gyakorolni.

5 Az életstílust három tényező befolyásolja: Egyrészről a személy vagy a közösség tudása, attitűdje, értékei. Másrészről a lehetővé tevő tényezők, azaz az, erőforrások hozzáférhetősége, szolgáltatások elérhetősége. Harmadrészről a megerősítő tényezők, így a szülők, család bizonyos funkcióit átvevő kiscsoportok attitűdje és viselkedése az egyénnel szemben.

6 I. 4. A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM MIT TEHETÜNK A MUNKAHELYI KÖZÖSSÉGEK SZINTJÉN? Nemzeti dokumentumunk számos megállapításai közül a leglényegesebbek: Tudjuk, hogy egészségtelenül élünk. 1. Magas a dohányosok száma. A magyar férfiak tüdőrák halálozása a legmagasabb a világon, de egyre jobban növekszik a nők körében is a tüdőrák okozta halálozás. 2. Magas az alkoholisták száma. 3. A kábítószer-élvezők száma nő. 4. Szeretjük a zsíros ételeket, ritkán fogyasztunk zöldséget-gyümölcsöt, kevés rostot tartalmazó élelmiszert eszünk. 5. Sokat sózunk és nagyon szeretjük az édességeket. 6. Naponta átlagban alig mozgunk. 7. A rendszerváltás óta nő a szakadék Magyarországon a jövedelmi viszonyokban és a szociális helyzetben. 8. Regionálisan eltérő mértékű munkanélküliség. Akinek munkája van, sokszor az sem érezheti magát biztonságban. Sokszor a jogszabályokkal ellentétes túlmunkára kényszerítik a munkavállalót (gyakran ő is kizsákmányolja magát, mert rákényszerül!), nemegyszer egészségére is ártalmas munkakörnyezetben. 9. A környezetünk erősen szennyezett. Munkahelyi egészségfejlesztés keretében a fentiek közül a dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás szempontjából felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység által a helyi közösség szintjén érhetőek el eredmények. Az étkezési szokások, melyek negatívan befolyásolhatják egészségi állapotunkat, szintén ismeretterjesztés és pozitív minták bemutatása során befolyásolhatóak, a rendszeres mozgáshoz pedig a lehetőség és közösség húzóerejének biztosításával lehet hozzájárulni egyben reagálva arra a momentumra, hogy az anyagi és szociális helyzetükre való hivatkozás ne akadályozza ebben a munkavállalókat.

7 I. 5 A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERV KRITÉRIUMAI A munkahelyi egészségterv komplex programtervezet, amely a munkavállalók életminőségének és munkafeltételeinek javítását, egészségük fejlesztését szolgálja közösségi erőforrások mozgósításával. - Folyamat jellegű, megvalósításának lépései: 1. kiinduló helyzet felmérése (állapotleírás, egészségstratégia) 2. cselekvési terv kidolgozása ennek alapján programok megvalósítása 3. az egészségterv folyamatos külső-belső kommunikációja 4. folyamatos értékelés, monitorozás és visszacsatolás a program során. Megvalósítása során minden érintett egyenrangú és aktív félként vesz részt, mivel a munkahelyi közösség igényein alapul.

8 I I. Á L L A P O T L E Í R Á S H E L Y Z E T F E L M É R É S II. 1. A PRÍMA-SOFT KFT. BEMUTATÁSA Cégünk, 1999-ben alakult számítástechnikával foglalkozó vállalkozásként. Jelenlegi tulajdonosai án vásárolták meg a Kft-t abból a célból, hogy kialakítsák, megteremtsék és biztosítsák a PRIMA- SOFT-on belül a rehabilitációs foglalkoztatáshoz szükséges feltételeket. Az ügyvezető és a tulajdonosok jelentős tapasztalatokkal - ismeretekkel bírnak a megváltozott munkaképességűek foglakoztatásával kapcsolatos kérdéskörben, mivel munkásságuk több mint tíz éve ehhez a szakterülethez kapcsolódik. Fő profilunk a kézi munkára épülő csomagolás, termékkiszerelés, elektronikai alkatrészek gyártása, termékválogatás, műanyag alkatrészek összeállítása, átcsomagolása. Folyamatos fejlesztéseket követően jelenleg cégünk 4 telephelyen végzi tevékenységét, a pécsi székhely irányítása alatt 2007 májusától a Nestlé Hungária Kft. miskolci üzemén belül bérelt telephelyünkön a csokoládégyár termékeinek kiszerelését, csomagolását végezzük, kb.70 fős létszámmal júniusában Gyomaendrődön, a Henkel Magyarország Kft.-vel kötött bérmunka szerződésre alapozva indítottuk telephelyünket, mintegy 70 fős megváltozott munkaképességű dolgozói létszámmal. Feladatunk higiéniai termékek komplettírozása és csomagolása augusztus végén megnyitásra került bátonyterenyei telephelyünkön újabb 50 fő megváltozott munkaképességű dolgozónak kínálunk munkalehetőséget. Az említett telephelyen elektronikai jellegű összeszerelést (hangszóró alkatrészek előszerelését) végezzük bérmunkaszerződés keretében a Magyar Hangszórógyártó Kft részére tavaszán Miskolcon kialakításra került második telephelyünk, ahol az Electroplast GMBH. részére készítünk elő elektronikai alkatrészeket (foglalatok, lámpák összeszerelése, kiszerelése, csomagolása) júliustól az Állami Foglalkoztatási Hivatal által kiállított rehabilitációs tanúsítvánnyal, márciustól kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezünk, rehabilitációs feladatainkat folyamatosan végezzük. II.1.1 CÉGÜNK REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A foglalkozási rehabilitáció kiinduló pontját a maradó képességek figyelembevételével lehet és kell meghatározni. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos részvétele a rehabilitációs folyamatban elengedhetetlen, mivel a munkavégzés alatt nem romolhat (sőt ahol lehet javulást is el kell érni!) a dolgozók egészségi állapota. Folyamatos támogatást nyújtunk ahhoz is, hogy a képességek fejlesztése megvalósulhasson a munkavégzés alatt. A megváltozott munkaképességű emberek munkakörnyezetének kialakítása - a speciális munkafeltételek és munkaeszközök biztosítása - kiemelt jelentőséggel bír a foglalkozási rehabilitáció során. Fokozottan figyelni kell a munkavállalók egészségi állapotából eredő problémákra, a környezet, illetve eszközök munkavégzésre és az egészségre gyakorolt hatásaira. A rehabilitációs folyamat során egyénre szabott fejlesztési (karrier) terveket

9 készítünk, melyekben meghatározható az adott munkavállaló egészségi állapotának megfelelő munkakör, s ennek betöltéséhez szükséges feltétel - és eszközrendszer. Támogató szolgáltatásainkkal (rehabilitációs, életvezetési, jogi tanácsadás, személyiségfejlesztő tréningek, szociális ügyintézés) a mentális állapot javulását, a biztonságérzet kialakulását, az önbizalom megerősödését tudjuk elősegíteni annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó a képességei szerint tudjon a munkahelyi elvárásoknak megfelelni. Véleményünk szerint nem elégséges "csak" munkalehetőséget biztosítani a tartósan hátrányos helyzetű munkavállalók csoportjainak. Úgy gondoljuk, a sikeres rehabilitációhoz az egyén felzárkóztatása, szociális helyzetének javítása, mentális állapotának rendbe tétele is szükséges. Társaságunk célja a munkavállalói létszám folyamatos bővítése, új munkahelyek teremtése, további üzleti kapcsolatok kialakítása, valamint a rehabilitációs tevékenység bővítése, új szolgáltatási elemek bevezetése, melyek által dolgozóink testi/lelki egészségének megőrzését, javítását elő tudjuk segíteni. Feladatunk és célunk, hogy munkavállalóink elsajátítsák a rájuk bízott munkafolyamatokat, folyamatos segítséget nyújtván nekik a betanulási időszakban, erőteljes kontroll mellett precíz, önálló munkavégzésre ösztönözve őket. A tevékenység összetettsége és sokrétűsége lehetőséget adott arra, hogy munkavállalóink egyéni képességeit figyelembe véve, több kipróbált munkafolyamat közül kiválasszuk a számukra legmegfelelőbb feladatokat, miközben feltérképeztük a fejlesztésre szoruló, de gyakorlással, segítséggel hatékonyan javítható területeket. Megrendeléseink függvényében folyamatosan lehetőséget biztosítottunk minden munkafolyamat gyakorlására, egyénileg segítséget biztosítva az adott feladat elvégzéséhez szükséges képességek fejlesztéséhez, alkalmazván az egymástól való tanulás eszközeit is, melynek nagy szerepe volt a közösség formálódásában, dolgozóink egymás iránti toleranciájának, összetartásának kialakításában is. Fontos feladatunk a több éves (akár évtizedes) kihagyás után újra munkába álló, illetve pályakezdő dolgozóinkban a munkavállalással kapcsolatos jogok és kötelességek, a kollégák és az elvégzett munka iránti felelősség, a munkahelyi szabályok jelentőségének tudatosítása, a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése. Közös munkánk eredményeként 2011-re mintegy 200 fő megváltozott munkaképességű dolgozó találta meg helyét csapatunkban, összetartó, egymást segítő közösségek alakultak ki telephelyeinken, ugyanakkor megrendelőink számára bizonyítottuk, hogy gyors, pontos, hatékony módon képesek vagyunk gondoskodni minden ránk bízott munkafolyamatról. Cégünk rehabilitációs foglalkoztatóként alapvetően nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók egészségügyi állapotának figyelemmel követésére, lehetőség szerinti javítására, az állapotromlás elkerülésére. Jelen egészségfejlesztési terv a miskolci dolgozóinkra építve kerül kidolgozásra, majd a középtávú stratégia részeként a többi telephelyen is tervezzük hasonló terv és programsorozat megvalósítását, természetesen a tapasztalatok és eredmények alapján történő továbbfejlesztést követően, a helyi igényeknek megfelelően. Miskolci telephelyünkön a dolgozók mindegyike megváltozott munkaképességű, az egészségügyi problémák széleskörűek. A munkavégzés során az egyéni állapotot és készségeket figyelembe véve mindenki számára igyekszünk megfelelő feladatot biztosítani. Minden megváltozott munkaképességű dolgozónk esetében egyéni rehabilitációs tervet készítünk legkésőbb a munkakezdést követő 3. hónap végéig, melyben feltérképezésre kerül az egészségi állapot, az egészségügyi problémák az ovosszakértői vélemények és az üzemorvos javaslatai alapján, és mindezek

10 figyelembevételével, a munkavállaló bevonásával a fejlesztési-fejlődési lehetőségek kerülnek meghatározásra. Cégünk jelenlegi rehabilitációs tevékenységeit minőségi és mennyiségi támogatásként is erősíteni fogják a projektben tervezett támogatott tevékenységek. A programelemek szervesen integrálódnak a Kft. szolgáltatás-politikájába, és szinergikus hatásmechanizmusával, valamint az igények magasabb színvonalú kiszolgálásával növeli a szolgáltatás potenciáljának minőségét, a bevont munkavállalók ellátottsági szintjét. A dolgozók egészségi állapotának követése, romlásának megakadályozása, javításának elősegítése szervezetünk fontos célkitűzése, melynek érdekében jelenleg is magasabb színvonalú szolgáltatási szintet biztosítunk munkavállalóink számára, mint az előírt kötelezettség. Ezen céljaink eléréséhez a projekt szervesen hozzájárul. Az eddigi segítő szolgáltatásaink köre kibővül, komplex szolgáltatást biztosít majd az egészség védelmét és megőrzését, az energiaegyensúlyt, a mozgás és a táplálkozás egyensúlyának elérését szolgáló programelemek megvalósításán keresztül, melyek hozzáférhetősége miskolci telephelyünk minden dolgozója számára biztosított - egészségi és társadalmi helyzettől függetlenül. A projekt megvalósítása során kidolgozásra kerülő munkahelyi egészségfejlesztési terv mintaként szolgál a többi telephelyünk rehabilitációs/egészségmegőrző modelljének kialakításához, az eredmények, tapasztalatok alapján a későbbiekben a teljes munkavállalói létszámot megcélzó egészségfejlesztési programok bevezetését tervezzük. A projektbe bevonásra kerülő munkavállalóink esetében a személyes rehabilitációs tervek felülvizsgálata során rögzítjük a projekt eredményeként jelentkező pozitív változásokat, így a rehabilitációs tevékenységek bővítésének eredményes irányvonalai egyértelműen lehatárolhatóvá válnak, és elősegítik további munkánkat. II.1.2 A PRÍMA-SOFT KFT. MISKOLCI TELEPHELYEINEK BEMUTATÁSA Jelenleg Miskolcon két telephellyel rendelkezünk, a munkavállalók mindkét telephelyen végeznek munkát (a folyamatos munkavégzés érdekében, kiegészítésként került kialakításra a második telephely), tehát a munkavállalói kör azonos. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK JELLEMZÉSE A Nestlé Hungária Kft. miskolci üzemében elhatárolt, külön munkaterületen végzik munkájukat dolgozóink. Az üzemegység légkondicionált, élelmiszeripari tevékenységről lévén szó, a higiéniai előírások szigorúan megszabottak és betartásra kerülnek. Munkavállalóink mindegyike az előírt munkaruházattal rendelkezik. A munkafolyamatok részben ülő-, részben álló testhelyzetben végzendőek, a székek, munkaasztalok és egyszerű gépek az előírásoknak megfelelőek, rendelkezésre állnak a biztonságos munkavégzés feltételei a csomagolási kiszerelési folyamatokhoz. A megvilágítás természetes illetve mesterséges, szintén a Nestlé üzem által bevizsgált és ellenőrzött. Dolgozóinknak külön szociális blokk áll rendelkezésére (tágas női és férfi öltöző, egyéni szekrényekkel zuhanyzási lehetőséggel). Az üzem többi dolgozójával közösen használják (időbeli megosztással) az étkezőhelyiséget, ahol egyéni, zárható szekrények és céges szinten elkülönített hűtőszekrény szolgálja az ételek tárolását.

11 A Nestlé üzemben végzett munka szezonális jelleget mutat, évente 3-4 hónap szünet van a megrendelésekben, ezért alakítottuk ki második miskolci telephelyünket, ahol ebben az időszakban az Electroplast Gmbh. részére elektronikai összeszerelési feladatokat és csomagolást végzünk. A telephely egy felújított irodaház alagsori termében került kialakításra, öltözőkkel, étkezési lehetőséget biztosító részleggel, a szociális blokk közös használatú a többi bérlővel. A munkafolyamatok többsége ülőmunka, a székek, asztalok megfelelő számban és minőségben rendelkezésre állnak. Mindkét miskolci telephelyünk tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, az autóval érkezők számára a parkolási lehetőség biztosított. A telephelyeken belül való közlekedés részben akadálymentesített, a lépcsők korlátokkal felszereltek, a feladatok jellegéből adódóan sajnos kerekesszékes dolgozót alkalmazni nem áll módunkban. Hallássérült dolgozóink biztonsága érdekében a Nestlé üzemen belül tűzjelzésre alkalmas vészvillogó került beszerelésre az üzemegység mérete miatt. Mindkét telephelyen környezettudatos hulladékgyűjtés történik, a Nestlé üzemegységen belül adottak a szelektív hulladékgyűjtés eszközei (elkülönült tárolási lehetőség), míg másik telephelyünkön a központilag kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe szállítjuk az általunk különválasztott szemetet. Foglalkozás-egészségügyi szakorvos hetente két alkalommal, a Nestlé üzem területén áll dolgozóink rendelkezésére, a szolgáltatást munkavállalóink rendszeresen igénybe veszik, a kötelező alkalmassági vizsgálatokon túl is. Az üzemorvos vezető kollégáinkkal folyamatos kapcsolatban áll, és tanácsokkal, iránymutatással segíti munkánkat, dolgozóink bizalommal fordulnak hozzá. II. 2 HELYZETFELMÉRÉS január-februárban történt dolgozóink körében az első felmérés a munkahelyi egészségfejlesztési projekt kapcsán. A projekt megvalósítását azonban csak januárban tudtuk elkezdeni, ezért újabb, részletesebb kérdőíves lekérdezés vált szükségessé, mivel az eltelt egy év alatt számos körülmény befolyásolhatta az eredményeket, igényeket (munkavállalói kör részleges változása, egészségi állapot változása, stb). 40 dolgozónk töltötte ki célzott kérdőívünket, melynek kérdései elsősorban arra vonatkoznak, hogy megváltozott munkaképességű dolgozóink hogyan értékelik egészségi állapotukat, mennyire érzik súlyosnak problémáikat, életmódjuk mennyire illeszkedik betegségeikhez, és milyen formában igényelnék a munkáltatói segítséget egészségi állapotuk megőrzése és javítása érdekében. Kérdőívünk ezúttal nem orvosi szakvéleményekre, hanem a munkavállalók saját belátása szerinti értékelésre irányult, hiszen az egészségfejlesztés szempontjából lényeges, hogy ők hogyan élik meg helyzetüket, milyen korlátokba ütköznek, és mit tesznek/tennének meg egészségi állapotuk érdekében céljaink már a kérdésekben is megnyilvánulnak: ráébreszteni munkavállalóinkat, hogy nem elég az orvosi kontroll, saját maguknak is van teendőjük, hogy egészségesebb, teljesebb életet élhessenek. II.2.1 A MUNKAHELYEN DOLGOZÓK DEMOGRÁFIAI JELLEMZÉSE A munka jellegéből fakadóan dolgozóink többsége (87,55%-a) nő, elsősorban a rakodási feladatok elvégzése alkalmazunk férfiakat.

12 Rehabilitációs foglalkoztatóként csökkent munkaképességű dolgozók alkotják munkavállalóink túlnyomó többségét, ebből fakadóan az életkori megoszlás erősen eltolódik a éves korosztály felé. Mivel szinte minden munkavállalónknak többszörös egészügyi problémája van, és az idősebb korosztályhoz tartoznak, kiemelt figyelemmel kell kezelnünk ezeket a tényezőket, nem csak az egészségfejlesztési program összeállítása, hanem a mindennapi munkavégzés során is. A munkahelyi egészségfejlesztési program elsődleges célja a munkavállalók tudatformálása és segítése az életmódbeli változtatásban, ugyanakkor célunk az is, hogy általuk a családjuk számára is elérhetők és továbbíthatók legyenek a szerzett információk, és egyes szolgáltatásaink is, ezáltal bővítve az érintettek körét. Az alábbi két diagramból látható, és ahogy azt az életkori megoszlás is sugallja, dolgozóink többsége házastársával alkot egy háztartást, 12,5%-uk egyedül él, 20%-uk esetében 4-5 fő alkot egy családot.

13

14 A kiskorú gyermeket nevelők aránya viszonylag alacsony, ugyanakkor kiemelt figyelmet érdemel a felnövekvő generáció egészségnevelés e szempontjából. Munkavállalónk nagy többsége alacsony végzettségű, az általunk kínált munka egyszerű voltából fakadóan szinte mindenki számára elsajátítható elsősorban kézügyességet és kitartás igényel, szakmai tapasztalatot és végzettséget nem írunk elő.

15 II.2.2 MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELLEMZÉSE Megváltozott munkaképességű dolgozóinkkal és az üzemorvossal egyeztetve, minden munkavállalónkról egyéni rehabilitációs tervet készítünk, a munkába állást követő fél éven belül. Az egyéni rehabilitációs terveket évente felülvizsgáljuk, felvezetjük a változásokat, értékeljük az elmúlt időszakban történt fejlődést, és kivizsgáljuk az esetleges visszaesések okát. Mind a fejlődés, mind pedig a visszaesés esetében a lehetőségekhez mérten új munkaköri javaslatra, szükség esetén életvezetési és orvosi tanácsadásra kerül sor. Miskolci munkavállalóink számára biztonságos és szabályozott munkahelyi körülményeket biztosítunk, munkahelyi baleset az elmúlt 4 év során nem történt. A keresőképtelenségből fakadó hiányzási arány (7-14%) a cég profiljából adódóan magasabb, mint az átlagos munkahelyeken, mivel dolgozóink mindegyike egy vagy akár több orvosilag alátámasztott és kezelésre szoruló betegséggel küzd. A munkaszervezés ennek figyelembevételével történik, vezetőink rugalmasan alkalmazkodnak, az esetleges vizsgálatok, kezelések időpontjára felmentik dolgozóinkat a munkavégzési kötelezettség alól. Munkavállalóink nagy része rendelkezik az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleményével, melyben megállapításra és feltüntetésre kerülnek az egészségügyi problémák. Ezen szakvélemények sok esetben évekkel, akár évtizedekkel korábban készültek, ezért felmérésünk során azt kértük dolgozóinktól, hogy ők maguk határozzák meg egészségügyi problémáik jellegét és súlyosságát. Ezáltal lényegesen reálisabb képet kapunk arról, ők hogyan élik meg betegségüket, mennyire érzik azt mindennapi életükben hátráltató tényezőnek, és pontosabban határozhatóak meg a jelenleg is fennálló egészségügyi gondok. A felmérés 19 kérdésből álló kérdőív kitöltésével indult, 40 dolgozónk együttműködésével. A kérdőívek kiértékelése során több szempontból értékeltük az egyes témaköröket, hogy minél részletesebb és egyértelműbb képet kaphassunk arról, hogy munkavállalóink milyen egészségügyi problémákkal küzdenek, miben érzik szükségét a változtatásnak, és tőlünk milyen formában várják a segítséget. Az 5.a diagramon látható, hogy kimagasló a mozgásszervi problémák aránya. A lekérdezés során ennél a pontnál több betegségkör is megjelölhető volt, a tapasztaltak szerint dolgozók egyéb (fő) betegségük mellett jellemzően ezt a problémát jelölték a legtöbben itt nyilván szintén összefüggés mutatkozik az életkor megoszlás kitolódásával az idősebb korosztályok felé. 40% fölötti mértékben érintettek dolgozóink a szív-és érrendszeri, valamint a pszichés eredetű megbetegedések által ez szintén nagyon magas aránynak mondható, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy saját megítélésük szerint kellett a problémákat meghatározni.

16 Kérdőívünkben kértük munkavállalóinkat, hogy a megjelölt egészségügyi problémakör súlyosságát 1-5-ig skálán értékeljék a saját megítélésük szerint. Ahogy az 5.b diagramon látható, a legmagasabb értéket az érzékszervi problémák kapták, tehát a legsúlyosabbnak ezeket érzik az érintettek az eredmény nem meglepő, hiszen siket és gyengénlátó kollégáink mindennapi életét súlyosabban befolyásolják ezek a fogyatékosságok, mint bármely más betegség. Az előző diagrammal összevetve, a legsúlyosabbnak ítélt problémák fordulnak elő a legkisebb arányban, és ezek sajnos a legkevésbé befolyásolható esetek itt a segítségnyújtás során a pszichés tényezőket és megerősítést kell előtérbe helyeznünk. Minden egyéb problémakörre adott átlagos pontszám meghaladja a középértéket, tehát jelentősnek mondható az érzékelt problémák súlya. Az előfordulási gyakoriságot is figyelembe véve, kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szív-és érrendszeri valamint a mozgásszervi problémákra, hiszen nagymértékben érintettek dolgozóink, és súlyosnak is érzik problémáikat. A pontosabb kép érdekében megvizsgáltuk, hogy milyen arányban érintettek dolgozóink több betegség által: mindössze mintegy egyharmaduk jelölt meg egy betegségkört,

17 szintén közel egyharmadnyi a két problémakör által érintettek aránya, és sajnos nagyon sokan (35%) háromnál több kategóriát jelöltek meg. Nagyon fontosnak tartjuk azt a kérdést, hogy a dolgozóink hogyan élik meg a mindennapokban a betegségeiket, mennyire befolyásolja, korlátozza őket. A 6. diagramon látható, hogy mindössze 15%-uk érzi úgy, hogy szinte egyáltalán, vagy csak ritkán ütközik korlátokba egészségi állapota kapcsán, 42,5%-uk alkalmanként, 40%-uk rendszeresen, 2,5%-uk pedig szinte folyamatosan küzd az ebből fakadó hátrányokkal. II.2.3. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYEINEK JELLEMZÉSE, IGÉNYBEVÉTELE Következő kérdéscsoportunkban arra voltunk kíváncsiak, milyen rendszerességgel járnak munkavállalóink orvoshoz, mennyire igényel állapotuk rendszeres kontrollt. Dolgozóink 80%-a nyilatkozott úgy, hogy betegsége miatt folyamatos ellenőrzést igényel, 50%-uk 3 hónapnál gyakrabban keresi fel kezelőorvosait, 35%-uk körülbelül negyedévente jár

18 orvoshoz tehát 85%-ukat minden évben legalább négy alkalommal vizsgálják. Mindössze 7,5% nyilatkozott úgy, hogy csak alkalmanként keresi fel az egészségügyi ellátás intézményeit. Nagyon magas arányokkal találkoztunk ennél a kérdéskörnél, átlagos munkahelyi közösségekhez képest nyilvánvalóan várható volt a magasabb eredmény. Ezen értékek ismeretében pozitívnak értelmezhető, hogy amikor saját betegségük súlyosságának megítélésével kapcsolatban kérdeztük munkavállalóinkat, viszonylag kevesen jelölték a legsúlyosabb kategóriát II.2.4. MUNKAVÁLLALÓK ÉLETMÓDJÁNAK JELLEMZÉSE Következő témakörünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy dolgozóink mennyire figyelnek oda az egészséges életmódra, mennyire vannak tisztában azzal, hogy mivel segíthetik elő állapotuk javulását, illetve szinten tartását.

19 Munkavállalóink 37,5%-ának saját bevallása szerint van káros szenvedélye. Véleményünk szerint ez elsősorban a dohányzást jelenti, hiszen ezzel a munkavégzés során is szembesülünk, illetve nem tartjuk valószínűnek, hogy a rendszeres alkohol- illetve drogfogyasztást önként jeleznék dolgozóink. Mindenesetre nagyon magasnak mondható ez az arány, tekintve, hogy munkavállalóink nagy többsége komoly egészségügyi problémákkal küzd, amelyekre egyértelműen káros hatással lehet a dohányzás (vagy egyéb káros szenvedély). Munkavállalóink 62,5%-a nyilatkozott úgy, hogy a mindennapokban törekszik az egészséges életmódra, 27,5% általában, 10% pedig ritkán foglalkozik ezzel. Arra a kérdésre, hogy mit tesznek egészségük érdekében (11. diagram), több választ is megjelölhettek. Több mint 80%-uk jelölte meg a folyamatos orvosi kontrollt (ami ugyan nagyon fontos, de önmagában semmiképp nem jelenti azt, hogy próbálnak egészségesen

20 élni), mintegy a dolgozók fele nyilatkozott úgy, hogy egészséges ételekkel és/vagy rendszeres testmozgással igyekszik tenni egészségi állapotának megőrzéséért, és 40%-uk használ táplálék-kiegészítőket és vitaminokat. Az eredmények alapján felmerül, hogy vajon a magyar konyha ismeretében mit értenek egészséges ételek alatt, és vajon a rendszeres testmozgás miben mutatkozik meg a válaszadók esetében, erre a program során részletesen ki kell térni. Kérdőívünk 12. és 14. kérdése szinte azonos volt: arra irányult, hogy a dolgozók saját belátása szerint szükséges-e változtatni életmódjukon, a 14. kérdésnél kiegészítve: az egészségük érdekében. Érdekes eredmények születtek a két, közel azonos kérdésre adott válaszok értékelése során: az első esetben % volt az igen-részben-nem válaszok aránya, míg az egészség érdekében a következőképp módosult: 62,5-37,5-0%. Ez alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy valójában minden dolgozónk tisztában van azzal, hogy változtatnia kellene, de valamiért először többen és jobban elhatárolódtak ettől. Az okok kiderítése és megszüntetése ismeretterjesztéssel és aktív segítségnyújtással valószínűleg hatékonyan elősegíthető.

21

22 Dolgozóink 87,5%-a nyilatkozott úgy, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy egészségi állapota ne romoljon, 5% gondolja csak úgy, hogy tehetne többet, 7,5% pedig nem tudja, tehetne-e többet. Összevetve mindezt a káros szenvedéllyel bírók (37,5%) és folyamatos orvosi kontroll alatt állók (80%) arányával, nagyon úgy tűnik, hogy munkavállalóink elsősorban az orvosi kezelésekben látják a megoldást az egészségi állapotuk szinten tartásában, és nem igazán gondolnak arra, hogy ők maguk mit tehetnének, mivel segíthetnék elő azt. Az előző kérdésekkel összefüggésben, újabb oldalról közelítettük meg az életmód-váltás lényegét. Dolgozóink 42,5%-a szerint egészségesebb életmód esetén javítható, 32,5%-uk szerint részben javítható lenne egészségi állapotuk, közérzetük, és 17,5%-uk gondolja csak úgy, hogy semmiképp nem tudna olyan irányba változtatni, hogy érdemben állapotjavulást érhetne el, míg 7,5% nincs tisztában azzal, milyen eredménnyel járhatna. Az eredmények alapján látható, hogy míg munkavállalóink többsége úgy gondolja, hogy az állapotuk romlása ellen szinte mindent megtesznek, a pozitív változások elősegítésével kapcsolatban ez már kevésbé igaz hiszen 75%-uk legalább részben elismeri, hogy érezhető eredménnyel járhatna, ha változtatna életmódján. Ez ismét azt a sajnálatos tényt erősíti, hogy az előző kérdésekre adott válaszokban nem is gondoltak arra, hogy ők maguk milyen nagymértékben tehetnének egészségükért, és elsősorban az merül fel, hogy az orvosi kezelésekkel már mindent megtettek, amit lehet.

23 Következő kérdésünkben az okokra (indokokra) voltunk kíváncsiak. A munkavállalók több mint háromnegyede anyagi okokat jelölt meg akadályként az eredmény alapján programunkban nagy szerepet kell kapnia annak, hogy az egészséges(ebb) életmód nem egyenlő többlet költségekkel. 22,5%-uk jelölte az idő, energia és akaraterő hiányát. 5%- uk ismerethiányra, 2,5%-uk pedig arra hivatkozott, hogy állapota végleges, és nem javítható (ez ismét érdekes kérdéskör: nyilván egy siket vagy látássérült személy esetén ezeket a problémákat nem lehet javítani, ugyanakkor más betegségek kialakulásának elkerülése és a jobb közérzet érdekében nem szabad elzárkózniuk a pozitív változtatásoktól). Szakszerű segítségnyújtás esetén munkavállalóink 72,5%-a elgondolkozna azon, hogy változtasson életmódján, egynegyedük pedig bizonytalan, egyelőre nem tudja eldönteni, viszont csak 2,5%-uk zárkózik el a lehetőségtől (nagy valószínűséggel azok, akik úgy gondolják, hogy egészségi állapotukon, problémájukon semmilyen módon nem lehet segíteni).

24 Dolgozóink több mint kétharmada könnyebbnek érezné az életmódbeli változtatást, ha azt közösségi szinten, kollégáival együtt próbálhatná meg, 27,5%-uk egyelőre ezt nem tudja megítélni, és mindössze 5% érzi úgy, hogy a közösség nem jelent ebből a szempontból segítséget. Konkrét tevékenységeket megfogalmazva kérdeztünk rá, milyen formában igényelnék munkavállalóink a munkáltató segítségét a legszívesebben. Az eredmények alapján kiemelkedő igény mutatkozik a masszázsra, az egészségnap rendezvényekre, és a rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítására, illetve jelentősnek mondható az életmód-tanácsadás szükséglete.

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl.

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl. Solymosy József Bonifácz Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetőségei Székesfehérvár, 2009. november 4. ladataink: Intézetünkről Korszerű tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-9/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Eplény község egészségtervének

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez

Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Egészségértés: Híd a jobb egészséghez Mi az egészségértés? Az egészségértés (Health Literacy) az emberek alapvető egészségügyi információkhoz való hozzáférési, feldolgozási és megértési képessége. Ez a

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben