ERDÉSZET. Erdővédelem. 1. Erdészet, erdıgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉSZET. Erdővédelem. 1. Erdészet, erdıgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog"

Átírás

1 1. Erdészet, erdıgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdıgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termıhely, fafajok 2.3. Erdıtársulások 2.4. Erdıdinamika ERDÉSZET Erdővédelem 3.) Erdıgazdálkodás folyamata 3.1. Erdıfelújítás 3.2. Erdıtelepítés 3.3. Erdınevelés 3.4. Erdıhasználat 4.) Erdıbecslés 4.1. Dendrometria 4.2. Erdıtervezés folyamata 4.3. Erdıérték számítás 5.) Természetközeli erdıgazdálkodás 6.) Erdıvédelem 7.) Vadászat, vadgazdálkodás 8.) Közjóléti erdıgazdálkodás

2 ERDİVÉDELEM Értelmezése: erdıgazdálkodást károsan befolyásoló tényezık Biotikus abiotikus károk Gazdálkodással érintett erdık (kultúr erdık) Természetes, önszabályzó ökoszisztémák (ıserdık) káros hasznos?

3 ERDİVÉDELEM Biotikus károk Kórokozók vírusok, gombák kórkép járvány Károsítók állatok (rovar, emlős) kárkép gradáció - tömeges fogékony gazdanövény - jelenlévő kórokozó/károsító - környezeti tényezők Okai: pl. helytelen fafaj-megválasztás, szakszerőtlen erdınevelés Elıre jelezhetı megelızhetı/mérsékelhetı

4 ERDİVÉDELEM Abiotikus károk Hőmérsékleti szélsőségek késői fagy, korai fagy, fagyléc, héjaszás Nedvességviszonyok szélsőségei vízhiány, elöntés Légmozgás szélsőségei széldöntés, homokverés Sebzéseket okozó légköri jelenségek villám, jégverés, zúzmara-, jégtörés Immisszió, depozíció füstgázok, savas eső, N dúsulás Tűz avar-, koronatűz

5 ERDİVÉDELEM Komplex betegségek leromlásos betegség, pusztulási folyamat - összetett folyamat hajlamosító tényező hosszú távon pl. gyenge termőhely, genetikai adottság kiváltó tényező tünet megjelenése pl. aszály, fagy, rovarrágás járulékos/súlyosbító tényező - pusztulás pl. gyengültségi kórokozók

6 ERDİVÉDELEM Betőzı szú (Ips typographus)

7 ERDİVÉDELEM Védekezési módok -Megelızés, az ökoszisztéma stabilitása Gazdasági: fafaj-politika, kíméletes erdıgazdálkodás, természetközeli erdıgazdálkodás Biológiai: ellenálló fajok nemesítése, természetes ellenségek Kémiai: (csemetekert), rügyvédelem, hormoncsapda Egyéb: egyedi védelem - Megszüntetés (irtás) Mechanikai: károsító összeszedése Kémiai: vegyszeres védekezés, hormoncsapda Biológiai: sterilitás, természetes ellenség

8 ERDİVÉDELEM Abiotikus károk jégtörés

9 ERDİVÉDELEM Abiotikus károk széldöntés

10 ERDİVÉDELEM Abiotikus károk erdıtőz

11 Erdıvédelmi Mérı- és Megfigyelı Rendszer Az EMMRE legfontosabb elemei: 1. Nagyterületi egészségi állapot-felmérés (EVH I.) 2. Nagyterületi növedékmérés (FNM) 3. Vadállomány okozta élıhely változás megfigyelı rendszere (VÉV) 4. Az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata (EVH II.) - ERTI kutatások - Országos fénycsapda hálózat - Erdıvédelmi elırejelzı rendszer 5. Szelídgesztenye kéregrák (Cryphonectria parasitica) megfigyelı rendszere 6. Gyapjaslepke károsítás (Lymantria dispar) elırejelzése

12 Erdıvédelmi Mérı- és Megfigyelı Rendszer

13 1. Erdıvédelmi Hálózat (EVH I.) - 4x4 km-es hálózat - több mint 1200 mintapont óta, évenkénti adatszolgáltatás - európai hálózathoz csatlakozva, egységes elvek szerinti felvétel -16x16 km-es hálózatban speciális, a talajállapot változásra koncentráló adatgyőjtés a felszíni 20 cm-t érintve Célja: Az erdı egészségi állapotának és talajállapotának felmérése. A rendszer része és adatszolgáltatója az Európai Erdıvédelmi Hálózatnak, mely az Európai Unió tagállamai számára kötelezıen elıírt feladat.

14 Az erdıvédelmi hálózaton (EVH) vizsgált paraméterek: Egészségi állapot A 44, szemmel érzékelhetı károsodás vagy károk az alábbi megoszlásban: - Korona - levélvesztés - elszínezıdés - ágelhalás - Törzs - Kéreg - Gyökér - gyökfı - Talaj - Egyéb Talaj állapot -Talajszelvény vizsgálata ( ) - Szelvény leírás (T-lap) - Laboratóriumi vizsgálat: - ph (H2O, KCl) - kicserélhetı savanyúság - CaCO3, só - humusz - szemcseösszetétel - adszorpciós viszonyok - Felsı talajréteg vizsgálata, felsı 20 cm (1994)

15 2. Nagyterületi növedékmérés (FNM) óta - közel 8500 mintapont - 5 évente ismétlıdı felmérés Célja: A hazai erdık valós növekedésének felmérése, a hagyományos, erdırészletre alapozott erdıleltár ellenırzése. Hosszú távon lehetıséget ad a növedék alakulásának meghatározására.

16 3. Vadállomány okozta élıhely változás megfigyelı rendszere (VÉV) tıl évente (elsı három év) tıl kétévente -300 erdırészletben (1 bekerített parcella és egy kontrollterület) -tölgy és bükk fıfafajú erdıkben Célja: A vad által okozott kár erdıállományon jelentkezı hatásának felmérése, az így keletkezett erdıterhelés megállapítása.

17 4. Erdıvédelmi Figyelı-Jelzıszolgálati Rendszer Erdıvédelmi Prognózis óta, ERTI Erdıvédelmi Osztály -Erdıvédelmi Jelzılapok (200 ha fölötti gazdálkodóknak kötelezı az adatszolgáltatás) - negyedéves jelentési kötelezettség - kódjegyzék, útmutató - Erdészeti Fénycsapda Hálózat - az ERTI Erdıvédelmi Osztály eredményeibıl -14 mintaterület, részletes vizsgálatok - Országos Meteorológiai Szolgálat havi jelentéseibıl (kiegészítı adat) Az adatok az erdıterület ¾-érıl származnak, amely lehetıvé teszi az elırejelzést.

18 5. Szelídgesztenye kéregrák (Cryphonectria parasitica) megfigyelı rendszere -rövidebb idıszakra, konkrét károsítóra létrehozott monitoring Célja: A szelídgesztenye kéregrák tölgyön észlelt elıfordulásának országos felmérése. A kórokozó terjedésérıl győjtünk információt. (A karantén károsító a nemzetközileg elfogadott Növényegészségügyi terminusok szótára szerint olyan károsító, amelynek potenciális gazdasági jelentısége van azon a területen, ahol eddig még nem fordult elı, vagy ha elı is fordul, széles körben még nem terjedt el, és hivatalos ellenırzés alatt van.) 6. Gyapjaslepke károsítás (Lymantria dispar) elırejelzése 2005-ben a hazai erdık 15%-át érintette a hernyórágás! Felmérés módja : a fák kérgére rakott petecsomók számlálása Gyakorisága: Évente, az erdıvédelmi jelzılapokon a megadott idıszakban Célja: elırejelzés,

19 Az elmúlt ~50 év tendenciája

20 Magyarországon éves átlagban mintegy 150 ezer hektáron jelentkeznek jelentıs mértékő és kihatású abiotikus illetve biotikus erdıkárok. Számos kárforma határozottan növekvı trendet mutat. A károk anyagi kihatásai nehezen számszerősíthetık, de óvatos becslések szerint is milliárdos nagyságrendőek. Az anyagi természető károkon túl, sok esetben az erdıben alapvetı jelentıségő természetes folyamatokat (pl. felújulás, stb.) is gátolják. Ezen károk jelentıs része a termıhely-, ill. fafaj-megválasztásra, az erdıgazdálkodás múltban, jelenleg alkalmazott módszereire, illetve emberi hibákra, téves koncepciókra, mulasztásokra vezethetı vissza. Megszüntetı beavatkozásokkal hosszabb távon nem csökkentjük, hanem inkább növeljük a biotikus erdıkárok gyakoriságát és mértékét!!! (CSÓKA, 2004)

21 Klímaváltozás Éghajlat-változási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) -a felmelegedés emberi okokra vezethetı vissza - nem feltétlenül maga a folyamat ténye, hanem a mértéke és sebessége A globális hımérséklet-növekedés valószínősíthetıen környezeti változásokhoz: - a tengerszint emelkedéséhez, - a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának megváltozásához, - szélsıséges idıjárási viszonyokhoz vezet. - Várhatóan változik a mezıgazdaság termelıképessége is Mindez komolyan hathat a gazdaságra. Számíthatunk még egyes természetes vizek kiszáradására, gleccserek (el)olvadására, az árvizek, hurrikánok és tájfunok gyakoribbakká, nagyobbakká, pusztítóbbakká válhatnak Állat- és növényfajok kipusztulásának sebessége jelentısen nı, ugyanakkor bizonyos invazív fajok elszaporodása felgyorsulhat, nagyot borítva ezzel az ökológiai egyensúlyon. Bizonyos betegségek könnyebben elterjedhetnek; több, eddig már megfékezettnek hitt betegség újra megjelenhet mutáns változataival együtt. A változások a Föld egyes területein különbözıek lehetnek.

22 Klímaváltozás Hazánk Ökológiailag Magyarország a legmagasabb sérülékenységi területbe tartozik: - A magyarországi átlaghımérséklet növekedése majdnem másfélszer gyorsabb a globális klímaváltozás mértékénél. - Várhatóan a hirtelen lezúduló esı nagyobb károkat fog okozni a jövıben. - Magyarország világszinten az üvegházhatású gázok kevesebb, mint 0,5%-ának kibocsátásáért felelıs, ugyanakkor Magyarországot erısen sújtja a felmelegedés, egyre szárazabbá válik az éghajlat. Aszályos évek Európában Magyarország a legveszélyeztetettebb a csapadékmennyiség csökkenésének szempontjából.

23 A jövı elvárásai Egészséges, stabil ökológiai rendszereket kell megıriznünk, fejlesztenünk, létrehoznunk, amelyek egyben ellenállóképesek is. Egészség = minden fontos elem, összetevı megléte Természetközeli erdıgazdálkodás = hatékony erdıvédelem

24 Egyes szöveg és fotó források: Csóka György: Erdıvédelem kényszerpályán c. elıadása Hirka Anikó: évi biotikus és abiotikus erdıgazdasági károk és 2009-ben várható károsítások Varga Béla: İserdık-rezervátumok-mőködı PS erdık c. elıadása

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján

ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban. Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján ERDEINK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2013-ban Jelentés a 16x16 km-es EVH hálózat alapján Szerkesztette: Dr. Koltay András Közreműködők: Dr. Csóka György Dr. Hirka Anikó Janik Gergely Majsai Erika ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI

Részletesebben

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Írta:

Részletesebben

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata Tanulmány a vadgazdálkodás kiemelt résztvevıinek véleménye alapján Budapest 2004 A tanulmány alapját jelentı kérdıívek üres példányai a Melléklet-ben megtalálhatók.

Részletesebben

ANTAL RENÁTA. Aktualitás

ANTAL RENÁTA. Aktualitás ANTAL RENÁTA AZ UTÓBBI IDİK SZÉLSİSÉGES IDİJÁRÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI, AVAGY A KATASZTRÓFAVÉDELEM FELADATAINAK ELEMZÉSE AZ ÚJ KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGON Aktualitás Manapság egyre többet olvashatunk,

Részletesebben

A veszélyeztetés elıidézıi:

A veszélyeztetés elıidézıi: Környezetvédelem A veszélyeztetés elıidézıi: Népesség szaporodása Urbanizáció Iparosodás Ipari és városi agglomerációk kialakulása Korszerő, nagyüzemi mezıgazdasági termelés Vegyszerek fokozódó használata

Részletesebben

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás NB10_01_bel.qxd 2010.02.15 12:22 du. Page 67 A HÓNAP TÉMÁJA 67 Horváth Levente Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentõs mértékû megváltozását

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS VAS MEGYEI TEENDŐK, STRATÉGIAALKOTÁS

A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS VAS MEGYEI TEENDŐK, STRATÉGIAALKOTÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS VAS MEGYEI TEENDŐK, STRATÉGIAALKOTÁS Készült a Vas Megyei Önkormányzat Területi, Tervezési és Területfejlesztési Bizottsága részére Összeállította: Szabó Levente igazgató

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon

Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Táj- és környezetgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon Az európai környezetpolitika születése A környezetvédelem, mint társadalmi gondolkodás és tevékenység kialakulása az 1960-as évek vége,

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás

Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás Doktori Iskola: Erdımérnöki Kar Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája Vezetı: Dr. Kıhalmi Tamás Program: Erdészeti tudomány program. Vezetı: Dr. Mátyás Csaba Tudományág:

Részletesebben

A szénkibocsátás hatásai a magyar gazdaságra

A szénkibocsátás hatásai a magyar gazdaságra KOCKÁZATELEMZÉS Trinity Környezetvédelem 2011. Nr.: 11-08 Regions for Sustainable Change (INTERREG IVC Projekt) TARTALOM: ELŐSZÓ... 3 KOCKÁZATANALÍZIS MAGYARORSZÁG... 4 FŐBB INFORMÁCIÓFORRÁSOK... 5 TERMÉSZETI

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: HAZAI HATÁSOK ÉS VÁLASZOK

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: HAZAI HATÁSOK ÉS VÁLASZOK A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: HAZAI HATÁSOK ÉS VÁLASZOK KvVM MTA VAHAVA projekt ELÔZETES ÖSSZEFOGLALÁS Készült a regionális szakértôi vitákra, melyek idôpontjai és helyszínei: Október 5. Október 6. Október

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MÁSODLAGOS HATÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCE BIZTONSÁGÁRA 2 BEVEZETÉS

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MÁSODLAGOS HATÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCE BIZTONSÁGÁRA 2 BEVEZETÉS Lindmayer Judit 1 A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MÁSODLAGOS HATÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCE BIZTONSÁGÁRA 2 A globális klímaváltozás közvetlen hatásai a hőmérséklet növekedése és a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbá

Részletesebben

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába? VITAANYAG Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Írásbeli

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A BIZTONSÁGRA ÉS A KATONAI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 2 BEVEZETÉS

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A BIZTONSÁGRA ÉS A KATONAI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 2 BEVEZETÉS Dr. Halász László 1 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A BIZTONSÁGRA ÉS A KATONAI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 2 Absztrakt A klímaváltozás tényei miatt a társadalmi élet minden területén foglalkozni kell az alkalmazkodás

Részletesebben

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Doktori (PhD) értekezés Erdélyi Éva Témavezető: Dr. Harnos Zsolt, MHAS, egyetemi tanár BCE, Kertészettudományi Kar, Matematika

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8

TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 TARTALOM BEVEZETÉS.. 5 I. A KLÍMAVÁLTOZÁS... 8 1. A felmelegedéssel, a szélsőséges meteorológiai eseményekkel és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi állásfoglalások ENSZ Konferencia, Stockholm, 1972,

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Budapest A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Boksai Daniella Témavezetı : Erdélyi Éva, egyetemi adjunktus, Ferenczy Antal, egyetemi

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A klímaváltozás hatásai hazánkban 4. elıadás 13-16.

Részletesebben

KONDOROSI FERENC AZ ÚJ VILÁGREND JOGI KÉRDÉSEI

KONDOROSI FERENC AZ ÚJ VILÁGREND JOGI KÉRDÉSEI KONDOROSI FERENC AZ ÚJ VILÁGREND JOGI KÉRDÉSEI Napjainkban, a nemzetközi közösségben olyan mértékő együttmőködés és kölcsönös függıség alakult ki az egyes államok és az egyes régiók között, amely alapvetıen

Részletesebben