TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy elsajátításának célja Tantárgyi program Évközi tanulmányi követelmények A megszerzett ismeretek értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy elsajátításának célja Tantárgyi program Évközi tanulmányi követelmények A megszerzett ismeretek értékelése"

Átírás

1 Funkcionális anatómia és terhelésélettan SE1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens A korábbi tanulmányok alkalmával megszerzett anatómiai ismeretekre építve, az emberi izomzat komplex funkcionális szemléletének megszilárdítása. Az izmok természetes és sportági mozgásokban való részvétele során azok biztos ismerete. Az egészségmegőrző, fittségi célzatú és a sportmozgások során megjelenő, végbemenő élettani folyamatok dinamikájának megismerése. A testmozgási kategóriánként jellemző különbségek felismerése és hangsúlyozása. Az emberi test fontosabb izomcsoportjainak és izmainak részletes áttekintése, sportmozgás közbeni működésük és komplex viszonyaik szem előtt tartásával. Az emberi test izomzatának testtájankénti részletes és terhelés fajtákkal összekapcsolt szemléltetése. A terhelésélettani törvényszerűségek áttekintése, összefüggéseikben és dinamikájuk szerint. Eltérő életkori csoportok, - gyermekek, serdülőkorúak, idősek terhelésélettani sajátságai. Férfiak és nők sportolása során figyelembe veendő élettani és terhelésélettani különbségek. Az individuális eltéréseket is respektáló, személyre szabott, egyéni edzésprogram készítéséhez nélkülözhetetlen terhelésélettani alapok. Zárthelyi dolgozat megírása. Szakirodalmi forrásmunka. Házi feladat jellegű, saját otthoni gyakorlati terhelésélettani feladatok. 2 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi feladat elkészítése Évközi munka: 50 pont Kollokvium: 50 pont segédanyagok Szakirodalom, jegyzetek, oktatási segédanyag - Miltényi M.: A sportmozgások anatómiai alapjai Budapest, Sport - B. és T. Oettinger: Funkcionális gimnasztika Budapest- Pécs, Dialóg Campus Kiadó - Jákó P.(szerk.): A sportorvoslás alapjai Budapest, OSEI - G. Constable (edit.): The Fit Body Time-Life Books, Alexandria, Virginia. 1

2 Sportegészségügy, sportségülések, elsősegély SE1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens Áttekintést nyerni a sporttevékenységhez köthető egészségügyi vonatkozásokról, az érvényes jogszabályi, törvényességi környezetről és szervezeti rendszerről. Elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot szerezni a sportsérülésekkel és a sportszakemberektől elvárható elsősegélynyújtási feladatokkal kapcsolatban. Sport és egészség kapcsolata. A sportegészségügy helye, szerepe, feladatai, és ennek megjelenése a sportolás színterein. Sportártalom, sportsérülés jellemzői és különbségei.. Tipikus sérülésmechanizmusok, a leggyakoribb sérülésfajták. Rizikófaktorok és protektív tényezők. A megelőzés lehetőségei és az ellátás sportszakembertől elvárható feladatai. A sportbeli elsősegély szerepe, jelentősége. Az elsősegélynyújtás mint feladat lépései. Sportolás során alkalmazandó komplex preventív szemlélet kialakítása, elsajátítása és fontosságának hangsúlyozása a mindennapi sportgyakorlat számára. Zárthelyi dolgozatok megírása. 2 db zárthelyi dolgozat megírása. Évközi munka 50 pont Kollokvium 50 pont segédanyagok Szakirodalom, jegyzetek, oktatási segédanyag. - Jákó P. (szerk.) : A sportorvoslás alapjai. OSEI, Budapest. (megfelelő fejezetei) - L. Peterson- P. Renström: Sports Injuries I-II-III. Ciba-Geigy Limited Basel. - Érvényes sportegészségügyi törvények és rendeletek. 2

3 Személyi edzés vállalkozástana, marketing SE1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Vas László főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a sportvállalkozások létrejöttének rövid történeti leírását, a sportvállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, a sportvállalkozások működését, azok gyakorlati tevékenységét. Tanulják meg az üzleti tervek készítésének jogi, gazdasági, pénzügyi és sportszakmai kérdéseit. Ismerkedjenek meg a marketing koncepció lényegével, a marketing és a piac különböző formáival, legyenek tisztában a marketingstratégia szerepével. Ismerjék meg a marketing kutatás fontosabb területeit, azok rendszerét, módszereit, eszközeit. Kapjanak információkat a magyar sportpiac környezetéről. A sportvállalkozások története, jogi formái. Sportvállalkozások tevékenységi körei. A sportvállalkozások célja, missziója, szereplői. A humánerőforrás jelentősége, összetétele, minősége a sportvállalkozásokban. Logisztikai, stratégiai kérdések a sportvállalkozásokban. Az üzleti tervek, pályázatok készítésének lépései, pályázat felépítése. Marketingkoncepció, a stratégiai tervezés és a marketing szerepe a szervezetben, marketingmix tervezése, cselekvési programok. A marketingkutatás fontosabb területei, valamint a marketing piaci környezete. 2 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi dolgozat Félévközi pontszám: 2 db zárthelyi dolgozat: (2X20) 40 pont 1 db házi dolgozat: 10 pont Kollokvium (vizsgajegy) 50 pont Kollokviumi jegy a félévközi teljesítmény + a vizsgateljesítmény alapján. segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek Csikán A: (2003) Vállalati gazdaságtan. Aula Kiadó Bp. 3

4 Nyerges M. Petróczi A.: (1995) A sportmenedzsment alapjai TF Bp. Hoffmann Istvánné (2000): Sportmarketing. Bagolyvár kiadó Egri-Hegedűs: Vállalkozási alapismeretek Vállalkozások üzleti tervezése Egri- Szabó: Pályázati ismeretek (céljegyzet) Pályázatírás (munkafüzet) Dr. Lőrinczi Gyula: Vállalkozásgazdaságtan (Számalk Kiadó 2000) 4

5 Kommunikációs ismeretek SE1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Hegedűs Ferenc főiskolai docens A hallgató a félév befejezésével tisztában lesz a kommunikáció alaptételeivel, ismerni fogja az alapvető kommunikációs modelleket. Képes lesz kezdeményezni és irányítani a egyéni és csoportos foglalkozások verbális és nonverbális kommunikációit. A kommunikáció fejlődéstörténete - A kommunikáció alaptételei - A kommunikáció modellje Marshall McLuhan Fülöp Géza Shannon Weaver féle model - A kommunikáció típusai - A kommunikáció nyelvi modellje (Wacha féle modell) - A nonverbális kommunikáció - testbeszéd Zárthelyi dolgozat megírása. Megadott témából házi dolgozat készítése. 1 db zárthelyi dolgozat. 1 db házi dolgozat elkészítése. 1 db zárthelyi dolgozat: 60 pont 1 db házi dolgozat: 40 pont segédanyagok Szakirodalom, jegyzetek, oktatási segédanyag. Kötelező irodalom: Az intranet rendszeren elérhető anyag Ajánlott irodalom: McLuhan: A Gutenberg galaxies a tipográfiai ember létrejötte; Bp, Trezor; Győr Széchenyi Nyomda, 2001; pp. Fülöp Géza: Ember és információ; in: Langer-Raácz: Üzleti kommunikáció; 5

6 Fitnessirányzatok elmélete SE1005 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Batta Klára főiskolai tanár A hallgató ismerje meg a fitnesz aerobik óra és a step aerobik óra fogalmát, az egészséges életmódban betöltött szerepét és az irányzatait. Átfogó képet kapjon az aerobik és az akvafitnesz irányzatairól és az órák felépítéséről. Az elméleti és gyakorlati ismeretek alapot nyújthatnak a sportágak magasabb szintű megismerésére Elmélet: Fitnesz, aerobik, akvafitnesz fogalma Aerobik irányzatai Aerobik óra felépítése Akvafitnesz irányzatai Akvafitnesz óra felépítése Gyakorlati: Fitnesz aerobik óra alaplépései, erősítő gyakorlatai Akvafitnesz óra keringésfokozó és erősítő gyakorlatai 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi dolgozat Félévközi pontszám: 1 db zárthelyi dolgozat: 30 pont 1 db házi dolgozat 20 pont 1 db gyakorlati beszámoló 50 pont Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján. Segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek. Wolfganag Meissner (2005):Aerobik. Cser Kiadó Budapest 127 p. Tihanyiné Hős Ágnes- Fajcsák Zsuzsa- Petrekavits Máté (1995): Az aerobik elmélete és gyakorlata. TF. Budapest. 164 p. Batta K. (2005) Akvafitnesz. Sóstó-gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztési Rt. Nyíregyháza. 80 p. Lawrence Debbie (1999): Zenés testedzés. Gold Book Kft. 156 p. Katics lászló Lőrinczy Dénes Harsányi László: Erőedzés elmélete és gyakorlata. Magánkiadó. Pécs. 223 p. 6

7 A személyi edzés alapjai SE1006 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 12 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Gyula Sándor főiskolai docens Ismerjék és alkalmazzák az információ gyűjtés módszereit, a különböző képességeket mérő motoros teszteket. Ennek alapján legyenek képesek egyéni és csoportos edzések vezetésére, megszervezésére, lebonyolítására, élsportolók speciális felkészítésére. Alapfogalmak a személyi edzésben. Edzéselvek, a kondícionális képességek és biológiai hátterük. Az egyes képességek fejlesztésének módszerei. Az információ gyűjtés módszerei. A motoros képességek méréséhez szükséges motoros tesztek fajtái, végrehajtásának és értékelésének módszerei. A megfelelő tesztek kiválasztásának szempontjai. A tesztek eredményeinek felhasználása a személyi edzésben. 2 db zárthelyi dolgozat, 1db házi dolgozat. Félév közbeni, zárthelyi dolgozat: (2x20) 40 pont Házi dolgozat 10 pont Kollokvium vizsga jegye 50 pont Kollokvium: a vizsga jegy + a félévközi teljesítmény. Segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédanyagok. Tanterem ellátottság megfelelő. Jegyzet és könyvellátás megfelelő. Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. Sport, Bpest Nádori László: Sportképességek mérése.mte Bpest Dr. Katics László Dr. Harsányi László: Erőfejlesztés. Magánkiadás, Pécs 1999 Dr. Katics László Dr. Lőrinczy Dénes: Erőedzés Farkas János Berta Mihály Szloboda Éva Boros Szilvia Tóth József: Kézikönyv nem csak testépítőknek Dr. Katics László Dr. Harsányi László: Edzéstudomány I - II. 7

8 Edzéselmélet SE1007 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Gyula Sándor főiskolai docens A tantárgy keretein belül a hallgató ismerje meg az általa szabadon választott sportág korszerű felkészítési elveit, törvényszerűségeit, módszereit, kutatási eljárásait, amely megfelelő alapot biztosít az edzői munka eredményes végzéséhez. Biztosítson olyan tudást, felkészültséget és szemléletet, amely lehetővé teszi a kultúra e területének gyakorlatban való eredményes felhasználását. A hallgató ismerje meg választott sportágában az edzéssel, versenyzéssel, felkészítéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat, ismerje meg az edzés célját, feladatát, eszközeit, foglalkozzon választott sportágában az alkalmazkodás kérdéseivel, a terhelés összetevőivel, az elfáradás szakaszaival. A tárgy foglalkozik a választott sportág kondicionálásával, az erő, az állóképesség, a gyorsaság, a hajlékonyság fejlesztésének módszereivel. Zárthelyi dolgozatok, önálló dolgozatok. (félévközi jegy, vizsgajegy) A félévzárás módja gyakorlati jegy. Az évközben és a vizsgán nyújtott teljesítmény. segédanyagok Folyóiratok, szakkönyvek. (3-5 db) Dr. Nádori László (1992) Az edzés elmélete és módszertana Sport Bp. Harsányi László (2000) Edzéstudomány I., II. Dialóg Campus kiadó Bp-Pécs Koltai Nádori: Sportképességek fejlesztése Dr. Riegl Endre: Az edzés elmélete és módszertana 8

9 Az erőedzés eszközrendszere SE1008 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 12 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Regős József főiskolai docens Az erőedzés eszközrendszerének, alapfogalmainak, elméleti ismereteinak és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. Az erőgyakorlatok csoportjai az edzéssegédeszközök szerint. Az általános erőfejlesztés módszerei. Az alkalmazkodás. Az izom-izületi egyensúly mérése, vizsgálati módszerei. 1 db zárthelyi dolgozat, 2 db gyakorlati beszámoló (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi pontszám: 1 db zárthelyi dolgozat: 40 pont 2 db gyakorlati beszámoló 60 pont Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek. Tanterem ellátottság megfelelő. Dr. Katics László Dr. Harsányi László: Erőfejlesztés. Magánkiadás, Pécs 1999 Dr. Katics László Dr. Lőrinczy Dénes: Erőedzés Farkas János Berta Mihály Szloboda Éva Boros Szilvia Tóth József: Kézikönyv nem csak testépítőknek Dr. Katics László Dr. Harsányi László: Edzéstudomány I - II. 9

10 Edzésprogram tervezés elmélete SE1009 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Gyula Sándor főiskolai docens A tantárgy keretein belül a hallgató ismerje meg az általa szabadon választott sportág korszerű felkészítési elveit, törvényszerűségeit, módszereit, kutatási eljárásait, amely megfelelő alapot biztosít az edzői munka eredményes végzéséhez. Biztosítson olyan tudást, felkészültséget és szemléletet, amely lehetővé teszi a kultúra e területének gyakorlatban való eredményes felhasználását. A hallgatók ismereteket szereznek saját sportáguk mozgásos cselekvéstanulásáról, a technika, taktika tanulás elveiről, alapkérdéseiről. Megismerik sportáguk technikájában leggyakrabban előforduló hibákat, a hibák okait, azok kijavításának lehetőségét. Megismerik a versenyzés, sportversenyzés jelentőségét, a felkészülés szakaszait. Foglalkoznak sportáguk kiválasztásának problematikájával, a tehetség ismérveivel. Megtanulják az edzés felkészítés tervezését, a végzett munka ellenőrzésének módját. Zárthelyi dolgozatok, önálló dolgozatok. (félévközi jegy, vizsgajegy) A félévzárás módja kollokvium. Az évközben és a vizsgán nyújtott teljesítmény. segédanyagok Folyóiratok, szakkönyvek. (3-5 db) Dr. Nádori László (1992) Az edzés elmélete és módszertana Sport Bp. Harsányi László (2000) Edzéstudomány I., II. Dialóg Campus kiadó Bp-Pécs Koltai Nádori: Sportképességek fejlesztése Dr. Riegl Endre: Az edzés elmélete és módszertana 10

11 A cardioedzés elmélete és pulzustan SE1010 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 12 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Veress Gyula testnevelő tanár A hallgatók ismerjék me a kondícionális képességek egyik összetevőjeként meghatározott állóképesség átfogó elméleti ismereteit, és azok felhasználhatóságát a cardioedzés során. Az állóképesség, mint kondícionális képesség jellemzése biokémiai, energetikai, edzéselméleti, pszichológiai szempontok alapján. Pulzustan. Motorikus tesztek állóképesség méréséhez. Cardio edzés eszközei, cardio-gépek használata. Személyre szabott edzésprogram tervezése. 1 db zárthelyi dolgozat 1 db házi dolgozat 1 db gyakorlati beszámoló (gyakorlatvezetés) Félévközi pontszám: 1 db zárthelyi dolgozat: 20 pont 1 db házi dolgozat 10 pont 1 db gyakorlati beszámoló 20 pont Kollokvium (vizsgajegy) 50 pont Kollokviumi jegy a félévi követelmény + vizsgateljesítmény alapján. Segédanyagok Szakirodalom jegyzet Tanterem ellátottság megfelelő. Jegyzet és könyvellátás megfelelő. IFAA: A cardioedzés elmélete, és pulzustan 11

12 Testsúlyszabályozás, testformálás elmélete SE1011 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Batta Klára főiskolai tanár A hallgató ismerje meg a testsúlyszabályozás lehetőségeit és tisztában legyen a testformálás alapjaival, irányzataival. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretet ad, amely birtokában a hallgatók személyi tréneri tevékenységük alatt személyre szóló tanácsokat tudnak adni testsúly szabályozás és alakformálás terén Az energia fogalma Energiatermelés Szénhidrát- és fehérjeháztartás Zsírvesztés törvényszerűségei Sovány testtömeg elérése Testformálás irányzatai Testformálás lehetőségei 1 db zárthelyi dolgozat 1 db házi dolgozat Félévközi pontszám: 1 db zárthelyi dolgozat: 30 pont 1 db házi dolgozat 20 pont Kollokvium (vizsgajegy) 50 pont Kollokviumi jegy a félévközi teljesítmény + vizsgateljesítmény alapján. Segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, magnó, Bean, A. (2000): Modern sporttáplálkozás. Goold Book Kft. 255 p. Jávor T. - Moser Györgyné: A zsíranyagcsere és az étrend 12

13 Dietetika, táplálkozástan SE1012 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje az energiatermeléshez szükséges tápanyagfajták átalakulási folyamatait. Tudjon személyre szabott táplálkozási programot tervezni. Legyen fogalma a sportolók speciális táplálkozási szokásaival. Legyen tisztában a legújabb sportkészítmények és teljesítmény fokozó táplálék kiegészítők mennyiségi meghatározásával. Tápanyagfajták, energiatermelés. Vitaminok, ásványi sók, antioxidánsok jelentősége a sportolók táplálkozásában. Táplálék kiegészítés. Testsúlykontroll, étrendelemzés. Élsport és a diéták kapcsolata. Étrend a wellnessben és a szabadidős sportokban. Várandós és idős sportolók táplálkozása, étrendi megszorítások. Táplálkozás magaslaton, extrém terhelések táplálkozási vonatkozásai. Zárthelyi dolgozatok megírása, házi feladat elkészítése. 2 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi feladat. Évközi munka: 50 pont Kollokvium: 50 pont Segédanyagok Szakirodalom, jegyzetek, oktatási segédanyag. Anita Bean: Útmutató a jó kondícióhoz. Modern sporttáplálkozás.(2000) Dömötör Edit: Pulzuskontroll, testsúlykontroll.(2005) Béres Alexandra: Egészséges élet, egészséges táplálkozás. Tihanyi András: Wellness étrend / White Golden Book Kft. Neumann, Georg: Sportolók táplálkozása (2006) 13

14 Edzésprogram tervezés gyakorlata SE1013 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 gyakorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) SE1009 Tantárgyfelelős neve Gyula Sándor főiskolai docens A hallgatók legyenek képesek az edzés tervszerű irányítására, szabályozására, az edzésprogram megszervezésére. Tudjanak az edzéscélnak megfelelő programot készíteni. A megszerzett ismeretek birtokában legyenek képesek személyre szabott edzéstervek készítésére, egy sportolói pályafutás megtervezésére. Tudják az edzéstervet mint prognosztikai elemet alkalmazni. Az edzéstervezés elméleti, módszertani alapjai. Tervtípusok, az edzéstervezés alapelvei. A tervezéshez szükséges tesztek és azok eredményének a felhasználása. Koncepcióalkotás, az edzéstervezés lépcsői. Állapotelemzés, célformálás, periodizálás. A terhelés lefutása, ellenőrzés, visszacsatolás, értékelés, módosítás. 2 db zárthelyi dolgozat, 1db házi dolgozat. Félév közbeni, zárthelyi dolgozat: (2x20) 40 pont Házi dolgozat 10 pont Kollokvium vizsga jegye 50 pont : Kollokvium: a vizsga jegy + a félévközi teljesítmény. Segédanyagok Tanterem ellátottság megfelelő. Jegyzet és könyvellátás megfelelő. Nádori László:Edzéstervezés Sport, Bpest Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. Sport, Bpest Nádori László: Sportképességek mérése.mte Bpest Dr. Katics László Dr. Harsányi László: Erőfejlesztés. Magánkiadás, Pécs 1999 Dr. Katics László Dr. Lőrinczy Dénes: Erőedzés Farkas János Berta Mihály Szloboda Éva Boros Szilvia Tóth József: Kézikönyv nem csak testépítőknek Dr. Katics László Dr. Harsányi László: Edzéstudomány I - II. 14

15 Személyi edző gyakorlati oktatás SE1014 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 14 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Regős József főiskolai docens A tantárgy oktatásának célja, hogy az elméleti anyag gyakorlatban történő kipróbálásához biztosítson lehetőséget a képzésben résztvevők számára. A tantárgy tematikus fejezetei: Edzésfelosztás, edzésszakaszok. Edzésterv minták szabadgyakorlatokkal. Izomcsoportok és gyakorlatok neve. Izomcsoportok a súlyzós edzés szempontjából. Izomcsoportok erősítő gyakorlatai. Kezdők, középhaladók, haladók edzésmódszerei. Nyújtás. 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi dolgozat, 1 db gyakorlati beszámoló (gyakorlatvezetés). Félévközi pontszám 1 db zárthelyi dolgozat: 40 pont 1 db házi dolgozat: 20 pont 1 db gyakorlati beszámoló (gyakorlatvezetés): 40 pont Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján. Segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek. Tanterem ellátottság megfelelő. IFAA: Okleveles personal trainer tanfolyam jegyzete: A testépítés elmélete és módszertana IFAA: Okleveles personal trainer tanfolyam jegyzete: Edzéselmélet és a személyi edzés módszertana. 15

16 Fitnessirányzatok gyakorlata SE1015 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 12 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) SE1005 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Batta Klára főiskolai tanár A hallgató ismerkedjen meg az aerobik, kialakulásával és történetével, az egészséges életmódban betöltött szerepével. Olyan elméleti és gyakorlati ismereteket ad, amelynek birtokában a hallgató képes lesz alapszinten egy aerobik órák tartására és kiindulási alapot nyújt, a sportág magasabb szintű megismerésére. Elmélet: Órarészek részletes elemzése a terhelési összetevők tükrében Erőfejlesztés gyakorlatanyaga és módszerei Stretching elmélete Step elméleti ismeretei Koreográfia készítés elmélete Zenei alapismeretek Gyakorlati: Fitnesz aerobik óra gyakorlatanyaga Koreográfia készítés Step óra gyakorlatanyaga Erőállóképesség fejlesztés gyakorlatanyaga 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi dolgozat, 1 db gyakorlati beszámoló (gyakorlatvezetés). Félévközi pontszám 1 db zárthelyi dolgozat: 40 pont 1 db házi dolgozat: 20 pont 1 db gyakorlati beszámoló (gyakorlatvezetés): 40 pont Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján. Segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, magnó, sporteszközök, kéziszerek Tihanyiné Hős Ágnes- Fajcsák Zsuzsa- Petrekavits Máté (1995): Az aerobik elmélete és gyakorlata. TF. Budapest. 164 p. Norris M.Christopher (1999): Stretching. Gold Book Kft. 155 p. Lawrence Debbie (1999): Zenés testedzés. Gold Book Kft. 156 p. Katics lászló Lőrinczy Dénes Harsányi László:Erőedzés elmélete és gyakorlata.pécs.223p 16

17 Az egészség értelmezése és az életmód SE1016 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Batta Klára főiskolai tanár A hallgató ismerkedjen meg az egészséggel és életmóddal kapcsolatos alapfogalmakkal., az egészség és az életmód összefüggéseivel. életmódban betöltött szerepével. Olyan elméleti és gyakorlati ismereteket ad, amelynek birtokában a hallgató képes lesz alapszinten egészséges életmód tanácsadásra. : Elmélet AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ ÉLETMÓD FOGALM KÖRÉNEK TÍSZTÁZÁSA AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD NEVELÉSÉNEK FELTÉTELEI AZ EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL ÍGÉNYÉNEK ALAKÍTÁSA Testápolás Öltözködés Táplálkozás Pihenés-alvás-levegőzés AZ EGÉSZSÉG VÉDELME, EDZÉSE Mozgás, mozgásigény kielégítése AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, A TESTÁPOLÁS, AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS SZOKÁSAINAK ALAKÍTÁSA : Elméleti ismeretek írásbeli ellenőrzése. (félévközi jegy, vizsgajegy) - megszerzett ismeretek értékelése gyakorlati jeggyel 1-5-ig - zárthelyi dolgozat értékelése százalékosan - zárthelyi dolgozatok nyílt kérdésekkel, teszttel stb. - segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, 4. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Partap Chauhan (2002): A tökéletes egészség. Bioenegetic Kiadó Kft. 299 Bean, A. (2002): Modern Sporttáplálkozás. Kiadó. Gold Book. 256 p. Csete M.(2008):1100 tipp az egészségért. Szalay Könyvkiadó 208 p. Harald Hosch (2007): Egészség savtalanítással. Z-Press Kiadó Kft. 148 p. 17

18 Fitnessterápia gyakorlata SE1017 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) SE1005 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje fel a megváltozott életmód következtében kialakuló egészségkockázati tényezőket. Legyen tisztában a hipoaktív és feszültségekkel teli életmód egészségügyi következményeivel. Ismerje az életmódbetegségek kialakulásának mozgásprogrammal történő megelőzését, és speciális mozgásprogram összeállítását a már kialakult ortopédia és belgyógyászati betegségek figyelembevételével. Tudja az egyes elváltozások kerülendő (ellenjavallat) gyakorlatait, az adekvát terhelés mértékét. Legyen képes egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezni és vezetni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Prevenció, rehabilitáció. A sporttudományok és az egészségügy kapcsolódása. A biomechanikailag helyes testtartás megéreztetése, kialakításának szempontjai. Rehabilitáció helye a fitnessben. A nagyizületek mozgásszervei betegségei, a korrekciós gyakorlatok összeállításának alapelvei, a kontraindikációs gyakorlatok ismérvei. A gerinc felépítése, a gerinc tartásában résztvevő izmok funkciói. A gerinc ortopédiai problémái. Preventív mozgásprogramok. Speciális eszközök használata. Hétköznapi tevékenységek és a gerincproblémák kaialulása. A civilizációs ártalmak által indikált belgyógyászati elváltozások elméleti ismeretei (cardiovasculáris betegségek, diabetes, asthma, obesitas) Belgyógyászati betegségek preventív fittségi mozgásterápiája. Ellenjavallt mozgásformák tudatos kerülése. Állapotfelmérés, teljesítmény meghatározása. A relaxáció élettani szerepe a fitnessben. Írásbeli beszámoló az elsajátított elméleti ismeret alapján. Preventív mozgásprogram összeállítása megadott szempontok alapján. 18

19 A zárthelyi dolgozat és a mozgásprogram összeállítására adott jegyek átlagából számolt gyakorlati jegy. Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján. Segédanyagok Projektor, személyi számítógép Bordásfallal ellátott tornaterem A csoportlétszámmal megegyező speciális kéziszerek (Thera-band szalagok) RSG labdák, 0,51 kg-os csukló és bokasúlyzók Eltérő átmérőjű fit-ball labdák, kerékpár ergométer Apor Péter: Belgyógyászati betegek rehabilitációja fizikai edzéssel (2003) Bálint István: Megelőzés gyógyítás- rehabilitáció (1980) Horváth Endre: Rehabilitáció a különféle betegségcsoportok esetében I.II. Huszár Ilona: A rehabilitáció gyakorlata (2000) Veres Judit: A primer prevenció iskolai feladatai (1990) 19

20 Szakdolgozat SE1018 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 10 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár Az elsajátított személyi edző ismeretek alkalmazása és reprezentálása komplex szakdolgozat keretében. A dolgozatot a hallgatónak a záróvizsgán kell megvédenie. Bevezetés. Témaválasztás indoklása. Problémafelvetés. Irodalmi áttekintés. Feltételezés hipotézis. Kérdésfelvetés. Anyag és módszer. Eredmények. Diszkusszió, megvitatás. Következtetések. Az eredmények gyakorlati felhasználása. Összefoglalás. Konzultációkon való részvétel. Témavázlat, irodalom feldolgozás bemutatása. Mérési eredmények ismertetése, elemzése, egyeztetése. Javaslatok megfogalmazása. A végleges dolgozat prezentációja. (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy: 100 pont Félévközi teljesítmény segédanyagok A szakirodalomhoz szükséges és az irodalomjegyzékben szereplő jegyzetek, könyvek, kiadványok, elektronikus források. 20

21 21

22 22

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét, Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Király sor 17. Tantárgy neve és kódja: TESTNEVELÉS - FALLABDÁZÁS Kreditérték: 0 Nappali tagozat 013/014. tanév 1. félév Sportközponti gyakorlat: 14.30 K ép.34. Oktatási

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Az iskola mentálhigiénéje PSX 1211L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 10 Gyakorlati jegy TK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak első

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Fitnesswellness instruktor szakképzése a legjobb választás?

Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Fitnesswellness instruktor szakképzése a legjobb választás? Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Fitnesswellness instruktor szakképzése a legjobb választás? Fitness-wellness instruktor (OKJ 54 813 01) Amit a ünkről tudni érdemes: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

előadásmód, szaknyelv alkalmazása SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 30 pont 50 pont

előadásmód, szaknyelv alkalmazása SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 30 pont 50 pont előadásmód, szaknyelv alkalmazása SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 20 pont 30 pont 50 pont 37. Az R. Melléklete a SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Személyi feltételek (munkaközösség tagjainak névsora) III. Tárgyi feltételek (tanterem, eszközök) IV. Ajánlott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Tantárgyfelosztás a 2010/2011-es tanévben

Tantárgyfelosztás a 2010/2011-es tanévben City College Üzleti Szakközépiskola Szombathelyi tagintézménye A 2010/2011-es tanévben az alábbi szakokon folyik képzés Gazdasági informatikus Protokoll és utazásügyintéző Sportedző Sportszervező, -menedzser

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/

SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/ 11. évfolyam SPORTELMÉLETI ISMERETEK tantárgycsoport /testnevelés-elmélet, sportegészségtan/ A sportiskolai nevelés-oktatás, azaz a sportolói pályafutásra való felkészítés szerves része, hogy a tanulók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Általános tudnivalók. A testnevelés tantárgy követelménye

Általános tudnivalók. A testnevelés tantárgy követelménye A tantárgy: AMITESTNEV/valamennyi szakon/testnevelés Heti óraszám: 2 gyakorlat, kredit: 0 pont A tantárgy célja: a hallgatók rendszeres sportolásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életvitel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos Képzési

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A testnevelés tantárgy követelménye

A testnevelés tantárgy követelménye A tantárgy neve: AMITESTNEV kódon TESTNEVELÉS Heti óraszám: 2 gyakorlat, kredit: 0 pont A tantárgy célja: a hallgatók rendszeres sportolásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életvitel

Részletesebben

SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS (OKJ )

SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS (OKJ ) Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000405/2014 SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 31 813 01) KIKNEK AJÁNLJUK? Ezt a képzést ajánljuk mindazoknak, akik a választott sportágban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Az edzéselmélet alapjai

Az edzéselmélet alapjai Az edzéselmélet alapjai Általános edzéselmélet 2010 Készítette: Dr. Géczi Gábor Az edzéselmélet kialakulása Kikkuli (ie. 1360): Tréning könyv Philostratos : A tréneri tudományról Sötét középkor. Sinclaire

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Rekreáció M szak (teljes idejű képzés)

Rekreáció M szak (teljes idejű képzés) Rekreáció M szak (teljes idejű képzés) Tantárgy neve Jellege 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Össz. kredit/ órasz. kredit ea/gyak kredit ea/gyak kredit ea/gyak kredit ea/gyak I. Törzsanyag Alapozó ismeretek

Részletesebben

Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Fitnesswellness instruktor szakképzése a legjobb választás?

Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Fitnesswellness instruktor szakképzése a legjobb választás? Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Fitnesswellness instruktor szakképzése a legjobb választás? Fitness-wellness instruktor (OKJ 54 813 01) Amit a ünkről tudni érdemes: a

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben