A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.)"

Átírás

1 A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.) 1. a) Lehetséges megoldások: információ, számítógép, chat, beszélgetés, kapcsolatok, társak, internet, üzenet b) Egy kisgyereknek például arról beszélhetünk, hogy az emberek többféle módon értik meg egymást: beszéddel, írással, mozgással, jelekkel. Egy felnõtt már megérti a szakszerû, szakkifejezéseket is tartalmazó magyarázatot. 2. A diákok önálló véleményalkotására épülõ feladat. 3. Szituációs feladat: a diákok önálló ötleteinek megvalósítása. 4. Lehetséges megoldás: Azt a folyamatot, amelynek során az emberek közölnek egymással valamit, kommunikációnak nevezzük. A kommunikáció résztvevõi a feladó és a befogadó. A feladó az, aki beszél, a közölnivalója pedig az üzenet. A befogadó az, akinek az üzenet szól. A beszélgetés során ezek a szerepek folyamatosan felcserélõdhetnek. A feladó az üzenet megfogalmazásához mindig jeleket használ, ezeknek a neve kód (pl. nyelv, siketek jelnyelve). A befogadó dekódolja, vagyis értelmezi az üzenetet. Az a közvetítõ eszköz, amelynek segítségével a feladó átadja üzenetét, a csatorna (pl. levegõ, telefon, papír). Az üzenetváltás helyét és idejét, körülményeit beszédhelyzetnek nevezzük. 5. felhívás, tájékoztatás felhívás érzelemkifejezés gyönyörködtetés, játék kapcsolatfenntartás értelmezés Érdekesség (10. old.) Lehetséges példák: a méhek táncnyelve, a lisztbogarak feromontermelése, amely elriasztja a többi egyedet, a szentjánosbogár hímek aktív fénykibocsátása is, melyekkel a nõstényeket csalogatják, számos majomfaj kurkászó viselkedése Gyakorló feladatok (11. old.) 1. A feladat a) részében a tanulóknak olyan beszédhelyzetet kell kitalálniuk és hozzá párbeszédet írniuk, amelyhez mindhárom oszlopból választaniuk kell 1-1 elemet. Fontos, hogy a kitalált szituációnak valóságosnak kell lennie. Az oszlopokban szereplõ beszélõk bármelyike párosítható egymással. A feladat b) részében is párbeszéd írása a feladat, de a beszédhelyzetnek kitaláltnak kell lennie. Érdemes a tanulók figyelmét felhívni arra, hogy élhetnek a merész beszélõválasztással. Mindkét feladat akkor eredményes, ha gördülékenyek a szövegek, valóban a témáról szólnak, és a beszédhelyzetnek is megfelelnek. 2. a) A lányomnak mondom, hogy a menyem is értse. Magyarázat: Úgy figyelmeztetek vagy dorgálok valakit, hogy egy másik jelenlévõ vegye magára a mondottakat, õ okuljon az elhangzottakból, noha látszólag nem hozzá szóltam. Sok polyva közt egy szem búza. Magyarázat: Aki sokat beszél, rendszerint kevés érdemlegeset mond. Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. Magyarázat: Meg kell mondanunk, hogy mit szeretnénk, vagy mi a bajunk, mert különben nem segítenek rajtunk. A nyelvnek nincs csontja, mégis sok embernek betörte a fejét. Magyarázat: A szavaknak is van erejük, fõként, ha olyan információ kerül napvilágra, amelyet valaki titkolni szeretne. Dobálózik a szavakkal. Magyarázat: Összevissza beszél, idõnként nem is tudja, hogy valósat monde; próbál nagyot mondani valamivel kapcsolatban. b) Lehetséges példák: Sok beszédnek sok az alja. Könnyû a mondás, de nehéz a visszamondás. Aki sokat szól, keveset mond. 1

2 Szép szóval nem lehet madarat fogni. Szóból ért az ember. 3. A diákok önálló szövegalkotási feladata. 4. a) A diákok önálló szövegalkotási feladata. b) Lehetséges tartalmi elemek: A befogadó és a feladó szerepe gyakran felcserélõdik, emiatt a megfogalmazás módja változhat, hiszen az egyes emberek stílusa is különbözõ. A feladó és a befogadó személye is meghatározza azt, hogyan beszélünk, milyen stílust használunk. Az üzenet tartalma és a sikeres kommunikációhoz szükséges közös elõismeretek is hatással lehetnek a mondanivaló elõadására, hiszen vannak közös információk korábbról. Fontos a kommunikációban részt vevõk nyelvi felkészültsége, melynek hiányában akadozhat a kommunikáció. A beszédhelyzet is befolyásolhatja a megfogalmazás módját, hiszen a kommunikáció alatt zajló cselekvések meghatározzák, hogyan nyilvánulunk meg, milyen szavakat, kifejezéseket használunk. 5. A diákok önálló alkotó munkája. 6. Beszélõ-befogadó Szituáció Elõismeretek A) A párbeszéd résztvevõi: egy matróz és a késéért visszatérõ ember. B) A levél írója az édesapa, a befogadók a gyerekei (Angéla és Antalka). Az apa szívesen játszik a gyerekeivel, és ez a viccelõdõ hangnembõl és a trükkös levélírási módból is kiderül. C) A napló írója saját magának ír. Egy verekedés után vagyunk, ahol a támadó visszatér a fegyveréért. A beszélgetõk igen nyugodtan és kifejezetten udvariasan beszélgetnek, ami furcsa, hisz az egyik kis híján megölte a másikat. A két gyerek távol van az apjától egy ideje, de az apa hamarosan meg fogja látogatni õket. Valószínûleg a nagymamánál nyaralnak. A fogalmazásmód megfelel a szituációnak, mert az apa vidám és viccelõdik, de érzõdik az is, hogy hiányoznak neki a gyerekei. Naplóírás, ahol az író részletesen beszámol a vele történt eseményekrõl. Humorosan kritizálja a körülötte lévõ embereket. A történet meghökkentõ; jó, ha az ember ismeri Rejtõ Jenõ stílusát. Az olvasónak a címzettekkel (a gyerekekkel) együtt kell rájönnie, hogyan kell olvasni a szöveget. Érdemes tudni, mennyit ért a levél írásának idejében száz forint, illetve hogy ezek a levelek valódi levelek, amelyeket Örkény István a gyerekeinek írt. A szöveg olvasása és értelmezése nehéz a helyesírási hibák és a sajátos szóhasználat (pl. stillébni) miatt. Jó tudni, hogy ez Karinthy Frigyes valódi gyerekkori naplója, tehát nem szépirodalmi szöveg annak ellenére, hogy az író felnõttkorában is használta ezt a stílust. Karinthy készített egy fordítást is (Egy komisz kölyök Kommunikációs funkciók A tájékoztató funkció uralkodik, pedig azt várnánk, hogy az érzelemkifejezõ vagy a felhívó funkció kerül túlsúlyba egy ilyen szituációban. tájékoztató (ez az uralkodó), érzelemkifejezõ, felhívó, kapcsolatfenntartó tájékoztató (ez az uralkodó), érzelemkifejezõ 2

3 Beszélõ-befogadó Szituáció Elõismeretek D) A feladók a szülõk: Vecser Mihály és felesége; a befogadók az értesítést kapó rokonok, ismerõsök. E) A feladók és a befogadók egy család tagjai (anya, apa, István, Mari). A gyermekük születésérõl adnak hírt a szülõk. Az értesítõ szövege meghökkentõ, mert tartalma eltér a megszokottól. Szinte sohasem találkoznak egymással otthon, cédulákkal (írásban) kommunikálnak, így tartják a kapcsolatot. naplója), amely hasonló, helyesírási hibáktól hemzsegõ amerikai gyerekregény 1880-ból. Szerzõje Metta Victoria Fuller. Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a szöveget, rá kell jönnünk, hogy az üdvözlõkártya nem valódi, hanem egy novella, és valamilyen mögöttes jelentése van. Ismerõs lehet a helyzet: a családtagok nem érnek rá beszélgetni egymással, és közösen megoldani a problémákat. Kommunikációs funkciók tájékoztató tájékoztató, érzelemkifejezõ, kapcsolattartó felhívó (ez az uralkodó) Érdemes kettéválasztani a szövegekben található kommunikációs helyzetet és a szövegek olvasását mint kommunikációs helyzetet. Tehát ki kell térni arra, hogy nemcsak a szövegeken belül találhatjuk meg például a befogadókat, a feladókat, a beszédhelyzetet, hanem a mû olvasásakor a feladó az alkotó, a befogadó az olvasó, az üzenet pedig maga a mû. Így a szövegek jelentése is megváltozik. Ez alól kivétel a 2. és a 3. szöveg, amelyek eredetileg nem mûalkotások voltak. Emelt szintû feladatok (15. old.) 1. Például: orvostudomány, irodalomtudomány, informatika, színmûvészet. 2. A választott témáról készített kiselõadás ismérvei: valóban legyen rövid, a diák ne vesszen el a részletekben; legyen látványos, kapcsolódhat hozzá kép, grafikon, táblázat; Power point-os bemutatót is lehet készíteni hozzá, amivel látványosabbá tehetõ az elõadás. A tanuló az elõadást szabadon adja elõ, csak néha-néha pillantson bele a jegyzeteibe. 3

4 A személyközi kommunikáció (16. old.) 1. Lehetséges megoldások: A) Az egyik lány valamilyen mókás titkot súg a másik fülébe. B) Valamilyen fontos dolgot akar megmagyarázni, elmondani egy apa a fiának, amirõl a fiú nem akar tudomást venni. A fiú szája sarkában huncut mosoly bújik meg, ami arra enged következtetni, hogy nem túl komoly az apa fellépése. C) Egy lány telefonon megdöbbentõ információt kap, amivel kapcsolatban szólni sem tud. A lány szájának tartásából következtethetünk arra, hogy nem tud megszólalni. Talán még egy kis kétségbeesés is van a mozdulatában. A képeken ábrázolt szituációkra a szereplõk arckifejezésébõl és a mozdulataiból következtethetünk. 2. a) A diákok önálló szövegalkotási feladata. b) A nyelvi és nem nyelvi elemeknek szorosan összekapcsolódnak a kommunikációban. A hallgató és a beszélõ figyelnek egymás szavára, testbeszédére. Ezek a jelzések hangsúlyozhatják, kiegészíthetik, helyettesíthetik a közlõ mondanivalóját. 3. Lehetséges válasz: Nem volna könnyû megértenünk egymást, de sok mindent ki tudnánk következtetni. Fõként az idegen szavak és a régies kifejezések okoznának nehézséget. Gyakorló feladatok (19. old.) 1. Lehetséges válaszok: a testbeszédhez kapcsolódó szabályok: szemkontaktus tartása a beszélgetés során, lábtartás, kéztartás; egymás köszöntésével és megszólításával kapcsolatos szabályok: mindenkit a korának, nemének, (rangjának) megfelelõen köszöntünk és szólítunk meg; nem tegezünk le bárkit; a megjelenésre vonatkozó szabályok: alkalomhoz, korhoz illõ öltözködés; a kirívó öltözködés kerülése. Az emberek közötti érintkezésnek vannak nyelvi és nem nyelvi illemszabályai normái. Ezeket tanulás útján sajátítjuk el. Tehát szigorú szabályok vonatkoznak a köszöntésre, a magázó-tegezõ formák használatára. Emellett fontos, hogy más elvárások érvényesülnek az otthoni és az iskolai kommunikációban. 2. a) A diákok önálló szövegalkotási feladata. b) Lehetséges válaszok: A beszélgetõpartnerek figyelnek egymás szavára. A másik fél esetleg figyelmeztetheti a beszélgetõtársat arra, hogy elbeszélnek egymás mellett. Megfelelõ stílus megválasztásával elkerülhetõ a kommunikáció sikertelensége. Vannak normák, illemszabályok, amelyeket be kell tartani, pl. idõsekkel való beszélgetés során. A társadalmi pozícióra is figyelni kell. A hallgató fél figyelmezteti partnerét, hogy térjen a tárgyra. 3. a) Georges de La Tour festményén: a kéz tartása, oldalpillantás, kissé felvont szemöldök, lefelé tekintés. Renoir festményén: a kar gesztusai: könyöklés, száj elõtt tartott kéz, a térközszabályozás. b) Georges de la Tour festményén: Játékpartnerekrõl van szó, akik bizalmatlanok egymással. Ez jól látszódik a tekinteteken (erre utal a kép címe is). Fürkészik egymás tekintetét, keresik, hogy ki az, aki nem játszik tiszta lappal. Elõkelõ hölgyekrõl és egy úrról van szó, de az álló nõ pillantása is titokzatosságot, rejtelmességet mutat. Renoir festményén: Sokan vannak a képen, többnyire ismerik egymást, de némely ismeretség felületesnek tûnik. Inkább udvariasnak mondható a kapcsolatuk. A támaszkodó férfi kilóg a többi kalapos, elegáns férfi közül öltözékével és tartásával. A mozdulatok és tekintetek alapján összeszokott társaság lehet. 4. A diákok önálló szövegalkotására és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 5. A diákok önálló munkája. Feladatok (21. old.) 1. A diákok önálló gyûjtõmunkájára és szövegalkotására épülõ feladat. 2. Lehetséges válaszok: pl. a vendégek kínálgatása, marasztalása; nagyon gazdagon terített asztal. 4

5 A tömegkommunikáció fogalma és funkciói (22. old.) 1. A diákok önálló élményeire, tapasztalataira és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 2. Lehetséges megoldások: Kedvezõ hatások: 2. Kedvezõtlen hatások: 3., 6., 7., 8. Lehet kedvezõ, de kedvezõtlen hatás is: 1., 4., 5., 3. A diákok önálló élményeire, tapasztalataira és véleménynyilvánítására épülõ feladat. Lehetséges megoldások: Számítógép: információ keresésére, tájékozódásra használhatjuk; idõnként kikapcsolódhatunk általa. Televízió: tájékozódhatunk a világ eseményeirõl; szórakozhatunk, hasznosan kikapcsolódhatunk általa; olyan mûsorokat kereshetünk, amelyekbõl tanulhatunk, amelyek jótékonyan formálják véleményünket, ízlésünket. Gyakorló feladatok (25. old.) 1. Közvetlen személyközi kommunikáció Tömegkommunikáció Az üzenet feladója: egyén valamilyen médium (újság, rádió, televízió) Az üzenet befogadója: A közvetítõ közeg (csatorna): A kommunikáció módja: A visszajelzés lehetõsége: 2. Lehetséges megoldások: Funkció egyén, egyének levegõ verbális, nonverbális általában azonnali visszajelzésre van lehetõség célközönség valamilyen technikai közvetítõ eszköz (nyomtatott, elektronikus) verbális, nonverbális rendszerint csak késõbbi visszajelzésre nyílik lehetõség (esetleg fórumokon, telefonon, SMS-ben) Mûsorok Tájékoztatás a hatalom által meghozott döntésekrõl: Hírek, Híradó este, Tények, Híradó, Tények este E döntések magyarázata, megvitatása: Más nemzetek vagy kisebb társadalmi csoportok bemutatása: Kulturális, mûvészeti ismeretek terjesztése: Nemzetünk összetartozásának erõsítése: Szórakoztatás: 3. Közszolgálati média: 1., 3., 5., 7., 9. Kereskedelmi média: 2., 8. Mindkettõ: 4., 6., 10. Az este, Rájátszás, Ütközõ Kárpát Expressz, Unser Bildschirm, Srpski ekran, Horvát Krónika, Roma Magazin Valaki, Éjjeli õrjárat, Esti beszélgetés kultúráról, Tetten ért szavak Utókor, Hazai turizmus, Magyarországról jövök, Anyanyelve magyar, Törzsutas Maradj talpon!, Szeretlek, Magyarország, Rádiókabaré, Showder Klub 5

6 4. A diákok önálló gyûjtõmunkájára és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 5. Lehetséges megoldások: A) Figyeljünk egészségünkre! Ne darabolódjunk szét! B) Értékeink õrei, Ritmusban vagyunk! Egyszerre lépünk a divattal! C) Legyünk gerincesek!, Biztos lábakon állunk! D) Tavaszi megújulás E) Milyen körtét szeretnél? F) Természetünk értékei 6. Lehetséges kérdések: Milyen gyakran nézel televíziót? Milyen típusú adókat kedvelsz? Tudnál-e televízió nélkül élni? Szerinted mi köti az embereket a sorozatokhoz? Mi alapján döntöd el, hogy melyik adót nézed? Vannak-e kedvenc mûsoraid? Ha igen, melyek azok? Szoktál-e az internetrõl információt gyûjteni? Milyen gyakran használod a netet? Mûködne-e az életed internet nélkül? Milyen oldalakat látogatsz elsõsorban? A zenéket az internetrõl töltöd le vagy inkább megvásárolod kedvenced CD-jét? 6

7 A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre (27. old.) 1. a) A diákok önálló gyûjtõmunkájára épülõ feladat. b) Lehetséges tartalmi elemek: Az emberek nagyon kíváncsiak, szeretik tudni, hogy a híres emberekkel, vagy ahogyan manapság nevezzük õket, a celebekkel mi történik, hogyan élnek. Sokan olvassák a fiatalok közül, sajnos más nem köti le õket. A társadalom egy bizonyos rétege számára nem is létezik más olvasnivaló, erre van igényük. Akik a bulvársajtót olvassák, nem is foglalkoznak a cikkek igazságértékével. Egyfajta kikapcsolódásnak tartják az olvasók. Önmaguk számára a bulvársajtóban keresnek példát. 2. Lehetséges megoldások: Az internet magányossá tesz. Érvek: Az internet valóban magányossá tesz, hiszen a közösségi oldalakon való kapcsolattartás nem pótolja a személyes találkozást. A rokonok, barátok, ismerõsök felköszöntését sem személyesen tesszük meg. Még gyakran a különbözõ alkalmakra való meghívást is ezeken az oldalakon keresztül bonyolítjuk le. Az interneten az emberek gyakran nem õszinték, mi sem látjuk az egyes reakciókat. Az internet szétválasztja az embereket, megszûnik a személyes kommunikáció, ami által egyre magányosabbak leszünk. Az internet összeköt a világgal. Érvek: Az internet jó és gyors kapcsolattartó eszköz. Segítségével könnyen áthidalhatók a távolságok, rajta keresztül mindennapi ügyeinket is elintézhetjük, sõt másokkal is megismerkedhetünk. Egyesek szerint az internet önbizalmat és biztonságot ad, hiszen nem mindig szükséges felfedni magunkat, mögéje bújhatunk. Hátránya, hogy a másik fél azonnali reakciója nem látszódik (kivéve, ha van webkamera). 3. Lehetséges megoldás: 1 volt 1 MbR Szakálla volt kndr Légett a kndr, +maradt az MbR. 4. a) A diákok önálló szövegalkotására épülõ feladat. b) Lehetséges megfigyelési szempontok: egy politikai napilapba: választékos, lényegre törõ legyen; a megfelelõ szakszavakat, kifejezéseket kell használni; felesleges kijelentéseket ne tartalmazzon. egy bulvárlapba: szórakoztató elõadásmód; világos, könnyen érthetõ szöveg. egy tudományos folyóiratba: helyes szakkifejezések használata; valós tényeket, kijelentéseket tartalmazzon; összeszedett legyen. egy szórakoztató hírmûsorba a televízióban: megnyerõ, szórakoztató legyen a megfogalmazás és az elõadásmód; a nézõk érdeklõdését keltse fel. egy kereskedelmi rádiócsatorna reggeli beszélgetõ magazinjába: lehet kicsit visszafogottabb, hiszen nem elsõsorban a szórakoztatás a cél egy reggeli mûsorban; gördülékeny, figyelemfelkeltõ legyen a megfogalmazás; a szavak, kifejezések mindenki számára könnyen érthetõek legyenek. Érdekesség A térfigyelõ kamerák elõnyei: egyes bûncselekmények, garázdaság leleplezése alkalmas bizonyos események tisztázására az iskolákban kifejezetten elõny, hiszen a diákokat jobban lehet ellenõrizni, nem történik annyi fegyelmezetlenség, rongálás A térfigyelõ kamerák hátrányai: nem biztos, hogy mindig mindent meg akarunk mutatni; számunkra ismeretlenek figyelhetnek meg bennünket tudtunkon kívül. 7

8 Gyakorló feladatok (30. old.) 1. A diákok tapasztalataira és véleménynyilvánítására épülõ feladat. 2. Lehetséges szempontok az ellenõrzéshez: A reklámok meggyõzésének lépcsõfokai: az elsõ a meggyõzés stratégiája: reklám a sajtóban, tévében stb. a második, amikor a reklám tárgyát közvetlenül bemutatják, például ingyen minta küldése az új termékrõl, így a leendõ vásárlónak saját tapasztalatai vannak a termékrõl, így pozitívan fogja megítélni azt. A média tehát a hallgatóság meggyõzését tartja szem elõtt: meg akarnak erõsíteni minket abban, miért az adott autót, kozmetikai terméket stb. válasszuk. A reklámokat úgy hirdetik, hogy a leginkább vásárlásellenes nézõt is vásárlásra tudják sarkallni. A hirdetéseknél fokozottan megerõsítik a mondanivalót. Ha a reklám bensõséges, családi környezetben játszódik, nemcsak azt hiteti el velünk a készítõ, hogy törõdik velünk, hanem mi is azonosulunk a szereplõk helyzetével, érzéseivel. Elhisszük, hogy ha azt a terméket megvásároljuk, mi is tartozhatunk egy ilyen közösséghez. A célközönség minden esetben széles körû, mivel férfiak, nõk, gyerekek, idõsek és fiatalok is néznek tévét, olvasnak újságot, így állandóan találkoznak hirdetésekkel. A reklámok gyakran használják az érzelemre hatás eszközét, amellyel könnyen befolyásolhatják hallgatóságukat. Hatékony hirdetési forma, ha híres emberek reklámoznak valamit, hiszen így nagyobb lehet a motiváció. Napjainkban a hirdetésekben a képi hatás az elsõdleges, a szöveg évrõl évre kevesebb szerepet kap, mivel a képi feldolgozás kevesebb idõt vesz igénybe, mint a reklámban elõforduló szövegé. Mindehhez hozzájárul az egész reklám színvilága is, amely derût sugároz. 3. Lehetséges megoldások: A rendezvény feloszlatásakor a rendõrség elõször többeket igazoltatott. A tanácskozáson három fontos napirendi pontot is megvitattak a magyar sporttal kapcsolatban. Tegnap hálózati probléma miatt leállt a központi szerver. A vállalat vezetõsége jogosan vonja felelõsségre az építésvezetõket. Mindenki sejtette, hogy önrablásról van szó. A ranglistát továbbra is Brazília vezeti. Sikerült meggátolni az autólopások számának növekedését. A folyamatos támadások miatt a cég megfontolja a sportklub támogatását. Közösen kell vállalni a kockázatot. Hamis lábbeliket foglaltak le a pénzügyõrök. 4. Lehetséges megoldások: innováció újítás lízing kölcsönbérlet lájkol kedvel Érdemes fölkutatni olyan internetes fórumokat, amelyek az új szavak magyar megfelelõit keresik. Talán a legérdekesebb közülük a Szómagyarító: 5. A diákok önismeretére és kreativitására épülõ feladat. 6. A diákok önálló véleménynyilvánítására és szövegalkotására épülõ feladat. Minden olyan kb. 20 mondatot tartalmazó fogalmazás elfogadható, amely tartalmazza a tanuló által választott formának megfelelõ érveket. 8

9 A média típusai és mûfajai (32. old.) 1. A diákok tapasztalataira épülõ feladat. 2. Minden helyes megoldás elfogadható. 3. A diákok szövegalkotására épülõ feladat. Minden olyan fogalmazás elfogadható, amely az adott témáról szól, és a feladatban elõírtaknak megfelel. A 34. oldal alján lévõ képhez kapcsolódó kérdés: A hírlapok õse az ókori Rómában kiadott Acta diurna Urbis (A város napi közleményei) címû kéziratos formában terjesztett lap volt (kr.e. 59). Gyakorló feladatok (37. old.) 1. Lehetséges megoldások: A beszélõ delfin megjósolja a jövõt Kanadai tudósok találtak egy delfint, amelynek különleges képessége van. Képes megjósolni a jövõt. Próbára tették már többféle módon a jósló delfint, de nem tudtak kifogni rajta. Különlegességének kulcsa agyának barázdáltságában rejlik. A delfinnel való kommunikációhoz is különleges képességekre van szükség. Egyetlen gondozója, aki már pici kora óta foglalkozik vele, kézjelek segítségével kommunikál az emlõssel. Elfújta a szél a csivavát Vasárnap este nagy, orkánerejû vihar söpört végig az országon. Egy figyelmes és meglepett olvasónk egy fotót küldött szerkesztõségünknek, amelyen egy kis csivavát repített a szél a magasban. Megtudtuk, hogy a kutyának a repüléstõl nem lett semmi baja, csak a nyakörvét veszítette el valahol a 3 km-es kiránduláson. 2. Lehetséges megoldás: Egy japán vasúttársaság bevezetett egy új arcfelismerõ szoftvert, amely a dolgozók mosolyának intenzitását méri. Arra gondoltam, hogy megkérdezem a dolgozókat, miként fogadták ezt az új kezdeményezést. A vasút épülete eléggé ridegnek és komornak tûnt, mint amilyenek általában az ilyen várótermek szoktak lenni. Volt benne néhány pad, amelyen fáradt utasok várták a következõ vonat indulását. A vasutas dolgozókat a váróteremben kaptam mikrofonvégre. Üdvözlöm, Uram! Beszélgethetnénk egy kicsit a most bevezetett mosolyt mérõ masináról? Egyáltalán nem tartom jó ötletnek. Sõt, fel is vagyok háborodva! Mondja, miért? Tudja, ilyen képtelenséget is csak a fõnökök találhatnak ki. De tulajdonképpen mi a gondja ezzel a géppel? Nézze, mi dolgozni járunk ide! Nem azért, hogy jól érezzük magunkat, és mosolyogjunk ok nélkül. Mi van akkor, ha rossz napunk van? Na, szerintem maradjunk is ennyiben. Megyek vissza dolgozni, mert nem haladok így sehova sem. Viszontlátásra! Köszönöm a beszélgetést. További szép napot kívánok! Kedves Olvasóim! Ezzel a rövidke riporttal szerettem volna kideríteni, hogy vajon hogyan vélekednek a vasúttársaság dolgozói a mosolymasinával kapcsolatban. Önök örülnének egy ilyen ötletnek? Én bevallom, nem örülnék. Akkor már azt sem engedhetném meg magamnak, hogy bal lábbal keljek fel? 3. A diákok vélemény- és szövegalkotására épülõ feladat. Lehetséges szempontok az ellenõrzéshez: A bírálat feladata, hogy adjon hû képet a mû egészérõl. Érdemes elõször nagyon röviden összefoglalni a mûvet. Írásunkat úgy lehet jól elkészíteni, ha van rátekintésünk a mûre és annak környezetére. Ehhez ki kell választanunk egy szempontot. A bírálat akkor jó, és éri el a célját, ha elolvasása után tartalmas és világos kép alakul ki a mûrõl az olvasóban. A bírálat ismertetõ része rendszerint jelentõs terjedelmet foglal el a recenzió egészébõl, ezért nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne csak ismertessük a könyvet. A bírálat figyelemfelkeltõ írás is, sõt jó, ha kedvet kelt a könyv elolvasására. A bírálatot úgy kell megírni, hogy az olvasóban ne keletkezzen kétség az iránt, hogy a bírálat írója alaposan elolvasta a könyvet. (Vannak tapasztalt, rutinos szakemberek, akik képesek jó bírálatot írni, akár a könyv elolvasása nélkül is, a mû tartalomjegyzéke, irodalomjegyzéke alapján.). A könyvekben, szinte mindig vannak kisebb nagyobb ténybeli tévedések is. Ezeket könnyen észrevehetjük, és bírálatunkba bele is írhatjuk. Fontos azonban, hogy ne csak elsõsorban a hibákat keressük. A bírálatban érdemes szólni a szerzõ stílusáról, a 9

10 mû megformálásáról (pl. "könnyen olvasható", "olvasmányos", "nehézkes", "körülményeskedõ" etc.). Ha fordításról írunk, akkor szóljunk a fordítás minõségérõl is. Állításainkat példákkal illik alátámasztani (meg lehet adni az oldalszámokat is). Emeli a bírálat értékét, ha írunk a könyv küllemérõl is. Írhatunk a könyv bibliográfiai adatairól is. Törekedjünk arra, hogy írásunkban ne legyen bõbeszédû. (forrás: 4. A diákok kreativitására és szövegalkotására épülõ feladat. 5. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 6. Lehetséges megoldás: Nagyon tetszett a szép full HD kép. Jól keverték a hangot is. Csak gratulálni tudok. De mégis a sok jó között felfedeztem egy hibát. Túl sok volt az elején a bevezetõ videó. Szerintem ez nem igazán jó, mert elalszanak az emberek rajtuk. Bejegyzés: egy rajongó. 7. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 8. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 9. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 10. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható. 11. Minden, a feladatmeghatározásnak megfelelõ válasz elfogadható Jegyzet: személyes hangvételû írásmû. Tömör mûfaj, melynek témája lehet hétköznapi is. Egyetlen kiinduló esemény kapcsán fejti ki gondolatait a szerzõ. 2. Hír: egy közérdekû eseménnyel kapcsolatos rövid, tárgyilagos közlés. A hat alapkérdésre válaszol: mikor, hol, ki, mit csinált, hogyan és miért. 3. Bírálat: tájékozató és véleménykifejtõ mûfaj. Célja a közönség figyelmének felhívása a mû megjelenésére és az alkotás értõ, elemzõ kritikája. 4. Riport: az újságíró egyéni nézõpontjából megírt, az életbõl merített beszámoló. Kevert mûfaj, található benne helyszínleírás, dialógus, cselekmény szereplõkkel, konfliktussal. 10

11 Kommunikáció összefoglalás (40. old.) 1. A kommunikáció az emberek közötti viszonyok szervezõdésének eszköze. Olyan folyamat, melynek során gondolatok, információ állandó cseréje zajlik. A jelek többsége egy-egy nagyobb rendszerbe, jelrendszerbe illeszkedik. Ezeket a jelrendszereket használva az ember egész élete során ad és fogad jelzéseket, vagyis kommunikál. A kommunikáció a társadalmi élet egyik alapjelensége, nélküle társadalmi élet nem képzelhetõ el. 2. A kommunikációhoz szükséges egy feladó, aki közölni szándékozik valamit, és kell hozzá egy befogadó is, aki fogadja a feladó üzenetét. Kell hozzá egy kód, melynek segítségével üzenetté formálja a feladó a közlendõjét. A két fél közötti kapcsolatot egy csatorna biztosítja, amely lehet levegõ, telefon stb. Ahhoz, hogy a befogadó megértse a feladó által küldött küldött jeleket, dekódolnia kell az üzenetet, ehhez pedig közös elõismeretekkel kell rendelkezniük a valóságról. A kommunikáció mindig valamilyen beszédhelyzetben történik, amelyen az üzenetváltás körülményeit értjük. Hétköznapi szituáció: Elemér reggel telefonon jelentette be a fõnökének, hogy belázasodott, s így nem tud bemenni a munkahelyére. Beszélõ: Elemér; Hallgató: a fõnöke; Csatorna: a telefon; Üzenet: nem megy dolgozni; Beszédhelyzet: közös munkahelyen dolgoznak, Elemér beosztottja a fõnökének. 3. A kommunikáció funkciói: tájékoztatás, érzelemkifejezés, felhívás, kapcsolatfenntartás, értelmezés, poétikai funkció. Az állatok közléseiben meglévõ kommunikációs funkciók: tájékoztatás, érzelemkifejezés, felhívás, kapcsolatfenntartás. Az állatok közléseibõl hiányzó kommunikációs funkciók: értelmezés, poétikai funkció. 4. Az eredményes közlés feltételei: a feladó és a befogadó rendelkezzen közös elõismeretekkel, közös tudással és közös nyelvvel; a beszélgetõ felek mûködjenek együtt, értsék meg egymást; az üzenet hihetõ, elfogadható legyen; a nyelvi és nem nyelvi jelek összhangban legyenek egymással (e jelzések kiegészíthetik, helyettesíthetik a közlõ mondanivalóját). 5. Az ilyen beszédmód jellemzõje, hogy a beszédpartnerek elbeszélnek egymás mellett. Ilyenkor hiányzik a sikeres kommunikáció egyik fontos feltétele: a beszélgetõ felek együttmûködése. Vagyis a beszédpartnereknek törekedniük kell arra, hogy megértsék egymást, és alkalmazkodniuk kell a beszélgetés céljához is. 6. A médiahatás- vizsgálatok legtöbbször két médium hatását tartják különösen veszélyesnek: a tévé és a számítógép. E két médiumot gyakran állítják szembe a könyvekkel és a színházzal, hiszen ezek függõséget okoznak. A kutatások megállapították, hogy nem lehet egyértelmû megállapításokat tenni ebben a kérdésben. Ennek okai: a médiahatást nem lehet elválasztani más társadalmi tényezõktõl, csak korlátozottan és áttételesen érvényesülhet, és a médiahasználó tudatos felhasználóvá válik, és maga alakíthatja a tömegmédiumok tartalmi kínálatát. Fontos, hogy teret kapjon a társadalom ahhoz, hogy újraértelmezzen bizonyos alapvetõ értékeket, szokásokat. Ebben nagy szerepe van a médiának, hogy mi a felelõsség, mi a kockázat, miért van fontos szerepe az iskolának és a szülõnek a nevelésben stb. Ezért is van szükség a médiahatásokról szóló vitáknak, hiszen ezeken keresztül kap meg sok információt a társadalom az önmegismeréshez, és segítséget ahhoz, hogy döntéseket hozzon saját sorsáról. A tömegkommunikáció nem csak véleményalkotásunkat befolyásolja, hanem nyelvhasználatunkat is. Sajtó, televízió, rádió: igényes szóhasználat, világos mondatszerkesztés és szövegformálás, színes változatos, gyakoriak az érzelmi töltésû szavak, mondatok, hatáskeltõ elemek használata. Hátránya, hogy bizonyos szavak használata kedvezõtlenül befolyásolja a köznyelv szóhasználatát (divatszavak, közhelyek, terjengõs kifejezések, képzavar. SMS, internet: sok rövidítést használ, helyesírási szabályok háttérbe szorulnak, emotikonok, változatos írásjelek használata. Hátránya, hogy szûkül a szókincs, romlik a helyesírás, pongyolábbá válik a nyelv. 7. Az összehasonlító elemzésben meg kell jelennie a könyvben található ismeretanyagnak. 8. Minden olyan szöveg elfogadható, amely magán hordozza a glossza jellemzõit. Formáját tekintve rövid, tömör, csattanóval záródó írásmû, amelynek hangvétele gúnyos. Címadására, témájára az ötletesség jellemzõ. 11

12 A nyelv mint jelrendszer (42. old.) 1. Több megoldás is elfogadható megfelelõ indokkal. Lehetséges megoldás: Mindenki ismeri a jelentésüket: D), E), I) Csak kevesen ismerik a jelentésüket: A), B), C), G) Ember által alkotott jelek: A), C), F), G), H), I) A természetben található jelek: B), E), H) Könnyen kitalálható a jelentésük: D), E), I) A jelentésüket meg kell tanulni: A), B), C), F), G), H) 2. A) térképészet B) latin betûs írás C) kotta D) gesztusnyelv E) vegyjelek 3. A diákok kreativitására épülõ feladat. 4. Dingidungi a jeleket nem a megszokott, társadalmilag elfogadott jelentésükben használja, hanem saját maga teremti meg a kapcsolatot a jeltest és a jelentés között. Így mondanivalóját rajta kívül más nem érti. Mivel a kommunikáció során a cél az, hogy megértsenek minket, nem célszerû egyedi kifejezéseket használni. Válasz Dingidungi megjegyzésére: Értelmezhetjük úgy, hogy D. találja ki a szavakat és jelentéssel is õ látja el õket. Szavai tükrözik D. gondolatvilágát. Aki a meghatározó, az uralkodó a beszélgetésben, az szabja meg a szavak jelentését. 5. Hangutánzó, hangulatfestõ szavak: 2., 8., 11., 14. Egyjelentésû szavak: 2., 6., 9., 12., 13. Többjelentésû szavak: 3., 4., 15. Azonos alakú szavak: 5., 7. Rokon értelmû szavak: 1., oldal A képhez tartozó kérdés Totemizmus: egy népcsoport rokonsága egy szertartásokkal tisztelt és tabunak tartott állatfajjal (totemmel). Egyes elméletek a totemizmust tartották a vallás eredetének. Ma már elvetik ezt. Ismérvei: egy embercsoport és egy másik természeti lény rituális kapcsolata; az emberek maguktól szimbolikusan totemektõl származtatják; a totemeket õsüknek, rokonuknak és védelmezõjüknek tekintik; a totemeket tisztelik, de nem imádják; a totem egy embercsoport címerévé vagy szimbólumává válik, az emberek magukat a totem segítségével nevezik meg, illetve különítik el. (forrás: Magyar Katolikus Lexikon) A totem mint a közösség õse a mana hordozója. Biztosítja a létfenntartást, meghatározza az ember életét. Totemizmus elõírásai nagyrészt tilalmi jellegûek (tabuk). Tilos a totemállatot elejteni és elfogyasztani, a szertartások vezetõit bántalmazni. A totemizmus nyomai csaknem minden ma élõ természeti nép hiedelemvilágában megtalálható (pl. óceániai törzsek). Gyakorló feladatok (47. old.) 1. a) zöld utat kap: engedélyt kap valamire, nyugodtan teheti azt, amit akar. veszi az adást: felfogja, megérti, hogy mirõl van szó. megtalálják a közös nyelvet: sikerül áthidalniuk a köztük lévõ ellentéteket. csak az erõszak nyelvén ért: csak durvasággal lehet rá hatni. A betû öl, a szellem éltet: ne fogjuk fel betû szerint a képletes kifejezéseket. Mondjam vagy mutassam?: Az ismert trágár kifejezés vagy gesztus elkerülésére jött létre a kifejezés. A durvaságából így sem veszített, a bizalmas társalgási nyelvben tréfásan elfogadható, minden más beszédhelyzetben kerülendõ. b) a jel szó az elõtag: pl. jelbeszéd, jelkép, jelnyelv, jelrendszer, jelmagyarázat, jelszó, jeltest. a jel szó az utótag: pl. életjel, hangjel, fényjel, személyjel, elõjel. c) Lehetséges megoldások: befogja a fülét: nem akar valamit meghallani, fülig pirul: zavarban van, rágja a fülét valakinek: erõsen nógatja. 12

13 2. 1. sor: 1) készenléti (stand by) kapcsoló a készülékeken; 2) információ; 3) súgó, részletesebb információ kérése; 4) valaminek a kedvelése; 5) figyelmeztetés bekapcsolása (pl. ébresztés); 6) valaminek a meg- vagy bejelölése; a levelezésben az olvasott leveleket jelöli; 7) a számítógép billentyûzete elõjön, és lehet vele írni; 8) a jelölés internetes vásárláskor azt jelenti, hogy valamit meg szeretnénk vásárolni; szerepelhet még mellette a kosárba kifejezés is 2. sor: 1) a kukac címekben szereplõ jel, e-pont; 2) szöveg kivágása; valamint ennél a jelölésnél lehet levágni egy papírrészt; 3) veszélyt jelölhet, figyelemfelhívásra szolgálhat; a levelezésben az olvasatlan leveleket jelöli; 4) a dollár pénznem jele; 5) mappák jelölése; 6) hímnem; 7) nõnem; 8) nagyítás; keresés; részletek megtekintése; keresés egy weboldalon 3. sor: 1) visszajátszás, visszatekercselés; 2) lejátszás, elõretekercselés; 3) gyors tekercselés elõre; 4) szünet, egy pillanat megállító gomb (pause); 5) gyors tekercselés vissza; 6) rögzítés; a felvétel elindítása; lapozás a dokumentum végére; 7) weboldal letiltása; 8) a mozgáskorlátozottság jele 4. sor: 1) a képnézet növelése; 2) a képnézet csökkentése; 3) léptetés le; 4) léptetés balra; 5) léptetés fel; 6) léptetés jobbra; 7) segítség kérése; 8) ha piros színû akkor orvosi ellátó hely, ha zöld akkor gyógyszertár; az interneten jobb javaslat, fordítás adása 5. sor: 1) egy böngészõben megnyitja a kezdõoldalt; 2) mentés a számítógépen; 3) mentett állomány visszatöltése; 4) telefon; 5) a hang bekapcsolása; 6) a hangerõ növelése; 7) a hangerõ csökkentése; 8) a bejegyzett védjegy jele 6. sor: 1) az egér jelölése a számítógépen; 2) levelezés; küldés ben; 3) videó elindítása, bekapcsolása; 4) leállítás; 5) a nyitva lévõ ablakot be lehet vele zárni; a levelezéskor törölni lehet vele; 6) újrahasznosított alapanyagokból készült termék; 7) egy objektum zárolása, véglegesítése (a véletlenszerû módosítás megakadályozására); 8) a copyright (szerzõi jog) jele 3. a) A, macská, -k, több, mint, száz, hang, jel, segít, -ség, -é-, -vel, kommunikál, -nak; Test, beszéd, -ük, -et, az, ember, -ek, sok, -szor, félre, ért, -ik b) Például: Az alanyt és az állítmányt számban, személyben egyeztetjük egymással. A magyarban a birtokost a birtokhoz kapcsolódó személyjellel jelöljük. A magyarban a szórend nem kötött, hanem a kommunikációt segíti. Figyeljünk arra, hogy nyelvtani, és ne helyesírási szabályok hangozzanak el! 4. megint, felvágott, orgona, idomára, sejt, üstök, háló, felment, amazon Valódi homonima: megint, orgona, háló, sejt Nyelvtani homonima: felvágott, idomára, üstök, felment, amazon 5. Minden jó megoldás elfogadható, amely helyes az idegen nyelven. 6. Hangulatfestõ szavak: tipeg, bamba, gügye, pottyan Hangutánzó szavak: Egyjelentésû szavak: Többjelentésû szavak: Azonos alakú szavak: dobban, brummog, cincog zongora, talán, helység, telex, leány, kémia, mikrofon, teve, mily, taxi, persze vad, gerinc, kormány, szám, por, láb, ibolya, hét, kosár, fel, egér sejt, szem, dob, szám, orgona, bár, sír, karom, vajon Ismeretek az emelt szintû érettségihez (49. old.) 1. Példák: sárkány, koponya. Azért használják ma is õket, mert a szimbólumok képesek olyan összetett elvont fogalmak, gondolatok, érzések, érzelmek képekké, jelekké való leképezésére, amelyeket az összetettségük és elvontságuk miatt nem vagy csak nehezen lehetne szavakban kifejezni. Minél egyszerûbb egy jelkép vagy szimbólum annál több információt tud magában tárolni. 2. A választott témáról készített kiselõadás ismérvei: valóban legyen rövid, a diák ne vesszen el a részletekben; legyen látványos, kapcsolódhat hozzá kép, grafikon, táblázat; Power point-os bemutatót is lehet készíteni hozzá, amivel látványosabbá tehetõ az elõadás. A tanuló az elõadást szabadon adja elõ, csak néha-néha pillantson bele a jegyzeteibe. 13

14 A magyar nyelv hangrendszere (50. old.) 1. Helyes sorrend: 2., 3., 4., Helyes sorrend: m, k, p, t, i, u 3. A kiáramló levegõ útja a hangszalagokon (húrokon) és üregeken (mint a hangszer üregein pl. a gitár dobján) keresztül vezet. Ezek az üregek felerõsítik a rezgést. 4. Hideg november csípõs szele jõ, Zöld gyep, árnyas erdõ, búcsú néked, Miatta most minden mezõ kopár, Búcsú néked, vidám, nyári lagzi, Oda az enyhe, õszies idõ, Megtört szívvel semmi mást nem kérek, S elmúlt a Nyár. [...] Csak hogy hapci!!! Az orrüregbõl nem tud távozni a levegõ, ezért az orrhangok helyett a náthás beszélõ a nekik megfelelõ szájüregi párjukat ejti: n > d; m > b; ny > gy. Gyakorló feladatok (53. old.) 1. A fonéma a nyelv legkisebb egysége, melynek jelentésmegkülönböztetõ szerepe is van, és amely beszédünkben hang, írásunkban betû formájában jelenik meg. A betûk nyelvünk hangjainak írott vagy nyomtatott jelei. x, y, w Mert az i í, u ú magánhangzópár képzése csaknem teljesen azonos, csak az idõtartam változik. Az a á, e é magánhangzópár esetében a két hangot nem ugyanolyan módon képezzük. Az é rövid párja a legtöbb nyelvjárásban jelentkezõ zárt ë, az á rövid párja a palóc a. Idegen nyelvekben is szerepelnek. Az ly kiejtése ma már nem különbözik a j-tõl, de eredetileg a betûkapcsolat egy másik hangot (a palatális l hangot) jelölt. Ma már csak a palóc nyelvjárásban ejtik. Ugyanígy az ë is önálló fonéma volt, és ma is az sok nyelvjárásban. 2. bamba uccu hömpölyög könyörög bozontos szemtelen, neveletlen vágány fényképész tekereg piknik 3. Lehetséges megoldások: Háromlépcsõs átalakítás: néz > méz > máz > máj fon > fen > ken > kel tûr > tûz > fûz > fõz lop > lép > lék (szép) > szék Négylépcsõs átalakítás: fakó > bakó > baka > basa > busa kacsa > kacsó > karó > káró > báró velõ > verõ > Vera > vára > pára kávé > káva > kába > bába > baba Ötlépcsõs átalakítás: terít > teret > keret > köret > köpet > köpeny vagy terít > kerít > körít > köret > köpet >köpeny 4. a) Ha azt akarod, hogy a kúra hasson, ne feküdjél hason! Ne törd a fejed, helyette inkább a tehenet fejjed! Utálom a káposztaféléket! Nem kell a kel, érted?! Amíg szólt a kardal, Antigoné võlegénye leszúrta magát egy karddal. b) Lehetséges megoldások: Ez a hurok túl nagyra sikerült. A húrok elpattantak a sok gyakorlástól. A repülõgép szúnyogot irt. Kati levelet írt. Éva néni 80 éves, már koros. Már kóros ez az állapot. A kisgyerek diót tör. Ez a tõr nagyon éles. 14

15 A piacon sok az áru, lehet válogatni. Nagyon magas árú ez a szekrény, nem tudjuk megvenni. Pisti elöl megy, hogy hamarabb megérkezhessen. A potyautas elfut a kalauz elõl. 5. Lehetséges megoldások: kulcscsomó, filctoll, meggyszem/meggyszár/meggyszósz, hajtsál, bolyongtam/hangtan/rengtél, gyöngytyúk, rendteremtés/mondtál, pontyfilé 6. kitûnõ, kulturális, mellõl, metafora, dicséret, ígéret, hirdetés, vigasz, híradó, kíváncsi, eltûnik, elõször, valószínûleg, hirtelen 7. a) A szabályostól eltérõ szavak kijavítva: tilos, egyenesen, egyáltalán, maradni, szaladni, játszani, látszani, használni, hangoskodni, okoskodni, mesélni, zenélni, egymásnak b) A szöveg Gomulka ejtésmódját utánozza, aki hangosan beszél, igyekszik határozottan hangsúlyozni és nem figyel oda a pontos ejtésmódra. Így a beszédmódja által festi le a költõ az erõszakoskodó Gomulka házmester alakját. 15

16 A hangok találkozása a beszédben (55. old.) 1. Ahogy írjuk Ahogy ejtyük hallgat látszat különbözõ közömbös hordta tea angyal tévhit kisebb csúszda lélegzik hagyja higgye halgat láccat külömbözõ közömbös horta teja anygyal téfhit kissebb csúzda lélegzik haggya higgye 2. Egyre gyakrabban tapasztalják a tanárok, hogy a diákok vitába szállnak velük, ha igazságérzetük azt diktálja. Ezt vannak, akik nem szeretik, míg mások mosolyognak az igazáért lelkesen küzdõ tanulón. A legtöbb pedagógus azonban tudja, hogy a diákok vitázó készségét kiválóan hasznosíthatja a tanítási órán. Ha többször kezdeményez vitát egyes témákban, ezzel fejleszti a hallgatók gondolkodási és kommunikációs képességeit. 3. Mély: jár, a, Hold, lámpabolt, ott, volt, sok, folt, annak, van, ágya, lámpa, alatt, párna, gyúl, az, árnya, fák, lát, csurog, ránk Magas: ezüst, cipõben, légi, fönn, mind, függönyön, kék, égi, fejénél, ég, feje, felhõ, fény, megnõ, itt, lenn, is, messze, néz, le Vegyes: kigyúl, lakik, aki, mikor, árnyékok, elalszik, lámpaméz Gyakorló feladatok (58. old.) 1. Zöngésség szerinti részleges hasonulás Írásban jelöletlen Írásban jelölt halaszd, foghúzás, népdal, elégtétel, kalóztámadás, vörösbegy kesztyû, szitkozódik Képzés helye szerinti részleges hasonulás pinty, azonban közömbös anyja fejjel, nézze, ebben, akkor, fémmé Teljes hasonulás Összeolvadás aratjuk, maradjatok, mulatság, metszet nebáncsvirág Rövidülés Kiesés Megnyúlás állhatatos, jobbra, bennfentes ormány, bensõséges röntgen, elküldte, ijesztget kacsingat utána, egyes 2. esd, labda, aztán, hágcsó, lélegzik, kapzsi, különb, mindjárt, ósdi, rögtön, játszik, sápadt, csúszda, tépdes, küszködik, lagzi, megbotránkoztat, menyegzõ, bicikli, különben, lökdös 3. Részleges hasonulás: végignézte, elhatározta, színpadon, színpadról Összeolvadás: tetszett, játszanak, megunja 16

17 4. Magas hangrendû Mély hangrendû Vegyes hangrendû gebe, mén ló paripa épület ház viskó, kulipintyó, kastély növendék tanuló, hallgató diák könyv olvasmány iromány, írásmû 5. Magas Mély Vegyes erény arany irány rege rágó, rugó rigó étel utál ital szelíd, szõlõd, szülõd szalad szolid 6. Minden, a megadott szempontoknak megfelelõ megoldás elfogadható. 17

18 Hangtan Összefoglalás (60. old.) 1. A b hang esetén: A tüdõbõl kiáramló levegõ elõször eljut a gégefõben található hangszalagokhoz. Mivel zöngés mássalhangzóról van szó, a hangszalagok zártak, a kiáramló levegõ megrezegteti õket. Ezután a levegõ eljut a garatüregbe, majd a garatból a szájüregbe. A lágy szájpadlás felemelkedik, ami lehetõvé teszi azt, hogy a levegõ a szájüregbe kerüljön. Ezután lezárjuk a levegõ útját a két ajkunkkal, majd a zárat hirtelen felpattintjuk, és kiengedjük a levegõt a szájból. Az û hang esetén: A tüdõbõl kiáramló levegõ elõször eljut a gégefõben található hangszalagokhoz. Mivel magánhangzóról van szó, ejtéskor a hangszalagok zártak, a kiáramló levegõ megrezegteti õket. Ezután a levegõ a garatüregen keresztül a szájüregbe kerül, ahonnan akadály nélkül távozik. Az û hang esetében nyelvünk függõleges mozgása szerint a felsõ állásban van, míg vízszintesen a szájüreg elöl lévõ részében mozgatjuk. Ajkainkkal kört formálunk. 2. A fonéma a nyelv legkisebb egysége, melynek jelentésmegkülönböztetõ szerepe is van, és amely beszédünkben hangként jelenik meg. 3. A magyar nyelvben a szótõ hangrendje határozza meg a toldalékok hangrendjét. Tehát magas hangrendû szóhoz magas, mély hangrendû szóhoz mély hangrendû toldalék járul (pl. táskában, levegõben). Vannak háromalakú toldalékok is, amelyek az ajakmûködés szerint is illeszkednek (pl. zenéhez/levegõhöz/anyához). 4. Teljes hasonulás esete akkor áll fenn, ha az egymás mellé kerülõ mássalhangzók egyike teljesen hasonló lesz a másikhoz. A részleges hasonulás esetében két szomszédos mássalhangzó csupán egy eltérõ vonásban, tehát csak részben lesz hasonló a másikhoz. Az összeolvadás során két egymás mellé kerülõ hang az ejtésben egy harmadik hanggá egyesül. 5. Rövidülés esetén a rövid mássalhangzó mellett levõ hosszú mássalhangzót is röviden ejtjük. Kiesésrõl akkor beszélünk, ha kettõnél több különbözõ mássalhangzó torlódik össze, és a hangcsoport középsõ tagja az ejtésben kiesik. 18

19 A szavak felépítése: a szóelemek (61. old.) 1. szóalak szótõ toldalék pl. ablak, fá- képzõ jel rag pl. -ni pl. -t/-tt pl. -ban 2. a) az, olaj, nem, kever, -ed, -het, -ik, a, víz, -zel két, dudá, -s, nem, fér, meg, egy, csárdá, -ban b) A dudá- jelentése ugyanaz, mint a duda szóé, a -zel pedig a -val/-vel toldalék teljes hasonulásos alakja. Jelentése: valakivel, valamivel együtt, valaminek a társaságában. Az -ed- a visszaható ige képzõje, a -het lehetõséget jelzõ igeképzõ, az -ik E/3. személyt, jelen idõt kifejezõ igerag, a csárdájelentése ugyanaz, mint a csárda szóé, a -ben határozórag jelentése: valaminek a belsejében. Míg a dudá- és csárdá- jelentése valódi, fogalmi jelentés, a toldalékok csak viszonyt jelölnek. 3. a) Szótõ Képzett szó Változott- e az eredeti szó szófaja? Igen csavar csavargat X árt ártatlan X cserél cserélget X ház házikó X nyom nyomda X sok sokall X tenyér tenyérnyi X él éldegél X piros pirosas X kér kérvény X okos okoskodik X b) Lehetséges megoldások: dühöng, fogantyú, keveredik Gyakorló feladatok (65. old.) 1. Tõmorfémák Toldalékmorfémák Nem Szabad szótövek ebéd, után, sajnos, a, zuhog, esõ, miatt, nem, el szelíd, part, andalog Kötött szótövek men-, pock-, tav- -ó, -t, -ünk, -ít, -ett, -unk, -kal, -cska, -já, -ra, -ni 2. tanulnék: tanul (szótõ) + -né (feltételes mód jele) + -k (igei személyrag) Sokkal több fizikát tanulnék, ha lenne idõm. tanulnák: tanul (szótõ) + -ná (feltételes mód jele) + -k (igei személyrag) Õk is szívesen tanulnák az újságírást. tanulnom: tanul (szótõ) + -n (igenévképzõ) + -om (igei személyrag) Tanulnom kell a matekot. tanulnám: tanul (szótõ) + -ná (feltételes mód jele) + -m (igei személyrag) Tanulnám én, ha érteném. 3. a) vigyáz ná nk: kép e i: néz eget té tek: feled ékeny ség é ben:

20 leg vidám abb an: húg ocská m nak: fel világ os ít has s uk: az ok ért: meg kér het né m: szél lel bé l el t: b) ökl öm nyi: me het né k je (van): hossz abb ít ás: rég ebb i: természet ben i: talál om ra: meg sok szor oz: Lehetséges megoldások: : osztályoméból : halászati : fõvárosiakat : szentségtelenít : vadászatokat *: kertészeteimé *: házastársi *: felemások 5. fest Æ fessétek hisz Æ hittél volna mond Æ mondd, mondjad megy Æ menjenek játszik Æ játsszunk 6. pl. virágaimból feleljetek pl. kérhetnéd látottakat pl. megírhatták jobbiké 7. Nem bízom azokban, akik már egyszer becsaptak. Több kérdésben nem értettünk egyet. Ha indulatba jön, nehezen nyugszik meg. Jó lenne, ha mindnyájan elolvasnák, amit kértem. Szívesen olvasnék most valami izgalmas könyvet! Jó lenne, ha a gyerekek végre békén hagynák azt a macskát. Annyira szeretem a focit, hogy egy meccset sem hagynék ki a tévében. 8. az-ó-ta, ba-rá-ta-i, szét-á-zik, must-rál, rém-á-lom, saj-ná-lom, ha-lá-szat, i-de-s-to-va, tá-vo-zik, táv-irat, pén-zért, pénz-é-hes, a-la-gút, e-gye-lõ-re, u-gyan-is, leg-a-lább, ki-lo-gramm, strand, Soós, madzag, ar-chí-vum, lo-pó-dzik, bri-dzsel, bridzs-dzsel, Ily-lyés, Fi-scher, Beat-les, légy-ott, ko-o-pe-rál, ta-xi, fi-a-i-é 9. Lehetséges megoldások: I D K A E K E R B A R A C K A E D A NY Ú L T R M M É G A R A NY É R A G 20

A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.)

A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.) A kommunikáció fogalma, tényezõi és funkciói (8. old.) 1. a) Lehetséges megoldások: információ, számítógép, chat, beszélgetés, kapcsolatok, társak, internet, üzenet b) Egy kisgyereknek például arról beszélhetünk,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás Felvételi előkészítő magyar nyelvből 1. foglalkozás SZÖVEG BESZÉD Mondatok Szószerkezetek Szavak Szóelemek Hangok N Y E L V A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét jelent.

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára

FELADATLAP az ÉDES ANYANYELVUNK nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára "A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó." KAZINCZY FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára Sátoraljaújhely 2003. 1.

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc A jelö lt kó dszá ma: Državni izpitni center *P151A10312* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2. feladatlap Művészi szöveg(részlet) elemzése 2015. június 1., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől! A levél Olvasd el! A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartalmaz a téma kifejtésén kívül

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben