ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére"

Átírás

1 OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére Tárgy: Az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az iskoláknak a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet értelmében módosítani kellett pedagógiai programjukat, december 31-ig. A módosítás kiterjed a kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó elemek erősítésére, a kiemelt fejlesztési feladatok című fejezet kiegészül az EU tagságból adódó feladatokkal. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 133. (1) bekezdése szerint ötödik-hatodik évfolyamra vonatkozóan a nem szakrendszerű oktatás megszervezését is ki kellett dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a kötelező tanórai foglalkozások 25-50%-át erre kell fordítani (felmenő rendszerben). A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 132. (7) bekezdése szerint az iskolák a pedagógiai programjukat szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják. Mindkét törvényi változás bevezetésének időpontja szeptember elseje. Az iskolák elkészítették a szükséges módosításokat, mely mindenre kiterjedő igen alapos munkát kívánt a tantestületektől. Határozati javaslat Dorog Város Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola módosított pedagógia programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr Tittmann János polgármester Dorog, január 11. Jászberényi Károly s. k. 2

2 3

3 4

4 Az Eötvös József Általános Iskola Dorog város legfiatalabb oktatási intézménye, mely októberében kezdte el működését. Az alapító okiratban az I. sz. Általános Iskola elnevezést kapta, egy év múlva, 1986-ban vettük fel Eötvös József nevét. Névadónk, aki sokoldalú tevékenységével - művelődéspolitikus, vallás-és közoktatási miniszter, irodalmár - korának meghatározó egyéniségévé vált. Munkásságának legfontosabb érdeme volt, hogy a korszak követelményeihez igazodó, a hazai viszonyokat figyelembe vevő polgári közoktatást próbált megteremteni. Ezen törekvések bizonyos értelemben tetten érhetőek a jelen kor oktatási reformjában is. A ma iskoláját építő pedagógusok számára hitet adhat elszántsága, az iskolázottabb, műveltebb magyarságért tett erőfeszítései. Ki életét magasabb célnak szenteli, ne várja, hogy önmaga fogja élvezni a gyümölcseit, sok idő kell, míg az emberiség mezején a mag, melyet elhintenénk, gyümölcsöket hozhat, s életünk rövidebb, mint hogy ezt elérnénk, bizonyos csak az, hogy semmi jó, mit tevénk, elveszni nem fog, hogy minden mag, melyet elhintettünk meghozza termését, s ez elég jutalmul. (Eötvös József) 5

5 6

6 Tartalomjegyzék Az iskola arca...9 Az iskola helye a városban...9 Beiskolázás...9 Az iskola működése, eredményessége...9 Közművelődési feladatok...10 Preambulum...11 Jogi státus...11 Személyi feltételek...11 Tárgyi - dologi feltételek...15 Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés...16 Az iskola kapcsolatai...16 Az iskola nevelési Terve...18 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...18 A képzés rendszere...31 Képzés szakaszai...31 Képzési specialitások...33 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...37 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...39 A beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek...46 A tehetség, képesség kibontakoztatását, valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program...46 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok...48 A szociális hátrányok enyhítése...49 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere...50 A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei57 Egészségnevelési, egészségfejlesztési program

7 Alapelvek, célok A prevenció (megelőzés) területei Egészséges életmód kialakítására irányuló módszerek A nevelői magatartással, intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok Környezeti nevelési program...64 Alapelvek, jövőkép, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Egyéb tevékenységek Anyagi erőforrásaink Kommunikáció A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések beszerzésének ütemterve Kis létszámú osztályok eszközigénye A tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei...72 Nyilvánosság, érvényesség...73 Óratervek...3 8

8 AZ ISKOLA ARCA Az iskola helye a városban Iskolánk az eltelt húsz évben kialakította sajátos arculatát. Emelt szintű képzései, művészeti nevelése, a legkülönbözőbb szaktárgyi versenyeken elért eredményei elismertséget váltott ki a városban és a határain túl is. A végzett diákok kötődése, az intézmény életében történő későbbi bekapcsolódásuk büszkeséggel tölt el bennünket. Beiskolázás A Közoktatási törvény által biztosított szabad iskolaválasztás elve érvényesül. A tanulók felvételénél a szülői kéréseket megpróbáljuk kielégíteni, amellett hogy bizonyos helyzetekben a beiskolázási körzeteket is figyelembe kell vennünk. A beiskolázás módját, valamint a beiskolázási körzeteket Dorog Város Képviselőtestülete 62/2001.(IV. 19.) sz. határozata szabályozza. Az iskola indításánál is célként fogalmazódott meg a kiemelt oktatási területeken tehetséges tanulók felvétele, mely célunk azóta sem változhatott, hiszen ezen képzések alapfeltétele a válogatás. Ezzel természetszerűen együtt jár a más településről érkező tanulók fogadása is. Amíg ez nem válik a helyi igények kielégítésének kárára, ez teljesen természetes helyzet, a mai magyar beiskolázási gyakorlattal megegyezőnek tartjuk. Az így idejáró tanulók sikereire, eredményeire a városnak is büszkének kell lennie. Kis létszámú osztályba kerülnek elhelyezésre a szakvélemények alapján fejlesztésre szoruló gyermekek. Az osztály maximális létszáma 15 fő. Az iskola működése, eredményessége A nevelő oktató munka sikerességének megítélése igen nehéz, összetett feladat. A hozzáadott értékek, a nevelési gondok megoldása, a pozitív személyiségjegyek kialakítása, a közösséggé formálás mellett igen fontosnak tartjuk a jó tanulmányi és sporteredményeket, valamint a sikeres továbbtanulást. Utóbbiról elmondható, hogy zömében szakközépiskolai, gimnáziumi jelentkezésekben nyilvánul meg. Ezek között több megyei és országos hírű középfokú oktatási intézmény található, melyekben tanulóink megállják helyüket. Iskolánk rövid múltja ellenére szép 9

9 eredményekkel büszkélkedhet. Emelt szintű képzéseinknél ez természetes követelmény. A diákolimpiai versenyeken országos érmes helyezések egyéni és csapatsportágakban, olimpiai aranyérem lábteniszben, megyei döntős első helyezések sokasága, országos hírű tornákon, nemzetközi utánpótlás bajnokságokon való sikeres szereplések sora bizonyítja az elvégzett munka értelmét, szükségességét. Mint a város egyetlen szervezett keretek között működő utánpótlás bázisa bizonyította életképességét, hiszen tanítványaink közül sokan értek el sikereket más sportegyesületekben, első osztályú szakosztályokban. A német nyelv tanításában számtalan megyei versenyen elért helyezés és sikeres nyelvvizsga eredmény bizonyítja, hogy igény van a település német nyelvi hagyományainak ápolására, emelt szinten történő oktatására. Jelentős tanulmányi sikerek születtek: Magyar Kazinczy verseny országos döntős szereplések, országos levelező versenyek helyezései Matematika Zrínyi Ilona feljutásos verseny megyei helyezések, országos döntőbe jutott tanulók, országos 8. helyezés Természet és környezetismeret országos, megyei helyezések Történelem megyei 1. helyezés, további sikeres szereplések, országos történelmi versenyen (Lakitelek) kétszer 2. helyezés Rajz, képzőművészet megyei, országos, nemzetközi pályázatokon, kiállításokon való részvétel, az itt szerzett előkelő helyezések, egyéni és csoportos különdíjak Közlekedési ismeretek országos döntőn való részvétel Kompetencia mérések, melyeken az országos átlag feletti eredményeket értünk el. Közművelődési feladatok Iskolánk nemcsak külső megjelenésében jelentett üde színfoltot a lakótelepen, hanem működésével, szolgáltatásaival is megpezsdítette itt az életet. A város központi területein lévő kulturális intézmények távolsága miatt szükséges is, hogy különböző rendezvények szervezésével / kiállítás, könyvtár, lakossági fórumok / kielégítsük az ilyen jellegű igényeket. Ennek érdekében galériát alakítottunk ki, melyben folyamatosan tudunk kiállítani. Az eredeti alapító okirat a közművelődési feladatokat is tartalmazta, a jelenlegi nem, mi azonban úgy gondoljuk, folytatnunk kell ezeket a hagyományokat. 10

10 PREAMBULUM Jogi státus Eötvös József Általános Iskola 2510 Dorog Borbála ltp. 8. (1880 hrsz.-ú ingatlan) Tel. / fax.: 33/ , Fenntartó: Dorog Város Önkormányzata Dorog, Bécsi út 71. A többször módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta a 260 /2003. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat. Az iskola funkciója: nyolc évfolyamos általános iskola, emelt szintű testnevelés és német nyelvű oktatás, valamint kislétszámú fejlesztő osztály működtetése. Az Eötvös József Általános Iskola és Szülői Munkaközössége mint alapítók" létrehozták az Eötvös Alapítvány a Gyermekekért" elnevezésű alapítványt, melynek feladata többek között az oktatás tárgyi feltételeinek javítása valamint a kiemelkedő teljesítményt elérő és a rászoruló gyermekek támogatása, e szerint közalapítványként működik. A pedagógiai programot készítette az iskola nevelőtestülete. A pedagógiai program készítéséért felelős: Vig Attila igazgató. Személyi feltételek Az intézmény dolgozóinak jelenlegi létszáma 57 fő. Pedagógiai képesítéssel rendelkező, nevelő-oktató munkát végző főállású alkalmazottak száma 54 fő. Egyéb munkakörben foglalkoztatott főállású dolgozók száma 3 fő. Az iskola főállású pedagógusainak száma beosztás és képesítés szerint: 1 fő igazgató tanári végzettségű 1 fő igazgatóhelyettes tanári végzettségű 1 fő igazgatóhelyettes tanító végzettségű 11

11 14 fő tanító osztálytanításra 11 fő tanító napközi otthonos csoport vezetésére 21 fő tanári szaktanári feladatok ellátására 1 fő könyvtáros- tanár könyvtári feladatok végzésére 1 fő szabadidő szervező tanári végzettségű 1 fő fejlesztő pedagógus gyógypedagógus végzettségű 2 fő pedagógiai asszisztens tanítói végzettségű Egyéb munkakörben foglalkoztatottak beosztás szerint: 1 fő iskolatitkár 1 fő oktatástechnikus 1 fő gépkocsivezető A pedagógiai munka végzéséhez, ill. a tantárgy tanításához rendelkezésre álló nevelők: osztálytanítás 14 fő tanítói végzettség napközi otthon 10 fő tanítói végzettség 1 fő tanári végzettség magyar 2 fő magyar - orosz 1 fő magyar - történelem 1 fő orosz-könyvtár 1 fő matematika - fizika 1 fő matematika-fizika-számítástechnika 1 fő matematika-kémia 1 fő matematika-kémia-számítástechnika 1 fő matematika- technika 1 fő matematika-földrajz 1 fő történelem 1 fő német nyelv 2 fő angol nyelv 2 fő biológia-földrajz 1 fő biológia-testnevelés 2 fő 12

12 földrajz-testnevelés földrajz rajz háztartási ismeretek ének-zene testnevelés 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Pedagógusaink közül: egyetemi végzettségű közoktatás vezetői végzettségű 5 fő 2 fő Az iskola irányítási és szervezeti struktúrája igazgató általános igazgató helyettes tanulmányi és gazdasági igazgató helyettes alsós munk.köz. vez. matematika munk.köz. vez. osztályfőnöki munk. köz. vez. magyar munk. köz. vez. gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ügyviteli és technikai dolgozók diákönkormányzat vezető napközi tanítók szaktanárok osztályfőnökök ügyelet szaktanárok diákönkormányzat napközis nevelők Az iskola Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a részletes munkaköri leírások együttesen tartalmazzák az intézmény valamennyi dolgozójának feladatát. Az irányítás és ellenőrzés a mellékelt szerkezeti vázlat alapján történik. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Munkájának első számú segítői az igazgatóhelyettesek, akik az igazgatót távollétében - a munkáltatói és fegyelmi jogkör kivételével - teljes jogkörrel helyettesíthetik. A munka jobb szervezése és hatékonyabb ellenőrzése érdekében szerveződtek a munkaközösségek. Munkájukat, valamint a munkaközösség-vezetők feladatait részletes leírás tartalmazza. E mellett az éves munkatervek határozzák meg a konkrét teendőket. Munkaközösségek: osztályfőnöki, matematika, alsós, magyar. 13

13 A közvetett és közvetlen kapcsolatoknak elő kell segítenie a napi munkához szükséges információáramlást. Fontos a rendszeres visszajelzés, az alulról induló beszámolási kötelezettség, melyek lehetővé teszik az iskolában folyó munka teljes megismerését, a hibák azonnali korrigálását. Az iskolai események, eredmények megjelenítése, propagálása a szabadidő-szervező feladata. 14

14 Tárgyi - dologi feltételek m 2 -es az iskola főépülete, melyhez kapcsolódik az alkotóház, egy raktárépület, garázs, sportudvar (aszfaltos kézilabdapálya, salakos futópálya, távolugró helyek, műfüves röplabdapálya), parkosított terület, játszóudvar, aszfaltos tér. A főépület három részre tagolódik: A egység főzőkonyha B egység oktatási tömb C egység tornaterem, öltözők Az "A" egységben üzemelő konyhát 1996-tól vállalkozó működteti, aki biztosítja a tanulók étkeztetését, melyet az iskola éttermében bonyolítunk le. Az oktatási tömb kétszintes, melyből hasznos terület m 2, közlekedő tér m 2. Az itt található aula alkalmas iskolai ünnepségek, kiállítások és egyéb rendezvények megtartására. A főépületben találhatók még az irodák, oktatatástechnikusi szoba, szertárak, asztalos és lakatos műhelyek, büfé helyiség. Az iskolai büfét vállalkozó működteti. A főépület távfűtéses. Az iskolai hőközponton keresztül történik a szomszédos élelmiszerbolt fűtése is. Az öltözőkben hideg-meleg vizes tusolók vannak. Az alkotóház fűtése hőtárolós elektromos kályhákkal történik, a hideg-meleg víz biztosított. Az oktató munkához 22 tanterem áll rendelkezésre. Az egyéb oktatási helységek száma 6. Ezek: előadóterem, 1 technika, 1 háztartási-ismeretek tanterem, könyvtár, nyelvi labor és a leválasztással kialakított számítástechnika terem. Különálló épület az alkotóház, mely egy tanteremből, korongozó helyiségből, szertárból, mellékhelyiségekből áll. A terem mérete, az épület állaga azonban nem felel meg egy oktatási épülettel szemben támasztott követelménynek. Fejlesztésre illetve felújításra szorul a sportudvar, szeretnénk a füves területeken különböző szabadtéri "munkahelyeket" kiépíteni. Az osztálytermekben fekete-fehér ill. színes televíziók, írásvetítők és diavetítők találhatók. Az oktatástechnikusi helységből működtethető a zártláncú videóhálózat, mely egy időben 3 különböző film vetítését teszi lehetővé. Iskolánk rendelkezik videokamerával, melynek segítségével rögzíthetők a bemutató órák és egyéb foglalkozások. Jól ki tudjuk használni iskolai rendezvények, műsorok, táborok eseményeinek felvételére is, amit kérés esetén az érintettek /szülők/ rendelkezésére bocsátunk. 15

15 Saját erőből ill. pályázati lehetőség kihasználásával felújításra került a nyelvi labor. A 20 tanulói hely és a nevelői asztal berendezéseit egy modern, a kor követelményeinek megfelelő rendszerre cseréltünk ki. Számítástechnika termünket az iskola aulájában leválasztással alakítottuk ki. Jelenleg 15 db számítógéppel, Internet csatlakozási lehetőséggel rendelkezünk. Az oktatás hatékonyságának érdekében feltétlenül növelni kell ezen eszközök számát. Az iskolai könyvtár alapterülete 50 m 2. A könyvek nagy része szabadpolcon kapott helyet, de helyszűke miatt szekrényekben és szaktantermi letétként is kerültek elhelyezésre. Ez indokolja a könyvtár bővítését. Az alapállományában, túlsúlyban szépirodalom van /44 %/, míg a szakirodalom, ill. ismeretközlő irodalom aránya csak 7 %-os szakonként. Szükséges az állomány további fejlesztése, különös tekintettel az oktatócsomagok, CD-ROMok, kézikönyvek, gyűjteményes munkák beszerzésére. A bútorzat cseréje megtörtént, további számítógépek beállítása, valamint az Internet-hozzáférés biztosítása szükséges. További fejlesztéseket kell alkalmazni az elavult, megrongálódott szemléltetőeszközök pótlására (pl. térképek, falitáblák.) Szükséges magnók, írásvetítők, diavetítők beszerzése, valamint az iskolai rádió működtetésének technikai feltételeit is javítani kell. Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés Intézményünkben reprezentatív szakszervezet működik, kollektív szerződés szabályozza a munkavállalók-munkáltató viszonyát, az érdekérvényesítés lehetőségeit. E mellett egy háromtagú Közalkalmazotti Tanács is funkcionál. A dolgozók nagy részét érintő ügyekben a szűkebb iskolavezetés mellett (igazgató és igazgatóhelyettesek) a munkaközösségek vezetőiből és az érdekképviselet vezetőiből (szakszervezet, Közalkalmazotti Tanács) álló grénium megbeszélést tart. Az iskola kapcsolatai, nyilvánossági csatornák Az iskola kapcsolatai 16

16 Iskolánk működése, működtetése megköveteli a szoros kapcsolat kialakítását a Városi Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal. A testületi üléseken és az iskolát érintő bizottsági üléseken rendszeresen részt veszünk. Szolgáltatásaival, szakmai tanácsadásával, a pedagógiai munka szervezéséhez és tervezéséhez nagy segítséget nyújt a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. A beiskolázási körzetünk miatt kiterjedt kapcsolataink vannak a város óvodáival. A tanulók zöme a Dózsa és Richter Óvodától jön, velük különösen szoros az együttműködésünk. Beiskolázás előtt szülői értekezleteken veszünk részt, ahol tájékoztatót tartunk iskolánk programjáról. Igény szerint nyílt napokat szervezünk, melyen bemutatjuk az itt folyó munkát az érdeklődő szülők számára. A tanév során kölcsönös látogatásokat és tapasztalatcseréket szervezünk az óvónők és tanítók között. Pedagógusaink folyamatosan egyeztetnek a városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, akik a szükséges vizsgálatok és foglalkozások eredményéről rendszeresen tájékoztatják iskolánkat. Leggyakrabban előforduló problémát a diszlexiás, diszgráphiás gyerekek képzése jelenti, ahol az esetek nagy részében szép eredményeket érnek el a szakemberek. A kislétszámú osztályokban a fejlesztésre szoruló gyermekek rendszeres vizsgálatát a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. Az iskolában folyó hitoktatás megszervezése a városi egyházközösségek bevonásával történik. Az órarend és a tanulói jelentkezések figyelembevételével zajlanak a katolikus és református hittanórák. Képzési specialitásunknak köszönhetően szoros a kapcsolatunk a Dorogi Sportegyesületekkel. A röplabda, kézilabda, labdarúgó, tenisz, birkózó és atlétikai szakosztályok utánpótlásának jelentős hányadát az emelt szintű képzésben részesülő tanulók adják. A zökkenőmentes együttműködés fontos eleme, hogy az edzések egy részét az iskola tornatermében tartják. A környező lakótelepeken élők mozgásigényének kielégítését a tornaterem bérbeadásával segítjük elő, zsúfoltsága miatt már csak kismértékben tudjuk kielégíteni. A városi intézményeket érintő átszervezések miatt a gazdálkodási és gondnoklási feladatok ellátását a Kincstár, illetve a Városüzemeltetési Kht. végzi. A Hulladékégető Kft. munkatársaival az üzemlátogatások és környezetvédelmi vetélkedők alkalmából rendszeresen konzultációkat tartunk. A rászoruló gyerekek étkeztetését támogatja az Összefogás a Gyermekekért Alapítvány". Iskolai kirándulásoknál szállítási szolgáltatásaival segítségünkre van a Vértes Volán RT. Számítógépparkunk létrehozásában, karbantartásában, a számítástechnikai terem kialakításában és bővítésében a Printer Fair Kft. már évek óta nagy segítséget nyújt. 17

17 AZ ISKOLA NEVELÉSI TERVE Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Fő pedagógiai céljaink meghatározása érdekében a következő alapelveket, alapértékeket valljuk magunkénak. Iskolai munkánkban meghatározónak tekintjük az európai, az egyetemes humanista hagyományokra épülő szellemiséget: a gyermek személyiségének tiszteletben tartását, a szocializációra törekvés képességének kialakítását. Fontosnak tartjuk egész oktató - nevelő munkánk folyamatában a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételét, a terhelés mértékének csökkentését, a követelmények teljesítési határidejének rugalmasságát. Kiemelten kezeljük a teljes pedagógiai folyamatot átható jelenségként értelmezve a differenciálást: a hátránykompenzációra és a tehetséggondozásra egyaránt figyelünk. Alapelvnek tekintjük a személyiségfejlesztés folyamatában a testi és lelki egészség egységének hangsúlyozását. A tanulás eszközrendszerének tanításával a megismerést a pályaorientáció szolgálatába állítjuk. A tanítás folyamatában az ismeretek fontosságának elismerése mellett nagyobb hangsúlyokat fektetünk a készségek és a képességek fejlesztésére. Kiemelt értéknek tartjuk a kommunikációs készségrendszert az anyanyelvi, az idegen nyelvi és az informatikai képességek formálásában. Alapértéknek tekintjük a környezeti kultúrát, annak valamennyi pozitív megjelenési formáját. Fontosnak tartjuk a hagyományok tiszteletben tartását, a helyi értékek, a helyi ismeretek tanítását. Kiemelten kezeljük a sportkultúrát, mint az egészséges életmód és az ahhoz kapcsolódó képességek eszközrendszerét. 18

18 Munkánkban érvényre kell jutnia a pozitívumokra támaszkodás elvének. Ha a család, az iskola olyan tevékenységeket kínál, amelyek az egyén tehetségének megfelelő képességfejlesztésre is lehetőséget adnak, és ezeket pozitívan értékelik is, akkor lényegesen kisebb a lehetősége annak, hogy a fiatal később a társadalmi értékrenddel ellentétes normarendszerű csoportban kívánná a számára fontos tiszteletet kivívni, megszerezni. Lényegesen hatékonyabb a nevelő-oktató munkánk, ha a gyermek ismereteire, tapasztalataira, élményeire támaszkodunk. Egyrészt fel kell ismernünk ezeket a hatásokat, másrészt törekednünk kell a nevelés során az élményszerű megközelítésekre, melyek segítségével szilárdabban rögzíthetők az ismeretek. Kiemelt alapértékünk az esélyegyenlőség biztosítása, a gyermeki jogok széleskörű érvényesítésére. Az alapelvekhez szorosan kapcsolódva az alábbi fő célokat jelöljük ki. Célunk, hogy tanulóink kellő felelősségtudattal és megfelelő önismerettel rendelkezzenek, tudják érvényesíteni érdekeiket, ugyanakkor ismerjék el mások munkáját, alakuljon ki bennük a szolidaritás érzése. Jellemezze tanulóinkat az érdeklődés, a nyitottság, az önkifejezés igénye. Kulturált viselkedésű, megfelelő esztétikai érzékkel rendelkező, alkalmazkodásra képes emberré váljanak. Fő célunk, hogy tanulóink teljesítményeikben megfeleljenek adottságaiknak és képességeiknek. Iskolánk képes legyen valamennyi tanulójához olyan "hozzáadott érték"-et rendelni, amely alapján a siker esélyével választhatnak pályát, léphetnek ki a szakképzés vagy a továbbtanulás terepére. A műveltség megalapozása, az alapkészségek kialakítása mellett szeretnénk az önálló ismeretszerzés képességét kialakítani tanulóinkban. Célunk a tömegesen megjelenő passzív információfogyasztás oldása, az aktív verbális és vizuális kommunikáció előtérbe állítása, a korszerű információhordozók szelektív használatára nevelés. Tanulóink tudják elemezni, értékelni, megbecsülni otthoni és iskolai környezetüket, településük, régiójuk természeti és ember alkotta értékeit. Érzékeljék személyes felelősségüket környezetük megóvásában. Tanulóinkat meg kívánjuk ismertetni a település, a megye, a régió szellemi és anyagi értékeivel, hagyományaival, felmutatva azokat a kapcsolódási lehetőségeket, amelyek aktív részeseivé tehetik a gyerekeket, perspektivikusak felnőtt korukra is. 19

19 Célunk, hogy tanulóink ismerjék fel a sport, az egészséges életmód személyiségformáló hatását, tanulják meg tisztelni az emberi teljesítményt, az egyetemes, a nemzeti és a helyi sportkultúra értékeit. 20

20 A kulcskompetenciák fejlesztése Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározottrendszere. Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 1 21

21 1 A Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák alapját a Recommendation of the European Parlament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) című dokumentum képezi. 22

22 A kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 23

23 Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, - értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérő mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika választ adhat. A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. Természettudományos kompetencia 24

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben