A SOSZ húsz küzdelmes éve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOSZ húsz küzdelmes éve"

Átírás

1

2

3 2009/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Egyáltalán nem meglepô, hogy ezúttal, idei negyedik, tehát utolsó lapszámunknak ezen a helyén - legalábbis részben - ismét sportéletünk finanszírozási gondjaival vagyunk kénytelenek foglalkozni. Legutóbb a NOB segélykiáltását, illetve kiáltványát tettük egyetértôen közzé, s a helyzet a költségvetési törvény véglegesen elfogadott sarokszámainak ismeretében sem változott. A forráshiány volt az egyik fô téma a Sportegyesületek Országos Szövetségének sajtótájékoztatóján október utolsó napján, azután a MOB Gazdasági Bizottsága ülésén is november második hetében, amely 1.3 milliárd forintban jelölte meg az elengedhetetlenül szükséges és sürgôs többlettámogatás mértékét, s egyben külön meghallgatást kért az olimpiai testület vezetôi számára Bajnai Gordon kormányfôtôl a témában. Egyetértett a MOB anyagi igényével november 12-i ülésén a Nemzeti Sporttanács is, s az egységre törekvést tanúsította az az együttmûködési megállapodás, amelyet a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, valamint az Magyar Egyetemi és Fôiskolai Sportszövetség elnöke írt alá november 9- én. A nemzetközi olimpiai mozgalom piros betûs ünnepnapokat élt át Koppenhágában, ahol október 3. és 5. között a NOB XIII. kongresszusára került sor, továbbá a közgyûlés döntött a 2016 évi nyári játékok színhelyérôl és az olimpiai program változásairól is. Az élô sport színterein megkülönböztetett figyelem kísérte labdarúgó válogatottjaink szereplését. A legfelemelôbb élményt az U 20-as világbajnoki bronza és játéka jelentette, majd a velük megerôsített U-21- es, azaz olimpiai válogatottunk remek Eb-selejtezôbeli gyôzelme az olaszok felett. Társaságunk életében fontos konferenciák, kongresszusok zajlottak le, közülük csak hármat említenénk. Október 9-én hivatalosak voltunk a Magyar Tudományos Akadémián a nagy múltú intézmény és a Nemzeti Sporttanács által rendezett Sporttudományi Konferenciára, 28-án pedig egy rendkívüli érdeklôdést kiváltó különleges témájú elôadói napot rendeztünk a Magyar Sport Házában a kenyai csodafutók sikereinek hátterérôl a neves szakíró, a svájci Jürg Wirz közremûködésével, s végül november 11-én ugyancsak rendkívüli sikert aratva a Sport és Táplálkozás volt a témája a konferenciánknak. Gallov Rezsô A SOSZ húsz küzdelmes éve Jubileumi közgyûlésén a Sportegyesületek Országos Szövetsége ôsszel a huszadik születésnapját ünnepelte. Az önvédelmi reflexbôl született sportszervezet nagy utat járt be, hiszen azt bizonyosan állíthatjuk róla, hogy megkerülhetetlen tényezôvé vált. A küzdelmet mégis folytatnia kell. Az elsô komoly figyelmeztetés 1986 tavaszán érte a magyar sportot. A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár szélnek eresztette az általa támogatott kiemelt egyesület hét sportágát, az atlétikát, az evezést, a kajak-kenut, a súlyemelést, a teniszt, a tornát és az úszást. A hét szakosztály személyi állományát és eszközeit térítésmentesen adta át azoknak, akik vállalták a mûködtetésüket. A Kovács István sportigazgató által vezetett válságstáb június 30-ra megoldotta a helyzetet. Az egyesület írja Papp Gyôzô az ETO 100 címû, 2005-ben megjelent könyvében "többször a megszûnés szélén állt, majd 1993-ban ez gyakorlatilag be is következett. A mûködésképesség határán lévô kézilabda és a rövid idôre visszatért kajak-kenu szakosztály a jövôben a város támogatását élvezte, míg a Rába-gyár vállalta a labdarúgó-szakosztály mûködtetését." A mai klubnevekben megtalálható ETO már csak tisztelgés a hajdani nagyegyesület emléke elôtt. A többi kiemelt egyesület vezetôi is érezték a nem is oly távoli veszélyt, közös érdekvédelmi szervezetet azonban csak 1989-ben, az egyesülési jogról szóló törvény megszületése után hozhattak létre. Az volt a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Kiss Imre, a SOSZ elsô elnöke így idézi fel a kezdeteket: "A mi történetünk a Magyar Olimpiai Bizottság újjászületésével kezdôdött. A megújult MOB június 17-én tartotta a választó közgyûlését, mi, a kiemelt sportegyesületek vezetôi pedig elôtte, tizenkettedikén, közös ebéden találkoztunk a Vasas Pasaréti úti Fehér termében. A stratégiánkról beszélgettünk, arról, hogy a MOB ülésein mindig közös véleményt képviselünk, egységesen lépünk fel. Még ott helyben megalakítottuk a Sportegyesületek Országos Tanácsát, a maradék tizenkét kiemelt közös szervezetét." Az alapítók, a Bp. Honvéd, a Csepel SC, az Újpesti Dózsa, a Diósgyôri VTK, a Bp. Spartacus, a Ferencvárosi TC, a Kecskeméti SC, a Tatabányai SC, az MTK-VM SK, a BVSC, a Békéscsabai Elôre-Spartacus és a Vasas jelenlévô vezetôi elnöknek Pazár Sándort, a Bp. Spartacus elsô emberét választották meg. Ôt mint mondja, attól kezdve két dolog hajtotta: gyarapítani a szervezet tagságát, és új embert találni az élére. Felkereste Nagy Lászlót az MTKban, de ô sem szeretett volna elnök lenni. Végül abban maradtak, hogy Kiss Imre, a Csepel SC vezetôje lenne a legalkalmasabb. És ô igent is mondott. A SOSZ szeptember 8-án alakult meg, az élén Kiss Imrével, aki tizenkét éven keresztül vezette a szövetséget, mígnem az egészségi állapota visszavonulásra késztette. Az elsô elnökséget dr. Nagy László, az MTK-VM ügyvezetô elnöke, Gutman József, a DVTK, Pazár Sándor, a Spartacus és Szabó Tibor, a Honvéd elnöke alkotta. Dr. Nagy László, aki nyugállományba vonulása után a SOSZ igazgatója is volt, azt mondja, hogy a sportegyesületek helyzete nem 1989-ben vált drámaivá. "Már egy évvel korábban érzékelni lehetett a bajt mondja. Az élsportolókat, akik addig bázisvállalatoknál voltak sportállásban, egy rendelet nyomán az egyesületeknek kellett munkaviszonyba átvenni. Ehhez megkapták a sportolók béralapját. Csakhogy pár hónappal késôbb bruttósítani kellett a béreket, amelyekre már új állami közterhek is telepedtek: szja, tb- és munkáltatói járulék, áfa, társasági adó satöbbi. No, erre már nem volt fedezet, és elkezdôdött a sport eladósodása. Megkezdôdött viszont a szolidaritás korszaka,: csökkentek az egyesületek közötti ellentétek, az élsport képviselôi aggodalommal és együttérzéssel kezdtek figyelni a kisegyesületek gondjaira is. Valójában ez vezetett el 1989 szeptember nyolcadikához, amikor a sportegyesületek tanácsa, immár negyven taggal, átalakult SOSZ-szá." Bár a kirakatban lévô, a magyar sportsikerek kilencven százalékát szállító kiemelt egyesületek tartották magukat még 89 elején is, egyre több jelét látták annak, hogy nagy átalakulás következik. Földindulás lett belôle. A magyar sport addig úgynevezett többcsatornás támogatást élvezett, minisztériumok, szakszervezetek, nagyipari bázisvállalatok, szövetkezetek, tanácsok, bányák, a vasút, a fegyveres

4 4 MAGYAR EDZŐ 2009/4 testületek álltak mögötte. Aztán egyszerre dôlt be mindegyik. A sport hátországában gazdasági káosz keletkezett, és viharos gyorsaságú leépülés kezdôdött: legelôször a sportiskolák szûntek meg, sorban, egymás után, majd egyesületek szétesését követôen jöttek az egyszakosztályos, a mai struktúrára jellemzô klubok. Kiss Imre a Csepel SC elnökeként élte át a viharos változásokat: "A mi bázisunk, a Csepel Vas- és Fémmûvek is a végét járta mondja december 31-ével 380 sportállásunk szûnt meg a gyárban, a klubnak kellett mindenkit átvennie. Illetve kellett volna. Csak hát nem volt mibôl. A felére zsugorodott az egyesület. A 99 edzôbôl negyven maradt, el kellett köszönnünk sportorvosoktól, takarékra tettük magunkat versenyrendezésben. Néhány sportágban, mint például kajak-kenuban, vagy evezésben elment a komplett, már a felnôttkor küszöbén lévô közvetlen utánpótlásunk." És a SOSZ megpróbált harcolni ez ellen? kérdezem Kisst. A válasz sokat mondó: "Pontosan tudtuk, hogy nincs mentség. Világos volt, hogy a sport mögé, szponzorként majd az újjáalakuló és egyre erôsödô gazdaság lép be, csak azt nem gondoltuk, hogy arra húsz év sem lesz elegendô. Abban bíztunk, naivan, hogy az átmeneti idôben az állam pótolja az elveszett támogatást, mi pedig a szakma érdekeit képviselve jelen akartunk lenni a pénzek elosztásakor." A rendszerváltozás kezdetétôl világossá vált, hogy a politika szét akarja verni a nagyegyesületeket, abból a téves megfontolásból, hogy azok a szocializmus káros örökségét jelképezik. Pedig mûködtek nagyok a két világháború között is, például a MAC vagy a Fradi. A Magyar Athletikai Club születésének 125. évfordulóján, 2000-ben Kálnoki Kis Sándor, az 1991-es fúzióval létrejött MAC Népstadion elsô, illetve a MAC nyolcadik elnöke a köszöntôjében külön is kiemelte a múltnak ezt az üzenetét. De akiknek kellett volna, nem hallották meg. A rémes cunamit idézô pusztulás után, erôs ellenszélben a SOSZ mégis kinôtte magát. Megkerülhetetlen tényezô lett. A pénzek elosztásában véleményezési joga van, szerepel a sporttörvényben, részt vesz a Nemzeti Sporttanács és a Wesselényi Közalapítvány munkájában. Lang Elemér a Bp. Honvéd egykori elnökhelyettese a nagy dúlás közepette, afféle csôdbiztosi feladattal, megbízott elnökként ment nyugdíjba, majd egy évtizeden át dolgozott a SOSZban. Ô így összegzi a szövetség által kiharcolt eredményeket: "A felszínen kellett maradnunk, mindig ott lenni a tûz körül, belelátni a kasszába. Fontos volt, hogy helyzetbe kerüljünk, így én is azon voltam, hogy szerezzünk helyet az olimpiai bizottságban. A célunkat elértük: Kiss Imre, a SOSZ elnöke az új MOB alelnöke lett. Igyekeztünk kijárni magunknak mindent, és még az is megesett, hogy a direkt elosztásból is kaptunk támogatást. A mi javaslatunkra alakult ki a sportösztöndíj-rendszer, és bár azt többen is a maguk sikereként könyvelik el, a gondolatot elôször a mi petíciónk fogalmazta meg. Elértük, hogy a legeredményesebb egyesületek vezetôi jelen lehettek az olimpiákon, hiszen az a tapasztalatszerzés lehetôségén túl tekintélyt is adott." Még most is mosolyog, amikor felidézi, hogy belekezdtek a sportegyesületek felmérésébe. Négyszer küldtek kérdôívet a kluboknak, azok pedig mindannyiszor becsülettel vissza. Igaz, pontosan az derült ki, amit vártak, vagyis hogy mindegyik koldul a megélhetésért, de megérte: a SOSZ kutatási támogatást kapott a Magyar Sporttudományi Társaságtól. A SOSZ a helyi szervezetei révén is ért el eredményeket. Másfél évtizede alakult meg például a Pécsi Sportegyesületek Városi Szövetsége. A taglétszáma kezdettôl fogva 15-20, de tizenötnél kevesebb tagja soha nem volt. A vezetôje, Czerpán István (a PVSK elnöke) azt mondja: "A vártnál nagyobb harcot kellett vívnunk már azért is, hogy egy asztalhoz ülhessünk a döntéshozókkal. Idegenkedést és bizonytalanságot tapasztaltunk: mit akarnak ezek? Mi pedig bizonygattuk: csupán javaslatokat szeretnénk tenni, hogy a város sportja zavartalanul és sikeresen mûködjön. Nagyjából öt évet vett igénybe a közeledés. De egyszer csak meghívást kaptunk a sportbizottság ülésére, amibôl aztán rendszer lett. Ma már megvan a bizalom, hiánytalan az együttmûködés szándéka, de a nézetek olykor persze ütköznek." Bár a Sportegyesületek Országos Szövetsége ma kétségtelenül tényezô a sportban, a legtöbb tagja szerint még mindig nincs a helyén. A Nemzeti Sporttanács legújabb jelentése a jövôre nézve is azt szögezi le, hogy az elitsportban "a sportegyesületek csak a szövetségeken keresztül kapnak támogatást". Tehát nem a szövetségektôl (nekik a jelenlegi sanyarú helyzetben nem is lenne mibôl), csupán rajtuk keresztül. Akkor viszont kitôl? És mennyit? Milyen feltételekkel és mikor? Egy gondolat erejéig érdemes kitekinteni a nagyvilágba. Kezdetben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság belügye volt az olimpia. Szervezte, gondozta. Aztán ahogy terebélyesedett a mozgalom, egyre bonyolultabb lett a feladat. Jelentôs részt vállaltak belôle a sportágak, amelyeknek a nemzetközi szövetségei évtizedekkel ezelôtt közös szervezetbe tömörültek. Ez az AGFIS (amelynek már-már örökös alelnöke dr. Aján Tamás). Még részesedést is kértek az olimpiák bevételébôl, mondván: ôk adják a sportágakat, azok versenyrendszerét, szabályait, bíróit. A jelentôségüket jól érzékelteti, hogy amikor felmerült a kérdés: részt vegyenek-e profik is az olimpiákon (teniszben, kosárlabdában, jégkorongban), a NOB az érintett sportágak világszövetségére bízta a döntést. Nálunk is mûködik, mi több, döntéshozó helyzetben van a Nemzeti Sportszövetség. Az olimpiai mozgalomban jelentkeztek azonban a nemzeti olimpiai bizottságok is. Nekik is van közös szervezetük, az ANOC. Ôk szintén igényt tartottak beleszólásra és a bevételekbôl való részesedésre, mondván, ôk adják (nevelik fel, finanszírozzák) az olimpián szereplô sportolókat. Az ANOC megfelelôje a SOSZ. Ma a NOB két legfontosabb pillére az AGFIS és az ANOC, nálunk viszont a sporttörvény a SOSZ-t az NSSZ egyik tagszervezetének sorolja be. Pedig a döntéshozóknak fel kellene vállalniuk azt, hogy a magyar élsport három pillérre épül, a Magyar Olimpiai Bizottságra, a Nemzeti Sportszövetségre és a Sportegyesületek Országos Szövetségére. Ne feledjük, Schmitt Pál MOB-elnök Peking után tett nyilatkozata szerint a magyar sport jövôje a sportegyesületek kezében van. Talán változik valami, miután Mesterházy Attila, a SOSZ elnöke és Nagy Tímea általános alelnök a Nemzeti Sporttanács október 30-i ülésén nagy érdeklôdéssel kísért, tartalmas prezentációt tartott a sportegyesületek helyzetérôl, és javaslatcsomagot is elôterjesztett. És befejezésül még egy fontos "apróság" Pazár Sándornak az fáj a legjobban, hogy a politika és a közvélekedés legalábbis gyanakodva figyeli az élsportot, és néha élesen szembeállítja a "sokkal fontosabb" diáksporttal. "De ha észrevennék így Pazár, hogy az egyesületi élsport nem azonos néhány kiemelkedô egyéniséggel, hanem mögöttük fiatalok tízezrei edzenek rendszeresen a szakosztályokban, könnyen beláthatnák, hogy nincs ellenérdekeltség. Sôt, az egyesületek a nehéz helyzetükben is egyedülálló módon járulnak hozzá ahhoz, hogy az új nemzedékek edzettebbek, egészségesebbek legyenek." Szekeres István

5 2009/4 MAGYAR EDZŐ 5 Az olimpiai mozgalom és társadalom BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG XIII. OLIMPIAI KONGRESSZUSÁRÓL A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, október 3-5 között Koppenhágában tartotta XIII. Olimpiai Kongresszusát. A kongresszus célja az volt, hogy áttekintse az Olimpiai Mozgalom helyzetét, különös tekintettel a társadalomban betöltött szerepét. Szándéka volt továbbá, hogy a kongresszus munkájának eredményeként ajánlásokat tegyen tagországai számára és elôsegítse az Olimpizmus harmonikus fejlôdését az egész világon. A Kongresszuson részt vett valamennyi tagország küldöttsége, a NOB és a nemzetközi szervezetek valamennyi vezetô tisztségviselôje. A Kongresszus helyszíne 1300 résztvevônek adott otthont. A Kongresszust megtisztelte Ban Ki- Moon az ENSZ fôtitkára, valamint a 2016 évi nyári játékokra pályázó négy ország legmagasabb rangú állami vezetôi. Magyarországot dr. Schmitt Pál és dr. Aján Tamás NOB tag, mellettük dr. Kamuti Jenô, a Fair Play Bizottság elnöke, valamint Molnár Zoltán MOB fôtitkár és dr. Szabó Tamás, a MOB alelnöke képviselte. A kongresszus munkájáról Vad Dezsô számolt be a hazai médiának. A legnagyobb érdeklôdést a évi Olimpiai Játékok helyszínének eldöntése váltotta ki. Négy kiváló prezentációt láttunk Chicago, Tokió, Madrid és a végsô gyôztes Rio de Janeiro részérôl. A Kongresszus a következô témakörökkel és kérdésekkel foglalkozott: 1. Témakör: A sportoló 1.1. A sportolók, egyesületek, sportszövetségek és a nemzeti olimpiai bizottságok közötti kapcsolatok 1.2. Az egészség védelme az edzések és a versenyek alatt 1.3. A versenyzôk élete a társadalomban és a sportközegben profi karrierjük alatt és azt követôen 2. Témakör: Az Olimpiai Játékok 2.1. Miként ôrizhetô meg a játékok elsôrendûsége 2.2. Olimpiai értékek 2.3. Egyetemesség és a fejlôdô országok 3. Témakör: Az Olimpiai Mozgalom felépítése 3.1. Az Olimpiai Mozgalom autonómiája 3.2. Helyes szabályozás és etika 3.3. Az Olimpiai Mozgalom és a feladatvállalók közötti kapcsolat 4. Témakör: Az Olimpizmus és az Ifjúság 4.1. Út az aktív társadalom felé 4.2. Vonzóak-e még a versenysportok? 4.3. Ifjúsági sportesemények 5. Témakör: A digitális forradalom 5.1. A sporttal kapcsolatos jogok újszerû kezelése 5.2. Miként növelhetô a sport nézettsége 5.3. Az olimpiai mozgalom tagjaival való kapcsolattartás a digitális korszakban A feldolgozandó témák a plenáris üléseken, illetve szekciókban kerültek megvitatásra. 1. A sportoló Minden sportoló személye kiemelt fontossággal bír az Olimpiai Mozgalom számára. A versenyzôknek széleskörû támogatást kell kapniuk a helyi sportegyesületektôl, a nemzeti és nemzetközi sportszövetségektôl, valamint a nemzeti olimpiai bizottságoktól. Mint a társadalom példaképei, az élsportolók a helyi közösségeken keresztül jelentôs mértékben hozzájárulhatnak az Olimpiai Mozgalom sikeréhez, növelve az élsport és a szabadidôsport elismertségét, annak értékét a társadalmon belül, továbbá megfelelô és követendô mércét állítva a jövô generációi elé. A sportolókat ösztönözni kell arra, hogy tevékenyen vegyenek részt a sport szervezésében és fejlesztésében a huszonegyedik században." A témakörrel kapcsolatos legfontosabb ajánlásai a Kongresszusnak a következôk voltak: A sportolókat be kell vonni az olimpiai mozgalom döntés-elôkészítô munkájába, olyan pozíciókat és szavazati jogokat kell biztosítani részükre, amelyek iránymutatók a jövôvel kapcsolatban. Alapvetô elv, hogy a sportolók esélyegyenlôséggel készülhessenek, illetve vehessenek részt versenyeken, valamennyiük számára biztosítani kell a sporteszközök, a technikai feltételek azonos színvonalát, ideértve a magas szintû sportfelszereléseket is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ismételten megerôsítette a doppingellenes küzdelem és a Fair Play" olimpiai alapelvek prioritását. Megfogalmazódott, hogy a sportolók egészségvédelmét fokozni kell, a fizikai és pszichológiai védelmet kiemelten szükséges kezelni. E kérdésben elengedhetetlen olyan programok szervezése az egyes tagállamokban, amelyek a nemzeti olimpiai bizottságok tevékenységét segítik az iskolákkal és egyéb oktatási intézményekkel. Ki kell védeni azokat a tendenciákat, amelyek a túlterhelés veszélyével fenyegetik a sportolókat, különös tekintettel a fiatalokra. Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kapott, hogy az olimpiai mozgalomban résztvevôk védelmében szükséges magatartás-kódexet és szabályzórendszereket felállítani, amelyek a sportolók jogait védik a szponzorokkal, menedzserekkel szemben. Elôször jelent meg az a javaslat, hogy az olimpiai eszmének kiemelten kell támogatnia az oktatás és a sport összekapcsolódását. Ezzel kapcsolatban javaslatok születtek a versenyzôk egzisztenciális segítésére, a különféle életút karriereket építô programokra. A NOB vállalja a közvetítô és irányító tevékenységét azokban a programokban, amelyek az élversenyzôk sportolói pályafutását követô életszakaszhoz adhatnak segítséget. A NOB ismételten megerôsítette: ellenzi a versengés szellemiségét sértô állampolgárság és útlevelek cseréjét. 2. Az Olimpiai Játékok Miközben az Olimpiai Játékokat világszerte egyedi és különleges élményként tartják számon, amely feledhetetlen emlékek sokaságával gazdagítja az összes résztvevôt és a nézôket, a NOB számára elengedhetetlen, hogy minden tôle telhetôt megtegyen a Játékok kiemelt státuszának megôrzése érdekében. Ez teszi lehetôvé, hogy az Olimpizmus fô alapelveit és értékeit melyeket legteljesebben az

6 6 MAGYAR EDZŐ 2009/4 Olimpiai Játékok testesítenek meg a legszélesebb körben elfogadják és támogassák." Az Olimpiai Játékok szerepét taglalva a kongresszus megerôsítette az egyetemesség gondolatát, amely vezetô elvként vezérli az olimpiai mozgalom munkáját. Külön figyelmet szentelt a nôk szerepének a sportban, valamint a környezetvédelemnek. Az olimpiai programban szereplô sportágak és diszciplínák aktuális, idôszerû változtatásával hozzá kell járulni a Játékok kiegyensúlyozottságához. Szükségesnek látszik, hogy az Olimpiai Játékok hatását vizsgálni kell a rendezô városra és országra nézve. Az univerzalitás elvét a kvalifikációs rendszerekkel befolyásolni, erôsíteni kell. A globalizációs hatások és az autonómia követelményeit figyelemmel kell kísérni, s a NOB mérlegelni kívánja egy minimum követelményrendszer felállítását a Játékok rendezésével kapcsolatban a pályázó városokkal szemben. 3. Az olimpiai mozgalom fejlôdése Az Olimpiai Mozgalom a sport autonómiájának és korrekt szabályozásának koncepciójára alapul, amely elismeri, tiszteletben tartja egyéniségünket, és a sokszínûség útján éri el egységét. A sport a jóra való törekvés, a fenntartható fejlôdés egyedi és nélkülözhetetlen eszköze, és egyben a béke, a kultúra és oktatás elômozdításának egyik motorja. A sport a társadalom tükre, melyben az Olimpiai Mozgalom küldetésének tisztán kell látszania. Fel kell ismerni, hogy a sport is globalizálódott, és ezt kell alapul venni az Olimpiai Mozgalom jövôbeni szervezésénél, hogy az a sikeres fejlesztési stratégiákat és oktatási kezdeményezéseket integrálhassa fô tevékenységei köreibe. Ezzel lehetôvé válik, hogy az Olimpiai Mozgalom közelebb kerüljön végsô céljához, amely egy egészségesebb, egyenlôbb és sokkal toleránsabb társadalom, elôítéletek és megosztottság nélkül, és amelyre nem vet árnyékot a diszkrimináció vagy igazságtalanság semmilyen formája." A Kongresszus kifejezésre juttatta, hogy megerôsíti a rendelkezésére álló irányító és útmutató eszközöket, amelyek a sport autonómiájának, a tisztelet, a felelôsség és megbízhatóság alapelveit tükrözi. Az ehhez szükséges állandó információs hálózatot létre kell hozni. A sport teljes autonómiáját a NOB Koppenhágai döntések A XIII. NOB kongresszust követôen október 7-9 között 121-ik közgyûlését is megtartotta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, s ezen a 2016 évi nyári játékok színhelyének már említett kijelölése (Rio de Janeiro) mellett az úgynevezett session további fontos kérdésekben határozott. Meghosszabbította belga Jacques Rogge elnöki megbízását, amely így 2013-ban ér véget, ugyanis a NOB szabályzat szerint nyolc év plusz maximum további négy év a lehetôség - erre további hosszabbítás már nem következhet. Az is eldôlt, hogy az olimpiai program 2016-ban magába foglalja majd a golfot és a hétfôs rögbit. A közgyûlés továbbá hat új tagot választott be a NOB-ba - négy kontinensrôl. Az új tagok a következôk: Richard Petkin (St.Lucia), HRH Frederik, Dánia koronahercege, Habu Ahmed Gumel (Nigéria), Habib Abdul Nabi Macki (Oman), Lydia Nsekera (Burundi) és Göran Petersson (Svédország). Ez utóbbi, a Nemzetközi Vitorlás Szövetség elnökeként csatlakozhatott a szervezethez, a többiek egyéni érdemeik révén váltak taggá. Az új tagok megbízása nyolc esztendôre szól, s velük együtt a NOB-nak jelenleg 112 tagja van. További változás, hogy az olasz Mario Pescante és a szingapúri Ser Miang Ng alelnöki pozicióba kerültek, a végrehajtó bizottságba pedig bekerült a brit Craig Reedie és az ausztrál John Coats,a mandátuma lejártával távozó a görög Lambis Nikolau és a japán Chiharu Igaya helyett. Reedie (1994 óta tag) nem mellékesen tagja a 2012-es londoni nyári játékok szervezôbizottságának, míg Coats 2001 óta tag, s ô az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke. Öt fôvel bôvült a NOB tiszteletbeli tagjainak száma is. Mindezek ismeretében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 15 tagú Végrehajtó testületének összetétele az alábbi: Elnök: Jacques Rogge (belga). Alelnökök: Thomas Bach (német), Zaiqing Yu (kínai), Mario Pescante (olasz), és Ser Miang Ng (szingapúri). Tagok: Sam Ramsamy (dél-aftrikai), Gerhard Heiberg (norvég), Denis Oswald (svájci),rené Fasel (svájci) Mario Vázquez (mexikói), Frank Fredericks (namibiai), Nawal El Moutawakael (marokkói), Richard L. Carrion (Puerto-Ricó-i), Craig Reedie (brit) és John Coats (ausztrál). Az öt tiszteletbeli tag: Zhenliang He (kínai), Walther Tröger (német), Aján Tamás (magyar), Fernando Limo Bello (portugál) és Mustapha Larfaoui (algériai). irányítása alatt kell megvalósítani úgy, hogy az egység és szoros együttmûködés biztosított legyen a szereplôk között. Valamennyi diszkriminációt, esélyegyenlôtlenséget az Olimpiai Charta szellemében el kell utasítani, szükséges, hogy a tagországok kormányai garantálják ehhez a támogatásukat a törvénykezés és a források biztosítása terén, lehetôséget a dopping elleni harchoz és a WADA-val való együttmûködéshez. A kormányok kötelessége, hogy véget vessenek az illegális és nem szabályos sportfogadásoknak, a mérkôzések adás-vételének, más szóval a sport területén felbukkanó korrupciónak. Külön hangsúlyt kapott az Olimpizmus értékeivel összhangban, hogy a sporthoz való jogot független, autonóm sportszervezeteknek kell biztosítani, ideértve a kormányokat is. Az eredményes munka alapvetô feltétele a NOB, a nemzeti olimpiai bizottságok, a nemzetközi szövetségek együttmûködése, a felelôsség és a jogosítványok megosztása. A NOB erôsíteni kívánja kapcsolatait a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal, valamint a Siket- és Speciális Olimpia Nemzetközi Bizottságával. Követelményként hangzott el, hogy az olimpiai mozgalom tegyen hatékony lépéseket a sport, a kultúra és az oktatás közötti kapcsolat erôsítésében, melyhez eszközként használja fel az Olimpiai Játékokat és az Ifjúsági Olimpiai Játékokat. Ezzel kapcsolatban a Nemzetközi Olimpiai Akadémia a nemzeti olimpiai akadémiák, az olimpiai múzeumok és az olimpiai múzeumi hálózat szerepvállalása meghatározó. Végül, de nem utolsó sorban, az olimpiai mozgalomban új módszereket kell találni, hogy a bevételek elosztási modellje hatékonyabbá váljon. 4. Az Olimpizmus és az Ifjúság A világ ifjúsága hiszen tagjai közül kerülnek ki a jövô sportolói ugyancsak központi fontosságú az Olimpiai Mozgalom számára. Elengedhetetlen az Olimpizmus alapelveinek és értékeinek hatékony közvetítése a fiatalok felé, melynek haszna rendkívüli. Az Olimpiai Mozgalom törekedjék hatáskörének kibôvítésére, továbbá arra, hogy az ifjúságra gyakorolt befolyása

7 2009/4 MAGYAR EDZŐ 7 világszerte növekedjék, a sportot a nevelés és a fejlôdés katalizátoraként hasznosítva. A sport népszerûsítése, tömegesítése és az egészséges életmód elômozdítása érdekében javasolt, hogy a kormányok még intenzívebben mûködjenek együtt a sportszervezetekkel és a fiatalokkal, a sportolás kapjon kiemelkedô szerepet az iskolákban, valamennyi korosztályban, minden szinten." Szükségessé vált egy átfogó stratégia megfogalmazása, amelynek a segítségével le lehet írni az ifjúság érdeklôdését, vágyait a sporttal kapcsolatban és meg lehet ismerni a fiatalok véleményét világszerte minden társadalmi környezetben. A Kongresszus aggodalmát fejezte ki a fiatal korosztályok fizikai inaktivitásával kapcsolatban és szintén átfogó stratégiát kíván létrehozni ennek javítása érdekében. A sport adta nevelési és képzési lehetôségeket a korábbiaknál jobban ki kell dolgozni, ehhez viszont szükség van a fiatalabb korosztályok számára készített oktatási és sportprogramok felülvizsgálatára. Szükséges kihasználni az Ifjúsági Olimpia adta lehetôséget, ennek nevelési és sportértékeit a figyelem központjába kell állítani. Elôször hangzott el, hogy a sportegyesületek és a helyi iskolák együttmûködését meg kell teremteni, illetve a meglévôket erôsíteni kell. 5. A digitális forradalom Napjaink globalizált társadalma az azonnali kommunikáció világában él. A kommunikációs technológiák fejlôdése új korszakot nyitott a digitális rendszerét, amely forradalmasította az információ megosztását és terjesztését, és amely folyamatosan egyfajta világméretû hálózattá alakítja társadalmunkat. Az Olimpiai Mozgalom tagjai kötelesek megismerni ennek a fejlôdésnek a hatását valamennyi tevékenységi körükre nézve. A jövô stratégáit és szemléletmódját a digitális forradalom által hozott számos új lehetôséghez és változáshoz kell adaptálni." Új stratégiát kell megalkotni, amelyik kihasználja az információ-robbanás és az interaktivitás lehetôségeit. A digitális forradalom jótékony vívmányait az olimpiai mozgalom szolgálatába kell állítani, a meglévô kommunikációs stratégiákat modernizálni szükséges. Az elektronikus hírközlés és információáramlás adta lehetôségeket a legszélesebb körben az olimpiai mozgalom szolgálatába kell állítani. A NOB javasolja egy digitális munkacsoport felállítását, amely a fejlôdés optimalizálását és a digitális technológiák kiaknázást koordinálja. Szó esett az elektronikus addikció veszélyeirôl is, célul kell kitûzni, hogy a számítógépes játékokat használó fiatalok inkább a sporttal kapcsolatos fizikai aktivitásban éljék ki versenyzési kedvüket. Visszatekintve a kongresszus munkájára megállapíthatjuk, hogy nagyon jól szervezett, színvonalas tanácskozást tartott a NOB. A találkozó nyomán olyan üzeneteket fogalmoztak meg, amelyek nem kizárólag a sportnak, hanem annak mikro- és makró környezetének is szóltak. Új MET tagok Két egyidejû törekvést tapasztaltunk: 1. Az Olimpiai Mozgalom szellemiségét ôrizni kell, eszközeiben szélesíteni lehetséges. Az ezzel kapcsolatos kommunikáció fôként a fiatal korosztályok felé fokozandó. Az elit-sport, a civilek testedzése, az iskolai testnevelés és sport komplementerek. 2. A gazdasági, profitorientált folyamatokat kézben kell tartani, különösen a digitális forradalom hozadékait kell kihasználni. Az egyre növekvô pénzeszközök mozgását szabályozni szükséges, új elosztási modellek létrehozása elengedhetetlen. Ennek kulcsa az úgynevezett stakeholderek" együttmûködésének újragondolása. A XIII. Olimpiai Kongresszus üzeneteit megértve, egy sor kérdést fel kell tennünk itthon is. 1. Mennyiben vagyunk képesek azonosulni a NOB törekvéseivel? 2. Van-e lehetôségünk megfogalmazni prioritásokat? 3. Milyen cselekvési lehetôségeink vannak? 4. Feltehetô egyáltalán a kérdés: milyen az Olimpiai Mozgalom hatása a hazai társadalomra? A rendszerváltás óta a társadalom rétegzôdése alapjaiban megváltozott. Megállapítható, hogy a NOB és ezen belül az Olimpiai Mozgalom figyelme elsôsorban az ifjúság és a pénzügyi világ felé erôsödött. A globalizáció elérte a sportot is, kitérni ez elôl nem lehet, fel kell venni a kesztyût, tradícióink is ezt erôsítik. Az ifjúság nevelésével kapcsolatban már sokat tettünk, néhány kérdésben talán lépéselônyünk is van, de az új struktúrák, jogi, törvényi környezet kiépítése elengedhetetlen. A pénzügyi háttér megteremtése már nagyon nehéz, a sport különbözô területei sandán" nézik egymást, egységet nem alkotnak. Meg kell állapítani, hogy a sporttal kapcsolatos politikai, társadalomtudományi és szakmai irányzatok letisztulása jelentheti a prioritást, mert e nélkül a hazai sport és ezen belül az Olimpizmus hektikus mozgása állandósul. Dr. Szabó Tamás a MOB alelnöke Rosta István kézilabda Gyöngyös Heim Attila kézilabda Kozármisleny Kovácsné Balogh Judit kézilabda Solymár Illés Gergely birkózás Budapest Sinka Erzsébet íjászat Érd Zemen János atlétika, triatlon Budapest Jenkei András atlétika Budapest Böröcz László triatlon Keszthely Török Lóránd atlétika Pannonhalma Bencze Andrea öttusa Székesfehérvár Márfi Gábor kajak Budapest Fazekas Gáspár atlétika Dombóvár Havas Eszter kajak-kenu Göd Bogos Tamás tájfutás Székesfehérvár Paluskáné Popovics Melitta triatlon Barcs Balogh József triatlon Martfû Sóti István triatlon Budapest Kovács László úszás Kaposvár Visnyei József futás, kerékpár Nagykáta Kertes István atlétika Gyula Czirják György atlétika Tápiószecsô Somogyi Miklós kerékpár Budapest Seres Attila ökölvívás Vecsés Fazekas Beáta atlétika Dunakeszi Székffy Géza kajak-kenu Budapest

8 8 MAGYAR EDZŐ 2009/4 SZÉP VOLT, FIÚK! Meseszerû út az elsô tatai edzéstôl az egyiptomi U20-as vb dobogójáig Egy ország kedvenceivé váltak. Három hét elég volt ahhoz, hogy Magyarország U20-as válogatottjának tagjai belopják magukat a szurkolók szívébe. Persze, tettek is azért, hogy ünnepeljék ôket: az egyiptomi világbajnokságról bronzéremmel tértek haza. Ha valamikor, most igazán bízhatunk abban, hogy folytatása következik Csodák márpedig vannak. Mert az, hogy egy magyar csapat egy megrendítô erejû, sokak szemében megalázó pofon után (Honduras ellen 0 3 ) talpra áll, és a 72 órán belül esedékes következô mérkôzését 4 0-ra megnyeri, csoda. Mert az, hogy egy magyar csapat hátrányba kerül egy világbajnoki nyolcaddöntô hosszabbításában, de azon melegében egyenlít, majd a büntetôpárbajban az Antonín Panenka tizenegyesén felnôtt csehek fölé kerekedik, csoda. Mert az, hogy az említett párbajban az együttes egyik legjobbja (Németh Krisztián) az ötödik sorozatban elhibázza az akkor még sorsdöntônek vélt lövést, ám a következô cseh kísérletet Gulácsi Péter hárítja, csoda. Mert az, hogy egy magyar csapat a negyeddöntôben szenzációs meccsen, a vezetést háromszor is megszerezve, harmadjára már meg is tartva gyôzi le a jóval esélyesebbnek vélt Olaszországot, csoda. Mert az, hogy az elôdöntôben egy gyenge elsô félidô után egy magyar csapat 0 2-nél sem roskad össze, hanem utolsó erôtartalékait mozgósítva kis híján bedarálja a kiváló felépítésû játékosokat csatasorba állító Ghánát, csoda. Mert az, hogy az afrikai együttestôl végül 3 2-es vereséget szenvedô magyar csapat három nap múlva rengeteg gólszerzési lehetôséget elpuskázva a rendes játékidô utolsó percében döntetlenre menti a Costa Rica elleni bronzmérkôzést, csoda. Mert az, hogy Gulácsi Péter csakúgy, mint a csehek ellen megint három büntetôt hárít, csoda. Mert az, hogy a világ labdarúgásának térképérôl 2009-re gyakorlatilag eltûnô Magyarország U20-as válogatottja az egyiptomi világbajnokságon harmadikként zár, csoda. Csoda Vagy mégsem az? A fekete golyó átka Mielôtt belevágnánk, hogy mi is történt szeptember 24. és október 16. között Egyiptomban, néhány mondatban talán érdemes feleleveníteni az ehhez kapcsolódó múltat. Szóval: a korosztály elsô világbajnokságát elôször 1977-ben írták ki, a történelmi viadal házigazdája Tunézia lehetett. Örömmel tesszük hozzá, a magyar válogatott aktív részese volt a premiernek, más kérdés, hogy akkor is sikerült kikapnia Hondurastól És mert Marokkóval ellentétben Uruguayt nem tudta legyôzni, a csoportkör után indulhatott haza a küldöttség. Szomorú, de öt esztendôvel Koman Vladimir az ezüstcipôvel késôbb sem volt jobb a helyzet: az egy gyôzelem mellé begyûjtött két vereség újfent korai kieséssel párosult. Abban a csapatban egyébként olyan késôbbi klasszisok jutottak szóhoz, mint Disztl Péter, Róth Antal, Kardos József és Sallai Sándor az 1986-os mexikói vbre eljutó válogatott kulcsemberei Az 1985-ös, Szovjetunióban rendezett világbajnokság külön bekezdést érdemel. Az elôzô évi ifjúsági Európa-bajnokságot megnyerô gárda veretlenül zárta a csoportküzdelmeket ám mégis búcsúzott. Történt, hogy a Tunézia elleni gyôzelem, valamint a Kolumbia és Bulgária elleni döntetlent követôen a mieink nemcsak pontra, hanem gólra azonosan végeztek a dél-amerikaiakkal, így következett a sorsolás. Szó

9 2009/4 MAGYAR EDZŐ 9 szerint Kovács Kálmán kezében volt Magyarország sorsa: ha a zacskóból a fehér golyót húzza ki, megvan a továbbjutás, ha a feketét, lehet csomagolni. A feketét rántotta elô És a fekete napok" azóta is tartanak. Pardon, tartottak egészen október 16-ig, addig, amíg Gulácsi Péter nem hárította a Costa Rica-i Hernandez büntetôjét. A következô másodpercben már karjait széttárva üvöltötte a kapuvédô: Gyerteeeek " Társai pedig levágták utolsó egyiptomi sprintjüket, és pillanatokkal késôbb máris a nyakában lógtak. Ej, de szép jelenet volt. Az elitképzés eredménye Bozsik-program. Meglehet, ez a titka mindennek. A hajdani 101-szeres válogatott fedezet, Bozsik József nevét viselô utánpótlás-nevelô rendszernek köszönhetôen a jövô 2002-ben elkezdôdött éppen újkori hôseink, az 1989-es korosztály tagjaival. Rengeteg gyerek áradt be a futballba, akiket korszerû szemlélettel kezdtek el oktatni. Én a korosztályos válogatottak vezetôjeként láttam munkához, és a megyei kiválasztókat követôen összehoztunk Tatára az egész országból ötven játékost a nyolcvankilences korosztályból, és közülük választottuk ki a legígéretesebbeket, ôk vettek részt az elitképzésben. Ha megnézzük a neveket, láthatjuk, abból a társaságból tizenketten tagjai a világbajnoki bronzérmes keretnek" fogalmazott kétezerkilenc novemberében Both József, a képzés egyik atyja, az együttes elsô edzôje. A szakember szavaival egyébként egy könyvben (A talentum) is lehet találkozni, továbbá érdemes megtekinteni azt a DVD-t is, amely az U17-esként induló válogatott fejlôdését mutatja be. A happy end garantált. Rengeteg anyag gyûlt össze az évek során, miközben ezzel a korosztállyal foglalkoztam, és igyekeztem összefoglalni azt a filozófiát, amit vallok a futballról, és amit próbáltam a gyakorlatban is megvalósítani a csapattal. Megmutatni a törekvést a támadójátékra, a kreativitásra, valamint hogy miként kell mindezt felépíteni, hogyan alakult ki és vált ilyenné ez az együttes" fûzte hozzá a rendezô". Hogyan mûködött ez a rendszer? Jól. Bôvebben: nagyon jól. A kiválasztás után a legtehetségesebb srácokra külön figyelmet fordítottak, hiszen róluk gondolták azt, hogy még sokra vihetik; a sok" ez esetben a nemzetközi élvonal szintjét jelenti. Nem kis munka volt, az egyszer szent. Rengeteg nemzetközi meccset játszottunk, a hétköznapokban pedig remek kapcsolatot ápoltunk a klubokban dolgozó edzôkkel. Volt olyan év, hogy a játékosok százhatvanöt napot töltöttek velem, illetve a stábommal. Azt, hogy ezek a fiúk most nagyszerûen bírták a sorozatmérkôzéseket, akkoriban alapoztuk meg. Sûrûn vettünk részt különbözô tornákon, aminek a következtében szervezetük megtanult ehhez alkalmazkodni, és ez a terhelés számukra a jövôben sem okoz majd gondot. A képzés számos területének döntô része tizenhat éves korig lényegében befejezôdik, ettôl fogva a játékosokat a mérkôzésekre kell felkészíteni. Ezek a fiúk éppen tizenöt évesek voltak, amikor olyan tornán vettünk részt, amelyen a szerbek, a szlovénok és a románok voltak az ellenfeleink. Valamennyi meccset elveszítettük. A játékra nemigen lehetett panasz, de a mentalitást, az akarati tényezôket és az elhivatottságot tekintve mindig alulmaradtunk. Közvetlenül ezután itthon kétszer is lefutballoztuk a szlovénokat, és akkor jöttem rá, hogy muszáj minél több nemzetközi tapasztalatot szereznünk. Ez fordulópontnak számított a csapat életében, mert mindenki rádöbbent, hogy a tehetséget nem megmutatni, hanem érvényesíteni kell, méghozzá európai szinten. Fantasztikus meccseket, tornákat nyertünk meg, ráadásul nem brusztolós, csak a futásra építô futballal, hanem kreatív, látványos játékkal. Amúgy az edzéseinken mindig rengeteget iskoláztunk, tehát a képzést sem hanyagoltuk el" avatott be bennünket egy-két mûhelytitokba Both József. Aki természetesen a mai napig fájlalja, hogy egy: a Bozsik-program megszûnt, kettô: néhány, barátinak vélt kapcsolata szakadt meg azért, mert ô a képzés eltörlése után érthetô okokból nem hagyta magára a csapatot. A magyarázat így szól: A nyolcvankilences korosztály, ugyebár, a program elsô eresztése, és látjuk, hova lehetett vele eljutni. Nagy kár, hogy a Bozsik-programot egy tollvonással megsemmisítették. Igaz, még így is akad sok tehetség idehaza, a kilencvenegyesek között talán több is, mint az Egyiptomban látott csapatban, de foglalkoztatásuk meg sem közelíti a két évvel idôsebbekét. Márpedig ez az egy korosztály nem váltja meg a magyar futballt, ha ebbôl a gárdából négyen stabil válogatottak tudnak lenni, az már kiváló eredmény. A legfájóbb az, hogy pedig nem is került olyan sokba az egész. Egyszer rákérdeztem, és kiderült, hogy a negyvenöt mérkôzés, amelyet másfél-két év alatt játszottunk, összesen huszonhatmillió forintjába került a szövetségnek. Most ennél többért készülnek bizonyos felmérések, amelyeknél azért az edzôtáborok, a meccsek sokkal hasznosabbak. Ami pedig a kapcsolatokat illeti: közösségben dolgoztam, és vallom, hogy ha a többiek menni kényszerülnek, nekem is ezt kell tennem. A csapat akkor Portugáliában zajos sikert aratva nyert az elitkörben, és kijutott az Európa-bajnokságra. Éreztem, muszáj mennem, de átgondoltam a mögöttem álló éveket, és azt mondtam, nekem ez életem fô mûve, ezt folytatnom kell. Itt és most teljesedtem ki edzôként, itt tudtam bizonyítani, hogy nemcsak elôadást tudok tartani a futballról, hanem alkotni is képes vagyok. Meg is lett az eredménye: ötödikek lettünk az Európa-bajnokságon. Csakhogy közben olyan sebeket ejtettem a szakmai kör tagjaiban, hogy az óta teljesen megszakadt velük a kapcsolatom. Nagyon fáj, hogy így alakult." Az egyiptomi bronznak persze Both József ugyanúgy örült, mint bárki más, mivel úgy érzi, a fantasztikus szereplés is csak azt bizonyította, hogy ez a munka nem személyfüggô, csupán" egy jól mûködô rendszert kellett kitalálni, és - megvalósítani. Csak megszüntetni nem kellett volna. Az ország kedvencei Népszerû lett az U20-as válogatott. Az ember beüti az internetes keresô programba, hogy U20", mire 0,33 másodperc múlva találatot jelez a gép. Ennél nagyobb szám, hogy gyakorlatilag egy ország van oda Gulácsi Péterért, Koman Vladimirért, a Simon testvérekét, Németh Krisztiánért, Gosztonyi Andrásért és persze a többiekért. Azokért a gyerekekért", akik a legenda szerint az elsô edzésen (tudják, még hosszú évekkel ezelôtt ) igencsak izgultak. Azokért, akik bevallottan a külföldi sztárokon nôttek fel. Azokért, akik közül már akkor kiemelkedett a ma már az olasz élvonalbeli Bariban légióskodó Koman: az egyik foglalkozáson egy játékhelyzet megoldására három lehetôséget vázolt fel neki a szakmai stáb, mire ô a negyediket választotta, a szakemberek pedig döbbenten vakargatták fejüket: igen, ez a legjobb Az edzések után aztán a meccseken is megmutatták a srácok, hogy nemcsak az ötvenes, hatvanas, hetvenes, hanem a nyolcvanas években (pontosabban: a nyolcvanas évek végén) is születtek tehetségek idehaza. Bizonyítottak idehaza, és letették a névjegyüket a határon túl is: három esztendeje, a luxemburgi U17-es Európa-bajnokságot ötödikként zárták, tavaly immár

10 10 MAGYAR EDZŐ 2009/4 Sisa Tibor felügyelete alatt bronzérmesként térhettek haza a csehországi U19-es kontinensviadalról (egyúttal megváltották az egyiptomi repülôjegyüket), míg az idén, ugyebár Ezen a ponton jegyezzük meg: részben a Magyar Labdarúgó-szövetség megfontolásának köszönhetô, hogy Gosztonyiék elôkelô harmadikként landolhattak Ferihegyen. Az illetékesek belátták ugyanis, hogy az utánpótlásvonal élére hiba volt holland szakembert kinevezni. Tény, Wilco van Buuren inkább ártott, mint használt a korosztályos válogatottnak. Az még hagyján, hogy magyar kollégáival nem sikerült megfelelô munkakapcsolatot teremtenie, ám azt, hogy az eredmények szerények voltak (és akkor még finoman fogalmaztunk), már az MLSZ sem nézte tétlenül. A hírek szerint Jámbor László fejlesztési igazgató (csupán zárójelben: az október végén lejáró szerzôdését nem hosszabbította meg Kisteleki István szövetségi elnök ) ajánlására Magyarországra érkezô tréner igazolása" eleve nonszensz volt. Nonszensz, hiszen erre a posztra kizárólag egy olyan szakember lehet alkalmas, aki A-tól Z-ig, sôt, Zs-ig ismeri a honi utánpótlást, tudja, hogy kihez kell fordulni, ha, mondjuk, Kecelen lelt egy csiszolatlan gyémántra, és aki nem rest átautózni az országot, hogy a hétvégén megnézzen két serdülô és három ifjúsági meccset. Ezt egy Hollandiából idônként Magyarországra repülô edzôtôl, valljuk be, badarság volt elvárni. Szerencsére az MLSZ még éppen idôben kapcsolt, és jobb késôn, mint soha alapon érdemei elismerése mellett" elbúcsúzott Wilco van Buurentôl, és kinevezte a helyére Egervári Sándort. Egy hónappal a világbajnokság rajtja elôtt A véletlenül jött edzô Néha ugyan nem látszik, de mindig a legjobb megoldást keressük" jelentette ki a váltás kapcsán Kisteleki István. Becsületére váljon: csakúgy, mint azon a bizonyos elsô tréningen Koman Vladimir, ezúttal megtalálta a legjobbat. Merthogy Egervári Sándor jött, látott és döntött. Eldöntötte, például, felkeresi elôdeit. Beszélt Both Józseffel, beszélt Sisa Tiborral és igen, beszélt Wilco van Buurennel is. Sokat segítettek mindhárman" ismerte el készségesen a mesteredzô. Aztán eldöntötte azt is, hogy csapata nem a védekezésre helyezi a hangsúlyt a vb-n, mivel mi támadni tudunk, és ezért támadni is fogunk". Hoppá, álljunk meg egy szóra! Merthogy arról még nem is szóltunk, hogyan lett Egervári Sándor az utánpótlás fônöke". Holott jó sztori! Elôre egyeztetett találkozóról szó sem volt, a székesfehérvári stadionban véletlenül futottam össze Kisteleki Istvánnal, illetve Bordás György fôtitkárral elevenítette fel az augusztus 15-i Videoton Honvéd meccs egyik legfontosabb mozzanatát Egervári Sándor. Beszélgettünk, beszélgettünk, mígnem az elnök úr egyszer csak feltette a kérdést: érdekelne-e az utánpótlás-válogatottak irányítása? Akkor abban maradtunk, hogy alszom rá egyet. Kettôt nem kellett: mivel már az elsô pillanatban szép feladatnak tûnt, másnap jeleztem, hogy köszönöm, érdekel. Harmadnap megint találkoztunk akkor már nem véletlenül, és a részletekben is elmerültünk. Önállóságot kértem, és miután megkaptam, részemrôl Lentrôl fentre Meccsrôl meccsre, avagy hogyan jutott el egy súlyos vereségtôl a bronzéremig a csapat. Szavak helyett beszéljenek a tények, azaz a számok. CSOPORTKÖR Szeptember 27. Magyarország Honduras 0 3 Szeptember 30. Magyarország Dél-Afrika 4 0 (gólszerzô: Korcsmár, Koman, Debreceni, Présinger) Október 3.: Magyarország Egyesült Arab Emirátusok 2 0 (gólszerzô: Németh K., Koman) NYOLCADDÖNTÔ Október 6.: Magyarország Csehország 2 2, 11-esekkel 4 3 (gólszerzô: Kiss M., Koman) NEGYEDDÖNTÔ Október 9.: Magyarország Olaszország 3 2 (gólszerzô: Németh K. 2, Koman) ELÔDÖNTÔ Október 13.: Magyarország Ghána 2 3 (gólszerzô: Futács, Balajti) A HARMADIK HELYÉRT Október 16.: Magyarország Costa Rica 1 1, 11-esekkel 2 0 (gólszerzô: Koman) Gulácsi Péter igazolta klasszisát nem volt akadálya a megállapodásnak. Szóval váratlanul csöppentem bele ebbe a történetbe, hiszen csak egy élvonalbeli találkozót akartam megtekinteni, aztán ez lett belôle. De abból indultam ki, hogy a spontán dolgok általában jól sülnek el, vagyis volt okom bizakodni " Noha saját bevallása szerint nem aggódott, a hirtelen szövetségi edzôvé elôrelépô Egervári Sándornak minden rutinjára szüksége volt, hogy a világbajnoki startig hátralevô négy hétben gatyába rázza" újdonsült csapatát. Az azért sokat lendített az ügyön, hogy a válogatott magja négy-öt éve együtt játszott, a legjobbak háta mögött már legalább negyven közös mérkôzés állt akkor, amikor elôször kezet rázott velük (bemutatkoznia azért nem kellett ). Ha az elmúlt évnek volt egyáltalán elônye az az lehetett, hogy az együttes nimbuszát alaposan megtépázta a Van Buuren-éra, és az érintettek ezt mindenképpen helyre akarták állítani Egyiptomban. Helyre állították. Sôt! Jó, jó, amikor Egervári Sándor egy mosollyal fûszerezve még az indulás elôtt megjegyezte, a vitrinjében még akad hely egy éremnek, hittük is meg nem is, hogy három hét múlva kiegészítheti a kollekcióját. Igaz, Koman Vladimirhez képest a szakvezetô maga volt a megtestesült pesszimizmus, hiszen a csapat vezére azzal szállt fel az Alexandriába tartó gépre, hogy meglátjuk, aranyat hoz majd haza. Persze, nem egy kairói bazárban akart szert tenni a nemesfémre, hanem a pályán. A legszebb az egészben, hogy erre volt is valós esély. Mert a gyatra kezdést szenzációs feltámadással feledtették a fiúk: a Honduras elleni vereséget a Dél- Afrika, az Egyesült Arab Emirátusok, továbbá a Csehország és Olaszország elleni siker követte. S ahogy az ember

11 2009/4 MAGYAR EDZŐ 11 nézte a fantasztikusan küzdô játékosokat, eszébe jutott az egyik budapesti NB I-es gárda indulójának azon része, miszerint mi akkor gyôzünk, hogy ha kikapunk " Tudniillik minden egyes mérkôzés olyan élményt nyújtott, amihez egy magyar drukkernek ritkán van szerencséje. Ahogy az a címeres mezt viselôkhöz illik, az utolsó századmásodpercig küzdöttek, hajtottak, csúsztak-másztak a mieink. Hogy mennyire megfeszültek a gyôzelemért, arra csak két példa: az egyik futballista a szünetben még hányt, mégis visszatért a gyepre, míg a másik úgy is vállalta a szereplést, hogy a meccs elôtt az Egyiptomban mármár elkerülhetetlen gyomorrontás miatt két napig nem evett és alig ivott, minek következtében leadott négy kilót... Kockáztattak? Igen! Miért is? Mert játszani akartak ebben a csapatban! Megérte? Utólag hála az égnek elmondható, hogy igen. Csapat, egység A gyôzelem nem az én érdemem " jelentette ki Németh Krisztián, miután két góllal, egy kiharcolt tizenegyessel, valamint egy védô kiállíttatásával vette ki a részét az Olaszország elleni 3 2-es diadalból. A gyôzelem nem az én érdemem " fogalmazott Gulácsi Péter, azt követôen, hogy a Costa Rica elleni bronzcsata csúcspontjaként három büntetôt védett. A gyôzelem nem az én érdemem " hárította el a személyének szóló gratulációkat Koman Vladimir, másodpercekkel azután, hogy az általa döntetlenre mentett Csehország elleni nyolcaddöntôt végül tizenegyesekkel megnyerte a magyar válogatott. Névsorolvasás Íme, a bronzérmes magyar válogatott kerete: Kapusok: Gulácsi Péter, Megyeri Balázs, Kovácsik Ádám Védôk: Debreceni András, Korcsmár Zsolt, Szekeres Adrián, Szabó János, Zámbó Bence, Présinger Ádám Középpályások: Dudás Ádám, Tóth Bence, Takács Péter, Koman Vladimir, Simon Ádám, Varga Roland, Kiss Máté Csatárok: Németh Krisztián, Simon András, Gosztonyi András, Balajti Ádám, Futács Márkó és persze szakmai stáb tagjai: Vezetôedzô: Egervári Sándor Edzôk: Kenyeres Imre, Lippai József, Pisont István Csapatorvos: Dr Szilágyi György Masszôr: Halmai Tamás, Venczel József Csapatvezetô: Dunai Antal Csapatmenedzser: Bazsánt József Németh Krisztián, a labdabûvölô A világbajnokság végeredménye 1. Ghána 2. Brazília 3. MAGYARORSZÁG 4. Costa Rica Talán kitalálják, hogy mindhárman úgy folytatták mondandójukat: hanem a csapaté". És ez lehet még a titok nyitja: hiába akadnak egyenlôbbek az egyenlôk között (neveket e helyütt felesleges említeni), senki nem akar a csapat királya" lenni, a játékosok egytôl egyig tisztában vannak vele, azért vannak tizenegyen a pályán és még néhányan a kispadon, hogy együtt nyerjék meg a meccseket. Jellemzô kép: Koman a világbajnokság második legjobb labdarúgóját megilletô Ezüstcipôt vehette át a torna végén, és amikor a kezében szorongatta eddigi karrierje alighanem legfontosabb ereklyéjét, a többek között a Liverpoolban, a Honvédban, az AEK Athénban, a Paksban, a Werder Bremenben, a Diósgyôrben, a Bresciában és az MTK-ban edzôdô társaira mutatott, mondván, ez nélkülük nem jöhetett volna össze. Miként egy olyan edzô nélkül sem, mint Egervári Sándor. A szakvezetô nemhiába lett bajnok korábban az MTKval és a Dunaújvárossal, továbbá vezette húsz év után (!) a dobogó harmadik fokára a Gyôrt Egyiptomban újfent kiderült, a szakma legalább annyira a kisujjában van, mint a pedagógia. Amikor a helyzet úgy kívánta, ledorongolta a társaságot (mi tagadás, a Honduras elleni fiaskó után szükség is volt a szigorra), amikor lelkesíteni kellett, tûzbe hozta a brigádot, amikor pedig higgadtságra volt szükség, egy laza mosollyal jelezte: uraim, fô a nyugalom. Rendben, egyszer elvesztette önuralmát, az olaszok elleni találkozón Szekeres Adrián jogtalan kiállításánál érthetôen reklamált, amit a kissé zavarban lévô bíró nem vett jó néven, és a lelátóra számûzte. Hogy Egervári Sándor a humornak sincs híján, azt az összecsapás végén bizonyította, amikor egy hamiskás vigyor kíséretében csupán annyit jegyzett meg, hogy nagy gondban van, mert ha önmagát sem tudja fegyelmezni, ezek után hogyan követeljen rendet az ifjaktól A végére persze helyreállt a világ rendje: a bronzmérkôzésen már Egervári mester magatartásból jelest érdemelve ücsörgött a padon, a rendkívül fegyelmezett csapat meg nyert. És miközben az egész magyar küldöttség a játéktéren ünnepelt, a sokat megélt, a kispad sarkában megbújó edzô szemében megjelent egy könnycsepp. Valami azt súgja, ugyanekkor idehaza is sokan zsebkendô után kutattak Pietsch Tibor

12 12 MAGYAR EDZŐ 2009/4 Búcsú helyett mindent vitt AZ ÖTTUSÁZÓ MAROSI ÁDÁM LONDONBAN NYERT ÉS LONDONBA VÁGYIK Lehet, hogy elcsépelt, de igaz: Marosi Ádám három év alatt megjárta a poklot és a mennyet. A Bp. Honvéd 25 éves öttusázója a 2006-os mexikói világkupán olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy pályafutásának folytatása is kérdésessé vált. Aztán nemhogy visszatért az élsportba, hanem az idén bámulatos sorozatot produkált: minden versenyén érmet szerzett. Ráadásul a legfontosabb viadalon, a világbajnokságon egyéniben és csapatban is aranyérmes lett, majd az idényzáró világkupa-döntô elsô helyét sem engedte át másnak. Idei eredményeiddel végleg bebizonyítottad, hogy erre a sportágra születtél. Mikor kezdtél el öttusázni? szeptember elsején felelte gondolkodás nélkül a magyar öttusasport tizedik egyéni világbajnoka. Hûha minden dátumot kapásból tudsz? A családi ünnepeket, névnapokat, születésnapokat is? A családi ünnepeket nagyjából tudom, de három dátum örökre megmaradt bennem: az a nap, amikor elkezdtem öttusázni, aztán kétezer hat március ötödike, a súlyos sérülésem napja, valamint kétezer kilenc augusztus tizenötödike, amikor világbajnok lettem. Ezek az eddigi sportpályafutásom jelentôs, meghatározó eseményei. Miután kijelöltük a mérföldköveket, ugorjunk vissza a kezdetekhez! Hétéves koromtól a Szpariban úsztam Cseh Laci, Kovács Ági és Szepesi Nikolett mellett, ám Geleta Károly edzô felfigyelt rám, és az ô ösztönzésére elkezdtem kéttusa versenyekre járni. Az úszás-futásban rákészülés" nélkül is jelentôsebb sikerélményeim voltak, mint a medencében, és mint említettem, ezerkilencszáznyolcvannyolcban a Honvédba kerültem, ahol a kéttusa után jöttek az újabb lépcsôfokok, a három- és négytusa. Kétezer-egyben az ifi Európa-bajnokságon hatodik lettem, majd a következô évben már elsô, és innen már egyenesen ívelt a pályafutásom. Nem volt olyan év, hogy világversenyen érem nélkül maradtam volna. Érdekes, a világbajnokságok mindig jobban sikerültek, mint az Eb-k. Erre csak egy példa: kétezer-négyben a székesfehérvári junior-világbajnokságon ezüstérmes lettem, ám elôtte az Eb-n, azt hiszem, minden idôk leggyengébb magyar vívását produkáltam, ötszáznyolcvan ponttal kullogtam le a pástról. Ugyanannyi pöttyöm volt, mint a katicabogárnak, vagyis csak hét gyôzelem került a nevemhez - huszonnégy vereség mellé Gondolom, ez a produkció azért elkeserített. Nem igazán, akkoriban nem tépelôdtem, hogy mi volt az oka. Jöttek sorra a versenyek, én meg tettem a dolgom. Ráadásul az idény végén beválogattak a felnôtt Európa-bajnokságon szereplô csapatba, és ott a váltóban egybôl aranyérmes lettem. Egyéniben meg majdnem ezüst Ja, igen. Második helyen futottam be a célba, el sem akartam hinni, hogy ez megtörtént. Aztán azt vettük észre, hogy a zsûri hosszasan tanácskozik, és odahívtak minket. Akkor már nem mertem örülni Amikor kiderült, hogy pályatévesztés miatt engem és egy oroszt kizártak a versenybôl, tehetetlenség lett úrrá rajtam. Egy darabig bosszantott az eset, mert azt ugyan nem láttam, hogy a gyôztes hol fordult elôttünk, de úgy éreztem, én a kijelölt pályán futottam. Szóval, volt egy majdnem ezüstérmem, ám utána a váltóarany mindenért kárpótolt. Ma már tudom, ennek így kellett történnie, mert lehet, hogy túl korai lett volna akkor a siker. A következô évben mindent megnyertünk a moszkvai junior vb-n, és úgy búcsúztam ettôl a korosztálytól, hogy teljes lett az éremgyûjteményem. Az elsô felnôtt idényt milyen tervekkel vártad: mindent beleadsz, hogy sikerüljön, vagy az átállásra szántad? Mégis csak erôsebb a mezôny, más a versenyek légköre A terveimben nem az átállás volt a kétezer-hatos cél, hanem a budakalászi Európa-bajnokság! Ott akartam csapattag lenni, és minél jobban szerepelni. Egyébként pedig a korosztályváltások mindig könnyen mentek, nem volt gondom az átállással, és a felnôtt mezôny sem volt számomra ismeretlen, hiszen világkupákon többször indultam. Aztán sajnos nagyon hamar búcsút mondhattam az álmoknak, mivel az elsô világkupán, Mexikóban súlyos sérülést szenvedtem. Ez az a bizonyos kétezer-hat március öt. A lovaglás elôtt a harmadik helyen álltál utána pedig kórházba szállítottak. Három részre tört a sípcsontod, és kettôs lábszártörést szenvedtél. Még elmondani is borzasztó, nemhogy átélni. Valóban szörnyû volt! Akkor roppant dühös lettem, emellett tele voltam kétségekkel, kérdôjelekkel. Még az is megfordult a fejemben, hogy abbahagyom az öttusát. Ezt nem mondhatod komolyan. Pedig így volt. Én otthon mozdulatlanul, tehetetlenül feküdtem az ágyban, míg a társaim Budakalászon mindent megnyertek. Igazából nem is tudom elmondani az átélt testi és lelki kínokat ma persze már tudom, hogy a súlyos sérülésnek akkor és ott volt az ideje. Ennek így kellett történnie. Bevallom, amikor egyszer a tatai edzôtáborban futni láttalak, nem tettem volna nagy tétet a közeli világbajnoki címedre. Finoman fogalmaztál nem tudtam én futni akkoriban, csak fél lábon csináltam valami mozgásformát. Sokáig nagyon fájt a lábam, és hiába akartam újból a régi lenni, nem ment. Pálvölgyi Miki bácsi (a szövetségi kapitány a szerzô) felvette videóra a mozgásomat, hogy lássam a rossz technikámat. Láttam én, de azt senki sem tudta megmondani, hogyan lehetne kikeveredni ebbôl a technikából. Kétezer hét áprilisában futóedzôt váltottam, Benkô Ákos vett kezelésbe", akinek rengeteget köszönhetek. Darabokra szedtük a futásomat, és minden elemet külön gyakoroltunk, százszor-ezerszer. Nagyon kemény idôszak volt! Ezzel párhuzamosan felkerestem Balassa Levente sportpszichológust, akihez azóta is járok. Ettôl kezdve tudatosan élem az életem, pedig ez korábban nem volt rám jellemzô. Figyelek magamra, minden edzésen tudom, mit miért teszek, a táplálkozásomra is odafigyelek. Türelmesebb lettem az életben és a sportban is. Aztán kétezerhét augusztusában kivették a fémeket a lábamból, és október elején elkezdtem az edzéseket. Éreztem, hogy nagyon hiányzott a kiesett két év edzésmunkája és versenyrutinja is. Amikor a tavalyi budapesti világbajnokság után valaki azt mondta, hogy nem úgy szerepeltem, ahogy várta, kicsit letörtem. Mit mondhattam volna erre? Számomra már az is csoda volt, hogy csapattag lehettem, és nem is ajándékba kaptam a helyet, hiszen Balogh Gabi mögött második voltam a rangsorban. No és

13 2009/4 MAGYAR EDZŐ 13 azért fiatal váltónk végül csak fölállt a dobogóra! Persze, azért sokféle hiányérzet maradt bennem a vb után: a szereplésünk is lehetett volna jobb, no és az egész esemény nem durrant" úgy, mint kilencvenkilencben a margitszigeti vb-n. Hú, az nagyon bennem van ma is! Jó lett volna nekünk is átélnünk mindazt, amit Balogh Gabiék átélhettek. Minden feltétel adott volt, ez a vb mégsem szólt akkorát. Az idei esztendô jelentôs szabályváltozást hozott a sportágban: a futással kombinált lövészet lett a záró szám, ami miatt megint abba akartad hagyni az öttusát. Valóban ódzkodva fogadtuk, fogadtam magam is a döntést, s tényleg megfordult a fejemben a búcsú gondolata. Már csak azért is, mert akkoriban kezdtem ráérezni a lövészet ízére és erre megszüntették azt a fajta lövészetet. De nekivágtam, és az idénynyitó mexikói világkupán harmadik lettem. Sôt, utána mindenhol dobogóra állhattam. Ne szaladjunk ennyire elôre! Milyen érzésekkel mentél vissza Mexikóba? A lovasbaleseted óta jártál ott? Egyáltalán megfordultak a fejedben a három évvel azelôtt történtek? - Nem, kétezer-hat után nem voltam ott, és természetesen bennem volt a múlt, ám ez nem félsz formájában jelentkezett. Már csak azért sem volt bennem rossz érzés, mert más volt a helyszín, még ha az ország meg is egyezett: kétezer-hatban, Acapulcóban versenyeztünk, most viszont Mexikóvárosban. Egyébként pedig szinte euforikus hangulatban éltem meg a mostani versenyt, ugyanis az elutazás elôtti éjjel AC/DC-koncerten voltam, szinte onnan mentem ki a reptérre, és Marosi világbajnoki mosoly ez az elvarázsolt állapot még a versenyen is végig kitartott. Miután bronzérmes lettem, az azért megfordult a fejemben, hogy három éve bronzérmes helyrôl kellett föladnom a versenyt, vagyis az akkor megszakadt történet most kerekké vált. Három év múlva Londonba is visszatérhetsz - Vonjak párhuzamot az idei világbajnokság és a londoni olimpia között? No, jó. Ennek az évnek úgy álltam neki, hogy minden már London jegyében történik, de természetesen akkor nem a vb, hanem az olimpia jelentette nekem Londont, vagyis jóval elôbbre néztem. Aztán az elôzményekre, a szabályváltozás miatti hercehurcára viszszagondolva várakozáson felül sikerült az idényem, Moszkvában Eb-bronzérmes lettem, csapatban ezüstöt nyertünk, míg a londoni világbajnokságon két arany került a nyakamba. Annak, hogy London volt a vb helyszíne, csak annyiból van jelentôsége, hogy igyekeztem már olimpiai szempontból megfigyelni mindent. Mások elbeszéléseibôl tudom, hogy az olimpia semmivel sem összehasonlítható verseny, lelkileg nem lehet rá felkészülni. Én azonban úgy gondolom, igenis vannak olyan momentumok, amikre fel lehet, és nem akarom, hogy váratlanul érjen valami. Mert azt mondanom sem kell, hogy ki akarok jutni az olimpiára! A mostani alapozásom éppen azért lesz különösen kemény, hogy már az olimpiai felkészülést segítse. De hogy válaszoljak a kérdésre: jó eljátszani a gondolattal, hogy London egyszer már szerencsét hozott, de ez nem jelent semmit. Az olimpia egy új verseny lesz. Ezek szerint nem vagy kabalás, illetve nem keresel kapaszkodót" az életben. - De, nagyon is az vagyok. Vannak tárgyaim, amelyekhez ragaszkodom, hiszek bennük. Például tíz éve ugyanabban a trikóban futok az egyéni döntôkben, és még sorolhatnék néhány apróbb dolgot. No és van valami, amit az olimpiára tartogatok. A számodra sikeres esztendô szabályváltozással, a futás és a lövészet összevonásával indult. A nemzetközi szövetség döntése szerint újabb alkalmazkodás vár rátok, hiszen kétezer-tizenegytôl a légpisztolyokat lézerpisztolyok váltják fel ha úgy alakul a kétezer tízes próbaév. Ehhez mit szólsz? Ebben az esetben nem vagyok eleve elutasító, mint a kombinált számmal voltam. Már csak azért sem, mert kaptunk egy tesztévet, nem ugrunk azonnal fejest az újba. Még nem volt a kezemben lézerpisztoly, csak hallomásból tudom, hogy úgy néz ki, mint a mostani. Az alapok nem változnak, ugyanazzal a begyakorlott technikával kell ezzel is lôni. Nem zavar, hogy ilyen sûrûn változnak a szabályok? Hozzá lehet szokni? Egyáltalán, mit szeretsz az öttusában? - Hogy mit szeretek? A változatosságot, de ezt most az egyes számokra értem. Közülük egyet sem tudnék kiemelni, mert mindet szeretem. Számomra az öttusa úgy élvezetes, ahogy van, a sokszínûsége a magával ragadó. A változtatások pedig nem zavarnak, hiszen azok viszik elôre a világot és az öttusát is. Világbajnok társaiddal a londoni gyôzelem után úgy jelentetek meg egy tévéfelvételen, hogy jeleztétek: a ruhátokon nincs egyetlen szponzor neve sem. Adódik a kérdés: meg lehet élni az öttusából? - Egy bizonyos szint után igen, de sajnos Magyarországon az utánpótláseredményeket nem tartják számon, akkor még nem lehet a figyelem középpontjába kerülni. Legalább világbajnoki cím kell a megélhetéshez, és ez nem biztos, hogy helyes. Nekem szerencsém van, mert a világbajnoki címemnek köszönhetôen bekerültem a MOB és a KH Bank kártyaprogramjába, amely egymillió forinttal segíti a pályafutásomat. De ezek után sem vet majd fel a pénz. Hogyan tervezed a sport utáni életedet? Az öttusán kívüli szabadidôdet mivel töltöd, jut erô és idô a jövô építgetésére? Elvégeztem a TF sportszervezôi, sportmenedzseri szakát, és mindenképp a sport világában szeretnék majd

14 14 MAGYAR EDZŐ 2009/4 Névjegykártya MAROSI ÁDÁM Született: július 26., Budapest Sportága: öttusa Klubja: BHSE Edzôi: Balaska Zsolt, Benkô Ákos, Bognár Gábor, Hicsák Zsolt, Sárfalvi Béla Legjobb eredményei: Egyéni: világbajnok (2009, London), Világkupa-döntô-gyôztes (2009, Rio de Janeiro), Eb-3. (2009, Lipcse), Eb-11. (2008, Moszkva), Eb- 27. (2004, Albena). Csapat: világbajnok: (2009, London), Eb-2. (2008, Moszkva), Eb-6. (2004, Albena), Eb-7. (2009, Lipcse) Váltó: Európa-bajnok (2004, Albena), vb-3. (2008, Budapest), Eb-2. (2009, Lipcse), vb-5. (2009, London - Tibolya Péterrel, a kombinált öttusában) Felnôtt országos bajnok: (2008, 2009) Junior korosztályban: Egyéni: világbajnok (2005), vb- 2. (2004), vb-3. (2002). Csapat: világbajnok (2005), Európa-bajnok (2003), Eb-2. (2004) Váltó: 2x világbajnok (2003, 2005), Európa-bajnok (2005), Eb-2. (2004), Eb- 3. (2002) A Junior Prima-díj nyertese: (2009) 2009-ben ahány versenyen elindult (VK, Eb, vb) mindenhol dobogón végzett. maradni. Túl sok szabadidôm nincs, ha mégis akad, olvasok, zenét hallgatok. Nagy hobbim az autóvezetés, aminek nap mind nap élhetek, hiszen az edzéshelyszínekre nem tudnék máshogy eljutni. Még valami kedvesem is élsportoló, és sajnos ritkán adatik meg, hogy azonos idôben vagyunk szabadok, ezért igyekszünk minden percet kihasználni, együtt tölteni. Idei bámulatos sorozatodat, benne a két világbajnoki aranyérmedet Junior Príma-díjjal ismerték el, és decemberben az újságírók szavazásán akár az Év sportolója címet is elnyerheted. Foglalkoztat a szavazás eredménye? - Kicsi koromtól Balogh Gabi volt a példaképem, aki kétszer is az év legjobbja lett. Számomra sokáig elérhetetlennek tûnt ez az elismerés, de ahogy közeledik az év vége, néha megfordul a fejemben, hogy az esélyesek közé tartozom. Nemcsak nekem, hanem a magyar öttusának és a klubomnak is nagy elismerés lenne, ha valóban megkapnám. Az idei év Eb-és vb-eredményeit nem lehet összehasonlítani az elôzô éviekkel, ugyanis most már az új rendszer szerint bonyolították le a két világversenyt: az összevont futás és lövészet lett az utolsó szám. Ráadásul még e két viadalt sem lehet igazából összevetni, mivel a lipcsei Eb mûsorán egyéni, hagyományos csapat (3 versenyzô egyéni eredménye összeadva) és hagyományos váltó (3 versenyzô stafétája ad egy eredményt) szerepelt, míg a londoni vb-n az egyéni mellett hagyományos csapatverseny, ám 2 fôs váltó szerepelt. Az azonban tény, hogy az új szabályhoz a legjobban Marosi Ádám alkalmazkodott, ugyanis egyedül ô volt képes arra, hogy az Eb-n (3. lett) és a vbn is dobogóra állhasson egyéniben. Sôt, minden Világkupa-versenyen úgyszintén érmes lett! Örömteli, hogy Marosi mellett Németh Róbert és Tibolya Péter is átállt" az új öttusára, ezt jelzi a csapat világbajnoki aranyérme, no és Németh - aki a régi öttusában 2007-ben egyéni vb-bronzérmes volt - az idén alig maradt le a dobogóról. A két fiatal versenyzô (Kovács Sarolta és Gyenesei Leila), valamint a rutinos Vörös Zsuzsanna alkotta nôi csapat vbbronza is reményt keltô a jövôt tekintve. Az elsô év tapasztalata alapján úgy tûnik, az idôsebb, a régi lebonyolításban nevelkedett" öttusázók nehezen vagy nem is tudtak átállni a kombinált számú versenyzésre, hiszen Athén és Peking aranyérmese, az orosz Andrej Mojszejev a vb selejtezôjében kiesett, a litvánok világbajnokai, Andrejus Zadnieprovskis és Edvinas Krungolcas sem remekeltek a világversenyeken, bár utóbbi a világkupákon azért jól teljesített. Úgy hírlik, föl is adják a további próbálkozást A két rutinos magyar versenyzô közül a világbajnok Horváth Viktor az idei szezont egészségi okok miatt kihagyta, az olimpiai bajnok Vörös Zsuzsanna pedig eddig nem tudta felvenni az új lebonyolítás ritmusát. Az éremtáblák alapján elmondható, hogy a változtatás ellenére a sportág eddigi meghatározó nemzetei játsszák a fôszerepet, igaz ez akkor is, ha az oroszok ezúttal aranyérem nélkül maradtak, és a nôi egyéni világbajnoki címet a sportág történetében elôször kínai szerezte meg. Füredi Marianne Helyünk a világversenyeken A lipcsei Eb éremtáblája A E B Csehország Litvánia Nagy-Britannia Franciaország Oroszország Magyarország Fehéroroszország Lengyelország A londoni vb éremtáblája A E B Csehország Magyarország Németország Kína Litvánia Nagy-Britannia Oroszország Egyiptom Lengyelország Ukrajna 0 0 1

15 2009/4 MAGYAR EDZŐ 15 JÜRG WIRZ BUDAPESTEN A kenyai csodafutók nyomában Tapasztalatból tudjuk, akadnak olyan rendezvények, események, amelyeknek a sikerét egyáltalán nem nehéz elôre megjósolni. A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Edzôk Társasága által közösen rendezett október végi szakmai konferencia tipikusan ilyen volt. A várakozáson felüli érdeklôdést szavatolta egyfelôl a nem mindennapos téma A kenyai futók sikereinek nyomában s nem különben a neves vendég, az illusztris elôadó, Jürg Wirz személye is. A Magyar Sport Háza újjávarázsolt elôadótermét zsúfolásig megtöltô érdeklôdôk szerencsésnek érezhették magukat a tartalmas és érdekes elôadások hallatán, s elégedetten könyvelhették el: nem hiába fizettek 3000 forintos részvételi díjat. Az angol nyelven elhangzott elôadások fordításában és a kialakult élénk eszmecserék moderálásában olyan szakavatott, ismert kiválóságok vállaltak szerepet, mint dr. Schulek Ágoston, az Európai Atlétikai Szövetség korábbi alelnöke, a magyar testület tiszteletbeli elnöke, dr. Kozsla Tibor, a TF stratégiai és nemzetközi igazgatója, azután dr. Pavlik Gábor, neves sportorvosunk, egyetemi tanár és Kropkó Péter tizenkétszeres Ironman gyôztes világhírû triatlonista. Az elôadó külön is részletesebb bemutatást érdemel. A mozgásával, dinamikus elôadói modorával hatvan évét jócskán megcáfoló, fiatalos Jürg Wirz, jóllehet a svájci Baselban született és cseperedett fel, életének utóbbi tíz évét Kenyában élte le, egyenesen onnan, a fôvárosból, Nairobiból érkezett budapesti fellépésére is. A sport, közelebbrôl az atlétika és elsôsorban a futás egyáltalán nem túlzás szinte egész életét betöltötte. Hazájának egyik legtehetségesebb középtávfutója érettebb korában sem szakadt el rajongott sportágától, s hamarosan sportújságíróként szerzett nevet magának, remek könyvek szerzôjeként, illetve fordításai révén úgyszintén. Sportújságírói pályáját 1971-ben kezdte a zürichi Sportinformationnál. Azután nyolc évig az Aargauer Tagblatt sportrovatát vezette, s mellette a Swiss Athletic magazint szerkesztette. Alapító fôszerkesztôjét tiszteli személyében a Der Laufer és a Fit for Life magazin is. Pályája során különös érdeklôdéssel követte a kenyai futók világraszóló szereplését az egymást követô olimpiai játékokon és világbajnokságokon, ennek a kíváncsiságnak köszönhetôen tett több alakalommal is látogatást az afrikai országban, s alakított ki kutatásai elôsegítésére személyes kapcsolatokat az edzôkkel, vezetôkkel, magukkal a futókkal is. A legendás futó-fenoménok, az emberek, az ország természeti szépségei, hangulata rabul ejtette, s mind gyakoribb látogatásai után úgy döntött, hosszútávra rendezkedik be, Kenyában telepszik le. Ide köti azóta második házassága, kenyai felesége és tôle született gyermeke is. Rendszeresen dolgozik a svájci Neu Zürcher Zeitungnak, a nemzetközi Runner s World-nek, a Fit for Life magazinnak és a nemzetközi szövetségnek, az IAAF-nak is, továbbá rendszeresen fordít szakkönyveket és atlétikát, futást népszerûsítô köteteket a németországi Meyer és Meyer Kiadónak is. Legismertebb mûvei közé soroljuk a Paul Tergat Running to the Limit címû kötetét (2005-ben jelent meg) és a Run to Win The Training Secret of the Kenyan Runners címet viselô könyvét (2007). Elôadása amelynek rövidített, tömör változatával ismerkedhet meg olvasónk az alábbiakban még csak tovább erôsíti azt az igényt, hogy írásait hasznos lenne magyarra is lefordítani. Jürg Wirz egy hosszabb déli szünet közbeiktatásával betöltötte magánszámával" az egész konferencia napot, amelynek során öt mini-elôadást tartott, s az alábbi hat, egymással természetesen összefüggô témát taglalt: 1. Történelmi visszapillantás. 2. Vannak-e genetikai elônyeik a zseniális afrikai futó masináknak"? 3. Mit esznek a kenyaiak. 4. Akiknek ez a sajátságos futókultúra köszönhetô a szakmai háttér, s benne külön: 5. Az olasz közremûködés. 6. Végkövetkeztetés. (Megjegyzésként tegyük hozzá, a vendégelôadó egyéni edzésprogramokat is ismertetett részletesen, de ez annyira speciális, hogy ezúttal terjedelmi okokból ezek ismertetésétôl eltekintünk, egy, általános benyomást keltô példa kivételével). Vissza a múltba A tudomány mai állása szerint az emberiség eredetét illetôen nem csak a Homo erectus létezett, már mintegy 1.6 millió évvel ezelôtt, hanem Kelet- Afrikában ennek leszármazottja, a Homo sapiens is. Becslések szerint évvel ezelôtt ôseink innen, a hatalmas kiterjedésû Nagy Rift Völgyébôl elôdeik útját követve indultak el Ázsiába és Európába a kezdetleges emberi faj hódító" útjára. A mintegy 6000 mérföldnyi hosszúságban húzódó törésvonal, amely Libanontól, majd a Jordán völgyétôl déli irányban halad, s a Vörös-tengert, Etiópiát és Tanzániát érintve húzódik az afrikai kontinens tekintélyes térségein át egészen Mozambikig, 20 millió évvel ezelôtt formálódott, s Kenyát földrajzilag tulajdonképpen két részre szeli. Megalapozott tudományos állítások szerint a Nagy, azaz a Great Rift Völgye tekinthetô az emberi faj ôshazájának" Manapság pedig bölcsôje a világklasszis középés hosszútávfutók többségének A tizenkilencedik század derekán, az 1850-es években számos kutató, felfedezô és misszionárius kereste fel Kenyát - fôként Németországból és Nagy-Britanniából - hogy ott azután különbözô állomásokat, telepeket, bázisokat létesítsenek, megvessék a lábukat. A térség 1890-ben (Ugandával együtt) brit felügyelet alá került, majd 1920-tól hivatalosan gyarmattá vált. Függetlenségét az 1953-tól kibontakozó Mau-Mau szabadságmozgalom gyôzelme révén végül 1963-ban nyerte el, s elsô elnöke a legendás történelmi alak, Jomo Kenyatta lett. A köztársaság népessége ma 36 millió, a fôvárosban, Nairobiban ebbôl mintegy 6 millióan élnek. A huszadik század kezdetén tehát számos vállalkozó szellemû brit telepedett le Kenyában, s váltak közülük sokan és gyorsan gazdaggá hatalmas kávé és tea ültetvényeik busás jövedelmei következtében. A rákövetkezô évtizedek során nekik köszönhetôen terjedtek el a tipikus angol sportok is. A golf, a krikett, a lóversenyzés - mindenek elôtt a fehér telepesek között vált népszerûbbé, miközben az egyszerû és szegényebb helybeli lakosok körében hódítani kezdett az ökölvívás, a labdarúgás, s természetesen az atlétika több ágazata is a futás vitathatatlan prioritása mellett. A versenyszerû sportolás elsôsorban a fegyveres testületek (rendôrség, katonaság) jóvoltából indult meg, s fejlôdött. Megindul-

16 16 MAGYAR EDZŐ 2009/4 tak a helyi, kerületi, majd országos" bajnokságok, sôt nemzetközi jellegû események is sorra kerültek, többnyire a szomszédos Uganda képviselôivel szemben. A függetlenség 1963-as elnyerését megelôzôen Kenya már két nyári olimpiai játékokon vett részt: az 1956 évi Melbourne-i játékokon, majd négy évvel késôbb, 1960-ban, Rómában. Az elsô olimpiai érmet - egy bronzot - Wilson Kiprugut szerezte meg 1964-ben, Tokióban a 800 méteres síkfutásban. A következô ötkarikás eseményen, 1968-ban, Mexikóvárosban azután megszülettek az elsô aranyak is, mégpedig a legendás Kipchoge Keino (1500m.) és Naftaly Temu (10 000m) gyôzelmének köszönhetôen. Az elôbbiben a kenyai futó kultúra és hagyományok atyját tisztelik. Jelenleg egyébként ô a Kenyai Olimpiai Bizottság elnöke, s magától értetôdôen immár hosszú ideje 1982 óta rendkívül aktív tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. A függetlenség elnyerését követô, Kenyatta vezette kormány egyik legelsô intézkedésével megreformálta az oktatás rendszerét, s a számos újdonság közepette a testnevelés kötelezô tantárggyá, a sport pedig támogatott tanításon kívüli közkedvelt idôtöltéssé vált a középiskolákban, amelyek ekként hamarosan az utánpótlás-nevelés aranybányáinak bizonyultak a tehetségkutatók számára. Nem kellett sok idônek eltelnie ahhoz, hogy az Egyesült Államok neves egyetemeinek szakemberei rájöjjenek, mennyire kínálkozó és tüzetesebb felfedezésükre váró terepre lelhetnek a ráadásul angol nyelvet használó afrikai országban. Legelôbb Mike Boit tûnt fel a tengerentúli egyetemi bajnokságok élmezônyében, majd a nyolcvanas évektôl sorra következtek a további fôszerepet játszó kenyai honfitársak: Sammy Koskei, Paul Ereng, azután Peter Rono, Peter Koech, Julius Kariuki, Ibrahim Hussein, Yobes Ondieki, Patrick Sang többek között. Érthetôen egyre több tehetséges atléta ismerte fel, hogy Európában és a tengerentúlon milyen remek lehetôségek tárulnak fel számukra futó teljesítményeiknek betudhatóan. Mind több versenyzô egyre jobban élt a lábaiból, s vált képessé arra, hogy utazásai és versenyei révén az ígéret földjein" érvényesüljön, maga mögött hagyva a szegénységet, a gondokat, s ezt látva mind több fiatal is igyekezett a nyomukban. S persze a nemzetközi világ menedzserei is gyorsan felismerték sajátos új lehetôségeiket, azt, hogy biztos haszonhoz juthatnak kenyai klienseik" sikerei útján. A földkerekségen nincs talán még egy olyan ország, amely gazdagabb lenne futó tehetségekben, mint Kenya, amely egyébként meglehetôsen szegényes és elmaradott. Természetesen Jamaicát, Usain Bolték országát zárójelben jegyzem meg - szintén ne feledjük! A lakosság 15 százaléka idôsebb 15 évnél és analfabéta. A népesség fele él az úgynevezett szegénységi határ alatt, tengeti életét napi egyetlen (!) amerikai dollárnak megfelelô összegbôl. A munkanélküliség aránya 40 %. A várható élettartam csupán 56 év, s a lakosságnak mindössze 2.6 százaléka idôsebb 65-nél. Mennyire meghatározó a genetika? Köztudott tény, hogy a kenyai futók folyamatosan dominálnak a világranglistákon 800 métertôl egészen a maratoni versenyszámig. Érthetô, a szakemberek, sporttudósok igyekeztek évtizedeken át megfejteni a kenyai futó felsôbbrendûségének fô okait. Idôközben aztán számos népszerûvé vált tézisükrôl igazolódott be, hogy téves, nem a valódi magyarázat. Abból az egyszerû körülménybôl ki-

17 2009/4 MAGYAR EDZŐ 17 indulva, hogy a kelet-afrikai futók legtöbbje egész egyszerû természeti okokból kifolyólag 1800 és 2400 m tengerszint feletti helyen él és sportol, nem egy ismert szakember azt a következtetést vonta le, hogy ez a legdöntôbb tényezô a kiemelkedô teljesítményekben. Ilyen szinten magasabb a vörös vérsejtek száma, amely kulcsfontosságú a véráram oxigéncseréjében. Az erre specializált tudósok ellenben bebizonyították, hogy a magasság önmagában nem jelenti a titok nyitját, mert az oxigénfelvevô képességben nincs jelentôs különbség a világszinten teljesítô kenyai, illetve a világ különbözô más részérôl származó kitûnôségek között. S a kenyaiak étrendjében szintén nincs alapvetô különbség, nem különleges, attól az egy vonástól eltekintve, hogy nem esznek sok húst és a szénhidrát bevitelük lényegesen magasabb szintû, mint az európaiaké és amerikaiaké. És a genetikus eredetû jellemzôk? Vannak-e génjeik, amelyek kedvezôen befolyásolják az állóképességüket? A fizikai felépítésben és az izomszerkezetben kétségkívül találhatók olyan jellemzôk, amelyek határozottan alátámasztják a kenyai távfutók és a nyugat-afrikai sprinterek dominanciáját. A kenyai, etióp, tanzániai futók általában alacsonyak, soványak, testsúlyuk 50 és 60 kilogramm között található. A nyugat-afrikai vágtázók (nigériaiak, ghánaiak, szenegáliak) ezzel szemben éppenséggel, hogy magasabbak, s mintegy 30 kilóval nehezebbek. A testalkatban fellelhetô eltérésekkel még nincs vége a különbözôségeknek. Nyilvánvaló bizonyítékot szolgáltatnak erre az izomrostok összehasonlításai által igazolt különbségek is a lassabban (vörös), illetve a gyorsan összehúzódó (fehér) rostok között a keletiek javára. A futást elônyösen befolyásoló gének kutatásában a tudósok még csak a kezdeteknél tartanak. Yannis Pitsiladis, a Glasgowi Egyetem Bio-gyógyászatiés Élettani Tudományok Intézetének görögszármazású vezetô munkatársa az utóbbi éveket például egy speciális, kifejezett futó gén" felkutatására fordította. A kutatások eddigi eredményeire vonatkozó kérdésre ezt a választ adta: A következô években, meg vagyok gyôzôdve errôl, bebizonyosodik, hogy ha valaki nem rendelkezik a megfelelô génekkel, az nem lehet kiemelkedô képességû versenyzô. A kutatás azt is igazolni fogja, hogy azok a gének, amelyek, mondjuk, a kelet-afrikai futók sikereit szavatolják", ugyanaz, mint ami a brit Paula Radcliff gyôzelmeit biztosítja. Az minden estre biztos, hogy létezik az ACE-gén (Angiotensis Coverting Enzyme), amelyet brit tudósok találtak meg és azonosítottak 1998-ban, amely összefüggésben van az ember állóképességi teljesítményével. Ez az állóképességi gén" a felelôs, s befolyásolja az izmokban lezajlódó vércsere vezérlését. Tudósok arra is rájöttek, hogy a hegymászók, akik akár tengerszint felett hétezer méteres magaslaton is képesek mozogni oxigénpalackok nélkül, ennek a génnek a speciális kombinációjával rendelkeznek. Nos, ezek után a kenyai futókról végül. Titkuk megfejtésének egyik kulcsa abban a képességükben keresendô, hogy a fáradtságküszöbhöz lényegesen késôbb érkeznek el, mint vetélytársaik. Vérükben sokkal lassabban gyülemlik fel a lactid acid, a tejsav, amelyet a fáradó, oxigénben szegényedô izom termel. A Koppenhágai Izomkutató Központban a Bengt Saltin által vezetett, s a lactát szintek összehasonlítását végzô csoport arra a következtetésre jutott, hogy a kenyai futók mintegy tíz százalékkal hosszabb távot tesznek meg ugyanazzal az oxigén mennyiséggel, mint európai társaik. Gazdaságosabban mûködnek", mint ahogyan a kifogástalanabb aerodinamikával tervezett gépkocsiknak kedvezôbb az üzemanyag felhasználása, mint egyéb társaiknak. A kenyaiak fizikai adottságai is kézzelfogható magyarázattal szolgálnak. A már említett Saltin csapat a kutatásaik során a Kalenjin atléták (nyugat-kenyai etnikai csoport, számuk mintegy 3 millióra tehetô) fizikai mutatóit átlagos méretûnek tekinthetô dán atlétákkal hasonlította össze. Az összevetésbôl kiderült, hogy a kenyaiak vékonyabb lábain csaknem 400 grammal, mintegy 12 százalékkal kevesebb a hús, mint a dánokén. A tanulmány szerint ez a magyarázata annak, hogy a kenyai futók hozzávetôlegesen 10 százalékkal gazdaságosabban" futnak, mint mások. Ezen felül a kenyaiak lábai 5 százalékkal hosszabbak, ami alighanem annak köszönhetô, hogy elôdeik nemzedékeken át nomád életmódot folytattak. Méghozzá magaslaton, ahol a nagy távolságok megtétele minél gazdaságosabb energiafelhasználással, lényegében a túlélés egyik alapvetô feltételét jelentette. Más szóval: a vékonyabb lábakon fellelhetô kevesebb izom nyilvánvalóan kevesebb oxigént igényel a mozgáshoz. Alapvetô igazság, hogy az emberiség túlélésében, s abban, hogy kiemelkedett elôdei közül, igen fontos szerepet töltött be az a képessége, hogy hosszú távolságokat tegyen meg futva. A további összehasonlításokból néhány. A kenyai elit futók átlagosan 5 kilóval bizonyultak könnyebbnek és hét centivel alacsonyabbak a dán futóknál. A testtömeg indexük lényegesen alacsonyabb volt. A kenyaiak tejsav koncentrációja maximálishoz közeli terhelés esetén lényegesen alacsonyabb értéket mutatott a dánokénál, s ugyanez volt tapasztalható az oxigén feldolgozással kapcsolatosan is. Az izomrostok összetételének összevetése nem mutatott különbséget, az izom enzim profilja azonban már jelzett különbözôséget. A HAD (3- hydroxyacyl CoA dehydrogenase) aktivitása a kenyai futók izmaiban határozottan intenzívebbnek mutatkozott, ami azt jelenti, hogy futás közben a kenyaiaknak jobb a zsírfeldolgozó képessége, mint a dánoké. Mit esznek a kenyaiak A kenyai atléták túlnyomó többsége szegény családok gyermeke. Ez egyben azt is jelenti, hogy életüknek közel elsô húsz évében étrendjük egyszerûnek, de egészségesnek mondható. Az ország vidéki otthonaiban hús legfeljebb hetente-kéthetente egyszer kerül az asztalra. Cukor csak a teába jut. Az étrend legfeljebb akkor változik, ha edzôtáborba hívják meg ôket, ahol naponta akár kétszer is juthatnak húsféleséghez, meg amikor utazásaik során Európában és az Egyesült Államokban élvezhetik a hamburgert, a sült krumpli változatokat, s a gyorskiszolgáló éttermek egyéb áldásait is. Az alapvetô kenyai ételek: Szénhidrátok: Ugali (sûrû kukorica püré naponta legalább egyszer) Chapati (lisztbôl készült, vízzel, sóval és olajjal kevert omlettszerû lepény) Uji (takarmány magokból, kukoricából készített kása) Viazi (burgonyafélék) Rice és white bread, azaz rizs és kenyérféleségek Vas és ásványi anyagok: Sukuma Wiki (kenyai spenótféleség), s egyéb helyi zöldségfélék Protein: Maziwa (tej) és Maziwa Lala (tejtermékek) Mayai (tojásfélék) Maharagwe (babfélék, hüvelyesek) Vitaminok: Matunda (gyümölcsfélék, különösen zöld narancs, banán, mangó és papaja). A világklasszis kenyai futó, mint Paul Tergat többnyire ezeket a fenti hagyományos ételeket eszi, de azért tésztafélékkel és hússal is gazdagítja

18 18 MAGYAR EDZŐ 2009/4 étrendjét. Teát, gyümölcslét, vizet, s idôrôl idôre szódavizet is fogyaszt. Az a tanulmány, amelyet világklaszszis atléták vizsgálatai alapján a ICE- ARS (Kelet-afrikai Tudományos Futóközpont) végzett a Global Sports Communication cég megbízásából, mutatja, hogy a kenyaiak, etiópiak, tanzániaiak tápláléka alapvetôen zöldségekre, növényi termékekre épül. A mindennapi kenyér" alapvetô szükséglet, s mellette a fôtt rizs-félék, különféle burgonya készítmények, káposzta, bab, és a kásák változatai dominálnak. Mindezekhez a napi bôségesen fogyasztott cukros tejes tea járul. A napi szénhidrát bevitel százalékos aránya 76.5, amely messze felülmúlja az amerikai kiválóságoknál mért 49 százalékot. A kenyaiak napi szénhidrát bevitele 10.4 gramm testsúlyuk minden egyes kilójára, s ebben a legfeltûnôbb a mindennapos rendszeres ismétlôdés: minden 24 órában mintegy 600 gramm szénhidrátot fogyasztanak meglehetôsen szerény változatossággal nap-nap után. Alaposan feltöltik az izmaikat glycogénnal. A sporttáplálkozással foglalkozó szakemberek gyakran ajánlják, nem véletlenül, a megerôltetô, intenzív edzésciklusban készülô versenyzôknek, hogy fogyasszanak ilyen idôszakokban naponta legalább 9-10 gramm szénhidrátot testsúlyuk minden egyes kilójára. A vizsgált kelet-afrikai futók napi zsírbevitele igen szerény, hozzávetôlegesen a napi kalória bevitel 13.4 százaléka (mintegy átlagosan 43 gramm), amelynek a 61 százaléka tejbôl és tejtermékbôl származik. A proteinbevitel mintegy 10.1 százaléka az összes bevitt kalória értékének, ami másként meghatározva napi 1.2 grammnak felel meg a testsúly minden egyes kilogrammjára számítva. (Ebben a tekintetben a sporttáplálkozás specialistái napi súly kilógrammonkénti 1.2 grammot ajánlanak). Még annyit ehhez, hogy a 10 vizsgált klasszisfutó semmiféle táplálék-kiegészítôt nem használt. A kiválasztott atléták átlagos magassága 1.75 méter volt, súlyuk 58.6 kg és a testzsír (body fat) arányuk 6 és 10 százalék között mozgott. Valamennyien a Kalenjin törzshöz tartoztak, közülük ketten specializálódtak az 1500 m síkfutásra, a többiek a vizsgált idôben 8 és 12 kilométer közötti terepfutó versenyekre készültek éppen. S végül még egy, ugyan közönségesnek tekinthetô kiegészítô információ - naponta ötször étkeztek. Elôször a korai edzés után - reggeli 8 órakor. Uzsonna 10-kor. Ebéd 13 órakor. Délutáni uzsonna 16 órakor és vacsora 19 órakor Úgy tûnik, ebben aztán semmi rendkívüli nincs. A soron következô témáról azonban éppen ennek az ellenkezôje mondható el. Szakmai háttér a diadalok mögött Tévedés lenne azt hinni, hogy a kenyai futók - mint ahogyan ez az esetek túlnyomó többségében természetes lenne - a hazai atlétikai szövetség felügyelete, irányítása alatt készülnek. Életükben, edzéseik feltételei és versenyeztetésük tekintetében mindenek elôtt az ügynökeik-menedzsereik a meghatározók. Ôk azok, akik az anyagi feltételek megteremtésével elvégzik, illetve elvégeztetik a tehetségek kiválasztását és létrehozzák, mûködtetik az elengedhetetlen edzôtáborokat. Náluk a pénz, tehát a hatalom. Az utóbbi három évtized alatt nekik köszönhetôk a kenyai futókultúrában követhetô drámai változások. Eleinte elsôsorban a hadsereg kötelékéhez tartoztak a legkiválóbb versenyzôk, katonai alkalmazottként szerepeltek a nyilvántartásokban. Késôbb egyéb testületek is nyújtottak támogatást, olyanok, mint a Kenyai Posta, vagy, példának okáért, a büntetés-végrehajtók, a börtönôrség. Az említettek ma is szerepet játszanak az atléták foglalkoztatásában, hogy csak egy személyes példát említsek a számos kitûnô nôi futók közül, a Pekingben is remeklô Catherine Ndereba a börtönôrség tagja. A világhírû Paul Tergat a hadsereg polgári alkalmazottja. A hazai bajnokságokban ugyan alkalmazóik színeiben indulnak, ám valójában a nemzetközi színtereken meghatározó ügynökségeké a döntô szó a felkészülésükben és versenyeztetésükben, a Global Sports, a Rosa és Társai, a Demadonna Athletic, vagy a Kimbia Athletics, hogy csak néhányat nevesítsek. A felsorolt ügynökségek kivétel nélkül edzôtáborokat tartanak fenn Kenyában. Alapvetôen ezek nem mások, mint bérelt házak. Bizonyos esetekben kifejezetten erre a célra épültek. A táborok többségében európai, vagy amerikai futó két hétnél aligha bírná tovább a tartózkodást, mert minden tekintetben, mondjuk így, puritán, de közelebb áll a realitáshoz, hogy egyszerûen primitívek a körülmények. Az egyik, a Dottore" Rosa NIKE TÁBORA, amely Cherangai hegységben a tengerszint felett 3000 méteren fekszik Kapsait közelében, illusztrálja, amit mondok. Nincs vezetékes víz a közel l00 bennlakónak, még a mobil telefonok sem mûködnek De hát az atléták élete mást nemigen jelent, csak edzést, étkezést és alvást. Tegyünk most egy röpke visszapillantást még a hatvanas évekre! Kenya december 12-én nyerte el függetlenségét. Egy év alatt a hatalom és a hatáskörök vonatkozásában minden megváltozott. Az új független állam vezetôi úgy ítélték meg a sportot, amely igen alkalmas a nemzeti érzések erôsítésére és a nemzet tekintélyének növelésére fôként a nemzetközi sikerek révén. Az átváltozás egy minden tekintetben tipikusnak mondható gyarmati országból demokratikus berendezkedésû független állammá, saját himnusszal, saját zászlóval, önálló identitással - mindez igen gyorsan, rövid idô alatt történt meg. Az 1960 és 1975 közötti korszak két meghatározó sportvezetô egyénisége minden kétséget kizáróan az angol John Velzian (1959-ben érkezett Kenyába) és a helybéli születésû Charles Mukora volt, akit azzal bíztak meg, hogy készítse fel a kenyai atlétikai küldöttséget az 1968 évi Mexikóvárosban rendezett olimpiai játékokra, amely azután, tudjuk, világraszóló sikereket hozott a frissiben önállósult afrikai országnak. Egy német fôszereplôt is okvetlenül említenünk szükséges. Walter Abmayrt. A testnevelô, edzô, sportdiplomata 1980 novemberében érkezett Kenyába a feleségével, Sylviával. Az atlétika sanyarú állapotban várta ôket az országban, az 1976-os, az afrikai országok bojkottjával sújtott montreali, majd az 1980-as moszkvai, még az elôbbinél is kiterjedtebb mértékben bojkottált ötkarikás játékokat követôen. Abmayr az úgynevezett harmadik világ országainak nyújtott segítség sportfejlesztô projektjének keretében érkezett a kelet-afrikai országba, útját, tevékenységét a nyugat-német állam finanszírozta. Elsôdleges feladatának tekintette a hazai versenyekhez elengedhetetlen infrastruktúra megteremtését és a rendszeres edzôképzés megszervezését. Kenyai tartózkodása ideje alatt több, mint 500 kenyai végezte el sikeresen edzôképzô tanfolyamát. Amikor 1985-ben távozott Kenyából, a nemzeti válogatott vezetôedzôi posztját helyettesére és asszisztensére, Mike Kosgeire bízták. Kosgei, a Ravasz róka" a válogatott szakvezetôjeként dolgozott 1985-tôl 1995-ig, majd ismét 2001 és 2004 között. Nehéz lenne azt mondani, hogy a világ valaha élt legnagyobb edzôje, jóllehet, ha valaki a válogatottja eredményeire alapozná ezt a minôsítést, aligha lehetne vele vitába szállni. Ugyanakkor tudott, hogy a versenyzôk mindössze néhány hetet töltöttek vele a nagy események elôtti felkészülés során. Egy azonban mindentôl függetle-

19 2009/4 MAGYAR EDZŐ 19 nül bizonyos: fantasztikus motiváló és remek taktikai érzékkel megáldott szakember, aki ráadásul pontosan ismerte versenyzôit kívülrôl-belülrôl. Érdemes megjegyezni Kosgei néhány megfigyelését. A nyugati világban az emberek munka nélkül képtelenek a túlélésre. Kenyában az atléták legtöbbje idômilliomos. Naponta háromszor is jut idejük edzésre... És a szó szoros értelmében - éhesek... Amikor az európaiak, vagy amerikaiak edzenek, stopperórát használnak és állandóan pulzust, szívritmust ellenôriznek, úgy tûnhet az ôket szemlélôknek, hogy kifejezett munkát végeznek... Az afrikaiak elkezdenek futni, többnyire elég lassan, s késôbb beleerôsítenek, fokozzák az intenzitást. Számukra ez az egész inkább játékszerû. Ha egy-egy edzés nem sikerül, a kenyaiak úgy fogják fel: ma nem voltam az igazi... Ez a felfogás már a nagyapákkal kezdôdött. Amikor ôrizték a nyájat, idôtöltésként kedvelték a birkózást. Szóval, amikor birkózol és az ellenfél a földhöz teremt, azt nem úgy könyveled el, hogy legyôzött, hanem hogy ezen a napon neked nem sikerült ôt legyôzni... A kenyaiak ezt a fajta filozófiai felfogást vallják az atlétikai pályán ma is." Ha a szó átlagos, általános értelmében vett edzôrôl beszélünk, aki rendszeresen, állandóan, nap mind nap foglalkozik a tanítványaival, nos akkor a Corkban született ír Colm O Connel-t kell mindenki mást jócskán megelôzôen említenem, aki, megítélésem szerint, a legtöbb futótehetséget fedezte fel, választotta ki és nevelte fel a világon. Különös egyéniség, és nem különben rendhagyó az edzôi karrierje is. Patrícius szerzetesként, eredeti hivatásának megfelelôen tanárként kezdett dolgozni 28 esztendôs korában a kis kenyai településen, Itenben, s nem is álmodott arról, hogy az ország legsikeresebb közép- és hosszútávfutó edzôjeként szerez magának világhírt. Annál is kevésbé, mert Colm atya ugyanis maga soha nem sportolt versenyszerûen, s nem foglalkozott semmilyen szinten edzôi tevékenységgel kenyai küldetését megelôzôen. A nyolcvanas éve elején azonban, hogy-hogy nem, az atya elvégezte Walter Abmayr egyik edzôi tanfolyamát, nyilván ez keltette fel az érdeklôdését, s csak további kedvet kaphatott az edzôi munkához, mert csoporttársként közel került két remek szakemberhez, Jimmy Beauttahhoz és Mike Kosgeihez. Az ír atya olyan nagyságok edzéseit irányította a késôbbi évek folyamán, mint Peter Rono, Matthew Birir, Wilson Kipketer. Legutóbbi produktuma" a 800-as David Rudisha aki 2009-ben afrikai csúcsot futott Rietiben 1:42.01-gyel. Jimmy Beauttah-ról is szóljunk külön. Meglehetôsen egyedülálló metamorfózison ment át, már ami a hivatását illeti. Eredetileg éjszakai klubokban muzsikált, több hangszeren is kitûnôen játszott, mielôtt hirtelen elhatározta, hogy atlétikai edzôként csillogatja nem mindennapos képességeit. Jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség együttmûködése révén létesített és fenntartott eldoreti edzôközpont edzôje, ügynöke a brit Kim McDonald, s többek között ô formálta világklasszissá Moses Kiptanuit és Daniel Koment, s az 1500-asok közt Daniel Kipchirchir Koment és Asbel Kipropot. Az olasz hatás Elengedhetetlen, hogy ne szóljunk az olasz faktorról". Legelôbb is meg kell állapítanunk, hogy egy olasz volt az, aki megtanította a kenyaiakat maratonit futni, bár igaz, már 1990-ben három kenyait találhattunk a legjobb 100 között. De hát mi ez ahhoz képest, ami ezek után következett az itáliai doktor" Gabriele Rosa ténykedésének köszönhetôen. Az elôbbi adatokhoz hasonlítva: 18 évvel késôbb a legjobb 100 között már 65 volt a kelet-afrikai országból való futó! A Dottore" versenyzôje volt, illetve az ma Moses Tanui, Paul Tergat, Robert Cheruiyot és Martin Lel. Rosa alapjaiban változtatta meg az edzés, a felkészülés filozófiáját és a maratonihoz való attitûdöt. Elôtte a kenyaiak általában úgy gondolták, hogy a maratonihoz a futónak három-négy órákat kell teljesíteni egyenletes lassú iramban. A felkészülést teljességében megváltoztatta, s az edzések változatosabbá váltak, minôségükben magasabb színvonalat képviseltek, egyéniséghez illôek lettek, célzatosabbá váltak. Arról sem feledkezzünk meg, hogy idôközben számos futó edzôközpontot hozott létre az országban. Úgy vélem, a dimbes-dombos terep rendkívül fontos a maratoni futó lábizomzatának erôsítése szempontjából. A másik dolog a távolság... A minôség fontosabb, mint a mennyiség. Még a legjobb futóknak sem szükséges heti kilométert futniuk, de rendszeresen kell teljesíteniük a kilométert és a harmadik héten 38 kilométert. Híve vagyok az edzés-sebesség progresszivitásának. A mi felkészülésünk a maratonira három hónapot vesz igénybe. Az edzések intenzitása egyre fokozódik, az utolsó két héten ellenben drasztikusan csökken. A legjobb tanács szerintem egy olyan hosszútávfutónak, aki a maratonira készül áttérni: légy türelmes, ehhez évekre van szükség. Amikor métert futsz, a szervezeted nagymennyiségû négycsillagos" üzemanyagot fogyaszt. A maratoni futásban teljesen más biokémiai folyamatok zajlanak le. Az utóbbi két-három évben Rosa visszahúzódott a mindennapi edzésektôl. A Rosassociati futó-közösségben a helyét lényegében Claudio Berardelli vette át. Ugyan még harmincéves sincs, máris a világ egyik legjobb középés hosszútávfutó edzôjének tartják. Nevéhez fûzôdik Alfred Kirwa és Janeth Jepkosgei világbajnoki gyôzelme ben és Nancy Lagat olimpiai diadala. A legjobb maratoni futók közül Martin Lelt, Robert Cheruiyotot, Duncan Kibetet és James Kwambait edzéseit végzi. Amikor középtávfutói a szezonra készülnek, heti négy-öt alkalommal edzenek, természetesen nem állandó magas intenzitással. Alfred Yego, példának okáért képes 3x400 métert teljesíteni 49, 48, 49 másodperc körül - 10 perces pihenôkkel a távok között. Vagy 1000 métert fut 2:25.0 alatt, amelyet követ egy 800 m 1:52-vel és egy 600 méter 1:22-vel - 8 perces pihenôkkel a távok között. Mintegy három héttel a megcélzott esemény elôtt az edzések volumene itt is jelentôsen csökken, mintegy a volumen felére, az intenzitás azonban marad. Amikor Duncan Kibet és James Kwambai 2:04.27-et futottak 2009 áprilisában a rotterdami maratonin, az idôk mellett reformált edzéseik miatt is címlapra kerültek. Valójában mindketten mindössze heti kilométer tettek meg a felkészülésük során. Berardelli magától értetôdôn napi két edzést írt elô a számukra, mint ahogyan ezt teszi a többi maratonistának is. A két delikvens azonban mindig kitalált valami kifogást, húzódoztak, egyre-másra mulasztották az edzést. Az edzô végül a viták, heves eszmecserék, sikertelen próbálkozásai után azt mondta nekik, hogy nincs tovább mentegetôzés, veszekedés, helyette csak az általában fontosabb reggeli foglalkozáson vegyenek részt, de azt vegyék komolyan, annak minden percét az elôírtak szerint teljesítsék... A megoldás bevált. A fiatal olasz szakember véleménye szerint az utóbbi idôk tanulmányai azt jelzik, hogy a rövid, de intenzív tréning munkaképes az állóképesség növelésére. Mindazonáltal olyan messzire nem akar menni, hogy azt állítsa, a maratoni futóknak csökkenteniük kellene eddigi szokásos edzésmennyiségeiket.

20 20 MAGYAR EDZŐ 2009/4 Claudio Berardellitôl néhány idézet: Az év mind a 365 napján a futók ügyein jár az eszem. Naponta együtt vagyunk és megpróbálom megérteni az egyedi igényeket, gondokat és különbségeket. A sikerhez elengedhetetlen, hogy sok idôt töltsek Kenyában, közvetlenül ott legyek a futók mellett. Manapság évente már nyolc-kilenc hónapot töltök a kelet-afrikai országban" (Zárójelben jegyezzük meg, hogy barátnôje, a remek futónô, Janeth Jepkosgei, s ez a körülmény némileg megkönnyíti huzamos kenyai tartózkodását. A szerk.) Akadnak szép számmal edzôk, akik papírra vetik edzéstervüket, s azt kivitelezésre odaadják a tanítványaiknak. Ezek a programok igen gyakran eléggé bonyolultak. S ha az atléta mentálisan nem kész a maradéktalan befogadásra, kétséges, hogy maximálisan végre tudja hajtani a tervet. Az európaiak egy némelyike egyszerre akar edzô, versenyzô és menedzser is lenni. Ez persze, hogy zavaró körülmény, s ezért aligha képesek minden tekintetben kifogástalanul összpontosítani az edzésmunkára. A kenyai megközelítés néha ugyan kétségkívül egyszerûbb, de mégis, így képesek újabb és újabb határokat áttörni." Jelenleg, lehet, én vagyok a legsikeresebb futóedzô, ez azonban nem jelenti, hogy a legjobb vagyok. A legjobb edzônek talán nem éppen a legtehetségesebb futók jutottak... Amit elmondhatok magamról?... Eddig képes voltam felkészíteni ezeket a világklaszszis versenyzôket, s kialakítani számukra egyénenként az optimális körülményeket." Paul Tergat Szemléltetésül végezetül fussuk át az egyik legkiválóbb kenyai futó, Paul Tergat egy tipikus heti tréning programját, mégpedig egy olyan hetet választottunk, amely a fô felkészülés 13 hetének egyik tipikus példája. Keino fogalom Rendkívüli ember, csodálatraméltó sportoló, kivételes képességû sportvezetô. Kipchoge Keinóval kezdôdött az egyedülálló kenyai futó kultúra. Ô ma a Kenyai Olimpiai Bizottság elnöke, s igen aktív szerepet játszik, megbecsült tekintélye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is. Kronológiai sorrendben haladva: világcsúcstartó 3000 és 5000 méteren 1965-ben. Olimpiai csúcstartó 1500 méteren, a mexikóvárosi olimpián. Az Afrikai Játékok aranyérmese 1500 és 5000 méteren a kongói Brazaville-ben rendezett eseményen 1965-ben. A Brit Nemzetközösségi játékokon 1966-ban (Jamaica) egy mérföldön aranyérmes, három mérföldön harmadik, azután ugyancsak elsô ezen az eseményen 1970-ben (Skócia) is. Az olimpiai játékokon Tokióban, 1964-ben már döntôs 5000 méteren, Mexikóvárosban, 1968-ban aranyérmes 1500 méteren és ezüstérmes 5000 méteren, s végül 1972-ben a müncheni játékokon, 3000 méteren nyert aranyat és 1500-on lett ezüstérmes. Négy évvel késôbb, 1976-ban, Montrealban már ô a kenyai atlétikai válogatott vezetôedzôje, majd 1984-ben, Los Angelesben, s az 1987-es római világbajnokságon is. Csapatvezetô 1994-ben a Nemzetközösségi Játékokon és az atlantai olimpián 1996-ban. Az Egerton Egyetem és a Bristol Egyetem tiszteletbeli doktora, s egyéb kitüntetései mellett megtalálható a NOB érdemrendje is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságba 1982-ben választották be, szolgált az óta a sportolói bizottságban ( ), az Olimpiai Szolidaritás Testületében ( ), tagja a Pekingi Koordinációs, illetve Szemle Bizottságnak ( ), jelenlegi a kulturális és oktatási bizottság tagja. Tergat az elsô maratoni futó, aki 2 óra öt perc alatt teljesítette a közel 42 kilométeres távot, ez 2003-ban sikerült neki, s ideje 2:04.55 volt. (Késôbb az etiop Haile Gebrselassie már áttörte Berlinben a 2:04.-es határt is - 2:03:59-cel. A szerk.). Számos pályaés maratoni világcsúcsot futott, ötször nyerte meg többek között a mezei futó világbajnokságot. Az a futó, aki együttesen tartotta a méteres és a maratoni világrekordot, amely elôtte csak a finn Kolehmainennek sikerült még a múlt században. Esetenként Tergat a jelzett felkészülési idôszakban hetente akár kilométert is teljesít. Hétfô: 30 perc bemelegítés. 12x 1000 m (2:45-ös átlag), pihenô idô a távok között 1,30 perc. Délután - 1 órás edzés Kedd: 1.10 terepfutás. Délután 1 óra. Szerda: 38 km futás idôre. Csütörtök: mint kedden Péntek: 40 perc bemelegítés, vegyes mozgás. 20x1 perc, váltakozva, egy- gyors - egy lassabb iramú. Délután 1 óra. Szombat és vasárnap: lásd, mint kedden.

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

Világjátékok 2013 Cali

Világjátékok 2013 Cali Világjátékok 2013 Cali Bevezető: A Világjátékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) égisze alatt rendezik. Ez a szervezet tömöríti

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS www.zmkba.hu BEMUTATKOZÁS Az egyesület névadója Zrínyi Miklós VI. danos mesteredző. 35 éves pályafutása során több rangos tisztséget töltött be és számos kitüntetésben részesült, valódi ikonja a kick-box

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai

Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai 15. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. augusztus 22. Iktatószám: 5749/2007. Az MLSZ elnökségének 2007. július 26-i határozatai 163/2007. számú határozat Az MLSZ Elnöksége megállapította, a vagyonértékű

Részletesebben

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről

Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről Az IPC is tájékoztatást kapott az MPB körül kialakult helyzetről A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) írásban tájékoztatta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságot (IPC) a magyarországi szervezet körül kialakult

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Verseny rendezője: TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Verseny célja: A MEFS által 2015/16. tanévben meghirdetett egyetemi

Részletesebben

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P Olimpiai pályázat Budapest 2024 Schmitt Pál 2015. november 17. K E P KEZDETEK Az olimpiai játékok története, fejlődése Ókori olimpiai játékok i.e. 776 i.sz. 393 I. Theodóziusz Olympia - Görögország atlétikai

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész

Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész Negyven nap Dél-Amerikában Zöld-fehér útinapló (1980) 1. rész 2010 november 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Mérték Értéke: 2/5 Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Karácsony

Részletesebben

19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK...2 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC") ELEMZÉSE...2 19.2 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK...8

19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK...2 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC) ELEMZÉSE...2 19.2 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK...8 19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK...2 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC") ELEMZÉSE...2 19.2 AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK...8 19 FÜGGELÉK 1 19 JOGI KÉRDÉSEK FÜGGELÉK 19.1 AZ OLIMPIAI CHARTA (AZ OC") ELEMZÉSE A Nemzetközi Olimpiai

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/416/uszo-ob-cseh-laszlo-ket-egyeni-aranya-kesely-ajna-nagy-bravurja Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja 2017.04.20. 19:04 CET Nagy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség SZUPER KUPA Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó Szuper Kupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A Szuper Kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 2 2. A Kupa célja... 2 3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/421/uszo-ob-gyurta-tripla-milak-kristof-cseh-laszlot-legyozve-a-vb-n Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n 2017.04.22. 20:09 CET Véget

Részletesebben

Éles József: Így lettem pillanatok alatt bukott edző!

Éles József: Így lettem pillanatok alatt bukott edző! Éles József: Így lettem pillanatok alatt bukott edző! Éles József klub gólrekordja egyelőre nem forog veszélyben. Az egykori kétszeres világválogatott kézilabdázó 2548 találatával megelőzi a veszprémi

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása

Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság évi versenykiírása Nevezni április 10-ig lehet!!! Paks öregfiúk kispályás labdarúgó bajnokság 2012. évi versenykiírása A bajnokság célja: A bajnoki rendszer keretében a lakóhelyi, egyesületi, baráti stb. öregfiú csapatok

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében.

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Iktatószám: 004-FEB/2016 Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

A Winter Classic hősei nyáron a vizes vb hőseit ünneplik

A Winter Classic hősei nyáron a vizes vb hőseit ünneplik https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/242/a-winter-classic-hosei-nyaron-a-vizes-vb-hoseit-unneplik A Winter Classic hősei nyáron a vizes vb hőseit ünneplik 2016.12.30. 17:34 CET A mi hőseink a jégen

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Címzett: Tárgy: Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Bemutatkozás Nagy Zoltán vagyok. 1970-ben, Debrecenben születtem. 1985-1990 között kerékpároztam a Debreceni SI

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 107. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

Születési id, hely: április 1., Tapolca

Születési id, hely: április 1., Tapolca IRÁNY RIÓ! HONVÉD 1977. április 1., Tapolca Tapolcai Vívó SE / Budapesti Honvéd Sportegyesület Borosné Eitner Kinga / Dancsházy-Nagy Tamás Párbajt r egyéni és csapat 1. hely: egyéni (1997, 2002, 2003)

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Az UEFA EURO 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatója sajtóanyag

Az UEFA EURO 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatója sajtóanyag Az UEFA EURO 2020 hivatalos logójának budapesti bemutatója sajtóanyag A brand, ami inspirál EGY KÜLÖNLEGES RENDEZÉS TÖRTÉNETE Az Európa-bajnokságok történetének 60. évfordulóját ünnepelhetjük 2020-ban.

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének szeptember 25.-i határozatai Budapest, 2008. szeptember 30. Iktatószám: 5733/2008 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2008. szeptember 25.-i határozatai 202/2008. számú határozat Az Elnökség Várhidi Péter olimpiai válogatott

Részletesebben

Magyarország legeredményesebb csapata lett a Bonyhád BFC

Magyarország legeredményesebb csapata lett a Bonyhád BFC Magyarország legeredményesebb csapata lett a Bonyhád BFC Szerzõ Bölcsföldi Zoltán 2013. September 19, Thursday 12:11 Völgység Portál Sorozatban hét mérkõzést megnyerve, a bajnokság alapszakaszának gyõzteseként

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG 17/2010-2011 sz. Hivatalos közlöny MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 16. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 16 2011.03.05. 14:30 SZAKÁLY KSE OZORA KSE 5-1 16 2011.03.05. 14:30 TOLNANÉMEDI KSC DÖBRÖKÖZI KSK 5-4 16 2011.03.05.

Részletesebben

100 éves a Baja Városi Sporttelep

100 éves a Baja Városi Sporttelep Légifelvétel 2008. 100 éves a Baja Városi Sporttelep Baja 2012 132 100 éves a Baja Városi Sporttelep Az új sportcsarnok nemcsak a kosarasoknak adott otthont, hanem biztosította az egyéb sportok számára

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen

Kétszer a világbajnoki ezüstérmes ellen 2011 március 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Kétszer értékelve a világbajnoki Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Pénteken a Puskás Ferenc stadionban tizennegyedszer, jövő kedden az Amsterdam Arenában

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA

IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA Halásztelek Futball Club IX. NÉMETH FERENC EMLÉKTORNA 2016.szeptember 03. (szombat) 2007-es korosztály Versenykiírás 2007-es korosztály Torna ideje: 2016. Szeptember 03. (szombat) Torna helyszíne: 2314

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Készült az MVSZ elnökségének 2015. 10. 27. napjára, a Magyar Sport Háza IV. emeleti tárgyalójában (XIV. Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Hírlevél 2011. évi 4. megjelenés Magyar Atlétikai Szövetség

Hírlevél 2011. évi 4. megjelenés Magyar Atlétikai Szövetség Hírlevél 2011. évi 4. megjelenés Magyar Atlétikai Szövetség Az elmúlt időszakban zajlottak az események a Magyar Atlétikai Szövetségben és hazánk atlétikájának világában. Jelen hírlevelünkben többek között

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. *Azon határozatnál, melyeknél az elnökség nem egyhangúan szavazott ott az igen/nem illetve a tartózkodások aránya jelölésre kerül. Kiemelt edzők 2014. év első féléves felosztására

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Út Európa Élvonalába. Tehetségkutató és Foglalkoztató Program

Út Európa Élvonalába. Tehetségkutató és Foglalkoztató Program Út Európa Élvonalába Tehetségkutató és Foglalkoztató Program 2 A Tehetség Útja a Labdarúgás Élvonalába: Feladatkörök és Feladatok: 3 A Program fő célkitűzései: A Magyar Tehetség Útja Európa Élvonalába:

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben