2009 július Szabadáras. portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 július Szabadáras. portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak"

Átírás

1 Tóth Viktor Irtott nyelvhasználat Sokan közhelynek mondják, ám a jelenkor fényében inkább húsbavágó igazságnak nevezhető: nyelvében él a nemzet. A magyar is. Már ha hagyják. Mert ami mostanság a Szlovákiának nevezett Felvidéken történik, az éppen a nyelvhasználat terét pusztítja. S ezáltal sújtja a nyelvhasználókat is. Akár ötezer eurós büntetés is kiszabható, ha két magyar ember egymással anyanyelvén beszél. S azt, hogy ezt rossz helyen, rossz időben tették, már a nyelvrendőrség fogja eldönteni. (Csak közbevetőleg: véletlen hát, hogy újjáélesztették a náci Németország egykori csatlósának, Jozef Tisónak a kultuszát? Lehet, hogy ő a mai vezetőkhöz képest csak kiscserkésznek számít?) A szlovák államnyelvtörvény módosítása mérföldkő, egyben egy folyamat része. Az anyanyelvhasználat esetenkénti büntethetővé tételével olyan határt lépett át, amit a XXI. századi Európai Unióban elképzelhetetlennek tartottam. A szlovák kormány bűne nem a büntetés mértéke, hanem maga a büntetés ténye. Ezzel lényegében azt nyilvánította ki, hogy Szlovákiában van egy felsőbbrendű nyelv: a szlovák. Minden más nyelv alsóbbrendűnek tekintendő, s mint ilyen, elítélendő, büntetendő, magyarán szólva, kiirtandó. Nekünk, magyaroknak immár az anyanyelvhasználat terén is a másodrendű státust kínálják. Előfordulhat, hogy ez felerősíti a felvidéki magyarság körében tapasztalható asszimilációs folyamatokat, félő, hogy a büntetéstől tartva sok nyelvtársunk már akkor sem mer anyanyelvén megszólalni, ha azt az ominózus törvény lehetővé teszi. Ottani nemzetrészünk nem is eredménytelen beolvasztási kísérletének ördögi terve éppen ezt célozza. Kérdés, hogyan fogják ellenőrizni a jogszabály betartását. Esetleg nyelvrendőrt állítanak a hivatalokba? S az a törvénysértés bizonyítása érdekében esetleg magnóra veszi a beszélgetéseket, vagy mindjárt lehallgató-készülékeket szerelnek fel a közintézményekbe? Esetleg rögzítik az orvos és a páciens telefonbeszélgetéseit is? Hm. A felsőbbrendű faj fogalom hirdetőjét, egyben Jozef Tiso mentorát, Adolf Hitlert a sárga irigység forgatja sírjában. ÉLET-JEL 2009 július Szabadáras A szabadságharc első győztes csatájának emlékműve Tiszaújlak határában Nem lehet oly magyar, hogy az eddig Magyarországon törvénytelenül, Isten és igazság ellen hatalmaskodó és minden rendet képtelenül sanyargató idegen nemzetnek kegyetlenkedését, portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak megvetését és már láb alá vetetteknek csúfolásit elégségesen nem érzette s nem értette volna; elannyira, hogy már országunknak, régi szabadságunknak gyökrese veszedlemével egyebet senki sem ítélhet vala...országunkhoz s hazánkhoz való szeretetünktül és kötelességünktül viseltetvén, minden igaz, hazaszerető s országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthon lakós, egy szóval minden rendű igaz magyarokat hazafiuságokra intjük, kénszerítjük s kérjük, hogy az mint már Isten némelyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette s egybenhozta: úgy ki-ki édes hazája s nemzete, szabadsága mellett az Isten s törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó... s életünken uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert Költ Lengyelországban Brezán várában, 12. May 1703 (Részlet Rákóczi Brezáni kiáltványából)

2 A magyar kar elsõ fecskéi Történelminek számító elsõ alkalommal került sor diplomaosztóra az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karán. Húsz hallgató vette át diplomáját. Köztük hárman vöröset. A diplomaosztó ünnepségen Lizanec Péter üdvözölte a magyar nyelv és irodalom szakos diákokat, a tanárokat, szülõket és barátokat. A kar dékánja visszaemlékezett az egyetemen folyó magyar nyelvû oktatás történetére. Mint kihangsúlyozta: nem volt könnyû idáig eljutni, éppen ezért nagy öröm, hogy amit elterveztek, azt sikerült megvalósítani. Emlékeztetett, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrajna klasszikus felsõoktatási intézményei között a kilencedik helyen áll. A dékán szólt a magyar nyelvû oktatást veszélyeztetõ minisztériumi rendeletekrõl is, miközben megjegyezte: a miniszterek jönnek-mennek. Nyelvrendõrség a szomszédban Jóváhagyta a szlovák parlament az államnyelvtörvényt módosító javaslatot, amely a Magyar Koalíció Pártja (MKP) szerint jelentõsen korlátozza a kisebbségek anyanyelvhasználati jogait. A jogszabály megsértéséért bizonyos esetekben akár 5000 eurós pénzbüntetés is kiszabható. Miután a MEGJELENÉSÉT A TÁMOGATJA. II. Július Élet-Jel, havi közmûvelõdési magazin. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Lapengedélyszám/ Ceрія ЗТ No: 472/64P від Készült a Meta magánnyomdában. Felelõs kiadó: Kõszeghy Elemér. Címünk: 88011, Ungvár, Gagarin u. 42/1. ( Ужгород, Головпошта, а/с: 34/А). Az elõfizetés díja: egy hónapra 2,84, negyedévre 8,07, fél évre 14,84, egy évre 28,73 hrivnya. Index: ÉLET-JEL július Visszatekintõ törvénymódosítást Ivan Gasparovic államfõ már aláírta, az szeptember elsején életbe lép. A magyar párt vezetõi Pozsonyban tájékoztatták az EU valamennyi országának nagykövetségét arról, milyen támadást jelent a törvény a kisebbségek nyelvhasználata ellen. Csáky Pál MKP-elnök és Berényi József elnökhelyettes találkozott az USA, Kanada, Svájc és Norvégia nagyköveteivel is, és tájékoztatni fogják az Európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács képviselõit is a módosított nyelvtörvénnyel kapcsolatos kifogásaikról. A törvénytervezet feszültséget okozott Budapest és Pozsony viszonyában is. Obama Oroszországban Bár Barack Obama amerikai elnök baráti hangulatú látogatásra indult Moszkvába, de elõtte még nem is finoman odaszúrt Vlagyimir Putyin orosz kormányfõnek. Nagy összeborulásra persze nem számított senki, viszont több fontos kérdésben például a nukleáris fegyverek leszerelése ügyében is elõre akartak lépni. A hangulat és a témák is a szovjet idõket idézik. Obama elnökként elsõ alkalommal utazott Oroszországba, elsõdleges célja az amerikai orosz kapcsolatok rendezése volt. Fél lábbal még a régmúlt módszerekkel intézi ügyeit, fél lábbal pedig modernekkel mondta a még mindig jelentõs befolyással rendelkezõ Putyinra. Szerinte a volt orosz elnöknek rá kell jönnie, hogy a hidegháborús megközelítés már nem korszerû a két ország kapcsolatában. Medvegyev elnök érti ezt mondta. Az orosz felsõház külügyi bizottságának elnöke arról beszélt, hogy a két új elnök (Obama idén lépett az elnöki székbe, Medvegyev tavaly tavasz óta elnök) nincs megfertõzve a hidegháborús mentalitással. Az anyanyelvi oktatás fennmaradásáért Gajdos István polgármester vezetésével megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága. Az ülés központi napirendi kérdéseként Az ukránnyelv-oktatás javítása a nemzetiségi tannyelvû iskolákban program teljesítésérõl szóló beszámoló megvitatása, az eddig elvégzett, valamint a szeptemberig megvalósítandó munkák finanszírozása szerepelt. Megmenekülhet a sóbánya? Az Ukrán Miniszteri Kabinet 35 millió hrivnyát ítélt meg a Szlatinai Sóbányát fenyegetõ katasztrófaveszély elhárítására. A kormány döntésének értelmében az összegbõl konzerválnák a 9-es tárnát. Egyes szakemberek számításai szerint a bánya megfelelõ tartósításához csak az elkövetkezendõ két évben 100 millió hrivnyára lenne szükség. Egyébként a kabinet 2002-es határozata értelmében 2005 és 2011 között az Aknaszlatinai Sóbánya életben tartását az állam több mint hetvenegymillió hrivnyával támogatja. A korábban jóváhagyott összeg nagy része azonban nem ért célba ra tizenötmilliót irányoztak elõ, viszont ennek csak a töredékébõl gazdálkodhattak.

3 ÉLET-JEL július Vajdasági táborban jártak fiataljaink Ung-vidéki és ugocsai fiatalok is részt vehettek a Bánáti Újság jubileumi, tizedik nyári újságíró iskolájában. A vajdasági szervezõk most elsõ ízben invitáltak meg kárpátaljaiakat. Az utazókat a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (MÚKSZ) választotta ki egy elõzetes pályáztatás során. A fiatalok egy igen tartalmas, kirándulásokkal színesített szûk hetet töltöttek a bánsági magyarságközponttól, Zentától alig tíz kilométerre fekvõ Tiszaszentmiklóson. Nyilatkozat Észak-Korea ellen G8 helyett negyven delegáció részvételével kezdõdött világcsúcs a földrengés sújtotta itáliai Abruzzóban. A világ nagyjai között elõször fellépõ Barack Obama és kollégái tanácskoztak a nemzetközi válságról és éghajlatváltozásról, élelmiszerbiztonságról és éhezésrõl, Iránról és Észak-Koreáról. A csúcs résztvevõi nyilatkozatban ítélték el Észak-Korea nukleáris és rakétakísérleteit. Egyfajta világkormány létrehozását sürgette elsõ társadalmi jellegû, a G8 részvevõinek szánt enciklikájában XVI. Benedek pápa. A katolikus egyházfõ szerint az új központi hatalomnak a gazdasági válsággal való küzdelem lenne az elsõ számú feladata. A pápa szerint az újraelosztásban olyan változásokra van szükség, amelyekkel a kormányok azokat segítik meg, akik a legnagyobb bajba kerültek a válság miatt. A gazdaságnak etikára van szüksége ahhoz, hogy megfelelõen mûködjön áll a pápai enciklikában. Megemlékezés és szemrehányás Tizenkilencedik alkalommal tartott megemlékezést a tiszaújlaki Turul-emlékmûnél a III. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Kovács Miklós, a rendezvényt szervezõ KMKSZ elnöke elsõsorban a tradicionális rendezvényt kísérõ egyre kisebb érdeklõdést vetette a kárpátaljai magyarság szemére, hiszen a érdeklõdõ bizony bajosan volt összehasonlítható a évvel ezelõtti magyarságünnepek sok ezres tömegével. Lezajlott a KKKTF Ismét megrendezték vidékünk legnagyobb, fiatalokat vonzó nyári rendezvényét, a Kárpátaljai Könnyûzenei és Képzõmûvészeti Táncfesztivált (KKKTF). A négynapos fesztivál a korábbiaknál bõségesebb és változatosabb programmal várta a kikapcsolódni és szórakozni vágyó fiatalokat. A KKKTF kínálatában hagyományosan nemcsak zenei, hanem különbözõ mûvészeti és egyéb programok kaptak teret. Juscsenko, a Hoverla-hódító Viktor Juscsenko államfõ hivatalosan is bejelentette: indul a jövõ év januárjában esedékes elnökválasztáson. Sõt, valós népszerûségi mutatóit ismerve igen bátran fogalmazott, amikor azt mondta: közösen gyõzni fogunk, amint már megtettük azt 2002-ben és 2004-ben. A környék településeinek lakói és a hucul szervezetek éles kritikákkal illették a szervezõket, s személyesen az elnököt, hogy újra hatalmas tömeg kíséretében kapaszkodik fel a Hoverlára, ami súlyos károkat okoz a terület természeti egyensúlyában. Balogh Béla aranyérmes Aranyérmet szerzett Kaohsziungban a VIII. Világjátékokon a tiszasalamoni Balogh Béla abszolút országos bajnok és Európa-bajnoki bronzérmes testépítõ. Az olimpián kívüli sportágak tajvani világversenyén a kárpátaljai testépítõ a 80 kilósok mezõnyében bejutott a fináléba, ahol végül mindenkit maga mögé utasított. Még az év elején az Ukrán Kupán szerzett elsõségével harcolta ki az indulás jogát. Akkor a sportoló úgy nyilatkozott, örülne és elégedett lenne, ha súlycsoportjában az abszolút kategóriába kerülne. Viktor Janukovics Kárpátalján Az elnökválasztási kampány elõtt Viktor Janukovics, a Régiók Pártjának elnöke régiónkba látogatott. Beregszászban Gajdos István polgármester és Csizmár Béla, a járási tanács elnöke fogadta a küldöttséget. A Beregszászi Járási Kórházban Viktor Janukovics fórumot tartott, találkozott a kollektívával, valamint a helyi társadalmi szervezetek képviselõivel. A tanácskozáson felmerültek a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó intézkedések, nevezetesen az emelt szintû érettségi és az anyanyelv iskolai oktatásból való kiszorítása is. A Régiók Pártjának elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: Ukrajna csatlakozott a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájához, valamint egy sor olyan nemzetközi alapdokumentumhoz, amelyek garantálják a nemzeti közösségek számára anyanyelvük használatát, azaz a kisebbségi jogok betartására nemzetközi kötelezettséget vállalt. Kijelentette: amennyiben megnyeri az elnökválasztást, odafigyel arra, hogy az alkotmányban és különbözõ jogszabályokban lefektetett jogokat ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is betartsák. Viktor Janukovics Beregszászban megkoszorúzta Petõfi Sándor szobrát.

4 Horváth Sándor IV. Választásmánia Véleménynyilvánítás ukrán módra A tények bizonysága szerint Ukrajna, pontosabban: az ország politikai elitje elnökválasztási elõlázban ég. Aki azt hinné, hogy az ilyesmi helyi specialitás, az nagyot téved. Nem kell nagyon magas kilátóba mászni, hogy lássuk: a környék demokráciáiban is hasonló elvek érvényesülnek, és ugyancsak hasonló történések érhetõk tetten. Igaz, a módszerekben, hangsúlyokban vannak eltolódások. Ám mindez nem változtat a lényegen, az új demokráciák (már ha újnak lehet nevezni azt, ami majd két évtizedes) recsegve-ropogva, fogcsikorgató kényszerképzetek közepette élik meg a változást. Legyünk realisták. Ezt az elhúzódó kényszerszülést Kijev szenvedi meg leginkább. Bizonyítékok helyett elegendõ annyi, hogy míg Albánia az Európai Unió kapujában áll (pedig néhány évtizede még a hûbéri kommunizmus mintaállama volt), addig Ukrajna az ocseregy, pardon a cserha végén szerénykedik. Persze ez nem gátolja meg a hatalomra esélyeseket abban, hogy nagyszabású kampányt rittyentsenek. Közvélemény-kutatások adatai szerint a regnáló politikusok túlnyomó többségének alig van társadalmi támogatottsága. Minden bizonnyal érzik ezt õk is, ezért járják oly bõszen már most a meghódítandó területeket. A szimpatizáns, éljenzõ tömeg szervezésében hatalmas tapasztalatra tettek szert az erre hivatottak. Kijevi profi tüntetõkrõl, tömegalkotókról mondják, hogy úgy indulnak el otthonról, hogy legalább három-négy párt szimbólumaival szerelkeznek fel, hisz nem tudni, aznap éppen melyiknek szottyan kedve egy kis demonstrációra. Nos, lehet, hogy ez utóbbi állításban van némi túlzás, ám még valóságtartalom nélkül is hûen illusztrálja a politikai állapotokat. Kétségtelen, az ukrán pártoknak is megvan minden attribútumuk, jogilag úgy néznek ki, mint bármelyik ország politikai tömörülése. Ám azt már nehezebb nyomon követni, pláne tetten érni, hogy a valóságban milyen ideológiát vállalnak fel, mely politikai irányzat elkötelezettjei. Demokrácia, népjólét, társadalmi igazságosság, szociális biztonság, jogvédelem, a hátrányos helyzetûek támogatása, ingyenes, magas színvonalú egészségvédelem, korszerû oktatás, természeti értékeink védelme bármibe fogadok, hogy e kifejezések valamennyi tömörülés programjában szerepelnek. Az is bizonyos, hogy a kortesektõl, elnökjelöltektõl az elkövetkezendõ fél évben mindezeket annyiszor halljuk majd, hogy már mi is könyv nélkül fújjuk, s egy kis idõre még úgy is teszünk, mintha elhinnénk. Pedig a makacs tények arra figyelmeztetnek, hogy a felsõ vezetés nem tud megbirkózni a kihívásokkal. Szakemberek állítják: Julija Timosenko gazdaságpolitikája elhibázott. S ezen még az sem enyhít, hogy úgy cserélgeti minisztereit, mint türelmetlen tv-nézõ a csatornákat. A forradalom hercegnõje szemére vetik továbbá, hogy a legutóbbi orosz ukrán gázegyezménykor teljesen elfeledte Nyugat-orientáltságát, sõt a nemzeti érdekeket is (ezzel ÉLET-JEL július egyébként annak idején Viktor Juscsenko is megvádolta). Egyébként a regnáló államfõ mostanság a magabiztosság megtestesítõje. Már rég kijelentette: indul az újabb megmérettetésen, s azt sem rejtette véka alá, hogy gyõzni akar. Hogy e véleményét lassan a legpontosabb mérõeszközzel sem mérhetõ népszerûségi mutatóira alapozza-e, vagy csupán politikai taktikázásról, pozíciónyerésrõl van szó, azt döntse el mindenki a maga pártállása, meggyõzõdése szerint. A Juscsenko-problematika másik oldala az elnökhû tömörülés többpártosodása, de fogalmazhatnék úgy is: szétforgácsolódása, aminek következtében akár három-négy újabb elnökjelöltre is számíthatunk. A legkedvezõbb helyzetben talán Viktor Janukovics van, aki az ellenzéki szerepet egyáltalán nem sínylette meg, sõt a felmérések szerint az általa vezetett Régiók Pártja jelenleg a legerõsebb, de legalábbis a legegységesebb politikai alakzat. Arszenyij Jacenyuk, Volodimir Litvin, Olekszandr Moroz s még hosszan sorolhatnám a lehetséges elnökjelölteket. Azt hiszem, felesleges, mert a végén még kiderülne, hogy több a jelölt, mint a potenciális önként szavazó.

5 ÉLET-JEL július Katona Annamária A közfelfogás szerint az itt élõ emberek évszázadokon át makacsul elzárkóztak a külvilágtól. Gondolkodásuk, viseletük, beszédük, szokásrendszerük így élesen különbözik a környezetétõl, sok tekintetben eredeti vonásokat õrzött meg. Vagy fordítva igaz? Ha magukba zárkóztak, azért tették, mert másságuk irritálta a környéket, s épp emiatt gúnyolták, kinevették õket? A kérdés több mint izgalmas, megválaszolása azonban szinte reménytelen. Nagydobrony, Kárpátalja legnagyobb magyar községének múltját mindmáig számos fehér folt tarkítja. A falu történelmének elsõ, mind a mai napig legteljesebb összefoglalását Lehoczky Tivadar Beregvármegye monographiája c. háromkötetes könyvében találjuk. Érdemes megemlíteni Csomár Zoltán nevét is, aki Nagydobronnyal, mint önálló néprajzi sajátosságokat mutató egységgel, külön foglalkozik. Leírja a nagydobronyiak gazdálkodását, ruhaviseletét, nyelvjárását. Megemlíthetjük még Balogh Edgárt, aki Nagydobronyt színes nagy faluként írja le, felfigyel a tarka népviseletre, a szaruból faragott sótartóra, a fából készült cifra mosdótálra, a gubás éjjeli alakokra. A település legátfogóbb monográfiája Móricz Kálmán munkája. Az idõsebb emberek úgy hallották apáiktól, hogy a falu elsõ lakói a Kucsárka nevû részen telepedtek le. Hogy ez mikor történhetett és kik lehettek a telepesek, senki sem tudja, nem is sejti. A nagydobronyi református templom V. Szülõhelyem büszkeségem A titkok szigete Írott források elõször a XIII. század közepén említik a település nevét. Csomár Zoltán õsrégi bolgár szláv településnek nevezi Nagydobronyt. Nincsenek egyértelmû adatok arra, milyen károkat szenvedett Nagydobrony a tatárdúlás idején. Okunk van feltételezni, hogy Nagydobrony sorsa hasonló volt Kisdobronyéhoz, s ha a lakosság egy töredékének sikerült is átvészelnie a es éveket, a tatárok elvonulása után új településekre volt szükség a falu benépesítéséhez. Megjegyzendõ, hogy a kutatók idõnként nem tudtak eligazodni Kis- és Nagydobrony régi nevei között. Csánki Dezsõ pl. azt írja, hogy Dobrony a XIII. sz. Csépánfölde és Csépántelek néven fordul elõ. Valójában a XIII. XIV. sz. a két falu neve Csépánfölde, Csépántelek, illetve Dobrony volt, s a XIV. sz. végétõl az elõzõ kettõt fokozatosan a Kisdobrony, az utóbbit a Nagydobrony váltotta fel. A település eleinte a XIII. sz. végéig királyi birtok volt. Lónya évi metálisában királyi földként szerepelt, s ugyanúgy nevezték a Rusdi Mihály részére kiadott évi okmánylevelében is. Nyelvjárás Fontosnak tartjuk megemlíteni Nagydobrony fõ jellegzetességét, az egyedi nyelvezetet. A falu népének beszéde annyira elüt a környék nyelvjárásától, hogy a nagydobronyi embereket idegen környezetben, mihelyt megszólal, azonnal felismerik. Mondják is nekik eleget élcelõdve vagy bosszantásképpen, Dobronyban hüppen az alma. A hüppen ugyanis a huppan magas hangrendû megfelelõje. A nyelvjárás legfõbb, mondhatni meghatározó hangtani jellegzetessége az ajakkerekítés nélkül képzett rövid á és az ajakkerekítés hosszú á hang megléte. Ugyancsak domináns jegye a nyelvjárásnak az í-zés, vagyis a köznyelvi é rovására aránytalanul nagy az í hang megtermelése: szép-szíp, kép-kíp, érik-írik stb. Leginkább az idõs emberek õrizték meg ezeket az archaikus vonásokat, a fiatalabbak viszont fõleg az értelmiség, a tanultabb réteg mind többet helyettesítenek köznyelvi elemmel. Érdekes, hogy a nagydobronyiak nyelvhasználatában is elburjánzott orosz és ukrán szavakat nem tartják kerülendõnek. Igaz, ezek nem a magyar megfelelõket szorították ki, hanem jobbára olyan fogalmakat jelölnek, amelyekkel az ittenieknek a rendszerváltás óta kellett megismerkedniük, vagy amelyek használata azóta vált mindennapivá. Ilyen pl. a szprávka (igazolás), paszport (igazolvány) a bulocska (zsemle) és még hosszasan sorolhatnám. A falu nyelvjárása igen gazdag tájszavakban. Ezek teljes feltárása szinte lehetetlen, mivel a szókészlet idõrõl idõre gyarapodik. Nevezetességek Szó volt már a népéletrõl, a történelemrõl és társadalomról, valamint a jellegzetes nyelvjárásról, végezetül pedig meg kell említeni Nagydobrony nevezetességeit, melyre méltán lehetünk büszkék. Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb, szinte teljesen magyar református községe. Egyben az egyházkerületünk legnagyobb falusi gyülekezete is, csaknem 6000 lélekkel. Az egyházközségrõl a évi pápai tizedlajstromban tesznek elõször említést. A reformáció terjedésével a község is egészen reformátussá lett. A jelenlegi 1500 ülõhelyes temploma a millennium hangulatát idézi. A háromtornyú szentély a község központjában ben épült fel Katona György sárospataki mérnök tervei alapján aug. 25-én, Fejes István püspök avatta fel. A templomkertben található az I. világháborús katona emlékmûve óta a gyülekezet keblében gimnázium mûködik. Jelenlegi igazgatója Katona Béla december 1-jén nyitotta meg kapuit az országban egyedülálló, európai szintû Irgalmas Samaritánus Egészségügyi Gyermekotthon. Az intézet igazgatója Katkó László. Az otthonban jelenleg 60, fõleg testi és szellemi fogyatékos gyerek részesül gondozásban és teljes ellátásban. A felsorolt létesítmények és szolgálatok mûködéséhez szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében a gyülekezet 1996-ban létrehozta a Nagydobronyi Református Egyház Jótékonysági Alapítványát. A szerző a Kárpáti Igaz Szó helytörténeti pályázatának egyik résztvevője

6 Varhol Nagyija I Kinek a tehénkéje ott a képecskén? Nem tehén az, hanem ló! S miért kiabál? A fene vinne el, a bolond lovaddal együtt! Bóklászol itt a lábam alatt, ráadásul ostoba kérdéseket gagyogsz! Tûnj innen, te hóbortos ördögfióka, mert ha elkezdek ordítani, az lesz csak a kiabálás! A két lenszõke fonatú, színes pillangó ijedten röppent ki az udvarra. Végigszállt az utcán, s a szemben lévõ udvaron telepedett meg, ahol egy borzas kutya szaladgált. Félj ne félj, félj ne félj. Ne félj Natalkám, ne félj, a kutyus nem harap, bátran gyere be a házba. A két színes pillangó belibbent a szobába. Szállj ne szállj, szállj ne szállj Szállj, szállj vedd csak el azt a zakrucsankát*, kínálgatta nevetgélve keresztanyja az óvodáskorú kislányt. A puha kezecske mohón tömte szájacskájába a süteményt. Irgalmas Isten, milyen éheske vagy! Édesapád, látom, nem gyõzi a háztáji munkát, s ennivalót sem tud egykönnyen készíteni. De hát milyen édesapád is neked? Hiszen te másik ágról vagy, Isten tudja, hol kódorog tulajdon atyád. Hamarosan megérkezik édesanyád, s a gólya kisbabát hoz nektek. Kit szeretnél: kisfiút vagy kislányt? Milyen kisbabát? Nem akarok kisbabát, inkább fattyacskát. A zakrucsanka egy darabkája megakadt maszatos szájacskájában, s a puha kezecske nyomban abbahagyta a további mákos nyalánkságok utáni kapkodást: mozdulatlanná vált a rémülettõl. Kintrõl, az udvarról nyugtalanító kiáltás hallatszott. A szomszédok lassan hozták be a házba sebesült nagyapját. Rátámadt a farkas egy veszett farkas nem messze a templomtól, ahová a lovat csapta ki legelni a mentõ mindjárt ideér a ló mentette meg a haláltól az öreget rárontott a farkasra, miután észrevette gazdája egyenlõtlen küzdelmét a ragadozóval patáival rúgta át a másvilágra erõs, harcias mén megvédte a gazdáját! Fél óra múlva a nagyapót a városi korházba szállították, s a faluban megjelent az állatorvos. VI. Kiáltás A mentõ kerekei vágtába kezdtek. Már nem is mentõ robogott a város felé, hanem gyors paripák száguldottak, szinte repülve. A lovakat Tell Vilmos nyitányának dallamai ûzték. Okos, harcias, merész mén! Kitüntetés helyett golyó jutott neki osztályrészül. Elkapta a farkastól a veszettséget. Kár ezért a fiatal csikóért. Hiába, bölcs állat a ló. Mindent megért, s a nálánál gyengébbet kiveti a nyeregbõl. De honnan tudja, ki a gyengébb? Nem tudja. Megérzi az ember félelmét, habozását, gyávaságát, hányja-veti magát, s puff a lovas a földön találja magát! S az ember? Hát hogyan reagál a tõle félénkebb, gyengébb lényre? Ugyanúgy kiveti a nyeregbõl. Még ki is gúnyolja, csúfot ûz belõle. Ám a ló egyértelmûen viselkedik félsz hát ne szállj fel az én bátor hátamra, te gyáva, mert leesel, s jobbágyként fekszel. Hiába, okos teremtmény a ló! Az idõs emberek még sokáig beszéltek a lovakról. A szentképen Szent György fekete lovon, lándzsával a kezében öli meg a sárkánykígyót. A mén hõsiesen emeli föl elülsõ lábát, s diadalittasan nyerít. Mindketten, a ló és lovasa a gonosszal küzd, s gyõzedelmeskednek. Csupán egyesült bátorságban lehet leküzdeni a gonoszt. Az asztalkán található fehér és ártatlan virágcserepes szépségek hozsannát zengnek nekik, a ciklámen színû rózsák pedig, melyekre rátekintett a nap, felébredtek fásult, egyben illatozó álmukból. Mindent és mindenkit lekötött a gonosszal való harc, s a jó örök gyõzelme. Senki sem gondolt a kis Natalkával. Már régóta nem volt a kunyhóban. Kezecskéjében szorongatva a mákos zakrucsankát tipegett az udvaron, és semmit sem tudott arról, hogy a bölcsõje mellett a tündérek kegyetlen, rossz sorsot jósoltak számára. Valamilyen furcsa minden bizonnyal idegen kutyus álldogált ott, s a farkát sem csóválta: Natalka még sohasem látta azelõtt. Félj ne félj, félj ne félj suttogták a morzsás ajkacskák, s a kislány óvatosan közelített a koszos, nagy dög kutyához, melynek szeme bõsz visszfényben úszott. A tûzifarakás mögül vérszomjas szemek figyelték a két színes pillangó lenszõke fonatát. Az elállatiasodott, acsarkodó, dühtõl felajzott ÉLET-JEL július Novella ember arra a tragikus pillanatra várt, hogy kihunyjon a gyûlölt fattyúgyerek színes pillangója. II Sohasem tulajdonítottam különleges jelentõséget a megalapozatlan álomnak, hiszen az ilyen álomnak nincs értelme. Sokáig viszolyogtam a különféle álombeli kóborlásoktól. Azonban hirtelen, s váratlan módon minden megváltozott, amikor látnoki álmot láttam. Sárgálló mezõ felett, a kék égen ménes száguld s nyerít. Utána különféle hagyományos, házilag szõtt posztókendõk keringenek, olyanok, melyeket anyám õrizget a vén fehérnemûs szekrényben. S nappal elmaradhatatlanul érkeznek szüleimtõl a kósza hírek. Hol bárányt, hol három malacot, hol pedig csikót vettek. Haszonelvû szüleim jottányit sem változtak, s nem tudták, hogy a szülõi ház már látókörömön kívül esik. Szánalmasnak tûnik számomra az az ágrólszakadt kunyhó, a körülötte lévõ bajlódással együtt. Idõ elõtt ráncos édesanyám hosszadalmasan tisztítja bölcs apám csizmáját. Jelentéktelenség, szürke unalom jellemzi a falut. Gyermekéveim valamiféle pillanatnyi, rég befejezett, észrevétlen idõfoszlányoknak tûnnek, melyek talán még nyomot sem hagytak emlékezetemben. Csak ne térjek vissza a múltra, ki kell törölnöm emlékeimbõl a régi dolgokat! Sohasem akartam betokosodott, lucskos vidéki nõként élni, s az istállóban, ólban görnyedezni. Emberré akartam válni. Sikerült. Szimfonikus zenekarunk segítségével számomra kitárta kapuit a nagyvilág. Este szimfonikus zenei koncert, Gioacchino Rossini nyitányaival. A víg nyitányok mellett, hõsies emelkedettségével ott található a Tell Vilmos is. Vágtatni kezdtek a lovak Már az elsõ akkordok álmomra emlékeztettek, mint valamiféle mementó aprócska hibát vétettem. Szigorú intést kaptam a karmestertõl. Tegnap a fekete lovacskáról álmodtam. Hátsó lábaira állt, s erõs nyerítést hallatott. Alatta ormótlan sárkánykígyó tekergõzik, körbekörbe. A mén patáival igyekszik megtörni a bûnre hajló kört

7 ÉLET-JEL július VII. Hozzám tapadt félelemmel riadtam fel. Valamiért a szülõi ház jutott eszembe, szentképekkel teli falával együtt. Szent György fehér lovon öli meg a földön heverõ sárkánykígyót: Szent György a gonosszal küzd. (Lehet, hogy a lovag nem fekete lovon ült? Pontosan nem tudom). Délben a postás álomkép-szerû levelet hozott. Ismerõs, szabálytalan, lendületes kézírás tudatta azt a szerencsétlenséget, mely mostohaapámmal történt. Amikor a lovat hajtotta a templom közelében (a templom fából van, melynek magas a középsõ kupolája, ezt biztosan tudom), az megbokrosodott, felborította a szekeret, s megnyomorította mostohaapámat. Mire valók ezek a hisztérikus, nyugtalan szavak? Nem merek idegeskedni! Mûvész, hegedûmûvész, reménybeli virtuóz vagyok, elõttem az esti fellépés. Minden gondolatomat a zenére, csak a zenére kell összpontosítanom és semmi másra: nem a riadt lóra, a felfordult szekérre, a mostohaapámra a megnyomorodott mostohaapámra Ám gyenge gyámoltalan õ! Újra Rossini, újra az ismert, kedvenc nyitányok. S újra Tell Vilmos. Lovak vágtája Tán csak nem az én lovam vágtat, kiáltásával, mementójával egyetemben? Belsõm megfeszült, az idegeim kezdtek el játszani. Figyelmem szétszórttá vált kiestem az ütembõl. A karmester utolsó figyelmeztetése. Mi történik velem? Hogyan lehetséges ez? Fiatal hegedûs vagyok, ám már annyira elsajátítottam a hegedülés tudományát, hogy mesterien el tudok mélyedni a zenemû tartalmában. S ugyanakkor feltûnik fékezhetetlen lovam, mementójával együtt. Az elsõhegedûs szerepét hosszú, dús sörényû lovam játssza el... Talán tényleg meg kéne látogatnom a szülõi házat, a beteg mostohaapámat? Álmomban újra feltûnt a mén. Felemelt mellsõ lábbal; sörénye körül aranysárga dicsfény, ugyanolyan, mint Vincent van Gogh Magvetõjénél. Miért kiált az én bajnokom? Izzadtan ébredek. Át vagyok itatva a faluhoz köthetõ ellenszenves gondolatokkal, végül jegyet váltok, s az ismerõs autóbuszjárattal megtérek a szülõi fészekbe. Ezen a biztató reggelen a mezõk és a gyümölcsösök szivárványszínûeknek tûnnek. Virágok, árnyalatok, színek szimfóniája egybeforrtan. S mindez vonó nélkül. Az az érzésem mintha a szürke unalom eltûnt volna egy pillanatra Valahol gágogásba kezdtek a ludak, megtörve ezzel a nyugtató csöndet. Gyámoltalan léptekkel, valamiféle különös érzelemmel közeledem a szülõi otthon felé. Édesanyám vödörrel a kezében bemegy az ólba, s nem vesz észre. Húgaim bizonyára iskolában vannak. Semmiféle ajándékot sem hozok, megfeledkeztem róla. Esetleg itt, a falusi boltban vegyek valamit? S hol fekhet vajon a mostohaapám? Ágyban vagy a konyhában lévõ díványon? Milyen lesz a találkozásunk? Vajon tudom-e majd etetni, itatni, s megcirógatni bajszos arcát? Tényleg, milyen lehet a bajsza, ha megérintem? Sündisznósörtéjû-e vagy selymesen lágy? Amíg kicsi voltam, sohasem vett a karjaiba. S maga is olyan, mint egy gyerek, raplis, szeszélyes, az ilyen embert ki kellene találni. A konyhában lévõ mosdókagylóba ment vizelni! Egyszer csak a szomszédos kerítés mögül elõugrott egy fekete, harapós, ugató szörnyeteg. A hajmeresztõ látványtól döbbenten állok, mintha földbe gyökerezett volna a lábam csak kiáltozok szörnyen kiáltozok torkomszakadtából s a marakodó, vérszomjtól vörös szemek villámgyorsan közelednek A közeljövõben lát napvilágot egy válogatás, mely a modern ukrán kisprózába ad betekintést. A Szülõföld Alap támogatásával megjelenõ kötetbõl most Varhol Nagyija novelláját adjuk közre Kudla György fordításában. Varhol Nagyija április 10-én született az Eperjes kerületi Chmel ovban (Komlóskeresztesen). Az eperjesi Safarik Egyetem pedagógiai szakán végzett. Prózaíró, folklorista. Megjelent mûvei: Lenézés, Képtelenségek enteriõrje (elbeszélések). Tudományos kötetei: A kelet-szlovákiai ukránok népi találós kérdései, A kelet-szlovákiai lemk nyelvjárás frazeológiai szótára. * zakrucsanka roládhoz, tekercshez hasonló süteményfajta. Horváth Sándor versei Ékes vágy Meghalt köröttem a csend. Káosz ölel és hangzavar. Formáját veszítette a rend. Már a lélek sem tudja, mit akar. A világ önmocskába fúlt. Alkotott elvek múlnak. A vigyázó szem megvakult. Gödröket ásnak sírhalomnak. Csak verjetek szegeket. Két kezembe, két lábamba. Nem csillapul eretnek Vágyam: megékülök Világ múltával harmadnapra. Áltató Volt egy álmom, Elrepült. Télen Zöldmámoros Fára ült. Ringott, Mint lélek Szerelem ölében. Lehullott, Szállt tova Ûrt hagyva Itt benn. Ne keresd. Ne altasd. Áltasd Örök keresésben. Vándorlás Kereste, kereste, Sohasem találta. Elveszett a hite, Nem nézhetett hátra. A semmi torkában Érte el az álom. Megpróbált átlépni Viruló halálon. Aztán csak legyintett, Majd egyet bólintott. Álmos halálában Lenyelte a titkot. Halál vérét itta. Nem jön soha vissza.

8 Balla László Száz éve született második festõnemzedékünk legidõsebb és egyik legnagyobb hatású tagja. A nagy alkotókat megilletõ terjedelmes, reprezentatív album mutatja be a jeles évforduló kapcsán pályáját és munkásságát. * * * Soltész Zoltán életében szorosan összefonódott a lelkészi és a festõmûvészi hivatás. Mint egy beszélgetésünkkor elmondta nekem: sajátos rokonságot érez a mûvészet és az igehirdetés között. A lényege mindkettõnek az önmagunkba nézés, a belsõ elmélyülés és az eközben született nemes lélekrezdülések tolmácsolása. Talán a mûvésznek ez a kijelentése kulcsot is ad nekünk piktúrája egyik fontos jellegzetességének megközelítéséhez, annak a megértéséhez, hogy a Soltész-tájak miért nem látszanak megfestettnek: a mûvész és az ábrázolt vidék között olyan mély, mondhatnánk: lelki kapcsolat jön létre, hogy elõtte szinte meggyónnak a tájak, Soltész Zoltán arcképe. Balla Pál festménye VIII. ÉLET-JEL július Akinek meggyóntak a tájak Soltész Zoltán centenáriumára maguktól mondják, ami belsõ életük lényege. Elemeik pedig annyira az alkotó lényébõl eredõen kívánkoznak vászonra, hogy a szemlélõ gyakran valahol a táj közepén találja magát, mintegy belülrõl érzékeli az eléje táruló panorámát. Legbensõbb lírai vallomások ezek a mûvek. Emellett a tájai nagyon konkrétak. Mûteremben sohasem festett, minden alkotása odakinn született, közvetlen tájélménybõl. Mûvészeink közül talán õ volt a legnagyobb kóborló. Kárpátaljának szinte minden zugát bejárta, megfestette, alkotásaiból egész régiónk képét hiánytalanul össze lehetne rakni. * * * Kétségtelenül meghatározó egyéniség, a klasszikus kárpátaljai tájkép egyik megteremtõje, az alaprakó mestereket Erdélyit, Boksayt követõ nemzedék egyik legizmosabb tehetségû tagja. Nagy hatású alkotó. A fiatalabb generáció munkáin gyakran felfedezzük a soltészi Évforduló örökség nyomait is. Boksay József tanítványa és sok tekintetben követõje. Lényegében autodidakta, szaktanintézetet nem végez, Erdélyi és Boksay szabadiskoláját látogatja. Érdekes, hogy egy 1940-es cikkében Erdélyi Béla zsánerfestõként aposztrofálja, munkásságának elsõ szakaszában a portré is jelen van, mi azonban már tájképfestõnek ismerjük. Ha ennek az okát keressük, gondolhatunk arra is, hogy a szovjet idõben (s ezekre esik pályájának az oroszlánrésze) a politika beszüremlésétõl óvakodva választja és teszi kizárólagossá ezt az ebbõl a szempontból immunis mûfajt. A kárpátaljai tájképnek azután egyik legmarkánsabb arculatú mesterévé válik. Itt-ott cseppet akadémizmusba hajló impresszionizmusa nyugodt derût sugároz, csöndes szépségeket fejez ki. Szemlélete közel áll mestere, Boksay látásmódjához, de azért egészen külön világ. Boksay tájai rendkívül tömények, mindig van bennük valami rejtett feszültség; Soltész Zoltán képei ellenkezõleg, tágulni látszanak, mondhatni: radiálnak, hangulatuk igen kiegyensúlyozott. Szinte ránk nyílnak, ránéznek a szemlélõre, mint valami bizalmat kérõ és adó emberi tekintet. Így aztán az alkotó a színeit is a skála legderültebb tartományában keresi: a mély tüzû boksays vörösökkel, barnákkal ellentétben az ízes olívzöldek, gazdag valõrû sárgák, pasztelles kékek jutnak itt domináló szerephez. És most vessünk egy pillantást életére. De mielõtt rátérnénk, az olvasó talán megenged nekem egy kis szubjektív kitérõt. Soltész Zoltánról írni számomra különösen kedves feladat, hiszen bizonyos családi kapcsolatok révén kora ifjúságomtól fogva ismerem. Képei elsõ mûvészeti élményeim közé tartoztak. Már akkor megkapott varázsos, minden pózt, nagyképûséget nélkülözõ egyénisége. Szép emlékem marad a vele, családjával együtt végigélt 1944-es szüret a prikopai Soltész-szõlõben Most, e jubileum kapcsán, talán szabad ezt is megemlítenem.

9 ÉLET-JEL július Nos, a pályája július 24-én született Prikopán, a Szobránci járásban, Soltész János helybeli igazgató-tanító családjában. Az ungvári gimnázium elvégzése után ugyanitt a görög katolikus hittudományi fõiskola növendéke lett. Ekkor már sikeresen festett. Az intézet büszke volt a tehetséges papjelöltre, a várban (ott mûködött a fõiskola) külön mûtermet bocsátott a rendelkezésére. Ez ma Soltész-emlékszoba. Uzsokon, Turicskán volt lelkész. A tárlatok állandó részvevõje. Mint a választmány tagja, fontos szerepet játszik a Kárpátaljai Képzõmûvészek Szövetségének életében (az elnök: Erdélyi Béla), és vásznaival régiónk piktorai közt csakhamar elõkelõ helyet vív ki magának. A szovjet bevonuláskor a fejleményeket mintegy elõre látva lemondott parókiájáról, Ungvárra költözött, a szülõi házba. Így kerülte el a paptársait ért késõbbi elhurcolást. A bélyeg azonban rajta maradt. Szellemi munkakörben nem tudott elhelyezkedni, bútorgyári munkásként kereste a kenyerét. Pedig Soltész Zoltánt akkor már a nagyon elismert alkotók közt tartották számon. Ezt mégsem lehetett figyelem nélkül hagyni, annál is inkább, mert Soltész Boksayhoz hasonlóan realista látású festõ volt, ilyenekbõl abban az idõben nem sok akadt Kárpátalján, s a természethez közeli felfogást preferáló ( szocialista realizmus ) hatalomnak támaszkodnia kellett rájuk, így az õt megilletõ helyre került mûvészeti életünkben. Tárlatról tárlatra emelkedett alkotói rangja, késõbb már az ecsetje után is meg tudott élni. Számos magas elismerésben részesült, az Érdemes Mûvész címet is megkapta ben hunyt el. Mûvészi pályáját sikerrel folytatja István fia három gyermeke közül a legfiatalabb ; õ mûépítészként indult, de hamarosan kezébe vette apja palettáját és ma már ismert piktoraink sorába tartozik. IX. Soltész Zoltán: Hegyi falu * * * Bizonyára jellemeznünk kellene itt néhány alkotását, de a bõség zavarával kell megküzdenünk, ha erre vállalkozni akarunk. Mit ecseteljünk itt? A Kora tavasz valõrjeinek gazdagságát, hangulatteremtõ erejét? A Malomréti tél -ben a színek hõfokának érdekes fölgerjesztését? A Bliznicá -ban a festõi látás levegõsségét? A Tél a Verhovinán cizellált mûvességét, ízes színvilágát? A Tavaszi táj topázos csillogását, mesteri kézzel tolmácsolt csöndes rezignációját, végtelen nyugalmat árasztó vonalritmusát, érdekes megvilágítási effektusait? A Kõrösmezõ télen barnáinak harangjátékra emlékeztetõ összecsengését? Nos, festészetének jellemzéséül nézzük meg közelebbrõl egyetlen képét, a Kalocsai havasok -at! Abban az idõben mutatja be a mûvész legkedvesebb tájainak egyikét, mikor itt a négy évszak szinte egy idõben van jelen. Különben nyilván õsszel készült a kép, erre utalnak a sárgálló-vöröslõ, gyér lombozatú fák és bokrok. A magashegyi õsz fûtakarója még a nyárinál is töményzöldebb, a képen keresztül folyó patak pedig egészen tavasziasan haragos kék. Egy merõen barnálló hegysor mögött ott van közvetlen közelünkben úgy érezzük: csak kõhajításnyira egy méltóságosan terpeszkedõ havas hegygerinc, de az ég fölötte még olyan nyárias szelíd! Aki nem ismeri ezt a hegyvidéket, talán el sem hiszi, hogy valóban van az évnek egy szakasza, amikor minden ilyen furcsán összejön. A mûvész azonban ezt a zaklatottan kontrasztos látványt szigorú egységbe fogva vetíti elénk, s végeredményben valami õsz eleji harmóniát sugároztat errõl a nagyon mozgalmas alkotásról. * * * Soltész Zoltán egyike volt vidékünk legnépszerûbb alkotóinak, Ungváron és a fõvárosokban megrendezett önálló tárlatait nagy tömegek látogatták, több alkalommal sikerrel mutatkozott be a határon túl is. Képeinek reprodukciói albumokba rendezve jelentek meg. Privát gyûjtõk, múzeumok, galériák egyaránt szívesen vásárolták e nagy munkabírású, vásznait szinte ontó festõ alkotásait ben mintegy negyven munkáját vette meg egy tételben és vitte ki Japánba a tokiói Hekasso Mûvészszalon; akkoriban egy egész kis Kárpátalja hajózott a szigetország felé az õ mûvein. A nagy érdeklõdés a mûvészete iránt máig sem lankad. Születésének századik évfordulója mûvelõdési életünk kimagasló ünnepe.

10 Matúz István Hetesi Zsolt, az ELTE fiatal fizikatanára különös ember. Egyeseket talán a Michael Crichton Jurasic Park köteteinek zseniális matematikusára, Ian Malcolmra emlékeztetheti, hiszen ahogy a regényhõs ökológiai kérdésekre keresi a választ a káoszelmélet és a matematika eszköztárával, úgy Zsolt is a fizika és a matematika arzenáljával próbál feleletet kapni a fenntartható fejlõdés egyre égetõbb problémáira. Elemzései rendhagyóak és ráadásul folyamatosan bejönnek. Teamjével, az ELTE égisze alatt mûködõ kutatóintézet hozzá hasonlóan elkötelezett fiatal kutatóival például évekkel ezelõtt prognosztizálta a jelenlegi gazdasági válságot. Számait és elméleteit gyanúsan jól igazolja az élet. Legutóbbi kutatásai pedig egy globális kataklizmát vetítenek elõ. Ha elõrejelzései bejönnek eddig minden elméletét igazolta az élet szembe kell néznünk a ténnyel: küszöbön az apokalipszis. Ez a szelíd és emberbarát fizikus ugyanakkor nem a világvégepróféták táborát szaporítja, hiszen számításai szerint van kiút, de vajon képesek leszünke megfogadni intelmeit. A globális összeomlást elõrejelzõ számításait mire alapozza? Elsõsorban a világ energetikai problémáira. Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy a fosszilis energiahordozók kõszén, kõolaj, földgáz tartalékai a kimerülés szélén állnak. Olajból például a Föld mai 85 millió hordó/napos fogyasztását már most is alig tudjuk fedezni. Évente fel kellene fedeznünk egy szaúdi olajmezõt ahhoz, hogy a kereslet-kínálat egyensúlyban maradjon, de ez nem megvalósítható. Elemzéseim szerint a kõolajtartalékok rentábilis kitermelése drasztikusan csökken, ezen pedig a X. ÉLET-JEL július A helyzet nem reménytelen Hetesi Zsolt jövõben feltárandó készletek sem segítenek majd. Ha intézetünk számításai helyesek, 2013-ra a kitermelt kõolaj mennyisége 16%-kal marad alatta a fogyasztási igényeknek, mivel a kitermelés energiaigénye is egyre nagyobb lesz. Megjegyezném, hogy 1979-ben, amikor az arab országok bevetették az olajfegyvert az 8%- os hiányt eredményezett. Ez oda juttatta a fejlett ipari országokat, hogy például az USAban a 3 napos munkahét és a jegyrendszer bevezetésére is majdnem sor került. Nem jobb a helyzet a földgázzal és az uránnal sem. Földünk A SZERZÕ FELVÉTELE ezen készletei a 2020-as évek közepére-végére merülnek ki. Ugyanakkor nem szabad elfelednünk, hogy rengeteg meg nem újuló energiahordozó marad majd bolygónk kérge alatt, mert a bányászat csak addig értelmes tevékenység, amíg 1 liter olaj, 1 köbméter földgáz vagy 1 kilogramm urán kitermelésének energia-befektetése alatta marad a felszínre hozott üzemanyagból nyerhetõ kilokalóriáknak. Gondolom, nincs egyedül az elméleteivel, de mit szól a tudósok hangjához a politikum? Amit elmondtam, azt több nagy hírû kutatóintézet is alá

11 ÉLET-JEL július XI. Mindennapi tudomány tudja támasztani, de a G8-ak érdemben semmit sem tesznek. Felállítottunk egy prognózist, amely azt mutatja, hogy amennyiben most nekilátnánk átalakítani energetikai hozzáállásunkat kb 10%-os visszaesés mellett ami fájna ugyan, de nem halna bele a civilizáció, át tudnánk állni a megújuló energiaforrások használatára. Mivel a politikusok erre nem hajlandóak, marad a lassú agónia, amely néhány éven belül drasztikusan felgyorsul majd. Elõreláthatóan táján %-kal kevesebb energia áll majd rendelkezésünkre, mint amennyi kellene, onnan pedig nem lesz visszaút. Ha eljutunk arra a szintre, nincs menekvés. Onnan már irány a kõkorszak. Lehet, hogy napelemekkel és szélerõmûvekkel helyettesíteni tudjuk majd az olajat? Ez ilyen formában durva csúsztatás, de nem reménytelen a helyzet. A bajt az olyan technológiailag megalapozatlan porhintések okozzák, mint a fúziós energia körüli kutatások vagy az a projekt, mely szerint a Szaharába telepített 3 magyarországnyi napelemrendszer fedezni tudná a világ teljes energiaszükségletét. Ami a fúziós erõmûveket illeti, lassan 50 éve dolgoznak rajta a legkiválóbb koponyák, de eredmény még nem született. A Szahara-projektrõl meg annyit, hogy ha most a világ valamennyi üveggyára nekilátna napcellákat gyártani, úgy 30 esztendõ kellene a terv kivitelezéséhez. Akkor pedig még nem szóltam az elektromos áram továbbításáról, hiszen még gigászi transzformátorállomásokkal sem lehetne eljuttatni a szaharai napenergiát mondjuk Skandináviába. Akkor szerezzünk néhány kalasnyikovot és Mad Maxként várjuk az apokalipszis világát? Komoly kutató ilyet nem mondhat! Van kiút, ám ahhoz mást kell tennünk! Elsõsorban figyelembe kell venni a már meglévõ tapasztalatokat. Hadd említsek két példát. Amikor széthullott a szocialista világrend, két ország energetikailag nagy bajba került. Észak-Koreában az olajéhség azt eredményezte, hogy összeomlott a mezõgazdaság és mára 3 millió ember halt éhen. Az olajhiánynak köszönhetõen nem tudták megfelelõen megmûvelni a földeket, nem volt mûtrágya és mindez egy élelmezési kataklizmához vezetett, amit az elhibázott politikai vezetés tovább rontott. A kilencvenes évek végén Kubában is hasonló volt a helyzet. A havannai lakótelepeken például nem virág díszlett a parkokban, hanem burgonya és manióka. Kétségbeesetten próbálták növelni a termõterületeket, hogy jóllakassák a népességet, de szerencsére idejében észbe kaptak. A monokultúrás cukornádültetvények helyébe külterjes élelmiszer-termelés került. Az állatállomány fejlesztésével úrrá lettek a tápanyag-utánpótláson és mûtrágyahiányon. Most Kuba élelmiszertermelése és lakossága külsõ energia bevitele nélkül is egyensúlyban van, ez pedig nagy dolog. Mi vár a Kárpát-medencére? Ha okosak vagyunk, egy kis kellemetlenség, ha hallgatunk az élj a mának elméletekre, tragédia. Kezdeném azzal, hogy hamarosan nem az olaj vagy az arany lesz a legfontosabb stratégiai nyersanyag, hanem a víz és a kenyér. Egyikbõl sem állunk rosszul, de a fenntarthatósághoz finoman át kell hangolnunk egész gazdaságunkat. Elsõsorban a klímaváltozás az, amivel szembe kell néznünk. Ha nagy folyóinknak visszaadjuk az ártereket, ártéri erdõket alakítunk ki, és okszerû vízgazdálkodást folytatunk, megakadályozhatjuk az Alföld elsivatagosodását. Az ártéri erdõk és a víztározók ugyanis nagyon fontos szerepet játszanak a kisvízkör, vagyis a helyileg kialakuló csapadék forgalmában. Ez a mezõgazdászok, erdészek, hidrobiológusok feladata. Energia szempontjából viszont teljesen át kell gondolnunk a stratégiát. Magyarországon jelenleg alig a szükségletek 1%-a származik megújuló forrásokból, ezen pedig változtatni kell. Anélkül, hogy monstre nap- és szélerõmûvekben gondolkodnánk, megvalósítható lenne, hogy a geotermikus energia, környezetbarát vízerõmûvek és bioerõmûvek (szerves, mezõgazdasági hulladékok elégetésébõl energiát nyerõ hõerõmûvek) fedezni tudják szükségleteink mintegy 35 százalékát. A napcellákból és szélkerekekbõl összejönne 15 20%. Megújuló forrásokból fedezhetnénk a szükségletek felét, a másik 50%-ot pedig meg lehet spórolni. Higgye el, hogy megfelelõ technológiák alkalmazásával és okszerû fogyasztással bármely olvasója háztartásában el tudnám venni a felhasznált földgáz, üzemanyag és elektromos áram felét úgy, hogy az illetõ észre sem venné. A grandiózus feladathoz mit tehet hozzá az egyszerû ember? Nem új gépkocsit és szórakoztató elektronikai felszerelést vásárol, hanem napelemekkel fedi be házát és felállít udvarán egy mini szélerõmûvet. Takarékoskodik, és igyekszik minél kevesebb olajipari mûanyagot felhasználni. Rágja a politikusok fülét, hogy az általa megtermelt energiacseppek reális ellenszolgáltatásért betáplálhatóak legyenek a nagy egész rendszerébe. Mindemellett pedig hisz a fenntartható és élhetõ jövõben.

12 XII. ÉLET-JEL július A nagyszõlõsi járási Salánkot munkaszeretõ, templomba járó, szimpatikus emberek lakják. Harangozó Miklós Nigriny Szabolcs Mûhely A tájkép, a portré és a szem játékai Verõfényes vasárnap délelõtt volt, amikor a színmagyar település egyik legnevesebb szülöttjét, Harangozó Miklós festõmûvészt kerestem, akire minõ véletlen! az Isten házában találtam rá. Néhány mondatot váltottunk, majd miután kedvesen invitált, beszélgetésünk további részét már a református templomhoz közeli házában, illetve festõmûhelyében folytattuk. Nem emlékszem arra, hogy felmenõim nagy-, déd- vagy ükszüleim közül valaki is ezt a mesterséget választotta volna. Annyit tudok, hogy édesapám egyik unokatestvére festegetett, de csak kedvtelésbõl. Az én kezemhez viszont hamar hozzáragadt az ecset. Elõbb csak ceruzával rajzolgattam, egyre gyakrabban és egyre többet, majd késõbb jöttek a színek, a vízfesték, a vászon és a deszka. Katonaságnál a lõszeres ládákra festegettem, hogy ne legyenek olyan szürkék, egyhangúak. Hogy esett meg, hogy ily messze esett az alma a fájától? Leszerelésem után ráerõsítettem a témára, megtanultam a festékek tulajdonságait, hogy a három alapszínbõl, a kékbõl, a sárgából és a vörösbõl minden szín kikeverhetõ, együttesen pedig a legösszetettebbet, a fehéret adják. Amikor már néhány munkám elkészült és úgy éreztem, hogy másoknak is megmutathatom, elmentem Fancsikára Kutlán István festõmûvészhez, s arra kértem, mondjon véleményt, érdemes-e ilyesmivel foglalkoznom, látjae bennem a tehetség parányi szikráját? Mit válaszolt? Elkövettem egy nagy hibát. A képek kereteit elfûrészeltem, hogy könnyebb csomagot kelljen cipelnem magammal. Az elsõ szavai ezek voltak: Ha még egyszer el mered fûrészelni a keretet, az öklömmel találkozol!. Tudni kell, hogy Kutlán István nemcsak kiváló festõmûvész és pedagógus volt, hanem elsõ osztályú ökölvívó is. De félretéve a humort, biztatott, hogy érdemes folytatnom. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, õ a ludas abban, hogy festõ lettem. Feladatokat adott, majd egy alkalommal személyesen is kijött velem a Tisza holt ágára, lefesttette velem a vizet, az erdõt, mert arra volt kíváncsi, hogy látom-e a színeket? Elégedett volt. Két hónap alatt annyit festettem, hogy egy kiállításra való anyagom összegyûlt. Hát, így kezdõdött Az december 16-án született Harangozó Miklós Ukrajna érdemes mûvésze. Elsõ munkáit 1961-ben, egy Nagyszõlõsön rendezett közös kiállításon mutatta be. Két év múlva Ungvár, majd 1967-ben Kijev, Téli táj rá tíz évre pedig már a szovjet fõváros, Moszkva következett. Abban az idõben ez komoly elismerésnek számított. A kilencvenes években: Békéscsaba, Vaja, Hajós, Bécs, Wiener- Neudorf, Fehérgyarmat, Budapest, Székesfehérvár, Szeged stb. voltak a tárlatok helyszínei. S közben kapta a kitüntetéseket, az elismeréseket A festészet nyelvén szeretném elmondani, milyen csodálatos szép világban élünk, mondta egy alkalommal. Ezt a kijelentésemet ma is vállalom, mert hiszek benne. Hiszem, hogy a festõnek nem a szenvedést, a kínlódást kell bemutatnia, hanem a szépet, a kellemeset, a szívhez szólót. Ezt kell kiragadnia a mindennapok gondjaiból, mert egy festménynek nem elsõdleges célja, hogy elgondolkoztasson, s fõleg nem az, hogy elszomorítson, hanem éppen az ellenkezõje, szórakoztasson, könnyebbé tegye a lelkünket, feledtesse a bánatot, a szürkeséget. Ha ezt elérem, kiváltom munkáim szemlélõiben, már elégedett vagyok. El kell viselni a kiválasztottság kirekesztését, nem engedni kialudni tehetsége parazsát, írta egyik ismertetõjében legszorgalmasabb kritikusa és csodálója, Vári Fábián László.

13 ÉLET-JEL július XIII. Csendélet orgonával Találó megállapítás. Valóban sokszor megpróbáltak kirekeszteni, félretenni, de én nem hagytam magam. Még keményebben beleléptem a festékbe. Színeim és alakjaim erejével harcoltam a saját igazamért. Úgy, hogy megpróbált nagy festõket utánozni? A majmolás, a koppintás nem az én mûfajom. Természetesen csodáltam az olasz és spanyol festõiskolák világhírû alakjait, s a magyarokat: Munkácsy Mihályt, Benczúr Gyulát, Barabás Miklóst, Szinyei Merse Pált és a többieket, illetve a kárpátaljai festõk közül Glück Gábort, Soltész Zoltánt, Boksay Józsefet, Kassai Antalt, Koczka Andrást és másokat, akik óhatatlanul is hatással vannak az utánuk következõ generációra, de nem úgy, hogy utánzásuk legyen a cél. Nálam sem ez volt, sem a tájképeim, sem a portréim esetében. A tájképek vagy az arcok megfestése volt a nagyobb kihívás? Kezdetben, tanítómesterem hatására, szinte kimondottan csak tájképeket készítettem, de miután megismerkedtem az említett alkotók munkáival, érdekelni kezdtek a figurális dolgok is. Mindenekelõtt Glück Gábor festményei hatottak rám meghatározóan, akivel késõbb személyesen is megismerkedtem és nagyon sokat tanultam tõle. Még az átkosban kényszerbõl végzett futószalagmunka-korszakban is tökéletesen látta és elmagyarázta nekem, hogy mit szabad és mit nem. Nem a szocialista rendszert dicsõítõ lózungok a fontosak a festõ életében, hanem a saját alkotás, az egyéni szemléletmód, az, miként látom én a világot. Egyszer a köd majd felszáll, mondta. Igaza lett. Abban az idõben hogyan látta a világot? Errõl jobb, ha nem beszélek! Ám Glück Gáborral kapcsolatban még elmondanám, hogy amikor már jobban megismerkedtünk, és egymásra hangolódtunk, bátorkodtam váratlan dolgokat is kérdezni tõle. Az egyik alkalommal, amikor a mûtermében beszélgettünk, azt kérdeztem, fontos-e élesen megrajzolni a portrék szemeit? Mi volt a válasz? Sokan vallják: a szem a lélek tükre. Láthatóan meglepõdött a kérdésemen. Pár percet gondolkodott, majd határozottan kijelentette: nem fontos. Azt mondta, elegendõ csak jelezni, megmutatni, hogy léteznek a szemek. Nem muszáj azt aprólékosan kidolgozni, hiszen az arcvonások a beszédesebbek, azok a lényegesebbek, mindent elmondanak az illetõrõl, sorsáról, lelkivilágáról. Az arcon mélyen szántó barázdák tökéletes karaktert, belsõ kisugárzást adnak. A szemeket nem szükséges tükörszerûen tisztán áb- Pihenõ rázolni, elegendõ egy folt, egy jelzésértékû vonal, ami mindent elmond a vászonra kerülõ alakról. Nemcsak én, mások is vallják ezt a nézetet és alkalmazzák is. Hogy vannak ellenvélemények, az szerintem valahol természetes, hiszen az egészséges vita minden esetben az elõrelépést szolgálja. Szeret vitatkozni? Természetesen, s úgy gondolom, akiknek határozott véleményük van a világ dolgairól, azok mind szeretnek. Én közéjük sorolom magamat. Nem szeretek senkinek a háta mögött véleményt formálni. Azt hiszem, ezt eddigi magatartásommal és pályafutásommal is igazoltam. Kelendõek az alkotásai? Errõl sokat mesélhetnék. Ám legyen elég annyi, hogy az egyéni tárlataim mellett igyekszem minden lehetséges közös kiállításon is ott lenni. Aztán, akiknek tetszenek a festményeim, azok megkeresnek Elsõként egy német mûgyûjtõ vitte határainkon túlra Harangozó Miklós festményét. Azt mondja, ma is sajnálja. Ennek ellenére munkái ma már a magyaron és ukránon kívül osztrák, olasz, kanadai, izraeli, román, szlovén és egyesült államokbeli magángyûjteményekben is megtalálhatók. A SZERZÕ FELVÉTELEI

14 XIV. ÉLET-JEL július Balogh Csaba Beregújfalu a Beregszászi járás keleti csücskében, a várostól 16 km távolságra fekszik. A községet a Beregszász Nagybereg Alsóremete Ilosva országúttal 3 kilométeres bekötõút köti össze. A település az egy tömbben élõ beregvidéki magyarság végvára. Északra és keletre már csak ruszin, illetve ukrán községek találhatók. Sütõ Lajos Egy kis statisztika A településnek 2007 lakosa van tájékoztat Sütõ Lajos polgármester, akik közül 372 nyugdíjas, 1193 a tizennyolc éven felüli. A férfi nõ arány A gyengébb nem mintegy tíz százaléka özvegy. A falut a magyarokon kívül 250 ukrán és 316 roma lakja. Utóbbiak száma egyébként a folyamatos migráció miatt bizonytalan, az adat csak az önkormányzatnál bejegyzett személyeket tartalmazza. Beregújfalu lakosainak fogyatkozása megállni látszik. Két éve még az örökre eltávozottak voltak többségben. A múlt évben fordult a kocka: volt az arány az újszülöttek javára. Az idén hat hónap alatt 21 keresztelõt és ugyanennyi halotti tort ültek. A lélek Hol mentén dombra szalad fel az arany kalászokat ringató mezõ, madárdalos erdõk és a falun áthaladó kockaköves bekötõút, hogy a következõ pillanatban alábukjon a túlsó lankán, az egyik emelkedõ tetején a református gyülekezet 1852-ben épült temploma magaslik az égnek ez Beregújfalu. A magyarság végvára Templomunk tornyában két harang lakik mondja Halász Dezsõ tiszteletes, aki lelkész feleségével és három gyermekével él és szolgál a faluban. A kisebbiket ben öntötték és a mostani helyén állt fatemplom tornyában lakott. A nagyobbik, délidõben megszólaló harangot pedig a kisgejõci Egry Ferenc öntötte 1923-ban. Az 1250 tagot számláló református gyülekezet lelki egészségét immár öt éve gondozza szorgos buzgalommal és odaadással a fiatal lelkész házaspár. Azon kevesek közé tartoznak, akik elmondhatják, hogy modern templomban hirdetik az igét. A szentély ugyanis fûtött, légkondicionált és a harangok is gombnyomásra szólalnak meg. Tény, tornyában több száz denevér is kényelmes otthonra talált. és a test egészsége Árnyat és a pokoli melegben enyhet adó fák alatt húzódik meg szerényen a orvosi rendelõ. Ivan Besznak fõorvos és Csobi Mónika helyettes épp a Beregszászból riasztott elsõsegélyt várják türelmetlenül. Minden szükséges eszközünk adva van ahhoz, hogy megfelelõ szintû ellátást biztosítsunk a falubelieknek mondja a fõorvos. Akkor vagyunk gondban, amikor vala- Barangoló kit mentõvel kell kórházba szállítani. Gépkocsink ugyanis nincs. Ezért, mint most is, kénytelenek vagyunk várni, míg Beregszászból ide ér a mentõautó. Ottjártunkkor egy súlyosan beteg csecsemõt kellett kórházba szállítani. Majd egy órát várták, hogy megérkezzen a jármû, mely útközben el is tévedt és egy másik faluban kereste a beteget. Hét éve létezik a településen a családorvosi rendelõ mondja Besznak doktor, aki a kilenc kilométerre a Munkácsi járásban lévõ Makarjáról (Makarovo) jár be. Mindenkit ismerek a faluban, figyelemmel kísérem a sorsukat és tudom, kinek milyen problémái vannak. A leggyakoribb a szív- és érrendszeri megbetegedés, na és a magas vérnyomás. A lakosság hatvan százaléka szenved hipertóniában. A fõorvos végül elmondja, hogy a mentõautó mellett van még néhány kívánsága. Jól jönne egy laboratórium, egy fizikoterápiás kabinetnek is örülnének. Na és egy fogorvos is elkellene még. Nehéz a farmerkenyér Öreg MTZ traktor pöfög az úton, erõlködve küzdi fel magát az emelkedõn. Tihor Béla farmergazda igyekszik a földjére, ahol már elkezdõdött az aratás. Dologidõben alig látni járókelõt a kétezer lakosú falu utcáin

15 ÉLET-JEL július Halász Dezsõ tiszteletes és családja Arra kérjük, mondja el, milyen Beregújfaluban a farmerélet. Ha rövid akarok lenni, azt mondhatom: rossz. Bõvebben: nagyon rossz. Közvetlen a rendszerváltás idején kezdtem a gazdálkodást. Addig a kolhozban agronómusként dolgoztam, tehát nem volt nehéz belevágni. Menet közben sikerült gépeket vásárolni. 23,5 hektáron kalászosokat, kukoricát termesztek. Szóval, jól mentek a dolgok. Az utóbbi két évben azonban folyamatosan a szakadék szélén táncolok. Mint mondja, nemcsak õ került padlóra. A kormány politikája mindennek nevezhetõ, csak vállalkozóbarátnak nem. Az alapvetõ feltételeket sem biztosítják a normális munkához. Már-már ott tartok, hogy valami másba kell belefogni, mert a földbõl már nem lehet megélni. Nagy a világ, költözhetett volna más vidékre is, de mint mondja, soha nem vágyott el a szülõfalujából. Mert mi lesz a magyarok végvárával, ha felkerekednek fiai, lányai? XV. SZABÓ SÁNDOR FELVÉTELEI Poltavai gyökerek Soha nem vágyott el más vidékre Molnár Natália sem. Pedig a fiatalasszony gyökerei anyai ágon egészen Poltaváig nyúlnak. Édesapám Poltavában volt idénymunkán. Ott ismerte meg anyut, aki akkor csak tizenhat éves volt. Kettejük szerelmébõl házasság lett. Én már itt születtem. Anyu megszerette a falut. Ma már akcentus nélkül beszél magyarul. A közösség is hamar befogadta. Natália élete nem úgy alakult, mint szerette volna. Az volt az álmom, hogy gyerekeket fogok tanítani mondja a kétgyermekes édesanya. Az iskola után felvételiztem a Munkácsi Tanítóképzõbe, de nem jutottam be. Elkeseredtem és feladtam a terveimet. Aztán jöttek a gyerekek és már nem a tanulás volt a legfontosabb. Tizenhárom éves kisfia és tizenegy esztendõs lánya még messze vannak a pályaválasztástól, de édesanyjuk már elõre fél, hogy nekik sem sikerül majd megvalósítani az álmaikat: Nem tudom, mi lesz a gyerekekkel. Itt nincs semmi jövõjük. Szeretném, ha õk tanulnának, vinnék valamire. A föld sovány kenyeret ad. Itt helyben már vállalkozni sem érdemes. A fiatalok nem is nagyon mernek belevágni. A nyugdíjra lehet számítani Tihor Ida egy vödör frissen szedett uborkával ballag fittyet hányva a tûzõ napnak. Õ is azt mondja: Bizony nehezebb a fiataloknak, mint az én idõmben. Szegényeknek mi jövõjük lesz? Ma is mennyien vannak munka nélkül, vagy hagyták itt a családjukat és másutt keresik a kenyérre valót. A nyugdíjas asszonynak két fia és négy unokája van. Mint mondja, nagyon meg kell szorítani a nadrágszíjat, mert a gyerekek mindannyian tanulnak. És hát a tandíj Manapság senki nem lehet biztos a holnapban. Talán csak nekünk, nyugdíjasoknak van mire számítanunk. A postás ugyanis minden hónapban kikézbesíti a nyugdíjat. Sok családban ez az egyetlen stabil jövedelem Kenyértõl a cementig minden kapható A falu kövesútján alig látni járókelõket. Hiába, dologidõ van és kegyetlen erõvel tûz a nap. A kis vegyesboltban egy ventilátor kavarja berregve a forró levegõt. A pult mögött Csete Judit elárusító sürgölõdik. A néhány vásárló kenyérért, fél kilónyi szögért és még valami apróságért tért be. Igyekszünk minden igényt kielégíteni mondja a kereskedõ. Láthatja, kenyértõl a cementig van itt minden. Ha valami nincs éppen raktáron, megrendeljük és a legközelebb már az is megvásárolható. A vásárlónak nagyon a kegyeiben kell járni. Bár érezhetõen kevesebb pénzük van az embereknek, de nem szabad lazítani. Van ugyanis konkurencia. És ha csalódna valaki, az legközelebb már nem a Csetéék boltjába térne be.

16 XVI. Kvíz-parti 1. Mi Uszty-Csorna magyar neve? a) Királymezõ b) Feketepatak c) Hercegvölgy ÉLET-JEL július Holdraszállás pro és kontra Hol található? Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek ez a mára már szólássá vált mondat 40 évvel ezelõtt hangzott el Neil Armstrong amerikai ûrhajós szájából, aki elõször lépett a Hold felszínére. Ezt a tényt mára evidenciaként kezeljük, ám sokan mind a mai napig megkérdõjelezik, a NASA és az amerikai kormány összeesküvéseként könyvelték el. Nem is olyan egyszerû a dolga annak, aki tiszta vizet akar önteni a pohárba, azaz meg szeretné gyõzni a kétkedõket, mert a feltételezett csalásra több verzió is létezik. A legvadabb elképzelések szerint az egész holdraszállás egy nagy csalás, mert a 12 kiválasztott közül egyik sem járt fenn, mások szerint pedig csak az Apolló 17 legénysége jutott fel. Olyan elmélet is létezik, hogy valóban feljutott mindegyik ûrhajós a Holdra, de az ott készített fényképek és filmek tönkrementek, és azokat az ûrhivatal gyártotta újra. Végül vannak, akik tudni vélik, hogy a Holdon járt ûrhajósok egy idegen civilizációval találkoztak, s így szigorúan titkossá vált küldetésük, ennek leplezésére kellett újonnan készített fotókat bemutatni. És mivel érvel a küldetés valódisága mellett a hivatal? Elõször is a 382 kilogramm mintával, amit a távoli égitestrõl hoztak. Ezeket tanulmányozásra a világ 70 országában meg lehet találni. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a kõzetek nem a Földrõl származnak, mert egyáltalán nincsenek bennük könnyen elillanó elemek és merõben másféle oxigén-izotópokat tartalmaznak. Annak bizonyítéka, hogy valóban járt ember a Holdon, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy három darab lézertükröt hagytak az égitesten, melynek segítségével még napjainkban is mérik bolygónk és a távoli égitest közötti távolságot. A kétkedõk erre azzal érveltek, hogy ûrszondákkal is eljuttathatták azokat. Bár több mint húszezer fénykép készült a Holdon, mégis ezekkel van az ellentábornak a legtöbb baja. A fotókon ugyanis számos összeesküvésre utaló gyanús dolgot vélnek felfedezni. A különbözõ tagadó irányzatok abban egyetértenek, hogy a fotók hamisak. Számításaik szerint ugyanis ennyi ZUNKO BARNABÁS FELVÉTELE felvételhez 50 másodpercenként kellett volna exponálniuk az ûrhajósoknak. Számukra a képek túl jó minõsége is felettébb gyanús, akárcsak az, hogy egyiken sem látni a csillagokat. Tudvalevõ, hogy a Holdon nincs légkör, állandóan sötét az égbolt, és az ûrhajósok azt mesélték, hogy nappal is látszanak a csillagok. Másik problémájuk a képekkel, hogy a holdfelszínre kitûzött zászlók lobognak a szélben a légkör nélküli égitesten, pedig a vákuumhoz alkalmazkodva kellene lógniuk a zászlórúdon. Hihetetlennek tartják, hogy az egyik holdkõzeten egy jól kivehetõ C betû látszana a valóságban is. Kifogásolják továbbá, hogy a képeken árnyékokat is látni, ami a bolygó állandó sötétjében lehetetlen, de kifogásolják azt is, hogy nem mélyednek eléggé a holdporba a pilóták stb. A tagadók valamennyi vádját már több tanulmányban, válaszcikkben cáfolta meg a NASA. Valamennyi felsorolt kifogásukra tudományos magyarázatot adtak, ám a viták újra és újra fellángolnak. Az igazságot viszont csak azok tudják, akik valóban jártak a Holdon. 2. Mikor alakult az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház? a) 1987 b) 1989 c) Melyik magyar költõnk írta a Huszt címû verset? a) Petõfi Sándor b) Arany János c) Kölcsey Ferenc 4. Mi a kárpátaljai születésû világhírû hegedûmûvész, Edvin Marton eredeti neve? a) Marton Endre b) Csûri Lajos c) Medve Márton 5. Kinek a nevét viseli az ungvári magyar iskola? a) Zalka Máté b) Dayka Gábor c) Kossuth Lajos

17 ÉLET-JEL július XVII. Keresztrejtvény CS Megfejtés Elõzõ számunkban közölt rejtvények helyes megfejtése: Kvíz-parti: 1. Hány vár található Kárpátalján? a) Mikor csatolták másodszor is Magyarországhoz megyénket? b) 1939-ben 3. Anonymus szerint egyik várunk neve azt jelenti, nagy fáradsággal épült. Melyik ez? c) a munkácsi 4. Mennyi Kárpátalja lakossága? a) Több mint egymillió 5. Melyik magyar költõ tanult annak idején Binder Jenõ néven a Beregszászi Állami Fõgimnáziumban? b) Dsida Jenõ Hol található? Técsõn Keresztrejtvény: Benedek ezek ehetetlenek! Ezúttal senkinek sem sikerült helyesen megfejteni mindhárom rejtvényünket. A három rejtvény helyes megfejtõi között könyvcsomagot sorsolunk ki. Beküldési határidõ: augusztus 20. Címünk: Ungvár, Fõposta, pf. 34/A Vízszintes: 1. A kép poénja (zárt betûk: Á, N, A, T, R) 13. Meggylikör. 14. Peer Gynt anyja. 15. Hajszol. 16. Lehár-operett hõsnõje. 17. Az osmium, a kálium és a jód vegyjele. 19. Hatni a végén! 20. Takarékos. 22. Nedû betûi keverve. 23. Sír. 25. Elmeséli a történteket. 27. Óv. 28. Osztrák, német és norvég autók jelzése. 30. Nem késik el róla. 32. Idegen nõi név. 34. Péntek fele! 35. Módi. 36. Savó közepe! 37. Téli csapadék. 38. Menyasszony. 39. Hálóban a labda. 41. Igeképzõ. 42. Svéd színésznõ (Ekberg). 45. Zár. 47. Hitvallás. 49. Kutyákat képeznek ki Nagy-Britanniában arra, hogy figyelmeztessék diabéteszes gazdijukat, amikor vércukorszintjük veszélyesen alacsony szintre esik. A kutyák sok helyszínen, változatos körülmények között bizonyították már, hogy kiváló szaglásukkal és intelligenciájukkal emberi életeket menthetnek. Ezen túlmenõen kiszimatolják a kábítószert, robbanóanyagot, de akár a rákos sejteket is. A legújabb terület, ahol hasznos, sõt életmentõ lehet tevékenységük, a diabéteszesek felügyelete. Kiderült, hogy a kutyák orra érzékeli azt a változást, amely a hipoglikémiás embernél le- Tetõmester. 50. Sóhaj. 52. A nagyszõlõsi kisvonat beceneve! 54. Görög betû. 55. Dohányzóeszköz. 57. la (töltött csokoládéfajta ukránul). 59. Állj! 60. Mókuslak. 62. Milánó világhírû operaháza. 64. Önzés. 65. Mérgeskígyó. 66. Földet forgat. 67. L. O. K. Függõleges: 1. Victor Hugo A párizsi Notre-Dame c. regényének hõsnõje. 2. Kihív a közepén! 3. Senki latinul. 4. Y. R. I. 5. Betû fonetikusan. 6. Rövidlátó orvosi szaknyelven. 7. Tesz még a tetejére (két szó). 8. A tudomány mai állása szerint tõle származunk! 9. Tova. 10. Néma gésák. 11. Olasz és spanyol autók jelzése. 12. Mesehõs. 18. Fûszerez. 19. A sivatag hajói! 20. Vázlatos. 21. Paripa. 24. Erre a helyre firkált. 26. Az igazságot kétségbe vonó. 29. Szõlõfajta. 31. Pénzt csökkentõ. 33. Duplán: Zolahõsnõ. 40. Líra fele! 41. A közepén kiszab! 43. A partra vetett hal jelzõje. 44. A rádió feltalálója. 46. Vízvagy benzintároló. 47. Zenit. 48. Vissza: drágakõ. 51. Nagydobronyi kerámiamûvész (Endre). 53. Z. R. S. 54. Ennivaló. 56. a hátán (teher). 58. Félig elálló! 61. Cipészszerszám. 63. Sokan, de csàk a végén! Fedák Anita Kiszagolja a kutya, ha baj van a cukorbeteg gazdival zajlik, miközben vércukorszintje lecsökken. Mivel ez az állapot gyakran vezet eszméletvesztéshez, kómához, a cukorszintõrzõ kutya jelzése életmentõ lehet. A dél-angliai Aylesbury városában mûködõ, ebek speciális képességeit kutató intézetben az állatok kiképzésével is foglalkoznak. Eddig 17 négylábú tréningjét kezdték meg, többekét már be is fejezték. Claire Guest, a szervezet vezetõje szerint a kiképzés során azok megtanulják, hogy sok milliárd részecske közül egy-két molekula jelenlétét is kiszimatolják. Az életmentõ ebek ugatással, vonyítással vagy kéznyalogatással jelzik, ha baj van.

18 Tóth Viktor A történelem viharai tépték, de túlélte. A trianoni békediktátum akárcsak az egykori Ung vagy Bereg megyét feldarabolta, amit még mindig nem hevert ki. Ez a vidék a Bánság névre hallgat, s a területen jelenleg három ország zászlaját lengeti a szél. Természetes földrajzi határai délen a Duna, nyugaton a Tisza, északon a Maros, keleten pedig a Ruszka-havas, valamint a Temes és a Cserna folyók völgye a Déli-Kárpátok lábainál. A régió nagyobb része, a Temesköz az Alföldhöz tartozó sík vidék, míg a terület délkeleti részét a Bánsági-hegyvidék foglalja el. Az utóbbi részei a Krassó-Szörényi érchegység, a Szemenik-hegység, az Almáshegység, a Lokva-hegység és az Orsovai-hegység. A régió három államhoz tartozik: a nagyobbik része ( km²) a Kelet-Bánság, amely romániai terület, a kisebbik részét (9307 km²) kitevõ Nyugat-Bánság a szerbiai Vajdaság területén helyezkedik el, illetve egy csekély része (217 km²) Magyarországon található, Csongrád megye déli részén. A Bánság földrajzi és kulturális egységet képez Bácska és a történelmi Erdély között. A romániai részét ugyanakkor a mai szóhasználat szerint általában a tágabb értelemben vett Erdély részének tekintik. A terület etnikailag nagyon színes: a többséget a románok és a szerbek alkotják, de kisebb számban élnek itt magyarok, németek, cigányok, szlovákok, ukránok, horvátok, csehek és bolgárok is. XVIII. A Bánság ÉLET-JEL július Haza a magasban A Kelet-Bánság két megyét foglal magába: Temes és Krassó-Szörény megyéket. A romániai rész központja a Béga folyó partján fekvõ Temesvár. A Bánságnak a Vajdasághoz tartozó nyugati része három közigazgatási egységre: Északbánsági, Közép-bánsági és Délbánsági körzetre oszlik. A vajdasági Bánság legnépesebb városa Nagybecskerek és Pancsova. A középkori Magyarország részét képezõ Temesköz, valamint a szomszédos Krassó és Szörénység területe az 1526-os mohácsi vész után török uralom alá jutott. A terület keleti harmadát ugyanakkor az Erdélyi Fejedelemség vette birtokába, és ez a rész a Partiumhoz tartozott. Amikor az 1718-as pozsareváci béke után a Habsburgok birtokába került, a terület nem lett újra Magyarország része, hanem Temesi Bánság néven külön tartományt hoztak létre belõle. Ezt 11 vidékre osztották, szerb, német és román határõrezredeket állítottak fel és a bécsi kormánynak alárendelt Bánsági Igazgatóság katonai igazgatása alá helyezték. A Bánság területére sváb telepeseket hoztak, a magyarok és más nemzetiségek számára 1778-ig tilos volt itt a letelepedés. Mária Terézia nyolc vidéket kivett a katonai kormányzás alól és polgárilag, de azért abszolút módon igazgatta, a többi háromból pedig a Bánsági Katonai Határõrvidék keletkezett. A magyar Országgyûlés többször felszólalt az alkotmányellenes állapot miatt, míg végül az évi XVIII. törvény által a nyolc polgári igazgatás alatt levõ területet a Magyar Királyság rendes közigazgatási szervezetébe beolvasztották. Az es forradalom és szabadságharc idején a régió nyugati részén súlyos harcok folytak a szerb felkelõk és a helyi magyar és német lakosság között, elsõsorban Fehértemplom környékén. A szabadságharc leverése után a területet ismét elszakították Magyarországtól, és a Szerb Vajdaság-Temesi Bánság néven Ausztria koronatartománya lett. Végül az évi októberi diploma a visszacsatolást újra elrendelte. A Temesi Bánság teljes területe csak a kiegyezés után (A visszacsatolást az XXVII. t.-c. iktatta törvénybe) került újra közvetlen magyar kormányzás alá. A Bánságot megosztó országhatárok a trianoni békediktátum következtében jöttek létre 1920-ban. A terület megtartása érdekében kikiáltották fõleg a német vezetõk a Bánáti Köztársaságot, de az három hétig, a szerb francia erõk bevonulásáig tartott. A második világháború idején a Nyugat- Bánság német katonai igazgatás alatt állott, ami oda vezetett, hogy a háború végén a terület teljes német lakossága elmenekült, illetve a gyõztes jugoszláv partizánok elûzték vagy meggyilkolták õket. A jelenleg tervezett Duna Körös Maros Tisza eurorégió célja lenne a terület újbóli integrálása, ehhez azonban még számos politikai akadályt kell leküzdeni. A Bánságból igen sok kiválóság származik: Balogh Edgár ( ) Temesváron született publicista, író, Bartók Béla ( ) Nagyszentmiklóson született világhírû zeneszerzõ, zongoramûvész, zenetudós, a magyar népzenetudomány világhírû mestere, Klapka György ( ) Temesváron született, az es szabadságharc honvéd tábornoka, gróf Klebelsberg Kunó ( ), a XX. század legjelentõsebb magyar kultúrpolitikusa Magyarpécskáról származik, Kós Károly ( ) temesvári születésû építész, író, politikus, könyvkiadó, grafikus, az Erdélyi Szépmíves Céh megalapítója.

19 ÉLET-JEL július XIX. Fesztivál, fesztivál, fesztivál... Öregakli, Újakli és Aklihegy unikális rendezvénnyel rukkolt ki. Cseresznyefesztiváljuk százakat vonzott A KKKTF-re mintegy 25 ezren voltak kíváncsiak. A Péterfalván megrendezett, legnagyobb kárpátaljai fesztiválon nemcsak Kozsó aratott nagy sikert Az ungvári motoros fesztiválra az idén félezer kétkerekûvel érkeztek. Híveik, bámulóik több ezren voltak. Arról, hogy hány embert bosszantottak, dühítettek fel, nem készült statisztika... FOTÓK: BEZSOVSZKI KATALIN ÉS MATÚZ ISTVÁN

20 ÉLET-JEL XX. Fedák Anita Dr. Spenik Ottó július Arcképcsarnok Magyarként mindent elértem Spenik Ottó professzor, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság alelnöke, az Ukrán Nemzeti Akadémia levelező, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja saját bevallása szerint magyarként mindent elért: A szakmai sikerhez, elismertséghez kevés a pénz. Kitartásra, akaraterőre, céltudatosságra, megfelelő hozzáállásra van szükség. Már az iskolában a reáltantárgyak voltak a kedvenceim. Talán a nagyapámtól örököltem ezt a hajlamot, aki mindig matatott, javított valamit. Ennek ellenére a munkácsi zeneiskola befejezése után akadt, aki a művészi pálya felé terelgetett. Szépen hegedültem, de a zene nem jelentett hivatást. Egyébként az iskolában olyan csúnya volt az írásom, hogy néha magam sem tudtam elolvasni. A tanáraim fejcsóválva meg is jegyezték: ebből a gyerekből biztosan híres ember lesz. 56-ban felvételiztem az Ungvári Állami Egyetem fizika-matematika karára, ami egy életre szóló döntés volt. Igaz, szüleim nem rajongtak ezért, de tiszteletben tartották döntésemet. Arra gondoltak, hogy a diplomámmal majd taníthatok. Én azonban inkább a kutatást választottam. S tudósként hét évtizednyi távolságból elmondhatom: magyarként mindent elértem. Életfilozófiám: Mindig azt tedd, amit a szíved diktál és cselekedeteidben soha ne azt nézd, hogy mi hasznod belőle. Egész életemben Ember akartam lenni, így, nagybetűvel.

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2.

Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2. Van-e Kárpátaljának története? Fedinec Csilla MTT, TIT Kossuth Klub, 2010. február 2. Vázlat Kisebbséggé válás Egy konfliktus A konfliktus mai vetülete Néhány következtetés egy másik kis Budapest (Krúdy,

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007 1. A mintáról Kárpátalja Kárpátalján a Kárpát Panel kutatás keretében 350 fős mintát vettünk a háztartások szintjén többlépcsős véletlen

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom X X. S Z Á Z A D Ember Mária író, műfordító újságíró 1931-ben született Abádszalókon és 2001. december 31-én hunyt el Budapesten. Folyóiratunk társalapítója volt 1994-ben, rá emlékezünk a Holokauszt 70.

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik 1989 októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik egy kölcsönből vásárolt, kissé túl hivalkodó gépkocsiban,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Beszámoló. Leonardo Projekt címe: A PART 147 alkalmazása a repülőgépszerelők és repülőgép-műszerészek alapképzésében.

Beszámoló. Leonardo Projekt címe: A PART 147 alkalmazása a repülőgépszerelők és repülőgép-műszerészek alapképzésében. Beszámoló Leonardo Projekt címe: A PART 147 alkalmazása a repülőgépszerelők és repülőgép-műszerészek alapképzésében. A külföldi képzés lehetőségét az iskolában, egy pályázat útján nyertem el három társammal

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES 2013 Szentes ezer arca Szentes Csongrád megyében, a Tisza partján elhelyezkedô fiatalos dél-alföldi település, közel 30000 fôs lakosságával a megye harmadik legnépesebb városa. Szentes

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

IFELORE Hírlevél 2012. április.30

IFELORE Hírlevél 2012. április.30 0 Előszó-Visszaemlékezés 2008-ban, majdnem pontosan négy éve az alábbi sorokkal búcsúzott a hírlevél akkori szerkesztője, Netti. Azóta szunnyadt a toll, várta, hogy valaki újra elővegye. Úgy gondolom,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben