2009 július Szabadáras. portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009 július Szabadáras. portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak"

Átírás

1 Tóth Viktor Irtott nyelvhasználat Sokan közhelynek mondják, ám a jelenkor fényében inkább húsbavágó igazságnak nevezhető: nyelvében él a nemzet. A magyar is. Már ha hagyják. Mert ami mostanság a Szlovákiának nevezett Felvidéken történik, az éppen a nyelvhasználat terét pusztítja. S ezáltal sújtja a nyelvhasználókat is. Akár ötezer eurós büntetés is kiszabható, ha két magyar ember egymással anyanyelvén beszél. S azt, hogy ezt rossz helyen, rossz időben tették, már a nyelvrendőrség fogja eldönteni. (Csak közbevetőleg: véletlen hát, hogy újjáélesztették a náci Németország egykori csatlósának, Jozef Tisónak a kultuszát? Lehet, hogy ő a mai vezetőkhöz képest csak kiscserkésznek számít?) A szlovák államnyelvtörvény módosítása mérföldkő, egyben egy folyamat része. Az anyanyelvhasználat esetenkénti büntethetővé tételével olyan határt lépett át, amit a XXI. századi Európai Unióban elképzelhetetlennek tartottam. A szlovák kormány bűne nem a büntetés mértéke, hanem maga a büntetés ténye. Ezzel lényegében azt nyilvánította ki, hogy Szlovákiában van egy felsőbbrendű nyelv: a szlovák. Minden más nyelv alsóbbrendűnek tekintendő, s mint ilyen, elítélendő, büntetendő, magyarán szólva, kiirtandó. Nekünk, magyaroknak immár az anyanyelvhasználat terén is a másodrendű státust kínálják. Előfordulhat, hogy ez felerősíti a felvidéki magyarság körében tapasztalható asszimilációs folyamatokat, félő, hogy a büntetéstől tartva sok nyelvtársunk már akkor sem mer anyanyelvén megszólalni, ha azt az ominózus törvény lehetővé teszi. Ottani nemzetrészünk nem is eredménytelen beolvasztási kísérletének ördögi terve éppen ezt célozza. Kérdés, hogyan fogják ellenőrizni a jogszabály betartását. Esetleg nyelvrendőrt állítanak a hivatalokba? S az a törvénysértés bizonyítása érdekében esetleg magnóra veszi a beszélgetéseket, vagy mindjárt lehallgató-készülékeket szerelnek fel a közintézményekbe? Esetleg rögzítik az orvos és a páciens telefonbeszélgetéseit is? Hm. A felsőbbrendű faj fogalom hirdetőjét, egyben Jozef Tiso mentorát, Adolf Hitlert a sárga irigység forgatja sírjában. ÉLET-JEL 2009 július Szabadáras A szabadságharc első győztes csatájának emlékműve Tiszaújlak határában Nem lehet oly magyar, hogy az eddig Magyarországon törvénytelenül, Isten és igazság ellen hatalmaskodó és minden rendet képtelenül sanyargató idegen nemzetnek kegyetlenkedését, portiózó s képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinknek szakgatásit, nemzetünknek és szabadságunknak megvetését és már láb alá vetetteknek csúfolásit elégségesen nem érzette s nem értette volna; elannyira, hogy már országunknak, régi szabadságunknak gyökrese veszedlemével egyebet senki sem ítélhet vala...országunkhoz s hazánkhoz való szeretetünktül és kötelességünktül viseltetvén, minden igaz, hazaszerető s országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthon lakós, egy szóval minden rendű igaz magyarokat hazafiuságokra intjük, kénszerítjük s kérjük, hogy az mint már Isten némelyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette s egybenhozta: úgy ki-ki édes hazája s nemzete, szabadsága mellett az Isten s törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó... s életünken uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert Költ Lengyelországban Brezán várában, 12. May 1703 (Részlet Rákóczi Brezáni kiáltványából)

2 A magyar kar elsõ fecskéi Történelminek számító elsõ alkalommal került sor diplomaosztóra az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvû Humán- és Természettudományi Karán. Húsz hallgató vette át diplomáját. Köztük hárman vöröset. A diplomaosztó ünnepségen Lizanec Péter üdvözölte a magyar nyelv és irodalom szakos diákokat, a tanárokat, szülõket és barátokat. A kar dékánja visszaemlékezett az egyetemen folyó magyar nyelvû oktatás történetére. Mint kihangsúlyozta: nem volt könnyû idáig eljutni, éppen ezért nagy öröm, hogy amit elterveztek, azt sikerült megvalósítani. Emlékeztetett, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrajna klasszikus felsõoktatási intézményei között a kilencedik helyen áll. A dékán szólt a magyar nyelvû oktatást veszélyeztetõ minisztériumi rendeletekrõl is, miközben megjegyezte: a miniszterek jönnek-mennek. Nyelvrendõrség a szomszédban Jóváhagyta a szlovák parlament az államnyelvtörvényt módosító javaslatot, amely a Magyar Koalíció Pártja (MKP) szerint jelentõsen korlátozza a kisebbségek anyanyelvhasználati jogait. A jogszabály megsértéséért bizonyos esetekben akár 5000 eurós pénzbüntetés is kiszabható. Miután a MEGJELENÉSÉT A TÁMOGATJA. II. Július Élet-Jel, havi közmûvelõdési magazin. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Lapengedélyszám/ Ceрія ЗТ No: 472/64P від Készült a Meta magánnyomdában. Felelõs kiadó: Kõszeghy Elemér. Címünk: 88011, Ungvár, Gagarin u. 42/1. ( Ужгород, Головпошта, а/с: 34/А). Az elõfizetés díja: egy hónapra 2,84, negyedévre 8,07, fél évre 14,84, egy évre 28,73 hrivnya. Index: ÉLET-JEL július Visszatekintõ törvénymódosítást Ivan Gasparovic államfõ már aláírta, az szeptember elsején életbe lép. A magyar párt vezetõi Pozsonyban tájékoztatták az EU valamennyi országának nagykövetségét arról, milyen támadást jelent a törvény a kisebbségek nyelvhasználata ellen. Csáky Pál MKP-elnök és Berényi József elnökhelyettes találkozott az USA, Kanada, Svájc és Norvégia nagyköveteivel is, és tájékoztatni fogják az Európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács képviselõit is a módosított nyelvtörvénnyel kapcsolatos kifogásaikról. A törvénytervezet feszültséget okozott Budapest és Pozsony viszonyában is. Obama Oroszországban Bár Barack Obama amerikai elnök baráti hangulatú látogatásra indult Moszkvába, de elõtte még nem is finoman odaszúrt Vlagyimir Putyin orosz kormányfõnek. Nagy összeborulásra persze nem számított senki, viszont több fontos kérdésben például a nukleáris fegyverek leszerelése ügyében is elõre akartak lépni. A hangulat és a témák is a szovjet idõket idézik. Obama elnökként elsõ alkalommal utazott Oroszországba, elsõdleges célja az amerikai orosz kapcsolatok rendezése volt. Fél lábbal még a régmúlt módszerekkel intézi ügyeit, fél lábbal pedig modernekkel mondta a még mindig jelentõs befolyással rendelkezõ Putyinra. Szerinte a volt orosz elnöknek rá kell jönnie, hogy a hidegháborús megközelítés már nem korszerû a két ország kapcsolatában. Medvegyev elnök érti ezt mondta. Az orosz felsõház külügyi bizottságának elnöke arról beszélt, hogy a két új elnök (Obama idén lépett az elnöki székbe, Medvegyev tavaly tavasz óta elnök) nincs megfertõzve a hidegháborús mentalitással. Az anyanyelvi oktatás fennmaradásáért Gajdos István polgármester vezetésével megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága. Az ülés központi napirendi kérdéseként Az ukránnyelv-oktatás javítása a nemzetiségi tannyelvû iskolákban program teljesítésérõl szóló beszámoló megvitatása, az eddig elvégzett, valamint a szeptemberig megvalósítandó munkák finanszírozása szerepelt. Megmenekülhet a sóbánya? Az Ukrán Miniszteri Kabinet 35 millió hrivnyát ítélt meg a Szlatinai Sóbányát fenyegetõ katasztrófaveszély elhárítására. A kormány döntésének értelmében az összegbõl konzerválnák a 9-es tárnát. Egyes szakemberek számításai szerint a bánya megfelelõ tartósításához csak az elkövetkezendõ két évben 100 millió hrivnyára lenne szükség. Egyébként a kabinet 2002-es határozata értelmében 2005 és 2011 között az Aknaszlatinai Sóbánya életben tartását az állam több mint hetvenegymillió hrivnyával támogatja. A korábban jóváhagyott összeg nagy része azonban nem ért célba ra tizenötmilliót irányoztak elõ, viszont ennek csak a töredékébõl gazdálkodhattak.

3 ÉLET-JEL július Vajdasági táborban jártak fiataljaink Ung-vidéki és ugocsai fiatalok is részt vehettek a Bánáti Újság jubileumi, tizedik nyári újságíró iskolájában. A vajdasági szervezõk most elsõ ízben invitáltak meg kárpátaljaiakat. Az utazókat a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (MÚKSZ) választotta ki egy elõzetes pályáztatás során. A fiatalok egy igen tartalmas, kirándulásokkal színesített szûk hetet töltöttek a bánsági magyarságközponttól, Zentától alig tíz kilométerre fekvõ Tiszaszentmiklóson. Nyilatkozat Észak-Korea ellen G8 helyett negyven delegáció részvételével kezdõdött világcsúcs a földrengés sújtotta itáliai Abruzzóban. A világ nagyjai között elõször fellépõ Barack Obama és kollégái tanácskoztak a nemzetközi válságról és éghajlatváltozásról, élelmiszerbiztonságról és éhezésrõl, Iránról és Észak-Koreáról. A csúcs résztvevõi nyilatkozatban ítélték el Észak-Korea nukleáris és rakétakísérleteit. Egyfajta világkormány létrehozását sürgette elsõ társadalmi jellegû, a G8 részvevõinek szánt enciklikájában XVI. Benedek pápa. A katolikus egyházfõ szerint az új központi hatalomnak a gazdasági válsággal való küzdelem lenne az elsõ számú feladata. A pápa szerint az újraelosztásban olyan változásokra van szükség, amelyekkel a kormányok azokat segítik meg, akik a legnagyobb bajba kerültek a válság miatt. A gazdaságnak etikára van szüksége ahhoz, hogy megfelelõen mûködjön áll a pápai enciklikában. Megemlékezés és szemrehányás Tizenkilencedik alkalommal tartott megemlékezést a tiszaújlaki Turul-emlékmûnél a III. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Kovács Miklós, a rendezvényt szervezõ KMKSZ elnöke elsõsorban a tradicionális rendezvényt kísérõ egyre kisebb érdeklõdést vetette a kárpátaljai magyarság szemére, hiszen a érdeklõdõ bizony bajosan volt összehasonlítható a évvel ezelõtti magyarságünnepek sok ezres tömegével. Lezajlott a KKKTF Ismét megrendezték vidékünk legnagyobb, fiatalokat vonzó nyári rendezvényét, a Kárpátaljai Könnyûzenei és Képzõmûvészeti Táncfesztivált (KKKTF). A négynapos fesztivál a korábbiaknál bõségesebb és változatosabb programmal várta a kikapcsolódni és szórakozni vágyó fiatalokat. A KKKTF kínálatában hagyományosan nemcsak zenei, hanem különbözõ mûvészeti és egyéb programok kaptak teret. Juscsenko, a Hoverla-hódító Viktor Juscsenko államfõ hivatalosan is bejelentette: indul a jövõ év januárjában esedékes elnökválasztáson. Sõt, valós népszerûségi mutatóit ismerve igen bátran fogalmazott, amikor azt mondta: közösen gyõzni fogunk, amint már megtettük azt 2002-ben és 2004-ben. A környék településeinek lakói és a hucul szervezetek éles kritikákkal illették a szervezõket, s személyesen az elnököt, hogy újra hatalmas tömeg kíséretében kapaszkodik fel a Hoverlára, ami súlyos károkat okoz a terület természeti egyensúlyában. Balogh Béla aranyérmes Aranyérmet szerzett Kaohsziungban a VIII. Világjátékokon a tiszasalamoni Balogh Béla abszolút országos bajnok és Európa-bajnoki bronzérmes testépítõ. Az olimpián kívüli sportágak tajvani világversenyén a kárpátaljai testépítõ a 80 kilósok mezõnyében bejutott a fináléba, ahol végül mindenkit maga mögé utasított. Még az év elején az Ukrán Kupán szerzett elsõségével harcolta ki az indulás jogát. Akkor a sportoló úgy nyilatkozott, örülne és elégedett lenne, ha súlycsoportjában az abszolút kategóriába kerülne. Viktor Janukovics Kárpátalján Az elnökválasztási kampány elõtt Viktor Janukovics, a Régiók Pártjának elnöke régiónkba látogatott. Beregszászban Gajdos István polgármester és Csizmár Béla, a járási tanács elnöke fogadta a küldöttséget. A Beregszászi Járási Kórházban Viktor Janukovics fórumot tartott, találkozott a kollektívával, valamint a helyi társadalmi szervezetek képviselõivel. A tanácskozáson felmerültek a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó intézkedések, nevezetesen az emelt szintû érettségi és az anyanyelv iskolai oktatásból való kiszorítása is. A Régiók Pártjának elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: Ukrajna csatlakozott a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájához, valamint egy sor olyan nemzetközi alapdokumentumhoz, amelyek garantálják a nemzeti közösségek számára anyanyelvük használatát, azaz a kisebbségi jogok betartására nemzetközi kötelezettséget vállalt. Kijelentette: amennyiben megnyeri az elnökválasztást, odafigyel arra, hogy az alkotmányban és különbözõ jogszabályokban lefektetett jogokat ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is betartsák. Viktor Janukovics Beregszászban megkoszorúzta Petõfi Sándor szobrát.

4 Horváth Sándor IV. Választásmánia Véleménynyilvánítás ukrán módra A tények bizonysága szerint Ukrajna, pontosabban: az ország politikai elitje elnökválasztási elõlázban ég. Aki azt hinné, hogy az ilyesmi helyi specialitás, az nagyot téved. Nem kell nagyon magas kilátóba mászni, hogy lássuk: a környék demokráciáiban is hasonló elvek érvényesülnek, és ugyancsak hasonló történések érhetõk tetten. Igaz, a módszerekben, hangsúlyokban vannak eltolódások. Ám mindez nem változtat a lényegen, az új demokráciák (már ha újnak lehet nevezni azt, ami majd két évtizedes) recsegve-ropogva, fogcsikorgató kényszerképzetek közepette élik meg a változást. Legyünk realisták. Ezt az elhúzódó kényszerszülést Kijev szenvedi meg leginkább. Bizonyítékok helyett elegendõ annyi, hogy míg Albánia az Európai Unió kapujában áll (pedig néhány évtizede még a hûbéri kommunizmus mintaállama volt), addig Ukrajna az ocseregy, pardon a cserha végén szerénykedik. Persze ez nem gátolja meg a hatalomra esélyeseket abban, hogy nagyszabású kampányt rittyentsenek. Közvélemény-kutatások adatai szerint a regnáló politikusok túlnyomó többségének alig van társadalmi támogatottsága. Minden bizonnyal érzik ezt õk is, ezért járják oly bõszen már most a meghódítandó területeket. A szimpatizáns, éljenzõ tömeg szervezésében hatalmas tapasztalatra tettek szert az erre hivatottak. Kijevi profi tüntetõkrõl, tömegalkotókról mondják, hogy úgy indulnak el otthonról, hogy legalább három-négy párt szimbólumaival szerelkeznek fel, hisz nem tudni, aznap éppen melyiknek szottyan kedve egy kis demonstrációra. Nos, lehet, hogy ez utóbbi állításban van némi túlzás, ám még valóságtartalom nélkül is hûen illusztrálja a politikai állapotokat. Kétségtelen, az ukrán pártoknak is megvan minden attribútumuk, jogilag úgy néznek ki, mint bármelyik ország politikai tömörülése. Ám azt már nehezebb nyomon követni, pláne tetten érni, hogy a valóságban milyen ideológiát vállalnak fel, mely politikai irányzat elkötelezettjei. Demokrácia, népjólét, társadalmi igazságosság, szociális biztonság, jogvédelem, a hátrányos helyzetûek támogatása, ingyenes, magas színvonalú egészségvédelem, korszerû oktatás, természeti értékeink védelme bármibe fogadok, hogy e kifejezések valamennyi tömörülés programjában szerepelnek. Az is bizonyos, hogy a kortesektõl, elnökjelöltektõl az elkövetkezendõ fél évben mindezeket annyiszor halljuk majd, hogy már mi is könyv nélkül fújjuk, s egy kis idõre még úgy is teszünk, mintha elhinnénk. Pedig a makacs tények arra figyelmeztetnek, hogy a felsõ vezetés nem tud megbirkózni a kihívásokkal. Szakemberek állítják: Julija Timosenko gazdaságpolitikája elhibázott. S ezen még az sem enyhít, hogy úgy cserélgeti minisztereit, mint türelmetlen tv-nézõ a csatornákat. A forradalom hercegnõje szemére vetik továbbá, hogy a legutóbbi orosz ukrán gázegyezménykor teljesen elfeledte Nyugat-orientáltságát, sõt a nemzeti érdekeket is (ezzel ÉLET-JEL július egyébként annak idején Viktor Juscsenko is megvádolta). Egyébként a regnáló államfõ mostanság a magabiztosság megtestesítõje. Már rég kijelentette: indul az újabb megmérettetésen, s azt sem rejtette véka alá, hogy gyõzni akar. Hogy e véleményét lassan a legpontosabb mérõeszközzel sem mérhetõ népszerûségi mutatóira alapozza-e, vagy csupán politikai taktikázásról, pozíciónyerésrõl van szó, azt döntse el mindenki a maga pártállása, meggyõzõdése szerint. A Juscsenko-problematika másik oldala az elnökhû tömörülés többpártosodása, de fogalmazhatnék úgy is: szétforgácsolódása, aminek következtében akár három-négy újabb elnökjelöltre is számíthatunk. A legkedvezõbb helyzetben talán Viktor Janukovics van, aki az ellenzéki szerepet egyáltalán nem sínylette meg, sõt a felmérések szerint az általa vezetett Régiók Pártja jelenleg a legerõsebb, de legalábbis a legegységesebb politikai alakzat. Arszenyij Jacenyuk, Volodimir Litvin, Olekszandr Moroz s még hosszan sorolhatnám a lehetséges elnökjelölteket. Azt hiszem, felesleges, mert a végén még kiderülne, hogy több a jelölt, mint a potenciális önként szavazó.

5 ÉLET-JEL július Katona Annamária A közfelfogás szerint az itt élõ emberek évszázadokon át makacsul elzárkóztak a külvilágtól. Gondolkodásuk, viseletük, beszédük, szokásrendszerük így élesen különbözik a környezetétõl, sok tekintetben eredeti vonásokat õrzött meg. Vagy fordítva igaz? Ha magukba zárkóztak, azért tették, mert másságuk irritálta a környéket, s épp emiatt gúnyolták, kinevették õket? A kérdés több mint izgalmas, megválaszolása azonban szinte reménytelen. Nagydobrony, Kárpátalja legnagyobb magyar községének múltját mindmáig számos fehér folt tarkítja. A falu történelmének elsõ, mind a mai napig legteljesebb összefoglalását Lehoczky Tivadar Beregvármegye monographiája c. háromkötetes könyvében találjuk. Érdemes megemlíteni Csomár Zoltán nevét is, aki Nagydobronnyal, mint önálló néprajzi sajátosságokat mutató egységgel, külön foglalkozik. Leírja a nagydobronyiak gazdálkodását, ruhaviseletét, nyelvjárását. Megemlíthetjük még Balogh Edgárt, aki Nagydobronyt színes nagy faluként írja le, felfigyel a tarka népviseletre, a szaruból faragott sótartóra, a fából készült cifra mosdótálra, a gubás éjjeli alakokra. A település legátfogóbb monográfiája Móricz Kálmán munkája. Az idõsebb emberek úgy hallották apáiktól, hogy a falu elsõ lakói a Kucsárka nevû részen telepedtek le. Hogy ez mikor történhetett és kik lehettek a telepesek, senki sem tudja, nem is sejti. A nagydobronyi református templom V. Szülõhelyem büszkeségem A titkok szigete Írott források elõször a XIII. század közepén említik a település nevét. Csomár Zoltán õsrégi bolgár szláv településnek nevezi Nagydobronyt. Nincsenek egyértelmû adatok arra, milyen károkat szenvedett Nagydobrony a tatárdúlás idején. Okunk van feltételezni, hogy Nagydobrony sorsa hasonló volt Kisdobronyéhoz, s ha a lakosság egy töredékének sikerült is átvészelnie a es éveket, a tatárok elvonulása után új településekre volt szükség a falu benépesítéséhez. Megjegyzendõ, hogy a kutatók idõnként nem tudtak eligazodni Kis- és Nagydobrony régi nevei között. Csánki Dezsõ pl. azt írja, hogy Dobrony a XIII. sz. Csépánfölde és Csépántelek néven fordul elõ. Valójában a XIII. XIV. sz. a két falu neve Csépánfölde, Csépántelek, illetve Dobrony volt, s a XIV. sz. végétõl az elõzõ kettõt fokozatosan a Kisdobrony, az utóbbit a Nagydobrony váltotta fel. A település eleinte a XIII. sz. végéig királyi birtok volt. Lónya évi metálisában királyi földként szerepelt, s ugyanúgy nevezték a Rusdi Mihály részére kiadott évi okmánylevelében is. Nyelvjárás Fontosnak tartjuk megemlíteni Nagydobrony fõ jellegzetességét, az egyedi nyelvezetet. A falu népének beszéde annyira elüt a környék nyelvjárásától, hogy a nagydobronyi embereket idegen környezetben, mihelyt megszólal, azonnal felismerik. Mondják is nekik eleget élcelõdve vagy bosszantásképpen, Dobronyban hüppen az alma. A hüppen ugyanis a huppan magas hangrendû megfelelõje. A nyelvjárás legfõbb, mondhatni meghatározó hangtani jellegzetessége az ajakkerekítés nélkül képzett rövid á és az ajakkerekítés hosszú á hang megléte. Ugyancsak domináns jegye a nyelvjárásnak az í-zés, vagyis a köznyelvi é rovására aránytalanul nagy az í hang megtermelése: szép-szíp, kép-kíp, érik-írik stb. Leginkább az idõs emberek õrizték meg ezeket az archaikus vonásokat, a fiatalabbak viszont fõleg az értelmiség, a tanultabb réteg mind többet helyettesítenek köznyelvi elemmel. Érdekes, hogy a nagydobronyiak nyelvhasználatában is elburjánzott orosz és ukrán szavakat nem tartják kerülendõnek. Igaz, ezek nem a magyar megfelelõket szorították ki, hanem jobbára olyan fogalmakat jelölnek, amelyekkel az ittenieknek a rendszerváltás óta kellett megismerkedniük, vagy amelyek használata azóta vált mindennapivá. Ilyen pl. a szprávka (igazolás), paszport (igazolvány) a bulocska (zsemle) és még hosszasan sorolhatnám. A falu nyelvjárása igen gazdag tájszavakban. Ezek teljes feltárása szinte lehetetlen, mivel a szókészlet idõrõl idõre gyarapodik. Nevezetességek Szó volt már a népéletrõl, a történelemrõl és társadalomról, valamint a jellegzetes nyelvjárásról, végezetül pedig meg kell említeni Nagydobrony nevezetességeit, melyre méltán lehetünk büszkék. Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb, szinte teljesen magyar református községe. Egyben az egyházkerületünk legnagyobb falusi gyülekezete is, csaknem 6000 lélekkel. Az egyházközségrõl a évi pápai tizedlajstromban tesznek elõször említést. A reformáció terjedésével a község is egészen reformátussá lett. A jelenlegi 1500 ülõhelyes temploma a millennium hangulatát idézi. A háromtornyú szentély a község központjában ben épült fel Katona György sárospataki mérnök tervei alapján aug. 25-én, Fejes István püspök avatta fel. A templomkertben található az I. világháborús katona emlékmûve óta a gyülekezet keblében gimnázium mûködik. Jelenlegi igazgatója Katona Béla december 1-jén nyitotta meg kapuit az országban egyedülálló, európai szintû Irgalmas Samaritánus Egészségügyi Gyermekotthon. Az intézet igazgatója Katkó László. Az otthonban jelenleg 60, fõleg testi és szellemi fogyatékos gyerek részesül gondozásban és teljes ellátásban. A felsorolt létesítmények és szolgálatok mûködéséhez szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében a gyülekezet 1996-ban létrehozta a Nagydobronyi Református Egyház Jótékonysági Alapítványát. A szerző a Kárpáti Igaz Szó helytörténeti pályázatának egyik résztvevője

6 Varhol Nagyija I Kinek a tehénkéje ott a képecskén? Nem tehén az, hanem ló! S miért kiabál? A fene vinne el, a bolond lovaddal együtt! Bóklászol itt a lábam alatt, ráadásul ostoba kérdéseket gagyogsz! Tûnj innen, te hóbortos ördögfióka, mert ha elkezdek ordítani, az lesz csak a kiabálás! A két lenszõke fonatú, színes pillangó ijedten röppent ki az udvarra. Végigszállt az utcán, s a szemben lévõ udvaron telepedett meg, ahol egy borzas kutya szaladgált. Félj ne félj, félj ne félj. Ne félj Natalkám, ne félj, a kutyus nem harap, bátran gyere be a házba. A két színes pillangó belibbent a szobába. Szállj ne szállj, szállj ne szállj Szállj, szállj vedd csak el azt a zakrucsankát*, kínálgatta nevetgélve keresztanyja az óvodáskorú kislányt. A puha kezecske mohón tömte szájacskájába a süteményt. Irgalmas Isten, milyen éheske vagy! Édesapád, látom, nem gyõzi a háztáji munkát, s ennivalót sem tud egykönnyen készíteni. De hát milyen édesapád is neked? Hiszen te másik ágról vagy, Isten tudja, hol kódorog tulajdon atyád. Hamarosan megérkezik édesanyád, s a gólya kisbabát hoz nektek. Kit szeretnél: kisfiút vagy kislányt? Milyen kisbabát? Nem akarok kisbabát, inkább fattyacskát. A zakrucsanka egy darabkája megakadt maszatos szájacskájában, s a puha kezecske nyomban abbahagyta a további mákos nyalánkságok utáni kapkodást: mozdulatlanná vált a rémülettõl. Kintrõl, az udvarról nyugtalanító kiáltás hallatszott. A szomszédok lassan hozták be a házba sebesült nagyapját. Rátámadt a farkas egy veszett farkas nem messze a templomtól, ahová a lovat csapta ki legelni a mentõ mindjárt ideér a ló mentette meg a haláltól az öreget rárontott a farkasra, miután észrevette gazdája egyenlõtlen küzdelmét a ragadozóval patáival rúgta át a másvilágra erõs, harcias mén megvédte a gazdáját! Fél óra múlva a nagyapót a városi korházba szállították, s a faluban megjelent az állatorvos. VI. Kiáltás A mentõ kerekei vágtába kezdtek. Már nem is mentõ robogott a város felé, hanem gyors paripák száguldottak, szinte repülve. A lovakat Tell Vilmos nyitányának dallamai ûzték. Okos, harcias, merész mén! Kitüntetés helyett golyó jutott neki osztályrészül. Elkapta a farkastól a veszettséget. Kár ezért a fiatal csikóért. Hiába, bölcs állat a ló. Mindent megért, s a nálánál gyengébbet kiveti a nyeregbõl. De honnan tudja, ki a gyengébb? Nem tudja. Megérzi az ember félelmét, habozását, gyávaságát, hányja-veti magát, s puff a lovas a földön találja magát! S az ember? Hát hogyan reagál a tõle félénkebb, gyengébb lényre? Ugyanúgy kiveti a nyeregbõl. Még ki is gúnyolja, csúfot ûz belõle. Ám a ló egyértelmûen viselkedik félsz hát ne szállj fel az én bátor hátamra, te gyáva, mert leesel, s jobbágyként fekszel. Hiába, okos teremtmény a ló! Az idõs emberek még sokáig beszéltek a lovakról. A szentképen Szent György fekete lovon, lándzsával a kezében öli meg a sárkánykígyót. A mén hõsiesen emeli föl elülsõ lábát, s diadalittasan nyerít. Mindketten, a ló és lovasa a gonosszal küzd, s gyõzedelmeskednek. Csupán egyesült bátorságban lehet leküzdeni a gonoszt. Az asztalkán található fehér és ártatlan virágcserepes szépségek hozsannát zengnek nekik, a ciklámen színû rózsák pedig, melyekre rátekintett a nap, felébredtek fásult, egyben illatozó álmukból. Mindent és mindenkit lekötött a gonosszal való harc, s a jó örök gyõzelme. Senki sem gondolt a kis Natalkával. Már régóta nem volt a kunyhóban. Kezecskéjében szorongatva a mákos zakrucsankát tipegett az udvaron, és semmit sem tudott arról, hogy a bölcsõje mellett a tündérek kegyetlen, rossz sorsot jósoltak számára. Valamilyen furcsa minden bizonnyal idegen kutyus álldogált ott, s a farkát sem csóválta: Natalka még sohasem látta azelõtt. Félj ne félj, félj ne félj suttogták a morzsás ajkacskák, s a kislány óvatosan közelített a koszos, nagy dög kutyához, melynek szeme bõsz visszfényben úszott. A tûzifarakás mögül vérszomjas szemek figyelték a két színes pillangó lenszõke fonatát. Az elállatiasodott, acsarkodó, dühtõl felajzott ÉLET-JEL július Novella ember arra a tragikus pillanatra várt, hogy kihunyjon a gyûlölt fattyúgyerek színes pillangója. II Sohasem tulajdonítottam különleges jelentõséget a megalapozatlan álomnak, hiszen az ilyen álomnak nincs értelme. Sokáig viszolyogtam a különféle álombeli kóborlásoktól. Azonban hirtelen, s váratlan módon minden megváltozott, amikor látnoki álmot láttam. Sárgálló mezõ felett, a kék égen ménes száguld s nyerít. Utána különféle hagyományos, házilag szõtt posztókendõk keringenek, olyanok, melyeket anyám õrizget a vén fehérnemûs szekrényben. S nappal elmaradhatatlanul érkeznek szüleimtõl a kósza hírek. Hol bárányt, hol három malacot, hol pedig csikót vettek. Haszonelvû szüleim jottányit sem változtak, s nem tudták, hogy a szülõi ház már látókörömön kívül esik. Szánalmasnak tûnik számomra az az ágrólszakadt kunyhó, a körülötte lévõ bajlódással együtt. Idõ elõtt ráncos édesanyám hosszadalmasan tisztítja bölcs apám csizmáját. Jelentéktelenség, szürke unalom jellemzi a falut. Gyermekéveim valamiféle pillanatnyi, rég befejezett, észrevétlen idõfoszlányoknak tûnnek, melyek talán még nyomot sem hagytak emlékezetemben. Csak ne térjek vissza a múltra, ki kell törölnöm emlékeimbõl a régi dolgokat! Sohasem akartam betokosodott, lucskos vidéki nõként élni, s az istállóban, ólban görnyedezni. Emberré akartam válni. Sikerült. Szimfonikus zenekarunk segítségével számomra kitárta kapuit a nagyvilág. Este szimfonikus zenei koncert, Gioacchino Rossini nyitányaival. A víg nyitányok mellett, hõsies emelkedettségével ott található a Tell Vilmos is. Vágtatni kezdtek a lovak Már az elsõ akkordok álmomra emlékeztettek, mint valamiféle mementó aprócska hibát vétettem. Szigorú intést kaptam a karmestertõl. Tegnap a fekete lovacskáról álmodtam. Hátsó lábaira állt, s erõs nyerítést hallatott. Alatta ormótlan sárkánykígyó tekergõzik, körbekörbe. A mén patáival igyekszik megtörni a bûnre hajló kört

7 ÉLET-JEL július VII. Hozzám tapadt félelemmel riadtam fel. Valamiért a szülõi ház jutott eszembe, szentképekkel teli falával együtt. Szent György fehér lovon öli meg a földön heverõ sárkánykígyót: Szent György a gonosszal küzd. (Lehet, hogy a lovag nem fekete lovon ült? Pontosan nem tudom). Délben a postás álomkép-szerû levelet hozott. Ismerõs, szabálytalan, lendületes kézírás tudatta azt a szerencsétlenséget, mely mostohaapámmal történt. Amikor a lovat hajtotta a templom közelében (a templom fából van, melynek magas a középsõ kupolája, ezt biztosan tudom), az megbokrosodott, felborította a szekeret, s megnyomorította mostohaapámat. Mire valók ezek a hisztérikus, nyugtalan szavak? Nem merek idegeskedni! Mûvész, hegedûmûvész, reménybeli virtuóz vagyok, elõttem az esti fellépés. Minden gondolatomat a zenére, csak a zenére kell összpontosítanom és semmi másra: nem a riadt lóra, a felfordult szekérre, a mostohaapámra a megnyomorodott mostohaapámra Ám gyenge gyámoltalan õ! Újra Rossini, újra az ismert, kedvenc nyitányok. S újra Tell Vilmos. Lovak vágtája Tán csak nem az én lovam vágtat, kiáltásával, mementójával egyetemben? Belsõm megfeszült, az idegeim kezdtek el játszani. Figyelmem szétszórttá vált kiestem az ütembõl. A karmester utolsó figyelmeztetése. Mi történik velem? Hogyan lehetséges ez? Fiatal hegedûs vagyok, ám már annyira elsajátítottam a hegedülés tudományát, hogy mesterien el tudok mélyedni a zenemû tartalmában. S ugyanakkor feltûnik fékezhetetlen lovam, mementójával együtt. Az elsõhegedûs szerepét hosszú, dús sörényû lovam játssza el... Talán tényleg meg kéne látogatnom a szülõi házat, a beteg mostohaapámat? Álmomban újra feltûnt a mén. Felemelt mellsõ lábbal; sörénye körül aranysárga dicsfény, ugyanolyan, mint Vincent van Gogh Magvetõjénél. Miért kiált az én bajnokom? Izzadtan ébredek. Át vagyok itatva a faluhoz köthetõ ellenszenves gondolatokkal, végül jegyet váltok, s az ismerõs autóbuszjárattal megtérek a szülõi fészekbe. Ezen a biztató reggelen a mezõk és a gyümölcsösök szivárványszínûeknek tûnnek. Virágok, árnyalatok, színek szimfóniája egybeforrtan. S mindez vonó nélkül. Az az érzésem mintha a szürke unalom eltûnt volna egy pillanatra Valahol gágogásba kezdtek a ludak, megtörve ezzel a nyugtató csöndet. Gyámoltalan léptekkel, valamiféle különös érzelemmel közeledem a szülõi otthon felé. Édesanyám vödörrel a kezében bemegy az ólba, s nem vesz észre. Húgaim bizonyára iskolában vannak. Semmiféle ajándékot sem hozok, megfeledkeztem róla. Esetleg itt, a falusi boltban vegyek valamit? S hol fekhet vajon a mostohaapám? Ágyban vagy a konyhában lévõ díványon? Milyen lesz a találkozásunk? Vajon tudom-e majd etetni, itatni, s megcirógatni bajszos arcát? Tényleg, milyen lehet a bajsza, ha megérintem? Sündisznósörtéjû-e vagy selymesen lágy? Amíg kicsi voltam, sohasem vett a karjaiba. S maga is olyan, mint egy gyerek, raplis, szeszélyes, az ilyen embert ki kellene találni. A konyhában lévõ mosdókagylóba ment vizelni! Egyszer csak a szomszédos kerítés mögül elõugrott egy fekete, harapós, ugató szörnyeteg. A hajmeresztõ látványtól döbbenten állok, mintha földbe gyökerezett volna a lábam csak kiáltozok szörnyen kiáltozok torkomszakadtából s a marakodó, vérszomjtól vörös szemek villámgyorsan közelednek A közeljövõben lát napvilágot egy válogatás, mely a modern ukrán kisprózába ad betekintést. A Szülõföld Alap támogatásával megjelenõ kötetbõl most Varhol Nagyija novelláját adjuk közre Kudla György fordításában. Varhol Nagyija április 10-én született az Eperjes kerületi Chmel ovban (Komlóskeresztesen). Az eperjesi Safarik Egyetem pedagógiai szakán végzett. Prózaíró, folklorista. Megjelent mûvei: Lenézés, Képtelenségek enteriõrje (elbeszélések). Tudományos kötetei: A kelet-szlovákiai ukránok népi találós kérdései, A kelet-szlovákiai lemk nyelvjárás frazeológiai szótára. * zakrucsanka roládhoz, tekercshez hasonló süteményfajta. Horváth Sándor versei Ékes vágy Meghalt köröttem a csend. Káosz ölel és hangzavar. Formáját veszítette a rend. Már a lélek sem tudja, mit akar. A világ önmocskába fúlt. Alkotott elvek múlnak. A vigyázó szem megvakult. Gödröket ásnak sírhalomnak. Csak verjetek szegeket. Két kezembe, két lábamba. Nem csillapul eretnek Vágyam: megékülök Világ múltával harmadnapra. Áltató Volt egy álmom, Elrepült. Télen Zöldmámoros Fára ült. Ringott, Mint lélek Szerelem ölében. Lehullott, Szállt tova Ûrt hagyva Itt benn. Ne keresd. Ne altasd. Áltasd Örök keresésben. Vándorlás Kereste, kereste, Sohasem találta. Elveszett a hite, Nem nézhetett hátra. A semmi torkában Érte el az álom. Megpróbált átlépni Viruló halálon. Aztán csak legyintett, Majd egyet bólintott. Álmos halálában Lenyelte a titkot. Halál vérét itta. Nem jön soha vissza.

Az aradi vértanúk emlékezete

Az aradi vértanúk emlékezete 3. oldal Decemberben eldõl Ukrajna sorsa 4. oldal Utcai evangelizáció Gáton 5. oldal Tv -mûsor október 13-19. Alakul a virtuális magyar glóbusz 6. oldal Ára: 1,25 hrivnya Jótékonysági koncert Péterfalván

Részletesebben

A tiszaújlaki turul-ünnepségen

A tiszaújlaki turul-ünnepségen Tv-mûsor július 21 27. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor okt.29.-nov.4. Sztálin-csúcs a Hoverlán? 5. oldal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor okt.29.-nov.4. Sztálin-csúcs a Hoverlán? 5. oldal 43 11. évf. 43. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor okt.29.-nov.4. Ára: 1 hrivnya Új barátságokat melegít a BEKECS Részletek az 5. oldalon 2. oldal A narancssárgák újra hatalomra kerülhetnek 4. oldal

Részletesebben

Tv-mûsor már.31. ápr.6. Nõk veszélyben. 6. oldal

Tv-mûsor már.31. ápr.6. Nõk veszélyben. 6. oldal Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor már.31. ápr.6. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket! 2. oldal Ítélet várható a Gongadze-ügyben 5. oldal Koszovószindróma 6. oldal Nõk veszélyben 7.

Részletesebben

Kecskeméti Lapok ÚJRA A RÉGI

Kecskeméti Lapok ÚJRA A RÉGI CIII. évfolyam, 27. szám 2007. augusztus 23. VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Új igazgató a piaristáknál ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.hu KECSKEMÉTEN IS

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek 2. oldal 34 13. évf. 34. szám Új szelek fújnak Oroszország felõl Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Környezetvédelem: létünk a tét 4. oldal Tv -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál

Részletesebben

Tv-műsor október 24-30.

Tv-műsor október 24-30. 42 15. évf. 42. szám Tv-műsor október 24-30. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre

Tv-mûsor július 14 20. 4. oldal. ségekbõl érkezõ hagyományõrzõk. tartottak Guton falunapot. A népünnepélyre Tv-mûsor július 14 20. Ára: 1,25 hrivnya Fizesse elõ a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó a legfontosabb. Éppen

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor feb. 26- márc. 4. Az anyanyelv nem kiállítási tárgy. 4. oldal. gyermekotthon nyitotta meg kapuit. A Sámuel Alapítvány

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor feb. 26- márc. 4. Az anyanyelv nem kiállítási tárgy. 4. oldal. gyermekotthon nyitotta meg kapuit. A Sámuel Alapítvány 2. oldal 8 11. évf. 8. szám Államfő-kormányfő párharc Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP fóruma 3. oldalfiatal vállalkozók 4. oldal Tv-műsor feb. 26- márc. 4. Az anyanyelv nem kiállítási tárgy

Részletesebben

Hagyomány és megújulás

Hagyomány és megújulás 39 14. évf. 39. szám Tv-műsor október 4-10. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Tv-műsor június 21-27. Húszkilós zsákmány. Egyházkerületek főgondnokai. 5. oldal. Táncosok, szépségek, csikósok

Tv-műsor június 21-27. Húszkilós zsákmány. Egyházkerületek főgondnokai. 5. oldal. Táncosok, szépségek, csikósok 24 14. évf. 24. szám járvány Ukrajnában 2. oldalnem volt sertésinfluenza 4. oldal Egyházkerületek főgondnokai Kárpátalján Tv-műsor június 21-27. 5. oldal Húszkilós zsákmány 6. oldal Ára: 1,50 hrivnya Bemutatkozik

Részletesebben

Országos szintû népünnepéllyé

Országos szintû népünnepéllyé Ára: 1 hrivnya Ha elõfizet lapunkra, 2. oldal Veszélyben a RosUkrEnergo? 4. oldal Idõutazás Sárospatakon 5. oldal Tv-mûsor január 21 27. Betéttulajdonosok újraregisztrálása 6. oldal Érettségi elõtti stresszoldó

Részletesebben

Kárpátaljai Hírmondó

Kárpátaljai Hírmondó Kárpátaljai Hírmondó VIII. évfolyam 3. szám, 2012. szeptember Cseke Gábor Templom a dombon épültem legmagasabb pontra a falu fölötti dombra hogy a tenger ima a tornyon át megtalálja az Istent magát kőből

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM Megmaradásunk záloga * Sose feledd, példa vagy! * Ha újra kezdeném, akkor is tanító szeretnék lenni * Egy fiatal pedagógus

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász. 5. oldal. 1956 hõseire emlékeztek. vérbe fojtani a magyarság 43 13. évf. 43. szám elnökválasztásnak 2. oldalhárom esélyese van az Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Reformáció 5. oldal Tv -mûsor november 2-8. Nyíregyháza Beregszász 6. oldal Presbiter-konferencia

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno...

Tv-mûsor március 17 23. Csökken Ukrajna lakossága. 5. oldal. Ungvár. Petõfi tér. Március 15-e, anno... Tv-mûsor március 17 23. Ára: 1 hrivnya Mûholdas TV-k mûsorai a Naplopó magazinban Részletek a 13. oldalon 2. oldal Oroszország és a hidegháború... 4. oldal Ökumenikus világimanap 4. oldal Csökken Ukrajna

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor július 9-15. Már nem hisznek a politikusoknak. 5. oldal. azután még nagyobb gyorsasággal 27 11. évf. 27. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor július 9-15 Ára: 1 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk:

Részletesebben

Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit

Szüreti mulatság, cserépjegy, borlicit 42 14. évf. 42. szám Tv-műsor október 25-31. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor máj.28-jún.3. Együtt egymásért. 4. oldal. ott helyet készítsen mindazoknak, Jézus mennybemenetelének

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-műsor máj.28-jún.3. Együtt egymásért. 4. oldal. ott helyet készítsen mindazoknak, Jézus mennybemenetelének 21 11. évf. 21. szám CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Tv-műsor máj.28-jún.3. Ára: 1 hrivnya Műholdas TV-k műsorai a Naplopó magazinban 2. oldal AJÁNLÓ Elmaradt a megegyezés 3. oldal Játsszon és nyerjen 1000

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-mûsor november 6-12. Szellemi központ Nagyszõlõsön. 4. oldal. emlékezés Emléke zés azokra, akik életüket

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. Tv-mûsor november 6-12. Szellemi központ Nagyszõlõsön. 4. oldal. emlékezés Emléke zés azokra, akik életüket 2. oldal 44 10. évf. 44. szám Új szelek fújnak Ukrajnában? Ára: 1 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP Guton 3. oldal56-os megemlékezés 4. oldal Tv-mûsor november 6-12. Szellemi központ Nagyszõlõsön zavargások

Részletesebben

új magyar(-szlovák) párt NEM KEVÉS NEMZETI SÉRTETTSÉGGEL olvastam a Bécsi Napló napjainkban. Ez az egyik oka a zsákutcás fejlõdésnek,

új magyar(-szlovák) párt NEM KEVÉS NEMZETI SÉRTETTSÉGGEL olvastam a Bécsi Napló napjainkban. Ez az egyik oka a zsákutcás fejlõdésnek, ZSÁKUTCÁBAN NEM KEVÉS NEMZETI SÉRTETTSÉGGEL olvastam a Bécsi Napló 2009/2. számában a szlovákiai Varga Sándor ( Hit/ ét/elét vesztett ország) írását, és az ausztriai Rásky Béla cikkének ( Már nevetni se

Részletesebben

A magyarság egy és oszthatatlan

A magyarság egy és oszthatatlan 40 15. évf. 40. szám Tv-műsor október 10-16. Ára: 1,50 hrivnya Hagyományt teremtünk 2. oldal Enyhülő ukrán-orosz kapcsolatok? 2. oldal Sárospatak szellemisége Beregszászra költözik 5. oldal Kárpátaljaiak

Részletesebben

Tanévkezdés hittel, optimizmussal

Tanévkezdés hittel, optimizmussal 35 14. évf. 35. szám Tv-műsor szeptember 6 12. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

ZSÁKUTCÁBAN. A Vasfüggöny igézete. Szlovák nyelvtörvény és új magyar(-szlovák) párt

ZSÁKUTCÁBAN. A Vasfüggöny igézete. Szlovák nyelvtörvény és új magyar(-szlovák) párt ZSÁKUTCÁBAN NEM KEVÉS NEMZETI SÉRTETTSÉGGEL olvastam a Bécsi Napló 2009/2. számában a szlovákiai Varga Sándor ( Hit/ ét/elét vesztett ország) írását, és az ausztriai Rásky Béla cikkének ( Már nevetni se

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben