HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)"

Átírás

1 2009 VI. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) (fotó: Kovács Rezső) A tartalomból: Mederhíd úsztatások A válság, a stratégiai gondolkodás és a stratégiai előrehaladás mérése Vasúti hidak gyártása német előírások alapján Acél trapézlemezes nyírt fal szeizmikus viselkedése Új Linde-létesítmény Kazincbarcikán M3 autópálya Keleti főcsatorna-hídja A felsőfokú oktatás és az értelmiségképzés kapcsolatrendszerének dilemmái

2 Linde hegesztési eszközök Új termékek a Linde hegesztési eszköz palettáján 15%-os bevezető akció június 30-ig, illetve a készlet erejéig A Linde hegesztési eszközök tervezésének középpontjában a maximális biztonság, az optimális teljesítmény és a kiegyensúlyozott megbízhatóság áll. Minden nyomásszabályozó, pisztoly, kézi és gépi tartozék egyedülálló 5 éves jótállási kondíciókkal hosszútávon biztosítja az Ön hatékony munkáját. A gyártásnál a legmagasabb minőségi követelményeket vettük figyelembe, a termékpaletta tartalmaz nyomásszabályozókat, vágópisztolyokat, hegesztő készleteket, lángvisszacsapás gátlókat, egyéb kiegészítő szerelvényeket és eszközöket. Linde Gáz Magyarország Zrt. Alkalmazástechnikai Központ,1097 Budapest, Illatos út 9-11., Telefon:1/ , Fax: 1/

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRŐL ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége március 3-án rendkívüli elnökségi ülést tartott, majd március 17-én a BIS Hungary Kft.-nél megtartotta az első negyedévi rendes elnökségi ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az elnök a MAGÉSZ közgyűl közgyűlését április 8-ára hívta össze, ahol elfogadásra került az elnökség beszámolója, az elmúlt év pénzügyi beszámolója és mérlege, valamint az idei költségvetés, a tagdíj mértéke és a munkaterv. A köz gyűlésen adtuk át Az Év Acélszerkezete Nívódíjat és a Diploma díjat. A köz gyűlés egyéb kérdéseket is tárgyalt. I. TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRŐL A március 3-i rendkívüli elnökségi ülés Nívódíj A Nívódíjszabályzatot többszöri meg vitatás után az elnökség a 12/2008 (06.18.) határozatával módosította. Ennek értelmében a pályá zónak a pályamunkát az elnökség részére vetített előadásban is be kell mutatnia. Az elnökség ezt követően dönt a díj odaítéléséről. Pályázati felhívásunkra 1 pálya mű érkezett: ISD Dunaferr Duna újvá rosi Hengermű Technológiai-rekonstrukciós munkái címmel, melyet a KÉSZ Kft. nyújtott be. A prezentációt követően az elnökség úgy határozott, hogy AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ kitüntetettje 2009-ben a KÉSZ Kft. le gyen a fenti pályázat alapján. (Markó Péter elnök mint érintett nem vett részt a döntésben.) Diplomadíj A pályázati kiírásban megjelölt határidőig ( ) 4 darab diplomadíj-pályázat érkezett be. Megyeri Mária: Meglévő vasúti híd ellenőrzése BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerk. Tan szék. Bagó Zoltán: Technológiai acélszerkezet tervezése szeizmikus hatásra BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tan szék. Nagy Anna: CET Közraktárak acél- üveg burkolati szerkezetének tervezése BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerk. Tan szék. Vadai Zsolt: Élményfürdő lefedésének megtervezése BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tan szék. Az elnökség szakértők véleményének kikérését és a pályázatok részletes tanulmányozását követően úgy döntött, hogy két első díjat ad ki. A díjazottak: Megyeri Mária diplomamunkája és Nagy Anna diploma munkája. A 2009 márius 17-i rendes elnökségi ülés Az ülés 1 5. napirendi pontja a közgyűlésre előterjesztésre kerülő napirendek megvitatása és elfogadása volt. Az egyéb napirendi pontok keretében az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: Alelnökválasztás Az elnökség egyhangú szavazással Aszman Ferencet (BIS Hungary Kft. ügyvezető igazgató) választotta meg alelnöknek a korábbi alelnök távozása miatt megüresedett tisztségviselői helyre. Statisztikai jelentés értékelése Tagvállalataink egy része, ismételt felkérésre sem küldte meg az adatokat, így az összesítést nem tudjuk elvégezni. Tiszteletbeli tagság adományozása: Tiszteletbeli taggá választható az a személy, aki szakmai tevékenységével, vagy a Szövetség külföldi, illetve hazai kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagság adományozását bármely tag kezdeményezheti, a cím adományozásáról a közgyűlés dönt. (Kivonat az Alapszabályból.) Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy január 1-i kezdettel, dr. Domanovszky Sándort tiszte letbeli taggá válassza. Az elő terjesztést az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. Szövetségi hírek Association News Konferencia Rendezvény Conference Event Jelentős mederhíd úsztatások Magyarországon Significant Bridge Swimming-in Works in Hungary A válság, a stratégiai gondolkodás és a stratégiai előrehaladás mérése The Crisis, the Strategical Thinking and the Measurement of the Strategical Develop A vasút egy más világ Vasúti hidak gyártása német előírások alapján nemzetközi kitekintéssel The railway is an other world Production of Rail Bridges on German Directions with international looking out Ferihegy T2 SkyCourt acélszerkezet kiviteli tervezése Ferihegy T2 SkyCourt steel structure construction planning Új Linde-létesítmény Kazincbarcikán New Linde-plant in Kazincbarcika M3 autópálya Keleti főcsatorna-hídja Avagy a kétszer megtervezett híd esete.. 40 The Story of a Double Designed Bridge M3 Motorway Bridge Across the Eastern Main Canal A felsőfokú oktatás és az értelmiségképzés kapcsolat rendszerének dilemmái Higher Education for the Future, but how? Hengerelt és hegesztett I szelvényű acéloszlopok optimálása tűzvédelemre Optimum design of rolled and welded steel I-section columns for fire safety Gazdaságkor vége End of the Age of Economism Szemelvények Dr. Seregi György naplójából Zsugorkötés cseppfolyós nitrogénnel (2. rész) (Kaltschrumpfen mit flüssigem Stickstoff) (Shrink fitting with liquid nitrogen) Hegesztőrobot-állomások a termelékenység növelésére Autódarugém merevítőlamelláinak robotos hegesztése a PYLON-94 Kft.-nél Robotic welding of mobile crane boom stiffener sheets at PYLON-94 Ltd Új termék a GCE-től ECO SAVER gázmegtakarító Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2009/2. szám 1

4 Belépés Felvételét kéri az egyéni tagok sorába: Györök Tamás fémszerkezetgyártó gépészmérnök (Dunaújvárosi Főisko la). Munkahelye: Acélépítő Kft. Nagyvenyim. Az elnökség a tagfelvételi kérelmet elfogadta. Kilépések A Pilon Technika 52 Kft március 4-én érkezett levelé ben a MAGÉSZ-tagságát vissza menőlegesen, vel felmondta. Tartozása nincs. (Ezzel együtt Csohány Antal MAGÉSZ tagsága is megszűnt.) A Ganz Híd-, Daru- és Acél szerkezetgyártó Zrt. tagságát tagdíjfizetés elmaradása miatt kizárással megszüntetjük. Amennyiben a cég ellen a felszámolás megindul, kintlévőségünket a felszámolónak bejelentjük. BIS Hungary Kft. tájékoztatása Az elnökséget a vezetők tájékoztatták a cég felépítéséről és működéséről, munkahely-látogatással egy be kötve, me lyért az elnökség ezúton is köszönetét fejezi ki. II. TÁJÉKOZTATÓ A ÁPRILIS 8-I KÖZGYŰLÉSRŐL Az elnökség beszámolója Markó Péter elnök tartotta az elnökség beszámolóját: Tisztelt Tagtársaink, kedves Meghívottak, Hölgyeim és Uraim! Ismételten eltelt egy év az immár tizenegyedik ciklusát eredményes munkával töltő Szövetségünk életéből. Tekintettel arra, hogy a 2008-as év értékelését, a most már hagyománnyá váló decemberi elnökségi üléssel egybekapcsolt, évzáró rendezvényünkön elemeztük, most csak címszavakban emlékeznék meg a tavalyi esztendő Szövetségünket érintő eseményeiről, már csak azért is, mert az idei év első negyedéve eseményei és a még várható gazdasági hatások társa ságaink részére sokkal, de sokkal fontosabbak lesznek, mint a év első háromnegyed évének szép kilátással kecsegtető eredményei. Megállapíthatjuk, hogy Szövetségünk a nehezedő gazdasági körny ezetben is eredményesen gazdál kodva működött. Szolid tagdíj emelésünknek köszönhetően gaz dálkodásunk kiegyensúlyozottá vált. Eredményünk a sikeres könyvszponzori akciónak kö szön hető. Taglétszámunk gyakorlatilag nem változott. Az eltávozottakat pótolták az új belépők. Sajnálatos, és véleményem szerint nem csak Szövetségünk, hanem az egész magyar ipar számára is szomorú esemény, hogy a magyar hídgyártás bölcsője, a GANZ Acélszerkezeti Zrt. több fel számolási indítványnyal fenyegetetten kikerült Szövetségünkből, és a jelenlegi helyzetet ismerve, sajnos az acélszerkezetek gyártói köréből is. Szakmai kiadványunk, az Acél szerkezetek, tartva az elmúlt évek ben elért színvonalát, Közép-Európa legnívósabb szakfolyóira tai közé tartozik. Különösen sokat jelentett, hogy egyetemeink kol lektívái felismerték az opponált cikkek megjelentetésében rejlő lehetőségeket. Kivitele pedig, nyugodtan állíthatom, felveszi a versenyt a legnívósabb európai szak lapokkal is. Ebben a sikerben elévülhetetlen érdemei van nak titkárunknak, Csapó Ferenc nek, kinek munkájáért az elnökség nevében ismételten szeretnék köszönetet mondani. Rendezvényeinket az elfogadott munkaterv szerint tartottuk, így a hagyományoknak megfelelően, elnökségi üléseinket negyedévente egy-egy tagvállalatunk munkájának megismerésével egybekapcsolva, kihelyezetten tartottuk. Így 2007-ben elnökségi ülés volt: az MSC Kft.- nél, az SBS Kft.-nél és új tagvállalatunknál, a Weinberg 93 Kft.-nél, valamint az évzárót az MVAE-nél tartottuk. Szakmai tanulmányutakat rendeztünk, mondhatom kiemelkedő érdek lődés mellett, az ISD Dunaferr, valamint az M0-ás, ma már Megyerinek nevezett új Duna-híd megtekintésére. Tagvállalataink aktivitásának köszön hetően igen színvonalas volt a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesüléssel és az ALUTÁ-val, ősszel, közösen tartott XII. Fémszerkezeti Konferencia is, a könnyűszerkezetes logisztikai csarnokokról. Nagy érdeklődésre tartott számot és igen pozitív visszhangja volt az őszi Tűzvédelmi Szimpóziumunknak is. Nem kis részben az egyetemeken dolgozó tagjaink munkájának köszönhetően, idén rendkívül színvonalas pályamunkák érkeztek a Szövetségünk által meghirdetett Diplomadíj pályázatra. Ennek el ismeréseként, harmadízben, két első díj kiadását szavazta meg elnökségünk. Sajnálatos, hogy főiskoláinkból idén egyetlenegy szakdolgozati pályázat sem érkezett. Az eredményeken túl nem szabad elhallgatni munkánk gyengeségeit sem: Folyamatos tagtoborzó akciók ellenére sem sikerült taglétszámunk lényeges emelése. Jelen pillanatban 21 tagvállalatunk, 27 egyéni tagunk, 3 tiszteletbeli és 7 pártoló tagunk van. Nem hallgathatom el a tagvállalatok csekély érdeklődését a évi Nívódíjpályázatunk iránt. Ennek persze az is lehet az oka, hogy a szép első félévi eredményeket a pályázat írásának idején már elhomályosította a gazdasági válságot kísérő vihar. Szervezeti életünk egyéb kérdéseiben a közgyűlés további napirendi pontjaiban adunk részletes tájékoztatást. Szeretném azonban kihasználni az alkalmat, hogy néhány szóval elemezzem a tavalyi/idei év gazdasági folyamatait: Nem vitás, a évben 2007-tel összevetve szeptemberig folytatódott szakterületünkön a felívelés. Sajnálatos módon a sokkszerűen beköszöntött gazdasági válság iparágunkat nyugodtan mondhatom majdnem letörölte a nemzetgazdasági palettáról. Csak néhány gondolat: tragikus helyzetbe kerültek azok a döntően kis- és középméretű vállalatok, akik a korábbi növekvő piaci igényekre alapozva és nem felelőtlenül!, bankhitelből vagy lízinggel támogatva, szép fej - lesztésekbe fogtak. A piacok és első sorban az exportpiacok eltű né se nem mentesíti őket a banki kö telezettségek teljesítésétől. a betonacél kereskedelmi ára a tavaly júliusi 800 Euro/t-ás szintről mára 280 Euro/t-ra zuhant. Márpedig, Domanovszky Sándor barátunk legnagyobb bánatára, az általunk gyártott szerkezetek felállításához mindig szükségesek a betonszerkezetek. Ezekből a számokból levonható az építőipari piac helyzete. 2 Acélszerkezetek 2009/2. szám

5 Statisztikailag az egy évvel ezelőttihez képest 16%-kal kisebb volt az idei építőipari teljesítmény, de a február havi már 25%-kal maradt el az egy évvel ezelőttihez képest, és a szerződésállomány 80%-kal csökkent az előző évhez képest! A csarnokszerkezetek egy-két vasbeton csarnok kivételével eltűntek, mert a korábban megszokott hitelkonstrukciók megszűntek. Az acélipari rekonstrukciók és beruházások az acélpiac és elsősorban az autógyártás összeomlása miatt leálltak. Az energetikai beruházások a gázellátás bizonytalansága, ill. a szeneseknél a CO ² -kvóták körüli kereskedelmi csatározások miatt visszafogottak. Üdítő kivétel a gönyűi EON-beruházás. A petrolkémiai beruházások állnak, mert nincs a termékekre felvevő piac. Az olajipari cégek beruházási kerete az alacsony olajár miatt erősen megcsappant. Az állami infrastrukturális beru házások az államháztartás szegénysége miatt vagy be sem indulnak, vagy visszafogásra kerülnek. A bankok kivonulása a termelési szfé rából a forgóeszköz-finanszírozás megszüntetésével csak tovább növelte a fizetési késedelmeket, és még jobban sújtja, megkockáztatom, a létüket fenyegeti a korábban is tőkeszegény kisvállalkozásoknak. Ezek, tisztelt kollégáim, sajnos tények. A cégek egyetlen taktikája csak az lehet, ha olyan kicsire húzzák össze magukat, ami még biztosíthatja a gazdaság fellendülésekor a jövőjüket. Hogy ez mikor történik meg, azt sajnos megjósolni sem tudom. Az tény, hogy ez még nem a közeljövőben lesz, hiszen tervezőirodáink is manapság megbízások híján csak tengeneklen genek. Márpedig az ő munkájuk nélkül a gyártók sem számíthatnak a közeljövőben megbízásokra. AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ átadása AZ ÉV ACÉL SZER KEZETE NÍVÓDÍJ kitüntetettje 2009-ben a KÉSZ Kft., az ISD Dunaferr Du naújvárosi Hen germű tech nológiai-rekonstruk ciós mun kái címmel benyújtott pá lyázata alapján. A közgyűlés részt vevőinek Pelcz József műszaki ve ze tő (BIS Hungary Kft.) méltatta a pályaművet. A pályázat értékelése és méltatása után a díjat Földi András, a MAGÉSZ el nökségi tagja adta át Pintyőke Marcell marketing- és kommuni kációs igazgatónak (KÉSZ Holding Zrt.). ACÉLSZERKEZETI DIPLOMADÍJ átadása A beérkezett pályaművek közül az elnökség az első helyre érté kel te: Megyeri Mária: Meglévő vasúti híd ellenőrzése és Nagy An na: CET Közraktárak acél üveg burkolati szerkezetének ter ve zése című diplomamunkáját (BME). A díjat a MAGÉSZ elnöke adta át, egyben köszönetet mondott a töb bi pályázónak is az értékes pálya művekért. Pintyőke Marcell (KÉSZ Holding Zrt.) átveszi a díjat A évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása A MAGÉSZ évi gazdálkodását az elnökség megvitatta és azt a közgyűlés elé terjesztésre meg fe le lő nek ítélte. Az egyszerűsített mér leget és a gazdálkodásról szóló beszámolót minden jelenlevőnek átadtuk. Ebben az összes bevételünket és az összes kiadásunkat részleteztük. A közgyűlés a pénzügyi beszámolót és a mérleget az alábbi összegekkel egyhangúlag elfogadta: mérleg főösszege EFt mérleg szerinti eredmény EFt A évi munkaterv jóváhagyása Az elnökség a március 18-i ülésén áttekintette a december 3- i elnökségi ülésen megfogal mazott ajánlásokból elkészített, évi munkatervtervezetet. Kisebb javításokkal és időpont-módosításokkal a dokumentumot a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte. A munkatervet a tagok megkapták. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a MAGÉSZ évi munkatervét. Tisztelt Hallgatóság! Elnökségünk fenti kis összefoglalóval kívánta Önöket tájékoztatni a 2008-ban végzett munkánkról, és egyben felkérni a szakmát, hogy ebben a kritikus időszakban még jobban fogjunk össze, segítsük egymást szakmailag is, hogy jövőre is hasonló körben értékelhessük munkánkat. Köszönöm figyelmüket. Nagy Anna átveszi a Diplomadíjat Acélszerkezetek 2009/2. szám 3

6 A évi tagdíj megállapítása Tagdíjfizetési rendszerünk jónak bizonyult. A mértékén 2008-ban változtattunk és jelenleg is ez van érvényben. Az elnökség azt javasolja és terjeszti a közgyűlés elé, hogy tagdíjváltoztatás ne legyen. Ennek megfelelően tartalmazza a kiosztott melléklet az idei tagdíjakat. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagdíj összegére tett javaslatot, mely szerint a tagdíj az előző év mértékével megegyezik. Tagvállalatoknak az előző év nettó árbevételének függvényében: 500 MFt alatt 165 EFt MFt között 220 EFt MFt között 385 EFt MFt között 440 EFt 4000 MFt felett 550 EFt a tagdíj mértéke. egyéni tagoknak: nyugdíjasoknak: pártoló tagoknak: Ft/év Ft/év Ft/év. Az év közben be- illetve kilépők idő arányosan fizessék a tagdíjat. A első félévi tagdíj befizetése: április 30-ig, míg a második félévi befizetés július 31- ig történjen meg. A évi költségvetés elfogadása A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MAGÉSZ évi költségvetését, EFt bevételi és EFt kiadási összeggel. Tiszteletbeli tagság adományozása Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy január 1-i kezdettel, dr. Domanovszky Sándort tisz teletbeli taggá válassza. A köz gyűlés egyhangú szavazással dr. Domanovsz ky Sándort a MAGÉSZ tiszteletbeli tagjává választotta január 1-től. BEJELENTÉSEK Tagunk lett: Györök Tamás, fémszerkezetgyártó gépészmérnök, Megyeri Mária és Nagy Anna diplomadíjasok. Kilépés: Bejelentette kilépését és ezzel a MAGÉSZ-tagsága megszűnt: PILON TECHNIKA 52 Kft jén, OLAJTERV Zrt jén, OSTORHÁZI Kft. (pártoló tag) jén. Kizárás Az elnökség úgy döntött a március 18-i ülésén, hogy a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet-gyártó Zrt.-t kizárja a MAGÉSZ tagjai sorából, mivel tagdíjfizetési kötelezettségének év óta nem tett eleget, és ez zel 1050 EFt fizetési kötelezettséget halmozott fel. Amennyiben a felszámolás elkezdődik, igényünket bejelentjük. Személyi változások A PILON TECHNIKA 52 Kft. kilépésével Csohány Antal alelnök tag sága is megszűnt. Az elnökség a i ülésén Aszman Ferencet (a BIS Hungary Kft. ügy vezető igazgatóját) választotta meg alelnöknek. Az elnök ségben megüresedett helyet az elő ző közgyűlés által megválasztott elnöksé gi póttag Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója) tölti be. A KONFERENCIÁRÓL KÉPEKBEN Markó Péter megnyitja a konferenciát Földi András és Markó Péter, a konferencia elnökei (jobbról) Dr. Menyhárt Ferenc rektorhelyettes (Tomori Pál Főiskola); Dr. Kadocsa László rektorhelyettes (Dunaújvárosi Főiskola); Dr. Csapó Ferenc titkár (MAGÉSZ) A konferencia résztvevői 4 Acélszerkezetek 2009/2. szám

7 KONFERENCIA RENDEZVÉNY CONFERENCE EVENT Idén jubileumi évfordulóhoz érkeztünk. Tizedik alkalommal került meg rendezésre május elején, hazai és külföldi szakemberek részvételével az Acélfeldolgozási és Acélépítészeti Konferencia, amely az acélfeldol go zással, acélszerkezettervezéssel, -gyár tással, acélépítészettel és az eh hez kapcsolódó témakörökkel fog lalkozik. Így kezdődik a konferencia kiadvány előszava május 5 6-án a MAGÉSZ nagy sikerrel rendezte meg a X. ACÉL FEL DOLGOZÁSI ÉS ACÉLÉPÍTÉSI KON FE RENCIÁT Dunaújvárosban. A Duna újvárosi Főiskola most elkészült, mo dern konferenciaterme ideális helyszín és méltó hely volt egy ilyen rangos rendezvény lebonyolításához. A rendkívüli érdeklődés világossá tette számunkra, hogy nem a rendezők köre korábban ezeket a konferenciákat a DUNAFERR-el közösen rendeztük jelenti egy konferencia sikerét, ha nem elsősorban a meghirdetett elő adások témái és nem utolsósorban maguk az előadók, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki az igen nívós előadásokért. Kutatás fejlesztés innováció Dr. Kadocsa László rektorhelyettes (Dunaújvárosi Főiskola) Acélgyártás napjainkban Marczis Gáborné Dr., a műszaki tudomá nyok kandidátusa (MVAE Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, igazgató) Metallurgiai és hengerléstechnológiai eszközök az acélok tulajdonságainak biztosítására, javítására A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK: Dunaferr Hideg henger mű rekonstrukció, acélszerkezeti és technológiai munkái Pelcz József műszaki vezető (BIS Hungary Kft.) Pintyőke Marcell marketing és kommunikációs igazgató (KÉSZ Kft.) A Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék) Szakmai előadások és bemutató a mérés technikai, a pneumatikai, az alkatrészek tesztelési és a hőkezelési laboratóriumokban Előadók: laborvezetők (Dunaújvárosi Főiskola) Dr. Horváth Ákos (DUNAFERR főtanácsos; ny. főtechnológus, min. bizt. főmérnök) Dr. Szabó Zoltán (DUNAFERR főtanácsos; ny. főmetallurgus) Technológiai acélszerkezetek tervezése fejlett CAD rendszerekkel Herbay András statikus tervező (KÉSZ Kft.) Pillanatképek egy zsilipkapu gyártásáról Deák László műszaki igazgató (MCE Kft.) A hegesztett hidak építésének kezdetei és fejlődése Dr. Domanovszky Sándor (Széchenyi-díjas építőmérnök, nemzetközi hegesztőmérnök, IWE) Az Északi vasúti Dunahíd rekonstrukciója Solymossy Imre műszaki igazgató (MSc Kft.) Három híd három szerelési technológia. Érdekes megoldások a 15 éves Pont-TERV legújabb munkáiból Fornai Csaba Mátyássy László Pálossy Miklós (Pont-TERV Zrt.) Akkreditációs kérelmünket a Magyar Mérnöki Kamara befogadta. A szakmai program pontértékét a kamara 3 pontban határozta meg. Ez a magas pontszám is bizonyítja a konferencia kiemelkedő színvonalának elismertségét. A konferencia előadásait reprezentatív Előadásgyűjteményben je - len tettük meg, melyet minden résztvevő kézhez kapott, ezért je len tudósításunkban nem kívánunk a részletekről bővebb információt közölni. A nagyszerű előadások azonban felkeltették a sajtó érdeklődését, melyek írásaiból a következő számban adunk tájékoztatást. Acélszerkezetek 2009/2. szám 5

8 Kovács Rezső Hídépítő Speciál Kft. JELENTŐS MEDERHÍD ÚSZTATÁSOK MAGYARORSZÁGON (avagy Rövid összefoglaló és emlékeztető ) SIGNIFICANT BRIDGE SWIMMING-IN WORKS IN HUNGARY (or Short Summary and Reminder ) A magyarországi hídépítési gyakorlatban között mint ahogy világviszonylatban is tendenciaként jelentkezett egyre több folyami híd építésénél került alkalmazásra a nagy méretekben és tömegben történő hídbeúsztatás, a hídúsztatások és vízi szállítások valamely változata. A magyarországi Tiszán és a Duna folyamon eddig 10 esetben történt új, jelentős vízi szállítás, be úsztatási technológiával tervezett és végrehajtott hídépítés. Az úsztatásokat a HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL KFT., a kapcsolódó szerelési feladatok többségét a GANZ ACÉLSZERKEZET (Ganzacél) Zrt. illetve a KÖZGÉP Zrt. végezte. A hidak eddig végrehajtott mozgatásait elsősorban a folyóra merőlegesen kiépített pályán való behúzás, az ugyanilyen módon két emelőállványos bárkára történő húzás és teherátvétel, majd a vízi szállítás, helyszíni beúsztatás jellemzi. A vízi szállítások 3 és 140 km es távolságok közöttiek voltak (pl. Cigánd, Esztergom, ill. Szekszárd, M0 Északi Duna-híd, Északi vasúti Duna-híd) a többi esetben helyszíni úsztatásról vagy beforgatásról volt szó. Both in Hungary and on a world scale, between 1994 and 2008 appeared as a tendency also in the Hungarian bridge building practice the swimming-in of huge and heavy bridges as well as the transport of bridges by swimming-in, as a special transport form, or their variations. Until now, on the Hungarian rivers Tisza and Danube has been planned and carried out in 10 cases significant and new water transports, or bridge building projects by the use of the swimming-in technology. Most of these swimming-in works were carried out by the HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL KFT, the greater part of the assembling was performed by the GANZ ACÉL- SZERKEZET (Ganzacél) Zrt. and by the KÖZGÉP Zrt. The manoeuvres of the bridges, carried out until now, were characterized mainly by pulling-in on a track, perpendicular to the river, followed by the pulling on a barge having two hoisting jacks, by the load transfer, by the transport on the river and by the swimming-in at the site. The transport distances on the river amounted to between 3 and 140 km (e.g. Cigánd, Esztergom, Szekszárd, Northern Danube Bridge of the Motorway M0, Northern Railway Bridge), in the other cases on-site swimming- and turning-in works were carried out. 6 Acélszerkezetek 2009/2. szám

9 AZ EDDIGI ÚSZTATÁSOKRÓL 1994 POLGÁR CIGÁND (Tisza folyó) (kiúsztatás, vízi szállítás, beúsztatás) 2 darab 106 m-es, kb. 430 tonna tömegű hídrész elbontása, bárkára emelése Polgáron, 120 km-en történő vízi szállítása a Tisza folyón felfelé. A vízi szállítás közben áthajózás a tiszalöki zsilipen és a tokaji vasúti és közúti hidak alatt TAKSONYI SOROKSÁRI DUNAÁGI-HÍD (a hídszerkezet tengelyirányú behúzása) A rácsos szerkezetű, régi acélhíd egy részben történő hídtengely irányú kihúzása, ill. az új híd tengelyirányú behúzása a bárkán elhelyezett fix nehézállvánnyal. 4. ábra: Tengelyirányban kell elindulni 5. ábra: Tengelyben is kell maradni KVASSAY SOROKSÁRI DUNAÁGI-HÍD (tengelyirányú betolás, úszó állvánnyal) 1. ábra: Átzsilipelés Tiszalökön A két új hídrész úsztatási műveletei egy 80 m-es bárkán elhelyezett, fix nehézállvány segítségével történtek, több ütemben TISZAUGI TISZA-HÍD (tengelyirányú húzás) Hídtengely irányú behúzás volt, a parton megépített teljes szerkezetet illetően, két ütemben. Első hídrész 9 úsztatási ütem, második hídrész 1 úsztatási ütem. Max. reakció az úsztató bárkán: kb. 460 tonna. 2. ábra: A hidakat vízbe is kellett süllyeszteni 6. ábra: Már nem sok van hátra 3. ábra: A helyszíni beúsztatás A cigándi építési helyszínen a két hídrész beúsztatása ill. hídtengely irányú kihúzása, elhelyezése az elkészített pilléreken. Az első magyarországi, de máig is igen jelentős műszaki teljesítménynek tekintett hídúsztatás volt. A teljes leemelési, vízi szállítási és beemelési munkálatok beleértve mindkét szállított hídnyílást március július hónapok között zajlottak le. 7. ábra: A bárka merüléséből szintén Acélszerkezetek 2009/2. szám 7

10 ESZTERGOMI-PÁRKÁNYI (SZLOVÁKIA) MÁRIA VALÉRIA DUNA-HÍD (a rácsos acélszerkezetű híd össze - szerelése bárkán, 3 km vízi szállítás a Dunán folyásirányban lefelé, majd beúsztatás és elhelyezés a mederpillérekre) Három igen látványos és sikeres hídbeúsztatás volt, melynél teljes hídnyílások kerültek elhelyezésre a bárkákon elhelyezett hidraulikus emelőállvány segítségével. A látványt tekintve is lenyűgöző volt. A III. nyílás kb. 520 tonna, a IV. nyílás kb. 610 tonna, az V. nyílás kb. 520 tonna tömegű volt. Az I. sz. északi hídrész november 28-án, a II. déli hídrész december 17-én került a helyére, (2 darab teljes híd lett beúsztatva). A hidak tömege egyenként 1050 tonna/db, hossza 257 m volt, a helyszíni beúsztatás a két hidat tekintve 2,5 hónap alatt történt. 11. ábra: Persze télen is dolgoztunk 2002 SZEKSZÁRDI DUNA-HÍD (hídrészek előszerelése Budapest Csepelen m hosszú egységekké, az 5 darab hídrész 139 km-es vízi szállítása a Dunán lefelé, majd a mederhídrészek helyszíni beúsztatása) 8. ábra: A teljes hídnyílás egy bárkán! A helyszínre úsztatás során igazán szokatlan módszer került végrehajtásra. A teljes szállítmányokkal két közbenső Duna-híd alatti áthajózás volt szükséges, a közbenső megállásokkal és fordulásokkal. A hajózási műveletek hibátlanul előkészített végrehajtások voltak. 9. ábra: És beúsztatva a helyére M3 AUTÓPÁLYA OSZLÁRI TISZA-HÍD (2 darab teljes hídrész partra merőleges összeszerelése, kiúsztatás bárkákkal a Tiszára, majd két emelőállványos bárkával, 60 m mozgatással hídtengelybe úsztatás) 12. ábra: Na mi ez? Csurma! 10. ábra: A látvány sem utolsó 13. ábra: Záróelem Szekszárdon 8 Acélszerkezetek 2009/2. szám

11 2006 DUNAÚJVÁROSI DUNA-HÍD A 307,9 m fesztávú, 41 m széles és kb. 50 m magas kosárfül ívhíd 8650 tonna tömegű volt, mely egyben (!!) került beúsztatásra. A mederhíd a bal parton kiépített szerelőtéren került összeépítésre. Félig víz felett, félig a parton, majd úsztatóöblök alákotrásával, 8 darab nagy hordképességű bárka és fix állványzatok segítségével történt a teher átvétele a parti állványzatról. A beúsztatási művelet az úsztatóöblökből való kiúsztatás ból, 90 fokos befordításból, majd a hídtengellyel párhuza mos állapotba hozásból és a hídtengelybe való manőverezésből állt, végül a hídteher elhelyezésre került a mederpilléreken. A parti teherfelvételt és a végleges hídtengelyben a mederpillérekre való elhelyezést komplex számítógépes vezérlő rendszer segítette. A Dunaújvárosi Duna-híd tömege gyakorlatilag annyi volt, mint az addigi összes hídbeúsztatás együttes tömege!! A híd és a szükséges állvány együttes tömege (összesen kb tonna) alapján elmondható, hogy a teherátvétel, az öblökből való kiúsztatás, a befordítás és a tényleges hídtengelybe úsztatás és mederpillérekre helyezés minden bizonnyal a jelenkori magyarországi hídépítési szakma kimagaslóan legnagyobb kihívása és teljesítménye volt. A bárkacsoportokat az úsztatóöblökben való teherátvétel és az úsztatási műveletek során minden időjárási körül ményre felkészülve kellett biztosítani. A folyamon világrekordot jelentő úsztatott hídtömeg, az esetleges szél hatása, a Duna adott napokban tanúsított víz járása és vízsebessége minősült a legkomolyabb kocká zati elemnek, a kapcsolatos feladatokat ezen körülmények egész biztosan kiemelték a korábbi rutinszerű úsztatások sorából. 14. ábra: Az indulás nehezén már túl vagyunk! 15. ábra: A fordítás sem volt egyszerű Acélszerkezetek 2009/2. szám 9

12 16. ábra: Már meg is szelidítettük!...gondoltam 18. ábra: Holnap folytatjuk! 17. ábra Hát nem gyönyörű? 2007 M0 AUTÓÚT ÉSZAKI DUNA-HÍD, SZENTENDREI DUNAÁG-HÍD (6 darab hídrész előszerelése Csepelen, 20 km vízi szállítás folyásiránnyal szemben a budapesti hidak alatt, majd a 6 darab hídrész helyszíni beúsztatása) A Szentendrei Dunaág-híd acél felszerkezetének helyszínre szállítása és beemelése a mederpillérekre. Az egyes hídrészek tonna körüli tömegűek, m hosszúak voltak. A feladat ez esetben a Budapest Csepeli szerelőtelepen a Duna folyásirányára merőlegesen kitolt szerkezet 2 darab TS 40-es bárkára való teherátvétele, vízi szállítása folyás iránnyal szemben és a helyszíni pilléreken való elhelyezése volt. Az érdekességet az jelentette, hogy a 40 m hosszú bárkákkal a hídterhet két hidraulikus emelőállvány segítségével átvéve a budapesti összes híd alatt át kellett hajózni. Az áthajózás ez esetben úgy történt, hogy a 40 m-es bárkák a folyásirányra merőlegesen, vagyis keresztben úsztak felfelé, mivel a híd így hosszában átfért a hidak alatti nyílásokban. 20. ábra: A helyszínen, nyugalomban 19. ábra: Az első híd, meghajózni nehéz volt! 10 Acélszerkezetek 2009/2. szám

13 ÉSZAKI VASÚTI DUNA-HÍD (8 darab tonna tömegű hídrész úsztatása Csepelről a helyszínre, majd a régi híd leemelése és az új hídrészek beemelése két úszódaruval ) A bárkákra helyezett max. 31 m-es hídrészek toldása 77,5+31+5*93+77,5 m-es hídszakaszokká a bárkákon történt. Hajós manőverek voltak szükségesek a csepeli kikötő vízterületén az egyes előszerelési műveletek lehetséges sorrendjének kiszolgálása érdekében. Az új szerkezeti szakaszok vízi szállítása 8 úgynevezett úsztatási egység -ben valósult meg Csepel és a vasúti híd helyszíne között (összesen 7 hídnyílás, egyenként tonna). A helyszínen két úszódaru együttes emelései lettek betervezve és végrehajtva a max. 500 tonna emelőkapacitás figyelembevételével. Az Északi vasúti Duna-híd folyamatban lévő rekonstrukcióján belül a nagy Duna-ági rész acél felszerkezet elbontása és az új felszerkezet megépítése július augusztus hónapokban lezajlott. A munkák a vágányzár június 21-i kezdését követően augusztus 30-ára kerültek abba az állapotba, hogy a meglévő pillérekről a régi kéttámaszú szerkezetek lekerültek és az új, folytatólagos rá csos alsópályás szerkezet a szintén ez alatt az időtartam alatt fogadó kész állapotba hozott mederpillérekre elhelyezésre került. A maga nemében ez is kiemelkedő teljesítménynek számított! 21. ábra: A régi híd sorakozik 22. ábra: A két úszódarunak testhez álló feladat volt a beemelés is Acélszerkezetek 2009/2. szám 11

14 A BEÚSZTATOTT HIDAK ÖSSZESÍTETT ADATAI Egy kis összefoglaló néhány fontosnak vagy érdekesnek tűnő adat figyelembevételével, csak statisztikai érdekességként: A hidak össztömege Az úsztatott hidak hossza A bárkák hordképessége to m to AZ ALKALMAZOTT ÚSZTATÁSI ALAKZATOK Első gondolatként sokféle úsztatási alakzatot el tudtunk volna képzelni az egyes munkák előtt, de a végül megvalósu lókat bizonyára nem. Hogy mégis ilyenek lettek, annak egyszerű a magyarázata: így volt lehetőség rá, így működtek biztonságosan. A menet közben kialakuló fantáziadús bizarr ötletek egyre inkább valósággá váltak. Csak néhány példa a felmerülő vízi szállítási alakzatokból (hajós nyelven: csurmákból ). 12 Acélszerkezetek 2009/2. szám

15 Acélszerkezetek 2009/2. szám 13

16 ELŐFORDULT ESETEK 2 * 400 to leemelés, 120 km vízi szállítás, 2 * 100 to beemelés, 300 to tengelyirányú mozgatás, 2 * 600 to tengelyirányú mozgatás, 1400 to tengelyirányú mozgatás, to 3 km-es vízi szállítása, majd beúsztatása, 2 * 1050 to kereszthúzása, majd 60 m-rel feljebb történő beúsztatása, 5 darab, összesen 3000 to acélhíd 139 km-es vízi szállítása, helyszíni beúsztatása, 1 darab 8650 to-s ívhíd befordítása és beúsztatása, 6 darab, összesen 4400 to acél hídrész 20 km-es vízi szállítása és beúsztatása, 8 darab, összesen 3500 to acél hídrész 15 km-es vízi szállítása és beemelése. 14 Acélszerkezetek 2009/2. szám

17 AMIKRE GONDOLNI KELLETT Az alaptechnológia elve igen változatosra sikerült. Bárkák mennyisége, alakzata már meg sem ijedünk tőlük. Bárkacsoport előkészítése, állványbeépítés mindig rend kívül fontos része az előkészületeknek. Alátámasztási rendszer a kapcsolatok mindig fontosak Bárkák összekötése, kiegészítő úszóeszközök segédeszközök, horgonyzó dereglyék (MUCI-k) párnabárkák nélkül nincs siker. Mederfelmérés, kotrás a terhelések miatti nagyobb merülések anyagi áldozatokat is követeltek Bárkák aláúsztatása semmi különös 1: Ballaszt be. Teherátvétel (Ballasztolás és hidraulikák) semmi külö nös 2: Ballaszt ki. Hajós manőverek kézi és gépi csörlőkkel, géphajókkal ez az igazi hajós szakma. Ezeket a műveleteket tanulni nem lehet. (Kis szerénytelenséggel: hacsak nem Tőlünk.) Határidő úgy gondolom rajtunk nem múlt. MELLÉKTERMÉKEK Az egyes munkák során többször előfordult, hogy olyan feladatot is el kellett végezni, melyre a fő módszer megoldása mellett kevesebben gondoltak, mivel nem volt olyan látványos része a technológiának. A tapasztalat azonban többször időhiányból és egyéb kényszerből olyan megoldásokat is felszínre hozott, me lyek alapötlete, megvalósításának gyorsasága és zökkenőmentes ki vi telezése ugyancsak siker volt. E megoldásokra mutatnak példát az alábbi képek. FONTOS, ELENGEDHETETLEN INTÉZKEDÉSEK 24. ábra: Az első zsilipelés Vízi szállítási terv Úsztatási terv. Különleges szállítási engedély. Vízi Munkavégzési engedély és Hajósoknak Szóló Hirdetmény. Hajózási zárlat ha tényleg kell. URH rádiós irányítás és biztosítás, operatív kommunikációs rendszer. Vízirendőrségi biztosítás a helyzettől függően. SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK mérnöki szintű felkészültség (s a nagy csapat...) hajómérnöki szintű felkészültség (legalább 1 darab Székely László). az eddigi úsztatások tapasztalatai (fussunk neki, s valahogy majd csak lesz ) rendelkezésre álló és megfelelő úszóeszközök (ha még az eddiginél is jobban átalakítjuk, jó lesz!) 25. ábra: Járombontás gyorsan 23. ábra: Székely László?! 26. ábra: Ha kell, akkor többet egyszerre! Acélszerkezetek 2009/2. szám 15

18 LÉNYEGES MEGÁLLAPÍTÁSOK a technológia nem marad el, csak átalakul az úsztatandó tömeg nem minden, a beúsztatások komoly előkészítéseket igényelnek, az időjárás (szél, víz, jég) előrejelzése, folyamatos nyomon követése nélkül reménytelen a vállalkozás, a munkára koncentrálás és koordinált munkavégzés mellett jó, ha az ember tudja mit csinál ÉS SZUBJEKTÍVEN Igencsak kihívó feladatok voltak, a maguk idejében mindenképpen. A megfeszített munkavégzéseket egyértelmű sikerek követték, bár ünneplésre, pihenésre nem mindig jutott idő Remek, összeszokott munkacsoportok nélkül nem ment volna. A szerencsés időjárás -sal mindig meg kellett és meg is tudtunk küzdeni. Az erkölcsi elismerést legtöbbször megkapták a tervezők, végrehajtók. EGY KIS UTÓSZÓ Nagy és sikeres korszak van mögöttünk, de mint ahogy mindegyik feladat után, úgy manapság is azt reméljük, hogy lehet ezt még fokozni. Készen állunk rá, bár a csapatból sokan kiöregedtek, lemorzsolódtak, a nyugdíjat vá lasztották... A lényeg azonban biztos nem fog változni, melyet a hídépítési szakma e majd 15 éves periódusa fényesen igazolt: Lehet erre a technológiára alapozni, sőt, komoly tartalékokkal is rendelkezik. Az esetleg leköszönő szakembereknek az a dolguk, hogy adják át a tapasztalatokat vagy is passzoljanak, a tovább üzemelő, kíváncsi fiatalok pedig kezeljék le azokat. Kicsi ez a szakterület, de mégis lehetetlen felsorolni azokat a személyeket, akik e munkák nagy részében komoly szerepet vállaltak. Talán nem is fontos, mivel Ők tudják, s számukra az igazi erkölcsi elismerés az, ha a következőben is részt vehetnek. Egész biztosan meg is érdemlik. ELISMERÉSEK 16 Acélszerkezetek 2009/2. szám

19 Menyhártné dr. Zsiros Mária főiskolai docens Tomori Pál Főiskola A VÁLSÁG, A STRATÉGIAI GONDOLKODÁS ÉS A STRATÉGIAI ELŐREHALADÁS MÉRÉSE THE CRISIS, THE STRATEGICAL THINKING AND THE MEASUREMENT OF THE STRATEGICAL DEVELOP A szerző válsággal való összefüggésben mutatja be a stratégiai vezetés és célkitűzések mérésének fontosságát, illetve a megvalósulás követésének egy lehetséges gyakorlati példáját. Kiindulásként hangsúlyozza a stratégiaalkotás előnyeit a vállalat eredményessége szempontjából. Bemutatja a stratégia és az üzleti terv kapcsolatát, a kettő közötti átjárás megteremtésének módszerét. Ismertet olyan problémákat, amelyeket gyakran követnek el vállalkozások mind a stratégiaalkotás, mind az alkalmazás gyakorlatában. The economical crisis, what is going on he world today, is in the focus of everybody s interest. The author befor brings foreward one of the potencial practically used method of the strategical meseurement, gives an interesting short picrture, trying to show some connections between the crisis and the company policy. After she emphasises, the adventage of strategy-creation from point of wiev of a company. The artical demonstrats the relationship between the strategy and the business plan, the method of creating a gangway. Eventually the author brings foreward some very prevalent problems, incongruences in the practice of enterprises while they create their strategies Az Úr számon kérte a pestist, hogy egyetlen járvány során tízezer embert ölt meg, de a pestis csak mosolygott: én összesen ezer embert pusztítottam el, a többivel a tőlem való félelem végzett. Friedman tévedett, az új monetá ris konszenzus még nagyobbat tévedett. Ez a konszenzus struccpolitikát folytat az árspekulációval szemben, egy szava sincs az uzsorakölcsön, a speku latív értékpapírosítás és a vállalatoknál folyó csalások ellen. Rá kell ébredjenek: a kapitalizmus egyensúlyhiá nya, a spekulánsok fele lőtlensége min den eddiginél szükségesebbé te szi a szabályozást és az állami beavatko zást állapítja James Galbraith a gaz dasági világot közel egy éve sújtó válságról szóló elemzése végén. Még csak a válságelemzések első sorozatát olvashatjuk a különböző szakanya gokban, de máris látszik, hogy ez a válság sokféle, korábban nem ismert vagy nem komolyan vett tapasztalattal fog szolgálni Egyeseknek bombaként, mások nak lassan tudatosuló valóságként ha tott a évek fordulóján Magyarországot is elérő gazdasági válság. Sokan emlegetik a múlt század nagy válságát, amihez fogható sokk azóta sem érte a világot, persze ha a többit nem tekintjük sokkoló hatásúnak, mert valljuk be, azért a XX. század 1933 után is produkált néhány sokkoló eseményt. A hírforrások, az érzékenységünk, a dolgok nem eléggé alapos ismerete és ezek kombinációja űzi velünk kegyetlen játékát, és kiszolgáltatottságunk, védtelenségünk napról napra nő. Időbe telik majd, amíg a tudósok szakszerűen kimutatják, hogy a vál ságnál nagyobb volt a pánik, amit főként a tömegkommunikáció tudatos vagy véletlen hisztériakeltése, néhány, magát kompetensnek tartó személy felelőtlen és alaposan át nem gondolt nyilatkozata növelt a valóságos problémánál lényegesen nagyobbra. Egy biztos, hogy van valamilyen vál ság, de nem csak a mérete problé más. Sokkal izgalmasabb és vitatha tóbb a válság minősége, mibenléte. Kétségtelenül van gazdasági vonatko zása is ennek a válságnak, de je len tősebb erkölcsi és a tudati oldala. Nyilvánvalóan a jelenlegi válság erkölcsi válság. A mani pulálók, a gazdasági törvényekkel szembe haladók gátlástalansága, a piac bűvöletében élő megtévesztettek szándékos vagy vé letlen károkozása, amit a manipulált tömegek csak indulattal tudnak kezelni. A tudati oldalán elsősorban az ismereti, felkészültségbeli hiányosságokkal küzdő, ezért könnyen befolyásol ható, manipulálható személyek számának megsokszorozódása domborodik ki erőteljesen. Az iskolázottság növeke dése ellenére van jelen a tömeges tu datlanság a társadalomban, amit lehe tetlen nem észrevenni. Hiányoznak a papok, a rabbik, a sámánok, akik el tudják magyarázni a tömegtudatpusztító fegyverek által nap mint nap rombolt agyaknak, hogy mi zajlik pontosan körülöttünk, mi a fontos, mi nem, mit kell meghallani és mi a lényegtelen. Alapvető, hogy ha valamiről sokan és sokszor beszélnek, az a valami a valódi jelentőségénél lényegesen nagyobb jelentőségre tesz szert, egyszerűen csak azért, mert sokszor lehet róla hal lani. Minden döntés arról, hogy va lamit kommunikálunk, egyben azzal is jár, mások kommunikálásáról lemondunk. Vagyis a világban történő napi sokmillió esemény közül csak abból lesz hír, aminek a döntéshozók a hírré válás lehetőségét megadják. Ha több hírforrás többször ugyanarról ad tájékoztatást, az a képzetünk támad, hogy csak az történt, amit hallottunk, és az nagyon fontos. Vajon, miért tudtuk az előző negyven évben ennek az ellenkezőjét, vagyis ha mind a két csatorna ugyanazt a Acélszerkezetek 2009/2. szám 17

20 hírt mondta, biztosak voltunk benne, hogy nem igaz, és a többit elhallgatják előttünk. Tudati, ismereti válságunk a globális világhoz közelíti lelkünket, csak még kissé lassan haladunk. Hogyan kapcsolódik össze a válság és a stratégiai szemlélet? Nyilván nem úgy, hogy akinek van stratégiája, azt nem érinti a válság! Abban viszont van ráció, hogy a hosszú távra tervező, előrelátó vezetés mérsékelni tudja a válságok hatásait, tartalékai átsegítik a gazdaságilag nehezebb periódusokon, a rombolásban rejlő újjáépítési lehetőséggel is gyorsabban, hatékonyabban tud élni. Az 1986-os hitelválság idején sokan kételkedtek abban, hogy a MAGIC képes átvészelni a recessziót. A részvények ára meredeken zuhanni kezdett, ám én mégis vásárlásba kezdtem, mert hittem abban, hogy a cég üzleti modellje egy ilyen súlyos tesztet is sikeresen kiáll. Végül is nekem lett igazam, és hatalmas nyereséget könyvelhettem el írja Soros György, mint egyik bizonyítékát annak, hogy a válság nem feltétlenül dönt mindenkit romba. Ez azonban csak a gazdasági folyamatokban megnyilvánuló válságra igaz, az erkölcsi válságot, a tisztességtelen vállalkozói magatartásból fakadó csődöt nem oldja meg a stratégiai gondolkodás általam preferált módszere. A vállalatok nem kis hányada gondolja úgy, hogy stratégiára csak a tudósoknak, a hadvezéreknek van szüksége. Gyakran, akik készítenek is stratégiát, azok sem aszerint vezetik a céget. Sok az ösztönös, spontán lépés a cégirányításban, jóval több, mint a tudatos előkészítettséggel majd eredménykövetéssel történő vezetés. A dolog különösen jellemző a kis- és közepes vállalatokra. A sikert az adott vállalkozástól független, spontán piaci elmozdulás, a kudarcot ugyanez okozza. A jelenlegi gazdasági válság igen jó példa arra, hogy milyen sok céget ért villámcsapásként 2009 elején a megrendelések visszaesése, és milyen sokan nem tudták, mi zajlik körülöttük. Sok cég az előző, évet minden korábbinál nagyobb eredményt realizálva zárta, még az utolsó negyedévben is indítottak hitelből finanszírozott kapacitást bővítő beruházásokat. Vakmerőség? Tudatlanság? Tájékozatlanság? Megérne egy vizsgálatot ennek kiderítése! Valamivel tervszerűbben működnek azok a vállalkozások, amelyek készítenek ugyan stratégiát, de inkább csak azért, mert stratégiának lennie kell. Viszont a vállalat irányítá sából továbbra is hiányzik a stratégiai szemlélet. Az ilyen vállalkozásoknál általában a stratégiáról majd még egyszer, akkor esik szó, amikor valamilyen fórumon be kell számolni a megvalósulásáról, és új stratégiát kell alkotni. Ilyenkor az összes adott időszakban elvégzett feladat a stratégiához kapcsolódik valamilyen magyarázó rendszer segítségével, viszont a stratégia mentén végzett tevékenységek szinergikus hatása által létrehozott eredmények hiánya megmutatja a stratégiai cselekvés hiányát. Schumpeter, a kreatív rombolás elméletének megalkotója szerint a gazdasági növekedés és üzleti fejlődés mozgatói a hosszú távú felelős döntések meghozatala, a jövőben való gondolkodás, a hosszú távú fejlődési modell megléte. Sok vállalat előtt viszont nem lebeg más cél, mint hogy rövid távon maximalizálja bevételeit, pénzügyi teljesítményét. Rossz minőségű, olcsó áruval vagy szolgáltatással rövid távon ugyan növelhető az üzleti bevétel, hosszabb távon viszont ezzel a társaság kockázatokat vállal, kizsákmányolja a jövőbeni lehetőségeit. Hasonlóképpen rövid távú megközelítést jelent a pénzügyi, számviteli modellnek nevezett eljárás, mely szerint a kiadások visszafogásával operálva a vállalkozás feléli a gazdasági értékek teremtéséhez szükséges képességeit és adottságait. Nem ritka az olyan eset, amikor pusztán az egyszerű pénzügyi eredmények motiválják a tulajdonosokat, pedig ahol a menedzsment folyamatosan a pénzügyi teljesítmény nyomása alatt él, nincs növekedés, csak valamilyen kétes értékű, rövid távú teljesítmény mutatható ki. Amikor a be fektetés mielőbbi, mindenáron való megtérülése a cél, mindig tetten érhető a társaság tulajdonosának, vezetésének rövid távú szemlélete. Ezzel szemben ma már egyre elterjedtebb az a nézet, hogy a vállalat eredményeit a pénzügyi mutatók mellett a nem pénzügyi mutatókkal is meg kell jeleníteni. Ezt igénylik a befektetők, erre halad az üzleti világ fejlettebb része, erről szól a közgazdasági szakirodalom. Az igény abban nyilvánul meg, hogy a cégek nyújtsa nak több információt a terveikről, lehetőségeikről, a bizonytalansági, kockázati tényezőkről, a hosszú távon értéket teremtő folyamatokkal kapcsolatos nem pénzügyi mutatókról. (Lásd R. S. Kaplan D. P. Norton: im. 46. o.) Ahol a hangsúlyt a minőségre, a vevői elégedettségre, az átfutási időkre, a munkavállalók képességének fejlesztésére, motiválására helyezik, ott inkább az a felfogás elfogadott, hogy a működésnek kell alapvetően rugalmasnak és fejlődőképesnek lennie, ez szükségszerűen eredményezi a pénzügyi mutatók, eredmények javulását. Ebben a kérdésben azonban már sokszor nem számít a vállalkozás mé rete, a tulajdonos kiléte, nincs különbség ezen változók mentén: csak a rosszul irányított és a jól irányított vállalatok között van igazi különbség, amit igazol a piac és ezen keresztül a pénzügyi eredmények is. A vállalatok sokasága működik úgy, hogy a múltra, a tényre és kizárólag arra figyel, miért nem teljesült a terv sok száz mutatójából az a néhány, gyakran akár csekély gazdasági jelentőségű mutató. Ilyenformán tehát azt érté kelik ki, hogy az aktuális teljesítmény összhangban van-e az éves tervben megjelölt, rövid távú, operatív célokkal. Az értekezleteken felülvizsgálják a havi és negyedéves pénz ügyi és termelési adatokat, és sor kerül a rövid távú taktikai eredmények és folyamatok megvitatására. Lényegében egyáltalán nem szentelnek időt arra, hogy vajon a vállalati stratégia végrehajtása a várakozásnak megfelelően halad-e, hogy a verseny, a piaci és technológiai környezet még mindig konzisztens-e a stratégiai tervvel, hogy a stratégiai célkitűzések eléréséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezik-e a szervezet. (Kaplan Norton im o.) Ismerünk olyan cégeket, amelyek évekig is elgazdálkodnak úgy, hogy a stratégiai célkitűzések eléréséhez szükséges forrásokat nem tervezik be az operatív tervbe, viszont várják a hozzá kötődő eredményjavulást. Mindennek az oka, hogy a rövid távú személet hatja át az ilyen vállalkozásokat irányítók gondolkodását. Az eredmények elmaradását gyakran követi vezetőcsere az elégedetlen tulajdonos részéről. A gyakori vezetőváltás azért rendkívül ártalmas, mert az új vezető rendszerint új stratégiát állít elő, ami nagy valószínűséggel az előzővel való szakítást jelenti anélkül, hogy a korábbi tervezési és intézkedési módszereken javítanának. Az olyan stratégiai tényezők, mint a piaci részesedés, a vevői elégedettség, vagy az újonnan bevezetett termékek, illetve az alkalmazottak képessége nem változnak negyedévente, ennek ellenére továbbra is csak a szervezetek havi, negyedéves teljesítményének nyomon követése folyik, és nem a stratégiai céloké. 18 Acélszerkezetek 2009/2. szám

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY

TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY Hunyadi László statikus tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. TÓPARK BERUHÁZÁS ÖSZVÉRSZERKEZETŰ FELÜLJÁRÓ TERVEZÉSE AZ M1 AUTÓPÁLYA FELETT TÓPARK PROJECT COMPOSIT OVERPASS ABOVE THE M1 MOTORWAY A

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél ISOFÓRUM XXIII. NMK Vezetéstudományi Intézet Vezetés és stratégia tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263;

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

A Megyeri híd projekt tapasztalatai

A Megyeri híd projekt tapasztalatai tapasztalatai 2006-2008 Projektmenedzsment szakmai teadélután Windisch László Hídépítő Zrt. TARTALOMJEGYZÉK: Első tétel: - A projekt bemutatása - Tervek tények összevetése röviden - Kivitelező szervezet

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában)

MEGHÍVÓ. A 15. sz. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIÁRA. (Fémszerkezetek az energiagazdálkodás szolgálatában) Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület (MKE) Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) www.konnyuszerk.hu www.magesz.hu Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) www.aluta.hu MEGHÍVÓ A 15. sz. FÉMSZERKEZETI

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban

Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Új vasúti híd érdekességek a nagyvilágban Dr. Dunai László tanszékvezető, egyetemi tanár Bevezetés 1. Kínai óriások 2. Világrekorder ívhíd 3. Észak-Amerika első extradosed hídja 4. Innovatív ívhíd Dél-Koreában

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása

M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása M0 Északi Duna híd pilonépítés geodéziai irányítása Molnár Bence Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME FTVV Kft. Az M0 Északi Duna hídról, melyet Megyeri hídnak neveztek el (1. ábra), az elmúlt

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai I.

Vállalati pénzügyek alapjai I. Vállalatgazdaságtan II. Vállalati pénzügyek alapjai I. Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár Előadó: Vida Adrienn, PhD hallgató 2007. december 10. Tematika Pénzügyi tervezés Pénzügyi tervek

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD

A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Molnár János tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. A GYOMAENDRŐDI HÁRMAS-KÖRÖS-HÍD ÁTÉPÍTÉSE RECONSTRUCTION OF THE HÁRMAS-KÖRÖS BRIDGE AT GYOMAENDRŐD Ez év júniusában adták át a közúti forgalomnak

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 2. Előadás A növekedés problémái A kisvállalkozások nagyon különböznek de mégis ugyanolyanok Különböző karakterű tulajdonosok,

Részletesebben

Construction. Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén

Construction. Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén Construction Egy piacvezetô biztonságával a lapostetô-szigetelés területén Többletérték a tetôn Innováció A beruházók, tervezôk és szigetelési szakkivitelezôk a mûanyag - lemezes szigetelések területén

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Tanácsadás a változások korában A készpénz az úr! Fekete Miklós 2009. március 12.

Tanácsadás a változások korában A készpénz az úr! Fekete Miklós 2009. március 12. Tanácsadás a változások korában A készpénz az úr! Fekete Miklós 2009. március 12. Joe Bamford A JCB alapítója: Őszintén szólva nem kívánom a gyors fellendülést. Azt szeretném, hogy ez az egész addig tartson,

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK ÁRTÉRI SZAKASZ HOSSZA 2,5 km JELENLEGI ÁLLAPOT KEDVEZŐTLEN ALTALAJVISZONYOK 6-10 m MAGAS TÖLTÉS FOLYAMATOSAN SÜLLYED AZ ÁTFOLYÁST 4 DB MŰTÁRGY BIZTOSÍTJA:

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Ki tud többet klaszterül?

Ki tud többet klaszterül? Ki tud többet klaszterül? Lenkey Péter (fejlesztési igazgató, ) Quo vadis Technopolis Konferencia Klaszter workshop Miskolc, 2008.10.15. Egy nyelvet beszélünk? Nyelvvizsga bizonyítvány, de milyen nyelven?

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben