HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)"

Átírás

1 2009 VI. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) (fotó: Kovács Rezső) A tartalomból: Mederhíd úsztatások A válság, a stratégiai gondolkodás és a stratégiai előrehaladás mérése Vasúti hidak gyártása német előírások alapján Acél trapézlemezes nyírt fal szeizmikus viselkedése Új Linde-létesítmény Kazincbarcikán M3 autópálya Keleti főcsatorna-hídja A felsőfokú oktatás és az értelmiségképzés kapcsolatrendszerének dilemmái

2 Linde hegesztési eszközök Új termékek a Linde hegesztési eszköz palettáján 15%-os bevezető akció június 30-ig, illetve a készlet erejéig A Linde hegesztési eszközök tervezésének középpontjában a maximális biztonság, az optimális teljesítmény és a kiegyensúlyozott megbízhatóság áll. Minden nyomásszabályozó, pisztoly, kézi és gépi tartozék egyedülálló 5 éves jótállási kondíciókkal hosszútávon biztosítja az Ön hatékony munkáját. A gyártásnál a legmagasabb minőségi követelményeket vettük figyelembe, a termékpaletta tartalmaz nyomásszabályozókat, vágópisztolyokat, hegesztő készleteket, lángvisszacsapás gátlókat, egyéb kiegészítő szerelvényeket és eszközöket. Linde Gáz Magyarország Zrt. Alkalmazástechnikai Központ,1097 Budapest, Illatos út 9-11., Telefon:1/ , Fax: 1/

3 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRŐL ÉS A KÖZGYŰLÉSRŐL A MAGÉSZ elnöksége március 3-án rendkívüli elnökségi ülést tartott, majd március 17-én a BIS Hungary Kft.-nél megtartotta az első negyedévi rendes elnökségi ülését. Az ülést Markó Péter elnök vezette. Az elnök a MAGÉSZ közgyűl közgyűlését április 8-ára hívta össze, ahol elfogadásra került az elnökség beszámolója, az elmúlt év pénzügyi beszámolója és mérlege, valamint az idei költségvetés, a tagdíj mértéke és a munkaterv. A köz gyűlésen adtuk át Az Év Acélszerkezete Nívódíjat és a Diploma díjat. A köz gyűlés egyéb kérdéseket is tárgyalt. I. TÁJÉKOZTATÓ AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSEKRŐL A március 3-i rendkívüli elnökségi ülés Nívódíj A Nívódíjszabályzatot többszöri meg vitatás után az elnökség a 12/2008 (06.18.) határozatával módosította. Ennek értelmében a pályá zónak a pályamunkát az elnökség részére vetített előadásban is be kell mutatnia. Az elnökség ezt követően dönt a díj odaítéléséről. Pályázati felhívásunkra 1 pálya mű érkezett: ISD Dunaferr Duna újvá rosi Hengermű Technológiai-rekonstrukciós munkái címmel, melyet a KÉSZ Kft. nyújtott be. A prezentációt követően az elnökség úgy határozott, hogy AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ kitüntetettje 2009-ben a KÉSZ Kft. le gyen a fenti pályázat alapján. (Markó Péter elnök mint érintett nem vett részt a döntésben.) Diplomadíj A pályázati kiírásban megjelölt határidőig ( ) 4 darab diplomadíj-pályázat érkezett be. Megyeri Mária: Meglévő vasúti híd ellenőrzése BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerk. Tan szék. Bagó Zoltán: Technológiai acélszerkezet tervezése szeizmikus hatásra BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tan szék. Nagy Anna: CET Közraktárak acél- üveg burkolati szerkezetének tervezése BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerk. Tan szék. Vadai Zsolt: Élményfürdő lefedésének megtervezése BME Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tan szék. Az elnökség szakértők véleményének kikérését és a pályázatok részletes tanulmányozását követően úgy döntött, hogy két első díjat ad ki. A díjazottak: Megyeri Mária diplomamunkája és Nagy Anna diploma munkája. A 2009 márius 17-i rendes elnökségi ülés Az ülés 1 5. napirendi pontja a közgyűlésre előterjesztésre kerülő napirendek megvitatása és elfogadása volt. Az egyéb napirendi pontok keretében az alábbi témák kerültek megtárgyalásra: Alelnökválasztás Az elnökség egyhangú szavazással Aszman Ferencet (BIS Hungary Kft. ügyvezető igazgató) választotta meg alelnöknek a korábbi alelnök távozása miatt megüresedett tisztségviselői helyre. Statisztikai jelentés értékelése Tagvállalataink egy része, ismételt felkérésre sem küldte meg az adatokat, így az összesítést nem tudjuk elvégezni. Tiszteletbeli tagság adományozása: Tiszteletbeli taggá választható az a személy, aki szakmai tevékenységével, vagy a Szövetség külföldi, illetve hazai kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagság adományozását bármely tag kezdeményezheti, a cím adományozásáról a közgyűlés dönt. (Kivonat az Alapszabályból.) Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy január 1-i kezdettel, dr. Domanovszky Sándort tiszte letbeli taggá válassza. Az elő terjesztést az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. Szövetségi hírek Association News Konferencia Rendezvény Conference Event Jelentős mederhíd úsztatások Magyarországon Significant Bridge Swimming-in Works in Hungary A válság, a stratégiai gondolkodás és a stratégiai előrehaladás mérése The Crisis, the Strategical Thinking and the Measurement of the Strategical Develop A vasút egy más világ Vasúti hidak gyártása német előírások alapján nemzetközi kitekintéssel The railway is an other world Production of Rail Bridges on German Directions with international looking out Ferihegy T2 SkyCourt acélszerkezet kiviteli tervezése Ferihegy T2 SkyCourt steel structure construction planning Új Linde-létesítmény Kazincbarcikán New Linde-plant in Kazincbarcika M3 autópálya Keleti főcsatorna-hídja Avagy a kétszer megtervezett híd esete.. 40 The Story of a Double Designed Bridge M3 Motorway Bridge Across the Eastern Main Canal A felsőfokú oktatás és az értelmiségképzés kapcsolat rendszerének dilemmái Higher Education for the Future, but how? Hengerelt és hegesztett I szelvényű acéloszlopok optimálása tűzvédelemre Optimum design of rolled and welded steel I-section columns for fire safety Gazdaságkor vége End of the Age of Economism Szemelvények Dr. Seregi György naplójából Zsugorkötés cseppfolyós nitrogénnel (2. rész) (Kaltschrumpfen mit flüssigem Stickstoff) (Shrink fitting with liquid nitrogen) Hegesztőrobot-állomások a termelékenység növelésére Autódarugém merevítőlamelláinak robotos hegesztése a PYLON-94 Kft.-nél Robotic welding of mobile crane boom stiffener sheets at PYLON-94 Ltd Új termék a GCE-től ECO SAVER gázmegtakarító Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Acélszerkezetek 2009/2. szám 1

4 Belépés Felvételét kéri az egyéni tagok sorába: Györök Tamás fémszerkezetgyártó gépészmérnök (Dunaújvárosi Főisko la). Munkahelye: Acélépítő Kft. Nagyvenyim. Az elnökség a tagfelvételi kérelmet elfogadta. Kilépések A Pilon Technika 52 Kft március 4-én érkezett levelé ben a MAGÉSZ-tagságát vissza menőlegesen, vel felmondta. Tartozása nincs. (Ezzel együtt Csohány Antal MAGÉSZ tagsága is megszűnt.) A Ganz Híd-, Daru- és Acél szerkezetgyártó Zrt. tagságát tagdíjfizetés elmaradása miatt kizárással megszüntetjük. Amennyiben a cég ellen a felszámolás megindul, kintlévőségünket a felszámolónak bejelentjük. BIS Hungary Kft. tájékoztatása Az elnökséget a vezetők tájékoztatták a cég felépítéséről és működéséről, munkahely-látogatással egy be kötve, me lyért az elnökség ezúton is köszönetét fejezi ki. II. TÁJÉKOZTATÓ A ÁPRILIS 8-I KÖZGYŰLÉSRŐL Az elnökség beszámolója Markó Péter elnök tartotta az elnökség beszámolóját: Tisztelt Tagtársaink, kedves Meghívottak, Hölgyeim és Uraim! Ismételten eltelt egy év az immár tizenegyedik ciklusát eredményes munkával töltő Szövetségünk életéből. Tekintettel arra, hogy a 2008-as év értékelését, a most már hagyománnyá váló decemberi elnökségi üléssel egybekapcsolt, évzáró rendezvényünkön elemeztük, most csak címszavakban emlékeznék meg a tavalyi esztendő Szövetségünket érintő eseményeiről, már csak azért is, mert az idei év első negyedéve eseményei és a még várható gazdasági hatások társa ságaink részére sokkal, de sokkal fontosabbak lesznek, mint a év első háromnegyed évének szép kilátással kecsegtető eredményei. Megállapíthatjuk, hogy Szövetségünk a nehezedő gazdasági körny ezetben is eredményesen gazdál kodva működött. Szolid tagdíj emelésünknek köszönhetően gaz dálkodásunk kiegyensúlyozottá vált. Eredményünk a sikeres könyvszponzori akciónak kö szön hető. Taglétszámunk gyakorlatilag nem változott. Az eltávozottakat pótolták az új belépők. Sajnálatos, és véleményem szerint nem csak Szövetségünk, hanem az egész magyar ipar számára is szomorú esemény, hogy a magyar hídgyártás bölcsője, a GANZ Acélszerkezeti Zrt. több fel számolási indítványnyal fenyegetetten kikerült Szövetségünkből, és a jelenlegi helyzetet ismerve, sajnos az acélszerkezetek gyártói köréből is. Szakmai kiadványunk, az Acél szerkezetek, tartva az elmúlt évek ben elért színvonalát, Közép-Európa legnívósabb szakfolyóira tai közé tartozik. Különösen sokat jelentett, hogy egyetemeink kol lektívái felismerték az opponált cikkek megjelentetésében rejlő lehetőségeket. Kivitele pedig, nyugodtan állíthatom, felveszi a versenyt a legnívósabb európai szak lapokkal is. Ebben a sikerben elévülhetetlen érdemei van nak titkárunknak, Csapó Ferenc nek, kinek munkájáért az elnökség nevében ismételten szeretnék köszönetet mondani. Rendezvényeinket az elfogadott munkaterv szerint tartottuk, így a hagyományoknak megfelelően, elnökségi üléseinket negyedévente egy-egy tagvállalatunk munkájának megismerésével egybekapcsolva, kihelyezetten tartottuk. Így 2007-ben elnökségi ülés volt: az MSC Kft.- nél, az SBS Kft.-nél és új tagvállalatunknál, a Weinberg 93 Kft.-nél, valamint az évzárót az MVAE-nél tartottuk. Szakmai tanulmányutakat rendeztünk, mondhatom kiemelkedő érdek lődés mellett, az ISD Dunaferr, valamint az M0-ás, ma már Megyerinek nevezett új Duna-híd megtekintésére. Tagvállalataink aktivitásának köszön hetően igen színvonalas volt a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesüléssel és az ALUTÁ-val, ősszel, közösen tartott XII. Fémszerkezeti Konferencia is, a könnyűszerkezetes logisztikai csarnokokról. Nagy érdeklődésre tartott számot és igen pozitív visszhangja volt az őszi Tűzvédelmi Szimpóziumunknak is. Nem kis részben az egyetemeken dolgozó tagjaink munkájának köszönhetően, idén rendkívül színvonalas pályamunkák érkeztek a Szövetségünk által meghirdetett Diplomadíj pályázatra. Ennek el ismeréseként, harmadízben, két első díj kiadását szavazta meg elnökségünk. Sajnálatos, hogy főiskoláinkból idén egyetlenegy szakdolgozati pályázat sem érkezett. Az eredményeken túl nem szabad elhallgatni munkánk gyengeségeit sem: Folyamatos tagtoborzó akciók ellenére sem sikerült taglétszámunk lényeges emelése. Jelen pillanatban 21 tagvállalatunk, 27 egyéni tagunk, 3 tiszteletbeli és 7 pártoló tagunk van. Nem hallgathatom el a tagvállalatok csekély érdeklődését a évi Nívódíjpályázatunk iránt. Ennek persze az is lehet az oka, hogy a szép első félévi eredményeket a pályázat írásának idején már elhomályosította a gazdasági válságot kísérő vihar. Szervezeti életünk egyéb kérdéseiben a közgyűlés további napirendi pontjaiban adunk részletes tájékoztatást. Szeretném azonban kihasználni az alkalmat, hogy néhány szóval elemezzem a tavalyi/idei év gazdasági folyamatait: Nem vitás, a évben 2007-tel összevetve szeptemberig folytatódott szakterületünkön a felívelés. Sajnálatos módon a sokkszerűen beköszöntött gazdasági válság iparágunkat nyugodtan mondhatom majdnem letörölte a nemzetgazdasági palettáról. Csak néhány gondolat: tragikus helyzetbe kerültek azok a döntően kis- és középméretű vállalatok, akik a korábbi növekvő piaci igényekre alapozva és nem felelőtlenül!, bankhitelből vagy lízinggel támogatva, szép fej - lesztésekbe fogtak. A piacok és első sorban az exportpiacok eltű né se nem mentesíti őket a banki kö telezettségek teljesítésétől. a betonacél kereskedelmi ára a tavaly júliusi 800 Euro/t-ás szintről mára 280 Euro/t-ra zuhant. Márpedig, Domanovszky Sándor barátunk legnagyobb bánatára, az általunk gyártott szerkezetek felállításához mindig szükségesek a betonszerkezetek. Ezekből a számokból levonható az építőipari piac helyzete. 2 Acélszerkezetek 2009/2. szám

5 Statisztikailag az egy évvel ezelőttihez képest 16%-kal kisebb volt az idei építőipari teljesítmény, de a február havi már 25%-kal maradt el az egy évvel ezelőttihez képest, és a szerződésállomány 80%-kal csökkent az előző évhez képest! A csarnokszerkezetek egy-két vasbeton csarnok kivételével eltűntek, mert a korábban megszokott hitelkonstrukciók megszűntek. Az acélipari rekonstrukciók és beruházások az acélpiac és elsősorban az autógyártás összeomlása miatt leálltak. Az energetikai beruházások a gázellátás bizonytalansága, ill. a szeneseknél a CO ² -kvóták körüli kereskedelmi csatározások miatt visszafogottak. Üdítő kivétel a gönyűi EON-beruházás. A petrolkémiai beruházások állnak, mert nincs a termékekre felvevő piac. Az olajipari cégek beruházási kerete az alacsony olajár miatt erősen megcsappant. Az állami infrastrukturális beru házások az államháztartás szegénysége miatt vagy be sem indulnak, vagy visszafogásra kerülnek. A bankok kivonulása a termelési szfé rából a forgóeszköz-finanszírozás megszüntetésével csak tovább növelte a fizetési késedelmeket, és még jobban sújtja, megkockáztatom, a létüket fenyegeti a korábban is tőkeszegény kisvállalkozásoknak. Ezek, tisztelt kollégáim, sajnos tények. A cégek egyetlen taktikája csak az lehet, ha olyan kicsire húzzák össze magukat, ami még biztosíthatja a gazdaság fellendülésekor a jövőjüket. Hogy ez mikor történik meg, azt sajnos megjósolni sem tudom. Az tény, hogy ez még nem a közeljövőben lesz, hiszen tervezőirodáink is manapság megbízások híján csak tengeneklen genek. Márpedig az ő munkájuk nélkül a gyártók sem számíthatnak a közeljövőben megbízásokra. AZ ÉV ACÉLSZERKEZETE NÍVÓDÍJ átadása AZ ÉV ACÉL SZER KEZETE NÍVÓDÍJ kitüntetettje 2009-ben a KÉSZ Kft., az ISD Dunaferr Du naújvárosi Hen germű tech nológiai-rekonstruk ciós mun kái címmel benyújtott pá lyázata alapján. A közgyűlés részt vevőinek Pelcz József műszaki ve ze tő (BIS Hungary Kft.) méltatta a pályaművet. A pályázat értékelése és méltatása után a díjat Földi András, a MAGÉSZ el nökségi tagja adta át Pintyőke Marcell marketing- és kommuni kációs igazgatónak (KÉSZ Holding Zrt.). ACÉLSZERKEZETI DIPLOMADÍJ átadása A beérkezett pályaművek közül az elnökség az első helyre érté kel te: Megyeri Mária: Meglévő vasúti híd ellenőrzése és Nagy An na: CET Közraktárak acél üveg burkolati szerkezetének ter ve zése című diplomamunkáját (BME). A díjat a MAGÉSZ elnöke adta át, egyben köszönetet mondott a töb bi pályázónak is az értékes pálya művekért. Pintyőke Marcell (KÉSZ Holding Zrt.) átveszi a díjat A évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása A MAGÉSZ évi gazdálkodását az elnökség megvitatta és azt a közgyűlés elé terjesztésre meg fe le lő nek ítélte. Az egyszerűsített mér leget és a gazdálkodásról szóló beszámolót minden jelenlevőnek átadtuk. Ebben az összes bevételünket és az összes kiadásunkat részleteztük. A közgyűlés a pénzügyi beszámolót és a mérleget az alábbi összegekkel egyhangúlag elfogadta: mérleg főösszege EFt mérleg szerinti eredmény EFt A évi munkaterv jóváhagyása Az elnökség a március 18-i ülésén áttekintette a december 3- i elnökségi ülésen megfogal mazott ajánlásokból elkészített, évi munkatervtervezetet. Kisebb javításokkal és időpont-módosításokkal a dokumentumot a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte. A munkatervet a tagok megkapták. A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a MAGÉSZ évi munkatervét. Tisztelt Hallgatóság! Elnökségünk fenti kis összefoglalóval kívánta Önöket tájékoztatni a 2008-ban végzett munkánkról, és egyben felkérni a szakmát, hogy ebben a kritikus időszakban még jobban fogjunk össze, segítsük egymást szakmailag is, hogy jövőre is hasonló körben értékelhessük munkánkat. Köszönöm figyelmüket. Nagy Anna átveszi a Diplomadíjat Acélszerkezetek 2009/2. szám 3

6 A évi tagdíj megállapítása Tagdíjfizetési rendszerünk jónak bizonyult. A mértékén 2008-ban változtattunk és jelenleg is ez van érvényben. Az elnökség azt javasolja és terjeszti a közgyűlés elé, hogy tagdíjváltoztatás ne legyen. Ennek megfelelően tartalmazza a kiosztott melléklet az idei tagdíjakat. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagdíj összegére tett javaslatot, mely szerint a tagdíj az előző év mértékével megegyezik. Tagvállalatoknak az előző év nettó árbevételének függvényében: 500 MFt alatt 165 EFt MFt között 220 EFt MFt között 385 EFt MFt között 440 EFt 4000 MFt felett 550 EFt a tagdíj mértéke. egyéni tagoknak: nyugdíjasoknak: pártoló tagoknak: Ft/év Ft/év Ft/év. Az év közben be- illetve kilépők idő arányosan fizessék a tagdíjat. A első félévi tagdíj befizetése: április 30-ig, míg a második félévi befizetés július 31- ig történjen meg. A évi költségvetés elfogadása A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a MAGÉSZ évi költségvetését, EFt bevételi és EFt kiadási összeggel. Tiszteletbeli tagság adományozása Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy január 1-i kezdettel, dr. Domanovszky Sándort tisz teletbeli taggá válassza. A köz gyűlés egyhangú szavazással dr. Domanovsz ky Sándort a MAGÉSZ tiszteletbeli tagjává választotta január 1-től. BEJELENTÉSEK Tagunk lett: Györök Tamás, fémszerkezetgyártó gépészmérnök, Megyeri Mária és Nagy Anna diplomadíjasok. Kilépés: Bejelentette kilépését és ezzel a MAGÉSZ-tagsága megszűnt: PILON TECHNIKA 52 Kft jén, OLAJTERV Zrt jén, OSTORHÁZI Kft. (pártoló tag) jén. Kizárás Az elnökség úgy döntött a március 18-i ülésén, hogy a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet-gyártó Zrt.-t kizárja a MAGÉSZ tagjai sorából, mivel tagdíjfizetési kötelezettségének év óta nem tett eleget, és ez zel 1050 EFt fizetési kötelezettséget halmozott fel. Amennyiben a felszámolás elkezdődik, igényünket bejelentjük. Személyi változások A PILON TECHNIKA 52 Kft. kilépésével Csohány Antal alelnök tag sága is megszűnt. Az elnökség a i ülésén Aszman Ferencet (a BIS Hungary Kft. ügy vezető igazgatóját) választotta meg alelnöknek. Az elnök ségben megüresedett helyet az elő ző közgyűlés által megválasztott elnöksé gi póttag Tarány Gábor (DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója) tölti be. A KONFERENCIÁRÓL KÉPEKBEN Markó Péter megnyitja a konferenciát Földi András és Markó Péter, a konferencia elnökei (jobbról) Dr. Menyhárt Ferenc rektorhelyettes (Tomori Pál Főiskola); Dr. Kadocsa László rektorhelyettes (Dunaújvárosi Főiskola); Dr. Csapó Ferenc titkár (MAGÉSZ) A konferencia résztvevői 4 Acélszerkezetek 2009/2. szám

7 KONFERENCIA RENDEZVÉNY CONFERENCE EVENT Idén jubileumi évfordulóhoz érkeztünk. Tizedik alkalommal került meg rendezésre május elején, hazai és külföldi szakemberek részvételével az Acélfeldolgozási és Acélépítészeti Konferencia, amely az acélfeldol go zással, acélszerkezettervezéssel, -gyár tással, acélépítészettel és az eh hez kapcsolódó témakörökkel fog lalkozik. Így kezdődik a konferencia kiadvány előszava május 5 6-án a MAGÉSZ nagy sikerrel rendezte meg a X. ACÉL FEL DOLGOZÁSI ÉS ACÉLÉPÍTÉSI KON FE RENCIÁT Dunaújvárosban. A Duna újvárosi Főiskola most elkészült, mo dern konferenciaterme ideális helyszín és méltó hely volt egy ilyen rangos rendezvény lebonyolításához. A rendkívüli érdeklődés világossá tette számunkra, hogy nem a rendezők köre korábban ezeket a konferenciákat a DUNAFERR-el közösen rendeztük jelenti egy konferencia sikerét, ha nem elsősorban a meghirdetett elő adások témái és nem utolsósorban maguk az előadók, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki az igen nívós előadásokért. Kutatás fejlesztés innováció Dr. Kadocsa László rektorhelyettes (Dunaújvárosi Főiskola) Acélgyártás napjainkban Marczis Gáborné Dr., a műszaki tudomá nyok kandidátusa (MVAE Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, igazgató) Metallurgiai és hengerléstechnológiai eszközök az acélok tulajdonságainak biztosítására, javítására A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK: Dunaferr Hideg henger mű rekonstrukció, acélszerkezeti és technológiai munkái Pelcz József műszaki vezető (BIS Hungary Kft.) Pintyőke Marcell marketing és kommunikációs igazgató (KÉSZ Kft.) A Megyeri híd próbaterhelése Dr. Dunai László egyetemi tanár (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék) Szakmai előadások és bemutató a mérés technikai, a pneumatikai, az alkatrészek tesztelési és a hőkezelési laboratóriumokban Előadók: laborvezetők (Dunaújvárosi Főiskola) Dr. Horváth Ákos (DUNAFERR főtanácsos; ny. főtechnológus, min. bizt. főmérnök) Dr. Szabó Zoltán (DUNAFERR főtanácsos; ny. főmetallurgus) Technológiai acélszerkezetek tervezése fejlett CAD rendszerekkel Herbay András statikus tervező (KÉSZ Kft.) Pillanatképek egy zsilipkapu gyártásáról Deák László műszaki igazgató (MCE Kft.) A hegesztett hidak építésének kezdetei és fejlődése Dr. Domanovszky Sándor (Széchenyi-díjas építőmérnök, nemzetközi hegesztőmérnök, IWE) Az Északi vasúti Dunahíd rekonstrukciója Solymossy Imre műszaki igazgató (MSc Kft.) Három híd három szerelési technológia. Érdekes megoldások a 15 éves Pont-TERV legújabb munkáiból Fornai Csaba Mátyássy László Pálossy Miklós (Pont-TERV Zrt.) Akkreditációs kérelmünket a Magyar Mérnöki Kamara befogadta. A szakmai program pontértékét a kamara 3 pontban határozta meg. Ez a magas pontszám is bizonyítja a konferencia kiemelkedő színvonalának elismertségét. A konferencia előadásait reprezentatív Előadásgyűjteményben je - len tettük meg, melyet minden résztvevő kézhez kapott, ezért je len tudósításunkban nem kívánunk a részletekről bővebb információt közölni. A nagyszerű előadások azonban felkeltették a sajtó érdeklődését, melyek írásaiból a következő számban adunk tájékoztatást. Acélszerkezetek 2009/2. szám 5

8 Kovács Rezső Hídépítő Speciál Kft. JELENTŐS MEDERHÍD ÚSZTATÁSOK MAGYARORSZÁGON (avagy Rövid összefoglaló és emlékeztető ) SIGNIFICANT BRIDGE SWIMMING-IN WORKS IN HUNGARY (or Short Summary and Reminder ) A magyarországi hídépítési gyakorlatban között mint ahogy világviszonylatban is tendenciaként jelentkezett egyre több folyami híd építésénél került alkalmazásra a nagy méretekben és tömegben történő hídbeúsztatás, a hídúsztatások és vízi szállítások valamely változata. A magyarországi Tiszán és a Duna folyamon eddig 10 esetben történt új, jelentős vízi szállítás, be úsztatási technológiával tervezett és végrehajtott hídépítés. Az úsztatásokat a HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL KFT., a kapcsolódó szerelési feladatok többségét a GANZ ACÉLSZERKEZET (Ganzacél) Zrt. illetve a KÖZGÉP Zrt. végezte. A hidak eddig végrehajtott mozgatásait elsősorban a folyóra merőlegesen kiépített pályán való behúzás, az ugyanilyen módon két emelőállványos bárkára történő húzás és teherátvétel, majd a vízi szállítás, helyszíni beúsztatás jellemzi. A vízi szállítások 3 és 140 km es távolságok közöttiek voltak (pl. Cigánd, Esztergom, ill. Szekszárd, M0 Északi Duna-híd, Északi vasúti Duna-híd) a többi esetben helyszíni úsztatásról vagy beforgatásról volt szó. Both in Hungary and on a world scale, between 1994 and 2008 appeared as a tendency also in the Hungarian bridge building practice the swimming-in of huge and heavy bridges as well as the transport of bridges by swimming-in, as a special transport form, or their variations. Until now, on the Hungarian rivers Tisza and Danube has been planned and carried out in 10 cases significant and new water transports, or bridge building projects by the use of the swimming-in technology. Most of these swimming-in works were carried out by the HÍDÉPÍTŐ SPECIÁL KFT, the greater part of the assembling was performed by the GANZ ACÉL- SZERKEZET (Ganzacél) Zrt. and by the KÖZGÉP Zrt. The manoeuvres of the bridges, carried out until now, were characterized mainly by pulling-in on a track, perpendicular to the river, followed by the pulling on a barge having two hoisting jacks, by the load transfer, by the transport on the river and by the swimming-in at the site. The transport distances on the river amounted to between 3 and 140 km (e.g. Cigánd, Esztergom, Szekszárd, Northern Danube Bridge of the Motorway M0, Northern Railway Bridge), in the other cases on-site swimming- and turning-in works were carried out. 6 Acélszerkezetek 2009/2. szám

9 AZ EDDIGI ÚSZTATÁSOKRÓL 1994 POLGÁR CIGÁND (Tisza folyó) (kiúsztatás, vízi szállítás, beúsztatás) 2 darab 106 m-es, kb. 430 tonna tömegű hídrész elbontása, bárkára emelése Polgáron, 120 km-en történő vízi szállítása a Tisza folyón felfelé. A vízi szállítás közben áthajózás a tiszalöki zsilipen és a tokaji vasúti és közúti hidak alatt TAKSONYI SOROKSÁRI DUNAÁGI-HÍD (a hídszerkezet tengelyirányú behúzása) A rácsos szerkezetű, régi acélhíd egy részben történő hídtengely irányú kihúzása, ill. az új híd tengelyirányú behúzása a bárkán elhelyezett fix nehézállvánnyal. 4. ábra: Tengelyirányban kell elindulni 5. ábra: Tengelyben is kell maradni KVASSAY SOROKSÁRI DUNAÁGI-HÍD (tengelyirányú betolás, úszó állvánnyal) 1. ábra: Átzsilipelés Tiszalökön A két új hídrész úsztatási műveletei egy 80 m-es bárkán elhelyezett, fix nehézállvány segítségével történtek, több ütemben TISZAUGI TISZA-HÍD (tengelyirányú húzás) Hídtengely irányú behúzás volt, a parton megépített teljes szerkezetet illetően, két ütemben. Első hídrész 9 úsztatási ütem, második hídrész 1 úsztatási ütem. Max. reakció az úsztató bárkán: kb. 460 tonna. 2. ábra: A hidakat vízbe is kellett süllyeszteni 6. ábra: Már nem sok van hátra 3. ábra: A helyszíni beúsztatás A cigándi építési helyszínen a két hídrész beúsztatása ill. hídtengely irányú kihúzása, elhelyezése az elkészített pilléreken. Az első magyarországi, de máig is igen jelentős műszaki teljesítménynek tekintett hídúsztatás volt. A teljes leemelési, vízi szállítási és beemelési munkálatok beleértve mindkét szállított hídnyílást március július hónapok között zajlottak le. 7. ábra: A bárka merüléséből szintén Acélszerkezetek 2009/2. szám 7

10 ESZTERGOMI-PÁRKÁNYI (SZLOVÁKIA) MÁRIA VALÉRIA DUNA-HÍD (a rácsos acélszerkezetű híd össze - szerelése bárkán, 3 km vízi szállítás a Dunán folyásirányban lefelé, majd beúsztatás és elhelyezés a mederpillérekre) Három igen látványos és sikeres hídbeúsztatás volt, melynél teljes hídnyílások kerültek elhelyezésre a bárkákon elhelyezett hidraulikus emelőállvány segítségével. A látványt tekintve is lenyűgöző volt. A III. nyílás kb. 520 tonna, a IV. nyílás kb. 610 tonna, az V. nyílás kb. 520 tonna tömegű volt. Az I. sz. északi hídrész november 28-án, a II. déli hídrész december 17-én került a helyére, (2 darab teljes híd lett beúsztatva). A hidak tömege egyenként 1050 tonna/db, hossza 257 m volt, a helyszíni beúsztatás a két hidat tekintve 2,5 hónap alatt történt. 11. ábra: Persze télen is dolgoztunk 2002 SZEKSZÁRDI DUNA-HÍD (hídrészek előszerelése Budapest Csepelen m hosszú egységekké, az 5 darab hídrész 139 km-es vízi szállítása a Dunán lefelé, majd a mederhídrészek helyszíni beúsztatása) 8. ábra: A teljes hídnyílás egy bárkán! A helyszínre úsztatás során igazán szokatlan módszer került végrehajtásra. A teljes szállítmányokkal két közbenső Duna-híd alatti áthajózás volt szükséges, a közbenső megállásokkal és fordulásokkal. A hajózási műveletek hibátlanul előkészített végrehajtások voltak. 9. ábra: És beúsztatva a helyére M3 AUTÓPÁLYA OSZLÁRI TISZA-HÍD (2 darab teljes hídrész partra merőleges összeszerelése, kiúsztatás bárkákkal a Tiszára, majd két emelőállványos bárkával, 60 m mozgatással hídtengelybe úsztatás) 12. ábra: Na mi ez? Csurma! 10. ábra: A látvány sem utolsó 13. ábra: Záróelem Szekszárdon 8 Acélszerkezetek 2009/2. szám

11 2006 DUNAÚJVÁROSI DUNA-HÍD A 307,9 m fesztávú, 41 m széles és kb. 50 m magas kosárfül ívhíd 8650 tonna tömegű volt, mely egyben (!!) került beúsztatásra. A mederhíd a bal parton kiépített szerelőtéren került összeépítésre. Félig víz felett, félig a parton, majd úsztatóöblök alákotrásával, 8 darab nagy hordképességű bárka és fix állványzatok segítségével történt a teher átvétele a parti állványzatról. A beúsztatási művelet az úsztatóöblökből való kiúsztatás ból, 90 fokos befordításból, majd a hídtengellyel párhuza mos állapotba hozásból és a hídtengelybe való manőverezésből állt, végül a hídteher elhelyezésre került a mederpilléreken. A parti teherfelvételt és a végleges hídtengelyben a mederpillérekre való elhelyezést komplex számítógépes vezérlő rendszer segítette. A Dunaújvárosi Duna-híd tömege gyakorlatilag annyi volt, mint az addigi összes hídbeúsztatás együttes tömege!! A híd és a szükséges állvány együttes tömege (összesen kb tonna) alapján elmondható, hogy a teherátvétel, az öblökből való kiúsztatás, a befordítás és a tényleges hídtengelybe úsztatás és mederpillérekre helyezés minden bizonnyal a jelenkori magyarországi hídépítési szakma kimagaslóan legnagyobb kihívása és teljesítménye volt. A bárkacsoportokat az úsztatóöblökben való teherátvétel és az úsztatási műveletek során minden időjárási körül ményre felkészülve kellett biztosítani. A folyamon világrekordot jelentő úsztatott hídtömeg, az esetleges szél hatása, a Duna adott napokban tanúsított víz járása és vízsebessége minősült a legkomolyabb kocká zati elemnek, a kapcsolatos feladatokat ezen körülmények egész biztosan kiemelték a korábbi rutinszerű úsztatások sorából. 14. ábra: Az indulás nehezén már túl vagyunk! 15. ábra: A fordítás sem volt egyszerű Acélszerkezetek 2009/2. szám 9

12 16. ábra: Már meg is szelidítettük!...gondoltam 18. ábra: Holnap folytatjuk! 17. ábra Hát nem gyönyörű? 2007 M0 AUTÓÚT ÉSZAKI DUNA-HÍD, SZENTENDREI DUNAÁG-HÍD (6 darab hídrész előszerelése Csepelen, 20 km vízi szállítás folyásiránnyal szemben a budapesti hidak alatt, majd a 6 darab hídrész helyszíni beúsztatása) A Szentendrei Dunaág-híd acél felszerkezetének helyszínre szállítása és beemelése a mederpillérekre. Az egyes hídrészek tonna körüli tömegűek, m hosszúak voltak. A feladat ez esetben a Budapest Csepeli szerelőtelepen a Duna folyásirányára merőlegesen kitolt szerkezet 2 darab TS 40-es bárkára való teherátvétele, vízi szállítása folyás iránnyal szemben és a helyszíni pilléreken való elhelyezése volt. Az érdekességet az jelentette, hogy a 40 m hosszú bárkákkal a hídterhet két hidraulikus emelőállvány segítségével átvéve a budapesti összes híd alatt át kellett hajózni. Az áthajózás ez esetben úgy történt, hogy a 40 m-es bárkák a folyásirányra merőlegesen, vagyis keresztben úsztak felfelé, mivel a híd így hosszában átfért a hidak alatti nyílásokban. 20. ábra: A helyszínen, nyugalomban 19. ábra: Az első híd, meghajózni nehéz volt! 10 Acélszerkezetek 2009/2. szám

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám

www.magesz.hu Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 3. szám 2008 V. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az Északi vasúti híd utolsó egységét 2008. augusztus 30-án a Hídépítő Speciál Kft., két

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II.

Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. 2012 IX. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Épül az M0 Hárosi Duna-híd II. Fotó: Dr. Domanovszky Sándor; 2012.01.23. A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association 2006 I. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Association Ipari acélszerkezetek szerelése Fotó: Pelcz József Kivitelezô: tagvállalatunk, a R&M TS Kemon Kft.

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association CLOOS robot A TARTALOMBÓL: Gyártás, automatizálás robotokkal Szimpózium www.magesz.hu

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségdíjak tapasztalatai Sződi Sándor A Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj tapasztalatai Németh Zoltán

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségdíjak tapasztalatai Sződi Sándor A Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj tapasztalatai Németh Zoltán TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Minőségdíjak tapasztalatai Sződi Sándor A Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj tapasztalatai Németh Zoltán Az EFQM-modell társadalmi jelentősége

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám

XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév. XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Kollár József PR vezető Kiadja

Részletesebben

Horváth Miklós. Waberer s Csepelen. Hungarokombi utakon 14. oldal. Koperi Kikötõ. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 12.

Horváth Miklós. Waberer s Csepelen. Hungarokombi utakon 14. oldal. Koperi Kikötõ. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 12. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER Waberer s Csepelen 12. oldal Hungarokombi utakon 14. oldal Koperi Kikötõ 36. oldal Horváth Miklós 142. szám Ára:

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Hírlevél 2012. Kaptam a tagságtól, és tudtam hatni rájuk! Dolgos hétköznapokat mindenkinek! Új elnököt választott az elnökség október 10-én

Hírlevél 2012. Kaptam a tagságtól, és tudtam hatni rájuk! Dolgos hétköznapokat mindenkinek! Új elnököt választott az elnökség október 10-én Hírlevél 2012. december XIII. évfolyam 2. szám Dolgos hétköznapokat mindenkinek! Ismét új évhez érkezünk. A 2012-es évrõl igazán semmi rendkívülit nem lehet elmondani, hasonlóan küzdelmes volt, mint az

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Készítette: Gazdálkodástudományi Kar Vezetés-szervezés

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Dr. Bozzay Erika. Kelenföld Depo. DeltaSped sztori 31. oldal. Úttörõ DHL 150. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 28.

Dr. Bozzay Erika. Kelenföld Depo. DeltaSped sztori 31. oldal. Úttörõ DHL 150. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 28. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2007. JÚNIUS 150. Kelenföld Depo 28. oldal DeltaSped sztori 31. oldal Úttörõ DHL 32. oldal Dr. Bozzay Erika 150. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2010. szeptember 23-i üléséről Tehetséggondozás Az NJSZT tehetséggondozási programjáról és az elmúlt időszak diákversenyeinek

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV 2007. május VI. évfolyam FÕMTERV A francia mondás úgy véli, hogy elmenni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én inkább azt hiszem, hogy valahová megérkezni az igazi halál. Hiszen, ha az ember megérkezett,

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Lépések... A környezeti válság felismerése és ismereteink elmélyülése

Lépések... A környezeti válság felismerése és ismereteink elmélyülése 16. évf. 4. szám (50) 2011. tél Tartalom: Emberi tényező: Dr. Kerekes Sándor 2. oldal JóLétKérdések XVI. KÖVET Konferencia 4. oldal A Winter-modell 40 éve 6. oldal KÖVET-hírek 8. oldal 2010 legjobb környezetvédelmi

Részletesebben