A globalizáció és regionalizáció integráló és kirekesztő folyamatai a Közép-Dunántúlon. A KDR lakosságának vallási, felekezeti jellemzői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A globalizáció és regionalizáció integráló és kirekesztő folyamatai a Közép-Dunántúlon. A KDR lakosságának vallási, felekezeti jellemzői"

Átírás

1 A globalizáció és regionalizáció integráló és kirekesztő folyamatai a Közép-Dunántúlon A Közép-Dunántúli Régió térségének identitásviszonyait és folyamatait három tényező, a posztnacionális etnikai megújulás, a globális migrációs folyamatok helyi hatásai és az euroatlanti regionális integráció összetevői határozzák meg. Közép-Európa politikai térképének átalakulása a rendszerváltást követően Magyarország, és így a KDR régió identitásviszonyait is átalakította. Az átalakulásra kihatással voltak a szlovák államiság létrejötte, a német egyesítés és a német külpolitika közép-európai célkitűzései, azok megjelenése a tartományi politikák szintjén, az Európa Tanács, a NATO, az Európai Unió regionális célkitűzései. Az Európa Tanács számos határozata foglalkozott a kisebbségi kérdésekkel, amelyek tárgyában Magyarország rendkívül aktív kezdeményező. A globalizáció és regionalizáció folyamatait a transznacionalizáció (makro-regionális közösségekhez NATO, EU, egyéb szervezetekhez való tartozás, a migrációs folyamatok, a diszpóra közösségek aktivizálódása), a lokális,vallási, helyi etnikai, nyelvi közösségek megújulása jelenti. A Közép-Dunántúl térségében a transznacionalizáció párhuzamosan haladt a lokális identifikáció erősödésével és számos mutató támasztja alá a régió nemzetközi integrálódását. A KDR lakosságának vallási, felekezeti jellemzői A vallásos megújulás folyamatai Magyarországon a rendszerváltást követően számos vonatkozásban mérhetővé váltak. A vallásosság megerősödése mérhető az egyházi iskolák számának megjelenésében és megerősödésében, a vallásos egyesületek számának és tagjainak növekedésében. A folyamatok eredménye a 2001.évi népszámlálás során a vallásosság kinyilvánításában is látható, hiszen a fél évszázadnyi ateista időszakot követően a vallásos megújulás részben politikai folyamatok eredménye, részben a korábbi identitások fölerősödése. A Közép-Dunántúl a nyugat-magyarországi és észak-magyarországi régiót követően a harmadik legvallásosabb régió Magyarországon. A vallásosság közel nyolcvan százalékos.1 1 Népszámlálás Vallás, felekezet.. KSH, Budapest,

2 Arányaiban a Közép-Dunántúl a Nyugat-Dunántúl után a leginkább római katolikus megye, és ugyancsak a Nyugat-Dunántúl után itt a legkisebb a reformátusok aránya. 2 A nem-európai vallások esetében Budapesten 4 ezrelék az arány, míg a Közép-Dunántúlon és a Dél-Alföldön nem éri el az 1 ezreléket a nem-európai és egyéb alternatív vallások arány, míg a többi megyében 1 ezrelék. A Közép-Dunántúlon a két legfontosabb felekezet mellett jelentős még az evangélikusok és egyéb keresztények aránya Népszámlálás Vallás, felekezet.. KSH, Budapest, Népszámlálás Vallás, felekezet.. KSH, Budapest,

3 A Közép-Dunántúlon belül a legvallásossab és leginkább katolikus Veszprém megye, a legkevésbé vallásos Komárom-Esztergom, és legtöbb református vallású Fejér megyében található. A KDR etnikai közösségeinek alapvető jellemzői A KDR térségébe tartozó megyék és települések az ország nemzetközi integráltságában mindig is fontos szerepet töltöttek be. A régió egyes településein meghatározó arányú etnikai kisebbségek éltek, amelyek jelenléte ma is formálja a régió számos települése arculatát. A kisebbségek száma és aránya és önkormányzati képviselete a KDR térségében A 20. század nemzetközi folyamatai erőteljesen átalakították az ország etnikai kisebbségi térképét, és így a KDR kisebbségeinek száma is átalakult. Jelenleg kisebbségi lakos él a régióban és 179 kisebbségi önkormányzat működik.4 4 KSH KSH

4 A KDR a Nyugat-Dunántúli Régió után a legkisebb etnikai kisebbségi lakossággal bír, és ennek megfelelően arányos a kisebbségi önkormányzatok száma is. A régióban a legtöbb kisebbség Komárom-Esztergom megyében él (10870), amelyek főként német, szlovák lakosok. Ugyanakkor a kisebbségi önkormányzatok száma Veszprémben a legmagasabb, ami az aprófalvas településszerkezet következménye. A régió kisebbségek lakta településein is létrejöttek az önkormányzatok, azaz 54 településen cigány, 78 településen német, 12 településen szlovák önkormányzatok. Mindez arra utal, hogy a régió településeiből mintegy 130 érintett valamilyen kisebbségi ügyben. A kisebbségeknek a civil szervezetei eltérőek. A NEKH honlapján a régióban15 német civil szervezet működik. Szlovákot nem találtunk.5 A cigányság az egyetlen olyan kisebbség, amelynek nem csupán kulturális és hagyományőrző, hanem politikai szervezetei is működnek. A Közép_Dunántúl régió nemzeti és etnikai közösségeinek összehasonlító demográfiai jellemzői A KDR demográfiai jellemzői részletesen bemutatottak, ugyanakkor célszerű áttekinteni a nemzeti és etnikai közösségek életciklusát. Az alábbi táblázat jól érzékelteti a régió közösségeinek korfáját. A KDR kisebbségei közül a szlovák és a német jelentősen elöregedtek, míg a cigány lakosság esetében döbbenetesen alacsony a 60 éven felüliek aránya. 5 NEKH

5 A régióban a gyermekek számát tekintve a legveszélyeztetettebb kisebbség a német, az idősek számát tekintve pedig a szlovák. Amennyiben a lakosság korfáját megvizsgáljuk, úgy a magyar lakosságé a viszonylag legegészségesebb, veszélyeztetett a német, az olasz és a cigány lakosság is. Ez utóbbi csoport veszélyeztetettségét az adja, hogy a lakosság mindössze 4,45 %-a éri el a hatvan éves kort.6 Amennyiben a demográfiai adatok vonatkozásában az eltartandó generációk számát vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a szlovák és a német lakosság körében szinte eléri az 50et az idősek száma, figyelmeztetően alacsony ugyanakkor a cigányok esetében. (Magyarországon nincs adat a kisebbségek várható élettartamára, csakúgy mint egészségügyi és szociális állapotára, az igazságügyi jellemzőkre a KSH rendszeres kimutatásaiban.). 6 Népszámlálás A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai. KSH, Budapest, 2004.cigány 442.; német 490.;szlovák 550., magyar 586.

6 A 100 gyermekkorúra jutó öregkorúak aránya szinte kimutathatatlan a cigány lakosság esetében, a szlovákok adatai Fejérben (4000) és Veszprémben (1000) értelmezhetetlenek.azonban jól látszik a német és szlovák lakosság veszélyeztetettsége a generációsor alapján.7 A cigány lakosság esetében sem biztosított a régióban a lakosság természetes növekedése, hiszen amennyiben egy pár egy gyermeket nevel, akkor is alacsony a növekedési ráta, ami a felnőttek korai halálozásával fölerősödik. A német és szlovák lakosság esetében a kisebbségek 1-2 generáció esetében eltűnhetnek, amennyiben nem történik valamilyen más forrású növekedés. A veszélyeztetett lakosság sorában ott a magyar is, hiszen 4 felnőtt lakosra esik egy gyermek. Az etnikai közösségek veszélyeztetettsége mellett meg kell említenünk azt a tényt is, hogy az etnikai közösségek létszámának alakulása a 20.században sajátos dinamikát mutat a két világháború eseményei és politikai következményei miatt ben nem-magyar 7 Népszámlálás A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai. KSH, Budapest, 2004.cigány 437.; német 491.;szlovák 551., magyar 587.

7 lakos (7,1 %), 1949-ben (1,4%), 1960-ban (1,8 %), 1990-ben (1,5 %), 2001-ben fő (6,15). A kilencvenes években megnövekedett létszám köszönhető a kisebbségek lélekszáma növekedésének (cigány lakosság), a kisebbségek önbevallása nyugodt körülményeinek. A nemzeti és etnikai közösségek összehasonlító iskoláztatási mutatói a Közép-Dunántúlon A régióban eltérő a lakosság kisebbségi csoportjainak iskolázottsága. Addig, amíg a magyar, német, szlovák lakosság körében 1 % alatti (0,1 német, 0,4 magyar, 0,8 szlovák) azon lakosok száma, akik 10 éves korúkig nem végeztek el egyetlen általános iskolai osztályt sem, addig a cigány fiatalok esetében 6,5 %.8 A 15 év felettiek közül a 8 osztályt elvégzettek nem érik el a 90 %-ot, és rendkívül alacsony az arány a cigány lakosság esetében. A középfokú végzettségűek aránya a cigány lakosság esetében már kimutatható (!), a legképzettebb a németajkú, ezt követi a szlovák, és harmadik helyen áll a magyar lakosság. A fentiek alapján a közel 1000 cigány lakosra kb 14 fő diplomás esik, és 43 fő az középfokú végzettséget szerzett lakosok aránya, szemben a 156 magyar, a 149 német, a 104 szlovák diplomással, illetve a 399 magyar, 422 német és 343 magyar középfokú végzettségűvel. Ugyanakkor Magyarországon a XX. század kisebbségellenes politikai kurzusai miatt jelentős az asszimilált lakosság aránya, amelynek végzettségi mutatói ismeretlenek. Az Európai Unió a tagállamokat kötelezte a megfelelő statisztikák kialakítására, várhatóan a magyar statisztikai rendszer is átalakul és lehetővé teszi a megfelelő társadalmi folyamatok elemzését. Az alábbi táblázatok alapján jól látható, hogy a KDR esetében a felsőfokú iskolarendszer szűk keretrendszere mennyire kihat a kisebbségek helyzetére is. A cigány lakosság esélyei a középfokú érettségire leginkább a Közép-Magyarország régióban biztosítottak. 8 Népszámlálás A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai. KSH, Budapest, 2004.cigány 451.; német 499.;szlovák 559., magyar 595.

8 A felsőfokú képzettség megszerzése a magyar lakosság esetében kiegyenlítetten alacsony a nem-központi régiókban, míg az etnikai kisebbségek esetében jóval változatosabb a kép. A nemzeti és etnikai közösségek foglalkoztatása a KDR térségében A lakosság eltérő csoportjai életciklusbeli eltéréseik alapján is más és más helyzetűek. A legmagasabb a német lakosság foglalkoztatása, és csupán a lakosság egy hatoda foglalkoztatott a cigányság esetében. Különösen magas az eltartottak száma a cigány és szlovák lakosság között. Az inaktív lakosság (Gyes, nyugdíj) aránya a legalacsonyabb a szlovákoknál, ahol az idős lakosság magas aránya a nyugdíjasok nagyszámát indokolná. A legkisebb az eltartottak száma a német lakosság esetében. Ugyanakkor a roma lakosság körében az inaktívak alacsony száma az idős lakosság hiányát mutatja.

9 Amennyiben a nemzeti-etnikai közösségek foglalkoztatásában a régiók közötti eltéréseket és hasonlóságokat vizsgáljuk, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy az az általános trendekhez hasonló.9 A diagram jól mutatja, hogy a cigány lakosság foglalkoztatása a régiókban jelentősen eltér egymástól: a KDR esetében a 9,58 %-os munkanélküliség az ÉMR 13,4 %-hoz viszonyítva jelentős különbség. Nagyon magas az inaktív cigány lakosság száma a Dél-Dunántúli régióban Népszámlálás A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai. KSH, Budapest, 2004.cigány 452.; német 500.;szlovák 560., magyar Népszámlálás A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai. KSH, Budapest, 2004.cigány 452.; német 500.;szlovák 560., magyar 596.

10 A német lakosság esetében a munkanélküliség az országos adat alatti, míg az ÉMR és az ÉAR esetében jóval meghaladja azt. A foglalkoztatottság a három fejlett régióban 40 % feletti, a legmagasabb az inaktívak aránya a KDR esetében, míg az eltartottaké a legkevesebb. A szlovák lakosság csoportjában a KDR jellemzője, hogy viszonylag alacsony a foglalkoztatottság, szinte nincs munkanélküliség (1,9%), és a legmagasabb a régiók közül az inaktívak aránya. A magyar lakosság vonatkozásában a KDR összességében a három fejlett térség jellemzőit mutatja, míg a fejletlenebb négy régióban nagyobb arányú a munkanélküliség, magasabb az eltartottak és az inaktívak aránya. A KMR és a DDR 34 %-os foglalkoztatása mellett, az ÉAR és a DAR 30 % körüli foglalkoztatottsága a magyar lakosság esetében is elmaradott állapotokat tükröz. A KDR és a nemzetközi migráció A nemzetközi migráció a globális áramlatok egyik legfőbb folyamata. A migráció hazánkat sem kerüli el, a főbb trendjei a régió vonatkozásában a következők. A migráció mértéke a Közép-Dunántúlon Halmai Gábor kutatásai szerint 1998-ban Fejér megyében 50 %, Komárom Esztergom megyében 38 %, Veszprém megyében 30 % volt azon települések aránya ahol külföldi élt. Ebből Fejér megye települései 30 %-án élt visszatelepült magyar, 15 %-n más külföldi.

11 Komárom-Esztergomban 35 % a hazateleült magyarokat érintő település, 20 % az egyéb külföldit. Veszprémben 20 % az egyéb külföldi, 18 % a hazatelepült magyar lakosokat számláló települések aránya. Az országban Bács, Csongrád, Pest, Szabolcs és Hajdú Bihar megye települései azok, ahol a külföldiek aránya meghaladja az 50 %-ot, Fejér megye a négy legtöbb hazatelepülőt befogadók között van. Békés, Pest megye után Fejért jelöli meg, ahol a legtöbb illegális munkás található ( a települések 15 %-a), míg Komárom-Esztergom és Veszprém a legkisebbek között van (1 %).Komárom a vendégmunkások magas arányával (15 %), Veszprém a hiányukkal jellemzett (nincs 1 %),Fejér esetében 12 %-ra teszi a vendégmunkások arányát. Fejérben és Veszprémben a települési önkormányzatok alig 10 %-a érzékelte gondként a külföldiek jelenlétét Komárom 30, Győr 35, Somogy 42 %-ával szemben. Ugyanakkor Fejér, Győr és Somogy megye településeinek 30% vallotta úgy, hogy nincs gond a betelepülőkkel, és átlagosan % vallotta előnyösnek betelpülésüket. Ezzel szemben a cigányokat befogadni nem akaró települések aránya közel 60 % Komárom megyében, 50 feletti Fejérben, és 40 körüli Veszprémben, Hajdú esetében meghaladja a 70 %ot, Pest megyében közel 60 %, Tolna Komárom-Esztergomhoz hasonlóan magas.a legtoleránsabbak Baranya (23 %) és Szabolcs (31%) megyék.11 Magyarország az OECD statisztikák szerint a 2,9 %-os bevándorlási arányával a 6. az OECD tagországok között, míg a szomszédos Ausztria, Németország az USA-t is meghaladó arányt mutat. A fenti mutatók ellenére Magyarországot az EU a veszélyes országok között tartja nyilván, mivel fő az illegálisan belépők száma évente, az embercsempészet során elfogott személyek száma, az országból évente kitoloncoltak nagyságrendje főnyi az évi menekültként való belépő, és mintegy főre teszik az illegális külföldi munkavállalók számát, akik többnyire a határon túli Magyarok közül kerülnek ki. Az OECD statisztikák szerint Magyarországon 2687 afrikai (19,2) ebből 517 észak-afrikai, ázsiai (33,7), ebből 4002 kínai, 733 latin-amerikai, 3199 észak-amerikai, 367 karibi, 298 óceániai, európai uniós, egyéb európai él Sík Endre: Külföldiek Magyarországon és a velük kapcsolatos nézetek a helyi önkormányzatokban.sisák Gábor (szerk.):nemzeti és Etnikai kisebbségek Magyarországon a 20.század végén. Osiris, MTA OECD

12 A KDR térsége a fenti diagramm alapján azon régiók közé tartozik, ahol viszonylag alacsony a külföldiek száma. Azonban a Dunántúl régiói közül itt él a legtöbb külföldi. A régiókban a bevándorlók aránya eltérően oszlik meg, ám megállapítható, hogy a KMR után az alföldi régiók a legfőbb bevándorlási célpontok. A KDR magas aránya egyértelműen a bevándorlók munkalehetőségei által meghatározottak, míg az ÉMR alacsony adatai a régió gazdasági problémáira utalnak Demográfiai évkönyv KSH oldal

13 A kivándorlók száma és aránya utalhat visszatérésre, ám arra is, hogy a bevándoroltak átmeneti állomáshelynek tekintették az országot és más uniós tagállamba léptek tovább, illetve a nemzetközi tanácsadók és multinacionális cégek menedzsereinek mozgása is szóba jöhet, a diákok mellett. A statisztikai adatok alapján nem a KDR és a NYDR azok a régiók, ahol a bevándorlók (főként ukrán és román állampolgárok) leginkább honosítani kívánják magukat.14 Az OECD statisztikái is a 2001.évi népszámlálásra épülnek, azonban azzal szemben a régiókban a bevándorlók aránya nem éri el a 2 % -ot. 15 Az EU- tagállamokból való bevándorlás aránya a KMR esetében az egyik legalacsonyabb, Az legmagasabb a régiók közül a román állampolgárságúak bevándorlása a Közép-Dunántúlon. országok adatait összevetve, megállapítható, hogy Belgiumot kivéve az uniós tagállamokból bevándorlók trendje normális, ott magasabb, ahol a éves évek spanyol -olasz -görög vendégmunkásai megnövelik a létszámot. A NYDR és a DDR esetében viszont nagyon magas az uniós polgárok aránya.16 Az OECD 2005-ös statisztikái alapján mintegy az EU tagállamokból Magyarországon tartózkodó állampolgárok száma. Megyei, regionális kimutatást a statisztikák nem tartalmaznak szlovák, német, 3716 osztrák, 2685 lengyel, 2494 cseh,1738 francia, 1228 görög, 1186 brit állampolgár mellett a többi tagországból származók aránya nem éri el az 1000 fős létszámot.17 Az EU tagországokban élő magyar állampolgárok száma fő. 14 Demográfiai évkönyv KSH oldal Demográfiai évkönyv KSH oldal 16 Demográfiai évkönyv KSH oldal 17 Európai parlamenti választások. Budapest,

14 A bevándorlás regionális megoszlása a magyar kisebbségek bevándorlási folyamatai mentén alakul, ugyanakkor jól látható az északi régiók alacsonyabb érintettsége.18 A migráció és a foglalkoztatás kapcsolata A globális migrációs folyamatok jellemzői között a munkavállalási (brain drain, alacsony képzettségű, vállalkozói, menedzseri), az etnikai, a vallási, a menekültek, a nemzetközi emberkereskedelem folyamatai a legjellemzőbbek. A hazai foglalkoztatás regionális eltérései jelentősek, emellett kiemelkedik az oktatási szolgáltatások rendszere, mint migrációs célkitűzés. Az aktívcélokat megfogalmazók aránya régiónként változó. A bevándorlók között az aktív (munkavállalás, egyéb jövedelemszerző tevékenység, tanulás) személyek aránya az észak-nyugati régiókban magas, annak ellenére, hogy a déli és az alföldi régiók esetében a tanulmányi céllal érkezők a három vidéki nagy egyetemi központ által vonzottak.19 A KDR bevándorlási jellemzője tehát a bevándorlók viszonylag magas aktivitása, azon belül is a munkavállalási célzatú betelepedés Demográfiai évkönyv KSH oldal Demográfiai évkönyv KSH oldal

15 A régión belüli adatok azonban arra utalna, hogy az aktív tevékenység szempontjából Komárom-Esztergom megye vezet, beleértve a régión belüli tanulási arányokat is ( 169,89,81 fő 2003-ban). A bevándorlás, mint cél összességében a legmagasabb Fejér megyében, míg az eltérő célok ellenére is viszonylag alacsony Komárom-Esztergom megyében. Az egyes migráns csoportok abszolút számát tekintve azonban az is kirajzolódik, hogy az EU polgárok többsége a KMR-ben telepedett le, egyenlő a NYDR és a DDR esetében, míg az ÉMR és KDR esetében hasonlóak az arányok. A Közép-Dunántúl a KMR és Dél-Alföld után a legjelentősebb romániai és a legvonzóbb a KMR után az egykori jugoszláviai, a lengyel és a szlovák betelepülőknek. Számottevő a régió az amerikai állampolgárok arányát tekintve is.20 A bevándorló lakosság iskolázottsága A bevándorlók iskolázottságára nincsenek kimutatások régiónkénti adatokra bontva, azonban adiagrammból jól látszik, hogy a lakosság iskolázottsági szintje magasabb a magyar átlagnál, magasabb a régió magyar lakosságánál. A bevándorló lakosság nem változtat a kisebbségi közösségek arányán és helyzetén.a bevándorlók mellett említést kell tenni a magyar lakosság minrációjáról is, ám ezen adatok sem lebontottak régiónként. 20 Demográfiai évkönyv KSH oldal

16 Az eltérő közösségek értékeit áttekintve megállapíthatjuk, hogy Magyarországon erőteljes a diplomás lakosság migrációja a fejlett országokba, ami a határon túli magyarság folyamait is jellemzi. Ennek köszönhető a határon túli magyar lakosságból a diplomások markáns beáramlása. 21 A bevándorló közösségek életciklusának dinamikája régiónként eltérő. A bevándorlók vonatkozásában a legtöbb a gyermek az Észak-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon, a legkevesebb Közép-magyarországon és a Közép-Dunántúlon. 22 Ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon, az Észak-Alföldön a Közép-Dunántúlon a felnőtt lakosság arányain belül magas az öregkorúak aránya. A gyermekkorúakra eső időskorúak aránya a közép-magyarországi, a közép-dunántúli és a dél-alföldi régióban a legalacsonyabb Demográfiai évkönyv KSH oldal

17 A gyermek-, öreg-,felnőttkorúak dinamikája a lakosság különböző csoportjaiban KDR magyar bevándorló Öreg/gyermek cigány Öreg/felnőtt német szlovák Gyermek/felnőtt Amennyiben a KDR lakosságának egészét vizsgájuk a Közép-Dunántúlon, akkor megállapíthatjuk, hogy az öregedés minden csoportra illetve közösségre jellemző. Ebben a térségben (Magyarországon sem) nincs olyan etnikai közösség, amely természetes szaporodásra képes. A 2004.évi magyar állampolgársági törvényről szóló népszavazás eredményei a KDR esetében A választási térkép alapján kiemelkedett Budapest (49,12), Győr-Moson-Sopron ( 41,58) és Pest (40,33)megye, közepes a részvétel Veszprém, Komárom-Esztergom ( 38,48-38,23), Vas,Baranya, Zala, Fejér,és Baranya ( 37,68-36,19), Somogy, Tolna, Nógrád, Heves ( % körül) esetében, és rendkívül alacsony Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Bács-Kiskun megyékben.

18 Az igen szavazatok nem érték el az 50 %-ot Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Baranya, Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala esetében az 50 %-ot, azaz a szavazók többsége az állampolgárság ellen szavazott. Különösen magas Komárom-Esztergomban a nem-re leadott szavazatok aránya. A szavazópolgárok arányában adott igenek száma a következő megoszlást mutatja: 20 % feletti: Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas, Zala, Veszprém esetében, % közötti Fejér, Baranya, Somogy, Tolna, Komárom-Esztergom, Nógrád megyékben, 13-16% közötti Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Hajdú-Bihar, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. Sajátos az elutasítások aránya: a budapesti 4,24, a pest megyei 2,27-os elutasítás mellett a lakosság a legtöbb megyében mindössze 0,5-1 %-ban vetette el a határon túli magyarok állampolgárságának megadását. A KDR régió esetében Veszprém a nyugati-régiókhoz hasonlóan, a régió másik két megyéje az országos átlagnak megfelelően adta le igenlő voksát. A nem szavazatok számában a Közép-Magyarországi Régiót kivéve nem beszélhetünk mérhető etnikai magyarellenségességről. A KDR és az euro-atlanti csatlakozás A Közép-Dunántúli Régió Magyarország kiemelt térsége volt a rendszerváltást megelőző időszakban: számos kulcsfontosságú nagyvállalat, bánya tartozott a térségbe, amely kiemelte a szocialista új városokat, Dunaújvárost, Tatabányát, illetve Székesfehérvárt, amelynek számos üzeme és cége kapcsolódott a KGST illetve a Varsói Szerződés hadimegrendeléseihez. Hasonló volt az agrárágazat helyzete is, hiszen Bábolna, Martonvásár állami gazdaságai az egész KGST piac részére állítottak elő termékeket ( broyler csirke,

19 vetőmag, stb.). A rendszerváltás ezért más térségektől eltérően nem egyszerű politikai rendszerváltást eredményezett, hanem a nemzetközi piacok azonnali összeomlását, a piacgazdaságra való átállás drasztikus sokkhatását. A térség cégeinek, vállalatainak privatizációja nagyon sok esetben nemzetközi privatizációt, működő tőkebefektetést jelentett. A térség lakossága nagyüzemekben dolgozott, és egyértelművé vált, hogy továbbra is a nemzetközi gazdaságba való integráció jelentheti a gazdasági kiemelkedést, annak ellenére, hogy viszonylag korán megindult a vállalkozásfejlesztési tevékenység. A magyar külpolitika által meghirdetett euro-atlanti csatlakozás a régió lakossága számára életfontosságú volt, hiszen a térség lakosságának megélhetése függött a kiegyensúlyozott nyugati kapcsolatrendszertől, a nagyipari, de a turisztikai vonzerőt jelentő hagyományos turisztikai mikrorégiókban is. A régió gazdaságának sikeres rekonstrukciója mellett az euro-atlanti integrációt olyan tényezők is segítették, mint a térség jelentős számú német kisebbségének családi-üzleti kapcsolatainak fölélénkülése, a német befektető tőkéscsoportok jelentős aktivitása (BadenWürtemberg tartományi hitel a közös vállalkozásfejlesztéshez). A fentiek jelentősen befolyásolták a régió lakosságának az euro-atlanti integrációhoz való viszonyát, választási magatartását. A Közép- Dunántúli Régió lakossága és az euroatlanti csatlakozás A régió lakosságának mentális beállítottságát három népszavazás és az európai uniós parlamenti választások alapján vizsgálhatjuk. Az első a NATO-tagságról szóló 1997.évi népszavazás, a második a 2003.évi európai uniós tagságról szóló népszavazás, a harmadik euro-atlanti beállítottságot mutató esemény az európai uniós parlamenti választások voltak. Úgy vélem azonban, hogy a évi státus törvényről szóló népszavazás is fontos a régió lakosságának beállítottságának érzékeltetése szempontjából. 1. Az 1997.évi NATO-tagságról szóló népszavazás a régióban. A régió lakosságának véleményét négy mutató alapján, a részvétel, az igen szavazatok aránya, a támogató és az elutasító szavazatoknak az összlakossághoz ( a teljes szavazati joggal bíró lakossághoz) mért aránya és száma alapján értékelhetjük. A Közép-Dunántúl a NATO tagságról szóló szavazás esetében a magas eredményeket mutató régiók között foglal helyet.

20 A támogató szavazatok aránya esetében is az 50 % körüli részarány jellemzi a választópolgárokhoz viszonyított mutatók alapján. A Közép-Dunántúl esetében az igenek aránya meghaladta az országos adatokat, mindkét arányszám esetén.

21 Az elutasításokat tekintetében a közép-magyarországi lakossági magatartás valamivel az országos átlag alatti. A KDR a fentiek alapján a magas részvétel, a magasabb támogatottságot és az erősebb elutasító magatartást mutató régiók közé tartozik. 23 Részvételi arány megoszlása: 55 % felett: Budapest %: Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Komárom-Esztergom, Baranya, %: Zala, Tolna, Somogy, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, %: Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, SzabolcsSzatmár-Bereg, A csatlakozást támogató szavazatok aránya a választójoggal bíró lakosság körében megyei megoszlás szerint: 50 % felett: Komárom-Esztergom, 45 % felett: Budapest, Győr-Sopron, Vas, Veszprém, % között: Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Zala Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, % között: Pest, Békés, Bács-Kiskun, csongrád, Jász-Nagykun, 35 % alatt:hajdú-bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg Az elutasítások aránya a szavazó a választójoggal bíró lakosság körében megyei megoszlás szerint: 8% felett:budapest, Békés, Jász-Nagykun 7,5-8 % között: Nógrád, Veszprém 7-7,5 % között: Zala, Fejér, Pest, Heves 6,5-7 % között: B_A_Z, Csongrád, Hajdú 6-6,5 % között: Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Baranya, Bács-Kiskun, 6 % alatt: Tolna, Somogy, Szabolcs Amennyiben a régión belüli képet árnyaljuk, úgy Fejér megye inkább a nem-dunántúli észak magyarországihoz hasonló részvételt, Veszprém és a Nyugat-Dunántúl (Veszprém, Vas-GyőrSopron) választási részvételi hajlandóságához hasonló adatokat adott, Komárom- Esztergom megye a kettő határán található. 23 c.

22 Komárom-Esztergom megye az 50 % feletti igen szavazattal az országos szavazatokban első helyen áll, Veszprém megye is inkább NATO tagság párti, míg Fejér a közepesen támogatók közé tartozik. A NATO tagságot elutasítók vonatkozásában viszont Veszprém az erősen elutasítók, Fejér a közepes csoportban, míg legkevésbé Komárom-Esztergom lakossága elutasító a régióban. Összességében a NATO népszavazás a KDR esetében az euro-atlanti integráció erőteljes igenlését és határozottabb elvetését mutatja, ami az ország fejlett térségeinek magatartásához hasonló. A régióból ez az attitűd jellemzi Veszprém megye és részben Komárom-Esztergom megye magatartását. 2. Az európai unióval kapcsolatos magatartás jellemzői a KDR esetében a.) Az uniós csatlakozásról szóló 2003.évi népszavazás eredményei a KDR vonatkozásában A választási részvétel az európai uniós tagság esetében jelentősen magasabb a fejlett régiókban és a KDR mutatói is ezt a magatartást tükrözik. Ugyanakkor e régiókban nem a legmagasabb az igen szavazatok aránya az érvényes szavazatokhoz viszonyítottan. Azonban amennyiben szavazópolgárok számához viszonyítjuk az igen szavazatokat, akkor KözépMagyarország, Nyugat-Magyarország és Dél-Dunántúl 40 % feletti igenjéhez képest a KDR a 40 % alatti támogatást mutató régiókhoz hasonlít, ám inkább közelít a fentebbi csoporthoz. A nem szavazatok esetében a dunántúli régiók esetében magasabb az elutasítottság a fejlett gazdasági mutatós csoport esetében, és érdekes, hogy 7 % feletti a dél-alföldi térség esetében is.

23 Részvételi arány megoszlása: 55 % felett: Budapest %: Győr-Moson-Sopron, Vas, %: Baranya,Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, %: Zala, Tolna, Somogy, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Békés, Csongrád, %:, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, A csatlakozást támogató szavazatok aránya a választójoggal bíró lakosság körében megyei megoszlás szerint: 45 % felett: Budapest, % között: Győr-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom,Fejér, Veszprém, Baranya % között: Pest, Tolna, Zala, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, % között: Somogy, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg Az elutasítások aránya a szavazó a választójoggal bíró lakosság körében megyei megoszlás szerint: 9% felett:budapest, 8 % felett: Pest 7 % felett: Győr-Sopron, Vas, Fejér, Veszprém, Somogy, Tolna, Bács-Kiskun Békés, Jász-Nagykun 6 % felett: Zala, Komárom-Esztergom, Békés, Csongrád, Heves 6 % alatt: Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Az európai uniós tagsággal kapcsolatos népszavazás során a régiót alkotó megyék részvétele egységesebb volt, és itt is kimutatható egy dunántúli szavazási trend. A csatlakozást igenlők ugyancsak a fejlett klasztert jellemzően szavaztak, az elutasítás aránya viszonylag alacsony a régióban Komárom megyében. A 2004.évi európai parlamenti választások

24 A megjelenési arány a KMR és NYMR esetében érte el a 40 %-ot, a KDR és a DDR esetében volt 35 % feletti, míg a nem-dunántúli régiókban 35 % alatti a részvétel. A 2004.évi választások az első olyan választások Magyarországon, ahol más tagállamok választópolgárai is regisztráltathatták magukat. A választási regisztrációk száma rendkívül alacsony, aránylag magas a külföldi választók száma a közép-magyarországi térségben, a KDR és az NYDR, valamint az ÉMR esetében. 829 német, 349 szlovák, 330 lengyel, 94 brit, 69 olasz, 66 francia, 49 osztrák, 36 holland, 26 cseh, 24 svéd, 16 belga, 14 ír, 10 finn, 6 spanyol, 5 portugál, 4 litván, 4 dán, 3 észt, 3 luxemburgi, 2 lett, 1-1 ciprusi és szlovén polgár szavazott Magyarországon.24 Amennyiben megyékre lebontva vizsgáljuk a mutatókat, úgy 45 % felett: Budapest 40 % felett: Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém % között: Pest, Komárom-Esztergom, Fejér, Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Nógrád, Heves, % között: Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 24 Európai parlamenti választások. Budapest,

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben