M elléklet a «Corvina» számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber."

Átírás

1 M elléklet a «Corvina» számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber. Ábrányi Emil. A végrehajtó. L d.: Fővárosi színházak műsora 91. Aho János. Újabb forgácsok. Ld. : Olcsó könyvtár Akadémiai Értesítő füzet. A magyar tud. Akadémia megbízásából szerkeszti Szily Kálmán. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia. Egy-egy füzet 60 f. Alexander Bernát. Emlékbeszéd Domanovszky György felett. L d.: Emlékbeszédek XI. köt. I. Amerikai elbeszélők. Ld. : Magyar könyvtár 247. Archeológiái Értesítő. Uj folyam. XXL kötet 3., 4. szám. A M. tud. Akadémia arch. bizottságának és az Orsz. régészeti s emb. társulatnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. (Lex. 8-r , ) Budapest, M. tud- Akadémia. Egy-egy füzet 2 k. 40 f. Arany János. Buda halála. Ld. : Olcsó könyvtár Anthologia a XIX. század francia lyrájából. Első kötet. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r. XIII, ) Budapest, Franklin-Társulat 3 k. 50 f., vászonkötésben 4 k. 50 f. Artus. Végrehajtó. L d.: Sylvane alatt. Athenaeum olvasótára. X. évf. 1., 2. kötet. (8-r.) Bpest, Athenaeum r.-társ. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k kötet. Beniczkyné-Bajza Lenke. Az első nyom. Regény. 2 kötet. Második kiadás. ( ) Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A Magyar tud. Akadémia megbizásából szerkeszti Pauer Imre dr. X. évf. 3. szám. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia. Egész évre 10 k. Babay Kálmán. Szabó Péter. Ld. : Koszorú 73. Balogh Péter. Rendszeres magyar nyelvtan. Középiskolák III. osztálya számára. (8-r ) Budapest, Singer és Wolfner 1 k. 30 f. Banville. Gringoire. L d.: Fővárosi színházak műsora 45. Bárczy (Sacher) István dr. Közgazdasági ismeretek. Második javított kiadás. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 2 k. 40 f. Barde Eduard. Mártha és Mária. Franciából fordította. Vargha Gyuláné. (8-r ) Bpest, Hornyánszky Viktor. Vászonba kötve 2 k. Barsi László. A Nazarénus. L d.: Koszorú 71. Bartha József dr. A magyar katholikus énekköltészet a XVIII. századig. (A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának felolvasó üléséből 42. száma.) (N. 8-r ) Bpest, Szent-István-Társulat 1 k. Bartóky József dr. A gazdasági munkásügyi törvények, rendeletek, határozatok gyűjteménye. (N. 8-r. VIL, ) Bpest, Grill Károly. 5 k., vászonkötésben 7 k. Bauer Lajos dr. Gyermekgyógyászati diagnosztika. A szöveg közé nyomott számos ábrával. (N. 8-r. IV., 271, XX. 1.) Bpest, Dobrowsky és Franké 5 k. Beniczkyné Bajza Lenke. A gyöngysor. Regény. Második kiadás. (8-r ) Budapest, Singer és Wolfner 1 k. 60 f., díszkötésben 3 k. Hanna. Regény két kötetben. (8-r. 155, ) Budapest, u. o. 3 k., díszkötésben 4 k. 80 f. -- Minden áron. Regény három kötetben. (8-r. 155, 166, ) Bpest, u. o. 4 k. 80 f., díszkötésben 6 k. 40 f. Az első nyom. Ld. : Athenaaeum olvasótára X. évf. 1., 2. BissonA. Az államtitkár úr. Ld. : Fővárosi színházak műsora 6 7. A hipnotizált anyós. L d.: U. o. 43. Hálókocsik ellenőre. L d.: U. o Blumenthal Oszkár. Rejtett arc. L d.: Fővárosi színházak műsora Blumenthal 0. és Kadelburg G. Mozgó fényképek. L d.: U. o. 52. Bogyó Samu és Havas Miksa. Politikai számtan. Táblák a kamatos-kamat, járadék- és életbiztosítási számításokhoz. Második kiadás. (N. 8-r. 351.) Bpest,1902. Lampel Róbert 60 f. Borovszky Samu. Egy alajbég telepítései. L d.: Értekezések a történeti tudományok köréből. XIX. köt. 6. Borsos István. A vízcsepp, a mely megtisztít. L d.: Koszorú 72. Bögösné Kún Anna. Az új ház. L d.: Koszorú 75. Braddon M. E. Honora titka. L d.: Legjobb könyvek. V. évf. 11. Brieux Eugéne. A vörös talár. L d.: Olcsó k/myvtár Bródy Sándor. Hófehérke. Ld. : Magt/ar könyvtár 246. Budapest székesfővárosi szabályrendelet. A burgonyazuzás, illetve a burgonyának a pékek részére való ipari feldolgozása körül észlelt közegészségellenes állapotok megszüntetése tárgyában. (8-r. 5 1.) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. 16 f. Budapest székesfővárosi szabályrendelet. A székesfőváros vízszolgáltatásáról és vízdíjszabály. (8-r ) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. 40 f. Burián János. Latin-magyar szótár. Középiskolák számára. (8-r ) Budapest, Franklin-Társulat. Vászonba kötve 7 k. Cicero M. Tullius. De Imperio Cn. Pompei ad quiritos is pro A. Licinio Archia poéta című beszédje. Magyarázta Köpesdy Sándor. Lényegében változatlan ötödik kiadás. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert 1 k. Címjegyzéke, a budapesti magyar királyi Tudomány-Egyetem könyvtárának. XXV évi gyarapodás. (8-r ) Bpest, Kilián Frigyes utóda bizom. 60 f. Csapodi István dr. és Gerlóczy Zsigmond dr. Egészségtan. A polgári és felsőbb leányiskolák számára. Hetedik kiadás. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert 1 k. 60 f. Csengeri János. Bevezető fejtegetések a Kolozsvári Nemzeti Színház ifjúsági előadásaihoz. Az Országos Tanáregyesület kolozsvári körének megbizásából (8-r. VIL 99 1.) Kolozsvár, Stein János bizom. 80 f. Czikora István. Gömör-Kishont vármegye földrajza. Az elemi iskolák III. osztálya számára. (K. 8-r ) Rimaszombat, Lévai Izsó. Kötve 40 f. Delacour. A persely. L d.: Labiche alatt. Dénes István dr. Késedelmi kamat fokozatos és százalékos illetéktáblázatok. Az összes pénzügyi hatóságok, királyi, megyei- és városi adóhivatalok, más hivatalok, községi elöljáróságok, kir. közjegyzők, ügyvédek, hitelintézetek és magánfelek használatára. (K. 4-r ) Bpest Orsz. közp. községi nyomda r.-t. 2 k., díszkötésben 3 k. Döntvénytár. A felsőbíróságok elvi jelentőségű határozatai. Jegyzetekkel ellátva kiadja a ^Jogtudományi Közlöny* szerkesztősége. Harmadik folyam XIX. kötet. Az egész gyűjtemény 87. kötete. (8-r. XLVIII., ) Bpest, Franklin-Társulat 4 k. Dreisziger Ferenc. Uj magyar ÁBC- és olvasókönyv. (8-r ) Bpest, Szent-István-Társulat 40 f. Vezérkönyv a Szent-István-Társulat új ABC-jéhöz. (8-r ) Bpest, U. o. 1 k. Dumas Sándor. A nők barátja. Ld. : Fővárosi színházak műsora Kean. L d.: U. o. 58. Francillon. Ld. : U. o. 82. Echegaray Jósé. Roberto de Petrosa. Ld. : Fővárosi színházak műsora Szent-e vagy őrült? L d.: U. o Az utcai énekes leány. L d.: U. o. 51. Egyetemes regénytár. XVII. évf. 1., 2., 3. kötet. (8-r.) Bpest, Singer és Wolfner. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k. 1 3 kötet. Ohnet György. Á könnyüvérüek. Regény 3 kötetben. Fordította Zempléni P. Gyula. I. kötet. (143,150, ) Emlékbeszédek. A Magyar tud. Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott. XI. kötet. 1. szám. Szerkeszti a főtitkár. 1. szám. Alexander Bernát. Emlékbeszéd. Domanovszky Endre lev. tag. felett. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia 30 f. Eötvös Károly munkái. V., VI. kötet. (8-r.) Bpest, 1901., Révai Testvérek írod. int. részv.-társ. Egy-egy kötet 4 k., díszes vászonkötésben 6 k. V. kötet. Magyar alakok. (316 1.) VI. kötet. Emlékezések. (342 1.) Erdmann-Jesnitzer Frigyes. A hivatalos feleség. L d.: Fővárosi színházak műsora 2 3. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVII. kötet 9. szám. Kiadja a Magyar tud. Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál. 9. szám. Mahler Ede. Adalékok az Egyptomi nyelvhez. (8-r ) Bpest, M. tud. Akadémia 60 f. Értekezések a történeti tudományok köréből. XIX. kötet 6. szám. Kiadja a Magyar tud. Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Pauer Imre.

2 MAGYAR KÖNYVESZET 6. szám. Borovszky Samu. Egy alajbég telepítései. Adatok az alföld XVII. századi történetéhez. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia 40 f. Faludi Béla. A kettős könyvvezetés elmélete. (Lex. 8-r ) Bpest, Dobrowsky és Franké. 3 k. Faludi Ferenc versei. L d.: Magyar könyvtár 249. Farkas Lajos dr. A római jog a XIX. század végén. (N. 8-r ) Kolozsvár, Stein János bizom. 40 f. Fejér Miklós. Az egyenes adók reformja. (N. 8-r ) Bpest, Athenaeum r.-társ. 1 k. Fényes Mór dr. A zsidó vallástan rövid vázlata- Különös tekintettel az istentiszteletre és az erkölcstanra. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert bizom. 60 f. Finkey Ferenc dr. A magyar büntetőjog tankönyve. (N. 8-r. XVI., ) Bpest, Politzer Zs. és fia 12 k. Földes Béla dr. Közgazdasági értekezések. 1. kötet. (N. 8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. A teljes mü 2 kötet 14 k. Fővárosi színházak műsora , , szám. (K. 8-r.) Bpest, Lampel Róbert. Egy-egy szám 30 f. I. szám. Géczy István. Az ördög mátkája. Népszínmű 3 felvonásban. (70 1.) 2 3. szám. Erdmann-Jesnitzer Frigyes. A hivatalos feleség. Vígjáték 4 felvonásban. Savage regénye után. Fordította Márkus József. (96 1.) 4 5. szám. Ohnet György. A császár ezredest;. Szinmü hat képben. Fordította Fái I. Béla. (88 I.) 6 7. szám. Bisson Alexander. Az államtitkár úr. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. (109 1.) 8 9. szám. Fulda Lajos. A talizmán. Drámai rege. 4 felvonásban. Fordította Makai Emil. (132 1.) 10. szám. Voss Rikárd. Szőke Katalin. Drámai rege. 3 felvonásban. Fordította Makai Emil (78 1.) II. szám. Katona József. Bánk Bán. Dráma 5 szakaszban. (96 1.) 12. szám. Ibsen Henrik. Kisértetek. Szinmü 3 felvonásban. Fordította Rudnyánszky Gyula. (66 1.) szám. Gandillot. A ki kapós patikárius. Bohózat 4 felvonásban. Fordította Heltui Jenő. (96 1.) 15. szám. Ibsen Henrik. John Gábriel Borkman. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Jászai Mari. (81 1.) szám. Sardou. A Benoiton család. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Váradi Antal. (116 1.) 18. szám. Halbe Miksa. Ifjúság. Szerelmi dráma 3 felvonásban. Fordította Szomaházy István. (72 1.) 19. szám. Rovetta Gerolamó. A becstelenek. Dráma 3 felvonásban. Fordította Hegedűs György. (49 1.) szám. Grillparzer Ferenc. Medea. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. (90 1.) szám. Labiche és Delacour. A persely. Bohózat 5 felvonásban. Fordította Góth Sándor. (92 1.) szám. Meilhac H. éshalévy L. Frou-Frou. Szinmü 5 felvonásban. Fordította Fáy I. Béla. (93 1.) 26. szám. Ohnet György. A vasgyáros. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (77 1.) szám. Sardou. Fedora. Dráma 4 felvonásban. Fordította Paulay Ede. (88 1.) szám. Seribe és Legouvé. Lecouvreür Adrienne. Dráma 5 felvonásban. Fordította Csepreghi Lajos. (8(5 1.) 31. szám. Paulton Harry és Paulton E. A. Niobe. Bohózat 3 felvonásban. Fordította Szomáházi István. (54 1.) szám. Sardou. Az agglegények. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. (126 1.) szám. Pailleron Ede. Az egér. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (106 1.) szám. Echegaray Jósé. Roberto de Pedrosa. (El Estigma.) Dráma 3 felvonásban. Fordította dr. Szalui Emil. (92 1.) 38. szám. Gerő Károly. Felhőszakadás. Népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. (73 1.) szám. Blumenthal Oszkár. Rejtett arc. Vígjáték 4 felvonásban. Fordította Adorján Sándor. (99 1.) 41. szám. Langmann Fülöp. Turaser Bertalan. Dráma 3 felvonásban. Fordította Agai Béla. (61 1.) 42. szám. Kazaliczky Antal. A harang. Szinmü 3 felvonásban. (91 1.) 43. szám. Bisson. Hipnotizált anyós. Bohózat 3 felvonásban. Fordította Kövessy A. (70 1.) 44. szám. Kisfaludy Károly. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. (44 1.) 45. szám. Banville. Gríngoire. Szinmü 1 felvonásban. Fordította Csepreghy. (43 1.) 46. szám. Michel és Labiche. Az idegesek. Bohózat I felvonásban. Magyarra átdolgozta Eosvai Hugó. (29 1.) 47. szám. Schönthan és Koppel-Elfeld. Az aranyasszony. Verses vígjáték 3 felvonásban. Magyar szinre átültette Makai Emil. (73 1.) 52. szám. Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusztáv. Mozgó fényképek. Bohózat 3 felvonásban. Magyarosította Heltai Jenő. (76 1.) szám. Ibsen Henrik. A vadkacsa. Szinmü 5 felvonásban. Fordította G-e.ro Attila. (103 1.) 48. szám. Sardou Viktor. Tosca. Dráma 5 felvonásban. Franciából fordította Makó Lajos. (65 1.) szám. Echegaray Jósé. Szent-e vagy őrült? Dráma 3 felvonásban. Spanyolból fordította dr. Szalui Emil. (87 1.) 51. szám. Echegaray Jósé. Az utcai énekes leány. Lirai ötlet egy felvonásban. Spanyolból fordította dr. Szalui Emil. (16 1.) szám. Itj. Dumas Sándor. A nők barátja. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Kürthy Emil. (91 I.) 57. szám. Prém József. Adorján báró. Szinmü 4 felvonásban. (75 1.) 58. szám. ld. Dumas Sándor. Kean. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Hevesi Sándor. (79 1.) szám. Schiller. A haramiák. Szomorujáték 5 felvonásban. Fordította Hevesi Sándor. (100 1.) 61. szám. Sylvane és Artus. Végrehajtó. (La Culotte) Bohózat 3 felvonásban. Fordította Béldi Izor. (77 1.) szám. Prém József. A vándormadár. Szinmü 3 felvonásban. (96 1.) szám. Sudermann II. A becsület. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (87 1.) 66. szám. Hauptmann Gerhart. Henschel fuvaros. Dráma 5 felvonásban. Fordította Molnár Ferenc. (66 1.) szám. Shakespeare. Othelló a velencei mór. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Endrei Zalán. (111 I.) 69. szám. Pékár Gyula. Dodó főhadnagy. Vígjáték 3 felvonásban. (77 1.) 72. szám. Makai Emil. Robinzonok. Vígjáték 1felvonásban. (42 1.) 73. szám. Géczy István. A sárdi ház. Népszínmű 3 felvonásban. (72 1.) Shakespeare. Hamlet dán királyfi. Tragédia 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (124 1.) szám. Shakespeare. Lear király. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (117 1.) 78. szám. Molnár Gyula. Homokzátonyok. Vígjáték 3 felvonásban. (77 1.) 79. szám. Guthi Soma és Hegedűs Gyula. Doktor Szeleburdi. Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. (80 1.) szám. Sardou Viktor. Georgette. Szinmü 4 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. (97 1.) 82. szám. Dumas Sándor. Francillon. Szinmü 3 felvonásban. Fordította Paulay Ede. (79 1.) szám. Shakespeare. A velencei kalmár. Dráma 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (86 I.) szám. Shakespeare. A makrancos hölgy. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (89 1.) szám. Sardou Viktor. A szókimondó asszonyság. (Madame Sans Géné.) Szinmü 3 felvonásban egy előjátékkal. Fordították Fái I. Béla és Műkő Lajos. (97 1.) szám. Bisson I. Hálókocsik ellenőre. Vígjáték 3 felvonásban. Fordította Zempléni P. Gyula. (96 1.) 91. szám. Ábrányi Emil. A végrehajtó. Eredeti vígjáték 1 felvonásban. (44 1.) szám. Makai Emil. Tudós professzor Hatvani. Verses vígjáték három felvonásban, előjátékkal. (125 1.) szám. Shakespeare. Coriolanus. Szomorújáték 5 felvonásban. Fordította Petőfi Sándor. (103 1.) 96. szám. Guthi Soma és Rákosi Viktor. Tartalékos férj. Eredeti bohózat három felvonásban. (79 1.) szám. Somló Sándor. A szombatosok. Történeti szinmü 3 felvonásban. (101 1.) 99. szám. Sudermann Hermann. Morituri. Drámai ciklus. I. Teja. Dráma 1 felvonásban. Fordította Mukai Emil. II. Fricike. Dráma 1 felvonásban. Fordította Fái I. Béla. III. A férfi. Vígjáték 1 felvonásban. Fordította Mukai Emil. (70 I.) 102. szám. 2ivuska Jenő. A beesületbiró. Szomorújáték 4 felvonásban szám. Guthi és Rákosi. A Sasok. Vígjáték 3 felvonásban. (72 1.) Francia elbeszélők tára. L d.: Magyar könyvtár 253 Fulda Lajos. A talizmán. Ld. : Fővárosi színházak műsora 8 9. Gaal Mózes. Komédiás Palkó. Vasárnapi emlékek. Két elbeszélés serdülök számára. Neogrády és Goró képeivel. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 2 k. Magyar hősök és királyok. Ld. : Mesekönyvecske 10.

3 MAGYAR KÖNYVÉSZET Gábor (Gráber) Gyula dr. Tanulmányok a katonai büntető jogból. (8-r ) Bpest, Grill Károly 2 k. Gandillot. A ki kapós patikárius. L d.: Fővárosi színházak műsora Géczy István. Az ördög mátkája. Ld. : Fővárosi színházak mű sora 1- A sárdi ház. L d.: U. o. 73. Geider Béla. A jelzálogos kölcsönügyletek lebonyolítása. Vezérfonál gazdák és háztulajdonosok részére. (8-r ) Bpest, Szerző tulajdona. Grill Károly bizom. 2 k. Gerlóczy Zsigmond. Egészségtan. L d.: Csapodi István alatt. Gerő Károly. Felhőszakadás. L d.: Fővárosi színházak műsora 38. Goldberg Ráfael dr. A zsidók története és irodalma. A tíz törzs számkivetésétől a mai napig. Átdolgozta Büchler Sándor dr. Ötödik átdolgozott kiadás. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 1 k. 40 f. Gorkij Maxim. Csudra Makar. L d.: Magyar könyvtár 252. Göre Gábor (Gárdonyi Géza). Bojgás az világba mög más mindönféle. (K. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 2 k, Díszkötésben 3 k. 60 f. Grátz Mór. A babona. L d.: Koszorú 76. Grillparzer Ferenc. Medea. L d.: Fővárosi színházak műsora Guthi Soma és Hegedűs Gyula. Doktor Szeleburdi. L d.: Fővárosi színházak műsora 79. Guthi Soma és Rákosi Viktor. Tartalékos férj. Ld. : U. o. 96. A Sasok. L d.: U. o Győry Tibor dr. Morbus Hungaricus. Orvostörténelmi tanulmány. (8-r ) Bpest, Kilián Fr. utóda bizom. 2 k. Halbe Miksa. Ifjúság. L d.: Fővárosi színházak műsora 18. Halévy L. Frou-Frou. L d.: Meilhac H. alatt. Hankó Vilmos dr. Hogyan experimentáljunk? Útmutató a Calderoni-féle kis laboratorium eszközeinek használatához. Közel kétszáz érdekesés tanulságos chemiai kísérletnek végrehajtásához. (N. 8-r ) Bpest, Calderoni és Társa 3 k. Harrach József dr. Magyar Árion. II. Vegyeskaru énekek gyűjteménye. Iskolai használatra. Alt. Második kiadás (8-r. IV., ) Bpest, Lampel Róbert 1 k. 30 f. Hasza József. Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye földrajza. A pestmegyei népiskolák III. osztálya számára segédkönyvül. A legújabb miniszteri tanterv szerint. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert. Kötve 60 f. Hauptmann Gerhard. Henschel fuvaros. Ld. : Fővárosi színházak műsora' 66. Havas Miksa. Kamatos kamat táblák. Ld. : Bogyó Samu alatt. Hegedűs Gy. Doktor Szeleburdi. Ld. : Guthi Soma alatt. Helle Kái*oly. Tanulmányok a nemzetközi magánjog köréből. Első rész. (N. 8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 2 k. Heltai Jenő. Gertie és egyéb történetek. L d.: Magyar könyvtár 248. Hensch Árpád. Mezőgazdasági üzemtan. Első kötet. Jószágberendezés és kezeléstan. Második javított és bővített kiadás. (N. 8-r. XIV., ) Magyar-Óvár, Szerző sajátja. Eggenberger-féle könyvk. bizom. Bpesten. Kilián Frigyes utóda bizom. Bpesten. 5 k. Herczegh Jenő. Marion. Költemények. (K. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner bizom. 2 k. Hieronymi Károly. A csatorna-kérdés. Különlenyomat a «Közgazdasági Szemle» évi augusztus havi füzetéből. (N. 8-r. 31 1) Bpest, Kilián Fr. utóda bizom. 1 k. Horváth Cyrill dr. A magyar nemzeti irodalom története. Középiskolák számára. Az új tanterv szerint átdogozott harmadik kiadás, képekkel. (N. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 6 k. 40 f. Hreblay Emil. A baromfi termékek értékesítése. Útmutatás arra, miképen lehet a baromfi tenyésztés összes termékeit piacra való helyes előkészítés által értékesebbé és a szövetkezetek alakításával a jövedelmet nagyobbá és biztossá tenni. (N. 8-r. VII ) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. 2 k. Ibsen Henrik. Kisértetek. Ld. : Fővárosi színházak műsora 12. John Gábriel Borkman. Ld. : U. o. 15. A vadkacsa. L d.: U. o Edvi Illés Károly. Az anyagi büntetőtörvények és a sajtótörvény. Ld. : Magyar törvények Grill-féle kiadása. Irodalomtörténeti közlemények. XI. évf. 3. füzet. Szerkeszti Szilády Áron. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia 3 k. Jámbor Lajos. Illyés a csodatevő próféta, L d.: Koszorú 78. Jézus és a jó gyermek. Oktatókönyv serdülő gyermekek számára. Az esztergomi egyházi főhatóság engedelmével. (24-r ) Bpest, Szent-István-Társulat. Vászonba kötve 1 k. I Jogi compendiumok gyűjteménye. VII., Vlla, Vili. k. (8-r.) Bpest, Politzer Zs. és fia. VII Vlla. kötet. A nemzetgazdaságtan compendiuma. I. Általános nemzetgazdaságtan. II. Nemzetgazdasági politika. 2-ik bővített kiadás. (179 1.) 3 k. Vili. kötet. A pénzügytan (Államgazdaságtan) compendiuma. Második, javított és bővített kiadás. (121 I.) 1 k. 60 f. Jókai Mór. Népvilág. Ld. : Magyar könyvtár 254. Mire megvénülünk. L d.: Szépirodalmi könyvtár. A köszivü ember fiai. L d.: U. o. Asszonyt kisér Istent kisért. L d.: U. o. Erdélyi képek. Ld. : U. o. Jósika Miklós összes művei. Sajtó alá rendezi dr. Badics Ferenc. Kötve A tudós leánya. (1865.) Negyedik kiadás. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 3 k. Jósika Miklós. II. Rákóczi Ferenc. Az ifjúság számára átdolgozta Gaal Mózes. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 3 k. Kadelburg G. Mozgó fényképek. L d.: Blumenthal O. alatt. Káplány Géza. «Én». Költemény prózában. (8-r ) Szeged, Szerző tulajdona (Bpesten Grill K.) 1 k. Katona József. Bánk Bán. Ld. : Fővárosi színházak műsora 11. Kazaliczky Antal. A harang. L d.: Fővárosi színházak műsora 42. Kerekes György. Történelem. Felső kereskedelmi iskolák számára II. kötet. Az új tanterv alapján. Második javított kiadás. (8-r. IV., ) Bpest, Athenaeum r.-társ. 2 k. Kipling Rudyard. A Dsungel könyve. L d.: Magyar könyvtár 251. Kisfaludy Károly. A pártütök. Ld. : Fővárosi színházak műsora 44. Kisfaludy-Társaság évlapjai. Új folyam XXXII (N. 8-r. 176 I.) Bpest, Franklin-Társulat. Kötve 2 k. Ugyanaz. Új folyam XXXIII. kötet (N. 8-r ) Bpest, U. o. Kötve 3 k. Kiss Albert dr. Az elévülés a magyar anyagi magánjogban. Tanulmány, (N. 8-r. VII,, ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 5 k. Kmety Károly dr. A magyar pénzügyi jog kézikönyve. (N. 8-r. XXIII., 657, XXIV. 1.) Bpest, Politzer Zs. és fia. 10 k. Koppéi Elfeld. Az aranyasszony. L d.: Schönthan alatt. Kóssa Gyula dr. Gyógyszerrendelés. 115 ábrával és 357 rendelvénynyel. (8-r. XVI ) Bpest, Kiadja a Magyar országos Állatorvos-egyesület. Kilián F. utóda bizom. Kötve 9 k. Koszorú. A magyar protestáns irodalmi társaság népies kiadványai szám. (K. 8-r.) Bpest, Hornyánszky Viktor. Egy-egy szám 8 f. 71. szám. Barsi László. A Nazarénus. Bácskai történet. (22 1.) 72. szám. Borsos István. A vízcsepp, amely megtisztít. (18 1.) 73. szám. Babay Kálmán. Szabó Péter. Elbeszélés. (24 1.) 74. szám. Pap Albert. Akinek nincsen lelke. (22 1.) 75 szám. Bögösné Kún Anna. Az új ház. Elbeszélés. (20 1.) 76. szám. Grátz Mór. A babona. (16 I.) 77. szám. Vallaji Ida. A föld. Elbeszélés. (20 1.) 78. szám. Jámbor Lajos. Illyés a csodatevő próféta. (22 l.) 79. szám. Szabó Géza. Jób. (24 1.) 80. szám. Kovács Sándor. Testvér harag. Elbeszélés. Sárközi István. A temető. Elbeszélés. (23 1.) Kovács Sándor. Testvér harag. L d.: Koszorú 80. Kováts Lajos. Szemere Miklós és a magyar ifjúság. (N. 8-r ) Bpest, Kiadja a Szemere Miklós-asztaltársaság. Eggenberger-féle könyvk. bizom. 50 f. Közigazgatási könyvtár. III. évf. VII IX. szám. Szerkeszti Kampis János dr. (N. 8-r.) Bpest, Orsz. közp. községi nyomda r.-t. Egy-egy szám 1 k. VII VIII. szám. Rudan Amadé dr. Ipari közigazgatás. Az 1884: XVII. t.-cikk. Továbbá az arra vonatkozó összes rendeletek, utasítások és elvi határozatok rendszeres gyűjteménye, a gyakorlati alkalmazás részletes magyarázatával. (XVI., ) IX. szám. Rév Mór. A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye. (IV., 93 1.) Krisztinkovich Ede. A viziutakról. Közgazdasági tanulmány. A vizi utak szerepéről, folyami hajózásunkról. A viziutak fejlesztését célzó mozgalmakról és a magyar viziuti hálózat kérdéséről. A tervezett magyar és osztrák csatornák térképével. (N. 8-r. XVI., 3:j0 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 6 k. Labiche és Delacour. A persely. Ld.: Fővárosi színházak műsora Az idegesek. L d.: Michel alatt. Laky Imre. Bakáék Boszniában és egyéb történetek. Második kiadás. (K. 8-r ) Bpest, Deutsch Zs. és Társa 2 k. Langmann Fülöp. Turaser Bertalan. Ld. : Fővárosi színházak műsora 41.

4 4 MAGYAR KÖNYVÉSZET Langl József. (Képek a történelemhez.) A legnevezetesebb korszakalkotó építészeti műemlékek gyűjteménye. Kézi kiadás 61 szinnyomatú képpel, sépia modorban, magyarázó szöveggel. Bpest, Kogutowicz M. és Társa. Díszes vászonkötésben 8 k. Legjobb könyvek. V. évf. 11. kötet. (8-r.) Bpest, Légrády Testvérek. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 k. 11. kötet. Braddon M. E. Honora titka. Regény. II. kötet. (168 1.) Lsgouvé. Lecouvreur Adrienne. L d.: Seribe alatt. Lengyel Sándor és, Schwetz Vilmos. Számvetési feladattár. Az elemi népiskolák harmadik osztálya számára. Második kiadás. (8-r ) Bpest, Lampel Róbert. Kötve 40 f. Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, a. I. kötet. Szerkeszti Lóczy Lajos (N.,8-r.) Bpest Lampel Róbert. I. kötet. Sven Hédin. Ázsia sivatagjain keresztül. Átdolgozta Thirring Gusztáv dr. Számos képpel. ( és 2 térkép.) Vászonba kötve 6 k. Magyar korona országainak évi külkereskedelmi forgalma, a. Magyar statisztikai közlemények. Új folyam XXIX. kötet. A kereskedelemügyi magyar kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és kiadja a Magyar kir. központi statisztikai hivatal. (N. 4-r. 59,178 1.) Bpest, Kilián Frigyes utóda bizom. 6 k. Magyar korona országainak vasutjai, a , és évben. (A Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XXVIII. kötete.) A kereskedelemügyi m. kir. minister rendeletéből szerkeszti és kiajja a Magyar kir. központi Statisztikai hivatal. (N. 4-r. 15, ) Bpest, Kilián Frigyes utóda bizom. Kötve 6 k. Magyar könyvtár , 270. szám. Szerkeszti Radó Antal. (16-r.) Bpest, Lampel Róbert. Egy-egy szám 30 f szám. Bródy Sándor. Hófehérke. Regényes színjáték három felvonásban, előjátékkal. (86 1.) 247. szám. Amerikai elbeszélők. Bret Harte. Mark Twain. Stockton. Angolból fordította. Szappanos Aladár. (67 1.) 248. szám. Heltai Jenő. Gertie és egyéb történetek. (55 1.) 249. szám. Faludi Ferenc versei. Bevezette s jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. (80 1.) 25U. szám. Petőfi Sándor költeményei. Barátság és szerelem. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. I. rész. (88 1.) 251. szám. Kipling Rudyard. A Dsungel könyve. III. sorozat. Fordította Mikes Lajos. Képekkel (55 1.) 252. szám. Gorkij Maxim. Csudra Makar és egyéb elbeszélések. Fordította Ambrozovics Dezső. (63 1.) 253. szám. Francia elbeszélők tára. Negyedik sorozat. Coppée. Maizeroy. Banville. Fordította Marquis Géza dr. (64 1.) 254. szám. Jókai Mór. Népvilág. Elbeszélések. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szinnyei Ferencz. (64 1.) szám. Schiller Frigyes. Teli Vilmos. Színmű öt felvonásban. Fordította Váradi Antal. (126 1.) 270. szám. Petőfi Sándor költeményei. Barátság és szerelem. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. II. rész. (117 1.) Magyarországi Rendeletek tára. Harmincötödik folyam Kiadja a m. kir. belügyministerium. VIII. füzet. (8-r ) Bpest, Toldi Lajos bizom. 40 f. Magyar Törvények Grill-féle kiadása. (8-r.) Bpest, Grill Károly. Egy-egy kötet vászonba kötve 12 k. Edvi Illés Károly dr. Az anyagi büntető törvények és a sajtótörvény. Az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső bíróságok határozataival kiegészítve. (V., ) Magyar törvények Grill-féle kiadása. (8-r.) Bpest, Grill Károly. Egy-egy kötet vászonba kötve 12 k. Pap Dávid dr. A bélyeg- és illetékszabályok szótára. A bélyegés iletékszabályoknak, az azokra vonatkozó rendeleteknek és a joggyakorlatnak betüsoros összefoglalása. A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok. (920 1.) Magyar Törvények Grill-féle kiadása 17., 18. füzet. (8-r.) Bpest, Grill Károly. 17. füzet. Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Kiegészítve az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső bíróságok határozataival. Szerkesztette Edvi Ülés Károly dr. (IV., ) 10 k., vászonba kötve 11 k. 18. füzet. Büntető törvénykönyv a kihágásokról, az uzsoratörvény és egyéb melléktörvények és a sajtótörvény. A felső bíróságok határozataival kiegészítve. Szerkesztette Edvi Illés Károly dr. (8-r. IV., ) Bpest U. o. 1 k. 60 f., vászonba kötve 2 k. Mahler Ede. Ádatok az egyptomi nyelvhez. L d.: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, XVII. köt. 9, Makai Emil. Robinzonok. Ld. : Fővárosi színházak műsora 72. Tudós professzor Hatvani. L d.: U. o Marczali Henrik. Magyarország története. L d.: Urania könyvtár 1. Márki Sándor. A magyarok története. A felsőbb leányiskola II. osztálya számára. Az évi tanterv alapján. Képekkel és térképekkel. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 2 k. 40 f. Földrajz. Felsőbb leányiskolák első oszt. számára. Az évi tan terv alapján. I. füzet. A felső leányiskolák első oszt. számára. Hetedik, képekkel ellátott kiadás. (8-r. 88, XXXII. 1.) Bpest, U. o., 1 k. 30 f. Mathematikai és Természettudományi Értesítő. XIX. kötet. 3. füzet. A Magyar tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szerkeszti Kőnig Gyula. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia. Az egész évfolyam. 10 k. Meggendorfer tréfás állatkertje. Furcsábbnál furcsább változtatható állatképek. (8-r.) Bpest, É. n. Lampel Róbert. Kötve 3 k. Meilhac H. és Halévy L. Frou-Frou. Ld. : Fővárosi színházak műsora Mesekönyvecske 10. kötet. (8-r.) Bpest, Franklin Társulat. Egy-egy kötet kötve 1 k. 10. kötet. Gaal Mózes. Magyar hősök és királyok. III. kötet. <82 L> Michel és Labiche. Az idegesek. Ld.: Fővárosi színházak műsora 46. Mocnik Ferenc dr. Számolókönyv. A népiskolák számára. A 18. eredeti kiadás után átdolgozta s a legújabb m. kir. miniszteri tantervhez alkalmazta Orbók Mór. 2. füzet. A II. osztály számára. Tizenkilencedik kiadás. (8-r ) Pozsony, Heckenast G. utóda Drodtleff R. Kötve 40 f. Mocsáry Béláné Fáy Mária. Keleti utazás. Egyptom, Szentföld, India, Ceylon. Úti jegyzetek. Második bővített kiadás. 269 szövegképpel és 32 képmelléklettel. (8-r ) Bpest, Ifj. Nagel Ottó bizom. Vászonba kötve 8 k. 60 f. Molnár Gyula. Homokzátonyok. Ld. : Fővárosi színházak műsora 78. Mosdóssy Imre. A bányaőr. L d.: Munkás füzetek. I. évf. 15. Munkás füzetek. I. évf. 15. füzet. (8-r.) Bpest, Lampel Róbert. Egy-egy füzet 15. füzet. Mosdóssy Imre. A bányaőr. Elbeszélés. (48 1.) Nagy Ferenc dr. A magyar kereskedelmi törvény. (1875. évi XXXVII. t.-c.) Kapcsolatban az azt kiegészítő vagy módosító törvényekkel és rendeletekkel, valamint a magy. kir. curiai, a kir. Ítélőtáblák és más biróságok elvi határozataival. (8-r. VIII., ) Budapest, Lampel Róbert. Vászonkötésben 6 k. Gálfalvi Nagy Lajos. Hangok a szabadságharc után. Költemények (8-r ) Kolozsvár, Stein János bizom. 2 k. N a p tá ra k : Athenaeum Alföldi Dalos Naptára. Az közönséges esztendőre. Szép és mulattató olvasmányokkal és legszebb dalokkal. Szerkeszti Székely Huszár. (Lex. 8-r. 56, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 50 f. Athenaeum Képes Családi Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. (Lex. 8-r. 143, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 80 f. Athenaeum Nagy Képes Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. Hivatalos adatok alapján dolgozott tiszti címtárral. Negyvenharmadik évfolyam. (Lex. 8-r. 144, 283, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. Kötve 2 k. Athenaeum Erdélyi Képes Kalendáriuma. Az közönséges esztendőre. Hasznos és mulattató képes kalendárium (Lex. 8-r. 64., XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 50 f. Athenaeum Magyar Vitéz Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. Képes népnaptár élvezetes és hasznos olvasmányokkal valamint fontos tudni valókkal. Szerkesztette Székely Huszár. (Lex. 8-r. 64., XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Magyar Földmivelők Naptára. Az 1902-diki közönséges évre. Hasznos és mulattató képes kalendárium. Tizedik évfolyam. (Lex. 8-r. 64, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Kis Családi Naptára. Az közönséges esztendőre. Képes népnaptár olvasmányokkal és tudnivalókkal. Szerkeszti Székely Huszár. (Lex. 8-r. 32. XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 30 f. Athenaeum Kalandos Mese Naptára. Az 1902-iki közönséges évre. Valódi képes népnaptár olvasmánynyal, versekkel stb. Szerkesztette : Székely Huszár. Tizedik évfolyam. (Lex, 8-r. 48. XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 40 f. Athenaeum Kis Regélő Kalendáriuma. Az közönséges esztendőre. Képes népnaptár számos elbeszélésekkel s egyéb

5 MAGYAR KÖNYVÉSZET 5 olvasmányokkal. Szerkeszti Székeli/ Huszár. (Lex. 8-r. 48, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 40 f. Athenaeum Kossuth Naptára. Az 1902-iki közönséges évre. KépesKalendárium sok mulattató és hasznos olvasmánynyal- Szerkesztette : Székely Huszár. Tizenegyedik évfolyam. (Lex. 8-r. 64, XVI. 1.) Budapest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Petőfi Naptára. Az 1902-iki közönséges évre. Válogatott bő szépirodalmi tartalommal és számos képpel. Szerkesztette: Székely Huszár. Tizenegyedik évfolyam. (Lex. 8-r. 64, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 60 f. Athenaeum Nagy Regélő Kalendáriuma. Az 1902-iki közönséges esztendőre. Nagy képes népnaptár. Három nagy regénynyel és sok mulattató olvasmánnyal.szerkeszti^e&e^/ Huszár. Ötödik évfolyam. (Lex. 8-r. 144, XVI. 1.) Bpest, Athenaeum r.-társ. 80 f. «Budapest» Nagy Képes Naptára. Az évre. Szerkeszti Graeza György. XXIII. évfolyam. (Lex. 8-r. LIX., 96, XIII. 1.) Bpest, Lampel Róbert 1 k. «Budapest» Kis Képes Naptára. Az évre. Szerkeszti Graeza György. XXI. évfolyam. (N. 8-r. 64., 21 1.) Bpest, U. o. r 60 f. Kis Képes Mese Naptár. Az 1902-ik évre. XIV. évfolyam. (N. 8-r. 16, 21 1.) Bpest, Lampel Róbert. 40 f. Fali Naptár. Az évre.) (11.) Bpest, Lampel Róbert 40 f. Gazdasági zsebnaptár, Kodolányi-féle. Az évre. Negyvenkettedik évfolyam. (16-r ) Bpest, Kiadja : A «Gazdasági Lapok» kiadóhivatala. Eggenberger bizom. 2 k. 80 f. Protestáns Árvaházi Naptár az 1902-ik közönsépes évre. Szerkeszti Kenesey Béla. XXVIII. évfolyam. (Lex. 8-r. 172, 20 1.) Bpest, Hornyánszky Viktor 60 f. Nemzetgazdaságtan compendiuma. Ld. : Jogi compendiumok gyűjteménye VII., Vlla. Népnevelők könyvtára. 11. füzet. (III. évfolyam 3. füzet.) A népnevelők budapesti egyesületének tulajdona. Szerkeszti: Peres Sándor. (8-r.) Bpest, Lampel Róbert. 11. füzet. Ribot Th. Az emlékezet betegségei. Á 12. kiadás után fordította Báni Ede. (108 1.) 1 k. Nemzeti Ideál. Istennel hazáért, királyért. Mit akar a magyar ifjúság? Kibocsájtja Ezer magyar ifjú. (8-r ) Bpest, Eggenberger bizom. 50 f. Nyelvtudományi közlemények. XXXI. kötet. III. füzet. A Magyar tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerkeszti Szinnyei József. (8-r ) Bpest, Magyar tud. Akadémia 1 k. 50 f. Nyiredy Géza dr. A chemia rövid vázlata. Gyógyszerész gyakornokok számára. (8-r ) Kolozsvár, Stein János bizom. 4 k. Ohnet György. A császár ezredese. L d.: Fővárosi színházak műsora 4 5. A vasgyáros. L d.: U. o. 26. Könnvüvérüek. L d.: Egyetemes regénytár XVII. évf Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál szám. (16-r.) Bpest, Franklin Társulat. Egy-egy szám szám. Arany János. Buda halála. Hún rege. (148 1.) Aho János. Újabb forgácsok. A finn eredetiből fordította Popini Albert. (136 1.) Sophokles. Ajas. Szomorújáték. Görögből fordította, bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (63 1.) szám. Shakespeare. A Szent-Iván-Eji álom. Vígjáték öt felvonásban. Fordította Arany János. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (108 1.) szám. Brieux Eugéne. A vörös talár. Dráma négy felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (138 1.) Orvosi Vademecum, magyar. Rövid Repetitórium az orvosi tudományok minden ágában. Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok igényei számára. Különös tekintettel a therapiára a budapesti klinikákon elfogadott elvek szerint. Szerkesztették Nékám Lajos dr. és Kétly László dr. 1. kötet. (N. 8-r. VIII., ) Bpest Dobrowsky és Franké 7 k. Ugyanaz. II. kíjtet. 1., 2. füzet. (N. 8-r. 64, 64 1.) Bpest, U. o. Egy-egy füzet 1 k. Pailleron Ede. Az egér. L d.: Fővárosi színházak műsora Pap Albert. A kinek nincsen lelke. L d.: Koszorú 74, Pap Dávid. A bélyeg- és illetékszabályok szótára. Ld. : Magyar törvények Grill-féle kiadása. Paulik János. Beköszöntő beszéd. A nyíregyházi ágh. ev. templomban augusztus hó 5-én történt beiktatása alkalmával tartotta P. J. (8-r. 13 I.) Bpest, Kókai Lajos bizom. Paulton Harry és Paulton E. A Niobe. L d.: Fővárosi színházak műsora 31. Pékár Gyula. Dodó főhadnagy. L d.: Fővárosi színházak műsora 69. Pénzügytan compendiuma. L d.: Jogi compendiumok gyűjteménye VIII. Perényi József dr. Középiskolai növénytan chemiával. Gytnnasiufinok negyedik osztálya számára. Az új tanterv szerint. Színes és szinezetlen képekkel. (N. 8-r ) Bpest, Singer és Wolfner 3 k. 50 f. Középiskolai növénytan. Reáliskolák ötödik osztálya számára. Az új tanterv szerint. Színes és szinezetlen képekkel. (N. 8-r ) Bpest, U. o. 3 k. 50 f. Bevezetés a természetrajzba. Felsőbb leányiskolák első osztálya számára. Az új tanterv szerint. Szuppan Vilmos közreműködésével. Színes és szinezetlen képekkel. (N. 8-r ) Bpest, U. o. 2 k. 40 f. Péteríy Jenő összegyűjtött munkái. Első kötet. A Kaszelik alapítványból kiadja a Kisfaludy Társaság. (8-r. LX., ) Budapest, Franklin-Társulat 4 k., vászonkötésben 5 k. 50 f. Petiscus. Az Olympos. Görög-római mythologia. Függelékül a Germán népek istentana. P. nyomán szerkesztette Geréb József dr. Második átdolgozott kiadás. 69 képpel. (N. 8-r. VI., ) Bpest, Athenaeum r.-társ. 5 k. vászonkötésben 7 k. Petőfi Sándor költem. Barátság, szerelem. L d.: Magyar könyvtár 250., 270. Pokorny Emánuel dr. A középiskolai vallástanítás. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság engedélyével. (N. 8-r ) Esztergom, Buzárovits Gusztáv 3 k. Prém József. Adorján báró. Ld.: Fővárosi színházak műsora 57. A vándormadár. L d.: U. o Protestáns családi könyvtár. (Koszorú.) V -VIII. kötet. (8-r. V. kötet. 28., 24., 16., 24., 24., VI. kötet. 51., 19., 23., 27., VII. kötet. 68., 16., 16., VIII. kötet. 23., 20., 24., 16., 20 1.) Bpest, Hornyánszky Viktor. Egy-egy kötet kötve 60 f. Raffay Ferenc dr. Észrevételek a polgári perrendtartásról s/óló törvényjavaslat XI. címéhez. (Eljárás a házassági ügyekben.) (N. 8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 1 k. 40 f. Rákosi Viktor. Tartalékos férj. Ld. : Guthi Soma alatt. A Sasok. Ld. : U. o. Rév Mór. A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak rendszeres gyűjteménye. Ld. : Közigazgatási könyvtár III. évfolyam 9. Révy Ferenc. Magyar olvasókönyv. Felsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák I. osztálya számára. Negyedik, az új tanterv szerint teljesen átdolgozott kiadás. Képekkel. (8-r. 220r 1.) Bpest, Singer és Wolíner 2 k. Rézi Néni. Szegedi szakácskönyv. Igazi magyar konyha. Ezernél több ételkészítési utasítással. Hetedik javított és a legújabb ételreceptekkel bővített kiadás. (8-r. XIV., ) Bpest, Athenaeum r.-társ. Kötve 4 k. Riboth Ph. Az emlékezet betegségei. L d.: Népnevelők könyvtára 11. Rovetta Gerolamo. A becstelenek. Ld. : Fővárosi színházak műsora 19. Rudan Amadé. Ipari közigazgatás. Ld. : Közigazgatási könyvtár III. évf. 7., 8. Salgó F. László. A bűn és egyéb históriák. (Modern Dekameron.) (8-r ) Bpest, 19 Jl. Szilágyi Béla. 1 k. 50 f. Sardou Viktor. A Benoiton-család. L d.: Fővárosi színházak műsora Fedora. L d.: U. o Az agglegények. L d : TJ. o Tosca. L d.: U. o. 48. Georgette. L d.: U. o A szókimondó asszonyság. Ld. : U. o Schiller Frigyes. Teli Vilmos. L d.: Magyar könyvtár 255., 256. A haramiák. L d.: Fővárosi színházak műsora Schönthan és Koppéi Elféld. Az aranyasszony. L d.: Fővárosi színházak műsora 47. Schwetz Vilmos. Számvetési feladattár. Ld. : Lengyel Sándor alatt. Seribe és Legouvé. Lecouvreur Adrienne. L d.: Fővárosi színhazak műsora Shakespeare. A Szent-Iván-éji álom. L d.: Olcsó könyvtár Othello a velencei mór. L d.: Fővárosi színházak műsora Hamlet dán királyfi. Ld. : U. o Lear király. L d.: U. o A velencei kalmár. L d.: U. o A makranezos hölgy. L d.: U. o Coriolanus. L d.: U. o Somló Sándor. A szombatosok. Ld. : Fővárosi színházak műsora

6 6 MAGYAR KÖNYVÉSZET Sophocles. Ajas. L d.: Olcsó könyvtár Spicer Mór. Honvédségi illetékek szótára. A m. kir. honvédségnél felmerülő összes illetékek betűrendes ismertetése. (8-r. IV ) Bpest, Szerző tulajdona. Toldi Lajos bizom. 7 k-, kötve 8 k. Stockton R. Frank. Pomona úti, levelei Euphemiához, volt úrnőjéhez. Fordította Zigány Árpád. Frost eredeti képeivel. (8-r ) Bpest, Franklin-Társulat 2 k. 50 f. Sudermann H. Á becsület. Ld. : Fővárosi színházak műsora Morituri. Drámai ciklus. L d.: ü. o. 99. Sylvane és Artus. Végrehajtó. Ld. : Fővárosi színházak műsora 6 1. Sümegi Kálmán. Foszlányok. (Elbeszélések.) (8-r ) Szeged, Dugonics-társaság kiadása. Engel Lajos bizom. 3 k. Szabó Géza. Jób. Ld. : Koszorú 79. Széchényi. Miklós gróf dr. A Szent György vértanúról nevezett Jaáki apátság története. (N. 4-r ) Bpest, Szent- István-Társulat bizom. 10 k. Szentistványi Ede. Lokomobil és stabil gözgépkezelők és fűtök kézikönyve. 150 kérdés és felelettel. (8-r ) Bpest, Szerző tulajdona. Kerepesi-ut 62., I k. Szentmiklósi (Kajuch) Márton dr. Magánjogi esetek. Főleg kezdők számára. (8-r ) Bpest, Politzer Zs. és fia. 3 k. Szépirodalmi könyvtár. (8-r.) Bpest, Franklin-Társulat. Egy-egy kötet vászonba kötve ' 2 k. Jókai Mór. Mire megvénülünk. Regény. 2. kötet. Hatodik kiadás. (267., ) A kőszívű ember fiai. Regény. 3 kötet. Hatodik kiadás. (272., 253., ) Ásszonyt kisér Istent kisért. Regény. Negyedik kiadás. (202 1.) Erdélyi képek. I. A kétszarvu ember. Históriai beszély. A nagyenyedi két fűzfa. Hetedik kiadás. (211 1.) Szilva Gézáné. Asszonyokról. (Elbeszélések) Dobrowsky és Franké. 2 k. Tellyesniczky Kálmán dr. Művészeti bonczolástan. Az emberi test formáinak ismertetése. Művészek és a művészet iránt érdeklődök számára. Számos eredeti fametszettel és szinnyomatos táblával. (Lex. 8-r ) Bpest, Eggenberger. 12 k. Díszkötésben 16 k. Térképek. Budapest székes-főváros egész területének iskolai fali térképe. Budapest székes-főváros tanácsának megbízásából a legújabb hivatalos, adatok alapján kidolgozta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 200X15C cm. Tizennégy színben nyomva. Cholnoky Jenő és Velősy Lipót által írt használati utasítással. Budapest, Kogutowicz M. és Társa. Vászonra felvonva védőborítékban 25 k., lécekkel 28 k. Budapest székes-főváros egyes kerületeinek iskolai fali tervrajza a szülőföld földrajzának oktatásához. Mérték 1 : Tervezte Kogutowicz Manó. Három színben nyomva. VI és VIL kerület külön-külön lapon, a IV. és VIII. kér. egy lapon. Bpest, u. o. Egy-egy lap felvonatlanul lk.5 0 f. Vászonra felvonva, lécekkel 3 k. 50 f. Magyar Korona Országainak folyóhálózati fali térképe, a. Rajzolta Kogutowicz Manó. 2-ik, javított kiadás. Fekete viaszos vászonon kék olajfestékkel nyomva. 175X125 cm. nagyságban. Bpest, u. o. Vászonra felvonva lécekkel r 28 k. Magyar Korona Országainak iskolai fali térképe, a. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Az eredeti adatokkal összehasonlította Lóczy Lajos. 6-ik javított kiadás. Mérték 1 : Nagysága 178X127 cm. Nyolc színben nyomva és «Budapest és környéke* tervrajzával. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 12 k. 65 f., lécekkel 15 k. 40 f. Ugyanaz. B) kiadás: a megyék külön-külön színezéssel feltüntetve. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 12 k. 65 f., lécekkel ^ 15 k. 40 f. Magyar Korona Országainak hegy- és vízrajzi térképe, a.a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Az eredeti adatokkal összehasonlította Lóczy Lajos. 2-ik kiadás. Mérték 1: Nagysága 178X127 cm. Nyolc színben nyomva. A «Magas Tátra» melléktérképével. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 12 k. 65 f., lécekkel 15 k. 40 f. Magyar Korona Országainak posta- és távirdatérképe, a. Hivatalos kiadás. Mérték 1: Nagysága 178X134 cm. Bpest, u. o. Vászonra húzva védborítékban 11 k., lécekkel r r 14 k. Nyitra vármegye iskolai fali térképe. Járásonként színezve. Rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 96X78 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védöboritékban 9 k. lécekkel 10 k. 60 f. Osztrák-Magyar Monarchia iskolai fali térképe, az. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 1, ik kiadás. Nagysága 146X1L5 cm. Kilenc színben nyomva. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védöborítékban 12 k. 65 f., lécekkel 15 k. 40 f. Közép-Európa fali térképe, az egyes országok külön szinezésével. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 1, Nagysága 225X160 cm. 12 színben nyomva. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védöborítékban 22 k., lécekkel 26 k. Európa iskolai fali térképe. fpolitikai kiadás.) A vallásés közoktatásügyi minisztérium megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 4, (Larnbert egyenlő területű azimutalis vetületében.) 5-ik javított kiadás. Nagysága 170X13S cm. Kilenc színben nyomva és két melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 13 k., lécekkel 15 k. 95 f. Európa hegyrajzi és vízrajzi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: 4, (Lambert egyenlő területű azimutalis vetületében.) 2 melléktérképpel, 170X138 cm. nagyságban. Kilenc színben nyomva. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 13 k., léczekkel 15 k. 95 f. Európa átnézeti fali térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:3, Nagysága 190X215 cm. Budapest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban 27 k., lécekkel _ 32 k. Ázsia iskolai fali térképe. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :8, (Lambert egyenlő területü azimutalis vetületében.) Nagysága 176X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva védborítékban, léczekkel 24 k. Afrika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából kidolgozta : Kogutowicz Manó. Harmadik javított kiadás. Mérték 1 : 8, Nagysága 132X134 cm. Kilenc színben nyomva és öt melléktérképpel- Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 14 k. 30 f. léczekkel 16 k. 50 f. Észak-Amerika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :8, Nagysága 140X108 cm. Nyolc színben nyomva és Magyar- országot a nagy térkép arányában feltüntető melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 15 k. 40 f. léczekkel, 18 k. 15 f. Dél-Amerika iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:8, Nagysága 128X100 cm. Nyolc színben nyomva és Magyar- országot a nagy térkép arányában feltüntető melléktéi'- képpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 15 k. 40 f., lécekkel 18 k. 15 f. Ausztrália iskolai fali térképe. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték 1 : 8, Nagysága 172X138 cm. Nyolc színben nyomva és Magyarországot a nagy térkép arányában feltüntető melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékkal, lécekkel 24 k. Föld képe féltekékben, a. (A Föld öt része. Planiglóbusok.) Iskolai fali térkép. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. 3-ik javított kiadás. Középmérték 1 : 20, Nagysága 220X140 cm. Tíz színben nyomva. Az északi és déli sarkvidéket feltüntető két melléktérképpel. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 18 k. 70 f., lécekkel 23 k. 10 f. Föld térképe Mercator projekcióban, a. (Gyarmatok és világforgalom.) Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték az egyenlítőn 1:20, Nagysága 215X150 cm. 11 színben nyomva s a következő melléktérképpel: Esőzések térképe. Légnyomás és szelek. A hőmérséklet évi ingadozásának vonalai. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 22 k., lécekkel 26 k.

7 MAGYAR KÖNYVÉSZET Földrajzi atlasz a magyar kir. honvéd nevelő- és képzöintézetek számára. Á m. kir. honvédelmi minisztérium megbízásából. I. rész. (Az I. évfolyam számára.) 23 térkép. Bpest, Kogutowicz és Társa. Kötve 5 k. 84 f. Ugyanaz. II. rész. (A II. évfolyam számára.) 21 térképpel Bpest, u. o. Kötve 4 k. 40 f. Ugyanaz. III. rész. (A III. évfolyam számára.) 10 térképpel.) Bpest, u. o. Kötve 3 k. 50 I. Földrajzi iskolai atlasz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából tervezte Kogutowicz Manó. 2-dik, tetemesen bővített és javított kiadás. 33 térkép. Bpest, u. o. Kötve 2 k. Elemi iskolai atlasz. Elemi és felsőbb népiskolák számára. Tervezték Berecz Antal és Kogutowicz Manó. 16 térkép. Bpest, u. o. 1 k. Kis atlasz. Budapest fő- és székváros és Pest-Pilis-Solt-Kis- Kún vármegye elemi iskolái számára. Tervezte Kogutowicz Manó. 13 térkép. Bpest, u. o. 70 f. Kis atlasz. A székes-fővárosi és pestmegyei népiskolák III. osztálya számára. Tervezte Kogutowicz Manó. 5 térkép. Bpest, u. o. 56 f. Kis atlasz megyei térképpel. Elemi népiskolák számára. Tervezte Kogutowicz Manó. 11 térkép. Bpest, u. o. 60 f. Magyar korona országainak kézi térképe, a. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából kiadja Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézete. Mértek 1:2.400,000. Nyolc színben nyomva és ('Budapest és Környéke') tervrajzával. (Ivrét.) Bpest, u. o. 30 f. Magyar korona országainak kézi térképe, a -. (Politikai kiadás.) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából kiadja Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézete. Mérték 1:2.400,000. (B kiadás.) Minden megye külön színezve. (Ivrét.) Bpest, u. o. 30 f. Magyar korona országainak hegy- és vízrajzi térképe, a. tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 2.400,000 Nyolc színben nyomva és «A magas Tátra» című melléktérképpel. (Ivrét.) Bpest, u. o. ^ 30 f. Osztrák-Magyar monarchia politikai kézi térképe, az. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (I 1.) Budapest, u. o. 29 f Osztrák-Magyar monarchia hegy- és vízrajzi kézi térképe, az. Tei vezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o- Térképpel való ábrázolás alapfogalmai, a. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Budapest fő- és székváros tervrajza. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Budapest és környéke. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Európa hegy- és vízrajzi kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (I 1.) Bpest, u. o. Európa politikai kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Ázsia kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Afrika kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Amerika kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Ausztrália és Polinézia kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutouncz Manó. (I 1.) Bpest, u. o. Planiglóbusolc kézi térképe. Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u. o. Föld térképe, a. (Mercator-féle projekcióban.) Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. (1 1.) Bpest, u, o. Megyei kézi térképek. (1 1.) Bpest, u. o. Abaitj- Torna Ásó-Fehér Ariad Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bihar Borsod. ('satuid Csongrdd Esztergom Fejér Győr Hajdú H«vés megye térképe 30 f. 30 I'. 30 f. 30 f. 30 f. 21 f. Jász-N.-Kun-Szolnok megye térképe 20 í. Kolozs megye térképe 30 f. Komárom ««Krassó-Szörény ««30 f. Máramaros ««30 f. Moson ««Nógrád ««Nyitra ««30 f. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún megye térképe 30 f. Pozsony megye térképe 30 f. Sopron a «Somogy ««30 f. Szabolcs ««Szatmár ««30 f. Szeben ««Szepes ««Szilágy «Temes ««30 f. Tolna ««Torda- A/'anyós ««Torontdl ««30 f. Vas ««30 f. Veszprém ««Zala ««30 f. Kogutowicz Manó ném a ismétlő-térképei, folyó- és fokhálózattal és a politikai határok jelzésével iskolai és otthoni térképrajzoláshoz. Bpest, u o. Magyarország... A z Osztrák-Magyar Monarchia... Balkán-félsz igét... Appennin-félsziget, Ibériai félsziget Közép-Európa (Németország)... Franciaország... v_. Nagy-Britannia Skandináv-félsziget... Oroszország Európa... Á zsia Afrika Észak-Amerika... Dél-Amerika... Amerika, Észak- és Dél-Amerika együtt... Ausztrália és Polinézia... Budapest székes-főváros kerületeinek néma tanulók kézi használatára. Bpest, u. o. Tíz... 8 f f f f f f f f f f f f. tervrajzai a lap á 12 f. Graecia. tervezte dr. Cherven Flóris ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: Nagysága 137X108 cm. Melléktérkép : Athenae és környéke. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védőborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Italia a legrégibb időktől Augustusig. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte Bartos József; rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték 1 :900,000. Nagysága 14Í-XH8 cm. Melléktérképek: Róma környéke. Italia a második púnháboru idejében. Budapest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Római birodalom legnagyobb kiterjedése korában, a. tervezte dr. Cherven Flóris; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :3, Nagysága 220X150 cm. Melléktérképek : Roma vetus. Á római birodalom növekedése Augustus idejétől kezdve Diocletianus koráig. Aegyptus a római uralom korában. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védöborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Palesztina, a bibliai események színhelye. Fali térkép, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : , két melléktérképpel 167X136 cm. nagyságban. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékkal, szövegkönyvvel 14 k., léczekkel 16 k. Európa a népvándorlás korában, az 500. évben. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Márki Sándor; razolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 4, Nagysága 130X170 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., léczekkel Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Márki Sándor; rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték 1:4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékhan 16 k. 50 f., léczekkel

8 MAGYAR KÖNYVÉSZET Európa a keresztes-hadjáratok idejében (1217 körül Iír. u.) tervezte dr. Cherven Flóris ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., léczekkel Európa a renaissance és Mátyás király korában. A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Márki Sándor; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európa a reformáció idejében (1648). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Cherven Fióris; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : í, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európa a XVIII. század elején (1718). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Brózik Károly; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európa a franczia forradalom és Napoleon korában (1810). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Brózik Károly : rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1:4, Nagysága 170X130 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban f., lécekkel f Magyarország Szent István halálakor (1038). A vallás- és közoktatásügyi m kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Pauler Gyula; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: Nagysága 130X181 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország Nagy Lajos király korában ( ). tervezte dr. Márki Sándor ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 :1, Nagysága 170X165 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország I. Mátyás király halálakor (1490). A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Csánki Dezső; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 130X180 cm. Melléktérkép : Mátyás király hódítmányai. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország a bécsi béke korában (1606). A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Acsádi Ignác; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1: Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k 50 f., lécekkel Magyarország 1683-ban, a török uralom legnagyobb kiterjedésében. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Acsádi Ignác ; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : 600.< 00. Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország a pragmatica sanctio korában. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbizásából tervezte dr. Acsádi Ignác; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Magyarország 1847-ben. A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter megbízásából tervezte dr. Marczali H enrik; rajzolta Kogutowicz Manó. Mérték 1 : Nagysága 130X180 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 16 k. 50 f., lécekkel Európai államok gyarmatainak térképe a XVIII. század végén, az. (1789. körül) különös tekintettel a főbb gyarmatok fejlődésére, úr-cseréjére és Óceánia fölfedezésére. tervezte Körösi Albin; rajzolta Kogutouncz Manó. Mérték az egyenlítőn 1 ; 20, Nagysága 210X145 cm. Bpest, u. o. Vászonra felvonva, védborítékban 22 k. lécekkel 26 k. Történelmi iskolai atlasz. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából tervezték: dr. Acsádi Ignác, dr. Brózik Károly, dr. Cherven Flóris, dr. Csánki Dezső, dr. Goldzieher Ignác, dr. Marczali Henrik, dr. Márki Sándor, dr. Pauler Gyula. Rajzolta Kogutowicz Manó. (K. 4-r. 25 térkép.) Bpest, u. o. Fűzve 5 k., kötve 6 k. (Három füzetre osztva is kapható.) 1-ső füzet az 1 8. sorszám alatti térképekkel 2 k., 2-ik füzet a sorszám alatti térképekkel 2 k., 3-ik füzet a sorszám alatti térképekkel 2 k. Történelmi iskolai atlasz a magyar kir. honvéd nevelő- és képző-intézetek számára. A m. kir. honvédelmi miniszter megbízásából kiadja Kogutowicz és Társa magyar földrajzi intézete. 28 térkép. Bpest, u. o. 6 k. T íz térkép a hazai történelem tanításához. A gimnáziumok és reáliskolák Ill-ik és IV-ik, a polgári iskolák Ill-ik osztálya használatára. Tervezték dr. Acsády Ignác, dr. Cherven Flóris, dr. Csonki Dezső, dr. Marczali Henrik, dr. Márki Sándor, dr. Pauler Gyula. Bajzolta Kogutowicz Manó. Tiz térkép. Bpest, u. o. Kötve 2 k. Kézi térképek a Történelmi atlaszból. Rajzolta Kogutowicz Manó. Bpest, u. o. Egy-egy lap 30 f. Palesztina, Európa a népvándorlás korában, Európa a magyarok honfoglalása korában, Európa a keresztes hadjáratok idejében, Európa a renaissance és Mátyás király korában, Európa a reformatio idejében, Európa a XVIII. század elején (1718), Európa a francia forradalom és Napoleon korában (1810), Magyarország Szent István halálakor (1038), Magyarország Nagy Lajos király korában ( ), Magyarország Mátyás király halálakor (1490), Magyarország a bécsi béke korában (1606), Magyarország 1683-ban, török uralom legnagyobb kiterjedése korában, Magyarország a pragmatica sanctio idejében, Magyarotszág 1874-ben. Timár Pál. Rendszeres német nyelvtan. Gymnasiumok V VI. reáliskolák 111 VI. oszt. számára. (8-r. IV ) Bpest, Singer és Wolfner 1 k. 60 f. Tisztviselők ébredése, a. Az évi országos mozgalom történelmi emlékkönyve. A kongresszus alkalmára szerkesztette : A Tordai Intéző-Bizottság. (8-r ) Torda, Füssy és Sztupjár 1 k. Törvénycikk 1901: XXIV. Az összeférhetetlenségről az összeférhetetlenségi bizottságokra, azok eljárására és a házszabályok módosítására vonatkozó rendelkezésekkel, jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Imling Konrád (8-r ) Bpest, Ráth Mór 1 k. Urania könyvtár I. szám. (K. 8-r.) Bpest, Lampel Róbert bizom. I. szám. Marczali Henrik. Magyarország története (84 1.) 50 f. Üzletszabályzat. Érvényes a magyar korona területén közforgalomnak szolgáló összes vasutakon. Negyedik hivatalos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyministerium. (8-r ) Bpest, Toldi Lajos bizom. 1 k. Vallaji Ida. A föld. Ld. : Koszorú 77. Vámbéry Rusztem dr. A házasság védelme a büntetőjogban. I. kötet. (N. 8-r. V., ) Bpest Politzer Zs. ésfia. 8 k. Vasúti üzletszabályzathoz V. pótlék, A /1882 K. M. szám alatt kibocsátott. (61.351/1901. K. M. sz. rendelet. Hiva-. talos kiadás. Kiadja a m. kir. belügyministerium. (8-r ) Bpest, Toldi Lajos bizom. Vázsonyi Vilmos dr. programmbeszédei. (8-r ) Bpest, Orsz. közp. községi nyomda r.-t. Vértesi Arnold. A szerencse fia. Regény. (8-r. 198 I.) Bpest, Franklin-Társulat 2 k. 40 f. Voss Rikard. Szőke Katalin. L d.: Fővárosi színházak műsora 10- Weiszburg Gyula dr. A biblia könyvei. - Tartalmi ismertetés bevezető fejezetekkel és szemelvényekkel. (8-r ) Bpest, Singer és Wolfner. 1 k. 60 f. Verne Gyula.Különös végrendelet. Fordította Mózes.Egyedűl jogosított magyar kiadás 60 képpel. (8-r ) Bpest, U. o. 4 k., vászonkötésben 5 k. 50 f. Az új hazában. Regény. Fordította Zigány Árpád. (8-r ) Bpest Franklin-Társulat 3 k. vászonkötésben 4 k. 50 f. Fekete indiák. Franciából fordította Varga Ottó. Negyvenhárom képpel. (8-r ) Bpest, U. o. 3. k., vászonkötésben 4 k. 50 f. Wolnhofer Ferenc. Konstantinápolyi útam emlékei. (8-r ) Bpest, Szerző sajátja. Kilián Frigyes utóda bizom. 3 k. Zivuska Jenő. A becsülctbiró. Ld. : Fővárosi színházak műsora 102.

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20.

DIGITALIZÁLÁSRA KIVÁLASZTOTT DÖNTVÉNYEK (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) 2011.05.20. Magyarországi főtörvényszék ítéleteinek gyűjteménye a mostani időig : a különböző tárgyak szerint rendezve, a jog közelebbi átalakulásaihoz alkalmazva, s a bennök kifejtett jogelveket megismertetve : bírák,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

igoi-ben megjelent magyar könyvek.

igoi-ben megjelent magyar könyvek. igoi-ben megjelent magyar könyvek. Abonyi Árpád. Három vitéz magyar baka meg egy káplár kalandjai. Fiatal barátainak írta A. A. (4-r. 214 1.) Bpest. 6. n. Singer és Wolfner. Kötve 6 kor. 40 fül. A haldokló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT Orosháza, 2014. november 14. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ OROSHÁZA, 2014. 11. 14. II. KORCSOPORT

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai)

XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó (a megyei és regionális bemutatók szervezői, helyszínei, időpontjai) Magyar Drámapedagógiai Társaság 2111 Szada, Székely Bertalan u. 1/C Levelezési cím (iroda): 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A Telefon: +36 70 3353959 honlap: www.drama.hu; e-mail: orszagos.talalkozo@gmail.com

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5

Szabó Sándor 96, Kovács Dávid 96,Bogdán György 95, Bogdán László Somogy megye 4:36,5 FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Nyári István 95 Benedek Elek. Ált. Isk. Bakonyszombathely 12,5 Veszprém Megye 2. Kovács Dávid 96 Ált. Isk. Mohács 12,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 3. Baranyai

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető

Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető Olcsó ingatlanvilág: Vége? Rutai Gábor Elemzési vezető 1 A LAKÁSPIAC CIKLUSAI 2 ADÁS-VÉTELEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 3 ÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Országos árindex Országos panel 4 Országos tégla ÁRAK

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Tisztújító Küldöttközgyűlés 2007. május 23. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. I. em. 135. sz.

JEGYZŐKÖNYV Tisztújító Küldöttközgyűlés 2007. május 23. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. I. em. 135. sz. JEGYZŐKÖNYV Tisztújító Küldöttközgyűlés 2007. május 23. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. I. em. 135. sz. konferenciaterem Részvevők: Jelenléti ív szerint Lásd 3 sz.mell. Dr. Gyurkovics Sándor

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVJEGYZÉK. 1910. ' í

MAGYAR KÖNYVJEGYZÉK. 1910. ' í MAGYAR KÖNYVJEGYZÉK. 1910. ' í d* 1910-ben megjelent magyar könyvek. Abádi Imre. A csók koldusai. Elbeszélések. (8-r. 116 I.) Bpest 1910. Népszava kk. 2 kor. Abonyi Lajos. A betyár kendője. Népszínmű

Részletesebben