A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)"

Átírás

1 A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza / [E.Nagy Lajos település-ismertetõk fotók...] (1996) Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal, fegyverrel ([1987]) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2009) Bölöni György: Hallja kend, Táncsics! (1965) Bogáti Péter: Flamingók Új-Budán (1979) Czeglédy Gabriella: Hóvilág (1990) Csoóri Sándor: Esztergomi töredék (1990) Erõs Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig (1985) Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, (1985) Degré Alajos: Visszaemlékezéseim (1983) Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály (1975) Holló András: Préselt lepke (1987) Holló András: Elõszüret ([1990]) Klapka György: Emlékeimbõl (1986) Lakó György: Szinnyei József (1986) Kocsis István: Széchenyi István (1984) Lipták Gábor: A soproni ötvös (1984) Kottanner Jánosné Wolfram Ilona: A korona elrablása (1978) Ligeti László: Múltakra emlékezve... (1975) Luknièkij, Pavel Nikolaeviè: Magyar napló (1980) Kis Péter Pál: Édesanyja szemefénye (1991) Marafkó László: Irodalmi séták (1985) Pálos Rozita: Hazatérés (1987) Pálos Rozita: Irgalmas szelek (1984) Pálos Rozita: Úton (1975) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 1. köt. Aachs-Bzenszki (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 2. köt. Caban-Exner (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 3. köt. Fa-Gwóth (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 4. köt. Gyalai-Hyrtl (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 5. köt. Iczés-Kempner (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 6. köt. Kende-Kozocsa (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 7. köt. Kõberich-Loysch (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 8. köt. Löbl-Minnich (1980) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 9. köt. Mircse-Oszvaldt (1981) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 10. köt. Ótócska-Popea (1981) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 11. köt. Popeszku-Rybay (1981) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 12. köt. Saád-Steinensis (1981) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 13. köt. Steiner-Télfy (1981) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái ( ) 14. köt. Telgárti-Zsutai (1981) Szénássy Zoltán: Új komáromi Olympos (1987) Vadász Ferenc: Megáll a szél ; Karolina, negyvenkilenc szeptember ; Nyugtalanságok nyara (1982) Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra (1980) Zsolt Béla: Kilenc koffer (1980) Táncsics Mihály: Életpályám (1978) Tótfalusi István: Bábel örökében (1972) Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében (1974) Vadász Ferenc: A védõ (1975) Sebestyén Lajos: Szülõföldem, iparvidék (1974) Takács Tibor: Klapka katonái (1972)

2 Takáts Sándor: Buda két árulója (1979) Táncsics Mihály: Fõvárosunk (1976) Szombathy Viktor: Az õrnaszád foglyai (1977) Fényes Elek: A magyar birodalom statisticai, geographiai és történeti tekintetben (1992) 1. köt Komárom vármegye Diósförgepatony / [a dokumentumokat gyûjt., vál., ford., a népdalokat gyûjt. és lejegyezte, a történelmi vázlatot és a jegyzeteket írta Koncsol László] (1992-) 1 (1992) Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege (1992-) 1. köt. A lovasság (cop. 1992) Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi Géza (1992-) 1. (1992) Pataky Iván: Légi háború Magyarország felett (1992-) 2. köt. Néphagyomány - népismeret / szerk. Kövecses-Varga Etelka és Tisovszki Zsuzsanna ([1993]-) 1. ([1993]) Tarics Péter: Kisebbségi vallomástöredékek (1992) Jalsovszky Katalin: A tegnap világa (1992) Szénássy Zoltán: Klapka György (1992) Cséfalvay Pál: Az Esztergomi Bazilika, Kincstár és Vármúzeum (1992) Jókai Mór Városi Könyvtár: 40 éves a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár (1992) Karsa Ferenc: Szabadságharcos napló (1993) Szénássy Árpád: Feszty Adolf élete és pályája (1993) Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet: Régi magyar várak (1993) Az élõ magyar líra / Kenyeres Zoltán [et al.] (1993) Horváth Béla: Kernstok Károly (1993) Mácza Mihály: Komárom (1992) Holló András: Lázadás és megbékélés (1993) Takáts Sándor: Fejezetek Komárom mûvelõdés- és gazdaságtörténetébõl (1996) Kállay István: Bírósági épületek Magyarországon (1993) Ezüstkönyv, / [szerk. Kovács Lajos] (1994) Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon (1993) Tarics Péter: Magyarként a Felvidéken, (1994) Komáromi Jókai Színház / [összeáll. Pásztó András] (1992) Zsolt Béla: Gerson és neje (cop. 1994) Esztergomi Helikon / [vál. és szerk. Nagyfalusi Tibor, Virág Jenõ] (1989 [!1990]-) 1. A kezdetektõl 1526-ig (1989 [!1990]) Híres iskolák, neves pedagógusok címmel rendezett nemzetközi iskolatörténeti konferencia elõadásainak anyaga / [fõszerk. Fûrészné Molnár Anikó] (1994) Bél Mátyás: Komárom vármegye (1996) Anonymus: Gesta Hungarorum (1994) Vaszary János: Régi és/vagy új reneszánsz ([1993]) Hajdók János: Baróti Szabó Dávid (1942) Szénássy Zoltán: Lehár (1995) Belinszki Zoltán: A megértés nehézségei (1992) Dusza István: Nézõtéri napló, (1992) József Attila Megyei Könyvtár: A 40 éves József Attila Megyei Könyvtár kiadványai (1992) Magyarország /...szerk. Kain Albert (cop. 1992) Haraszti Mihály: Fejezetek Oroszlány történetébõl (1994) Vadász Ferenc: Megtörténhetett? (1994) Kovács Lajos: Ráadásnap a szupersztárok cirkuszában (1994) Gyüszi László: Tatabánya 1956-ban (1994) Helytörténész Könyvtárosok I. Országos Tanácskozása / [szerk. Mezey László Miklós] (1995) Komárom és Klapka György 1848/49-ben / [szerk. Kiss Vendel] ([1994]) Csáky Imre: A Magyar Királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században (1995) Duray Miklós: Az önkormányzat az önrendelkezés alapja (1995) Szõnyi Endre: Pozsonytól Kassáig (1996) Szénássy Árpád: A komáromi hírlapírás kétszáz éves története, (1994) Látnivalók Esztergomtól Komáromig / [fõszerk. E. Nagy Lajos] (1996)

3 Források és tanulmányok Tatabánya oktatástörténetéhez / [szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1995) Ilon Gábor: Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe (1995) Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik (1984 [!1985]) 1. köt. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik (1984 [!1985]) 2. köt. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (1987-) 3. Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllõ megye és Kunság (1987) Hajdu Lajos: Bûntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában (1985) Kósa Csaba: Nagy ezüst országút (1985) Visy Zsolt: A római limes Magyarországon (1989) Tilkovszky Loránt: A szlovákok történetéhez Magyarországon, (1989) Mikoviny Sámuel: A "Hungaria nova" megrajzolója Mikoviny Sámuel, (1987) A komáromi múzeum száz éve / [összeáll. Fehérváry Magda, Ratimorsky Piroska, Trugli Sándor] (1986) A költészet másnapja / [vál. és szerk. Kõrössi P. József] (1986) Történeti kutatások Kufsteinban ; Czuczor Gergely rabsága (1984) Arborétumok országszerte / szerk. Mészöly Gyõzõ (1984) Dokumentumok a szabadmûvelõdés történetéhez, /... összeáll. és a bevezetõt írta Dancs Istvánné (1988) László Endre, N.: A Duna aranya (1988) Esztergom ipartörténete / kiad. a Balassa Bálint Társaság ([1986]) A Bécsi Pápai Követség Levéltárának iratai Magyarországról, / összegyûjt., vál. és a bev. tanulmányt írta Vanyó Tihamér Aladár (1986) Schneidereit, Otto: Lehár (1988) Tímár György: A Duna titkai (1988) Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, (1987) Móser Zoltán: Via Regia Hungariae (1989) Szita Szabolcs: Halálerõd (1989) Nagy László, Sz.: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa (1984 [!1985]) Zolnay László: A középkori Esztergom (1983) Földes Anna: Jászai Mari és a magyar színház (1983) Zákonyi Ferenc: A Dunántúl gyógyfürdõi és fürdõi (1983) Bocsák Miklós: Kocsis és Czibor (1983) Bácskai Vera: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban (1984) Baán Kálmán: Magyar családtörténeti és címertani irodalom, (1984) Budapest és a megyék földrajza / szerk. Frisnyák Sándor (1984) Pifkó Péter: Esztergom színháztörténetének forrásai a Komárom megyei levéltárban, (1983 [!1984]) Kecskés László: Komárom az erõdök városa (1984) A MADISZ / [szerk. Rákosi Sándor] ; [közremûködött: Éri Tiborné és Vándorné Sugár Klára] (1984) Magyar emlékírók / [a vál., a szöveggondozás és a jegyzetek Bitskey István munkája] (1982) Csorba Csaba: Esztergom (1982) Mátray Gábor: Töredék jegyzemények Magyarország történetébõl ben (1989) Rómer Flóris: A Bakony (1990) Szénássy Zoltán: Komárom ostroma 1849-ben (1989) Pannonia régészeti kézikönyve / szerk. Mócsy András, Fitz Jenõ (1990) Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Új forrás, (1990) Haraszti Mihály: Útitárs Komárom-Esztergom megyei kirándulásokhoz (1990) Gombkötõ Gábor: A Komáromi Lenárugyár története (1979) Selye János: Le stress de ma vie ([1976]) Szöllõsi György: Czibor : Dribli az égig (1997) Komárom megye a magyarországi sajtóban V. ( ) / [vál. szerk. Schmidt József] (1997) Kántor István: A komáromi kenõanyaggyártás 90 éve (1997) Szénássy Zoltán: Komárom (1995) Pokornyi Imre: A menekülésem története : Isten tenyerén ([1997])

4 Jókai Erdélyben / összeáll. Tabéry Géza (1925) Jókai Mór: Mondjuk ki az igazat (1878) Böjthe András: Magyarország megyei kézikönyvei (1997) 11. Komárom-Esztergom megye kézikönyve (1997) A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban / Zolnay László (1960) Visegrád 1335 : Tudományos tanácskozás a visegrádi királytalálkozó 650. évfordulóján / [szerk. Köblös József] (1988) Végre! május 1. / szerk. Horváth Géza (1959) Varga János: Negyvennyolcas partizánok 1. rész (1953) Takáts Sándor: Szegény magyarok (1927) Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve (1921) Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok (1922) Takáts Sándor: Régi idõk, régi emberek (1922) Takáts Sándor: Komáromi daliák a XVI. században (1909) Takáts Sándor: Hangok a multból ([1930]) Takáts Sándor: Emlékezés eleinkrõl Szinnyei József: Komárom ben (1887) Szillányi Péter: Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der ungarischen Armee an der oberen Donau und Waag (1851) Szabó Károly: A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig (1883) A szabadság útján / összeáll. Kovács Emil (1984) A szabadság útján / Kovács Emil (1969) Sándor Pál,S.: Parasztságunk a Habsburg önkényuralom korszakában (1951) Nagy Gyula: Az ellopott magyar õstörténet (1994) A Második (Zürichi) Magyar Õstörténeti Találkozó Elõadásai és Iratai / szerk. Csiha György (1993) "ezernyolcszáznegyvennyolcadiki levelek..." / sajtó alá rend., elõszó, jegyz. Szõcs Sebestyén ; szerk. Berza László (1976) Majláth Béla: Az 1642-ik évi szõnyi békekötés története (1885) Magyary Szulpicz: Rév-Komárom törekvései a szabad királyi városi jog elnyeréseért (1882) Szénássy Zoltán: Rév-Komárom (1998) Kállay Ödön: Adatok Szõny történelméhez (1998) Bárdos István: Komárom anzix ([1996]) Bárdos István: Komárom anzix [!anziksz] ([1996]) Klujber László: 50 éves a Selye János Kórház (1997) Mácza Mihály: Az írófejedelem ünneplése : A Feszty család (1995) Öregdiák: A régi szép diákélet (1938) Podunajské múzeum (1993) Önkormányzatok az államban, állam az önkormányzatokban / szerk. Mikolasek Sándor (1995.) Kisari Balla György: Törökkori várrajzok Stockholmban (1996.) Kulcsár Emil Miklós: Az ácsi római katolikus egyház története (1995) Adalékok Tatabánya (mûvelõdés) történetéhez / [szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1994) Oláh Kálmán: "Miért kellett ezt, fiam?" (1994) Thorday Zoltán: Hegyen-völgyön kisvasúton (1997) Szénássy Zoltán: Komárom : A református kollégium (1996) Szénássy Zoltán: Komárom : Száz éves a Klapka-szobor (1996) Hörömpöly Mihály: Füzitõ középkori oklevelei (1994) Helyismereti könyvtárosok III. országos tanácskozása / [szerk. ifj. Gyüszi László] (1997) Szövött himnuszok / Jóry Judit írásai ; Karátson Gábor elõszavával (1996) Kecskés Ágnes textilmûvész Akadémiai Székfoglaló kiállítása / szerk. Fitz Péter ; katalógusterv Ölveczky Gábor ; fotó Mudrák Attila, Schichmann Béla (1995) Magyar design 92 / szerk. terv. Kulinyi István ([1992]) 1.köt. Magyar design 92 / szerk. terv. Kulinyi István ([1992]) 2.köt. Kovács György: A komárom megyei dolgozók harca a proletárhatalomért ( ) (1960) Komárom megye története / [fõszerk. Gombkötõ Gábor] ([1989]-) 1. köt. ([1989]) Klapka György: Memoiren von Georg Klapka (1850)

5 Klapka György: Emlékeimbõl (1886) Hazánk / szerk. Abafi Lajos (1886) Hazánk / szerk. Abafi Lajos (1887.) Gutai István: Mocsai mozaik ([1989]) Görgey Artúr: Életem és mûködésem Magyarországon az és években (1911) Gál Éva, L.: Újházi László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa (1971) Pethõ Sándor: Világostól Trianonig (1925) Ferenczy Miklós: Emlékek a szabadságharcról:1848/49 (1978) Ferenczy Miklós: Dunaalmás ben (1977) a korabeli napilapok tükrében / összeáll. Bay Ferenc ([1943]) Felszabadult hazánk 30 éve : Oktatási Igazgatóságok Tudományos Tanácskozása Magyarország felszabadulásának 30. évfordulóján / MSZMP KB ; szerk. Birta István (1976) Ki kicsoda Tatabányán, Oroszlányban, Tatán? / sorozatszerk. Rikli Ferenc ; szerk. Forgács Sándor ([1998]) Bognár János: Életmorzsák (1998) Ördög Ottó: Ördögi triászok ([1997]) Ördög Ottó: Energiagombóc és agyszálka (1996) Ördög Ottó: Az Ördög történelemkönyve (1996) Ördög Ottó: Por-no (1990) Tarics Péter: A tûzkeresztségtõl a kereszttüzig (1997) Ezernyolczszáz negyvennyolcz : Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben / szerk. Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor (1898) 1848, ahogyan a kortársak látták : A szabadságharc története levelekben / összegyûjtötte, elõszó Deák Imre (1943) Büttner Emil: "Csata mezejérül írom pár soraim" (1989) Bueno, Salvador: Cinco siglos de relaciones entre Hungría y América Latina (1977) Brankovics György: A magyar szabadságharcz története ([1899]) Bodó László: Pálffy Miklós a gyõri hõs (1992) Beck, Wilhelmine: Memoiren einer Dame während des letzten Unabhängigkeitskrieges in Ungarn.... (1851) Bárdos István: Komárom az évi szabadságharcban (1960) Baranyay József: Fejedelemjárás Komárom vármegyében (1912) Alapi Gyula: A morva-cseh és magyar érintkezés a magyar középkor végéig (1934) Péczely József: Summarium historiae recentioris Europaeae a detectione Americae ad revolutionem gallicam Tomus I. Periodus Prima et Secunda (1827) Péczely József: Summarium historiae recentioris Europaeae a detectione Americae ad revolutionem gallicam Tomus II. Periodus Tertia (1830) Mócsy András: Pannonia a korai császárság idején (1974) Mócsy András: Pannonia a késõi császárkorban (1974) Kurucz János: Római nyomok a pannoniai Duna-limes balpartján (1914) Takáts Sándor: Mûvelõdéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. századból (1961) Szénássy Zoltán: Komáromi Olympos ([1984]) Szabó Miklós: A kelták nyomában Magyarországon (1976) Révay József: Séták a római Magyarországon (1965) Sulyok Kálmán: A kisbéri mecénás (1998) Bényei Miklós: Helytörténet, iskola, könyvtár (1997) Szénássy Zoltán: Neszmélyi krónika (1998) Koppánymonostori kalendárium / Agócs Jánosné et al ; fel. szerk. Monostori Éva (1998) Póczy Klára: Pannoniai városok (1976) Paulovics István: A szõnyi törvénytábla (1936) Számadó Emese: Komárom és térsége (1998) Juhász Györgyi: A brigetioi terra sigilláták (1937) "Hírünk, nevünk virágozni fog" / [összeáll. Szilágyi N. Zsuzsa] (1998) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve 1996 / [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom- Esztergom megyei Igazgatósága] (1997) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve 1997 / [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom-

6 Esztergom megyei Igazgatósága] (1998) A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet évi jelentése / szerk. Gyulai Rudolf (1888) A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet évi jelentése / szerk. Gyulai Rudolf (1889) A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet évi jelentése / szerk. Gyulai Rudolf (1892) Piry Cirjék János: Érsekújvári napló 1848/1849 (1998) Mácza Mihály: "...mert a haza kívánja..." (1998) Csikány Tamás: Komárom erõdváros (1998) A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komáromi) Övezeti Történésztalálkozó elõadásai és iratai (1995) Gúta és környéke ben / Angyal Béla (1997) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára / szerk. Csombor Erzsébet (1995) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve / szerk. Schmidt József és Monostori Imre (1996) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve / szerk. Schmidt József, Monostori Imre (1998) Évkönyv az es tanévrõl / összeáll. Fónadné M. Ilona ; fotók Holczhei Árpád (1994) A komáromi Klapka György Általános Iskola múltja és jelene / kiad. a komáromi Klapka György Általános Iskola (1992) Jász Attila: Miért Szicília : részletek egy elveszett naplóból (1998) 2. köt., H-Q. (1998) Ballun Viktória: Álmodj szépeket! (1998) Helyismerei könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása : Miskolc, július / [rend. közread. az] MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete ; [szerk. Laki-Lukács László] ; [Mándli Gyula fotó] (1998) Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története (1998) 1. köt., (I-II. korszak) Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története (1998) 2. köt., (II. korszak) Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia, / összeáll.... L. Juhász Ilona (1998) Ördög Ottó: Lengõhere (1998) Komárom város általános és középiskoláinak közös értesítõje az 1993/94-es tanévrõl / szerk. György Károlyné, Török Csaba (1994) Komárom város általános és középiskoláinak közös értesítõje az 1994/95-ös tanévrõl / szerk. György Károlyné, Török Csaba (1995) Komárom város általános és középiskoláinak közös értesítõje az 1995/96-os tanévrõl / szerk. György Károlyné, Török Csaba (1996) Komárom város általános és középiskoláinak közös értesítõje az 1996/97-es tanévrõl (1999) Borhy László: A Szõny vásártéri freskólelet ([1995]) Bóna István: A középkor hajnala (1974) Calmet, Augustin: Histoire universelle, sacree et profane, depuis lecommencement du monde jusqu'a nos jours (1738) Román Marian, V.: Komárom megyébõl indultak (1983) Feszty István: A Feszty-család története (1989) Barkóczy László: Die römischen Inschriften Ungars (1972) 2. Lfg. Salla, Morgentiana, Mursella, Brigetio (1976) A magyar városok címerei / összeáll. Castiglione Endre (1975) Veszprémy Dezsõ: Tali és Széchi-szigeti Dr. Thaly Kálmán életrajza (1928) Pastinszky Miklós: Kultsár István a komáromi könyvtáralapító (1979) Csokonai és Lilla emlékek Komárom megyében / összeáll. Ferenczy Miklós (1973) Csokonai és Lilla-emlékek Komárom megyében / összeáll. Ferenczy Miklós (1986) Ferenczy Miklós: Csokonai Lillája ([1968]) Ferenczy Miklós: Csokonai Lillája (1984) Vécsey Tamás: Tóth Lõrincz emlékezete Tóth Lõrinc: Zádor György magyar akadémiai rendes tag emlékezete (1869) Tóth Lõrinc: Emlékezés Zlinszky Imre l. tagra (1881) Takáts Sándor: Zrínyi Miklós nevelõanyja (1917)

7 Takáts Sándor: Régi magyar asszonyok (1914) Takáts Sándor: Magyar nagyasszonyok ([1925]) 1. köt. Szinnyei József: A Szinnyei-család írói (1909) Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal (1868) Salamon Ferenc: Két magyar diplomata a tizenhetedik századból (1884) Szentimrei Márton: Szent Benedek élete és hatása s a szerzetesi intézmény történelmi és társadalmi jelentõsége (1880) Válogatás a Szõny-vásártéri ásatás leleteibõl, MCMXCII-MCMXCV / [szerk. Borhy László, Számadó Emese];[írták Balogh Emese et al.];[a rajzokat kész. Beck Tamás et al.] ([1996]) Pintér Jenõ: Szinnyei József l.tag emlékezete (1927) Nedeczky Gáspár: A Nedeczky család (1891) Nagy Ferenc: Hunyadi László történetei, úgymint élete és halála; mellyeket mind a 'Tzíliai Gróf' Ulriknak írígységével és le-vágattatásával; mind VI. László királynak közbe'-folyó tselekedeteivel és halálával eggyütt (1793) Márkus László: Guyon Richárd (1955) Munkásmozgalmunk harcosai / [szerk. Szántó Ferenc] (1970) Lestyán Sándor: Az ismeretlen Táncsics (1945) Franz Lehár (1970) Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) I.darab, A-B Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) II. darab, C-D Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) III. darab, E-G Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) IV. darab, H-L (1796) Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) V. darab, M-P (1976) Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) VI. darab, Q-W (1797) Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) VIII. darab, K-Z (1809) Ladvocat: Historiai Dictionariuma,... (1795) VII. darab, A-I (1808) Kistérségek Komárom-Esztergom megyében / készítette Bódiné Vajda Györgyi (1999) Komáromi erõdök / [szerk. Kovács Vilmos ; fotó Szamódy Zsolt] ([1995?]) Bilkó István: A tûz krónikája (1997) Monostori erõd / [készítette Asbóth Zsolt, Jordán Antal ; fotó Turi Miklós] (1999) Nové Zámky / szerk. Kulcsár Ferenc ; elõszó Liszka József, bev. Strba Sándor (1997) Valódi komáromi uj- és ó-kalendárium / kiad. Ehrenfeld Jenõ (1913) Halasi téka / [szerk. Pap Gábor (1985) Magyarország megyéi / [... szerk. Gyenes László] (1982-) [9.], Komárom (1985) Wehner Tibor: Tatai szobrok, emlékmûvek, emléktáblák (1980[!1981]) Magyarország légifelvételeken / [bevezeti... Lázár István] ; [képek Tóth Béla] ; [English tranls. by Ágnes B. Kadar] ; [Deutsch von Hannelore Scnmör-Weichenhain] ; [traudit par Emese Csaba] (1991) Tata története 1., Az õskortól 1727-ig / [fõszerk. Kovács Emil] ; [szerk. Bíró Endre] (1979) Körmendi Géza: Tata története 2., Strobel Árpád: Mozaikok Tata történetébõl (1989) Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv / vál. és szerk. Ortutay András (1988[!1990]) Komárom - Komárno / szerk. Bárdos István, Kecskés László, Mácza Mihály ; fotó Mudrák Attila (1994) Tóth László: "...miként hajdan az apostolok" (1997) 1., A kezdetektõl 1945-ig (1997) Tóth László: Déryné nyomában (1998) tõl napjainkig (1998) Mácza Mihály: A komáromi Simor-zárda története (1997) Szûcs Béla Albert: Ácsi ipartestület történetébõl ([1998]) 100 éves a koppánymonostori Dózsa György Általános Iskola / [írták Hojka Jánosné, Bohunka Lászlóné, Lipka Józsefné] ([1997]) Szemereki Teréz / [Csenkey Éva, Sárkány Mihály] : [fotók Milos József, Haris László, Szemereki Teréz ([1997?]) Magyarország Európai Unióhoz csatlakozásának társadalmi-gazdasági kérdései, különös tekintettel Észak-Dunántúlra / [szerk. Beszteri Béla, Mikolasek Sándor] (1996) A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyaroszágon / [szerk. Beszteri Béla, Mikolasek Sándor] (1997)

8 Bábolna : Kisbér : Komárom : Oroszlány / [fotók Juhász Attila] ; [kiad. a négy! város polgármesteri hivatala] ([199?]) Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében (1998) Kõszeghy Pál: Bercsényi házassága : Töténeti ének 1695-bõl (1894) A komáromi 1848/49-es emlékpark kopjafáinak névadói ([1988]) Komáromvármegye nemes családai / összeáll. Alapi Gyula (1911) Komárom megye nagyjai ([1974]) Csokonai, a víg poéta / szerk. és jegyz. Kellner Bernát (1975) Jedlicska Pál: Adatok erdõdi báró Pálffy Miklós a gyõri hõsnek életajza és korához (1897) Jászai Mari: Jászai Mari levelei (1944) Jászai Mari emlékiratai / sajtó alá rend. Lehel István ; rajzok Haranghy Jenõ ([1927]) Híres zenészek (1912) Gvadányi József: Tizen-kettõdik Károly' Svétzia ország királlyának élete, és álmélkodást fel-múló vitézségének és több tsudálkozást okozó nagy dolgainak le-írása (1792) Gulyás Pál: Péczeli József (id.) élete és jellemzése (1902) Fischer Alexender: Petõfi's Leben und Werke (1889) Cenner Mihály: Jászai Mari (1957) Benedek Elek: Nagy magyarok élete (1907) Alszeghy Zsolt: Illei János élete és írói mûködése (1908) Alapi Gyula: Gyulai Rudolf élete és mûködése (1907) Adorján Andor: Nagy katonák (1912) Feszty Masa: Feszty Árpád élete és mûvészete (1999) Bona Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban ( ) 3. köt. R - Zs (1999) Monostori Imre: Az Új Forrás vonzásában (1999) Szûcs Árpád: A Feszty-körkép (1999) Szinnyei József: Az ezer tó országa (1882) A mi hazánk / írták Bars Sári, Nagy Ernõ, Cs. Szabó Béla, Szeberényi Lehel ; szerk. Bars Sári (1951) Borhy László: Brigetio kincsei ([1999]) Salamon Nándor: Kisalföldi mûvészek lexikona (1998) Ács Anna: Jókai és Balatonfüred ([1997]) Jókai Mór: A szellem zónái ; Élet és mû (1991) Körmendi Géza: A tatai fazekasság története (1988) Hörömpöly Mihály: Almásfüzitõ helytörténete az õskortól napjainkig (1998) Komárom város általános és középiskoláinak közös értesítõje az 1997/1998-as tanévrõl / [szerk. és a kiadásért felel Mikolasek Sándor] (1999) Társadalmi közérzet és identitás a rendszerváltás után / [szerkesztette Beszteri Béla és Mikolasek Sándor] (1998) Vaderna József: A sirály kiûzetése (1999) Komárom és vidéke képeslapokon / összeáll. Szénássy Árpád (1997) Komárom (1995) Egri Viktor: Szívet cserélni nehéz (1960) Eötvös Károly: Magyar alakok (1932) Komárom-Esztegom megye statisztikai évkönyve 1998 =Statistical yearbook of Komárom-Esztergom County 1998 (1999) Komárom Város Önkormányzata évi munkájáról. Az éveke szóló munka- és gazdasági program / Komárom Város Önkormányzata ([1996]) Fátrai Erzsébet: Az Új forrás repertóriuma (1999) Agócs Zoltán: 100 éves a komáromi Erzsébet-híd - Dunajsky most v Komarne 100 rocny (1992) Kötet nélkül (1986) Kecskés László: Komáromi mesterségek (1978) Kecskés László: Komárom erõdrendszere (1978) Tamás István: Divertimentó ágyúra és habverõre (1988) Valesius Antal János: Levelek, (2000) Visy Zsolt: A ripa Pannonica Magyarországon (2000) Agrárfejlõdés ipari környezetben / szerk. Pulay Zoltán ; Técsi János (1970)

9 Bakonyalja / kiad. Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége ([2000]) Komárom város általános és középiskoláinak közös értesítõje az 1998/1999-es tanévrõl / szerk. Mikolasek Sándor (1999) Ág Tibor: Az aranykert muzsikája (1999) Többesszámban / [Kiad. a KISZ Komárom megyei Bizottsága] (1971) Vadász Ferenc: Ketten a Remete utcából (1962) Süveg Zoltán: Naszály a év küszöbén ([2000]) Ferenczy Miklós: Török világ Dunaalmáson (2000) A Mária Valéria híd története / [összeáll. Hodossy Gyula] (1999) Szinnyei József: Komárom ben (1887 [2000]) Mal'ba v zbierkach Ollastného Podunajského Múzea v Komárne ([1982?]) Magyarország és Észak-Dunántúl fejlõdésének fõ irányai, sajátosságai az ezredfordulón és a 21. század elején / szerk. Beszteri Béla, Nagy Gábor (1995) Ablak országra-világra kalendárium / fel. szerk. Sztrapák Ferenc ([1997]) Ablak országra-világra kalendárium / fel. szerk. Szrapák Ferenc ([1999]) Komáromi kalendárium a esztendõre / összeáll. Mácza Mihály ; fotók Bíró Béla et al. ([1999]) Csémi Szilárd: Szlovákia mai területének magyar cserkészete (1910) (2000) A magyar alkotmányosság ezer éve / szerk. Mikolasek Sándor (1998.) Bárdos László István: Komárom megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1962) Szerencse Ferencné: Komáromi Lapok (1979) Városunk Tatabánya / [Szerk. Monostori Imre] (1977) Cseh-Szlovákiai Magyar KÉpzõmûvészek Társasága / [Rend. és szerk. Farkas Veronika] (1990) Zsolt Béla: Ars scribendi vagy az idõszerû újságírásról (1991) Sobieski emlékkönyv (1999) Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái I. (1999) A polgárosodás folyamatai : Polgárosodási modellek országosan, Nyugat- és Közép-Dunántúlon / szerk. Beszteri Béla, Mikolasek Sándor (1999) Táncsics Mihály : A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalomtörténeti Társaság és a Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága által május 7-8-án Tatán rendezett tudományos ülés elõadói anyaga / [szerk. Simonné Tigelmann Ilona] ; [elõadó Lukácsy Sándor et al.] (1985) Gothard Jenõ levelei Konkoly Thege Miklóshoz, / [szerk. és jegyz. Horváth József] (1998) Bús János: Béke poraikra... (1999) Dunamenti urbanizálódó térség / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (1999) Mészöly Gedeon: Földiekkel játszó... ([é.n.]) Szénássy Zoltán: Jókai nyomában (2000) Koppánmonostori kalendárium 2000 / [Ágoston Géza... et al.] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [ lektorálta György Károlyné] ; [borító Ölveczky Gábor] (1999) Komárom megye a Magyarországi sajtóban VI., / [vál. és szerk. Schmidt József] (1998) Zsolt Béla: Az igazi szerelem (2000) Esztergom évlapjai = Annales Strigonienses / Balassa Bálint Társaság ; szerk. Bárdos István; a tanulmányok szerzõi Balogh Boglárka [et al.] (2000) Ministerio / szerk. Bárdos István és Beke Margit ; [rendezõk Esztergom-Budapesti Érsekség, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata] (1998) Végváriné Babirák Ilona: Oroszlány (1999) Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / [Szerk. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága] (1957) Vág-Duna-Ipoly Euroregion / KSH Komárom Esztergom Megyei Igazgatósága, KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága, Szlovák Köztársaság Kerületi Statisztikai Hivatala (2000) Királyi és koronázó városok / [készítették Sitku Sándorné et al.] ; közread. a Központi Statisztikai Hivatal [Budapesti és Pest Megyei, Fejér Megyei, Komárom-Esztergom Megyei, Veszprém Megyei Igazgatósága] (2000) Szénássy Zoltán: Klapka György (1977)

10 A helytállás 30 éve / [Szerk. Tamás István] (1986) Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi Géza (1992-) 4. köt. (1999) Varga Istvánné: Tata más szemmel (1998) Kemecsi Lajos: Szekerek, kocsik, szánok (1998) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága (2000) Körmendi Géza: Tata és Tóváros története a két világháború között (1998) Tata a tizenötéves háborúban / [szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László] (1998) Mohl Adolf: Tata Plébánia története Körmendi Géza: A tatai tégla- és cserépgyárak története (2000) Bajótról, mindenkinek / [szerk. Bárdos István, közread. Bajót Község Önkormányzata] (2000) Sziklay Edit: "Két haza egy szívben"avagy egy raktárban várakozó kiállítás története (200) Lukovics Krisztina: Felsõgallai német nemzetiség (1999) Lukovics Lídia Andrea: Komáromszentpéteri pintli (1999) Tata / [szerk. Rappai Zsuzsa ; fényképek Gelencsér Ferenc, Kónya Kálmán] ([1990]) Haraszti Mihály: Csatka ([1993]) Takáts Sándor: Kémvilág Magyarországon (1980) A közmûvelõdésért / [Szerk. Csukly László] (1978) Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, (1984) Olvasókönyv / vál. és szerk. Bencze Cs. Attila (2000) Csikány Tamás: Honvédtüzérség az es szabadságharcban (2000) Szénássy Zoltán: Komáromi m. kir. 22. gyalogezred (2000) Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi Géza (1992-) Víg Pál: Feltört ketrecek fölött (1999) Gutai István: Magyarok a történelem árnyékában (2000) Monostori Éva: Közösség és településfejlesztés Koppánymonostoron (1998) Horváth Veronika: A számítógép alkalmazása a tájékoztatásban a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban ([1999]) Lößl, Hans Georg: Fejlesztés a felnõttképzésben (2000) Horváth Lajos: Komárom (2000) Kalendárium, 2001 (2000) A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola jubileumi emlékkönyve / [szerk. Németh Józsefné igazgató] (2000) Tollforgatók / [szerk. Kemecsei Sándorné] (2000) Vártúrák kalauza / [Szerk. Dely Károly] (1973) Komárom megye földrajzi nevei / [Szerk. Balogh Lajos, Ördög Ferenc; tudományos irányító Ördög Ferenc, Végh József, közzétette Gerstner Károly, Hegedûs Attila, Körmendi Géza et al.] (1985) Bódai József: A kisbéri és a magyar királyi ménesbirtok története ([2000]) Rabazzi Stepancsics Gusztáv: Várgesztes (1994) Soós Rezsõné: Tokod (2000) Ratimorszky Gyula: A tüneményes Lilla (2000) Ratimorszky Gyula: Történetek II. Rákóczi Ferenc gyermekkorából (2000) Rubint Zanett: Az épített környezet mint az ember élõhelye (2000) Rédli Margit: Fenn, távoli északon (1993) Monostori Éva: A közösségfejlesztési folyamat alakulása Koppánmonostoron (2000) A 20. század mérlege, a 21. század esélyei / [szerk. Beszteri Béla és Mikolasek Sándor] (2000) Koppánmonostori kalendárium 2001 / [közread. az] ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [lektorálta György Károlyné] (2000) Magyarország kisrégiói / sorozat fõszerk.... Kasza Sándor (1997-) 11/5. Komárom-Esztergom megye. Tata és térsége (2000) Mácza Mihály: Fotográfusok Komáromban, Tatán, Tatabányán (1988) Dercsényi Dezsõ: Esztergom (1956 [1957]) Kanyó András: Versenyfutás az olajért (1976)

11 Alapy Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetébõl (2000) Gáll Imre: Régi magyar hidak (1970) A komáromi Klapka-szobor története képekben / [fényképezte és szerk. Tarics Péter] (1992) Mesés kiállítások / összeáll. és...tanulmány Orbán Ilona (2001) Mikolasek Zsófia: Gyermekkönyvtár stratégiai terve (2001) Fehér Tamás: A komáromi Csillagerõd 1944-ben (2001) Rigláné Berczeli Mária: Teleházak létesítése kistelepüléseken (1998) Bodó László: A Nagykunság és Kunhegyes részvétele az évi forradalom és szabadságharcban (1999) Takács Józsefné: "Elfújta a szél a szénporszemeket" (2000) Olvasókönyv / vál. és szerk. Bencze Cs. Attila (2000) Katona Miklós: A Magyar Duna-Tengerhajózás regénye (2000) Esztergom szabad királyi város évi kiváltságlevele / [latinból ford....villányi Szaniszló...] ; [újrafordította Tóth Krisztina] ; [fotó Mudrák Attila] ; [szerk. Csombor Erzsébet] (2000) Pleidell János / [bevezetõ tanulmány és szerk. Pásztor Bertalan] (2000) Borhy László: Pannoniai falfestmény (2001) Fakász Tibor: Esztergom 1956-os históriája (2000) Klemm I. Antal: Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból (1908) Mûvészeti mûhely / [szerk. Jász Attila és Virág Jenõ; Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Kernstok Károly Mûvészeti Alapítvány] (1996) Julow Viktor: Csokonai Vitéz Mihály (1975) Mátyás Ferenc: Költõk és parasztok (1964) Kerényi Enikõ: Hidak Komárom-Esztergom megyében (2001) Új Auróra / [7. sz. szerk. Bata Imre, Fábián Zoltán stb.] (1976) Érsek János: Komáromi útmutató (1978) A római kori falfestészet Pannóniában (2000) Tóth-Kurucz Mária: Szamárbõgés Zámbó Vilmos: Izsa népe kitelepítése szlovákiai szülõföldjérõl (1992) Zámbó Vilmos: Izsa község krónikája 1947-ig (2000) Komáromi értesitõ / Kernsok Károly Mûvészeti Alapítvány, KT Kiadó, Országos Széchenyi Könyvtár ; a mûvet kiadásra elõkész. és a kötetet szerk. Nagy Zoltán (2001) Ratimorszky Gyula: A szeretet varázsa ([1999]) Ratimorszky Gyula: Komárom alatt megmozdult a föld (2001) Cser Magdolna: Aranyvándor (2001) Asztalodon üvegróka (cop. 2001) Hegedûs Pál: Örökségünk (2001) Ferenczy Miklós: Emlékek a szabadságharcról 1848/49 (1989) Források a magyar népi demokrácia történetéhez / [Fõszerk.: Réti László. Kiad. az Új Magyar Központi Levéltár; Oktatási Minisztérium] 3. köt. Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról (1979) Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország (1977) Radó György: Világjáró Besse János (1963) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve (2001) Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból (1977) Jankovics Marcell: Egy század legendái ([1939]) Földy János: Világostól Josephstadtig (1939) Kalendárium, 2002 / [felelõs szerk. Sztrapák Ferenc] ; [szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly] (2001) Koppánmonostori kalendárium 2002 / [közread. az Élettér Közösség-és Településfejlesztõ Egyesület] ; [szerk. Monostori Éva] ; [lektorálta György Károlyné] ; [borító Ölveczky Gábor] (2001) Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései rõl a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia história domusában (1998) Gerencsér József: "Akarattal, tisztességgel" (2001)

12 Koszorú / kiad. a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedõk Országos Egyesülete (1931) Rapaics Raymund: Magyar kertek ([1940]) Sebess Dénes: Két Magyarország ([1931]) Mándoky Sándor: Magyar frontharcos mozgalom (1938) Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1956) Magyarország helységnévtára / kiad. KSH (1956) Bús János: Béke poraikra... (1999-) 2. Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról (2001) Kántor Zsuzsanna: A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár - mint kulturális szervezet elemzése (2002) Középfokú Gépipari Szaktanintézet Komarno / [szöveg és szerkesztés Frantisek Buda és Maria Ruzicova] ([1983]) Az MSZMP Komárom megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának évkönyve 1984 / [szerk. Süveges Mihály] (1984) Az MSZMP Komárom megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának évkönyve 1983 / [szerk. Süveges Mihály] (1983) 1. köt. Az MSZMP Komárom megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának évkönyve 1983 / [szerk. Süveges Mihály] (1983) 2. köt. Gábor Steiner a Komarno (1987) Bölcskei János: No pasaran! (1977) Komárom megye kistükre / [irta és szerkesztette Wér Vilmos] Farkas József: A 100 éves Ácsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület története ( ) (1983) Makovics János: Átélhetõ szabadság (2002) Komárom megye településhálózatfejlesztési terve / Felelõs tervezõ Bihaly Tamás (1971) Borhy László: Kelemantia-Brigetio (2001) A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítõ Kultsár István / [az elõszót írta és sajtó alá rend. Hídvégi Violetta] (2001) Szlovákiai magyar ki kicsoda / [fõszerk. Balázs F. Attila] ; [szerk. Ardamica Andrea, Ardamica Zorán] ; [mtársak Bergendi Gabriella et al.] (cop. 2001) Barassó Péter: Monostori vadászemlékek ([2002]) Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági Szakközépiskola évkönyve 2000/2001 / [közread. a] Kultsár István Ügyviteli- Gazdasági Szakközépiskola Komárom ; [a krónikát összeállította Egri Zoltánné ] ; [szerk. László Györgyné] (2001) Hajdu-Moharos József: Magyar Településtár (2000) Komárom-Esztergom megye kistérségei / [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága] ; [készítették Bódiné Vajda Györgyi et al.] (2002) Baranyay József: Baranyay József nagyobb munkái (2002) Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza (2002) Helyismereti Könyvtárosok VII. Országos Tanácskozása / [szerk. Komlósi József] ; [a fotókat Mándli Gyula kész. ; [a konferenciát az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és Bibliográfiai Szekciója szervezte] ; [kiad. a Vvörösmarty Mihály Megyei Könyvtár] (2001) Neiger-Fleischmann, Miriam: Számûzetés (2002) Jászai Mari: Tükör-játék (2002) Gyõri László: Bizonyos értelemben (2002) Cser Magdolna: Aranykulcs : Magdus néni versei felnõtteknek (2003.) Cser Magdolna: Virághintó : Magdus néni versei gyermekeknek III. (2003) Rédli Margit: Komárom (2002) Magyar Zoltán: A mindentudó fû (2002) Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona (2002) 1. köt. A nyitrai kerület, Szlovákia (2002) Petrovai R. Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona (2002) 1. köt. Nyitrai kerület, Szlovákia (2002) Pelzo: Géza fejedelem Esztergoma (2002) Eöllõs Vilmos: Utak az örök boldogság felé (1999) Ördög Ottó: Tisztelet Ezópusnak (2002) Jaczkó Ferenc: Élet a halál árnyékában (2002)

13 Iván Csaba: Naptárlapok (2002) Sikos T. Tamás: Fejlõdési térfolyamatok Komárom-Esztergom megyében (2002) Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek-közösségek határon innen és túl (2002) Cser Magdolna: Napmenyegzõ (2002) Iratok a kisegítõ munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez / [szerk. Szita Szabolcs] (2002) 1. füzet [Válogatott írások ( ) a Hadtörténeti Levéltár gyüjteményébõl] Iratok a kisegítõ munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez / [szerk. Szita Szabolcs] (2002) 2. füzet Válogatott iratok a nyilaskeresztes terror történetébõl Szita Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 õszén (2002) Borhy László: Gemmák, gemmás gyûrûk és ékszerek Brigetióban (2003) Szénássy Zoltán: Komáromi krónikás (2003) Komárom város vízmûve és csatornázásának elsõ 100 éve / [közread. a KOMVak Rt. Komarno és a VIZÁK Kft. Komárom] (2002) Komárom Város Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági Szakközépiskola évkönyve fennállásának 50. évfordulója alkalmából (2003) Kecskés László: A komáromi szekeresgazdák (2002) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2003) Kecskés László: A komáromi ötvösök és asztalosok (2003) Látnivalók Komárom-Esztergom megyében / [fõszerk. E. Nagy Lajos] ; [fel.szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ;[...átolgozásában közrem. Deák Antal András et al.] ; [a fotókat kész. Haraszti Norbert et al.] (2003) Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim (1914) Somorja / [összeáll. és szerk. Bárdos Gábor, Presinszky Lajos, Végh László] (1996) Komárom (1998) Komárom (2002) Berta Györgyné: Ezredforduló a Közép-Dunántúlon (2002) Bódiné Vajda Györgyi: A nemzetiségi kötõdés Komárom-Esztergom megyében (2002) Bódiné Vajda Györgyi: Vallás, felekezet Komárom-Esztergom megyében (2002) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. KSH Komárom-E. Megyei Igazgatósága] (2002) Füzitõi füzetek / [szerk. a szerkesztõbizottság ; írták Egervári József et al.] (2002) Az Almásfüzitõi Timföldgyár története életrajzokban / [szerk.] Kaptay György ; [Füzitõ Barátainak Köre] (2003) Kaptay György: Az 1956-os forradalom és megtorlás története Almásfüzitõn (2002) Ravasz Éva: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, (2002) A struktúraváltás évtizede / [szerk.,elõszó Vörös Mihály László] ; [írták Bencsik János et al] (2002) Czeglédy Gabriella: Papírsárkány (1991) Holló András: Iszapfalvi legendák (1888) Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban / Központi Statisztikai Hivatal Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém Megyei Igazgatósága (2002) Takács Anna: A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve (2002) Szinnyei József: Id. Szinnyei József emlékezete (2002) Bényei Miklós: A helyismereti munka alapjai (2002) Magyar régiók zsebkönyve, 2001 / Központi Statisztikai Hivatal (2002) A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyûjteményének bibliogáfiája / összeáll. Végh László ; [mtársak Varga Márta, Bugár Beáta] (2000) 1.kötet A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyûjteményének bibliogáfiája / összeáll. Végh László ; [mtársak Varga Márta, Bugár Beáta] (2000) 2. kötet Bartalos Mária: A szenvedés lángja (2003) Kalendárium / fel. szerk. Sztrapák Ferenc ; szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly (2003) Kántor B. Péter: Erdõszív ([2002])

14 Koppánmonostori kalendárium 2003 / [közread. az ÉLETTÉR közösség- és Településfejlesztõ Egyesület ; szerk. Monostori Éva ([2002]) Harmati Gizella: Anyanyelvi rejtvénytár (2002) Értékõrzõ települések a Közép-Dunántúlon / Központi Statisztikai Hivatal Fejér,Komárom-Esztergom és Veszprém megyei Igazgatóságai ; [szerk., összeáll...berta Györgyné] (2003) Bordács Ilona: Emlékezés, aranyzsinór, te vezess! (2002) évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (2001-) 6. Területi adatok (2003) Karasszon Dénes: Marek József (2003) Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt (2002) 4. köt Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái (2003) Ortutay András: Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk (2003) Kürthy Veronika: A csodadoktor (2003) Magyarország legerõsebb bástyája Komárom / [szerk. Kiss Vendel] ; [borítóterv és arculat Ölveczky Gábor] (2003) A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület Jubileumi Évkönyve / [szerk. Bálványos István, Kovaliczky István] (2003) Kogutowicz Manó: Magyarország vármegyéinek kézi atlasza (Kart. dok.) (2003) Hevesi Attila: A magyar-szlovák határvidék földrajza (2003) Pukkai László: Mátyusföld (2002) 1. A Galántai járás társadalmi és gazdasági változásai, (2002) A magyarországi iskolai értesítõk bibliográfiája / [kiad. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) (1989-) 10. köt. 1850/ /49 (2002) Pártértekezletek Komárom megyében / [korszakszerk. Szabó Mária, Szabó József] ; [bev. Gyenes László] (1985) Koppánmonostori kalendárium 2004 / [fel. szerk. Monostori Éva] ; [lektorálta György Károlyné és Hegedüs Béla] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] (2003) Kalendárium, 2004 / [fel.szerk. Sztrapák Ferenc] ; [szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly] (2004) A komáromi Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola jubileumi évkönyve / közzéteszi Szombath Gáborné (2002) Turul - Jókai cserkészcsapat / [összeáll. Balogh Katalin] ; [szerk. B. Bartal Mária] (2003) Számadó Emese: 110 éves a komáromi Erzsébet híd (2002) "Felszedek utamban minden fegyveres népet" / [szerk. L. Balogh Béni] (2003) Csikány Tamás: Csata Komáromnál július 2-án, avagy A szabadságharc harcászata (2003.) Zakar Péter: "Hazám sorsa az én sorsom" : az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben (2003) Magyar erõdépítészet / [szerk. Winkler Gusztáv] (2003) Ferenczy Miklós: Mikoviny Sámuel bizalmas levele a Bécsi Kamarához az almási gyógyvizek ügyében (2003) Kossuth Lajos / Kossuth Lajos születésének 200-ik évfordulójára közreadta Dr Ferenczy Miklós orvosíró, lelkész (2002) Ferenczy Miklós: T.T Wáli István éremgyûjtõ prédikátor cigánynyelv kutató Dunaalmáson (2004) Alapy Gyula: Kultsár István (1911) Szõnyi Bartalos Mária: Új karma (2003) A Komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti gyûjteményének katalógusa / [összeáll. és szerk. Hegedüs Béla] ; [kiad. a Komáromi Városi Tanács V.B. Mûvelõdési Egészségügyi és Sport Osztálya és a Jókai Mór Városi Könyvtár] (1986) Kéziratok megyénkrõl / [szerk. Tapolcayné Sáray Szabó Éva] ; [bev.] Csukly László (1979) Dezsényi Béla: A magyar sajtó 250 éve (1954) 1. köt. Helyismereti könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása / [szerk. Mándli Gyula] ; [a fotókat Csirmazné Cs. Ilona, Csomor Tibor, Mándli Gyula készítette] (2003) Helyismereti könyvtárosok VIII. Országos Tanácskozása / [szerk. Sipos Csaba] ; [a fotókat Varga Róbert és Mándli Gyula készítette] (2002.) Hamary Dániel: Szembesítés ([2003]) Vas Gereben: A nemzet napszámosai ([1928]) Hatházi Erzsébet: Zümike (2004) Bényei Miklós: Genius loci (2004)

15 Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból / [...szerk. és sajtó alá rend. Hudi József et al.] (2002) Barczi Attila: Magyarország tájai (2000-) [3/1.] Kisalföld, Komárom-Esztergomi síkság (2004) 10 éves a Naumburg-Komárom testvérvárosi kapcsolat (2002) Nemzeti évfordulóink 2004 / [fõszerk. Estók János] (2004) Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái (2003) Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái II. (2003) Bencze Cs. Attila: A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Dolgozók Pártja Komárom- Esztergom Megyében (2002) Fond- és állagjegyzék / Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára [közread.] ; [szerk. Csombor ERzsébet et al.] (2002) Öt év számadása Pulapusztán, Koppánymonostoron és Táton (1954) Bilkó István: Komárom labdarúgásának krónikája (2000) Három szabad évtized / [fõszerk. Gecsényi Lajos] (1975) Füzitõi füzetek / [szerk. a szerkesztõbizottság] ; [írták Fekete Józsefné et al.] (2003) Arcképcsarnok / összeáll. és szerk. Balázs F. Attila ; fényképezte Görföl Jenõ (2004) Petrovai R. Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona (2002) 2.köt. Nyitrai kerület, Szlovákia (2003.) A szökés gyakorlása / Jász Attila (2004) Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona (2002) 2. köt. A Nagyszombati és a Pozsonyi kerület, Szlovákia (2003) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2004) Csapodi Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésû gyüjtemény (K 31 - K 114) (1973) Gáncsné Nagy Erzsébet: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének története (2004) Pozsonyi Andrea: A Mindenes Gyüjtemény mûvelõdéstörténeti bemutatása. Jellege, célja és problémái a folyóirat történetének tükrében (1998) Berczellyné Nagy Marianna: A komáromi jezsuita iskolai színjátszás története a XVII-XVIII.században (2003) Határsávok / szerk. Tóth József (2003) Szállási Árpád: A szeretet nosztalgiája (2004) Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) (1985) A szocialista forradalomért / [szerk. Bakó Ágnes] ; [bibliogr. és jegyz. Láng Péter] (1975) Bognár János: Beteljesedés Ünnep volt... / [kiadványterv Ölveczky Gábor] (2004) Tonomár István: Belénk hasít (2004) Zürichi Magyar Történelmi Egyesület: Tizenhetedik Magyar Õstörténeti Találkozó és Tizennegyedik Magyar Történelmi Iskola elõadásai és iratai (2004) Füzitõi Füzetek / [fõszerk. Molnárné Taár Izabella] ; [szerkeszti a szerkesztõbizottság] (2004) Radnóty Károly: Volgaparti szerenád ; Magyar nótacsokor ; Honfoglalás vagy hazatérés ; A magyar emigráció himnusza Radnóthy Károly: Magyar mesevilág (2002) Radnóthy Károly: Teremtés (1979) Radnóthy Károly: Rivaldafény Radnóthy Károly: Igaz mesék az életbõl (1992) Aranykertben aranyfa / Harmat Lajosné Vöröss Kornélia gyûjtésébõl ; szerk. Kriston Vizi József ; Ill. Bognár Balázs (2004) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve / [szerk. Takács Anna, Monostori Imre] (2004) Tooth Zsigmond: Mesél a csend (1923) Érettségi tételek / [írták Kállay Gézáné,... Tóth Bertalanné et al.] (2001) A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola nevelõtestületének Pedagógiai Programja 2004 / [Horváth Miklós et al.] (2004) Gyulai Rudolf: Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítõ és és Alsó-csallóközi Belvízlevezetõ Társulat története (2003)

16 Monostori Imre: Helykeresések (2004) Winkler Gusztáv: Reneszánsz erõdépítészet Magyarországon (2004) Miklós László: Martos népviselete és népviseleti szakszótára (cop. 2004) Körmendi Géza: A tatai gimnázium névtára, (2004) Koppánmonostori Kalendárium / [fel.szerk. Monostori Éva] ; [lektorálta Hegedûs Béla] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ([2005]) Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióbam / [szerk. Beszteri Béla] (2004) 1. köt. (2004) Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióbam / [szerk. Beszteri Béla] (2004) 2. köt. (2004) Hermann Róbert: (2001) Kézdi László: Aranyász mesterség (2001) Tarics Péter: Magyar ezredforduló (2005) Dévai Judit Sz.: Identitás szélzúgásban (1993) Agócs Gergely: Kürti bandák (2004) Sidó Zoltán: Közügy (2002) Komárom / [közread. Komárom Város Polgármesteri Hivatal Tourinform Irodája] ; [grafikai szerk. Ölveczky Gábor] ; [fotók Szamódy Zsolt, Mudrák Attila, Juhász Attila, Turi Miklós] ([2004]) Aradi vértanúk emlékalbuma / szerk. Tarics Péter (2002) Kalendárium, 2005 / [fel. szerk. Miskei Ferenc] ; [szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly] (2005) Hermann Róbert: Az es szabadságharc nagy csatái (2004) Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig (2003) Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a temesi Bánságban, (2004) Barassó Péter: Vadõr voltam, vadõr lettem újra (cop. 2005) Dívák, primadonnák, színésznõk / [a katalógust szerk. Gajdó Tamás] ([2003]) Vági József: Gyógyfürdõk (cop. 2005) Csáky Károly: Hagyományõrzõ és változó települések (2004) évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (2001-) 21. A kistérségek adatai (2004) Bárdos István: Kirándulás a Duna két partján a Vág-Duna-Ipoly Eurorégióban (2005) Bárdos István: Trip on the two sides of river Danube in Vág-Danube-Ipoly Euro-Region (2005) Bárdos István: Vylet na oboch brehoch Dunaja v Euroregione Váh-Dunaj-Ipel' (2005) Jókai Mór: Kakas Márton Füreden (2005) Ferenczy Miklós: Lilla különös házasságkötései Dunamocson és Dunaalmáson (2005) Szakács Mihály: A Magyar Kommunista Párt megalakulása és tevékenységének elsõ idõszaka Komárom-Esztergom vármegyében (1979) Ferenczy Miklós: Mária Terézia királynõ Almáson. Balneológia. Gyógyfürdõügy. Gyógyidegenforgalom (2006[!2005]) Komárom város Tanácsának rendeletei / szerk. Komárom városi Tanács V.B. szervezési és jogi osztálya (1981) Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz (2005) Az almásfüzitõi Timföldgyár története életrajzokban / [ szerk.] Kaptay György ; [közread. Füzitõ Barátainak Köre] (2005) Füzitõi füzetek IV. / [fõszerk. Molnárné dr Taár Izabella] ; [szerk.kaptay György, Dr Halász Sándor] (2005) Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái (2004) Kürthy Anna: Komárom és Szõny képviselõ-testületi jegyzõkönyveinek kivonatai (2004) Rédli Margit: A Monostori Erõd (2005) Kürtösi Tibor: Az Újkomárom-terv (2005) Bárdos István: Entdeckungsereise Entlang Den Beiden Ufern Der Donau In Der Euroregion Waag-Donau Eipel (2005) Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában, 2003 / szerk. Dohányos Róbert, Lelkes Gábor, Tóth Károly ; [szerzõk Elena Ga¹parová et al.] ; [közread. a] Fórum Kisebbségkutató Intézet... (2004) Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai (2001-) 1. Albár - Füss (2001) Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai (2001-) 2. Gancsháza - Kulcsod (2003) "Soha többé!" / szerk. Bárdos István ; [... rend. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat] (2005) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága

17 (2005) Ratimorszky Gyula: Szani és Eszter (2005) Mácza Mihály: Komárom nevezetességei (2002) Görgey Artúr élete és mûködése Magyarországon / [szerk. Simon V. Péter] ; [fotók Dabasi András] Tolnai Gergely: Templomvárak, erõdtemplomok Magyarországon (2001) Tájékoztató a bûnözésrõl / kiadja a BM Adatfeldolgozó Csoportfõnökség és a Legfõbb Ügyészség Titkársága ([1977]) Visy Zsolt: LIMES XIX (2005) A komáromi bencés gimnázium Jókai Cserkészcsapatának tizenötéves története / Kiadja a Jókai Cserkészcsapat (1929) Komárom / [szerk. Dercsényi Balázs] ; [fényképek Pintér Tamás, Szukits Péter, Szamódy Zsolt] (2002) Szarka László: Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában (2005) "Ellopták az apám sírját..." / [szerk. Tonomár István] ; [társszerkesztõ Rabi Lenke] ; [fotók Nemes András, ifj. Tonomár István] (2005) Komárom-Esztergom megye a magyarországi sajtóban / [vál. és szerk. Schmidt József és Nász János] (2005) 8/1. köt Komárom-Esztergom megye a magyarországi sajtóban / [vál. és szerk. Schmidt József és Nász János] (2005) 8/2. köt éves a komáromi Klapka György Múzeum / [írta, kiállítást rend. Számadó Emese] ;[terv. Ölveczky Gábor] ; [...fotók... Török Csaba... et al.] (2005) Torkos Justus János: Thaermae Almasienses (2005) Ferenczy Miklós: Csokonai Vitéz Mihály látogatásai Dunaalmáson. Szájhagyományok. A titokzatos Lilla (2005) Kozmáné Gombkötõ Hajnalka: 50 éves az oroszlányi Városi Könyvtár (2005) Az egyéni agrárgazdaságok és népességük / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprám megyei Igazgatóságai (2004) Rácz Endre: Komárom megye ((1974)) Jakus Lajos: Az es szabadságharc két sorsüldözöttjének élete (2004) Liszka József: Két Duna keríti (2005) Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai 3. köt. A Csallóköz városai és falvai (cop. 2001) Felvidék száz csodája / [szerk.gáspár Katalin, Sára Bernadett, Simon Attila] ([2005]) Basics Beatrix: Betlér és Krasznahorka (2005) Solymos Ede: Dunai halászat (2005) Nagy Zoltán: A Felvidék fürdõinek lexikona (2004) Simon Attila: A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája, (2004) Rév-Komárom / Szénássy Zoltán (2005) Helyismereti Könyvtárosok Országos Tanácskozása: Helyismeret - digitalizálás - Európai Unió (2005) Helyzetkép a régió városairól / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (2005-) Közép-Dunántúl (2005) Juhász Ilona, L.: "Fába róva, földbe ütve..." (2005) Szobiné Kerekes Eszter: Felvidéki népviseletek babákon (cop. 2006) A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete, / szerk. Szarka László (2003) Perger Gyula: "...félelemmel és aggodalommal..." (2005) Wöber, Ferdi Irmfried: 1809 Das Gefecht um Pápa (2005) Wöber, Ferdi Irmfried: 1809 The Battle of Raab (2003) Koppánmonostori kalendárium 2006 / [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [borító Ölveczky Gábor] (2006) Jász Attila: Fékezés (2006) Levéltár és helytörténet / [szerk. Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina] (2005) Dobosi Viola, T: Õsemberek az Által-ér völgyében (1999) Sámson Frigyes: Mektub ([1937]) Kaptay György: Füzitõi füzetek (2006) Jókai Mór: Politische moden (2006) A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete / [...szerk. Hantos Éva] (2006-) Közép-Dunántúl (2006) Testamentum / Csiffáry Gabriella válogatásában (2006) Fejér Dénes: Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen (2002) I. Fejér Dénes: Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen (2002) II.

18 Fejér Dénes: Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen (2002) III. A vidék forradalma 1956 / szerk. Szakolczai Attila (2006) II. (2006) Strba Sándor: Thain János a tanár, festõmûvész, néprajzgyûjtõ és múzeumalapító (2005) Szénássy Árpád: Komárom, a Duna Gibraltárja (2005) Szénássy Zoltán: Új komáromi Olympos (2006) Eörsi László: 1956 mártírjai 225 kivégzett felkelõ (2006) Csics Gyula: Magyar forradalom, 1956 (2006) Csáky Károly: Katalin-naptól Gergely-napig (2005) Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani! (2002-) 3. köt. Játékközlés (2006) Ete, / [szerk. Gyüszi László] (1998) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára évkönyve / [szerk. Horváth Géza, Monostori Imre, Takács Anna] (2008) "Hála néktek októberi ifjak" / [összeáll. és szerk.] Szûcs Béla Albert (2006) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2006) Szûcs Béla Albert: Magyar szívvel - szovjet uniformisban (2006) Tarics Péter: Ez itt a magyarok vére (2006) A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma évi értesítõje / szerk. Tóth Imre (2005) Füzitõi életrajzok / Kaptay György ; [közread. a Füzitõ Barátainak Köre] (2006) Õrszigethy Erzsébet: A nép keveredik, a falu kerekedik (2006) Körmendi Géza: Történetek Tatáról (2006) Az Országos Kéktúra Írott-kõtõl Budapest-Hûvösvölgyig / [... elkészítésében részt vettek Habán Ildikó et al.] ; [... a túraleírásokat kész. Berki Zoltán, Heincz László; fotók Baross Gábor et al.] (2004) Bene János: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, (2006) Gál Róbert: Óh, lányka, óh, lánykám (cop. 2006) Magyarország mûemlékjegyzéke / [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs. Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2006) [4.] Komárom-Esztergom megye Élõ magyar irodalom ([1935]) Szatmári Tamás: Magyar várak (2006) Perjámosi Sándor: Id. Szinnyei József ( ) könyvtártudós akadémikus életmûve (2006) László Endre, N: Csallóközi történetek (2006) Beke István: Drafológia (2006) Kecskés László: Komárom története ([1973]) A régió gazdasága és versenyképessége / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva] (2006) Közép-Dunántúl Számadó Emese: Komárom és településrészeinek egyesülése (2007) Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái, (2006) Koppánmonostori kalendárium / fel. szerk. Monostori Éva (2007) Számadó Emese: Új-Szõnytõl Komáromig (2006) Borhy László: Vezetõ Komárom város római kori kõemlékeihez (2006) Neumann Tibor: A korlátköviek (2007) Dobi Géza: A szlovákiai zenei élet magyar és magyar származású képviselõi (2004) Csáky Károly: Sándor-naptól Úrnapig (cop. 2006) Göncz József: Szép Felvidékünk (2006) 2. Éljen a haza! (2006) Vengerskaja himiceskaja promüsclennostj (1967) Ki kicsoda Gyõr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában? / [szerk. Mennyeiné Várszegi Judit] (2006) Zászló- és címeravatás (1997) Füzitõi Füzetek VI. / [fõszerk. Molnárné dr. Taár Izabella] ; [szerk.biz. Kaptay György, Dr. Halász Sándor] ; [fotók Kerekes Géza, Marosi Zsuzsanna] (2007) Vargha Balázs: Csokonai emlékek (1960) Szénássy Zoltán: A komáromi induló hõse (2007) Halmi Erzsébet: A közoktatás könyvtárügye Komárom-Esztergom megyében, (2007)

19 Füzitõi életrajzok / Kaptay György ; [közread. a Füzitõ Barátainak Köre] (2007) Kovács Emõke: A 19. századi Balaton világa (cop. 2007) Vadkerty Katalin: A kitelepítéstõl a reszlovakizációig (2007) Szûts Ildikó: Az [ezerkilencszáztizennyolcas] 1918-as polgári demokratikus forradalom hatása Komárom megyében. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen II. díjat nyert (1979) Komárom megye statisztikai évkönyve. (1976) Jászai Mari: Színész és közönség (1918) Virágh Józsefné: A komáromi magyar színészet története (1981.) Ferenczy Miklós: A Lilla-per ( ) (1985) Pataky Iván: Légi háború Magyarország felett (1992-) [1]. (1992) Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere (1986) Thaler Tamás: Felvidék ([2006]) Herman Ottó: A magyar halászat könyve (2008) Lebovits Imre: Zsidótörvények - zsidómentõk (2007) Otthontalan emlékezet / szerk. Molnár Imre, Szarka László (2007) Régi bûnök árnya messzire nyúlik / szerk. Nemes Andrásné ; [a szerkesztésben részt vett Szombath Gáborné, Tóth Bertalanné] (2007) Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2007) Zsolt Béla: Igaz könyv ([1923]) Almacsutka / [szerk. Hajnal DÓra] ; [a szerkesztésben részt vett Kántor Krisztina, Mikolasek Zsófia] ; [borító Turi Katalin] (2007) Csordás Zsuzsanna: Gida- Mida lak ([2007]) Kassák, Peter: Koneèna zastávka: Slovensko (2007) A tatai gimnázium névtára, / az adatokat összegyûjt., a kötetet összeáll., a bev. és a kísérõ tanulmányt írta Körmendi Géza (2007) Koncsol László: Csallóközi merülések ( ) 1. (2007) Zsolt Béla: Házassággal végzõdik (2007) Kéky Lajos: Beöthy Zsolt (1925) Magyar költõk szerelmei / Szana Tamás (1887) Bél Mátyás: Az újkori Magyarország földrajzi - történelmi ismertetése (1989) Bodor Antal: Magyarország honismereti irodalma, (1984) Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 1. köt. Elsõ szakasz: Magyarország Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 2. köt. Elsõ szakasz: Magyarország Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 3. köt. Második szakasz: Erdély Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 4. kísérõ füz. Kecskés László: Komárom (1985) Szénássy Zoltán: A komáromi induló hõse (2001) Bihary Mihály: A régi Komárom (1996) Szénássy Zoltán: A komáromi bankó (1999) Tudományos értékeink / [szerk.] Lentner Csaba (2001) Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 1. köt. (1997) Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 2. köt. (1998) Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 3. köt. (1999) Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 4. köt. (1999) Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 5. köt. (2001) Magyarország helységnévtára (1967) Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal: A Magyar Népköztársaság helységnévtára, 1973 ([1973])

20 Pótfüzet a Magyar Népköztársaság évi helységnévtárához / összeállítva az április 15-e és július 1-e között bekövetkezett változások figyelembevételével (1975) A Magyar Népköztársaság helységnévtára / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (1985) Zsolt Béla: Hiába minden (1921) Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu (1988-) [2.] Esztergom vármegye (1989) Komárom és Komarno térségi közös területfejlesztés eszközéül szolgáló új közúti Duna határhíd és kapcsolatai megépítésének tervezete. / [projektmenedzser Pete Istvánné és Varga Veronika] ([2007]) Straturi de gândire arhaicâ în romanul Omul de aur de Jókai Mór / Corneliu Crãciun ; [coperta Miklos János] (2007) Új mindenes gyüjtemény / [szekbiz. Balla Kálmán et al.] ; [összeáll. Tóth Károly] (1990) Zsolt Béla: Duna-parti nõ (2007) Berényi György: Kamaszváros (1965) A felszabadult Komárom megye 25 huszonöt éve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága (1970) Pölöskei Ferenc: Dunántúli történetek (1976) Vadász Ferenc: Legenda nélkül (1975) Pásztor Attila: A Komáromi Állami Gazdaság és a jogelõdök története, (2007) Bárdos László István: Bányászszív és bányászököl (1958) Tündérrózsa / vál., az utószót írta Liszka József (2007) Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt (2002) 9. köt. Gyõr-Moson-Sopron megye kastélyai és kúriái (2007) Ördögh Ottó: ABC avagy A butákok cikizése (2007) Komárom megye természeti értékei / [írta Baranyai Vince és a Komárom megyei Természetvédelmi Bizottság munkaközössége] (1981) Mudrák Attila: Képes körséta Komárom-Esztergom megyében (1992) Szekerczés István: Bürokrácia vagy Maffiokrácia (1996) Az Etnológiai Központ évkönyve (2007) Magyar Területi Színház - Komáromi Jókai Színház / [közread. a komáromi Jókai Színház] ; [szerk. Dömötör Varga Emese, Bárány János] (2007) Kegyelem életfogytig / Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján ; összeáll., szerk., és jegyzetekkel ellát. Molnár Imre (2008) Útravaló feljegyzések és mondások / Ferenczy Károly (2004) Ferenczy Miklós: Dunaalmás gyógyvize (2008) Wenninger, Mathias: Memorandum (1903) Réthly Antal: A Kárpátmedencék földrengései (1952) Hoffmann, Traudel: Zümzüm (1974) Nemeskürty István: "Kik érted haltak, szent Világszabadság" (1977) Nász János: Képzõ és iparmûvészeti kiállítások Komárom megyében, (1986) A tatabányai Turul II. / [szerk. Csõke Sándor] (1993) Így kezdõdött... / (Szerk. Ortutay András, Ravasz Éva) (1972) Nász János: Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában: : Repertórium (1987) Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) [I.] (1969) Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) [II.] (1971) Tapolcai Ernõné: Komárom megye közgyûjteményeinek helyismereti katalógusa (1973) A Komárom megyei úttörõcsapatok névadói / [bev. Mészáros Éva, Koger Tamás] (1985) A munkáshatalomért! / [szerk. és az anyaggyûjtésben közrem. Tapolcainé Sáray Szabó Éva (1979) Katalógus a József Attila Megyei Könyvtár könyvállományáról / [összeáll. Vasas Margit] (1964) Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái, (2007) Számadó Emese: Hétköznapi áhitat (2008) Kecskés László: Komárom az erõdök városa (1993) Kopócs Tibor: Kopócs Tibor idõben, térben (2007) Bartal Mária, B.: Komárom templomai (2007)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA

HONISMERET 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA HONISMERET 1 1-15. ÉVFOLYAMA (1972-1987) ÖSSZESÍTETT REPERTÓRIUMA NISMER 138g B ' HONISMERET AHAiAWASMÖWOWTPOt XtlMIM H P55Á HA2AFIA«K^OWECUVÓtftAt»» 19B3 5 1983/6 HONISMERET A HA2AHAS NÉWISWT»S«l»*rA«*'>

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p.

Ady Endre: Himfy dalai. In Uő: Színház. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980., 20 23. p. Adattár TŐZSÉR PÉTER Kisfaludy Sándor bibliográfia Ács Anna: Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza: gazdálkodó nagyasszony a 19. század elején. In A nők világa: Művelődés és társadalomtörténeti tanulmányok.

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft Részletek lista 2014.03.10. Siófok várostörténeti bibliográfia Feltételek: tárgyszó = Siófok történet (pontos) E 40 Az Elnöki Tanács 20/1968. számú határozta Sárvár, Siófok, Sárospatak várossá alakításáról

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben