NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/ SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT I."

Átírás

1 TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁG MAGYAROSZÁG NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA NYDRFT 23/ SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT I. KÖTET A TERVEZÉS KÖRNYEZETE, STRATÉGIAI KERETEK, HELYZETELEMZÉS, SWOT GYŐR, FEBRUÁR

2 Témavezető: DR. LADOS MIHÁLY MTA RKK NYUTI Közreműködők: BARSI BOGLÁRKA MTA RKK NYUTI Dusek Tamás MTA RKK NYUTI Grosz András MTA RKK NYUTI Dr. Lados Mihály MTA RKK NYUTI Nárai Mária MTA RKK NYUTI Rechnitzer János MTA RKK NYUTI Szörényiné Kukorelli Irén MTA RKK NYUTI Tóthné Hermann Judit MTA RKK NYUTI Vasvári Bálint MTA RKK NYUTI MTA RKK NYUTI 2

3 TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. táblázat Az egy főre jutó GDP az EU átlag százalékában megyénként, táblázat Győr-Moson-Sopron megye néhány társadalmi és gazdasági jellemzője, táblázat Születéskor várható átlagos élettartam nemenkénti alakulása 4. táblázat Az országos átlagtól szignifikánsan eltérő halandóságú települések, táblázat A foglalkoztatottság néhány jellemzője, (decemberi értékek) 6. táblázat Az egy lakosra jutó GDP mértéke, táblázat Az ipar egyes jellemzői, előző év=100, % 8. táblázat Az ipar egyes jellemzői, 1991=100, % 9. táblázat Az ipari értékesítés iránya Győr-Moson-Sopron megyében, , % 10. táblázat Az építőipari termelés változása, , % 11. táblázat A külföldi jegyzett tőke mértéke, táblázat A mezőgazdaság részesedése a GDP-ből, , % 13. táblázat A mezőgazdaságban alkalmazottak száma és aránya Győr-Moson-Sopron megyében 14. táblázat A földterület művelési ág szerint Győr-Moson-Sopron megyében, hektár 15. táblázat A piaci szolgáltatások részesedése a GDP-ből, , % 16. táblázat A piaci szolgáltatásokban alkalmazottak száma és aránya Győr-Moson-Sopron megyében 17. táblázat A vendégek és vendégéjszakák számának alakulása Győr-Moson-Sopron megyében, táblázat A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Győr-Moson-Sopron megyében, , db 19. táblázat A magánszálláshelyek kapacitása és forgalma Győr-Moson-Sopron megyében, táblázat A működő vállalkozások száma és változása Győr-Moson-Sopron megyében, táblázat A Győr-Moson-Sopron megye védett területei, táblázat Összehasonlító táblázat a különböző típusú parkokról 23. táblázat A területfejlesztési támogatások feltételrendszerének főbb mutatói, táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács rendelkezésére álló támogatási keretösszeg, , folyóáron millió Ft 25. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatások szerződés szerinti összege, , folyóáron millió Ft 26. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott fejlesztések összköltsége, , folyóáron millió Ft 27. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatások aránya a fejlesztések összes költségében, , % 28. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács vállalkozásokat segítő támogatásai a TFC/VFC-ből, , folyóáron ezer Ft 29. táblázat A vállalkozásokat segítő támogatások megoszlása a különböző prioritások szerint és a támogatások részesedése a fejlesztések összköltségéből, , % 30. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács önkormányzatokat segítő támogatásai a TFC/VFC-ből, , folyóáron 31. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács önkormányzatokat segítő támogatásai a TERKI-ből, , folyóáron 32. táblázat A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács önkormányzatokat segítő támogatásai a CÉDE-ből, , folyóáron 33. táblázat A lekötött támogatások összege célelőirányzatonként, e Ft 34. táblázat A lekötött támogatások összege a megyei program prioritásai és intézkedései szerint, e Ft 35. táblázat A megyei területfejlesztési program indikatív forrástérképe 36. táblázat A Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programjának indikatív forrásösszetétele,

4 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra A Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programjának stratégiai és operatív program rendszere 2. ábra A nyugat-dunántúli régió ezen belül Győr-Moson-Sopron megye részvétele a nemzetközi multiregionális együttműködésekben 3. ábra Győr-Moson-Sopron megye néhány jellemzője az EU országok átlagában, ábra 1000 lakosra jutó vándorlási különbözet Győr-Moson-Sopron megyében településenként, ábra Győr-Moson-Sopron megye korfája, január 6. ábra A regisztrált munkanélküliek száma kirendeltségenként, 2000 III. negyedév végén 7. ábra Egy lakosra jutó GDP az országos átlag százalékában, 1994, 1998, % 8. ábra Az ipari termelés változása, 1991=100, % 9. ábra A tárgyi eszközök megoszlása az egyes ipari alágazatok között Győr-Moson-Sopron megyében, 1992, 1997, % 10. ábra Egy lakosra jutó beruházások a vidéki átlag százalékában, , % 11. ábra A külföldi működő tőke térbeli terjedése, 1991, ábra A működő egyéni vállalkozások a regisztráltak százalékában Győr-Moson-Sopron megyében, , % 13. ábra Győr-Moson-Sopron megye főútvonalai 14. ábra Győr-Moson-Sopron megye vasútvonalai 15. ábra Győr-Moson-Sopron megye 1000 főre jutó lakásállományának alakulása, ábra Győr-Moson-Sopron megye 1000 főre jutó épített lakásának alakulása, ábra Közműellátottság mértéke Győr-Moson-Sopron megyében, ábra Közműellátottság mértéke Győr-Moson-Sopron megyében, /a. ábra Győr-Moson-Sopron megye statisztikai kistérségei 19/b. ábra Győr-Moson-Sopron megye térségfejlesztési társulásai 19/c. ábra Győr-Moson-Sopron megye SAPARD kistérségei 20. ábra A TFC-ból támogatásban részesült települések Győr-Moson-Sopron megyében, ábra A TERKI-ból támogatásban részesült települések Győr-Moson-Sopron megyében, ábra Kedvezményezett települések és kistérségek Győr-Moson-Sopron megyében 23. ábra A CÉDE-ból támogatásban részesült települések Győr-Moson-Sopron megyében, ábra Az egy laksora jutó SZJA a megyei átlag százalékában településenként, ábra Az egy laksora jutó SZJA a megyei átlag százalékában településenként, ábra Az egy lakosra jutó SZJA változása a megyei átlaghoz képes településenként, Helyi adóbevételek az összes tárgyévi bevétel százalékában településenként, 1998, % 28. ábra SWOT analízis 29. ábra A Területfejlesztési Program szerkezete és célrendszere 30. ábra A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program stratégiai és operatív program rendszere 4

5 KERETES ÍRÁSOK 1. keretes írás A hazai és az EU-s programelvek összehangolása 2. keretes írás A környezetvédelmi jogharmonizációról 3. keretes írás A kibővítendő Unió Transz-európai szállítási hálózata (közút) 4. keretes írás Mi is az a bioszféra rezervátum? 5. keretes írás Naturparkok hazai és külföldi példákon keresztül 6. keretes írás Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban és Magyarországon MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. melléklet Emlékeztető a kistérségi megbeszélésekről (2000. november) 2. melléklet A Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programjának vezetői összefoglalója 3. melléklet Országos Ágazatfejlesztési Tervek 4. melléklet Az Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési folyamata 5. melléklet A Széchenyi Terv és Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja 6. melléklet Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja és a Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programja 7. melléklet Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja és a Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója 8. melléklet A Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program kidolgozása során figyelembe vett további stratégiai anyagok 9. melléklet Kimutatás a Győr-Moson-Sopron megyei kistérségi társulások programjairól 10. melléklet A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségek és települések Győr-Moson-Sopron megyében 11. melléklet A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatások a Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott programok szerint, , folyóáron 12. melléklet Magyar-Osztrák Phare CBC (Multi-indikatív program ) 13. melléklet Magyar-osztrák-szlovák hármashatár stratégia (Multi-indikatív program és a javasolt magyar projektek ) 14. melléklet Magyar-szlovák Phare CBC (Multi-indikatív program ) 15. melléklet A megyei területfejlesztési program megvalósításához tervezett EU támogatások 5

6 RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA ÁFT Átfogó Fejlesztési Terv CADSES (Central, Adriatic, Danubian, South-Eastern European Space) Közép-európai, adriai, Duna menti és délkelet-európai térség CÉDE Céljellegű decentralizált előirányzat EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap ENFT Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv ERDF (European Regional Development Fund) Európai Regionális Fejlesztési Alap ESDP (The European Spatial Development Perspectives) Európai Területfejlesztés Perspektívái ESF (European Social Fund) Európai Szociális Alap ESS (Equivalent Straight line Speed) Azonos egyenes sebessége (egy pontból a másikig való eljutás nehézségét vizsgálja) FIFG (Financial Instruments of Fisheries Guidance) Halászati Orientáció Pénzügyi Eszközei FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium GM Gazdasági Minisztérium GNI (Gross National Income) bruttó nemzeti jövedelem INTERREG Közösségi Kezdeményezés ISPA (Instrument for Structure of Pre-Accession) A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó strukturális támogatás K+F Kutatás és fejlesztés KKV Kis- és középvállalkozások KTM Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium LEADER Az EU vidékfejlesztési közösségi kezdeményezése Leonardo EU szakképzési programja MTT Megyei Területfejlesztési Tanács NFT Nemzeti Fejlesztési Terv NUTS Területi Statisztikai Egységek Nomenklatúrája az EU-ban OMFB Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság OTK Országos Területfejlesztési Koncepció Phare CBC (Cross-border Co-operation) Határon átnyúló együttműködések Phare (Pologne, Hongrie Aide á la Reconstruction Économique) Lengyelország, Magyarország, támogatás a gazdaság átalakításához RFT Regionális Fejlesztési Tanács RFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség RIS Regionális Innovációs Stratégia SAPARD (Special Action Programme for Pre-Acession Aid for Agricultural and Rural Development) Különleges előcsatlakozási segélyprogram a mezőgazdaság és vidékfejlesztés számára SZJA Személyi Jövedelemadó Socrates EU oktatási programja SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats) Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek TERKI Területi kiegyenlítést szolgáló támogatások TFC Területfejlesztési célelőirányzat TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) Közlekedési infrastruktúra igények felmérése, értékelése VFC Vidékfejlesztési célelőirányzat Youth for Europe (Fiatalok Európáért) EU ifjúsági csereprogramja 6

7 ELŐSZÓ januárban megkezdődött Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programjának kidolgozása, mely a megye júniusában elfogadott hosszú távú területfejlesztési koncepciójára épül. A megyei területfejlesztési program hét évre, 2000-től-2006-ig terjedő időszakra határozza meg a megye területfejlesztési céljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat. A program célja, hogy a területfejlesztés-tervezés eszközeivel hozzájáruljon a megye helyzetének, életkörülményeinek javításához, a megye és a Nyugat-dunántúli régió belső kohéziójának megteremtéséhez, a társadalmi-gazdasági életben kimutatható különbségek csökkentéséhez, a határokon átnyúló kapcsolatainak bővítéséhez. A felsoroltak segítségével a megye sikeresen fenntartja a hazai modernizációban betöltött zászlóshajó szerepét, s ezzel egyúttal hozzájárul a Nyugat-dunántúli régió európai tagállamok szintjén mért versenyképességének eléréséhez. A program kidolgozásának folyamata Az évi XXI. törvény szerint a megyei területfejlesztési program elkészítéséért a megyei területfejlesztési tanács a felelős (13.. 2/b.). A tervezési munka a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) évi 130 MFt-os decentralizált Területfejlesztési Célelőirányzat forrásából valósul meg. Így az elkészülő megyei programot mind a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsnak (MTT), mind az RFT-nek el kell fogadnia. A program megrendelője az RFT, ezért annak lebonyolítását az RFT munkaszervezete, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (NYDRFÜ) végzi december hónapban az NYDRFÜ meghívásos ajánlattételi felhívást tett közzé Győr- Moson-Sopron megye területfejlesztési programjának kidolgozására. A beérkezett pályázatok alapján a program készítésére az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete, Győr (NYUTI) kapott megbízást. A NYUTI készítette a megye júniusában elfogadott területfejlesztési koncepcióját és a megye számos kistérség fejlesztési társulásának fejlesztési koncepcióját. A tervezők eredeti megbízatása október 31-ig szólt, amely az MTT június 22-i ülését követően december 31-re módosult. A projekt számos ponton támaszkodik a NYUTI közreműködésével, illetve vezetésével a megye területén párhuzamosan folyó tervezési munkákra, melyek közül kiemelendők az alábbiak: A NYUTI készítette a KAM-KORD Kht. vezetésével májusában kidolgozott Győr-Moson- Sopron megye vidékfejlesztési koncepciója társadalmi-gazdasági folyamatait bemutató fejezetét.; A NYUTI koordinálásával 1999-ben készült a Magyar-osztrák-szlovák hármashatár térség közös területfejlesztési stratégiája. A projekt keretében a NYUTI szervezésében és lebonyolításában áprilisában négy kistérségi és négy ágazati workshop elkészítette Győr-Moson-Sopron megye társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatainak SWOT analízisét, megfogalmazta a megye és a magyar-osztrák-szlovák hármashatár térség jövőképét, valamint projekt javaslatokat gyűjtött az INTERREG III PHARE CBC program közötti programidőszakra. A megyei program felhasználja a Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési program, a Regionális konjunktúra és piacelemzés és a Nyugat-dunántúli regionális innovációs stratégia c. projektek keretében a NYUTI által készített/készülő, Győr-Moson-Sopron megyével kapcsolatos feldolgozásokat, workshopokat. Természetesen a NYUTI áttanulmányozta és a programba építette a megyével és a régióval kapcsolatban a más tervezői munkacsoportok által készített/készülő koncepciókat és programokat is. 7

8 A NYUTI által frissen elvégzett, a megyére vonatkozó felmérések nem indokolták workshopok újabb sorozatának a szervezését. A megyei program közvetlen indítása így a március 7-én Kapuváron, a megyében működő kistérségi fejlesztési társulások közreműködésével megrendezett workshophoz köthető január és március folyamán feldolgozásra kerültek a megye kistérségeinek térségfejlesztési koncepciói és SAPARD programjai. Március és április hónapban a régió programhoz kapcsolódóan is intenzív konzultáció kezdődött meg a nemzeti célelőirányzatokért felelős minisztériumokkal az egyes célelőirányzatok jövőbeni decentralizációs lehetőségeiről. Április és május hónapokban áttekintésre kerültek a friss nemzeti szintű fejlesztési dokumentumok (pl.: ÁFT, Széchenyi Terv), az Európai Unió főbb területfejlesztési dokumentumai (pl.: Agenda 2000) és az uniós területfejlesztési támogatások tervezési-programozási irányelvei (pl.: Strukturális Alapok). Az MTT június 22-i ülésére rövid írásos beszámoló készült a programkészítés állásáról, annak további feladatairól. Ezzel összefüggésben július első felében interjúk készültek a megye B és C kategóriás SAPARD kistérségeiben fejlesztési elképzeléseik feltárása érdekében. Ezek a konzultációk nem adtak új, érdemi információkat az eddig ismertekhez képest. Jelenleg készülnek az A kategóriába sorolt kistérségek operatív programjai, ezért a kistérségi konzultációkat a megyei területfejlesztési program kötelező egyeztetési időszakában érdemes megismételni. A megyei területfejlesztési programmal párhuzamosan a VÁTI Kht. készíti Győr-Moson- Sopron megye területrendezési tervét. Az MTT június 22-i ülése tárgyalta és elfogadta a megyei rendezési terv által újrafogalmazott megyei fejlesztési koncepciót. A tervezet nem változtatta meg az 1996-ban elfogadott koncepció főbb irányait, ugyanakkor a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a környezeti tényezők fejlesztésére. A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) szeptember 19-i ülése 31/2000. (IX.l9.) MTT számú határozata a 184/1996. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárásra bocsátotta Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési program egyezetési változatát..a vonatkozó kormány rendelet szerint az egyeztetési eljárás írásban benyújtott véleményezés alapján történik az egyeztetési eljárás 60 napos időtartamán belül. Az egyeztetési eljárás eredeti időtartama október november 30. volt. Az MTT elnöke 3-17/2000. sz. levelében az egyeztetési eljárás időszakában beérkezett kevés számú vélemény miatt az eljárást december 31-ig meghosszabbította. Az MTT felkérte a tervezőket arra, hogy a programot a megye hat KSH kistérségében szóban is egyeztesse. Az egyeztetési eljárás lefolytatása, az egyezetés során fölvetett lényegesebb problémák A hat kistérségi egyeztetés az alábbi helyszíneken és időpontokban lezajlottak: november 14. Győrújfalu, Faluháza november 15. Pannonhalma. Polgármesteri Hivatal november 16. Kapuvár, Polgármesteri Hivatal november 20. Csorna, Polgármesteri Hivatal november 23. Máriakálnok, Polgármesteri Hivatal november 24. Nagycenk, Polgármesteri Hivatal Valamennyi megbeszélésről emlékeztető készült. (III. kötet 1. melléklet) A tervezők minden alkalommal kérték a jelenlévőket, hogy az egyeztetési eljárás időszakában írásban is nyújtsák be véleményüket. (Az emlékeztető nem biztos, hogy pontosan adja vissza, hogy a javaslattevő mit mondott.) Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése bizottságai december 13. és I5. között tárgyalták az egyeztetési változattal kapcsolatos előterjesztést. A tervező két kivétellel 8

9 (Vagyongazdálkodási Bizottság, Ügyrendi Bizottság) valamennyi bizottsági ülésen részt vett, szóban kiegészítette az előterjesztés, kérdésekre és javaslatokra válaszolt november 30-ig 19 szervezet 107, majd december folyamán további öt szervezet 51 írásos véleményt fogalmazott meg. Ezek számítógépen történő rögzítése és rendszerezése, a válaszadás szerkezetének és a véleményeknek a program szövegébe történő beillesztési rendszerének kialakítása megtörtént. Az írásos vélemények sorát szaporította a hat KSH kistérségben megtartott szóbeli egyeztetésekről készült emlékeztetők valamint a megyei önkormányzat és a Területfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésén készült jegyzőkönyvek. Mindezek figyelembe vételével összesen 33 szervezet 249 véleményt fogalmazott meg. A véleményt nyilvánítók közül öt települési önkormányzat ténylegesen nem a megyei területfejlesztési programhoz, hanem a párhuzamosan a VÁTI Kht. által készített megyei területrendezési tervhez küldtek 20 véleményt. Az írásos vélemények egyötöde dicsérő jellegű, egyetértést megfogalmazó, vagy információt adó. Ezek szintén rögzítésre kerültek, de szövegváltoztatást nem igényelnek a dokumentumban. Összesen a vélemények 60%-a esetében módosították vagy egészítették ki a tervezők a dokumentum szövegét, illetve mindössze 10%-a kapott indoklást arra, hogy a programdokumentum miért nem használja fel az adott véleményt Általános vélemények A véleményezők döntő többsége megfelelőnek tartja a dokumentum szerkezetét, esetenként egyes hiányzó vagy hiányos elemek pótlására vagy pontosítására hívják föl a fegyelmet (pl. projektkiválasztás kritériumai, költségvetés). Ezt maga a dokumentum is jelezte a vezetői öszszefoglaló IV. oldalán felsorolt, az egyeztetési eljárás időszakában elvégzendő feladatok felsorolásával. Két minisztérium jelezte, hogy a dokumentum nem felel meg teljesen a területfejlesztési koncepciók, programok és rendezési tervek tartalmi követelményeit szabályozó 18/1998. (VI.25.) KTM. rendeletben foglalt követelményeknek A régió területfejlesztési programjához hasonlóan a megyei program végső változata keretes írásban indokolja az eltérés okát. Ez elsősorban abból fakad, hogy az idézett rendelet nincsen összhangban az EU területfejlesztési dokumentumaira vonatkozó irányelvekkel. A hazai és az EU-s irányelvek együttes kezelésére az előző év március-április folyamán kidolgozott eyy programszerkezetet, amelyet a régió programozása során alkalmazott. Ezt a metodikát nemzeti szinten is átvették az Előzetes Regionális Fejlesztési Terve egységes szerkezetének kialakításakor. Többen kifogásolták a dokumentum nehezen kezelhetőségét és az ismétlődő szöveget. A megyei területfejlesztési program átdolgozott változata öt önálló kötetből áll. A Vezetői összefoglaló önálló füzetként jelenik meg. Természetesen ez a füzet nem kerülheti el az ismétléseket, hiszen a teljes dokumentum leglényegesebb elemeit emeli ki. A program első kötete a stratégiai kereteket tárgyalja és a megye helyzetét elemzi. A második kötet tartalmazza a stratégiai és az operatív programot, a harmadik a mellékleteket, míg a negyedik az írásban benyújtott véleményeket gyűjti csokorba és válaszolja meg. Stratégiai és területi keretek A fejezet tartalmazza a program EU-s és nemzeti környezetét, valamint a megye helyzetelemzését. A fejezet megállapításait a véleményezők általában megfelelőnek tartják. Apróbb pontosításokra érkeztek szövegjavaslatok, illetve elkészült vagy készülő új dokumentumokra hívják föl a figyelmet. A környezettel kapcsolatban elsősorban a zajjal kapcsolatos megállapításokat hiányolják, míg a közlekedéssel kapcsolatban felhívják a figyelmet az év végére elkészülő Nyugat-dunántúli közúthálózat fejlesztési koncepcióra (UVATERV). 9

10 A szövegkorrekciók a véleményeket feldolgozó táblázatban megtörténtek, a javasolt terveket meghivatkoztuk, illetve kezdeményezték azok megismerését. A kistérségi egyeztetések során és a MÖK bizottsági ülései során többször felvetődött az elmaradott térségbe sorolás kérdése, illetve egyes települések KSH kistérség határmódosítására, azoknak a kistérségi társulások határával történő összehangolására vonatkozójavaslata. A program a 3.6. A decentralizált területfejlesztési források felhasználása c. alfejezetben kitér az elmaradott térség besorolási és KSH kistérségi határ meghatározás problémára Tételesen ismerteti az egyeztetés során jelzett igényeket, illetve javaslatot tesz olyan megyei, esetleg Vas megyével közösen elvégzendő-vizsgálatok elvégzésére. A figyelem felhíváson kívül a programdokumentum többet nem tud tenni, mivel a KSH kistérségek lehatárolását nemzeti szinten, a KSH véleményének kikérésével végzik. Ugyanez a helyzet az elmaradott térség besorolással is, ahol az közötti időszakra 28, a következő három évre 18 társadalmi-gazdasági mutatóból képzett komplex mutató alapján, az ország egészére egységesen alkalmazva a számításokat, történik a kedvezményezetti kör kiválasztása. Ez esetben szintén a megyének, vagy régió szinten szükséges vizsgálatok, elemzések készíttetése, amely másképpen láttatja a megyét, mint a jelenleg alkalmazott mutató rendszerek. Ennek egyik módszertani megoldása lehet a KSH kistérségek mutatóinak, az adott kistérség városi jogállású településének adatai nélkül való számítása. (Sajnos a NYUTI más témákban végzett ilyen szemléletű vizsgálatai sem kecsegtetik sokkal kedvezőbb - a téma szempontjából országos viszonylatban mért elmaradott helyzettel-a megye KSH kistérségeit.) Több új elemmel is kiegészült ez a fejezet: A megye számára kiemelt jelentőséggel bír a Duna, amely transznacionális együttműködések hordozója. Éppen ezért a stratégiai politikai keretek kiegészültek az EU XVI. Területfejlesztési Főigazgatósága által finanszírozott és az osztrák ÖIR által vezetett Duna-projekt ismertetőjével A megye adottságait nem csak önmagában értékeli a dokumentum, hanem összehasonlítással. Egyrészt elhelyezi a megyét az európai, a közép-európai térben, másrészt a hazai megyék versenyében. Stratégiai program jövőkép, célkitűzések, prioritások A megye területfejlesztési szereplői nem kérdőjelezik meg a megye zászlóshajó szerepét, azonban a jelenleginél erőteljesebb megjelenítését kérik a megyén belüli területi különbségeknek. A helyzetelemzést tartalmazó 2.3. fejezet minden alfejezetében a tervezők áttekintik azt, hogy mely fejezetrészeknél szükséges az eddiginél is jobban hangsúlyozni a megyén belüli fejlettségbeli különbségeket. Ennek érdekében több új térkép mutatja be a jövedelmek (egy főre jutó befizetett SZJA, helyi adók aránya a helyi bevételekben) megyén belüli területi differenciálódását. A jövőkép, a célkitűzések és a prioritások egymásra épülését a szöveg jobban kifejteni, arra helyezve a hangsúlyt, hogy a megyei program a megyén belüli felzárkóztatáson, a község-, a kisközpont és a kisváros hálózat támogatásán keresztül kívánja segíteni a megyei zászlóshajó szerep megtartását, annak a megye településhálózatán történő szétterítését. 10

11 Operatív programok Az operatív programokkal kapcsolatban két általános észrevétel emelhető ki. Az egyik az egyes prioritásokon belül az intézkedések sorrendiségének megváltoztatása, a másik az egyes intézkedések pénzügyi ütemezésének hiánya. A két kérdés annyiban összefügg egymással, hogy a pénzügyi ütemezéssel, a források intézkedések közötti felosztásával, prioritási sorrendet, rangsort lehet állítani az egyes intézkedések között. Ez a megyei program potenciális forrásszerkezetét tekintve nehezen megoldható. Ha az MTT rendelkezésére álló szűkös forrásokat előre felosztanánk a program 15 intézkedése között, akkor átlagosan egy intézkedésre MFt jutna Az egyes intézkedések mögött három féle forrástípus van: 1. Közvetlen MTT döntésű források (TFC, TEKI, CÉEDE); 2. Nemzeti célelőirányzatok, illetve a Phare CBC profiram pályázat fihoz társfinanszírozás az előbbi decentralizált alapokból; 3. Egyes projektek besorolhatósága a megyei program célrendszerébe annak érdekében, hogy valamely nemzeti célelőirányzathoz beadott pályázatnál ez a szükséges feltétel biztosított legyen. A közvetlen MTT döntésű források várható megoszlása a következő három évben nagyjából az előző négy évben megvalósult arányokat fogják tükrözni: TFC MFt/év; TEKI MFt/év, CÉDE MFt/év. A CÉDE célrendszere központilag szabályozott. A fennmaradó források elosztása a 15 intézkedés között egy elaprózott finanszírozási rendszert eredményez. A TFC és a TEKI forrásának bővülése országos szinten nem várható. Ebben az esetben a megye akkor jutna több forráshoz ezekből az előirányzatokból, ha változna a dominánsan a fajlagos megyei GDP-re vetített megyék közötti elosztás. Ez valamelyest finomodott pl. a népességszám figyelembe vételétel, azonban nem változtatta a megye kedvezőtlen elosztási pozícióját. Az intézkedésekhez érkezett vélemények döntő többsége a 3. prioritás intézkedéseihez érkezett. Ezen belül kiemelt jelentőségű a természetvédelemhez kötődő Jövőnk" intézkedés. A véleményezők felhívták a figyelmet arra, hogy a megyei programban Duna menti natúrpark megvalósítása szerepel, amely ellentmond mind a MÖK érvényes határozatának, mind a kormányzat aktuális szándékainak. A véleményt formálók jelezték azt is, hogy a Nemzeti Parkra vonatkozóan elkészült egy tanulmány terv, amelyet a Szigetközi önkormányzatok ez év őszén véleményeztek. A program szövege igazodott ahhoz, hogy az Országgyűlés 28/1991. (VI.30.) határozata Duna Menti Nemzeti Park létrehozását írta elő a Szigetközi Tájvédelmi körzet területén december 31-ig. Ez nem valósult meg. A december elején hivatalba lépő új környezetvédelmi miniszter megerősítette a kormányzat nemzeti parkos" elkötelezettségét A MÖK 27/1999. (IV.9) KH számú határozata szintén a Nemzeti Park létrehozása mellett kötelezte el magát. Az júniusban elfogadott megyei területfejlesztési koncepció is Nemzeti Park létrehozását szorgalmazta. A program fő célként Nemzeti Park létrehozását jelöli meg. Bemutatja azonban azt is, hogy ennek lehetősége csak akkor teljesülhet, ha szlovák partnerekkel egyidejűleg egy határon átnyúló területű Nemzeti Park jön létre. Ugyanis csak ebben az esetben biztosítható a magterületek számára megfelelő nagyságú, egymással összeköttetésben lévő terület. A projekt első lépcsőjeként ugyanakkor az önkormányzatok együttműködésével megvalósítható lenne a Duna Menti Natúrpark. A cél a jelenlegi védettségnél erősebb fokozatú védettség biztosítása a térségben. Ehhez a jelenlegi hazai szabályozás csak a nemzeti park fogalmát ismeri, míg az EU-ban a natúrpark a gyakrabban alkalmazott védettségi fokozata viszonylag magas népsűrűségű térségekben. 11

12 A megyei program alapvetően tanulmánytervek készítését, a védettséget és a látogathatóságot biztosító objektumok létesítését tudja támogatni, illetve társfinanszírozással hozzájárulni az ebben a témában beadandó Phare CBC projekt pályázathoz. A natúrpark működése akárcsak az Őrség esetében néhány év alatt fölkészítheti a területet a legmagasabb védettségi fokozat, a Nemzeti Park létesítésére. A megfelelő előzmények és felkészülés birtokában már a Szigetközben lévő települések számára is könnyebben elfogadható a Nemzeti Parkká alakítás. A másik lényeges gondolatkör a prioritáson belül a megye mellékúthálózatának fejlesztése. Ebben két nagyobb léptékű út fejlesztését szorgalmazzák a véleményezők: a) A megye déli elmaradott térségeit, kisközpontjait fölfűző Beled-Szil-Móricltida-Tét-Pannonhalma; b) A 85- ös út tehermentesítése, illetve a Csorna és Lébény közötti közvetlen kapcsolat megteremtése. A javaslatok elsősorban a megyei rendezési tervnek szólnak, hiszen a megyei program mögött álló források a javasolt utak megvalósítását nem képesek finanszírozni. Ugyanakkor a javaslatok jelenleg is illeszkednek a Sztrádá' intézkedés célrendszerébe, amely célként jelöli meg a megye mellékúthálózatának a fejlesztését, mint a kistérségi központok megerősítésének és ezen keresztül a megye belső kohéziójának a fejlesztésének eszközét. A korábbi szöveg úgy módosult, hogy ezt a célt kiemeli a programon belül, továbbá együttműködést kezdeményez a Győr-Moson-Sopron Megyei Közútkezelő Kht-vel, amely dekoncentrált forrásokkal rendelkezik a megyei úthálózat felújításához és fejlesztéséhez. A program megvalósítása A megvalósítást tekintve a véleményezők a legnagyobb bizonytalanságot abban látják, hogy a megye számos települése nem képes pályázati forráshoz jutni az MTT forrásaiból. Ráadásul a legnagyobb súllyal bíró TEKI csak 64 települést, a megye településeinek egyharmadát érinti. Tovább szűkíti a források felhasználhatóságát, hogy a CÉDE 20%-át vis major célokra kell visszatartani. Többen kezdeményezték a 10 MFt-os támogatási maximum föloldását is. Ugyanakkor számos település jelezte a kistérségi megbeszéléseken, hogy szabad források hiányában egyáltalán nem tudnak pályázni. A program végső szövegezése megerősíti, hogy az MTT forrásai döntően a megye belső perifériáin elhelyezkedő településeket, valamint a kisközpont hálózat fejlesztését segítik Ezt teszi lehetővé az MTT rendelkezésére álló források nagyságrendje, továbbá ez segíti legjobban a megye zászlóshajó szerepének a megye településhálózatán történő szétterjesztését. A TFC, a TEKI és a CÉDE megyék közötti megosztását kevéssé tudják befolyásolni. Megoldás lehet a valódi forráskoncentráció alkalmazása (pl. az MTT által alkalmazott 10 MFt-os maximum támogatás feloldása). Ez azt jelentené, hogy a megyei forrás csak néhány vezérprojektet finanszírozna egy-egy évben. Ehhez egyfelől nagyon erős konszenzus szükséges a megye területfejlesztési szereplői között, másfelől a megemelkedő támogatáshoz nagyobb saját forrás szükséges. Ez pedig - megfelelő nagyságrendű szabad saját forrás híján - éppen azt a pályázó kört lehetetleníti el, amelyik a fő célcsoportként szerepel a megyei programban. Egy másik megoldási lehetőség, hogy a TFC kedvezményezettjei közé az MTT nem fogadja be a TEKI-re pályázó önkormányzatokat. Ezt javaslatként megfogalmazhatja a program, de ehhez nagyon erős konszenzusnak kell lennie az MTT-a belül és a települések között. 12

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30.

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megbízásából. A Megbízó

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT II.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE NYDRFT 23/1999-1. SZ. MUNKA VÉGLEGES VÁLTOZAT II. TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁG MAGYAROSZÁG NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ No Window GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA NYDRFT 23/1999-1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA)

TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) TOLNA MEGYE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2009-2011. (2003. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT AKTUALIZÁLÁSA) Programvezető: Tóth Ferenc Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, volt ügyvezető

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA 99 1. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. 1 Szabályozó joganyag A területfejlesztés eszközrendszerének alapelemei a szabályozó joganyagok,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben