Zimonyi Nóra: Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zimonyi Nóra: Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra"

Átírás

1 Zimonyi Nóra: Az előcsatlakozási alapok szerepe Magyarország és Zala megye felkészülésében az Európai Unióhoz történő csatlakozásra 1

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés..6 II. Az Európai Unió keleti bővítése és az előcsatlakozási alapok. 8 II. 1. A keleti bővítés folyamata..8 II A helsinki csúcs. 9 II A nizzai döntések: a csatlakozási tárgyalások útitervének meghatározása..10 II Nizza után.10 II A magyar csatlakozási folyamat...11 II. 2. Az előcsatlakozási alapok..12 II A PHARE-program..14 II A PHARE-program célja.16 II A PHARE-program intézményrendszere.19 II A regionális programok 20 II Területfejlesztési PHARE-programok.20 II Az első regionális PHARE-programok 21 II Kísérleti regionális fejlesztési program I. (PHARE HU 9606) 22 II Kísérleti regionális fejlesztési program II. (PHARE HU 9705)...23 II évi nemzeti beruházási program.24 II évi program.25 II PHARE as programok.26 II Intézményfejlesztési programok.26 II Határon átnyúló (CBC) programok 27 II Szociális alapot modellező PHARE-programok 28 II Az ISPA-program. 29 II Az ISPA alapelvei és prioritásai...30 II Támogatott intézkedések..30 II Pénzügyi keret..32 II A végrehajtás szereplői 33 II A kifizetés ütemezése

3 II A SAPARD-program...35 II A SAPARD-program és a magyar vidékfejlesztés..37 II A magyar SAPARD-terv kidolgozása.38 II A SAPARD-terv egyeztetése...39 II A SAPARD-program intézményrendszere..39 II A SAPARD-program felépítése...42 II A SAPARD-terv céljai.44 II Az intézkedéscsomagok...45 II A pályázatok elbírálása 50 III. Az előcsatlakozási alapok hatása Magyarország gazdaságára...52 III. 1. A PHARE-program eredményei a magyar gazdaságban.52 III A Tempus-program 54 III PHARE-Orpheus eredményei hazánkban..56 III. 2. Az ISPA hatása Magyarországon.57 III ISPA vasúti és közúti projektek.58 III Környezetvédelmi projektek..59 III. 3. A SAPARD-program hatása Magyarország gazdaságára 61 III. 4. Sikertelenségek okai.65 IV. Zala megye és az előcsatlakozási alapok 67 IV. 1. Zala megye és a PHARE..67 IV Zala megyében megvalósult PHARE-fejlesztések.67 IV Zala megye és a PHARE CBC...70 IV. 2. ISPA-projektek Zalában...71 IV. 3. SAPARD-program Zala megyében..73 IV Nyertes SAPARD-projektek Zalában.74 V. Befejezés...83 Irodalomjegyzék...85 Mellékletek

4 Táblázatok, diagramok és ábrák jegyzéke 1. sz. diagram PHARE kifizetések sz. táblázat PHARE-programok pénzügyi kerete sz. táblázat Példaértékű projektek a PHARE HU 9606 keretében sz. táblázat Néhány példaértékű projekt a PHARE HU 9705 keretében sz. táblázat Területfejlesztési PHARE-programok sz. diagram Területfejlesztési és szociális alap típusú PHARE-programok támogatási kerete sz. táblázat Az országokra meghatározott minimum és maximum értékek sz. táblázat A SAPARD forrásának megoszlása sz. táblázat A SAPARD-terv intézkedéscsomagjai sz. táblázat PHARE-projektek száma sz. táblázat Tempus-program költségvetése sz. diagram Benyújtott SAPARD-pályázatok száma sz. táblázat Az EU rendeletnek megfelelő üzemek száma, illetve kapacitása a SAPARD előtt és után sz. táblázat A zalakarosi program pénzügyi kerete ábra Zala megye térképe 72 4

5 I. Bevezetés május 1-jén lezárult egy évtizedes folyamat, Magyarország teljes jogú tagjává vált az Európai Uniónak. A "menetelés" azonban nem ér véget, sőt bizonyos területeken most kezdődik meg igazán. Ezek közé tartozik az EU számunkra még idegennek tűnő támogatási politikája. Ennek elsajátításához állt rendelkezésünkre a csatlakozás előtti időszak, amikor három, az EU által létrehozott úgynevezett előcsatlakozási alapokon keresztül egyrészt viszonylag komoly összegekhez juthattunk Brüsszelből, másrész bepillantást nyerhettünk az Unión belüli boldoguláshoz feltétlenül szükséges pályázatírási technikákba. Az előcsatlakozási alapok tehát a csatlakozást segítették elő, lehetővé téve, hogy az Európai Unión belül működő alapoktól lehívhatóak legyenek a támogatások, melynek előfeltétele volt a megfelelő intézményrendszerek kiépítése, valamint a felhasználás algoritmusának elsajátítása. Az előcsatlakozási alapok a csatlakozásig tartó tanulási folyamat, a "learning process" részei voltak, melyek a Strukturális Alapok, és a Kohéziós Alap kezelésére készítették fel a potenciális felhasználókat. Magyarország három fő támogatási csatornán keresztül jutott támogatásokhoz: az ISPA-, a SAPARD-, valamint a PHARE-program révén. A PHARE-program az intézményfejlesztés és egyéb beruházási programok részbeni finanszírozását célozta meg. A SAPARD-program a kelet-közép-európai országok számára nyújtott támogatást a versenyképes agrárgazdaság kialakításához és a vidék fejlesztéséhez. Az ISPA-program a környezetvédelmi és közlekedés-infrastrukturális beruházások megvalósítását támogatta. A három előcsatlakozási alap, melyeket a szakdolgozatom témájává választottam fontos szerepet játszott abban, hogy hazánk egyre felkészültebbé vált a csatlakozásra. A szerepük 5

6 azonban nem elhanyagolható abban sem, hogy a csatlakozás után milyen hatékonyan tudjuk kihasználni az uniós forrásokat. A szakdolgozatomban be szeretném mutatni azt, hogy miért hozta létre az Európai Unió ezeket az előcsatlakozási alapokat, hogyan működtek, és milyen eredményeket értek el Magyarországon. Fontosnak tartom megvizsgálni azt is, hogy ezek az eredmények mennyiben járultak hozzá hazánk fejlődéséhez, milyen hatást gyakoroltak a gazdaságra, mennyire tudtuk kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket az előcsatlakozási alapok kínáltak nekünk az elmúlt évek és évtized során. A dolgozatom végén konkrét példákkal szeretném megmutatni azt, hogy mi is valósult meg a PHARE-, SAPARD-, és ISPA-támogatások segítségével Magyarországon, és Zala megyében. Az előcsatlakozási alapok eredményeit bemutató komoly szakirodalmi feldolgozás eddig még nem született, de én úgy gondolom, hogy ezek az alapok a csatlakozás után sem vesztették el teljesen elméleti és gyakorlati fontosságukat, így érdemes elemezni azokat. 6

7 II. Az Európai Unió keleti bővítése és az előcsatlakozási alapok bemutatása II. 1. A keleti bővítés folyamata Az es év fordulóján Európában, és fokozatosan világszerte is véget értek a hidegháború évtizedei és ezzel együtt véget ért egy világtörténeti korszak, amelyet - főként az öreg kontinensen - a vasfüggöny valóságos és jelképes jelenléte fémjelzett. A függetlenségüket visszaszerző közép- és kelet-európai államok - köztük Magyarország - a polgári demokratikus államberendezkedés és a liberális piacgazdaság európai mintáinak követése mellet tették le voksukat. Németország visszanyerte egységét, a posztkommunista országok többsége pedig kinyilvánította azon szándékát, hogy mielőbb csatlakozzék az euroatlanti térség államainak értékközösségen alapuló szervezeteihez: az Európai Közösséghez és a NATO-hoz. 1 Az Európai Közösség (majd rövidesen tól - az Európai Unió) a hidegháborús megosztottságon túllépő Európa újraegyesítésének legfontosabb szimbólumává és egyben intézményes keretévé vált. A Közösség a 1990-es évek elején még nem állt készen tíz vagy akár még több új tagország fogadására. A bővítés normatív és intézményi feltételeinek biztosításához az Unió reformjára volt szükség. Az első döntő jelentőségű lépést ebbe az irányba 1993-ban tették meg az EU állam- és kormányfői Koppenhágában, amikor 1 Blahó András (2002) Európai integrációs alapismeretek Aula Kiadó 22.p. 7

8 kinyilvánították az EU fogadókészségét a közép- és kelet-európai országok felé. A keleti (és minden további) bővítést hármas kritériumrendszer teljesítéséhez kötötték, vagyis a koppenhágai kritériumokhoz ban a közép- és kelet európai tagjelölt országok közül öt esetében az Európai Bizottság úgy találta, hogy teljesítik a koppenhágai kritériumokat. Ez az öt ország a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia volt. Így 1998 márciusában ezekkel az országokkal illetve a szintén tagjelölt Ciprussal megkezdődhettek a csatlakozási tárgyalások. A Bizottság ezt követően minden évben országjelentést vagy ún. éves jelentést (regular report) tett közzé valamennyi tagjelöltről. Ebben ismertette, hogy az adott ország az év során milyen lépéseket tett, mekkora fejlődést tanúsított a kritériumoknak való megfelelésben, illetve figyelmeztetett az esetleges problémás területekre, normaszegésekre. A bővítésnek illetve a bővítésre való felkészülésnek mind a tagállamok, mind a tagjelöltek oldalán komoly költségvonzatai voltak és vannak. Ezek fedezésére az Agenda 2000-ben tehát az EU os költségvetésében a tagállamok forrásokat különítettek el. A bővítéssel kapcsolatos források két nagy csoportba sorolhatók. Az első csoportba azok - az egyre növekvő - pénzek tartoztak, amelyeket 2002-től kezdődően az EU a bővítés utáni költségekre különített el. E forrásokat csak az új tagországok csatlakozása után, tehát legelőször 2004-ben lehetett felhasználni. A másik csoportba tartoztak azok a pénzeszközök, amelyek a csatlakozásra való felkészülést hivatottak támogatni a tagjelölt országokban. Ezek az ún. előcsatlakozási alapok, amelyek viszont csak a csatlakozás időpontjáig vehetők igénybe. II A helsinki csúcs Az december én megtartott helsinki csúcson a tagállamok úgy döntöttek, hogy 2 Horváth Zoltán (2002) Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyűlés p. 8

9 2000 elején a másik öt közép-és kelet-európai tagjelölt országgal, valamint a csatlakozási kérelmét 1998-ban megújító Máltával is megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat. A helsinki csúcs emellett rámutatott, hogy ezzel megszűnt a tagjelölt országok csoportokra való felosztása. Az egyéni elbírálás szerepét hangsúlyozva pedig a tagállamok aláhúzták, hogy a differenciálás elvét fokozottan fogják figyelembe venni, azaz a korábban tárgyalásokat kezdők (az innentől luxemburgi csoport"-nak nevezett hat ország) között is lehet különbségtétel és a később induló országok (az ún. helsinki csoport"-nak nevezett hat ország) akár utol is érhetik, netán meg is előzhetik a már régebb óta tárgyalókat. 2 A helsinki csúcs jelentős döntést hozott Törökországgal kapcsolatban is, miután a tagországok hivatalosan is elismerték Törökország tagjelölti státuszát, igaz a csatlakozási tárgyalások vele kapcsolatban nem kerültek szóba. Az ezredforduló éve tehát jelentős előrelépéseket hozott az integrációs folyamatban február 14-én megkezdte működését az EU belső reformjait előkészítő Kormányközi Konferencia február 15-én a helsinki döntéseknek megfelelően az EU hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat a második hatos csoporttal, Bulgáriával, Lettországgal, Litvániával, Romániával, Szlovákiával és Máltával. A Kormányközi Konferenciát a nizzai Európai Tanács zárta le 2000 decemberében, ahol az állam- és kormányfők maratoni ülésezését követően elfogadták a Nizzai Szerződést. II A nizzai döntések: a csatlakozási tárgyalások útitervének meghatározása A december 7-10-i nizzai csúcs elsődleges jelentősége volt, hogy lezárta a tagállamok által a bővítés előfeltételének tartott intézményi reformokat, megszületett a bővítést lehetővé tevő Nizzai Szerződés. Az EU döntéseivel igazolni kívánta, hogy úgy gondolja elérkezett az idő, hogy új lendületet adjanak a bővítési folyamatnak. Ezért a nizzai csúcson az intézményi reformok mellett a tagállamok állam- és kormányfői jóváhagyták az Európai Bizottság november 8-án megjelentetett bővítési Stratégiai Dokumentumát is, amely egy olyan menetrendet ajánlott, amely a csatlakozás felé vezető utat próbálta meg konkrétabb formába 9

10 önteni. A stratégia a helsinki időkeretből kiindulva megerősítette, hogy 2002-ben a legfelkészültebb jelölt országokkal a tárgyalások lezárhatók lesznek, amennyiben a tagjelöltek teljesítik a felvételi kritériumokat. A Nizzában elfogadott tárgyalási útiterv" [angolul: road map] három féléves programot határozott meg a legfelkészültebb országok számára a csatlakozási tárgyalások még nyitva álló fejezeteinek lezárására. II Nizza után A június án megrendezett göteborgi csúcson a tagállamok megerősítették és még konkrétabbá tették a nizzai időkeretet, azáltal, hogy már egyértelmű célként jelölték meg, hogy a legfelkészültebb tagjelöltekkel a csatlakozási tárgyalásokat 2002 végéig lezárják, és a 2004-es európai parlamenti választásokon ezen országok már tagként vegyenek részt. Ezt követően valódi áttörés következet be a csatlakozási tárgyalások menetében. Az Európai Bizottság tárgyalási ütemtervét követve a tagjelölt országok egymás után pipálhatták ki még a legnehezebb fejezeteket is. A célegyenesbe végül is tíz tagjelölt ország Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia futott be, akik 2002 végén, Koppenhágában éppen tíz évvel azután hogy a tagállamok ugyanitt meghirdették a felvételi kritériumokat lezárták a csatlakozási tárgyalásokat. Ugyanezen országok április 16-án Athénban aláírták a Csatlakozási Szerződéseket, amelyek május 1-jén léptek hatályba. A bővítési folyamat azonban ezzel még nem ért véget. Bulgária szeptemberében lezárta csatlakozási tárgyalásokat, Románia 2005-re tervezi. Belépésük az Unióba 2007-ben valósulhat meg legelőbb. Törökországgal októberében kezdték meg a csatlakozási tárgyalásokat. Horvátország 2003-ban nyújtotta be csatlakozási kérelmét a Bizottsághoz, és várhatóan vele is megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat 2005-től. A csatlakozási kérelem benyújtását tervezi még több balkáni és kelet-európai ország. A bővítési folyamat folytatódik... II A magyar csatlakozási folyamat 10

11 A Közösség és a csatlakozásra aspiráló Magyarország között november 10-én megkezdett érdemi tárgyalásokat számos, a közeledést és legfőképpen az uniós taggá válást célzó gazdasági és diplomáciai lépés előzte meg. A 70-es években és a 80-as évek elején a két fél között jellemzően még csak ágazati megállapodások köttettek (acélszektor, magyar juh- és kecske export, textil), azonban ban az Európai Parlament javasolta, hogy az EK kössön Magyarországgal kereskedelmi és együttműködési megállapodást, amelyet végül 1988-ban írtak alá. 3 Ugyancsak ez év augusztusában Magyarország és az Európai Közösség felvette a diplomáciai kapcsolatokat ben dolgozták ki és indították útjára a PHARE-programot, melynek Magyarország már a kezdetektől haszonélvezője volt december 16-án került sor az EK és Magyarország közötti társulási szerződés (Európai Megállapodás) megkötésére. Ez az egyezmény szabályozta a kereskedelmi és gazdasági együttműködést, előirányozta a jogharmonizációt, felölelte továbbá a kulturális együttműködést és a politikai párbeszédet. Magyarország április 1-jén nyújtotta be hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. A Bizottság javaslata alapján, öt közép- és kelet európai társult országgal (Csehország, Észtország, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia), valamint Ciprussal 1998 elején megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások áprilisában Magyarország aláírta a Csatlakozási Szerződést. Így Magyarország május 1-jétől az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. II. 2. Az előcsatlakozási alapok A csatlakozás után Magyarország is a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokra jogosult, az innen megszerezhető források maximum a GDP 4%-át érhetik el. Azonban az Unió a csatlakozásig hátralévő időszakban is biztosított forrásokat a 3 Dr. Majoros Pál (1999) Magyarország a világkereskedelemben, Nemzeti Tankönyvkiadó p. 11

12 tagjelölteknek. Ezeket a támogatásokat mindenki addig vehette igénybe, amíg nem vált a Közösség tagjává. Az Európai Tanács június 21-én három rendeletben szabályozta a év után a társult államok EU-tagságra való felkészülését segíteni hivatott három pénzügyi eszközt, illetve azok koordinálását. 1. Az 1266/99/EK rendelet az uniós tagságra jelentkező országok részére az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtott támogatás koordinálásáról és a PHAREprogramot (Poland-Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy) létrehozó 3906/89/EGK rendelet módosításáról rendelkezett. Ennek értelmében a PHAREprogram a jövőben a közösségi vívmányok átvételéhez, azaz a csatlakozni szándékozó országok igazgatási és intézményi kapacitásainak kiépítéséhez kapcsolódó prioritásokra, valamint azoknak a beruházásoknak a finanszírozására összpontosít, amelyeknek rendeltetése, hogy ezek az országok minél előbb megfeleljenek a közösségi jogszabályokban foglaltaknak. 2. Az előcsatlakozási szerkezetátalakítási irányvonalak eszközrendszerét, azaz az ISPAprogramot (Instrument for Structural Policy for Pre-Accession) a 1267/99/EK rendelet hozta létre. A Közösség e program keretében támogatást nyújt olyan környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos intézkedésekhez, amelyek lehetővé teszik a kedvezményezett országok számára, hogy megfeleljenek e két területre vonatkozó közösségi előírásoknak, valamint a csatlakozási társulások célkitűzéseinek. A támogatott intézkedések nagyságrendje lehetővé fogja tenni, hogy az ennek keretében megvalósított beruházások jelentős hatást gyakoroljanak a környezetvédelem és a közlekedési infrastruktúra-hálózatok javításának területére. Az ISPA készítette fel hazánkat a Kohéziós Alapból kapható támogatások igénybevételére. 3. A SAPARD-programot (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) a 1268/99/EK rendelet hozta létre. Feladata a közösségi vívmányok 12

13 átvételének támogatása érdekében a közös agrárpolitika és a kapcsolódó politikák vonatkozásában, a csatlakozni szándékozó országokban a mezőgazdasági szektor és a vidék fenntartható átalakításával kapcsolatos prioritást élvező és specifikus problémák megoldása. A luxemburgi döntés rendelkezése értelmében az Unió bővítési folyamatában résztvevő országok részére nyújtott pénzügyi támogatás elosztása - függetlenül csatlakozásuk időpontjától - az egyenlő elbánás elvén alapul, megkülönböztetett figyelemmel a legnagyobb szükséget szenvedő országokra. Az március 24-i és 25-i berlini Európai Tanács ülésén született végső döntés a programok pénzügyi keretéről. Az egyes programokra vonatkozóan a keretet a 10 csatlakozni kívánó kelet-közép európai ország számára határozták meg. Az egyes országokra vonatkozó allokáció későbbi folyamatos tárgyalások során alakult ki. A döntés értelmében a 10 keletközép-európai társult állam számára ig együttesen előirányzott éves pénzügyi keretek az alábbiak: a PHARE-program esetében évi 1,56 milliárd euró; az ISPA-program esetében évi 1,04 milliárd euró; a SAPARD-program esetében évi 520 millió euró. Az Európai Unió szigorú elvárása, hogy a kedvezményezett országok a három eszközt egymással koordináltan használják fel. II A PHARE-program Az Európai Közösségek Tanácsa 1989 decemberében indította el a PHARE elnevezésű programját. A PHARE feladata a rendszerváltó közép-európai országokban a piacgazdaság, valamint a demokratikus politikai berendezkedés intézményei kiépítésének támogatása. A rendszerváltást és a modernizációt a Közösség komplex fejlesztési programokhoz nyújtott céltámogatással kívánta elősegíteni. Magyarország és az Európai Unió Bizottsága

14 szeptember 3-án kötötte meg a PHARE-program felhasználásáról szóló keretmegállapodást. Ez szabályozta a támogatás odaítélésének, illetve felhasználásának általános jogi, pénzügyi és adminisztratív kérdéseit, valamint a fogadó ország jogait és kötelezettségeit. A PHARE-program 1990 és 1998 között kereslet által vezérelt program volt, amely a rendszerváltó országok által felállított prioritások alapján előkészített programokat támogatta. Ez idő alatt a PHARE-segélyek tervezett nagysága 8,891 milliárd eurót tett ki. A támogatások tervezett nagysága 1990-ben még csak 498 millió ECU, 1997-ben már 1351 millió ECU volt. Az évente átlagosan körülbelül 1 milliárd ECU támogatás mindössze 75%-át tudták a fogadó országok Pénzügyi Megállapodás keretében lekötni. A források 63%-a került csak ténylegesen kifizetésre. Magyarország éves átlagban 97 millió ECU támogatást kapott, aminek 68%-át sikerült megállapodással lekötni, és amelyek 65%-a került kifizetésre. 4 Ez alatt az idő alatt a támogatások éppen a fogadó országok nagyon eltérő igényei miatt rendkívül szétszórtak voltak, számos területet érintettek. Az EU-csatlakozási folyamat előrehaladtával a PHARE-program szerepe is többször változott. A PHARE első reformjára ben került sor. Addig a PHARE többnyire csak technikai segítségnyújtást finanszírozott. Ezen programoknak a célja a rendszerváltás során az ország helyzetének feltárása és jövőre vonatkozó stratégiai programok szakmai megalapozása volt. A támogatott projektek nagy száma és ebből adódó szétaprózottsága csökkentette a PHARE-támogatásoktól remélt fejlesztő hatásokat. További negatív tényező volt, hogy a külső szakértők nem ismerték kellően az itteni viszonyokat, és a szakmai segítségnyújtás színvonala többnyire alulmaradt a kívánatostól. Új helyzetet teremtett az Európai Tanács 1993-as koppenhágai ülése, amely elfogadta a tagjelölt országok csatlakozási kritériumait: Az intézményrendszer stabilitása, a demokrácia biztosítása, a törvények betartása, az emberi jogok és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása; Működő piacgazdaság, az EU piacán belüli versenyképesség; A közösségi jogrendszer átvételének és alkalmazásának képessége. 4 Forman Balázs (2003) Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai Interpress Kiadó, Budapest (183 o.) 14

15 Az Európai Tanács 1994-es esseni ülésén döntöttek arról, hogy a csatlakozásra való felkészülés érdekében a PHARE-programok forrásait nagyobb léptékű beruházásokra is fel lehet használni. A PHARE átfogó reformjáról az Európai Tanács 1998 tavaszán hozott végleges döntést. Ennek megfelelően 1998-tól a PHARE-segélyeket a társult államok kizárólag a csatlakozást közvetlenül elősegítő projektek finanszírozására használhatják fel. A PHARE új célrendszere a program előkészítés során a döntéshozatal centralizációját, a források koncentrálását és a projekt-előkészítés javítását tűzte ki célul. A végrehajtás területén a túlbürokratizáltság csökkentése, a szükségtelen késedelmet okozó eljárások és előírások kiküszöbölése, az intézményrendszer további decentralizációja, hatékonyságának javítása kapott prioritást. Hosszabb távú célként megfogalmazódott a PHARE-program fokozatos közelítése a Strukturális Alapok rendszeréhez, ami a kedvezményezett államok számára a korábbinál nagyobb önállóságot, egyúttal azonban több feladatot és nagyobb felelősséget is jelentett. A PHARE célja továbbra is a közösségi vívmányok átvételét és alkalmazását szolgáló intézményfejlesztési és beruházási programok támogatása maradt, de 2000-től kezdődően a korábbinál nagyobb teret kapott a gazdasági és társadalmi kohézió támogatása. Az alábbi diagram nagyon jól mutatja, hogy miként változtak a PHARE-program kifizetései 1995 és 2001 között. Megfigyelhető, hogy 1996 és 1997-ben volt a legalacsonyabb támogatottság, míg 2000-ben már 10-szer több támogatást kapott hazánk. Az Új Orientáció - ként ismert reform értelmében az 1998-tól induló PHARE-programok már kizárólag a csatlakozásra való felkészülést szolgálják. Az Új Orientáció alapelvei nagyrészt 2000-tõl is érvényben maradnak. Az éves keretösszegeket az Európai Bizottság határozta meg a jelöltek által benyújtott részletes tervezetek alapján. (1. sz. diagram) Phare kifizetések sz. diagram ezer Euro

16 Forrás: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság(2002) II A PHARE-program célja A támogatás célja kezdetben a piacgazdasági átmenet és a politikai demokrácia kiépítésének elősegítése, később az EU-tagságra való felkészülés, az integrációs folyamat társfinanszírozása volt. Az Unió előírásai szerint a PHARE-forrásokat az uniós belépést szolgáló intézményfejlesztési feladatokra, illetve beruházások finanszírozására kellett fordítani. A jogharmonizációhoz kapcsolódó tennivalókat minden tagjelölt állam számára külön keretben határozták meg. Minden tagjelölt országra két-két feladatleltár készült. Az egyik az ún. Csatlakozási Partnerség ("Accession Partnership", AP), a másik a Közösségi Vívmányok Átvételének Nemzeti Programja ("National Programme for the Adoption of the Acquis Communautaire"), vagy röviden az ANP A PHARE intézményfejlesztési programok a közösségi joganyag átvételét segítették, illetve azon intézmények kiépítését és megerősítését támogatták, melyek a harmonizált magyar jogszabályok és a közvetlenül alkalmazandó uniós normák alkalmazásáért, betartásáért, és ellenőrzéséért voltak felelősek. Ezen intézmények körét a tagjelölt ország maga jelölte ki, és rögzítette többek között az ANP-ben. A kijelölt intézmények 5 16

17 minisztériumok, kormányhivatalok, központi és regionális szervek, bíróságok, az ügyészség, rendvédelmi szervek stb. az ANP alapján, az ott leírt célokra használhattak fel PHARE segélyeket, sikeres pályázat esetén. Az intézményfejlesztés kategóriájába háromféle tevékenység tartozott. Az első a twinning program, melynek keretében egy magyar szerv egy hozzá hasonló feladatot ellátó tagállami hivatallal, minisztériummal köt együttműködési megállapodást. A twinning központi elemeként a tagállambéli hivatal egy vagy több munkatársát hónapra Magyarországra küldte, hogy a partnerszervezet munkatársainak felkészítését a helyszínen szervezze és koordinálja. Őt hívják előcsatlakozási tanácsadónak (Pre- Accession Adviser, PAA). Az intézményfejlesztés további két formájaként a kedvezményezett szervezet rövidtávú szakértői tanácsadást is igénybe vehetett, és képzési programokat bonyolíthatott le. Utóbbiakat általában a PAA segítségével szervezték. 2. Az immateriális segítség mellett az EU-joganyag alkalmazásához jelentős technikai háttérre, berendezésekre, esetleg új épületekre pl. határátkelőkre is szükség volt. Az Unió az ANP alapján ezeket is finanszírozhatta, mégpedig a beruházási PHARE-programok keretében. A legtöbb ilyen program számítógépes hálózatok, speciális laboratóriumi és mérőberendezések, kommunikációs eszközök beszerzését támogatta. Az építési projektek között 1998 óta a határellenőrzéshez kapcsolódó fejlesztések vám-, állat-, és növényegészségügyi létesítmények szerepeltek kiemelt helyen. 3. A beruházási programok az intézményfejlesztéshez kapcsolódó beruházásokon kívül általában kifejezetten a Strukturális Alapokra való felkészülést szolgálták. Ezek az ún. gazdasági és szociális kohézió erősítését célzó programok voltak, melyek, hasonlóan az EU regionális politikájához, a régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentését tűzték ki célul. A PHARE-program keretében a kedvezményezett államok a évtől kaptak lehetőséget arra, hogy PHARE-forrásaik egy részét a gazdasági és szociális kohézió javítását szolgáló regionális szintű területfejlesztési beruházási programokra fordítsák. A fenti programok keretében megvalósuló tevékenységek tekinthetők az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap csatlakozás utáni működtetésének előképéül. 17

18 től támogat a PHARE határmenti együttműködéseket (Cross-Border Co-operation Programmes, CBC), alapvetően az Unió és a kedvezményezett országok közös határszakaszain. A CBC programok mindegyike komplex területfejlesztési jellegű program, azaz az érintett területek legfontosabb fejlesztési prioritásai, valamint az EU területfejlesztési elvei (programozás, koncentráció, partnerség, addicionalitás) érvényesülnek bennük. Ezáltal a PHARE CBC-programok az érintett térségek részére az európai területfejlesztési politika alkalmazására való felkészülésük legfontosabb eszközévé váltak. Magyarország esetében magyar-osztrák, magyar-szlovén, magyar-szlovák és magyar-román együttműködési programokról beszélhetünk, de a évtől megkezdődött a magyar-horvát, illetve magyarukrán határmenti együttműködések kidolgozása is. A határon átnyúló fejlesztési programokon belül mindig volt lehetőség bizonyos pénzösszegek elköltésére az ún. Kis Projektek Alapjának egyszerűsített eljárásrendje szerint. Ezen eljárás keretében lehetőség nyílt olyan kisebb projektek megvalósítására, amelyek a határon átnyúló emberi kapcsolatok építésére, illetve ápolására helyezik a hangsúlyt. 5. A PHARE-programok utolsó csoportját a nemzetközi (multi-beneficiary) programok jelentették. Ezek minden tagjelölt ország számára elérhetőek voltak. A támogatást Brüsszel pályázati alapon vagy előre meghatározott kvóták alapján osztotta el az egyes országok között. A nemzetközi programok 1998 óta visszaszorultak. Tekintettel arra, hogy a csatlakozási felkészülés minden államban önálló felkészülési programok szerint zajlottak, az Unió a támogatást is inkább országra szabottan nyújtotta. A fentieken kívül még egy támogatási forma létezik. Az EU tagállamai különböző területeken úgynevezett Közösségi Programokat (Community Programmes) indítanak, melyekbe a Tanács döntése alapján a közép-kelet-európai társult államok is bekapcsolódhatnak. Ennek feltétele egy országonként változó belépti díj (entry ticket) befizetése. A PHARE a belépti díj felét vállalja át. 18

19 Az elmúlt években olyan, főként kulturális, oktatási és képzési programokban vehettünk részt, mint a Socrates, a Leonardo, a Youth for Europe, és az Unió 5. Kutatási és Fejlesztési Keretprogramja. 6 A PHARE-program pénzügyi keret évről évre növekedett ben még a 90 millió eurót sem érte el, viszont 2003-ban már túllépte a 120,7 millió eurót. A támogatás évek szerinti megoszlását mutatja a következő táblázat (1. sz. táblázat): PHARE-programok pénzügyi kerete 1. sz. táblázat Év Összeg (millió euró) , , , , , , , , , ,7 Összesen: 1503,281 Forrás: Rapcsák János - Heil Péter (2000) PHARE-kézikönyv és II A PHARE-program intézményrendszere A PHARE-program kezeléséért felelős intézményrendszerüket a kedvezményezett államoknak, így Magyarországnak is, az előírásokkal összhangban magának kellett kialakítania. 6 Rapcsák János - Heil Péter (2000) PHARE-kézikönyv 52. p. 19

20 A PHARE-program ügyében hazánk fő képviselője a Nemzeti Koordinátor volt, akinek tisztjét a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára látta el. A Nemzeti Koordinátor volt felelős a program koordinációjával kapcsolatos napi teendők megszervezéséért, az éves pénzügyi megállapodások összeállításáért, illetve a Bizottsággal való egyeztetések lefolytatásáért. A pénzügyi megállapodásokban szereplő ágazati és regionális programok szakmai előkészítése az illetékes minisztériumok feladata volt. A projektek végrehajtása, s ezáltal a PHARE-források terhére közbeszerzések lebonyolítása, szerződések megkötése, illetve kifizetések lebonyolítása a kijelölt PHARE Végrehajtó Ügynökségek (Implementing Agency, IA) feladatai közé tartozott. 7 II A regionális programok A regionális programok fő célja a területfejlesztés intézményrendszerének fejlesztése volt, különös tekintettel a decentralizált regionális és megyei szintű intézményekre. Ezért mind az egyes programok kialakításában mind megvalósításában kiemelt szerepet kaptak a regionális vagy megyei fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik. Általuk ezek az intézmények egyrészt megszerezhették azt a gyakorlatot, amely szükségessé vált a későbbi, - Európai Uniós Strukturális Alapok, különösen az Európai Területfejlesztési Alap és Európai Szociális Alap által finanszírozott - programok végrehajtásához, másrészt a helyi viszonyok ismeretében olyan projektek támogatását részesíthették előnyben, amelyek a megye vagy a régió fejlesztési stratégiájához leginkább illeszkedve a tényleges helyi szükségletekre kínáltak példa értékű megoldást. A programok jellemzője a decentralizált végrehajtásból adódóan az érintett partnerek, térségi és helyi szereplők nagy száma volt. Az intézményrendszer felkészítése, működésének javítása mellett a programok jelentősen hozzájárultak a gazdaság és esetenként a helyi infrastruktúra fejlődéséhez is, jelentős beruházás-támogatási komponenseik révén. 7 Pogátsa Zoltán (2002) Az európai uniós támogatások fogadásának magyarországi intézményrendszere, Európai integrációs felkészítő modulok, Európa Tanulmányok Központ, Szombathely 20

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA

V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA V. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA 99 1. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. 1 Szabályozó joganyag A területfejlesztés eszközrendszerének alapelemei a szabályozó joganyagok,

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával AUBERT

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

Phare-korszak Magyarországon

Phare-korszak Magyarországon Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2007 / 1. Phare-korszak Magyarországon A PHARE PROGRAM ÉS AZ INTEGRÁCIÓ BÚCSÚ A VILÁGÍTÓTORONYTÓL HONNAN HOVÁ MIT ADOTT A PHARE? SZERTEÁGAZÓ FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTANA A MAGYARORSZÁGI KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTANA A MAGYARORSZÁGI KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

Vidékfejlesztés és elõcsatlakozási felkészülés Magyarországon

Vidékfejlesztés és elõcsatlakozási felkészülés Magyarországon EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. január (56 75. o.) NEMES GUSZTÁV Vidékfejlesztés és elõcsatlakozási felkészülés Magyarországon A SAPARD-program hatásai és mellékhatásai Hosszú vajúdás

Részletesebben

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht Közösségi Programok Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára A nagy sikerû Európai Uniós Pályázatok Kézikönyvének INGYENES MELLÉKLETE Kiadja: Európa Média Kht Európai

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben