TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL Szolnok,. szeptember hó

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának jellemzése III. Út-és hídfelújítások, hálózatfejlesztések IV. Útüzemeltetés, útfenntartás V. Forgalombiztonságot javító beavatkozások VI. Összefoglalás

3 3 I. BEVEZETÉS Az elmúlt évekhez hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnökének megtisztelő felkérésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága idén is elkészítette a megye országos közúthálózatának helyzetéről szóló tájékoztatóját. Jelen beszámoló célja, hogy szemléletes, közérthető módon adjon betekintést a megye országos közútjainak jelenlegi helyzetéről, valamint a közútkezelő főbb tevékenységi köréről. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a már megvalósult feladatok mellett az előkészítés alatt álló fejlesztési projektek, további lehetőségek is bemutatásra kerülnek. A Magyar Közút október 1.-i megalakulása óta több szervezeti átalakuláson ment át. Az úthálózat tisztítási, üzemeltetési és fenntartási feladatok (pl.: hó eltakarítás, síkosság elleni védekezés, kaszálás, padka- és árokrendezés, kátyúzás). november 1.-től ismételten a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság közvetlen irányítása alá kerültek. A megye területén továbbra is négy üzemmérnökség a Jászberényi, a Szolnoki, a Kisújszállási és a Tiszafüredi üzemmérnökség végzi az üzemeltetési-fenntartási feladatokat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság feladatkörébe az alábbi fő tevékenységek tartoznak: 1. Forgalomszabályozás és hálózatkezelés: az országos közutak forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata, balesetelemzések készítése; forgalomtechnikai projektek (pl. burkolatjel felújító festés, forgalombiztonsági beavatkozások) előkészítése, lebonyolítása - műszaki ellenőrzése; az országos közúthálózatot érintő útkezelői hozzájárulások elkészítése, hatósági eljárásokban való közreműködés; útvonalengedélyek kiadása, megyei keresztmetszeti forgalomszámlálások lebonyolításának koordinálása; közúthálózat jellemzőinek felmérése, nyilvántartások vezetése, az Országos Közúti Adatbank kezelése. 2. Műszaki tervezés és lebonyolítás: műszaki tervezés - terveztetési feladatok; burkolat felújítási projektek előkészítése, lebonyolítása - műszaki ellenőrzése; Regionális Operatív Program (EU-s társfinanszírozású mellékút felújítások) projektjeinek menedzselése. 3. Útüzemeltetés és Fenntartás: üzemeltetési és fenntartási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása; üzemmérnökségek feladatainak megyei szintű összefogása; forgalomirányító berendezések üzemeltetési feladatainak koordinálása; hidak ellenőrzése, műtárgyak vizsgálata, felújításuk előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése; megyei diszpécserszolgálat felügyelete; környezetvédelmi feladatok; vállalkozási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása, koordinálása.

4 4 E vázlatos felsorolás nem tartalmazza minden tevékenységünket, de megmutatja napi feladataink sokrétűségét. Az országos közutak vagyonkezelői feladatait, az útpénztári források kezelését, valamint a szakmai szervezetek koordinálását - a Magyar Állam megbízásából - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint útkezelő a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött támogatási szerződés és az OKKSz (Országos Közutak Kezelési Szabályzata) előírásai alapján látja el a 30 ezer km hosszúságú nem gyorsforgalmi országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási, igazgatási feladatait. Az építési engedélyköteles létesítmények (pl.: új nyomvonalú utak építése, meglévő utak korszerűsítése, csomópontok átépítése) beruházási feladatai évtől a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) hatáskörébe kerültek. Fontos megemlítenünk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem rendelkezik a támogatási szerződés keretén kívül önálló forrással. Ennek ellenére napi munkánkban gyakran szembesülünk azzal, hogy a társszervek, illetve önkormányzatok olyan igényekkel, kérésekkel fordulnak hozzánk, amelyben Társaságunk nem kompetens. A szükséges szakmai segítséget, iránymutatást természetesen minden esetben megadjuk számukra.

5 5 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK JELLEMZÉSE 1. A megyei országos közúthálózat összetétele A megyei országos közúthálózat hossza (1,33 ezer km) a teljes állami közúthálózat egészének (31,6 ezer km) 4 %-át teszi ki, ezzel a 19 megye rangsorában a 14. helyet foglalja el. Az alföldi megyékre jellemzően (pl. Békés, Hajdú-Bihar) rendkívül alacsony a hálózati sűrűség szintje. Ennek ellenére az első-és másodrendű főutak hosszát tekintve országos viszonylatban a 6. helyen áll, a mellékút-hálózat kiterjedésében (14. hely) viszont a területileg jóval kisebb megyék is megelőzik. Az állami tulajdonú közutak 21 %-a (276 km) lakott területen vezet keresztül, tehát a települések helyi forgalmának lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Az elmúlt évek nagy volumenű autópálya építései Jász-Nagykun-Szolnok megyét sajnálatos módon nem érintették, jelenleg gyorsforgalmi úttal nem rendelkezünk. Ez a tény a főbb hálózati funkcióval rendelkező országos közutak közlekedésbiztonsági helyzete szempontjából meghatározó, amelyre a későbbiek során részletesebben is kitérünk. Jelenleg előkészítés alatt állnak az európai transzeurópai (TEN-T) hálózathoz illeszkedő M4, M44 és az M8 gyorsforgalmi utak kialakítása, tervezése. Megnevezés Hossz (m) Burkolt felület (m 2 ) I. rendű főút (4; 44) II. rendű főút (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 442) Összekötő utak Egyéb útkategóriák (bekötő, vasútállomáshoz vezető utak) Összesen Ebből kiépítetlen % 8% I. rendű főutak (4; 44) 21% II. rendű főutak (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 442) Összekötő utak 58% Egyéb útkategória (bekötő és vasútállomáshoz vezető utak, csomóponti ágak) 1. diagram: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei országos közúthálózat kategóriánkénti bontásban

6 6 2. Megyei hídállomány Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán 108 db közúti híd található, ebből 41 db kiemelten kezelendő. A 19 megyéhez viszonyítva - az autópályák kivételével - a szerkezeti összes hosszúság alapján a 6. helyen, ha a teljes hídfelületeket vesszük figyelembe, akkor a megyék közül 4. helyen állunk. Megnevezés db Szerkezeti hossz (m) Pályafelület (m 2 ) kiemelt hidak nem kiemelt Összesen táblázat: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei műtárgyak főbb adatai (. december 31.-i állapot) A 4. számú főút Kisújszállás elkerülő szakasz forgalomba helyezése után, további 3 db új híd került kezelésünkbe. 3. Forgalmi adatok elemzése Az országos közúthálózaton döntő többségben keresztmetszeti forgalomszámlálást végzünk, melynek célja a forgalom figyelemmel kísérése, legfontosabb jellemzőinek (nagyság, lefolyás, összetétel, sebesség, követési távolság) megfelelő ismerete. Az elmúlt 3 évben forráshiány miatt egyre kevesebb helyszínen tudtunk számlálást végezni, pedig a naprakész és kellő mennyiségű forgalmi adat a tervezési, útügyi igazgatási, valamint az üzemeltetési-fenntartási feladatok alapja. Országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak Megyei országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak táblázat: Az országos és megyei állami közutak átlagos napi forgalmának (ÁNF) összehasonlítása A megyei elsőrendű főúthálózat központi fekvéséből adódóan jelentős tranzit személy-és áruforgalmat bonyolít le. Az összehasonlításból megállapítható, hogy az elsőrendű főutak vonatkozásában a megyei forgalmi számadatok 33%-kal nagyobb értéket mutatnak az országos átlagnál, mely egyértelműen a gyorsforgalmi hálózat hiányával magyarázható.

7 Jármű/nap 7 A megyei tranzit főútvonalaknak (4., 44. sz. főutak) országos viszonylatban is kiemelkedő tehergépjármű forgalmi terhelését az alábbi forgalomterhelési térkép szemlélteti: (Készítette a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. a évi forgalmi adatok felhasználásával) A nemzetközi tranzitforgalmat lebonyolító főutak után a megye nagyobb lélekszámú településeinek vegyes hálózati funkcióval rendelkező állami közútjain bonyolódik le a legnagyobb forgalom Összes forgalom Összes tgk forgalom Útszám 2. diagram: A legforgalmasabb megyei útszakaszok forgalomnagysága útvonal átlagérték szerint (. évi adatok felhasználásával)

8 jármű/nap ÁNF TGK Szolnok M3 Hajdú M3 Szabolcs M6 Pest és Fejér M7 Zala M35 Hajdú 3. diagram: A gyorsforgalmi utak és a 4. sz. főút forgalmi jellemzőinek összehasonlítása (. évi adatok felhasználásával) Ha az egyes forgalmi sávok forgalomnagyságát vizsgáljuk, még nagyobb különbség adódik a főút javára, mivel a megyei szakasz 82 %-a 2x1 sávos kialakítású, ellentétben az autópályákkal, amelyek mindenhol 2x2 sávosak. 1. kép: Jellemző forgalom a 4. sz. főúton

9 Balesetszám 9 A megyeszékhely és a tiszai átkelési pontok átlagos napi forgalmának terhelési térképét -. évi adatok alapján - az alábbi (3.) ábrán szemléltettük: A Szt. István Tisza-híd átadása óta (1992.) a 4. sz. főút érintett szakaszán megkétszereződött a forgalom, a városi Tisza-hídon a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek kitiltása óta (2003.) valamelyest csökkent, de továbbra is stagnáló tendenciát mutat. 3. Baleseti adatok elemzése Az elmúlt években Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán bekövetkezett személysérüléses balesetek számának alakulását a következő ábra mutatja be: könnyű súlyos halálos Évek

10 Darabszám 10 Az elmúlt 10 évben bekövetkezett összes balesetszám alakulását vizsgálva a balesetek számának közel 70 %-a az km hosszúságú megyei országos közúthálózaton történt. A halálos balesetek 86 %-a, a súlyos és könnyű kimenetellel járó balesetek %-a az országos közúthálózaton következett be. A 4. diagram is megerősíti azt a tényt, hogy 2008 óta a kormányzati intézkedéseknek és a magas bírságtételeknek köszönhetően a lakott területen kívüli szakaszokon a súlyossági mutatókban javulás tapasztalható, de összességében tekintve a balesetszám még mindig magas Útszám Halálos Súlyos Könnyű Összesen 5. diagram: Veszélyességi rangsor a évek között bekövetkezett személysérüléses balesetek száma szerint Az elmúlt öt év adatai alapján megállapítható, hogy a megyei közúthálózaton történt halálos balesetek számához viszonyítva a 4. sz. főúton történt az esetek több mint 20 %-a, a megyei állami közúthálózaton 24 %-os ez az arány. Elmondhatjuk, hogy a bekövetkezett halálos kimenetellel járó személysérüléses balesetekből minden negyedik a 4. sz. főúton történt.

11 11 4. Állapot adatok A legfrissebb állapotfelmérés összehasonlító értékei alapján a megyei útállapotokban a korábbi évekhez képest a felújítások elmaradása miatt kismértékű romlás tapasztalható. A különböző állapotjellemzőkre vonatkozó értékeket az alábbi táblázatok mutatják be: 4.1. Teherbírás A megyei úthálózatunk túlnyomó hányadán kedvezőtlenek az altalaj adottságok, ezáltal leginkább meghatározó jellemző a teherbírási érték. Teherbírás Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 65,4 69,8 68,1 6,7 6,5 7,8 25,4 23,1 23,6 2,5 0,6 0,5 Alsóbbrendű utak 37 31,5 31,4 13,6 9,1 8 49,2 59,2 60,4 0,2 0,2 0, A burkolat felületállapota A járművezetők reakcióit - magatartását jelentősen befolyásolja a burkolat felületállapotának vizuális érzékelése. A táblázat adataiból kiderül, hogy a főutak és a mellékutak tekintetében leromlás tapasztalható a. évihez képest. Felületállapot Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 21,2 14,6 9,2 18,9 25,9 25,3 59,9 59,5 65, Alsóbbrendű utak 15,9 13,5 9 23,2 27,3 21,5 60,9 59,1 69, Egyenetlenség Az utazáskényelmet alapvetően meghatározó érték a hosszirányú egyenetlenség (hullámosság). A táblázat értékei szerint a főutakon és a mellékutakon kismértékű leromlás tapasztalható. Egyenetlenség Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 69 67,6 67,6 18,1 17,5 17,6 12,9 14,8 14, Alsóbbrendű utak 46,7 45,6 46,2 9,7 9,6 9,7 43,5 44,7 44 0,1 0,1 0,1

12 4.4. A víztelenítés állapota 12 A csapadékvíz elvezetése, az út pályaszerkezetének víztelenítése meghatározó fontosságú a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében. A síkvidéki jellegű terepviszonyok között fokozott figyelemmel kell ügyelni e minősítő paraméter megfelelőségére. Vízelvezetés Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 32,4 32,4 39,8 52,8 52,2 47,6 14,8 15,4 12, Alsóbbrendű utak 6 6,2 7, , ,4 23,9 0 0, Keréknyomvályú A tengelyterhelés növekedése, továbbá a forgalom-összetétel változása (nehéz tehergépjármű forgalom arányának növekedése) következtében fokozottan jelenik meg az ilyen típusú burkolathiba. Sávváltáskor, előzéskor balesetveszélyes helyzetet idézhet elő, különösen csapadékos időben. A megyei utak állapotát az alábbi táblázatban mutatjuk be. Nyomvályú Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 79,2 75,4 75,4 8,4 8,4 8,5 12,3 16,2 16,1 0,1 0 0 Alsóbbrendű utak 90,8 90,9 90,5 3,8 3,8 3,8 5,3 5,3 5,6 0,1 0,1 0,1

13 13 III. ÚT-ÉS HÍDFELÚJÍTÁSOK, HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK 1. ROP évi megvalósítandó projektek Az elmúlt öt évben a 391 kilométer hosszúságú megyei főúthálózat nagyságrendileg 1/4-e (95 km) került felújításra, ebből 75 kilométer a között meghirdetett 11,5 tonnás burkolat megerősítési program keretében. A megyei mellékút-hálózat felújítási aránya mindössze 17 % (159 km), melynek 71 %-a (113 km) uniós társfinanszírozás útján valósult meg. A megyei állami közúthálózat 20 %-a (261 km) került felújításra, ami évi 4 %-os felújítási arányt jelent. A ROP -. évi projektek tervezése - az ÉA-31/364 számú projektelem kivételével - befejeződött, az említett projekt tervfelülvizsgálatára közbeszerzési eljárás keretén belül került sor. A tervfelülvizsgálat ajánlati felhívását és dokumentációját. augusztus 15-én küldte meg Társaságunk Központi Műszaki Tervezési és Lebonyolítási Osztálya a tervezők részére. Teljesítésre 60 nap áll a rendelkezésére. Ajánlattételi határidő:. augusztus 30. Eredményhirdetés:. szeptember 15. A többi projekt kiviteli tervdokumentációja leszállításra került. A megvalósításra az idei év nyarán közbeszerzési eljárás került kiírásra. Hirdetmény feladásának dátuma:. június 20. A keret-megállapodás megkötésének tervezett időpontja:. október 13. A projektek forrásgazdája az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A pályázatok elbírálása és a támogatási összegek megítélése az ÉARFÜ hatásköre, döntés november hónapra várható. ÉA-30 ÉA Beadásra került: Beadás várható ideje: Beadás várható ideje: ÉA ÉA Beadás várható ideje: a terv elkészülése után 1 Mrd feletti projekt, a térségi indikátor (része a megvalósulási tanulmánynak) elkészülését be kell várni. 1 Mrd feletti projekt, a térségi indikátor (része a megvalósulási tanulmánynak) elkészülését be kell várni j. ök. út tervét le kell csökkenteni a nevesített hosszra (2,7-27,9 volt) tervezési közbeszerzés folyamatban

14 14 4. ábra: ROP -. évi megvalósítandó projektek a megye úthálózati térképén

15 2. Nagyfelületű burkolatjavítások 15 A ROP programban szereplő útfelújításokon túlmenően. évben eddig két ütemben nagyfelületű burkolatjavítások elvégzésére biztosított forrást az Útpénztárt kezelő szervezet (KKK). A megyei létesítményjegyzék alapján az I. ütemben, 6 országos közúton összesen 118 szakaszon történt burkolatjavítás, nagyságrendileg 85 ezer m 2 felületen, bruttó 474 millió Ft értékben. A munkák műszaki átadás-átvételi eljárása. május 26-án fejeződött be. A második ütemben 3 országos közút, 24 szakaszán végeztünk burkolatjavítási munkákat, nagyságrendileg 11 ezer m 2 felületen, bruttó 75 millió Ft értékben. A második ütem műszaki átadásátvételi eljárása. június 20-án zárult le. A fontosabb információkat az alábbi táblázatok tartalmazzák: Megvalósult nagyfelületű burkolatjavítások. I-II. negyedévben: I. ütem: Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezési költség /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: kép: Felületi bevonat építése a jelű Jásziványi bekötő úton

16 16 4. kép: Nagyfelületű burkolatjavítás a 4. sz. főút km szelvények közötti szakaszán 5. kép: Burkolatjavítás a jelű Zagyvarékasi bekötő út km szelvények közötti szakaszán II. ütem: Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezési költség /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen:

17 17 6. kép: Burkolatjavítás a jelű Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út km szelvények közötti szakaszán 7. kép: Burkolatjavítás a jelű Szolnok-Jászkisér összekötő út km szelvények közötti szakaszán 8. kép: Burkolatjavítás a 4205 j. Kisújszállás-Körösladány összekötő út km szelvények közötti szakaszán

18 18 III/1. ütem (közbeszereztetés alatt): Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezés becsült költsége /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: III/2. ütem (közbeszereztetés alatt): Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezés becsült költsége /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: Kisújszállás elkerülő szakasz építése Július első hetében történt meg a 4. számú főút Kisújszállás elkerülő szakaszának ideiglenes forgalomba helyezése. A munkálatok építtetői feladatait a NIF Zrt. látta el. Az új nyomvonal elkészültével, és forgalomba helyezésével a település tehermentesítése teljes egészében megtörtént. A jelenlegi elképzelések szerint a 2x1 sávos elkerülő szakasz a majdani M4 autópálya nyomvonalának részét fogja képezni. 4. Hidak, felüljárók felújítása A hidak állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik útellenőreink. A megyei hídmérnök a megye összes hídján évente legalább egyszer hídvizsgálatot végez. Ezen kívül a kiemelt hidakon az előírásoknak megfelelően - 10 évente - fővizsgálatot végzünk.

19 19. évi híd fővizsgálataink Útszám Szelvényszám Törzsszám Híd megnevezése Fegyverneki Nagykunsági Főcsatornahíd Kunszentmártoni Hármas-Körös híd A 4. sz. főút Szolnok elkerülő szakaszán lévő Szent István Tisza-híd garanciális munkáit (szelvény szerinti jobb oldali forgalmi sáv kopó-és kötőrétegének cseréje) a kivitelező augusztusában végezte el.. év első felében hídfelújításra 4 db híd esetében volt lehetőségünk, összesen bruttó 217,66 millió Ft értékben j. ök. út km szelvényben lévő szolnoki Százlábú Tisza-híd felújítása: járdaés kerékpárút felületi helyreállítása, útpályát és a járdát elválasztó csőkorlát felújítása, kopóréteg felújítása (bruttó 125,67 mft) j. ök. út km szelvényben lévő Szolnok Városi Tisza-híd dilatáció cseréje, illetve bővítése; dilatáció cserje, bővítése (bruttó 7,40 mft). 4. sz. főút km szelvényben lévő vasút feletti híd felújítása: szigetelés és a burkolatcsere (bruttó 29,65 mft) j. ök. út km szelvényben lévő Nagykunsági Főcsatorna-híd teljes felújítása (bruttó 54,94 mft).. évben nem készültek újabb hídfelújítási tervek, ennek ellenére a kivitelezésre alkalmas tervek ellátottsága biztosított. További hidak tervezésére közbeszerzési eljárás került kiírásra. 9. kép: 4. sz. főút km szelvény Abony-Szolnok között, vasút feletti híd szigetelése és a kocsi pálya burkolatának cseréje

20 kép: j. ök. út km szelvényben lévő Kuncsorbai Nagykunsági Főcsatorna híd teljes felújítása 11. kép: j. ök. út km sz. szolnoki Százlábú Ártéri Tisza-híd felújítása

21 kép: j. ök. út km szelvényben lévő Szolnok Városi Tisza-híd dilatációs szerkezetének cseréje Üzemeltetésünk során azonban azonnali beavatkozás is szükségessé válhat, mint például a 4. sz. főút km szelvényénél lévő Alcsi-Holt-Tisza hídnál történt baleset után, ahol a korlátot december 21-én kellett helyreállítani. 13. kép: Az Alcsi- Holt-Tisza híd szalagkorlát elemeinek állapota a baleset után

22 22 IV. ÚTÜZEMELTETÉS, ÚTFENNTARTÁS. évben (az elmúlt évekhez hasonlóan) az országos közutak üzemeltetésére és fenntartására fordítható állami megrendelés szinte kizárólag a forgalombiztonságot alapvetően meghatározó tevékenységekre biztosít forrást. A szükséges felújítási munkák forráshiány miatti elmaradása következtében a megyei úthálózat erősen elöregedett, a kopórétegek átlagos életkora (főút: 16,3 év, mellékút: 22,5 év) jóval meghaladja a tervezési élettartamot. Emellett a főúthálózat nagy része és a mellékúthálózat nem megfelelő teherbírású. A viszonylag kedvezőbb téli, tavaszi időjárásnak köszönhetően idén nem alakult ki olyan drasztikus leromlás, kátyúsodás az úthálózaton, mint a tavalyi hasonló időszakban. Ennek ellenére a burkolat életkorából és állapotából adódóan a fenntartási tevékenység jelentős részét a hálózat folyamatos kátyúzása teszi ki. A megyében lévő országos közutak burkolatának balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása érdekében a Közhasznú Vállalkozási Szerződés keretében az idei évben eddig tonna kátyúzást végeztünk. Ezen kívül. évről áthúzódó külön állami megrendelés keretében került elvégzésre további 790 tonna meleg-aszfaltos kátyúzás. Az erősen elöregedett úthálózatnak egy jelentős része eljutott abba az állapotba, hogy karbantartási technológiákkal már eredményesen nem javítható. Ezeken az utakon a járhatóságot ideiglenes kátyúzással próbáljuk fenntartani. A felújítások elmaradásán kívül a burkolatleromlások másik fő oka a nem megfelelő víztelenítés. Az idei évben a Közhasznú Vállalkozási Szerződésünk keretein belül csak a forgalombiztonságra veszélyes nagyobb padkakátyúk lokális javítását tudjuk elvégezni. A felhízott padkák és a feltöltődött árkok megszűntetése érdekében 2007-től külön állami forrásból országos szintű árok-padka felújítási program indult. Ennek keretében tavasszal a megyében összesen m 2 padka felújítására kerülhetett sor. Jelentős állapotromlást okoznak az alsóbbrendű úthálózatban a nagyobb beruházásokhoz köthető anyagszállítások. A 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő szakasz építése kapcsán a j. ök. út Fegyvernek - Tiszagyenda közötti szakaszát érte nagyobb károsodás. A kivitelező az ideiglenes javítást elvégezte, de a végleges helyreállítás érdekében útügyi hatósági eljárást kezdeményeztünk. További jelentős állagromlást okozhatnak az érintett közutakban a Hanyi-tiszasülyi árvíztározó és a Nagykunsági árvízi tározó építéséből adódó nagytömegű anyagszállítások. Az út menti környezet ápolásának egyik legmeghatározóbb eleme a kaszálás. A Közhasznú Vállalkozási Szerződés keretein belül mind a főutak, mind a mellékutak útpadkájának évi 1 alkalommal történő kaszálását tudjuk elvégezni. A koronaélen kívüli területeknél csak a főutak egyszeri kaszálására van lehetőség. Ettől függetlenül az allergén gyomnövényekkel fertőzött területek kaszálását folyamatosan végezzük. Az idei évben eddig összesen ezer m 2 kaszálást végeztünk. Az útüzemeltetési területen belül a kaszálás mellett a legjelentősebb és sajnos a legproblémásabb terület továbbra is az út mentén elszórt, illetve a parkolókban kihelyezett hulladék összegyűjtése és elszállítása. A regionális hulladéklerakók üzembe helyezésével, a települési hulladéklerakók bezárásával egy időben nagyságrendekkel megnövekedett a környező települések lakói és vállalkozói által a parkolókba és pihenőhelyekre kihordott hulladék mennyisége, melynek

23 23 összegyűjtése és elszállítása igen jelentős forrásokat von el más üzemeltetési és fenntartási tevékenységektől.. évben az utak mellől megyénkben összesen 381,4 tonna hulladék került összegyűjtésre és elszállításra, az idei év első felében ez a mennyiség már meghaladja a 235 tonnát. A forráshiány miatt az elmúlt évben jelentős visszalépés történt több (forgalombiztonságot alapvetően nem befolyásoló) tevékenységen. Az idei évben lehetőség nyílt Társaságunknál közmunkás foglalkoztatás beindítására (6 hónap időtartamra), melynek keretében május hónaptól a saját állandó személyi állományunkon felül további 66 főt tudunk a megyei országos közutakon foglalkoztatni. Ennek eredményeként jelentős javulást tudtunk elérni olyan (korábban háttérbe szorult) területeken, mint például a burkolaton kívüli területek, parkolók tisztántartása, vagy a növényzetgondozás (kézi kaszálás, cserjézés, növényzet-ápolás). tonna I-VIII. hó 6. diagram: Kátyúzási mennyiségek Jász-Nagykun-Szolnok megyében tonna/km 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, I-VIII. hó 7. diagram: Fajlagos kátyúzás (tonna/km) Jász-Nagykun-Szolnok megyében

24 db 24 V. FORGALOMBIZTONSÁGOT JAVÍTÓ BEAVATKOZÁSOK A forgalombiztonságát javító beavatkozásokra -. évben az alábbi projektcsomagok útján nyílott lehetőség: Idegen beruházások (pl. NIF Zrt., önkormányzati, egyéb) Lakott területen kívüli kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások Lakott területen belüli beavatkozások (önkormányzati pályázatok) 1. Csomópontok átépítése, forgalomszabályozása A tavalyi év második felében 3 db körforgalmú csomópont (Törökszentmiklós, Jászberény, Szolnok) került forgalomba helyezésre. Utóbbi két helyszínen állami beruházás útján valósult meg a csomópontok átépítése. Az idei év szeptemberében a 32. sz. főút Zagyvarékas lakott területen kívüli szakaszán - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában - további 1 db csomópont épült át körforgalmú csomóponttá. Pozitívum, hogy a rendkívül balesetveszélyes 4. sz. főút km szelvényében lévő MOL csomópont átépítésének kivitelezési munkái az előkészületi munkálatokkal (közműkiváltások) megkezdődtek. A tervezett ún. Turbó (2 sávos körpálya fizikai elválasztással) körforgalmú csomópont építésének befejezése várhatóan jövő év tavaszára várható Darabszám Létesült Megszűnt év 8. diagram: Körforgalmú csomópontok számának növekedése évek között

25 25 2. Lakott területen kívüli kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások: Az évenként kötelezően elvégzendő balesetelemzés során határozzuk meg azokat a baleseti helyeket, gócpontokat, ahol átépítés nélkül, nagyságrendileg 6-7 millió forintos költségből többlet, figyelemfelhívó jelzésekkel javíthatunk a baleseti helyzeten. Nyugat-európai gyakorlat alapján évben indult útjára az ún. kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások programja, mely a /. időszakban 2 ütemben valósult meg. Fontos megemlíteni, hogy a beavatkozások listájában két 4. sz. főúti helyszínen is történt beavatkozás. A forgalomtechnikai beavatkozások helyszíneit, a megvalósult műszaki megoldásokat az alábbiakban ismertetjük. őszén: 4. sz. főút km szelvények közötti szakasza (46. sz. főúttal alkotott csomópontja): hagyományos és aktív burkolatjel prizmák telepítése, útbaigazító rendszer módosítása, figyelemfelhívó (FNS) táblák kihelyezése; jelű Újszász - Jászapáti összekötő út km szelvények közötti szakasza (Jászkisér lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák telepítése, figyelemfelhívó (FNS) táblák kihelyezése, sebességkorlátra figyelmeztető berendezés telepítése, szeletelt halszálkás iránytáblák; jelű Szolnok - Kiskunfélegyháza összekötő út km szelvények közötti szakasza (Tiszajenő lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák telepítése, szeletelt halszálkás iránytáblák és vezetőoszlopok kihelyezése, mechanikai padkastabilizáció építése; tavaszán: 4. sz. főút km szelvények közötti szakasza (Fegyvernek-Szapárfalu előtti szakasz): akusztikus burkolati jelek felfestése, hagyományos burkolatjel prizmák és sávelválasztó jelzőfülek telepítése, figyelemfelhívó (FNS) táblák és változtatható vezérlésű (LED) szeletelt iránytáblák kihelyezése; 32. sz. főút km szelvények közötti szakasza (Szászberek lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák és sávelválasztó jelzőfülek telepítése, acél szalagkorlát kiépítése, kiemelt szegélysor optikai vezetésének javítása; 14. kép: Lakott területen kívüli kisköltségű forgalomtechnikai munkák a 4. és a 32. sz. főutakon

26 26 3. Burkolatjel festés: A közlekedésbiztonságot javító beavatkozások között mindenképpen meg kell említeni a meglévő burkolati jelek évente ismétlődő felújító festését, ami főként korlátozott látási viszonyok esetén segíti a járművezetőket. júliusa és szeptembere között lefestett mennyiségek az alábbiak szerint alakultak: hosszirányú (gépi) burkolati jelek: m 2, keresztirányú (kézi) jelek: m 2. Az éves festési keret mennyiségét tekintve a teljes megyei festhető úthálózat 1/3-ára elegendő. Az alsóbbrendű úthálózat burkolatállapotai sem teszik mindenhol lehetővé a rendszeres burkolatjel festést. 4. Lakott területen belüli (önkormányzat pályázatok, rendőrségi beavatkozások): Végezetül pár mondatban tájékoztatást adunk az országos közutakat érintő társ szakmai szervezetek munkájáról. A tavalyi év második felében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az NFM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában pályázati lehetőségeket írt ki kifejezetten önkormányzatok részére három témakörben: Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása; Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására; Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből több település önkormányzata (pl. Jászladány, Mezőtúr) pályázott, melyen Mezőtúr a gyalogosok védelmének növelése kapcsán A megvalósítás jövő évben várható. A pályázati dokumentációkat az elbírálás során kivétel nélkül támogattunk. Ez év augusztus folyamán a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából az országos közúthálózat frekventált szakaszaira 2-2 db pléh-rendőrautó és pléh-rendőrbábú került kihelyezésre.

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok,. október hó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL -A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOKRÓL-

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL -A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOKRÓL- TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL -A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOKRÓL- 2008. AUGUSZTUS HÓ hó 2 I. Bevezetés Bevezetőül engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket arról,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL Tatabánya,. szeptember 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Komárom-Esztergom megye országos közúthálózatának

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Az utak szolgálatában - zökkenőmentesen

Az utak szolgálatában - zökkenőmentesen Az utak szolgálatában - zökkenőmentesen Szilvai József Attila Műszaki vezérigazgató-helyettes XVIII. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI KONFERENCIA 2017. ÁPRILIS 26-28. BÜKFÜRDŐ TARTALOM 2016. évben megvalósult

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Dr. Holló József műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit ZRt. 1 Tartalom: 1. Mit nevezünk

Részletesebben

Baleseti gócpontok. Orosz Gyula. Közlekedésbiztonsági szakmai nap november 23. Szigetszentmiklós

Baleseti gócpontok. Orosz Gyula. Közlekedésbiztonsági szakmai nap november 23. Szigetszentmiklós Baleseti gócpontok elemzése Orosz Gyula Közlekedésbiztonsági szakmai nap 2011. november 23. Szigetszentmiklós Közlekedésbiztonsági helyzet Magyarországon 1600 1400 1200 1000 800 1239 1429 1326 1296 1278

Részletesebben

Az autópályák fenntartásának tervezése

Az autópályák fenntartásának tervezése Az autópályák fenntartásának tervezése Tímár József vezérigazgató Állami Autópálya Kezelő Rt. A kezelt hálózat 15 Miskolc M30 M1 Győr Tatabánya M1 M3 Budapest Hatvan Gyöngyös M3 Görbeháza Debrecen M0 M5

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

Tagállamok - Építési beruházás - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény - Nem alkalmazható. HU-Budapest: Útjelző tábla szerelése 2012/S 20-032243

Tagállamok - Építési beruházás - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény - Nem alkalmazható. HU-Budapest: Útjelző tábla szerelése 2012/S 20-032243 Tagállamok - - Felhasználói 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32243-2012:text:hu:html HU-Budapest: Útjelző tábla szerelése 2012/S 20-032243 Felhasználói oldalon

Részletesebben

Felújítási és karbantartási lehetőségek az országos közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési. stratégiája

Felújítási és karbantartási lehetőségek az országos közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési. stratégiája Felújítási és karbantartási lehetőségek az országos közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési Szerencsi Gábor Közúti szolgáltató igazgató stratégiája Salgótarján, 2016. október 7. Bemutatkozás

Részletesebben

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei 2014-2020 közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei BODÓ IMRE Útfejlesztési igazgató-helyettes Alaptevékenységünk Céljaink Arra törekszünk, hogy beruházóként hatékonyan

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Magyar Mérnöki Kamara Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2016. június 3. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért

Részletesebben

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III.

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Műszaki tartalom 2. fejezet ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Projektelemenkénti tervezési diszpozíciók Lezárva:

Részletesebben

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18.

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18. A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában 2013. április 18. Országos Területrendezési Terv kivágat 8. sz. főút térsége A gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Dr. Lányi Péter Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2009. október 16. 1 www.maut.hu 2 www.maut.hu 3 www.maut.hu 4 www.maut.hu 5 www.maut.hu 6

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közúti adatbázisok Dr.

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA MÁTRAHÁZA, 2017. MÁJUS 9-10. Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2017. május 9. M3 ap. - 403 sz.

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22.

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. Infrastruktúra fejlesztés és közlekedésbiztonság Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési-

Részletesebben

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT Mi fáj, hol lenne jó valamit tenni? Mikor mondhatjuk azt, hogy jól választottunk? Mikor mondhatjuk azt,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésére Napirend: Közlekedési csomópontok

Részletesebben

A 2x1 sávos autóutak baleseti helyzetét vizsgáló szakértői munkacsoport ÁLLÁSFOGLALÁSA

A 2x1 sávos autóutak baleseti helyzetét vizsgáló szakértői munkacsoport ÁLLÁSFOGLALÁSA A 2x1 sávos autóutak baleseti helyzetét vizsgáló szakértői munkacsoport ÁLLÁSFOGLALÁSA Előzmények Az M15 és M70 autóutakon 2011. júniusban történt tragikus közlekedési balesetek kapcsán a 2x1 sávos autóutak

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

A közutak állapota és forgalombiztonsága, valamint a tervezett felújítások Medgyesegyháza térségében

A közutak állapota és forgalombiztonsága, valamint a tervezett felújítások Medgyesegyháza térségében 1. oldal, összesen: 14 MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT Zrt BÉKÉS MEGYEI IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA A közutak állapota és forgalombiztonsága, valamint a tervezett felújítások Medgyesegyháza térségében Tájékoztató Medgyesegyháza

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

sávos utak forgalomlefolyása

sávos utak forgalomlefolyása KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 2+1 1+2 sávos utak forgalomlefolyása A 2+1 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Kiegészítő kutatási és elemzési feladatok végzése ajánlatkérő részére

Részletesebben

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az állam szerepe az EU-s források felhasználása terén Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél. Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19.

Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél. Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19. Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19. Országos kerékpárút hálózatok Összesen cca 2500 km A legtöbb

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGG Y 0LfS I4I'V#k L Érkezett: 1007 MAJ 11. H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről Előadó : Dr.

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 1 Beszerzés tárgya: Megbízási szerződés/ 1. rész: 51.sz. főút 77+917 85+200 km.sz. (Apostag Solt) és az 97+765 98+723 (Harta átkelés mellett)

Részletesebben

Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár.

Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár. Dr. Lányi Péter Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár.

Részletesebben

Hazai közútkezelés során elért eredmények

Hazai közútkezelés során elért eredmények Hazai közútkezelés során elért eredmények Magyar Közút Nonprofit Zrt. Németh Zsolt megyei Igazgató Az előadás tartalma: Történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig Szervezeti átalakulás a MK Nzrt életében

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete

Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete Előadó Hesz Gábor Útépítési Akadémia 19. 2012.11.15. www.maut.hu 1 Tartalom Jelenlegi szabályozás Hídmesteri feladatok (e-ut 08.01.27) Fővizsgálat szakértői

Részletesebben

Baleseti góckutatás a Fővárosban

Baleseti góckutatás a Fővárosban Nagyobb odafigyeléssel kevesebb áldozat! 2016.09.09. Baleseti góckutatás a Fővárosban Pásti Imre Közlekedésbiztonsági szakterületi vezető BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági góckutatás a BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

Az országos közúthálózat üzemeltetésének aktuális kérdései

Az országos közúthálózat üzemeltetésének aktuális kérdései Az országos közúthálózat üzemeltetésének aktuális kérdései Szilvai József Attila Műszaki vezérigazgató helyettes Szeged, 2015. szeptember 15. Magyar Közút Nonprofit Zrt. bemutatása kezelésében lévő úthálózat:

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit

K I V O N A T. Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt.

Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből. Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. Közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének (KBHV, KBA) tapasztalatai beruházói szemszögből Balatonföldvár, Egyházy Zita - NIF Zrt. - Közúti biztonsági hatásvizsgálatok szerepe a közúti projektek

Részletesebben

BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Dr. Almássy Kornél vezérigazgató. Útügyi Napok Balatonfüred szeptember

BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Dr. Almássy Kornél vezérigazgató. Útügyi Napok Balatonfüred szeptember BUDAPEST KÖZÚT ZRT. Dr. Almássy Kornél vezérigazgató Útügyi Napok Balatonfüred 2016. szeptember 21-22. Tartalom 2 Budapest Közút Zrt. feladatai Közútkezelési feladatok ellátása feladat ellátási tevékenység

Részletesebben

,, Szamostatárfalva belterületi

,, Szamostatárfalva belterületi ,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás '' Tisztelt Olvasó! Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen fontos a foglalkoztatottság növelése,

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Magyarország mozgásban Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Börzsei Tibor vezérigazgató TARTALOM ÁAK Zrt. története számokban Amire büszkék vagyunk HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer Átalakulásunk Céljaink

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) Verzió 2.0

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Dr. Vörös Attila (Via Kárpátia Kft.) A bevezetés, illetve az alkalmazás indokai Gazdaságossági, Műszaki, Forgalmi, Hálózatszerkezeti,

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Út- és Vasútügyi Műszaki Előírások Dr. Juhász János egyetemi docens A műszaki szabályozás

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások... (3. sz. szerz. mód. / 1. rész)

Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások... (3. sz. szerz. mód. / 1. rész) Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások... (3. sz. szerz. mód. / 1. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Települések közlekedésbiztonsági pályázata

Települések közlekedésbiztonsági pályázata BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA Települések közlekedésbiztonsági pályázata Dr. Lányi Péter NFM Közlemény Helyben is tenni kell a közúti balesetek számának csökkentéséért A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421.

Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421. Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421.05) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló ÁAK Zrt. története 2000. augusztus 29-én egyesül az ÉKMA Rt., a NYUMA Rt. és az ÁAK Rt. megalakult az ÁAK Zrt.

Részletesebben

A Közútkezelő Társaság időszakósan felülvizsgálatot végez a kezelésében lévő utakon forgalmi rend szempontjából. Tárgyi út felülvizsgálata évben

A Közútkezelő Társaság időszakósan felülvizsgálatot végez a kezelésében lévő utakon forgalmi rend szempontjából. Tárgyi út felülvizsgálata évben K/7689/1. 11-111120-112612003. Soltész Miklós úr országgyűlési képviselő Budapest 'Tisztelt Képviselő úr!, Az Országgyűlés Házszabálya 91. -áriak (2) bekezdésében foglaltak szerint a hozzám intézett Mikor

Részletesebben

Közúti hidak Magyarországon

Közúti hidak Magyarországon Közúti hidak Magyarországon Sitku László osztályvezető KKK Híd Osztály 2013. Szeptember 25.-26. Főbb adatok, állapot-, és megfelelőségi jellemzők az országos közutak hídállományán 2014.05.19. 2 Hídnyilvántartás

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben