TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL Szolnok,. szeptember hó

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának jellemzése III. Út-és hídfelújítások, hálózatfejlesztések IV. Útüzemeltetés, útfenntartás V. Forgalombiztonságot javító beavatkozások VI. Összefoglalás

3 3 I. BEVEZETÉS Az elmúlt évekhez hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnökének megtisztelő felkérésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága idén is elkészítette a megye országos közúthálózatának helyzetéről szóló tájékoztatóját. Jelen beszámoló célja, hogy szemléletes, közérthető módon adjon betekintést a megye országos közútjainak jelenlegi helyzetéről, valamint a közútkezelő főbb tevékenységi köréről. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a már megvalósult feladatok mellett az előkészítés alatt álló fejlesztési projektek, további lehetőségek is bemutatásra kerülnek. A Magyar Közút október 1.-i megalakulása óta több szervezeti átalakuláson ment át. Az úthálózat tisztítási, üzemeltetési és fenntartási feladatok (pl.: hó eltakarítás, síkosság elleni védekezés, kaszálás, padka- és árokrendezés, kátyúzás). november 1.-től ismételten a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság közvetlen irányítása alá kerültek. A megye területén továbbra is négy üzemmérnökség a Jászberényi, a Szolnoki, a Kisújszállási és a Tiszafüredi üzemmérnökség végzi az üzemeltetési-fenntartási feladatokat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság feladatkörébe az alábbi fő tevékenységek tartoznak: 1. Forgalomszabályozás és hálózatkezelés: az országos közutak forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata, balesetelemzések készítése; forgalomtechnikai projektek (pl. burkolatjel felújító festés, forgalombiztonsági beavatkozások) előkészítése, lebonyolítása - műszaki ellenőrzése; az országos közúthálózatot érintő útkezelői hozzájárulások elkészítése, hatósági eljárásokban való közreműködés; útvonalengedélyek kiadása, megyei keresztmetszeti forgalomszámlálások lebonyolításának koordinálása; közúthálózat jellemzőinek felmérése, nyilvántartások vezetése, az Országos Közúti Adatbank kezelése. 2. Műszaki tervezés és lebonyolítás: műszaki tervezés - terveztetési feladatok; burkolat felújítási projektek előkészítése, lebonyolítása - műszaki ellenőrzése; Regionális Operatív Program (EU-s társfinanszírozású mellékút felújítások) projektjeinek menedzselése. 3. Útüzemeltetés és Fenntartás: üzemeltetési és fenntartási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása; üzemmérnökségek feladatainak megyei szintű összefogása; forgalomirányító berendezések üzemeltetési feladatainak koordinálása; hidak ellenőrzése, műtárgyak vizsgálata, felújításuk előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése; megyei diszpécserszolgálat felügyelete; környezetvédelmi feladatok; vállalkozási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása, koordinálása.

4 4 E vázlatos felsorolás nem tartalmazza minden tevékenységünket, de megmutatja napi feladataink sokrétűségét. Az országos közutak vagyonkezelői feladatait, az útpénztári források kezelését, valamint a szakmai szervezetek koordinálását - a Magyar Állam megbízásából - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint útkezelő a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött támogatási szerződés és az OKKSz (Országos Közutak Kezelési Szabályzata) előírásai alapján látja el a 30 ezer km hosszúságú nem gyorsforgalmi országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási, igazgatási feladatait. Az építési engedélyköteles létesítmények (pl.: új nyomvonalú utak építése, meglévő utak korszerűsítése, csomópontok átépítése) beruházási feladatai évtől a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) hatáskörébe kerültek. Fontos megemlítenünk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem rendelkezik a támogatási szerződés keretén kívül önálló forrással. Ennek ellenére napi munkánkban gyakran szembesülünk azzal, hogy a társszervek, illetve önkormányzatok olyan igényekkel, kérésekkel fordulnak hozzánk, amelyben Társaságunk nem kompetens. A szükséges szakmai segítséget, iránymutatást természetesen minden esetben megadjuk számukra.

5 5 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK JELLEMZÉSE 1. A megyei országos közúthálózat összetétele A megyei országos közúthálózat hossza (1,33 ezer km) a teljes állami közúthálózat egészének (31,6 ezer km) 4 %-át teszi ki, ezzel a 19 megye rangsorában a 14. helyet foglalja el. Az alföldi megyékre jellemzően (pl. Békés, Hajdú-Bihar) rendkívül alacsony a hálózati sűrűség szintje. Ennek ellenére az első-és másodrendű főutak hosszát tekintve országos viszonylatban a 6. helyen áll, a mellékút-hálózat kiterjedésében (14. hely) viszont a területileg jóval kisebb megyék is megelőzik. Az állami tulajdonú közutak 21 %-a (276 km) lakott területen vezet keresztül, tehát a települések helyi forgalmának lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Az elmúlt évek nagy volumenű autópálya építései Jász-Nagykun-Szolnok megyét sajnálatos módon nem érintették, jelenleg gyorsforgalmi úttal nem rendelkezünk. Ez a tény a főbb hálózati funkcióval rendelkező országos közutak közlekedésbiztonsági helyzete szempontjából meghatározó, amelyre a későbbiek során részletesebben is kitérünk. Jelenleg előkészítés alatt állnak az európai transzeurópai (TEN-T) hálózathoz illeszkedő M4, M44 és az M8 gyorsforgalmi utak kialakítása, tervezése. Megnevezés Hossz (m) Burkolt felület (m 2 ) I. rendű főút (4; 44) II. rendű főút (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 442) Összekötő utak Egyéb útkategóriák (bekötő, vasútállomáshoz vezető utak) Összesen Ebből kiépítetlen % 8% I. rendű főutak (4; 44) 21% II. rendű főutak (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 442) Összekötő utak 58% Egyéb útkategória (bekötő és vasútállomáshoz vezető utak, csomóponti ágak) 1. diagram: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei országos közúthálózat kategóriánkénti bontásban

6 6 2. Megyei hídállomány Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán 108 db közúti híd található, ebből 41 db kiemelten kezelendő. A 19 megyéhez viszonyítva - az autópályák kivételével - a szerkezeti összes hosszúság alapján a 6. helyen, ha a teljes hídfelületeket vesszük figyelembe, akkor a megyék közül 4. helyen állunk. Megnevezés db Szerkezeti hossz (m) Pályafelület (m 2 ) kiemelt hidak nem kiemelt Összesen táblázat: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei műtárgyak főbb adatai (. december 31.-i állapot) A 4. számú főút Kisújszállás elkerülő szakasz forgalomba helyezése után, további 3 db új híd került kezelésünkbe. 3. Forgalmi adatok elemzése Az országos közúthálózaton döntő többségben keresztmetszeti forgalomszámlálást végzünk, melynek célja a forgalom figyelemmel kísérése, legfontosabb jellemzőinek (nagyság, lefolyás, összetétel, sebesség, követési távolság) megfelelő ismerete. Az elmúlt 3 évben forráshiány miatt egyre kevesebb helyszínen tudtunk számlálást végezni, pedig a naprakész és kellő mennyiségű forgalmi adat a tervezési, útügyi igazgatási, valamint az üzemeltetési-fenntartási feladatok alapja. Országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak Megyei országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak táblázat: Az országos és megyei állami közutak átlagos napi forgalmának (ÁNF) összehasonlítása A megyei elsőrendű főúthálózat központi fekvéséből adódóan jelentős tranzit személy-és áruforgalmat bonyolít le. Az összehasonlításból megállapítható, hogy az elsőrendű főutak vonatkozásában a megyei forgalmi számadatok 33%-kal nagyobb értéket mutatnak az országos átlagnál, mely egyértelműen a gyorsforgalmi hálózat hiányával magyarázható.

7 Jármű/nap 7 A megyei tranzit főútvonalaknak (4., 44. sz. főutak) országos viszonylatban is kiemelkedő tehergépjármű forgalmi terhelését az alábbi forgalomterhelési térkép szemlélteti: (Készítette a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. a évi forgalmi adatok felhasználásával) A nemzetközi tranzitforgalmat lebonyolító főutak után a megye nagyobb lélekszámú településeinek vegyes hálózati funkcióval rendelkező állami közútjain bonyolódik le a legnagyobb forgalom Összes forgalom Összes tgk forgalom Útszám 2. diagram: A legforgalmasabb megyei útszakaszok forgalomnagysága útvonal átlagérték szerint (. évi adatok felhasználásával)

8 jármű/nap ÁNF TGK Szolnok M3 Hajdú M3 Szabolcs M6 Pest és Fejér M7 Zala M35 Hajdú 3. diagram: A gyorsforgalmi utak és a 4. sz. főút forgalmi jellemzőinek összehasonlítása (. évi adatok felhasználásával) Ha az egyes forgalmi sávok forgalomnagyságát vizsgáljuk, még nagyobb különbség adódik a főút javára, mivel a megyei szakasz 82 %-a 2x1 sávos kialakítású, ellentétben az autópályákkal, amelyek mindenhol 2x2 sávosak. 1. kép: Jellemző forgalom a 4. sz. főúton

9 Balesetszám 9 A megyeszékhely és a tiszai átkelési pontok átlagos napi forgalmának terhelési térképét -. évi adatok alapján - az alábbi (3.) ábrán szemléltettük: A Szt. István Tisza-híd átadása óta (1992.) a 4. sz. főút érintett szakaszán megkétszereződött a forgalom, a városi Tisza-hídon a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek kitiltása óta (2003.) valamelyest csökkent, de továbbra is stagnáló tendenciát mutat. 3. Baleseti adatok elemzése Az elmúlt években Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán bekövetkezett személysérüléses balesetek számának alakulását a következő ábra mutatja be: könnyű súlyos halálos Évek

10 Darabszám 10 Az elmúlt 10 évben bekövetkezett összes balesetszám alakulását vizsgálva a balesetek számának közel 70 %-a az km hosszúságú megyei országos közúthálózaton történt. A halálos balesetek 86 %-a, a súlyos és könnyű kimenetellel járó balesetek %-a az országos közúthálózaton következett be. A 4. diagram is megerősíti azt a tényt, hogy 2008 óta a kormányzati intézkedéseknek és a magas bírságtételeknek köszönhetően a lakott területen kívüli szakaszokon a súlyossági mutatókban javulás tapasztalható, de összességében tekintve a balesetszám még mindig magas Útszám Halálos Súlyos Könnyű Összesen 5. diagram: Veszélyességi rangsor a évek között bekövetkezett személysérüléses balesetek száma szerint Az elmúlt öt év adatai alapján megállapítható, hogy a megyei közúthálózaton történt halálos balesetek számához viszonyítva a 4. sz. főúton történt az esetek több mint 20 %-a, a megyei állami közúthálózaton 24 %-os ez az arány. Elmondhatjuk, hogy a bekövetkezett halálos kimenetellel járó személysérüléses balesetekből minden negyedik a 4. sz. főúton történt.

11 11 4. Állapot adatok A legfrissebb állapotfelmérés összehasonlító értékei alapján a megyei útállapotokban a korábbi évekhez képest a felújítások elmaradása miatt kismértékű romlás tapasztalható. A különböző állapotjellemzőkre vonatkozó értékeket az alábbi táblázatok mutatják be: 4.1. Teherbírás A megyei úthálózatunk túlnyomó hányadán kedvezőtlenek az altalaj adottságok, ezáltal leginkább meghatározó jellemző a teherbírási érték. Teherbírás Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 65,4 69,8 68,1 6,7 6,5 7,8 25,4 23,1 23,6 2,5 0,6 0,5 Alsóbbrendű utak 37 31,5 31,4 13,6 9,1 8 49,2 59,2 60,4 0,2 0,2 0, A burkolat felületállapota A járművezetők reakcióit - magatartását jelentősen befolyásolja a burkolat felületállapotának vizuális érzékelése. A táblázat adataiból kiderül, hogy a főutak és a mellékutak tekintetében leromlás tapasztalható a. évihez képest. Felületállapot Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 21,2 14,6 9,2 18,9 25,9 25,3 59,9 59,5 65, Alsóbbrendű utak 15,9 13,5 9 23,2 27,3 21,5 60,9 59,1 69, Egyenetlenség Az utazáskényelmet alapvetően meghatározó érték a hosszirányú egyenetlenség (hullámosság). A táblázat értékei szerint a főutakon és a mellékutakon kismértékű leromlás tapasztalható. Egyenetlenség Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 69 67,6 67,6 18,1 17,5 17,6 12,9 14,8 14, Alsóbbrendű utak 46,7 45,6 46,2 9,7 9,6 9,7 43,5 44,7 44 0,1 0,1 0,1

12 4.4. A víztelenítés állapota 12 A csapadékvíz elvezetése, az út pályaszerkezetének víztelenítése meghatározó fontosságú a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében. A síkvidéki jellegű terepviszonyok között fokozott figyelemmel kell ügyelni e minősítő paraméter megfelelőségére. Vízelvezetés Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 32,4 32,4 39,8 52,8 52,2 47,6 14,8 15,4 12, Alsóbbrendű utak 6 6,2 7, , ,4 23,9 0 0, Keréknyomvályú A tengelyterhelés növekedése, továbbá a forgalom-összetétel változása (nehéz tehergépjármű forgalom arányának növekedése) következtében fokozottan jelenik meg az ilyen típusú burkolathiba. Sávváltáskor, előzéskor balesetveszélyes helyzetet idézhet elő, különösen csapadékos időben. A megyei utak állapotát az alábbi táblázatban mutatjuk be. Nyomvályú Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 79,2 75,4 75,4 8,4 8,4 8,5 12,3 16,2 16,1 0,1 0 0 Alsóbbrendű utak 90,8 90,9 90,5 3,8 3,8 3,8 5,3 5,3 5,6 0,1 0,1 0,1

13 13 III. ÚT-ÉS HÍDFELÚJÍTÁSOK, HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK 1. ROP évi megvalósítandó projektek Az elmúlt öt évben a 391 kilométer hosszúságú megyei főúthálózat nagyságrendileg 1/4-e (95 km) került felújításra, ebből 75 kilométer a között meghirdetett 11,5 tonnás burkolat megerősítési program keretében. A megyei mellékút-hálózat felújítási aránya mindössze 17 % (159 km), melynek 71 %-a (113 km) uniós társfinanszírozás útján valósult meg. A megyei állami közúthálózat 20 %-a (261 km) került felújításra, ami évi 4 %-os felújítási arányt jelent. A ROP -. évi projektek tervezése - az ÉA-31/364 számú projektelem kivételével - befejeződött, az említett projekt tervfelülvizsgálatára közbeszerzési eljárás keretén belül került sor. A tervfelülvizsgálat ajánlati felhívását és dokumentációját. augusztus 15-én küldte meg Társaságunk Központi Műszaki Tervezési és Lebonyolítási Osztálya a tervezők részére. Teljesítésre 60 nap áll a rendelkezésére. Ajánlattételi határidő:. augusztus 30. Eredményhirdetés:. szeptember 15. A többi projekt kiviteli tervdokumentációja leszállításra került. A megvalósításra az idei év nyarán közbeszerzési eljárás került kiírásra. Hirdetmény feladásának dátuma:. június 20. A keret-megállapodás megkötésének tervezett időpontja:. október 13. A projektek forrásgazdája az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A pályázatok elbírálása és a támogatási összegek megítélése az ÉARFÜ hatásköre, döntés november hónapra várható. ÉA-30 ÉA Beadásra került: Beadás várható ideje: Beadás várható ideje: ÉA ÉA Beadás várható ideje: a terv elkészülése után 1 Mrd feletti projekt, a térségi indikátor (része a megvalósulási tanulmánynak) elkészülését be kell várni. 1 Mrd feletti projekt, a térségi indikátor (része a megvalósulási tanulmánynak) elkészülését be kell várni j. ök. út tervét le kell csökkenteni a nevesített hosszra (2,7-27,9 volt) tervezési közbeszerzés folyamatban

14 14 4. ábra: ROP -. évi megvalósítandó projektek a megye úthálózati térképén

15 2. Nagyfelületű burkolatjavítások 15 A ROP programban szereplő útfelújításokon túlmenően. évben eddig két ütemben nagyfelületű burkolatjavítások elvégzésére biztosított forrást az Útpénztárt kezelő szervezet (KKK). A megyei létesítményjegyzék alapján az I. ütemben, 6 országos közúton összesen 118 szakaszon történt burkolatjavítás, nagyságrendileg 85 ezer m 2 felületen, bruttó 474 millió Ft értékben. A munkák műszaki átadás-átvételi eljárása. május 26-án fejeződött be. A második ütemben 3 országos közút, 24 szakaszán végeztünk burkolatjavítási munkákat, nagyságrendileg 11 ezer m 2 felületen, bruttó 75 millió Ft értékben. A második ütem műszaki átadásátvételi eljárása. június 20-án zárult le. A fontosabb információkat az alábbi táblázatok tartalmazzák: Megvalósult nagyfelületű burkolatjavítások. I-II. negyedévben: I. ütem: Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezési költség /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: kép: Felületi bevonat építése a jelű Jásziványi bekötő úton

16 16 4. kép: Nagyfelületű burkolatjavítás a 4. sz. főút km szelvények közötti szakaszán 5. kép: Burkolatjavítás a jelű Zagyvarékasi bekötő út km szelvények közötti szakaszán II. ütem: Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezési költség /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen:

17 17 6. kép: Burkolatjavítás a jelű Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út km szelvények közötti szakaszán 7. kép: Burkolatjavítás a jelű Szolnok-Jászkisér összekötő út km szelvények közötti szakaszán 8. kép: Burkolatjavítás a 4205 j. Kisújszállás-Körösladány összekötő út km szelvények közötti szakaszán

18 18 III/1. ütem (közbeszereztetés alatt): Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezés becsült költsége /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: III/2. ütem (közbeszereztetés alatt): Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezés becsült költsége /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: Kisújszállás elkerülő szakasz építése Július első hetében történt meg a 4. számú főút Kisújszállás elkerülő szakaszának ideiglenes forgalomba helyezése. A munkálatok építtetői feladatait a NIF Zrt. látta el. Az új nyomvonal elkészültével, és forgalomba helyezésével a település tehermentesítése teljes egészében megtörtént. A jelenlegi elképzelések szerint a 2x1 sávos elkerülő szakasz a majdani M4 autópálya nyomvonalának részét fogja képezni. 4. Hidak, felüljárók felújítása A hidak állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik útellenőreink. A megyei hídmérnök a megye összes hídján évente legalább egyszer hídvizsgálatot végez. Ezen kívül a kiemelt hidakon az előírásoknak megfelelően - 10 évente - fővizsgálatot végzünk.

19 19. évi híd fővizsgálataink Útszám Szelvényszám Törzsszám Híd megnevezése Fegyverneki Nagykunsági Főcsatornahíd Kunszentmártoni Hármas-Körös híd A 4. sz. főút Szolnok elkerülő szakaszán lévő Szent István Tisza-híd garanciális munkáit (szelvény szerinti jobb oldali forgalmi sáv kopó-és kötőrétegének cseréje) a kivitelező augusztusában végezte el.. év első felében hídfelújításra 4 db híd esetében volt lehetőségünk, összesen bruttó 217,66 millió Ft értékben j. ök. út km szelvényben lévő szolnoki Százlábú Tisza-híd felújítása: járdaés kerékpárút felületi helyreállítása, útpályát és a járdát elválasztó csőkorlát felújítása, kopóréteg felújítása (bruttó 125,67 mft) j. ök. út km szelvényben lévő Szolnok Városi Tisza-híd dilatáció cseréje, illetve bővítése; dilatáció cserje, bővítése (bruttó 7,40 mft). 4. sz. főút km szelvényben lévő vasút feletti híd felújítása: szigetelés és a burkolatcsere (bruttó 29,65 mft) j. ök. út km szelvényben lévő Nagykunsági Főcsatorna-híd teljes felújítása (bruttó 54,94 mft).. évben nem készültek újabb hídfelújítási tervek, ennek ellenére a kivitelezésre alkalmas tervek ellátottsága biztosított. További hidak tervezésére közbeszerzési eljárás került kiírásra. 9. kép: 4. sz. főút km szelvény Abony-Szolnok között, vasút feletti híd szigetelése és a kocsi pálya burkolatának cseréje

20 kép: j. ök. út km szelvényben lévő Kuncsorbai Nagykunsági Főcsatorna híd teljes felújítása 11. kép: j. ök. út km sz. szolnoki Százlábú Ártéri Tisza-híd felújítása

21 kép: j. ök. út km szelvényben lévő Szolnok Városi Tisza-híd dilatációs szerkezetének cseréje Üzemeltetésünk során azonban azonnali beavatkozás is szükségessé válhat, mint például a 4. sz. főút km szelvényénél lévő Alcsi-Holt-Tisza hídnál történt baleset után, ahol a korlátot december 21-én kellett helyreállítani. 13. kép: Az Alcsi- Holt-Tisza híd szalagkorlát elemeinek állapota a baleset után

22 22 IV. ÚTÜZEMELTETÉS, ÚTFENNTARTÁS. évben (az elmúlt évekhez hasonlóan) az országos közutak üzemeltetésére és fenntartására fordítható állami megrendelés szinte kizárólag a forgalombiztonságot alapvetően meghatározó tevékenységekre biztosít forrást. A szükséges felújítási munkák forráshiány miatti elmaradása következtében a megyei úthálózat erősen elöregedett, a kopórétegek átlagos életkora (főút: 16,3 év, mellékút: 22,5 év) jóval meghaladja a tervezési élettartamot. Emellett a főúthálózat nagy része és a mellékúthálózat nem megfelelő teherbírású. A viszonylag kedvezőbb téli, tavaszi időjárásnak köszönhetően idén nem alakult ki olyan drasztikus leromlás, kátyúsodás az úthálózaton, mint a tavalyi hasonló időszakban. Ennek ellenére a burkolat életkorából és állapotából adódóan a fenntartási tevékenység jelentős részét a hálózat folyamatos kátyúzása teszi ki. A megyében lévő országos közutak burkolatának balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása érdekében a Közhasznú Vállalkozási Szerződés keretében az idei évben eddig tonna kátyúzást végeztünk. Ezen kívül. évről áthúzódó külön állami megrendelés keretében került elvégzésre további 790 tonna meleg-aszfaltos kátyúzás. Az erősen elöregedett úthálózatnak egy jelentős része eljutott abba az állapotba, hogy karbantartási technológiákkal már eredményesen nem javítható. Ezeken az utakon a járhatóságot ideiglenes kátyúzással próbáljuk fenntartani. A felújítások elmaradásán kívül a burkolatleromlások másik fő oka a nem megfelelő víztelenítés. Az idei évben a Közhasznú Vállalkozási Szerződésünk keretein belül csak a forgalombiztonságra veszélyes nagyobb padkakátyúk lokális javítását tudjuk elvégezni. A felhízott padkák és a feltöltődött árkok megszűntetése érdekében 2007-től külön állami forrásból országos szintű árok-padka felújítási program indult. Ennek keretében tavasszal a megyében összesen m 2 padka felújítására kerülhetett sor. Jelentős állapotromlást okoznak az alsóbbrendű úthálózatban a nagyobb beruházásokhoz köthető anyagszállítások. A 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő szakasz építése kapcsán a j. ök. út Fegyvernek - Tiszagyenda közötti szakaszát érte nagyobb károsodás. A kivitelező az ideiglenes javítást elvégezte, de a végleges helyreállítás érdekében útügyi hatósági eljárást kezdeményeztünk. További jelentős állagromlást okozhatnak az érintett közutakban a Hanyi-tiszasülyi árvíztározó és a Nagykunsági árvízi tározó építéséből adódó nagytömegű anyagszállítások. Az út menti környezet ápolásának egyik legmeghatározóbb eleme a kaszálás. A Közhasznú Vállalkozási Szerződés keretein belül mind a főutak, mind a mellékutak útpadkájának évi 1 alkalommal történő kaszálását tudjuk elvégezni. A koronaélen kívüli területeknél csak a főutak egyszeri kaszálására van lehetőség. Ettől függetlenül az allergén gyomnövényekkel fertőzött területek kaszálását folyamatosan végezzük. Az idei évben eddig összesen ezer m 2 kaszálást végeztünk. Az útüzemeltetési területen belül a kaszálás mellett a legjelentősebb és sajnos a legproblémásabb terület továbbra is az út mentén elszórt, illetve a parkolókban kihelyezett hulladék összegyűjtése és elszállítása. A regionális hulladéklerakók üzembe helyezésével, a települési hulladéklerakók bezárásával egy időben nagyságrendekkel megnövekedett a környező települések lakói és vállalkozói által a parkolókba és pihenőhelyekre kihordott hulladék mennyisége, melynek

23 23 összegyűjtése és elszállítása igen jelentős forrásokat von el más üzemeltetési és fenntartási tevékenységektől.. évben az utak mellől megyénkben összesen 381,4 tonna hulladék került összegyűjtésre és elszállításra, az idei év első felében ez a mennyiség már meghaladja a 235 tonnát. A forráshiány miatt az elmúlt évben jelentős visszalépés történt több (forgalombiztonságot alapvetően nem befolyásoló) tevékenységen. Az idei évben lehetőség nyílt Társaságunknál közmunkás foglalkoztatás beindítására (6 hónap időtartamra), melynek keretében május hónaptól a saját állandó személyi állományunkon felül további 66 főt tudunk a megyei országos közutakon foglalkoztatni. Ennek eredményeként jelentős javulást tudtunk elérni olyan (korábban háttérbe szorult) területeken, mint például a burkolaton kívüli területek, parkolók tisztántartása, vagy a növényzetgondozás (kézi kaszálás, cserjézés, növényzet-ápolás). tonna I-VIII. hó 6. diagram: Kátyúzási mennyiségek Jász-Nagykun-Szolnok megyében tonna/km 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, I-VIII. hó 7. diagram: Fajlagos kátyúzás (tonna/km) Jász-Nagykun-Szolnok megyében

24 db 24 V. FORGALOMBIZTONSÁGOT JAVÍTÓ BEAVATKOZÁSOK A forgalombiztonságát javító beavatkozásokra -. évben az alábbi projektcsomagok útján nyílott lehetőség: Idegen beruházások (pl. NIF Zrt., önkormányzati, egyéb) Lakott területen kívüli kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások Lakott területen belüli beavatkozások (önkormányzati pályázatok) 1. Csomópontok átépítése, forgalomszabályozása A tavalyi év második felében 3 db körforgalmú csomópont (Törökszentmiklós, Jászberény, Szolnok) került forgalomba helyezésre. Utóbbi két helyszínen állami beruházás útján valósult meg a csomópontok átépítése. Az idei év szeptemberében a 32. sz. főút Zagyvarékas lakott területen kívüli szakaszán - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában - további 1 db csomópont épült át körforgalmú csomóponttá. Pozitívum, hogy a rendkívül balesetveszélyes 4. sz. főút km szelvényében lévő MOL csomópont átépítésének kivitelezési munkái az előkészületi munkálatokkal (közműkiváltások) megkezdődtek. A tervezett ún. Turbó (2 sávos körpálya fizikai elválasztással) körforgalmú csomópont építésének befejezése várhatóan jövő év tavaszára várható Darabszám Létesült Megszűnt év 8. diagram: Körforgalmú csomópontok számának növekedése évek között

25 25 2. Lakott területen kívüli kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások: Az évenként kötelezően elvégzendő balesetelemzés során határozzuk meg azokat a baleseti helyeket, gócpontokat, ahol átépítés nélkül, nagyságrendileg 6-7 millió forintos költségből többlet, figyelemfelhívó jelzésekkel javíthatunk a baleseti helyzeten. Nyugat-európai gyakorlat alapján évben indult útjára az ún. kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások programja, mely a /. időszakban 2 ütemben valósult meg. Fontos megemlíteni, hogy a beavatkozások listájában két 4. sz. főúti helyszínen is történt beavatkozás. A forgalomtechnikai beavatkozások helyszíneit, a megvalósult műszaki megoldásokat az alábbiakban ismertetjük. őszén: 4. sz. főút km szelvények közötti szakasza (46. sz. főúttal alkotott csomópontja): hagyományos és aktív burkolatjel prizmák telepítése, útbaigazító rendszer módosítása, figyelemfelhívó (FNS) táblák kihelyezése; jelű Újszász - Jászapáti összekötő út km szelvények közötti szakasza (Jászkisér lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák telepítése, figyelemfelhívó (FNS) táblák kihelyezése, sebességkorlátra figyelmeztető berendezés telepítése, szeletelt halszálkás iránytáblák; jelű Szolnok - Kiskunfélegyháza összekötő út km szelvények közötti szakasza (Tiszajenő lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák telepítése, szeletelt halszálkás iránytáblák és vezetőoszlopok kihelyezése, mechanikai padkastabilizáció építése; tavaszán: 4. sz. főút km szelvények közötti szakasza (Fegyvernek-Szapárfalu előtti szakasz): akusztikus burkolati jelek felfestése, hagyományos burkolatjel prizmák és sávelválasztó jelzőfülek telepítése, figyelemfelhívó (FNS) táblák és változtatható vezérlésű (LED) szeletelt iránytáblák kihelyezése; 32. sz. főút km szelvények közötti szakasza (Szászberek lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák és sávelválasztó jelzőfülek telepítése, acél szalagkorlát kiépítése, kiemelt szegélysor optikai vezetésének javítása; 14. kép: Lakott területen kívüli kisköltségű forgalomtechnikai munkák a 4. és a 32. sz. főutakon

26 26 3. Burkolatjel festés: A közlekedésbiztonságot javító beavatkozások között mindenképpen meg kell említeni a meglévő burkolati jelek évente ismétlődő felújító festését, ami főként korlátozott látási viszonyok esetén segíti a járművezetőket. júliusa és szeptembere között lefestett mennyiségek az alábbiak szerint alakultak: hosszirányú (gépi) burkolati jelek: m 2, keresztirányú (kézi) jelek: m 2. Az éves festési keret mennyiségét tekintve a teljes megyei festhető úthálózat 1/3-ára elegendő. Az alsóbbrendű úthálózat burkolatállapotai sem teszik mindenhol lehetővé a rendszeres burkolatjel festést. 4. Lakott területen belüli (önkormányzat pályázatok, rendőrségi beavatkozások): Végezetül pár mondatban tájékoztatást adunk az országos közutakat érintő társ szakmai szervezetek munkájáról. A tavalyi év második felében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az NFM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában pályázati lehetőségeket írt ki kifejezetten önkormányzatok részére három témakörben: Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása; Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására; Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből több település önkormányzata (pl. Jászladány, Mezőtúr) pályázott, melyen Mezőtúr a gyalogosok védelmének növelése kapcsán A megvalósítás jövő évben várható. A pályázati dokumentációkat az elbírálás során kivétel nélkül támogattunk. Ez év augusztus folyamán a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából az országos közúthálózat frekventált szakaszaira 2-2 db pléh-rendőrautó és pléh-rendőrbábú került kihelyezésre.

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok,. október hó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL -A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOKRÓL-

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL -A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOKRÓL- TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL -A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOKRÓL- 2008. AUGUSZTUS HÓ hó 2 I. Bevezetés Bevezetőül engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket arról,

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Dr. Holló József műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit ZRt. 1 Tartalom: 1. Mit nevezünk

Részletesebben

Az autópályák fenntartásának tervezése

Az autópályák fenntartásának tervezése Az autópályák fenntartásának tervezése Tímár József vezérigazgató Állami Autópálya Kezelő Rt. A kezelt hálózat 15 Miskolc M30 M1 Győr Tatabánya M1 M3 Budapest Hatvan Gyöngyös M3 Görbeháza Debrecen M0 M5

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról.

Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye közúthálózatáról és a 2007-2015 között elvégzett felújításokról. Készült: 2015. október Készítette : Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 1. HAJDÚ-BIHAR

Részletesebben

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak

Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak Dr. Lányi Péter Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2009. október 16. 1 www.maut.hu 2 www.maut.hu 3 www.maut.hu 4 www.maut.hu 5 www.maut.hu 6

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III.

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Műszaki tartalom 2. fejezet ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Projektelemenkénti tervezési diszpozíciók Lezárva:

Részletesebben

Tagállamok - Építési beruházás - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény - Nem alkalmazható. HU-Budapest: Útjelző tábla szerelése 2012/S 20-032243

Tagállamok - Építési beruházás - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény - Nem alkalmazható. HU-Budapest: Útjelző tábla szerelése 2012/S 20-032243 Tagállamok - - Felhasználói 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32243-2012:text:hu:html HU-Budapest: Útjelző tábla szerelése 2012/S 20-032243 Felhasználói oldalon

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közúti adatbázisok Dr.

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22.

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. Infrastruktúra fejlesztés és közlekedésbiztonság Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési-

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 14-i ülésére Napirend: Közlekedési csomópontok

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár.

Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár. Dr. Lányi Péter Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Infrastruktúra Főosztály Szabályozási kérdések a közlekedés területén (1222/2011. Korm.hat. a 2+1 sávos kialakítás) 2012.04.17 Balatonföldvár.

Részletesebben

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról

Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Összesítő jelentés a Tiszai pu. Vár utca kerékpárforgalmi nyomvonalon végzett kerékpáros forgalomszámlálásról Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A forgalomszámlálást végezte: Kerékpáros

Részletesebben

Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél. Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19.

Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél. Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19. Kerékpárutak fenntartásának, üzemeltetésének tapasztalatai a Magyar Közút NZrt.-nél Sajgó Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013. szeptember. 19. Országos kerékpárút hálózatok Összesen cca 2500 km A legtöbb

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Hazai közútkezelés során elért eredmények

Hazai közútkezelés során elért eredmények Hazai közútkezelés során elért eredmények Magyar Közút Nonprofit Zrt. Németh Zsolt megyei Igazgató Az előadás tartalma: Történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig Szervezeti átalakulás a MK Nzrt életében

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Magyarország mozgásban Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Börzsei Tibor vezérigazgató TARTALOM ÁAK Zrt. története számokban Amire büszkék vagyunk HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer Átalakulásunk Céljaink

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések László János Magyar Kerékpárosklub Kiindulás Országos és Budapesti adatok Tanulságok és feladatok Kiindulás Közös nevező Adatok korlátai

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton Dr. Vörös Attila (Via Kárpátia Kft.) A bevezetés, illetve az alkalmazás indokai Gazdaságossági, Műszaki, Forgalmi, Hálózatszerkezeti,

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) Verzió 2.0

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok Balatonföldvár, 2008. május 14. Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program A Magyar Közút Kht., mint az útfelújítási projektek

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló ÁAK Zrt. története 2000. augusztus 29-én egyesül az ÉKMA Rt., a NYUMA Rt. és az ÁAK Rt. megalakult az ÁAK Zrt.

Részletesebben

Közúti hidak Magyarországon

Közúti hidak Magyarországon Közúti hidak Magyarországon Sitku László osztályvezető KKK Híd Osztály 2013. Szeptember 25.-26. Főbb adatok, állapot-, és megfelelőségi jellemzők az országos közutak hídállományán 2014.05.19. 2 Hídnyilvántartás

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Önkormányzat tapasztalatai állami vagyonról

Önkormányzat tapasztalatai állami vagyonról Önkormányzat tapasztalatai állami vagyonról Dr. Almássy Kornél vezérigazgató 1 Budapest közúthálózatának kezelése Budapest lakónépessége területe: közúthálózatának össz-hossza: burkolt utak felülete: Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése

A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése A megtett úttal arányos útdíj bevezetése, működése Vertetics Dávid Közlekedési Infrastruktúra Főosztály IX. Forgalomszabályozási konferencia Közúti Infrastruktúra-Környezetvédelem-Forgalomszabályozás?

Részletesebben

A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása

A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása A Magyar Közút kezelésében lévő hidak üzemeltetése, fenntartása Hidász Napok Visegrád, 2013. szeptember 25-26. Hesz Gábor osztályvezető Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 TARTALOM Európai Uniós források a hídfenntartásban

Részletesebben

Sebesség és közlekedési baleseti adatok (balesetelemzés) Orosz Gyula

Sebesség és közlekedési baleseti adatok (balesetelemzés) Orosz Gyula Sebesség és közlekedési baleseti adatok (balesetelemzés) Orosz Gyula Tartalom Miért fontos a baleseti adatokkal foglalkozni? Hogyan kezeljük a baleseti adatokat, és ennek milyen korlátai vannak? Baleseti

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében. Völgyesi Zsolt főigazgató

Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében. Völgyesi Zsolt főigazgató Közlekedésbiztonsági igények és lehetőségek az infrastruktúra fejlesztésében Völgyesi Zsolt főigazgató A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézményeként elsődleges feladata a fejezeti kezelésű Közutas

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Forgalomirányító lámpák üzemeltetésével kapcsolatos döntés

Részletesebben

Biztonságszemléletű infrastruktúra fejlesztés. Holnapy László főosztályvezető-helyettes

Biztonságszemléletű infrastruktúra fejlesztés. Holnapy László főosztályvezető-helyettes Biztonságszemléletű infrastruktúra fejlesztés Holnapy László főosztályvezető-helyettes Tartalom 1. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések 2. Közlekedésbiztonsági pályázatok 3. Önmagukat magyarázó

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

Az infrastruktúra rendelet aktuális kérdései

Az infrastruktúra rendelet aktuális kérdései Az infrastruktúra rendelet aktuális kérdései Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető 2014. március 26. Szombathely, KTE-KTI Szakmai Roadshow TARTALOM 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet Tanulmányterv Közúti

Részletesebben

A hálózatfejlesztési célok beépítése az EU támogatási rendszerbe, mit miből finanszírozzunk?

A hálózatfejlesztési célok beépítése az EU támogatási rendszerbe, mit miből finanszírozzunk? A hálózatfejlesztési célok beépítése az EU támogatási rendszerbe, mit miből finanszírozzunk? Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások című konferencia 4. témakör: Infrastruktúra hálózatok/projektek

Részletesebben

Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. M0 útgyűrű Múlt, jelen, jövő Kardos Gábor Műszaki igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2014. Október 29. M0 - A kezdetek Az M0 útgyűrű gondolata Göd Dr. Vásárhelyi Boldizsár 1942 Szentendre Dunakeszi

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN JÁKLI ZOLTÁN MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES Közlekedésfejlesztés Magyarországon Konferencia Balatonföldvár, 2011. május 11-13. ÁAK zrt. kezelés- üzemeltetés tevékenységi

Részletesebben

Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai

Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai SZAKMAI PÁRBESZÉD A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT (a KTI Közlekedésbiztonsági Központ és a KTE Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény - Nem alkalmazható

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény - Nem alkalmazható 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35956-2012:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2012/S 22-035956 Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Ez

Részletesebben

Új közlekedésbiztonsági szabályozás. Mocsári Tibor

Új közlekedésbiztonsági szabályozás. Mocsári Tibor Új közlekedésbiztonsági szabályozás Mocsári Tibor Közlekedésbiztonsági Vasúti ájárók forgalombiztonsága Szakmai Nap - NKH 2011. szakmai november nap 23. 1 Célkitűzés: Az európai úthálózat egységesen magas

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN 1 TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. OKOS JÖVŐ KONFERENCIA / SMART FUTURE FORUM - GYŐR 2015. október 1-2. KARESZ

Részletesebben

Köszöntöm a Tisztelt Résztvevőket!

Köszöntöm a Tisztelt Résztvevőket! Köszöntöm a Tisztelt Résztvevőket! dr. Bardóczky Viktor KKK Forgalmász Napok Sopron, 2013. június 12-13, Forgalomtechnika és vagyonkezelés Fény az alagút végén Mi az országos közút? Nvtv. 4. (1) bek. f.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A betartható és betartandó sebességhatárok megállapításával a közlekedési morál javulását szeretné elérni a GKM.

A betartható és betartandó sebességhatárok megállapításával a közlekedési morál javulását szeretné elérni a GKM. A KRESZ 2007. évi módosítása megteremtette annak a lehetőségét, hogy a sebességhatár - a belterületi szabályozáshoz hasonlóan - külterületen, a közúthálózat egyes elemein is felemelésre kerülhessen az

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési

Veszprém megye területrendezési terve a község esetében egy közlekedésfejlesztési KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Magyargencs a 8412. jelű Várkesző- Vönöck összekötő út mellett található. A település a térség kistérségi központjától Pápától 19 kilométerre északnyugatra,

Részletesebben