TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK HELYZETÉRŐL Szolnok,. szeptember hó

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatának jellemzése III. Út-és hídfelújítások, hálózatfejlesztések IV. Útüzemeltetés, útfenntartás V. Forgalombiztonságot javító beavatkozások VI. Összefoglalás

3 3 I. BEVEZETÉS Az elmúlt évekhez hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnökének megtisztelő felkérésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága idén is elkészítette a megye országos közúthálózatának helyzetéről szóló tájékoztatóját. Jelen beszámoló célja, hogy szemléletes, közérthető módon adjon betekintést a megye országos közútjainak jelenlegi helyzetéről, valamint a közútkezelő főbb tevékenységi köréről. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a már megvalósult feladatok mellett az előkészítés alatt álló fejlesztési projektek, további lehetőségek is bemutatásra kerülnek. A Magyar Közút október 1.-i megalakulása óta több szervezeti átalakuláson ment át. Az úthálózat tisztítási, üzemeltetési és fenntartási feladatok (pl.: hó eltakarítás, síkosság elleni védekezés, kaszálás, padka- és árokrendezés, kátyúzás). november 1.-től ismételten a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság közvetlen irányítása alá kerültek. A megye területén továbbra is négy üzemmérnökség a Jászberényi, a Szolnoki, a Kisújszállási és a Tiszafüredi üzemmérnökség végzi az üzemeltetési-fenntartási feladatokat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság feladatkörébe az alábbi fő tevékenységek tartoznak: 1. Forgalomszabályozás és hálózatkezelés: az országos közutak forgalmi rendjének kialakítása, felülvizsgálata, balesetelemzések készítése; forgalomtechnikai projektek (pl. burkolatjel felújító festés, forgalombiztonsági beavatkozások) előkészítése, lebonyolítása - műszaki ellenőrzése; az országos közúthálózatot érintő útkezelői hozzájárulások elkészítése, hatósági eljárásokban való közreműködés; útvonalengedélyek kiadása, megyei keresztmetszeti forgalomszámlálások lebonyolításának koordinálása; közúthálózat jellemzőinek felmérése, nyilvántartások vezetése, az Országos Közúti Adatbank kezelése. 2. Műszaki tervezés és lebonyolítás: műszaki tervezés - terveztetési feladatok; burkolat felújítási projektek előkészítése, lebonyolítása - műszaki ellenőrzése; Regionális Operatív Program (EU-s társfinanszírozású mellékút felújítások) projektjeinek menedzselése. 3. Útüzemeltetés és Fenntartás: üzemeltetési és fenntartási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása; üzemmérnökségek feladatainak megyei szintű összefogása; forgalomirányító berendezések üzemeltetési feladatainak koordinálása; hidak ellenőrzése, műtárgyak vizsgálata, felújításuk előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése; megyei diszpécserszolgálat felügyelete; környezetvédelmi feladatok; vállalkozási tevékenységek előkészítése, lebonyolítása, koordinálása.

4 4 E vázlatos felsorolás nem tartalmazza minden tevékenységünket, de megmutatja napi feladataink sokrétűségét. Az országos közutak vagyonkezelői feladatait, az útpénztári források kezelését, valamint a szakmai szervezetek koordinálását - a Magyar Állam megbízásából - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint útkezelő a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött támogatási szerződés és az OKKSz (Országos Közutak Kezelési Szabályzata) előírásai alapján látja el a 30 ezer km hosszúságú nem gyorsforgalmi országos közúthálózat üzemeltetési, karbantartási, igazgatási feladatait. Az építési engedélyköteles létesítmények (pl.: új nyomvonalú utak építése, meglévő utak korszerűsítése, csomópontok átépítése) beruházási feladatai évtől a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) hatáskörébe kerültek. Fontos megemlítenünk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem rendelkezik a támogatási szerződés keretén kívül önálló forrással. Ennek ellenére napi munkánkban gyakran szembesülünk azzal, hogy a társszervek, illetve önkormányzatok olyan igényekkel, kérésekkel fordulnak hozzánk, amelyben Társaságunk nem kompetens. A szükséges szakmai segítséget, iránymutatást természetesen minden esetben megadjuk számukra.

5 5 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK JELLEMZÉSE 1. A megyei országos közúthálózat összetétele A megyei országos közúthálózat hossza (1,33 ezer km) a teljes állami közúthálózat egészének (31,6 ezer km) 4 %-át teszi ki, ezzel a 19 megye rangsorában a 14. helyet foglalja el. Az alföldi megyékre jellemzően (pl. Békés, Hajdú-Bihar) rendkívül alacsony a hálózati sűrűség szintje. Ennek ellenére az első-és másodrendű főutak hosszát tekintve országos viszonylatban a 6. helyen áll, a mellékút-hálózat kiterjedésében (14. hely) viszont a területileg jóval kisebb megyék is megelőzik. Az állami tulajdonú közutak 21 %-a (276 km) lakott területen vezet keresztül, tehát a települések helyi forgalmának lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Az elmúlt évek nagy volumenű autópálya építései Jász-Nagykun-Szolnok megyét sajnálatos módon nem érintették, jelenleg gyorsforgalmi úttal nem rendelkezünk. Ez a tény a főbb hálózati funkcióval rendelkező országos közutak közlekedésbiztonsági helyzete szempontjából meghatározó, amelyre a későbbiek során részletesebben is kitérünk. Jelenleg előkészítés alatt állnak az európai transzeurópai (TEN-T) hálózathoz illeszkedő M4, M44 és az M8 gyorsforgalmi utak kialakítása, tervezése. Megnevezés Hossz (m) Burkolt felület (m 2 ) I. rendű főút (4; 44) II. rendű főút (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 442) Összekötő utak Egyéb útkategóriák (bekötő, vasútállomáshoz vezető utak) Összesen Ebből kiépítetlen % 8% I. rendű főutak (4; 44) 21% II. rendű főutak (31; 32; 33; 34; 40; 45; 46; 442) Összekötő utak 58% Egyéb útkategória (bekötő és vasútállomáshoz vezető utak, csomóponti ágak) 1. diagram: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei országos közúthálózat kategóriánkénti bontásban

6 6 2. Megyei hídállomány Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán 108 db közúti híd található, ebből 41 db kiemelten kezelendő. A 19 megyéhez viszonyítva - az autópályák kivételével - a szerkezeti összes hosszúság alapján a 6. helyen, ha a teljes hídfelületeket vesszük figyelembe, akkor a megyék közül 4. helyen állunk. Megnevezés db Szerkezeti hossz (m) Pályafelület (m 2 ) kiemelt hidak nem kiemelt Összesen táblázat: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei műtárgyak főbb adatai (. december 31.-i állapot) A 4. számú főút Kisújszállás elkerülő szakasz forgalomba helyezése után, további 3 db új híd került kezelésünkbe. 3. Forgalmi adatok elemzése Az országos közúthálózaton döntő többségben keresztmetszeti forgalomszámlálást végzünk, melynek célja a forgalom figyelemmel kísérése, legfontosabb jellemzőinek (nagyság, lefolyás, összetétel, sebesség, követési távolság) megfelelő ismerete. Az elmúlt 3 évben forráshiány miatt egyre kevesebb helyszínen tudtunk számlálást végezni, pedig a naprakész és kellő mennyiségű forgalmi adat a tervezési, útügyi igazgatási, valamint az üzemeltetési-fenntartási feladatok alapja. Országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak Megyei országos közutak ÁNF E/nap I. rendű főutak II. rendű főutak Mellékutak táblázat: Az országos és megyei állami közutak átlagos napi forgalmának (ÁNF) összehasonlítása A megyei elsőrendű főúthálózat központi fekvéséből adódóan jelentős tranzit személy-és áruforgalmat bonyolít le. Az összehasonlításból megállapítható, hogy az elsőrendű főutak vonatkozásában a megyei forgalmi számadatok 33%-kal nagyobb értéket mutatnak az országos átlagnál, mely egyértelműen a gyorsforgalmi hálózat hiányával magyarázható.

7 Jármű/nap 7 A megyei tranzit főútvonalaknak (4., 44. sz. főutak) országos viszonylatban is kiemelkedő tehergépjármű forgalmi terhelését az alábbi forgalomterhelési térkép szemlélteti: (Készítette a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. a évi forgalmi adatok felhasználásával) A nemzetközi tranzitforgalmat lebonyolító főutak után a megye nagyobb lélekszámú településeinek vegyes hálózati funkcióval rendelkező állami közútjain bonyolódik le a legnagyobb forgalom Összes forgalom Összes tgk forgalom Útszám 2. diagram: A legforgalmasabb megyei útszakaszok forgalomnagysága útvonal átlagérték szerint (. évi adatok felhasználásával)

8 jármű/nap ÁNF TGK Szolnok M3 Hajdú M3 Szabolcs M6 Pest és Fejér M7 Zala M35 Hajdú 3. diagram: A gyorsforgalmi utak és a 4. sz. főút forgalmi jellemzőinek összehasonlítása (. évi adatok felhasználásával) Ha az egyes forgalmi sávok forgalomnagyságát vizsgáljuk, még nagyobb különbség adódik a főút javára, mivel a megyei szakasz 82 %-a 2x1 sávos kialakítású, ellentétben az autópályákkal, amelyek mindenhol 2x2 sávosak. 1. kép: Jellemző forgalom a 4. sz. főúton

9 Balesetszám 9 A megyeszékhely és a tiszai átkelési pontok átlagos napi forgalmának terhelési térképét -. évi adatok alapján - az alábbi (3.) ábrán szemléltettük: A Szt. István Tisza-híd átadása óta (1992.) a 4. sz. főút érintett szakaszán megkétszereződött a forgalom, a városi Tisza-hídon a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjárművek kitiltása óta (2003.) valamelyest csökkent, de továbbra is stagnáló tendenciát mutat. 3. Baleseti adatok elemzése Az elmúlt években Jász-Nagykun-Szolnok megye országos közúthálózatán bekövetkezett személysérüléses balesetek számának alakulását a következő ábra mutatja be: könnyű súlyos halálos Évek

10 Darabszám 10 Az elmúlt 10 évben bekövetkezett összes balesetszám alakulását vizsgálva a balesetek számának közel 70 %-a az km hosszúságú megyei országos közúthálózaton történt. A halálos balesetek 86 %-a, a súlyos és könnyű kimenetellel járó balesetek %-a az országos közúthálózaton következett be. A 4. diagram is megerősíti azt a tényt, hogy 2008 óta a kormányzati intézkedéseknek és a magas bírságtételeknek köszönhetően a lakott területen kívüli szakaszokon a súlyossági mutatókban javulás tapasztalható, de összességében tekintve a balesetszám még mindig magas Útszám Halálos Súlyos Könnyű Összesen 5. diagram: Veszélyességi rangsor a évek között bekövetkezett személysérüléses balesetek száma szerint Az elmúlt öt év adatai alapján megállapítható, hogy a megyei közúthálózaton történt halálos balesetek számához viszonyítva a 4. sz. főúton történt az esetek több mint 20 %-a, a megyei állami közúthálózaton 24 %-os ez az arány. Elmondhatjuk, hogy a bekövetkezett halálos kimenetellel járó személysérüléses balesetekből minden negyedik a 4. sz. főúton történt.

11 11 4. Állapot adatok A legfrissebb állapotfelmérés összehasonlító értékei alapján a megyei útállapotokban a korábbi évekhez képest a felújítások elmaradása miatt kismértékű romlás tapasztalható. A különböző állapotjellemzőkre vonatkozó értékeket az alábbi táblázatok mutatják be: 4.1. Teherbírás A megyei úthálózatunk túlnyomó hányadán kedvezőtlenek az altalaj adottságok, ezáltal leginkább meghatározó jellemző a teherbírási érték. Teherbírás Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 65,4 69,8 68,1 6,7 6,5 7,8 25,4 23,1 23,6 2,5 0,6 0,5 Alsóbbrendű utak 37 31,5 31,4 13,6 9,1 8 49,2 59,2 60,4 0,2 0,2 0, A burkolat felületállapota A járművezetők reakcióit - magatartását jelentősen befolyásolja a burkolat felületállapotának vizuális érzékelése. A táblázat adataiból kiderül, hogy a főutak és a mellékutak tekintetében leromlás tapasztalható a. évihez képest. Felületállapot Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 21,2 14,6 9,2 18,9 25,9 25,3 59,9 59,5 65, Alsóbbrendű utak 15,9 13,5 9 23,2 27,3 21,5 60,9 59,1 69, Egyenetlenség Az utazáskényelmet alapvetően meghatározó érték a hosszirányú egyenetlenség (hullámosság). A táblázat értékei szerint a főutakon és a mellékutakon kismértékű leromlás tapasztalható. Egyenetlenség Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 69 67,6 67,6 18,1 17,5 17,6 12,9 14,8 14, Alsóbbrendű utak 46,7 45,6 46,2 9,7 9,6 9,7 43,5 44,7 44 0,1 0,1 0,1

12 4.4. A víztelenítés állapota 12 A csapadékvíz elvezetése, az út pályaszerkezetének víztelenítése meghatározó fontosságú a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében. A síkvidéki jellegű terepviszonyok között fokozott figyelemmel kell ügyelni e minősítő paraméter megfelelőségére. Vízelvezetés Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 32,4 32,4 39,8 52,8 52,2 47,6 14,8 15,4 12, Alsóbbrendű utak 6 6,2 7, , ,4 23,9 0 0, Keréknyomvályú A tengelyterhelés növekedése, továbbá a forgalom-összetétel változása (nehéz tehergépjármű forgalom arányának növekedése) következtében fokozottan jelenik meg az ilyen típusú burkolathiba. Sávváltáskor, előzéskor balesetveszélyes helyzetet idézhet elő, különösen csapadékos időben. A megyei utak állapotát az alábbi táblázatban mutatjuk be. Nyomvályú Jó Még megfelelő Rossz Nem minősített Főutak 79,2 75,4 75,4 8,4 8,4 8,5 12,3 16,2 16,1 0,1 0 0 Alsóbbrendű utak 90,8 90,9 90,5 3,8 3,8 3,8 5,3 5,3 5,6 0,1 0,1 0,1

13 13 III. ÚT-ÉS HÍDFELÚJÍTÁSOK, HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK 1. ROP évi megvalósítandó projektek Az elmúlt öt évben a 391 kilométer hosszúságú megyei főúthálózat nagyságrendileg 1/4-e (95 km) került felújításra, ebből 75 kilométer a között meghirdetett 11,5 tonnás burkolat megerősítési program keretében. A megyei mellékút-hálózat felújítási aránya mindössze 17 % (159 km), melynek 71 %-a (113 km) uniós társfinanszírozás útján valósult meg. A megyei állami közúthálózat 20 %-a (261 km) került felújításra, ami évi 4 %-os felújítási arányt jelent. A ROP -. évi projektek tervezése - az ÉA-31/364 számú projektelem kivételével - befejeződött, az említett projekt tervfelülvizsgálatára közbeszerzési eljárás keretén belül került sor. A tervfelülvizsgálat ajánlati felhívását és dokumentációját. augusztus 15-én küldte meg Társaságunk Központi Műszaki Tervezési és Lebonyolítási Osztálya a tervezők részére. Teljesítésre 60 nap áll a rendelkezésére. Ajánlattételi határidő:. augusztus 30. Eredményhirdetés:. szeptember 15. A többi projekt kiviteli tervdokumentációja leszállításra került. A megvalósításra az idei év nyarán közbeszerzési eljárás került kiírásra. Hirdetmény feladásának dátuma:. június 20. A keret-megállapodás megkötésének tervezett időpontja:. október 13. A projektek forrásgazdája az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A pályázatok elbírálása és a támogatási összegek megítélése az ÉARFÜ hatásköre, döntés november hónapra várható. ÉA-30 ÉA Beadásra került: Beadás várható ideje: Beadás várható ideje: ÉA ÉA Beadás várható ideje: a terv elkészülése után 1 Mrd feletti projekt, a térségi indikátor (része a megvalósulási tanulmánynak) elkészülését be kell várni. 1 Mrd feletti projekt, a térségi indikátor (része a megvalósulási tanulmánynak) elkészülését be kell várni j. ök. út tervét le kell csökkenteni a nevesített hosszra (2,7-27,9 volt) tervezési közbeszerzés folyamatban

14 14 4. ábra: ROP -. évi megvalósítandó projektek a megye úthálózati térképén

15 2. Nagyfelületű burkolatjavítások 15 A ROP programban szereplő útfelújításokon túlmenően. évben eddig két ütemben nagyfelületű burkolatjavítások elvégzésére biztosított forrást az Útpénztárt kezelő szervezet (KKK). A megyei létesítményjegyzék alapján az I. ütemben, 6 országos közúton összesen 118 szakaszon történt burkolatjavítás, nagyságrendileg 85 ezer m 2 felületen, bruttó 474 millió Ft értékben. A munkák műszaki átadás-átvételi eljárása. május 26-án fejeződött be. A második ütemben 3 országos közút, 24 szakaszán végeztünk burkolatjavítási munkákat, nagyságrendileg 11 ezer m 2 felületen, bruttó 75 millió Ft értékben. A második ütem műszaki átadásátvételi eljárása. június 20-án zárult le. A fontosabb információkat az alábbi táblázatok tartalmazzák: Megvalósult nagyfelületű burkolatjavítások. I-II. negyedévben: I. ütem: Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezési költség /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: kép: Felületi bevonat építése a jelű Jásziványi bekötő úton

16 16 4. kép: Nagyfelületű burkolatjavítás a 4. sz. főút km szelvények közötti szakaszán 5. kép: Burkolatjavítás a jelű Zagyvarékasi bekötő út km szelvények közötti szakaszán II. ütem: Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezési költség /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen:

17 17 6. kép: Burkolatjavítás a jelű Fegyvernek-Tiszafüred összekötő út km szelvények közötti szakaszán 7. kép: Burkolatjavítás a jelű Szolnok-Jászkisér összekötő út km szelvények közötti szakaszán 8. kép: Burkolatjavítás a 4205 j. Kisújszállás-Körösladány összekötő út km szelvények közötti szakaszán

18 18 III/1. ütem (közbeszereztetés alatt): Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezés becsült költsége /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: III/2. ütem (közbeszereztetés alatt): Út száma Km szelvény, vagy szakaszhatár (tól - ig) Kivitelezés becsült költsége /bruttó Ft/ Beavatkozási felület (m 2 ) Mindösszesen: Kisújszállás elkerülő szakasz építése Július első hetében történt meg a 4. számú főút Kisújszállás elkerülő szakaszának ideiglenes forgalomba helyezése. A munkálatok építtetői feladatait a NIF Zrt. látta el. Az új nyomvonal elkészültével, és forgalomba helyezésével a település tehermentesítése teljes egészében megtörtént. A jelenlegi elképzelések szerint a 2x1 sávos elkerülő szakasz a majdani M4 autópálya nyomvonalának részét fogja képezni. 4. Hidak, felüljárók felújítása A hidak állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik útellenőreink. A megyei hídmérnök a megye összes hídján évente legalább egyszer hídvizsgálatot végez. Ezen kívül a kiemelt hidakon az előírásoknak megfelelően - 10 évente - fővizsgálatot végzünk.

19 19. évi híd fővizsgálataink Útszám Szelvényszám Törzsszám Híd megnevezése Fegyverneki Nagykunsági Főcsatornahíd Kunszentmártoni Hármas-Körös híd A 4. sz. főút Szolnok elkerülő szakaszán lévő Szent István Tisza-híd garanciális munkáit (szelvény szerinti jobb oldali forgalmi sáv kopó-és kötőrétegének cseréje) a kivitelező augusztusában végezte el.. év első felében hídfelújításra 4 db híd esetében volt lehetőségünk, összesen bruttó 217,66 millió Ft értékben j. ök. út km szelvényben lévő szolnoki Százlábú Tisza-híd felújítása: járdaés kerékpárút felületi helyreállítása, útpályát és a járdát elválasztó csőkorlát felújítása, kopóréteg felújítása (bruttó 125,67 mft) j. ök. út km szelvényben lévő Szolnok Városi Tisza-híd dilatáció cseréje, illetve bővítése; dilatáció cserje, bővítése (bruttó 7,40 mft). 4. sz. főút km szelvényben lévő vasút feletti híd felújítása: szigetelés és a burkolatcsere (bruttó 29,65 mft) j. ök. út km szelvényben lévő Nagykunsági Főcsatorna-híd teljes felújítása (bruttó 54,94 mft).. évben nem készültek újabb hídfelújítási tervek, ennek ellenére a kivitelezésre alkalmas tervek ellátottsága biztosított. További hidak tervezésére közbeszerzési eljárás került kiírásra. 9. kép: 4. sz. főút km szelvény Abony-Szolnok között, vasút feletti híd szigetelése és a kocsi pálya burkolatának cseréje

20 kép: j. ök. út km szelvényben lévő Kuncsorbai Nagykunsági Főcsatorna híd teljes felújítása 11. kép: j. ök. út km sz. szolnoki Százlábú Ártéri Tisza-híd felújítása

21 kép: j. ök. út km szelvényben lévő Szolnok Városi Tisza-híd dilatációs szerkezetének cseréje Üzemeltetésünk során azonban azonnali beavatkozás is szükségessé válhat, mint például a 4. sz. főút km szelvényénél lévő Alcsi-Holt-Tisza hídnál történt baleset után, ahol a korlátot december 21-én kellett helyreállítani. 13. kép: Az Alcsi- Holt-Tisza híd szalagkorlát elemeinek állapota a baleset után

22 22 IV. ÚTÜZEMELTETÉS, ÚTFENNTARTÁS. évben (az elmúlt évekhez hasonlóan) az országos közutak üzemeltetésére és fenntartására fordítható állami megrendelés szinte kizárólag a forgalombiztonságot alapvetően meghatározó tevékenységekre biztosít forrást. A szükséges felújítási munkák forráshiány miatti elmaradása következtében a megyei úthálózat erősen elöregedett, a kopórétegek átlagos életkora (főút: 16,3 év, mellékút: 22,5 év) jóval meghaladja a tervezési élettartamot. Emellett a főúthálózat nagy része és a mellékúthálózat nem megfelelő teherbírású. A viszonylag kedvezőbb téli, tavaszi időjárásnak köszönhetően idén nem alakult ki olyan drasztikus leromlás, kátyúsodás az úthálózaton, mint a tavalyi hasonló időszakban. Ennek ellenére a burkolat életkorából és állapotából adódóan a fenntartási tevékenység jelentős részét a hálózat folyamatos kátyúzása teszi ki. A megyében lévő országos közutak burkolatának balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása érdekében a Közhasznú Vállalkozási Szerződés keretében az idei évben eddig tonna kátyúzást végeztünk. Ezen kívül. évről áthúzódó külön állami megrendelés keretében került elvégzésre további 790 tonna meleg-aszfaltos kátyúzás. Az erősen elöregedett úthálózatnak egy jelentős része eljutott abba az állapotba, hogy karbantartási technológiákkal már eredményesen nem javítható. Ezeken az utakon a járhatóságot ideiglenes kátyúzással próbáljuk fenntartani. A felújítások elmaradásán kívül a burkolatleromlások másik fő oka a nem megfelelő víztelenítés. Az idei évben a Közhasznú Vállalkozási Szerződésünk keretein belül csak a forgalombiztonságra veszélyes nagyobb padkakátyúk lokális javítását tudjuk elvégezni. A felhízott padkák és a feltöltődött árkok megszűntetése érdekében 2007-től külön állami forrásból országos szintű árok-padka felújítási program indult. Ennek keretében tavasszal a megyében összesen m 2 padka felújítására kerülhetett sor. Jelentős állapotromlást okoznak az alsóbbrendű úthálózatban a nagyobb beruházásokhoz köthető anyagszállítások. A 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő szakasz építése kapcsán a j. ök. út Fegyvernek - Tiszagyenda közötti szakaszát érte nagyobb károsodás. A kivitelező az ideiglenes javítást elvégezte, de a végleges helyreállítás érdekében útügyi hatósági eljárást kezdeményeztünk. További jelentős állagromlást okozhatnak az érintett közutakban a Hanyi-tiszasülyi árvíztározó és a Nagykunsági árvízi tározó építéséből adódó nagytömegű anyagszállítások. Az út menti környezet ápolásának egyik legmeghatározóbb eleme a kaszálás. A Közhasznú Vállalkozási Szerződés keretein belül mind a főutak, mind a mellékutak útpadkájának évi 1 alkalommal történő kaszálását tudjuk elvégezni. A koronaélen kívüli területeknél csak a főutak egyszeri kaszálására van lehetőség. Ettől függetlenül az allergén gyomnövényekkel fertőzött területek kaszálását folyamatosan végezzük. Az idei évben eddig összesen ezer m 2 kaszálást végeztünk. Az útüzemeltetési területen belül a kaszálás mellett a legjelentősebb és sajnos a legproblémásabb terület továbbra is az út mentén elszórt, illetve a parkolókban kihelyezett hulladék összegyűjtése és elszállítása. A regionális hulladéklerakók üzembe helyezésével, a települési hulladéklerakók bezárásával egy időben nagyságrendekkel megnövekedett a környező települések lakói és vállalkozói által a parkolókba és pihenőhelyekre kihordott hulladék mennyisége, melynek

23 23 összegyűjtése és elszállítása igen jelentős forrásokat von el más üzemeltetési és fenntartási tevékenységektől.. évben az utak mellől megyénkben összesen 381,4 tonna hulladék került összegyűjtésre és elszállításra, az idei év első felében ez a mennyiség már meghaladja a 235 tonnát. A forráshiány miatt az elmúlt évben jelentős visszalépés történt több (forgalombiztonságot alapvetően nem befolyásoló) tevékenységen. Az idei évben lehetőség nyílt Társaságunknál közmunkás foglalkoztatás beindítására (6 hónap időtartamra), melynek keretében május hónaptól a saját állandó személyi állományunkon felül további 66 főt tudunk a megyei országos közutakon foglalkoztatni. Ennek eredményeként jelentős javulást tudtunk elérni olyan (korábban háttérbe szorult) területeken, mint például a burkolaton kívüli területek, parkolók tisztántartása, vagy a növényzetgondozás (kézi kaszálás, cserjézés, növényzet-ápolás). tonna I-VIII. hó 6. diagram: Kátyúzási mennyiségek Jász-Nagykun-Szolnok megyében tonna/km 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, I-VIII. hó 7. diagram: Fajlagos kátyúzás (tonna/km) Jász-Nagykun-Szolnok megyében

24 db 24 V. FORGALOMBIZTONSÁGOT JAVÍTÓ BEAVATKOZÁSOK A forgalombiztonságát javító beavatkozásokra -. évben az alábbi projektcsomagok útján nyílott lehetőség: Idegen beruházások (pl. NIF Zrt., önkormányzati, egyéb) Lakott területen kívüli kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások Lakott területen belüli beavatkozások (önkormányzati pályázatok) 1. Csomópontok átépítése, forgalomszabályozása A tavalyi év második felében 3 db körforgalmú csomópont (Törökszentmiklós, Jászberény, Szolnok) került forgalomba helyezésre. Utóbbi két helyszínen állami beruházás útján valósult meg a csomópontok átépítése. Az idei év szeptemberében a 32. sz. főút Zagyvarékas lakott területen kívüli szakaszán - a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában - további 1 db csomópont épült át körforgalmú csomóponttá. Pozitívum, hogy a rendkívül balesetveszélyes 4. sz. főút km szelvényében lévő MOL csomópont átépítésének kivitelezési munkái az előkészületi munkálatokkal (közműkiváltások) megkezdődtek. A tervezett ún. Turbó (2 sávos körpálya fizikai elválasztással) körforgalmú csomópont építésének befejezése várhatóan jövő év tavaszára várható Darabszám Létesült Megszűnt év 8. diagram: Körforgalmú csomópontok számának növekedése évek között

25 25 2. Lakott területen kívüli kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások: Az évenként kötelezően elvégzendő balesetelemzés során határozzuk meg azokat a baleseti helyeket, gócpontokat, ahol átépítés nélkül, nagyságrendileg 6-7 millió forintos költségből többlet, figyelemfelhívó jelzésekkel javíthatunk a baleseti helyzeten. Nyugat-európai gyakorlat alapján évben indult útjára az ún. kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások programja, mely a /. időszakban 2 ütemben valósult meg. Fontos megemlíteni, hogy a beavatkozások listájában két 4. sz. főúti helyszínen is történt beavatkozás. A forgalomtechnikai beavatkozások helyszíneit, a megvalósult műszaki megoldásokat az alábbiakban ismertetjük. őszén: 4. sz. főút km szelvények közötti szakasza (46. sz. főúttal alkotott csomópontja): hagyományos és aktív burkolatjel prizmák telepítése, útbaigazító rendszer módosítása, figyelemfelhívó (FNS) táblák kihelyezése; jelű Újszász - Jászapáti összekötő út km szelvények közötti szakasza (Jászkisér lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák telepítése, figyelemfelhívó (FNS) táblák kihelyezése, sebességkorlátra figyelmeztető berendezés telepítése, szeletelt halszálkás iránytáblák; jelű Szolnok - Kiskunfélegyháza összekötő út km szelvények közötti szakasza (Tiszajenő lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák telepítése, szeletelt halszálkás iránytáblák és vezetőoszlopok kihelyezése, mechanikai padkastabilizáció építése; tavaszán: 4. sz. főút km szelvények közötti szakasza (Fegyvernek-Szapárfalu előtti szakasz): akusztikus burkolati jelek felfestése, hagyományos burkolatjel prizmák és sávelválasztó jelzőfülek telepítése, figyelemfelhívó (FNS) táblák és változtatható vezérlésű (LED) szeletelt iránytáblák kihelyezése; 32. sz. főút km szelvények közötti szakasza (Szászberek lakott területen kívüli szakasza): hagyományos burkolatjel prizmák és sávelválasztó jelzőfülek telepítése, acél szalagkorlát kiépítése, kiemelt szegélysor optikai vezetésének javítása; 14. kép: Lakott területen kívüli kisköltségű forgalomtechnikai munkák a 4. és a 32. sz. főutakon

26 26 3. Burkolatjel festés: A közlekedésbiztonságot javító beavatkozások között mindenképpen meg kell említeni a meglévő burkolati jelek évente ismétlődő felújító festését, ami főként korlátozott látási viszonyok esetén segíti a járművezetőket. júliusa és szeptembere között lefestett mennyiségek az alábbiak szerint alakultak: hosszirányú (gépi) burkolati jelek: m 2, keresztirányú (kézi) jelek: m 2. Az éves festési keret mennyiségét tekintve a teljes megyei festhető úthálózat 1/3-ára elegendő. Az alsóbbrendű úthálózat burkolatállapotai sem teszik mindenhol lehetővé a rendszeres burkolatjel festést. 4. Lakott területen belüli (önkormányzat pályázatok, rendőrségi beavatkozások): Végezetül pár mondatban tájékoztatást adunk az országos közutakat érintő társ szakmai szervezetek munkájáról. A tavalyi év második felében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az NFM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában pályázati lehetőségeket írt ki kifejezetten önkormányzatok részére három témakörben: Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása; Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására; Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből több település önkormányzata (pl. Jászladány, Mezőtúr) pályázott, melyen Mezőtúr a gyalogosok védelmének növelése kapcsán A megvalósítás jövő évben várható. A pályázati dokumentációkat az elbírálás során kivétel nélkül támogattunk. Ez év augusztus folyamán a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság jóvoltából az országos közúthálózat frekventált szakaszaira 2-2 db pléh-rendőrautó és pléh-rendőrbábú került kihelyezésre.

JELENTÉS. 1291 2012. augusztus

JELENTÉS. 1291 2012. augusztus JELENTÉS az állami közutak felújítását, javítását, karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzéséről 1291 2012. augusztus Iktatószám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. november 15-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. november 15-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. november 15-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár

Részletesebben

A közlekedés helyzete magyarországon 2007

A közlekedés helyzete magyarországon 2007 A közlekedés helyzete magyarországon 2007 Budapest, 2008. május BeVezetés A közlekedés kérdése központi helyet foglal el minden ország életében. Magyarországon a GDP 6-8%-át a közlekedés, szállítás állítja

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás)

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Az intézmény neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám:

Részletesebben

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS 1 Dr. habil. Gáspár László A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS Budapest - 2012 - 2 Tartalomjegyzék Köszöntő... 4 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 8 2. A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS FOGALMA ÉS ELEMEI... 10

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA

TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA - Budapest, 2000. december - 2 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET RT. Témaszám: 211-065-1-0/2.3. (Megrendelőnél: 1/2000/2.3.) TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS-

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről. - vasúti közlekedés - 2014. augusztus

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről. - vasúti közlekedés - 2014. augusztus Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről - vasúti közlekedés - 2014. augusztus 1. 1. BEVEZETŐ A megye közösségi közlekedésének fontos eleme a helyközi vasúti személyszállítás.

Részletesebben

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PROGRAMOK... 3 1.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK... 4 1.2. LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME... 7 1.2.1. A közúti forgalom korlátozása, a terhelés

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014.

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. Tárgyalja: mindegyik bizottság Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és humán programja 2011-2014. I. fejezet: Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (6) és(7) bekezdésének rendelkezése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM (2010 2013)

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM (2010 2013) Egyeztetési anyag JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM (2010 2013) Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 029/2010.(VII.08.) számú határozatával

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

A KÖZÚTI BIZTONSÁGI INFRASTRUKTÚRA- MENEDZSMENT EU-IRÁNYELV HAZAI BEVEZETÉSE

A KÖZÚTI BIZTONSÁGI INFRASTRUKTÚRA- MENEDZSMENT EU-IRÁNYELV HAZAI BEVEZETÉSE A KÖZÚTI BIZTONSÁGI INFRASTRUKTÚRA- MENEDZSMENT EU-IRÁNYELV HAZAI BEVEZETÉSE Biztonságos közutak tervezése, építése, üzemeltetése Mocsári Tibor 1 Az Európai Unióban készült szakanyagok szerint a közúti

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 8199000. Fax: (1) 8199540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010.

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

július XIX. ÉVFOLYAM 2014/1. szám A HAPA XV. Konferenciája Balatonalmádi, 2014. február 25-26. A Magyar Aszfaltipari Egyesülés hivatalos lapja

július XIX. ÉVFOLYAM 2014/1. szám A HAPA XV. Konferenciája Balatonalmádi, 2014. február 25-26. A Magyar Aszfaltipari Egyesülés hivatalos lapja 1 A Magyar Aszfalttipari Egyesülés hivatalos lapja Asphalt 100% recyclable A HAPA XV. Konferenciája Balatonalmádi, 2014. február 25-26. Az aszfalt 100%-ban újrahasznosítható 2014 július A Magyar Aszfalttipari

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egységes szerkezetben a 2009. május 15-ei KT ülésen elfogadott módosításokkal KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. TAPOLCA VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány HELYZETFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRŐL Készítette: Fehérvári

Részletesebben