KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor"

Átírás

1 KORÁNYI B U L L E T I N szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén, Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István Mellkassebészet Vadász Pál TBC Szakpolitikai Program (munkaanyag) Horváth Ildikó, Kovács Gábor, Szigeti Szabolcs, Csehi Gábor

2

3 Korányi Bulletin szám 3. Bevezetés Minden esztendőben hagyományosan májusban készül el a tüdőgyógyászati hálózat működési és epidemiológiai adatait bemutató kiadványunk. Néhány éve a Korányi Bulletin tartalmazza a legfontosabb táblázatokat, grafikonokat és térképeket. A bulletin és a részletesebb adatok hozzáférhetők elektronikus formában is az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet honlapján (www.koranyi.hu). Arra törekszünk, hogy a korábbiaknál is teljesebb és pontosabb adatokkal szolgálhassunk az érdeklődő szakembereknek, a hatóságoknak és a szakmapolitika képviselőinek. Táblázataink tükröt tartva mutatják meg eredményeinket, de gyengeségeinket is. A megelőző évre vonatkozó adatainkat tradicionálisan a pulmonológia legfontosabb betegségeinek megfelelő csoportosításban tárgyaljuk. A tbc ezúttal a szokásosnál is nagyobb teret kapott, s beillesztettünk néhány új ábrát és térképet is a fejezet lapjaira ben tbc ellátásunk szervezetét és minőségét részletesen áttekintette a hazánkban járt WHO/EU munkacsoport. Jelentésükben megelégedéssel állapították meg, hogy Magyarországon megfelel az ellátás színvonala a nemzetközi elvárásoknak és minőségi követelményeknek. Csekély számú kritikai észrevételeiket értékeltük, s ezeket is figyelembe véve állítottuk össze a tbc ellátását illető rövidtávú, 2015-ig terjedő hároméves feladatainkat részletező szakpolitikai program tervezetének munkaanyagát. Ezt a bulletin második részében közreadjuk annak érdekében, hogy a kollegák megismerjék, s megtehessék észrevételeiket és javaslataikat a szakma vezetése felé az címre. Természetesen ezúttal is bemutatjuk az asztma, a rinitisz, a COPD és a tüdőrák ellátására vonatkozó adatainkat. Az fejezetekhez a területet legjobban ismerő szakemberek fűztek szakmai kommentárt. A tüdőrák adatainak elemzésekor elfogadjuk, hogy a tényleges számszerű megbetegedési adatokat a Nemzeti Rákregiszter tartalmazza. Kiadványunkban a tüdőgondozók által jelentett betegek adatait dolgozhattuk fel. Ugyanakkor a rákregiszter statikus adataival szemben a tüdőgondozói adatok dinamikusak, részletesebb képet adnak a betegség típusairól, stádiumairól, a terápiás modalitásokról és a betegek túléléséről is. Mivel így a tüdőrákos betegek mintegy kétharmadáról van részletes képünk, következtetéseinket kiterjeszthetjük a teljes magyar tüdőrákos populációra. Részletesebben foglalkozunk a tüdőszűréssel. A vonatkozó jogszabály módosítását követően mélyreható változások várhatóak. A hazai szakmai értékelés és a nemzetközi ajánlás alapján megszűnik a kötelező lakossági tüdőszűrés rendszere. Ez érthető ha figyelembe vesszük azt, hogy a hatvanas években szerveztük meg a mellkasröntgen alapú szűrést. Azóta év telt el, s a lakosságszűrés megszervezését akkor indokoló tbc is jelentős mértékben visszaszorult. A lakosságszűrés helyét át kell vennie a jól meghatározott rizikócsoportok következetesebb célzott szűrővizsgálatainak. A magyar medicinának, benne a tüdőgyógyászattal újszerű kihívásokkal kell szembenéznie. Nekünk úgy kell megőriznünk az értékeinket, a hálózatunkat, a prevenciós és gondozási szemléletünket, hogy eközben mind nagyobb teret adjunk a korszerű szakmai feladatoknak. Az egyik oldalon a korszerű ellátási formák iránti jogos igények és a nehezen teljesíthető minimum követelmények, a másik oldalon viszont csökkenő források és a szakember utánpótlás hiánya. Alig feloldható feszültség. A megoldás egyik lehetséges útja az, ha erőteljesebben nyitunk és működünk együtt a társszakmákkal. Ezt már megtettük korábban az onko-pulmonológia terén, de kezdeményeznünk kell a kardio-pulmonológia, a rehabilitáció területén is. A háziorvosi szakma felé is szorgalmaznunk kell a szorosabb szakmai kapcsolatok megteremtését. Egymásra vagyunk utalva, hiszen hasonló gondokkal szembesülünk és közösek a céljaink. Legyen a tüdőgyógyászaté a kezdeményezők lendülete és eredményessége! 2013 május Kovács Gábor

4 Korányi Bulletin szám A pulmonológiai hálózat évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén, Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István TBC Kovács Gábor 2012-ben országlátogatást tett Magyarországon a WHO és az Európai Fertőző Betegségek Központjának (ECDC) a küldöttsége. A központ szokásos feladatai közé tartozik az, hogy időről időre meglátogassa a régió egyes országait és felmérje az adott ország felkészültségét az egyes fertőző betegségek ellátását illetően. Ha valamilyen hiányosságot tapasztalnak, arról igyekeznek konzultálni a szakmai és kormányzati szervekkel, segítenek azok felszámolásában. Évente három-négy ország meglátogatására jut ideje és energiája a központnak. A látogatásra megfelelő előkészítést követően 2012 júniusában került sor. Ennek során több szakértő érkezett hozzánk, akik egyhetes látogatásuk során találkoztak az egészségügyi államtitkárság tisztségviselőivel, eljutottak az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetbe, megtekintették a tbc surveillance központot, a nemzeti mikobakterológiai referencia laboratóriumot. Látogatást tettek az Országos Epidemiológiai Központban és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti hajléktalanok szűrését végző központjában is. Vidéki útjuk során Nyíregyházán a tüdőgondozót és tüdőszűrő állomást, Miskolcon az ÁNTSZ laboratóriumot látogatták meg. A tartalmas egyhetes látogatást követően átfogó értékelés készült, amelyben megnyugtatónak és korszerűnek értékelték a hazai tbc ellátás szervezetét és szakmai minőségét. Néhány kritikai észrevételük arra vonatkozott, hogy az epidemiológiai mutatók terén jobban fel kellene zárkóznunk a nemzetközi elvárásokhoz, utalva ezzel a bakteriológiailag igazolt esetek és a 12 hónapon belül gyógyultként kijelentett betegek alacsony arányára. Javasolták a hagyományos lakosságszűrés átalakítását célzott rizikószűrésre a tuberkulózis terén is. Szorgalmazták a DOT kezelések szélesebb körű elterjesztését. Látogatásuk is felgyorsította a tuberkulózis szakmai irányelvének a megújítását és kibővítését a látens, a gyermekkori és az extrapulmonális tuberkulózis ellátására vonatkozó részletesebb fejezetekkel. Javasolták a mikobakterológiai laboratóriumok hatékonyabb szervezését is. Erről itthon évek óta polémia zajlik a tüdőgyógyászati és a mikrobiológiai szakma között. A két szakma képviselői számára is elfogadható az, hogy a jelenleginél kevesebb, de korszerűbb laboratóriumra lenne szükség. A látogatást követően elkészült jelentést figyelembe véve elkészítettük a tuberkulózis ellátásának középtávú, 2015-ig ható szakpolitikai programjának a munkaanyagát. Ez alapja lehet egy hosszú távú Nemzeti Tuberkulózis Programnak, ami 2020-ig meghatározza a különböző szereplők feladatait ezen a területen. A programot is közreadjuk a statisztikai adatokat követően, remélve azt, hogy a tüdőgyógyászok, más szakmák képviselői széles körben megismerhetik és kifejtik ezzel kapcsolatos véleményüket elősegítve ezzel a nemzeti program megszerkesztését. A 2012 évi tuberkulózis epidemiológiai adatok elkészítésekor szembesültünk azzal, hogy a korábbi években alkalmazott módszerek ma már bizonyos pontatlanságokat eredményeznek. Korábban kritika nélkül elfogadtuk a tüdőgondozók jelentését a surveillance központ felé és csak olyan esetekben reklamáltunk, ha egymásnak ellentmondó adatokkal találkoztunk. Az adatok kritikai epidemiológiai elemzésekor azonban észleltük, hogy ha egy beteget elköltözés miatt jelent ki egy gondozó, aki egy másik gondozóban odaköltözés miatt bejelentkezik, a rendszer két bejelentett esetnek tekinti, ami torzítja az incidencia adatot. Hasonló a helyzet, ha az eltűntként kijelentett beteget fellelését követően egy, a fellelés szerinti másik gondozó jelenti be. Ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy ezek a betegek mindkét gondozó számára 1. táblázat. Tbc-morbiditás idôsora Magyarországon Év Új bejelentett esetek Prevalencia esetszám %ooo esetszám %ooo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2012* ,7 * tisztított, valós incidencia érték

5 Korányi Bulletin szám táblázat. TBC incidencia nemek és korcsoportok szerint Korcsoport Férfiak Nõk Együtt éves szám %ooo szám %ooo szám %ooo ,7 1 0,1 6 0, ,4 6 2,2 16 2, ,3 33 5,1 75 5, ,0 54 6, , ,4 46 7, , , , , , , , , , ,4 Összesen , , ,7 1. ábra Új bejelentett tbc-s esetek száma Magyarországon ábra Új bejelentett tbc-s esetek 30 éves trendje %ooo feladatokat jelentenek, tehát mindkét helyen meg kell jeleníteni őket. A megyei adatok között tehát meghagytuk két, vagy több esetnek őket, de az országos adatok vonatkozásában már egy esetnek tekintve egy adott beteget, jelentsék akárhány helyen és akárhányszor őket, csak egy esetként szerepelnek. Emiatt a megyei incidencia adatok összege nem egyezik az országos incidencia értékkel, annál valamivel több. Ezt a vonatkozó táblákon külön is jelezzük. A gondozók által bejelentett tehát a valós incidencia értéknél kissé nagyobb betegszámot bejelentett új eseteknek jelöljük meg a táblázatokban, míg incidencia alatt a tisztított számot, a tényleges esetszámot értjük. Igyekeztünk mindenhol megadni a tényleges incidencia értéket is, de vannak táblázatok, ahol csak a gondozók által megadott esetszámot közöljük, hiszen ezekből számoltak (pl. kockázati tényezők, felfedezés módja, stb ). A táblázatokat igyekeztünk egyszerűsíteni, vagyis a hosszú és kevésbé informatív évenkénti idősorok helyett a korábbi évtizedek vonatkozásában az ötévenkénti adatokat ábrázoljuk. Magyarországon az újonnan bejelentett esetek, illetve az incidencia érték alapján tovább csökkent a megbetegedések száma. Ahogy korábban írtuk, a gondozók által jelentett 1279 eset alapján 12,8 / lenne az újonnan bejelentett esetek aránya. A kettős bejelentések ellenőrzését és tisztítását követően valójában csak 1169 új beteget diagnosztizáltak 2012-ben. Az ennek alapján számított 11,7 / es incidencia értékkel stabilan az alacsonyan átfertőzött országok közé tartozunk. A prevalencia érték megfelel a bejelentett esetek alapján elvárhatónak (1.táblázat). Az 1.ábrán az újonnan bejelentett esetek több év- 3. táblázat. Új bejelentett tbc-s esetek (BNO A15-A19) Év Új bejelentett esetek Bakteriológiailag igazolt esetszám %ooo esetszám % %ooo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2012* , ,9 * tisztított, valós incidencia érték

6 Korányi Bulletin szám 6. tizedes csökkenését, a 2. ábrán pedig az utóbbi harminc év kifejezetten kedvező trendjét láthatjuk. Az incidencia korcsoportos bontása alapján megnyugtató, hogy továbbra is rendkívül alacsony a gyermekkori esetek száma ben 14 éves kor alatt összesen hat esetet jelentettek, s 19 éves kor alatt is csupán 16-ot (2.táblázat). A prevalencia megyei megoszlását mutatja a 8. ábra. A bakterológiailag igazolt esetek arányát illetően sajnos 2012-ben sem javult a helyzet. A bejelentett betegeknek csupán az 51%-ban van pozitív bakterológiai lelet (3. táblázat). A többi esetben vagy negatív a bakterológiai vizsgálat eredménye, vagy nem is történt ilyen vizsgálat. A WHO ajánlása legalább 75% bakterológiailag igazolt arány lenne. Ezt el kell fogadnunk, hiszen ezzel a nemzetközi ajánlás is megengedi azt, hogy legyenek esetek, ahol tipikus radiológiai kép ellenére az ajánlott non-invaziv, vagy invaziv módszerekkel sem sikerül a verifikáció. Ilyenkor elfogadható az, hogy két hónapos antituberkulotikus gyógyszeres kezelést követően a radiológiai dinamika alapján erősítsék meg, vagy vessék el a tuberkulózis kórismét. A magasabb arányú igazolatlan eset azonban óhatatlanul felveti an- 4. táblázat. Új bejelentett tbc-s esetek és a tényleges incidencia területi eloszlása Megye/régió Új bejelentett esetek Incidencia esetszám %ooo esetszám %ooo Budapest , ,4 Pest , ,5 Közép-Magyarország , ,3 Fejér 30 7,0 27 6,3 Komárom-Esztergom 23 7,4 21 6,8 Veszprém 18 5,1 17 4,8 Közép-Dunántúl 71 6,5 65 6,0 Gyôr-Moson-Sopron 26 5,8 24 5,3 Vas 19 7,4 13 5,1 Zala 18 6,3 17 6,0 Nyugat-Dunántúl 63 6,3 54 5,4 Baranya 25 6,4 24 6,2 Somogy 21 6,6 20 6,3 Tolna 40 17, ,3 Dél-Dunántúl 86 9,2 79 8,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves 23 7,5 22 7,2 Nógrád 33 16, ,6 Észak-Magyarország , ,0 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok 34 8,9 31 8,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,2 Észak-Alföld , ,0 Bács-Kiskun 28 5,4 25 4,8 Békés 28 7,8 26 7,3 Csongrád 32 7,6 31 7,4 Dél-Alföld 88 6,8 82 6,3 Összesen , ,7 3. ábra. Új bejelentett tbc-s esetek megyei eloszlása Sopron Győr Szombathely Veszprém Salgótarján Ege r Vác Tatabánya Budapest Székesfehérvár Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Zalaegerszeg Kecskemét Nagykanizsa Kaposvár Szekszárd Baja Pécs Szeged Békéscsaba ( 0 /0000) - 9, ,9 15,0-19,9 20,0-24,9 25,0-29,9

7 4. ábra. TBC incidencia járási bontásban Korányi Bulletin szám 7.

8 Korányi Bulletin szám 8. nak a lehetőségét, hogy sok beteg vagy feleslegesen részesül kezelésben, vagy ami rosszabb, más, esetleg malignus betegségük nem kerül időben felismerésre. Az alacsony arány okai között szerepelhetnek anyagvételi hiányosságok, kevés számú minta, nem megfelelő minőségű minta, rosszul kezelt minta, illetve logisztikai nehézségek a minták szállítását illetően. Egyes esetekben pedig nem kellene tartózkodni az invaziv vizsgálatoktól a megfelelő minta érdekében. A jelenség ismételten felveti annak az igényét, hogy kevesebb, de jól felszerelt mikobakterológiai laboratórium területi elv alapján végezze a vizsgálatokat. A mintákat a legközelebbi laboratóriumba küldjék a gondozók, amely semmilyen okból ne utasíthassa el a vizsgálatot. Az is fontos persze, hogy ezeket a fertőző betegségek felismerése szempontjából elengedhetetlen vizsgálatokat ne korlátozza TVK. Az is elgondolkodtató, hogy éppen azokban a megyékben a legmagasabb az újonnan bejelentett betegek aránya, ahol a legalacsonyabb az igazolt esetek aránya (Szabolcs, Nógrád, Hajdú, Tolna 6.táblázat, 6.ábra). Ráadásul ezeken a területeken ez a tendencia évek óta megfigyelhető. Az esetek területi megoszlását a 4.táblázat, valamint a 3. és 4. ábrák térképei mutatják be. A táblázatban feltüntettük az egyes megyék szerint a gondozók által jelentett eseteket, s mellettük a tisztított incidenciának megfelelő esetszámokat és értékeket. Mindezek alapján megállapítható, hogy már csupán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében haladta meg a évi bejelentett betegek aránya, e az incidencia a 25/ es értéket, a többi megyében alatta marad. Ha a bejelentett esetek számát nézzük, akkor Szabolcs megyében 13, 5. ábra. A tbc incidenciája Budapesten 5. táblázat. A legnagyobb tbc incidencia értékéket jelentô járások Járás (megye) esetszám %ooo VIII. Kerület (Budapest) 41 48,1 Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg) 9 48,0 Bélapátfalva (Heves) 4 45,9 Tamási (Tolna) 15 39,1 Mezôcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén) 5 35,4 Tiszavasvári (Szabolcs-Szatmár-Bereg) 9 33,4 Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar) 13 30,1 6. táblázat. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt új bejelentett tbc-s esetek megyénként 100 új betegbôl lakosból Kenet pozitív Esetszám Megye/régió % %ooo esetszám %ooo Budapest ,4 11, ,9 Pest ,3 5,4 32 2,6 Közép-Magyarország ,7 8, ,5 Fejér ,0 5,4 15 3,5 Komárom-Esztergom ,4 4,5 11 3,5 Veszprém ,2 2,8 2 0,6 Közép-Dunántúl ,0 4,3 28 2,6 Gyôr-Moson-Sopron ,0 3,8 6 1,3 Vas ,3 4,7 5 1,9 Zala ,5 2,8 3 1,1 Nyugat-Dunántúl ,4 3,7 14 1,4 Baranya ,0 4,1 11 2,8 Somogy ,8 3,8 6 1,9 Tolna ,7 5,7 9 3,9 Dél-Dunántúl ,2 4,4 26 2,8 Borsod-Abaúj-Zemplén ,7 10,5 24 3,5 Heves ,2 4,6 11 3,6 Nógrád ,5 6,0 7 3,5 Észak-Magyarország ,8 8,2 42 3,6 Hajdú-Bihar ,6 7,8 5 0,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 4,2 5 1,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,9 9,2 24 4,3 Észak-Alföld ,9 7,4 34 2,3 Bács-Kiskun ,6 3,3 10 1,9 Békés ,5 5,0 7 2,0 Csongrád ,7 6,0 11 2,6 Dél-Alföld ,1 4,6 28 2,2 Összesen ,6 6, ,1

9 Korányi Bulletin szám ábra. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt tbc aránya az új tbc-s esetekhez viszonyítva Sopron Győr Tatabánya Salgótarján Vác Ege r Miskolc Nyíregyháza Debrecen Szombathely Veszprém Budape st Székesfehérvár Szolnok Zalaegerszeg Kecskemét Nagykanizsa Kaposvár Szekszárd Baja Pécs Szeged Békéscsaba ( 0 /0) táblázat. Extrapulmonális új bejelentett tbc-s esetek nemek, korcsoportok és lokalizáció szerint Esetszám Kórformák Férfiak Nôk Együtt Csont-izületi Nyirokcsomó Meningitis Hugy-ivarszervi Pleuritis Egyéb Összesen ábra Extrapulmonális tbc lokalizáció szerint Pleuritis 3% Hugy-ivarszervi 19% Meningitis 3% Egyéb 35% Nyirokcsomó 21% Csont-izületi 19% Hajdú megyében 6 beteggel többet jelentettek a megelőző évinél. Ugyanakkor a tisztított esetszám alapján csak 2-2 esettel észleltek több beteget. Az mindenképpen megállapítható, hogy ebben a két észak-keleti megyében továbbra is a legnehezebb a tbc epidemiológiai helyzet, az utóbbi évek viszonylatában stagnál a helyzet. Addig, amíg az ország többi területén folyamatosan javul a helyzet, itt nem változik. Jól mutatja ezt az térkép is. Ezekben a megyékben az epidemiológiai helyzet alakulásában szerepet játszhat az, hogy Ukrajnával és Romániával határosak. Feltehető, hogy a magas incidenciájú országokból alkalmi munkások járnak át ellenőrizetlenül, s fertőzik meg a magyar lakosságot. Ezekben a megyékben meg

10 Korányi Bulletin szám táblázat. Ismételten nyilvántartásba vett betegek idôsora Esetszám 100 új betegbôl Év Pulmonalis Extrapulm. Együtt Pulmonalis Extrapulm. Együtt ,1 10,9 11, ,8 12,2 14, ,6 13,1 14, ,5 10,1 12, ,6 7,6 11, ,5 5,1 13, ,5 5,8 14, ,1 8,1 15, ,2 11,4 17, ,5 9,6 16, ,6 13,1 18, ,6 8,6 17, ,0 9,5 17, ,0 10,1 16, ,8 9,4 18, ,2 11,3 17, ,6 12,4 19, ,8 9,2 18, ,8 8,2 15, ,2 2,7 8, ,4 0,0 11, ,1 0,0 12,9 9. táblázat Ismételten nyilvántartásba vett betegek területi bontásban Megye/régió Összesen 2 éven belül Budapest Pest 19 8 Közép-Magyarország Fejér 5 1 Komárom-Esztergom 1 1 Veszprém 1 0 Közép-Dunántúl 7 2 Gyôr-Moson-Sopron 3 2 Vas 7 5 Zala 4 0 Nyugat-Dunántúl 14 7 Baranya 3 1 Somogy 1 0 Tolna 1 1 Dél-Dunántúl 5 2 Borsod-Abaúj-Zemplén 17 8 Heves 1 0 Nógrád 2 1 Észak-Magyarország 20 9 Hajdú-Bihar 19 4 Jász-Nagykun-Szolnok 3 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 6 Észak-Alföld Bács-Kiskun 6 2 Békés 2 1 Csongrád 1 0 Dél-Alföld 9 3 Összesen kell szervezni a hatóságokat, önkormányzatokat, a szakma képviselőit, a civilszervezeteket tömörítő operatív testületet, amely képes arra, hogy rendszeresen értékelje a kialakult helyzetet, meghatározza a szükséges teendőket és ellenőrizze is a feladatok végrehajtását. Szerkesztettünk egy új térképet is óta változott az ország közigazgatási beosztása és visszaállították a járási rendszert. Ezért, tekintettel arra, hogy járási szinten is megszervezték a kormányhivatalokat és ezen belül a tisztiorvosi szolgálatot, szükség lehet a járási epidemiológiai helyzet bemutatására, elemzésére is. Az 5. táblázat azokat a járásokat emeli ki, ahol a legmagasabb volt 2012-ben az incidencia. Az 5. ábrán a budapesti kerületek átfertőzöttsége látható az incidencia értékek alapján. Az extrapulmonális tbc esetek száma a bejelentések alapján tovább csökkent (7.táblázat, 7.ábra), de itt meg kell jegyezni azt az aggályunkat, hogy a valós számnál jóval alacsonyabb lehet a felismert esetek száma. Az európai adatok ugyanis azt jelzik, hogy az EU országaiban a pulmonális esetek 12-22%-át teszik ki az extrapulmonális esetek. Nálunk ez az arány alig éri el a 3%-ot. Elképzelhető, hogy a társszakmák képviselői már nem gondolnak tbc-re, de az is lehet, hogy a tbc-s betegek esetében a tüdőgyógyászok nem gondolnak arra, hogy egy aktív pulmonális folyamatot kísérhet extrapulmonális kórforma is. Érdemes lenne az aktív eseteknél kiegészítő vizsgálatokat kérni esetleges extrapulmonális manifesztációk irányában. Az viszont biztonsággal megállapítható, hogy a legsúlyosabb kórformát jelentő meningitisz nagyon ritka a két bejelentett esettel. A 8. és 9. táblázat az ismételten nyilvántartásba vett eseteket mutatja idősorban és az egyes megyék szerint. Az elmúlt évek tendenciájához illeszkedve ezek a számok is tovább csökkennek, ha az összes esethez viszonyított arányokat nézzük, akkor szerény emelkedést tapasztalhatunk az elmúlt két évben.

11 Korányi Bulletin szám táblázat Tbc-s betegeinknél talált rizikótényezôk Rizikótényezô Betegek száma Betegek %-a Betegek száma Betegek %-a Alkoholfüggõ , ,1 Hajléktalan , ,6 Diabeteszes 62 4,1 45 3,5 Immunszuppresszióval járó állapot 50 3,3 39 3,0 TBC kontakt 48 3,2 38 3,0 Korábban látens TBC miatt kezelt 39 2,6 34 2,7 Szociális otthon 32 2,1 26 2,0 Immigráns 31 2,0 22 1,7 Egészségügyi dolgozó 26 1,7 21 1,6 Börtönlakó 17 1,1 15 1,2 Drogfüggõ 2 0,1 2 0,2 HIV pozitív 1 0,1 0 0,0 Rizikócsoportba tartozik összesen , ,3 Nincs rizikó , ,7 Új bejelentett esetek táblázat Felfedezés módja Felfedezés Eset % Lakossági szûrés ,1 Kontakt szûrés 38 3,0 Munkaalkalmassági szûrés 23 1,8 Egyéb kórházi észlelés ,0 Orvos küldte panasszal ,3 Önként jelentkezett panasszal 87 6,8 Post mortem diagnózis 26 2,0 Összesen ,0 A 10.táblázat jelzi a tbc-s betegeinknél talált rizikótényezőket. Számbeli csökkenése ellenére továbbra is a hajléktalanok jelentik a legfontosabb kockázati csoportot. A fővárosban az esetek közel harmada kerül ki ebből a csoportból. Az alkoholfüggőség megjelölése is fokozatosan csökken. Felmerül azonban itt annak a kérdése, hogy milyen objektív ismérvek alapján állapítják meg a betegek bejelentésekor ennek a szenvedélynek a meglétét. A jelentett immigránsok száma nem emelkedett, s nem emelkedett az egészségügyi dolgozók között megjelenő tbc sem. Általánosságban csökkent a valamilyen rizikótényezővel rendelkező betegek aránya (35,8% - 33,3%), ami felveti ennek az adatsornak a kritikáját, hiszen azt várnánk, hogy a csökkenő esetszám mellett emelkedik azoknak az aránya, akik valamilyen kockázattal rendelkeznek, ezzel fogékonyabbakká válva a betegségre. Az új betegeket kisebb arányban fedezték fel lakosság szűrés során (25,3 25,1% 11.táblázat). A betegeket többnyire valamilyen panasz miatt küldik el a tüdőgyógyászhoz, vagy más okból készült mellkas röntgen felvétel veti fel a tbc gyanúját. A 12. táblázat mutatja a kezdeti gyógyszer rezisztenciát. A multidrog rezisztencia (MDR) szempontjából biztonságos a hazai helyzet, hiszen 2012-ben 12 ilyen esetet jelentettek, ami 3%-os arányt jelent. Ez mindenképpen megnyugtató, ha tudjuk azt, hogy pl. Ukrajnában az esetek mintegy 15 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A 13/a és 13/b táblázatok mutatják be a 12 hónapon belüli gyógyeredményeket. A 13/a táblázat tartalmazza a téves diagnózissal kijelentett eseteket is, ezért a 13/b táblázat adatait érdemes elemezni. Pozitív változásra utal az a tény, hogy a korábbi 57,7% helyett immáron a betegek 63,9%-át jelentették ki gyógyultnak nyilvánítva. Ez azonban még mindig elmarad a WHO 85%-os ajánlásától. Az eltűnt esetek aránya (9,6 9,8%) lényegében véve nem változott. A gond inkább az, hogy a betegek jelentős része a kijelentést követően nem kerül bejelentésre, tehát nem találják meg. Emiatt javítani kell az együttműködést a szakma, a tisztifőorvosok, illetve a rendőrség között a tuberkolózis partnerségi fórum keretei között. A meghaltak aránya (11,9 10,8%) csökkent, de ezen belül nem változott a tüdőgondozók által tbc miatt meghaltnak jelentettek száma ( táblázat). Itt kell megjegyezni azt, hogy a KSH haláloki statisztikája ennél több tbc miatt történő halálesetet tart nyilván, mivel alkalmazzák a BNO B90 kódot, ami a tbc késői hatását jelenti. Néhány halottkémelést végző orvos valószínűleg idős, otthonukban elhunyt ember esetében az anamnézis ismeretében azt jelöli meg halálokként, ami nyilván nem megfelelő. Csökkent, de még mindig magas a 12 hónapnál tovább kezelt betegek aránya (20,7 15,5%) tól az ECDC ajánlására kissé változik a kijelentési sor, s megkülönböztetjük majd azokat, akik a saját hibájukból, a kooperáció hiányából, vagy eltűntként szakítják meg a kezelést azoktól, akik valamilyen gyógyszer intolerancia miatt hagyják azt el. A tbc statisztikai adatokat bemutató fejezet végére szerkesztettünk két új ábrát, ami funkcionálisan mutatja be az elmúlt három év adatait feldolgozva a tüdőgondozói szakmai tevékenység alakulását. A 9. ábrán a gondozások, a nyilvántartások időtartamának a hosszát ábrázoljuk grafikusan. Látható, hogy 2010-ben volt ez a leghosszabb, amikor a 390. napig tartották a betegeket. Ezt mutatják az egyforma oszlopok ben már csökkent az átlagos nyilvántartási idő, a görbe balra tolódik. A 2012 évi előzetes adatok hiszen befejezett nyilvántartás még kevés van is a görbe további balra tolódását prognosztizálják. A 10. ábra a téves diagnózissal kijelentettek nyilvántartási idejét jelzi szintén az elmúlt három év vonatkozásában. Itt is megfigyelhető egy rövidülési tendencia, bár figyelemre méltó a nap feletti esetek nagy aránya.

12 Korányi Bulletin szám 12. TBC-s esetek 12. táblázat Kezdeti gyógyszer-rezisztencia. A évben bejelentett betegekbôl a kezelés megkezdése elôtt izolált M. tuberculosis törzsek gyógyszer-érzékenységi vizsgálatának eredménye Korábban nem kezelték Korábban kezelték Együtt szám % szám % szám % Tenyésztéssel pozitív tüdôtbc incidencia Kezdeti rezisztencia-vizsgálat történt , , ,0 Rezisztens valamelyik vizsgált szerrel szemben* 36 9, , ,6 INH 27 7,0 9 17,6 36 8,3 Rezisztens a következô szerrel szemben* RMP 10 2,6 4 7,8 14 3,2 EMB 10 2,6 2 3,9 12 2,8 SM 18 4,7 3 5,9 21 4,8 MDR (rezisztens INH+RMP-re)* 8 2,1 4 7,8 12 2,8 * a rezisztencia-vizsgálatok számához viszonyítva 13/a táblázat Kohorszelemzés 12 hónap. A január 1. és december 31. között nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével TBC-s esetek Korábban nem kezelték Korábban kezelték Összes esetszám % esetszám % esetszám % Nyilvántartásba vett betegek száma Gyógyult , , ,2 Kezelés befejezve 110 6, , ,2 Meghalt 138 8, , ,2 Eltünt/elköltözött 120 7, , ,3 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,3 Téves diagnózis ,8 0 0, ,8 13/b táblázat Kohorszelemzés 12 hónap. A január 1. és december 31. között ténylegesen tbc miatt nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével TBC-s esetek Korábban nem kezelték Korábban kezelték Összes esetszám % esetszám % esetszám % Nyilvántartásba vett betegek száma Klinikailag gyógyult , , ,9 Meghalt , , ,8 Eltünt/elköltözött 120 8, , ,8 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,5 Gyógyult = a gyógyulást legalább két negatív tenyésztés igazolta Kezelést befejezte = a gyógyulás fenti kritériuma hiányzik, de a kezelôorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg gyógyult és ezért nem szorul további kezelésre Klinikailag gyógyult = a gyógyult és a kezelés befejezve sorok együttesen A kezelés folytatása 12 hónapon túl = a beteg utolsó bakteriológiai vizsgálati eredménye pozitív volt vagy ennek hiányában a kezelôorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg még nem gyógyult meg, ezért további kezelése szükséges 8. ábra Tbc-prevalencia területi eloszlása 14. táblázat TBC-mortalitás a gondozók adatai alapján Meghaltak száma Baranya Év tbc miatt nem tbc miatt együtt Zala Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Veszprém Heves Csongrád Vas Somogy Fejér Jász-Nagykun-Szolnok Békés Komárom-Esztergom Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Tolna Budapest Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg %ooo

13 Korányi Bulletin szám ábra A befejezett gondozások nyilvántartási idejének eloszlása a nyilvántartásbavétel éve szerint napokban A befejezett gondozások nyivántartási idejének eloszlása a nyilvántartásbavétel éve szerint beteg fölötte 10. ábra A nyilvántartási idô eloszlása a téves diagnózis kimondásáig napokban 60 A nyilvántartási idő eloszlása a téves diagnózis kimondásáig napokban eset fölött

14 Korányi Bulletin szám 14. Asztma Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén Az asztma epidemiológia meghatározását terminológiai pontatlanságok, az asztma diagnózisának értelmezése körüli bizonytalanságok nehezítik. A legutóbbi, általánosan elfogadott asztma definíció (NIH/ WHO, GINA) összetettsége révén alkalmatlan epidemiológiai felmérésekhez. A kérdőíves felmérésekben jellemző asztma tünetként legtöbbször a sípoló légzés szerepel, ugyanakkor a szubjektív tünetekre alapozott felmérések hamis eredményeket szolgáltathatnak. Felnőttkorban, minden bizonnyal a legtöbb hibát a COPD elkülönítése jelenti. Az egyes felmérésekben kapott epidemiológiai adatok összehasonlíthatósága függ az alkalmazott módszertől. Az élettartam prevalencia (volt-e életében bármikor sípoló nehézlégzése kérdésre adott igen válasz) értelmezéséből adódóan nem hasonlítható a pont, vagy időtartam prevalencia adatokhoz, hiszen az előbbi egy adott vizsgálati időpontra, míg az utóbbi egy vizsgálati időtartamra vonatkozó előfordulási gyakoriságot adja meg. Az asztma időtartam-prevalenciájával kapcsolatos, legtöbbet idézett vizsgálat az ISAAC (International Study of Asthma and Allergy in Childhood, 1998), amelyben, közel 60 ország részvételével kérdőíves/videófilmes felmérés történt a gyermekkori asztma prevalenciájának meghatározására. A gyermekkori asztma előfordulási gyakoriságában jelentős különbségek mutatkoztak az iparilag fejlett országok között is, lényegesen magasabb prevalenciát mutatva Angliában, Írországban, Ausztráliában és Új-Zélandon (19-33%), mint pl. Németországban, Svédországban vagy Olaszországban (10-15%). A legalacsonyabb előfordulási gyakoriságot Oroszország, Románia és Indonézia közölte (1-5%). A hazai asztma epidemiológiai adatok valójában nyilvántartási adatok, a tüdőgondozói hálózatban asztma diagnózissal regisztrált felnőtt betegeket fedik. Ezekből az adatokból a valós epidemiológiai helyzetre csak következtetni lehet ben a tüdőgondozókban regisztrált asztmások száma , ami 2,7 %-os prevalenciának felel meg, és elmarad az európai átlagtól (5-7%) (15. táblázat, 11. ábra). Hiányoznak a magyarországi nyilvántartásból a gyermekkori asztmások, azok a felnőttek, akiket kórházi szakambulanciák javaslatai alapján a háziorvosok gondoznak, mivel ezeknek az ambulanciáknak nincs jelentési kötelezettségük. Ezen túl hiányoznak a nyilvántartásból azok a döntően rhinitiszes betegek, akiknek az enyhe asztmáját nem ismerik fel. Az irodalom az allergiás rhinitisz előfordulási gyakoriságát 10% körül adja meg, a betegek kb. 1/3-ának asztmája is van. Ha a regisztrált betegek száma mellett figyelembe vesszük azokat a csoportokat, amelyek a fentiek értelmében nem kerültek rögzítésre az európaihoz hasonló adatokat kapunk. Nagyszámú, módszertanilag jó minőségű vizsgálat egybehangzóan az asztma előfordulási gyakoriság éves 5% körüli növekedését írta le 1975 és 2000 között. Az elmúlt 25 év asztma prevalenciájának csaknem folyamatos növekedése néhány 2000 utáni vizsgálat eredménye szerint mérséklődött. A brit háziorvosok megfigyelései alapján az asztma miatti vizitek száma a több évtizedes emelkedés után a 90-es évek közepétől csökkenni kezdett. Ez a változás azonban összefügghet azzal, hogy a szakmai therápiás ajánlásoknak megfelelően alkalmazott preventív kezelés széleskörű alkalmazásával javult az asztma kontroll. Sokkal biztatóbbak a svájci és olaszországi vizsgálatok. Utóbbiak a 90-es években az asztma prevalencia változását jelzik a 6-14 éves korú gyermekek között. Ugyanazt a módszert használva 1974 és 1992 között a prevalencia folyamatos, átlagosan évi 5%-os növekedését 15. táblázat Az asthma bronchiale morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány férfiak nôk együtt %ooo férfiak nôk együtt %ooo

15 Korányi Bulletin szám ábra Az asthma bronchiale morbiditása Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo találták, míg az 1992 utáni években számottevő változást már nem láttak. Egyes epidemiológiai felmérések az asztma prevalencia csökkenéséről számolnak be, míg egy, az asztma epidemiológia tárgykörében 2000 és 2007 között megjelent 48 közlemény eredményeit feldolgozó vizsgálat ezt nem erősíti meg. A hazai adatok a nemzetköziekhez hasonló tendenciát mutatnak. Az asztma incidenciában 1999 után érdemi növekedés nem volt, az évi új betegek száma között mozgott, 2012-ben azonban ennél is kevesebb, mindössze volt. A korábbi adatoknak megfelelően a hazai nyilvántartási adatok szerint az allergiás és nem allergiás asztma aránya kb. 2/3-1/3, ami megfelel az irodalomban közölt eloszlásnak (16. táblázat). Az asztmás betegek legkisebb hányadát jelentő, ugyanakkor a társadalmi összköltségek vonatkozásában legjelentősebb súlyos asztma (SA) előfordulási gyakoriságát az asztmás populáción belül 5-10%-ra becsüli az irodalom. Annak ellenére, hogy a súlyos asztma (SA) kutatására világszerte nagy figyelem irányul, a betegség számos vonatkozása továbbra sem tisztázott. Így változatlan igény áll fenn egy, a súlyos asztmát a jelenleginél világosabban leíró definíció megalkotására. Továbbra is ellentmondásosak a betegség nemzetközi prevalencia adatai, és csak részben körülhatároltak annak fenotípusai óta egy hazai súlyos asztma beteg-adatbázis kialakításán dolgozunk, amelynek célja a betegség definíció egységesítése, megbízható hazai súlyos asztma epidemiológiai adatok rögzítése és egy klinikai adatbázis létrehozása volt, mely megteremti a hátteret a súlyos asztma feno- és endotípusainak mélyebb elemzéséhez. A nemzetközi súlyos asztma epidemiológiai adatok igen eltérő eredményeket adnak, a vizsgálatokban használt definícióktól függően 0,03-0,04% és 12% közötti előfordulási gyakoriságot jelölnek meg. A súlyos asztma hazai előfordulására vonatkozó adatok elsőként a 2009 óta folyó felmérésünk eredményeként váltak ismertté, ugyanakkor, főként a 2012-es adatok tükrében számos probléma körvonalazódik. A súlyos asztma máig legáltalánosabban elfogadott, ben az American Thoracic Society munkája nyomán leírt definíció nem differenciál a nehezen kezelhető és a súlyos refrakter asztma között, holott az új terápiás lehetőségek kutatásának célpontját egyértelműen ez utóbbi csoport adja. Másik oldalról, az alkalmazott asztma terápiára mutatott válaszkészség irányából megközelítve az mondható, hogy a definíció átfed az asztma kezelési lépcsők (GINA) 4. és, a súlyos asztmára megfelelőbben vonatkoztatható 5. fokozata között. A definíció értelmezéséből származó adatszolgáltatási hibákat elkerülendő egy, lényegében a GINA 5. lépcső szerint kezelt betegeket lefedő meghatározás alapján kértük a súlyos asztmások előfordulási gyakoriságának számszerű éves jelentését. Olyan krónikus asztmás betegek, akik nagy adagú inhalációs szteroid + hosszú hatású b 2 agonista kezelés, illetve ezeket kiegészítő terápia (anti-leukotrién, hosszú hatású teofillin) mellett sem kontrolláltak, gyakran szorulnak szteroid lökésterápiára vagy folyamatos per os szteroid kezelést igényelnek. A megadott definíció alapján 2009-ben 1,7 %-os, majd ben 1,05 %-os és 2011-ben 0,93%-os súlyos asztma prevalenciát regisztráltunk. Valószínűsítettük, hogy a jelentett súlyos asztma betegszám több megyére érvényes csökkenése a párhuzamos zajló adatbázis felmérésnek, a súlyos asztma körültekintőbb megítélésének volt köszönhető. Ennek megfelelően, a nemzetközi adatok tükrében az 1% körüli súlyos asztma prevalenciával számoltunk ben egy brit felmérésben a nemzeti ajánlásuk szerinti 5. terápiás lépcsőn kezelt, fenntartó szisztémás szteroid kezelést igénylő betegek arányát 1%-ban adták meg ben az előző évi 2434 jelentett súlyos asztmás (GINA V.) esetszámmal szemben azonban

16 Korányi Bulletin szám táblázat A regisztrált asztmások etiológiai és területi megoszlása Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Megye/régió Allergiás incidencia Nem all. incidencia Allergiás prevalencia Nem all. prevalencia szám %ooo szám %ooo szám %ooo szám %ooo Budapest , , Pest , , Közép-Magyarország , , Fejér , , Komárom-Esztergom , , Veszprém , , Közép-Dunántúl , , Gyôr-Moson-Sopron , , Vas , , Zala , , Nyugat-Dunántúl , , Baranya , , Somogy , , Tolna , , Dél-Dunántúl , , Borsod-Abaúj-Zemplén , , Heves , , Nógrád , , Észak-Magyarország , , Hajdú-Bihar , , Jász-Nagykun-Szolnok , , Szabolcs-Szatmár-Bereg , , Észak-Alföld , , Bács-Kiskun , , Békés , , Csongrád , , Dél-Alföld , , Összesen , , ismét 4048 betegről kaptunk adatot, ami 1,5%-os prevalenciának felel meg (17. táblázat). Ez felveti az alkalmazott súlyos asztma definíció megfelelő értelmezésének és az előző 3 évben kapott adatok értékelhetőségének a kérdését. A jelentett esetszámokat, a tüdőgondozók bevonásával az Országos Súlyos Asztma Adatbázis megszervezésével kívántuk pontosítani. A regiszterbe TAJ számmal azonosítható módon, alapvető klinikai paraméterekkel, - így a betegség kezdetére, a funkcionális paraméterekre, az atopiás statusra, salicylát intoleranciára, társuló felső légúti megbetegedésre, dohányzási szokásokra, valamint a szisztémás szteroid igényre vonatkozó adatok jellemezve kértük a beteget felvételét. Ennek nyomán jelenleg 408 súlyos asztmás beteg adatait ismerjük. Az adatgyűjtés a betegek írásos beleegyező nyilatkozata alapján, az ETT TUKEB 8-375/ EKU számú engedélyével jelenleg is folyik. Ez idáig a gondozók 41%-tól érkeztek be adatok. Az SA diagnózisának kérdéses volta miatt a további elemzésből kizártuk azokat a betegeket, akiknél fiziológiás tüdőfunkciós értékek mellett sem szisztémás szteroid dependencia, sem gyakori szteroid lökésterápia igénye nem állt fenn. A súlyos, progresszív asztma és a COPD elkülönítésének nehézségeiből adódó differenciáldiagnosztikai problémákat elkerülendő az elemzésből ugyancsak kizártuk azokat a betegeket, akiknek anamnézisében 5 csomagévnél nagyobb mértékű dohányzás szerepelt vagy obstruktív légúti betegségük 65 éves koruk felett kezdődött. A fenti szempontok helyességét a budapesti és pest megyei súlyos asztmásként jelentett betegek részletesebb klinikai utánvizsgálata is alátámasztotta, minthogy esetükben a dohányos anamnézishez egyértelműen COPD-ként definiálható krónikus obstruktív légúti betegség társult.

17 Korányi Bulletin szám táblázat Súlyos asztmával (GINA 5) nyilvántartott betegek Megye/régió Jelentett (nyilvántartott) betegszám Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen A fentiekben elemzett szempontok alapján a regisztrált esetek 19%-át kellett a további elemzésből kihagynunk, ami megerősíti a súlyos asztma témakörének összetettségét és az ez irányba történő széleskörű képzés szükségességét. Ugyanakkor az ily módon szelektált TG-i adatok megbízhatóságát mutatja, hogy azok az OKTPI Asztma Ambulanciáján évek óta gondozott, a GINA 5. lépcső súlyossági ismérveinek mindenben megfelelő, ennek alapján referencia csoportnak tekinthető 104 asztmás beteg klinikai jellemzőivel egyeznek. A két csoport összesített adatai (nemek, atopia, szisztémás szteroid dependencia aránya, funkcionális állapot) pedig általánosságban jól illeszkednek a nemzetközi adatokhoz, mint azt az ENFUMOSA (European Network for Understanding Mechanisms of Severe Asthma), a TENOR (The Epidemiology and Natural History of Asthma: Outcomes and Treatment Regimens), a SARP (Severe Asthma Research Program) és a brit súlyos asztma regiszter eddig publikált eredményeivel összevetve láttuk, és ahogy azt a Medicina Thoracalisban korábban már közzétettük. Kevert obstruktív légzési zavar, asztma és -COPD együttes fennállása esetén a betegek jelentése jelenleg esetleges, vagy asztma vagy COPD diagnózissal kerülhetnek be a nyilvántartásba. Becslések szerint a felnőttkori krónikus asztmások 10-20%-ában állhat fenn egyidejűleg COPD is. A GOLD ajánlás úgy fogalmaz, hogy a krónikus asztma ritka eseteiben a COPD-től való elkülönítés nem lehetséges a jelenleg rendelkezésre álló képalkotó és tüdőfunkciós vizsgáló módszerekkel. Feltételezhető, hogy a COPD és asztma együttesen van jelen ezekben a betegekben. Hogy pontosabb képet kapjunk ezen betegek arányáról javasolnánk a jövőben "asztma és COPD" megjelöléssel csoportként való jelentésüket.

18 Korányi Bulletin szám 18. Rhinitis allergica Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén A tüdőgondozókban az asztma mellett a legnagyobb nyilvántartott betegcsoportot az allergiás rhinitises betegek adják, 2012-ben a nyilvántartott betegszám (18. táblázat, 12. ábra). A rhinitis valós hazai morbiditására ebből az adatból nem következtethetünk, tekintve, hogy a betegség diagnosztizálásban és ellátásában több szakterület (fül-orr-gégészet, allergológia) is érintett, továbbá ismert, hogy a rhinitises betegek egy része nem fordul orvoshoz. Az allergiás rhinitis valódi hazai prevalenciája átlagosan 10% körüli. Korábban a tüdőgondozókban regisztrált betegcsoport évente átlagosan beteggel gyarapodott, amit számottevően befolyásolt a rhinitis elleni gyógyszerek felírhatóságának többszöri változása januártól az antihisztaminok és nazális szteroidok szakorvosi kompetenciához kötött kiemelt támogatása megszűnt, így a korábban szakorvosok által gondozott betegek egy része a családorvosi hálózat ellátásába került. Valószínűleg elsősorban ennek köszönhető, hogy az elmúlt években a tüdőgondozói hálózatban regisztrált új esetek száma a korábbiakhoz képest körülbelül a harmadára esett vissza, 2012-ben 8884 volt. 18. táblázat A rhinitis allergica morbiditása megyei bontásban Megye/régió Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány szám %ooo szám %ooo Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen ábra A rhinitis allergica morbiditása 3500 Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo

19 Korányi Bulletin szám 19. COPD Böszörményi Nagy György A nemzetközi adatok változatlanul a COPD-prevalencia emelkedésére, igy a betegség okozta egészségromlás, gazdasági károk súlyosbodására mutatnak ( a COPD 1990-ben a haláloki sorrendben a 6. volt, 2020-ra a 3. leggyakoribb halálok lehet, miközben pl. a vezető kardiovaszkuláris megbetegedésekkel összefüggő morbiditás/mortalitás csökken ill. stagnál). Az ok a lakosság öregedése, nagy betegcsoportok (sziv-, érbetegek) javuló terápiás eredményei és a légzőrendszert kárositó környezeti hatások fokozódása. Magyarországon pontos epidemiológiai adatok nincsenek Ha a BOLD-vizsgálat, felnőtt lakosságra vonatkozó COPD-prevalencia értékét (9-10%) a magyar, 40 évesnél idősebb lakosságra vetitjük, akkor a GOLD II-III/IV súlyosságú COPD» lehet (a tüdőgondozókban 2012-ben nyilvántartott betegszám háromszorosa). (19. táblázat, 13. ábra) Az eltérő diagnosztikus kritériumok és módszerek igen megnehezitik a különböző országok által közölt epidemiológiai adatok értékelését, összehasonlitását. Mégis, az utóbbi időben, főként a Latin American Project for the Investigation of Obstructive Lung Disease (PLATINO 2005 ) és a Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD ) vizsgálatok, amelyek a GOLD diagnosztikus elveit és az American Thoracic Society spirometriás mérési ajánlását követték, nagyban javitották az adatok összehasonlithatóságát. Meg kell jegyezni azonban, hogy a BOLD vizsgálatban részt vevő Németországban a COPD prevalencia 13,3%, míg Ausztriában ennek kétszerese, 26,1% volt. A nagy különbség, feltételezhetően nem valóságos eltérés a betegség-gyakoriságban, hanem diagnosztikus műtermék. Atsou és mtsai. a COPD prevalenciáját, mortalitását, súlyosságát és az exacerbációk gyakoriságát a fellelhető legjobb adatbázisok (Science Citation Index database, Eurostat database) alapján hasonlitották össze Európában. Magyarországon a GOLD irányelv, pontosabban a GOLD magyar adaptációjának megjelenése (2003) óta ennek ajánlásait követjük. A súlyossági besorolás a GOLD FEV1-küszöbértékeinek figyelembevételével történik. Európában azonban az European Respiratory Society (ERS), American Thoracic Society (ATS), British Thoracic Society (BTS) és a GOLD diagnosztikus kritériumait egyaránt használják, ezzel az enyhe COPD (GOLD I,II) gyakorisága a feldolgozott adatbázisban, az előbb idézett kritériumok sorrendjében, 80, 98, 65, 55%, míg ugyanezek a különbségek a kórházban kezelt, súlyos COPD (GOLD III, IV) vonatkozásában 95, 67, 85 és 58%. (21. táblázat) A hazai nyilvántartásban beteg GOLD III, beteg GOLD IV súlyossági fokozatban szerepel. Elemzést érdemelne, hogy a GOLD I és GOLD II súlyossági csoportba sorolt betegek diagnózisa milyen adatokon alapult és milyen terápiát kapnak? (20. táblázat, 14. ábra) A megyék között a nyilvántartásba vételi aktivitás eltérő, amelynek magyarázata nem epidemiológiai, hanem szemléletbeli különbség, ill. az eltérő érdeklődés magyarázza : A nyilvántartott betegszám vonatkozásában a két szélsőség: 1026 %000 (Pest megye) és 2638 %000 (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Ugyanigy a nyilvántartásba vétel tekintetében is nagyok a különbségek: %000 (Hajdú-Bihar, Pest, Győr-Moson-Sopron megyék) és %000 (Budapest, Nógrád és Békés megyék). (15. ábra) A COPD a halálokok rangsorában jelenleg világszerte a helyen áll (az USA-ban a 45 évnél idősebbek csoportjában a 4. vezető halálok) ra, várhatóan, a COPD a 3. leggyakoribb halálokká válik a világon. Magyarországon a COPD jelenleg mindkét nemben az 5. halálok a KSH halálozási statisztika szerint. (18., 19. ábra) A korspecifikus mortalitási ráták (16., 17. ábra) összehasonlítása ellentmondásos. Atsou és mtsai. elemzése Eurostat adatot idéz, miszerint Magyarország vezeti a mezőnyt 36,1/%ooo-el, míg Franciaország zárja a sort 7,2/%ooo-el. Ugyanakkor egy másik Eorostat kimutatásban 2009-ben a légzési betegségek korspecifikus 19. táblázat A COPD morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány férfiak nôk együtt %ooo férfiak nôk együtt %ooo

20 Korányi Bulletin szám ábra A COPD morbiditási idôsora Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo táblázat A COPD morbiditása megyei bontásban Megye/régió Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány szám %ooo szám %ooo Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF KISS PÉTER BARSINÉ FODOR KATALIN PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 4 1. szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat 2013. évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén,

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai 2 Korányi Bulletin 2010. 2. szám A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai Strausz János, Böszörményi Nagy György, Csekeô Attila, Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén, Kovács Gábor,

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: Dr. Jónás József Barsiné Fodor Katalin Péterfiné Türgyei Mária Nyári László Kommentátorok: Dr. Kovács Gábor és Dr.

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal

Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 2. Erősödő influenza aktivitás közösségi járványokkal A 2011. év első hetében tapasztalt emelkedés

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra. Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek

TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra. Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek Tuberkulózis epidemiológia Megbetegedések száma évről évre

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén

SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén SAJTÓKÖZLEMÉNY Kockázat alapú cukorbeteg szűrés indul Magyarországon idén A cukorbetegség exponenciálisan növekvő előfordulású, az érintettek számát tekintve népbetegség, gyakoriságából, fennállásának

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI HÁLÓZAT 2008. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Tbc incidencia Európában az elmúlt években 2002 2003 2004 2005 2006 2007 160 140 120 100 %000 80 60 40 20 0 Svédország Finnország Hollandia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM

Hotel Novotel Budapest Centrum. 2006. november 23-25. PROGRAM A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Rendezvénye A TÜDŐGYÓGYÁSZAT AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Hotel Novotel Budapest Centrum 2006. november 23-25. PROGRAM A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: Boehringer Ingelheim Pharma és a Pfizer

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2011. II. negyedévi Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai

A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai A haláloki statisztika korszerűsítésének tapasztalatai VI. Egészséginformációs Fórum 2007. május 23 24. Kamarás Ferenc Központi Statisztikai Hivatal Előzmények Fejlesztési területek Eredmények További

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK PhD kurzus Prof. Dr. Magyar Pál Pulmonológiai Klinika GYORS REVERZIBILITÁS TESZT Milyen gyógyszerrel végezzük? 400 µg β2 agonista vagy 800 µg antikolinerg szer,

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna.

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna. KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 1 1. szám A pulmonológiai hálózat 2010. évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István A mellkassebészet

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben