KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor"

Átírás

1 KORÁNYI B U L L E T I N szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén, Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István Mellkassebészet Vadász Pál TBC Szakpolitikai Program (munkaanyag) Horváth Ildikó, Kovács Gábor, Szigeti Szabolcs, Csehi Gábor

2

3 Korányi Bulletin szám 3. Bevezetés Minden esztendőben hagyományosan májusban készül el a tüdőgyógyászati hálózat működési és epidemiológiai adatait bemutató kiadványunk. Néhány éve a Korányi Bulletin tartalmazza a legfontosabb táblázatokat, grafikonokat és térképeket. A bulletin és a részletesebb adatok hozzáférhetők elektronikus formában is az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet honlapján (www.koranyi.hu). Arra törekszünk, hogy a korábbiaknál is teljesebb és pontosabb adatokkal szolgálhassunk az érdeklődő szakembereknek, a hatóságoknak és a szakmapolitika képviselőinek. Táblázataink tükröt tartva mutatják meg eredményeinket, de gyengeségeinket is. A megelőző évre vonatkozó adatainkat tradicionálisan a pulmonológia legfontosabb betegségeinek megfelelő csoportosításban tárgyaljuk. A tbc ezúttal a szokásosnál is nagyobb teret kapott, s beillesztettünk néhány új ábrát és térképet is a fejezet lapjaira ben tbc ellátásunk szervezetét és minőségét részletesen áttekintette a hazánkban járt WHO/EU munkacsoport. Jelentésükben megelégedéssel állapították meg, hogy Magyarországon megfelel az ellátás színvonala a nemzetközi elvárásoknak és minőségi követelményeknek. Csekély számú kritikai észrevételeiket értékeltük, s ezeket is figyelembe véve állítottuk össze a tbc ellátását illető rövidtávú, 2015-ig terjedő hároméves feladatainkat részletező szakpolitikai program tervezetének munkaanyagát. Ezt a bulletin második részében közreadjuk annak érdekében, hogy a kollegák megismerjék, s megtehessék észrevételeiket és javaslataikat a szakma vezetése felé az címre. Természetesen ezúttal is bemutatjuk az asztma, a rinitisz, a COPD és a tüdőrák ellátására vonatkozó adatainkat. Az fejezetekhez a területet legjobban ismerő szakemberek fűztek szakmai kommentárt. A tüdőrák adatainak elemzésekor elfogadjuk, hogy a tényleges számszerű megbetegedési adatokat a Nemzeti Rákregiszter tartalmazza. Kiadványunkban a tüdőgondozók által jelentett betegek adatait dolgozhattuk fel. Ugyanakkor a rákregiszter statikus adataival szemben a tüdőgondozói adatok dinamikusak, részletesebb képet adnak a betegség típusairól, stádiumairól, a terápiás modalitásokról és a betegek túléléséről is. Mivel így a tüdőrákos betegek mintegy kétharmadáról van részletes képünk, következtetéseinket kiterjeszthetjük a teljes magyar tüdőrákos populációra. Részletesebben foglalkozunk a tüdőszűréssel. A vonatkozó jogszabály módosítását követően mélyreható változások várhatóak. A hazai szakmai értékelés és a nemzetközi ajánlás alapján megszűnik a kötelező lakossági tüdőszűrés rendszere. Ez érthető ha figyelembe vesszük azt, hogy a hatvanas években szerveztük meg a mellkasröntgen alapú szűrést. Azóta év telt el, s a lakosságszűrés megszervezését akkor indokoló tbc is jelentős mértékben visszaszorult. A lakosságszűrés helyét át kell vennie a jól meghatározott rizikócsoportok következetesebb célzott szűrővizsgálatainak. A magyar medicinának, benne a tüdőgyógyászattal újszerű kihívásokkal kell szembenéznie. Nekünk úgy kell megőriznünk az értékeinket, a hálózatunkat, a prevenciós és gondozási szemléletünket, hogy eközben mind nagyobb teret adjunk a korszerű szakmai feladatoknak. Az egyik oldalon a korszerű ellátási formák iránti jogos igények és a nehezen teljesíthető minimum követelmények, a másik oldalon viszont csökkenő források és a szakember utánpótlás hiánya. Alig feloldható feszültség. A megoldás egyik lehetséges útja az, ha erőteljesebben nyitunk és működünk együtt a társszakmákkal. Ezt már megtettük korábban az onko-pulmonológia terén, de kezdeményeznünk kell a kardio-pulmonológia, a rehabilitáció területén is. A háziorvosi szakma felé is szorgalmaznunk kell a szorosabb szakmai kapcsolatok megteremtését. Egymásra vagyunk utalva, hiszen hasonló gondokkal szembesülünk és közösek a céljaink. Legyen a tüdőgyógyászaté a kezdeményezők lendülete és eredményessége! 2013 május Kovács Gábor

4 Korányi Bulletin szám A pulmonológiai hálózat évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén, Kovács Gábor, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István TBC Kovács Gábor 2012-ben országlátogatást tett Magyarországon a WHO és az Európai Fertőző Betegségek Központjának (ECDC) a küldöttsége. A központ szokásos feladatai közé tartozik az, hogy időről időre meglátogassa a régió egyes országait és felmérje az adott ország felkészültségét az egyes fertőző betegségek ellátását illetően. Ha valamilyen hiányosságot tapasztalnak, arról igyekeznek konzultálni a szakmai és kormányzati szervekkel, segítenek azok felszámolásában. Évente három-négy ország meglátogatására jut ideje és energiája a központnak. A látogatásra megfelelő előkészítést követően 2012 júniusában került sor. Ennek során több szakértő érkezett hozzánk, akik egyhetes látogatásuk során találkoztak az egészségügyi államtitkárság tisztségviselőivel, eljutottak az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetbe, megtekintették a tbc surveillance központot, a nemzeti mikobakterológiai referencia laboratóriumot. Látogatást tettek az Országos Epidemiológiai Központban és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti hajléktalanok szűrését végző központjában is. Vidéki útjuk során Nyíregyházán a tüdőgondozót és tüdőszűrő állomást, Miskolcon az ÁNTSZ laboratóriumot látogatták meg. A tartalmas egyhetes látogatást követően átfogó értékelés készült, amelyben megnyugtatónak és korszerűnek értékelték a hazai tbc ellátás szervezetét és szakmai minőségét. Néhány kritikai észrevételük arra vonatkozott, hogy az epidemiológiai mutatók terén jobban fel kellene zárkóznunk a nemzetközi elvárásokhoz, utalva ezzel a bakteriológiailag igazolt esetek és a 12 hónapon belül gyógyultként kijelentett betegek alacsony arányára. Javasolták a hagyományos lakosságszűrés átalakítását célzott rizikószűrésre a tuberkulózis terén is. Szorgalmazták a DOT kezelések szélesebb körű elterjesztését. Látogatásuk is felgyorsította a tuberkulózis szakmai irányelvének a megújítását és kibővítését a látens, a gyermekkori és az extrapulmonális tuberkulózis ellátására vonatkozó részletesebb fejezetekkel. Javasolták a mikobakterológiai laboratóriumok hatékonyabb szervezését is. Erről itthon évek óta polémia zajlik a tüdőgyógyászati és a mikrobiológiai szakma között. A két szakma képviselői számára is elfogadható az, hogy a jelenleginél kevesebb, de korszerűbb laboratóriumra lenne szükség. A látogatást követően elkészült jelentést figyelembe véve elkészítettük a tuberkulózis ellátásának középtávú, 2015-ig ható szakpolitikai programjának a munkaanyagát. Ez alapja lehet egy hosszú távú Nemzeti Tuberkulózis Programnak, ami 2020-ig meghatározza a különböző szereplők feladatait ezen a területen. A programot is közreadjuk a statisztikai adatokat követően, remélve azt, hogy a tüdőgyógyászok, más szakmák képviselői széles körben megismerhetik és kifejtik ezzel kapcsolatos véleményüket elősegítve ezzel a nemzeti program megszerkesztését. A 2012 évi tuberkulózis epidemiológiai adatok elkészítésekor szembesültünk azzal, hogy a korábbi években alkalmazott módszerek ma már bizonyos pontatlanságokat eredményeznek. Korábban kritika nélkül elfogadtuk a tüdőgondozók jelentését a surveillance központ felé és csak olyan esetekben reklamáltunk, ha egymásnak ellentmondó adatokkal találkoztunk. Az adatok kritikai epidemiológiai elemzésekor azonban észleltük, hogy ha egy beteget elköltözés miatt jelent ki egy gondozó, aki egy másik gondozóban odaköltözés miatt bejelentkezik, a rendszer két bejelentett esetnek tekinti, ami torzítja az incidencia adatot. Hasonló a helyzet, ha az eltűntként kijelentett beteget fellelését követően egy, a fellelés szerinti másik gondozó jelenti be. Ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy ezek a betegek mindkét gondozó számára 1. táblázat. Tbc-morbiditás idôsora Magyarországon Év Új bejelentett esetek Prevalencia esetszám %ooo esetszám %ooo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2012* ,7 * tisztított, valós incidencia érték

5 Korányi Bulletin szám táblázat. TBC incidencia nemek és korcsoportok szerint Korcsoport Férfiak Nõk Együtt éves szám %ooo szám %ooo szám %ooo ,7 1 0,1 6 0, ,4 6 2,2 16 2, ,3 33 5,1 75 5, ,0 54 6, , ,4 46 7, , , , , , , , , , ,4 Összesen , , ,7 1. ábra Új bejelentett tbc-s esetek száma Magyarországon ábra Új bejelentett tbc-s esetek 30 éves trendje %ooo feladatokat jelentenek, tehát mindkét helyen meg kell jeleníteni őket. A megyei adatok között tehát meghagytuk két, vagy több esetnek őket, de az országos adatok vonatkozásában már egy esetnek tekintve egy adott beteget, jelentsék akárhány helyen és akárhányszor őket, csak egy esetként szerepelnek. Emiatt a megyei incidencia adatok összege nem egyezik az országos incidencia értékkel, annál valamivel több. Ezt a vonatkozó táblákon külön is jelezzük. A gondozók által bejelentett tehát a valós incidencia értéknél kissé nagyobb betegszámot bejelentett új eseteknek jelöljük meg a táblázatokban, míg incidencia alatt a tisztított számot, a tényleges esetszámot értjük. Igyekeztünk mindenhol megadni a tényleges incidencia értéket is, de vannak táblázatok, ahol csak a gondozók által megadott esetszámot közöljük, hiszen ezekből számoltak (pl. kockázati tényezők, felfedezés módja, stb ). A táblázatokat igyekeztünk egyszerűsíteni, vagyis a hosszú és kevésbé informatív évenkénti idősorok helyett a korábbi évtizedek vonatkozásában az ötévenkénti adatokat ábrázoljuk. Magyarországon az újonnan bejelentett esetek, illetve az incidencia érték alapján tovább csökkent a megbetegedések száma. Ahogy korábban írtuk, a gondozók által jelentett 1279 eset alapján 12,8 / lenne az újonnan bejelentett esetek aránya. A kettős bejelentések ellenőrzését és tisztítását követően valójában csak 1169 új beteget diagnosztizáltak 2012-ben. Az ennek alapján számított 11,7 / es incidencia értékkel stabilan az alacsonyan átfertőzött országok közé tartozunk. A prevalencia érték megfelel a bejelentett esetek alapján elvárhatónak (1.táblázat). Az 1.ábrán az újonnan bejelentett esetek több év- 3. táblázat. Új bejelentett tbc-s esetek (BNO A15-A19) Év Új bejelentett esetek Bakteriológiailag igazolt esetszám %ooo esetszám % %ooo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2012* , ,9 * tisztított, valós incidencia érték

6 Korányi Bulletin szám 6. tizedes csökkenését, a 2. ábrán pedig az utóbbi harminc év kifejezetten kedvező trendjét láthatjuk. Az incidencia korcsoportos bontása alapján megnyugtató, hogy továbbra is rendkívül alacsony a gyermekkori esetek száma ben 14 éves kor alatt összesen hat esetet jelentettek, s 19 éves kor alatt is csupán 16-ot (2.táblázat). A prevalencia megyei megoszlását mutatja a 8. ábra. A bakterológiailag igazolt esetek arányát illetően sajnos 2012-ben sem javult a helyzet. A bejelentett betegeknek csupán az 51%-ban van pozitív bakterológiai lelet (3. táblázat). A többi esetben vagy negatív a bakterológiai vizsgálat eredménye, vagy nem is történt ilyen vizsgálat. A WHO ajánlása legalább 75% bakterológiailag igazolt arány lenne. Ezt el kell fogadnunk, hiszen ezzel a nemzetközi ajánlás is megengedi azt, hogy legyenek esetek, ahol tipikus radiológiai kép ellenére az ajánlott non-invaziv, vagy invaziv módszerekkel sem sikerül a verifikáció. Ilyenkor elfogadható az, hogy két hónapos antituberkulotikus gyógyszeres kezelést követően a radiológiai dinamika alapján erősítsék meg, vagy vessék el a tuberkulózis kórismét. A magasabb arányú igazolatlan eset azonban óhatatlanul felveti an- 4. táblázat. Új bejelentett tbc-s esetek és a tényleges incidencia területi eloszlása Megye/régió Új bejelentett esetek Incidencia esetszám %ooo esetszám %ooo Budapest , ,4 Pest , ,5 Közép-Magyarország , ,3 Fejér 30 7,0 27 6,3 Komárom-Esztergom 23 7,4 21 6,8 Veszprém 18 5,1 17 4,8 Közép-Dunántúl 71 6,5 65 6,0 Gyôr-Moson-Sopron 26 5,8 24 5,3 Vas 19 7,4 13 5,1 Zala 18 6,3 17 6,0 Nyugat-Dunántúl 63 6,3 54 5,4 Baranya 25 6,4 24 6,2 Somogy 21 6,6 20 6,3 Tolna 40 17, ,3 Dél-Dunántúl 86 9,2 79 8,5 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,4 Heves 23 7,5 22 7,2 Nógrád 33 16, ,6 Észak-Magyarország , ,0 Hajdú-Bihar , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok 34 8,9 31 8,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,2 Észak-Alföld , ,0 Bács-Kiskun 28 5,4 25 4,8 Békés 28 7,8 26 7,3 Csongrád 32 7,6 31 7,4 Dél-Alföld 88 6,8 82 6,3 Összesen , ,7 3. ábra. Új bejelentett tbc-s esetek megyei eloszlása Sopron Győr Szombathely Veszprém Salgótarján Ege r Vác Tatabánya Budapest Székesfehérvár Szolnok Miskolc Nyíregyháza Debrecen Zalaegerszeg Kecskemét Nagykanizsa Kaposvár Szekszárd Baja Pécs Szeged Békéscsaba ( 0 /0000) - 9, ,9 15,0-19,9 20,0-24,9 25,0-29,9

7 4. ábra. TBC incidencia járási bontásban Korányi Bulletin szám 7.

8 Korányi Bulletin szám 8. nak a lehetőségét, hogy sok beteg vagy feleslegesen részesül kezelésben, vagy ami rosszabb, más, esetleg malignus betegségük nem kerül időben felismerésre. Az alacsony arány okai között szerepelhetnek anyagvételi hiányosságok, kevés számú minta, nem megfelelő minőségű minta, rosszul kezelt minta, illetve logisztikai nehézségek a minták szállítását illetően. Egyes esetekben pedig nem kellene tartózkodni az invaziv vizsgálatoktól a megfelelő minta érdekében. A jelenség ismételten felveti annak az igényét, hogy kevesebb, de jól felszerelt mikobakterológiai laboratórium területi elv alapján végezze a vizsgálatokat. A mintákat a legközelebbi laboratóriumba küldjék a gondozók, amely semmilyen okból ne utasíthassa el a vizsgálatot. Az is fontos persze, hogy ezeket a fertőző betegségek felismerése szempontjából elengedhetetlen vizsgálatokat ne korlátozza TVK. Az is elgondolkodtató, hogy éppen azokban a megyékben a legmagasabb az újonnan bejelentett betegek aránya, ahol a legalacsonyabb az igazolt esetek aránya (Szabolcs, Nógrád, Hajdú, Tolna 6.táblázat, 6.ábra). Ráadásul ezeken a területeken ez a tendencia évek óta megfigyelhető. Az esetek területi megoszlását a 4.táblázat, valamint a 3. és 4. ábrák térképei mutatják be. A táblázatban feltüntettük az egyes megyék szerint a gondozók által jelentett eseteket, s mellettük a tisztított incidenciának megfelelő esetszámokat és értékeket. Mindezek alapján megállapítható, hogy már csupán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében haladta meg a évi bejelentett betegek aránya, e az incidencia a 25/ es értéket, a többi megyében alatta marad. Ha a bejelentett esetek számát nézzük, akkor Szabolcs megyében 13, 5. ábra. A tbc incidenciája Budapesten 5. táblázat. A legnagyobb tbc incidencia értékéket jelentô járások Járás (megye) esetszám %ooo VIII. Kerület (Budapest) 41 48,1 Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg) 9 48,0 Bélapátfalva (Heves) 4 45,9 Tamási (Tolna) 15 39,1 Mezôcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén) 5 35,4 Tiszavasvári (Szabolcs-Szatmár-Bereg) 9 33,4 Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar) 13 30,1 6. táblázat. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt új bejelentett tbc-s esetek megyénként 100 új betegbôl lakosból Kenet pozitív Esetszám Megye/régió % %ooo esetszám %ooo Budapest ,4 11, ,9 Pest ,3 5,4 32 2,6 Közép-Magyarország ,7 8, ,5 Fejér ,0 5,4 15 3,5 Komárom-Esztergom ,4 4,5 11 3,5 Veszprém ,2 2,8 2 0,6 Közép-Dunántúl ,0 4,3 28 2,6 Gyôr-Moson-Sopron ,0 3,8 6 1,3 Vas ,3 4,7 5 1,9 Zala ,5 2,8 3 1,1 Nyugat-Dunántúl ,4 3,7 14 1,4 Baranya ,0 4,1 11 2,8 Somogy ,8 3,8 6 1,9 Tolna ,7 5,7 9 3,9 Dél-Dunántúl ,2 4,4 26 2,8 Borsod-Abaúj-Zemplén ,7 10,5 24 3,5 Heves ,2 4,6 11 3,6 Nógrád ,5 6,0 7 3,5 Észak-Magyarország ,8 8,2 42 3,6 Hajdú-Bihar ,6 7,8 5 0,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,5 4,2 5 1,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,9 9,2 24 4,3 Észak-Alföld ,9 7,4 34 2,3 Bács-Kiskun ,6 3,3 10 1,9 Békés ,5 5,0 7 2,0 Csongrád ,7 6,0 11 2,6 Dél-Alföld ,1 4,6 28 2,2 Összesen ,6 6, ,1

9 Korányi Bulletin szám ábra. Bakteriológiailag és/vagy szövettanilag igazolt tbc aránya az új tbc-s esetekhez viszonyítva Sopron Győr Tatabánya Salgótarján Vác Ege r Miskolc Nyíregyháza Debrecen Szombathely Veszprém Budape st Székesfehérvár Szolnok Zalaegerszeg Kecskemét Nagykanizsa Kaposvár Szekszárd Baja Pécs Szeged Békéscsaba ( 0 /0) táblázat. Extrapulmonális új bejelentett tbc-s esetek nemek, korcsoportok és lokalizáció szerint Esetszám Kórformák Férfiak Nôk Együtt Csont-izületi Nyirokcsomó Meningitis Hugy-ivarszervi Pleuritis Egyéb Összesen ábra Extrapulmonális tbc lokalizáció szerint Pleuritis 3% Hugy-ivarszervi 19% Meningitis 3% Egyéb 35% Nyirokcsomó 21% Csont-izületi 19% Hajdú megyében 6 beteggel többet jelentettek a megelőző évinél. Ugyanakkor a tisztított esetszám alapján csak 2-2 esettel észleltek több beteget. Az mindenképpen megállapítható, hogy ebben a két észak-keleti megyében továbbra is a legnehezebb a tbc epidemiológiai helyzet, az utóbbi évek viszonylatában stagnál a helyzet. Addig, amíg az ország többi területén folyamatosan javul a helyzet, itt nem változik. Jól mutatja ezt az térkép is. Ezekben a megyékben az epidemiológiai helyzet alakulásában szerepet játszhat az, hogy Ukrajnával és Romániával határosak. Feltehető, hogy a magas incidenciájú országokból alkalmi munkások járnak át ellenőrizetlenül, s fertőzik meg a magyar lakosságot. Ezekben a megyékben meg

10 Korányi Bulletin szám táblázat. Ismételten nyilvántartásba vett betegek idôsora Esetszám 100 új betegbôl Év Pulmonalis Extrapulm. Együtt Pulmonalis Extrapulm. Együtt ,1 10,9 11, ,8 12,2 14, ,6 13,1 14, ,5 10,1 12, ,6 7,6 11, ,5 5,1 13, ,5 5,8 14, ,1 8,1 15, ,2 11,4 17, ,5 9,6 16, ,6 13,1 18, ,6 8,6 17, ,0 9,5 17, ,0 10,1 16, ,8 9,4 18, ,2 11,3 17, ,6 12,4 19, ,8 9,2 18, ,8 8,2 15, ,2 2,7 8, ,4 0,0 11, ,1 0,0 12,9 9. táblázat Ismételten nyilvántartásba vett betegek területi bontásban Megye/régió Összesen 2 éven belül Budapest Pest 19 8 Közép-Magyarország Fejér 5 1 Komárom-Esztergom 1 1 Veszprém 1 0 Közép-Dunántúl 7 2 Gyôr-Moson-Sopron 3 2 Vas 7 5 Zala 4 0 Nyugat-Dunántúl 14 7 Baranya 3 1 Somogy 1 0 Tolna 1 1 Dél-Dunántúl 5 2 Borsod-Abaúj-Zemplén 17 8 Heves 1 0 Nógrád 2 1 Észak-Magyarország 20 9 Hajdú-Bihar 19 4 Jász-Nagykun-Szolnok 3 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 6 Észak-Alföld Bács-Kiskun 6 2 Békés 2 1 Csongrád 1 0 Dél-Alföld 9 3 Összesen kell szervezni a hatóságokat, önkormányzatokat, a szakma képviselőit, a civilszervezeteket tömörítő operatív testületet, amely képes arra, hogy rendszeresen értékelje a kialakult helyzetet, meghatározza a szükséges teendőket és ellenőrizze is a feladatok végrehajtását. Szerkesztettünk egy új térképet is óta változott az ország közigazgatási beosztása és visszaállították a járási rendszert. Ezért, tekintettel arra, hogy járási szinten is megszervezték a kormányhivatalokat és ezen belül a tisztiorvosi szolgálatot, szükség lehet a járási epidemiológiai helyzet bemutatására, elemzésére is. Az 5. táblázat azokat a járásokat emeli ki, ahol a legmagasabb volt 2012-ben az incidencia. Az 5. ábrán a budapesti kerületek átfertőzöttsége látható az incidencia értékek alapján. Az extrapulmonális tbc esetek száma a bejelentések alapján tovább csökkent (7.táblázat, 7.ábra), de itt meg kell jegyezni azt az aggályunkat, hogy a valós számnál jóval alacsonyabb lehet a felismert esetek száma. Az európai adatok ugyanis azt jelzik, hogy az EU országaiban a pulmonális esetek 12-22%-át teszik ki az extrapulmonális esetek. Nálunk ez az arány alig éri el a 3%-ot. Elképzelhető, hogy a társszakmák képviselői már nem gondolnak tbc-re, de az is lehet, hogy a tbc-s betegek esetében a tüdőgyógyászok nem gondolnak arra, hogy egy aktív pulmonális folyamatot kísérhet extrapulmonális kórforma is. Érdemes lenne az aktív eseteknél kiegészítő vizsgálatokat kérni esetleges extrapulmonális manifesztációk irányában. Az viszont biztonsággal megállapítható, hogy a legsúlyosabb kórformát jelentő meningitisz nagyon ritka a két bejelentett esettel. A 8. és 9. táblázat az ismételten nyilvántartásba vett eseteket mutatja idősorban és az egyes megyék szerint. Az elmúlt évek tendenciájához illeszkedve ezek a számok is tovább csökkennek, ha az összes esethez viszonyított arányokat nézzük, akkor szerény emelkedést tapasztalhatunk az elmúlt két évben.

11 Korányi Bulletin szám táblázat Tbc-s betegeinknél talált rizikótényezôk Rizikótényezô Betegek száma Betegek %-a Betegek száma Betegek %-a Alkoholfüggõ , ,1 Hajléktalan , ,6 Diabeteszes 62 4,1 45 3,5 Immunszuppresszióval járó állapot 50 3,3 39 3,0 TBC kontakt 48 3,2 38 3,0 Korábban látens TBC miatt kezelt 39 2,6 34 2,7 Szociális otthon 32 2,1 26 2,0 Immigráns 31 2,0 22 1,7 Egészségügyi dolgozó 26 1,7 21 1,6 Börtönlakó 17 1,1 15 1,2 Drogfüggõ 2 0,1 2 0,2 HIV pozitív 1 0,1 0 0,0 Rizikócsoportba tartozik összesen , ,3 Nincs rizikó , ,7 Új bejelentett esetek táblázat Felfedezés módja Felfedezés Eset % Lakossági szûrés ,1 Kontakt szûrés 38 3,0 Munkaalkalmassági szûrés 23 1,8 Egyéb kórházi észlelés ,0 Orvos küldte panasszal ,3 Önként jelentkezett panasszal 87 6,8 Post mortem diagnózis 26 2,0 Összesen ,0 A 10.táblázat jelzi a tbc-s betegeinknél talált rizikótényezőket. Számbeli csökkenése ellenére továbbra is a hajléktalanok jelentik a legfontosabb kockázati csoportot. A fővárosban az esetek közel harmada kerül ki ebből a csoportból. Az alkoholfüggőség megjelölése is fokozatosan csökken. Felmerül azonban itt annak a kérdése, hogy milyen objektív ismérvek alapján állapítják meg a betegek bejelentésekor ennek a szenvedélynek a meglétét. A jelentett immigránsok száma nem emelkedett, s nem emelkedett az egészségügyi dolgozók között megjelenő tbc sem. Általánosságban csökkent a valamilyen rizikótényezővel rendelkező betegek aránya (35,8% - 33,3%), ami felveti ennek az adatsornak a kritikáját, hiszen azt várnánk, hogy a csökkenő esetszám mellett emelkedik azoknak az aránya, akik valamilyen kockázattal rendelkeznek, ezzel fogékonyabbakká válva a betegségre. Az új betegeket kisebb arányban fedezték fel lakosság szűrés során (25,3 25,1% 11.táblázat). A betegeket többnyire valamilyen panasz miatt küldik el a tüdőgyógyászhoz, vagy más okból készült mellkas röntgen felvétel veti fel a tbc gyanúját. A 12. táblázat mutatja a kezdeti gyógyszer rezisztenciát. A multidrog rezisztencia (MDR) szempontjából biztonságos a hazai helyzet, hiszen 2012-ben 12 ilyen esetet jelentettek, ami 3%-os arányt jelent. Ez mindenképpen megnyugtató, ha tudjuk azt, hogy pl. Ukrajnában az esetek mintegy 15 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A 13/a és 13/b táblázatok mutatják be a 12 hónapon belüli gyógyeredményeket. A 13/a táblázat tartalmazza a téves diagnózissal kijelentett eseteket is, ezért a 13/b táblázat adatait érdemes elemezni. Pozitív változásra utal az a tény, hogy a korábbi 57,7% helyett immáron a betegek 63,9%-át jelentették ki gyógyultnak nyilvánítva. Ez azonban még mindig elmarad a WHO 85%-os ajánlásától. Az eltűnt esetek aránya (9,6 9,8%) lényegében véve nem változott. A gond inkább az, hogy a betegek jelentős része a kijelentést követően nem kerül bejelentésre, tehát nem találják meg. Emiatt javítani kell az együttműködést a szakma, a tisztifőorvosok, illetve a rendőrség között a tuberkolózis partnerségi fórum keretei között. A meghaltak aránya (11,9 10,8%) csökkent, de ezen belül nem változott a tüdőgondozók által tbc miatt meghaltnak jelentettek száma ( táblázat). Itt kell megjegyezni azt, hogy a KSH haláloki statisztikája ennél több tbc miatt történő halálesetet tart nyilván, mivel alkalmazzák a BNO B90 kódot, ami a tbc késői hatását jelenti. Néhány halottkémelést végző orvos valószínűleg idős, otthonukban elhunyt ember esetében az anamnézis ismeretében azt jelöli meg halálokként, ami nyilván nem megfelelő. Csökkent, de még mindig magas a 12 hónapnál tovább kezelt betegek aránya (20,7 15,5%) tól az ECDC ajánlására kissé változik a kijelentési sor, s megkülönböztetjük majd azokat, akik a saját hibájukból, a kooperáció hiányából, vagy eltűntként szakítják meg a kezelést azoktól, akik valamilyen gyógyszer intolerancia miatt hagyják azt el. A tbc statisztikai adatokat bemutató fejezet végére szerkesztettünk két új ábrát, ami funkcionálisan mutatja be az elmúlt három év adatait feldolgozva a tüdőgondozói szakmai tevékenység alakulását. A 9. ábrán a gondozások, a nyilvántartások időtartamának a hosszát ábrázoljuk grafikusan. Látható, hogy 2010-ben volt ez a leghosszabb, amikor a 390. napig tartották a betegeket. Ezt mutatják az egyforma oszlopok ben már csökkent az átlagos nyilvántartási idő, a görbe balra tolódik. A 2012 évi előzetes adatok hiszen befejezett nyilvántartás még kevés van is a görbe további balra tolódását prognosztizálják. A 10. ábra a téves diagnózissal kijelentettek nyilvántartási idejét jelzi szintén az elmúlt három év vonatkozásában. Itt is megfigyelhető egy rövidülési tendencia, bár figyelemre méltó a nap feletti esetek nagy aránya.

12 Korányi Bulletin szám 12. TBC-s esetek 12. táblázat Kezdeti gyógyszer-rezisztencia. A évben bejelentett betegekbôl a kezelés megkezdése elôtt izolált M. tuberculosis törzsek gyógyszer-érzékenységi vizsgálatának eredménye Korábban nem kezelték Korábban kezelték Együtt szám % szám % szám % Tenyésztéssel pozitív tüdôtbc incidencia Kezdeti rezisztencia-vizsgálat történt , , ,0 Rezisztens valamelyik vizsgált szerrel szemben* 36 9, , ,6 INH 27 7,0 9 17,6 36 8,3 Rezisztens a következô szerrel szemben* RMP 10 2,6 4 7,8 14 3,2 EMB 10 2,6 2 3,9 12 2,8 SM 18 4,7 3 5,9 21 4,8 MDR (rezisztens INH+RMP-re)* 8 2,1 4 7,8 12 2,8 * a rezisztencia-vizsgálatok számához viszonyítva 13/a táblázat Kohorszelemzés 12 hónap. A január 1. és december 31. között nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével TBC-s esetek Korábban nem kezelték Korábban kezelték Összes esetszám % esetszám % esetszám % Nyilvántartásba vett betegek száma Gyógyult , , ,2 Kezelés befejezve 110 6, , ,2 Meghalt 138 8, , ,2 Eltünt/elköltözött 120 7, , ,3 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,3 Téves diagnózis ,8 0 0, ,8 13/b táblázat Kohorszelemzés 12 hónap. A január 1. és december 31. között ténylegesen tbc miatt nyilvántartásba vett betegek helyzete a kezelés megkezdésétôl számított 12 hónap elteltével TBC-s esetek Korábban nem kezelték Korábban kezelték Összes esetszám % esetszám % esetszám % Nyilvántartásba vett betegek száma Klinikailag gyógyult , , ,9 Meghalt , , ,8 Eltünt/elköltözött 120 8, , ,8 Folyamatos kezelés 12 hónapon túl , , ,5 Gyógyult = a gyógyulást legalább két negatív tenyésztés igazolta Kezelést befejezte = a gyógyulás fenti kritériuma hiányzik, de a kezelôorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg gyógyult és ezért nem szorul további kezelésre Klinikailag gyógyult = a gyógyult és a kezelés befejezve sorok együttesen A kezelés folytatása 12 hónapon túl = a beteg utolsó bakteriológiai vizsgálati eredménye pozitív volt vagy ennek hiányában a kezelôorvos úgy ítélte meg, hogy a beteg még nem gyógyult meg, ezért további kezelése szükséges 8. ábra Tbc-prevalencia területi eloszlása 14. táblázat TBC-mortalitás a gondozók adatai alapján Meghaltak száma Baranya Év tbc miatt nem tbc miatt együtt Zala Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Veszprém Heves Csongrád Vas Somogy Fejér Jász-Nagykun-Szolnok Békés Komárom-Esztergom Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Tolna Budapest Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg %ooo

13 Korányi Bulletin szám ábra A befejezett gondozások nyilvántartási idejének eloszlása a nyilvántartásbavétel éve szerint napokban A befejezett gondozások nyivántartási idejének eloszlása a nyilvántartásbavétel éve szerint beteg fölötte 10. ábra A nyilvántartási idô eloszlása a téves diagnózis kimondásáig napokban 60 A nyilvántartási idő eloszlása a téves diagnózis kimondásáig napokban eset fölött

14 Korányi Bulletin szám 14. Asztma Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén Az asztma epidemiológia meghatározását terminológiai pontatlanságok, az asztma diagnózisának értelmezése körüli bizonytalanságok nehezítik. A legutóbbi, általánosan elfogadott asztma definíció (NIH/ WHO, GINA) összetettsége révén alkalmatlan epidemiológiai felmérésekhez. A kérdőíves felmérésekben jellemző asztma tünetként legtöbbször a sípoló légzés szerepel, ugyanakkor a szubjektív tünetekre alapozott felmérések hamis eredményeket szolgáltathatnak. Felnőttkorban, minden bizonnyal a legtöbb hibát a COPD elkülönítése jelenti. Az egyes felmérésekben kapott epidemiológiai adatok összehasonlíthatósága függ az alkalmazott módszertől. Az élettartam prevalencia (volt-e életében bármikor sípoló nehézlégzése kérdésre adott igen válasz) értelmezéséből adódóan nem hasonlítható a pont, vagy időtartam prevalencia adatokhoz, hiszen az előbbi egy adott vizsgálati időpontra, míg az utóbbi egy vizsgálati időtartamra vonatkozó előfordulási gyakoriságot adja meg. Az asztma időtartam-prevalenciájával kapcsolatos, legtöbbet idézett vizsgálat az ISAAC (International Study of Asthma and Allergy in Childhood, 1998), amelyben, közel 60 ország részvételével kérdőíves/videófilmes felmérés történt a gyermekkori asztma prevalenciájának meghatározására. A gyermekkori asztma előfordulási gyakoriságában jelentős különbségek mutatkoztak az iparilag fejlett országok között is, lényegesen magasabb prevalenciát mutatva Angliában, Írországban, Ausztráliában és Új-Zélandon (19-33%), mint pl. Németországban, Svédországban vagy Olaszországban (10-15%). A legalacsonyabb előfordulási gyakoriságot Oroszország, Románia és Indonézia közölte (1-5%). A hazai asztma epidemiológiai adatok valójában nyilvántartási adatok, a tüdőgondozói hálózatban asztma diagnózissal regisztrált felnőtt betegeket fedik. Ezekből az adatokból a valós epidemiológiai helyzetre csak következtetni lehet ben a tüdőgondozókban regisztrált asztmások száma , ami 2,7 %-os prevalenciának felel meg, és elmarad az európai átlagtól (5-7%) (15. táblázat, 11. ábra). Hiányoznak a magyarországi nyilvántartásból a gyermekkori asztmások, azok a felnőttek, akiket kórházi szakambulanciák javaslatai alapján a háziorvosok gondoznak, mivel ezeknek az ambulanciáknak nincs jelentési kötelezettségük. Ezen túl hiányoznak a nyilvántartásból azok a döntően rhinitiszes betegek, akiknek az enyhe asztmáját nem ismerik fel. Az irodalom az allergiás rhinitisz előfordulási gyakoriságát 10% körül adja meg, a betegek kb. 1/3-ának asztmája is van. Ha a regisztrált betegek száma mellett figyelembe vesszük azokat a csoportokat, amelyek a fentiek értelmében nem kerültek rögzítésre az európaihoz hasonló adatokat kapunk. Nagyszámú, módszertanilag jó minőségű vizsgálat egybehangzóan az asztma előfordulási gyakoriság éves 5% körüli növekedését írta le 1975 és 2000 között. Az elmúlt 25 év asztma prevalenciájának csaknem folyamatos növekedése néhány 2000 utáni vizsgálat eredménye szerint mérséklődött. A brit háziorvosok megfigyelései alapján az asztma miatti vizitek száma a több évtizedes emelkedés után a 90-es évek közepétől csökkenni kezdett. Ez a változás azonban összefügghet azzal, hogy a szakmai therápiás ajánlásoknak megfelelően alkalmazott preventív kezelés széleskörű alkalmazásával javult az asztma kontroll. Sokkal biztatóbbak a svájci és olaszországi vizsgálatok. Utóbbiak a 90-es években az asztma prevalencia változását jelzik a 6-14 éves korú gyermekek között. Ugyanazt a módszert használva 1974 és 1992 között a prevalencia folyamatos, átlagosan évi 5%-os növekedését 15. táblázat Az asthma bronchiale morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány férfiak nôk együtt %ooo férfiak nôk együtt %ooo

15 Korányi Bulletin szám ábra Az asthma bronchiale morbiditása Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo találták, míg az 1992 utáni években számottevő változást már nem láttak. Egyes epidemiológiai felmérések az asztma prevalencia csökkenéséről számolnak be, míg egy, az asztma epidemiológia tárgykörében 2000 és 2007 között megjelent 48 közlemény eredményeit feldolgozó vizsgálat ezt nem erősíti meg. A hazai adatok a nemzetköziekhez hasonló tendenciát mutatnak. Az asztma incidenciában 1999 után érdemi növekedés nem volt, az évi új betegek száma között mozgott, 2012-ben azonban ennél is kevesebb, mindössze volt. A korábbi adatoknak megfelelően a hazai nyilvántartási adatok szerint az allergiás és nem allergiás asztma aránya kb. 2/3-1/3, ami megfelel az irodalomban közölt eloszlásnak (16. táblázat). Az asztmás betegek legkisebb hányadát jelentő, ugyanakkor a társadalmi összköltségek vonatkozásában legjelentősebb súlyos asztma (SA) előfordulási gyakoriságát az asztmás populáción belül 5-10%-ra becsüli az irodalom. Annak ellenére, hogy a súlyos asztma (SA) kutatására világszerte nagy figyelem irányul, a betegség számos vonatkozása továbbra sem tisztázott. Így változatlan igény áll fenn egy, a súlyos asztmát a jelenleginél világosabban leíró definíció megalkotására. Továbbra is ellentmondásosak a betegség nemzetközi prevalencia adatai, és csak részben körülhatároltak annak fenotípusai óta egy hazai súlyos asztma beteg-adatbázis kialakításán dolgozunk, amelynek célja a betegség definíció egységesítése, megbízható hazai súlyos asztma epidemiológiai adatok rögzítése és egy klinikai adatbázis létrehozása volt, mely megteremti a hátteret a súlyos asztma feno- és endotípusainak mélyebb elemzéséhez. A nemzetközi súlyos asztma epidemiológiai adatok igen eltérő eredményeket adnak, a vizsgálatokban használt definícióktól függően 0,03-0,04% és 12% közötti előfordulási gyakoriságot jelölnek meg. A súlyos asztma hazai előfordulására vonatkozó adatok elsőként a 2009 óta folyó felmérésünk eredményeként váltak ismertté, ugyanakkor, főként a 2012-es adatok tükrében számos probléma körvonalazódik. A súlyos asztma máig legáltalánosabban elfogadott, ben az American Thoracic Society munkája nyomán leírt definíció nem differenciál a nehezen kezelhető és a súlyos refrakter asztma között, holott az új terápiás lehetőségek kutatásának célpontját egyértelműen ez utóbbi csoport adja. Másik oldalról, az alkalmazott asztma terápiára mutatott válaszkészség irányából megközelítve az mondható, hogy a definíció átfed az asztma kezelési lépcsők (GINA) 4. és, a súlyos asztmára megfelelőbben vonatkoztatható 5. fokozata között. A definíció értelmezéséből származó adatszolgáltatási hibákat elkerülendő egy, lényegében a GINA 5. lépcső szerint kezelt betegeket lefedő meghatározás alapján kértük a súlyos asztmások előfordulási gyakoriságának számszerű éves jelentését. Olyan krónikus asztmás betegek, akik nagy adagú inhalációs szteroid + hosszú hatású b 2 agonista kezelés, illetve ezeket kiegészítő terápia (anti-leukotrién, hosszú hatású teofillin) mellett sem kontrolláltak, gyakran szorulnak szteroid lökésterápiára vagy folyamatos per os szteroid kezelést igényelnek. A megadott definíció alapján 2009-ben 1,7 %-os, majd ben 1,05 %-os és 2011-ben 0,93%-os súlyos asztma prevalenciát regisztráltunk. Valószínűsítettük, hogy a jelentett súlyos asztma betegszám több megyére érvényes csökkenése a párhuzamos zajló adatbázis felmérésnek, a súlyos asztma körültekintőbb megítélésének volt köszönhető. Ennek megfelelően, a nemzetközi adatok tükrében az 1% körüli súlyos asztma prevalenciával számoltunk ben egy brit felmérésben a nemzeti ajánlásuk szerinti 5. terápiás lépcsőn kezelt, fenntartó szisztémás szteroid kezelést igénylő betegek arányát 1%-ban adták meg ben az előző évi 2434 jelentett súlyos asztmás (GINA V.) esetszámmal szemben azonban

16 Korányi Bulletin szám táblázat A regisztrált asztmások etiológiai és területi megoszlása Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány Megye/régió Allergiás incidencia Nem all. incidencia Allergiás prevalencia Nem all. prevalencia szám %ooo szám %ooo szám %ooo szám %ooo Budapest , , Pest , , Közép-Magyarország , , Fejér , , Komárom-Esztergom , , Veszprém , , Közép-Dunántúl , , Gyôr-Moson-Sopron , , Vas , , Zala , , Nyugat-Dunántúl , , Baranya , , Somogy , , Tolna , , Dél-Dunántúl , , Borsod-Abaúj-Zemplén , , Heves , , Nógrád , , Észak-Magyarország , , Hajdú-Bihar , , Jász-Nagykun-Szolnok , , Szabolcs-Szatmár-Bereg , , Észak-Alföld , , Bács-Kiskun , , Békés , , Csongrád , , Dél-Alföld , , Összesen , , ismét 4048 betegről kaptunk adatot, ami 1,5%-os prevalenciának felel meg (17. táblázat). Ez felveti az alkalmazott súlyos asztma definíció megfelelő értelmezésének és az előző 3 évben kapott adatok értékelhetőségének a kérdését. A jelentett esetszámokat, a tüdőgondozók bevonásával az Országos Súlyos Asztma Adatbázis megszervezésével kívántuk pontosítani. A regiszterbe TAJ számmal azonosítható módon, alapvető klinikai paraméterekkel, - így a betegség kezdetére, a funkcionális paraméterekre, az atopiás statusra, salicylát intoleranciára, társuló felső légúti megbetegedésre, dohányzási szokásokra, valamint a szisztémás szteroid igényre vonatkozó adatok jellemezve kértük a beteget felvételét. Ennek nyomán jelenleg 408 súlyos asztmás beteg adatait ismerjük. Az adatgyűjtés a betegek írásos beleegyező nyilatkozata alapján, az ETT TUKEB 8-375/ EKU számú engedélyével jelenleg is folyik. Ez idáig a gondozók 41%-tól érkeztek be adatok. Az SA diagnózisának kérdéses volta miatt a további elemzésből kizártuk azokat a betegeket, akiknél fiziológiás tüdőfunkciós értékek mellett sem szisztémás szteroid dependencia, sem gyakori szteroid lökésterápia igénye nem állt fenn. A súlyos, progresszív asztma és a COPD elkülönítésének nehézségeiből adódó differenciáldiagnosztikai problémákat elkerülendő az elemzésből ugyancsak kizártuk azokat a betegeket, akiknek anamnézisében 5 csomagévnél nagyobb mértékű dohányzás szerepelt vagy obstruktív légúti betegségük 65 éves koruk felett kezdődött. A fenti szempontok helyességét a budapesti és pest megyei súlyos asztmásként jelentett betegek részletesebb klinikai utánvizsgálata is alátámasztotta, minthogy esetükben a dohányos anamnézishez egyértelműen COPD-ként definiálható krónikus obstruktív légúti betegség társult.

17 Korányi Bulletin szám táblázat Súlyos asztmával (GINA 5) nyilvántartott betegek Megye/régió Jelentett (nyilvántartott) betegszám Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen A fentiekben elemzett szempontok alapján a regisztrált esetek 19%-át kellett a további elemzésből kihagynunk, ami megerősíti a súlyos asztma témakörének összetettségét és az ez irányba történő széleskörű képzés szükségességét. Ugyanakkor az ily módon szelektált TG-i adatok megbízhatóságát mutatja, hogy azok az OKTPI Asztma Ambulanciáján évek óta gondozott, a GINA 5. lépcső súlyossági ismérveinek mindenben megfelelő, ennek alapján referencia csoportnak tekinthető 104 asztmás beteg klinikai jellemzőivel egyeznek. A két csoport összesített adatai (nemek, atopia, szisztémás szteroid dependencia aránya, funkcionális állapot) pedig általánosságban jól illeszkednek a nemzetközi adatokhoz, mint azt az ENFUMOSA (European Network for Understanding Mechanisms of Severe Asthma), a TENOR (The Epidemiology and Natural History of Asthma: Outcomes and Treatment Regimens), a SARP (Severe Asthma Research Program) és a brit súlyos asztma regiszter eddig publikált eredményeivel összevetve láttuk, és ahogy azt a Medicina Thoracalisban korábban már közzétettük. Kevert obstruktív légzési zavar, asztma és -COPD együttes fennállása esetén a betegek jelentése jelenleg esetleges, vagy asztma vagy COPD diagnózissal kerülhetnek be a nyilvántartásba. Becslések szerint a felnőttkori krónikus asztmások 10-20%-ában állhat fenn egyidejűleg COPD is. A GOLD ajánlás úgy fogalmaz, hogy a krónikus asztma ritka eseteiben a COPD-től való elkülönítés nem lehetséges a jelenleg rendelkezésre álló képalkotó és tüdőfunkciós vizsgáló módszerekkel. Feltételezhető, hogy a COPD és asztma együttesen van jelen ezekben a betegekben. Hogy pontosabb képet kapjunk ezen betegek arányáról javasolnánk a jövőben "asztma és COPD" megjelöléssel csoportként való jelentésüket.

18 Korányi Bulletin szám 18. Rhinitis allergica Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén A tüdőgondozókban az asztma mellett a legnagyobb nyilvántartott betegcsoportot az allergiás rhinitises betegek adják, 2012-ben a nyilvántartott betegszám (18. táblázat, 12. ábra). A rhinitis valós hazai morbiditására ebből az adatból nem következtethetünk, tekintve, hogy a betegség diagnosztizálásban és ellátásában több szakterület (fül-orr-gégészet, allergológia) is érintett, továbbá ismert, hogy a rhinitises betegek egy része nem fordul orvoshoz. Az allergiás rhinitis valódi hazai prevalenciája átlagosan 10% körüli. Korábban a tüdőgondozókban regisztrált betegcsoport évente átlagosan beteggel gyarapodott, amit számottevően befolyásolt a rhinitis elleni gyógyszerek felírhatóságának többszöri változása januártól az antihisztaminok és nazális szteroidok szakorvosi kompetenciához kötött kiemelt támogatása megszűnt, így a korábban szakorvosok által gondozott betegek egy része a családorvosi hálózat ellátásába került. Valószínűleg elsősorban ennek köszönhető, hogy az elmúlt években a tüdőgondozói hálózatban regisztrált új esetek száma a korábbiakhoz képest körülbelül a harmadára esett vissza, 2012-ben 8884 volt. 18. táblázat A rhinitis allergica morbiditása megyei bontásban Megye/régió Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány szám %ooo szám %ooo Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen ábra A rhinitis allergica morbiditása 3500 Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo

19 Korányi Bulletin szám 19. COPD Böszörményi Nagy György A nemzetközi adatok változatlanul a COPD-prevalencia emelkedésére, igy a betegség okozta egészségromlás, gazdasági károk súlyosbodására mutatnak ( a COPD 1990-ben a haláloki sorrendben a 6. volt, 2020-ra a 3. leggyakoribb halálok lehet, miközben pl. a vezető kardiovaszkuláris megbetegedésekkel összefüggő morbiditás/mortalitás csökken ill. stagnál). Az ok a lakosság öregedése, nagy betegcsoportok (sziv-, érbetegek) javuló terápiás eredményei és a légzőrendszert kárositó környezeti hatások fokozódása. Magyarországon pontos epidemiológiai adatok nincsenek Ha a BOLD-vizsgálat, felnőtt lakosságra vonatkozó COPD-prevalencia értékét (9-10%) a magyar, 40 évesnél idősebb lakosságra vetitjük, akkor a GOLD II-III/IV súlyosságú COPD» lehet (a tüdőgondozókban 2012-ben nyilvántartott betegszám háromszorosa). (19. táblázat, 13. ábra) Az eltérő diagnosztikus kritériumok és módszerek igen megnehezitik a különböző országok által közölt epidemiológiai adatok értékelését, összehasonlitását. Mégis, az utóbbi időben, főként a Latin American Project for the Investigation of Obstructive Lung Disease (PLATINO 2005 ) és a Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD ) vizsgálatok, amelyek a GOLD diagnosztikus elveit és az American Thoracic Society spirometriás mérési ajánlását követték, nagyban javitották az adatok összehasonlithatóságát. Meg kell jegyezni azonban, hogy a BOLD vizsgálatban részt vevő Németországban a COPD prevalencia 13,3%, míg Ausztriában ennek kétszerese, 26,1% volt. A nagy különbség, feltételezhetően nem valóságos eltérés a betegség-gyakoriságban, hanem diagnosztikus műtermék. Atsou és mtsai. a COPD prevalenciáját, mortalitását, súlyosságát és az exacerbációk gyakoriságát a fellelhető legjobb adatbázisok (Science Citation Index database, Eurostat database) alapján hasonlitották össze Európában. Magyarországon a GOLD irányelv, pontosabban a GOLD magyar adaptációjának megjelenése (2003) óta ennek ajánlásait követjük. A súlyossági besorolás a GOLD FEV1-küszöbértékeinek figyelembevételével történik. Európában azonban az European Respiratory Society (ERS), American Thoracic Society (ATS), British Thoracic Society (BTS) és a GOLD diagnosztikus kritériumait egyaránt használják, ezzel az enyhe COPD (GOLD I,II) gyakorisága a feldolgozott adatbázisban, az előbb idézett kritériumok sorrendjében, 80, 98, 65, 55%, míg ugyanezek a különbségek a kórházban kezelt, súlyos COPD (GOLD III, IV) vonatkozásában 95, 67, 85 és 58%. (21. táblázat) A hazai nyilvántartásban beteg GOLD III, beteg GOLD IV súlyossági fokozatban szerepel. Elemzést érdemelne, hogy a GOLD I és GOLD II súlyossági csoportba sorolt betegek diagnózisa milyen adatokon alapult és milyen terápiát kapnak? (20. táblázat, 14. ábra) A megyék között a nyilvántartásba vételi aktivitás eltérő, amelynek magyarázata nem epidemiológiai, hanem szemléletbeli különbség, ill. az eltérő érdeklődés magyarázza : A nyilvántartott betegszám vonatkozásában a két szélsőség: 1026 %000 (Pest megye) és 2638 %000 (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Ugyanigy a nyilvántartásba vétel tekintetében is nagyok a különbségek: %000 (Hajdú-Bihar, Pest, Győr-Moson-Sopron megyék) és %000 (Budapest, Nógrád és Békés megyék). (15. ábra) A COPD a halálokok rangsorában jelenleg világszerte a helyen áll (az USA-ban a 45 évnél idősebbek csoportjában a 4. vezető halálok) ra, várhatóan, a COPD a 3. leggyakoribb halálokká válik a világon. Magyarországon a COPD jelenleg mindkét nemben az 5. halálok a KSH halálozási statisztika szerint. (18., 19. ábra) A korspecifikus mortalitási ráták (16., 17. ábra) összehasonlítása ellentmondásos. Atsou és mtsai. elemzése Eurostat adatot idéz, miszerint Magyarország vezeti a mezőnyt 36,1/%ooo-el, míg Franciaország zárja a sort 7,2/%ooo-el. Ugyanakkor egy másik Eorostat kimutatásban 2009-ben a légzési betegségek korspecifikus 19. táblázat A COPD morbiditási adatainak alakulása Év Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány férfiak nôk együtt %ooo férfiak nôk együtt %ooo

20 Korányi Bulletin szám ábra A COPD morbiditási idôsora Nyilvántartott állomány Nyilvántartásba vétel %ooo táblázat A COPD morbiditása megyei bontásban Megye/régió Nyilvántartásba vétel Nyilvántartott állomány szám %ooo szám %ooo Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Gyôr-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Összesen

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor

KORÁNYI. 1. szám. Bevezetés Kovács Gábor KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 4 1. szám Bevezetés Kovács Gábor A pulmonológiai hálózat 2013. évi epidemiológiai és működési adatai Böszörményi Nagy György, Csoma Zsuzsanna, Gaudi István, Herjavecz Irén,

Részletesebben

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai

A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai 2 Korányi Bulletin 2010. 2. szám A pulmonológiai intézmények 2009 évi epidemiológiai és mûködési adatai Strausz János, Böszörményi Nagy György, Csekeô Attila, Csoma Zsuzsanna, Herjavecz Irén, Kovács Gábor,

Részletesebben

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna.

KORÁNYI. A mellkassebészet 2010. évi eredményei Vadász Pál. A képalkotás szerepe a COPD kórisméjében Monostori Zsuzsanna. KORÁNYI B U L L E T I N 2 0 1 1 1. szám A pulmonológiai hálózat 2010. évi statisztikai eredményei Strausz János, Csoma Zsuzsa, Kovács Gábor, Nyári László, Ostoros Gyula, Zsarnóczay István A mellkassebészet

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Fogalmak...1 2. Rövidítések...3 3. A bizonyítékok szintjének meghatározási módja...4 4. Ajánlások rangsorolásának módja...

Tartalomjegyzék. 1. Fogalmak...1 2. Rövidítések...3 3. A bizonyítékok szintjének meghatározási módja...4 4. Ajánlások rangsorolásának módja... 2014. KÜLÖNSZÁM COPD SZAKMAI IRÁNYELV Egészségügyi szakmai irányelv a krónikus obstruktív tüdőbetegség (chronic obstructive pulmonary disease COPD) diagnosztikájáról és kezeléséről, az alap-, a szak- és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl I. rész A tanulmány készítésében részt vettek: Dr. Kincses Gyula Dr. Surján György Kováts Tamás Szilágyi Éva Szirmai László Külsõ közremûködõk:

Részletesebben

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz

prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz prof. Ádány Róza: A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz Tartalomjegyzék A hazai népegészségügyi helyzet globális jellemzése 2 A magyar lakosság

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2008 1 SZERKESZTETTE: DR. ÁDÁNY RÓZA ÍRTÁK: V. DR. HAJDÚ PIROSKA JÓKAY ÁGNES DR. KÓSA KAROLINA DR.

Részletesebben

MELLÉKLETEK A KERETMEGÁLLAPODÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGI, NYOMDAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

MELLÉKLETEK A KERETMEGÁLLAPODÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGI, NYOMDAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE MELLÉKLETEK A KERETMEGÁLLAPODÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGI, NYOMDAI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjához 1. számú melléklet: Az emlő-,

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5k,f. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Kőbánya Egészségügyi Programjáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetéről Tájékoztató Nógrád Megye Közgyűlése számára Nógrád megye egészségi helyzetéről Készült: 2015. június Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvos

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota

Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Asztmás gyermekek és szüleik életminősége és pszichés állapota Doktori értekezés Dr. Szabó Alexandra Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Cserháti Endre egyetemi tanár,

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Szerkesztette: Dr. Jakab Ferencné Írták: Dr. Dura Gyula Dr. Kádár Mihály Prof. Dr. Köteles György Dr. Páldy Anna Dr. Rudnai Péter Dr. Sohár Pálné Dr. Szabó

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészség Szövetség 2000 Szerkesztõ: dr. Kósa Zsigmond,

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 1126 2011. november

JELENTÉS. a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 1126 2011. november JELENTÉS a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről 1126 2011. november Költségvetési, Felügyeleti Főigazgatóság Iktatószám: V-2011-122/2010-2011. Témaszám: 993 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS KRÓNIKUS BETEGSÉGEK DR. HERMANN DÓRA

ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS KRÓNIKUS BETEGSÉGEK DR. HERMANN DÓRA ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS KRÓNIKUS BETEGSÉGEK DR. HERMANN DÓRA ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELETI MÓDSZERTANI KÖZPONT 2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kiemelt megállapítások... 3 2. Háttér... 4 3. Módszertan...

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

A lakossági szûrések hatékonyságának és az ajánlható célcsoportok meghatározásának EBM alapú irodalmi összefoglalója

A lakossági szûrések hatékonyságának és az ajánlható célcsoportok meghatározásának EBM alapú irodalmi összefoglalója A lakossági szûrések hatékonyságának és az ajánlható célcsoportok meghatározásának EBM alapú irodalmi összefoglalója Készítette: Dr. Matejka Zsuzsa, Kiss Norbert Egészségügyi Szakértõ Mûhely Kft. Készült

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 FOGALMI KERETEK 2.2 LEGFONTOSABB NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK 2.3 CÉLKITÛZÉSEK

Részletesebben

A KONGRESSZUS VÉDNÖKE Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

A KONGRESSZUS VÉDNÖKE Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke A KONGRESSZUS VÉDNÖKE Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG Szilasi Mária az Allergológiai és Légzéspathológiai Szekció elnöke Tamási Lilla az Allergológiai és Légzéspathológiai

Részletesebben