A legjobbak a pályán és az iskolában is

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legjobbak a pályán és az iskolában is"

Átírás

1 III. évfolyam 55. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin június A legjobbak a pályán és az iskolában is A tartalomból: Szucsán Andrástól búcsúzunk 2. oldal Tovább erősödik Csongrád szerepe Az ígéretek alapján városunkban lesz az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemmérnöksége 3. oldal A csongrádi gyerekek idén is országszerte vitték jó hírét városunknak sportsikereikkel, emellett azonban az iskolában is kitettek magukért, és nem csak a pályán, de az iskolapadban is helytálltak. A megyei- és országos sikereket arató diákok a Művelődési Központ Magyar Király dísztermében vették át a városi elismeréseket. Folytatás a 4. oldalon Hadüzenet? Furcsa közjátékkal indult a legutóbbi rendkívüli testületi ülés: egy Bokrosról érkezett szabadcsapat hatolt be az Önkormányzat dísztermébe. Szerencsére a különítmény mindössze egy főből állt, így némi hangoskodáson kívül különösebb dolog nem történt. Balogh János helyi gazdálkodó egyszemélyes hadseregként rontott a terembe, majd miután jól felhergelte magát, Lesz háború, polgármester úr! felkiáltással átadta hadüzenetét Dr. Kőrösi Tibor polgármesternek és a csongrádiaknak. A bokrosi szabadságharcos aki militáns elképzeléseit terepszínű nadrágjával nyomatékosította továbbra is azon fáradozik, hogy elszakítsa Csongrádtól a bokrosi városrészt. Folytatás a 2. oldalon A Néprajzi Társaság pályázatán nyert a Széchenyi Kutathatóvá, országosan nyilvántartottá vált az iskola helytörténeti gyűjteménye Ballagnak az iskolások Ballagási összeállításunk 5. oldal 5-9. oldal Sulis sárkányhajók A kistérség általános iskolásai versenyeztek a Holt-Tiszán 11. oldal 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 1

2 Elhunyt Szucsán András, a Batsányi János Gimnázium nyugalmazott fizika tanára. A kiváló ember és nagyszerű pedagógus munkájáért több elismerést kapott: 1989-ben Mikola-díjat, 1995-ben Csongrád megyei Közgyűlés Alkotói-díját, 1999-ben Pedagógiai-díjat kapott. Szucsán András augusztus 19-én született Szegváron. Itt végezte elemi iskoláit, ban Szentesen a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a JATE Természettudományi Karán 1957-ben szerzett fizika-matematika szakos diplomát. Pályakezdőként két évig a Szegvári Általános Iskolában tanított ben családjával együtt Csongrádra költözött és a Szabadság téri Általános Iskolában kezdett dolgozni. Egy évvel később a Batsányi János Gimnázium tanára lett. Oktató-nevelő munkájával Folytatás a címoldalról Legutóbb, 2008-ban egészen egy véleménynyilvánító népszavazásig vitte a dolgot, ahol mintegy háromszáz embert sikerült rábírni, hogy az önállósodás terve mellett szavazzon. A kezdeményezés elbukott, mivel Varga Zoltán akkori önkormányzati miniszter szerint csökkent volna az óvodai nevelés, az iskolai oktatás, az egészségügyi Hadüzenet? és a szociális ellátások színvonala, ha önálló településsé vált volna a városrész. A miniszter kiemelte, a Balogh vezette bizottság túlzott mértékben számolt az iparűzési adó bevételekkel, viszont nem számolt az iskola önálló fenntartásával. a nevelőtestület meghatározó tagjává vált. Eredményes tevékenységének bizonyítékai azok a tanítványok, akik a tőle kapott irányítással sok szép eredménynyel gazdagították az iskola hírnevét. Diákjai fizikából országos versenyeken számtalan helyezést, díjazást értek el, sőt a diákolimpiákra is kijutottak. Kiemelkedő szakmai felkészültsége meleg gyermekszeretettel, nyugodtsággal, humorérzékkel párosult, így diákjai körében szigorúsága ellenére is nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendett. Tanítványaira így gondolt vissza: Együtt voltunk a munkában, rendezvényeken, időnként a szórakozásban, örültünk, ha valaki sikeres volt, és azon munkálkodtunk, hogy mindenki az legyen. Alkotó egyéniség volt, aki nemcsak a fizikaszertár fejlesztésében, a kísérletek technikai feltételeinek állandó tökéletesítésében jeleskedett, hanem tapasztalatait, újításait tudományos értekezésekben is megjelentette; továbbképzéseken, konferenciákon szívesen átadta. Mindvégig azt az álláspontot képviselte, hogy a fizika népszerűsítésének leghatékonyabb formája a magas színvonalú oktatás. Szervező munkájának eredményeként jöhetett létre Csongrádon a fizika tagozatos középiskolai képzés. A fizika tudományával, tanításával kapcsolatos gondolatai ma már az interneten is elérhetőek a Szucsánkvark honlapon. Munkáját kollégái is elismerték, sőt más iskolák nevelői is szívesen fordulnak hozzá tanácsért tól '78-ig igazgatóhelyettesként, 1978-tól 1990-ig a fizika tantárgy szaktanácsadójaként végzett kiemelkedő tevékenységet ben vonult nyugdíjba, de óraadóként aktívan, fiatalos lendülettel tanított tovább a gimnáziumban. Munkájáért több alkalommal kitüntették: 1989-ben Mikola-díjat, 1995-ben Csongrád megyei Közgyűlés Alkotói-díját, ben Pedagógiai-díjat kapott ben a fizika tanárok számára adható legmagasabb elismerést, a Rátz Tanár Úr-díjat is megkapta, amely jelzi, hogy példamutató szakmai munkásságát országosan is elismerték ban Csongrád város díszpolgárának választották. Szucsán András tanár úr hamvainak búcsúztatása június 28- án a Csongrádi Köztemetőben kerül sor 15 órakor. Kérjük mindazokat, akik koszorúval vagy nagyobb csokorral szeretnék leróni tiszteletüket, azt egyetlen szál virággal tegyék! Az általuk koszorúra szánt öszszeget amennyiben egyetértenek a család hagyományteremtő szándékával, amelyet Szucsán Itt tartunk jelenleg: szakmai és pénzügyi érvek az egyik oldalon, és egy magányos harcos a másikon a kérdés, hogy a bokrosiak mit óhajtanak? A további békés fejlődést és együttműködést vagy egy Baloghféle háborút? András emlékének szánnak azt a Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány javára fizessék be! számlaszám: Édesapám alapító tagja volt ennek az alapítványnak, azt személyesen pénzzel is támogatta, valamint egészen december végéig (amíg egészsége engedte) a kuratórium aktív tagja volt. Mivel egész életét a tehetséggondozásnak szentelte, ez az alapítvány megtestesíti azt a legfőbb értéket, amit egész életében vallott: Minden ember tehetséges valamiben, csak meg kell találnunk, hogy miben! Kérünk mindenkit, hogy oszsza meg ismerőseivel ezt a kérésünket! Szucsán tanár úr családja Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány őszinte részvéttel és tisztelettel adózik egykori kuratóriumi tagja, Szucsán András előtt. Mindazon szerencsések, akik ismerhettük és együtt dolgozhattunk vele egy jó barátot és inspirációt adó mentort vesztettünk el vele, a világ pedig egy csodálatos emberrel lett szegényebb. A kuratórium nevében: Csüllögné Balogh Judit, elnök Tovább erősödik Csongrád szerepe A csatlakozó települések első tulajdonosi találkozóját tartotta Szegeden az ALFÖLDVÍZ Zrt. A cég Csongrád megyében eddig három település, Eperjes, Árpádhalom és Nagymágocs ivóvíz szolgáltatója volt, az új víziközmű törvény módosulásával ez ban további tizenhét településsel bővült. Az békéscsabai székhelyű szolgáltatóhoz csatlakozott Csongrád városa is. A tulajdonosi találkozón a megyebeli csatlakozókat Csongrád város polgármestere képviselte. Dr. Kőrösi Tibor elmondta, a csatlakozással Csongrád szerepe tovább erősödik a régióban, mivel az ígéretek alapján városunkban lesz az üzemmérnökség, ezáltal ötvenhárom munkahely továbbra is biztosított lesz. Az egységes szolgáltatási struktúra ügyfélszolgálatok, üzemeltető- és hibaelhárító egységek felállítása az érintett önkormányzatokkal egyeztetett formában már jelenleg is folyamatban van. Az üzemeltetési feladatokat eddigiekben ellátó társaságok munkavállalói számára is biztosított a jövő, mivel a munkavállalók átvételével az ALFÖLDVÍZ Zrt. minden szakemberre számít az új feladatok ellátása során. erősítette meg Dr. Csák Gyula, ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatója. Megváltozott munkaképességűeknek: új esély munkát találni! Tisztelt Csongrádiak! Az elmúlt évtizedben tapasztalható volt, hogy a szélsőséges természeti jelenségek milyen károkat tudnak okozni környezetünkben, értékeinkben. Ezen jelenségek nem csak az országunk egyes részeit érintik, hanem most már elmondható, hogy szinte minden település, így Csongrád város is számolhat ilyen jellegű károk kialakulásával. Az értékeink, környezetünk védelmében, nagyon fontos szerepet játszanak azon szervezetek, kiknek alapfeladatuk ezeknek az eseményeknek a kezelése. Sokszor előfordul, hogy ezen szervezetek hatékony és eredményes munkavégzése a helyi lakosság önzetlen segítsége nélkül nem valósulhatna meg. Jó példa erre az elmúl időszakban levonuló eddig soha nem tapasztalt magasságú Dunai árhullám. Mivel Csongrád város a Tisza mellet fekvő település, így már többször előfordult, hogy a csongrádi lakosságnak is volt lehetősége egy-egy árvíz levonulása kapcsán megmutatnia öszszefogását, és önzetlenségét mások, és saját értékeinek védelme érdekében. De mi az érték? Arra jutottam, hogy ennél a kérdésnél sokkal fontosabb, hogy kinek mit jelent az érték! Mindaz értékes lehet az egyén számára, ami fontos, hasznos, ami örömet szerez, ami előrébb visz, elégedettséggel tölt el. Az értékről sokaknak tárgyak, ékszerek, mások elismerését kivívó anyagi javak jutnak eszükbe. Mások kliséket sorolnak fel: érték az egészség, a család, a szeretet. Munkakörnyezetben érték a tudás, a lojalitás, a tapasztalat és a kitartás is. Számomra - többek között- nagyon fontos érték egy közösség (munkahely, baráti társaság vagy épp a társadalom egészét tekintve is) az összetartás, az összetartozás érzésének erősítése, egymás megbecsülése és a kölcsönös segítés, támogatás. Természetesen mindig van önérdek, tagadhatatlan, vitathatatlan,- egy kevés nem is árt belőle-, csak az arány az, ami igazán sorsfordító. Saját és városunk szebb jövője érdekében Fogjunk Össze, teremtsük meg a Biztonságot, segítsük egymást, és valóban ne csak mondjuk, hanem Cselekedjünk is! Engedjék meg, hogy gondolatmenetemet John Fitzgerald Kennedy január 20-i beiktatásakor mondott mondatával zárjam: Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem azt, te mit tehetsz a hazáért! Szabó Bogár Imre tűzoltóparancsnok Többször lesz még szúnyoggyérítés Idén már májusban sor került gyérítést elvégezni a városban. A képzés ideje alatti anyagi támogatás! Kattanj ránk! az első szúnyoggyérítésre városunkban, összesen 600 hektár László, a Városellátó Intézmény tájékoztatta lapunkat Hajdú (képzési támogatás és úti ktg. térítés) Elérhetőség: Akiket keresünk: Honlap: - érettségivel, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, Facebook: területen történt vegyszeres szúnyogirtás. A gyérítést követően a szúnyog- vezetője. mozgiprojekt - 18 év feletti, aktívkorú álláskereső vagy inaktív, Tel.: Csongrád megyében élő, megváltozott A következő gyérítést úgy tervezzük, populáció 60%-kal fogyatkozik hogy a július 1-én foly- meg, így a korábbi óránkénti 80 munkaképességű személyek. Jelentkezés: MUNKALEHETŐSÉGET KERES? között a megadott elérhetőségeken. Tájékoztatjuk és felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szociális Ellátások Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata MINŐSÉGIBB ÉLETRE, JÓ CSAPATRA, tatódó napközis táborunkat ne csípésszám ennek 30-40%-ára TÁMOGATÓ SZAKEMBEREKRE VÁGYIK? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 1. napjától új telephelyre, Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alá költözik. zavarja. Később a Körös Toroki csökken, ami a szakemberek szerint A fenti időponttól kezdődően a Szociális Ellátások Intézményének székhelye is Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alá kerül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Napokkal összehangolva szeretnénk már egy elviselhető mérték. Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. még egy újabb szúnyog- 2 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 3

3 A virágos Csongrádért A Néprajzi Társaság pályázatán nyert a Széchenyi Folytatás a címoldalról A rendezvényen Csongrád város polgármestere, Dr. Kőrösi Tibor köszönte meg a diákok és pedagógusok egész éves munkáját, aminek köszönhetően ismét kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeket értek el diákjaink. Az Év ifjúsági sportolója címet Kása Viktória kapta. A Hód Fitness SE versenyzője ötszörös országos egyéni 1. helye és háromszoros országos csapat 1. helye mellett az Európa Bajnokságon egyéniben 1. és csapatban 2. helyet szerzett. Idén az Év felnőtt sportolója címet Nagy Vendel, a Szegedi Vízisport Egyesület EDF DÉ- MÁSZ versenyzője érdemelte ki, aki a magyar bajnokságon 1. és 3. helyezést, az Olimpiai Reménységek versenyén 4. helyezés ért Idén is meghirdették a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyt, amelynek célja többek között a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. A év kiemelt témája a helyi természeti értékek, tájérték kiemelten a növény és állatvilág megőrzése a településeken. A versenyen valamennyi magyar település részt vehet, így a 2013-as versenybe Csongrád is nevezett; a Városellátó Intéz- A legjobbak a pályán és az iskolában is el, 2012 végére már 97 éremmel büszkélkedhet. Az Év edzője kitüntető címet Kozák László, a Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület edzője kapta, az Év sportmenedzsere pedig Tari István, a Koelner Hungária Kft. ügyvezető igazgatója lett, aki 2012 óta komoly összeggel támogatja a társasági adó adta lehetőségek keretében a csongrádi focistákat és a vízilabdásokat. Nagymértékű anyagi támogatásával segítséget nyújtott az utánpótláskorú gyermekek versenyeztetéséhez. Eredményes sportolók Kató Eszter (MTTSZ Csongrád Városi Lövész SE), Lovas Dóra (Csongrádi Fitness SE), Szepesi Lilla, Tisza Dániel és Katona András (Szilver Táncsport Egyesület), Percze Lajos András (Csongrádi mény kertészete minden megtett városunk felvirágoztatásáért. Idén májusban a korábbi évhez képest többlettelepítésekre került sor, többek között a Fő utcán található parkoló-szigeteken, a Patyolat előtti közlekedési szigeten, belvárosi Szent Rókus templom környezetében, Szervátius szobor környékén, Bökényalji út és a Hársfa utca kereszteződésében valamint a Széchenyi úton három helyen. mondta Dékány- Lantos Anikó városi kertész. Ezeket a virágokat nem vásároltuk, hanem mi magunk neveltük őket a kertészetben. Az árvácskák Tradicionális Kyokushin Karate SE), Nagy Miklós (Csongrádi Vízügyi SE), Fűri Gergő és Gulyás Gergő (Csongrád Város Vízilabda SE), Palatinus Vilmos, Palatinus Dániel, Németh Viktória és Sütő Dávid (Csongrádi Kajak-Kenu Club), Mácsai Martin, Pauli Alex, Hajdú Roland és Borda Szilárd (Csongrádi Tiszapart SE), Szólik Dávid (Csongrádi Poseidon Úszó Közhasznú SE), Tályai Gábor (MTTSZ Csongrád Városi Lövész SE) Jó tanuló-jó sportoló Szili Dorina, Klucsai Nóra és Szabó Anett (Csongrádi Vízügyi SE), Csernák Tamás, Tábori Lilla, Dobai Jázmin, Szarvas Ádám, Kátai B. Máté és Kovács Fruzsina (Csongrád Idegenforgalmi SE), Rácz Viktória (MTTSZ Csongrád Városi Lövész SE), Kozma Bettina, helyére begónia bársonyvirág, vinca, pillangóvirág, díszdohány, kakastaréj került. magyarázta Dékány-Lantos Anikó. Az önkormányzat erőfeszítései források, támogatás, szervezés és irányítás mellett fontos szempont a helyi vállalkozások, intézmények részvétele, a vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek környezetének rendezettsége, a közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, valamint a lakosság részvétele a balkonok, ablakok erkélyek, ingatlanok előtti közterület díszítésével. Bede Réka és Szabó Csenge (Csongrádi Fitness SE), Katona Manuéla (Szilver Táncsport Egyesület), Gilicze Kristóf (Magyar Szörf Akadémia), Pető Gergő, Pető Bence, Szalkai-Szabó Gergő, Sebők Lilla és Szántó Fanni (Csongrádi Poseidon Úszó Közhasznú SE), Kiss Máté, Szabó Zámor, Hegedűs Levente, Vig Dániel, és Pálinkó Péter (Csongrád Város Vízilabda SE), Kanász Nagy Zoltán, Sántha Gergő, Sprok Máté és Góg Levente (Dr. Papp László Birkózó Egyesület, Csongrádi Birkózószakosztály, Deák Ádám és Hídvégi Áron (Csongrádi Tradicionális Kyokushin Karate SE), Lévai Attila, Csatordai Marcell, Kiss Dávid és Pigler Lilien (Tisza Tenisz Club), Magyar Nikoletta (Csongrádi Kajak-Kenu Club), Palásti Patrik és Horváth Károly (Csongrádi Tiszapart SE) Lezárult A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében című projekt. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott és támogatásban részesült, DAOP-4.1.3/A azonosítószámú projekt, mely a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ új telephelyének felújítására irányult, lezárult. A műszaki átadást követően a projektben foglalt tevékenységek megvalósultak, a feladatok elvégzésre kerültek. A szakhatóságok előzetes állásfoglalásai megérkeztek, az intézmény működési engedélyeztetési eljárása folyamatban van. A projekt befejezése határidőben megtörtént februárjában a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013 címmel hirdetett pályázatot. A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul, hogy ösztönzőleg hasson, ahol a hagyományok és a jelenkor az élő kultúra megőrzése történik. Cél volt továbbá, hogy mindazon munkákat, melyek a néprajzi tudást dokumentálják, elemzik, kidolgozzák, szakmai díjakkal elismerje, és a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában elhelyezze, segítve ezzel a további kutatásokat. A Magyar Néprajzi Társaság határon innen és túl várt pályázati munkákat, mind szellemi tárgykörben és eszközök alkotásaiban. A több témakör adta lehetőségek közül a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon két pályázatot is benyújtott, melyben a pályamunkák egymásra épülve lettek kidolgozva, az egyik az iskola helytörténeti gyűjteménye, a másik az erre épülő pedagógiai programjuk, a Kézzelszívvel nagyanyáink szemével. A megpályázható témakörök közül az első pályamunka a Néprajzoktatás a Hon- és népismeret tantárgy helyi segédanyagának, helyi gyűjtésekre alapuló kidolgozása volt, különös tekintettel a már korábban elkészített jó gyakorlatokra volt. A pályázat elbírálása megtörtént, s az iskola által benyújtott munkákat a Magyar Néprajzi Társaság szakmai zsűrije magas elismeréssel díjazta. Mindkét pályázatuk bekerült a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárába, Apák napján is együtt a nagycsaládosok A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete egy rendhagyó ötlettől vezérelten szervezte meg idén először Apák napi rendezvényét, ahová, természetesen családostól érkeztek az apukák. Az egyesület elnöke, Szabóné Juhász Tímea lapunknak elmondta, az esemény életre hívásának célja az volt, hogy a családapákat is kitüntessék, hisz az ő szerepük is egyenlően fontos az édesanyákéval. A közösen eltöltött délután során a gyerekek verssekkel köszöntötték édesapjukat, majd sor került a nap témájának megfelelően kiírt rajzp á l y á z a t eredményhirdetésére is. A jó hangulat garantált volt, kiváltképp akkor, amikor mókás, de felettébb hasznos feladatokban babapelenkázás, galuskakészítés, hajfonás mérhették össze tudásukat a családfők, ám a legnépszerűbb feladat minden bizonnyal a sörivás volt! A nap végén a vetélkedők során legügyesebb apukák ajándéktárgyakat vehettek át. Az esemény kiváló hangulatából ítélve ez egy új hagyomány kezdete volt. Sarusi István Idén országszerte több mint háromszáz helyszínen várták több ezer programmal az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján, melyhez Csongrád is csatlakozott; ahogyan azt már megszokhattuk, a Tari László Múzeum is színes programokkal várta az érdeklődőket a kultúra nevében. Az érdeklődőket már délutántól kezdve hagyományőrző kézműves foglalkozással és egyháztörténeti előadással várták, Weöres Sándor születésének 100. évfordulójáról pedig dalokkal és versekkel emlékeztek meg, melyeket a Csongrádi Színtársulat tagjai Varga Zsuzsa, Bodor János, a helytörténeti gyűjteményük ezáltal kutathatóvá, országosan nyilvántartottá vált. A készítők, Lászlóné Kollát Katalin, Varga Valéria, Szögi Márta és Csárdás Endre lehetőséget kaptak öt pályázó között, hogy munkájukat Budapesten bemutassák, valamint egyikőjük meghívást kapott a szakmai tábor munkájába. Az elismerést Kemecsi Lajos, a Magyar Néprajzi Társaság Főtitkára, a Magyar Néprajzi Múzeum főigazgatója adta át. Elismerés nem csak az ő munkájukat illeti, hanem a múlt és jelen tantestületét, tanulóit és mindazokét, akik a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon Helytörténeti gyűjteményét létrehozták és működését a mai napig támogatják, segítik. Köszönjük: Csüllögné Balogh Judit tagintézmény-vezető Egy éjszaka a múzeumban Király Marika, Ökrös Enikő és Banka Roxána előadásában hallhatott a közönség, majd játékos vetélkedők és tombolahúzás színesítette az estét. Az alkonyat hozta enyhüléssel az érdeklődők száma tovább nőtt, az est hűvösében csendültek fel Csák László Cseh Tamás című koncertjének fület kápráztató dallamai. Az kellemes nyáreste során melyet a színvonalas műsorok hangulata tette igazán feledhetetlenné a múzeum kiállítótermei is szabadon megtekinthetőek voltak. Kozmutza Flóra Csongrádi Tagintézménye osztályfőnök: Sziliné Kádár Magdolna, Németh Károly Bánfi Zoltán, Németh Bianka, Urbaniczki Dóra 4 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 5

4 Bokrosi Általános Iskola Ének-Zenei Általános Iskola 8. b Óvónők: Justin Imréné, Kovácsné Czombos Zsuzsanna osztályfőnök: Ádámné Fábián Brigitta Julianna Bartók Zsuzsa, Csernus Andrea Julianna, Danis Tamás Péter, Deák Dávid Norbert, Harinco Nelli, Tóth Erzsébet, Túri Ádám Tamás, Varga Sándor Dominik, Viglási Endre István Ének-Zenei Általános Iskola 8. a osztályfőnök: Pozsár Péterné Boda Alexandra, Bodor Soma, Busi Gabriella Patrícia, Csótya Ádám, Gagyi Szilveszter Krisztián, Juhász Tamás, Keller Attila Zsolt, Kovács János Ádám, Lekrinszki Eszter, Maszlag Edina, Mozsár Róbert, Prohászka Fanni, Rajki Júlia, Tassi Eszter Anna, Tóth Viktória Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 8.a osztályfőnök: Fűriné Varga Izabella Antal Orsolya, Bálint Anett, Balog Beatrix Emese, Gera Réka, Herédi Rebeka Mária, Kiss Katalin, Kiss Márton Zoltán, Lakatos Martin, Lakatos Vivien Vanessza, Lucze Barbara, Mészáros Márk, Rácz Kitti, Sándor Beatrix, Sarusi-Kis Judit, Sebők Ferenc, Szögi Alexandra, Takács Aletta osztályfőnök: Bartók Julianna Bencsik Zsolt, Dudás Tamara, Farkas Viktória, Fórián Szilveszter, Halter János Csaba, Horváth Izabella, Kéri Levente, Molnár Zsuzsanna, Palásti-Kovács Nándor, Pitrik Lajos, Pozsár Éva Aletta, Sebők Levente György, Varga Norbert 6 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 7

5 Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 8.b Gr. Széchenyi István Általános Iskola osztályfőnök: Gyovainé Kósa Erika Borda Szilárd, Bordi Szilárd, Busa Roland, Csatordai Marcell, Fagyal Máté, Faragó Zoltán, Ferentzi Andrea, Forgó Anna, Forgó Péter, Lévai Attila, Máté Viktória, Mészáros Máté, Pozsár János, Révész Tamás, Szabadkai Liza, Szemerédi Nikoletta, Túri Bernadett, Ujszászi Anna, Ürmös Alexandra, Vikor Bence Ákos Piroskavárosi Általános Iskola osztályfőnök: Csüllögné Balogh Judit Cseh Sándor, Csizmadia Brigitta, Horváth Szabina, Huszka Richárd, Kanalas Dóra, Kódor Gábor, Lucze Gábor, Mezei Roland, Misik Edina, Német Eszter, Pozsár Péter, Surányi Orsolya, Szabó Szilárd, Szecskó Kata, Tantucz Alexandra, Tóth Tibor, Varga Mária Batsányis Kis Természettudós Tábor Soltvadkerten osztályfőnök: Pozsár Péter Bálint József, Bencsik Bence, Busa Bernadett, Busa Máté, Deák Dóra, Faur Laura Fanni, Gyovai Anikó Anita, Harmai Alexandra, Horváth Károly, Járó Ádám, Juhász Boglárka, Kapusi Réka, Keller Zoltán, Kovács Réka, Lantos Angéla, Lévai Zoltán, Makai Zoltán Martin, Nagy Gábor, Németh Adrienn, Pap Tamás, Sineger Dániel, Tábit Gábor, Tánczos János Dávid, Vajda Tünde, Vígh Ivett A Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola januárban adta be a Nemzeti Tehetség Program (NTP-KKT-12-B-P-07) keretében A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjai kódú pályázatot. A Batsányis Kis Természettudós elnevezésű pályázat eredményeképpen huszonnégy diák vehetett részt egy ötnapos tehetséggondozó táborban Soltvadkerten Ft támogatással. A pályázat célja volt, hogy a diákok tanórán kívüli foglalkozások keretében bővíthessék tudásukat a biológia és földrajz tudomány területén. A foglalkozások során lehetőségük volt különböző gyakorlati feladatok elvégzésére. Érdeklődve végezték el a vízvizsgálatokat, amelyek során választ kaphattak kérdésükre, hogy miért is nevezik a vadkerti tavat Büdöstónak. Mikroszkopikus vizsgálatokat végezhettek, amelyek során eléjük tárult a mikrovilág. Megtanulhatták a metszetkészítés fortélyait és így saját vizsgálati anyagokat készíthettek. Madár-és növényvilág megfigyelésére a tanösvény végig barangolása során nyílt lehetőség, ahol határozók segítségével mélyedhettek el a tavat körülvevő élővilág rejtelmeiben. Tartalmas napot tölthetek el a gyerekek Kiskőrösön, ahol ellátogattak a Petőfi Szülőházhoz, megtekintették a Szlovák Tájházat, majd emlékezetes programon vettek részt a Szentpéteri Pincészetben, ahol a borkészítés rejtelmeibe nyerhettek betekintést és bevezetést, esténként pedig a csillagászati távcső segítségével kémlelték az égbolt csodáit. Ezek mellett a csoportok elkészítették a Tábor mesekönyvét, Soltvadkert éjjel, nappal címmel újságot készítettek, belefoglalva a napi legfontosabb és legérdekesebb eseményeket. A programot vetélkedők, Ki mit tud?, lovas taxizás és természetesen vízi játékok színesítették. A tehetséggondozó táborban részt vett diákok és tanáraik hasznosan és kellemesen töltötték el ezt az öt napot. A pályázatot megírt és a tehetséggondozó tábort vezető tanárok: Leirerné Katona Ágnes, Cseri Gáborné és Leirer Tibor július ig naponta 9-12 óráig NYÁRI JÁTSZÓHÁZ A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. szervezésében kézművesség és játék 8-10 éves gyerekeknek Vezeti: Kókainé Vincze Éva; Részvételi díj: 4000,- Ft/fő Érdeklődni és jelentkezni lehet a Művelődési Központban Csongrád, Szentháromság tér 8. tel. 63/ ; 06-20/ Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 9

6 NAPPALIS DIÁK VAGY és szeretnél biztos nyári munkát? Gyere a munkaügyi kirendeltségre! DIÁKMUNKA PROGRAM A MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGEKEN A Munkaügyi Központ a nyári 2 hónapra BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁST ad diákok foglalkoztatásához ÖNKORMÁNYZATOK részére. Mit kell tenned, hogy a programba kerülj? A munkaügyi kirendeltségen kérd közvetítést kérőként a nyilvántartásba vételed, így az önkormányzatoktól beérkező állásajánlatokra kiközvetítenek. (személyes okmányok és diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás szükséges) Élj a lehetőséggel! A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. hamarosan megkezdi az általa előállított komposzt értékesítését, ömlesztett formában. Az előjegyzések felvételét megkezdtük, az érdeklődők jelentkezését a 30/ telefonszámon, vagy a címen várjuk. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Körös-toroki üdülőterületen a beléptető kapu megkezdi működését, az árak az idei évben is változatlanok, a évnek megfelelően 600 Ft/nap a személyautók parkolási díja. A sétány területén biciklizni tilos, a kerékpárokat az erre kijelölt kerékpár tárolóban szíveskedjenek kihelyezni. Az egyéb módon elhelyezett kerékpártárolás (pl.: kerítéshez láncolt kerékpár) közterületi bírságot vonhat maga után. Szintén bírságot vonhat maga után, ha valaki érvényes parkolójegy nélkül parkol az arra kijelölt helyen. Ezúton szeretnénk mindenkit megkérni, hogy az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot szíveskedjen a kihelyezett konténerekben elhelyezni, a konténerek mellé kihelyezett hulladék illegális hulladék lerakásnak minősül os évjáratú bordó Hona Civic 1.4 LS eladó megkímélt állapotban, kedvező áron. Érd.: 30/ Kertes ház eladó, másfél szobást beszámítok; Opel Agila személyautó 2001K eladó. Érd.: 70/ Csongrádon kertes ház eladó (felújításra váró), esetleg egyedi fűtésű lakáscsere érdekel. Érd.: 20/ Csongrádon gázos kis lakás, garázs, új fürdőkád áron alul eladó. Érd.: 30/ Szentmisék és szertartások Nagyboldogasszony Templom Hétfő-Kedd 18 óra Csütörtök-Péntek 18 óra Vasárnap 10 és 18 óra Szent József Templom Kedd-Szombat 17 óra Vasárnap 8.30 óra Szent Rókus templom Szombat 18 óra Újszülött: Családi események Pap Emese sz.: Német Klára és Pap Tamás Horváth Milos sz.: Kovács Janka Nóra és Horváth Attila Túri Zoltán sz.: Farkas Andrea Katalin és Túri Zoltán Budai János Csaba sz.: Túri Mónika és Budai János Kecskés Darnel Olivér sz.: Atkári Anita Mónika és Kecskés László Házasságot kötött: Kasper Mátyás Tömörkény, Puszta dűlő 225. és Prokop Anita Tömörkény, Puszta dűlő 225. Sólyom Szabolcs Csongrád, Nap u. 16. és Kovács Ildikó Csongrád, Erzsébet u. 14. Bokros, Szent László Templom Vasárnap óra Felgyő, Szent István Templom Vasárnap óra Református Istentisztelet Hunyadi téri református templom minden vasárnap órától A Kis-Tisza Vízi-Sport Közhasznú Egyesület szervezésében valósult meg a Suli Sárkányhajó verseny, melyre a kistérség általános iskoláinak nevezését várták. A vízre szállást követően a csapat egységére igen nagy szükség volt, hiszen az evezősök együttes munkájával haladhatott csak leggyorsabban a cél felé a csónak; a közös lapátolási ritmus megtalálását a dobos által megadott ütem segítette. A versenyzőknek két fordulóban nyílt lehetőségük az idővel, Verőfényes nyári időben emlékeztek Dr. Csongrádi Józsefre, a legendás úszóedzőre a IX. Csongrádi Senior úszóversennyel a Városi Sportuszodában. Az ország minden részéből, valamint Szabadkáról és Aradról is érkeztek felnőtt és idősebb korú úszók. A kétnapos úszóünnep a helyi családok számára is jó kikapcsolódást, kellemes időtöltést kínált. Sulis sárkányhajók pontosabban a többi csapat által elért eredménnyel összemérni tudásukat, a kitartó küzdelemben a csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola csapata bizonyult a legeredményesebbnek: tárgyjutalmukon felül még az országos versenyen való indulást, valamint az arra való felkészülés lehetőségét nyerték. A verseny végeredménye: 1. Ének-Zenei Általános Iskola, 2. Piroskavárosi Általános Iskola, 3. Bokrosi Általános Iskola S. I. Szenior úszóverseny az uszodában Sportbemutatók, sportági próbák, zenés vízitorna, egészségügyi mérések, tanácsadások hirdették az életmódváltás szükségességét, népszerűek voltak a kézműves foglalkozások és az arcfestés is. A résztvevők megismerkedhettek a csongrádi borokkal is, és este fergeteges, táncos grillpartin is vettek részt. A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Budapesten Jó formában az úszók élő, de csongrádi színekben induló Bólyai házaspár. A 64 éves István korcsoportjában hat első, három második és két harmadik helyet szerzett. Felesége, Hajnal négy számban győzött, egyszer második lett. Palásti Erika három számban nyert, Lajos József két számban győzött, háromszor második és egyszer harmadik lett. Palásti Anna egyszer győzött, négy második és egy harmadik helyet szerzett. Lekrinszki Éva mérlege egy győzelem és két második hely. Gyovai Balázs két számban lett első, Bartók Márton kétszer győzött, egyszer második lett. Cseri Piroska négy úszásnemben lett második, Ternai László 50 m mellúszásban ötödik lett. A Csongrádi szeniorok 4 x 50 méteres női gyorsváltója pedig első lett! Tisztelt Hirdetőink! Apróhirdetési szolgáltatásunk az alábbi díjszabással működik: Elhunyt: m vegyes: Szalkai-Szabó Gergő 7., Sebők Lilla 6. mell: Pető Bence 2., Szalkai-Szabó Gergő /3 m vegyes: Pető 10 szóig 400 Ft Mike József Gyuláné Szabó Katalin Csongrád, József A. u alkalommal rendezték Bence 3., Szalkai-Szabó Gergő 5., minden további szó 25 Ft. Fűri Imre Csongrád, Tanya 708. meg az Óvodától az Olimpiáig Sebők Lilla /3 m pillangó: A hirdetési szelvényt kitöltve adja le a Tourinform Irodában (Szentháromság tér 8.). Forgó Mária Csongrád, Nyílt u. 4. úszóversenyt Szentesen, ahol tizenegy hazai és két külföldi csa- Gergő 1., Horváth Erik 5., Bojtár Sebők Lilla 8., Szántó Fanni 7., Pető Lapzárta: július 4. Az ezután beérkezett hirdetések a következő számban jelennek meg. Szász Imréné Galgóczi Etelka Erzsébet Csongrád, Sugár u. 13. Kérjük a táblázatot nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki, egy négyzetbe Szucsán András István Csongrád, Dobó István u. 7. pat háromszázegy versenyzője Marcell /3 m hát: Pető Gergő egy betűt írjon, betartva a helyesírás szabályait! A hirdetés szövege: Szűcs Béla Csongrád, Tulipán u. 11. II/5. mérte össze tudását. A két napos verseny első napján kegyes 4., Szántó Fanni m hát: Se- 3., Horváth Erik 8., Bojtár Marcell Fekete Lajos Csongrád, Bocskai u. 30. Ötvös Józsefné Antal Magdolna Csongrád, Jókai u 41. volt az időjárás az úszókhoz, de bők Lilla 4. 4x33 1/3 m gyorsváltóban Horváth Ferencné Vincze Etelka Csongrád, Fő u. 5-7., IV/1. a második napon esett az eső és 3. helyezést ért el a csapat Zelei Endre Csongrád, Tanya 19/A. lehűlt a levegő, ami nehezítette (Szűcs Barnabás, Horváth Erik, a gyerekek teljesítőképességét. Bojtár Marcell, Pető Gergő). Impresszum Ennek ellenére a következő eredmények születtek: 33 1/3 m gyors: facebook oldalán találhatnak ol- További képeket az egyesület Tiszaföldváron tizenhárom gő 13., Sebők Lilla 5., Szántó Fanni Alapító: Csongrád Város Önkormányzata csapat százhatvan versenyzője m gyors: Gyebnár Mihály 6., Horváth Erik 5., Pető Gergő 7., Bojtár vasóink. Kiadó: Csongrádi Városkép Nonprofit Kft Csongrád, Szentháromság tér 8. csapott össze. A 33 1/3 m-es medencében a Poseidon Úszóegyesület Szalkai-Szabó Gergő 4., Pető Gergő 3., Horváth Erik 8., Sebők Lilla 2., Marcell 5., Szűcs Barnabás 6., Szántó Fanni m gyors: Pető Ha kedvet kaptál, szeretnél tagja lenni csapatuknak, az egye- úszói a következő ered- Szántó Fanni m hát: Gyebnár Bence 4., Szalkai-Szabó Gergő 6., sület szeretettel vár. Indul nyári Tel.: 63/ , Mobil: 20/ Érd.: 06 / - ISSN ményeket értéke el: 66 m mell: Mihály 13., Szalkai-Szabó Gergő 6., Sebők Lilla /3 m mell: Horváth Erik 5., Pető Gergő 19., Bojtár ják az érdeklődőket! napköziük is, ahová szintén vár- Megrendelő aláírása: Nyomda: SILBER-Nyomda Kft / , Gyebnár Mihály 10., Szalkai-Szabó Pető Gergő 5., Horváth Erik 11., Gergő 8., Horváth Erik 6., Pető Ger- Sebők Lilla 1., Szántó Fanni Marcell 2., Szántó Fanni m 10 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 11

7 12 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

2008 és utána született fiúk

2008 és utána született fiúk 2008 és utána született fiúk 10:00 500m 1. Tomka Ézer 2009 Sárrét SE 1:21 2. Fodor Szabolcs 2008 Ebes 1:22 3. Csibi Sándor 2008 Bodaszölő 1:31 4. Vaskovits Marcell 2008 Simonyi Óvoda 1:31 5. Szabó Csanád

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 10:00 500m 1. Tomka István 2005 Püspökladány, Optimit Hungária 1:28 2. Papp Zsigmond 2004 Berettyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1:28 3. Madar Krisztián

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 1. futam 2. Kovács Tamás 2006 Triton Sport Egyes. 1:25,87 3. Mahovics Gergő 2004 Gyomae. ÚSE 1:13,8 4. Márki Szabolcs 2006 Tótkomlósi ÚE 1:15,0 2. futam 1. Karancsi

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV amely készült FUNRE 2014 úszóversenyen

VERSENYJEGYZŐKÖNYV amely készült FUNRE 2014 úszóversenyen a verseny helye: Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda 50 méter / 8 pálya / elektromos időmérés a verseny ideje: 2014.08.03-2014.08.04 a verseny rendezője: a verseny engedélyszáma. 1203 Hullám 91 ÚVE,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben