A legjobbak a pályán és az iskolában is

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legjobbak a pályán és az iskolában is"

Átírás

1 III. évfolyam 55. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin június A legjobbak a pályán és az iskolában is A tartalomból: Szucsán Andrástól búcsúzunk 2. oldal Tovább erősödik Csongrád szerepe Az ígéretek alapján városunkban lesz az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemmérnöksége 3. oldal A csongrádi gyerekek idén is országszerte vitték jó hírét városunknak sportsikereikkel, emellett azonban az iskolában is kitettek magukért, és nem csak a pályán, de az iskolapadban is helytálltak. A megyei- és országos sikereket arató diákok a Művelődési Központ Magyar Király dísztermében vették át a városi elismeréseket. Folytatás a 4. oldalon Hadüzenet? Furcsa közjátékkal indult a legutóbbi rendkívüli testületi ülés: egy Bokrosról érkezett szabadcsapat hatolt be az Önkormányzat dísztermébe. Szerencsére a különítmény mindössze egy főből állt, így némi hangoskodáson kívül különösebb dolog nem történt. Balogh János helyi gazdálkodó egyszemélyes hadseregként rontott a terembe, majd miután jól felhergelte magát, Lesz háború, polgármester úr! felkiáltással átadta hadüzenetét Dr. Kőrösi Tibor polgármesternek és a csongrádiaknak. A bokrosi szabadságharcos aki militáns elképzeléseit terepszínű nadrágjával nyomatékosította továbbra is azon fáradozik, hogy elszakítsa Csongrádtól a bokrosi városrészt. Folytatás a 2. oldalon A Néprajzi Társaság pályázatán nyert a Széchenyi Kutathatóvá, országosan nyilvántartottá vált az iskola helytörténeti gyűjteménye Ballagnak az iskolások Ballagási összeállításunk 5. oldal 5-9. oldal Sulis sárkányhajók A kistérség általános iskolásai versenyeztek a Holt-Tiszán 11. oldal 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 1

2 Elhunyt Szucsán András, a Batsányi János Gimnázium nyugalmazott fizika tanára. A kiváló ember és nagyszerű pedagógus munkájáért több elismerést kapott: 1989-ben Mikola-díjat, 1995-ben Csongrád megyei Közgyűlés Alkotói-díját, 1999-ben Pedagógiai-díjat kapott. Szucsán András augusztus 19-én született Szegváron. Itt végezte elemi iskoláit, ban Szentesen a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a JATE Természettudományi Karán 1957-ben szerzett fizika-matematika szakos diplomát. Pályakezdőként két évig a Szegvári Általános Iskolában tanított ben családjával együtt Csongrádra költözött és a Szabadság téri Általános Iskolában kezdett dolgozni. Egy évvel később a Batsányi János Gimnázium tanára lett. Oktató-nevelő munkájával Folytatás a címoldalról Legutóbb, 2008-ban egészen egy véleménynyilvánító népszavazásig vitte a dolgot, ahol mintegy háromszáz embert sikerült rábírni, hogy az önállósodás terve mellett szavazzon. A kezdeményezés elbukott, mivel Varga Zoltán akkori önkormányzati miniszter szerint csökkent volna az óvodai nevelés, az iskolai oktatás, az egészségügyi Hadüzenet? és a szociális ellátások színvonala, ha önálló településsé vált volna a városrész. A miniszter kiemelte, a Balogh vezette bizottság túlzott mértékben számolt az iparűzési adó bevételekkel, viszont nem számolt az iskola önálló fenntartásával. a nevelőtestület meghatározó tagjává vált. Eredményes tevékenységének bizonyítékai azok a tanítványok, akik a tőle kapott irányítással sok szép eredménynyel gazdagították az iskola hírnevét. Diákjai fizikából országos versenyeken számtalan helyezést, díjazást értek el, sőt a diákolimpiákra is kijutottak. Kiemelkedő szakmai felkészültsége meleg gyermekszeretettel, nyugodtsággal, humorérzékkel párosult, így diákjai körében szigorúsága ellenére is nagy tiszteletnek, megbecsülésnek örvendett. Tanítványaira így gondolt vissza: Együtt voltunk a munkában, rendezvényeken, időnként a szórakozásban, örültünk, ha valaki sikeres volt, és azon munkálkodtunk, hogy mindenki az legyen. Alkotó egyéniség volt, aki nemcsak a fizikaszertár fejlesztésében, a kísérletek technikai feltételeinek állandó tökéletesítésében jeleskedett, hanem tapasztalatait, újításait tudományos értekezésekben is megjelentette; továbbképzéseken, konferenciákon szívesen átadta. Mindvégig azt az álláspontot képviselte, hogy a fizika népszerűsítésének leghatékonyabb formája a magas színvonalú oktatás. Szervező munkájának eredményeként jöhetett létre Csongrádon a fizika tagozatos középiskolai képzés. A fizika tudományával, tanításával kapcsolatos gondolatai ma már az interneten is elérhetőek a Szucsánkvark honlapon. Munkáját kollégái is elismerték, sőt más iskolák nevelői is szívesen fordulnak hozzá tanácsért tól '78-ig igazgatóhelyettesként, 1978-tól 1990-ig a fizika tantárgy szaktanácsadójaként végzett kiemelkedő tevékenységet ben vonult nyugdíjba, de óraadóként aktívan, fiatalos lendülettel tanított tovább a gimnáziumban. Munkájáért több alkalommal kitüntették: 1989-ben Mikola-díjat, 1995-ben Csongrád megyei Közgyűlés Alkotói-díját, ben Pedagógiai-díjat kapott ben a fizika tanárok számára adható legmagasabb elismerést, a Rátz Tanár Úr-díjat is megkapta, amely jelzi, hogy példamutató szakmai munkásságát országosan is elismerték ban Csongrád város díszpolgárának választották. Szucsán András tanár úr hamvainak búcsúztatása június 28- án a Csongrádi Köztemetőben kerül sor 15 órakor. Kérjük mindazokat, akik koszorúval vagy nagyobb csokorral szeretnék leróni tiszteletüket, azt egyetlen szál virággal tegyék! Az általuk koszorúra szánt öszszeget amennyiben egyetértenek a család hagyományteremtő szándékával, amelyet Szucsán Itt tartunk jelenleg: szakmai és pénzügyi érvek az egyik oldalon, és egy magányos harcos a másikon a kérdés, hogy a bokrosiak mit óhajtanak? A további békés fejlődést és együttműködést vagy egy Baloghféle háborút? András emlékének szánnak azt a Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány javára fizessék be! számlaszám: Édesapám alapító tagja volt ennek az alapítványnak, azt személyesen pénzzel is támogatta, valamint egészen december végéig (amíg egészsége engedte) a kuratórium aktív tagja volt. Mivel egész életét a tehetséggondozásnak szentelte, ez az alapítvány megtestesíti azt a legfőbb értéket, amit egész életében vallott: Minden ember tehetséges valamiben, csak meg kell találnunk, hogy miben! Kérünk mindenkit, hogy oszsza meg ismerőseivel ezt a kérésünket! Szucsán tanár úr családja Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány őszinte részvéttel és tisztelettel adózik egykori kuratóriumi tagja, Szucsán András előtt. Mindazon szerencsések, akik ismerhettük és együtt dolgozhattunk vele egy jó barátot és inspirációt adó mentort vesztettünk el vele, a világ pedig egy csodálatos emberrel lett szegényebb. A kuratórium nevében: Csüllögné Balogh Judit, elnök Tovább erősödik Csongrád szerepe A csatlakozó települések első tulajdonosi találkozóját tartotta Szegeden az ALFÖLDVÍZ Zrt. A cég Csongrád megyében eddig három település, Eperjes, Árpádhalom és Nagymágocs ivóvíz szolgáltatója volt, az új víziközmű törvény módosulásával ez ban további tizenhét településsel bővült. Az békéscsabai székhelyű szolgáltatóhoz csatlakozott Csongrád városa is. A tulajdonosi találkozón a megyebeli csatlakozókat Csongrád város polgármestere képviselte. Dr. Kőrösi Tibor elmondta, a csatlakozással Csongrád szerepe tovább erősödik a régióban, mivel az ígéretek alapján városunkban lesz az üzemmérnökség, ezáltal ötvenhárom munkahely továbbra is biztosított lesz. Az egységes szolgáltatási struktúra ügyfélszolgálatok, üzemeltető- és hibaelhárító egységek felállítása az érintett önkormányzatokkal egyeztetett formában már jelenleg is folyamatban van. Az üzemeltetési feladatokat eddigiekben ellátó társaságok munkavállalói számára is biztosított a jövő, mivel a munkavállalók átvételével az ALFÖLDVÍZ Zrt. minden szakemberre számít az új feladatok ellátása során. erősítette meg Dr. Csák Gyula, ALFÖLDVÍZ Zrt. vezérigazgatója. Megváltozott munkaképességűeknek: új esély munkát találni! Tisztelt Csongrádiak! Az elmúlt évtizedben tapasztalható volt, hogy a szélsőséges természeti jelenségek milyen károkat tudnak okozni környezetünkben, értékeinkben. Ezen jelenségek nem csak az országunk egyes részeit érintik, hanem most már elmondható, hogy szinte minden település, így Csongrád város is számolhat ilyen jellegű károk kialakulásával. Az értékeink, környezetünk védelmében, nagyon fontos szerepet játszanak azon szervezetek, kiknek alapfeladatuk ezeknek az eseményeknek a kezelése. Sokszor előfordul, hogy ezen szervezetek hatékony és eredményes munkavégzése a helyi lakosság önzetlen segítsége nélkül nem valósulhatna meg. Jó példa erre az elmúl időszakban levonuló eddig soha nem tapasztalt magasságú Dunai árhullám. Mivel Csongrád város a Tisza mellet fekvő település, így már többször előfordult, hogy a csongrádi lakosságnak is volt lehetősége egy-egy árvíz levonulása kapcsán megmutatnia öszszefogását, és önzetlenségét mások, és saját értékeinek védelme érdekében. De mi az érték? Arra jutottam, hogy ennél a kérdésnél sokkal fontosabb, hogy kinek mit jelent az érték! Mindaz értékes lehet az egyén számára, ami fontos, hasznos, ami örömet szerez, ami előrébb visz, elégedettséggel tölt el. Az értékről sokaknak tárgyak, ékszerek, mások elismerését kivívó anyagi javak jutnak eszükbe. Mások kliséket sorolnak fel: érték az egészség, a család, a szeretet. Munkakörnyezetben érték a tudás, a lojalitás, a tapasztalat és a kitartás is. Számomra - többek között- nagyon fontos érték egy közösség (munkahely, baráti társaság vagy épp a társadalom egészét tekintve is) az összetartás, az összetartozás érzésének erősítése, egymás megbecsülése és a kölcsönös segítés, támogatás. Természetesen mindig van önérdek, tagadhatatlan, vitathatatlan,- egy kevés nem is árt belőle-, csak az arány az, ami igazán sorsfordító. Saját és városunk szebb jövője érdekében Fogjunk Össze, teremtsük meg a Biztonságot, segítsük egymást, és valóban ne csak mondjuk, hanem Cselekedjünk is! Engedjék meg, hogy gondolatmenetemet John Fitzgerald Kennedy január 20-i beiktatásakor mondott mondatával zárjam: Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem azt, te mit tehetsz a hazáért! Szabó Bogár Imre tűzoltóparancsnok Többször lesz még szúnyoggyérítés Idén már májusban sor került gyérítést elvégezni a városban. A képzés ideje alatti anyagi támogatás! Kattanj ránk! az első szúnyoggyérítésre városunkban, összesen 600 hektár László, a Városellátó Intézmény tájékoztatta lapunkat Hajdú (képzési támogatás és úti ktg. térítés) Elérhetőség: Akiket keresünk: Honlap: - érettségivel, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, Facebook: területen történt vegyszeres szúnyogirtás. A gyérítést követően a szúnyog- vezetője. mozgiprojekt - 18 év feletti, aktívkorú álláskereső vagy inaktív, Tel.: Csongrád megyében élő, megváltozott A következő gyérítést úgy tervezzük, populáció 60%-kal fogyatkozik hogy a július 1-én foly- meg, így a korábbi óránkénti 80 munkaképességű személyek. Jelentkezés: MUNKALEHETŐSÉGET KERES? között a megadott elérhetőségeken. Tájékoztatjuk és felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szociális Ellátások Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata MINŐSÉGIBB ÉLETRE, JÓ CSAPATRA, tatódó napközis táborunkat ne csípésszám ennek 30-40%-ára TÁMOGATÓ SZAKEMBEREKRE VÁGYIK? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 1. napjától új telephelyre, Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alá költözik. zavarja. Később a Körös Toroki csökken, ami a szakemberek szerint A fenti időponttól kezdődően a Szociális Ellátások Intézményének székhelye is Csongrád, Kossuth tér 7. sz. alá kerül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Napokkal összehangolva szeretnénk már egy elviselhető mérték. Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. még egy újabb szúnyog- 2 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 3

3 A virágos Csongrádért A Néprajzi Társaság pályázatán nyert a Széchenyi Folytatás a címoldalról A rendezvényen Csongrád város polgármestere, Dr. Kőrösi Tibor köszönte meg a diákok és pedagógusok egész éves munkáját, aminek köszönhetően ismét kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeket értek el diákjaink. Az Év ifjúsági sportolója címet Kása Viktória kapta. A Hód Fitness SE versenyzője ötszörös országos egyéni 1. helye és háromszoros országos csapat 1. helye mellett az Európa Bajnokságon egyéniben 1. és csapatban 2. helyet szerzett. Idén az Év felnőtt sportolója címet Nagy Vendel, a Szegedi Vízisport Egyesület EDF DÉ- MÁSZ versenyzője érdemelte ki, aki a magyar bajnokságon 1. és 3. helyezést, az Olimpiai Reménységek versenyén 4. helyezés ért Idén is meghirdették a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyt, amelynek célja többek között a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. A év kiemelt témája a helyi természeti értékek, tájérték kiemelten a növény és állatvilág megőrzése a településeken. A versenyen valamennyi magyar település részt vehet, így a 2013-as versenybe Csongrád is nevezett; a Városellátó Intéz- A legjobbak a pályán és az iskolában is el, 2012 végére már 97 éremmel büszkélkedhet. Az Év edzője kitüntető címet Kozák László, a Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület edzője kapta, az Év sportmenedzsere pedig Tari István, a Koelner Hungária Kft. ügyvezető igazgatója lett, aki 2012 óta komoly összeggel támogatja a társasági adó adta lehetőségek keretében a csongrádi focistákat és a vízilabdásokat. Nagymértékű anyagi támogatásával segítséget nyújtott az utánpótláskorú gyermekek versenyeztetéséhez. Eredményes sportolók Kató Eszter (MTTSZ Csongrád Városi Lövész SE), Lovas Dóra (Csongrádi Fitness SE), Szepesi Lilla, Tisza Dániel és Katona András (Szilver Táncsport Egyesület), Percze Lajos András (Csongrádi mény kertészete minden megtett városunk felvirágoztatásáért. Idén májusban a korábbi évhez képest többlettelepítésekre került sor, többek között a Fő utcán található parkoló-szigeteken, a Patyolat előtti közlekedési szigeten, belvárosi Szent Rókus templom környezetében, Szervátius szobor környékén, Bökényalji út és a Hársfa utca kereszteződésében valamint a Széchenyi úton három helyen. mondta Dékány- Lantos Anikó városi kertész. Ezeket a virágokat nem vásároltuk, hanem mi magunk neveltük őket a kertészetben. Az árvácskák Tradicionális Kyokushin Karate SE), Nagy Miklós (Csongrádi Vízügyi SE), Fűri Gergő és Gulyás Gergő (Csongrád Város Vízilabda SE), Palatinus Vilmos, Palatinus Dániel, Németh Viktória és Sütő Dávid (Csongrádi Kajak-Kenu Club), Mácsai Martin, Pauli Alex, Hajdú Roland és Borda Szilárd (Csongrádi Tiszapart SE), Szólik Dávid (Csongrádi Poseidon Úszó Közhasznú SE), Tályai Gábor (MTTSZ Csongrád Városi Lövész SE) Jó tanuló-jó sportoló Szili Dorina, Klucsai Nóra és Szabó Anett (Csongrádi Vízügyi SE), Csernák Tamás, Tábori Lilla, Dobai Jázmin, Szarvas Ádám, Kátai B. Máté és Kovács Fruzsina (Csongrád Idegenforgalmi SE), Rácz Viktória (MTTSZ Csongrád Városi Lövész SE), Kozma Bettina, helyére begónia bársonyvirág, vinca, pillangóvirág, díszdohány, kakastaréj került. magyarázta Dékány-Lantos Anikó. Az önkormányzat erőfeszítései források, támogatás, szervezés és irányítás mellett fontos szempont a helyi vállalkozások, intézmények részvétele, a vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek környezetének rendezettsége, a közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, valamint a lakosság részvétele a balkonok, ablakok erkélyek, ingatlanok előtti közterület díszítésével. Bede Réka és Szabó Csenge (Csongrádi Fitness SE), Katona Manuéla (Szilver Táncsport Egyesület), Gilicze Kristóf (Magyar Szörf Akadémia), Pető Gergő, Pető Bence, Szalkai-Szabó Gergő, Sebők Lilla és Szántó Fanni (Csongrádi Poseidon Úszó Közhasznú SE), Kiss Máté, Szabó Zámor, Hegedűs Levente, Vig Dániel, és Pálinkó Péter (Csongrád Város Vízilabda SE), Kanász Nagy Zoltán, Sántha Gergő, Sprok Máté és Góg Levente (Dr. Papp László Birkózó Egyesület, Csongrádi Birkózószakosztály, Deák Ádám és Hídvégi Áron (Csongrádi Tradicionális Kyokushin Karate SE), Lévai Attila, Csatordai Marcell, Kiss Dávid és Pigler Lilien (Tisza Tenisz Club), Magyar Nikoletta (Csongrádi Kajak-Kenu Club), Palásti Patrik és Horváth Károly (Csongrádi Tiszapart SE) Lezárult A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások minőségi feltételeinek javítása érdekében című projekt. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott és támogatásban részesült, DAOP-4.1.3/A azonosítószámú projekt, mely a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ új telephelyének felújítására irányult, lezárult. A műszaki átadást követően a projektben foglalt tevékenységek megvalósultak, a feladatok elvégzésre kerültek. A szakhatóságok előzetes állásfoglalásai megérkeztek, az intézmény működési engedélyeztetési eljárása folyamatban van. A projekt befejezése határidőben megtörtént februárjában a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013 címmel hirdetett pályázatot. A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul, hogy ösztönzőleg hasson, ahol a hagyományok és a jelenkor az élő kultúra megőrzése történik. Cél volt továbbá, hogy mindazon munkákat, melyek a néprajzi tudást dokumentálják, elemzik, kidolgozzák, szakmai díjakkal elismerje, és a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában elhelyezze, segítve ezzel a további kutatásokat. A Magyar Néprajzi Társaság határon innen és túl várt pályázati munkákat, mind szellemi tárgykörben és eszközök alkotásaiban. A több témakör adta lehetőségek közül a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon két pályázatot is benyújtott, melyben a pályamunkák egymásra épülve lettek kidolgozva, az egyik az iskola helytörténeti gyűjteménye, a másik az erre épülő pedagógiai programjuk, a Kézzelszívvel nagyanyáink szemével. A megpályázható témakörök közül az első pályamunka a Néprajzoktatás a Hon- és népismeret tantárgy helyi segédanyagának, helyi gyűjtésekre alapuló kidolgozása volt, különös tekintettel a már korábban elkészített jó gyakorlatokra volt. A pályázat elbírálása megtörtént, s az iskola által benyújtott munkákat a Magyar Néprajzi Társaság szakmai zsűrije magas elismeréssel díjazta. Mindkét pályázatuk bekerült a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárába, Apák napján is együtt a nagycsaládosok A Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete egy rendhagyó ötlettől vezérelten szervezte meg idén először Apák napi rendezvényét, ahová, természetesen családostól érkeztek az apukák. Az egyesület elnöke, Szabóné Juhász Tímea lapunknak elmondta, az esemény életre hívásának célja az volt, hogy a családapákat is kitüntessék, hisz az ő szerepük is egyenlően fontos az édesanyákéval. A közösen eltöltött délután során a gyerekek verssekkel köszöntötték édesapjukat, majd sor került a nap témájának megfelelően kiírt rajzp á l y á z a t eredményhirdetésére is. A jó hangulat garantált volt, kiváltképp akkor, amikor mókás, de felettébb hasznos feladatokban babapelenkázás, galuskakészítés, hajfonás mérhették össze tudásukat a családfők, ám a legnépszerűbb feladat minden bizonnyal a sörivás volt! A nap végén a vetélkedők során legügyesebb apukák ajándéktárgyakat vehettek át. Az esemény kiváló hangulatából ítélve ez egy új hagyomány kezdete volt. Sarusi István Idén országszerte több mint háromszáz helyszínen várták több ezer programmal az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján, melyhez Csongrád is csatlakozott; ahogyan azt már megszokhattuk, a Tari László Múzeum is színes programokkal várta az érdeklődőket a kultúra nevében. Az érdeklődőket már délutántól kezdve hagyományőrző kézműves foglalkozással és egyháztörténeti előadással várták, Weöres Sándor születésének 100. évfordulójáról pedig dalokkal és versekkel emlékeztek meg, melyeket a Csongrádi Színtársulat tagjai Varga Zsuzsa, Bodor János, a helytörténeti gyűjteményük ezáltal kutathatóvá, országosan nyilvántartottá vált. A készítők, Lászlóné Kollát Katalin, Varga Valéria, Szögi Márta és Csárdás Endre lehetőséget kaptak öt pályázó között, hogy munkájukat Budapesten bemutassák, valamint egyikőjük meghívást kapott a szakmai tábor munkájába. Az elismerést Kemecsi Lajos, a Magyar Néprajzi Társaság Főtitkára, a Magyar Néprajzi Múzeum főigazgatója adta át. Elismerés nem csak az ő munkájukat illeti, hanem a múlt és jelen tantestületét, tanulóit és mindazokét, akik a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon Helytörténeti gyűjteményét létrehozták és működését a mai napig támogatják, segítik. Köszönjük: Csüllögné Balogh Judit tagintézmény-vezető Egy éjszaka a múzeumban Király Marika, Ökrös Enikő és Banka Roxána előadásában hallhatott a közönség, majd játékos vetélkedők és tombolahúzás színesítette az estét. Az alkonyat hozta enyhüléssel az érdeklődők száma tovább nőtt, az est hűvösében csendültek fel Csák László Cseh Tamás című koncertjének fület kápráztató dallamai. Az kellemes nyáreste során melyet a színvonalas műsorok hangulata tette igazán feledhetetlenné a múzeum kiállítótermei is szabadon megtekinthetőek voltak. Kozmutza Flóra Csongrádi Tagintézménye osztályfőnök: Sziliné Kádár Magdolna, Németh Károly Bánfi Zoltán, Németh Bianka, Urbaniczki Dóra 4 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 5

4 Bokrosi Általános Iskola Ének-Zenei Általános Iskola 8. b Óvónők: Justin Imréné, Kovácsné Czombos Zsuzsanna osztályfőnök: Ádámné Fábián Brigitta Julianna Bartók Zsuzsa, Csernus Andrea Julianna, Danis Tamás Péter, Deák Dávid Norbert, Harinco Nelli, Tóth Erzsébet, Túri Ádám Tamás, Varga Sándor Dominik, Viglási Endre István Ének-Zenei Általános Iskola 8. a osztályfőnök: Pozsár Péterné Boda Alexandra, Bodor Soma, Busi Gabriella Patrícia, Csótya Ádám, Gagyi Szilveszter Krisztián, Juhász Tamás, Keller Attila Zsolt, Kovács János Ádám, Lekrinszki Eszter, Maszlag Edina, Mozsár Róbert, Prohászka Fanni, Rajki Júlia, Tassi Eszter Anna, Tóth Viktória Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 8.a osztályfőnök: Fűriné Varga Izabella Antal Orsolya, Bálint Anett, Balog Beatrix Emese, Gera Réka, Herédi Rebeka Mária, Kiss Katalin, Kiss Márton Zoltán, Lakatos Martin, Lakatos Vivien Vanessza, Lucze Barbara, Mészáros Márk, Rácz Kitti, Sándor Beatrix, Sarusi-Kis Judit, Sebők Ferenc, Szögi Alexandra, Takács Aletta osztályfőnök: Bartók Julianna Bencsik Zsolt, Dudás Tamara, Farkas Viktória, Fórián Szilveszter, Halter János Csaba, Horváth Izabella, Kéri Levente, Molnár Zsuzsanna, Palásti-Kovács Nándor, Pitrik Lajos, Pozsár Éva Aletta, Sebők Levente György, Varga Norbert 6 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 7

5 Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 8.b Gr. Széchenyi István Általános Iskola osztályfőnök: Gyovainé Kósa Erika Borda Szilárd, Bordi Szilárd, Busa Roland, Csatordai Marcell, Fagyal Máté, Faragó Zoltán, Ferentzi Andrea, Forgó Anna, Forgó Péter, Lévai Attila, Máté Viktória, Mészáros Máté, Pozsár János, Révész Tamás, Szabadkai Liza, Szemerédi Nikoletta, Túri Bernadett, Ujszászi Anna, Ürmös Alexandra, Vikor Bence Ákos Piroskavárosi Általános Iskola osztályfőnök: Csüllögné Balogh Judit Cseh Sándor, Csizmadia Brigitta, Horváth Szabina, Huszka Richárd, Kanalas Dóra, Kódor Gábor, Lucze Gábor, Mezei Roland, Misik Edina, Német Eszter, Pozsár Péter, Surányi Orsolya, Szabó Szilárd, Szecskó Kata, Tantucz Alexandra, Tóth Tibor, Varga Mária Batsányis Kis Természettudós Tábor Soltvadkerten osztályfőnök: Pozsár Péter Bálint József, Bencsik Bence, Busa Bernadett, Busa Máté, Deák Dóra, Faur Laura Fanni, Gyovai Anikó Anita, Harmai Alexandra, Horváth Károly, Járó Ádám, Juhász Boglárka, Kapusi Réka, Keller Zoltán, Kovács Réka, Lantos Angéla, Lévai Zoltán, Makai Zoltán Martin, Nagy Gábor, Németh Adrienn, Pap Tamás, Sineger Dániel, Tábit Gábor, Tánczos János Dávid, Vajda Tünde, Vígh Ivett A Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola januárban adta be a Nemzeti Tehetség Program (NTP-KKT-12-B-P-07) keretében A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjai kódú pályázatot. A Batsányis Kis Természettudós elnevezésű pályázat eredményeképpen huszonnégy diák vehetett részt egy ötnapos tehetséggondozó táborban Soltvadkerten Ft támogatással. A pályázat célja volt, hogy a diákok tanórán kívüli foglalkozások keretében bővíthessék tudásukat a biológia és földrajz tudomány területén. A foglalkozások során lehetőségük volt különböző gyakorlati feladatok elvégzésére. Érdeklődve végezték el a vízvizsgálatokat, amelyek során választ kaphattak kérdésükre, hogy miért is nevezik a vadkerti tavat Büdöstónak. Mikroszkopikus vizsgálatokat végezhettek, amelyek során eléjük tárult a mikrovilág. Megtanulhatták a metszetkészítés fortélyait és így saját vizsgálati anyagokat készíthettek. Madár-és növényvilág megfigyelésére a tanösvény végig barangolása során nyílt lehetőség, ahol határozók segítségével mélyedhettek el a tavat körülvevő élővilág rejtelmeiben. Tartalmas napot tölthetek el a gyerekek Kiskőrösön, ahol ellátogattak a Petőfi Szülőházhoz, megtekintették a Szlovák Tájházat, majd emlékezetes programon vettek részt a Szentpéteri Pincészetben, ahol a borkészítés rejtelmeibe nyerhettek betekintést és bevezetést, esténként pedig a csillagászati távcső segítségével kémlelték az égbolt csodáit. Ezek mellett a csoportok elkészítették a Tábor mesekönyvét, Soltvadkert éjjel, nappal címmel újságot készítettek, belefoglalva a napi legfontosabb és legérdekesebb eseményeket. A programot vetélkedők, Ki mit tud?, lovas taxizás és természetesen vízi játékok színesítették. A tehetséggondozó táborban részt vett diákok és tanáraik hasznosan és kellemesen töltötték el ezt az öt napot. A pályázatot megírt és a tehetséggondozó tábort vezető tanárok: Leirerné Katona Ágnes, Cseri Gáborné és Leirer Tibor július ig naponta 9-12 óráig NYÁRI JÁTSZÓHÁZ A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. szervezésében kézművesség és játék 8-10 éves gyerekeknek Vezeti: Kókainé Vincze Éva; Részvételi díj: 4000,- Ft/fő Érdeklődni és jelentkezni lehet a Művelődési Központban Csongrád, Szentháromság tér 8. tel. 63/ ; 06-20/ Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 9

6 NAPPALIS DIÁK VAGY és szeretnél biztos nyári munkát? Gyere a munkaügyi kirendeltségre! DIÁKMUNKA PROGRAM A MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGEKEN A Munkaügyi Központ a nyári 2 hónapra BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁST ad diákok foglalkoztatásához ÖNKORMÁNYZATOK részére. Mit kell tenned, hogy a programba kerülj? A munkaügyi kirendeltségen kérd közvetítést kérőként a nyilvántartásba vételed, így az önkormányzatoktól beérkező állásajánlatokra kiközvetítenek. (személyes okmányok és diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás szükséges) Élj a lehetőséggel! A Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. hamarosan megkezdi az általa előállított komposzt értékesítését, ömlesztett formában. Az előjegyzések felvételét megkezdtük, az érdeklődők jelentkezését a 30/ telefonszámon, vagy a címen várjuk. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Körös-toroki üdülőterületen a beléptető kapu megkezdi működését, az árak az idei évben is változatlanok, a évnek megfelelően 600 Ft/nap a személyautók parkolási díja. A sétány területén biciklizni tilos, a kerékpárokat az erre kijelölt kerékpár tárolóban szíveskedjenek kihelyezni. Az egyéb módon elhelyezett kerékpártárolás (pl.: kerítéshez láncolt kerékpár) közterületi bírságot vonhat maga után. Szintén bírságot vonhat maga után, ha valaki érvényes parkolójegy nélkül parkol az arra kijelölt helyen. Ezúton szeretnénk mindenkit megkérni, hogy az ingatlanán keletkező kommunális hulladékot szíveskedjen a kihelyezett konténerekben elhelyezni, a konténerek mellé kihelyezett hulladék illegális hulladék lerakásnak minősül os évjáratú bordó Hona Civic 1.4 LS eladó megkímélt állapotban, kedvező áron. Érd.: 30/ Kertes ház eladó, másfél szobást beszámítok; Opel Agila személyautó 2001K eladó. Érd.: 70/ Csongrádon kertes ház eladó (felújításra váró), esetleg egyedi fűtésű lakáscsere érdekel. Érd.: 20/ Csongrádon gázos kis lakás, garázs, új fürdőkád áron alul eladó. Érd.: 30/ Szentmisék és szertartások Nagyboldogasszony Templom Hétfő-Kedd 18 óra Csütörtök-Péntek 18 óra Vasárnap 10 és 18 óra Szent József Templom Kedd-Szombat 17 óra Vasárnap 8.30 óra Szent Rókus templom Szombat 18 óra Újszülött: Családi események Pap Emese sz.: Német Klára és Pap Tamás Horváth Milos sz.: Kovács Janka Nóra és Horváth Attila Túri Zoltán sz.: Farkas Andrea Katalin és Túri Zoltán Budai János Csaba sz.: Túri Mónika és Budai János Kecskés Darnel Olivér sz.: Atkári Anita Mónika és Kecskés László Házasságot kötött: Kasper Mátyás Tömörkény, Puszta dűlő 225. és Prokop Anita Tömörkény, Puszta dűlő 225. Sólyom Szabolcs Csongrád, Nap u. 16. és Kovács Ildikó Csongrád, Erzsébet u. 14. Bokros, Szent László Templom Vasárnap óra Felgyő, Szent István Templom Vasárnap óra Református Istentisztelet Hunyadi téri református templom minden vasárnap órától A Kis-Tisza Vízi-Sport Közhasznú Egyesület szervezésében valósult meg a Suli Sárkányhajó verseny, melyre a kistérség általános iskoláinak nevezését várták. A vízre szállást követően a csapat egységére igen nagy szükség volt, hiszen az evezősök együttes munkájával haladhatott csak leggyorsabban a cél felé a csónak; a közös lapátolási ritmus megtalálását a dobos által megadott ütem segítette. A versenyzőknek két fordulóban nyílt lehetőségük az idővel, Verőfényes nyári időben emlékeztek Dr. Csongrádi Józsefre, a legendás úszóedzőre a IX. Csongrádi Senior úszóversennyel a Városi Sportuszodában. Az ország minden részéből, valamint Szabadkáról és Aradról is érkeztek felnőtt és idősebb korú úszók. A kétnapos úszóünnep a helyi családok számára is jó kikapcsolódást, kellemes időtöltést kínált. Sulis sárkányhajók pontosabban a többi csapat által elért eredménnyel összemérni tudásukat, a kitartó küzdelemben a csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola csapata bizonyult a legeredményesebbnek: tárgyjutalmukon felül még az országos versenyen való indulást, valamint az arra való felkészülés lehetőségét nyerték. A verseny végeredménye: 1. Ének-Zenei Általános Iskola, 2. Piroskavárosi Általános Iskola, 3. Bokrosi Általános Iskola S. I. Szenior úszóverseny az uszodában Sportbemutatók, sportági próbák, zenés vízitorna, egészségügyi mérések, tanácsadások hirdették az életmódváltás szükségességét, népszerűek voltak a kézműves foglalkozások és az arcfestés is. A résztvevők megismerkedhettek a csongrádi borokkal is, és este fergeteges, táncos grillpartin is vettek részt. A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Budapesten Jó formában az úszók élő, de csongrádi színekben induló Bólyai házaspár. A 64 éves István korcsoportjában hat első, három második és két harmadik helyet szerzett. Felesége, Hajnal négy számban győzött, egyszer második lett. Palásti Erika három számban nyert, Lajos József két számban győzött, háromszor második és egyszer harmadik lett. Palásti Anna egyszer győzött, négy második és egy harmadik helyet szerzett. Lekrinszki Éva mérlege egy győzelem és két második hely. Gyovai Balázs két számban lett első, Bartók Márton kétszer győzött, egyszer második lett. Cseri Piroska négy úszásnemben lett második, Ternai László 50 m mellúszásban ötödik lett. A Csongrádi szeniorok 4 x 50 méteres női gyorsváltója pedig első lett! Tisztelt Hirdetőink! Apróhirdetési szolgáltatásunk az alábbi díjszabással működik: Elhunyt: m vegyes: Szalkai-Szabó Gergő 7., Sebők Lilla 6. mell: Pető Bence 2., Szalkai-Szabó Gergő /3 m vegyes: Pető 10 szóig 400 Ft Mike József Gyuláné Szabó Katalin Csongrád, József A. u alkalommal rendezték Bence 3., Szalkai-Szabó Gergő 5., minden további szó 25 Ft. Fűri Imre Csongrád, Tanya 708. meg az Óvodától az Olimpiáig Sebők Lilla /3 m pillangó: A hirdetési szelvényt kitöltve adja le a Tourinform Irodában (Szentháromság tér 8.). Forgó Mária Csongrád, Nyílt u. 4. úszóversenyt Szentesen, ahol tizenegy hazai és két külföldi csa- Gergő 1., Horváth Erik 5., Bojtár Sebők Lilla 8., Szántó Fanni 7., Pető Lapzárta: július 4. Az ezután beérkezett hirdetések a következő számban jelennek meg. Szász Imréné Galgóczi Etelka Erzsébet Csongrád, Sugár u. 13. Kérjük a táblázatot nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki, egy négyzetbe Szucsán András István Csongrád, Dobó István u. 7. pat háromszázegy versenyzője Marcell /3 m hát: Pető Gergő egy betűt írjon, betartva a helyesírás szabályait! A hirdetés szövege: Szűcs Béla Csongrád, Tulipán u. 11. II/5. mérte össze tudását. A két napos verseny első napján kegyes 4., Szántó Fanni m hát: Se- 3., Horváth Erik 8., Bojtár Marcell Fekete Lajos Csongrád, Bocskai u. 30. Ötvös Józsefné Antal Magdolna Csongrád, Jókai u 41. volt az időjárás az úszókhoz, de bők Lilla 4. 4x33 1/3 m gyorsváltóban Horváth Ferencné Vincze Etelka Csongrád, Fő u. 5-7., IV/1. a második napon esett az eső és 3. helyezést ért el a csapat Zelei Endre Csongrád, Tanya 19/A. lehűlt a levegő, ami nehezítette (Szűcs Barnabás, Horváth Erik, a gyerekek teljesítőképességét. Bojtár Marcell, Pető Gergő). Impresszum Ennek ellenére a következő eredmények születtek: 33 1/3 m gyors: facebook oldalán találhatnak ol- További képeket az egyesület Tiszaföldváron tizenhárom gő 13., Sebők Lilla 5., Szántó Fanni Alapító: Csongrád Város Önkormányzata csapat százhatvan versenyzője m gyors: Gyebnár Mihály 6., Horváth Erik 5., Pető Gergő 7., Bojtár vasóink. Kiadó: Csongrádi Városkép Nonprofit Kft Csongrád, Szentháromság tér 8. csapott össze. A 33 1/3 m-es medencében a Poseidon Úszóegyesület Szalkai-Szabó Gergő 4., Pető Gergő 3., Horváth Erik 8., Sebők Lilla 2., Marcell 5., Szűcs Barnabás 6., Szántó Fanni m gyors: Pető Ha kedvet kaptál, szeretnél tagja lenni csapatuknak, az egye- úszói a következő ered- Szántó Fanni m hát: Gyebnár Bence 4., Szalkai-Szabó Gergő 6., sület szeretettel vár. Indul nyári Tel.: 63/ , Mobil: 20/ Érd.: 06 / - ISSN ményeket értéke el: 66 m mell: Mihály 13., Szalkai-Szabó Gergő 6., Sebők Lilla /3 m mell: Horváth Erik 5., Pető Gergő 19., Bojtár ják az érdeklődőket! napköziük is, ahová szintén vár- Megrendelő aláírása: Nyomda: SILBER-Nyomda Kft / , Gyebnár Mihály 10., Szalkai-Szabó Pető Gergő 5., Horváth Erik 11., Gergő 8., Horváth Erik 6., Pető Ger- Sebők Lilla 1., Szántó Fanni Marcell 2., Szántó Fanni m 10 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám 2013/III. 55. szám Csongrádi Hírek 11

7 12 Csongrádi Hírek 2013/III. 55. szám

Szép időben fesztiváloztunk

Szép időben fesztiváloztunk Csongrádi Hírek III. évfolyam 52. szám 2013. május Szép időben fesztiváloztunk kéthetente megjelenő közéleti magazin www.csongrad.hu A tartalomból: Csongrád számokban Nemrég jelentek meg a részletes adatok

Részletesebben

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről

Csongrádi Hírek. A tartalomból: Indul a termál rendszer építése. Fogyatékkal élve is egészségesen. Az új szabálysértési törvényről II. évfolyam 27. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Elbúcsúztak a ballagók 125 éves a szervezett mentés Színes lufikat eresztettek szélnek jelképesen ballagó diákjaink.

Részletesebben

Köszönet a véradóknak

Köszönet a véradóknak Csongrádi Hírek III. évfolyam 66. szám 2013. december Köszönet a véradóknak kéthetente megjelenő közéleti magazin www.csongrad.hu A tartalomból: Közgyűlést tartott a Diákönkormányzat A Batsányi János Gimnázium

Részletesebben

Otthont adtunk a megyei vadásznapnak

Otthont adtunk a megyei vadásznapnak II. évfolyam 36. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. szeptember Otthont adtunk a megyei vadásznapnak Minden évben kora ősszel rendezik meg a megye vadászainak legnagyobb eseményét,

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

A folyó, ami összeköt

A folyó, ami összeköt II. évfolyam 32. szám Fotó: Palatinus Csaba Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. július A folyó, ami összeköt Tovább színesedett a nyári programok kínálata Csongrádon: első ízben

Részletesebben

Elismerések a szociális szférában dolgozóknak

Elismerések a szociális szférában dolgozóknak III. évfolyam 65. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2013. november Elismerések a szociális szférában dolgozóknak A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte

Részletesebben

Csongrádi Hírek. Újabb négylábúval bővült a Csongrádi Rendőrkapitányság állománya. A város adósságának felét vállalja át az állam.

Csongrádi Hírek. Újabb négylábúval bővült a Csongrádi Rendőrkapitányság állománya. A város adósságának felét vállalja át az állam. III. évfolyam 44. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2013. január Újabb négylábúval bővült a Csongrádi Rendőrkapitányság állománya Az első rendőrkutya Nike, a nyomkövető eb 2011

Részletesebben

Sportos majális szép időben

Sportos majális szép időben II. évfolyam 26. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. május Az én édesanyám nagyon jó asszony többet tudok róla mondani: de lehet-e többet mondani valakiről, mint azt, hogy

Részletesebben

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján

Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján II. évfolyam 19. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. január Polgármesteri elismerések a Magyar Kultúra Napján www.csongrad.hu A tartalomból: Módosulnak a beiskolázási körzethatárok

Részletesebben

Nemzetközi példa lett a Csoterm projekt

Nemzetközi példa lett a Csoterm projekt II. évfolyam 40. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. november Nemzetközi példa lett a Csoterm projekt Csongrád termálrendszere innovatív, példaértékű beruházás, ezt bizonyítja,

Részletesebben

Őrületes habparty a Fürdőben

Őrületes habparty a Fürdőben Csongrádi Hírek II. évfolyam 21. szám 2012. február Őrületes habparty a Fürdőben kéthetente megjelenő közéleti magazin www.csongrad.hu A tartalomból: Elfogadták a 2012-es költségvetést Szigorú büdzsé biztosítja

Részletesebben

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december Terítéken a csongrádi ipar

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december Terítéken a csongrádi ipar Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december www.csongrad.hu Terítéken a csongrádi ipar Személyesen ismerkedik városunk vállalkozóival, és azok tevékenységével

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Csongrád is fehérbe öltözött

Csongrád is fehérbe öltözött II. évfolyam 20. szám Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin 2012. február Csongrád is fehérbe öltözött Huszonöt éve nem látott hó és hideg köszöntött az országra februárban. Városunk sem

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. december 23. I. évfolyam 19. szám KÖVETKEZÕ SZÁMUNK 2006. JANUÁR 6-ÁN, PÉNTEKEN JELENIK MEG. Tisztelt Makói és Térségi olvasók! ASzenteste elõtti napokban

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont 2009. április Csongrád város vezetése egy több ütemben megvalósítandó város-rehabilitációs program végrehajtását tűzte ki célul, amely kedvező feltételeket teremt a magánberuházások ösztönzésére. Ezen

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 6-7. szám 2007. június-július Ára: 300 Ft

Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 6-7. szám 2007. június-július Ára: 300 Ft 2007. június-július 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 6-7. szám 2007. június-július Ára: 300 Ft Az abonyi Kulturális- és Sportnapok keretében 12. alkalommal került sor az Abonyiak-Abonyért

Részletesebben

Fellobbant az első gyertyaláng

Fellobbant az első gyertyaláng A DOMBÓVÁRI JÁRÁS KÖZÉLETI, KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA KULTÚRA KÖZÉLET III. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2014. DECEMBER 9. ÖNKORMÁNYZAT Fellobbant az első gyertyaláng Dombóvár felekezetei, civil szervezetei

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 15. szám 2008. szeptember 12. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 TANÉVKEZDET AZ ISKOLÁBAN Szeptember 1-jén diákok népesítették be az oktatási intézményeket. Az

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám

2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. június Ára: 200 Ft 24. évfolyam 6. szám Tájékoztató A Háziorvosi helyettesítés rendjéről Vissza a gyökerekhez! A dr. Tóth Zoltán által ellátott III. számú egészségügyi körzetben

Részletesebben

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. december 22. II. évfolyam 50. szám Lapunk következõ száma Makón 2007. január 5-én, pénteken jelenik meg. Boldog Karácsonyt! Péntektõl

Részletesebben

GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ

GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ GÉMES ANTALÉ A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJ KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Idén is nagyon jó helyre került a díj (16. oldal) Ára: 99Ft FONTOS ÁTADNI GYERMEKEINKNEK A TÖRTÉNELMET (5.OLDAL) TULIPÁNNAL

Részletesebben