A magazinja. INGYENES / 3. évfolyam 1. szám / MÁJUS HÖOK: A SZÍNFAL KÉT OLDALÁRÓL. reflektorban a hallgatói érdekképviselet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A www.igenhir.hu magazinja. INGYENES / 3. évfolyam 1. szám / 2008. MÁJUS HÖOK: A SZÍNFAL KÉT OLDALÁRÓL. reflektorban a hallgatói érdekképviselet"

Átírás

1 A magazinja INGYENES / 3. évfolyam 1. szám / MÁJUS HÖOK: A SZÍNFAL KÉT OLDALÁRÓL reflektorban a hallgatói érdekképviselet

2 TARTALOM HÖOK: a színfal két oldaláról 4 A Gandalf-modell - egyetemi fantasy 8 Ropogós idei liba, rántott csirke, bor - Budai kisvendéglôk 10 Budapesti diákmunka-körkép 15 Munkára fel! - Diákok a munkaerôpiacon 18 Jó sörünkhöz szól a nóta - kocsmazene 20 Interjú Barabás Lôrinc trombitamûvésszel 22 Mélységi csend és vaksötét - kalandozások földalatti járatokban 24 Interjú Szabó Lénárddal és Nagy Gergely Domonkossal 26 Spanyolul tudni kell - Irány a napsütötte Ibéria! 28 A street art és a matricázás Olivér Arthur szemével 30 Támogatóink IGEN Alapítvány MADS diákmunka A szerk. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Miskolczi Norbert HÖOK elnök a ôszi tandíjtüntetés alkalmával lemondásra szólította fel Hiller István miniszter urat hangzott a veretes érv a hallgatói érdekképviselet megalkuvást nem tûrô kiállása mellett egyik témába illô beszélgetésünkkor. Felszólít, lemondásra; nagggyon helyes. Ámbár álcselekedet. Megtette ezt a Kossuth tér Hôsök tere tengelyen buktatók egész hada. Eredmény? A tandíj (vagyis a tervezett FER) nyilvánvalóan káros és nonszensz rendszere egy percig sem támogatható; ahol lehetett elmondtuk, szakértôt megkérdeztük, frankót megírtuk (IgenHír magazin, okt.). Fáklyázni is vonultunk, mert a HÖOK azt mondta, hogy attól kevésbé lesz tandíj. Aztán figyeltük, miként muzsikál az érdekképviselet. A dolog végeztével pedig úgy látjuk, hogy a HÖOK bizonyított langymeleg tárgyalásban, silány kommunikációban és abban, hogy lövése sincs a diákmozgalom ütôképes megszervezésének know-howjáról. Március kilenc akár igazolhatná is a szervezetet. Viszont a kérdés sokkal inkább az, hogy van-e egyáltalán érdemi része a tandíj megállításában. Reflektor rovatunk a HÖOK háza táján sepregetett. Minden ügy, jelenség, hiba, amit kiemeltünk, egy következtetést enged; mélyen fájlaljuk, de mégis igazolva látjuk, hogy a hallgatói színtéren is a mai magyar valóság általánosságai érvényesülnek. Holott ez távolról sem kellene, hogy törvényszerû legyen. Szerva itt, csere ott. Nekünk nem mindegy, hogy fest az érdekképviseletünk. IMPRESSZUM IgenHír.hu magazin Kiadja: az IGEN Egyesület. Felelôs kiadó: Bethlenfalvy Gábor Lapigazgató: Réti László Arculat és tördelés: Tangram-Zim Kreatív Ügynökség Nyomdai munkák: D-Plus Kft. Címlapfotó: stock.xchng A szerkesztôség címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lph. II. em. 10. Telefon/fax: (1) Web: Hirdetésfelvétel: fôszerkesztô: Borbás Barnabás Munkatársaink: Constantinovits Milán (korrektúra), Deák Endre, Fábry Nóra, Hadházi Balázs, Mészáros Gábor, Papp Zoltán Miklós, Szántó Daniella ISSN Megjelenik: szemeszterenként kétszer budapesti felsôoktatási intézményekben

3 HÖOK: a színfal két oldaláról - érdekképviseletünk lelki tükre Betonkemény tömegtüntetés vagy vérszegény hôbörgés? Megalkuvást nem tûrô tandíjellenes kampány vagy hézagos plakátolás? Szervezett érdekek vagy érdekbôl szerzett ügyletek? - Az egészen októbere óta tartó és március kilencedikével lezárult, a tandíj-ellenes küzdelem jegyében telt idôszakkal aktív és rég látott nyilvánosságú szezont tudhat maga mögött a HÖOK. A hosszúra nyúlt tandíjbalhén, mint állatorvosi lovon tanulmányozható az érdekképviselet mûködése, szervezôereje, közéleti viszonyrendszere. Körkép a diákmozgalomról, felemás eredményekrôl és közéleti ugródeszkákról. REFLEKTOR Papíron több mint magyar hallgató érdekképviseleteként létezik a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája alaptézisünk, hogy ennél kiterjedtebb, jószerével homogén érdekû réteg kevés akad széles e hazában. A testület véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a felsôoktatást irányító közigazgatási és egyéb szervek részére a felsôoktatást érintô bármely kérdésben, továbbá ellátja a hallgatók képviseletét a felsôoktatás országos szervezeteiben szól a HÖOK feladataitól és kötelezettségeirôl szóló évi LXXX. Törvény 67/A elsô bekezdése. A törvény adta szûkös lehetôségekbôl adódóan tehát tényleges, mozgósítható tömegháttér nélkül egyéb eszköz híján a HÖOK az örökös, megtûrt véleménynyilvánító szervezetek sorsára kárhoztatott; a kutya ugat, a karaván halad. Az érdekképviselet hatékonyságáról alkotott képünk jelentôsen árnyalható az elmúlt szûk két év tandíjellenes mozgolódásainak tükrében. Hárommillió igen gazdája A tandíj eltörlését a HÖOK döntôen saját érdemeként értékeli, hiszen a tandíjellenesség képe a közvélemény szemében összefonódott a szervezet nevé vel vélelmezi kérdésünkre a népszavazás eredményét Estók Szabolcs, a HÖOK BRSZ (Budapesti Regionális Szövetség) elnöke. A még 2006-ban indult országos tiltakozást vizsgálva azonban alig tudunk jelentôs eredményeket felfedezni a szervezet oldalán. Az oktatási tárcával folytatott tárgyalásokon sem hangnemben, sem a javaslatok szintjén nem sikerült kivívni a minisztérium megfelelô figyelmét, nemhogy irányváltásra bírni politikájukat. Az általunk megkérdezett, magasabb pozíciót betöltô hallgatói önkormányzatosok közül többen már a tárgyalás tényét is nagy eredményként értékelték. Eközben a HÖOK alternatív tandíjjavaslatát (lényege: a felvett, de nem teljesített krediktek után fizetett volna a diák tantárgyanként, a hallgatói normatíva alapján kiszámolt összeget) végig mellôzték a tárcavezetôk. Ôk mondták, róluk mondták A HÖOK elit idézetekben A hallatói önkormányzatok utánpótlást biztosítanak a politikai elitnek. (Pokorni Zoltán az MTI-nek, november) A szervezetet sokan ugródeszkának tekintik a politikai karrierhez, ami eleve megkérdôjelezi érdekérvényesítô képességét. (Gellai Gergô, Barthel-Rúzsa Zsolt vetélytársa a Magyar Narancsnak, január) ha a test nem tudja mit csinál a fej, akkor elôbb utóbb elválnak egymástól. (Skultéty Tamás elnök, a hallgatói társadalom és a HÖOK kapcsolatáról, május) Hagyjuk is most, hogy milyen társaságba keveredtek a politika világában, hogy pártpolitikailag vált szocializálttá a hallgatói önkormányzati elit (Fábri György az OFÉSZ elsô elnöke, az edupress.hu-nak február 14.) Mindenesetre a párhuzamosan különbözô helyszínen és idôben zajló utcai diák demonstrációk nem szolgálhattak erôs hivatkozási alapul a tárgyalóasztalnál ôszén tizenhárom helyszínen zajlott tüntetés, ám a központi budapesti megmozduláson (október 17.) is csak alig 1300 hallgató vett részt. Összehasonlításképp: a budapesti ELTÉ-n , a Corvinuson is több, mint nappali tagozatos diák tanul, az eredeti terv szerint tandíjjal sújtott BA képzésre pedig országosan durván hallgatót vettek fel. Van egy erôs hallgatói mozgalom, amely nem áll meg a tüneteseknél, hanem visszamegy az egyetemre, vitatkozik, nyomást gyakorol. mondta Miskolczi Norbert HÖOK elnök lapunknak októberében, az említett tüntetés elôtt. Valóban igaz, hogy a HÖOK rendre olyan dologra hivatkozik, ami nincs értékelte az ún. hallgatói mozgalom létét az ELTE BTK HÖK egyik régi elnöke, majd folytatta: közben az is nyílt titok, hogy a HÖOK-os közgyûléseken érdemi munka nem zajlik. A lesújtó vélemény indokoltnak tûnik: az arányaiban szerény tüntetéseken túl, tárgyalások frontján a népszavazás elôtti utolsó egyeztetésre még karácsony elôtt került sor. Itt felmerült, hogy esetleg a HÖOK és a minisztérium által benyújtott két külön tandíjas javaslatból gyúrnának egyet - ebbôl azonban semmi sem lett. A márciusi népszavazás totális gyôzelmet aratott a tandíj felett, mely siker a másik két kérdés eredményeinek tekintetében leginkább a Fidesz és kampányának érdeme (a tandíjat tizedszázalék pontosan ugyanannyian utasították el, mint a vizitdíjat). Kívánjuk a kommunikáció javítását! Mint az a HÖOK elnökök tevékenységét és pályáját összefoglaló táblázatunkból látszik, rendre ismét-

4 Dobbantottak Kicsoda? Mit ígért? Eredmények Hova jutott? Fábri György szervezet: OFÉSZ Gilly Gyula szervezet: OFÉSZ Szabó László szervezet: HÖKOSZ Garamhegyi Ábel 1996 elsô fele szervezet: HÖKOSZ Skultéty Tamás 1996 második fele-1998 szervezet: HÖOK Közéleti ugródeszka-e a HÖOK elnökség? (érdekképviseleti vezetôink 1990-tôl 2006-ig) A hallgatói érdekképviselet és mozgalom alapítója, megszervezôje. - a tandíj bevezetésével párhuzamosan lépjen mûködésbe megfelelô pénzügyi kompenzációs rendszer is - tiltakozó mozgalom szervezése a felsôoktatási tandíj bevetése ellen - a HÖKOSZ nagyobb szereppel lesz jelen a felsôoktatási törvény elôkészítésében - külsô és belsô kommunikáció javítása - az albérleti rendszer reformja - részvétel a hallgatói térítések és juttatások rendszerének átalakításában - külsô és belsô kommunikáció javítása, nyitás az internet felé - tárgyalásaik során sikerül megállapodniuk a tandíjkötelezettség bevezetésének feltételeirôl - a Horn-Szabó paktum néven elhíresült megállapodással kiegyezett a kormánnyal a felsôoktatást érintô ügyekben n.a. - országos hallgatói információs iroda nyitása - aláírásgyûjtés a hallgatói normatíva emelése érdekében - az MTA kommunikációs igazgatója - a Mindentudás Egyetemének tudományos igazgatója - az Oktatási Minisztérium fôosztályvezetôje 2001-ig - a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója - a Korányi András Alapítvány tagja tól az ifjúsági és sportminiszter tanácsadója és 2002 között az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára - MTV Közalapítvány kuratóriumi elnökségi tag ig a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács marketing tanácsadója tôl a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára (nemzetközi kapcsolatok) körül a HP Magyarország értékesítési igazgatója - a Vodafone üzletfejlesztési vezetôje összeállította: Papp Zolán Miklós, Borbás Barnabás reflektor Kucsera Tamás GeRgely szervezet: HÖOK Almássy Kornél szervezet: HÖOK Barthel-Rúzsa Zsolt szervezet: HÖOK Ekler GeRgely szervezet: HÖOK - új rendszert az ifjúsági szervezetek közti párbeszédért - a HÖOK törvény adta képviseleti jogának élettel való megtöltése - a hallgatói szociális rendszer fejlesztése - a hallgatói normatíva emelése - a hallgatói szervezet egységesítése - szakmai alapokon nyugvó érdekképviselet - az érdekképviselet mûködési feltételeinek rendezése - vezetôképzô reform - önálló jogsegélyszolgálat indítása - külsô és belsô kommunikáció javítása - a felsôoktatási intézmények közti hallgatói mobilitás megteremtése - a tandíj (FER) bevezetésének megakadályozása - a külsô és belsô kommunikáció javítása - a HÖOK gazdasági helyzetének stabilizálása - új diákigazolvány érvényességi rendszer bevezetése - szerepvállalás a hallgatói normatíva bôvítésében és a diákhitel megteremtésében - a doktoranduszok ösztöndíjának megvédése - lemondott a kollégiumi alapdíjak emelése elleni demonstrációról - sikerült megôrizni a HÖK-ök és a HÖOK eddigi jogait (interjú, Magyar Narancs okt. 28.) - elôrelépés a jogsegélyszolgálat megteremtésében - alkotmánybírósági beadványok az új felsôoktatási törvény miatt - tandíj-ellenes mozgolódás: utcai demonstárciók, alternatív javaslatok ban Orbán Viktor ifjúságpolitikai jogtanács-adója, késôbb a Fidelitas oktatáspolitikai kabinetjének vezetôje - az MTA munkatársa (NyMTT elnöki fôtanácsadó) - az IDF (MDF ifjúsági tagozat) elnöke - az MDF országgyûlési képviselôje ben a Civil Egyeztetô Fórum szóvivôje - evangélikus lelkész - jelenleg oktatáspolitikai területen dolgozik reflektor lôdô motívum az elnökjelölti célkitûzéseknél a szervezet külsô és belsô kommunikációjának javítása. A visszatérés jelzésértékû, a hallgatói szervezet a tandíj-ellenes kampányban sem jeleskedett ezen a téren. A HÖOK South Park figurákkal operáló plakátjai a vártnál csúnyábban muzsikáltak: a Hírszerzô március elsô hetében a Pécsi Tudományegyetem kisebb botrányáról számolt be, mivel az egyik karon esztétikai deficitre és átpolitizált megjelenítésre hivatkozva felsôbb utasításra szedették le a falragaszokat. Máshol még közzététel elôtt vonták vissza lúzer Kenny figuráját, mert az általa tartott csekken száz öt ezer forintról szóló címlet volt olvasható, ami a magyar helyesírás szabályai szerint kész skandalum. A helyzet a világháló frontján sem alakult ígéretesen: az érvek-ellenérvek és a webes mozgalom gyûjtôhelyének szánt notandij.hu látogatottsága az alexa.com webes információ-bázis hiteles auditálása szerint egy október közepi kisebb aktivitástól eltekintve gyakorlatilag nem volt mérhetô - ráadásul a transzparensek heteken át csontig üres honlapra irányították a közönséget. Hobbiból érdekképviselet? Bár az elmúlt két év eseményei alapján nincs okunk feltételezni, hogy nem meggyôzôdésbôl fakadt a HÖOK (mint láttuk: hiányosságokkal és hibákkal teli) tandíjellenes aktivitása, azonban legalábbis erôs a gyanú, hogy akad olyasmi a szervezet környékén, ami fontosabb, mint a hatékony érdekképviselet. A hallgatói társadalom elôtt sem titok, hogy néhány év magas szervezeti pozícióban töltött tevékeny szerepvállalás biztos belépô a közéleti és politikai karrierhez. Az állítást bizonyítandó, összegyûjtöttük az elmúlt bô másfél évtized érdekképviseleti vezetôit, tevékenységük fôbb mozzanatait és elnökségük után elért pozícióikat (ld. táblázatunkat). Kevésbé tárgyalt és feltárt tény, hogy a korrupció is idôrôl idôre felüti a fejét a HÖOK környékén. Tavaly év végén például Török Márkot, az SZTE EHÖK elnökét elsô és másodfokon is elmarasztalta a fegyelmi bizottság többek közt azért, mert a helyi Universitas Sport Club vezetôjével szemben zsarolásszerû kényszerítést valósított meg azért, hogy a hallgatói önkormányzat által delegáltak 50 százalék fölötti többséget kapjanak a sportegyesület vezetésében. Török nem mellesleg a HÖOK elnökségi tagja (régiók, szakmai szövetségek), és március elején az SZTE Egyetemi Hallgató Önkormányzat elnökévé is újraválasztották - pedig korábbi ügye még a Csongrád Megyei Bíróság elôtt hever. Bennfentes körökben az is ismert, hogy a jelenlegi HÖOK elnök, Miskolczi Norbert BMF FHÖK-ös

5 elôéletébôl származó melléktevékenységei is hagynak némi kívánnivalót maguk után (ld. cikkünket lent). A test és a fej szétválása A hallgatói mozgalom sem volt képes kikényszeríteni a legfontosabbat: azokat a változásokat, ameyek a felsôoktatási mûködés rutinjainak, menedzsmentjének, habitusának, érdekviszonyainak mélyrétegeit érintik. írta Fábri György, az OFÉSZ egykori elnöke, februári publicisztikájában az edupress.hu-n. Ha máshonnan nem, elkapott egyetemi folyosói beszélgetésekbôl tudható, hogy maga a képviselt sokaság, a diáktársadalom sincs tisztában országos szintû reprezentánsainak tevékenységével, viszonyrendszereivel. Ha tehát a HÖOK nem rendelkezik sem a felsôoktatás mélyrétegeit érintô, sem az ún. hallgatói mozgalmat feltámasztó tervvel és nagy ívû gondolatokkal, akkor jogos igény fogalmazódhat meg mélyenszántó átalakításokra, a szakmai munka serkentésére. Máskülönben egy elviekben ember képviseletében eljáró, de állandó politikai nyomástól és gyanús ügyletektôl terhelt szervezet menetrend szerint veszti el alapvetô lényegét. Borbás Barnabás A HÖOK elnöke és az összeférhetetlenség Reflektor A HÖOK elit körüli homályos ügyletek egyik bizonyítéka Miskolczi Norbert elnök és ügyvezetôsége alatt jegyzett cég, a Student Center Kht. furcsa helyzete. Lapunk utánajárt, zörög-e a haraszt szélcsendben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a leköszönô Ekler Gergely után szeptemberében választotta elsô emberévé Miskolczi Norbertet, a Budapesti Mûszaki Fôiskola hallgatóját, a BMF FHÖK elnökét (ellenjelöltje nem volt). A lépéssel az a már korábban is megfigyelhetô tendencia erôsödött, miszerint egyre markánsabb a BMF-közeli tagok részvétele az Oktatási Minisztérium társszervezeteinek körében (ld. keretes írásunkat!). Miskolczi még márciusában jegyeztette be társaságát két szintén BMF-es hallgatóval közösen. Elviekben a Kht. a BMF FHÖK céljait szolgáló jogi személy; a Budapesti Mûszaki Fôiskola évi szöveges beszámoló jelentése szerint például a fôiskola teljes jegyzetforgalmazását a cégen keresztül bonyolítja. Mindemellett legalábbis meglepô, hogy cégbírósági papírok szerint a Kht. székhelye és Miskolczi lakhelye ugyanaz a dunavarsányi cím. Szintén cégbírósági iratokból derül ki és a közhasznúság szempontjából némi aggodalomra ad okot, hogy a Student Center tevékenységi leírása közt az elvárt mûszaki kutatás, fejlesztés, vagy máshova nem sorolt felnôtt- és egyéb oktatás mellett olyan pontokat is találunk, mint ital nagykereskedelem, dohányáru nagykereskedelem, italszolgáltatás. Ha de jure nem is áll fenn megengedhetetlen állapot, de facto összeférhetetlenség körvonalazódik az ügyekben. A HÖOK soron következô tisztújító Közgyûlése május 17-én Gödöllôn lesz, ahol lapzártánkig úgy tûnik, Miskolczi Norbert ismét egyedüliként indulhat az elnökségért. Munkatársainktól BMF-közeli tagok az OM társszervezetiben: HÖOK: Miskolczi Norbert (elnök) HÖOK BRSZ (a tagönkormányzatok durván egyharmadát tömörítô Budapesti Regionális Szövetség): Estók Szabolcs (elnök) FEKOSZ (Felsôoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége): Visnyei László (az Ellenôrzô Bizottság elnöke), Balogh József, Novák János MRK (Magyar Rektori Konferencia): Dr. Rudas Imre (társelnök)

6 A Gandalf-modell egyetemi fantasy Mottó: Az élet is csak egy RPG, de jó a grafikája! Szociálantropológia jégtörôhajónk az egyetemi élet eleddig felfedezetlen, fagyos vizei felé tesz expedíciót. Kutatásunk szellemi bázisát ama hipotézis jelenti, miszerint egy átlaghallgató átlagnapja leképezhetô a Gandalf-féle szerepjátékmodell segítségével. Jelen tanulmányunkban kísérletet teszünk a modell mûködtetésére. Feltevésünk szerint egy egyetemista napja olyan küldetésekre tagolható, ahol a fantasykban megszokott szövetségesek, fegyverek és bónuszlehetôségek segítségével kell felvenni a harcot a pályaellenségekkel. Itt a kalandmester maga az élet. Alkotó egyetemista Gondolkoztunk már azon, hogy milyen meglepô hasonlóságot mutatnak az orkok a BKV-ellenôrökkel? Vontunk már párhuzamot az írásbeli vizsga és a középkori kínzócellák között? Feltételeztük volna, hogy az egyetemi lét alapvetôen egy jól konstruált, kegyetlen szerepjáték? Csak itt egykezes csatabuzogány helyett indexszel aprítjuk az ellent. Elôre, Kalandor! Az elsô küldetés az alma mater, a Tudomány Tantrikus Templomának megközelítése. Ez tekinthetô bevezetô szintnek is, hiszen a harci morált csökkentô álmosságon, és a készületlenség nyugtalanító érzésen kívül csak egy pályaellenséggel kell megküzdenünk. Az elsô két faktor egy aluljáróban vett kakóscsigával (+10 erôpont) és Metro újsággal (+3 mentálpont) megszüntethetô. A célállomáson azonban már vár minket a kihelyezett mocsári zsoldos ork, a BKV-ellenôr. Vessünk egy pillantást rá! Ellenség leírása: BKV-ellenôr, a metró birodalmának sötét kapuôre. Küldetése: elpusztítatni minden illegális behatolót. Gyermekkorában társai ki közösítették goromba, nyálkás-pikkelyes feje miatt, és ez a frusztráció indokolatlanul agresszívvá tette felnôttork-korára. Ellenség mentális ereje és fegyverzete: nyolc általános, egy jegylyukasztó, és egy +4 arroganciapontot kölcsönzô karszalag. Mantra: Mosthívomkiarendôrséget, Azkurváranemérvényes Igénybe vehetô harci eszközök: használt bérlet, blöffölt lakcím (azért a Tádé, mint keresztnév, nagyon átlátszó! +12 lúzerségi pont), teleportálás. Amennyiben sikerrel abszolváltuk az elsô szintet, és elérjük a Tudás Tantrikus Templomát, a következô teljesítendô misszió köti le energiánkat. Ennek végcélja nem más, mint az egyetlen pénteki szeminárium túlélése. Fôellenséget itt a Fiatal Agilis Tanár képez, akit segít egy hármas szinten megidézett alakváltó Unalom-démon. Ellenség leírása: Fiatal Agilis Tanár, aki a Szellemi Rothadás Vajákosainak Ifjú Rendjébe tartozik. Küldetése egyszerû és véres: mentálisan elsivatagosítani a hatókörébe kerülô kalandorokat. Pár évvel ezelôtt véletlenül beleesett a Felesleges Tudományok Óriásbögréjébe, azóta csak nôtt rontóképessége. Ellenség mentális ereje és fegyverzete: két diploma, és egy háromágú verbális ostor. Mantra: Interdiszciplinaritás, kollégák, interdiszciplinaritás. Igénybe vehetô harci eszközök: egy asztrális védettséget biztosító Metal Hammer újság, hármas szinten megidézhetô rövidkávé (+4 koffeinpont), és öt szemeszternyi tapasztalati pont után növeszthetô gumiarc. A kimerítô küzdelem másfél órán keresztül tart: amennyiben sikerül mentálisan megsemmisítenünk az Unalom-démont, és hárítanunk a verbális ostorcsapásokat, szabadon távozhatunk. Harmadik küldetésünk a hét utolsó zh-szörnyetegének legyûrése, amit a Rutinos Professzor szabadít ránk. Eme harc során azonban támaszkodhatunk a szövetségesekre, akik szintén a Rutinos Professzor ellen tusakodnak. Ellenség leírása: Rutinos Professzor, a Tudás Tantrikus Templomának nagymestere. Szavának parancsára vigyázzba állnak a terminusok, némán szalutálnak a definíciók, és meggörbül a téridô. Célja nem is lehetne más, mint hatalma alatt tartani minden kínzócellájába tévedô entitást. Ellenség mentális ereje és fegyverzete: a pályán eltöltött évtizedek számának megfelelô számú diploma, három PhD, egy levegôbôl manifesztált zh-szörnyeteg, illetve egy túlfejlett bakancsos lábjegyzet. Mantra: A tudás relevanciája a léthorizont fölé nô. Ne puskázzon! Igénybe vehetô harci eszközök: a tantárgyhoz tartozó kislexikon miniatürizált változata ötven apró lapocskán, és +34 pofátlansági pont felett korlátlanul megidézhetô Tudományos Közhelyvihar. A zh az egyik legsúlyosabb rontás, amit a Tudomány Tantrikus Templomában megidézhetnek. Az említett segédeszközök (különösen a Tudományos Közhelyvihar) használata sem jelent garanciát az ütközet túlélésére, de növeli esélyeinket, ha szövetségre lépünk a Vitrinhallgatók Testvériségével. Ôk +40 mentálponttal támogathatják küzdelmünket. Amennyiben sikerül pozitív létgörbékkel elhagynunk a kínzócellát, nincs más dolgunk, mint végrehajtani a bónuszküldetést. Itt a feladat már egyszerû: bevenni az Arany Táplálékcsarnokot, ahol a Fôzelékgólem uralkodik. Ellenség: Fôzelékgólem. Bûzös zöldségpárlatokkal igyekszik megmérgezni minden Kalandort, amelyért drágaköveket követel. Ô a halál vámszedôje, az Arany Táplálékcsarnok éltes amazonja, a Bélcsatornák Legfôbb Igézôje. Ellenség mentális ereje és fegyverzete: fakanál, spárgaleves, és egy bármikor elôhívható kelbimbólavina. Mantra: Ne vegyél két mignonot, mert egy szemet kinyomok! Igénybe vehetô harci eszközök: arcra idézhetô Heveny Undorfintor, mást nem is nagyon tehetünk. Nos, ez az a csata, amit nem lehet megnyerni. A spárgaleves minden hatástalanító varázslatunk ellenére lassan felôrli az életerôpontokat, a kelbimbólavina pedig kérlelhetetlenül elrohasztja még az asztráltestünket is. Kalandunk holtbiztosan véget ér. Halálunk azonban nem volt hiábavaló. Olyan szociopszichológiai konzekvenciákra nyitott ajtót, amelyek átvezethetnek minket egy komplex egyetemi egzisztenciavizsgálatba is. A holisztikus idealizálás mementóját állítottuk fel a lélekanalitika konyhakertjében. Igen, a Gandalf-modell bizonyítottan mûködik! Constantinovits Milán Alkotó egyetemista

7 Ropogós idei liba, rántott csirke, bor budai kisvendéglô-körkép urbánus túlélôtúra Miért kéne sörözés után bevágni egy gyrost, vagy elôtte kajálni valamit, amikor Budán még léteznek kisvendéglôk? A kockás-abroszos falatozók a pártállami idôkbôl maradtak ránk, mementóként; az abrosz nélküli, lakkozott faasztalosak pedig az új kisvendéglô-generáció képviselôi. Közös azonban bennük, hogy nem szakosodtak sem alkoholmérésre, sem jóllakatásra. Mi döntünk: kényelmes esti sörözés/fröccsözés vagy költséghatékony zabálás lesz a program. Kispolgári miliô, házias ételek, mérsékelt olajszag Budai kisvendéglôk nagy horderejû összeállítása következik. Kockás textil, lyuggatva Maros Vendéglô-Sörözô XII. kerület, Maros utca 12. Konyhafônök: Berze Balázs A Moszkva tér felôl közelítjük meg. Késô délután, borús idô, fúj a szél. A vaskos üvegajtón békebeli matrica figyelmeztet, hogy nincs szünnap. Belépve azonnal megcsap az olajszag. Kellemes, enyhén világos félhomály, a pultnál törzsvendégek mulatják az idôt, egy eb társaságában. A nyerôgépnél Sanyi, a haver játszik: érdekes hangzavart kelt. Helyet foglalunk a sötét faasztaloknál; piros-fehér kockás textilterítô, rajta néhány sokat sejtetô lyuk és folt hiába a vízlágyító. Krokettet rendelünk (350 Ft), rántott sajtot és sültkrumplit (1100 Ft), valamint egy korsó Drehert (490 Ft). Tíz perc múlva érkezik a sör. A hûtést nem viszik túlzásba, de a hangulathoz ez pont optimális. Üldögélünk, beszélgetünk. Bô negyedóra múlva érkezik a krokett, valamint egy másik tál, rajta a közepes méretû sajtok beterítve krumplival nem rossz, de a szélsô hasábok hamar kihûlnek. Indulás után magunkkal visszük a hely hangulatát. A hatoson összefutunk egy cimborával, aki szintén érzi: - Belôletek jön ez a kajaszag? Csülkös pizza, ínyenceknek Bajor Sörözô XI. kerület, Karinthy Frigyes u. 12. Konyhafônök: Rozgonyi Tibor A Móricz Zsigmond körtér metrógödrétôl már csak pár lépés a Bajor Sörözô, ami kívülrôl semmiféle vendéglô jelleget nem mutat. A lakkozott faasztalokon található laminált étlapok azonban konyhafônökrôl beszélnek, tehát helyben vagyunk. Nem túl méretes, négyzet alakú helyiségbe lépünk; különbözô méretû, szabálytalanul rendezett asztalok zsúfolódnak egymásra. A hatalmas üvegablakoknak köszönhetôen fényhiányról szó sem lehet, és az olajszag helyett is inkább étel és fûszerillatot kapunk. A pizza-választék a legszélesebb (20-25 fajta, Ft-ig). Házi különlegesség a Bajor-pizza: ezen sajt, juhtúró, csülök, lilahagyma és kapor található igen érdekes összeállítás. A fôételek között jellemzôen készételeket találunk: marhapörkölt (900 Ft), brassói (1200 Ft), babgulyás, cigánypecsenye. Az étlap savanyúságok-menüpontja gyôz meg végül arról, hogy az étkezés és a sörcsapolás itt közel egyformán hangsúlyos. Kivételesen pizzázunk. A hatalmas tészta szinte lelóg a tányérunkról, vastagsága ideális: nem túl piskótás, de nem is ropogós cipôtalp, ízvilága kellemes. Leküldünk mellé egy korsó házi fôzésû HBH-t, majd a jóllakottság biztos érzetével intünk a számláért. Méretes rántotthús, dögreevésig Falánk Faló Vendéglô I. kerület, Gellérthegy utca 1. Konyhafônök: Korom Dezsô A Krisztina körút és a Mészáros utca találkozásánál, a Gellérthegy lábánál lelünk a Falóra. Meredek lépcsôk vezetnek az alagsor és a pinceszint között kb. félúton található, L-alakú helységbe. Belépve félhomály fogad, ami a mélységbôl kifolyólag nem meglepô, és felettébb hangulatos. A belsô helységben (az L-betû rövidebb szára) foglalunk helyet. Csaknem teljesen sötét a szoba, az asztalok fölött azonban biliárdasztalok lámpákra emlékeztetô világítótestek biztosítják az éleslátást. Cordon bluet (900 Ft) és rántott sajtot (850 Ft) rendelünk, sültkrumplival, bár szimpatikusnak tûnik a helyi specialitás, a Kocsmáros vacsorája (1600 Ft) is. Fél füllel szinte halljuk a konyha sercegését, terül az olajszag is. Húsz perc sem telik el sörkortyolgatással, megérkezik ebédünk: három hatalmas sajtszelet lóg le minden irányból tányérunkról, a rántott hús is méretes. Máskor elég lesz a zóna-adag is (ugyan ez, 680 Ft, kisebb mennyiségben). A frissensült itt valóban frissen sült, a mikrózás gyanúja sem merül fel, a sajthoz kapott tartár pedig étteremviszonylatban is kiemelkedô. Ha lenne nálunk laptop, wifizhetnénk is, de nincs, ezért megyünk tovább, bár még mindig nehezen mozgunk az emberes mennyiségû tápláléktól. Ide még visszajövünk! - állapítjuk meg egybehangzóan. urbánus túlélôtúra

8 Budapesti diákmunkakörkép urbánus túlélôtúra Olasz cégér, hungaro-miliô Szicíliai Étterem I. kerület, Fô utca 40. Konyhafônök: Sós András Kellemes sétával támadjuk meg a Batthyány tér felôl az éttermet. A névtáblán a szicíliai jelzô csak marketingfogás: belépve semmi olaszosat nem tudunk felfedezni. Igaz, hogy pizzát is ehetünk, a vendéglô azonban ízig-vérig kispolgári hungaromiliôt áraszt. A kétszintes ojjektum földszintjén foglalunk helyet. A megviselt étkészlet-alátétekkel (elôke?) borított asztalunktól belátni a konyhába: kicsit rosszallóan tekintünk a láthatólag sokat használt mikrosütôre, majd rendelünk. A frissensültek két A4-es oldalra tömörülnek a magyar-angol-német nyelvû, olajfoltos étlapon. (Az olasz kiírásokat nagyon hiányoltuk.) Sertésszeletet rendelünk sajttal és sonkával, hasábburgonya körettel (1250 Ft). Az összegtôl nem kell annyira megijedni; a kevésbé bonyolult ételek (pl. brassói) ezres alatt vannak, de idônként mi is hajlamosak vagyunk a sznobkodásra. A húst rendesen átsütik, a krumplit azonban egy árnyalatnyival frissebb olajban is készíthették volna. Az asztalról fájóan hiányzik a sótartó, a kiszolgálás azonban megfelelô. A kellemes beszélgetést csak a sarokban duruzsoló kereskedelmi tévé villódzása zavarja meg olykor-olykor meglennénk nélküle is. Deák Endre, Réti László Fotók: Mészáros Gábor Csökkenô egyetemi ösztöndíjak, konvergenciaprogram, jelzálog-válság, általános recesszió, tartósan 100 dollár feletti hordónkénti olajár ilyen vészterhes idôkben hatványozottan igaz a mondás, miszerint a pénz nem boldogít, csak ha van. Hallgatói jogviszonnyal a zsebünkben ugyan nem kihívás diákmunkát vállalni, azonban egyszerû diákként nem kis feladat átlátni a széles budapesti kínálatot. Lapunk rendet vágott diákmunka-fronton: íme a budapesti iskolaszövetkezetek különbözô ajánlatai, szigorúan rendszerbe szedve. körkép A kisvendéglô nem étterem: nyugodtan beülhetünk egy kisebb társasággal sörözni, kártyázni anélkül, hogy bármi szilárdat magunkhoz vennénk; viszont cserébe jelentôs füstmennyiségre kell számítanunk....nem kocsma: kizárólag háttérzene szól, nincs vurlicer; van viszont étlap, konyhafônökkel. több mint menza, bár ebédidôben könnyedén találhatunk itt hétköznapi ebédelôket. Ne sértsük meg a konyhafônököt azzal, hogy finomfôzeléket rendelünk tükörtojás feltéttel. nem azért olajszagú, mert nem tudnak fôzni. Csupán a hely túl kicsi, ezért nem lehet jól megoldani a konyha szellôztetését

9 EUdiákOK PENSUM Universitas Jobb Kezek Mit kínál? Irodai adminisztrátor, telefonos munkák, bolti kisegítô, árufeltöltés, gyorséttermi munkák, csomagolás, címkézés. Mennyiért? Ft/óra; egyedi esetekben ennél magasabb is lehet. Egyéb: Belépni 16 éves kortól lehet, a fizetés átutalással történik, minden hónap 8-a és 16-a között. Online regisztráció lehetséges; egészéves munkavállalási lehetôség, teljes körû ügyintézéssel. Elérhetôség: MADS Mit kínál? Mindent, amit keresel! Irodai, adminisztratív, telefonos, telemarketinges munkakörök, postai, nyomdai, pénztáros, árufeltöltô, könnyû és nehéz fizikai munkák, hostess/host feladatok ellátása és szórólapozás választható. Mennyiért? Ft/óra Egyéb: Folyamatosan bôvülô, változatos munkalehetôségeket kínál rugalmas idôbeosztásban, nappali és éjszakai mûszakokban 16 éves kortól! Elérhetôség: Pannon Work Mit kínál? Adatrögzítés, irodai adminisztratív munkák, marketing és piackutatás, szakmai és nyelvigényes munkák, szórólapterjesztés, promóciós és hagyományos fizikai munkák. Mennyiért? 500 Ft-tól; szakmai és nyelvi munkák esetén akár 1000 Ft/óra Egyéb: Országos hálózatunk van, a legtöbb munkát nálunk találhatják a jelentkezôk. A munkavállalók ingyenes baleset és felelôsségbiztosítást kapnak. Elérhetôség: School-Túra 1052 Budapest, Pesti Barnabás u 4. Millennium Shopping Center, galéria. Tel: , Fax: Multi Job körkép Mit kínál? Személyre szabott munkák a legjobb hangulatban. Fejlôdési és karrierlehetôség. A MADS megtalálja a Te munkádat! Mennyiért? Ft/óra Egyéb: Online diákmunka szövetkezet, msn, icq és skype elérhetôséggel is. Elérhetôség: Mit kínál? Szórólapozás, újságárusítás, csomagolás, könnyû fizikai munkák, hostess illetve host feladatok, adatrögzítés, árufeltöltés, direkt marketing. Mennyiért? Ft/óra Egyéb: Bankszámlanyitási lehetôség, teljes körû ügyintézés, négy, hat, illetve nyolc órás elhelyezkedési lehetôség egész évben. Elérhetôség: Mit kínál? Telemarketing, host és hostess munkák, csomagolás, vendéglátás, valamint irodai kisegítô munkák. Mennyiért? Ft/óra Egyéb: Belépés 16 éves kortól, online regisztráció lehetséges. A szövetkezet Budapesten és környékén egész évben sok munkalehetôséget biztosít. Elérhetôség: Budapest, Szent István krt. 10. (Jászai Mari térnél) Tel: , Mobil: 20/ , 30/ körkép STUDENT MindDiák MÛISZ Mit kínál? Kulturált irodai környezetben végezhetô munkák, hostess munkák, könnyû fizikai munkák, szórólaposztás, teljesítménybéres és szakmai tudást igénylô munkák Mennyiért? Ft/óra, teljesítménybéres és szakmai munkáknál ez jóval magasabb is lehet Egyéb: Alapítva 1987-ben; fizetés már 7-én (a szövetkezetek között leghamarabb!); 17 év feletti nappalis diákoknak; ingyenes balesetbiztosítás a munkavállalóinknak; nagyon kedves ügyfélszolgálatos kollégák várnak minden érdeklôdôt személyesen és telefonon! Elérhetôség: Mit kínál? Adminisztratív munkák, adatrögzítés, assistance koordinátor, tolmács, telefonos ügyfélszolgálat, recepciós, raktári-adminisztratív, csomagolás, gépkiszolgálás. Mennyiért? Ft/óra Egyéb: rugalmas idôbeosztású változatos munkalehetôségek a 16. évet betöltött nappali tagozatos ill. évhalasztó diákok részére, egész évben. Elérhetôség: Mit kínál? Irodai adminisztratív munkák, recepciós munkák, adatrögzítés, szoftverfejlesztés, szoftvertesztelés, számítógépes tervezési munkák, telemarketing, telefonos értékesítési munkák, call center, raktári munkák, árurendszerezés, csomagolás, címkézés, borítékolás, árufeltöltés, hostess munkák, fordítási munkák, tolmácsolási munkák, szórólapozás, plakátozás. Mennyiért? Ft/óra Egyéb? Folyamatosan bôvülô, megújuló munkakínálattal várunk minden 17 év feletti nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezô diákot! Elérhetôség: 16

10 Munkára fel! - Diákok a munkaerôpiacon Pr Sokak szerint nehezek a diákévek, mások szerint nem annyira. Egyben azonban a legtöbb hallgató egyetért: mindenképpen költségesek. Az albérlet drága, sok helyen már a kollégium is. És akkor még a tankönyvekrôl, a különórákról, nyelvvizsgákról nem is beszéltünk. Ezen felül egy-két péntek esti csapat-és kapcsolatépítô tréningnek is bele kell férnie a havi büdzsébe. A tanulmányok elôrehaladtával a költségvetési problémákon túl újabb kihívásokkal kényszerül szembesülni a lelkes diák: diplomája gyakorlati tudás nélkül mit sem ér. Tanulni vagy dolgozni? Örök kérdés ez, de nem azoknak, akik fél szemüket már a diákévek alatt a munkaerôpiacon tartják. A dolgozni vágyók számára egyre több lehetôség nyílik arra, hogy akár diákként, akár gyakornokként munkát vállaljanak. Sôt. Léteznek olyan piaci szereplôk is, amelyek komplex megoldásokat kínálnak a dolgozni vágyó diákok számára. Jó példa erre az EU-Csoport. A csoport egyik tagja, az EuDiákok Iskolaszövetkezet azokat a nappalis diákokat foglalkoztatja, akik csak alkalmanként, vagy rugalmas beosztással tudnak munkát vállalni. Számukra elsôsorban irodai adminisztratív és telefonos munkákat kínálnak. A diák így saját jövedelemre tesz szert, kötetlenül vállalhat munkát és nem utolsó sorban az önéletrajzában is jól mutató, értékes munkatapasztalatot szerez. A csoport másik tagja, az Eu-Jobs Kft azoknak a hallgatóknak kínál elhelyezkedési lehetôséget, akik tanulmányaik befejeztéhez közeledve több szabad idôvel rendelkeznek, vagy nem nappali tagozatos hallgatók. Ôk az Eu-Jobs kft-n keresztül tanulmányaiknak megfelelô (fôként mérnöki és gazdasági) szakterületeken helyezkedhetnek el gyakornokként vagy pályakezdô szakmai asszisztensként. Varju Szilvia, az Eu Jobs kft értékesítôje napi munkája során tapasztalja, hogy mekkora elônnyel bírnak a munkaadók körében azok a pályakezdôk, akiknek van a diákévek alatt megszerzett gyakorlata. Én magam már a gimnáziumi évek alatt is dolgoztam különbözô diákszövetkezeteknél, így sokféle területet kipróbálhattam: adminisztráció, asszisztencia, ügyfélszolgálat, kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom. Az utóbbi években a humánerôforrás területén találtam meg mindazt, ami hosszú távon kihívást és ezzel együtt motivációt jelent számomra. A korábban elsajátított ismereteimet így a mai napig hasznosíthatom. Ezért is örülök annak, hogy egyre több cégnél ajánlanak fel idôszakos pozíciókat végzôs hallgatók számára, mintegy bizonyítási lehetôségként. Az Eu-Csoport felmérte az ebben a tendenciában rejlô lehetôségeket és azon fáradozik, hogy minél több hallgató részére biztosítson értékes referenciaként szolgáló gyakorlatot. (x) 18

11 ZENÉSZ hely Jó sörünkhöz szól a nóta - avagy tíz emberbôl kilenc szereti a kocsmazenét. A tízedik hazudik. Unod az olyan helyeket, ahol legfeljebb az ágyúrészeg meccsközönség vagy valami rapidmód butító R n B emeli az est hangerejét? Nos, virágzik még a backround élôzene Budapesten, a késdobálós kocsmai muzsika és a hagyományos bárzene elegyében. Nem önálló koncert, nem is táncos hepaj, csak az önfeledt beszélgetés halk miliôje. Íme a legjobb kocsmazenés krimók kedvenc fôvárosunkból. Bástya Borozó I. ker. Székely u Komoly, önálló szubkultúrával és fiatal közönséggel büszkélkedhet a Batthyány térhez közeli Bástya. Csütörtöktôl szombatig számíthatunk itt élôzenére, melyet a csak Gabi bácsi névre hallgató bárzongorista produkál szintetizátorán. Az elôadott dalok nagyrészt saját szerzeményei, melyek közül kiemelkedik a Bástya Himnusza. Mikor felcsendülnek elsô dallamai, a közönség támogatólag ordítja a refrént: szalma szál a széna, széna szál a szalma... (a szöveg többi része nyomdafestéket nem tûr). Az öreg igazi hangulatfelelôs, a hetvenes éveket idézô hajviseletével, csillogó-villogó zakóval - a cigaretta, a kávé, némi töményszesz és nagy adag életkedv konglomerátuma jelenti Gabi bácsit. [Korsó Ászok: 320 Ft] Puskin V. ker. Semmelweis u. x. A jó öreg Puskin, a maga sajátos hangulatával, remek elhelyezkedésével (Astoria) széles körben népszerû. Sokkal inkább kávézó, mint sörözô, ráadásul van egy féltenyérnyi szabadtéri része is. A pult a vendégtérhez képest süllyesztve van, komoly nyugalmat kölcsönözve ezzel a helynek. Élôzenével hetente egyszer találkozhatunk: minden elsô csütörtökön könnyed blues, minden másodikon jazz zene szól. Nincs nagy püffölés, halk zongora- szájharmonika- dob kombó adja az estek zenei ízét. Nagy beszélgetésekhez, szakmabelieknek interjúhoz ajánlott, de egy sörre is kiválóan alkalmas. [Korsó Dreher: 440 Ft] Nevada Pub XI. ker. Bartók Béla út. 21. Többszintes, originál USA hangulatot sugárzó kocsma pub. Inkább végzôs hallgatók, vastagabb harmincas kistársaságok által kedvelt, egész estés beszélgetésekre, esetleg vacsorára. A feljáró melletti falon díszelgô Steve Vai- és Hendrix- fotók alapján is látszik, hogy a Nevada gitárcentrikus fogadó; szerdán, csütörtökön és pénteken este bukkanhatunk itt merô véletlenségbôl gitárzenére vérbeli amerikai nóták csendülnek fel egymás után énekkel, egy szál akusztikus pengedûvel és állványra erôsített szájharmonikával támogatva. Profi elôadásmód, halk háttérjáték. [Korsó Kozel: 440 Ft] Apacuka VIII. ker. Horánszky u. 5. Kétteremnyi pezsgés a nyolckerben, pár lépésre a Mikszáth tértôl. Összetett és sokszínû közönsége van, néha olyan érzés kerülget, mintha nem is Magyarországon lennénk. Kicsit füstös, kicsit zajos, ugyanakkor az egész helyet áthatja valami megfoghatatlan elegancia. Zenére szerdán és csütörtökön (néha szombaton is) számíthatunk; leginkább a jazz meghatározó, kisebb zenekarok zajos produkciójában, keddenként pedig állandó bárzongorista, Lakatos Gyula játszik elegáns miliôhöz illô harmóniákat. Az Apacuka néhány fôs sörözésekhez ideális, de egy romantikusnak tervezett estét is kiválóan lehet itt indítani. [Korsó Soproni: 360 Ft] Bobby Söröző I. ker. Pauler u. 12. Valódi félreesôs, nyugodt budai hangulat kerít hatalmába a Krisztina tértôl kétpercnyi sétára lelhetô Bobby alagsorában. Elsôsorban nagy társaságnak ideális, hosszú közösségi asztallal berendezett, átlagos méretû belsô tér, egyedi arculatot kölcsönzô mozaikablakokkal. Zenei eseményre menetrend szerint péntek esténként kerül sor: a hely saját állandó formációja kongagitár- basszus- ének felállásban bensôséges, nem túl zajos jazz-, latin-, vagy könnyû rock-esteket csap. A közönség átlagos, satukész bandatagok, ill. ordenáré csôlakók tapasztalatunk szerint igen ritkák errefelé, holott az állandó rövidital akciók igencsak vevôcsalogatók. [Korsó Soproni: 320 Ft] IgenHír összeállítás HiRDETÉS ZENÉSZ hely

12 Életöröm, mindenféle konkrétum nélkül Interjú Barabás Lôrinc trombitamûvésszel Rendszeres fellépô az A38-on, és a Take Five-ban, játszott a Szigeten Erik Truffazz elôtt, nemrég jelent meg új lemeze, nem várt érdeklôdés közepette. Mindezt úgy, hogy csak egyik karja ép - Barabás Lôrinccel beszélgettünk. zenész Miért pont a trombitát választottad? Volt más alternatívád? A trombita hangja és karaktere miatt is tetszett, és nem utolsó szempont, hogy olyan hangszer, amin lehet egy kézzel is játszani, úgy, hogy közben megoldható a tartása (szemben például a kürttel). Persze a zongorát az összhangzattan miatt nem tudtam kikerülni, de azzal sem volt gond. A Kôbányai zenesulit ahol te is végeztél szokták zeneipari szakközépként is emlegetni. Te milyennek láttad? Tizenhat évesen kerültem oda, és úgy láttam, több annál, mint szakközép. Nem kizárólag a technikát lehet itt megtanulni, hanem csomó minden mást is. Szerettem oda járni, a hangulat is nagyon jó volt. A zenélés lényege, hogy együtt, közösségben mûvelik Kôbányán ezt megtanulhatod. A neveddel fémjelzett zenekar, a Barabás Lôrinc Eklektric stabil formáció? Mondhatjuk rá, igen. Korábban játszottam az Irie Maffia-ban, a Soulwhatban, és a The Uptown Felaz-ban, végül novemberében alakult meg az Eklektric. Azóta építgetjük szépen lassan. Szerencsére a menedzselésben segítenek, de mind a szakmai, mind a gyakorlati dolgok az én kezemben futnak össze. Milyennek képzelje el a muzsikátokat, aki még sosem hallotta? Örömteli zenét játszunk; szép emberközelit. A mûfaji besorolás nem egyszerû, alapvetôen három dologból építkezünk: popzenébôl, hip -hop-os elemekbôl, és persze jazzbôl. Ezeknek egy - mondjuk úgy - nekem tetszô kombinációja az Eklektric, így nem lehet pontosan meghúzni a mûfaji határvonalat. Nemrégiben jelent meg elsô lemezetek, a Ladal. Nem furcsa egy alapvetôen improvizatív-jellegû zenét albumra venni? Mennyiben más ez, mint egy koncertfelvétel? A jazz nem attól jazz, hogy improvizálnak benne. Csak olyan mûfaj, amiben ez nagyon nagy hangsúlyt kap. Ennek ellenére megvannak itt is a formai keretek, amiket be kell tartani; megvan például, hogy ki mennyit játszhat. A koncertfelvétel, és az album maximum ezekben az improvizációs részekben tér el egymástól, meg abban, hogy van, amelyik az albumon szól jobban, és van, amelyik élôben. Lassan három éve zenéltek együtt. Mindig tudtok a közönségnek újat mutatni? Azt, hogy egy mûvész, vagy egy zenész mit játszik, miért, és hogyan, azt leginkább a saját élményei határozzák meg. Ez tekinthetô inputnak, és nyilván ettôl függ, hogy mennyit tud magából kiadni, mennyi az output. Szerencsére elég hatás ér ahhoz, hogy valahogy újra tudjam fogalmazni a mondanivalómat. Ki az, akit inputnak jelölnél meg? Miles Davis a zenéje miatt, Chet Baker a zenéje, és a szemlélete miatt, meg persze egy csomó más egyéb zene is. Újabban Bartók Béla leveleit olvastam; jó dolgokat ír, tetszik az, ahogy viszonyult a zenéhez. Jellemzô rátok a zenébe cso magolt üzenet, mondanivaló? Leginkább az életörömöt próbáljuk sugározni, mindenféle konkrétum nélkül. Nem állunk ki eszmék mellett vagy ellen. A zene valami olyasmi, ami gazdaggá tesz, függetlenül attól, hogy az ember játssza, vagy hallgatja. Ha ezt sikerül kifejeznünk, jók vagyunk. Hogyan látod magad 10 év múlva? Befutott zenész, tanár, családfô? Ez a három abszolút nem zárja ki egymást; ellenben fogalmam sincs, hol fogok tartani tíz év múlva. Öt évvel ezelôtt végiggondoltam, hogy mostanra hol fogok tartani, az akkori jóslataim bejöttek, remélem ez a jövôben is így történik. Deák Endre zenész

13 Mélységi csend és vaksötét Alsó tagozatos kötelezô program minden fôvárosinak a Gellérthegy és a Városliget után a Pálvölgyicseppkôbarlang: szépen kivilágított, fényben úszó cseppkövek, vasrámpák és létrák. Barlangászat letudva? Korántsem. Az igazi üregjárás más: minden egyes méterért meg kell küzdeni, csúszni és mászni kell a mélység labirintusában. Feladni pedig nem lehet - ugyanis csak egy kiút van. - Kalandozások földalatti járatokban Szakzsargon: KALANDOR A barlangászat csapatsport abban az értelemben, hogy egyedül lemerészkedni nemhogy nem túl élvezetes, de veszélyes és tilos is: a limit közmegegyezés szerint öt fô. A barlangászok továbbá egy sajátos szubkultúrát is képviselnek, önálló szleng világgal, a bányászok örökségével és kiváló csapatszellemmel vegyítve. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miért jó sötét és szûk lyukakban préselôdni (túl azon, hogy így végezhetô geológiai kutatások egész sora). Romantikus válasz adható: képzeljük el a helyzetet, hogy egy nagyobb teremben pihenjük ki a mászások fáradalmait, és egyszer csak mindenki lekapcsolja lámpáját, majd elcsendesedik. A dobhártya szinte bereped a csöndtôl, a szem ehhez hasonló sötétséget máshol nem tapasztalhat, így csak az ember marad és a gondolatai. Magával ragadó érzés. Magyarországon csaknem minden barlang valamelyik nemzeti park felügyelete alá tartozik és mivel természetvédelmi terület, ideális esetben lakatolt vasajtó választja el a külvilágtól. Ezért az elhatározáson túl még számos formális akadályon kell keresztül jutni, hogy egyáltalán beléphessünk. A legfontosabb dolog, hogy az esetek túlnyomó többségében csak egy erre szakosodott egyesület tagjai vagy megfelelô képzettségû társaság mehet le a barlangokba (ergo ôk kapnak kulcsot a vasajtóhoz). Egy kezdô barlangásznak szerencsére nem kell a nyakába vennie az országot, mert Budapesten és környékén számos jól bejáratott barlang az elsô kalandok tökéletes színtere lehet, persze a nagyobb kihívásokért már át kell lépni az országhatárt, legközelebb például az Alpok felé. Aki csupán ízelítô benyomást szeretne kapni a csend és sötétség földalatti érzésébôl, nyugodtan keresse fel bármelyik barlangász egyesületet (ld. keretes gyûjteményünket) és párezer forintért (2-3 mozijegy) leviszik ôt a mélybe. Nézzük röviden, mi kell egy barlangásznak az induláshoz: A biztonság: Tekintettel arra, hogy a barlangban gyakran igen szûk járatokon, éles kövek közt kell keresztülsajtolnunk magunkat, fejünk védelme elsôdleges szemponttá válik, következésképp sisak nélkül szigorúan tilos elindulni egy túrán. A világítás: A föld alatti fényviszonyok valahol a vaksötét és a koromfeketeség között vannak - a megfelelô világítás a második legfontosabb dolog. Az egyik lehetôség a hagyományos barlangász lámpa az ún. karbidlámpa, amely igen nagy fényerejének és megbízhatóságának köszönhetôen minden komolyabb barlangász alapfelszerelése. Modern fáklyának is nevezhetnénk, hiszen a fényforrás a tûz, amit a karbidkristályra csepegtetett víz hatására felszabaduló acetiléngáz begyújtása hív életre. Választhatjuk persze az elektromos fejlámpát is, ennek azonban hátránya, hogy használatával egy idô után kialakul a csôlátás jelensége, amit a karbidnál nem tapasztalunk. Kezdôknek egyértelmûen az elektromos javasolt; nem csak azért, mert a karbid igen drága mulatság, hanem azért is, mert a koromtermelése miatt sok helyrôl ki van tiltva. Az öltözék: Ha kezdôk vagyunk, elég egy olyan ruha, amiért nem fáj a szívünk, ha nyakig agyagos (és esetleg guanós) lesz. Túlöltözni sem érdemes, mert egy barlangban kifejezetten kellemes a klíma (10-12 C). Ami viszont fontos, hogy lehetôleg ne olyan cipôvel induljunk el, aminek már majdnem tükörsima a talpa, mert igen csúszásveszélyes. Papp Zoltán Miklós Traverzálás: speciális barlangi mászó technika, amelyet szûkebb hasadékokban használnak, lényege hogy saját testünket nekifeszítve a két falnak tudjunk haladni Szifon: olyan barlangi járat melyet teljes egészében kitölt a víz Stopcsiga: ereszkedôeszköz, a legbiztonságosabbnak tartják és talán a legelterjedtebb is Beg: Kamionponyvából vagy más strapabíró mûanyagból készült vízhatlan zsák, amelyben a felszerelés lapul Slossz: a teljes felszerelés elnevezése Kuszoda: szûk barlangi járat, melyben csak kúszva lehet haladni Jó szerencsét!: bányászoktól örökölt köszönési forma Barlangász egyesületek, klubok: Csokorba szedtük a legfontosabb és legaktívabb budapesti és Budapest környéki barlangkutató klubokat, amelyek kaput nyithatnak a mélység felé. Pizolit: barlangász tanfolyamok és barlangtúrák szervezésén kívül minden évben tájékozódási túraversenyeket rendez ill. többnapos hagyományos közép és magashegyi kirándulások is színesítik az éves programjukat. Elérhetôség: Myotis: 1967 óta létezik, természetesen all-inclusive szolgáltatásokkal : tanfolyam, kutatás, feltárás, külföldi túrák. Többek között Albániában és Kubában is letették a névjegyüket. Elérhetôség: Tolerancia: szerencsére nincs közük a szabad madaras vonalhoz, ôk egyszerûen toleránsak ban alakultak, a Bükk hegységben és Ausztriában végeznek jelentôsebb kutatásokat. Elérhetôség: BEAC: 1971-es alapítása óta jó pár expedícióval és feltárással büszkélkedhet, ezen kívül térképezéssel és oktatással is foglalkoznak. Elérhetôség: freeweb.interware.hu/bajnab/beac.htm FTSK: a Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szakosztálya szintén patinás klub, 1969 óta létezik. Fôképp tanfolyamokat, expedíciókat szerveznek. Elérhetôség: Magyar Barlangi Mentôszolgálat: Nem kérdés, a BMSZ mindent visz. A legképzettebb barlangászok gyûjtôhelye, és minden barlangjáró utolsó mentsvára, ha baj van. A barlangi mentéseken kívül a nehezen megközelíthetô helyek szakértôi is (pl. fán csüngô siklóernyôs). Elérhetôség: KALANDOR

14 Ôrültek, extrém sportolók, vagy egyszerû szórakozott mászók? csak annyi biztos: nem klausztrofóbiások. Interjú Szabó Lénárd barlangi mentôvel, a Papp Ferenc Barlangkutató Társulat tagjával, valamint Nagy Gergely Domonkossal, a Barit Barlangászcsoport tagjával. Budapest a barlangok fôvárosa KALANDOR Szabó Lénárd 26 Nagy Gergely Domonkos Ha rám jön az ötperc és most szeretnék belevágni, mit kell tennem? Szabó Lénárd: Aki el akarja kezdeni ezt a sportot, annak fel kell keresnie egy barlangászcsoportot, és velük résztvenni a túrákon. A kezdéshez nincs szükség sok felszerelésre: egy ruha, egy gumicsizma és egy megbízható lámpa kell csupán.(illetve vertikális barlangokba kötél, csigák, de az úgyis csak késôbb jöhet!) Minden csoport indít alapszintû barlangásztanfolyamot, ez kb. fél év, nagyjából ingyenes, mert a barlangász csapatok ezt karitatív módon végzik. Hány barlangász van Magyarországon? Sz. L.: Körülbelül Ebben benne van mindenki, aki valahol eme sport-életforma-hobbi határterületén mozog. Mik a lehetôségek Magyarországon? Elég sok barlangunk van, igaz? Nagy Gergely Domonkos: Hazánk barlangjainak száma Ebben a nagy számban benne van az is, hogy jogilag minden két méternél hosszabb természetes üreg barlangnak számít, és mind magyar állam tulajdonát képezi. Védett, ill. fokozottan védett barlang, rendkívüli természeti, illetve régészeti értékei miatt. A magyarországi barlangok világviszonylatban rövidek, csupán pár km hosszúak, hiszen a tektonikai és földrajzi adottságok ezt teszik lehetôvé. A komolyabbakat már feltárták, új nagy méretû felfedezés már biztosan nem lesz. Székesfôvárosunkban is rengeteg a barlang. Sz. L.: Budapest a barlangok fôvárosa, világviszonylatban is itt található a legtöbb barlang. A Budai vár alatt nagyon hosszú barlangrendszer van a török idôk óta, mert a természetes üregeket kitágították: pincék, óvóhelyek, bunkerek, és kórház is volt ott. A Rózsadomb alatt barlang, ennek többszöröse még valószínûleg feltáratlan - ezért figyelik az építkezéseket bizonyos barlangmentô csoportok, mert az építkezô tulajdonosok inkább kiöntik betonnal, ha találnak valamit, mert törvény szerint azt saját költségén kellene feltáratni. Mennyire számít extrémsportnak a barlangászat? N. G. D.: Semmiképpen nem mondanám extrémsportnak. Illetve minden sportot lehet extrém módon csinálni, ha nem tartják be a biztonsági óvintézkedéseket. De a barlangi hobbitúrázás nem veszélyes, Magyarországon az utóbbi években komolyabb barlangi baleset nem is volt. Semmi kirívó, különleges eset? N. G. D.: Azt azért nem mondanám. Volt pár éve egy nagyon összetett barlangi mentés az Aggteleki karszt területén, mikor barlangi búvár szorult be egy olyan víz alatti barlang levegôvel töltött kis üregébe, ahonnan nem tudott kiúszni saját erejébôl. A barlangi búvárok mindig húznak maguk után egy vezetôkötelet - mint Ariadné fonala - amit ô valahogyan elveszített. A barlangban lévô víz nagyon finom szemcséjû iszapot tartalmaz, mely felkavarva napokig nem ülepszik, így lehetetlen a mûszerek ellenôrzése, mind a mélység, mind a levegômennyiség megállapítása. Szerencséjére talált egy hajszálvékony repedést a falon, mely mögött egy levegôs terem volt, így a társai meghallották a kiabálást. Egy hét alatt fúrtunk hozzá egy kis alagutat. Összesen 118 órán keresztül volt bezárva. Fábry Nóri, Papp Zoltán Miklós

15 KALANDOR Spanyolul tudni kell Összeállításunk Spanyolország fô idegenforgalmi központjaira, Costa Brava-ra és Costa del Sol-ra koncentrál. Az Ilbériai-félsziget ezen területei a külföldi turisták népszerû úti céljai közé tartoznak, ám a turistaparadicsomok mellett számos olyan hellyel találkozhatunk, ami közel sem nevezhetô felkapottnak vagy zavaróan beépítettnek. A tengerpartokat szinte mindenhol homokszitáló traktorokkal takarítják, így az általános köztisztaság tengerközelben igen jó, s a partra helyezett mobilvécék és zuhanyzók is megfelelônek mondhatók: a Földközi-tenger ezen partszakaszán szinte bárhol kedvünkre csobbanhatunk. Szállás és utazás Bár kétségtelen, hogy repülôvel utazni gyorsabb és kényelmesebb, s az idôben lefoglalt jegy még költségtakarékos is, a spanyol-mediterrán hangulatot kocsival élhetjük át igazán: letekert ablakkal autózni a Földközi-tenger mentén utánozhatatlan élmény. Persze sokkal fárasztóbb, mint repülni, viszont gondoljunk csak bele, mennyivel könnyebben mozgunk egy autóval helyben: sokkal több helyet nézhetünk meg, könnyedén eljutunk a város szélén található boltba, Irány a napsütötte Ibéria! Homokos tengerparti föveny, kopár bozótosok, por, szárazság, napsütés. Spalettás ablakok, fülledt kisvárosok, könnyû borok, lustán dohányzó helybéliek siestá-tól fiestá-ig. Akik élnek azok délnek mennek: Spanyolba voltam, Costa Brava! és sokkal több dolgot hozhatunk magunkkal (olcsó gyorskaják, gitár stb.). Szállásként - elérhetô árfekvésben - a nagyobb városokban található Youht Hostelek (8 Eurótól), valamint a tengerparti kempingek kínálkoznak. Míg elôbbieknél elengedhetetlen, hogy interneten keresztül, még itthonról elintézzük a foglalást, addig a kempingekbe meglepetésszerûen is érkezhetünk. Mediterrán lassulás Spanyolország ritmusát nem nehéz megszokni; az igazi kihívás a magyar hétköznapokba való visszatérés. A spanyolok lusták, ám tudnak élni. Bár a nap nyáron hajnalban kel, csak nyolc-kilenc óra felé kezdôdik meg a tengerparti falukban a mozgolódás, ami déltôl háromig sziesztába csap át. Bezárulnak a spaletták, és ismét csak kiürült utcákkal, valamint bezárt boltokkal találkozhatunk. Este hét körül lassan de biztosan indul a fiesta, a mulatók megtelnek: kizárólag spanyol zene szól, az angol nyelvû popslágerek mintha számûzetésben lennének. A fiesta akár másnap hajnalig is eltarthat. Ezen átlagos napirend alapján lövésünk sincs arról, hogy a spanyolok mikor dolgoznak; tippünk, hogy ritkán és titokban. A gyorskajálástól a gasztronómiáig A tenger közelségét a boltok kínálata is tükrözi: a Magyarországon megszokott májkrémkonzervek helyett dobozolt kagylók, rákok, polipok sorakoznak az üzletláncok polcain. A vendéglôk egy kategóriával finomabb és frissebb tengeri herkentyûvel várnak minket; árfekvésük a tengerparti halászfalvakban-városokban még elviselhetô: ha nem is fogunk minden nap itt vacsorázni, ki kell próbálni ôket legalább egyszer. Ugyancsak kihagyhatatlan program egy bár felkeresése. Ezek a füstös-kopottas helyek a kávézó, a reggelizô hely és a kocsma határmezsgyéjén mozognak; akár védjegyei is lehet- n é n e k Spanyolországnak. Lassú pincérek, feketekávé, földre dobált csikkek, és persze tapas. Utóbbit némi túlzással nemzeti ételnek is nevezhetnénk; rendszertani besorolás szerint valahol a kétszersült és a pizza közt félúton helyezkedik el. A tapas rendkívül sokféle, tulajdonképpen bármibôl lehet, amit kis adagokra fel lehet osztani: apró szendvics, kolbászkák, sonka stb. A helybéliek a tapast fôként sósmogyoró/ropi/egyéb rágcsálnivaló helyett fogyasztják, borozgatás közben, de ugyanígy használatos a reggeli kávé kísérôjeként is. Bor, bor, bor Az ibériai bor eredete több mint háromezer éves múltra tekint vissza. A föníciaiak honosították meg a félszigeten a szôlôtermesztést, majd a kereszténység elterjedésével egy idôben a spanyol borok az egész mediterrán vidéken a legkeresettebb árucikké váltak. Ma 1,2 millió hektárnyi területet borítanak szôlôtôkék, országszerte közel gazdaság mûködik, s évente kb. 30 millió hektoliter bort készítenek. Legnevezetesebb a sherry és a malaga: mindkettô édes, igazi, könnyû mediterrán csemegebor; a fülledt nyári esték kötelezô kelléke, akárcsak a világszerte közkedvelt sangria. (Bábeli) Zûrzavar Lapulhat a zsebünkben angol középfokú, beszélhetünk folyékonyan németül, Spanyolországban várhatóan metakommunikációs készségünkre és tanulékonyságunkra leszünk utalva, már ami a beszélgetéseket illeti. Egy átlagos spanyol (bolti eladó, benzinkutas) kizárt, hogy két szónál többet tudjon bármely tetszôleges idegen nyelven. A spanyol-magyar társalkodási kisokos jól jöhet vészhelyzet esetére; amúgy pedig engedjük el magunkat, és küzdjük kézzel-lábbal. Fizetett nyaralás? Akár nyári munkával összekötött nyaralás keretében is élvezhetjük a Földközi-tenger hullámait. Tizennyolc-huszonhat év közötti, spanyolul beszélô diákok részére hirdet az STA Travel Marbellában, a Costa del Sol fôvárosában, illetve a körzetében fekvô Nueva Andalucia, Purto Banus és Estepona városkákban fôként tengerparti szállodákban munkát. A nyári munkákért 700 és 1100 Euró közötti bért fizetnek a munkaadók, ami a kinti élet költségeit teljesen fedezi, sôt, egy keveset félre is tehetünk belôle. Réti László KALANDOR A rovat támogatója

16 Muvészi alkotás vagy újabb koszfolt a városban? - a street art és a matricázás Olivér Arthur szemével Matricákat és plakátokat ragasztanak, az utcára festenek, hogy így hívják fel magukra a társadalom figyelmét. Kultúrájukban fontos az egyediség, a lázadás. Illegálisan elhelyezett, a küldeménymûvészet szabályrendszere szerint mûködô, rövid életû vizuális üzenetek vajon tényleg csak a kritikai szemlélet motiválja készítôiket? A Képzômûvészeti Egyetem egyre ismertebb hallgatóját, Olivér Arthurt kérdeztük munkáiról és a mûfajról. röpinterjú Mit ábrázoltak az elsô matricáid? Az elsô a majom volt. Ez a legsikeresebb és a legjobb, ami a kezembôl kikerült. Volt még rendôr, kutya, macska, Darth Vader és nôi alakokat is rajzoltam, de aztán végül majomból nyomtam a legtöbbet. Nekem nem volt elég az, hogy egyetkettôt kiragasztok, inkább kiraktam vagy háromnégyezret. Miért pont a majom a legnépszerûbb? A majomba mindenki belelát valakit, így sokan mondták, hogy hasonlít xy személyre - erre mindig csak mosolyogtam. A majom inkább olyan, mint a társadalom, amely körülvesz: utánozzuk egymást. Nézed a tévét, és olyan akarsz lenni, mint a másik. Miért éppen matricára nyomod a véleményed? Azért, mert egy galériába nem férne be. Mert a rendszer nem engedi, hogy színre lépj, ahogy csak akarsz. Mész az utcán, és mindenhol csak táblák, információk villognak; körbevesz minket egy csomó olyan dolog, ami hányingerkeltô. Az ember pofájába másznak a házfal nagyságú reklámok, és politikai kampányok. A matricázás is olyan, mintha folyamatosan kampányolnál - magadért. Majdnem ugyanazt csinálod, csak te egy személyben próbálod felvenni a versenyt. Ezzel tudod közölni, hogy Hello, itt vagyok, én ezt alkotom, és ez nekem tetszik. Így sokkal könnyebb megtalálni azokat az embereket, akikkel hasonló síkon mozgunk. Olyan ez, mintha valami kapcsolatfelvétel lenne. Szerinted értik egyáltalán az emberek, hogy mit akartok kifejezni a matricázással? Valószínû, hogy a nagypapák és a nagymamák ezeket a mûveket észre sem veszik. Nekik csak egy újabb koszfolt a városban. Viszont mondjuk egy olyan kisgyerek, aki már ebben nô fel, már világosan látja. Mert neki az nem kosz, nem matrica, nem is street art; neki az ott csak egy majom. Mit gondolsz: válhat meghatározó mûvészeti ág a street art-ból? Világszerte a street art az, amit a ruhacégek újonan felvesznek az eszköztárba, sôt már a tévében is ez a stílus köszön vissza, különbözô szpotokban A most divatos emo sítlus is nagyon kedveli az ilyen cuccokat. Az emohoz ennek semmi köze, az biztos. Az emo mindent szeret, ami cuki, ari, meg öngyi. Min dolgozol mostanság? Egy barátommal kifestôs könyvet tervezünk: gyerekek kezébe adjuk, akik kifestik és ebbôl nyitunk majd egy kiállítást. Szántó Daniella 30

17

Budapesti éjszaka. A www.igenhir.hu magazinja. Te hol lazulol? Bulikörkép Gyros a 906-oson Fellépôhelyek A Körúttól öt percre

Budapesti éjszaka. A www.igenhir.hu magazinja. Te hol lazulol? Bulikörkép Gyros a 906-oson Fellépôhelyek A Körúttól öt percre A www.igenhir.hu magazinja INGYENES / 2. évfolyam 3. szám / 2007. október Budapesti éjszaka Te hol lazulol? Bulikörkép Gyros a 906-oson Fellépôhelyek A Körúttól öt percre TARTALOM Döglött lovon a patkó?

Részletesebben

Tandíjmizéria. Kathi Attila. Fesztiválozók. Foglalkoztatás. MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk. Már tanítja szakmáját

Tandíjmizéria. Kathi Attila. Fesztiválozók. Foglalkoztatás. MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk. Már tanítja szakmáját MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk INGYENES IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Kathi Attila Már tanítja szakmáját Tandíjmizéria Nem hagyják abba Fesztiválozók Jó hangulatban

Részletesebben

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2011 MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina A tehetség sokszínű! Az e havi lapszámunk témája

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A tartalomból: Ébredés a rémálomból Daganatos betegek esélylatolgatása Eddig öt polgármesterjelölt Amíg meg tudunk élni, jó itt nekünk Új városrész épül CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET WELLIS hidromasszázs

Részletesebben

Kecskeméti Lapok ÚJRA A RÉGI

Kecskeméti Lapok ÚJRA A RÉGI CIII. évfolyam, 27. szám 2007. augusztus 23. VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Új igazgató a piaristáknál ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.hu KECSKEMÉTEN IS

Részletesebben

MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató?

MÉLY LEVEGÔT! MELLÉKLET A TANDÍJRÓL. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be? Méltányos-e, hasznos-e? Mibôl él a hallgató? MÉLY LEVEGÔT! A Magyar Narancs tandíjmellékletét Bogár Zsolt szerkesztette. Az illusztrációkat Kasza László, a címlapfotót Vörös Csaba készítette. Hol mennyi lesz? Kik számolták ki? Hogyan vezették be?

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI A Roma zenészek legális foglalkoztatásának támogatása érdekében indított kísérleti program (Kutatási zárójelentés) Gypsy Studies Cigány

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. ÁPRILIS 10. Vissza a jövõbe. Álomból szakkollégium

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. ÁPRILIS 10. Vissza a jövõbe. Álomból szakkollégium Univ-01.qxd 2007.04.06. 13:45 Page 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. ÁPRILIS 10. Vissza a jövõbe Ajánló A munka ünnepe Ha az állásbörze Pécsre jön, vajon

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. MÁRCIUS 26. Új rektor júliustól

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. MÁRCIUS 26. Új rektor júliustól Univ-01.qxd 2007.03.23. 14:30 Page 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. MÁRCIUS 26. A legjobb interjú Büszkén közölhetjük: lapunk munkatársa, Apró Annamária

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

XV. évfolyam, 205. szám. 2013. március 20.

XV. évfolyam, 205. szám. 2013. március 20. XV. évfolyam, 205. szám 2013. március 20. Ajánló Nyelvészetes diákkörök 4-5.oldal ELTE Füvészkert télen-nyáron 8.oldal Kuponon bölcsész szemmel 13.oldal Csináld magad! Húsvétra 17.oldal Színházjegyek olcsóbban

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL 2012. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZEGE WWW.KEKS.HU CÉLKERESZTBEN ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL HOL IS TART MOST A KEKSZ? ÓDA A MERCEDESRŐL SZÁMVETÉS 42 SZISZIFUSZ

Részletesebben

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Légy a szerencséd kovácsa! A szerencse mindenkinek más

Részletesebben

MÁJUS XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. Megújulás valami más!

MÁJUS XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM. Megújulás valami más! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 MÁJUS XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Megújulás valami más! BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Az új mindig izgalmas A megújulásról az embereknek

Részletesebben

Külföldi lehetőségek

Külföldi lehetőségek Külföldi lehetőségek Évről évre egyre inkább nyitott kapukat dönget az, aki stabil nyelvtudással felvértezve határainkon kívül szeretné próbára tenni szakmai és személyes kompetenciáit. Hasábjainkon bemutatjuk,

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasó! MAIL@SZERK

Tartalom. Kedves Olvasó! MAIL@SZERK MAIL@SZERK Tartalom aktuális Nehéz a választás?...4 Jogorvoslat...5 Minden marad a régiben...6-7 ajánló Impró7...8 Jobb agyféltekés rajzolás...9 karrier Boldog vizsgaidőszakot!...10 Munkahelyi sport...11

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

XXXXI. évf. 10. szám, 2014 február INGYENES

XXXXI. évf. 10. szám, 2014 február INGYENES A BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA XXXXI. évf. 10. szám, 2014 február INGYENES Impresszum Kedves Olvasók! Új félév, új örömök, új Msc tanterv. Kis kari lapunk is megújult,

Részletesebben

ÚT A KARRIERHEZ. XII. évfolyam, 3. szám (2007. december) Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja

ÚT A KARRIERHEZ. XII. évfolyam, 3. szám (2007. december) Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja Eljött a december, és ezzel az ünnepek, az év vége, a tavaly elmaradt tél és a vizsgaidõszak. Mindenki kiválaszthatja a számára legkedvesebbet, biztosan mindegyik verzióra akad jó pár jelentkezõ. Én személy

Részletesebben

Fiatal gyógyszerészek

Fiatal gyógyszerészek 2014 Tartalomjegyzék A gyógyszerészet jelene, jövője 2014 kérdőív eredményei 1. életrajz 2. életrajz 3. életrajz FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK 2014 4. életrajz 5. életrajz 6. életrajz A Magyar Gyógyszerésztörténeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A pontosan elég nagy lépés. első szám - pikkász. Impresszum. pikkász. a főszerk szól

Tartalomjegyzék. A pontosan elég nagy lépés. első szám - pikkász. Impresszum. pikkász. a főszerk szól nemrég... Impresszum pikkász a BME TTK Hallgatói Önkormányzatának lapja 1. évfolyam, első szám. 2007. december Szerkesztőség: 1117 Budapest, Dombóvári út 3. B402-es szoba Felelős kiadó: Domján Dániel Főszerkesztő:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR 26. Az ördög ügyésze. Szakmai fegyverarzenál

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR 26. Az ördög ügyésze. Szakmai fegyverarzenál Univ-01.qxd 2007.02.23. 14:28 Page 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR 26. Rozika, te Olyan csuda filmklubot indít az Apolló Artmozi és az UnivPécs

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 KALENDÁRIUM LANG LANG KÍNAI ZONGORAMÛVÉSZ VARSÓI GÁLAKONCERTJÉVEL MEGKEZDÔDÖTT A CHOPIN SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFOR- DULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EMLÉKÉV LENGYELORSZÁGBAN. Idén mintegy kétezer programmal ünneplik

Részletesebben

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Aktív ingyenes Xii. évfolyam 3 4. szám Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Ahol a japán és a magyar kultúra találkozik Egy fedél alatt az X, az Y és a Z generáció Fotó: Csákvári Zsigmond

Részletesebben