INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:"

Átírás

1 Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére Budapest, Üllői út 400. INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett: PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 1181 Kondor Béla sétány 10. IGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉRE Budapest, március Tóthné Kővári Csilla pedagógiai szakértő 1

2 1 Tartalom 2 Pedagógiai hitvallás Jogszabályi háttér: Helyzetelemzés: Szervezeti felépítés Humán erőforrás Felszereltség Kapcsolatrendszerünk Helyi kapcsolatok Fővárosi szakmai képviselet között elért eredmények közötti időszakra a rövidtávon vállalt célok értékelése: A DPTIOK működtetésének értékelése Tájékoztatás és továbbképzés erősítésének értékelése Tantárgygondozói támogatói rendszer átalakításának értékelése közötti időszakra a középtávon vállalt célok értékelése: Mentorhálózat működtetésének értékelése Életpálya-építés erősítésének értékelése Tehetséggondozó rendszer kialakításának értékelése Gyógytestnevelési ellátás biztosításának értékelése Helytörténeti Gyűjtemény előírásszerű működésének értékelése közötti időszakra a hosszútávon vállalt célok értékelése: A helyhiány végleges megszüntetésének értékelése Az között elnyert pályázatok Intézményműködtetési koncepció, vezetői program - A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény helyzetelemzésre épülő, hatékony, magas szintű szakmai fejelsztési koncepció közötti időszak céljai Fenntartóval való együttműködési lehetőségek fenntartása, bővítése, új együttműködési alapok létrehozása Intézményekkel való együttműködési lehetőségek fenntartása, bővítése, új együttműködési alapok létrehozása /1994 MKM rendeletben meghatározott alapfeladatok ellátása: A pedagógiai értékelés ellátása A szaktanácsadás ellátásának feladata Munkacsoportok összetétele:

3 6.6 A pedagógiai tájékoztatás ellátása Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Tehetséggondozás működtetése Drámapedagógiai műhely Vécsey színpad Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatos koncepció Hatékony gazdálkodás megvalósításának terve Vezetési program Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény irányítása Vezetői szerepek, elhivatottság, stílus Vezetői célkitűzéseim Mellékletek

4 2 Pedagógiai hitvallás A "Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk." /Rudolf Steiner/ Rudolf Steiner gondolataiba belekapaszkodva fogalmazódik meg hitvallásom. A hitvallás, mely lendületet ad, tettre késszé tesz, megmutatja azt az utat, hogy a személyiségünk, megjelenésünk, tudásunk, helyzetkezelésünk tehet minket mások számára hiteles, szakmában elismert és megbecsült emberré. A gyermek tisztelete, a szemléletének alakítása, nyitott személyiséggé való alakulása a pedagógusok és szülők közös alkotása, céltudatos tevékenysége. Szerencsés az- az ember, aki valamilyen alkotás megszületésében közreműködhet, ilyen szerencsés lehet a pedagógus is, aki hivatástudattal rendelkezve a pedagóguspálya gyönyörű, bár sokszor küzdelmes, rögös útján is a célt szem előtt tartva tudatos tevékenységgel alkot. Nehéz feladat ez minden ember számára, hogy megfelelő énképpel, önkontrollal, önbizalommal rendelkezzen. Képesnek kell lenni a környezet jelzéseinek érzékelésére, elemzésére, a megújulásra. Ugyanakkor bátornak kell lenni, hogy az új kihívásokra igent mondjunk, új lendületet kapjunk, szemléletet váltsunk és alkossunk. Mindenki a maga környezetében alkotó, hasznos tevékenységet végző, személyiség tudjon lenni. Fontosnak tartom, hogy egy rendszer, egy közösség megfelelően felkészült, szakmailag hiteles, véleménnyel rendelkező, mások gondolatait megismerő, együttgondolkodó, tiszteletben tartó, helyzeteket megoldó, szorgalmas, elhivatott tagja legyek. Olyan ember, aki a feladatra koncentrál, nem ismer lehetetlen helyzetet, és mindenre kitartó munkával megoldást keres. 4

5 Változó világ, változó társadalom. A változó világ általunk is változik, a társadalmi változásokat magunk is alakítjuk, végrehajtjuk, közreműködünk benne. A változásnak azonban mindig vannak állandó pontjai, amelyből kiindulhatunk, alapkövek, amelyre építkezhetünk. Az embernek bármilyen életkorban is van szükségesek ezek az alapkövek az élet minden területén, hogy kreatív, alkotó, innovatív személyként tudjon élni. Hitvallásom, pedagógiai alapkövem: Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk." /Rudolf Steiner/. 3 Jogszabályi háttér: A 18. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény működését meghatározó törvények, rendeletek, határozatok: évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről és kiegészítései Az évi XXXVIII. törvény (ÁHT.) valamint a 193/2003. Korm. Rendelet a belső ellenőrzésről Az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és a törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) kormányrendelet, valamint az azt módosító 95/2004. (IV. 29.) kormányrendelet. Módosított rendeletei: 150/1992. (XI. 20.) Korm. Rendelet közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 177/1993. XII.19. korm. rendelet a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet módosításáról 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről, 98/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 143/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 5

6 2007. évi C. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXXVII. törvénymódosításáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel, módosítva a évi CLVI. törvény évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi CX. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról A mindenkori törvény a Magyarország költségvetéséről A 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről és annak 185/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról A 308/2004. (XI. 13.) kormányrendelet az Uniós zászló használatának részletes szabályairól A 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről, módosítva a 25/1998. (VI. 9.) MKM rendelettel A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és az azt módosító 30/2004. (X. 28.)OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 217/1998. (XII. 30.) az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet és az azt módosító 315/2004. (XI. 24.) kormányrendelet 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről, módosítva a 12/2006. (III. 28.) OM rendelettel, ezt a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelettel. ezt a 31/2008. (XI. 24.) OKM rendelettel 6

7 A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának mindenkori rendelete tárgyévi költségvetéséről A 117/1984. MM rendelet a muzeális közgyűjtemények ügyrendi szabályzatáról A 20/1999. (XII. 26.) MKM rendelet a múzeumi szakfelügyelet rendjéről, A 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek képzési rendszeréről Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Alapdokumentumai: Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Alapító Okirata Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pedagógiai programja Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti Működési Szabályzat Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Minőségirányítási Programja Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Éves munkatervei és értékelései Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Minőségirányítási Programja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Kerületi Intézkedési Terv 4 Helyzetelemzés: A PIHGY intézménye a kerületi iskolák történetére vonatkozó tárgyi és szellemi emlékeket gyűjtő és kutató Helytörténeti Gyűjtemény volt. Ennek tevékenységét bővítette az önkormányzat a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal, és költöztette az összekapcsolt két intézményt az Üllői útról a Kondor I. Általános Iskola megüresedett, különálló épületébe. A XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata 1994-ben az évi LXXIX. (Közoktatási) törvény 89. -ában foglalt ellátási kötelezettségének teljesítésére, a közoktatási feladatok zavartalan biztosítása érdekében, az oktatási - nevelési intézmények támogatására hozta létre, a pedagógiai szolgáltatást előtérbe helyező helyi pedagógiai intézetet. A Pedagógiai Intézet megalakulása óta számos szerkezeti átalakuláson ment át. Jelenleg is két intézményegységből, a Pedagógiai Intézetből és a Helytörténeti Gyűjteményből áll. A két intézményegység feladatai különböznek, de az évek számos olyan helyzetet teremtettek, melyek a pedagógiai tartalmú kapcsolódási lehetőségeket elindították.(múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások) A PIHGY az évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXXVII. 7

8 Törvénymódosítása, valamint a 10/1994 MKM rendelet által meghatározott területeket tekinti alapfeladatának, melynek fő vonulata a közoktatási intézmények (20 óvoda, 19 általános iskola, 3 középiskola) számára szakmai, módszertani segítségnyújtás a folyamatos és kölcsönös tájékoztatás a belső munkatársakkal és a külső munkaközösség vezetőkkel, terület és tantárgygondozókkal az oktatást-közművelődést érintő országos és kerületi változásokról, a helyi iskolai tapasztalatokról, illetve a szükséges és lehetséges szakmai lépésekről. A külső szakmai hálózat az elmúlt években a hatékonyabb működtetés érdekében lecsökkent, mely az elvégzett munka színvonalát az átszervezett feladatmegosztások miatt nem befolyásolta. 4.1 Szervezeti felépítés A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény az 1994-es megalakulása óta számos szerkezeti átalakuláson ment át. Jelenleg két intézményegységből, a pedagógiai intézetből és a helytörténeti gyűjteményből áll. A PIHGY elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata a 2 intézményegység alapfeladatainak ellátását szabályozza, melyek: szakmai szolgáltató, pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény. Az intézmény az elmúlt 5 évben feladat-ellátási kötelezettségeinek eleget tett. A gazdasági nehézségek a szakmai feladatok ellátását nem akadályozták. A PIHGY munkatársai az önkormányzat, mint fenntartónak valamint a kerület intézményeinek szakmai szolgáltatását erőn felül is maximálisan teljesítette. 4.2 Humán erőforrás Létszámunk 13,75 pedagógus (2 intézményvezetés, 6,25 pedagógiai előadó-szakértő, 5,5 gyűjteményi dolgozó) és 4,75 technikai dolgozó. Az engedélyezett 18,5 álláshelyen 19 főt foglalkoztatunk. Sorszám Terület Pedagógus munkatársak 1. Intézményvezetés Frank Gabriella Heilauf Zsuzsanna (ig.h., muzeológus) 2. Pedagógiai Intézet Mérés-értékelés Maadadiné Borbély Mária Madárné Gyúrján Ildikó (2 óra) 3. Szaktanácsadói munkacsoportok Tóthné Kővári Csilla (óvodai, 4 óra) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 óra) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 óra) 8

9 Madárné Gyúrján Ildikó (esélyteremtő, tehetségpont koordináció 4 óra) 4. Tájékoztatás dr. Szilágyiné Gálos Ildikó (pedagógus tájékoztatás., könyvtár munkaközösség-vezető 4 óra) Tóthné Kővári Csilla (óvodai tájékoztatás, pályázati felelős 4 óra) 5. Továbbképzés Ledőné Dolmány Mária (drámapedagógus) 6. Tehetséggondozás Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 óra) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 óra) Helytörténeti Gyűjtemény dr. Szilágyiné Gálos Ildikó (médiatár, PIHGY honlap 4 óra) Szegediné Mucsi Eleonóra (gyűjteményi előadó) Kovács Márk (muzeológus - múzeum-pedagógus) Pápai Tamás (múzeumi könyv-, adattáros) Nagy Veronika Sára (muzeológus) Feitl Irisz (muzeológus) Összesen 13,75 fő 1. ábra: 2011/2012. tanévi PIHGY munkaterv az IMIP működtetésével 3. oldal Sorszám Nem pedagógus munkatársak Ellátott feladat, munkakör 7. Csoroszlánné Kiss Klára adminisztrátor 8. Bene Andrásné adatkezelő 9. Szujkóné Hegedüs Rozália kiadványkészítő (4 ó.) 10. Varga Tamás rendszergazda (6 óra) 11. Szujkóné Hegedüs Rozália gyűjteménykezelő (4 ó.) 12. Horváth Jánosné gyűjteménykezelő Összesen 4,75 fő Rendszeres megbízási szerződéssel rendelkezik 17 külsős kerületi munkaközösség-vezető valamint Grohmann Ilona a kerületi pedagógusok nyugdíjügyintézője. Alkalmi megbízási szerződés keretében dolgoznak a külső előadók, foglalkozásvezetők, illetve a gyűjtemény szakszerű működését segítők (kiállítások létrehozása, szakmai kiadványok nyomdai előkészítése, anyaggyűjtés stb.). 9

10 Pedagógus munkatársak legmagasabba iskolai végzettség Sorszám Név Legmagasabba iskolai végzettség Szakvizsgával rendelkezik 1. Frank Gabriella egyetem igen 2. Heilauf Zsuzsanna egyetem - 3. Maadadiné Borbély Mária egyetem igen 4. Madárné Gyúrján Ildikó egyetem igen 5. Tóthné Kővári Csilla egyetem igen 6. Patakfalvi Attiláné főiskola igen 7. Kalmárné Takács Erzsébet egyetem igen 8. dr. Szilágyiné Gálos Ildikó egyetem - 9. Ledőné Dolmány Mária főiskola igen Gyűjteményi munkatársak legmagasabb iskolai végzettsége: 10. Szegediné Mucsi Eleonóra főiskola Kovács Márk egyetem Pápai Tamás egyetem Nagy Veronika Sára egyetem Feitl Irisz egyetem - Technikai dolgozók legmagasabb iskolai végzettsége 15. Csoroszlánné Kiss Klára érettségi Bene Andrásné érettségi Szujkóné Hegedüs Rozália érettségi Varga Tamás érettségi Horváth Jánosné érettségi - Valamennyi pedagógus státuszú dolgozó - pedagógiai szakértők és előadók, drámapedagógus, könyvtárosok, muzeológus, múzeumpedagógusok -(többszörösen is) teljesítette a szakmai továbbképzésekre előírt 120 órát. 6 pedagógiai munkatárs szerepel az OKM közoktatási szakértői névsorában pedagógiai értékelés, mérésmetodika, helyi tanterv, minőségbiztosítás, tehetséggondozás, óvoda, ill. tankönyvi és tantárgyi szakértés területen. A kerületi feladatok magas szintű ellátásához szükséges, hogy a szakmai szolgáltató munkatársait magasan képzett szakemberek közössége alkossa. Jelenleg 6 egyetemet végzett szakvizsgával rendelkező munkatárs látja el az egyes területek gondozását. A helytörténeti gyűjtemény feladatait ellátó alkalmazottak közül 5 egyetemi végzettséggel rendelkezik, illetve 2 szakember doktori képzésre jár. 10

11 4.3 Felszereltség A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény a feladatait Kondor Béla sétány 10. szám alatt található épület emeleti részén látja el. A helytörténeti gyűjtemény rendelkezik a szakfeladatai ellátáshoz szükséges kiállító teremmel, a Havanna Projekt keretében kialakított múzeumpedagógiai műhellyel, valamint külső raktárakkal. Technikai felszerelések különböző pályázatok keretében kerültek beszerzésre és között. Az újabb pályázatok a közép-magyarországi régió intézményei számára informatikai eszközök vásárlására nem adtak lehetőséget. A pedagógiai szolgáltatáshoz szükséges alapvető tárgyi eszközökkel (számítógépek, többfunkciós másoló-nyomtató-szkenner, WIFI-s laptopok, projektor, digitális fényképezőgép, videokamera) rendelkezünk. A technikai eszközök nagy igénybevételnek vannak kitéve - mivel a kerület pedagógusait szolgálják így folyamatos karbantartást igényelnek. A Kondor Béla sétány 10. alatti, Nevelési Tanácsadóval közös épületben lévő, 40 fő befogadására alkalmas, jól felszerelt előadótermet a két intézmény közösen használja (munkaértekezletek, továbbképzések, munkaközösségi megbeszélések, bemutatók, egyesületi rendezvények megtartására, külső ügyfelekkel való tárgyalásra, kiállításra). 40 főnél várhatóan nagyobb részvétellel zajló rendezvényekre (megbeszélések, eredményhirdetések) csak külső helyszíneken (művelődési házakban és iskolákban) kerülhet sor. Továbbra is gondot jelent a központi helyeken fekvő, de 6 különböző helyszínen található Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményünk számára a gazdag és folyamatosan gyarapodó gyűjteményi anyag szakszerű raktározása és méltó bemutatása. 4.4 Kapcsolatrendszer Helyi kapcsolatok A XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény alapvető feladatának tartotta az önkormányzattal, mint fenntartóval való szakmai együttműködést. Pedagógiai, nevelési programok szakértése, szakmai konferenciák rendezése, szakmai konzultációk óvoda iskola átmenet, tantárgyfelosztás, esélyegyenlőség terv, környezeti nevelés, gyermekvédelmi kérdésben a Humánszolgáltatási Iroda munkatársaival együttgondolkodva végezte feladatait. A fenntartó elvárásait az ÖMIP-ben megfogalmazott célkitűzéseknek és a bizottsági határozatoknak megfelelően teljesítettük. 11

12 A XVIII. kerület közoktatási intézményei óvodák, iskolák A PIHGY mind az iskola mind az óvodai intézményvezetői munkaközösség havi értekezletein képviseltette magát. Az egyes ellátott területeken az éves munkaterveket az intézmények szakmai kéréseivel összeegyeztetve a helyi elvárásoknak megfelelően készítette és végezte el A XVIII. kerület Nevelési Tanácsadó A PIHGY szaktanácsadói hálózata a fejlesztőpedagógiai hálózattal, gyógy-testnevelőkkel épített ki együttműködést, valamint a tehetséggondozás területén pszichológus kollégákkal alakult ki munkakapcsolat A XVIII. kerület Gyermekjóléti szolgálat A kapcsolattartás elsősorban pályaválasztási, osztályfőnöki és gyermekvédelmi munkaközösségbe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátására, jogszabályi változásokról szóló tájékoztatásra, kerületi gyermekvédelmi rendszerrel való kapcsolattartásra terjed ki Fővárosi szakmai képviselet A PIHGY egyes területeinek pedagógiai szakértői az általuk gondozott területen képviselték a kerületet fővárosi szakmai fórumokon, konferenciákon, szakmai közösségekben fővárosi szaktanácsadói hálózatban. Az ELTE gyakorlóintézményeként rendszeresen mentoráltunk hallgatókat között elért eredmények közötti időszakra a rövidtávon vállalt célok értékelése: A DPTIOK működtetésének értékelése Az NFT1 a HEFOP 3.1 intézkedés keretében fontos lépéseket tett a kompetencia-alapú oktatás alapjainak megteremtésére és az együttműködő közoktatási intézmények hálózatának regionális kiépítésére. A PIHGY konzorciumvezetőként az ország 12 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központjának egyike. A DPTIOK pályázatában a SuliNova által az EU-s kulcskompetenciáknak megfelelően 6 területre (szövegértés, matematikai-logikai, szociáliséletviteli, életpálya-építési, idegen nyelvi, óvodai), ill. az Educatio által informatikai területre kifejlesztett központi programcsomagok tesztelésére, értékelésére és a hálózatépítés mellett a szerzett tapasztalatok 2013-ig tartó, folyamatos továbbadására vállalkozott. 12

13 2012-ig a fenntartási kötelezettség teljesítése megtörténik, a PIHGY évente Előrehaladási jelentésekkel igazolta, hogy a pályázatban vállalt feladatokat milyen formában és mely feladatok megvalósításával biztosította Tájékoztatás és továbbképzés erősítésének értékelése A tájékoztatás terén kitűzött célok részben valósultak meg. A PIHGY által megvalósított tevékenységek beszámolója nem minden esetben jutottak el a pedagógusokhoz. A kommunikációs fórumok csak részben váltak működőképessé. Az intézmények 1-1 pedagógusának felkészítése arra, hogy a továbbképzéseken szerzett tudást, ismeretet a leghatékonyabbnak tartott módszerek lényegét belső képzéseken képességfejlesztő tanításra továbbadja, csak részben tudott megvalósulni, a tudás átadásának rendszere további átgondolást igényel. A kerületben a PIHGY pályázatain keresztül lehetőség nyílt különböző témájú (differenciált oktatási módszerek, egyéni fejlesztés tervezése, tanulás tanítása, kooperatív tanulás, projektmódszer, önálló tanulás segítése, drámapedagógia, önismeret-fejlesztés) képzések szervezésére, hozzájárulva ezzel a pedagógusok szakmai tájékozottságának, felkészültségének bővítéséhez Tantárgygondozói támogatói rendszer átalakításának értékelése Az előző vezetői pályázatban általánosan meghatározott célok miszerint, újra kellett gondolni a szaktanácsadás szerepét a kerületi intézmények életében is csak részben valósult meg. A munkaközösség-vezetők, tájékoztatási és szervezési feladatok elvégzésébe tudtak bekapcsolódni, pedig leginkább a mentori támogatás érvényesítésére lett volna szükség. Kerületünkben többnyire részben és alkalmanként egy-egy szaktanácsadói területhez kapcsolódóan tudott a fenti célkitűzés megvalósulni. A magántanulók támogatásának erősítése nem értünk el áttörést, mert a feladat a nevelési tanácsadóba került a fejlesztő munkaközösség átszervezésével közötti időszakra a középtávon vállalt célok értékelése: Mentorhálózat működtetésének értékelése Az NFT2 kiemelten fontosnak tartotta a képességfejlesztő programok, a kompetencia-alapú oktatás elterjesztését. A SuliNova 250 mentort készített fel a programcsomagok szélesebb körű bevezetésének segítésére, köztük 20 Dél Pesti TIOK-os kollégát (14 gyakorló pedagógust, 6 PIHGY munkatársat). 13

14 A mentorhálózat működtetése nagyon sok nehézséggel nézett szembe. Sok olyan szakmai felkérés volt, amelyet a PIHGY belső és külső mentorai számos problémával és kihívással megküzdve teljesítettek. A mentori hálózat működtetése a feladat megszűnésével véget ért Életpálya-építés erősítésének értékelése A kerületi Központi műhelyt ben a fenntartó megszüntette, így ezen a területen kitűzött célok megvalósítására nem kerülhetett sor Tehetséggondozó rendszer kialakításának értékelése A tehetséggondozás területén a pedagógiai intézet számottevő eredményt ért el, többek között a sikeresen regisztrált és kitűnőre minősített Tehetségpontnak köszönhetően. A feladatot tehetségdiagnosztizálás, szülői interjú, intézményi konzultáció, tanácsadás - az intézmény pedagógiai szakértői munkaköri feladatként végzik. A ben elnyert és 2010./2011. évben megvalósított TÁMOP tehetségpályázat keretében számos olyan a tehetséggondozás területén fontos előrelépést sikerült megvalósítani, amely a kerület pedagógusainak felkészítését, a kerületi tehetséggondozó szakkörök kialakítását, nyári tehetséggondozó táborok működtetését, pedagógusok számára érzékenyítő tréningek szervezését, jó képességű tanulók tehetség diagnosztizálását, pedagógiai és pszichológiai vizsgálatát tette lehetővé. A pályázat 5 éves fenntartási kötelezettsége 2015-ig biztosítja a tehetséggondozó hálózat hatékony rendszerének kiépítését Gyógytestnevelési ellátás biztosításának értékelése A gyógytestnevelési ellátás 2007-ben fenntartói döntés alapján a törvényi szabályozásoknak eleget téve átkerült a Nevelési Tanácsadó feladatai közé Helytörténeti Gyűjtemény előírásszerű működésének értékelése A helytörténeti gyűjtemény területén kitűzött középtávú célkitűzés volt megteremteni az előírásszerű működésnek, az összegyűjtött anyag bemutatásának és szakszerű raktározásának feltételeit. Ez a cél is csak részben tudott megvalósulni. A helytörténeti gyűjtemény feladatai kibővültek az elmúlt időszak alatt, melyhez különböző helyiségek fenntartása is kapcsolódik, de a feladatokhoz rendelt körülmények a múzeumi értékek hosszú távú, biztonságos megőrzésére nem nyújtanak kielégítő lehetőséget. 14

15 közötti időszakra a hosszútávon vállalt célok értékelése: A helyhiány végleges megszüntetésének értékelése Az elmúlt 5 évben a rendelkezésre álló munka és kiállítási terület szűkössége részben megoldódott. A helytörténeti gyűjtemény szakfeladatinak nívós ellátásának elősegítésére új kiállító helyiség nyílt 2010-ben, ezen túlmenően a Havanna projekt megvalósításának részeként a múzeumpedagógiai foglalkozások tere 2 helyiséggel, valamint ifjúsági teaház 1 helyiséggel bővült. A színvonalas munkavégzéshez szükséges tárgyalószobák, a könyvtári és múzeumi állomány előírásszerű elhelyezésére alkalmas raktárhelyiségek kérdése viszont továbbra sem talált megoldásra. 5.4 Az között elnyert pályázatok Sorszám Pályázat neve Pályázat megvalósí tásának időpontja 1. TÁMOP /B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program Hogy semmi érték el ne vesszen tanév Pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnyert támogatása összege Fenntar tási köteleze ttség TÁMOP3.2.8/10/B/KMR Múzeumok oktatási képzési szerepének erősítése Múzeumok mindenkinek program tanév Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ft 2015 ALFA pályázat Múzeumpedagógia Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzatával közös pályázat: Kompetensen az óvodapedagógiáról, magyar- szlovák régiók együttműködése 3. TÁMOP Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása Ezerarcú világ Múltunk értékeinek bemutatása múzeumi eszközökkel 2010 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tempus 2012 Közalapítvány tanév Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ft euro Ft

16 6 Intézményműködtetési koncepció Vezetői program - A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény helyzetelemzésre épülő, hatékony, magas szintű szakmai fejlesztési koncepció A PIHGY alaptevékenységeit jelenleg az évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXXVII. Törvény módosítása, valamint a 10/1994 évi MKM rendelet határozza meg. A Köznevelési törvény a pedagógiai szolgáltatók feladatellátásai tekintetében nem változott. A 2012 márciusában-érvényben lévő jogszabályok és hozzá kapcsolódó rendeletek az intézményműködtetési koncepcióban megjelenő alapfeladatokat határozzák meg. A pedagógia intézet szervezetileg különálló intézmény, de feladatait tekintve nem lehet független. Működését feladatait meghatározzák az új pedagógiai elvárások, az intézményhálózat szakmai igényi és elvárásai, a diákok és a szülők szakmai segítése, és nem utolsó sorban a fenntartó elvárásai. Pestszentlőrinc-Pestszentimre pedagógiai intézetének neve nem sugallja azt a fontos feladatot, amelyet a törvényi megnevezés tartalmaz: pedagógiai szolgáltató. Szolgáltató, amely szakmai szolgáltatást nyújt. A szolgáltatásnak minden esetben hitelesnek, magas színvonalúnak kell lennie, a szolgáltatást igénybevevőnek megelégedettségére kell, hogy szolgáljon annak érdekében, hogy az intézmény elismert, tekintéllyel rendelkezővé tudjon válni. Fontosnak tartom, hogy azok a pedagógiai szakértők, akik a kerület szakmai életében régóta tevékeny szerepet vállalnak egységes iránymutatás mellett a fenti szemlélettel végezzék munkájukat. Minden közösség életében fontos, hogy időről időre megálljon, visszanézve értékelje az általa képviselt intézmény helyét és szerepét. Mindenkinek tudnia kell, hogy egy közösségen belül hova tartozik, milyen feladatok vannak a szakértelmére bízva és milyen hatékonysággal tudja azokat megvalósítani. Szükség van szemléletváltásra, innovációra, hogy újra lendületet kapjunk- és újult erővel tudjuk a bennünk rejlő szakmai felkészültséget, kreativitást alkalmazni, hogy hasznára legyünk egy nagyobb közösségnek Pestszentlőrinc-Pestszentimre intézményhálózatának. A XVIII. kerületi önkormányzat 1994-ben, 18 éve alapította meg a kerület pedagógiai intézetét, ami fontos részét alkotja a kerületi szakmai iránymutatásnak, az itt dolgozók büszkék arra, hogy sok - sok gazdasági válságot túlélve, törvényi változásokat átvészelve 2012-ben is szükség van az intézményeknek a szakmai háttér meglétére. A fővárosi, országos és határon kívüli elismertséggel rendelkező intézmény szeretné megmutatni, hogy mind a kerületi intézményhálózatnak óvodák, iskolák mind a fenntartónak hasznára van a pedagógiai intézet szakmai munkája. 16

17 közötti időszakra kitűzött célok Fenntartóval való együttműködési lehetőségek fenntartása, bővítése, új együttműködési alapok létrehozása. A 10./1994.(V.13.)MKM rendeletben meghatározottak alapján a pedagógiai szolgáltató a munkatervét az önkormányzat illetékességi területén működő nevelési-oktatási intézmények, és azok fenntartójának igényei alapján állítja össze. A pedagógiai intézet munkatervébe fel kell venni azokat a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, amelyeknek az elvégzését az intézményt fenntartó helyi önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) vagy a fenntartóval kötött megállapodás alapján kérik. 1 A pedagógiai szolgáltatás ellátása fontos feladata a kerületnek és fontossága tovább nő a köznevelési törvényben előirányzott feladatok bevezetésével. Az intézmény hatékony működésének egyik fő alappillére a fenntartóval humánszolgáltatási osztály vezetésével való partneri együttműködés kialakítása, a meglévő együttműködési pontok kibővítése, szélesítése. Ennek megvalósíthatóságát a humánszolgáltatási iroda vezetőjével való egyeztetések után az óvodai és pedagógiai referensekkel való szorosabb együttműködésben látom. A humánszolgáltatási iroda feladatai a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzése, biztosítása, míg a pedagógiai intézet feladata a szakmai hatékonyságnövelés ellátása, melyek együttesen alkotják az intézmények szakmai, pedagógiai, innovatív fejlődésének hátterét. A fenntartó ezzel az együttműködéssel olyan egységes szakmai bázist teremthetne az intézményei számára, mely a köznevelési törvény elvárásainak való megfelelés hatékonyságát széleskörűen biztosíthatná. A pedagógiai intézet törvényi feladatainak ellátása az önkormányzattal történő proaktív együttműködéssel tudna olyan hatékonysággal megvalósulni, hogy mind az óvodák mind az iskolák kihasználhatnák azokat a szolgáltatásokat, amelyek professzionális színvonalát az intézmények és pedagógusaik szakértői minősítése garantálja. A pedagógiai intézetnek elsődleges feladata: eljutni az intézményekbe és hitelesen szakmai segítséget nyújtani. megismerni a pedagógusok erőségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, 1 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 17

18 megismerni az intézmény innovációs céljait, feltérképezni a szakmai dokumentációt, a mérési területeket, Ennek megvalósulásához szükséges, hogy az önkormányzat szakmai bizalmát élvezze, és a fenntartó hangsúlyozza az intézmények felé azt, miért, milyen céllal tart fent pedagógiai szolgáltatót a kerületben. A szakmai bizalom akkor tud kialakulni a partnerek - pedagógiai intézet, önkormányzat, óvodák és iskolák - között, ha megismerik egymás képzettségét, kompetenciáit, szakmai életútját, eredményeit. Közösen határoznak meg irányokat, elvárásokat. Ennek megvalósítását elsődleges célnak gondolom. Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata a pedagógiai intézet működtetésével saját szakértői teamet alkalmaz, amely az önkormányzat céljainak elérése érdekében az alábbi területeken tudja együttműködését felajánlani: Pedagógiai programok, nevelési programok szakértése Pályázatírás a pedagógiai intézet munkatársai rendelkeznek pályázatírási képzettséggel és gyakorlattal. TÁMOP pályázatainkat az intézmény szakemberei írták, pénzügyi és szakmai beszámolókat készítettek, mely minden esetben sikeres volt. ÖMIP, Esélyegyenlőséi terv, Intézkedési terv értékelésének, módosításának szakmai segítése. Kerületi megmozdulások, sportrendezvények, kiállítások szakmai segítése az érintett területek bevonásával. 6.2 Intézményekkel való együttműködési lehetőségek fenntartása, bővítése, új együttműködési alapok létrehozása. A kerület intézményvezetői nagy szaktudással évek, évtizedek óta építik intézményeik arculatát, elismertségét. Az oda járó gyermekek személyiségének kibontakoztatása, tanulmányi előmenetelük sikeressége, az intézményeik infrastruktúrájának és humánerőforrásaik fejlesztése érdekében számos lehetőséget keresnek és ragadnak meg. Ebbe a munkába való bekapcsolódás érdekében fontosnak tartom, hogy az intézmények mondjanak véleményt, a pedagógiai szakemberek munkájának minőségéről, az intézettel szembeni elvárásaikról, a segítségnyújtások formáiról. 18

19 Ennek tükrében kell átgondolnunk, hogy a törvényi feladatainknak megfelelve, hogyan tudunk külső szemmel az adott intézmény életében hasznos szakmai segítséget nyújtani. Az elmúlt években számos olyan pályázat jelent meg, ahol a mentorálás, a külső szakmai segítségnyújtás az intézmények pályázati költsége volt. A kerület intézményei olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a fenntartó biztosít számukra professzionális hátteret, egy pedagógiai szolgáltatót, amelynek a szakemberei a kerület valamennyi intézményében mentori feladatokat tudnak ellátni. Ezt a rendszert kell közösen jobbá tenni a hatékony működés, innovációk, szemléletváltások megvalósulása érdekében, mely az életpályamodell bevezetésével a pedagógusok pozitív minősítésének segítségére is lehet /1994 MKM rendeletben meghatározott alapfeladatok ellátása: 6.4 A pedagógiai értékelés ellátása A pedagógiai intézet mérési és értékelési munkacsoportja szakmailag felkészül közösség. A törvényileg előírt mérések mellett számos olyan kerületi értékelést végeznek melyek, segítik a tanulók pályaválasztását, felhívják a figyelmet azokra a standardizált megoldási hibákra, amelyek magasabb iskolákba való jelentkezéseknél elkerülhetővé válnak. Segítséget nyújtanak a pedagógusoknak abban, hogy a mérési eredmények értékelésével visszajelzést kapjanak a munkájukról. Célunk A mérőeszközök fejlesztése és a hozzáférhetőség biztosítását szolgáló rendszer átgondolása, átalakítása, interaktív honlapon történő megjelenítése, munkaközösség vezetőkkel együttműködve feladatbankok létrehozása és hatékony üzemeltetése. Az intézményekkel való, új alapokon nyugvó együttműködés kialakítása lehetővé tenné a segítő, a tanácsadó feladatok megvalósulását, melyek a nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadásban, a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos mérések ellátásban mutatkoznának meg. A pedagógiai és a komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése. Az óvodai mérések, óvodai mérőeszközök egyéni megfigyelési lapok mérési szakmai ismeretekkel történő átdolgozása a számszerűsíthető eredmények megjeleníthetősége érdekében. 19

20 6.5 A szaktanácsadás ellátásának feladata Aki a szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó rendeleti alapfeladatokat ismeri, annak egyértelmű, hogy ezen feladatok ellátása kizárólag az intézmények belső munkájába való bekapcsolódással érhető el. Az elmúlt időszakban több intézmény vette igénybe a szaktanácsadói segítséget, melyek leginkább pedagógiai módszerekre, azok eszközeire, eljárások megismertetésére és terjesztésére, valamint kisebb számban az egyéni szaktanácsadás területeire terjedtek ki. A pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentumok elemzése, azok elkészítésének és alkalmazásának segítése, a pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, valamint segítése, a tankönyv és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése globális szinten valósult meg, elsősorban a dokumentumok bemutatására, törvényi változások tájékoztatására irányultak. Ez a feladat azonban többről szól, a jövőben várható változások indokolttá is teszik, hogy tájékozódjanak az intézmények arról, hogy a felsorolt területek a PIHGY szaktanácsadói alapfeladatai közé tartoznak, melyet magas színvonalon szakértői szemmel tudnak elvégezni. A jó intézményi együttműködések kialakításával a felkészült, tájékozott szaktanácsadók az óvodák, iskolák külső humánerőforrásává válhatnak. Célok: Az egyéni szaktanácsadói rendszer kiépítését az egyik legfontosabb feladatok közé sorolom. Az egyéni szaktanácsadás jelenleg a bemutatók, szakmai napok pedagógusait célozta, de ennél hangsúlyozottabb szerepet kell teremteni. Ki kell alakítani azt a többszintes segítő hálót, amely a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok feladatainak segítésére hivatott. Minden évben meg kell határozni azt az indikátorszámot, amelyet a szaktanácsadó egyéni mentorálással ellátott feladatának tűz ki. Internetes lehetőségek megteremtése, egy interaktív honlap működtetése a hatékonyabb kommunikáció érdekében. A pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más tanügyi dokumentumok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítését szolgáló folyamatrendszer kialakítása, intézményi együttműködések, kompetenciák meghatározása. Szakkönyvi, tankönyv, taneszköz ajánlások rendszerének működtetése. A munkaközösségek értékelő rendszerének megújítása. 20

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2007-2008.

BESZÁMOLÓ A 2007-2008. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007-2008. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2008. július 1. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015. Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://oktatas.lutheran.hu A bölcs tanítás az élet

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

2004-2005. évi m u n k a t e r v e

2004-2005. évi m u n k a t e r v e 2004-2005. évi m u n k a t e r v e Budapest, 2004. szeptember 22. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék A PIHGY kiemelt feladatai a 2004-2005-ös tanévben... 3 Kiemelt közös rendezvények a 2004-2005-ös

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074, Budapest, Hársfa u. 4. telefon/ fax: 322-0456, ig.: 413-0213 e-mail: fabrykollegium@freemail.hu Web cím: www.fabrykollegium.hu Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. Tel: 62/241 703; tel/fax: 62/244 337 www.bgrg.hu e-mail: bgrg@bgrg.sulinet.hu Az alkalmazotti közösség elfogadásának

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben