3. Követelmények, illetve az értékelés módja: Szállodai üzemtan 1. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Követelmények, illetve az értékelés módja: Szállodai üzemtan 1. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. rész"

Átírás

1 Szállodai üzemtan Szállodai és térségi menedzsment szakirány Készítette: Magyar Márton A.) A tantárgy célja: megismerni a szálloda üzemeltetés napi gyakorlati feladatait, a különféle munkahelyek és munkakörök tartalmát, teendıit. Kapcsolódás:Vendéglátó és szállodai ismeretek (5. f.é.), Turizmus menedzsment / Szállodamenedzsment (7. f.é.) B.) Szakirodalom 1. Elıadások anyaga 2. Vadas Gábor: Szálláshelyek, szállodák. Bp, KIT, Gyırffy Anna: Szállodatan. Bp, Nemzeti Tankönyvkiadó, Fehér Tamásné, Schablik Vilmos, Dr.: Szállodai ismeretek. Bp, Szókratész, Követelmények, illetve az értékelés módja: órák látogatása: a gyakorlati foglalkozásokon való (min. 75 %-os = 3 konzultáción) jelenlét ZH nincs; házi feladat (választható) 11 db téma közül javasolt feldolgozási módszer: szakirodalomfeldolgozás és interjú. Beszámít a félév végén megszerzendı érdemjegybe; szóbeli kollokvium (vizsgaidıszakban) 15 dbos tételsorból húzással; felkészülés: elıadások+hallgatói referátumok anyaga+szállodalátogatás tapasztalata alapján 1. Ergonómia #1 2. Ergonómia #2 3. Front Office 4. HK 5. F & B és Banqueting 6. Ellátás - Vendéglátás Szállodai üzemtan választható HD-témák 7. Egyéb szolgáltatások 8. Biztonság 9. Sales & Marketing 10.Green Hotel 11.Panaszok 3 4 Szállodai üzemtan 1. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. rész Készítette: Magyar Márton Személyi feltételek a szállodai tevékenységben kiszolgálás interaktív jellege kiszolgálás szolgáltatás-jellege vendégelégedettségi faktor a vendégek elvárásai, szükségletei szállodai folyamatok a felmerülés idıpontjához mérten Maslow-piramis 6 1

2 Személyzet kiválasztásának általános szempontjai: egészségügyi alkalmasság, személyi alkalmasság, szakmai alkalmasság, pszichés alkalmasság. 7 A vendégl glátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák (15/2008. SZMM-rendelet 3. számú melléklet) Az alábbi egészségi problémák esetén a szakképesítés megszerzése nem lehetséges (ill. nem ajánlatos): átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerı különösen nagyfokú elhízás a statikai rendszer és a mozgásszervek elváltozásai a statikai rendszer és a mozgásszervek súlyosabb elváltozása a szív és a keringési rendszer bármilyen elváltozása a szív és a keringési rendszer súlyosabb elváltozásai magas vérnyomás gyomor-bélrendszer elváltozásai májkárosodás vesebetegségek vérképzırendszeri betegségek pajzsmirigy-túltengés krónikus légzıszervi megbetegedések allergiás hajlam, ill. megbetegedések bırelváltozások vagy torzító elváltozások 8 A vendégl glátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák (15/2008. SZMM-rendelet 3. számú melléklet) Az alábbi egészségi problémák esetén a szakképesítés megszerzése nem lehetséges (ill. nem ajánlatos): kéz krónikus bırelváltozásai krónikus bırelváltozások krónikus fül- és szemgyulladás krónikus, gennyes fülgyulladás epilepszia a vegetatív idegrendszer gyengesége bacilusgazdaság cukorbetegség elfogadhatónál rosszabb látásélesség (szemüveggel is) gyengelátás csökkentlátás munkát akadályozó statikai, mozgásszervi elváltozások a végtagok munkavégzést akadályozó károsodásai a kar és a kéz munkavégzést akadályozó károsodásai A személyzet kiválasztásának speciális szempontjai A munka jellege szerint: *könnyő fizikai munka, *nehéz fizikai munka. A munkavégzés idıtartama szerint: *egy mőszak (ált óráig) *két váltó mőszak (délelıttös, délutános) *három mőszak (de., du., éjszakás állandó vagy váltó mőszakban) 9 10 Szakképesítés szerint: betanított, illetve segédmunka, szakmunka, univerzális, több szakmás képzettség. Nyelvismeret: egy idegen nyelv ismerete ( pl. a tulajdonos nyelve ) két világ nyelv ismerete, több nyelv, társalgási szinten. Nemek-kor szerinti arány jelentısége: adminisztrációban, termelésben, szolgáltatásban, értékesítésben, rendészetben, mőszakban, fitness, wellness, gyógyászat részlegen, igazgatásban

3 Speciális munkavállalók: *sérült (handicapped) foglalkoztatás, *nyári szünidıs diák, 18 éven aluli, *diákmunka, 18 éven felüli, *gyakornok, fıiskolás, egyetemista, *szakmai gyakorlaton diák, szakiskolából, szakképzı iskolából. Belbecs értékelése: önéletrajz, job riport, elsı benyomás, motivációs levél, jelentkezı hirdetés útján, ajánlással, ajánló levéllel, pszichológiai teszt, IQ teszt, alkalmassági vizsga, vizsgálat, próbamunka, mestermő A munkaerı gazdálkodás alapjai Munkajog szabályozása: évi XXII. tv. (mód.: XX. tv.; évi XIX. tv.) Területi - Személyi - Idıbeli hatály Munkaviszony keletkezése: Munkaszerzıdéssel felek kötelezettségei Munkaviszony alanyai: Munkavállaló ( alkalmazott) Munkáltató ( fınök) Kollektív szerzıdés 15 A munkaszerzıdés tartalma: a felek adatai; munkakör, bruttó munkabér (személyi alapbér, pótlékok) munkavégzés helye. Továbbá: rögzíteni kell, ha a munkavégzés helye változtatható; tanácsos megnevezni a munkáltatói jogkört gyakorló személyt, munkaviszony idıtartamát, próbaidıt, munkaidıt, annak beosztását, a felek aláírását. 16 Szállodai üzemtan 2. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben II. rész MOTTÓKÉNT Vendégül látni valakit annyi, mint felelısséget vállalni jólétérıl mindaddig, amíg a fedelünk alatt tartózkodik. Brillant-Savarin Készítette: Magyar Márton

4 A dolgozókkal szembeni általános elvárások 3 M + 1 követelmk vetelmény 1. M: Megjelenés munkaruha, védıruha: tisztán, jól ápoltan, ruha illetve munkaruha kifogástalan állapotban, kiegészítı ruhadarabok elıírás szerinti viselése ( cipı, zokni, ing, sapka, kabát, blúz, nyakkendı, sál, ékszerek, névtábla, badge, kitőzık, jelvények, stb.) személyes ápoltság, higiénia: a divat szélsıségeitıl mentes hajviselet, tiszta és ápolt kezek, körmök, szolid smink, testápoló és kölni használata, nıknél az ajkak ízléses rúzsozása, fogak ápoltsága, állandó kellemes lehelet, férfiaknál frissen borotvált arc (Clean Cut), illetve ápolt, nyírt bajusz vagy szakáll M: Modor kultúrált viselkedés, udvariasság, kedvesség, köszönési formák, figyelmesség, fegyelmezettség, tiszta érthetı és halk beszéd, szemkontakt, body language, kultúrált, elfogadott magatartásformák alkalmazása köszönés megszólítás beszélgetés empátia Tiltott: a bizalmaskodás, önmutogatás, fölényeskedés, gesztikulálás, személyes / üzleti kapcsolat a vendéggel, a vendég megérintése, a határozatlan fellépés, a hangoskodás, tolakodó magatartás, a titoktartási kötelezettség megszegése M: Mőveltség általános ismeretek: mőveltség beszédkészség megfelelı szókincs szakmai ismeretek: idegen nyelv turizmus ismeretek valutaismeret menetjegyismeret többi részleg feladatának ismerete szakmai jogi ismeret: szállodai osztálybasorolás munkavédelem, tőzrendészet fogyasztóvédelem szakmai mőszaki ismeret: szobák felszereltsége munkakörhöz kapcsolódó eszközismeret 3. M: Mőveltség általános ismereteken túl naprakész ismeretek a politika, sport, kultúra, vallás, szálloda-szakmai, protokoll, stb. témákban, elsısorban a vendéggel rendszeresen érintkezı, többnyire face to face (front-line) kapcsolatban lévı szállodai dolgozóknál biztos tudáson, nyelvtudáson alapuló határozottság, tapintattal, szerénységgel, megértéssel párosulva, kommunikációs készség és ismeret, probléma megoldási készség és ismeret, jó emlékezıtehetség emberismeret nyelvismeret tőz esetén elvégzendı feladatok Ne feledjük el soha: Customer Comes First Customers has always right Életedben az embereknek van a legnagyobb szerepe (Proust, M ) + + M: Mosoly A mosoly semmibe sem kerül, ám sokat ad. Gazdaggá teszi azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökre megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne válna tıle gazdagabbá. Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot, és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedınek, világosság a szomorkodónak és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönözni vagy ellopni. Csak önként lehet adni. Ezért hát mosolyogj! A dolgozókkal szembeni speciális elvárások nyelvtudás, beszédkészség, jó kommunikáció, megbízhatóság, becsületesség, önképzés, továbbképzés, probléma megoldási készség, vitás esetek ügyintézése, borravaló kezelése, türelem, kudarctőrı képesség, diszkréció, nyitottság az új dolgok befogadására, állóképesség, kifogástalan egészségi állapot

5 Szállodai tízparancsolat 1. A VENDÉG a legfontosabb személy a szállodában! 2. A VENDÉG nem függ tılünk, de mi Tıle igen! 3. A VENDÉG nem zavarja a munkánkat, hanem a célja annak! 4. A VENDÉG szívességet tesz nekünk, ha minket választ, mi azonban nem teszünk Neki szívességet, ha a rendelkezésére állunk! 5. A VENDÉG olyan ember mint mi, hasonló érzésekkel, gátlásokkal! 6. A VENDÉG közli velünk a kívánságait, és a mi feladatunk, hogy ezeket teljesítsük! 7. A VENDÉG nem olyan valaki, akivel vitatkozni lehet! 8. A VENDÉG megérdemli a legbarátságosabb és legfigyelmesebb bánásmódot, amit nyújtani tudunk! 9. A VENDÉG teszi lehetıvé számunkra, hogy bért kapjunk, akármilyen beosztásban is dolgozunk! 10. A VENDÉG minden szálloda központja, értelme, célja!!! Közép és felsıvezetık szakmai követelményei felsıfokú szakmai iskolai végzettség, megfelelı szakmai gyakorlat, idegen nyelvek (min. 2) tárgyalóképes ismerete, vezetési-, irányítási-, szervezési ismeretek, képesség, alapvetı szakmai pénzügyi és jogi ismeretek, naprakész idegenforgalmi ismeretek, határozottság, döntési képesség, tárgyalókészség, üzleti érzék, marketing szemlélet, kiterjedt szakmai ismeretség, ismertség. Cél: vendégközpontú szemléletet kialakítása! Közép és felsıvezetık emberi követelményei határozott, türelmes, következetesség, igazságos, emberszeretı, becsületesség, korrektség, ıszinteség, lelkiismeretesség, emberségesség, pontos, alapos, gyors reagálási képesség, döntéshozói képesség és készség, team worker, magas fokú intelligencia és empátia, pozitív beállítódás, attitőd, vezetésre alkalmas, vezetıi erényekkel bír, Közös cél: Vendégelégedettség, Haszon A szállodai szervezet Mőködési területek (munkakörök) csoportosítása Bevételt termelı képesség szerint Profit-orientáltak: pl. vendéglátó egységek alkalmazottai Nem-profit-orientáltak: pl. munkaügy alkalmazottai Vendéggel való kapcsolat alapján Front of the house : pl. recepciós Back of the house : pl. könyvelı, naplózó Szakmai munka szerinti csoportosítás betanított munka: pl. konyhai segédmunkás, boy szakmunka: pl. pincér, barista Irányító, vezetı, szervezı munka: pl. F&B menedzser, F.O.M. karrier építı, karrier támogató Departments Divisions III. Üzemegységek, részlegek Könyvelés Accounting Department Front Office (földszinti terület) Housekeeping (Emeleti ter.) Banquet Department (Rendezvény részleg) 29 Szállodai mőködési területek #1 Room s Division (Szállodai üzemegység): felel a szállás tevékenység mőködtetéséért, további részterületei: 1. Front Office (Földszinti terület): fizikailag is az épület földszintjén helyezkedik el és a szobák értékesítéséért, valamint a vendégek ott tartózkodásának probléma mentességéért felel a. Reception (Szobafınökség): Front Office része, szobák értékesítésével és a vendégek fogadásával foglalkozik b. Concierge (Porta): a Front Office része, legfontosabb feladata, hogy a szállóvendégeket információval lássák el, és segítsenek a kéréseik megoldásában c. Cassa (Pénztár): Front Office része, a vendégekhez kapcsolódó számlázást és fizettetést végzi 2. Housekeeping (Emeleti terület): a szállodai szobák és az egész ház rendjéért és tisztaságáért felelıs részleg 30 5

6 Szállodai mőködési területek #2 Food & Beverage (Vendéglátó üzemegység): a szállodai és a külsıs vendégek számára ételt, italt és szórakozási lehetıséget biztosít a szálloda kül. vendéglátó helyein Banquet Department (Rendezvény részleg): általában az F&B részeként mőködik és a különtermi és konferencia rendezvények szervezéséért, lebonyolításáért felel Health Department (Gyógyászati üzemegység): több elnevezése is lehet (pl. Therapy), a gyógy- szállodák azon részlege, ahol a kezeléseket nyújtják SPA (Wellness részleg / üzemegység): uszoda, relaxációs és egyéb kezelések, esetleg a szépészet tartozik ide Front of the house / Front-line 31 Szállodai mőködési területek #3 Sales Department (Értékesítési részleg): a szálloda minél hatékonyabb értékesítése, partnerszerzés, szerzıdések Marketing Department (Marketing): a piackutatás és a befolyásolás eszközeit alkalmazza, pl. reklám, PR Accounting Department (Fıkönyvelés): a gazdasági folyamatok nyilvántartásáért, ellenırzéséért és a beszámolóért felelıs, ide tartozik a pénzügy (Financing) és az ellenırzés (Controlling) is Engineering and Maintenance (Mőszaki-karbantartó részleg): felel a mőszaki hibák javításáért, megelızéséért Security Service (Rendészet): a biztonságért felelıs részleg, hívják Biztonsági szolgálatnak is. Human Resources Department (Munkaügyi osztály, Emberi erıforrás osztály): a megfelelı számú és minıségő dolgozó biztosításáért és megtartásáért felel vendéggel nem érintkezı munkakörök / Back Office employees / Back of the house 32 Munkakör = kötelezettségek + felelısségek Fontosabb szállodai munkakörök: 1. Menedzsment General Manager (G.M.) Room s Division Manager (R.D.M) Guest Relations Manager (G.R.M.) 2. Földszinti F munkakörök k (Front( Office) a.) Front Desk Front Office Manager (F.O.M.) Szobafınök (Receptionist Clerk) Portás (Concierge) Pénztáros / Kasszás (Cashier) b.) Back Office Értékesítési igazgató (Sales Manager) Zsurnálos (naplózó) Telefonközpontos :51 33 Fontosabb szállodai munkakörök: 3. Emeleti munkakörök: k: HK = Housekeeper (emeleti üzletvezetı) Gondnoknı, Szobaasszony, Szobalány Emeleti segédmunkás Szobapincér 4. Egyéb b földszinti f munkakörök: k: Business Center-es Transzfer-gépkocsi vezetı Kocsirendezı (Doorman) Londinerek + Bell Captain (Boy) Hostess Animátor :51 34 Szállodai üzemtan 3. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben III. rész Készítette: Magyar Márton A vezetık k feladatai Henry FAYOL ( ): Tervezés (cselekvési programterv) Szervezés (szervezet) Közvetlen irányítás (rendelk.,utasítás) Koordinálás (munkák összehangolása) Ellenırzés (~visszacsatolás) Munkaszervezési elvei: munkamegosztás, tekintély+felelısség elve,fegyelem. 6

7 Csúcsvezetık feladatkörei 1./ TÁJÉKOZÓDÁS, INFORMÁCIÓSZERZÉS 2./ PROBLÉMA-FELISMERÉS 3./ DÖNTÉS 4./ TERVEZÉS 5./ SZERVEZÉS 6./ RENDELKEZÉS 7./ KOORDINÁLÁS 8./ ELLENİRZÉS 9./ KÉPVISELET 10./ AZ EMBEREK KIVÁLASZTÁSA 11./ A KOLLEKTÍVA KIALAKÍTÁSA 12./ ÖSZTÖNZÉS 13./ TANÁCSADÁS- NEVELÉS 37 Vezetési stílusok Olyan jelenség, melyet a vezetı és a vezetettek alapvetı beállítottságai alakítanak ki. A vezetıt jellemzı magatartás, a vezetésben alkalmazott eszközök, valamint a vezetık és a vezetettek közti viszony ötvözıdik benne. Kurt Lewin-féle vezetési stílusok: Anterier / auteriter vezetési stílus Laissez-faire vezetési stílus Asszociatív / Demokratikus vezetési stílus 38 A szállodai vezetés (Hotel management) bemutatása Vezetı pozíciók 39 Vezetési szintek 1. Nemzetközi szállodalánc Felsı vezetés: igazgatótanács elnöke, elnök, elnökhelyettes Közép vezetés: GM, SM, F&B M., RDM Felügyeleti vezetés: FOM, HK, Ex. Chef 2. Hagyományos magyar szálloda Felsı vezetık: GM, RDM, F&B M., Gazd.ig. Közép vezetık: FOM, HK, Banquet M., Ex.Chef, SM Felügyeleti vezetık: munkahelyi vezetık (fıportás, mőszakvezetı szakács, sörözıi üzletvezetı, stb.) 40 Hagyományos szállodai szervezeti felépítés Nemzetközi lánchoz tartozó szálloda szállodai részének felépítése

8 A Kempinski Hotel Corvinus szervezeti felépítése A szállodai management általános feladatai Évente elıre meghatározza: üzletpolitikai célok elérendı árbevételi terv elérendı eredményterv költséggazdálkodási terv marketingterv alkalmazandó árpolitika végrehajtandó fejlesztések, beruházások részlegenként BUDGET General Manager Vezérigazgató / Általános igazgató / Üzemeltetési igazgató a szervezet élén áll; egyszemélyi felelıs vezetı és irányító; tervezés, szervezés, koordinálás, személyzet biztosítása, igazgatás, ellenırzés, a szállodai tevékenység és/vagy a személyzet értékelése; felelısség-megosztás a részlegvezetıkkel; munkáltatói jogkört gyakorol; beszámolási kötelezettség: tulajdonos/ok vagy megbízottjuk (kapcsolattartó) felé; helyettesére átruházhat hatáskör-részt; rendszeres értekezletek. 45 Assistant Manager / Resident Manager (Igazgatóhelyettes / Ügyvezetı vagy Bentlakó igazgató) vezérigazgató helyettesítése vezérigazgató segítése a szálloda mőködésének ellenırzése RD esetleges igazgatása 46 Duty Manager (ügyeletes igazgató) hétvégi vagy egyéb idıszakban ügyeletet ellátó vezetı ÁTMENETI RANG 47 Room s Division Manager (Szállodai igazgató/üzletvezetı) Feladatai: a szállodai részlegek, részlegvezetık tevékenységének irányítása, munkájuk koordinálása és ellenırzése; üzletpolitikai célok, marketingfeladatok meghatározása; az árbevételi és eredményterv elkészítése; a jóváhagyott és kitőzött célok végrehajtása; az osztályba sorolásnak megfelelı színvonal biztosítása; a szállodai standardok kidolgozása és betartása; részvétel az értékesítésben, kapcsolattartás a partnerekkel, a többi üzemegységgel. Tökéletesen ismerje az irányítása alatt álló szállodát! Felelıs: a szálloda gazdasági eredményéért, a tervezett szoba árbevétel eléréséért, a költségtervek betartásáért, az ügyviteli rend, tőz-balesetvédelmi elıírások betartásáért. 48 8

9 Guest Relations Manager (GRM) Feladatai: a vendégekkel való kapcsolattartás; panaszkezelés, kártérítés; döntési hatáskörrel rendelkezik; a vendégtérben dolgozik; több idegen nyelven beszél; házbejárás, Study Tour. az igazgató távollétében dönthet: a házzal kapcsolatos kérdésekben; munkaszervezési ügyekben; fegyelmezési ügyekben. 49 Éttermi igazgató (Food & Beverage Manager) Feladata: a vendéglátás és áruforgalom üzemeltetése, kapcsolatrendszerének kialakítása; közremőködik a rendezvények rendezési jogának elnyerésében, szervezésében, lebonyolításában; felügyeli a menü- és árajánlatok, elı- és utókalkulációk készítését, a szakszerő és szabályos adminisztrációt. Irányítása alá tartoznak: az éttermi üzletvezetık, az áruforgalmi vezetı, a raktári személyzet, a konyhai személyzet, a felszolgáló személyzet. Felelıs: a vendéglátás árbevételi és eredménytervének teljesítéséért, a takarékos költséggazdálkodásért, a jövedelmezıség növeléséért. 50 Gazdasági igazgató (Financial Manager) helyettesíti gazdasági vonatkozású kérdésekben GM-t szálloda számviteli-politikája; árbevételi és költségterv kidolgozásában részvétel; javasol, tervez a pénzügyi mőveletekre, a költségek megtakarításának lehetıségeire, tıkebefektetésekre; tervezi a költségtervek részlegenkénti bontását, és ellenırzi betartásukat. Felelıs az idıszakos leltárak lebonyolításáért, a készletváltozások alakulásáért, az Ügyviteli Rend betartásáért. Értékesítési igazgató (Sales and Marketing Manager) önálló egység vezetıje ( FO részeként); Feladatai: az értékesítés irányelvei, éves marketingterv kidolgozása; ezek végrehajtásának ellenırzése; utazási irodákkal, egyéb vendégküldı / szervezı cégekkel való kapcsolattartás; szerzıdések elıkészítése, megkötése; új piacok felkutatása; versenyhelyzet elemzése, SWOT-analízis; turisztikai vásárokon, börzéken megjelenés szervezése; külsı-belsı PR tevékenység szervezése? kapcsolattartás: éttermi igazgatóval, a személyügyi és tréningvezetıvel Elkészíti a szálloda statisztikai kimutatásait. trend: Sales és Banqueting összefonódása Mőszaki igazgató (Technical Manager) Felelıs a szálloda mőszaki-technikai berendezéseinek a szolgáltatási színvonalnak megfelelı üzemeltetéséért. Részt vesz az éves felújítási munkálatok megszervezésében, technikai lebonyolításában. üzletvezetıkkel egyeztetve elkészíti a munkálatok ütemezését, ellenırzi is ezt a részlegvezetıkkel együttmőködve. Kalkulációt készít az éves felújítási-karbantartási munkálatokra. Külsıs munkákat megpályáztat, majd elvégzi az utókalkulációt. Költségkímélı programokat dolgoz ki és betartatja. Gépek, berendezések garanciális szerzıdéseit felügyeli. Saját mőszaki személyzet vagy Biztonsági szolgálatvezetı (Head of Security) a szállodai üzem rendjét biztosítja, vagyonvédelmet, emberi élet biztonságát; rendezvények zavartalan lebonyolításáért felel, a házban bekövetkezett bőncselekmények kinyomozása, felderítése; elıre nem látható, váratlan eseményekre evakuálási, mentési tervet dolgoz ki; költséggazdálkodási terv alapján célszerő biztonsági megoldásokat javasol. Külsı szerzıdéses karbantartói részleg?

10 Személyügyi és tréningvezetı (Humanpolitical and Training Manager) a szálloda alkalmazásában álló dolgozók és vezetık szakmai továbbképzéseit, belsı-külsı tréningeket szervez; a megüresedett munkakörökre új alkalmazottakat pályáztat, és a leginkább alkalmas munkaerıt választja ki; kedvezményes nyelv- és szakmai tanfolyamokat szervez a dolgozók részére; koordinálja a szakmai gyakornokok munkáját; kapcsolatot tart a kiválasztott iskolákkal a szakember utánpótlás biztosítására; A szállodai vezetés (Hotel management) bemutatása Speciális vezetı pozíciók részt vesz a bérgazdálkodás alakításában Szállodai igazgató fıorvos a gyógyászati részleg átfogó vezetését felügyeli, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekkel gazdálkodik. orvos-szakmai kérdésekben önállóan dönt 57 Spa Manager wellness-fitness projekttervezés - wellness trendek bemutatása, elemzése; a wellness részlegek munkájának összehangolása gazdálkodástervezés; programcsomagok kidolgozása és értékesítése; beosztottak irányítása, motiválása; konfliktuskezelés; egészségturisztikai menedzsment - konkurenciaelemzés, külföldi kitekintés a spa,- fitness és wellness területén; szolgáltatókkal kapcsolattartás (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, személyzeti kérdések); fitness terem szolgáltatások, termek berendezése, fitness standard kidolgozása, nyitvatartási idık, minıségbiztosítás; jogszabályok ismerete és alkalmazása a spa-wellnessben; felelısségbiztosítás, EU jogszabályok, pályázatok ismerete; szolgáltatásmenedzsment létrehozása. 58 Szállodai üzemtan 4. elıadás: Az ergonómia alapjai Az ergonómia: a munka (szélesebb értelemben véve a tevékenység), a munkaeszköz és a környezeti tényezık illesztése az emberhez. Készítette: Magyar Márton

11 Az ergonómia fogalma Az ergonómia az ember-munkaeszközkörnyezet rendszer kérdéseivel foglalkozó tudományág, amely mőszaki, szervezési, pszichológiai, fiziológiai, szociológiai szempontokat érvényesít komplex szemléletben, a munkát végzık érdekében. Az ergonómia jelentése az elmúlt évtizedekben számos meghatározás, a fogalom TARTALMA fejlıdött. Eredete: két görög szó ergos = munka; nomos = törvények Az ergonómia értelmezései #1 A klasszikus (szőkebb) értelmezés szerint az ergonómia az ember és a munkakörnyezet tárgyi kapcsolataival foglalkozik, vagyis: a dolgozó ember és a gépek, munka-eszközök, berendezések kapcsolatával, a munkahely kialakításának követelményeivel. Tágabb értelmezés: magában foglalja azokat a személyi és irányítási-vezetési követelményeket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy: az emberek zavartalanul végezzék munkájukat, és jól érezzék magukat munkahelyükön. az emberek alkalmassága az adott munkára, az anyagi és erkölcsi ösztönzési rendszer, a vezetık-beosztottak, valamint a dolgozók egymás közti kapcsolata, Az ergonómia feladata, célja az ember és a technikai környezet közötti harmónia biztosítása; biztosítja az egészséges, komfortos munkavégzés feltételeit, a jó közérzetet; hatékonyság, termelékenység növelése; olyan körülmények teremtése, amelyek mellett az ember fizikai és pszichés igénybevétele minimális. a demokrácia érvényesülése, stb Az antropometria szerepe az antropológia egyik alkalmazott ága az emberi test méreteinek (statikus antropometria), és a testrészek mozgás-tartományainak (dinamikus antropometria) megállapítása. ideális egy munkahely téri elrendezése, ha az emberek nagy többségének (85 %) megfelel. statikus antropometriai adatok: kiindulási alap a munkahely elrendezéséhez, mert a mozdulatlan testhelyzet állapotát tükrözik. dinamikus antropometria: munka sajátosságai (pl. dolgozó ember dılése, hajlása) dinamikus elemzés módszerei: mozdulatelemzések (filmfelvételek, ciklogramok stb.) 65 munkamagasság: min. 72,5 cm munkaszélesség/mélység: min. 60/45 cm szabad térdmagasság és mélység: min. 60 cm lábfejek számára szolgáló terület: min 10 cm 66 11

12 A munkahelyi környezet Olyan lehatárolt tér, amelyben a gépek, berendezések, az emberek, a térben zajló technológiai folyamatok következtében fellépı fizikai jelenségek összhatása érvényesül. A mőködés következménye, hogy bizonyos fizikai jelenségeket tapasztalunk, így pl. a világítás, a zaj, a klíma-hatások érvényesülhetnek A legfontosabb környezeti hatótényezık a fény (világítás) természetes, mesterséges, káprázás a színek az akusztika a mikroklimatikus viszonyok. Színdinamika Hideg és meleg színek Izgató és nyugtató színek Könnyő és nehéz színek Közelítı és távolító színek A színek alkalmazása A színek jelzésül szolgálnak Dinamikai hatásukkal megkönnyítik a látást A dolgozókra kedvezı lelki és élettani hatást gyakorolnak. A színek kompenzáló hatása I. Kékeszöldtıl a ciánkékig + fehér hıség és tartós meleg ellen Narancstól okkerig + sárgászöld hideg, illetve hidegérzet ellen Tompa pasztellszínek általában erıs munkazaj ellen Világos sárgászöld vagy türkiz tompa ütések okozta zaj ellen Szürkés türkiz vagy kék éles, csikorgó zaj ellen

13 A színek kompenzáló hatása II. Kék vagy tiszta sárga erıs szagok ellen, undort keltı ízek ellen Kéktıl kékes szürkéig édesnél, ultramarintól bíborig savanyúnál Rózsaszín sósnál, halványkéktıl halvány sárgászöldig keserőnél Száraz színe: homokszín, okkersárga, narancsszín Kékeszöld: zavaró nedvesség ellen, Fehér + okkersárga vagy narancsszín: nedves meleg ellen Zaj Zöldeskék: zavaró szárazság ellen Mikroklíma - klímatényezık a tartózkodási tér levegıjének hımérséklete (hımérséklet eloszlása). a levegı hımérséklete a hıvezetés és hıáramlás útján leadható hımennyiség mértékét befolyásolja. a levegı relatív nedvességtartalma - a párolgás útján leadható hımennyiséget befolyásolja. levegı áramlási sebessége és iránya a konvekció és párolgás útján leadható hımennyiségekre hat. a tartózkodási helyiséget határoló és a helyiségben lévı berendezési tárgyak felületi hımérséklete. Szállodai üzemtan 5. elıadás: Viselkedéskultúra a szállodában 75 Készítette: Magyar Márton Arany szabály: Kommunikáció elemei a szállodai személyzetnek is figyelni kell rájuk: Úgy viselkedj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások viselkedjenek veled! Platina szabály Úgy viselkedj másokkal, ahogyan ık szeretnék, hogy bánjanak velük! verbális elemek ( 25-30% ) - intonáció ( hangerı, hangszín, hangmagasság ) beszédstílus, beszédkultúra szöveg ( szakszerőség, érthetıség ) elsı benyomás 2. nem verbális elemek ( 75-70% ) - MOSOLY tekintet, nézés, szemkontakt gesztusok testtartás, testbeszéd öltözet, külsı megjelenés elsı benyomás, szimpátia 78 13

14 A hatékony kommunikáci ció Dinamikus, kétirányú folyamat, amelyben egyszerre van jelen az üzenetek küldése és fogadása, a megértés visszajelzése, a partner figyelemmel kísérése, és a szerepek állandó cseréje. A front-line személyzetnek a szállodában indokolt használnia több szempontból (pl. elégedettségmérés, információszolgálat a portán, vagy az animációban, ) 79 Speciális eset: a telefonos kommunikáci ció Kizárólag verbális elemeket alkalmazhatunk!! Követelmények: hatékonyság célratörı rövid jól/rosszul vezetett beszélgetést mérhetıvé tenni haszon/kár Alkalmazása a szállodában: Sales telefonközpont Front office étterem, szobaszerviz 80 Telefonálás: a készüléket max. harmadik csengésre felvenni üzenetrögzítı munkaidıben kerülendı köszönés (napszaknak megfelelıen, kívánt nyelven) bemutatkozás (cég, részleg, név, beosztás) idıt hagyni a hívónak a bemutatkozására, az adatokat pontosan le kell jegyezni a hívó nevét tudatosan kell használni a beszélgetés folyamán, a hívó fontosságát éreztetni kell betőzési ismeretek idegen nyelven is (pl. németül A wie Anton) a szándék közlése (ügyfélszolgálat, értékesítés, információs szolgálat, stb. ) a beszélgetés irányításának átvétele törekedni a barátságos, pozitív hangvétel kialakítására együttmőködni a hívóval és együttmőködésre rábírni a hívót a téma megismerése után, rövid válaszokat igénylı (eldöntendı) kérdésekkel felgyorsítani a beszélgetést (nem sürgetve, hanem udvariasan) 81 eladásnál az 5W kérdést feltenni (who-ki/t, why-miért, whenmikor, where-hol, what-mi/t) eladásnál a termékelınyöket kihangsúlyozni, a hívó szemszögébıl kedvezményes árak, szolgáltatások esetén az eredeti árat ismertetni az elıny nyomatékosítása miatt tegezés kerülendı, magázás nem javasolt, önözési forma sikeres, udvarias, megnyerı a beszélgetésrıl jegyzetkészítés, follow-up (elıre megszerkesztett nyomtatványon) tagadást kerülni kell, helyette alternatívákat kell ajánlani pontos információ adás (tárgyi tudás, folyamatos képzés) ismerni kell a szakmai szakzsargont rövid, lényegre törı, megnyerı információk a beszélgetés végén annak összegzése, megerısítés ( ismétlés a tudás anyja, a többletmunka elkerülhetı) 82 Telefonálás s befejezése: megköszönni a hívást (csak akkor hatásos, ha természetes és ıszinte) Van-e még valami, amiben segíthetek? teljesíthetı, kötelezı ígéretet adni a hívónak sikeres eladásnál megerısíteni az értékesítést, kellemes pihenést, nyaralást, síelést, stb. kívánni elköszönni napszaknak megfelelıen, a hívó nyelvén. 83 A helyes üzleti magatartás és s a munkafegyelem szabályai lyai: A) a vendégek igényei (kedves fogadtatás, barátságos mosoly, állandó törıdés, nyugodt és kulturált környezet, magas szintő szolgáltatás biztosítása minden részlegen). B) elvárások a személyzettıl (3M+M kritériumai, a szakma szeretete, fokozott önfegyelem, alapos szakmai ismeretek, étkezési szokások ismerete, etikett, protokoll és kommunikációs ismeretek, jó kapcsolatteremtı képesség, idegen nyelvek ismerete és még sok minden )

15 A kölcsk lcsönös s tiszteletadás s szabályai A) Köszönés (napszaknak megfelelı, kívánt nyelven) Általános szabály: elıre köszön * úr hölgyeknek, * fiatal idısebbnek, * beosztott vezetıknek. Vendéglátásban és a szállodaiparban: a dolgozó köszönti a VENDÉGET! B) Megszólítás Módja: uram, asszonyom, hölgyem, kisasszony stb. Kiegészítıje: név, rang, hivatali beosztás stb. 85 C) Kézfogás Általános szabály: a hölgy nyújtja a kezét az úrnak, az idısebb a fiatalnak, a vezetı a beosztottnak. Vendéglátásban és szállodaiparban: mindig a VENDÉG nyújt elıször kezet! D) Társalgás Elıfeltételek: világos érthetı beszéd, ne légy vezérszónok, beszélgetés közben szemkontakt, tegezı,- magázó,- önözı formák jó megválasztása. Követelmények: más szavába nem vágunk bele, csípıre és zsebre tett kézzel nem beszélünk, nem fordítunk hátat a beszélınek, kerüljük az argo kifejezéseket stb. Szabatos kifejezések: kérem szépen, tessék parancsolni, köszönöm szépen, jó napot kívánok, stb. 86 Udvariasság Jó modor Jó megjelenés Magatartási szabályok A) Udvariasság (alapja: köszönés, figyelem) Formái: a VENDÉGEK, hölgyek, idısek elıre engedése, segítségnyújtás, elızékenység, pontosság a munka minden területén. Követelmények: tilos csoportosulni, nevetgélni, hangosan beszélgetni, a vendégrıl megjegyzést tenni. 87 B) Jó modor (alapja: udvariasság, velünk született és tanult tulajdonságok) Formái: szerénység, tapintat, elızékenység, empátia. Követelmények: tilos a VENDÉGEK beszélgetésébe beleszólni, beszélgetı vendégek közé állni, sürgetı mozdulatokat tenni, indulatos beszédet folytatni, vitatkozni, durva testbeszédet alkalmazni, nemtetszésünket arckifejezéssel, testbeszéddel, szöveggel kinyilvánítani, bizalmaskodni, üzleti és magán kapcsolatokat kezdeményezni, folytatni, visszafogottnak lenni, kerülni az agresszív, tolakodó magatartást, diszkréciót tanúsítani a VENDÉGNEK, diszkréció a vállalattal szemben, stb. 88 C) Jó megjelenés (testtartás, munkahelyen való mozgások, munkavégzések) Formái: határozott, szakszerő (profi) mozdulatok fölösleges mozdulatok nélkül, gyors reakció készség, egyenes testtartás. Tilos a pultra, asztalra támaszkodni, karbafont kézzel és/vagy keresztbe tett lábbal álldogálni, mert mindezek a VENDÉG érzeteiben rossz benyomást keltenek! Követelmények: ápolt, tiszta, kifogástalan munkaruha, ízléses és engedélyezett kiegészítık, decens smink, frizura, ékszerezettség, kipihent szervezettel és jó kondícióban megkezdeni a munkát, vidám és mosolygós alaptermészet, Jellembeli követelmk vetelmények A) Becsületesség (igazmondás, jóra való törekvés) VENDÉGGEL szemben: * ajánlásnál mindig igazat, valósat kell mondani (ha valami nincs akkor a kínálatban, akkor azt mondani), * mennyiségben és minıségben is mindig a vendég által kért adagot kell adni, * pontosan számolni (géppel nem lehet csalni, ha gépi kódok által vannak beírva a választék elemei), * borravaló adására utaló magatartást tilos mutatni! borravaló nem jár! Azért extra szolgáltatást kell nyújtani! A VENDÉG elégedettségét fejezheti ki vele. A borravaló nagysága, stb. szempontok szerint TILOS a VENDÉGET minısíteni! egyéni charm

16 VÁLLALATTAL szemben: * a Grade, VIP, vendégfontossági rendszernek megfelelı ingyenességet betartani, * elszámolási kötelezettségnek maradéktalanul megfelelni, * az értékekre, berendezési tárgyakra, készletekre, felszerelésekre vigyázni, * korrekt emberi, munkatársi kapcsolatokat kiépíteni. B) Pontosság * munkakezdéskor és befejezésekor, * határidık tekintetében, napi és más - a vezetı által megjelölt - feladatok elvégzésében, * a VENDÉG igények teljesítésekor, reklamációs ügyintézésnél (panasz-szituáció kezelése) A pontosság megsértése mások lebecsülését, semmibe vételét jelenti! C) Rendszeretet * a munkahely és környezetünk rendben tartása, * a tisztaság és higiéniás követelmények betartása, * a vezetıi elvárások betartása D) Türelmesség * nyugodt, türelmes beszéd a VENDÉGGEL + munkatársakkal * tilos bántó, sértı, modortalan, sürgetı megjegyzést tenni! Idegen nyelvek társalgási szintő ismerete és a Professzionális munkavégzés a türelmesség és a szerénység hordozói! E) Tapintatosság * jó emberismeret, beleérzés képessége, * útbaigazítás, az érdeklıdı fél kérdéseinek korrekt megválaszolása, * testi-szellemi sérült VENDÉGEK segítése, elızékenység, * elegancia, magas fokú kommunikációs készség és ismeretek Senkit sem hozunk zavarba és hátrányos helyzetbe! 93 Speciális szakmai követelmk vetelmények A) Munkahelyre való érkezés, távozás * munkabeosztási rend betartása * Munkakezdés elıtti mőszakváltási feladatok figyelembe vétele * Be-kijelentkezés megfelelı dokumentálása B) A munkahelyen való viselkedési szabályok mobiltelefon használata vendég jelenlétében tilos! fıbejáraton való közlekedés, vendégterek és vendégek részére fenntartott eszközök használata tilos, stb. étel, ital munkahelyre történı behozatala TILOS! étel és ital fogyasztása kizárólag a személyzeti étkezıben (staff cantine), vagy a személyzeti büfében (ha van), a pihenıben, az engedélyezett idıben és kizárólag a személyzet részére biztosított (ingyenes vagy térítés ellenében) élelmiszerekkel. Tilos munkaidı elıtt és alatt alkoholt, drogot fogyasztani illetve alkoholos, drogos állapotban a munkát megkezdeni! 94 Speciális szakmai követelmk vetelmények (folyt.) B) A munkahelyen való viselkedési szabályok Tilos a vendégtérben dohányozni, a személyzeti részen pedig kizárólag a kijelölt helyen szabad dohányozni! (Törvény a nemdohányzók védelmében) C) Tulajdon védelme * tilos a rongálás, figyelmetlen vagy szándékos károkozás. * óvni kell a VENDÉG, a munkatársak és a vállalat vagyonát, értékeit! * balesetvédelmi és tőzvédelmi ismeretekkel védeni kell az emberéletet és az anyagi értékeket! 95 Higiéniai, egészs szségügyi gyi követelmk vetelmények A) Személyi higiénia: a testápolás követelményei, általános tisztálkodás, fog, száj, kéz, köröm ápolás, nem kirívó illatú dezodor, kölni, arcszesz stb. használata. B) Egészségügy: kötelezı orvosi vizsgálat, egészségügyi alkalmasság. C) Üzleti higiénia: napi folyamatos takarítás, heti nagytakarítás, általános nagytakarítás, gépek és eszközök tisztántartása a saját munkaterületünkön, HACCP ismeretek és a szabályzat betartása, betartatása a beosztottainkkal

17 Szállodai speciális viselkedési si formák három lépés szabálya (közvetlen, de távolságtartó magatartás) forró témák kezelése (politika, vallás, szex, illetve a vállalatról folytatott beszélgetések tiltottak) a vendégek (VIP) felkísérésének szabályai rokon szakmáknak, érdeklıdı pl. diákcsoportoknak háznézés közbeni viselkedés all-round személyzet (telefonálás, kulcskiadás mellett más vendég feladatok megértése, végrehajtása az illem betartásával) diszkréció (felvilágosítás 3. személynek,felvilágosítás 3. személyrıl tilos Itt lakik? kérdésre nem válaszolhatunk, csak hivatalos szerv részére) közlekedés és beszéd vendégtérben halk, diszkrét tulajdonosokkal, vezetıkkel alkalmazandó kommunikáció hivatalos legyen pl. vendégtérben, magánéletben. 97 Minden amit a VENDÉGR GRİL L tudni kell A VENDÉGEK igényeit ismerni illik: megjegyezni a TÖRZSVENDÉGEK nevét, étel és ital fogyasztási, szállodai szokásaikat, kedvenceiket, ismerni a fogyasztás mértékét, elıvigyázatosnak lenni, ismerni a nemzetek étkezési, italozási és szórakozási szokásait, hagyományaikat és a protokollt. A betérı VENDÉGET gyorsan felismerni és alkalmazkodni hozzá. A VENDÉG elvárja: hogy a vele való bánásmód legyen egyedi, udvarias, barátságos, készséges, gyors, tehát egoista-maximalista! 98 VENDÉGTÍPUSOK idıs: feledékeny, türelmetlen, határozatlan, ráérıs. fiatal: könnyelmő, feltőnısködı, sietıs, jópofi. fáradt / ideges: rossz hangulat, türelmetlen kötekedı, mogorva beteg: soká választ, nehezen dönt, bizalmatlan. törzsvendég: otthonos, bizalmaskodó, provokáló, többet enged meg magának, ért a szakmához. szakmai vendég: valójában kolléga, profi szolgáltatást igényel kispénző: bizonytalan, félénk, bátortalan, udvarias. nagypénző: provokatív, nagyhangú, követelızı, mindig hivatkozik fınökre, tulajdonosra, reklamálós. ittas: bármi lehet vele, tudni kell mikor nem szolgáljuk ki. mulatós társaság: személyes szervizt vár el, állandó figyelmet igényel, elfogadja az ajánlásokat, nagyhangú. 99 VENDÉGTÍPUSOK (folyt.) egyedüli sietıs: azonnal akarja amit kért, nem kommunikál, udvariatlan, nem beszélget. egyedüli ráérıs: a bárpultnál ücsörög, dohányzik, lassan iszik, néha sokat, beszélgetni, ismerkedni akar. üzleti utazó: feszült, nem tőri a késlekedést, figyelmetlenséget, magas elvárásai vannak, nem zavarható, hosszú ideig marad, sokat fogyaszt, sokat költ, rendelés nélkül is adunk neki szobát. konferencia vendég hozzátartozói: kellemes gasztronómiai ínyencek, beszédesek, minden érdekli ıket, megfizetik nekik. hátizsákos turista: gyors WC, kis pihenés, követelıen kér amit szeretne, tömegben hangos. nemzetek szerint. (magyar, amerikai, német, izraeli, kínai, olasz és a déliek, keleti népek, volt szoc, volt FAK, angol, ) fekete bırőek, romák: érzékenyek, agresszívek, feltőnıen viselkednek, nem alkalmazkodóak. és még sok más típus! 100 Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra! Készítette: Magyar Márton Budapest, febr

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet V.24. Általános tevékenységek gazdálkodása Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom V. Vendégkapcsolat építés, szállodai kommunikáció... 349 1. Bevezetés... 349 2. Kommunikáció összetevői... 349 2.1 A kommunikáció fajtái... 350 2.1.1 Szóbeli kommunikáció... 351 2.1.2 Írásbeli

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. szeptember 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából... 5 1.2.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Szállodai értékesítés (Sales)

Szállodai értékesítés (Sales) Szállodai üzemtan Szállodai és térségi menedzsment szakirány 5. gyakorlat: Szállodai és marketing üzemegység hallgatói referátum Beliczai Edina Gyırfi Tímea Készítette: Magyar Márton 2010. 05. 14. 1 Nem

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Speciális szállodák menedzsmentje-lexikon

Speciális szállodák menedzsmentje-lexikon KJBTTU021 Speciális szállodák menedzsmentje Szerző: Pohner Tamás Szakmai lektor: Fehér Tamásné Speciális szállodák menedzsmentje-lexikon 4 P 1. P: Termékpolitikai eszközök (Product) 2. P: Árpolitikai eszközök

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG)

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) UNGVÁR-2013 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ. MENEDZSMENT ALAPJAI. 1. FEJEZET. MENEDZSMENT ÉS MENEDZSMENT ELMÉLET... 3 2. FEJEZET. A MENEDZSMENT ELMÉLET FEJLİDÉSE... 9 3. FEJEZET.

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata

Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata Törvényi Háttér Alapító okirat 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló módosításról 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy Ellenırzı kérdések: ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy 1. Az alkalmazott pszichológia fogalma, területei. 2. A munka-, vezetés-, szervezetpszichológia fejlıdéstörténete /külföld /. 3. Hazai fejlıdéstörténet.

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben

Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2422 MEZİFALVA, JÓZSEF NÁDOR U. 13. INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése: Jene Andrásné A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben