3. Követelmények, illetve az értékelés módja: Szállodai üzemtan 1. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. Követelmények, illetve az értékelés módja: Szállodai üzemtan 1. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. rész"

Átírás

1 Szállodai üzemtan Szállodai és térségi menedzsment szakirány Készítette: Magyar Márton A.) A tantárgy célja: megismerni a szálloda üzemeltetés napi gyakorlati feladatait, a különféle munkahelyek és munkakörök tartalmát, teendıit. Kapcsolódás:Vendéglátó és szállodai ismeretek (5. f.é.), Turizmus menedzsment / Szállodamenedzsment (7. f.é.) B.) Szakirodalom 1. Elıadások anyaga 2. Vadas Gábor: Szálláshelyek, szállodák. Bp, KIT, Gyırffy Anna: Szállodatan. Bp, Nemzeti Tankönyvkiadó, Fehér Tamásné, Schablik Vilmos, Dr.: Szállodai ismeretek. Bp, Szókratész, Követelmények, illetve az értékelés módja: órák látogatása: a gyakorlati foglalkozásokon való (min. 75 %-os = 3 konzultáción) jelenlét ZH nincs; házi feladat (választható) 11 db téma közül javasolt feldolgozási módszer: szakirodalomfeldolgozás és interjú. Beszámít a félév végén megszerzendı érdemjegybe; szóbeli kollokvium (vizsgaidıszakban) 15 dbos tételsorból húzással; felkészülés: elıadások+hallgatói referátumok anyaga+szállodalátogatás tapasztalata alapján 1. Ergonómia #1 2. Ergonómia #2 3. Front Office 4. HK 5. F & B és Banqueting 6. Ellátás - Vendéglátás Szállodai üzemtan választható HD-témák 7. Egyéb szolgáltatások 8. Biztonság 9. Sales & Marketing 10.Green Hotel 11.Panaszok 3 4 Szállodai üzemtan 1. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben I. rész Készítette: Magyar Márton Személyi feltételek a szállodai tevékenységben kiszolgálás interaktív jellege kiszolgálás szolgáltatás-jellege vendégelégedettségi faktor a vendégek elvárásai, szükségletei szállodai folyamatok a felmerülés idıpontjához mérten Maslow-piramis 6 1

2 Személyzet kiválasztásának általános szempontjai: egészségügyi alkalmasság, személyi alkalmasság, szakmai alkalmasság, pszichés alkalmasság. 7 A vendégl glátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák (15/2008. SZMM-rendelet 3. számú melléklet) Az alábbi egészségi problémák esetén a szakképesítés megszerzése nem lehetséges (ill. nem ajánlatos): átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerı különösen nagyfokú elhízás a statikai rendszer és a mozgásszervek elváltozásai a statikai rendszer és a mozgásszervek súlyosabb elváltozása a szív és a keringési rendszer bármilyen elváltozása a szív és a keringési rendszer súlyosabb elváltozásai magas vérnyomás gyomor-bélrendszer elváltozásai májkárosodás vesebetegségek vérképzırendszeri betegségek pajzsmirigy-túltengés krónikus légzıszervi megbetegedések allergiás hajlam, ill. megbetegedések bırelváltozások vagy torzító elváltozások 8 A vendégl glátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák (15/2008. SZMM-rendelet 3. számú melléklet) Az alábbi egészségi problémák esetén a szakképesítés megszerzése nem lehetséges (ill. nem ajánlatos): kéz krónikus bırelváltozásai krónikus bırelváltozások krónikus fül- és szemgyulladás krónikus, gennyes fülgyulladás epilepszia a vegetatív idegrendszer gyengesége bacilusgazdaság cukorbetegség elfogadhatónál rosszabb látásélesség (szemüveggel is) gyengelátás csökkentlátás munkát akadályozó statikai, mozgásszervi elváltozások a végtagok munkavégzést akadályozó károsodásai a kar és a kéz munkavégzést akadályozó károsodásai A személyzet kiválasztásának speciális szempontjai A munka jellege szerint: *könnyő fizikai munka, *nehéz fizikai munka. A munkavégzés idıtartama szerint: *egy mőszak (ált óráig) *két váltó mőszak (délelıttös, délutános) *három mőszak (de., du., éjszakás állandó vagy váltó mőszakban) 9 10 Szakképesítés szerint: betanított, illetve segédmunka, szakmunka, univerzális, több szakmás képzettség. Nyelvismeret: egy idegen nyelv ismerete ( pl. a tulajdonos nyelve ) két világ nyelv ismerete, több nyelv, társalgási szinten. Nemek-kor szerinti arány jelentısége: adminisztrációban, termelésben, szolgáltatásban, értékesítésben, rendészetben, mőszakban, fitness, wellness, gyógyászat részlegen, igazgatásban

3 Speciális munkavállalók: *sérült (handicapped) foglalkoztatás, *nyári szünidıs diák, 18 éven aluli, *diákmunka, 18 éven felüli, *gyakornok, fıiskolás, egyetemista, *szakmai gyakorlaton diák, szakiskolából, szakképzı iskolából. Belbecs értékelése: önéletrajz, job riport, elsı benyomás, motivációs levél, jelentkezı hirdetés útján, ajánlással, ajánló levéllel, pszichológiai teszt, IQ teszt, alkalmassági vizsga, vizsgálat, próbamunka, mestermő A munkaerı gazdálkodás alapjai Munkajog szabályozása: évi XXII. tv. (mód.: XX. tv.; évi XIX. tv.) Területi - Személyi - Idıbeli hatály Munkaviszony keletkezése: Munkaszerzıdéssel felek kötelezettségei Munkaviszony alanyai: Munkavállaló ( alkalmazott) Munkáltató ( fınök) Kollektív szerzıdés 15 A munkaszerzıdés tartalma: a felek adatai; munkakör, bruttó munkabér (személyi alapbér, pótlékok) munkavégzés helye. Továbbá: rögzíteni kell, ha a munkavégzés helye változtatható; tanácsos megnevezni a munkáltatói jogkört gyakorló személyt, munkaviszony idıtartamát, próbaidıt, munkaidıt, annak beosztását, a felek aláírását. 16 Szállodai üzemtan 2. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben II. rész MOTTÓKÉNT Vendégül látni valakit annyi, mint felelısséget vállalni jólétérıl mindaddig, amíg a fedelünk alatt tartózkodik. Brillant-Savarin Készítette: Magyar Márton

4 A dolgozókkal szembeni általános elvárások 3 M + 1 követelmk vetelmény 1. M: Megjelenés munkaruha, védıruha: tisztán, jól ápoltan, ruha illetve munkaruha kifogástalan állapotban, kiegészítı ruhadarabok elıírás szerinti viselése ( cipı, zokni, ing, sapka, kabát, blúz, nyakkendı, sál, ékszerek, névtábla, badge, kitőzık, jelvények, stb.) személyes ápoltság, higiénia: a divat szélsıségeitıl mentes hajviselet, tiszta és ápolt kezek, körmök, szolid smink, testápoló és kölni használata, nıknél az ajkak ízléses rúzsozása, fogak ápoltsága, állandó kellemes lehelet, férfiaknál frissen borotvált arc (Clean Cut), illetve ápolt, nyírt bajusz vagy szakáll M: Modor kultúrált viselkedés, udvariasság, kedvesség, köszönési formák, figyelmesség, fegyelmezettség, tiszta érthetı és halk beszéd, szemkontakt, body language, kultúrált, elfogadott magatartásformák alkalmazása köszönés megszólítás beszélgetés empátia Tiltott: a bizalmaskodás, önmutogatás, fölényeskedés, gesztikulálás, személyes / üzleti kapcsolat a vendéggel, a vendég megérintése, a határozatlan fellépés, a hangoskodás, tolakodó magatartás, a titoktartási kötelezettség megszegése M: Mőveltség általános ismeretek: mőveltség beszédkészség megfelelı szókincs szakmai ismeretek: idegen nyelv turizmus ismeretek valutaismeret menetjegyismeret többi részleg feladatának ismerete szakmai jogi ismeret: szállodai osztálybasorolás munkavédelem, tőzrendészet fogyasztóvédelem szakmai mőszaki ismeret: szobák felszereltsége munkakörhöz kapcsolódó eszközismeret 3. M: Mőveltség általános ismereteken túl naprakész ismeretek a politika, sport, kultúra, vallás, szálloda-szakmai, protokoll, stb. témákban, elsısorban a vendéggel rendszeresen érintkezı, többnyire face to face (front-line) kapcsolatban lévı szállodai dolgozóknál biztos tudáson, nyelvtudáson alapuló határozottság, tapintattal, szerénységgel, megértéssel párosulva, kommunikációs készség és ismeret, probléma megoldási készség és ismeret, jó emlékezıtehetség emberismeret nyelvismeret tőz esetén elvégzendı feladatok Ne feledjük el soha: Customer Comes First Customers has always right Életedben az embereknek van a legnagyobb szerepe (Proust, M ) + + M: Mosoly A mosoly semmibe sem kerül, ám sokat ad. Gazdaggá teszi azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökre megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne válna tıle gazdagabbá. Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot, és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedınek, világosság a szomorkodónak és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönözni vagy ellopni. Csak önként lehet adni. Ezért hát mosolyogj! A dolgozókkal szembeni speciális elvárások nyelvtudás, beszédkészség, jó kommunikáció, megbízhatóság, becsületesség, önképzés, továbbképzés, probléma megoldási készség, vitás esetek ügyintézése, borravaló kezelése, türelem, kudarctőrı képesség, diszkréció, nyitottság az új dolgok befogadására, állóképesség, kifogástalan egészségi állapot

5 Szállodai tízparancsolat 1. A VENDÉG a legfontosabb személy a szállodában! 2. A VENDÉG nem függ tılünk, de mi Tıle igen! 3. A VENDÉG nem zavarja a munkánkat, hanem a célja annak! 4. A VENDÉG szívességet tesz nekünk, ha minket választ, mi azonban nem teszünk Neki szívességet, ha a rendelkezésére állunk! 5. A VENDÉG olyan ember mint mi, hasonló érzésekkel, gátlásokkal! 6. A VENDÉG közli velünk a kívánságait, és a mi feladatunk, hogy ezeket teljesítsük! 7. A VENDÉG nem olyan valaki, akivel vitatkozni lehet! 8. A VENDÉG megérdemli a legbarátságosabb és legfigyelmesebb bánásmódot, amit nyújtani tudunk! 9. A VENDÉG teszi lehetıvé számunkra, hogy bért kapjunk, akármilyen beosztásban is dolgozunk! 10. A VENDÉG minden szálloda központja, értelme, célja!!! Közép és felsıvezetık szakmai követelményei felsıfokú szakmai iskolai végzettség, megfelelı szakmai gyakorlat, idegen nyelvek (min. 2) tárgyalóképes ismerete, vezetési-, irányítási-, szervezési ismeretek, képesség, alapvetı szakmai pénzügyi és jogi ismeretek, naprakész idegenforgalmi ismeretek, határozottság, döntési képesség, tárgyalókészség, üzleti érzék, marketing szemlélet, kiterjedt szakmai ismeretség, ismertség. Cél: vendégközpontú szemléletet kialakítása! Közép és felsıvezetık emberi követelményei határozott, türelmes, következetesség, igazságos, emberszeretı, becsületesség, korrektség, ıszinteség, lelkiismeretesség, emberségesség, pontos, alapos, gyors reagálási képesség, döntéshozói képesség és készség, team worker, magas fokú intelligencia és empátia, pozitív beállítódás, attitőd, vezetésre alkalmas, vezetıi erényekkel bír, Közös cél: Vendégelégedettség, Haszon A szállodai szervezet Mőködési területek (munkakörök) csoportosítása Bevételt termelı képesség szerint Profit-orientáltak: pl. vendéglátó egységek alkalmazottai Nem-profit-orientáltak: pl. munkaügy alkalmazottai Vendéggel való kapcsolat alapján Front of the house : pl. recepciós Back of the house : pl. könyvelı, naplózó Szakmai munka szerinti csoportosítás betanított munka: pl. konyhai segédmunkás, boy szakmunka: pl. pincér, barista Irányító, vezetı, szervezı munka: pl. F&B menedzser, F.O.M. karrier építı, karrier támogató Departments Divisions III. Üzemegységek, részlegek Könyvelés Accounting Department Front Office (földszinti terület) Housekeeping (Emeleti ter.) Banquet Department (Rendezvény részleg) 29 Szállodai mőködési területek #1 Room s Division (Szállodai üzemegység): felel a szállás tevékenység mőködtetéséért, további részterületei: 1. Front Office (Földszinti terület): fizikailag is az épület földszintjén helyezkedik el és a szobák értékesítéséért, valamint a vendégek ott tartózkodásának probléma mentességéért felel a. Reception (Szobafınökség): Front Office része, szobák értékesítésével és a vendégek fogadásával foglalkozik b. Concierge (Porta): a Front Office része, legfontosabb feladata, hogy a szállóvendégeket információval lássák el, és segítsenek a kéréseik megoldásában c. Cassa (Pénztár): Front Office része, a vendégekhez kapcsolódó számlázást és fizettetést végzi 2. Housekeeping (Emeleti terület): a szállodai szobák és az egész ház rendjéért és tisztaságáért felelıs részleg 30 5

6 Szállodai mőködési területek #2 Food & Beverage (Vendéglátó üzemegység): a szállodai és a külsıs vendégek számára ételt, italt és szórakozási lehetıséget biztosít a szálloda kül. vendéglátó helyein Banquet Department (Rendezvény részleg): általában az F&B részeként mőködik és a különtermi és konferencia rendezvények szervezéséért, lebonyolításáért felel Health Department (Gyógyászati üzemegység): több elnevezése is lehet (pl. Therapy), a gyógy- szállodák azon részlege, ahol a kezeléseket nyújtják SPA (Wellness részleg / üzemegység): uszoda, relaxációs és egyéb kezelések, esetleg a szépészet tartozik ide Front of the house / Front-line 31 Szállodai mőködési területek #3 Sales Department (Értékesítési részleg): a szálloda minél hatékonyabb értékesítése, partnerszerzés, szerzıdések Marketing Department (Marketing): a piackutatás és a befolyásolás eszközeit alkalmazza, pl. reklám, PR Accounting Department (Fıkönyvelés): a gazdasági folyamatok nyilvántartásáért, ellenırzéséért és a beszámolóért felelıs, ide tartozik a pénzügy (Financing) és az ellenırzés (Controlling) is Engineering and Maintenance (Mőszaki-karbantartó részleg): felel a mőszaki hibák javításáért, megelızéséért Security Service (Rendészet): a biztonságért felelıs részleg, hívják Biztonsági szolgálatnak is. Human Resources Department (Munkaügyi osztály, Emberi erıforrás osztály): a megfelelı számú és minıségő dolgozó biztosításáért és megtartásáért felel vendéggel nem érintkezı munkakörök / Back Office employees / Back of the house 32 Munkakör = kötelezettségek + felelısségek Fontosabb szállodai munkakörök: 1. Menedzsment General Manager (G.M.) Room s Division Manager (R.D.M) Guest Relations Manager (G.R.M.) 2. Földszinti F munkakörök k (Front( Office) a.) Front Desk Front Office Manager (F.O.M.) Szobafınök (Receptionist Clerk) Portás (Concierge) Pénztáros / Kasszás (Cashier) b.) Back Office Értékesítési igazgató (Sales Manager) Zsurnálos (naplózó) Telefonközpontos :51 33 Fontosabb szállodai munkakörök: 3. Emeleti munkakörök: k: HK = Housekeeper (emeleti üzletvezetı) Gondnoknı, Szobaasszony, Szobalány Emeleti segédmunkás Szobapincér 4. Egyéb b földszinti f munkakörök: k: Business Center-es Transzfer-gépkocsi vezetı Kocsirendezı (Doorman) Londinerek + Bell Captain (Boy) Hostess Animátor :51 34 Szállodai üzemtan 3. elıadás: Személyi feltételek a szállodai tevékenységben III. rész Készítette: Magyar Márton A vezetık k feladatai Henry FAYOL ( ): Tervezés (cselekvési programterv) Szervezés (szervezet) Közvetlen irányítás (rendelk.,utasítás) Koordinálás (munkák összehangolása) Ellenırzés (~visszacsatolás) Munkaszervezési elvei: munkamegosztás, tekintély+felelısség elve,fegyelem. 6

7 Csúcsvezetık feladatkörei 1./ TÁJÉKOZÓDÁS, INFORMÁCIÓSZERZÉS 2./ PROBLÉMA-FELISMERÉS 3./ DÖNTÉS 4./ TERVEZÉS 5./ SZERVEZÉS 6./ RENDELKEZÉS 7./ KOORDINÁLÁS 8./ ELLENİRZÉS 9./ KÉPVISELET 10./ AZ EMBEREK KIVÁLASZTÁSA 11./ A KOLLEKTÍVA KIALAKÍTÁSA 12./ ÖSZTÖNZÉS 13./ TANÁCSADÁS- NEVELÉS 37 Vezetési stílusok Olyan jelenség, melyet a vezetı és a vezetettek alapvetı beállítottságai alakítanak ki. A vezetıt jellemzı magatartás, a vezetésben alkalmazott eszközök, valamint a vezetık és a vezetettek közti viszony ötvözıdik benne. Kurt Lewin-féle vezetési stílusok: Anterier / auteriter vezetési stílus Laissez-faire vezetési stílus Asszociatív / Demokratikus vezetési stílus 38 A szállodai vezetés (Hotel management) bemutatása Vezetı pozíciók 39 Vezetési szintek 1. Nemzetközi szállodalánc Felsı vezetés: igazgatótanács elnöke, elnök, elnökhelyettes Közép vezetés: GM, SM, F&B M., RDM Felügyeleti vezetés: FOM, HK, Ex. Chef 2. Hagyományos magyar szálloda Felsı vezetık: GM, RDM, F&B M., Gazd.ig. Közép vezetık: FOM, HK, Banquet M., Ex.Chef, SM Felügyeleti vezetık: munkahelyi vezetık (fıportás, mőszakvezetı szakács, sörözıi üzletvezetı, stb.) 40 Hagyományos szállodai szervezeti felépítés Nemzetközi lánchoz tartozó szálloda szállodai részének felépítése

8 A Kempinski Hotel Corvinus szervezeti felépítése A szállodai management általános feladatai Évente elıre meghatározza: üzletpolitikai célok elérendı árbevételi terv elérendı eredményterv költséggazdálkodási terv marketingterv alkalmazandó árpolitika végrehajtandó fejlesztések, beruházások részlegenként BUDGET General Manager Vezérigazgató / Általános igazgató / Üzemeltetési igazgató a szervezet élén áll; egyszemélyi felelıs vezetı és irányító; tervezés, szervezés, koordinálás, személyzet biztosítása, igazgatás, ellenırzés, a szállodai tevékenység és/vagy a személyzet értékelése; felelısség-megosztás a részlegvezetıkkel; munkáltatói jogkört gyakorol; beszámolási kötelezettség: tulajdonos/ok vagy megbízottjuk (kapcsolattartó) felé; helyettesére átruházhat hatáskör-részt; rendszeres értekezletek. 45 Assistant Manager / Resident Manager (Igazgatóhelyettes / Ügyvezetı vagy Bentlakó igazgató) vezérigazgató helyettesítése vezérigazgató segítése a szálloda mőködésének ellenırzése RD esetleges igazgatása 46 Duty Manager (ügyeletes igazgató) hétvégi vagy egyéb idıszakban ügyeletet ellátó vezetı ÁTMENETI RANG 47 Room s Division Manager (Szállodai igazgató/üzletvezetı) Feladatai: a szállodai részlegek, részlegvezetık tevékenységének irányítása, munkájuk koordinálása és ellenırzése; üzletpolitikai célok, marketingfeladatok meghatározása; az árbevételi és eredményterv elkészítése; a jóváhagyott és kitőzött célok végrehajtása; az osztályba sorolásnak megfelelı színvonal biztosítása; a szállodai standardok kidolgozása és betartása; részvétel az értékesítésben, kapcsolattartás a partnerekkel, a többi üzemegységgel. Tökéletesen ismerje az irányítása alatt álló szállodát! Felelıs: a szálloda gazdasági eredményéért, a tervezett szoba árbevétel eléréséért, a költségtervek betartásáért, az ügyviteli rend, tőz-balesetvédelmi elıírások betartásáért. 48 8

9 Guest Relations Manager (GRM) Feladatai: a vendégekkel való kapcsolattartás; panaszkezelés, kártérítés; döntési hatáskörrel rendelkezik; a vendégtérben dolgozik; több idegen nyelven beszél; házbejárás, Study Tour. az igazgató távollétében dönthet: a házzal kapcsolatos kérdésekben; munkaszervezési ügyekben; fegyelmezési ügyekben. 49 Éttermi igazgató (Food & Beverage Manager) Feladata: a vendéglátás és áruforgalom üzemeltetése, kapcsolatrendszerének kialakítása; közremőködik a rendezvények rendezési jogának elnyerésében, szervezésében, lebonyolításában; felügyeli a menü- és árajánlatok, elı- és utókalkulációk készítését, a szakszerő és szabályos adminisztrációt. Irányítása alá tartoznak: az éttermi üzletvezetık, az áruforgalmi vezetı, a raktári személyzet, a konyhai személyzet, a felszolgáló személyzet. Felelıs: a vendéglátás árbevételi és eredménytervének teljesítéséért, a takarékos költséggazdálkodásért, a jövedelmezıség növeléséért. 50 Gazdasági igazgató (Financial Manager) helyettesíti gazdasági vonatkozású kérdésekben GM-t szálloda számviteli-politikája; árbevételi és költségterv kidolgozásában részvétel; javasol, tervez a pénzügyi mőveletekre, a költségek megtakarításának lehetıségeire, tıkebefektetésekre; tervezi a költségtervek részlegenkénti bontását, és ellenırzi betartásukat. Felelıs az idıszakos leltárak lebonyolításáért, a készletváltozások alakulásáért, az Ügyviteli Rend betartásáért. Értékesítési igazgató (Sales and Marketing Manager) önálló egység vezetıje ( FO részeként); Feladatai: az értékesítés irányelvei, éves marketingterv kidolgozása; ezek végrehajtásának ellenırzése; utazási irodákkal, egyéb vendégküldı / szervezı cégekkel való kapcsolattartás; szerzıdések elıkészítése, megkötése; új piacok felkutatása; versenyhelyzet elemzése, SWOT-analízis; turisztikai vásárokon, börzéken megjelenés szervezése; külsı-belsı PR tevékenység szervezése? kapcsolattartás: éttermi igazgatóval, a személyügyi és tréningvezetıvel Elkészíti a szálloda statisztikai kimutatásait. trend: Sales és Banqueting összefonódása Mőszaki igazgató (Technical Manager) Felelıs a szálloda mőszaki-technikai berendezéseinek a szolgáltatási színvonalnak megfelelı üzemeltetéséért. Részt vesz az éves felújítási munkálatok megszervezésében, technikai lebonyolításában. üzletvezetıkkel egyeztetve elkészíti a munkálatok ütemezését, ellenırzi is ezt a részlegvezetıkkel együttmőködve. Kalkulációt készít az éves felújítási-karbantartási munkálatokra. Külsıs munkákat megpályáztat, majd elvégzi az utókalkulációt. Költségkímélı programokat dolgoz ki és betartatja. Gépek, berendezések garanciális szerzıdéseit felügyeli. Saját mőszaki személyzet vagy Biztonsági szolgálatvezetı (Head of Security) a szállodai üzem rendjét biztosítja, vagyonvédelmet, emberi élet biztonságát; rendezvények zavartalan lebonyolításáért felel, a házban bekövetkezett bőncselekmények kinyomozása, felderítése; elıre nem látható, váratlan eseményekre evakuálási, mentési tervet dolgoz ki; költséggazdálkodási terv alapján célszerő biztonsági megoldásokat javasol. Külsı szerzıdéses karbantartói részleg?

10 Személyügyi és tréningvezetı (Humanpolitical and Training Manager) a szálloda alkalmazásában álló dolgozók és vezetık szakmai továbbképzéseit, belsı-külsı tréningeket szervez; a megüresedett munkakörökre új alkalmazottakat pályáztat, és a leginkább alkalmas munkaerıt választja ki; kedvezményes nyelv- és szakmai tanfolyamokat szervez a dolgozók részére; koordinálja a szakmai gyakornokok munkáját; kapcsolatot tart a kiválasztott iskolákkal a szakember utánpótlás biztosítására; A szállodai vezetés (Hotel management) bemutatása Speciális vezetı pozíciók részt vesz a bérgazdálkodás alakításában Szállodai igazgató fıorvos a gyógyászati részleg átfogó vezetését felügyeli, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekkel gazdálkodik. orvos-szakmai kérdésekben önállóan dönt 57 Spa Manager wellness-fitness projekttervezés - wellness trendek bemutatása, elemzése; a wellness részlegek munkájának összehangolása gazdálkodástervezés; programcsomagok kidolgozása és értékesítése; beosztottak irányítása, motiválása; konfliktuskezelés; egészségturisztikai menedzsment - konkurenciaelemzés, külföldi kitekintés a spa,- fitness és wellness területén; szolgáltatókkal kapcsolattartás (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, személyzeti kérdések); fitness terem szolgáltatások, termek berendezése, fitness standard kidolgozása, nyitvatartási idık, minıségbiztosítás; jogszabályok ismerete és alkalmazása a spa-wellnessben; felelısségbiztosítás, EU jogszabályok, pályázatok ismerete; szolgáltatásmenedzsment létrehozása. 58 Szállodai üzemtan 4. elıadás: Az ergonómia alapjai Az ergonómia: a munka (szélesebb értelemben véve a tevékenység), a munkaeszköz és a környezeti tényezık illesztése az emberhez. Készítette: Magyar Márton

11 Az ergonómia fogalma Az ergonómia az ember-munkaeszközkörnyezet rendszer kérdéseivel foglalkozó tudományág, amely mőszaki, szervezési, pszichológiai, fiziológiai, szociológiai szempontokat érvényesít komplex szemléletben, a munkát végzık érdekében. Az ergonómia jelentése az elmúlt évtizedekben számos meghatározás, a fogalom TARTALMA fejlıdött. Eredete: két görög szó ergos = munka; nomos = törvények Az ergonómia értelmezései #1 A klasszikus (szőkebb) értelmezés szerint az ergonómia az ember és a munkakörnyezet tárgyi kapcsolataival foglalkozik, vagyis: a dolgozó ember és a gépek, munka-eszközök, berendezések kapcsolatával, a munkahely kialakításának követelményeivel. Tágabb értelmezés: magában foglalja azokat a személyi és irányítási-vezetési követelményeket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy: az emberek zavartalanul végezzék munkájukat, és jól érezzék magukat munkahelyükön. az emberek alkalmassága az adott munkára, az anyagi és erkölcsi ösztönzési rendszer, a vezetık-beosztottak, valamint a dolgozók egymás közti kapcsolata, Az ergonómia feladata, célja az ember és a technikai környezet közötti harmónia biztosítása; biztosítja az egészséges, komfortos munkavégzés feltételeit, a jó közérzetet; hatékonyság, termelékenység növelése; olyan körülmények teremtése, amelyek mellett az ember fizikai és pszichés igénybevétele minimális. a demokrácia érvényesülése, stb Az antropometria szerepe az antropológia egyik alkalmazott ága az emberi test méreteinek (statikus antropometria), és a testrészek mozgás-tartományainak (dinamikus antropometria) megállapítása. ideális egy munkahely téri elrendezése, ha az emberek nagy többségének (85 %) megfelel. statikus antropometriai adatok: kiindulási alap a munkahely elrendezéséhez, mert a mozdulatlan testhelyzet állapotát tükrözik. dinamikus antropometria: munka sajátosságai (pl. dolgozó ember dılése, hajlása) dinamikus elemzés módszerei: mozdulatelemzések (filmfelvételek, ciklogramok stb.) 65 munkamagasság: min. 72,5 cm munkaszélesség/mélység: min. 60/45 cm szabad térdmagasság és mélység: min. 60 cm lábfejek számára szolgáló terület: min 10 cm 66 11

12 A munkahelyi környezet Olyan lehatárolt tér, amelyben a gépek, berendezések, az emberek, a térben zajló technológiai folyamatok következtében fellépı fizikai jelenségek összhatása érvényesül. A mőködés következménye, hogy bizonyos fizikai jelenségeket tapasztalunk, így pl. a világítás, a zaj, a klíma-hatások érvényesülhetnek A legfontosabb környezeti hatótényezık a fény (világítás) természetes, mesterséges, káprázás a színek az akusztika a mikroklimatikus viszonyok. Színdinamika Hideg és meleg színek Izgató és nyugtató színek Könnyő és nehéz színek Közelítı és távolító színek A színek alkalmazása A színek jelzésül szolgálnak Dinamikai hatásukkal megkönnyítik a látást A dolgozókra kedvezı lelki és élettani hatást gyakorolnak. A színek kompenzáló hatása I. Kékeszöldtıl a ciánkékig + fehér hıség és tartós meleg ellen Narancstól okkerig + sárgászöld hideg, illetve hidegérzet ellen Tompa pasztellszínek általában erıs munkazaj ellen Világos sárgászöld vagy türkiz tompa ütések okozta zaj ellen Szürkés türkiz vagy kék éles, csikorgó zaj ellen

13 A színek kompenzáló hatása II. Kék vagy tiszta sárga erıs szagok ellen, undort keltı ízek ellen Kéktıl kékes szürkéig édesnél, ultramarintól bíborig savanyúnál Rózsaszín sósnál, halványkéktıl halvány sárgászöldig keserőnél Száraz színe: homokszín, okkersárga, narancsszín Kékeszöld: zavaró nedvesség ellen, Fehér + okkersárga vagy narancsszín: nedves meleg ellen Zaj Zöldeskék: zavaró szárazság ellen Mikroklíma - klímatényezık a tartózkodási tér levegıjének hımérséklete (hımérséklet eloszlása). a levegı hımérséklete a hıvezetés és hıáramlás útján leadható hımennyiség mértékét befolyásolja. a levegı relatív nedvességtartalma - a párolgás útján leadható hımennyiséget befolyásolja. levegı áramlási sebessége és iránya a konvekció és párolgás útján leadható hımennyiségekre hat. a tartózkodási helyiséget határoló és a helyiségben lévı berendezési tárgyak felületi hımérséklete. Szállodai üzemtan 5. elıadás: Viselkedéskultúra a szállodában 75 Készítette: Magyar Márton Arany szabály: Kommunikáció elemei a szállodai személyzetnek is figyelni kell rájuk: Úgy viselkedj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások viselkedjenek veled! Platina szabály Úgy viselkedj másokkal, ahogyan ık szeretnék, hogy bánjanak velük! verbális elemek ( 25-30% ) - intonáció ( hangerı, hangszín, hangmagasság ) beszédstílus, beszédkultúra szöveg ( szakszerőség, érthetıség ) elsı benyomás 2. nem verbális elemek ( 75-70% ) - MOSOLY tekintet, nézés, szemkontakt gesztusok testtartás, testbeszéd öltözet, külsı megjelenés elsı benyomás, szimpátia 78 13

14 A hatékony kommunikáci ció Dinamikus, kétirányú folyamat, amelyben egyszerre van jelen az üzenetek küldése és fogadása, a megértés visszajelzése, a partner figyelemmel kísérése, és a szerepek állandó cseréje. A front-line személyzetnek a szállodában indokolt használnia több szempontból (pl. elégedettségmérés, információszolgálat a portán, vagy az animációban, ) 79 Speciális eset: a telefonos kommunikáci ció Kizárólag verbális elemeket alkalmazhatunk!! Követelmények: hatékonyság célratörı rövid jól/rosszul vezetett beszélgetést mérhetıvé tenni haszon/kár Alkalmazása a szállodában: Sales telefonközpont Front office étterem, szobaszerviz 80 Telefonálás: a készüléket max. harmadik csengésre felvenni üzenetrögzítı munkaidıben kerülendı köszönés (napszaknak megfelelıen, kívánt nyelven) bemutatkozás (cég, részleg, név, beosztás) idıt hagyni a hívónak a bemutatkozására, az adatokat pontosan le kell jegyezni a hívó nevét tudatosan kell használni a beszélgetés folyamán, a hívó fontosságát éreztetni kell betőzési ismeretek idegen nyelven is (pl. németül A wie Anton) a szándék közlése (ügyfélszolgálat, értékesítés, információs szolgálat, stb. ) a beszélgetés irányításának átvétele törekedni a barátságos, pozitív hangvétel kialakítására együttmőködni a hívóval és együttmőködésre rábírni a hívót a téma megismerése után, rövid válaszokat igénylı (eldöntendı) kérdésekkel felgyorsítani a beszélgetést (nem sürgetve, hanem udvariasan) 81 eladásnál az 5W kérdést feltenni (who-ki/t, why-miért, whenmikor, where-hol, what-mi/t) eladásnál a termékelınyöket kihangsúlyozni, a hívó szemszögébıl kedvezményes árak, szolgáltatások esetén az eredeti árat ismertetni az elıny nyomatékosítása miatt tegezés kerülendı, magázás nem javasolt, önözési forma sikeres, udvarias, megnyerı a beszélgetésrıl jegyzetkészítés, follow-up (elıre megszerkesztett nyomtatványon) tagadást kerülni kell, helyette alternatívákat kell ajánlani pontos információ adás (tárgyi tudás, folyamatos képzés) ismerni kell a szakmai szakzsargont rövid, lényegre törı, megnyerı információk a beszélgetés végén annak összegzése, megerısítés ( ismétlés a tudás anyja, a többletmunka elkerülhetı) 82 Telefonálás s befejezése: megköszönni a hívást (csak akkor hatásos, ha természetes és ıszinte) Van-e még valami, amiben segíthetek? teljesíthetı, kötelezı ígéretet adni a hívónak sikeres eladásnál megerısíteni az értékesítést, kellemes pihenést, nyaralást, síelést, stb. kívánni elköszönni napszaknak megfelelıen, a hívó nyelvén. 83 A helyes üzleti magatartás és s a munkafegyelem szabályai lyai: A) a vendégek igényei (kedves fogadtatás, barátságos mosoly, állandó törıdés, nyugodt és kulturált környezet, magas szintő szolgáltatás biztosítása minden részlegen). B) elvárások a személyzettıl (3M+M kritériumai, a szakma szeretete, fokozott önfegyelem, alapos szakmai ismeretek, étkezési szokások ismerete, etikett, protokoll és kommunikációs ismeretek, jó kapcsolatteremtı képesség, idegen nyelvek ismerete és még sok minden )

15 A kölcsk lcsönös s tiszteletadás s szabályai A) Köszönés (napszaknak megfelelı, kívánt nyelven) Általános szabály: elıre köszön * úr hölgyeknek, * fiatal idısebbnek, * beosztott vezetıknek. Vendéglátásban és a szállodaiparban: a dolgozó köszönti a VENDÉGET! B) Megszólítás Módja: uram, asszonyom, hölgyem, kisasszony stb. Kiegészítıje: név, rang, hivatali beosztás stb. 85 C) Kézfogás Általános szabály: a hölgy nyújtja a kezét az úrnak, az idısebb a fiatalnak, a vezetı a beosztottnak. Vendéglátásban és szállodaiparban: mindig a VENDÉG nyújt elıször kezet! D) Társalgás Elıfeltételek: világos érthetı beszéd, ne légy vezérszónok, beszélgetés közben szemkontakt, tegezı,- magázó,- önözı formák jó megválasztása. Követelmények: más szavába nem vágunk bele, csípıre és zsebre tett kézzel nem beszélünk, nem fordítunk hátat a beszélınek, kerüljük az argo kifejezéseket stb. Szabatos kifejezések: kérem szépen, tessék parancsolni, köszönöm szépen, jó napot kívánok, stb. 86 Udvariasság Jó modor Jó megjelenés Magatartási szabályok A) Udvariasság (alapja: köszönés, figyelem) Formái: a VENDÉGEK, hölgyek, idısek elıre engedése, segítségnyújtás, elızékenység, pontosság a munka minden területén. Követelmények: tilos csoportosulni, nevetgélni, hangosan beszélgetni, a vendégrıl megjegyzést tenni. 87 B) Jó modor (alapja: udvariasság, velünk született és tanult tulajdonságok) Formái: szerénység, tapintat, elızékenység, empátia. Követelmények: tilos a VENDÉGEK beszélgetésébe beleszólni, beszélgetı vendégek közé állni, sürgetı mozdulatokat tenni, indulatos beszédet folytatni, vitatkozni, durva testbeszédet alkalmazni, nemtetszésünket arckifejezéssel, testbeszéddel, szöveggel kinyilvánítani, bizalmaskodni, üzleti és magán kapcsolatokat kezdeményezni, folytatni, visszafogottnak lenni, kerülni az agresszív, tolakodó magatartást, diszkréciót tanúsítani a VENDÉGNEK, diszkréció a vállalattal szemben, stb. 88 C) Jó megjelenés (testtartás, munkahelyen való mozgások, munkavégzések) Formái: határozott, szakszerő (profi) mozdulatok fölösleges mozdulatok nélkül, gyors reakció készség, egyenes testtartás. Tilos a pultra, asztalra támaszkodni, karbafont kézzel és/vagy keresztbe tett lábbal álldogálni, mert mindezek a VENDÉG érzeteiben rossz benyomást keltenek! Követelmények: ápolt, tiszta, kifogástalan munkaruha, ízléses és engedélyezett kiegészítık, decens smink, frizura, ékszerezettség, kipihent szervezettel és jó kondícióban megkezdeni a munkát, vidám és mosolygós alaptermészet, Jellembeli követelmk vetelmények A) Becsületesség (igazmondás, jóra való törekvés) VENDÉGGEL szemben: * ajánlásnál mindig igazat, valósat kell mondani (ha valami nincs akkor a kínálatban, akkor azt mondani), * mennyiségben és minıségben is mindig a vendég által kért adagot kell adni, * pontosan számolni (géppel nem lehet csalni, ha gépi kódok által vannak beírva a választék elemei), * borravaló adására utaló magatartást tilos mutatni! borravaló nem jár! Azért extra szolgáltatást kell nyújtani! A VENDÉG elégedettségét fejezheti ki vele. A borravaló nagysága, stb. szempontok szerint TILOS a VENDÉGET minısíteni! egyéni charm

16 VÁLLALATTAL szemben: * a Grade, VIP, vendégfontossági rendszernek megfelelı ingyenességet betartani, * elszámolási kötelezettségnek maradéktalanul megfelelni, * az értékekre, berendezési tárgyakra, készletekre, felszerelésekre vigyázni, * korrekt emberi, munkatársi kapcsolatokat kiépíteni. B) Pontosság * munkakezdéskor és befejezésekor, * határidık tekintetében, napi és más - a vezetı által megjelölt - feladatok elvégzésében, * a VENDÉG igények teljesítésekor, reklamációs ügyintézésnél (panasz-szituáció kezelése) A pontosság megsértése mások lebecsülését, semmibe vételét jelenti! C) Rendszeretet * a munkahely és környezetünk rendben tartása, * a tisztaság és higiéniás követelmények betartása, * a vezetıi elvárások betartása D) Türelmesség * nyugodt, türelmes beszéd a VENDÉGGEL + munkatársakkal * tilos bántó, sértı, modortalan, sürgetı megjegyzést tenni! Idegen nyelvek társalgási szintő ismerete és a Professzionális munkavégzés a türelmesség és a szerénység hordozói! E) Tapintatosság * jó emberismeret, beleérzés képessége, * útbaigazítás, az érdeklıdı fél kérdéseinek korrekt megválaszolása, * testi-szellemi sérült VENDÉGEK segítése, elızékenység, * elegancia, magas fokú kommunikációs készség és ismeretek Senkit sem hozunk zavarba és hátrányos helyzetbe! 93 Speciális szakmai követelmk vetelmények A) Munkahelyre való érkezés, távozás * munkabeosztási rend betartása * Munkakezdés elıtti mőszakváltási feladatok figyelembe vétele * Be-kijelentkezés megfelelı dokumentálása B) A munkahelyen való viselkedési szabályok mobiltelefon használata vendég jelenlétében tilos! fıbejáraton való közlekedés, vendégterek és vendégek részére fenntartott eszközök használata tilos, stb. étel, ital munkahelyre történı behozatala TILOS! étel és ital fogyasztása kizárólag a személyzeti étkezıben (staff cantine), vagy a személyzeti büfében (ha van), a pihenıben, az engedélyezett idıben és kizárólag a személyzet részére biztosított (ingyenes vagy térítés ellenében) élelmiszerekkel. Tilos munkaidı elıtt és alatt alkoholt, drogot fogyasztani illetve alkoholos, drogos állapotban a munkát megkezdeni! 94 Speciális szakmai követelmk vetelmények (folyt.) B) A munkahelyen való viselkedési szabályok Tilos a vendégtérben dohányozni, a személyzeti részen pedig kizárólag a kijelölt helyen szabad dohányozni! (Törvény a nemdohányzók védelmében) C) Tulajdon védelme * tilos a rongálás, figyelmetlen vagy szándékos károkozás. * óvni kell a VENDÉG, a munkatársak és a vállalat vagyonát, értékeit! * balesetvédelmi és tőzvédelmi ismeretekkel védeni kell az emberéletet és az anyagi értékeket! 95 Higiéniai, egészs szségügyi gyi követelmk vetelmények A) Személyi higiénia: a testápolás követelményei, általános tisztálkodás, fog, száj, kéz, köröm ápolás, nem kirívó illatú dezodor, kölni, arcszesz stb. használata. B) Egészségügy: kötelezı orvosi vizsgálat, egészségügyi alkalmasság. C) Üzleti higiénia: napi folyamatos takarítás, heti nagytakarítás, általános nagytakarítás, gépek és eszközök tisztántartása a saját munkaterületünkön, HACCP ismeretek és a szabályzat betartása, betartatása a beosztottainkkal

17 Szállodai speciális viselkedési si formák három lépés szabálya (közvetlen, de távolságtartó magatartás) forró témák kezelése (politika, vallás, szex, illetve a vállalatról folytatott beszélgetések tiltottak) a vendégek (VIP) felkísérésének szabályai rokon szakmáknak, érdeklıdı pl. diákcsoportoknak háznézés közbeni viselkedés all-round személyzet (telefonálás, kulcskiadás mellett más vendég feladatok megértése, végrehajtása az illem betartásával) diszkréció (felvilágosítás 3. személynek,felvilágosítás 3. személyrıl tilos Itt lakik? kérdésre nem válaszolhatunk, csak hivatalos szerv részére) közlekedés és beszéd vendégtérben halk, diszkrét tulajdonosokkal, vezetıkkel alkalmazandó kommunikáció hivatalos legyen pl. vendégtérben, magánéletben. 97 Minden amit a VENDÉGR GRİL L tudni kell A VENDÉGEK igényeit ismerni illik: megjegyezni a TÖRZSVENDÉGEK nevét, étel és ital fogyasztási, szállodai szokásaikat, kedvenceiket, ismerni a fogyasztás mértékét, elıvigyázatosnak lenni, ismerni a nemzetek étkezési, italozási és szórakozási szokásait, hagyományaikat és a protokollt. A betérı VENDÉGET gyorsan felismerni és alkalmazkodni hozzá. A VENDÉG elvárja: hogy a vele való bánásmód legyen egyedi, udvarias, barátságos, készséges, gyors, tehát egoista-maximalista! 98 VENDÉGTÍPUSOK idıs: feledékeny, türelmetlen, határozatlan, ráérıs. fiatal: könnyelmő, feltőnısködı, sietıs, jópofi. fáradt / ideges: rossz hangulat, türelmetlen kötekedı, mogorva beteg: soká választ, nehezen dönt, bizalmatlan. törzsvendég: otthonos, bizalmaskodó, provokáló, többet enged meg magának, ért a szakmához. szakmai vendég: valójában kolléga, profi szolgáltatást igényel kispénző: bizonytalan, félénk, bátortalan, udvarias. nagypénző: provokatív, nagyhangú, követelızı, mindig hivatkozik fınökre, tulajdonosra, reklamálós. ittas: bármi lehet vele, tudni kell mikor nem szolgáljuk ki. mulatós társaság: személyes szervizt vár el, állandó figyelmet igényel, elfogadja az ajánlásokat, nagyhangú. 99 VENDÉGTÍPUSOK (folyt.) egyedüli sietıs: azonnal akarja amit kért, nem kommunikál, udvariatlan, nem beszélget. egyedüli ráérıs: a bárpultnál ücsörög, dohányzik, lassan iszik, néha sokat, beszélgetni, ismerkedni akar. üzleti utazó: feszült, nem tőri a késlekedést, figyelmetlenséget, magas elvárásai vannak, nem zavarható, hosszú ideig marad, sokat fogyaszt, sokat költ, rendelés nélkül is adunk neki szobát. konferencia vendég hozzátartozói: kellemes gasztronómiai ínyencek, beszédesek, minden érdekli ıket, megfizetik nekik. hátizsákos turista: gyors WC, kis pihenés, követelıen kér amit szeretne, tömegben hangos. nemzetek szerint. (magyar, amerikai, német, izraeli, kínai, olasz és a déliek, keleti népek, volt szoc, volt FAK, angol, ) fekete bırőek, romák: érzékenyek, agresszívek, feltőnıen viselkednek, nem alkalmazkodóak. és még sok más típus! 100 Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra! Készítette: Magyar Márton Budapest, febr

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

Szállodákról általában

Szállodákról általában Szállodákról általában A szálloda vagy másképpen hotel az otthonuktól átmeneti idıre távol levıknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. Korábbi akadémiai

Részletesebben

Junior PROJEKT MÉRNÖK

Junior PROJEKT MÉRNÖK Junior PROJEKT MÉRNÖK - Gépész- vagy villamosmérnöki (automatizálási szak) végzettség. - Gyakorlat nem szükséges pályakezdık számára is nyitott a pozíció - Angol nyelv kommunikációs szintő ismerete. -

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 627511/1 A vendéglátáshoz kötıdı szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca,

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 2015. őszi XLII. Közgyűlése 2015. november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. A vendégek véleménye alapján, a minőség hat

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

HR Asszisztens Érettségizett pályakezdőnek is, jó nyelvtudással

HR Asszisztens Érettségizett pályakezdőnek is, jó nyelvtudással Az alábbi állásajánlatok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatai közül kerültek kiválasztásra. Az állás azonosító a foglalkoztatási szolgálatnál használt azonosító, ha valaki a munkaügyi kirendeltségen

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

5.17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrásterv 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény

5.17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrásterv 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény 5.17. Élőmunka igény a szállodákban 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény 2. Élőmunka 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás 5.

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 1 3.9. Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4.

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4. Hotel Fagus Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve 1. Helyzetértékelés - Hozott örökség Út a kitűnő ár/érték arányú termék ár/érték arányának devalválódásához A szálloda átvétele előtti

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

b.) Ismertesse az idegenforgalom és a szálláshely szolgáltatás területén működő vállalkozási formákat!

b.) Ismertesse az idegenforgalom és a szálláshely szolgáltatás területén működő vállalkozási formákat! 1.) Vendégfogadós szakmai ismeretek 1.) a.) Beszéljen a nemzetközi és magyar szállodaipar történetéről! Milyen jelentőségük van a kereskedelmi szálláshelyeknek a turizmus lebonyolításában! b.) Ismertesse

Részletesebben

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata Üzemi hoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés a 2016/2017. tanév Zalaegerszeg, 2016. szeptember 1. Készítette:. szaktanár 0 Tankönyv: Dr. Dunszt Károly, Oriskó Ferenc, Ónódi

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Czugler Petra Regionális Kommunikációs Koordinátor Celanese Magyarország Kft. Munka: Lélekre Hangolva 2010. február 3.

Czugler Petra Regionális Kommunikációs Koordinátor Celanese Magyarország Kft. Munka: Lélekre Hangolva 2010. február 3. Fókuszban a munkavállaló Czugler Petra Regionális Kommunikációs Koordinátor Celanese Magyarország Kft. Munka: Lélekre Hangolva 2010. február 3. Tartalom A Celanese bemutatkozik A Budapest Business Services

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2011. március 22. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BESSENYEI HOTEL ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. A Bessenyei Hotel Ügyrendjét (a továbbiakban: Ügyrend) a Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a szálláshely-szolgáltatási

Részletesebben

A szálloda. Kulcsár Noémi

A szálloda. Kulcsár Noémi A szálloda üzemeltetése Kulcsár Noémi A tartalomból Szállodaüzemeltetési formák Tulajdonosi üzemeltetés Üzemeltetésre bérbe adás Franchise-szerzıdéses üzemeltetés Menedzsment-szerzıdéses üzemeltetés Szállodák

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás. 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete. 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás

17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás. 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete. 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás 17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrás 1 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv 3. Szállodai létszám sajátosságai 4. Szállodák létszámának nagysága Létszámszámítás

Részletesebben

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai 6.22. Specializáció költségei Specialization Cost 1. Specializálódott tevékenységek Szolgáltatás kapacitások 2. Specializáció személyi költségei Élımunka igény 3. Közvetlen anyagi költségei Anyagi költségek

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A

TANTÁRGYI PROGRAM 1. A TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy neve (csoportja): Szállásadás AV_TND117 (nappali), AV_TLD117 (lev.) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Hevessy Gábor, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány)

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós

54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós Szállodai portás, recepciós A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel .19. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1.Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Hallottad? A telefonos kommunikációról Budapest, 2012. 11. 24.

Részletesebben

Jogi szabályozás és Hotelstars EU hatása élőmunka igényre

Jogi szabályozás és Hotelstars EU hatása élőmunka igényre Jogi szabályozás és Hotelstars EU hatása élőmunka igényre Recepció 183 Recepciós szolgálat, elérhető telefonon a szállodából, illetve kívülről 1 184 A recepción napi 14 órán át személyzet áll rendelkezése.

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXVIII.

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ A fogadó vállalat/intézmény Neve: Pannon Famulus Kft. Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. Telefonszáma: 96/547-720 Kapcsolattartó neve, beosztása:

Részletesebben

1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény. 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv. 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám

1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény. 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv. 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám 17. Élőmunka igény a szállodákban Emberi Erőforrásterv 1 1. Szállodai élőmunka gazdálkodás elmélete Élőmunka igény 2. Élőmunka Emberi Erőforrásterv 3. Szállodai létszám sajátosságai Létszám 4. Szállodák

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

10. évfolyam. Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítık, a pénzintézetek.

10. évfolyam. Az árucsere és a pénz, bankszámlapénz és pénzhelyettesítık, a pénzintézetek. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Bártfai Endre* SZOLGÁLTATÁSOK A SZÁLLODA PORTÁJÁN

Bártfai Endre* SZOLGÁLTATÁSOK A SZÁLLODA PORTÁJÁN Bártfai Endre* SZOLGÁLTATÁSOK A SZÁLLODA PORTÁJÁN Az elıadás célja, hogy bemutassa a szállodákban, azon belül a szálloda portáján nyújtott szolgáltatásokat, a velük szembeni elvárásokat, tudásszükségletet.

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Pincér szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6. 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz

Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor, Ipar u. 2.sz A szakképesítés megzése: Pincér szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 33 811 02 1000 00 00 Képzési idő: 3 év A szakképesítés

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ VSZM hallgatói számára) TARTALOM: 2413-06/1 A vendéglátó áruforgalmi és szolgáltató tevékenység egyes részleteinek elemző bemutatása

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser OKJ 55 34501 0010 5502

Kereskedelmi szakmenedzser OKJ 55 34501 0010 5502 Érettségi utáni képzés Idegenforgalmi szakmenedzser OKJ 55 81201 0010 5501 Kiknek javasoljuk ezt a képzési formát? azoknak a fiataloknak, akik a középiskola elvégzése után rövid idı alatt szeretnének felsıfokú

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2413-06/1 vendéglátó áruforgalmi és szolgáltató tevékenység egyes részleteinek elemzı bemutatása Szóbeli

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Általános és középfokú oktatásban, szakképzésben résztvevő pedagógusok foglalkozásegészségügyi

Általános és középfokú oktatásban, szakképzésben résztvevő pedagógusok foglalkozásegészségügyi Általános és középfokú oktatásban, szakképzésben résztvevő pedagógusok foglalkozásegészségügyi ellátása Dr. Brunner Péter 2013.09.11., Országos Foglalkozás-egészségügyi Fórum Pedagógus Álló és ülő testhelyzetben,

Részletesebben