INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 0,5 Éves óraszám: 16 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsi Attila Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Foglalkoztatás II Tantárgy: Foglalkoztatás II Heti 0,5 óra, évi: 16 óra Évfolyam: évfolyam Összesen: 16 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-4.óra) 4 óra 2. Témakör: Munkaviszony létesítése (5.-8.óra) 4 óra 3. Témakör: Álláskeresés (9.-12.óra) 4 óra 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-4.óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 A munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság). 1 A munkavállaló kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás). 2 A munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 2 Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 3 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 3 Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka). jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 4 Az önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. jegyzeteléssel Magyarázat, 4 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása

3 2. Témakör: Munkaviszony létesítése (5.-8.óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 5 Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, jegyzeteléssel Magyarázat, 5 A minimálbér és garantált bérminimum jegyzeteléssel Magyarázat, 6 A képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. jegyzeteléssel 6 A munkavállaláshoz szükséges iratok. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 7 Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: A munkaadó járulékfizetési kötelezettségei. Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 7 A munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei. jegyzeteléssel 8 Munkavállaló, mint biztosított: egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 8 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Álláskeresés (9.-12.óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 9 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 9 Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai. 10 A szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 10 Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága. 11 EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 11 A munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat,

4 12 Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. jegyzeteléssel Magyarázat, 12 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 13 A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés. 13 munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 14 Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. 14 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai. 15 Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 15 Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 16 A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. jegyzeteléssel Magyarázat, 16 Összefoglalás, számonkérés. Év végi értékelés Tesztfeladat megoldása

5 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Fodorné Baráth Zsuzsanna Erzsébet Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

6 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Foglalkoztatás I. Tantárgy: Foglalkoztatás I. Heti 2 óra, évi: 64 óra Évfolyam: 5/ Témakör: Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. A Present Simple és a Present Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű és folyamatos jelen) 2. A Present Perfect és a Present Perfect Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett és folyamatos befejezett jelen) 3. A Past Simple és apast Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű és folyamatos múlt) 4. A Past Perfect és apast Perfect Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett és folyamatos befejezett múlt) 5. A Future Simple és a Future Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű és folyamatos jövő) 6. A Future Perfect és a Future Perfect Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett és folyamatos befejezett jövő) 7. A legalapvetőbb igeidők ismétlése, gyakorlása Követelmény, hogy megértse a munkavállalás során felmerülő kérdéseket, meg tudja fogalmazni a válaszokat, összetett mondatokban reagáljon, helyesen használva az igeidőegyeztetést 8. Nyelvtani dolgozat Számonkérés, digitális alapú feladat-

7 megoldás, tesztfeladatsor 2. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 9. Egyszerű mondatszerkesztési eljárások, kérdésszerkesztés 10. A kijelentő-állító, a tagadó és a kérdő mondat szórendje A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatával egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, a kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátításával egy állásinterjún megérti a feltett kérdéseket és tisztázó kérdéseket tud feltenni Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 11. Jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód Az 1-es, 2-es és 3-as típusú feltételes mód segítségével sokkal választékosabban tud beszélni 12. A feltételes mód gyakorlása Digitális alapú feladatmegoldás 13. Módbeli segédigék Lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező segédigék használata, hogy bővebben tudjon bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban, hogy jobban tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 14. Prepozíciók és kötőszavak Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 15. Összefoglalás Az átismételt nyelvtanok összegzése, rendszerezése, gyakorlás 16. Nyelvtani dolgozat Számonkérés az átismételt nyelvtani szerkezetekből, cél: anyanyelvi magabiztosság 3. Témakör: Nyelvi készségfejlesztés 24 óra

8 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 17. Személyes bemutatkozás Szókincsbővítés, bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozásban is az átismételt nyelvtani szerkezetek segítségével hosszú, összefüggő mondatokban 18. A család, barátok, munkatársak bemutatása Emberek jellemzése fotók alapján 19. A munka világa Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20. A munka világa, a foglalkozások csoportosítása Foglalkozások gyűjtése és csoportosítása csoportmunkában, foglalkozások a környezetemben, előnyök és hátrányok megfogalmazása 21. A munkaerő-piac A munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete, hiányszakmák, irányított beszélgetés 22. Napi tevékenységek, aktivitás, munka és szabadidő összeegyeztetése, a sport fontossága 23. Napirend, heti munkarend készítése, határidőnapló vezetése Kiselőadás, egyéni projektmunka 24. A szabadidő hasznos eltöltése Szabadidős tevékenységek gyűjtése, szóbeli beszámolók, élmények 25. Lakás, ház Ismétlés, szókincsbővítés, a saját lakás/ház bemutatása összefüggő mondatokban, esetleg fotókról 26. Lakáshirdetések keresése, olvasása, írása, érdeklődés ben és telefonon 27. Lakhatási lehetőségek, lakás- és háztípusok, álmaim lakása Olvasott szöveg értése, hirdetés írása, szituációs feladatok Projektmunka 28. A falu/város bemutatása, tájékozódás A távolabbi lakókörnyezet leírása, a fogalmazás tagolása, párbeszédek, információ kérése, adása: Hogyan

9 lehet eljutni A-ból B pontba 29. Utazás Olvasott és hallott szövegek feldolgozása utazási élményekről 30. Utazási irodák hirdetéseinek olvasása, érdeklődés Internetes keresés, telefonos érdeklődés - szerepjáték 31. Élménybeszámoló utazásról Szóbeli beszámoló és házi feladatként fogalmazás írása 32. Panaszlevél írása utazási iroda vagy szálloda vezetőjének A panasz megfogalmazása, az elégedetlenség okainak kifejtése hivatalos levél formájában 33. Étkezés Projektmunka, flipchartok készítése pl. az étkezési szokásokról 34. Egészséges ételek, rossz étkezési szokások Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 35. A kedvenc ételem és elkészítésének módja Recept írása, szóbeli beszámoló 36. Illemszabályok egy éttermi étkezésnél Illemszabályok gyűjtése, megbeszélése, kifejezések, szófordulatok étkezés előtt, közben és után 37. Éttermi szituációk, üzleti ebédek, vacsorák Szituációs kártyákkal irányított párbeszédek 38. Szituációs feladatok, szerepjátékok a 6 témakörhöz kapcsolódóan Szerepjátékok pár és csoportmunkában 39. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelvi alapszókincs rendszerezése a 6 alapvető társalgási témakörben 40. Számonkérés Szóbeli számonkérés párbeszédek és vitafórumok során a 6 társalgási témakörben 4. Témakör: Munkavállalói szókincs 24 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények

10 41. Bemutatkozás szakmai vonatkozással Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 42. Szakmai jellegű szókincs, számítógép a mindennapi életben 43. Szakmai szókincs bővítése, számítástechnikai alapfogalmak 44. Nemzetközi szavak az adott szakma területéről, baleset megelőzési és munkavédelmi jelek 45. A számítógép és az internet használatának előnyei és hátrányai Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezései Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezéseinek gyűjtése olvasott és hallott szövegekből Gyűjtőmunka internet segítségével, a jelek ismerete és használata a biztonságos munkavégzés érdekében Táblázatkészítés csoportmunkában 46. A számítógép típusai és részei A típusok és a részek bemutatása és felismerése képek alapján 47. Munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országokban 48. Tájékozódás munkalehetőségekről, karrier lehetőségekről, munkakörülményekről 49. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok tanulmányozása Álláshirdetések újságokban és az interneten, olvasott szöveg önálló feldolgozása, információk önálló rendszerezése Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg értése 50. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok kitöltése Gyakorlás alapadatok beírása formanyomtatványokba (egyéni munka, házi feladat) 51. Szerződések, ütemtervek, határidők Autentikus szövegek tanulmányozása, szövegértés, információszűrés 52. Munkaszerződések kulcskifejezései Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 53. Munkaszerződések, munkaköri leírások fordítása és értelmezése Fordítás, értelmezés és elemzés készítése, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a fordítás során

11 54. Önéletrajz Önéletrajzok e, különbségek (amerikai/brit) megbeszélése, vázlat készítése 55. Önéletrajz írása A vázlat alapján a saját önéletrajz elkészítése, digitális alapú feladatmegoldás 56. A motivációs levél formai követelményei A hivatalos levélírás szabályai, a levél szerkezete 57. Pályázati levél írása Irányított pályázati levél írása önállóan szótárhasználattal 58. Üzleti levelezés, üzleti levél formája, felépítése Irányított üzleti levél írása önállóan szótárhasználattal 59. Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai 60. Állásinterjúk, dialógusok Csoportos helyzetgyakorlatok 61. Első találkozó, üzleti megbeszélés, üzleti tárgyalás Szituációs feladatok 62. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelv használata a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetekben 63. Dolgozat Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 64. Év végi értékelés A tanulók teljesítményének értékelése, önértékelés

12 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Hálózati operációs rendszerek tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 5,5 Éves óraszám: 176 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Horváth Zoltán Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

13 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Tantárgy: Hálózati operációs rendszerek Heti 5,5 óra, évi: 172 óra Évfolyam: 5/13 és 2/14 1. témakör: Windows Server telepítése és üzemeltetése 80 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. Hálózati operációs rendszerek feladata, típusai, alapfogalmai 2. Partíciók típusai, particionáló programok 3. Windows szerver kiadások (fejlődéstörténet) 4. Windows szerver változatai 5. Windows licencelési módok 6. A hardverkövetelmények meghatározása 7. A telepítési módok áttekintése 8. Helyi telepítés 9. Távtelepítés

14 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 10. Frissítés és migráció 11. Fájlszolgáltatások 12. Tartománynévrendszer (DNS) felépítése, működése 13. A névfeloldás menete 14. Elsődleges és másodlagos névkiszolgálók, névkiszolgálók erőforrás rekordjai, dinamikus DNS 15. DNS telepítése 16. Címkeresési és névkeresési zónák létrehozása 17. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 18. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 19. Címtárszolgáltatás alapok (AD) 20. Erdő, fa, tartomány, szervezeti egység 21. A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek)

15 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 22. AD telepítése 23. DNS együttműködése AD-val 24. Active Directory haladó ismeretek, hibaelhárítás 25. Replikáció és telephelyek 26. Csoportházirend (helyi, tartományi) 27. Új csoportházirend-objektum létrehozása, hozzárendelése szervezethez 28. Csoportházirend érvényre jutásának és együttes hatásának módosítása 29. Csoportházirendekkel kapcsolatos hibák elhárítása 30. Felhasználók számítógépeinek beléptetése a tartományba 31. Megosztott erőforrások 32. Biztonsági beállítások, javítócsomagok kezelése

16 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 33. Kiszolgálói szerepkörök: AD, alkalmazáskiszolgáló, DHCP kiszolgáló, DNS kiszolgáló, nyomtatókiszolgáló, fájlkiszolgáló 34. Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 35. IIS 36. A Web- szerver ismerete, létrehozás, beállítás 37. FTP szerver ismerete, létrehozás, beállítás 38. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 39. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 40. Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése (megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 41. Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager segítségével 42. A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 43. A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 44. Hálózati alapszolgáltatások áttekintése, szolgáltatások hozzáadása

17 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 45. Szolgáltatások hozzáadása varázsló segítségével 46. Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) 47. DHCP kiszolgáló telepítése, hatókör létrehozása, DHP és DNS együttműködése 48. Biztonság: az adatvesztés megelőzése és elhárítása 49. Tűzfal típusok, a tűzfalak és az ütközőzóna (DMZ) 50. A tűzfal és az ütközőzóna beállítása: egy útválasztó vagy ISA Server 51. Események-, teljesítmény figyelése 52. A távoli elérési módok áttekintése, kiszolgáló távfelügyelete 53. Távoli elérés DirectAccess, VPN, Mobile Broadband, NAP, távoli asztal 54. Virtuális magánhálózat kialakítása az RRASszolgáltatással 55. Network Access Protection 56. Terminálszolgáltatások ismertetése, beállításai

18 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 57. Terminálszolgáltatások felügyelete 58. Terminálszolgáltatások parancssori segédprogramok 59. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 60. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 61. Szerver virtualizáció Hyper-V, Virtual Server 62. Alkalmazás virtualizáció App-V, SoftGrid, desktopvirtualizáció Med-V, Virtual PC 63. Virtualizáció Hyper-V-vel 64. Hyper-V telepítése, felügyeleti eszközei 65. PowerShell alapok 66. PowerShell indítása, formázás, változók, csővezeték 67. PowerShell parancsfájlok írása 68. Adatbázis kiszolgáló

19 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 69. Levelezési szolgáltatás, Exchange szerver 70. Exchange szerver telepítése, beállítások 71. Exchange szerver együttműködése AD-val 72. A Server Core ismertetése 73. A Server Core telepítése, kezdeti beállításai 74. A Server Core gépek felügyelete, tartományszolgáltatások telepítése, házirend 75. A Windows Server Backup 76. Titkosítás és tanúsítványok 77. BitLocker 78. A hitelesítésszolgáltatók rendszere 79. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

20 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 80. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 2. témakör: Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 80 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 81. Linux operációs rendszer fejlődése, jogi kérdések 82. Linux disztribúciók 83. A szerver hardverkövetelményének meghatározása 84. Partíciótípusok 85. Linux fájlrendszerek 86. A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 87. Linux kernel 88. Linux shell 89. Linux könyvtárszerkezete

21 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 90. Lemezek használata 91. Alapvető parancsok 92. A szerver betöltési folyamatának áttekintése 93. A boot manager működése 94. Távoli és helyi telepítés 95. Linux rendszerek indítása és beállítása 96. Rendszertöltő beállítása Yast segítségével, rendszerindító CD készítése 97. Virtuális konzolok, Yast 98. Karakteres használat szabályai, grafikus felület használata 99. Eszközök, eszközök telepítése, kezelése 100. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

22 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 101. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 102. A futási szintek meghatározása, azok funkciói 103. A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 104. A csomagkezelők és függőségek áttekintése 105. mc telepítése, használatának ismertetése 106. Rendszerfrissítés 107. Munka a parancssorban 108. Parancssori szűrők áttekintése 109. Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 110. Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 111. Felhasználók mendzselése, jogosultságkezelés 112. Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek

23 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 113. Folyamat-menedzsment áttekintése 114. Folyamatok futási prioritása 115. Alapvető reguláris kifejezések 116. Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 117. Rendszernaplózás 118. Grafikus felhasználói felület beállításai 119. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 120. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 121. Rendszerfelügyeleti segédprogramok hibakeresés, fájlrendszerek, hardverinformáció, hálózatok 122. Rendszerfelügyeleti segédprogramok folyamatok, rendszeradatok, felhasználó adatai 123. Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal továbbítás

24 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 125. Nyomtatás, nyomtatási sor 126. DNS tartománynév rendszer, terminológia, telepítés, beállítás Yast segítségével 127. named.conf szerkesztése, zónafájlok létrehozása, szerkesztése 128. DNS szakértői beállítások, indítás, naplózás, ACL-ek használata 129. Névfeloldás (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) 130. Címfordítás áttekintése 131. DHCP kiszolgáló telepítés, beállítás 132. Statikus IP címmel rendelkező kliens 133. Kapcsolódás Windows kliensekkel Samba 134. Fájlrendszer megosztása NFS-el 135. Biztonságos adattovábbítás bemutatása 136. Forgalomirányítás Linux szerver segítségével

25 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 137. Biztonsági mentés alapjai 138. Apache Webszerver szolgáltatás, telepítés, beállítás 139. FTP szerver 140. Telnet 141. Ismétlés, összefoglalás 142. Témazáró számonkérés 143. Adatbázis kiszolgáló 144. Tűzfal és proxy szolgáltatások (iptables, squid) 145. Virtuális gépek konfigurálása 146. Mobil számítástechnika Linux alatt 147. Energiagazdálkodás

26 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 148. Vezeték nélküli LAN 149. Fájlok másolása és megosztása 150. SLP szolgáltatások a hálózatban bites alkalmazások 64 bites rendszerkörnyezetben 152. Speciális rendszerjellemzők 153. Időszinkronizálás NTP-vel 154. Fájlrendszerek importálása, exportálása Yast segítségével 155. NFS és Kerberos 156. Webes adminisztráció Swat segítségével 157. SLP szolgáltatások a hálózatban 158. Terminál szerver, súgó és dokumentáció 159. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók

27 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények bevonásával 160. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 3. témakör: Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja 16 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 161. Windows és Linux rendszerek együttműködése 162. Több operációs rendszer egy gépen, multiboot rendszer, boot manager 163. SMP protokoll, Samba kiszolgáló, Samba kliens, megosztások, Samba terminológia 164. Linux-kliensek integrálása egy meglévő Microsoft tartományba Samba segítségével 165. LDAP fogalma, működése, műveletek, hitelesítés 166. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 167. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 168. Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben

28 169. Együttműködés IPv4 IPv6 vegyes környezetben 170. Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 171. Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 172. Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 173. Nyomtatás Windowsról Linuxra 174. Vékonykliens megoldások 175. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 176. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat

29 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Hálózati operációs rendszerek gyakorlat tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 7 Éves óraszám: 224 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Horváth Zoltán Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

30 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Tantárgy: Hálózati operációs rendszerek gyakorlat Heti 7 óra, évi: 224 óra Évfolyam: 5/13 és 2/14 1. témakör: Windows Server telepítése és üzemeltetése 96 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. Munkavédelem, Windows kliens telepítés, konfigurálás áttekintése Munkavédelmi szabályok ismertetése, dokumentálása, 2. A Windows Server telepítése Magyarázat,, tanulói 3. Telepítés Magyarázat,, tanulói 4. Telepítés Magyarázat,, tanulói 5. Telepítés Magyarázat,, tanulói 6. Telepítés Magyarázat,, tanulói 7. Hálózati kártyák beállítása, kapcsolat kialakítása kliens számítógéppel, gépnév, tartománynév Magyarázat,, tanulói 8. DNS telepítése Magyarázat,, tanulói 9. Címkeresési és névkeresési zóna hozzáadása új állomás hozzáadása 10. Tulajdonságok ellenőrzése, beállítások elvégzése, névkiszolgáló ellenőrzése, beállítása Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 11. DNS kiszolgáló tesztelése, hibaelhárítás Magyarázat,, ta-

31 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények nulói 12. Címtár (AD) telepítése, integrálása DNS-el, tartományba léptetés Magyarázat,, tanulói 13. Telepítés Magyarázat,, tanulói 14. Csoportok, állomások, felhasználók létrehozása, jogosultságok beállítása Magyarázat,, tanulói 15. Hitelesítés és engedélyezés beállítása Magyarázat,, tanulói 16. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 17. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 18. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 19. Kliens tartományba léptetése Magyarázat,, tanulói 20. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 21. Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager (kiszolgálókezelő) eszköz segítségével 22. Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 23. Csoportházirendek beállítása Magyarázat,, tanulói 24. Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja Magyarázat,, tanulói 25. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 26. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 27. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 28. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

32 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 29. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 30. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 31. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 32. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 33. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 34. DHCP szerver telepítés Magyarázat,, tanulói 35. DHCP hatókör hozzáadása, szerkesztése, hálózatvédelem Magyarázat,, tanulói 36. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 37. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 38. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 39. IIS telepítés Magyarázat,, tanulói 40. Webszerver konfigurálás Magyarázat,, tanulói 41. Megosztások és tárolók beállítása Magyarázat,, tanulói 42. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 43. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 44. FTP szerver konfigurálás Magyarázat,, tanulói 45. Megosztások és tárolók beállítása Magyarázat,, tanulói

33 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 46. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 47. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 48. Rendszerfelügyeleti eszközök használata Magyarázat,, tanulói 49. Kvóták és szűrések beállítása Magyarázat,, tanulói 50. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 51. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 52. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 53. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 54. Exchange levelezési szolgáltatás telepítése és alapszintű beállítása Magyarázat,, tanulói 55. Levelező szerver beállítások Magyarázat,, tanulói 56. Levelező kliens beállítása, tesztelés Magyarázat,, tanulói 57. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 58. PowerShell integrált parancsfájlkezelési környezet telepítése használata Magyarázat,, tanulói 59. PowerShell parancsok és scriptek Magyarázat,, tanulói 60. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 61. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 62. A Windows Server frissítése és migrációja Magyarázat,, tanulói

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam Tanítási

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.54. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.64. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS. OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 346 02 HELYI PROGRAMJA 2013 Készült a 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 03 Szociális szakgondozó SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ 2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben