INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 0,5 Éves óraszám: 16 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsi Attila Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Foglalkoztatás II Tantárgy: Foglalkoztatás II Heti 0,5 óra, évi: 16 óra Évfolyam: évfolyam Összesen: 16 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-4.óra) 4 óra 2. Témakör: Munkaviszony létesítése (5.-8.óra) 4 óra 3. Témakör: Álláskeresés (9.-12.óra) 4 óra 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra 1. Témakör: Munkajogi alapismeretek (1.-4.óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 A munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság). 1 A munkavállaló kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás). 2 A munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 2 Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 3 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 3 Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka). jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 4 Az önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. jegyzeteléssel Magyarázat, 4 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása

3 2. Témakör: Munkaviszony létesítése (5.-8.óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 5 Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, jegyzeteléssel Magyarázat, 5 A minimálbér és garantált bérminimum jegyzeteléssel Magyarázat, 6 A képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. jegyzeteléssel 6 A munkavállaláshoz szükséges iratok. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 7 Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: A munkaadó járulékfizetési kötelezettségei. Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 7 A munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei. jegyzeteléssel 8 Munkavállaló, mint biztosított: egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 8 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 3. Témakör: Álláskeresés (9.-12.óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 9 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 9 Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai. 10 A szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 10 Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága. 11 EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 11 A munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat,

4 12 Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. jegyzeteléssel Magyarázat, 12 Összefoglalás, számonkérés. Tesztfeladat megoldása 4. Témakör: Munkanélküliség ( óra) 4 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 13 A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés. 13 munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 14 Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. 14 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai. 15 Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 15 Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, jegyzeteléssel Magyarázat, 16 A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. jegyzeteléssel Magyarázat, 16 Összefoglalás, számonkérés. Év végi értékelés Tesztfeladat megoldása

5 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 64 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Fodorné Baráth Zsuzsanna Erzsébet Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

6 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Foglalkoztatás I. Tantárgy: Foglalkoztatás I. Heti 2 óra, évi: 64 óra Évfolyam: 5/ Témakör: Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. A Present Simple és a Present Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű és folyamatos jelen) 2. A Present Perfect és a Present Perfect Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett és folyamatos befejezett jelen) 3. A Past Simple és apast Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű és folyamatos múlt) 4. A Past Perfect és apast Perfect Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett és folyamatos befejezett múlt) 5. A Future Simple és a Future Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Egyszerű és folyamatos jövő) 6. A Future Perfect és a Future Perfect Continuous ismétlése A legalapvetőbb igeidők átismétlése, nyelvtani rendszerezése (Befejezett és folyamatos befejezett jövő) 7. A legalapvetőbb igeidők ismétlése, gyakorlása Követelmény, hogy megértse a munkavállalás során felmerülő kérdéseket, meg tudja fogalmazni a válaszokat, összetett mondatokban reagáljon, helyesen használva az igeidőegyeztetést 8. Nyelvtani dolgozat Számonkérés, digitális alapú feladat-

7 megoldás, tesztfeladatsor 2. Témakör: Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 9. Egyszerű mondatszerkesztési eljárások, kérdésszerkesztés 10. A kijelentő-állító, a tagadó és a kérdő mondat szórendje A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatával egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, a kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátításával egy állásinterjún megérti a feltett kérdéseket és tisztázó kérdéseket tud feltenni Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 11. Jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód Az 1-es, 2-es és 3-as típusú feltételes mód segítségével sokkal választékosabban tud beszélni 12. A feltételes mód gyakorlása Digitális alapú feladatmegoldás 13. Módbeli segédigék Lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező segédigék használata, hogy bővebben tudjon bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban, hogy jobban tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 14. Prepozíciók és kötőszavak Megbeszélés, magyarázat, digitális alapú feladatmegoldás 15. Összefoglalás Az átismételt nyelvtanok összegzése, rendszerezése, gyakorlás 16. Nyelvtani dolgozat Számonkérés az átismételt nyelvtani szerkezetekből, cél: anyanyelvi magabiztosság 3. Témakör: Nyelvi készségfejlesztés 24 óra

8 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 17. Személyes bemutatkozás Szókincsbővítés, bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozásban is az átismételt nyelvtani szerkezetek segítségével hosszú, összefüggő mondatokban 18. A család, barátok, munkatársak bemutatása Emberek jellemzése fotók alapján 19. A munka világa Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20. A munka világa, a foglalkozások csoportosítása Foglalkozások gyűjtése és csoportosítása csoportmunkában, foglalkozások a környezetemben, előnyök és hátrányok megfogalmazása 21. A munkaerő-piac A munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete, hiányszakmák, irányított beszélgetés 22. Napi tevékenységek, aktivitás, munka és szabadidő összeegyeztetése, a sport fontossága 23. Napirend, heti munkarend készítése, határidőnapló vezetése Kiselőadás, egyéni projektmunka 24. A szabadidő hasznos eltöltése Szabadidős tevékenységek gyűjtése, szóbeli beszámolók, élmények 25. Lakás, ház Ismétlés, szókincsbővítés, a saját lakás/ház bemutatása összefüggő mondatokban, esetleg fotókról 26. Lakáshirdetések keresése, olvasása, írása, érdeklődés ben és telefonon 27. Lakhatási lehetőségek, lakás- és háztípusok, álmaim lakása Olvasott szöveg értése, hirdetés írása, szituációs feladatok Projektmunka 28. A falu/város bemutatása, tájékozódás A távolabbi lakókörnyezet leírása, a fogalmazás tagolása, párbeszédek, információ kérése, adása: Hogyan

9 lehet eljutni A-ból B pontba 29. Utazás Olvasott és hallott szövegek feldolgozása utazási élményekről 30. Utazási irodák hirdetéseinek olvasása, érdeklődés Internetes keresés, telefonos érdeklődés - szerepjáték 31. Élménybeszámoló utazásról Szóbeli beszámoló és házi feladatként fogalmazás írása 32. Panaszlevél írása utazási iroda vagy szálloda vezetőjének A panasz megfogalmazása, az elégedetlenség okainak kifejtése hivatalos levél formájában 33. Étkezés Projektmunka, flipchartok készítése pl. az étkezési szokásokról 34. Egészséges ételek, rossz étkezési szokások Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 35. A kedvenc ételem és elkészítésének módja Recept írása, szóbeli beszámoló 36. Illemszabályok egy éttermi étkezésnél Illemszabályok gyűjtése, megbeszélése, kifejezések, szófordulatok étkezés előtt, közben és után 37. Éttermi szituációk, üzleti ebédek, vacsorák Szituációs kártyákkal irányított párbeszédek 38. Szituációs feladatok, szerepjátékok a 6 témakörhöz kapcsolódóan Szerepjátékok pár és csoportmunkában 39. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelvi alapszókincs rendszerezése a 6 alapvető társalgási témakörben 40. Számonkérés Szóbeli számonkérés párbeszédek és vitafórumok során a 6 társalgási témakörben 4. Témakör: Munkavállalói szókincs 24 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények

10 41. Bemutatkozás szakmai vonatkozással Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 42. Szakmai jellegű szókincs, számítógép a mindennapi életben 43. Szakmai szókincs bővítése, számítástechnikai alapfogalmak 44. Nemzetközi szavak az adott szakma területéről, baleset megelőzési és munkavédelmi jelek 45. A számítógép és az internet használatának előnyei és hátrányai Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezései Közvetlen szakmájára vonatkozóan gyakran használt szavak, szókapcsolatok, a munkakör alapkifejezéseinek gyűjtése olvasott és hallott szövegekből Gyűjtőmunka internet segítségével, a jelek ismerete és használata a biztonságos munkavégzés érdekében Táblázatkészítés csoportmunkában 46. A számítógép típusai és részei A típusok és a részek bemutatása és felismerése képek alapján 47. Munkalehetőségek feltérképezése a célnyelvi országokban 48. Tájékozódás munkalehetőségekről, karrier lehetőségekről, munkakörülményekről 49. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok tanulmányozása Álláshirdetések újságokban és az interneten, olvasott szöveg önálló feldolgozása, információk önálló rendszerezése Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, információk feladattal vezetett rendszerezése Olvasott szöveg értése 50. Jelentkezési lapok, formanyomtatványok kitöltése Gyakorlás alapadatok beírása formanyomtatványokba (egyéni munka, házi feladat) 51. Szerződések, ütemtervek, határidők Autentikus szövegek tanulmányozása, szövegértés, információszűrés 52. Munkaszerződések kulcskifejezései Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 53. Munkaszerződések, munkaköri leírások fordítása és értelmezése Fordítás, értelmezés és elemzés készítése, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a fordítás során

11 54. Önéletrajz Önéletrajzok e, különbségek (amerikai/brit) megbeszélése, vázlat készítése 55. Önéletrajz írása A vázlat alapján a saját önéletrajz elkészítése, digitális alapú feladatmegoldás 56. A motivációs levél formai követelményei A hivatalos levélírás szabályai, a levél szerkezete 57. Pályázati levél írása Irányított pályázati levél írása önállóan szótárhasználattal 58. Üzleti levelezés, üzleti levél formája, felépítése Irányított üzleti levél írása önállóan szótárhasználattal 59. Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai 60. Állásinterjúk, dialógusok Csoportos helyzetgyakorlatok 61. Első találkozó, üzleti megbeszélés, üzleti tárgyalás Szituációs feladatok 62. Összefoglalás, rendszerezés Az idegen nyelv használata a témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetekben 63. Dolgozat Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 64. Év végi értékelés A tanulók teljesítményének értékelése, önértékelés

12 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Hálózati operációs rendszerek tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 5,5 Éves óraszám: 176 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Horváth Zoltán Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

13 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Tantárgy: Hálózati operációs rendszerek Heti 5,5 óra, évi: 172 óra Évfolyam: 5/13 és 2/14 1. témakör: Windows Server telepítése és üzemeltetése 80 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. Hálózati operációs rendszerek feladata, típusai, alapfogalmai 2. Partíciók típusai, particionáló programok 3. Windows szerver kiadások (fejlődéstörténet) 4. Windows szerver változatai 5. Windows licencelési módok 6. A hardverkövetelmények meghatározása 7. A telepítési módok áttekintése 8. Helyi telepítés 9. Távtelepítés

14 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 10. Frissítés és migráció 11. Fájlszolgáltatások 12. Tartománynévrendszer (DNS) felépítése, működése 13. A névfeloldás menete 14. Elsődleges és másodlagos névkiszolgálók, névkiszolgálók erőforrás rekordjai, dinamikus DNS 15. DNS telepítése 16. Címkeresési és névkeresési zónák létrehozása 17. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 18. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 19. Címtárszolgáltatás alapok (AD) 20. Erdő, fa, tartomány, szervezeti egység 21. A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek)

15 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 22. AD telepítése 23. DNS együttműködése AD-val 24. Active Directory haladó ismeretek, hibaelhárítás 25. Replikáció és telephelyek 26. Csoportházirend (helyi, tartományi) 27. Új csoportházirend-objektum létrehozása, hozzárendelése szervezethez 28. Csoportházirend érvényre jutásának és együttes hatásának módosítása 29. Csoportházirendekkel kapcsolatos hibák elhárítása 30. Felhasználók számítógépeinek beléptetése a tartományba 31. Megosztott erőforrások 32. Biztonsági beállítások, javítócsomagok kezelése

16 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 33. Kiszolgálói szerepkörök: AD, alkalmazáskiszolgáló, DHCP kiszolgáló, DNS kiszolgáló, nyomtatókiszolgáló, fájlkiszolgáló 34. Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 35. IIS 36. A Web- szerver ismerete, létrehozás, beállítás 37. FTP szerver ismerete, létrehozás, beállítás 38. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 39. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 40. Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése (megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 41. Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager segítségével 42. A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 43. A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 44. Hálózati alapszolgáltatások áttekintése, szolgáltatások hozzáadása

17 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 45. Szolgáltatások hozzáadása varázsló segítségével 46. Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) 47. DHCP kiszolgáló telepítése, hatókör létrehozása, DHP és DNS együttműködése 48. Biztonság: az adatvesztés megelőzése és elhárítása 49. Tűzfal típusok, a tűzfalak és az ütközőzóna (DMZ) 50. A tűzfal és az ütközőzóna beállítása: egy útválasztó vagy ISA Server 51. Események-, teljesítmény figyelése 52. A távoli elérési módok áttekintése, kiszolgáló távfelügyelete 53. Távoli elérés DirectAccess, VPN, Mobile Broadband, NAP, távoli asztal 54. Virtuális magánhálózat kialakítása az RRASszolgáltatással 55. Network Access Protection 56. Terminálszolgáltatások ismertetése, beállításai

18 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 57. Terminálszolgáltatások felügyelete 58. Terminálszolgáltatások parancssori segédprogramok 59. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 60. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 61. Szerver virtualizáció Hyper-V, Virtual Server 62. Alkalmazás virtualizáció App-V, SoftGrid, desktopvirtualizáció Med-V, Virtual PC 63. Virtualizáció Hyper-V-vel 64. Hyper-V telepítése, felügyeleti eszközei 65. PowerShell alapok 66. PowerShell indítása, formázás, változók, csővezeték 67. PowerShell parancsfájlok írása 68. Adatbázis kiszolgáló

19 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 69. Levelezési szolgáltatás, Exchange szerver 70. Exchange szerver telepítése, beállítások 71. Exchange szerver együttműködése AD-val 72. A Server Core ismertetése 73. A Server Core telepítése, kezdeti beállításai 74. A Server Core gépek felügyelete, tartományszolgáltatások telepítése, házirend 75. A Windows Server Backup 76. Titkosítás és tanúsítványok 77. BitLocker 78. A hitelesítésszolgáltatók rendszere 79. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

20 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 80. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 2. témakör: Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 80 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 81. Linux operációs rendszer fejlődése, jogi kérdések 82. Linux disztribúciók 83. A szerver hardverkövetelményének meghatározása 84. Partíciótípusok 85. Linux fájlrendszerek 86. A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 87. Linux kernel 88. Linux shell 89. Linux könyvtárszerkezete

21 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 90. Lemezek használata 91. Alapvető parancsok 92. A szerver betöltési folyamatának áttekintése 93. A boot manager működése 94. Távoli és helyi telepítés 95. Linux rendszerek indítása és beállítása 96. Rendszertöltő beállítása Yast segítségével, rendszerindító CD készítése 97. Virtuális konzolok, Yast 98. Karakteres használat szabályai, grafikus felület használata 99. Eszközök, eszközök telepítése, kezelése 100. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

22 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 101. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 102. A futási szintek meghatározása, azok funkciói 103. A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 104. A csomagkezelők és függőségek áttekintése 105. mc telepítése, használatának ismertetése 106. Rendszerfrissítés 107. Munka a parancssorban 108. Parancssori szűrők áttekintése 109. Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 110. Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 111. Felhasználók mendzselése, jogosultságkezelés 112. Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek

23 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 113. Folyamat-menedzsment áttekintése 114. Folyamatok futási prioritása 115. Alapvető reguláris kifejezések 116. Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 117. Rendszernaplózás 118. Grafikus felhasználói felület beállításai 119. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 120. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 121. Rendszerfelügyeleti segédprogramok hibakeresés, fájlrendszerek, hardverinformáció, hálózatok 122. Rendszerfelügyeleti segédprogramok folyamatok, rendszeradatok, felhasználó adatai 123. Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal továbbítás

24 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 125. Nyomtatás, nyomtatási sor 126. DNS tartománynév rendszer, terminológia, telepítés, beállítás Yast segítségével 127. named.conf szerkesztése, zónafájlok létrehozása, szerkesztése 128. DNS szakértői beállítások, indítás, naplózás, ACL-ek használata 129. Névfeloldás (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) 130. Címfordítás áttekintése 131. DHCP kiszolgáló telepítés, beállítás 132. Statikus IP címmel rendelkező kliens 133. Kapcsolódás Windows kliensekkel Samba 134. Fájlrendszer megosztása NFS-el 135. Biztonságos adattovábbítás bemutatása 136. Forgalomirányítás Linux szerver segítségével

25 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 137. Biztonsági mentés alapjai 138. Apache Webszerver szolgáltatás, telepítés, beállítás 139. FTP szerver 140. Telnet 141. Ismétlés, összefoglalás 142. Témazáró számonkérés 143. Adatbázis kiszolgáló 144. Tűzfal és proxy szolgáltatások (iptables, squid) 145. Virtuális gépek konfigurálása 146. Mobil számítástechnika Linux alatt 147. Energiagazdálkodás

26 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 148. Vezeték nélküli LAN 149. Fájlok másolása és megosztása 150. SLP szolgáltatások a hálózatban bites alkalmazások 64 bites rendszerkörnyezetben 152. Speciális rendszerjellemzők 153. Időszinkronizálás NTP-vel 154. Fájlrendszerek importálása, exportálása Yast segítségével 155. NFS és Kerberos 156. Webes adminisztráció Swat segítségével 157. SLP szolgáltatások a hálózatban 158. Terminál szerver, súgó és dokumentáció 159. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók

27 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények bevonásával 160. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 3. témakör: Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja 16 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 161. Windows és Linux rendszerek együttműködése 162. Több operációs rendszer egy gépen, multiboot rendszer, boot manager 163. SMP protokoll, Samba kiszolgáló, Samba kliens, megosztások, Samba terminológia 164. Linux-kliensek integrálása egy meglévő Microsoft tartományba Samba segítségével 165. LDAP fogalma, működése, műveletek, hitelesítés 166. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 167. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat 168. Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben

28 169. Együttműködés IPv4 IPv6 vegyes környezetben 170. Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 171. Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 172. Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 173. Nyomtatás Windowsról Linuxra 174. Vékonykliens megoldások 175. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 176. Témazáró számonkérés Témazáró dolgozat

29 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Hálózati operációs rendszerek gyakorlat tantárgy 13. évfolyam Tanítási hetek száma: 32 Heti óraszám: 7 Éves óraszám: 224 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Horváth Zoltán Ellenőrizte: Huszár István Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

30 Informatikai rendszergazda Szakmai modul: Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások Tantárgy: Hálózati operációs rendszerek gyakorlat Heti 7 óra, évi: 224 óra Évfolyam: 5/13 és 2/14 1. témakör: Windows Server telepítése és üzemeltetése 96 óra Óraszám Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1. Munkavédelem, Windows kliens telepítés, konfigurálás áttekintése Munkavédelmi szabályok ismertetése, dokumentálása, 2. A Windows Server telepítése Magyarázat,, tanulói 3. Telepítés Magyarázat,, tanulói 4. Telepítés Magyarázat,, tanulói 5. Telepítés Magyarázat,, tanulói 6. Telepítés Magyarázat,, tanulói 7. Hálózati kártyák beállítása, kapcsolat kialakítása kliens számítógéppel, gépnév, tartománynév Magyarázat,, tanulói 8. DNS telepítése Magyarázat,, tanulói 9. Címkeresési és névkeresési zóna hozzáadása új állomás hozzáadása 10. Tulajdonságok ellenőrzése, beállítások elvégzése, névkiszolgáló ellenőrzése, beállítása Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 11. DNS kiszolgáló tesztelése, hibaelhárítás Magyarázat,, ta-

31 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények nulói 12. Címtár (AD) telepítése, integrálása DNS-el, tartományba léptetés Magyarázat,, tanulói 13. Telepítés Magyarázat,, tanulói 14. Csoportok, állomások, felhasználók létrehozása, jogosultságok beállítása Magyarázat,, tanulói 15. Hitelesítés és engedélyezés beállítása Magyarázat,, tanulói 16. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 17. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 18. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 19. Kliens tartományba léptetése Magyarázat,, tanulói 20. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 21. Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager (kiszolgálókezelő) eszköz segítségével 22. Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével Magyarázat,, tanulói Magyarázat,, tanulói 23. Csoportházirendek beállítása Magyarázat,, tanulói 24. Különböző hálózati operációs rendszerek integrációja Magyarázat,, tanulói 25. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 26. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 27. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 28. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

32 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 29. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 30. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 31. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 32. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 33. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 34. DHCP szerver telepítés Magyarázat,, tanulói 35. DHCP hatókör hozzáadása, szerkesztése, hálózatvédelem Magyarázat,, tanulói 36. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 37. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 38. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 39. IIS telepítés Magyarázat,, tanulói 40. Webszerver konfigurálás Magyarázat,, tanulói 41. Megosztások és tárolók beállítása Magyarázat,, tanulói 42. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 43. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 44. FTP szerver konfigurálás Magyarázat,, tanulói 45. Megosztások és tárolók beállítása Magyarázat,, tanulói

33 Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 46. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 47. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 48. Rendszerfelügyeleti eszközök használata Magyarázat,, tanulói 49. Kvóták és szűrések beállítása Magyarázat,, tanulói 50. Ismétlés, összefoglalás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával 51. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 52. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 53. Számonkérés Tanuló számítógép telepítése, konfigurálása 54. Exchange levelezési szolgáltatás telepítése és alapszintű beállítása Magyarázat,, tanulói 55. Levelező szerver beállítások Magyarázat,, tanulói 56. Levelező kliens beállítása, tesztelés Magyarázat,, tanulói 57. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 58. PowerShell integrált parancsfájlkezelési környezet telepítése használata Magyarázat,, tanulói 59. PowerShell parancsok és scriptek Magyarázat,, tanulói 60. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 61. Gyakorlás Egyéni feladatmegoldás 62. A Windows Server frissítése és migrációja Magyarázat,, tanulói

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Foglalkozási napló. Informatikai rendszergazda 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Informatikai rendszergazda 14. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Informatikai rendszergazda 14. évfolyam (OKJ száma: 54 41 04) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika

1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika 1/13. RL osztály Hálózati alapismeretek I. gyakorlat c. tantárgy Osztályozóvizsga tematika A vizsga leírása: A vizsga anyaga a Cisco Routing and Switching Bevezetés a hálózatok világába (1)és a Cisco R&S:

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés

Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés Tartalom Bevezetés... xi Ebben a könyvben... xi Gyakorlati segítség... xii 1. Az átállás megtervezése...1 Ebben a fejezetben... 1 Áttekintés: az áttérés megtervezése...1 Kifejezések és definíciók... 3

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó Előszó A kapcsolódó tananyag Ha már ötször kiolvastuk a könyvet... Gyakorlás nélkül nem megy! Köszönetnyilvánítás xi xii xiii xiii xiv I. rész: Az ügyfél 1 1. Alapismeretek 3 Ügyféloldal bevezetés 3 Mikor

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XIII. INFORMATIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Részletesebben

III. előadás. Kovács Róbert

III. előadás. Kovács Róbert III. előadás Kovács Róbert VLAN Virtual Local Area Network Virtuális LAN Logikai üzenetszórási tartomány VLAN A VLAN egy logikai üzenetszórási tartomány, mely több fizikai LAN szegmensre is kiterjedhet.

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 06 4 06 68 06 6 06 Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 0 000 540 Informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Elágazás azonosító száma megnevezése: 4 481 03 0010 4 01 Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1163-06

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 4. Tartományvezérlő és a DNS 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április)

CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április) CCNA Exploration Scope and Sequence (2007 április) Ez egy előzetes áttekintés a még fejlesztés alatt álló új Cisco CCNA Exploration tananyagról. Az első és második szemeszter anyagának angol nyelvű változata

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok

Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Advanced PT activity: Fejlesztési feladatok Ebben a feladatban a korábban megismert hálózati topológia módosított változatán kell különböző konfigurációs feladatokat elvégezni. A feladat célja felmérni

Részletesebben

Előszó... 15. 1. feladat: Kisiroda internet-hozzáféréssel... 17

Előszó... 15. 1. feladat: Kisiroda internet-hozzáféréssel... 17 Előszó... 15 1. feladat: Kisiroda internet-hozzáféréssel... 17 A hálózatról és a kiszolgálókról... 18 A hálózat haszna: közös dokumentumok, nyomtatók, internet... 18 A felhasználói fiókok és a jelszavak...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

a(z) XII. TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 54 523 05 TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XII. TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 54 523 05 TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) II. TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 54 523 05 TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) II. TÁVKÖZLÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 481

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán

CISCO gyakorlati segédlet. Összeállította: Balogh Zoltán CISCO gyakorlati segédlet Összeállította: Balogh Zoltán 2 1. Forgalomirányítók alapszintű konfigurálása Hostname megadása: (config)#hostname LAB_A Konzol és telnet kapcsolatok jelszavainak megadása: (config)#line

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer

WorldSkills HU 2008 döntő Packet Tracer WorldSkills HU 2008 döntő Szeged, 2008. október 17. FIGYELEM! Az eszközök konfiguráláshoz a grafikus felület korlátozottan vehető igénybe! Helyzetismertetés Most kerültünk a WSC vállalathoz, mint hálózati

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai A szakmai modulok témaköreit az Informatikai rendszergazda szak tanterve részletezi, amely az iskola

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 06 43 06 68 06 63 06 Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 540 Informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (DUÁLIS KÉPZÉSI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánlás v Tartalomjegyzék vii Köszönetnyilvánítás A szerzõrõl xv Bevezetés xvii

Tartalomjegyzék. Ajánlás v Tartalomjegyzék vii Köszönetnyilvánítás A szerzõrõl xv Bevezetés xvii Tartalomjegyzék Ajánlás v Tartalomjegyzék vii Köszönetnyilvánítás A szerzõrõl xv Bevezetés xvii xiii I. rész Az SSH alapjai 1. fejezet Az SSH áttekintése 3 Az SSH1 és az SSH2 különbségei...................................

Részletesebben

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei?

Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_01 Az alábbi állítások közül melyek a forgalomirányító feladatai és előnyei? ck_02 a) Csomagkapcsolás b) Ütközés megelőzése egy LAN szegmensen c) Csomagszűrés d) Szórási tartomány megnövelése e) Szórások

Részletesebben

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz)

Cisco Teszt. Question 2 Az alábbiak közül melyek vezeték nélküli hitelesítési módok? (3 helyes válasz) Cisco Teszt Question 1 Az ábrán látható parancskimenet részlet alapján mi okozhatja az interfész down állapotát? (2 helyes válasz) a. A protokoll rosszul lett konfigurálva. b. Hibás kábel lett az interfészhez

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 42 06 4 06 68 06 6 06 Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 4 48 0 000 40 Informatikai rendszergazda informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10826-12 számú Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés modul, továbbá a

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Linux rendszergazda tanfolyamok

Linux rendszergazda tanfolyamok Linux rendszergazda tanfolyamok Linux tanfolyamaink államilag akkreditált tanfolyamok, melyekhez sikeres vizsga esetén oklevelet a Kurzus- Felnőttképző iskola állít ki. A tanfolyamokat jellemzően pénteken

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 11. évfolyam

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt

WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt WS 2013 elődöntő ICND 1+ teszt 14 feladat 15 perc (14:00-14:15) ck_01 Melyik parancsokat kell kiadni ahhoz, hogy egy kapcsoló felügyeleti célból, távolról elérhető legyen? ck_02 S1(config)#ip address 172.20.1.2

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

4. Vállalati hálózatok címzése

4. Vállalati hálózatok címzése 4. Vállalati hálózatok címzése Tartalom 4.1 IP-hálózatok hierarchikus címzési sémája 4.2 A VLSM használata 4.3 Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR alkalmazása 4.4 NAT és PAT használata IP-hálózatok

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre

4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre 4. Az alkalmazások hatása a hálózat tervezésre Tartalom 4.1 A hálózati alkalmazások azonosítása 4.2 A gyakori hálózati alkalmazások magyarázata 4.3 A minőségbiztosítás (Quality ot Service, (QoS)) bevezetése

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ azonosító szám 34 762 01 9. - 10. - 11. szakképző

Részletesebben

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz

Részletesebben

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V.. VEGYÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Drog- és toikológus

Részletesebben

CCNA Discovery Scope and Sequence

CCNA Discovery Scope and Sequence CCNA Discovery Scope and Sequence Ez egy előzetes áttekintés az új Cisco CCNA Discovery még fejlesztés alatt álló tananyagról. Az első és második szemeszter anyagának angol változata 2007 júniusa és augusztusa

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II.

Hálózati operációs rendszerek II. Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Web-es felügyelet, DNS/DHCP szerver, mentési alrendszer 1 Web-es felügyelet Netware Web Manager HTTPS protokollon keresztül pl.: https://fs1.xy.hu:2200

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

Komplex záróvizsga témakörök Gazdaságinformatikus szak Logisztikai informatikus szakirány 2014

Komplex záróvizsga témakörök Gazdaságinformatikus szak Logisztikai informatikus szakirány 2014 Komplex záróvizsga témakörök Gazdaságinformatikus szak Logisztikai informatikus szakirány 2014 Számítógép és hálózati architektúrák (6 kredit) 1. Osi hivatkozási modell Hardver közeli rétegei. Fizikai

Részletesebben

A fejezetek áttekintése

A fejezetek áttekintése A fejezetek áttekintése I. rész A Windows parancssor használatának alapjai 1 1 Windows parancssor áttekintése 3 2 A parancssor hatékony használata 19 3 A parancssori fájlok kezelésének alapjai 33 4 Feladatok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3

HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 HÁLÓZATI ISMERETEK GNS 3 Tartalomjegyzék Csatlakozás az internetre Hálózati eszközök Bináris számrendszer IP-cím Hálózati berendezések IP hierarchia Hálózati hierarchia Alhálózatok Topológiák Hálózatok

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon

Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon Hálózati rendszerek adminisztrációja JunOS OS alapokon - áttekintés és példák - Varga Pál pvarga@tmit.bme.hu Áttekintés Általános laborismeretek Junos OS bevezető Routing - alapok Tűzfalbeállítás alapok

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 -- --.. Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 5 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 13 évfolyam. Információtechnológiai gyakorlat 50 óra

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei. 13 évfolyam. Információtechnológiai gyakorlat 50 óra 700 Kazincbarcika, Lini István. Email: titkar@irinyiref.hu Tel: (0648) 4; Fax: (0648) 76 Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei évfolyam Informatikai rendszergazda 54 48 04 Információtechnológiai gyakorlat

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54_725_04_16 GYAKORLÓ KLINIKAI LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Tűzfal fogalma Olyan alkalmazás, amellyel egy belső hálózat megvédhető a külső hálózatról (pl. Internet) érkező támadásokkal szemben Vállalati tűzfal Olyan tűzfal, amely

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 52 723 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI TANTERV a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 1 1.1. Tartalomjegyzék Tartalom 1.1. Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi Köszönetnyilvánítás xxv Bevezetés Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi I. rész: A Microsoft Exchange Server 2007 felügyeletének

Részletesebben