JELENTÉS. a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0732 2007. szeptember"

Átírás

1 JELENTÉS a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről szeptember

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi és Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 844 Vizsgálat-azonosító szám: V-0299 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Turnheimné Lakos Zsuzsa főcsoportfőnök-helyettes A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Bocsi Sándor Dr. Mezei Imréné főtanácsadó főtanácsadó Kéri Péter számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Benkéné dr. Lavner Klára számvevő tanácsos Csiszárné dr. Kosik Mária számvevő tanácsos Groholy Andrásné Hangyál Márta számvevő Kányáné Murvai Tünde számvevő Dr. Mezei Imréné főtanácsadó Szendrődi Józsefné tanácsadó Dr. Telkes Imre számvevő tanácsos Bocsi Sándor főtanácsadó Dr. Fónagy Diána számvevő Huszár Sándorné számvevő tanácsos Kéri Péter számvevő tanácsos Péntek László főtanácsadó Dr. Szikszai Bertalan számvevő tanácsos Tímár József főtanácsadó Dr. Csapó Anna tanácsadó Fórián Erika számvevő tanácsos Jakubcsák Jenő számvevő tanácsos Major Lászlóné számvevő tanácsos Puskás Balázs számvevő Dr. Szűcs Zoltán Számvevő tanácsos Újvári Józsefné számvevő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzéséről sorszáma 0226

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I.ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közfoglalkoztatás országos és önkormányzati jellemzői A foglalkoztatási helyzet alakulása A közfoglalkoztatás irányítási rendszere, céljai, szervezésének területei A közfoglalkoztatások megszervezésének önkormányzati tapasztalatai A közmunkaprogramok finanszírozási és pályázati rendszerének jellemzői A közmunkaprogramok támogatásának forrásai, a forráskoordináció eredményei A közmunkaprogramokra biztosított támogatások felhasználása A közmunkaprogramok pályázati rendszerének működési tapasztalatai A pályázati rendszer működésének helyszíni ellenőrzési tapasztalatai Kiemelten vizsgált közmunkaprogramok Kormányzati 100 lépés közfoglalkoztatási program Parlagfű elleni védekezés Erdőgazdasági programok A közmunkaprogramok társadalmi hasznosságának megítélése, a rendszer továbbfejlesztésének irányai 74 1

5 MELLÉKLETEK 1. számú Az országos, régiós és az ellenőrzött települési önkormányzatok évi foglalkoztatási mutatói 1/a. számú A régiókban ellenőrzéssel érintett települések lakosságának száma és aránya a régió összlakosságához 2. számú A közfoglalkoztatási formák jellemző adatai a vizsgált körben években 3. számú Kérdőíves felmérés a közmunkák szervezéséről 4. számú A közmunka programokra benyújtott és támogatott pályázatok főbb országos adatai célcsoportok (programok) szerint 5. számú Az ellenőrzött pályázati témakörök országos programokon belüli értékaránya 6. számú A vizsgált közmunkaprogramok értékadatainak alakulása országosan és az ellenőrzött körben 7. számú A támogatott közmunkaprogramok főbb jellemzői a vizsgált önkormányzati körben 8. számú A közmunkaprogramok szervezésének főbb területeire biztosított támogatás összege és a foglalkoztatottak száma 9. számú A Pénzügyminiszter jelentéssel kapcsolatos levele 10. számú Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter jelentéssel kapcsolatos észrevétele 11. számú Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszternek adott válasz 12. számú A Szociális és Munkaügyi Miniszter jelentéssel kapcsolatos észrevétele 13. számú A Szociális és Munkaügyi Miniszternek adott válasz FÜGGELÉK 1. számú A vizsgált pályázatok pályázók szerinti kimutatása 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁNTSZ Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat ÁPV Zrt. BM Conto 82 Kft. FKI FMM FVM GTTSZ ICsSzEM KET KvVM MÁV Zrt. MEH MONETA Kft. MPA MTRFH NA Zrt. NVT ÖTM Ötv. SzMM SzMSZ Szoctv TESCO Kft. TkB Vhr Állami Privatizációs Vagyonkezelő Zártkörű alapítású Részvénytársaság Belügyminisztérium Conto 82 Könyvelési és Szolgáltató Kft. Földművelésügyi Költségvetési Iroda Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium A közigazgatás hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Magyar Államvasutak Zártkörű alapítású Részvénytársaság Miniszterelnöki Hivatal MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Munkaerőpiaci Alap Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Nemzeti Autópálya Zártkörű alapítású Részvénytársaság A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti Működési Szabályzat A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény TESCO Nemzetközi Együttműködési és Tanácsadó Kft. Tárcaközi Bizottság Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3

7

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Közfeladat Közfoglalkoztatás Közcélú munka Közcélú munka keretében foglalkoztatható A közcélú munka éves keretösszege Közhasznú munka Közmunka Az az állami, helyi önkormányzati vagy országos kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról törvény vagy önkormányzati rendelet alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia. A munkajövedelem nélküliek állami támogatással közfeladatra történő alkalmazása, formái: közcélú munka, közhasznú munka, közmunka. Olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátása, amelynek teljesítéséről jogszabály alapján az önkormányzat gondoskodik. A közcélú foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat más szerv, illetve másik önkormányzattal létrehozott társulás útján is elvégezheti. A közcélú foglalkoztatásra igényelt támogatás a felmerült költségek 100%-át is fedezheti. A rendszeres szociális segélyre jogosult; az egy éves, illetve szeptember 1-jétől bizonyos rendszeres pénzellátások megszűnését követően a három hónapos együttműködést teljesítő; valamint, szintén szeptember 1- jétől a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultsága miatt már nem jogosult személy. A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímen az önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás arányában lakosságszám alapján differenciáltan meghatározott mérték szerinti összeg. A munkaügyi központ által kiközvetített álláskeresők a munkaerőpiacról tartósan kiszoruló regisztrált munkanélküliek munkaviszony keretében történő foglalkoztatása a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy az önkormányzat által önként vállalt feladat ellátása vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében. A munkavégzés költségeihez a Munkaerőpiaci Alapból állapítható meg támogatás. A munkaügyi központ által támogatott közhasznú munkára a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb 70%-áig, bizonyos esetekben 90%-áig terjedő mértékű támogatás nyújtható. A közfeladatok ellátásának elősegítésére a tartós munkanélküliek számára szervezett, az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott foglalkoztatási program, amely az Flt-ben meghatározott munkanélküliek, illetve novemberétől álláskeresők, továbbá rendszeres 5

9 szociális segélyben részesülő aktív korú személyek számára munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében munkaalkalmat teremt, illetőleg a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzést tesz lehetővé, melynek forrását a központi költségvetés biztosítja. Rendszeres szociális segélyben részesülő aktívkorú személy Tartósan nyilvántartott munkanélküli Strukturális munkanélküliség Regisztrált munkanélküli Munkanélküli járadékban részesülő Álláskereső juttatásban részesül Az egészségkárosodott vagy nem foglalkoztatott, akinek saját maga vagy családja megélhetése 1 más módon nem biztosított. (A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.) Az egy éven túl nyilvántartott (regisztrált) munkanélküli. A munkaerőpiac két oldala (kereslet-kínálat) szerkezetileg tér el egymástól. A gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs elegendő számú, képzett munkavállaló azokban a szakmákban, melyekben a gazdaság azt egyre jobban igényli, ugyanakkor bizonyos szakmáknál tartós túlkínálat van. Munkaerő-piaci fogalmak november 1-jéig: Az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem tanuló, nyugdíjjal nem rendelkezik, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkoztatást keres és ennek érdekében munkavégzésre rendelkezésre áll. A regisztrált munkanélküliek közül azok, akik munkanélkülivé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és így az Flt-ben meghatározottak szerint munkanélküli járadék folyósítására jogosultságot szereztek. A regisztrált munkanélküliek közül azok, akiknek legalább 180 napra megállapított munkanélküli járadéka lejárt és álláskeresési megállapodást kötöttek a munkaügyi kirendeltséggel. 1 Akkor nem biztosított a megélhetés áprilisától, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs, ezt megelőzően, ha a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át és vagyona nincs. 6

10 Munkaerőpiaci fogalmak november 1-jétől: Álláskeresési támogatás A munkanélküli járadék helyébe lépő támogatási rendszer, amelynek elemei az álláskeresési járulék és az álláskeresési segély. Álláskeresők Álláskeresési járulék Álláskeresési segély Gazdaságilag aktív népesség Gazdaságilag inaktív népesség Munkanélküliség Munkavállalási korú népesség Azok a munkaügyi központnál álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik rendelkeznek a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, nem folytatnak oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosultak, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem állnak és egyéb kereső tevékenységet sem folytatnak, maguk is aktívan keresnek munkahelyet, és elhelyezkedésük érdekében a munkaügyi központ kirendeltségével álláskeresési megállapodást kötnek. Ebben a támogatásban az a regisztrált álláskereső részesülhet, aki álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik. Erre az a személy jogosult, akinek nincs elég munkaviszonya ahhoz, hogy az álláskeresési járulékra jogosult legyen, vagy a járadékos időszak kimerítése után sem talált állást, vagy nyugdíj előtt álló álláskereső. A népesség azon része, amelyik munkavállalóként vagy munkakeresőként megjelenik a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Azok, akik nem tartoznak sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek körébe, vagyis inaktívak, akik sem foglalkoztatottnak, sem munkanélkülinek nem tekinthetők, azok akik a munkaerő-felmérés referencia hetében nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk; nem kerestek vagy nem aktívan kerestek munkát; vagy kerestek ugyan munkát, de nem álltak készen arra, hogy két héten belül dolgozni kezdjenek. A nemzetközi statisztikai ajánlások szerint a munkanélküliség három kritérium egyidejű teljesülése esetén áll fenn. Ennek megfelelően munkanélküliek azok a személyek, akik a munkaerő-felmérés referencia hetében nem dolgoztak, és nincs is olyan munkájuk, amelytől átmenetileg távol voltak; aktívan kerestek munkát a kikérdezést megelőző négy hétben; munkába tudnának állni két héten belül, ha találnának megfelelő munkát (rendelkezésre állás). Munkavállalási korú népesség a gazdasági aktivitási arány számításánál figyelembe vett népesség, ami lehet hagyományos, éves nő, illetve éves férfi; aktuális, a nyugdíjkorhatár lépcsőzetes emelése által az 7

11 adott évre meghatározott életkorok; éves népesség (nemzetközi összehasonlítás); éves népesség (munkaerő-felmérés alapértelmezése). A foglalkoztatásra vonatkozó mutatószámok: Állástalansági mutató Szociális értékelési mutató Relatív mutató Arányszám Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány A regisztrált munkanélküliek %-ban kifejezett aránya a lakosságszámhoz viszonyítva. A rendszeres szociális segélyezettek lakosságszámhoz viszonyított aránya, %-ban. A regisztrált munkanélküliek (álláskeresők) aránya a munkavállalási korú népességen belül, %-ban. Az adott település relatív mutatójának viszonya az országos relatív mutatóhoz. A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya. A gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) népességen belüli aránya. Parlagfű elleni védekezéshez kapcsolódó fogalmak Parlagfű elleni védekezés A parlagfű elleni védekezés jegyző általi hatósági intézkedései Hatósági tennivalóit a növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény, a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM. rendelet, a növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatás hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendezi. Ezek alapján a parlagfű elleni védekezés közigazgatási hatósági eljárás, amelyben a hatóság előírja az ügyfél számára a védekezési kötelezettséget, illetve növényvédelmi bírságot szab ki, közérdekű védekezést rendel el, majd rendelkezik a közérdekű védekezés költségéről. A jegyző hatósági intézkedései négy részből állnak (eljárás megindítása, tényállás tisztázása, döntéshozatal és a pénzügyi lebonyolítás, behajtás). Az eljárás hivatalból, más hatóság megkeresésére vagy bejelentésre indulhat. Ha a bejelentés több ingatlant érint, és mindegyik esetében indokolt az eljárás, egy eljárást kell lefolytatni, nem lehet ingatlanonként külön eljárást kezdeni. A KET 29. (3) bekezdése szerint a hatóság köteles az eljárás megindításáról az ügyfelet értesíteni. Amennyiben a KET 29. (4) bekezdés alapján a hatósági eljárásra 8

12 vonatkozó értesítést mellőzték, a KET 70. -a alapján a hatóság a bizonyítási eljárás végén köteles az ügyfelet határidő kitűzése mellett értesíteni arról, hogy élhet a bizonyítékok megismerésének és a bizonyítási indítvány öt napon belüli előterjesztésének jogával. A tényállás tisztázása, a bizonyítékok begyűjtése a jegyző feladata. A bizonyítás módja nem kötött, bármi felhasználható bizonyítékként, ami a tényállás jobb felderítését lehetővé teszi. Leggyakoribb bizonyítékok a helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv, ügyviteli nyilatkozat, okirat, fénykép (KET ok). Az érdemi döntés meghozható, amennyiben egyértelmű az ügyfél személye, és megállapították a védekezési kötelezettség elmulasztását. A döntés alaki és tartalmi elemeit a KET ai tartalmazzák. A parlagfűmentesítés hatósági eljárása során érdemi döntés a közérdekű védekezés elrendelése, a közérdekű védekezés költségeiről rendelkező határozat, a növényvédelmi bírságot kiszabó határozat. Közérdekű védekezés költsége A közérdekű védekezés költsége az FVM költségvetési fejezetében meghatározott előirányzatból biztosított, annak megelőlegezését a közérdekű védekezést elrendelő határozat meghozatala után igényelheti a jegyző az FKI-tól. A fel nem használt előlegrészt vissza kell utalni az FKI-nak. A jegyző a kifizetésekkel egyidőben határozatban kötelezi a földhasználót a költségek 15 napon belüli megfizetésére. A költségek meg nem fizetése esetén a jegyző köteles végrehajtási eljárást indítani az APEH-nál. Növényvédelmi bírság A növényvédelmi bírság behajtási módját az Ntv a határozza meg. A növényvédelmi bírság az önkormányzat saját bevétele, a határidőre meg nem fizetett bírságot a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat terheli. A behajtási feladatokat ebben az esetben is az APEH látja el, függetlenül attól, hogy az ügyfél természetes személy-e vagy szervezet. 9

13

14 JELENTÉS a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Hazánk foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseiben az elmúlt 16 évben jelentős átalakulások történtek. A rendszerváltás évtizedét állandósuló és lényegesen nagyobb arányú munkanélküliség kísérte, mint ahogyan arra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, 1991-ben hatályba lépett törvény megalkotásakor számítani lehetett. A kilencvenes évek végétől a foglalkoztatáspolitika középpontjában a munkanélküliség csökkentése állt. Ez a foglalkoztatáspolitikai koncepció az átalakuló gazdasági szerkezet munkaerő-piaci jellemzőivel párosulva a magyar foglalkoztatáspolitika legnagyobb kihívásához, a nemzetközi összehasonlításban alacsony foglalkoztatási rátával párosuló alacsony szintű gazdasági aktivitáshoz vezetett. A munkanélküli ellátás feltételeinek szigorítása az álláskeresésre nem ösztönző ellátások felé terelte az állástalanokat. A magyarországi munkanélküliség a évben az EU tagállamok 9,1%-os átlagos szintjénél kedvezőbb 5,8%-os volt ugyan, de a gazdasági aktivitást jelző foglalkoztatási ráta az EU-s 69,3%-kal szemben csak 56,8% volt. A foglalkoztatáspolitika ezért az elmúlt években fokozottan törekedett arra, hogy különböző ösztönzőkkel az álláskeresési intenzitás növekedését támogassa. A kormányzati irányítás a munkanélküliség csökkentése helyett a foglalkoztatás bővítésére, a munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitásának növelésére, a bejelentett foglalkoztatás ösztönzésére irányulóan a foglalkoztatáspolitika tágabb gazdasági környezetet is befolyásoló hatásaira helyezte a hangsúlyt. Ennek keretében erősíteni kívánta azoknak az ellátásoknak a szerepét, amelyek a munkaerő-piaci aktivitás megőrzését, az aktív álláskeresést, valamint az elsődleges munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségét támogatják, valamint a pénzbeli szociális ellátások igénybevétele helyett a foglalkoztatás irányába terelik a munkaképes, munkára hajlandó aktív korú nem foglalkoztatottakat. A gazdasági aktivitás növelésére irányuló törekvésekben és a szociális feszültségek enyhítésében három közfoglalkoztatási forma közhasznú, közcélú és közmunkaprogram tölt be szerepet. Az önkormányzatok e hármas támogatási eszközrendszer által biztosított lehetőségekkel élve vesznek részt a helyi foglalkoztatási viszonyok aktív alakításában. 11

15 BEVEZETÉS A foglalkoztatási támogatások felhasználásának ÁSZ által történő áttekintésére első alkalommal 2002-ben került sor. A vizsgálat a közfoglalkoztatás akkori hangsúlyainak megfelelően a közhasznú és a közcélú munkavégzés támogatását helyezte a középpontba, jelen ellenőrzésünk pedig az időközben dinamikusan növekvő, a évre 30 %-ot meghaladó részarányú összegét tekintve a évek között megháromszorozódó közmunkaprogramok támogatásának és az önkormányzati közfoglalkoztatások rendszerén belül betöltött szerepének áttekintésére vállalkozott. A foglalkoztatások megszervezésének támogatásához a vizsgált időszakban jelentős nagyságrendű költségvetési források kapcsolódtak. Közhasznú munkavégzésre a Munkaerőpiaci Alap 44,8 milliárd Ft-ot, közcélú munkavégzésre a központi költségvetés 55,9 milliárd Ft-ot biztosított, közmunkaprogramokra pedig 24,9 milliárd Ft, együttesen 125,6 milliárd Ft állt rendelkezésre a években. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a közmunka programok működtetése, a pénzeszközök hasznosulása, a tárca irányító, ellenőrző tevékenysége, szabályozása eredményes volt-e; milyen intézkedések történtek a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai alapján; a közmunka programok támogatására fordított pénzeszközök összhangban voltak-e a foglalkoztatáspolitikai célokkal, a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakkal, javították-e az érintett rétegek munkaerő-piaci esélyeit, foglalkoztatási feltételeit, vagyis az ellenőrzés során arra kellett választ adni, hogy a közmunkaprogram kormányzati szereplői hogyan, milyen eredményességgel vettek részt a foglalkoztatási gondok enyhítésére hivatott támogatási eszköz működtetésében; a helyi foglalkoztatási gondok enyhítését szolgáló eszközrendszer célszerűsége, a költségvetési források felhasználásának törvényessége hogyan érvényesült. A helyszíni ellenőrzés a közmunkaprogram támogatási rendszer működésének január december 31. közötti időszakára terjedt ki, míg a közfoglalkoztatások megyei és országos szintű tapasztalatainak összegzése április 30-i időponttal zárult. A helyszíni ellenőrzés az ellenőrzötteknél minden, a vizsgált időszakban megpályázott közmunkára kiterjedt, hangsúlyait azonban az önkormányzati feladatellátás területeit elsődlegesen érintő kormányzati 100 lépés közfoglalkoztatásai programra, a parlagfű mentesítés helyi feladataira, valamint a foglalkoztatási szempontból kiemelt erdőgazdasági közmunkaprogramokra helyeztük, ezzel a évek közmunkaprogramjainak 75,5%- áról áll rendelkezésre ellenőrzési tapasztalat. A helyszíni vizsgálat az e tárgykörbe tartozó pályázatok 29,3%-át érintette. A helyszíni ellenőrzés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium keretén belül működő Közmunkatanács Titkárságára, valamint 48 önkormányzati pályázóra (települési önkormányzatokra és társulásaikra) és azok foglalkoztatás szervezését biztosító intézményére terjedt ki, típusát tekintve teljesítményellenőrzés volt. 12

16 BEVEZETÉS Az ellenőrzés jogalapja az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3), (5), (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 120/A. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás volt. 13

17 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény megalkotásának alapvető célja az volt, hogy a gazdasági szerkezetátalakítással együtt járó munkanélküliség növekedése miatt kiéleződő társadalmi konfliktusok kezelését átfogóan szabályozza, intézményrendszerét megteremtse. A foglalkoztatáspolitika középpontjában ekkor a munkanélküliség csökkentése állt. A munkanélküliség csökkentésére irányuló törvényalkotói szándék azonban önmagában nem bizonyult megfelelő válasznak a munkaerőpiac kihívásaira. A munkanélküli ellátás feltételeinek szigorítása következtében az álláskeresésre nem ösztönző szociális ellátásokban részesülő állástalanok száma növekedett. A foglalkoztatáspolitika ezt felismerve az elmúlt években törekedett arra, hogy különböző ösztönzőkkel az álláskeresési intenzitás növekedését támogassa. A kormányzat erősíteni kívánta azoknak az ellátásoknak a szerepét, amelyek a munkaerő-piaci aktivitás megőrzését, az aktív álláskeresést, valamint az elsődleges munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségét támogatják, és a pénzbeli szociális ellátások igénybevétele helyett a foglalkoztatás irányába terelik a munkaképes, munkára hajlandó aktív korú nem foglalkoztatottakat. A központi költségvetés a közfoglalkoztatáshoz között összességében 125,6 milliárd Ft támogatást biztosított, melyből átlagosan 103 ezer fő részére tudtak átmeneti munkajövedelmet biztosítani. Közmunkára ebből 24,9 milliárd Ft állt rendelkezésre, ami a jelzett időszakban évente átlagosan közel fő foglalkoztatására biztosított fedezetet. A közfoglalkoztatási formák közül legrégebbi tapasztalatok a közhasznú foglalkoztatásra vannak, amely 1991-től, aktív foglalkoztatás támogatási eszközként áll rendelkezésre. A közcélú foglalkoztatás 2000 májusától működik, rendeltetési célja az, hogy felhasználási kötöttséggel járó költségvetési forrásból a rendszeres szociális segélyezettek körében biztosítson munkalehetőséget az arra a munkaalkalmassági vizsgálat alapján alkalmas személyeknek. A közmunka közel fél évszázad elteltével, 1996-ban jelent meg ismét a közfoglalkoztatások rendszerében. A közfoglalkoztatás hangsúlyai a vizsgált időszak alatt lényegesen megváltoztak, a közmunka támogatására rendelkezésre álló források több mint háromszorosára növekedtek. Az alacsony foglalkoztatással párosuló alacsony gazdasági aktivitás a helyi foglalkoztatáspolitika kialakításában az önkormányzatok fokozott felelősségére irányította a figyelmet. Ennek ellenére a vizsgált településeknek csak kevesebb mint egyötöde fogalmazott meg feladatokat a helyi foglalkoztatási viszonyok aktív befolyásolása érdekében. Továbbra is a munkaügyi szervezetektől várták a beavatkozásra alkalmas lépéseket, nem tartották feladatuknak a foglalkoztatás szervezését, a foglalkoztatási koncepció megalkotását, annak ellenére, hogy az Ötv. előírása szerint a gazdasági programjuk részeként rendelkezniük kellett volna a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítéséről. A képviselő-testületek szerepe csak az egyes pályázatokhoz történő csatlakozásra, jóváhagyásra szorítkozott. Mindez azzal is összefügg, hogy a 2002-ben tett javaslataink, valamint a Kormány 100 lépés programjában megfogalmazott foglal- 14

18 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK koztatáspolitikai célkitűzések ellenére a közfoglalkoztatások rendszerének racionalizálására, egyes elemeinek összehangolására nem került sor. Az azonos jellegű, de eltérő finanszírozási alapokra épült közfoglalkoztatási formákban a támogatáshoz való hozzájutás feltételei különbözőek. Tudatos, a közfoglalkoztatás valamennyi formáját áttekintő és alkalmazó gyakorlat a vizsgált körben nem volt jellemző. Az önkormányzatoknak csak a harmada elemezte, hogy milyen előnyökkel jár a különböző támogatott programok keretében való foglalkoztatás. Nem vizsgálták azok összehangolt alkalmazásának lehetőségeit sem. A rendelkezésre álló adatok az önkormányzatoknál nem képeztek olyan egységes információs bázist, amelyek alapján a foglalkoztatási forma kiválasztására megalapozott döntéseket hozhattak volna. Jóllehet a képviselő testületek 89,4%-a rendelkezett információkkal a települések foglalkoztatási helyzetéről, s ezek 63,8%-ában a foglalkoztatási helyzet alakulása figyelemmel kísérhető volt, a tájékozódást azonban hasonlóan az e témában 2002-ben végzett ellenőrzésünk során tapasztaltakhoz 2 továbbra sem követte konkrét feladat-meghatározás, intézkedési terv összeállítása. A foglalkoztatási formák közötti választásban így a forrásokhoz való hozzájutás kiszámíthatósága, a felhasználás és elszámolás szabályainak jellege volt a meghatározó szempont. Az önkormányzatok azokat a közfoglalkoztatási formákat részesítették előnyben, amelyek számukra anyagilag kedvezőbb lehetőségeket hordoztak, illetve visszatérően, minden évben számíthattak arra. A települések anyagilag is rászorultak a kötelező feladataik ellátásához igényelt olcsóbb munkaerőre, így vált a folyamatosság a közfoglalkoztatás legfontosabb tényezőjévé. A munka világából hosszabb távon kiszorulók, segélyezettek, tartós munkanélküliek számára a közcélú foglalkoztatás volt hivatott rövidebb ideig munkalehetőséget nyújtani. A kedvezőbb finanszírozási lehetőségek, a költségvetési törvény alapján biztosított tervezhető előirányzat miatt azonban az ellenőrzött önkormányzatok általánosan alkalmazták ezt a foglalkoztatási formát. Az önkormányzatok többsége a közcélú foglalkoztatás központi támogatásának maximumát tervezte igénybe venni. A közcélú foglalkoztatásban azonban annak szociális ellátórendszerhez való erőteljes kötődése következtében a programszerűség, a projektfinanszírozás követelményei és a pályáztatás versenyfeltételei nem érvényesülnek. A közhasznú foglalkoztatás alkalmazása céljaival ellentétes, mert az önkormányzatok nem az átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt igényelték e foglalkoztatási formára, hanem többségében szakképzettséget nem igénylő, idényjellegű feladatokat oldottak meg a munkaerőpiacról kiszorult szakma nélküliekkel. A közmunkaprogramokban anyagi feltételek és kellő tapasztalat hiányában az önkormányzatok főleg olyan munkanélkülieket foglalkoztattak, akiknek foglalkoztatását más formában már nem tudták biztosítani. 2 Az Állami Számvevőszék 0226 számú, Jelentés a foglalkoztatást elősegítő támogatások felhasználásának ellenőrzéséről címmel júliusában kiadott ellenőrzési jelentése 15

19 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A közfoglalkoztatási programok teljesítéséről a munkaügyi szervezetektől és a foglalkoztatóktól 44,7%-ban kaptak tájékoztatást a testületek, illetve a polgármesteri hivatalok. Ezek a beszámolók azonban döntően a pénzügyi felhasználás és az alkalmazás ismertetésére szorítkoztak, nem tartalmaztak az elvégzett munka mennyiségére és minőségére vonatkozó értékelő megállapítást. Az önkormányzatok a közfoglalkoztatás eredményességi szempontú komplex áttekintésével, a felhasznált erőforrások és az eredmények összevetésével, az önkormányzati feladatellátás rendszerébe illesztett, hatékonysági szempontú értékelésével nem foglalkoztak. A vizsgált önkormányzatok a közfoglalkoztatások szervezésének különböző formáit választották, a szervezeti keretek kialakításánál az elsődleges szempont a költségtakarékosság volt. A községekben jellemzően a polgármesteri hivatal keretén belül, míg a városokban önálló intézményi keretek között gondoskodtak a közfoglalkoztatások operatív lebonyolításáról. Az ellenőrzési tapasztalatok azt igazolták, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők bizonyos nagyságrendje felett a községekben megfelelő személyi feltételek hiányában nem tudtak célszerűen gondoskodni a foglalkoztatással kapcsolatban előírt kötelezettségek teljesítéséről. A non-profit szféra előnyeit biztosító közhasznú társaság célszerű formát biztosított a nagyobb volumenű közfoglalkoztatási programok lebonyolítására is, ezt azonban tőkeigénye miatt elsősorban a nagyobb lélekszámú települések alkalmazták. A többcélú kistérségi társulás szervezeti keretei által nyújtott előnyöket még nem használták ki az érintett önkormányzatok. A közcélú és a közhasznú foglalkoztatás területén nem volt semmilyen együttműködés a települések között, mivel a közcélú támogatási kereteket önkormányzatonként határozták meg ezáltal a települések nem voltak motiváltak az együttműködésben, és a munkaügyi központok által kiírt pályázatok sem ösztönözték eléggé az önkormányzatok együttműködését a foglalkoztatás szervezésében. A közmunkaprogramok pályázati rendszerében a térségi ösztönzés elemei érvényesültek ugyan, azonban a foglalkoztatások tényleges megvalósítása során még erőteljes volt a települések önállósági törekvése. Az önkormányzatok által alkalmazott közfoglalkoztatottak bérszámfejtését a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságai ingyenes alapszolgáltatásként látták el, bár erre vonatkozóan megállapodásokat az önkormányzatokkal nem kötöttek. A feladat nagyságára jellemző, hogy évben átlagosan a kincstári számfejtési állomány több mint negyedét a közfoglalkoztatású munkavállalók tették ki. Ez az átlag azonban időben és térben is nagy különbségeket takart, és ellentételezés nélküli többletmunkát jelentett ezzel egyes megyék igazgatóságainak. Növekedett az igény a különböző társadalmi rétegek munkába történő fokozottabb bevonására, a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű térségek és a kellő anyagi feltételek hiányában elhanyagolt közszolgáltatások megvalósításának egyidejűen programszerű keretet adó közmunkaprogramok szervezésére. A közmunkaprogramok szerepének, arányának növelése érdekében január 1-jével létrehozták a Közmunka Tanácsot. A közmunkaprogramok szervezésére biztosított költségvetési előirányzatok az ellenőrzött időszakban több tárca BM (ÖTM), FMM (SZMM), FVM, KvVM, MTRFH, megyei decentralizált források fejezeti kezelésű előirányzataiban áll- 16

20 ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tak rendelkezésre. A költségvetésben tervezett, közmunkaprogram támogatására rendelkezésre álló előirányzatok a vizsgált időszakban dinamikusan növekedtek, az időszak egészét tekintve megközelítették a 20 milliárd Ft-ot. A programok finanszírozásába bevont költségvetésen kívüli külső források 20,3 %-kal, a pályázók önrésze további 6,4%-kal növelte a rendelkezésre álló közmunka támogatási előirányzatokat, így összességében közel 25 milliárd Ft szolgálta ebben a formában a foglalkoztatási gondok enyhítését. A vizsgált időszakban a társfinanszírozás különböző formái alakultak ki. A rendelkezésre álló forrásokat az előirányzat kezelésének (az előirányzatokat kezelő minisztériumok és szervezetek) szintjén nem minden esetben koncentrálták, és nem volt egységes a költségvetésben tervezett fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása sem. Az egységes elvet nélkülöző finanszírozási megoldások akadályozták az átláthatóságot a forráskoordináció és a tényleges programirányítás kérdéseiben, indokolatlanul megbontják a pénzügyi elszámolások és a pályázati monitoring gyakorlatának rendjét. A forráskoordináció működési hiányosságaira visszavezethetően a 100 lépés kormányzati közfoglalkoztatási program pénzügyi lezárását követő, fejezetek közötti elszámolás a települési önkormányzatoknál a támogatás jogosulatlan igénybevételének lehetőségét teremtette meg. Annak érdekében ugyanis, hogy a támogatási szerződésben rögzített társfinanszírozási arányt a tényleges teljesítés szintjén is biztosítsák, az SZMM az ÖTM egyidejű értesítését mellőzve úgy intézkedett, hogy a támogatási keretmaradványok 37%-át az előirányzatot kezelő ÖTM helyett közvetlenül a támogatottak részére utalják vissza. A finanszírozásban érintett fejezetek közötti együttműködés elmaradása miatt azonban nem történt további intézkedés. Az egyedi finanszírozás és megfelelő információk hiánya miatt nem fogadható el az ÖTM észrevétele, miszerint az önkormányzatoknak tudniuk kellett, hogy a normatív kötött támogatásokkal való elszámolás keretében e maradvánnyal is el kell számolni. A közmunkaprogramok megvalósítására a forráskoordinációt követően öszszesen rendelkezésre álló 24,9 milliárd Ft-os forrás terhére az ellenőrzött időszak négy éve alatt 1861 db pályázatot nyújtottak be, amelyekben 34,6 milliárd Ft támogatási igényt fogalmaztak meg. A kérelmek több mint 70 ezer fő foglalkoztatására irányultak. A rendelkezésre álló források 1057 db pályázat (a pályázatok közel 57%-ának) támogatását tették lehetővé. A 23 milliárd Ft-ot meghaladó összértékben megítélt támogatások 15 tárgykörben 40 különböző közmunkaprogramot finanszíroztak, ezzel közel 60 ezer fő átmeneti foglalkoztatásának lehetőségét teremtették meg. Az egyes közmunkaprogramoknak a Közmunka Tanács Titkársága által ellátott szakmai menedzselés és koordináció eredményeként összességében nem voltak jelentős maradványai, a támogatási lehetőségeket a pályázók 95,7%-ban felhasználták. A közmunkaprogramok pályázati rendszerét működtető Közmunka Tanács és annak Titkársága, valamint a pénzügyi ellenőrzés és a szakmai monitorizálás ellátásába bevont külső szakértő szervezetek kompromisszumkészek voltak a pályázók részéről felmerülő szerződéses kötelezettséget érintő módosítási igények kezelésében, a pályázók érdekeit elsődlegesnek tekintve keresték azokat a jogszabályi előírásoknak és szerződéses kötelezettségeknek megfelelő megoldásokat, amelyek a projektek pénzügyi megvalósítását támogatták. A támogatási szerződések tartalma, megkötésének 17

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének teljesítése 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított kiadások, ill. bevételek FMM, illetve OM * Területi Összesen kiadások, ill. bevételek a módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A szociális földprogramról

A szociális földprogramról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete A szociális földprogramról Bököny község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

Közfoglalkoztatás kettős szerepben?

Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Cseres-Gergely Zsombor Molnár György MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 52. Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Gazdaságpolitika szekció

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

J a v a s l a t a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtására

J a v a s l a t a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtására J a v a s l a t a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtására Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek

1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek 1.4. Tartós, jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek A 30/1997. (IV. 18.) sz. OGy. határozat szerint a tartós, jelentős munkanélküliséggel küzdő térségeknek azok a statisztikai kistérségek minősültek,

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben