Heti sajtófigyelő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti sajtófigyelő 2014. 06. 20."

Átírás

1 Heti sajtófigyelő Terjed a rugalmas foglalkoztatás Utalással vagy készpénzben kapjuk a fizetésünket? Készségútlevél segít a külföldi munkában Erre figyeljen, ha diákot alkalmaz! A munkaidő-nyilvántartásról dióhéjban Hat tulajdonság, amiről felismerhető a jó dolgozó Akik értik a fenegyerekek működésmódját - kreativitásökológia Baracskai- Mérő Iskolában Amikor nem próbáljuk befolyásolni a válaszolót - kommunikáljunk tisztán A legalapvetőbb hibák, amiket te lehet, hogy elkövetsz, a sikeres emberek viszont soha A világ legfurább munkaügyi szabályozásai

2 Terjed a rugalmas foglalkoztatás Terjed az atipikus foglakoztatás és a határozott idejű alkalmazás. A dolgozó magyarok sokat dolgoznak és harmaduk ingázik. A KSH évkönyvének munkaerő-piaci adatait ismertetjük. Az atipikus, például részmunkaidőben történő foglalkoztatás aránya nőtt a válság előtti szinthez képest, azonban széles körű alkalmazása továbbra sem jellemző Magyarországon - derül ki a KSH 2013-as évkönyvének online kiadásából, amely a munkaerő-piaci viszonyokat is vizsgálja. Míg a válság előtt 3-4 százalék volt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a éves lakosság körében, 2013-ra ez az arány 6,3 százalékra növekedett. Létszámuk 2008 és 2013 között 83 ezerrel, 247 ezerre növekedett - olvasható a KSH kiadványában, amely kiemeli azt is, hogy a nők körülbelül kétszer gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. A jelentés szerint a gazdasági válságra adott munkaerő-piaci válaszok között felértékelődtek a rugalmas foglalkoztatási formák (mint a határozott idejű munkaszerződéssel, részmunkaidőben, távmunka keretében, munkaerő-kölcsönző cégen keresztül történő foglalkoztatás, önfoglalkoztatás) szerepe. A munkáltatók egyre nagyobb arányban élnek a határozott idejű alkalmazás lehetőségével is, az ilyen formában alkalmazottak aránya a évi 7,8 százalékról 2013-ra 10,8 százalékra emelkedett. A 2013-ról szóló jelentés kitér arra, hogy tavaly javultak a munkaerő-piaci státusváltás esélyei. A gyedet, gyest, gyetet igénybe vevők több eséllyel váltak foglalkoztatottá, mint munkanélkülivé - bár a 2012-ben munkanélküli státuszúak közel kétharmada megmaradt munkanélkülinek 2013-ban is. Az atipikus, például részmunkaidőben történő foglalkoztatás aránya nőtt a válság előtti szinthez képest, azonban széles körű alkalmazása továbbra sem jellemző Magyarországon - derül ki a KSH 2013-as évkönyvének online kiadásából, amely a munkaerő-piaci viszonyokat is vizsgálja. Míg a válság előtt 3-4 százalék volt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a éves lakosság körében, 2013-ra ez az arány 6,3 százalékra növekedett. Létszámuk 2008 és 2013 között 83 ezerrel, 247 ezerre növekedett - olvasható a KSH kiadványában, amely kiemeli azt is, hogy a nők körülbelül kétszer gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. A jelentés szerint a gazdasági válságra adott munkaerő-piaci válaszok között felértékelődtek a rugalmas foglalkoztatási formák (mint a határozott idejű munkaszerződéssel, részmunkaidőben, távmunka keretében, munkaerő-kölcsönző cégen keresztül történő foglalkoztatás, önfoglalkoztatás) szerepe.

3 A munkáltatók egyre nagyobb arányban élnek a határozott idejű alkalmazás lehetőségével is, az ilyen formában alkalmazottak aránya a évi 7,8 százalékról 2013-ra 10,8 százalékra emelkedett. A 2013-ról szóló jelentés kitér arra, hogy tavaly javultak a munkaerő-piaci státusváltás esélyei. A gyedet, gyest, gyetet igénybe vevők több eséllyel váltak foglalkoztatottá, mint munkanélkülivé - bár a 2012-ben munkanélküli státuszúak közel kétharmada megmaradt munkanélkülinek 2013-ban is. Vissza a tartalomjegyzékhez (munkajog.hu)

4 Utalással vagy készpénzben kapjuk a fizetésünket? A tranzakciós illeték bevezetése kapcsán előtérbe kerültek a bérek kifizetési módjával kapcsolatos kérdések, ezért érdemes áttekinteni a bérkifizetéshez kapcsolódó előírásokat. Milyen szabályok vonatkoznak a munkabér elszámolására és melyek a munkabér kifizetésére? Megválaszthatja-e a munkavállaló a bérfizetés módját? Kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót számlaszám megadására? Kérheti-e a munkavállaló a készpénzben történő kifizetést? Milyen szabályokat, adminisztratív előírásokat kell figyelembe venni a munkáltatónak a bérek elszámolásakor és kifizetésekor? Rögzíthetők-e valamilyen szabályzatban a Munka Törvénykönyvétől eltérő szabályok a kifizetés módjára vonatkozóan? Kétrészes cikkünk első részében az elszámolásról lesz szó. A munkabér elszámolása A bérfizetéssel kapcsolatban különbséget kell tenni a munkabér elszámolása és a munkabér kifizetése között. Az elszámolás során a munkáltató megállapítja azt, hogy az adott időszakban a munkavállaló mennyi munkabérre jogosult, és a munkabért milyen levonások terhelik. A munkabér kifizetése a fizetés tényleges eljuttatása a munkavállalóhoz. A munkavállaló részére járó munkabért - fő szabályként - utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A törvény megengedi, hogy a felek megállapodása, vagy kollektív szerződés rendelkezése ettől eltérjen, és más elszámolási időszakban állapodjanak meg. A munkabér elszámolásáról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Az elszámolás tartalma az elszámolás célja miatt determinált, a munkáltatói terhek vonatkozásában kötelező is, de formai előírások nincsenek, a munkáltatók szabadon választhatják meg az elszámolás formáját. Az elszámolásról kiadott tájékoztatásban célszerű feltüntetni, hogy a munkavállaló milyen jogcímeken kap munkabért és mennyit vagy milyen béren kívüli juttatásokat ad a munkáltató (időbér, teljesítménybér, bérpótlékok, távolléti díj, étkezési utalvány, SZÉP kártyára utalás stb.), a ledolgozott napot, órát, az igénybevett szabadságot, a betegszabadságot, a munkaszüneti napot, a rendes és a rendkívüli munkaidőt, a készenlét és az ügyelet időtartamát, teljesítménybérben foglalkoztatott munkavállalóknál a fentieken túl a 100%-os teljesítéshez tartozó normát, (ehhez mérten a munkavállaló által teljesített mennyiséget), darabbérnél a teljesített darabszámot, a selejt számát, mozgó bért stb. is,

5 az összes járandóságot, bruttó bért, valamint a kifizetendő bért, a levont személyi jövedelemadó előleget, a különadó előleget, az egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulékot és nyugdíjjárulékot, a levonásokat, egyéb tartozásokat, fizetés előleg miatti levonást stb., ezek mértékét és összegét, a személyi jövedelemadó előlegvonás ellenőrzéséhez az adóalapot, adót csökkentő kedvezményt, stb. kötelezően kell tájékoztatást adni a munkáltatói fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban a tárgyhavi kifizetői közterhekről, a tárgyhónapot megelőző kifizetés(eke)t terhelő és a foglalkoztató/kifizető által megfizetett adó-és járulékkötelezettségekről A megfelelő tartalmú elszámolás azon kívül, hogy a munkavállaló részére lehetőséget ad az elszámolás ellenőrzésére, munkáltató érdekét is szolgálja. Ezzel tudja bizonyítani a munkáltató, hogy bérfizetési kötelezettségének eleget tett, a minden járandóságot helyesen elszámolt a munkavállaló részére. Az írásbeli elszámolás téves kifizetésnél a visszakövetelés jogosságát is megalapozhatja. Az elszámolásra vonatkozó új szabályok július 1-jétől a Munka Törvénykönyve új szabályt vezetett be bérek elszámolására vonatkozóan. Ugyanis a gyakorlatban előfordul, hogy a munkabér elszámolása az elszámolási időszak vége előtt megtörténik, így az elszámolás és a kifizetés között bekövetkezhetnek olyan események, amelyek módosíthatják a munkabér elszámolását. Ilyen esemény lehet pl. keresőképtelenség bekövetkezte, vagy megszűnte, rendkívüli munka teljesítése. Ezért a munkavállalót a tárgyhónapot követő 20. napig tájékoztatni kell, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok az elszámolás módosítását teszi szükségessé. A tájékoztatással egyidejűleg ki kell fizetni a munkabér-különbözetet, ha a munkavállaló a módosított elszámolás alapján a részére járó munkabérnél alacsonyabb összegű munkabérben részesült. A munkáltató, ha a módosított elszámolás alapján a munkavállaló részére az őt megillető munkabérnél magasabb összegű munkabért fizetett ki, a többletet az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint vonhatja le. A bér elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén (2012. évi I. tv ) július 1-jétő hatályos előírás pl. hogy egyenlőtlen munkaidőbeosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a munkavállaló havi munkabérét (a több hónapos munkaidőkeret minden hónapjában) az általános teljes napi munkaidő esetén havi 174 óra alapulvételével, illetve általánostól eltérő teljes napi, vagy részmunkaidő esetén ennek időarányos mértékével számolja el és fizeti ki. A munkaidőkeret lejártakor azonban a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni. A havi elszámolások és a munkaidőkeret

6 lejártakor készült elszámolás között előfordulhatnak eltérések, amit a munkaidőkeret lejártát követő húsz napon belül rendezni kell. Elszámolás átvétele bérjegyzéken vagy bérlistán A munkabér elszámolásáról kiadott tájékoztatást hétköznapi nyelven a bérjegyzéknek, vagy fizetési jegyzéknek szoktak nevezni, aminek az átadása a munkavállaló részére havonta a munkáltató kötelezettsége. Márpedig, ha kötelezettsége, akkor annak teljesítése munkaügyi ellenőrzés során számon kérhető. A munkáltató úgy tudja bizonyítani a munkabér elszámolására vonatkozó tájékoztatás átadását, ha az átvételt a munkavállaló aláírásával bizonyítja. Az átvétel módjára sincs előírás. Egyik formája lehet az elszámolásról készült bérjegyzék egyik példányának munkavállaló általi aláírása, és annak munkáltató általi megőrzése. Ekkor a munkavállaló csak a saját adatait látja, és az elszámolásról szóló tájékoztatás átvételét igazolja aláírásával. Az átvétel történhet bérlista aláírásával is. A listán szerepelnek a munkavállalók nevei, és az adott munkavállaló a neve mellett aláírással igazolja a bérjegyzék átvételét. A bérlistán történő átvételnél is gondoskodni kell a megfelelő adatvédelemről, a bérlistán bérek nem szerepelhetnek, meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók egymás béreit láthassák. Ezért bérlista nem alkalmazható a készpénzben történő bérfizetéskor a fizetés átvételére. Vissza a tartalomjegyzékhez (munkajog.hu)

7 Készségútlevél segít a külföldi munkában Az Európai Bizottság útjára indította az európai vendéglátói készségútlevelet, amely azt a célt szolgálja, hogy az európai álláskeresők és munkaadók könnyebben egymásra találjanak a vendéglátásban és az idegenforgalomban. A készségútlevél segít a munkaerő-közvetítésnél fennálló nyelvi akadályok kiiktatásában, és megkönnyíti a vállalkozásoknak Európa-szerte, hogy összehasonlítsák az állásra jelentkezők képesítését és készségeit. Az uniós munkaerő-közvetítő portálon, az EURES-en megtalálható készségútlevél az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll, és hamarosan más ágazatokban is bevezetésre kerül írta a Turizmus Panoráma. Készségútlevélre vonatkozó kezdeményezését a bizottság a vendéglátóiparban tevékeny munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel, a szállodákat, éttermeket, kávézókat és hasonló létesítményeket egybefogó HOTREC és az élelmiszer-ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi szakszervezetek európai szövetsége, az EFFAT együttműködésével valósította meg. A készségútlevélben a munkavállalók jól áttekinthető, rendszerezett formában feltüntethetik mindazokat a készségeket és kompetenciákat, amelyekre tanulmányaik, szakmai képzésük során, illetve előző munkahelyeiken szert tettek. Az európai készségútlevél kiegészíti a hagyományos szakmai önéletrajzot, és lehetővé teszi a munkaadóknak, hogy a nyelvi akadályok kiküszöbölésével rátaláljanak az elvárásaiknak leginkább megfelelő jelentkezőkre. Ezért fontos eszköze annak, hogy EUszinten egymáshoz igazítsuk a munkaerő-piaci keresletet és kínálatot. A vendéglátói készségútlevél az első azoknak a hasonló kezdeményezéseknek a sorában, melyeket a bizottság bevezetni készül azokban a gazdasági ágazatokban, ahol a munkavállalói mobilitás a leginkább jellemző. Vissza a tartalomjegyzékhez (piacesprofit.hu)

8 Erre figyeljen, ha diákot alkalmaz! Magyarországon nagyon népszerű a diákmunka, azonban mind munkavállalói, mind pedig munkáltatói oldalról érdemes a szabályokra odafigyelni. Egyes becslések szerint az iskolaszövetkezeteknél évente 130 ezer diák végez valamilyen munkát a tanulmányai mellett, döntően a nyári szünetben. Ezen kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium nyári diákmunka programjában is részt vett tavaly 16 ezer fiatal. A népszerűség nem véletlen, hiszen mialatt a diákok pénzhez és gyakorlathoz jutnak, a munkaadókra kedvezőbb adó- és járulékfizetési szabályok vonatkoznak. Nem szabad ugyanakkor félvállról venni ezeket az előírásokat sem. Ha a munkáltató a hagyományos munkaszerződés megkötése mellett dönt, akkor egyrészt tudnia kell, hogy fiatalkorú diák foglalkoztatásához szükség van a gondviselők beleegyezésére is, másrészt nem adhat a hatályos minimálbérnél alacsonyabb összeget, vagyis idén forintot. A foglalkoztatás ugyanakkor mégis megéri, mert pályakezdők esetében a munkáltatónak bruttó 100 ezer forintig nem kell megfizetnie a 28,5 százalékos járulékterhet, amely amúgy a bruttó bérre rakódna. Emellett 25 éves korig munkaviszony hosszától függetlenül a munkáltatói adóteher felét szintén elengedi a szabályozás. Ez így jól hangzik, azonban nem szabad elfeledkezni sem a bejelentési kötelezettségről, sem pedig a szabadságról, amely időarányosan a diákmunkásoknak is jár figyelmeztet a BDO könyvvizsgáló iroda. Ha turisztikai vagy mezőgazdasági idénymunkában alkalmazna valaki fiatalokat, akkor ott van az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége, amely esetében a munkavállalónak nem kell járulékot fizetnie, a munkáltatónak pedig a bérszinttől függetlenül alkalmi munka esetén napi 1000, míg idénymunka esetén napi 500 forint egységes közterhet kell fizetnie. Amire érdemes figyelni, hogy kötelező alapbérként minimálbér 85, garantált bérminimum esetén pedig 87 százalékát kell kifizetni. A másik kedvelt forma a megbízási szerződés, amelynek előnye, hogy ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát, akkor nem kell bejelenteni a munkavállalót. Ennek a formának a buktatója, hogy a foglalkoztatók sok esetben úgy hiszik, hogy ha 1-2 napos jogviszonyról van szó, megfelelő lehet a megbízási szerződés is, nem törődve azzal, hogy a jogviszony tényleges jegyei kapcsán a munkaviszony ismérvei dominálnak. Ha pedig ez kiderül, akkor a hatóságok át is minősítik a jogviszonyt hagyományos munkaszerződésre. A legkézenfekvőbb egy diák számára, ha iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát. Ekkor nincs járulékfizetési teher, csak a 16 százalékos szja. Amire figyelni kell, hogy a következő év május 20-ig a bevallásban ezt a jövedelmet is fel kell tüntetnie a diákoknak. Itt is igaz az

9 a szabály, hogy ha a bér meghaladja a minimálbér 30 százalékát, akkor biztosítási jogviszony keletkezik. A kormány egyébként tavaly és idén is 1,5 milliárd forintot fordít arra, hogy nappali tagozatos diákok önkormányzatoknál és azok háttérintézményeinél dolgozhassanak a nyári szünetben. A program keretében a béreket támogatják, a 100 százalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében forint lehet személyenként és havonta a támogatás. Vissza a tartalomjegyzékhez (mfor.hu)

10 A munkaidő-nyilvántartásról dióhéjban A munka- és pihenőidőre vonatkozó törvényi szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében az Mt. előírja, hogy a munkáltató köteles nyilvántartani: a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, valamint a szabadság tartamát. A nyilvántartási kötelezettség fontosságára garanciális jellegére tekintettel az alább ismertetendő szabályok az Mt. kógens szabályai közé tartoznak, azaz azoktól, sem a munkavállalóval kötött megállapodásban, sem kollektív szerződésben eltérni nem lehet. A nyilvántartásból egyértelműen és naprakészen megállapíthatónak kell lennie az egyes munkavállalók által teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek, valamint az elrendelt készenlét kezdő és befejező időpontjának is. Azaz, önmagukban a jelenléti adatok nyilvántartása nem elegendő a jogszabályi előírások teljesítéséhez, hiszen azokból a munkavállaló munkaidő-beosztása nélkül nem állapítható meg, hogy a munkaidőből mennyi a rendes és rendkívüli munkaidő. A jogszabály a nyilvántartás vezetésének formai követelményeit nem határozza meg, így nem korlátozza a munkáltatót abban, hogy a nyilvántartást milyen módon vezeti (pl. elektronikus beléptető rendszer segítségével, vagy kézzel kitöltött jelenléti íven). Az Munka törvénykönyve a korábbi gyakorlattal ellentétben a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartását az írásban közölt munkaidőbeosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy a munkaidő-nyilvántartás vezetésének szabályos módja az is, hogy a munkáltató az egyes munkavállalók munkaidőbeosztását kinyomtatja, azokon a napokon, amikor a munkavállaló a beosztástól eltérően végez munkát, az eltérést a munkaidő végén rávezeti a kinyomtatott lapra, majd ezt egyszer, a hónap végén a munkavállalóval aláírja. Ezzel a megoldással lényegesen egyszerűsíthető a munkáltató adminisztrációs kötelezettsége, hiszen elegendő az eltérések feljegyzése, és a jelenlét naponkénti igazolására sincs szükség. A fenti nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túl a munkáltatónak több, a munkaidőhöz kapcsolódó megállapodást is nyilván kell tartania. Az Mt. lehetőséget ad arra, hogy készenléti jellegű munkakörökben illetve, ha a munkavállaló a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója a felek hosszabb teljes napi munkaidőben állapodjanak meg. Ugyan a megállapodásra a törvény nem ír elő kötelező írásbeliséget, de azok nyilvántartását azonban megköveteli, így a célszerűség egyértelműen az írásba foglalás irányába mutat ezeknél a megállapodásoknál is.

11 A fenti személyi kör a napi és heti beosztás szerinti munkaidő maximumától is eltérhet, írásbeli megállapodásban. Az megállapodása alapján - a munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra lehet. A megállapodás kizárólag írásba foglalva érvényes, és arról a munkáltatónak szintén nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás naprakészen tartásához hozzátartozik, hogy a munkavállaló a megállapodást a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keret elrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. Végül, de nem utolsó sorban a munkáltatónak nyilván kell tartania a polgári repülésben, közúti és vasúti áru- és személyszállításban, a menetrend szerinti közúti személyszállításban, és a kikötőben foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkavállalókkal a napi és heti munkaidő maximális mértékéről kötött megállapodást, valamint az ilyen munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozó kollektív szerződéses megállapodásokat. Vissza a tartalomjegyzékhez (munkajog.hu)

12 Hat tulajdonság, amiről felismerhető a jó dolgozó A jó munkaerő sok tulajdonságában különbözik az átlagos dolgozótól, a legfontosabb, hogy csaknem kétszer olyan produktív. Mutatunk néhány tulajdonságot, amiről Ön is felismerheti a kiváló munkaerőt. A jó munkaerő érték, de a kiváló munkaerő felbecsülhetetlen. Nem kis tétre megy a játék: egy frissen publikált felmérés szerint a jó munkaerőnél a kiváló dolgozó csaknem kétszer produktívabb. Azonban a folyamatosan változó piaci viszonyok között a cégvezetőnek fel kell ismernie, hogy melyik alkalmazottja a csúcs. De honnan? Jack Zenger és Joseph Folkman a Harvard Business Manager szerzői több mint négyezer munkavállalóról készült értékelést analizáltak, hogy kiválogassák azokat a tulajdonságokat, amikről felismerhetjük a kiváló munkaerőt. Erre jutottak. Magas célokat tűz ki A kutatás eredménye szerint ez a kiváló munkaerő legfontosabb tulajdonsága. Olyan célokat tűz ki maga elé, amelyek másoknak elérhetetlennek tűnnek és el is éri őket. Az átlagosabb dolgozó ezzel szemben hajlamos abban a hitben élni, hogy ha jó munkát végez és gyorsan elkészül vele, akkor csak még több munkát kap. A közös célért dolgozik Habár a legtöbben úgy vélik, hogy a kiváló munkaerő szakmai felkészültsége és profizmusa fontosabb, a valóságban ezek egy átlagos dolgozó képességei. A kiváló dolgozó azonban nem csak a személyes érdekeiért munkálkodik, hanem a csapat, vagy a vállalat eredményességét tartja szem előtt, ezért jó csapatjátékos. Az átlagos munkaerő ezzel szemben szívesen dolgozik egyéni projekteken, mert így saját teljesítményét sokkal jobban kidomboríthatja a főnöke előtt. Csakhogy a vállalat érdekeit és ezzel együtt a munkavállaló érdekeit is a legtöbbször a közösen elért eredmények szolgálják leginkább. Nem fél képviselni a vállalatot A legjobb alkalmazottak nem félnek akár nagy tömeg előtt is képviselni a cég érdekeit vagy bemutatni a céljait. Legyen szó akár egy prezentációról, vagy egy konferencia előadásról. Az átlagos munkavállaló ezzel szemben inkább húzódozik a feladat elől, nem azért, mert nincs feltűnési viszketegsége, hanem mert nem feltétlenül ért egyet a képviselni szándékozott célokkal. Nem fél a változásoktól Az a vállalat, amelyik a jelenlegi környezetben a munkatársak, vagy a középvezetők ellenállása miatt képtelen a változásra, halálra van ítélve. A kiváló munkaerő a változásoknál nem a székét félti, hanem lehetőségként tekint erre. legyen szó akár stratégiai, akár taktikai váltásokról.

13 Nem csak beszél, cselekszik is Sok ember könnyedén megígér bármit, majd azután meg is feledkezik róla. Ez egy vállalatnál azonban súlyos összegekbe kerülhet. A csúcsmunkaerő azonban nem csak a levegőbe beszél, hanem valóra is váltja, amit megígér. Nem fél beismerni, ha hibázik Nem lehet mindig, mindenkinek igaza, és mindenki követ el hibákat. Az igazán produktív munkavállaló nem próbálja meg elsunnyogni a hibáját, hanem őszintén belátja és tanul belőle. Megértette ugyanis, hogy sokkal károsabb, ha valaki nem ismeri be tévedését és esetleg újra és újra elköveti ugyanazt a hibát. Vissza a tartalomjegyzékhez (hrportal.hu)

14 Akik értik a fenegyerekek működésmódját - kreativitásökológia Baracskai- Mérő Iskolában A szervezeten belüli kreativitás otthonteremtőinek, helycsinálóinak szánta Baracskai Zoltán és Mérő László azt a képzést, amelynek az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara adott otthont az elmúlt évben. A tanulmányok során a hallgatók - többek közt - inspirációt, sok szempontú gondolkodást és a legfrissebb vezetőképző elméletek kritikai megismerését tanulták. Alapigazságoknak tűnő konstrukciókat kérdőjeleznek meg, és a hallgatók ma már a közbeszédtől távol álló jelenségeket is képesek felismerni, leírni. Mindezt lépéselőnyben, a piaci igényt megelőzve. Szakmai továbbképzésre általában az jár, aki több pénzt, szakmai előrelépést, új munkahelyet szeretne. De mi van azokkal, akik inkább a még meg sem fogalmazott piaci irányt szeretnék mutatni, vagy akik annyira beleuntak a napi operatív működésbe, hogy a jelenlegi keretek közt már nem látják a kiutat? Vagy aki pusztán inspirálódni akar egy iskolarendszerű képzés által? Ez a mai Magyarországon még szokatlan attitűd találkozott a Baracskai Zoltán és Mérő László által létrehozott kreativitás ökológiai szaktanácsadó képzés kínálatával. Gondolkodásmód-csere A kreativitásnak nagyon sok formája van. A zeneszerzés, versírás, festés, kézműveskedés egy-egy olvasta ennek a készségnek. A másik oldalt a problémamegoldás, a társas közegben való közlekedés képviseli. A kreativitás harmadik megjelenési formája az a mindent átszövő működésmód, amikor minden döntést, lépést még ezer szemszögből képes valaki vizsgálni, és új szempontot behozni. Mikor minden megszokott jelenségre képes valaki új oldalról kérdezni. Ennek a képességnek fejlesztését tűzte ki a Baracskai- Mérő Iskola, amikor elindította a továbbképzést. Az egy éves képzés célja igazából az, hogy a kreativitás-ökológiai szaktanácsadók bármely szervezetben töltsenek is majd be bármilyen szerepet, felerősítsék a kreatív és innovatív folyamatokat, azoknak a generátoraivá válhassanak, és gondozzák is azt - foglalta össze a képzésének a célját a végzősök közül a termékmenedzserként dolgozó Fenyvesi Péter. Ebben segít nekik az ökológiai órán megismert szemlélet - az inkluzív gondolkodás, amikor egy probléma vizsgálata során nem hanyagolunk el semmiféle szempontot. Sokszínű háttértudásból sokféle innováció Egy IT szervezet értékesítési igazgatójaként dolgozik Bozóki Jenő, aki - sok minden más mellett- azért választotta a Baracskai- Mérő Iskolát, mert arra keresett választ, hogyan lehet egy szervezetben a kreatív gondolkodást folyamatosan fenntartani. Ő fontos elemként vitte haza a képzésről a döntéselméletet, amelynek az alapjait ugyan eddig is használta,

15 de most már sokkal tudatosabban és körültekintőbben képes ezt az iránymutató eszközt alkalmazni. A nagy nevek, az üzleti "guru"-ként emlegetett Baracskai Zoltán és a matematikus-pszichológus Mérő László neve önmagában nagy húzóerő volt több hallgató számára. Rátkai Péter informatikusként dolgozik, és szeretett volna ettől a párostól tanulni. "Szinte mindegy is, mi a neve a képzésnek, ha ezek az emberek tartják"- állítja. Az ő számára az volt a legnagyobb újdonság, hogy a kreativitást környezeti szempontból is megtanulták figyelni. "Szempontként kell kezelni, hogy bármilyen döntéshozatalnak többtucat egyéb következménye is lehet, és minden mindennel- csakúgy, mint a természeti környezetben- összefügg". A műszaki területről érkező szakember számára az affektív pszichológia tantárgy hozott sok újdonságot. Az egyik legfontosabb tanulság, amelyet ebben az esztendőben szereztem az, hogy a kreativitás összetett jelenség, amire számos olyan nem nyilvánvaló dolog is hatással van, mint az érzelmek vagy a környezet sok összetevője - állítja a szoftverfejlesztői csoport vezetőjeként dolgozó Kálló Miklós. A "kreativitás-ökológia" elnevezése számára inkább riasztó volt, mintsem vonzó, de utána áttekintette az oktató tanárok névsorát, döntött és beiratkozott. Azóta minden péntek délutánja és szombat délelőttje foglalt. Miklós szerint a kreativitást ma még egyfajta mítosz veszi körül, amely szerint ez a képesség csak a kiválasztott kevesek számára áll rendelkezésre. Azonban ez is csak egy tévhit, hiszen ez egy kompetencia, ami fejleszthető, és a különböző szervezetek maguk is induktív hatással lehetnek erre a képességre. Ugyanakkor az is meghatározó élmény volt a számára, hogy a társas ökológia tantárgy keretében megtanulták, milyen kevés kell ahhoz, hogy az emberek viselkedése egy szempontból döntően megváltozzon. A gondolkodásra késztető, sok szempontú oktatás miatt vált igazán érdekessé a képzés Virág Éva számára. A HR-tanácsadóként dolgozó szakember úgy érzi, számtalan témában megerősítette őt az, amit hallott. "Amit eddig ösztönösen végeztem, az tudatossá vált - a tanáraimnak köszönhetően"- foglalta össze a szakember a véleményét. Különösen érdekes lehet egy közgazdász számára a természettudományi ismeretek felelevenítése oly módon, ahogy azzal az iskolában soha nem találkozhatunk. "Benne élünk a világban, a cégekben, a családban, és egy lényegesen tágabb ökoszisztémában is, amivel elég ritkán nézünk a maga teljességében szembe"- állítja. Leadership-tanulmányokat és pszichológiát szeretett volna tanulni a stratégiai tanácsadással foglalkozó Kertész Judit, amikor beiratkozott a Baracskai- Mérő Iskolába. Judit úgy látja, hogy az iskola számos egyéb nézőpontra világított rá, melyek mentén új és még újabb szempontok vehetők figyelembe a stratégiai tanácsadás során. "Az a jó tanár, aki - a Mérő László által gondolatfoszlányoknak is hívott,- úgynevezett "mém"-eket

16 tanítja a diákoknak, melyeket utána mindenki a saját gondolataival tud kiegészíteni."- állítja "Kiüresített a megszokott induktív-deduktív, másfelől törzsi alapú újságírás - mondja Karácsony Ágnes, egy hetilap vezető szerkesztője. Egy idő után azt vette észre Ágnes, hogy ugyanolyan kérdéseket tett fel minden beszélgető-partnerének, és a válaszaikat is ugyanabban a szempontsémában dolgozta fel. Mielőtt végleg kiégett volna, megoldási módokat keresett a problémájára. A Baracskai- Mérő Iskolában azt a paradigma-szemléletmódot kapta meg, amely szinte "átmosta" gondolkodását. Az abduktív megközelítéssel új dimenziókat vett észre, máshogyan dolgozik akár újságíróként, akár vezetőként. "Nem egy meglévő szakmát csiszolunk, hanem új szakmát hozunk létre" Az az általános tapasztalat, hogy az szinte mindenki 6-8 év alatt 2-3, egymással csak lazán kapcsolódó területen dolgozik- kezdte a kreativitásökológiai szaktanácsadói képzés bemutatását az iskola ötletadója, Baracskai Zoltán. "Ma igazán mellényúl az, aki specializálódik. Hazudik, aki azt állítja, hogy a szűk szegmensben kialakított képzésekkel az új világban meg lehet élni. Aki ezt mondja az maga is a régi, szűk keretek közt mozog, és nem lát ki a korlátai mögül"- határozta meg a képzési irányt a szakember. Éppen ezért az a jó, jövőbe mutató képzés, amely általános. Éppen ezért igyekeztek általános, inkább szemléletformáló, mint szigorúan szakmai képzést összeállítani Mérő Lászlóval. A specializáció helyett éppen ezért a konvertálhatóságra helyezte a hangsúlyt Baracskai Zoltán. Ma már azonban mindezek mellett sem lehet iskolai keretek közt felkészíteni valakit arra, hogy mi is történik pontosan a piacon. Ezért az a képesség értékelődött föl, amelynek a segítségével valaki "oda tud ugrani", ahol a lehetőséget megszimatolja, és "be tud állni" az üres helyre. Ami a képzés összeállításánál azonban nagyon fontos szempont volt, a legújabb nemzetközi ismeretanyag behozatala. Lehet, hogy idehaza még nem is hallottak valamely problémáról a hallgatók, de a nemzetközi üzleti világ már egy éve ezen gondolkodik. A tantárgyak tematikáját ezért mindenképp erre építették rá. Az elmúlt egy év Baracskai Zoltán szerint három területen hozott jelentős tapasztalatot: Az első ezek közül azzal kapcsolatos, hogy viszonylag kevesen iratkoztak be. A kreativitás-ökológiai szaktanácsadó mellett egy másik, a szolt- technológiai szaktanácsadói képzést is meghirdették, amely a kevés jelentkező miatt nem is indult el. A szakember szerint igazán a hazai piac átalakítása akkor érezhető majd, ha többtucatnyian fognak elkezdeni "mozogni" az üzleti életben ezzel a tudással. Még nem érte el a kritikus tömeget a kreativitás-ökológiai tudással bírók száma, ezért még nem biztos a tartós hazai jelenlétük. A másik, fontos észrevétele Baracskai Zoltánnak a hallgatók nehézkes "nyelv-váltása" volt. " Létezik, egy üzleti szakzsargon, ahol

17 értelmetlen szavakat tesznek egymás mellé emberek, és aki nem ír le olyan fogalmakat, mint például a "kockázati rizikó", az nem számít legitimnek"- állítja. Elkezdték ezeket a fogalmakat "kigyomlálni", rendbe tenni, és most már megfigyelhető, hogy a hallgatók nagy többsége precízebben fogalmaz. A harmadik észrevétele Baracskai Zoltánnak az, hogy észrevette a hallgatók mennyire örültek az érdekes könyveknek. 40 hét alatt 40 könyvet kellett - vagy inkább lehetett - elolvasni, amelyek nagyrészt újdonságok voltak. " A jó könyv a világ dolgait egyszerűen mutatja meg, és sohasem igét hirdet, hanem érdekes történeteken keresztül elgondolkodtat"- véli a szakember. Aki pedig sokat olvas jó könyvet, az előbb-utóbb különbséget is tud tenni a jó és a használhatatlan között. Sok hallgató számára ez a tudás is a képzés egyik fontos hozadéka volt. Álmodozókra is szükség van Az összes tevékenységnek körülbelül 4 százaléka az, ahol fontos a kreativitás, nem szükséges mindenkinek azzá lennie, sőt, bizonyos területeken kifejezetten boldogtalanná válik a munkavállaló, ha túl kreatívállítja Mérő László. Baracskai Zoltánnal az volt a céljuk az iskola megalapításával, hogy előbb lépjenek egy irányba, és kezdjenek egy új szakma létrehozásába, mielőtt még arra munkaerő-piaci igény jelentkezne. A kreativitás-ökológiai szaktanácsadók feladata az, hogy tudják, milyen szemléletet vásárolnak, amikor innovációt szeretnének, és ismerjék a kreativitást magában hordó "fenegyerekek" működését, akik számára a megfelelő környezetet biztosítani is tudják. A kreativitás-ökológusok értik az innovációval kapcsolatos összes jelenséget, például az extrémitást, vagy az innovációlopás miértjét és hogyanját, és egyben olyan emberek ők, akiket érdekel a világ működése. "Bár kétségtelen, hogy IQ-ra szükség van a kreativitáshoz, de nem lineárisan függ össze az intelligencia-hányados növekedése a kreativitással. Ki kell mondani, hogy a mai üzleti világ fölülértékeli a kreativitás képességét, de ezt letörni sincs értelme, hiszen álmodozókra szükség van!"- foglalta össze a kreativitás társadalmi jelentőségét a szakember. Vissza a tartalomjegyzékhez (hrportal.hu)

18 Amikor nem próbáljuk befolyásolni a válaszolót - kommunikáljunk tisztán A kommunikációról leggyakrabban az jut eszünkbe, hogy fontos, hogy pontos és lényegre törő legyen, esetleg még a hatékonyság, információgazdagság merül fel vele kapcsolatban, legalábbis a praktikus szempontok szerint. Bár a kommunikáció mindennapi életünk része, ennek profi művelése egy szakma is. Az üzleti életben és a HR világában pedig elengedhetetlen, hogy valaki ezt a területet profi szinten művelje, hiszen üzleti siker, vállalati döntések múlhatnak rajta. Ugyanakkor talán kevésbé jut eszünkbe a kommunikációval kapcsolatban a tisztaság" fogalma. Pedig létezik ilyen módszer is, ami nem csak az egyén, hanem egy cég kommunikációjában, sőt a coachingban is alkalmazható - akár terápiás jelleggel. Szerepet kaphat a cégen belüli konfliktuskezelésben, teljesítmény-értékeléskor, sőt akár egy vezető kiválasztásánál is. Tamás Kata kommunikációs tanácsadót, a Tiszta módszer mibenlétéről, gyakorlati alkalmazásáról kérdezte a HR Portál. Az embernek nyilván van valami előfeltevése arról, hogy mit jelent az, hogy tiszta - de mit jelent ebben az esetben? A "tiszta" szó azt jelenti, hogy ezekben a módszerekben a kérdező fél a lehető legkevésbé próbálja meg befolyásolni a válaszolót. A Tiszta kérdések úgy vannak kidolgozva, hogy a kérdező nem tudja a beszélgetésbe belevinni saját előfeltevéseit, világnézetét, hiedelemrendszerét, vagyis nem tudja befolyásolni a másik megnyilatkozásait. Azt, hogy a kérdések mennyire képesek befolyásolni a választ, egy a pszichológia mezejéről származó példával illusztrálnám ben végezte Loftus és Palmer az alábbi kísérletet: 150 résztvevőnek bemutattak egy 1 perces filmet, amely két autó közlekedési balesetéről szólt. Egy hét múlva visszahívták a résztvevőket és két csoportra osztották őket. Az egyik csoportnak azt a kérdést tették föl, hogy "Látott-e üvegcserepeket, amikor a két autó egymásnak rohant?". A másik csoport ezt a kérdést kapta: "Látott-e üvegcserepeket, amikor a két autó egymásnak koccant?" Az első kérdésre válaszolók több mint kétszer olyan valószínűséggel láttak üvegcserepet, mint a második kérdésre válaszolók, miközben az eredeti filmen egyáltalán nem volt üvegcserép. Vagyis hihetetlen lényeges az, hogy milyen kérdéseket teszünk fel egy másik embernek. És akkor lássunk egy példát a Tiszta kérdések használatára. Egy barátunk kijelenti: "Minden napom merő stressz, nincs kedvem bemenni a munkahelyemre." Erre a mondatra egy zárt kérdés úgy nézhetne ki, hogy "Próbáltál már beszélni a főnököddel?". Ebben a kérdésben egyrészt benne van az énáltalam helyesnek vélt irány, másodsorban pedig nagyon limitált a rá adható válaszok száma. Egy nyitott kérdés úgy hangozhatna, hogy

19 "Miért érzed magad stresszesnek?". Ebben a kérdésben már több lehetőség rejtezik a válaszadó számára. Most lássunk két példát a Tiszta kérdésekre. TISZTA KÉRDÉSEK PÉLDA I. - Minden napom merő stressz, nincs kedvem bemenni a munkahelyemre. - És mit szeretnél, amikor minden napod merő stressz, és nincs kedved bemenni a munkahelyedre? - Nyugalmat. - És mi lenne szükséges Nyugalomhoz? - Ohh, hát több előre tervezés, meg jó lenne, ha tudnék nemet mondani, amikor váratlan feladatokkal állítanak be hozzám, és a főnökömmel is valahogy dűlőre kéne jutnunk, mert már két hónapja húzódik az, hogy ki foglalkozik gyesen lévő kolléganőnk ügyfeleivel. A Tiszta kérdéseket kognitív szinten használva számos lehetőség bukkan fel, amikkel aztán el lehet kezdeni dolgozni. Mit jelent a meghallgatás - erőfeszítés nélküliség? A valóságot az ember metaforák formájában alkotja meg, metaforák formájában képezi le magában. A Tiszta Kommunikáció közvetlenül ezekhez a metaforákhoz szól. Ha a metaforák megváltoznak, nincs szükség erőfeszítésre annak érdekében, hogy viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket megváltoztassuk, hiszen ezek a metaforákból fakadnak. Mivel csak az ügyfél saját megoldásai jelennek meg a beszélgetésben, így egyrészt nincs ellenállás, amit le kellene küzdeni - gondoljunk csak arra, mennyire szoktuk megfogadni a nekünk adott tanácsokat. Másrészt, mivel teljesen belülről generálódott a megoldás, annak megvalósításához jóval kevesebb erőkifejtésre lesz szükség. Egy integráns megoldást fedeztünk fel, ami teljesen megfelel a válaszadó akkori helyzetének, így annak végrehajtása szinte automatikusan, magától értetődően fog megtörténni. A problémák egyszerűen lehetőséggé válnak, anélkül hogy akár a kérdező, akár a válaszoló különösebb erőfeszítést tenne. Ráadásul mindennek folyományaként a kérdező és a válaszoló közötti kapcsolat megjavul. TISZTA KÉRDÉSEK PÉLDA II. - Minden napom merő stressz, nincs kedvem bemenni a munkahelyemre. - És mit szeretnél, amikor minden napod merő stressz, és nincs kedved bemenni a munkahelyedre? - Nyugalmat - És hol lehet Nyugalom - [Kis csend]. Azt hiszem, a szívemben és a gyomromban. - És amikor Nyugalom a szívedben van, még valami Nyugalomról, amikor a szívedben van?

20 - Békés. - Békés, mint micsoda - Olyan érzés, mintha egy galamb épp leszállt volna. Ez egy másik szintje a Tiszta Kérdéseknek. Ekkor a gondolkodás, viselkedés és érzések alatt megbúvó struktúrákkal, a metaforákkal dolgozunk. A fenti példában a stressz ellentétének, a békés galambnak a metaforájával. Néhány kérdést követően a metaforáról olyan mély tartalmakhoz juthatunk el, amelyek soha nem tapasztalt lehetőségeket hoznak majd felszínre. Coachoknak is ajánlja a módszert, illetve az oldalon megtalálható a munkahelyi ragyogás program - hogyan alkalmazható mindez a munkahelyen, munkatársak között, esetleg egy főnök-beosztotti viszonyban is működtethető?? A Tiszta módszerek minden olyan közegben használhatóak, ahol valaki másoknak szeretne segíteni megoldásokat találni, változni, mélyebben megérteni egy helyzetet, vagy jobb kapcsolatban lenni egymással. Ha például főnökként vagy leendő munkaadóként kíváncsi vagyok arra, beosztottam hogyan képzeli el a karrierjét, akkor kiváló módszert kaptunk egy belülről származó jövőkép megalkotására, a valóban tiszta meghallgatásra. Ha egy munkatárs valamilyen oknál fogva nem hozza azt a teljesítményt, amit elvárunk tőle, a Tiszta Kérdések segítségével megtudhatjuk, mi is a valódi probléma, mi az, amivel ő nem tud azonosulni, vagy mit értett meg a feladatból. Egy más irányú, ám igen praktikus felhasználási módja lehet a Tiszta Kérdéseknek a modellezés. Tiszta kérdések segítségével le tudjuk például modellezni, hogyan dolgozik a legjobb értékesítőnk a cégnél. Ez nem csak neki ad egy teljesen új rálátást saját munkájára, hanem a kapott modellt aztán kipróbálhatjuk a kevésbé kiemelkedő teljesítményű csapattagokkal is. A coachok általi felhasználási lehetőség pedig gyakorlatilag végtelen. Egy adott cél eléréséhez egyrészt hatalmas segítség lehet, ha a coachee mélyebben megérti, hogy mik azok a tényezők, amelyek eddig akadályozták célja elérésében. Másodsorban a metaforák szintjén megjelenő cél nem csak sokkal mélyebb megértést kínál, hanem be is "programozza" az agyat annak elérésére. A cél elérésének metaforikus előhívása jóval több, mint egyszerű vizualizáció (bár az is gyakran működik). Ez a mentális kép saját benső bölcsességünkből ered és gyakorlatilag kikövezi utunkat a siker felé. Kapunk egy belülről származó, kiapadhatatlan erőforrást, amelyre támaszkodhatunk a cél elérése során. Több ember között is működik vagy csak egyszemélyi terápiákban?? A Tiszta módszereket rengeteg coach és terapeuta használja három földrészen, többek között szervezetfejlesztésre, csoportok közötti kommunikáció javítására, konfliktuskezelésre is. Ha például nem jönnek ki

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést!

A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést! Verziótájékoztató: Kulcs-Bér 2012. december Megjelenési dátum: 2012. december 28. A frissítő verzió telepítése előtt mindenképpen készítsenek adatbázismentést! A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Mit tehet egy mikrovállalkozás az esélyegyenlőség előmozdításáért és megéri-e neki? Gyakorlati tapasztalatok. Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Mit tehet egy mikrovállalkozás az esélyegyenlőség előmozdításáért és megéri-e neki? Gyakorlati tapasztalatok. Teremts esélyt magadnak és másoknak! Mit tehet egy mikrovállalkozás az esélyegyenlőség előmozdításáért és megéri-e neki? Gyakorlati tapasztalatok Horváth Anna, vállalkozó 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! 2 Egy

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap Újdonságok a munkajogban 2013. január 1-jétl Rendes szabadság mértéke - 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd 2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd ELSŐ RÉSZ Ahogy az adott esetben általában elvárható Jóhiszeműség és tisztesség elve Kölcsönös együttműködés más jogai, jogos érdekei

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés MIÉRT? A program résztvevői számára nyilvánvalóvá válnak a toborzás

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben