Heti sajtófigyelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti sajtófigyelő 2014. 06. 20."

Átírás

1 Heti sajtófigyelő Terjed a rugalmas foglalkoztatás Utalással vagy készpénzben kapjuk a fizetésünket? Készségútlevél segít a külföldi munkában Erre figyeljen, ha diákot alkalmaz! A munkaidő-nyilvántartásról dióhéjban Hat tulajdonság, amiről felismerhető a jó dolgozó Akik értik a fenegyerekek működésmódját - kreativitásökológia Baracskai- Mérő Iskolában Amikor nem próbáljuk befolyásolni a válaszolót - kommunikáljunk tisztán A legalapvetőbb hibák, amiket te lehet, hogy elkövetsz, a sikeres emberek viszont soha A világ legfurább munkaügyi szabályozásai

2 Terjed a rugalmas foglalkoztatás Terjed az atipikus foglakoztatás és a határozott idejű alkalmazás. A dolgozó magyarok sokat dolgoznak és harmaduk ingázik. A KSH évkönyvének munkaerő-piaci adatait ismertetjük. Az atipikus, például részmunkaidőben történő foglalkoztatás aránya nőtt a válság előtti szinthez képest, azonban széles körű alkalmazása továbbra sem jellemző Magyarországon - derül ki a KSH 2013-as évkönyvének online kiadásából, amely a munkaerő-piaci viszonyokat is vizsgálja. Míg a válság előtt 3-4 százalék volt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a éves lakosság körében, 2013-ra ez az arány 6,3 százalékra növekedett. Létszámuk 2008 és 2013 között 83 ezerrel, 247 ezerre növekedett - olvasható a KSH kiadványában, amely kiemeli azt is, hogy a nők körülbelül kétszer gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. A jelentés szerint a gazdasági válságra adott munkaerő-piaci válaszok között felértékelődtek a rugalmas foglalkoztatási formák (mint a határozott idejű munkaszerződéssel, részmunkaidőben, távmunka keretében, munkaerő-kölcsönző cégen keresztül történő foglalkoztatás, önfoglalkoztatás) szerepe. A munkáltatók egyre nagyobb arányban élnek a határozott idejű alkalmazás lehetőségével is, az ilyen formában alkalmazottak aránya a évi 7,8 százalékról 2013-ra 10,8 százalékra emelkedett. A 2013-ról szóló jelentés kitér arra, hogy tavaly javultak a munkaerő-piaci státusváltás esélyei. A gyedet, gyest, gyetet igénybe vevők több eséllyel váltak foglalkoztatottá, mint munkanélkülivé - bár a 2012-ben munkanélküli státuszúak közel kétharmada megmaradt munkanélkülinek 2013-ban is. Az atipikus, például részmunkaidőben történő foglalkoztatás aránya nőtt a válság előtti szinthez képest, azonban széles körű alkalmazása továbbra sem jellemző Magyarországon - derül ki a KSH 2013-as évkönyvének online kiadásából, amely a munkaerő-piaci viszonyokat is vizsgálja. Míg a válság előtt 3-4 százalék volt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a éves lakosság körében, 2013-ra ez az arány 6,3 százalékra növekedett. Létszámuk 2008 és 2013 között 83 ezerrel, 247 ezerre növekedett - olvasható a KSH kiadványában, amely kiemeli azt is, hogy a nők körülbelül kétszer gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben, mint a férfiak. A jelentés szerint a gazdasági válságra adott munkaerő-piaci válaszok között felértékelődtek a rugalmas foglalkoztatási formák (mint a határozott idejű munkaszerződéssel, részmunkaidőben, távmunka keretében, munkaerő-kölcsönző cégen keresztül történő foglalkoztatás, önfoglalkoztatás) szerepe.

3 A munkáltatók egyre nagyobb arányban élnek a határozott idejű alkalmazás lehetőségével is, az ilyen formában alkalmazottak aránya a évi 7,8 százalékról 2013-ra 10,8 százalékra emelkedett. A 2013-ról szóló jelentés kitér arra, hogy tavaly javultak a munkaerő-piaci státusváltás esélyei. A gyedet, gyest, gyetet igénybe vevők több eséllyel váltak foglalkoztatottá, mint munkanélkülivé - bár a 2012-ben munkanélküli státuszúak közel kétharmada megmaradt munkanélkülinek 2013-ban is. Vissza a tartalomjegyzékhez (munkajog.hu)

4 Utalással vagy készpénzben kapjuk a fizetésünket? A tranzakciós illeték bevezetése kapcsán előtérbe kerültek a bérek kifizetési módjával kapcsolatos kérdések, ezért érdemes áttekinteni a bérkifizetéshez kapcsolódó előírásokat. Milyen szabályok vonatkoznak a munkabér elszámolására és melyek a munkabér kifizetésére? Megválaszthatja-e a munkavállaló a bérfizetés módját? Kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót számlaszám megadására? Kérheti-e a munkavállaló a készpénzben történő kifizetést? Milyen szabályokat, adminisztratív előírásokat kell figyelembe venni a munkáltatónak a bérek elszámolásakor és kifizetésekor? Rögzíthetők-e valamilyen szabályzatban a Munka Törvénykönyvétől eltérő szabályok a kifizetés módjára vonatkozóan? Kétrészes cikkünk első részében az elszámolásról lesz szó. A munkabér elszámolása A bérfizetéssel kapcsolatban különbséget kell tenni a munkabér elszámolása és a munkabér kifizetése között. Az elszámolás során a munkáltató megállapítja azt, hogy az adott időszakban a munkavállaló mennyi munkabérre jogosult, és a munkabért milyen levonások terhelik. A munkabér kifizetése a fizetés tényleges eljuttatása a munkavállalóhoz. A munkavállaló részére járó munkabért - fő szabályként - utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni. A törvény megengedi, hogy a felek megállapodása, vagy kollektív szerződés rendelkezése ettől eltérjen, és más elszámolási időszakban állapodjanak meg. A munkabér elszámolásáról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Az elszámolás tartalma az elszámolás célja miatt determinált, a munkáltatói terhek vonatkozásában kötelező is, de formai előírások nincsenek, a munkáltatók szabadon választhatják meg az elszámolás formáját. Az elszámolásról kiadott tájékoztatásban célszerű feltüntetni, hogy a munkavállaló milyen jogcímeken kap munkabért és mennyit vagy milyen béren kívüli juttatásokat ad a munkáltató (időbér, teljesítménybér, bérpótlékok, távolléti díj, étkezési utalvány, SZÉP kártyára utalás stb.), a ledolgozott napot, órát, az igénybevett szabadságot, a betegszabadságot, a munkaszüneti napot, a rendes és a rendkívüli munkaidőt, a készenlét és az ügyelet időtartamát, teljesítménybérben foglalkoztatott munkavállalóknál a fentieken túl a 100%-os teljesítéshez tartozó normát, (ehhez mérten a munkavállaló által teljesített mennyiséget), darabbérnél a teljesített darabszámot, a selejt számát, mozgó bért stb. is,

5 az összes járandóságot, bruttó bért, valamint a kifizetendő bért, a levont személyi jövedelemadó előleget, a különadó előleget, az egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulékot és nyugdíjjárulékot, a levonásokat, egyéb tartozásokat, fizetés előleg miatti levonást stb., ezek mértékét és összegét, a személyi jövedelemadó előlegvonás ellenőrzéséhez az adóalapot, adót csökkentő kedvezményt, stb. kötelezően kell tájékoztatást adni a munkáltatói fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban a tárgyhavi kifizetői közterhekről, a tárgyhónapot megelőző kifizetés(eke)t terhelő és a foglalkoztató/kifizető által megfizetett adó-és járulékkötelezettségekről A megfelelő tartalmú elszámolás azon kívül, hogy a munkavállaló részére lehetőséget ad az elszámolás ellenőrzésére, munkáltató érdekét is szolgálja. Ezzel tudja bizonyítani a munkáltató, hogy bérfizetési kötelezettségének eleget tett, a minden járandóságot helyesen elszámolt a munkavállaló részére. Az írásbeli elszámolás téves kifizetésnél a visszakövetelés jogosságát is megalapozhatja. Az elszámolásra vonatkozó új szabályok július 1-jétől a Munka Törvénykönyve új szabályt vezetett be bérek elszámolására vonatkozóan. Ugyanis a gyakorlatban előfordul, hogy a munkabér elszámolása az elszámolási időszak vége előtt megtörténik, így az elszámolás és a kifizetés között bekövetkezhetnek olyan események, amelyek módosíthatják a munkabér elszámolását. Ilyen esemény lehet pl. keresőképtelenség bekövetkezte, vagy megszűnte, rendkívüli munka teljesítése. Ezért a munkavállalót a tárgyhónapot követő 20. napig tájékoztatni kell, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező ok az elszámolás módosítását teszi szükségessé. A tájékoztatással egyidejűleg ki kell fizetni a munkabér-különbözetet, ha a munkavállaló a módosított elszámolás alapján a részére járó munkabérnél alacsonyabb összegű munkabérben részesült. A munkáltató, ha a módosított elszámolás alapján a munkavállaló részére az őt megillető munkabérnél magasabb összegű munkabért fizetett ki, a többletet az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint vonhatja le. A bér elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén (2012. évi I. tv ) július 1-jétő hatályos előírás pl. hogy egyenlőtlen munkaidőbeosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a munkavállaló havi munkabérét (a több hónapos munkaidőkeret minden hónapjában) az általános teljes napi munkaidő esetén havi 174 óra alapulvételével, illetve általánostól eltérő teljes napi, vagy részmunkaidő esetén ennek időarányos mértékével számolja el és fizeti ki. A munkaidőkeret lejártakor azonban a munkavállaló munkabérét az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni. A havi elszámolások és a munkaidőkeret

6 lejártakor készült elszámolás között előfordulhatnak eltérések, amit a munkaidőkeret lejártát követő húsz napon belül rendezni kell. Elszámolás átvétele bérjegyzéken vagy bérlistán A munkabér elszámolásáról kiadott tájékoztatást hétköznapi nyelven a bérjegyzéknek, vagy fizetési jegyzéknek szoktak nevezni, aminek az átadása a munkavállaló részére havonta a munkáltató kötelezettsége. Márpedig, ha kötelezettsége, akkor annak teljesítése munkaügyi ellenőrzés során számon kérhető. A munkáltató úgy tudja bizonyítani a munkabér elszámolására vonatkozó tájékoztatás átadását, ha az átvételt a munkavállaló aláírásával bizonyítja. Az átvétel módjára sincs előírás. Egyik formája lehet az elszámolásról készült bérjegyzék egyik példányának munkavállaló általi aláírása, és annak munkáltató általi megőrzése. Ekkor a munkavállaló csak a saját adatait látja, és az elszámolásról szóló tájékoztatás átvételét igazolja aláírásával. Az átvétel történhet bérlista aláírásával is. A listán szerepelnek a munkavállalók nevei, és az adott munkavállaló a neve mellett aláírással igazolja a bérjegyzék átvételét. A bérlistán történő átvételnél is gondoskodni kell a megfelelő adatvédelemről, a bérlistán bérek nem szerepelhetnek, meg kell akadályozni, hogy a munkavállalók egymás béreit láthassák. Ezért bérlista nem alkalmazható a készpénzben történő bérfizetéskor a fizetés átvételére. Vissza a tartalomjegyzékhez (munkajog.hu)

7 Készségútlevél segít a külföldi munkában Az Európai Bizottság útjára indította az európai vendéglátói készségútlevelet, amely azt a célt szolgálja, hogy az európai álláskeresők és munkaadók könnyebben egymásra találjanak a vendéglátásban és az idegenforgalomban. A készségútlevél segít a munkaerő-közvetítésnél fennálló nyelvi akadályok kiiktatásában, és megkönnyíti a vállalkozásoknak Európa-szerte, hogy összehasonlítsák az állásra jelentkezők képesítését és készségeit. Az uniós munkaerő-közvetítő portálon, az EURES-en megtalálható készségútlevél az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll, és hamarosan más ágazatokban is bevezetésre kerül írta a Turizmus Panoráma. Készségútlevélre vonatkozó kezdeményezését a bizottság a vendéglátóiparban tevékeny munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel, a szállodákat, éttermeket, kávézókat és hasonló létesítményeket egybefogó HOTREC és az élelmiszer-ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi szakszervezetek európai szövetsége, az EFFAT együttműködésével valósította meg. A készségútlevélben a munkavállalók jól áttekinthető, rendszerezett formában feltüntethetik mindazokat a készségeket és kompetenciákat, amelyekre tanulmányaik, szakmai képzésük során, illetve előző munkahelyeiken szert tettek. Az európai készségútlevél kiegészíti a hagyományos szakmai önéletrajzot, és lehetővé teszi a munkaadóknak, hogy a nyelvi akadályok kiküszöbölésével rátaláljanak az elvárásaiknak leginkább megfelelő jelentkezőkre. Ezért fontos eszköze annak, hogy EUszinten egymáshoz igazítsuk a munkaerő-piaci keresletet és kínálatot. A vendéglátói készségútlevél az első azoknak a hasonló kezdeményezéseknek a sorában, melyeket a bizottság bevezetni készül azokban a gazdasági ágazatokban, ahol a munkavállalói mobilitás a leginkább jellemző. Vissza a tartalomjegyzékhez (piacesprofit.hu)

8 Erre figyeljen, ha diákot alkalmaz! Magyarországon nagyon népszerű a diákmunka, azonban mind munkavállalói, mind pedig munkáltatói oldalról érdemes a szabályokra odafigyelni. Egyes becslések szerint az iskolaszövetkezeteknél évente 130 ezer diák végez valamilyen munkát a tanulmányai mellett, döntően a nyári szünetben. Ezen kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium nyári diákmunka programjában is részt vett tavaly 16 ezer fiatal. A népszerűség nem véletlen, hiszen mialatt a diákok pénzhez és gyakorlathoz jutnak, a munkaadókra kedvezőbb adó- és járulékfizetési szabályok vonatkoznak. Nem szabad ugyanakkor félvállról venni ezeket az előírásokat sem. Ha a munkáltató a hagyományos munkaszerződés megkötése mellett dönt, akkor egyrészt tudnia kell, hogy fiatalkorú diák foglalkoztatásához szükség van a gondviselők beleegyezésére is, másrészt nem adhat a hatályos minimálbérnél alacsonyabb összeget, vagyis idén forintot. A foglalkoztatás ugyanakkor mégis megéri, mert pályakezdők esetében a munkáltatónak bruttó 100 ezer forintig nem kell megfizetnie a 28,5 százalékos járulékterhet, amely amúgy a bruttó bérre rakódna. Emellett 25 éves korig munkaviszony hosszától függetlenül a munkáltatói adóteher felét szintén elengedi a szabályozás. Ez így jól hangzik, azonban nem szabad elfeledkezni sem a bejelentési kötelezettségről, sem pedig a szabadságról, amely időarányosan a diákmunkásoknak is jár figyelmeztet a BDO könyvvizsgáló iroda. Ha turisztikai vagy mezőgazdasági idénymunkában alkalmazna valaki fiatalokat, akkor ott van az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége, amely esetében a munkavállalónak nem kell járulékot fizetnie, a munkáltatónak pedig a bérszinttől függetlenül alkalmi munka esetén napi 1000, míg idénymunka esetén napi 500 forint egységes közterhet kell fizetnie. Amire érdemes figyelni, hogy kötelező alapbérként minimálbér 85, garantált bérminimum esetén pedig 87 százalékát kell kifizetni. A másik kedvelt forma a megbízási szerződés, amelynek előnye, hogy ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát, akkor nem kell bejelenteni a munkavállalót. Ennek a formának a buktatója, hogy a foglalkoztatók sok esetben úgy hiszik, hogy ha 1-2 napos jogviszonyról van szó, megfelelő lehet a megbízási szerződés is, nem törődve azzal, hogy a jogviszony tényleges jegyei kapcsán a munkaviszony ismérvei dominálnak. Ha pedig ez kiderül, akkor a hatóságok át is minősítik a jogviszonyt hagyományos munkaszerződésre. A legkézenfekvőbb egy diák számára, ha iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát. Ekkor nincs járulékfizetési teher, csak a 16 százalékos szja. Amire figyelni kell, hogy a következő év május 20-ig a bevallásban ezt a jövedelmet is fel kell tüntetnie a diákoknak. Itt is igaz az

9 a szabály, hogy ha a bér meghaladja a minimálbér 30 százalékát, akkor biztosítási jogviszony keletkezik. A kormány egyébként tavaly és idén is 1,5 milliárd forintot fordít arra, hogy nappali tagozatos diákok önkormányzatoknál és azok háttérintézményeinél dolgozhassanak a nyári szünetben. A program keretében a béreket támogatják, a 100 százalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében forint lehet személyenként és havonta a támogatás. Vissza a tartalomjegyzékhez (mfor.hu)

10 A munkaidő-nyilvántartásról dióhéjban A munka- és pihenőidőre vonatkozó törvényi szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében az Mt. előírja, hogy a munkáltató köteles nyilvántartani: a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét, valamint a szabadság tartamát. A nyilvántartási kötelezettség fontosságára garanciális jellegére tekintettel az alább ismertetendő szabályok az Mt. kógens szabályai közé tartoznak, azaz azoktól, sem a munkavállalóval kötött megállapodásban, sem kollektív szerződésben eltérni nem lehet. A nyilvántartásból egyértelműen és naprakészen megállapíthatónak kell lennie az egyes munkavállalók által teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek, valamint az elrendelt készenlét kezdő és befejező időpontjának is. Azaz, önmagukban a jelenléti adatok nyilvántartása nem elegendő a jogszabályi előírások teljesítéséhez, hiszen azokból a munkavállaló munkaidő-beosztása nélkül nem állapítható meg, hogy a munkaidőből mennyi a rendes és rendkívüli munkaidő. A jogszabály a nyilvántartás vezetésének formai követelményeit nem határozza meg, így nem korlátozza a munkáltatót abban, hogy a nyilvántartást milyen módon vezeti (pl. elektronikus beléptető rendszer segítségével, vagy kézzel kitöltött jelenléti íven). Az Munka törvénykönyve a korábbi gyakorlattal ellentétben a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartását az írásban közölt munkaidőbeosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy a munkaidő-nyilvántartás vezetésének szabályos módja az is, hogy a munkáltató az egyes munkavállalók munkaidőbeosztását kinyomtatja, azokon a napokon, amikor a munkavállaló a beosztástól eltérően végez munkát, az eltérést a munkaidő végén rávezeti a kinyomtatott lapra, majd ezt egyszer, a hónap végén a munkavállalóval aláírja. Ezzel a megoldással lényegesen egyszerűsíthető a munkáltató adminisztrációs kötelezettsége, hiszen elegendő az eltérések feljegyzése, és a jelenlét naponkénti igazolására sincs szükség. A fenti nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túl a munkáltatónak több, a munkaidőhöz kapcsolódó megállapodást is nyilván kell tartania. Az Mt. lehetőséget ad arra, hogy készenléti jellegű munkakörökben illetve, ha a munkavállaló a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója a felek hosszabb teljes napi munkaidőben állapodjanak meg. Ugyan a megállapodásra a törvény nem ír elő kötelező írásbeliséget, de azok nyilvántartását azonban megköveteli, így a célszerűség egyértelműen az írásba foglalás irányába mutat ezeknél a megállapodásoknál is.

11 A fenti személyi kör a napi és heti beosztás szerinti munkaidő maximumától is eltérhet, írásbeli megállapodásban. Az megállapodása alapján - a munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra lehet. A megállapodás kizárólag írásba foglalva érvényes, és arról a munkáltatónak szintén nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás naprakészen tartásához hozzátartozik, hogy a munkavállaló a megállapodást a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keret elrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. Végül, de nem utolsó sorban a munkáltatónak nyilván kell tartania a polgári repülésben, közúti és vasúti áru- és személyszállításban, a menetrend szerinti közúti személyszállításban, és a kikötőben foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkavállalókkal a napi és heti munkaidő maximális mértékéről kötött megállapodást, valamint az ilyen munkavállalók munka- és pihenőidejére vonatkozó kollektív szerződéses megállapodásokat. Vissza a tartalomjegyzékhez (munkajog.hu)

12 Hat tulajdonság, amiről felismerhető a jó dolgozó A jó munkaerő sok tulajdonságában különbözik az átlagos dolgozótól, a legfontosabb, hogy csaknem kétszer olyan produktív. Mutatunk néhány tulajdonságot, amiről Ön is felismerheti a kiváló munkaerőt. A jó munkaerő érték, de a kiváló munkaerő felbecsülhetetlen. Nem kis tétre megy a játék: egy frissen publikált felmérés szerint a jó munkaerőnél a kiváló dolgozó csaknem kétszer produktívabb. Azonban a folyamatosan változó piaci viszonyok között a cégvezetőnek fel kell ismernie, hogy melyik alkalmazottja a csúcs. De honnan? Jack Zenger és Joseph Folkman a Harvard Business Manager szerzői több mint négyezer munkavállalóról készült értékelést analizáltak, hogy kiválogassák azokat a tulajdonságokat, amikről felismerhetjük a kiváló munkaerőt. Erre jutottak. Magas célokat tűz ki A kutatás eredménye szerint ez a kiváló munkaerő legfontosabb tulajdonsága. Olyan célokat tűz ki maga elé, amelyek másoknak elérhetetlennek tűnnek és el is éri őket. Az átlagosabb dolgozó ezzel szemben hajlamos abban a hitben élni, hogy ha jó munkát végez és gyorsan elkészül vele, akkor csak még több munkát kap. A közös célért dolgozik Habár a legtöbben úgy vélik, hogy a kiváló munkaerő szakmai felkészültsége és profizmusa fontosabb, a valóságban ezek egy átlagos dolgozó képességei. A kiváló dolgozó azonban nem csak a személyes érdekeiért munkálkodik, hanem a csapat, vagy a vállalat eredményességét tartja szem előtt, ezért jó csapatjátékos. Az átlagos munkaerő ezzel szemben szívesen dolgozik egyéni projekteken, mert így saját teljesítményét sokkal jobban kidomboríthatja a főnöke előtt. Csakhogy a vállalat érdekeit és ezzel együtt a munkavállaló érdekeit is a legtöbbször a közösen elért eredmények szolgálják leginkább. Nem fél képviselni a vállalatot A legjobb alkalmazottak nem félnek akár nagy tömeg előtt is képviselni a cég érdekeit vagy bemutatni a céljait. Legyen szó akár egy prezentációról, vagy egy konferencia előadásról. Az átlagos munkavállaló ezzel szemben inkább húzódozik a feladat elől, nem azért, mert nincs feltűnési viszketegsége, hanem mert nem feltétlenül ért egyet a képviselni szándékozott célokkal. Nem fél a változásoktól Az a vállalat, amelyik a jelenlegi környezetben a munkatársak, vagy a középvezetők ellenállása miatt képtelen a változásra, halálra van ítélve. A kiváló munkaerő a változásoknál nem a székét félti, hanem lehetőségként tekint erre. legyen szó akár stratégiai, akár taktikai váltásokról.

13 Nem csak beszél, cselekszik is Sok ember könnyedén megígér bármit, majd azután meg is feledkezik róla. Ez egy vállalatnál azonban súlyos összegekbe kerülhet. A csúcsmunkaerő azonban nem csak a levegőbe beszél, hanem valóra is váltja, amit megígér. Nem fél beismerni, ha hibázik Nem lehet mindig, mindenkinek igaza, és mindenki követ el hibákat. Az igazán produktív munkavállaló nem próbálja meg elsunnyogni a hibáját, hanem őszintén belátja és tanul belőle. Megértette ugyanis, hogy sokkal károsabb, ha valaki nem ismeri be tévedését és esetleg újra és újra elköveti ugyanazt a hibát. Vissza a tartalomjegyzékhez (hrportal.hu)

14 Akik értik a fenegyerekek működésmódját - kreativitásökológia Baracskai- Mérő Iskolában A szervezeten belüli kreativitás otthonteremtőinek, helycsinálóinak szánta Baracskai Zoltán és Mérő László azt a képzést, amelynek az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara adott otthont az elmúlt évben. A tanulmányok során a hallgatók - többek közt - inspirációt, sok szempontú gondolkodást és a legfrissebb vezetőképző elméletek kritikai megismerését tanulták. Alapigazságoknak tűnő konstrukciókat kérdőjeleznek meg, és a hallgatók ma már a közbeszédtől távol álló jelenségeket is képesek felismerni, leírni. Mindezt lépéselőnyben, a piaci igényt megelőzve. Szakmai továbbképzésre általában az jár, aki több pénzt, szakmai előrelépést, új munkahelyet szeretne. De mi van azokkal, akik inkább a még meg sem fogalmazott piaci irányt szeretnék mutatni, vagy akik annyira beleuntak a napi operatív működésbe, hogy a jelenlegi keretek közt már nem látják a kiutat? Vagy aki pusztán inspirálódni akar egy iskolarendszerű képzés által? Ez a mai Magyarországon még szokatlan attitűd találkozott a Baracskai Zoltán és Mérő László által létrehozott kreativitás ökológiai szaktanácsadó képzés kínálatával. Gondolkodásmód-csere A kreativitásnak nagyon sok formája van. A zeneszerzés, versírás, festés, kézműveskedés egy-egy olvasta ennek a készségnek. A másik oldalt a problémamegoldás, a társas közegben való közlekedés képviseli. A kreativitás harmadik megjelenési formája az a mindent átszövő működésmód, amikor minden döntést, lépést még ezer szemszögből képes valaki vizsgálni, és új szempontot behozni. Mikor minden megszokott jelenségre képes valaki új oldalról kérdezni. Ennek a képességnek fejlesztését tűzte ki a Baracskai- Mérő Iskola, amikor elindította a továbbképzést. Az egy éves képzés célja igazából az, hogy a kreativitás-ökológiai szaktanácsadók bármely szervezetben töltsenek is majd be bármilyen szerepet, felerősítsék a kreatív és innovatív folyamatokat, azoknak a generátoraivá válhassanak, és gondozzák is azt - foglalta össze a képzésének a célját a végzősök közül a termékmenedzserként dolgozó Fenyvesi Péter. Ebben segít nekik az ökológiai órán megismert szemlélet - az inkluzív gondolkodás, amikor egy probléma vizsgálata során nem hanyagolunk el semmiféle szempontot. Sokszínű háttértudásból sokféle innováció Egy IT szervezet értékesítési igazgatójaként dolgozik Bozóki Jenő, aki - sok minden más mellett- azért választotta a Baracskai- Mérő Iskolát, mert arra keresett választ, hogyan lehet egy szervezetben a kreatív gondolkodást folyamatosan fenntartani. Ő fontos elemként vitte haza a képzésről a döntéselméletet, amelynek az alapjait ugyan eddig is használta,

15 de most már sokkal tudatosabban és körültekintőbben képes ezt az iránymutató eszközt alkalmazni. A nagy nevek, az üzleti "guru"-ként emlegetett Baracskai Zoltán és a matematikus-pszichológus Mérő László neve önmagában nagy húzóerő volt több hallgató számára. Rátkai Péter informatikusként dolgozik, és szeretett volna ettől a párostól tanulni. "Szinte mindegy is, mi a neve a képzésnek, ha ezek az emberek tartják"- állítja. Az ő számára az volt a legnagyobb újdonság, hogy a kreativitást környezeti szempontból is megtanulták figyelni. "Szempontként kell kezelni, hogy bármilyen döntéshozatalnak többtucat egyéb következménye is lehet, és minden mindennel- csakúgy, mint a természeti környezetben- összefügg". A műszaki területről érkező szakember számára az affektív pszichológia tantárgy hozott sok újdonságot. Az egyik legfontosabb tanulság, amelyet ebben az esztendőben szereztem az, hogy a kreativitás összetett jelenség, amire számos olyan nem nyilvánvaló dolog is hatással van, mint az érzelmek vagy a környezet sok összetevője - állítja a szoftverfejlesztői csoport vezetőjeként dolgozó Kálló Miklós. A "kreativitás-ökológia" elnevezése számára inkább riasztó volt, mintsem vonzó, de utána áttekintette az oktató tanárok névsorát, döntött és beiratkozott. Azóta minden péntek délutánja és szombat délelőttje foglalt. Miklós szerint a kreativitást ma még egyfajta mítosz veszi körül, amely szerint ez a képesség csak a kiválasztott kevesek számára áll rendelkezésre. Azonban ez is csak egy tévhit, hiszen ez egy kompetencia, ami fejleszthető, és a különböző szervezetek maguk is induktív hatással lehetnek erre a képességre. Ugyanakkor az is meghatározó élmény volt a számára, hogy a társas ökológia tantárgy keretében megtanulták, milyen kevés kell ahhoz, hogy az emberek viselkedése egy szempontból döntően megváltozzon. A gondolkodásra késztető, sok szempontú oktatás miatt vált igazán érdekessé a képzés Virág Éva számára. A HR-tanácsadóként dolgozó szakember úgy érzi, számtalan témában megerősítette őt az, amit hallott. "Amit eddig ösztönösen végeztem, az tudatossá vált - a tanáraimnak köszönhetően"- foglalta össze a szakember a véleményét. Különösen érdekes lehet egy közgazdász számára a természettudományi ismeretek felelevenítése oly módon, ahogy azzal az iskolában soha nem találkozhatunk. "Benne élünk a világban, a cégekben, a családban, és egy lényegesen tágabb ökoszisztémában is, amivel elég ritkán nézünk a maga teljességében szembe"- állítja. Leadership-tanulmányokat és pszichológiát szeretett volna tanulni a stratégiai tanácsadással foglalkozó Kertész Judit, amikor beiratkozott a Baracskai- Mérő Iskolába. Judit úgy látja, hogy az iskola számos egyéb nézőpontra világított rá, melyek mentén új és még újabb szempontok vehetők figyelembe a stratégiai tanácsadás során. "Az a jó tanár, aki - a Mérő László által gondolatfoszlányoknak is hívott,- úgynevezett "mém"-eket

16 tanítja a diákoknak, melyeket utána mindenki a saját gondolataival tud kiegészíteni."- állítja "Kiüresített a megszokott induktív-deduktív, másfelől törzsi alapú újságírás - mondja Karácsony Ágnes, egy hetilap vezető szerkesztője. Egy idő után azt vette észre Ágnes, hogy ugyanolyan kérdéseket tett fel minden beszélgető-partnerének, és a válaszaikat is ugyanabban a szempontsémában dolgozta fel. Mielőtt végleg kiégett volna, megoldási módokat keresett a problémájára. A Baracskai- Mérő Iskolában azt a paradigma-szemléletmódot kapta meg, amely szinte "átmosta" gondolkodását. Az abduktív megközelítéssel új dimenziókat vett észre, máshogyan dolgozik akár újságíróként, akár vezetőként. "Nem egy meglévő szakmát csiszolunk, hanem új szakmát hozunk létre" Az az általános tapasztalat, hogy az szinte mindenki 6-8 év alatt 2-3, egymással csak lazán kapcsolódó területen dolgozik- kezdte a kreativitásökológiai szaktanácsadói képzés bemutatását az iskola ötletadója, Baracskai Zoltán. "Ma igazán mellényúl az, aki specializálódik. Hazudik, aki azt állítja, hogy a szűk szegmensben kialakított képzésekkel az új világban meg lehet élni. Aki ezt mondja az maga is a régi, szűk keretek közt mozog, és nem lát ki a korlátai mögül"- határozta meg a képzési irányt a szakember. Éppen ezért az a jó, jövőbe mutató képzés, amely általános. Éppen ezért igyekeztek általános, inkább szemléletformáló, mint szigorúan szakmai képzést összeállítani Mérő Lászlóval. A specializáció helyett éppen ezért a konvertálhatóságra helyezte a hangsúlyt Baracskai Zoltán. Ma már azonban mindezek mellett sem lehet iskolai keretek közt felkészíteni valakit arra, hogy mi is történik pontosan a piacon. Ezért az a képesség értékelődött föl, amelynek a segítségével valaki "oda tud ugrani", ahol a lehetőséget megszimatolja, és "be tud állni" az üres helyre. Ami a képzés összeállításánál azonban nagyon fontos szempont volt, a legújabb nemzetközi ismeretanyag behozatala. Lehet, hogy idehaza még nem is hallottak valamely problémáról a hallgatók, de a nemzetközi üzleti világ már egy éve ezen gondolkodik. A tantárgyak tematikáját ezért mindenképp erre építették rá. Az elmúlt egy év Baracskai Zoltán szerint három területen hozott jelentős tapasztalatot: Az első ezek közül azzal kapcsolatos, hogy viszonylag kevesen iratkoztak be. A kreativitás-ökológiai szaktanácsadó mellett egy másik, a szolt- technológiai szaktanácsadói képzést is meghirdették, amely a kevés jelentkező miatt nem is indult el. A szakember szerint igazán a hazai piac átalakítása akkor érezhető majd, ha többtucatnyian fognak elkezdeni "mozogni" az üzleti életben ezzel a tudással. Még nem érte el a kritikus tömeget a kreativitás-ökológiai tudással bírók száma, ezért még nem biztos a tartós hazai jelenlétük. A másik, fontos észrevétele Baracskai Zoltánnak a hallgatók nehézkes "nyelv-váltása" volt. " Létezik, egy üzleti szakzsargon, ahol

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 07. 31.

Heti sajtófigyelő 2015. 07. 31. Heti sajtófigyelő 2015. 07. 31. Jövőre már csak nekik jár családi adókedvezmény Egyre több a dolgozókat érő jogsértés Sokba kerülhet a munkába járás A munkabér fegyelmi hatályú csökkentése Mi tesz valakit

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 10. 31.

Heti sajtófigyelő 2014. 10. 31. Heti sajtófigyelő 2014. 10. 31. Lesz egységes munkanélküli segély az EU-ban? Merkel nem enged az unión belüli mozgás elvéből Így alakul a cafeteria 2015-ben Munkajogviszony és munkaszerződés: nem ugyanaz

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15.

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Munkaügyi ellenőrzés: íme a változások Álláskeresési támogatások Így kezelhet személyes adatokat a munkáltató Nők 40: ami beszámít a nyugdíjba, és ami nem Hatékonyabb az

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 10. 03.

Heti sajtófigyelő 2014. 10. 03. Heti sajtófigyelő 2014. 10. 03. Jövőre három szombat lesz munkanap - Mikor is? Támogathatja a munkaadó az adóstársat is A hét kérdése: munkabér csökkentése Túlóra, készenlét, munkaszüneti nap: ezek a szabályok

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Afelnôttkor lényegében akkor

Afelnôttkor lényegében akkor . FEJEZET Krista Zita Munka állás karrier Bevezetés Afelnôttkor lényegében akkor kezdôdik, amikor munkát vállalunk. Ezzel szinte egyidôben új problémák hada is megjelenik. Szeretnénk, ha eligazodnátok,

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Álláskalauz 2010. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 2010. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 2010 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H ISBN 978-80 - 970349-3 - 1 Álláskalauz 2010 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Tartalom 3 Tartalom 1 Előszó 4 2 Álláskeresők 6 2.1 Pályakezdők

Részletesebben

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI A 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN KIEGÉSZÍTÉS AZ MGYOSZ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KIADVÁNYÁHOZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 2012

Részletesebben

Gazdasági krízis, bizalmi válság

Gazdasági krízis, bizalmi válság Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 01. szám Gazdasági krízis, bizalmi válság A tartalomból... Andor László uniós biztos az MGYOSZ csúcstalálkozóján

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 09. 19.

Heti sajtófigyelő 2014. 09. 19. Heti sajtófigyelő 2014. 09. 19. Csaknem 1,5 millió minimálbéres van Csökkenhetnek a munkát terhelő adók Megdupláznák a kétgyerekesek adókedvezményét Röviden a bedolgozói munkaviszonyról Így ellenőrzik

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA!

STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B1 STARTOLJ VELÜNK A MUNKA VILÁGÁBA! www.fmm.gov.hu/palyakezdok palyakezdok_korrekt.qxd 6/28/2005 12:02 PM Page B2 KEDVES FIATALOK! Sikeres start ez most

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 02. 20.

Heti sajtófigyelő 2015. 02. 20. Heti sajtófigyelő 2015. 02. 20. 50 ezer forintos ösztöndíjat is kaphat a hiányszakmát tanuló fiatal Családbarát munkahelyeket keresnek Mit jelent munkára képes állapotban lenni? Kínos beszélgetés: így

Részletesebben

KARRIER EGYPERCESEK. Kézikönyv

KARRIER EGYPERCESEK. Kézikönyv Kézikönyv 2 A kiadványt a Nemzeti Felnőttképzési Intézet és a Provident Financial Rt. támogatta Írta és szerkesztette: Gergely Orsolya Kiadásért felelős: Jávorszky Iván Grafika: áni Krisztián Kézirat lezárva:

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 05. 09.

Heti sajtófigyelő 2014. 05. 09. Heti sajtófigyelő 2014. 05. 09. Szja-bevallás: rögtön itt a határidő Jobban járhatnak a munkavállalók a cafeteria módosításával Figyelem! Május 31-éig használhatók fel a 2012-ben utalt SZÉP-kártya pénzek!

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 04. 24.

Heti sajtófigyelő 2015. 04. 24. Heti sajtófigyelő 2015. 04. 24. Lehet kevesebbet fizetni a minimálbérnél? Visszacsábítaná a kormány a fiatalokat Nemcsak zacskóragasztásra alkalmasak a megváltozott munkaképességűek Így számoljuk el a

Részletesebben

Interjú Kiss Péterrel

Interjú Kiss Péterrel Interjú Kiss Péterrel Kiadja a Híd Európában Közhasznú Egyesület TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! AKTUÁLIS Üdvözlök mindenkit Civiliában, az itt lakókat és a látogatóba érkezôket egyaránt! Sok idôt

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

Fókuszban az üzlet. Ready Business. Így legyen az Ön cége is 2014/4.

Fókuszban az üzlet. Ready Business. Így legyen az Ön cége is 2014/4. Fókuszban az üzlet 2014/4. Így legyen az Ön cége is Ready Business Fordítson egyet! Cégvezetőként néha úgy érzi, túl nagy teher nehezedik Önre? Nem biztos abban, hogy felkészült a jelen és a jövő kihívásaira?

Részletesebben

Fókuszban az üzlet 2015/1

Fókuszban az üzlet 2015/1 Fókuszban az üzlet 2015/1 Üzletre kész Az utóbbi években Ön is csak halasztgatta az irodai számítógépek cseréjét, vagy félve ugrott bele az új céges furgon megvásárlásába? Ne aggódjon, a kis- és középvállalkozók

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 08. 08.

Heti sajtófigyelő 2014. 08. 08. Heti sajtófigyelő 2014. 08. 08. Rekordot dönthet az Erzsébet-utalvány Lassan javul a munkaerő-kölcsönzés trendje Röviden a munkavállaló azonnali hatályú felmondásáról Új informatikai trendek: kinek a feladata

Részletesebben

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933)

SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) SZGTI 2011 ISBN 978-963-87985-4-1 Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az a félelem maga (Franklin Roosevelt, 1933) 1 ISBN 978-963-87985-4-1 2 Válság és bizalom... 4 Hogyan történhet az elbocsátás?...

Részletesebben

Eredményes gazdálkodás

Eredményes gazdálkodás II. évfolyam 2. szám 2008. július K A M A R A I H Í R L E V É L Eredményes gazdálkodás Megyei küldöttgyűlést tartottak a kamarában A kamara megyei szervezete május 23- án tartotta évi rendes küldöttgyűlését.

Részletesebben