A nemzeti fejlesztési miniszter.../2016. (...) NFM rendelete. az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzeti fejlesztési miniszter.../2016. (...) NFM rendelete. az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 1 A nemzeti fejlesztési miniszter.../2016. (...) NFM rendelete az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról ről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. és 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 7. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló évi CXXXIII. törvény 13. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. alcím tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló évi CLXXXIV. törvény 22. (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 10. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 11. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása 1. A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. E rendelet hatálya kiterjed: a) a vasúti társaságokra,

2 2 b) a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, vasútbiztonsági engedéllyel rendelkező iparvágányokra, saját célú vasúti pályahálózatokra, kisvasutakra, múzeumvasutakra. 2. (1) Az R1. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A pályahálózat-működtetőnek és a vállalkozó vasúti társaságnak olyan biztonságirányítási rendszerrel kell rendelkeznie, amely a) lehetővé teszi a közös biztonsági célok elérését, b) megfelel a nemzeti vasútbiztonsági szabályoknak, c) teljesíti a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírásokat (a továbbiakban: ÁME), d) eleget tesz a közös biztonsági módszerek alkalmazására vonatkozó előírásoknak, e) megfelel az e rendelet 1. mellékletében, a biztonságirányítási rendszerre és annak alapelemeire meghatározott követelményeknek. (2) Az R1. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A pályahálózat-működtető és az integrált vasúti társaság, valamint az általuk működtetett pályahálózaton forgalmat lebonyolító vállalkozó vasúti társaságok és nemzetközi csoportosulások a pályahálózat-működtető, illetve az integrált vasúti társaság biztonságirányítási rendszere alapján megállapodásban rögzítik a rendkívüli események során követendő eljárást. 3. Az R1. 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a helyi, városi, elővárosi vasúti pályahálózat összeköttetésben van bármely más vasúti pályahálózattal, akkor a vasútbiztonsági engedélykérelemhez csatolni kell a (2) bekezdésben foglaltakon túl az érintett pályahálózat-működtetővel vagy integrált vasúti társasággal egyeztetett kiegészítő forgalmi utasítást. 4. Az R1. a) 3. (2) és (3) bekezdésében, valamint a 4. (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában a pályavasúti társaság szövegrész helyébe a pályahálózat-működtető szöveg, b) 3. (5) bekezdésében az országos vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe az országos jelentőségű vasútvonalakon szöveg, c) 2. melléklet Függelék pontjában a Nem céllal utazók szövegrész helyébe a Nem üzleti céllal utazók szöveg lép. Hatályát veszti az R1. a) 9. (4) bekezdése, b) 12. (4) bekezdés c)-e) pontja. 5.

3 3 2. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet módosítása 6. A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2) 2. -a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés esetén, ha a fellebbezés az egészségi alkalmassági véleményezés orvosszakmai indokolása ellen irányult, a másodfokú eljárásban közreműködő Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. számlájára kell befizetni a 2. melléklet 16. pont d) alpontja szerinti díjat. 7. Az R2. a) 2. melléklet 11. pont a) alpontjában a Pályavasúti társaság szövegrész helyébe a Pályahálózat-működtető szöveg, b) 2. melléklet 11. pont c) alpontjában a Saját célú vasutak szövegrész helyébe a Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány szöveg lép. 3. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása 8. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R3.) a) 1. (6) bekezdésében az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szövegrész helyébe az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szöveg, b) Melléklet 1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások sora a) pont sor 2. c) alpontjában az elővárosi, vállalkozó szövegrész helyébe az elővárosi, városi vállalkozó szöveg, c) Melléklet 1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások sora e) pontjában a turistavasút, a sífelvonó és a saját célú vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe a kisvasút, a múzeumvasút, a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon szöveg, d) Melléklet 2. Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet vagy az integrált vasúti társaság kérelmére sora a) pontjában a pályavasúti társaság szövegrész helyébe a pályahálózat-működtető szöveg lép. Hatályát veszti az R3. a) Melléklet 1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások sora a) pont 3. e) alpontja, b) Melléklet 1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások sora a) pont 5. b) alpontja. 9.

4 4 4. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása 10. A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A vasúti járművezetői engedély hatálya a) az országos jelentőségű vasútvonalakra, b) az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra, c) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre terjed ki. (2) Az országos jelentőségű vasútvonalakra vonatkozó vasúti járművezetői engedéllyel (a továbbiakban: országos engedély) rendelkező vasúti járművezető az országos jelentőségű vasútvonalakkal összeköttetésben lévő térségi, elővárosi, városi, helyi, saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton és múzeumvasúton amennyiben arra járművezetői tanúsítvánnyal is rendelkezik is jogosult vasúti jármű közlekedtetésére. 11. Az R4. 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közlekedési hatóság az engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, városi, helyi vasúti pályahálózatra, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, kisvasúton, múzeumvasúton a bejelentés alapján végzett vasúti tevékenységre vonatkozó vasúti járművezetői engedélyt az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelően állítja ki. 12. Az R4. a) 1. (2) bekezdésében az országos vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe az országos jelentőségű vasútvonalakon szöveg, b) 4. melléklet címében a Nem országos vasúti pályahálózatra szövegrész helyébe a Az egyéb vasútvonalakra szöveg lép. 5. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása 13. A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 9. (1a) bekezdés b) pontjában a 2. (5) bekezdés 12. pontja szövegrész helyébe a pontja szöveg lép. 6. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

5 5 14. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) a) 12. (1) bekezdésében a helyi közforgalmú és az elővárosi vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe a helyi, városi és az elővárosi vasúti pályahálózaton szöveg, b) 28. (2) bekezdésében a helyi, elővárosi szövegrész helyébe a helyi, városi, elővárosi szöveg, c) 32. (6) bekezdésében az országos vasúti pályahálózat szövegrész helyébe az országos jelentőségű vasútvonalak szöveg, d) 6. melléklet címében a VÁROSI, ELŐVÁROSI szövegrész helyébe a HELYI, TÉRSÉGI, VÁROSI, ELŐVÁROSI szöveg, e) 6. melléklet 1. pontjában a helyi-, elővárosi-, térségi- és saját célú vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe a helyi, térségi, városi, elővárosi vasúti pályahálózaton, valamint a saját célú vasúti pályahálózaton és iparvágányon szöveg, f) 6. melléklet 3. pontjában és 3.2. pontjában a Helyi és elővárosi pályahálózaton szövegrész helyébe a Helyi, városi és elővárosi vasúti pályahálózaton szöveg lép. 15. Hatályát veszti az R5. 1. (2) bekezdésében a sífelvonó kivételével szövegrész. 7. munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása 16. munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép, egyben az R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartása 4. (1) Alapképzés végzésére az e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába vett gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) jogosult. Az alapképzés végzésére irányuló szándék bejelentésének tartalmát a 4. melléklet tartalmazza. (2) A képzőszervezetek nyilvántartásába az a szervezet vehető, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a) az általa szervezett képzés oktatója az e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel, b) biztosítani tudja a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és c) a szervezet tevékenységei körei között szerepel a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás.

6 6 (3) Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó bejelentő a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásába akkor vehető, ha: a) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak; b) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelően a képzésben részt vevők által igényelt szálláshelyet; c) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik. Ha az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a képzés gyakorlati részén jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek; d) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek; e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében. (4) Ha a bejelentő országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, az érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti kötelezettségének. (5) Ha a bejelentésben szereplő adatokban változás áll be, a képzőszervezet tizenöt napon belül köteles a változásról a hatóságot tájékoztatni. (6) A hatóság a képzőszervezetet 4 éves határozott időtartamra veszi nyilvántartásba. A határozott időtartam lejárta esetén alapképzés csak ismételt bejelentést követően végezhető. (7) A képzőszervezet minden év március 31-éig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és statisztikai adatok közlésével annak eredményességéről. 17. Az R6. 5/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5/A. (1) A hatóság a képzőszervezetet törli az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásából, ha a képzőszervezet 180 napon belül három esetben a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 18. (3) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek. (2) Ha a hatóság a képzőszervezetet törli az alapképzést végző szolgáltatók nyilvántartásából, a hatóság hivatalból visszavonja a szervezet regisztrációját is. 18. Az R6. 6. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vasúti pályahálózat vonal- és állomásismeretre vonatkozó képzési programot az adott pályahálózat működtetőjének egyetértésével bármely vasúti társaság vagy az általa megbízott képző szervezet, a vasúti járművekre vonatkozó jármű típusismeretre vonatkozó képzési programot az adott járművet üzemeltető vasúti társaság vagy az általa megbízott képző szervezet nyújtja be a vizsgaközpontnak. A képzési program tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a vizsgatémaköröket és a vizsgatémakörök ellenőrző kérdéseit.

7 7 19. Az R (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek a bejelentéskor és az adott alapképzés tartama alatt folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. 20. Az R (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4a) Ha egy új képzési program teljes egészében tartalmazza a pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó korábbi képzési programot, akkor a képzésben résztvevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont felmentést adhat az új képzési program tantárgyainak oktatásán való részvétel alól annak a munkavállalónak, aki érvényes vizsgával rendelkezik a korábbi képzési program ismeretanyagából. 21. Az R (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Összetett vizsga esetében a szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgabiztosnak az írásbeli vizsgatevékenység eredményét a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően haladéktalanul a képzőszervezet képviselőjével írásban kell közölnie, kivéve ha az írásbeli és a szóbeli vizsgatevékenység egy napon van. A képzőszervezet a vizsgázót az írásbeli vizsgatevékenység eredményéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsgatevékenység eredményét a vizsgázóval a szóbeli vizsgatevékenység előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli vizsgafeladatok megtekintésére. (6) Összetett vizsga esetében a gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti vizsgatevékenység után kezdhető meg. Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenységen az a képzésben részt vevő vehet részt, aki a gyakorlati vizsga során használt vasúti pályahálózatra érvényes, sikeres vasúti infrastruktúra ismereti vizsgával, és az adott járműre vonatkozó kategória modul és ha a vezetési gyakorlat és a típusismereti modul vizsga nem egyszerre kerül lebonyolításra a típusismereti modul vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával rendelkezik. 22. Az R (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben részt vevő a vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy a vizsgát megkezdi, de nem fejezi be. 23. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 24. (1) Időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot (a továbbiakban: regisztráció) jelenthet be

8 8 a) a képzőszervezet, vagy b) az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató vasúti társaság, amelynek gazdasági tevékenységei között a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás szerepel. (2) A regisztráció feltétele, hogy a képzőszervezet, vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja. (3) Az országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkaköröket oktató képzőszervezetek, vasúti társaságok esetében a regisztráció feltétele továbbá, hogy a kérelmező: a) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak; b) nyilatkozatban vállalja, hogy a gyakorlati képzést vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik; c) nyilatkozatban vállalja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek; d) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében. (4) Ha a bejelentő országos jelentőségű vasútvonalakon vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, az érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti kötelezettségének. (5) A képzőszervezet, vasúti társaság a bejelentésben nyilatkozik a hatóság részére, hogy az időszakos oktatáshoz a 8. mellékletben meghatározott feltételeket biztosítani tudja. (6) Több helyszínen végzett időszakos oktatás esetében valamennyi helyszínt külön-külön feltüntetve kell bejelenteni. (7) A hatóság az időszakos oktatást végző képzőszervezetet, vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja. A határozott időtartam lejárta esetén időszakos oktatás csak ismételt regisztrációt követően végezhető. (8) A regisztrált szerv minden év március 31-éig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és statisztikai adatok közlésével annak eredményességéről. 24. (1) Az R (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha a hatóság az általa regisztrált képzőszervezet, vasúti társaság (a továbbiakban együtt: regisztrált szervezet) regisztrációját a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint visszavonta, az érintett képzőszervezet vagy vasúti társaság időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot legkorábban a visszavonás bejelentése napját követő 6 hónap eltelte után jelenthet be. (2) Az R (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a hatóság a regisztrált szervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a hatóság hivatalból felfüggeszti vagy visszavonja a szervezet alapképzési tevékenységét is. A regisztrált szervezet alapképzési tevékenység végzésére irányuló szándékot legkorábban a felfüggesztést vagy visszavonást követő 6 hónap eltelte után jelenthet be. 25.

9 9 Az R6. 35/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok és vasútszakmai oktatók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van. 26. Az R6. 35/B. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az átalakított vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van. 27. Az R6. 35/C. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ezen a képzésen résztvevők száma a 30 főt nem haladhatja meg. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai oktató. 28. Az R a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: (13) Azon mozdonyvezetők esetében, akik az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló.../2016. (...) NFM rendelet hatálybalépése előtt szereztek vagy szereznek vasúti járművezetői engedélyt, a nyelvismeretet teljesítettnek kell tekinteni. 29. Az R (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 38. (1) Ez a rendelet a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének, 3. cikk l) pontjának, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)-

10 10 (3) és (5)-(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának, a III-VII. mellékletének, valamint a VI. melléklet 8. pontjának, c) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai kel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelv 1. cikk 2. és 3. pontjának, d) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, június 1-i (EU) 2016/882 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. 30. (1) Az R6. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R6. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az R6. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az R6. 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 31. Az R6. a) pontjában, a 6. (5) bekezdésében, a 14. (5) bekezdésében, a 15. (3) bekezdés c) pontjában, a 15. (4) bekezdésében, a 23. (2) bekezdésében, a 29. (3) bekezdés nyitó szövegrészében, a 6. melléklet címében és a 6. melléklet 1.1. pontjában az országos vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe az országos jelentőségű vasútvonalakon szöveg, b) pontjában a hatóság tanfolyamok szervezését engedélyezte szövegrész helyébe a hatóság a tanfolyamok szervezésére vonatkozó bejelentését tudomásul vette szöveg, c) 8. (2) bekezdés b) és c) pontjában a saját célú vasúti pályahálózaton szövegrész helyébe a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon szöveg, d) 8. (6) bekezdésében a 4. (2a) bekezdés c) pontját szövegrész helyébe a 4. (3) bekezdés c) pontját szöveg, e) 12. (1) bekezdésében az Alapképzésben az vehet szövegrész helyébe az Gyakorlati képzésen az vehet szöveg, f) 14. (4) bekezdésében a 15. (3) bekezdése szövegrész helyébe a 15. (5) bekezdése szöveg, g) 15. (7) bekezdésében az Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett szövegrész helyébe az A vasúti járművezetők vasúti járművön szervezett szöveg, h) 35/B. (1) bekezdésében a pályavasúti társaság szövegrész helyébe a pályahálózatműködtető szöveg, i) 2. melléklet táblázata első sorában az Országos vasúti pályahálózat mező helyébe az Országos jelentőségű vasútvonalak mező, j) 2. melléklet táblázata első sorában a Saját célú vasúti pályahálózat mező helyébe a Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút mező, k) 2. melléklet táblázata első sorában a Helyi, vasúti mező helyébe a Helyi, városi vasúti mező, l) 8. melléklet címében a Képzési központok és szövegrész helyébe a Képzési központok, képzőszervezetek és szöveg lép. Hatályát veszti az R6. 32.

11 11 a) pontjában a sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető, szövegrész, b) 5. -a, c) 11. (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az és a képzéssel betölthető munkakör 3. melléklet szerinti szövegrész, d) 1. melléklet II.2.5. pontja, e) 3. melléklet II.2.5. pontja. 8. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása 33. A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) E rendelet alkalmazásában a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján a bejelentő hatóság a közlekedési hatóság. Az R7. a következő 11. -sal egészül ki: Ez a rendelet a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 35. Az R7. 2. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 9. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása 36. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 11. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A vizsgálóbizottság nem kormánytisztviselő tagjának a következő gel és képesítéssel kell rendelkeznie:) c) a közlekedésbiztonsági szerv által jegyzékbe vett képzőszervezet által szervezett balesetvizsgáló tanfolyam sikeres elvégzése, a balesetvizsgálói tevékenység megkezdését megelőző 5 éven belül.

12 Az R8. a 20. -t követően a következő 14/A. alcímmel egészül ki: 14/A. Balesetvizsgáló képzés 20/A. A 11. c) pontjában meghatározott képzésként az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, sikeres balesetvizsgálói tanfolyam fogadható el. 20/B. (1) Balesetvizsgálói tanfolyamot az a képzőszervezet szervezhet, amelyik a közlekedésbiztonsági szerv által vezetett jegyzékben szerepel. (2) A képzőszervezetekről vezetett jegyzék tartalmazza: a) a képző szervezet megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét, b) a jegyzékszámot, c) a jegyzékbe való felvétel időpontját és d) a jegyzékből való törlés időpontját és okát. (3) A közlekedésbiztonsági szerv által vezetett jegyzékbe az a szervezet vehető fel, amely: a) felsőoktatási intézményként működik vagy rendelkezik felnőttképzési engedéllyel, b) rendelkezik az e rendeletben meghatározott képzési programmal, c) rendelkezik a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és d) a képző szervezet a (4) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak miatti törlésére a jegyzékbe való felvételére irányuló bejelentést megelőző két éven belül nem került sor. (4) A közlekedésbiztonsági szerv törli a jegyzékből a képzőszervezetet, ha a) a képző szervezet kéri a törlését, b) a képző szervezet jogutód nélkül megszűnik, c) az ellenőrzés során a közlekedésbiztonsági szerv ismételt vagy súlyos jogszabálysértést így különösen a képzés tárgyi feltételeire, a képzés lefolytatására, a képzőszervezetté válás feltételeire vonatkozó szabályok megsértését állapítja meg, d) a képzőszervezet a változás-bejelentési kötelezettségének többszöri alkalommal nem tesz eleget vagy e) a képzőszervezet a képzési programban foglaltakat megszegi. 20/C. (1) A balesetvizsgálói képzőszervezet jegyzékbe vétele a képzőszervezet írásbeli bejelentésére történik. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 20/B. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat, és a bejelentéshez mellékelni kell a képzési programot, az oktatók önéletrajzát, ét igazoló dokumentumokat, valamit jelen rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat. (2) A képzőszervezet köteles a 20/B. (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak változását a közlekedésbiztonsági szervnek a változástól számított 8 napon belül bejelenti. (3) A közlekedésbiztonsági szerv a névjegyzékbe vétel megtörténtéről a képzőszervezetet értesíti. 20/D. A képzési program tartalmazza: a) a képzés pontos megnevezését, b) a képzés során megszerezhető, a 20/F. (1) bekezdésben meghatározott részletezését, c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, d) a képzés időtartamát, e) a képzés elméleti és gyakorlati formáját és módszereit, f) a képzés helyszíneit és g) a képzésben hallgatói jelenléti, vagy amennyiben a képzés informatika-alapú oktatási módszerek alkalmazásával történik, a hallgatói aktivitás nyilvántartásának rendjét. 20/E. (1) A képzés formája csoportos képzés lehet, amelynek legalacsonyabb létszáma öt fő, a legmagasabb létszáma 20 fő.

13 13 (2) A képzés tematikájának elméleti és gyakorlati részekből kell állniuk, amelyek a tantárgyon belül, és a képzés teljes folyamatában egymásra kell épülniük. (3) A képzés legalább 160 óra, amelyből az elméleti rész legalább 100, legfeljebb 120 óra. (4) A képzés elméleti része informatika-alapú oktatási módszerek alkalmazásával is teljesíthető. 20/F. (1) A képzés elméleti részének a következő ismereti és készségelemeket kell magába foglalnia: a) balesetvizsgálat általános folyamata, b) vasúti adatrögzítési és készségek, c) vasúti rendszerek vizsgálatának szempontjai, d) vasúti balesetek és váratlan események vizsgálati szempontjai, e) meghallgatás-technika, f) emberi tényező a közlekedésben, g) vasúti biztonságirányítási rendszer, h) fényképezési és mozgókép-készítési és készségek, i) közlekedés meteorológiai és készségek, j) műszaki mentés és segélynyújtás ismeretei és k) orvos-szakértői alap. (2) A képzés gyakorlati része során a gyakorlatszerzést a következő módszerek valamelyikével kell biztosítani: a) szimulált esetgyakorlat, b) gyakorlati feladat elvégzése, c) esettanulmány készítése vagy d) csoportos esetgyakorlat megoldása. (3) A képzés elméleti és gyakorlati részében tantárgyanként legfeljebb 20%-os arányban megengedett a hallgatói hiányzás. 20/G. A képzésben oktatóként az a személy vehet részt, aki rendelkezik a) felsőfokú iskolai gel és b) az általa oktatott szakterületen legalább ötéves gyakorlattal. 20/H. (1) A képzőszervezetnek rendelkeznie kell legalább egy, 20 fő hallgató befogadására alkalmas, legalább 20 számítógéppel felszerelt tanteremmel. (2) A képzőszervezetnek olyan nyilvántartási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyből egyértelműen megállapítható a hallgatói jelenlét vagy aktivitás továbbá a hiányzás. (3) A képzőszervezetnek biztosítania kell olyan helyszín(eke)t, ahol a vasúti gyakorlati részek teljesíthetőek. 20/I. (1) A képzés sikeres teljesítésének feltétele a sikeres záróvizsga, amelynek előkészítése és a tárgyi feltételeinek biztosítása a képzőszervezet feladata. (2) A záróvizsga szóbeli elméleti és gyakorlati vizsga részből áll. (3) A záróvizsgát a 3 tagú vizsgabizottság előtt kell letenni, amelynek legalább két tagja a közlekedésbiztonsági szerv által kijelölt kormánytisztviselő. (4) A vizsgabizottság tagja az a személy lehet, aki megfelel a 21/G. -ban meghatározott követelményeknek. (5) Az egyes vizsgatevékenységek és vizsgafeladatok értékelése öt fokozató értékelési rendszerrel történik. A sikeres záróvizsga után a képzőszervezet tanúsítványt állít ki. (6) Sikertelen záróvizsga esetén, javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen záróvizsga napjától számított 6 hónapon belül lehet tenni. 20/J. (1) A képzőszervezet a képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a képzést sikeresen elvégezték. (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza: a) a képzőszervezet pontos megnevezését, b) a képzés megnevezését,

14 14 c) az oktatott tantárgyi felsorolását, d) a képzésben részt vevő személy adatait, e) a tanfolyam sikeres elvégzésének igazolását, f) az igazolás kiállításának helyét, dátumát és g) az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását. (3) A képzőszervezet a képzésen részt vevő személy beleegyező nyilatkozata birtokában az (1) bekezdés szerinti igazolásról és a nyilvántartásról az igazolás kiadását követő 5 évig nyilvántartást vezet. 20/K. (1) A képző szervezet minden év március 31-éig beszámol a közlekedésbiztonsági szervnek az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és annak eredményességéről. (2) A képzés időpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képzőszervezet a honlapján nyújt tájékoztatást. (3) A képzőszervezetek jegyzékéről, elérhetőségéről a közlekedésbiztonsági szerv a honlapján nyújt tájékoztatást. 38. Az R a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló.../2016. (...) NFM rendelet hatályba lépését megelőzően a közlekedésbiztonsági szervnél, képzőszervezetnél vagy oktatási intézményben, legalább 160 óra időtartamban, a közlekedésbiztonsági szervvel egyeztetett tanterv szerint elvégzett balesetvizsgáló tanfolyam megfelel a 11. c) pontjában meghatározott képzésnek. Hatályát veszti a R a A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet módosítása 40. Hatályát veszti a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet a) 2. -a, b) 5. (2) bekezdés b)-c) pontja és f) pontja. 11. A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása 41. Hatályát veszti a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 24. (1) bekezdése. 12. Záró rendelkezések

15 (1) Ez a rendelet a (2) (5) bekezdésben meghatározott kivétellel július 1-jén lép hatályba. (2) A július 5-én lép hatályba. (3) A a kihirdetést követő 90. napon lép hatályba. (4) A és az 5. melléklet október 21-én lép hatályba. (5) A 32. a) pontja és d)-e) pontja január 1-jén lép hatályba. 43. (1) Ez a rendelet a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, június 1-j (EU) 2016/882 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) Ez a rendelet a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 9-i (EU) 2016/424 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16 16 1. melléklet a /2016. ( ) NFM rendelethez 1. Az R6. 1. melléklet I. Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózat táblázatának címe helyébe a következő cím lép: I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút 2. Az R6. 1. melléklete az I. fejezet 26. pontját követően a következő 26/A. ponttal egészül ki: Sorszám Munkakör Feladatkör 26/A. Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök Egyszerűsített forgalmi tolatásvezető A sajátcélú pályahálózaton, iparvágányon, vontatási telepen tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható. 3. Az R6. 1. melléklet II. Elővárosi és helyi vasúti pályahálózat táblázatának címe helyébe a következő cím lép: II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat 4. Az R6. 1. melléklet II. 2. Helyi vasúti pályahálózat táblázatának címe helyébe a következő cím lép: II.2. Helyi, városi vasúti pályahálózat

17 2. melléklet a /2016. ( ) NFM rendelethez 3. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra (utasításrendszer) feltüntetésével értelmezendő. Pl.: Általános forgalmi (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) vizsga, vagy Tolatásvezető (Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása és kapcsolódó szabályozások) képzés. A vizsga megfeleltetése: a képzéshez (azonos infrastruktúrához) kapcsolódó érvényes (sikeres) hatósági vizsga megléte esetén, a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgá(ka)t külön nem kell tenni. Időszakos vizsgán a jelen melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető. A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút A B C D E F G H Sorszám Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése A képzésben való részvétel feltételei 1. Általános forgalmi - Betöltött Középiskolai A képzés témakörei 1. Jelzési 2. Forgalmi 3. Pályavasúti berendezés (villamos felsővezetéki berendezés ) Tűzvédelmi Egészségügyi 17 Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök 1. Jelzési 2. Forgalmi Írásbeli 1. Villamos felsővezetéki berendezés Vizsgáztatásra jogosult A vizsga megfeleltetése 1 fő vizsgabiztos - Vonat fel- és átvevő - Vonali tolatásvezető - Tolatásvezető - Kocsirendező - Váltókezelő - Térközőr - Egyszerűsített forgalmi (távközlő, erősáramú, biztosítóberen dezés és pálya szakszolgálat) Betölthető munkakörök megnevezése - 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek - Forgalmi üzemmérnök - Forgalmi technológus - Különleges

18 Munkavédelmi (távközlő -, és biztosítóberendezés ) 18 - Vasúti munkavezető - Vezető jegyvizsgáló - Jegyvizsgáló - Egyszerűsített forgalmi (árufuvarozási szolgáltatás) - Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás) - Mozdonyfelvi gyázó - Villamosfűtési lakatos - Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasút i vonatkísérő) szabályozást igénylő küldemények irányítója - Személyszállítási főirányító - Személyszállítási üzemeltetési vezető - Személyszállítási technológus, - Állomáskezelő - Árutovábbítási üzemirányító - Területi vonatatási szolgáltatási központvezető - Vonatatási szolgáltatási telephelyvezető - Területi vontatási vezető - Vontatásitelepvezető - Vontatási technológus - Vontatási reszortos - Vontatási (gépészeti) vonalellenőr - Vontatási vezetőmérnök - Területi vontatási főirányító - Hálózati árufuvarozási vontatási főirányító, irányító - Árutovábbítási vontatási irányító

19 2. Önállósító forgalmi - Általános forgalmi vizsga 1. Jelzési 2. Forgalmi 3. Gyakorlati (160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés) (biztosítóberendezés ) Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos - Általános forgalmi - Vonat fel- és átvevő - Vonali tolatásvezető - Tolatásvezető - Kocsirendező - Váltókezelő - Térközőr - Egyszerűsített forgalmi (távközlő, erősáramú, biztosítóberen dezés és pálya szakszolgálat) - Vasúti munkavezető - Vezető jegyvizsgáló - Jegyvizsgáló - Egyszerűsített forgalmi (árufuvarozási szolgáltatás) - Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás) - Mozdonyfelvi gyázó - Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasút i vonatkísérő) - Villamosfűtési lakatos - 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19 sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek - Forgalmi csomóponti vezető - Forgalmi koordinátor - Állomásfőnök I-III. - Térfőnök - Hálózati főüzemirányító - Tervező főirányító - Területi főüzemirányító - Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító - Forgalmi vonalirányító - KÖFI irányító - KÖFE irányító - Forgalmi szolgálattevő - Külső forgalmi szolgálattevő - Naplózó forgalmi szolgálattevő - MEFI irányító - MERÁFI irányító - Ügyeletes tiszt (forgalmi) - Gyermekvasúti forgalmi

20 állomásfőnök 3. Vasútüzem vezető - Általános forgalmi vizsga - Biztosítóberendez és üzemeltetése esetén: Önállósító forgalmi vizsga. témakörök 1. Üzemeltetési Kiegészítő témakörök Jogi 1. Üzemeltetési 1 fő vizsgabiztos Vasútüzem vezető 4. Vonat fel- és átvevő - Betöltött Középfokú 1. Jelzési 2. Forgalmi 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos Vonat fel- és átvevő 5. Vonali tolatásvezető - Betöltött Középfokú óra igazolt kocsirendezői gyakorlat Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlőberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi 3. Pályavasúti berendezés 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos - Tolatásvezető - Kocsirendező - 6., 7. sorszám alatt felsorolt munkakörök - Vonali tolatásvezető 20

21 6. Tolatásvezető - Betöltött Középfokú óra igazolt kocsirendezői gyakorlat 7. Kocsirendező - Betöltött Alapfokú iskolai Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlő-, biztosítóberendezés és gurítódombi berendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi Jelzési 2. Forgalmi 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos - Kocsirendező - 7. sorszám alatt felsorolt munkakörök - Kocsimester (forgalmi) - Tolatásvezető - Gurításvezető 1 fő vizsgabiztos Vonali kocsirendező - Kocsirendező - Saruzó - Fékező (tolatásnál, gurításnál) - Vágányfék kezelő - Vontatási telepi rendező - Vontatási telepi váltókezelő - Szállítmánykísérő

22 8. Váltókezelő - Betöltött Középiskolai (távközlőberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos Váltókezelő - Vezető váltókezelő - Gyermekvasúti vezető váltókezelő 9. Térközőr - Betöltött 18 - Alapfokú iskolai - Biztosítóberendez ési műszerész, biztosítóberendez ési lakatos, felsővezeték szerelő részére: szakterületnek megfelelő szakirányú. Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (távközlő- és biztosítóberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (biztosítóberendezés kivéve biztosítóberendezési műszerész, biztosítóberendezési lakatos és távközlő berendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos Útsorompókezelő - Térközőr - Vonatjelentő-őr - Jelzőőr - Biztosítóberendezé si műszerész - Biztosítóberendezé si lakatos - Felsővezeték szerelő - Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 kv feszültség közelében) 22

23 10. Egyszerűsített forgalmi (távközlő erősáramú-, biztosítóberendezés és pálya szakszolgálat) - Betöltött Középiskolai - Szakterületnek megfelelő szakirányú. 1. Jelzési 2. Forgalmi 3. Pályavasúti berendezés (villamos felsővezetéki berendezés ) Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (távközlő berendezés, biztosítóberendezés berendezés csak erősáramú és pálya szakszolgálat részére) Jelzési 2. Forgalmi Írásbeli 1. Villamos felsővezetéki berendezés 1 fő vizsgabiztos - Térközőr - 9. és 11. sorszám alatt felsorolt munkakörök - TEB Vezetőmérnök - TEB szakaszmérnök - Technológiai rendszerszakértő - Biztosítóberendezé si vonalellenőr - Távközlőmester (beosztott távközlőmester) - Blokkmester (beosztott blokkmester) - Területi biztosítóberendezés i diszpécser - Biztosítóberendezé si művezető - Területi távközlő diszpécser - Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester) - Erősáramú művezető - Elektrikus, elektrikus diszpécser - Vezetőmérnök (pályás) - Szakaszmérnök (pályás) - Főpályamester - Pályamester - Vonalkezelő - Technikus

24 Diszpécser (pályás) 11. Vasúti munkavezető - Betöltött Alapfokú iskolai 1. Jelzési 2. Forgalmi 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos Vasúti munkavezető - Vonalgondozó - Előmunkás - Jelzőőr 12. Vezető jegyvizsgáló - Betöltött Középiskolai - 3 hónap jegyvizsgálói gyakorlat 13. Jegyvizsgáló - Betöltött Középiskolai Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (távközlőberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (távközlő- és biztosítóberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi 1. Jelzési 2. Forgalmi 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos - Jegyvizsgáló - Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) sorszám alatt felsorolt munkakörök 1 fő vizsgabiztos Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) - vonatkezelőlevelező, kirakó 24

25 14. Kocsivizsgáló - Betöltött Középiskolai vagy középfokú 15. Egyszerűsített forgalmi (árufuvarozási szolgáltatás) - Betöltött Középiskolai Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (távközlőberendezés ) Általános ismeret a személyszállító járművekre 1. Járműszerkezeti 2. Műszaki kocsiüzemeltetési 3. Jelzési 4. Forgalmi Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlőberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi 3. Pályavasúti berendezés (villamos felsővezetéki berendezés ) Jelzési 2. Forgalmi 3. Járműszerkezeti Gyakorlati: 1. Műszaki kocsiüzemeltetési 1. Jelzési 2. Forgalmi Írásbeli 1. Villamos felsővezetéki berendezés Vizsgabizottság: 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke, forgalmi), 1 fő vizsgabiztos (műszaki) - Villamosfűtési lakatos sorszám alatt felsorolt munkakörök - Kocsivizsgáló - Féklakatos - Művezető (kocsivizsgáló) - Tengelyátszerelő 1 fő vizsgabiztos Raktárnok - Árufuvarozási főnök - Állomási operatív koordinátor (árufuvarozás)

26 16. Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás) 17. Mozdonyfelvigyáz ó - Betöltött Középiskolai - Szakterületnek megfelelő szakirányú. - - Betöltött 20., - Középiskolai Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi (távközlőberendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi 3. Pályavasúti berendezés (Villamos felsővezetéki berendezés ) Tűzvédelmi Egészségügyi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlőberendezés ) 1. Jelzési Ismeretek. 2. Forgalmi Ismeretek. Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Jelzési 2. Forgalmi Írásbeli 1. Villamos felsővezetéki berendezés írásbeli, szóbeli 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos - Villamosfűtési lakatos sorszám alatt felsorolt munkakörök, - Járműfenntartási vezető, - Járműfenntartási vezetőmérnök, - Kocsivizsgálati vezető - Kocsivizsgálati vezetőmérnök 1 fő vizsgabiztos Mozdonyfelvigyáz ó - Külsős mozdonyfelvigyáz ó - Gépészeti diszpécser

27 18. Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasúti vonatkísérő) 19. Villamos-fűtési lakatos - Betöltött Alapfokú - Betöltött Középfokú Pályavasúti berendezés (távközlő berendezés ) 1. Jelzési Ismeretek 2. Forgalmi Ismeretek Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlő- és biztosítóberendezés ) 1. Jelzési Ismeretek. 2. Forgalmi Ismeretek. írásbeli, szóbeli 1. Jelzési 2. Forgalmi írásbeli, szóbeli 1. Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos Vonatvezető (keskeny nyomtávolságú pályahálózaton) - Fékező (keskeny nyomtávolságú pályahálózaton) - Gyermekvasúti vonatvezető - Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló - Jelzőőr 1 fő vizsgabiztos Villamos-fűtési lakatos (szerelő) 20. Egyszerűsített forgalmi tolatásvezető - Betöltött Középfokú - 24 óra igazolt Tűzvédelmi Egészségügyi Környezetvédelmi Munkavédelmi Pályavasúti berendezés (távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ) 1. Jelzési 2. Forgalmi Jelzési 2. Forgalmi 1 fő vizsgabiztos - Kocsirendező - kocsirendező - sajátcélú vasúti pályahálózaton, iparvágányon

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 96. szám 9255

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 96. szám 9255 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 96. szám 9255 6. Az R3. 2. melléklet 6. pont 6.2. alpontjában a nyilatkozatot szövegrész helyébe a nyilatkozatot, az ÁME által nem szabályozott egyéb műszaki szempontok

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM. rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM. rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM rendelete a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont

Részletesebben

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 14 1.1. Vizsgaszabályzat

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re.

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének észrevételei és kiegészítő javaslatai a munkáltató 2013. március 7-én átadott Kollektív Szerződés módosító kezdeményezéseire. I. KSz. 8.. 2. Tudomásul vettük. II.

Részletesebben

A vasútvállalatok elvárásai a képzés, vizsgáztatás terén. Dr Papp Margit, HUNGRAIL

A vasútvállalatok elvárásai a képzés, vizsgáztatás terén. Dr Papp Margit, HUNGRAIL A vasútvállalatok elvárásai a képzés, vizsgáztatás terén Dr Papp Margit, HUNGRAIL HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület Jogelődje : HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés, alapítás éve 2006 Kartellvizsgálat 2008

Részletesebben

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS

HATÁLYOS VASÚTI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS Észrevételeket megfogalmazó szervezet neve: SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A vasúti közlekedési tevékenység definíciója nem fedi le teljes körűen a vasúti pályán közlekedés céljait. A vasúti társaság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

A KTI Vasúti Vizsgaközpont szerepe a vasúti alkalmazottak jogszabályban előírt képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában

A KTI Vasúti Vizsgaközpont szerepe a vasúti alkalmazottak jogszabályban előírt képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában A KTI Vasúti Vizsgaközpont szerepe a vasúti alkalmazottak jogszabályban előírt képzésében, továbbképzésében és vizsgáztatásában Novák László KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. VASÚTI VIZSGAKÖZPONT

Részletesebben

1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve napi 8 óra.

1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve napi 8 óra. Javaslat a KSz. 25.. új 1. és 2. pontjára: 1. A MÁV Zrt-nél az általános teljes munkaidő mértéke egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében tett megállapítást kivéve napi 8 óra. 2. Egészségi ártalom

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT és ELJÁRÁSI REND

VIZSGASZABÁLYZAT és ELJÁRÁSI REND Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont VIZSGASZABÁLYZAT és ELJÁRÁSI REND Jelen Vizsgaszabályzatot és eljárási rendet kiadom és egyben jóváhagyom: Budapest, 2011. augusztus 25....

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás Az előadás tartalma A modulrendszerű vasúti járművezető-képzés Az időszakos

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26.

A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, február 26. A vasúti közlekedés jogi szabályozásának jelenlegi és tervezett rendelkezései KTE XIX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban, 2015. február 26. Dr. Rácz Gábor, NFM Az előkészületben lévő jogszabályok

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Vasútüzem vezető alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) 2013.

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Vasútüzem vezető alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) 2013. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Vasútüzem vezető alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása alapján

Részletesebben

O. 1. sz. Oktatási Utasítás

O. 1. sz. Oktatási Utasítás MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG O. 1. sz. Oktatási Utasítás MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 0.1. sz. OKTATÁSI UTASÍTÁS JÓVÁHAGYTA A MÁV RT. VEZÉRIGAZGATÓJA K-2373/2002. SZÁMON Lezárva: 2007.08.03.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására

MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 8. 2. pontjának új szövege a következő: 2. A munkáltató valamennyi nála képviselettel rendelkező szakszervezet vonatkozásában érvényre

Részletesebben

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában,

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 58. szám A Kormány a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan

A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan Általános megjegyzések: A rendelet nem ad lehetőséget a

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM rendelete az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban

A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban A kisvasutakat érintı jogszabályok, részvétel a jogalkotásban dr. Huszka Péter Szabályozási referens Vasúti Szabályozási Osztály 2012 február 15. Korábbi jogi környezet: A vasúti közlekedésrıl szóló 2005.

Részletesebben

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2.

szаggуü?és Hivatala ~l уszw É^kezet 10'% СКТ 1 2. ~l уszw szаggуü?és Hivatala ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ É^kezet 10'% СКТ 1 2. Képvisel őiönállóindítvány 2014. évi törvény а vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint а légi-, а vasúti

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggö munkaköröket betöltö munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekröl és az egészségügyi vizsgálat rendjéröl

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. TARTALOM

33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. TARTALOM 33. szám 125. évfolyam 2010. november 12. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 70/2010. (XI. 12. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet Joganyagok - 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet - a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő 1. munkavállalókkal oldal szem 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

FÓKUSZBAN A VASÚTI VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER

FÓKUSZBAN A VASÚTI VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER FÓKUSZBAN A VASÚTI VIZSGÁZTATÁSI RENDSZER ( A képzési és vizsgáztatási rendszer tapasztalatai, a Vizsgaközpont eddigi tevékenységének bemutatása) Novák László KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET BEMUTATÁSA. KTE KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI NAPOK Budapest, május 07. dr. Becske Loránd főigazgató

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET BEMUTATÁSA. KTE KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI NAPOK Budapest, május 07. dr. Becske Loránd főigazgató KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET BEMUTATÁSA KTE KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI NAPOK Budapest, 2013. május 07. dr. Becske Loránd főigazgató 1 KBSZ Alapító: Gazdasági és Közlekedési Miniszter Alapítva: 2006. január

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása 17852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2015. (VII. 20.) NFM rendelete a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.

Részletesebben

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG. A klímagáz képesítési rendszer

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG. A klímagáz képesítési rendszer NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG A klímagáz képesítési rendszer Jogszabályi háttér A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter

Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója. Huszka Péter Kárpát-medencei Kisvasutak XX. Találkozója 2014. Február 5. Az új vasúti törvény koncepciója Huszka Péter A keretek 2014. évi.. törvény A vasúti közlekedésről Kötelezően át kell ültetni: az egységes európai

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet Hatály: közlönyállapot (2017.VII.1.) 220/2017. (VII. 1.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k

Joganyagok - 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet - a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer k 1. oldal 83/2007. (X. 6.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól A vasúti

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózaton személy- és áruszállítás és tolatás (MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), dízelmozdony kategória

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

3. A képzés engedélyezése

3. A képzés engedélyezése 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete Melléklet a BM-4208/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 1 / 60 2013.07.02. 14:00 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2013.07.01 2014.12.31 34 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet

6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet Online - 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet - a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező 1. oldal kárfedezeti 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet a vasúti társaságok nem

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről 1

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről 1 1. oldal 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 1 Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/23617/6/2007. Tervezet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005.

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 17. szám 1043 V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti fejlesztési miniszter 5/2012. (II. 15.) NFM rendelete a vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl szóló 45/2006.

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete

A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete A Kormány./2007. (...) Korm. rendelete a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 85/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti jármű vezető k és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A

Részletesebben

2. Jegyeladási jutalékra jogosult a jegyeladást rendszeresen végző forgalmi személyzet. jegyeladási 2,0 %

2. Jegyeladási jutalékra jogosult a jegyeladást rendszeresen végző forgalmi személyzet. jegyeladási 2,0 % 5. számú melléklet a MÁV Zrt. Kollektív Szerződéséhez A kereskedelmi szolgálatot ellátók jegyeladási jutaléka 1. Jegyeladási jutalék az alábbi jogcímeken fizethető: a) helyi forgalmú bárca- és kéregjegy

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Az Országgyűlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülő nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben