A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználása terén. Miklós-Molnár Marianna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználása terén. Miklós-Molnár Marianna"

Átírás

1 A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználása terén Miklós-Molnár Marianna

2 A Hivatal jogállása 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet központi hivatal; önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott; központi közhatalmi költségvetési szerv; pénzügyminisztérium fejezetében önálló címet alkot

3 A Hivatal feladatai 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Hivatal ellátja a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait; elvégzi az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások külön kormányrendeletekben meghatározott ellenőrzési feladatait; ellátja a közötti programozási periódus ellenőrzési hatósági feladatait

4 Az európai uniós támogatások ellenőrzése

5 Alapelvek A tagállamoknak garanciát kell nyújtaniuk: a projektek végrehajtásának megfelelő minőségére; a tevékenységek eredményére és értékelésükre; a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és annak ellenőrzésére. Az ellenőrzés elsődlegesen a tagállamok feladata; A tagállamoknak az irányítási és ellenőrzési rendszereiket úgy kell kialakítaniuk, hogy biztosítsák a közösségi források hatékony és szabályszerű felhasználását; A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az irányítási és az ellenőrzési rendszereket bemutató jelentést

6 Az irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságának hitelesítése A EU Bizottság feladata, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek zavartalan működését biztosítsa. Ezért : végrehajthat helyszíni vizsgálatokat, vagy felkérheti a tagállamot, hogy végezze el ezeket. Legalább évente egyszer a Bizottság és a tagállam közösen megvizsgálja: az elvégzett ellenőrzések eredményeit, az észlelt szabálytalanságok pénzügyi hatását, a bevezetett vagy bevezetés előtt álló korrekciós intézkedéseket, az irányítási és ellenőrzési rendszerek változásait (amennyiben van ilyen)

7 Pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek Európai Bizottság Helyszíni ellenőrzések Megfelelő ellenőrzési nyomvonal Tagállamok Kifizető/Igazoló Hatóság Irányító hatóságok Közreműködő szervezetek Kedvezményezettek Mintavételes ellenőrzések Költségigazolások, hitelesítés

8 EU-s és nemzetközi ellenőrzési feladatok I os programozási időszak strukturális alapok operatív programjai (AVOP, KIOP, GVOP, ROP, HEFOP) EQUAL Közösségi Kezdeményezés as programozási időszak strukturális alapok operatív programjai (KÖZOP, KEOP, ÁROP, EKOP, VOP, TÁMOP, TIOP, GOP, KMOP, kovergencia ROP-ok) Szolidaritás és Migrációs Áramlások Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap Európai Menekültügyi Alap Külső Határok Alap Európai Visszatérítési Alap

9 EU-s és nemzetközi ellenőrzési feladatok II os programozási időszak INTERREG III Közösségi Kezdeményezés Phare és Átmeneti Támogatás Schengen Alap as programozási időszak Európai Területi Együttműködés és IPA programok Magyarország-Románia Magyarország-Szlovákia Magyarország-Horvátország Magyarország-Szerbia Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program

10 EU-s és nemzetközi ellenőrzési feladatok III os programozási időszak as programozási időszak Kohéziós Alap (és ISPA) projektek Svájci-Magyar Együttműködési Program Norvég Finanszírozási Mechanizmus, illetve EGT Finanszírozási Mechanizmus

11

12 Az egyszerűsített szabályozási környezet Általános előírások A pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó részletes szabályok Strukturális Alapok A TANÁCS 1260/1999/EK és 1083/2006/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 438/2001/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2355/2002/EK RENDELETE A Strukturális Alapok keretein belül folyósított támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek Kohéziós Alapok A TANÁCS 1164/1994/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 1386/2002/EK RENDELETE A Kohéziós Alapok keretein belül folyósított támogatásokhoz kapcsolódó pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek A TANÁCS 659/1999/EK RENDELETE 22. cikk A TANÁCS 2185/1996 /EK RENDELETE (Euratom) A BIZOTTSÁG 1681/1994/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 16/2003/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 1831/1994/EK RENDELETE

13 Ellenőrzési feladatok a os programozási ciklusban ellenőrzési stratégia és éves ellenőrzési terv készítése és felülvizsgálata mintavételes ellenőrzések rendszerellenőrzések zárónyilatkozat kiadását megelőző ellenőrzések lefolytatása és zárónyilatkozat kiadása éves jelentések és beszámolók összeállítása

14 Elsődleges uniós szabályozás - Strukturális Alapok /1999/EK és 1083/2006/EK tanácsi rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelékezések; célkitűzések és támogatási területeik; támogatások felhasználásának alapelvei (partnerség, addicionalitás, koncentráció, stb.); programozási dokumentumok; irányító Hatóságok általános feladatai; pénzügyi ellenőrzés általános szabályai, elvei;

15 Elsődleges uniós szabályozás - Strukturális Alapok - 438/2001 EK bizottsági rendelet Az 1260/99/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályai; a tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszereivel szemben támasztott követelmények; az irányító hatóságok részletes feladatai; a Kifizető Hatóság igazoló tevékenysége; a mintavételes ellenőrzés (5%-os ellenőrzés); zárónyilatkozat szabályai; számviteli követelmények; ellenőrzési nyomvonal

16 Ellenőrzési célok 438/2001, IV. Fejezet, 10.1 Bekezdés «A tagállamoknak megfelelő mintavétel alapján kell megszervezniük a műveletek ellenőrzését, különös tekintettel: (a) a bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszerek hatékonyságának ellenőrzésére» A mintavételes ellenőrzéseknek a műveletek olyan reprezentatív mintáján kell alapulniuk, amely segítségével az egész rendszer hatékonyságára vonatkozóan lehet átfogó következtetéseket levonni Minden egyes mintavételes ellenőrzés az egész irányítási és ellenőrzési rendszer minőségének tesztje

17 Ellenőrzési célok 438/2001, IV. Fejezet, 10.1 Bekezdés «A tagállamoknak megfelelő mintavétel alapján kell megszervezniük a műveletek ellenőrzését, különös tekintettel: (b) a különböző érintett szinteken tett költségnyilatkozatok kockázatelemzés alapján végzett szelektív ellenőrzésére» Nem szükséges az összes költségnyilatkozatot ellenőrizni. az ellenőrzéseknek a magaskockázatú folyamatokra kell koncentrálniuk Ez a specifikus audit célok előzetes definiálását feltételezi. A mintavételes ellenőrzések nem csak a kedvezményezetteket, hanem az egész ellenőrzési nyomvonalat érintik (közreműködő szervezetek, irányító hatóság, )

18 Definíciók 438/2001, IV. Fejezet, 10.2 Bekezdés «A tagállamoknak az ellenőrzések végrehajtását az érintett időszakban egyenletesen kell elosztaniuk. A tagállamok kötelesek biztosítani az ilyen ellenőrzések elvégzéséhez, illetve a végrehajtási vagy kifizetési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok különválasztását.» Az ellenőrzéseknek egy terv részét kell képezniük. A mintavételes ellenőrzéseket a helyszínen kell elvégezni. A mintavételes ellenőrzéseket olyan személyeknek kell végezniük, akik függetlenek az érintett projektek kialakításától és ellenőrzésétől.

19 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (a) a pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek gyakorlati megvalósítását és működésük hatékonyságát (b) megfelelő számú kiválasztott számla esetében a számviteli nyilvántartások egyezőségét a közreműködő szervezeteknél, a kedvezményezetteknél és a programok, illetve projektek megvalósítását végző szervezeteknél lévő adatokkal»

20 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (c) az ellenőrzési nyomvonal kielégítő voltát» Az ellenőrzés nyomvonal akkor tekinthető kielégítőnek, ha biztosítja: (a) a Bizottság részére igazolt összegek egyeztetését a különböző szervezeteknél fellelhető egyes kiadási tételekkel és a kapcsolódó bizonylatokkal (b) a rendelkezésre álló közösségi és nemzeti források elosztásának és átutalásának ellenőrzését.

21 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (d) megfelelő számú egyedi költségtétel típusának és ütemezési időpontjának európai uniós követelményeknek, a műveletek jóváhagyott specifikációjának, valamint a ténylegesen elvégzett munkának való megfelelőségét» A kiadások jogosultságának és valódiságának ellenőrzése Jóváhagyott specifikációk Kiadások Ténylegesen elvégzett munka

22 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (e) az egyes műveletek tényleges vagy szándékolt hasznosításának a közösségi társfinanszírozás iránti kérelemben leírt célokkal való egyezőségét» Az elvégzett munka valódiságának, és az elfogadott felhasználási szándékkal való összhangnak az ellenőrzése. Jóváhagyott specifikációk Ténylegesen elvégzett munka

23 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (f) a közösségi hozzájárulás előírt mérték szerinti folyósítását a hozzájárulás késedelem és levonások nélküli tényleges átutalását a kedvezményezettnek» A támogatások szabályszerűségének és jogosságának ellenőrzése A kedvezményezettek felé történő kifizetési folyamat ellenőrzése.

24 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (g) a megfelelő nemzeti társfinanszírozás tényleges rendelkezésre bocsátását» Biztosítani, hogy a nemzeti társfinanszírozást összegét kifizették a kedvezményezettnek.

25 Alapelvek 438/2001, IV. Fejezet, 11. cikk «A tagállamoknak az ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk: (h) hogy a társfinanszírozott műveleteket a közösségi szabályok és előírások tiszteletben tartásával, hajtották végre,» Annak ellenőrzése, hogy a közösségi jogszabályokat és előírásokat (környezetvédelem, esélyegyenlőség,.) a műveletek megvalósítása során tiszteletben tartották.

26 A második szintű ellenőrzések tervezési folyamata 1. Átfogó kockázatfelmérés 2. Minta kiválasztása Kockázati tényezők Jóváhagyott projektek listája Reprezentativitás 3. Ellenőrzési terv kialakítása Éves ellenőrzési terv Az ellenőrzésre kiválasztott projektek listája 4. Ellenőrzések lefolytatása

27 Kockázatelemzési anomáliák legkockázatosabb projektek ellenőrzése a reprezentitivitási kritériumok figyelembe vételével Az eredmények kivetíthetők? Hogyan keletkezhet ez alapján visszafizetési kötelezettsége egy-egy tagállamnak? Elszámolási viták az Európai Bizottság és a tagállamok között

28

29 Nemzeti Fejlesztési Terv vs. Új Magyarország Fejlesztési Terv

30 Az intézményrendszer változásai Szempont Irányítás, koordináció IH-KSz munka megosztás I. NFT Szaktárcák, Nemzeti Fejlesztési Hivatal Vegyes rendszer, folyamatos delegálás ÚMFT Megerősítve egységesen a Nemzeti Fejlesztési Ügyönkségben Programszint (IH) teljes projektszint (KSz) egységes minden OP tekintetében

31 Az intézményrendszer változásai Szempont KSz-KSz munka megosztás KSz szervezeti formája I. NFT 1 prioritás 1 KSz (GVOP, AVOP, KIOP) 1 pr. 2 KSz, egymás után (ROP, GVOP/RTK) 1 pr. 3 KSz, egymás mellett (HEFOP) Vegyes rendszer, nincs elvárás rt, kht, költségvetési intézmény, közalkalmazottak, köztisztviselők, minisztériumi főosztály ÚMFT 1 konstrukció 1 KSz egységes minden OP tekintetében Önálló döntési, szerződéskötési, kifizetési jog rugalmas humán erőforrás gazdálkodás egyéni szintű teljesítményösztönzés ne Ktv. hatálya alá tartozzon

32 A közreműködő szervezetek bemutatása Operatív program Gazdaságfejlesztés (GVOP, GOP) Humán erőforrás f. (HEFOP, TÁMOP és TIOP) Regionális f. (1 ROP, 7 ROP) I. NFT MFB, MVF, IT, RTK, KPI ESZA, OMAI, STRAPI, FH, MÁK VÁTI, RFÜ-k ÚMFT MAG ESZA, OKMT, ESKI- STRAPI VÁTI, RFÜ-k (KMOP esetén KSz még: MAG Zrt., OKMT, ESKI-STRAPI, ESZA)

33 A közreműködő szervezetek bemutatása Operatív program Környezetvédelem (KIOP KA, KEOP) Közlekedés (KIOP KA, KÖZOP) Közigazgatás (ÁROP és EKOP) KSz I. NFT KvVM FI, EK GKM főosztály - KSz ÚMFT KvVM FI, EK KIKSZ ZRt. VÁTI

34 NFÜ irányítási jogosítványai A KSz vezető kinevezése, felmentése az NFÜ egyetértésével történik; Amennyiben a KSz gazdasági társaság, az NFÜ tagot delegál a felügyelő bizottságba; Az NFÜ az egységes működési kézikönyv által kialakítja a KSz belső eljárásrendjét, egységes működési modellt hoz létre; Az NFÜ ellenőrzi és értékeli a KSz munkáját; Az NFÜ teljesítmény alapján, szolgáltatási szerződéseken keresztül finanszírozza a KSz munkáját (kivéve egyedi projekteknél, ld. KvVM FI, KIKSZ ); Az NFÜ a KSz tevékenységét felfüggesztheti, a KSz-t lecserélheti.

35 Az intézményrendszert irányító dokumentumok Akcióterv, tartalmazza támogatási konstrukciónkét (pályázatonként): pályázati kiírások megjelenésének időpontját; pályázati kiírás keretösszegét; támogatott pályázatok számát, átlagos méretét; éves kötelezettségvállalási, kifizetési tervet. Jogszabályok (255/2006 intézményi, 281/2006 pénzügyi, eljárási rendelet), tartalmazza: NFÜ és KSz feladatait általánosan; az egyes eljárásokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályokat (többnyire KSz feladatok); Egységes Működési Kézikönyv, tartalmazza a KSZ feladatait részletesen Szolgáltatási és támogatási szerződések, tartalmazza a KSz finanszírozásának módját, forrását

36 Egységes Működési Kézikönyv Egységes eljárási szabályrendszert rögzít a időszakra vonatkozóan Hatálya: ÚMFT teljes intézményrendszere (NFÜ és KSZ-ek Nincsenek külön kézikönyvek az egyes szervezeteknél, csak specializálást tartalmazó kiegészítések Elektronikus-alapú használat: esetleges módosulások itt, ezekről értesítés az intézményrendszer szereplőinek

37 Egységes Működési Kézikönyv Részei: Programszint rendszerszintű folyamatok és tevékenységek leírása; intézményrendszer főfolyamatai pl. horizontális elvek; közbeszerzés; tájékoztatás; partnerség; ellenőrzés; szabálytalanság és csalás kezelése Projektszint projekt életútjának végigkövetése, eljárástípusok szerint, kötelezően alkalmazandó formadokumentumokkal

38 Audit-trailek Az egyes fejezetekhez kapcsolódóan központilag, egységesen (nem minden fejezet esetében készült, csak ahol indokolt) Intézményrendszer szereplői egységes módszertani iránymutatások alapján specializálhatják, alábonthatják az egyes lépéseket

39 Ellenőrzési Hatósági feladatok Szabályozás: 1083/2006/EK tanácsi rendelet; 1828/2006/EK bizottsági rendelet; 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet; 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 312/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet; 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet.

40 Ellenőrzési hatósági feladatok ( ) I. Megfelelőségi vizsgálat lefolytatása; Ellenőrzési stratégia kidolgozása és felülvizsgálata; Éves ellenőrzési terv elkészítése; Rendszer- és projektellenőrzések lefolytatása; Éves ellenőrzési jelentés összeállítása és éves vélemény kiadása; Részleges és végső elszámolásokhoz kapcsolódó zárónyilatkozat kiadása; Éves összegző jelentés összeállítása

41 Ellenőrzési hatósági feladatok ( ) II. Intézkedések megvalósításának nyomon követése; Kapcsolattartás az EU Bizottsággal; Közreműködés az EU Bizottság által folytatott ellenőrzések megállapításaihoz kapcsolódó tagállami észrevételek kialakításában; Részvétel a Monitoring Bizottságok munkájában; Részvétel az Ellenőri Csoportok (ETE) munkájában; Ellenőri Csoport üléseinek megszervezése/elnöklése (ahol Magyarország látja el az irányító hatósági feladatokat).

42 1083/2006/EK rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 62. cikk -az Ellenőrzési Hatóság feladatai a) az irányítási és ellenőrzési rendszer eredményes működésének vizsgálata céljából ellenőrzésekre kerüljön sor; b) a műveletek ellenőrzését megfelelő minta alapján végezzék el a bejelentett költségek hitelesítése céljából;

43 1083/2006/EK rendelet c) ellenőrzési stratégia benyújtása a Bizottsághoz az OP jóváhagyásától számított kilenc hónapon belül, a fő szervezetek ellenőrzésének és az ellenőrzések programozási időszak során történő egyenletes elosztásának biztosítása érdekében az ellenőrzéseket végrehajtó szervekre, az ellenőrzési módszertanra, a műveletek ellenőrzését szolgáló mintavételi módszerre és az ellenőrzések indikatív tervezésére terjed ki, EUB útmutató alapján kerül összeállításra

44 1083/2006/EK rendelet d) 2008 és 2015 között minden év december 31-ig: i. éves ellenőrzési jelentés benyújtása a Bizottsághoz, amely megállapítja az adott év június 30-án záruló 12 hónapos időszak során végzett ellenőrzések eredményeit, beszámol az irányítási és ellenőrzési rendszerben feltárt hiányosságokról ii. arra vonatkozó vélemény kiadása, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszer eredményesen működik-e, és így megfelelő biztosítékul szolgál-e arra, hogy a költségnyilatkozatok helytállók, s az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályosak;

45 1083/2006/EK rendelet e) zárónyilatkozat benyújtása a Bizottsághoz legkésőbb március 31-ig, amely - értékeli a végsőegyenleg-kifizetési kérelem érvényességét, - értékeli a záró költségnyilatkozat alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét, - és amelyet záró ellenőrzési jelentés támaszt alá. Amennyiben az ellenőrzéseket az ellenőrzési hatóságtól eltérő szervezet végzi, az ellenőrzési hatóság biztosítja, hogy e szervezetek a szükséges funkcionális függetlenséggel rendelkezzenek.

46 1083/2006/EK rendelet 71. cikk -az Ellenőrzési Hatóság feladatai Az irányítási és ellenőrzési rendszerek felállítása az első időközi kifizetési kérelem benyújtása előtt vagy az egyes operatív programok jóváhagyását követő legkésőbb tizenkét hónapon belül benyújtani a Bizottságnak a rendszerek leírását, a rendszerek felállításáról szóló értékelés eredményeit ismertető jelentés egészíti ki - ki kell térni a hiányosságok súlyosságára és az érintett prioritási tengelyre, a meghozandó korrekciós intézkedésekre és azok végrehajtásának ütemezésére, igazolni kell az intézkedések végrehajtását és a kapcsolódó fenntartások visszavonását. az cikknek való megfelelésről szóló vélemény

47 1828/2006/EK rendelet 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 16. cikk a műveletek ellenőrzése (62. cikk, (1) bek. b pont) műveletek olyan módszerrel kiválasztott mintáján kell elvégezni, amelyet az Ellenőrzési Hatóság dolgoz ki az ellenőrzéseket a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció alapján kell elvégezni ha a problémák a rendszerből adódnak, és az adott operatív program keretében folytatott egyéb műveletekre nézve is kockázatot jelentenek, az EH gondoskodik további vizsgálatok elvégzéséről, hogy a problémák mértéke megállapítható legyen

48 1828/2006/EK rendelet 17. cikk mintavétel az ellenőrzendő műveletek mintáját minden évben véletlenszerű statisztikai mintavételi módszerrel kell megállapítani a módszert dokumentálni kell a kiadások összegére, valamint a műveletek számára és típusára és egyéb lényeges tényezőkre figyelemmel az EH megállapítja az alkalmazandó mintavételezési módszert a mintát azok közül a műveletek közül kell kiválasztani, amelyeknek kiadásait az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének évét megelőző évben bejelentették a Bizottságnak a következtetéseket a kiadások ellenőrzésének eredményei alapján kell levonni, s az éves ellenőrzési jelentésben kell közölni a Bizottsággal ha a hibaarány eléri a jelentős szintet, az EH elemzi ennek jelentőségét, és megteszi a szükséges lépéseket, megfelelő javasatokat is tesz, amelyeket az éves ellenőrzési jelentésben közöl.

49 Ellenőrzési hatósági feladatok egymásra épülése ( ) N. év, II. félév Rendszervizsgálat Rendszerértékelés N+1. év I. félév Megbízhatósági szint > Mintavétel Éves összegző jelentés (II.15.) Mintavételes ellenőrzések Beszámolók (IX.30.) Rendszerértékelés felülvizsgálata IER változásai (XI. 15.) N+1. év, Dec. 31. Éves jelentés + vélemény Egyéb ellenőrzések

50 Rendszerértékelés A rendszerellenőrzés során elvégzik az adott program irányítási és ellenőrzési rendszerének átfogó értékelését, azaz meghatározzák a vizsgált rendszer kiinduló minősítését. A rendszerértékelés meghatározza a mintavételnél alkalmazott megbízhatósági szintet, ezen keresztül a minta nagyságát. A mintavételes ellenőrzések lezárását követően felülvizsgálják a kiinduló minősítést. A felülvizsgálat során célszerű figyelembe venni: A mintavételes ellenőrzések eredményeit, Az IT-ek megvalósulásáról szóló beszámolókat, Korrekciós intézkedéseket, Az irányítási és ellenőrzési rendszer változásait, Az EU által lefolytatott ellenőrzések eredményeit. Rendszerértékelési kategória 1. A rendszer jól működik, csak kisebb javítások szükségesek 2. A rendszer működik, de néhány javításra szükség van 3. A rendszer részben működik, lényeges javításokra van szükség4. A rendszer alapvetően nem működik 4. A rendszer alapvetően nem működik A rendszer működése alapján kiadható vélemény a vizsgált rendszerre vonatkozóan Minősítés nélküli (60%) Minősített (70%) Minősített (80%) Kedvezőtlen (90%)

51 Mintavételezés statisztikai megközelítés Monetary Unit Sampling (MUS) lényegességi szint, remélt hiba meghatározása hibaarány kivetítése előnyök a kockázatalapú mintavételi módszertanhoz képest

52 Mintavételes ellenőrzés tárgya I. ( ) Pályáztatási és pénzügyi lebonyolítást végző szervezetek pénzügyi irányítási és kontroll rendszerei Pályáztatási és szerződéskötési folyamat Ellenőrzési nyomvonal Számviteli folyamatok vizsgálata Számlák és pénzügyi nyilvántartások tételes vizsgálata (egyezőségek vizsgálata) Használatba vett eszközök aktiválása Megbízható és valós kép

53 Mintavételes ellenőrzés tárgya II. ( ) Pénzügyi folyamatok vizsgálata Nemzeti társfinanszírozás rendelkezésre bocsátása Közösségi hozzájárulás folyósítása Saját erő folyósítása Kifizetési késedelmek okai (esetleges beszállítói kamatkövetelések) Közösségi céloknak való megfelelőség Közösségi szabályok és politikák tiszteletben tartása Esetleges rendszerhibák, azok okai és kapcsolódó intézkedések a kockázatok csökkentésére

54 Mintavételes ellenőrzés hatóköre szűkült ( ) Csak indokolt esetben ellenőrzendő az IH és az IgH. (pl. korábbi szabálytalansági eljárás vagy TS projekt) Ha az adott projekt korábban ellenőrzésre került, az ellenőrzés az adott évi költségnyilatkozatokban szereplő számlákra és azokhoz kapcsolódó dokumentumokra, szerződésekre és a fizikai teljesítésekre korlátozódik. az első szintű ellenőrzésért felelős szervezet nyomon követési tevékenységének vizsgálata

55 Mintavételes ellenőrzés hatóköre szűkült ( ) A Bizottság 1828/2006/EK rendelet 16. cikk alapján a projektek mintavételes ellenőrzését a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni. Az ellenőrzési feladatok: A projekt kiválasztása, valamint végrehajtása, a források felhasználása az OP céljaival összhangban történt-e. A bejelentett kiadások dokumentumokkal alátámasztottak-e, A bejelentett kiadások összhangban állnak-e a közösségi és a nemzeti szabályozásokkal. A kedvezményezettek a lehető leghamarabb és teljes összegben kapták-e meg a támogatást.

56 Mintavételes ellenőrzés ellenőrzendő területek ( ) Vizsgálandó területek: a pályázat befogadása, a támogatási szerződés és a megkötött szerződések szabályszerűségének vizsgálata a pályázati célkitűzések teljesítése, a projektmegvalósítás nyomonkövetése a pénzügyi lebonyolítás szabályszerűsége (támogatás halmozódás, önrész biztosítása, biztosítékok, előleg igénylés és elszámolás) igazolt költségek elismerhetősége számviteli nyilvántartásokkal való egyezőség belső ellenőrzési tevékenység Európai Bizottság által lefolytatott ellenőrzés, valamint egyéb külső szervezet által végzett korábbi ellenőrzés szabálytalanságok kezelése és pénzügyi korrekciók intézkedések végrehajtása (amennyiben releváns) feltárt hibák, hiányosságok, szabálytalanságok rendszerjellegének vizsgálata

57 Rendszerellenőrzések

58 Rendszerellenőrzések I. Cél: a rendszerbeli problémák, akadályozó tényezők, kockázatok feltárása jogi háttér, menedzsment, erőforrások, folyamatszabályozás, pénzügyi folyamatok, ellenőrzési módszerek vizsgálata a rendszerellenőrzések során feltárt hiányosságok a zárónyilatkozat tartalmának részét képezik

59 Rendszerellenőrzések II. Jogszabályi háttér Szabályzatok, eljárásrendek Szervezeti megoldások Felelősségi körök Pl. pályáztatás, közbeszerzés, támogatási szerződés megkötésének folyamata, közzététel, kommunikáció Stratégia és célkitűzések Kockázatok azonosítása, elemzése, értékelése, kontrollok (célok, kockázat kontroll maradvány kockázat) Ellenőrzési nyomvonal

60 Rendszerellenőrzések III. Pénzügyi és számviteli feladatok Társfinanszírozás tervezése és rendelkezésre bocsátása Pénzügyi irányítási és kontroll rendszer működtetése Átutalási megbízások Pénzügyi korrekciók Kifizetési előrejelzések Számviteli rendszer

61 Rendszerellenőrzések IV. Informatika Monitoring Szabálytalanságok kezelése Belső ellenőrzési rendszer Korábbi ellenőrzések eredményei, nyomon követés Irattározás/dokumentumkezelés Humán erőforrás menedzsment Integritás és etikai normák Szakmai értékek iránti elkötelezettség Vezetés stílusa és gyakorlata

62 Zárónyilatkozat

63 Zárónyilatkozat I. A nyilatkozat kiadására az ellenőrző hatóság jogosult, amelynek függetlennek kell lennie: - az Irányító Hatóságtól; -a Kifizető/Igazoló Hatóság igazolások kiadásáért felelős szervezeti egységétől; -a közreműködő szervezetektől; A vizsgálatot a nemzetközileg elfogadott audit sztenderdeknek megfelelően kell elvégezni. Magyarországon a KEHI felelős a zárónyilatkozat kiadásáért. Minden szükséges információ, illetve hozzáférés biztosítása a nyilatkozat kiállításához szükséges bizonyítékokhoz és nyilvántartásokhoz

64 Zárónyilatkozat II. A nyilatkozatnak az alábbiakon kell alapulnia: Irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálata; Elvégzett ellenőrzések megállapításai; Ha szükséges, a műveletek mintavételezésen alapuló további ellenőrzésének eredményein. A zárónyilatkozat kibocsátásért felelős szervezet köteles vizsgálni az igazolt költségkimutatások helyességét, és az azt alátámasztó műveletek jogszerűségét és szabályosságát.

65 Zárónyilatkozat III. Nyilatkozat alapja: az irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálata, az elvégzett ellenőrzések eredményei, szükség szerint további szúrópróbaszerű ellenőrzés, zárójelentés A nyilatkozathoz csatolni kell egy jelentést, amely tartalmazza: A nyilatkozat indokolásához szükséges, összes vonatkozó információt A nemzeti és közösségi ellenőrzések azon megállapításait, amelyekhez a nyilatkozó hozzáfért.

66 Zárónyilatkozat IV. A nyilatkozatot kiadó minden szükséges vizsgálatot elvégez, hogy megalapozott bizonyosságot szerezzen arról, hogy az igazolt költségnyilatkozat megfelelő, az alapjául szolgáló ügyletek jog- és szabályszerűek, a projektek végrehajtása az operatív programoknak és a projektcéloknak megfelelően történt. VÉLEMÉNY Kiadása: Kohéziós Alap-minden egyes projekt lezárását követően Strukturális Alapok-egyes operatív programokra vonatkozóan a programozási időszak végén, illetve as programozási ciklusban részleges zárónyilatkozat kiadása lehetséges

67 Zárónyilatkozat V. 3 lehetséges konklúzió: - Nem minősített vélemény: Az ellenőrzés nem tárt fel korlátozó tényezőket, hibák előfordulásának gyakorisága csekély, minden problémát megfelelően kezeltek Vagy - Minősített vélemény (kivéve): Bizonyos akadályozó tényezők felmerültek, de a hibák gyakorisága nem jelentős, illetve egyes problémákat nem kezeltek megfelelően Vagy - Nem lehet véleményt nyilvánítani: Jelentős akadályok merültek fel, az észlelt hibák gyakorisága jelentős. (függetlenül attól, hogyan kezelték)

68 Köszönöm a figyelmet! Kérdések?

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Európai uniós támogatások ellenőrzése Miklós-Molnár Marianna, PhD 2016. december 5. 2016. december 7. Miről lesz szó

Részletesebben

Második szintű ellenőrzések

Második szintű ellenőrzések EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Második szintű ellenőrzések Dr. Dencső Balázs főigazgató, EUTAF Az uniós támogatások ellenőrzése konferencia Budapest, 2012. december 6. 1 Közösségi támogatások

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. bemutatása

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. bemutatása bemutatása 1 Feladatok két fő területre korlátozódnak: - az Európai Uniós fejlesztési programok keretein belül szükségessé vált projektdoktori feladatok ellátása - a nemzetközi szekció (korábbi VÁTI) koordinálja

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO.

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. 2014-15: TÖBB FINANSZÍROZÁSI ZSEB PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSE A 2007-13-AS CIKLUSBÓL

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására.

Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására. Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok a belső ellenőrzési munka minőségének javítására Balkay Attila Tapasztalatok az intézményi belső ellenőrzés munkájáról - javaslatok

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 354/2015.(XI.26.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA A BELSŐ ELLENŐRZÉS ALAPJAI A BELSŐ ELLENŐZÉS GYAKORLATA 1. A tréning programja 1.1. Megnevezés Belső ellenőrzés alapjai a belső ellenőrzés gyakorlata 1.2. A tréning célja A hatnapos tréning sikeres elvégzésével

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi

Részletesebben

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ Változások a fejlesztéspolitikában Tóth Tamás - NFÜ A strukturális és kohéziós alapok felhasználása Eredmények és kihívások: 1. A forrásfelhasználás helyzete és kötöttsége 2. A sikeres fejlesztéspolitika

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

GLOSSZÁRIUM Alapszabály (Charta) Az ellenőrzési jelentés lezárása Belső ellenőr Belső ellenőrzés Belső ellenőrzési vezető

GLOSSZÁRIUM Alapszabály (Charta) Az ellenőrzési jelentés lezárása Belső ellenőr Belső ellenőrzés Belső ellenőrzési vezető IX. GLOSSZÁRIUM 2 GLOSSZÁRIUM Alapszabály (Charta) A belső ellenőrzési alapszabály olyan írásos dokumentum, amely meghatározza a tevékenység célját, hatáskörét és felelősségét. Az Alapszabálynak a) meg

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Az uniós támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok

Az uniós támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok Az uniós támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok Dr. Dencső Balázs, Főigazgató Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1 Felügyeleti szervek, az ellenőrző hatóság szerepe Európai Számvevőszék

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13.

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. HEFOP A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására 2004-2006 között 750

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet

233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Nagykanizsa, 2013.05.16.

Nagykanizsa, 2013.05.16. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) tapasztalatok és feladatok a közoktatási intézmények fenntartóváltását követően Nagykanizsa, 2013.05.16. Projekt Uniós Hazai Projekt státusza: megvalósítás

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június JELENTÉS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése 0812 2008. Június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-094/2007-2008.

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division)

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) A Területi Együttműködési Üzletág (TEÜ) feladata a Társaság nemzetközi programokkal kapcsolatos menedzsment és hitelesítési feladatainak

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK

A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK Definíciók A monitoring egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követését jelenti; azt vizsgálja, hogy az adott fejlesztés végrehajtása

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók

Költségvetési szervek ellenőrzése. V. Előadás. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók Költségvetési szervek ellenőrzése V. Előadás A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a belső ellenőrzésre vonatkozó útmutatók A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, belső ellenőrzésre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései

NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései NKEK Nonprofit Kft. bemutatása és az EGT Alap Megújuló Energia Programterület ismertetése, célkitűzései Dibáczi Zita osztályvezető Nemzetközi Projektek Osztály NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás

Betekintés a Könyvvizsgálati munkába. Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Betekintés a Könyvvizsgálati munkába Könyvvizsgálói munka szakaszai, Könyvvizsgálói jelentés változás Könyvvizsgálati munka szakaszai: - megbízás elfogadása, - tervezés, - vizsgálat, - áttekintés, értékelés

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben