A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület évi közgyűléséről. időpontja: helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00. helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház"

Átírás

1 Jegyzőkönyv A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület évi közgyűléséről. időpontja: helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház Jelen vannak az előzetesen meghívott, a jelenléti ívet aláíró tagok: név lakcím Tagok: Toldi Zoltán 4841 Jánd Arany János tér 1/A Sárándi Annamária Satu Mare str. Ilarie Chendi Nr.106 Kürti Tünde Satu Mare str. Ilarie Chendi Nr.106 Kosztyu István Velké Kapusany P.O.H. b/45/67 Szabó Lóránt 4836 Lónya Rákóczi út 48 Szűcs Gábor 4800 Vásárosnamény Orbán Balázs krt. 5. fsz.1. Bakó Luca Virág 4937 Barabás Kossuth út 2 Pusztai Tamás 4026 Debrecen Darabos utca 18 Pusztai Anita 4836 Lónya Petőfi út 50. Baráth Zsoltné 4803 Vásárosnamény Bethlen út 12/A Simon Marianna 4800 Vásárosnamény Hajnal út 2/A Ifj. Toldi Zoltán 4841 Jánd Arany János tér 1/A Inántsy Pap Sándor 4400 Nyíregyháza Benkőbokor 4 Meghívottak: Lorentsik Katalin 4800 Vásárosnamény 1. Toldi Zoltán Elnök üdvözölte a Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület évi Közgyűlésére érkezett tagokat és Lorentsik Katalint, aki meghívottként vesz részt a Közgyűlésen, mint az Egyesület könyvelését végző személy. 2. Az Elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mert: 14 jelenlegi tagból 12 fő megérkezett. 3. A jelenlévők, Toldi Zoltán kérésére egyhangú, nyílt szavazással levezető elnöknek Toldi Zoltánt választották meg, jegyzőkönyvvezetőnek egyhangú szavazással Lorentsik Katalint választották meg. 4. A Levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot, amelyet a jelenlevők egyhangú szavazással elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítői: Simon Marianna Baráth Zsoltné 5. Az Elnök ismertette az előzetesen kiküldött napirendi javaslatokat. Napirend módosítására nem érkezett javaslat. A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták. 6. A napirendi pontok tárgyalása: 6.1. Tagfelvétel tárgyalása: Az Elnök ismertette, hogy Inántsy Pap Sándor (4400 Nyíregyháza Benkőbokor 4) jelentkezett az Egyesületbe. Mivel már korábban dolgozott az Egyesület projektjeinek előkészítésében az Elnökség javasolja a tagfelvétel megerősítését a Közgyűlésnek. A tagfelvétel jóváhagyásáról a Közgyűlés egyhangú határozatot hozott. Inántsy Pap Sándor ettől kezdve teljes jogú tagként vesz részt a Közgyűlés munkájában, így a taglétszám 15 fő, a jelenlevők aránya 13 főre emelkedett.

2 1/2014.sz Kgy. határozat: ( ): Inántsy Pap Sándor tag, így teljes jogú tagként vesz részt a Közgyűlés munkájában, így a taglétszám 15 fő, a jelenlevők aránya 13 főre emelkedett Beszámoló a BTKE évi tevékenységéről, pénzügyeiről: Az Elnök szóban kiegészítette az előzetesen elkészített írásos beszámolót. Kihangsúlyozta, hogy a HURO/1001/065/ kódszámú projekt szakmai munkáit sikeresen elvégezték a záró határidőre. Ezek jól sikerültek. A program lezárását még nem sikerült elérni. Ez hosszadalmas. A beszámolókat időre elküldték, de folyamatos hiánypótlások szükségesek. Ezek folyamatban vannak. Így a projekt teljes lezárása és az utófinanszírozás miatti pénzügyi nehézségek 2014-ben fognak záródni. A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítására benyújtott Madárgyűrűző tábor a Kaszonyi hegyen című és PTKF/1374/2013. Projekt azonosítójú pályázat nyert Ft-ot, melynek felhasználása megkezdődött a program szakmai feladatainak teljesítésével. Emellett pályázatot nyújtottunk be: A Svájci Alaphoz: Ifjúsági Fenntartható Fejlődés Harcosok címmel Ft támogatást kapott 2014-ben HUSKROUA/1101/091-es projektszámmal Partneri viszonyt létesítettünk a Dissemination of voluntarism in school-cooperation of three countries for popularizing voluntarism című projektben amelynek megvalósítása 2014-ben realizálódik majd. Az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap pályázati felhívására Közösségi szolgálat a fenntartható fejlődésért címen NCTA E azonosítószámú pályázatot adtunk be. A döntés még nem ismert. A Nemzeti összetartozás által kiírt Működési támogatás című projekthez NEA-NO-14-M-0131 pályázati azonosítóval, amelyen Ft értékben nyertünk 2014-ben felhasználható támogatást. Nemzeti összetartozás által kiírt Szakmai program támogatása című pályázati felhívásra készített Civil együttműködés a fenntartható környezetért a Felső-Tisza Ökorégióban című pályázat, amely nem nyert támogatást. Az elnök szóbeli kiegészítése alapján a tagság a Beszámoló a BTKE évi tevékenységéről, pénzügyeiről napirendi pontot egyhangúan elfogadta. 2/2014.sz Kgy. határozat: ( ): A közgyűlés a Beszámoló a BTKE évi tevékenységéről, pénzügyeiről napirendi pontot egyhangúan elfogadta Közhasznúsági jelentés elfogadása Az elnök röviden összefoglalta a közhasznúsági jelentés és mellékletében szereplő ismereteket, majd vitára bocsátotta. A tagok lényegi kérdéseket nem tettek fel. Az értelmező magyarázatokat a könyvelés készítő Lorentsik Katalin adta meg. Ezután határozathozatal következett. A határozatot egyhangúan fogadta el a tagság. 3/2014.sz Kgy. határozat: ( ): A közgyűlés a Közhasznúsági jelentést és mellékletét egyhangúan elfogadta évi munkaterv és pénzügyi terv.

3 Az Elnök ismertette a 2014 évre vonatkozó munkatervet és pénzügyi tervet. Kiemelte, hogy a legfontosabb feladatok: Teljesíteni kell a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatályba lépése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben a közhasznúság feltételeit. Az elnyert pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolását a közhasznúság és a szakmai elismertség növelése érdekében kell elvégezni. Növelni kell a középiskolások közérdekű önkéntes munkájához nyújtott segítséget, úgy, hogy az elnyert programok megvalósításához minél több fiatalt vonjanak be, illetve keresni kell az új lehetőségeket. A HURO program lezárásával stabilizálni kell az egyesület pénzügyi helyzetét. A napirendi pontot vitára bocsátották. A tagok kérdései a megvalósítás eszközeire vonatkoztak, amelyre az Elnök röviden válaszolt. Ezután határozathozatal következett. 4/2014.sz Kgy. határozat: ( ): A Közgyűlés a 2014 évi munkatervet és pénzügyi tervet egyhangúan elfogadta Az Alapszabály módosítása a törvényi kötelezettségek miatt A Közgyűlés tagjai megkapták a változások nyomon követésével kiadott alapszabály módosítást. Vitára bocsátották. Az Elnök a változtatás jogi hátterét ismertette. A Közgyűlés tagjai tartalmi kérdéseket nem, csak formai változtatásokra tettek javaslatot, amit javítottak. Határozathozatal. 5/2014.sz Kgy. határozat: ( ): A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását és kötelezte az Elnökséget annak beadására Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása Az Elnök ismertette, hogy az Egyesület 2013-as bevétele meghaladja az ötmillió forintot. A törvényi rendelkezések értelmében, az Alapszabályba beemelve Felügyelő Bizottságot kell választania. Az Elnök Javaslatot tett a Felügyelő Bizottság megválasztását bonyolító Bizottság tagjaira: Elnök: Inántsy Pap Sándor; Tagok: Sárándi Annamária és Kosztyú István. A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúan elfogadták a Jelölő Bizottság tagjait. Az Elnök a Jelölő Bizottság munkájának idejére Kávészünetet rendelt el. A Jelölő Bizottság Javaslatot tett a jelöltekre: A jelenlévők más jelöltet nem állítottak, egyenkénti nyílt szavazással egyhangúan támogatták a jelölőlistára történő felkerülésüket. A jelöltek szóban nyilatkoztak, hogy vállalják a listára történő felkerülésüket, illetve nyilatkoztak az összeférhetetlenségről is (Ezt írásban is meg kell tenniük két tanú jelenlétében)

4 A szavazólapok elkészültek amelyen az alábbiak szerepeltek: A BTKE Felügyelő Bizottságának tagjai: A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el az Elnök. A szünet után A Jelölő bizottság, mint Szavazatszámláló Bizottság folytatta munkáját. A szavazatok összeszámlálásáig az Elnök elkezdte az Egyebek Napirendi pont tárgyalását, amelyben ismertette a délutáni közhasznú munka célját és feladatait. (A Kutatóház környékén illegális hulladéklerakók felszámolása és az épület takarítási munkáinak elvégezése) A szavazás eredménye: 12 igen 1 tartózkodás 13 igen 12 igen 1 tartózkodás 6/2014.sz Kgy. határozat: ( ): A Közgyűlés a Módosított Alapszabály alapján megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjait, Őket az Alapszabályban definiált jogokkal és kötelességekkel ruházta fel. Tagjai: 6.7. Egyebek Az Elnök folytatta a délutáni program megbeszélését és zárás előtt kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el az elnökség éves tagdíjra tett javaslatát, mely szerint az éves tagdíj összege nem változik, 1000 Ft/tag, amelynek befizetési határideje: Határozathozatal egyhangú szavazással: 7/2014.sz Kgy. határozat: ( ): A BTKE éves tagdíj összege nem változik, 1000 Ft/tag, amelynek befizetési határideje: Az Elnök megköszönte a tagok megjelenését, aktív munkáját, majd a Közgyűlést 13,20 órakor bezárta. Jánd, - Barabás elnök Hitelesítők: Név:.. Aláírás:. Lakcím: jegyzőkönyvvezető Név:.. Aláírás:. Lakcím:

5