A törzs anatómiája II. A törzs izmai.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A törzs anatómiája II. A törzs izmai."

Átírás

1 A törzs anatómiája II. A törzs izmai. 1

2 A gerinc felépítése A csigolyák k főf alkotó elemei és s a csigolyák k közötti k ízületek alapján n mondható,, hogy a mozgásokat a mozgás-szegment szegment alapján n lehet elemezni. A csigolya-oszlopon oszlopon három h főf alátámaszt masztási si helyet lehet felismerni: (1) a csigolyatestek + discusok + szalagok oszlopa ;; (2-3) a zygapophysialis ízületek két k oszlopát. A két k oszlopot a csigolyák k pediculusai kapcsolják össze. 2

3 Processus spinosus Lamina arcus vertebrae Processus articularis Foramen vertebrale Processus transversus Pediculus arcus vertebrae CORPUS HÁROM FŐBB F ALÁTÁMASZT MASZTÁSI SI HELY A CSIGOLYÁN 3

4 AZ ELEMI MOZGÁSSZEGMENTUM RÉSZEI; I. Corpus vertebrae: a discus intervertebralist vékony hialinporc rögzr gzíti a csigolya testéhez. A hialinporc- lemez a csigolya testéhez tartozik, de ugyanakkor erősen (porcos összenövéssel) ssel) kapcsolódik az anulus fibrosushoz is. A porclemez igen fontos: rajta keresztül táplálkozik lkozik a discus szövete, a csigolya felől. l. Anulus fibrosus: koncentrikusan elrendezett rostkötegek tegek vannak a rostos porcban. A kötegeket k kollagén n rostkötegek, tegek, elasztikus rostok, porcsejtek és extracelluláris ris anyag alkotja. Az anulus hozzánőtt a ligamentum longitudinálékhoz is. Nucleus pulposus: chordoid szövet, melyben fibrociták-fibroblastok, fibroblastok, kollagénrostok, elasztikus rostok és s nagyobb mennyiségű glükózaminoglik zaminoglikán molekula (poliszacharidok) van utóbbiak nagy vízkötő kapacitása miatt a szövet kocsonyás s jellegű. 4

5 AZ ELEMI MOZGÁSSZEGMENTUM RÉSZEI; II. A zyagapophysialis ízület: a processus articularisok (4) ovalis-triangularis ízfelszínekkel rendelkeznek, melyeket hialinporc borít. Az ízületi tok erős, de megengedi a felszínek egymáson törtt rténő elmozdulását. Az ízfelszínek síkja s eltérő a nyaki-,, a hátih ti- és s a lumbalis szakaszokon. Nyakcsigolyák ízfelszínei: a vízszintes v síkban, s bár r kissé ferdén n helyezkednek el. Hátcsigolyák ízületi nyúlv lványai: az ízfelszínek nagyjából l a frontalis síkban s vannak. Ágyéki csigolyák ízületi nyúlv lványai: az ízfelszínek nagyjából l a sagittalis síkban s vannak. 5

6 AZ ELEMI MOZGÁSSZEGMENTUM RÉSZEI; III. Ligamentum flavum: elasztikus szalagok az arcusokat kötik össze. Minden mozgásform sformában szerepel. Ligamentum interspinale: a processus spinosusokat kötik össze. Főleg ventralis flexióban szerepel. Ligamentum supraspinale/ligamentum nuchae: a csigolyatövisek csúcsait csait köti k össze, illetve a nyakon ezeket a protuberantia occipitalis externához köti. k Főleg ventralis flexióban szerepel. Ligamentum longitudinale anterius: a csigolyatesteken halad végig. v Főleg ventralis és s dorsalis flexióban. Ligamentum longitudinale posterius: a canalis vertebralisban, a csigolyatestek hátulsh tulsó felszínén. n. Főleg ventralis és s dorsalis flexióban. Ligamentum intertransversarium: a harántny ntnyúlványok között. Rotáci cióban, lateralis flexióban vesz részt. r 6

7 Mozgások a gerincben Ventralis flexio: a gerinc előrehajlik Dorsalis flexio (extensio): a gerinc hátrahajlikh Lateralis flexio: a gerinc oldalra hajlik Rotatio: tengely körüli forgás Az egyes mozgásform sformák k mértm rtéke régir giónként nt eltérő A mozgásszegmentum egyes elemei minden mozgásform sformában részt r vesznek jóllehet eltérő mértékben. 7

8 SZALAGOK ÉS ÍZÜLETEK A NYAKI GERINCEN (nyaki mozgásszelv sszelvény) 8

9 A discusok, szalagok a gerinc görbg rbületeihez is hozzájárulnak: 1. Lordosis colli 2. Kyphosis thoracica 3. Lordosis lumbalis 4. Kyphosis sacralis (utóbbihoz kevésb sbé) 9

10 A kórosan k görbg rbült gerinc Degeneratív v deformitások Scoliosisok Hyperkyphosis

11 11

12 Lumbalisatio. 12

13 SPONDYLODISCITIS 13

14 14

15 A gerinc egyes szakaszainak főbb f mozgásai Nyaki gerinc (C3-7): ventralis flexió kisebb mint a dorsalis flexió (25 vs 85 ). A lateralis flexió kb. 40,, mindkét t oldalon. A rotáci ció kb A circumductio lehetséges. Háti gerinc: flexió-extenzi extenzió együttesen A flexiót t a thorax, az extenziót t a processus spinosusok gátoljg tolják. Lateralis flexió mindkét t oldalra Axiális rotáci ció mindkét t irányban 35,, miután n az ízfelszínek ezt engedik. Ágyéki gerinc: flexió 50,, extenzió 30. Oldalra hajlás s függ f az életkortól, l, kb. 25 mindkét t oldalon. A rotáci ció szinte nulla. 15

16 A törzs t izmai Musculi dorsi (a hátizmok h I.): trapezius,latissimus dorsi, rhomboidei, levator scapulae, serratus posterior inferior, serratus posterior superior. Musculi dorsi proprii (hátizmok II. mély, axialis): erector spinae, spinotransversales (m. splenius), transversospinales, interspinales, intertransversarii. Musculi thoracis: pectoralisok, subclavius, serratus anterior, levatores costarum, intercostales externi, intercostales interni, subcostales, transversus thoracis, diaphragma. Musculi abdominis: rectus abdominis, pyramidalis, obliquus externus, obliquus internus, transversus abdominis, quadratus lumborum, psoas major, psoas minor, iliacus. 16

17 A törzs t mozgásában részt r vevő izmok (az izmok a thoracolumbalis gerincet mozgatják) Ventralis flexió: m. rectus abdominis; m. obliquus externus abdominis; m. obliquus internus abdominis; m. psoas major, m. psoas minor. Dorsalis flexió (extensió): m. quadratus lumborum; m. erector spinae; m. multifidus; m. semispinalis; mm. interspinales. 17

18 A törzs t mozgásában részt r vevő izmok A törzs t rotáci ciója: m. obliquus externus abdominis; m. obliquus internus abdominis; m. semispinalis; mm. rotatores; m. multifidus. Oldalra hajlás: m. quadratus lumborum; m. rectus abdominis; m. obliquus externus abdominis; m. obliquus internus abdominis; m. erector spinae; m. multifidus; mm. intertransversarii. 18

19 TRAPEZIUS ÉS S LATISSIMUS DORSI ALATTI IZMOK M. splenius capitis M. levator scapulae M. rhomboideus minor M. rhomboideus major M. spinalis thoracis M. longissimus thoracis M. iliocostalis 19

20 A törzs t mozgatását t (is) végzv gző izmok; I. m. obliquus ext. abd. m. psoas major m. quadratus lumborum m. rectus abdominis 20

21 A psoas major főleg f a csigolyatesteken (T12-L4), a quadratus a processus costariusokon, utolsó bordán és s crista iliaca-n n rögzr gzül. Az utóbbi hatékonyan hajlítja oldalra a gerincet. PM QL M. psoas major (PM), M. quadratus lumborum (QL) M. psoas major és s M. quadratus lumborum (dorsalis oldal) 21

22 A törzs t mozgatását t (is) végzv gző izmok; II. Semispinalis cervicis Splenius capitis Longissimus Spinalis Iliocostalis Quadratus lumborum A GERINC MOZGATÁSÁT T VÉGZV GZŐ IZMOK EGY CSOPORTJA, JELLEMZŐ RÖGZÜLÉSI PONTJAIKKAL (PONTOZOTT). SPLENIUS CAPITIS: AXIALIS IZMOKHOZ TARTOZÓ IZOM A FEJ MOZGATÁSÁRA. 22

23 (axiális t Mély hátizmok h lis törzsizomzat; musculi dorsi proprii) A gerinc két k t oldalán n hátul, h a processus spinosusok és s transversusok által alkotott vályúban több t izomcsoport találhat lható. A sacrumtól l a koponyaalapig húzódnak. h A hosszabb izmok felületesebben, letesebben, az egyre rövidebbek egyre mélyebben m helyezkednek el. Funkciójuk a koponya és s a gerinc mozgatása. Az izomrendszer nagy fasciája a fascia thoracolumbalis. 23

24 Axialis törzsizomzatt M. erector spinae: a középvonal k két k t oldalán n lévől hosszanti izomrendszer, mely a sacrumtól l húzódik h egészen a koponya külsk lső felszínéig. Az izomzat a gerinc mozgatásában vesz részt, r a középvonal k két k t oldalán n elődomborodik és s középvonali k sulcust képez. k Három H hosszanti komponense lateralis- medialis irányban rögzr gzülése alapján n szeparálódik: 1. m. iliocostalis; 2. m. longissimus; 3. m. spinalis. A transversospinalis izmok: az előbbin bbinél l mélyebben m vannak és s rövidebbek. r Három komponensük: k: 1. semispinalis rendszer (5-6 6 csigolyát t hidalnak át); 2. multifidus rendszer (3-4 4 csigolyát t hidalnak át); 3. rotatores rendszer (2 csigolyát t hidalnak át). Alapvetően en egy harántny ntnyúlványtól l (vagy ízületi nyúlv lványtól) egy feljebb lévől tövisnyúlványhoz haladnak. A legmélyebb lyebb izmok egy-egy csigolyát t kötnek k össze: ezek az interspinales és s az intertransversarii. Működések: az erector rendszer extenziót és s oldalra hajlást okoz. A transversospinalis rendszer extensiót és s ellenoldalra törtt rténő rotáci ciót t vált v ki. Alapvető fontosságuk van a testtartás s szabályoz lyozásában, a csigolyák stabilizálásában, ban, és s persze a gerinc akaratlagos mozgásaiban. 24

25 MUSCULUS ERECTOR SPINAE M. iliocostalis 2. M. longissiumus 3. M. spinalis A gerincet vastag fekete vonal jelzi. Az erector spinae oldalsó körvonalát fekete vonal jelzi. Costa XII Crista iliaca Sacrum Iliocostalis, longissimus eredése: lumbalis csigolya processus spinosus, sacrum dorsalis felszín, fascia thoracolumbalis. Az iliocostalis a bordákon (angulus), a longissimus a bordákon, a lumbalis csigolyák k hátsh tsó felszínén és a fascia thoracolumbalison rögzül l (tapad). A m. spinalis a háti h és s nyaki szakaszon a csigolyák k tövisnyt visnyúlványait köti össze. 25

26 A trapezius, a scapula, a rhomboideusok és s a serratus posterior superior eltávol volítása után n láthatl tható a musculus erector spinae: M. intercostalis externus M. iliocostalis M. longissimus M. spinalis 26

27 Axialis törzsizmok t rétegezr tegeződésének vázlata (alsó thoracalis keresztmetszet) V: vertebra R: borda (rib) Nyilak: fascia thoraco- lumbalis Nyílhegyek: transverso- spinalis fascia 1: M. iliocostalis 2: M. longissimus 3: M. spinalis 4: M. semispinalis 5: M. multifidus 6: Mm. rotatores 27

28 A FASCIA THORACOLUMBALIS ELHELYEZKEDÉSE ÉS S VISZONYA A KÖRNYEZK RNYEZŐ IZOMZATHOZ: TL: fascia thoracolumbalis P: M. psoas major Q: M. quadratus lumborum Csillag: M. erector spinae V: csigolya Nyilak: a fascia rögzr gzülése a csigolya nyúlv lványaihoz 1-2-3: a széles hasizmok Nyílhegy: fascia transversalis 28

29 Fascia thoracolumbalis A lumbalis régir gió erős, három h rétegr tegű fasciája: a gerinc támasztt masztéka is egyben. A lumbális lis szakaszon részt r vesz a mozgásszegmentum funkcióiban. iban. Felületes letes lemezén n (1) ered a latissimus dorsi (LD). Középső (mély) lemeze (2) beborítja az erector spinae kötegeit k (nyilak). Belső lemeze (3) a hasüreg hátsh tsó falának kialakításához járul j hozzá: : a transversus abdominis rostjai erednek róla. r A SZÁMOZ MOZÁS ÉS S NYILAK: A KÖVETKEZK VETKEZŐ ÁBRÁRA RA VONATKOZNAK! 29

30 LD 1 OE 3 2 A fascia thoracolumbalis rétegeit r számoztuk (1,2,3). LD: latissimus dorsi, OE: obliquus externus abdominis 30

31 MUSCULI THORACIS Diaphragma Pectoralis major, pectoralis minor, subclavius Serratus anterior Levatores costarum Intercostales externi Intercostales interni Subcostales Transversus thoracis 31

32 Trapezius Trigonum clavipectorale (sulcus deltoideopectoralis) Deltoideus Pectoralis major 32

33 Pectoralis major kimetszve, pectoralis minor látható. Subclavius Pectoralis minor Serratus anterior 33

34 Diaphragma I. Centrum tendineum: aponeurosis. Pars sternalis: a sternumról l eredő rostok (processus xiphoideus belső felszíne). Pars costalis: a bordákr król l eredő rostok (VI- XII bordák k belső felszínén, n, összekapcsolódva a m. transversus abdominis csipkéivel). ivel). Pars lumbalis: a lumbalis csigolyákr król és s az utolsó bordáról l eredő izomrostok. Vérellátás: arteria thoracica interna, aorta thoracica, abdominalis. Beidegzés: n. phrenicus (C 3, 4, 5). 34

35 Diaphragma nyílásai I. Foramen venae cavae: vena cava inferior (VCI) nyílása a centrum tendineum terület letén, jobb oldalon van, a T8 magasságában. A nyílás s szélei a VCI-hoz rögzítettek; a nyíláson még m áthaladnak a jobb nervus phrenicus ágai is. Hiatus oesophageus: a nyelőcs cső nyílása kissé balra van a középvonaltk pvonaltól, l, a T10 magasságában. A hiatust a crusokról l eredő izom fasciculusok hozzák k létre. l Az izomzat hozzájárul az oesophagus zárva z tartásához (alsó oesophagus-sphincter). sphincter). A nyíláson még m áthaladnak: nervus vagusok, a nyelőcs cső artéri riái és vénái. A vena gastrica sinistra ágai itt anasztomizálnak a vena azygos nyelőcs cső-ágaival. 35

36 Diaphragma II. Pars lumbalis: az izomrostok bonyolult ín-rendszeren erednek, melynek részei r a crus dextrum, crus sinistrum, ligamentum arcuatum mediale és s ligamentum arcuatum laterale. Az inak a lumbalis csigolyákon és s az utolsó bordán n rögzr gzítik az izmot. Crus dextrum, crus sinistrum: hosszú inas eredések a L1-L4 L4 csigolyák k teste, discusai és s ligamentum longitudinale anterius. A két szár elöl l találkozik lkozik és s fordított U alakú nagy nyílást képez: k ez a hiatus aorticus. Ligamentum arcuatum mediale: a crus inas része r folytatódik oldalra, és s egy árkádot képezve k a L1 csigolya processus costariusán n rögzr gzül. Miután n alatta van a m. psoas major, ez a psoas árkád. Ligamentum arcuatum laterale: az inas eredés s folytatódik, és s az árkád-szerű képlet a processus costariusról l az utolsó bordára ra kerül: ez a quadratus árkád,, mert alatta a m. quadratus lumborum találhat lható.. Az izom fasciculusai az inas árk rkádokról erednek, és s haladnak a centrum tendineum felé. 36

37 Centrum tendineum Foramen venae cavae Hiatus oesophageus Hiatus aorticus Lig. arcuatum mediale Lig. arcuatum laterale M. quadratus lumborum M. psoas major 37 Crus dextrum et sinistrum

38 Diaphragma nyílásai II. Hiatus aorticus: a crusok alakítj tják k ki a gerinc előtt (T12). Az aortával együtt halad itt a ductus thoracicus. Trigonum sternocostale (Morgagni): a pars sternalis és s pars costalis izomrostjai közötti k kicsiny háromszögletű résben az arteria+vena thoracica interna haladnak át. Miután átléptek, a hasfalban már m a.+v. epigastrica superior a nevük. Trigonum lumbocostale (Bochdalek): a pars costalis és s a pars lumbalis közötti k háromszh romszögletű kis nyílás. A pars lumbalis medialis részr szét t fúrjf rják át t a nervi splanchnici, truncus sympathicus, vena azygos és hemiazygos. Ezek a nyílások névtelenek. n 38

39 Centrum tendineum Foramen venae cavae Hiatus oesophageus Hiatus aorticus Lig. arcuatum mediale Lig. arcuatum laterale M. quadratus lumborum M. psoas major 39 Crus dextrum et sinistrum

40 A diaphragma pars lumbalis eredése múzeumi m készk szítményen A PIROS NYILAK MUTATJÁK A DIAPHRAGMA LEVÁGOTT SZÉLÉT, EREDÉSE FELETT. Psoas árkád: lig. arcuatum mediale Quadratus árkád: lig. arcuatum laterale Trigonum lumbocostale (Bochdalek) M. psoas major M. quadratus lumborum 40

41 A DIAPHRAGMA MELLÜREGI FELSZÍNE 41

42 A DIAPHRAGMA HASÜREGI FELSZÍNE 42

43 A diaphragma vérellv rellátása és s beidegzése. A nervus phrenicus érző (afferens) és s motoros (efferens) axonokat száll llít. 43

44 A diaphragma gyenge pontjai (diaphragma herniák) A diaphragma két k t testüreget választ v el, melyekben eltérő nyomásviszonyok uralkodnak. Ezért a hasüregb regből l a mellüregbe herniálódhatnak bizonyos szervek, amelyek egyébk bként is közel k vannak a rekeszhez (gyomor, vastagbél, vékonybv konybél, lép). l Retrosternális (elüls lső) ) rekesz hernia: a trigonum sternocostale a sérv s kapuja. Hátulsó rekesz hernia: a trigonum lumbocostale a sérv s kapuja. Paraoesophagealis herniák: a hiatus oesophageus a sérv s kapuja. 44

45 M. intercostalis externus a tuberculum costae-nál l kezdődve dve a bordaközt kitölti, elöl l azonban nem terjed tovább a bordaporcnál. Folytatása elöl l egy aponeurosis, amelyet membrana intercostalis externaként nt ismerünk. A m. levator costae a harántny ntnyúlvány csúcs csán n eredve, ferdén n száll le a következk vetkező bordához. M. levator costae brevis M. intercostalis externus Dorsalis felszín 45

46 M. intercostalis internus: az angulus costae táján t n kezdődik, dik, elöl l a szegycsontig tart. Rostjainak iránya ellentétes tes a külsk lső izoméval. Hátul aponeurosisban folytatódik: ez a membrana intercostalis interna. Musculus intercostalis internus Membrana intercostalis interna Ventralis felszín 46

47 M. intercostalis externus (11): belégz gzés M. intercostalis internus (11): kilégz gzés és s belégz gzés M. subcostalis: hátul, h belül, l, bordától l bordáig (kilégzés) M. levator costae brevis: harántny ntnyúlványtól bordához (12; emelő) M. subcostalis: a belső intercostalishoz hasonlóak, ak, de bordát átugranak (süllyeszt( llyesztő) M. transversus thoracis: elöl, l, belül, l, sternumtól bordához (kil( kilégzés) M. levator costae longus: harántny ntnyúlványtól bordához (4; emelő) M. transversus thoracis: elöl, l, belül; l; a sternumtól l a II-VI bordához (stabiliz( stabilizálja lja 47 a bordákat kat)

48 THORAX IZMOK: m. intercostalis internus, m. transversus thoracis, m. subcostalis,, diaphragma, a mellkasfal belső felszínein (anterior, posterior) 48

49 A mellkas mozgásaiban (borda emelése, süllyesztése) se) más m s izmok is részt r vesznek M. serratus posterior superior: csigolyák k (C6-7; T1-2) processus spinosusaitól l lefelé,, a bordákhoz húzódik h (angulustól l kissé oldalra). Emeli a bordákat. M. serratus posterior inferior: a processus spinosusoktól l (T11-12; 12; L1-2) felfelé húzódik az alsó bordákhoz (IX-XII). XII). Süllyeszti S a bordákat. Rögzített vállv llöv v mellett a m. serratus anterior bordaemelő hatású.. Hasonlóképpen képes k bordát emelni a m. pectoralis minor is. Bordaemelő hatással bírnak b a scalenusok: mindhárom izom a nyakcsigolyák k processus transversusairól l ered és s az első- valamint a második-harmadik bordák k felső felszínén n tapad. A kilégz gzésben részt r vesznek a hasizmok is: a rectus abdominis és s az obliquusok lefelelé húzzák k a bordaívet és s az ún. erőltetett kilégz gzésben működnek. m 49

50 A HÁTCSIGOLYA H ÉS S A BORDA TIPIKUS ÍZÜLETEI. A BORDA COLLUMA ÉS S A PROC. TRANSVERSUS KÖZÖTT K SZALAGOS KAPCSOLAT VAN. A KÉT ÍZÜLET EGYÜTT MOZOG FORGÓÍ ÓÍZÜLET GYANÁNT; NT; BÁR B R A FORGÁS BORDÁNK NKÉNT NT CSEKÉLY, AZ EGÉSZ MELLKASNÁL L JELENTŐS S LESZ. 50

51 ARTICULATIO CAPITIS COSTAE ÉS S SZALAGAI A MOZGÁS S TENGELYE 51

52 A thorax és s a diaphragma mozgásai belégz gzésben és s kilégz gzésben (belégz gzés: vörös; v kilégz gzés: kék). k k). A nyilak az elüls lső bordavégek emelkedését, ill. süllyedését t jelzik. 52

53 53

54 A mellkasfal rétegei r a medioclavicularis síknak megfelelően en Bőr Fascia pectoralis superficialis: : az emlő mirigy- és s zsírsz rszövet- állományát t ez a fascia veszi körül. k Spatium retromammarium: : a felületes letes fascia és s a m. pectoralis major közötti szövetr vetrés. Fascia pectoralis profunda: : a mély m fasciának három h lemeze van (1) a m. pectoralis majort beburkoló fascia; (2) fascia clavipectoralis: : a pectoralis minor és s subclavius közös k s fasciája; (3) fascia thoracica: : a külső bordaközti izmot borító lemez. A fascia lemezei között k szövetr vetrések vannak. M. pectoralis major m. pectoralis minor Spatium subpectorale: : a pectoralis major és s minor alatti szövett vettér, melyben zsírsz rszövet is lehet. Ebben nyirokcsomók k is vannak (nodi interpectorales). Musculi intercostales spatium intercostale. Fascia endothoracica (membrana suprapleuralis). Pleura parietalis (cupula pleurae). A fascia pectoralis és s a fascia clavipectoralis lateralisan összefonódva alkotják k a fascia axillarist. 54

55 V Medialisan a regio vertebralis (V) találhat lható.. A régir giókat izmok, a scapula és s a gerinc alkotják. k. Az izmok közül k l a trapezius, a latissimus dorsi, az infra- spinatus, a teres major és s a rhomboideus major láthatl tható ill. tapintható.. Jelentősége: 1. Hallgatózás s (auscultatio) 2. Kopogtatás s (tüdő) 3. Gerinc deformitások 4. A vese vetülése Auscultatiós s háromszh romszög A rétegeket r izmok és s fasciák (helyenként nt csontos képletek) k alkotják. k. A rétegek r vastagsága ga és s száma a tájéktt któl l függ. f Fascia thoracolumbalis (felületes letes réteg) r Regio scapularis és infrascapularis Regio lumbalis 55

56 TÁJÉKOZÓDÁS S A TÖRZST RZSÖN Medioclavicularis sík Angulus sterni síkjas (T4-5) Symphysis xipho- sternalis síkja s (T9) Subcostalis sík s k (L3) Tájékozódást segítő síkok a törzst rzsön n a ventralis felszínen Supracristalis sík s k (L4) 56

57 Régiók k a törzst rzsön Törzs tájékai t elöl: l: 1. Regio pectoralis (infraclavicularis, mammaria) 2. Regio abdominis mediana 3. Regio abdominis lateralis 4. Regio inguinalis Törzs tájékai t hátul: h 3 1. Regio scapularis 2. Regio infrascapularis 3. Regio lumbalis 57

58 VÉGE 58

MUSCULI TRUNCI I. (A törzs izmai I.)

MUSCULI TRUNCI I. (A törzs izmai I.) Anatómia vázlatok 11 MUSCULI TRUNCI I. (A törzs izmai I.) 1) Musculi thoracis proprii (a mellkas saját izmai) a) Mm. intercostales externi et interni - innervatio: - origo insertio (o i), lefutás: o az

Részletesebben

A törzs anatómiája I. Csontok Csontok és ízületek.

A törzs anatómiája I. Csontok Csontok és ízületek. A törzs t anatómi miája I. Csontok és ízületek. Columna vertebralis: 1. Vertebrae cervicales 2. Vertebrae thoracicae 3. Vertebrae lumbales 4. Os sacrum 5. Os coccygis 2 Skeleton thoracis: 1. Costae 2.

Részletesebben

A törzs izmai: a mellkas izmai: felületes mellkasizmok mély mellkasizmok. hasizmok. a hát izmai: felületes hátizmok mély hátizmok

A törzs izmai: a mellkas izmai: felületes mellkasizmok mély mellkasizmok. hasizmok. a hát izmai: felületes hátizmok mély hátizmok A TÖRZS IZMAI a mellkas izmai: felületes mellkasizmok mély mellkasizmok hasizmok a hát izmai: felületes hátizmok mély hátizmok A törzs izmai: A mellkas felületes izmai: kifutnak a vállöv és a kar csontjaira

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Abdomen Abdomen, axialis CT felvétel / 1. 1. Linea alba 2. Rectus hüvely/m. rectus abdominis 3. Costa 4. Hepar

Részletesebben

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 AZ ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD ALSÓ VÉGTAG CSONTJAINAK KAPCS. A, MEDENCEÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEMÉREMCSONTOK ÖSSZEKÖTTETÉSE

Részletesebben

Funkcionális anatómia Gerincről általában és a Lumbális gerinc Nyakas Dóra a gerinc egy hosszú csontfüzér. A tetején ül a fej, az alján ülsz Te. (egy gyermek) Gerincről általában Rigid - stabilitás Plasztikus

Részletesebben

DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése. Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival

DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA. A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése. Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése Varga Viola DINAMIKUS MANUÁLTERÁPIA A myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése Varga Virág és Gyenes Péter rajzaival

Részletesebben

miája III. erei és s idegei.

miája III. erei és s idegei. A törzs t anatómi miája III. A törzs t erei és s idegei. Az emlő anatómi miája. 1 Az aorta anatómi miája Aorta ascendens: a szív v bal kamrájának basisáról l ered bal oldalon (3. bordaporc), ferdén n halad

Részletesebben

Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében

Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ápolás és Betegellátás Szak Gyógytornász Szakirány Tartáshibák vizsgálata és korrekciója kisiskolások körében Breznai Annamária Konzulens Miskolc, 2015 Bányai Nikolett

Részletesebben

MEDIASTINUM (Nevezéktan: Terminologia Anatomica, 1998.) Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2014.

MEDIASTINUM (Nevezéktan: Terminologia Anatomica, 1998.) Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2014. MEDIASTINUM (Nevezéktan: Terminologia Anatomica, 1998.) Dr. Weiczner Roland SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2014. Fókuszpontok Hogyan definiáljuk a mediastinumot? Melyek a mediastinum

Részletesebben

Alsó végtag csontjai

Alsó végtag csontjai Alsó végtag csontjai medenceöv: szabad alsó végtag: medencecsont (os coxae) keresztcsont (os sacrum) comb (femur) combcsont (femur) lábszár (crus) sípcsont (tibia) szárkapocs (fibula) láb (pes) lábtő (tarsus)

Részletesebben

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája Felszíni anatómia (látható, tapintható képletek a felső végtagon) Clavicula, acromion, processus coracoideus Epicondylus medialis, epicondylus lateralis,

Részletesebben

Nyaki gerinc: struktúra Két rész: 1. felső szakasz (os occipitale ízfelszíne + atlas + axis) fej mozgásai 2. alsó szakasz (C3-C7) C7) mozgásai korláto

Nyaki gerinc: struktúra Két rész: 1. felső szakasz (os occipitale ízfelszíne + atlas + axis) fej mozgásai 2. alsó szakasz (C3-C7) C7) mozgásai korláto Funkcionális anatómia Nyaki gerinc Nyakas Dóra Nyaki gerinc: struktúra Két rész: 1. felső szakasz (os occipitale ízfelszíne + atlas + axis) fej mozgásai 2. alsó szakasz (C3-C7) C7) mozgásai korlátozottabbak,

Részletesebben

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA. alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/2 CSONTTAN-ÍZÜLETTAN OSTEOLÓGIA-SYNDESMOLÓGIA alapfogalmak, fej, törzs, végtagok JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ÁLTALÁNOS OSTEOLÓGIA Testünk szilárd állományát csontok alkotják (10% testtömeg).

Részletesebben

MM. TRUNCI II. / MM. ABDOMINIS

MM. TRUNCI II. / MM. ABDOMINIS 20 M TRUNCI II. / M ABDOMINIS (A törzs izmai II. / Hasizmok) 1) Felszínes hasizmok - innervatio: o az alsó 7 n. intercostalis leszálló ágai, n. subcostalis (Th12) o plex. lumbalis közvetlen ágai (rr. musculares,

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Fascia thoracolumbalis:

Fascia thoracolumbalis: Fascia thoracolumbalis: anatómia, funkció és klinikai vonatkozások Dr. Szigeti Csaba SZTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2013 lumbosacralis gerinc terhelése fascia thoracolumbalis (TLF): komplex

Részletesebben

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi képalkotó eljárások Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Viscerocranium - Collum Feji keresztmetszet, coronalis CT felvétel / 1. 1. Agy 2. Sinus frontalis (supraorbitalisan

Részletesebben

Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban

Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar Degeneratív gerincelváltozások a különböző életkorokban Konzulens: Prof. Em. Dr. Lombay Béla Klinikai Radiológiai Tanszék Készítette: Váradi Zsófia IV.évfolyam képalkotó

Részletesebben

Mozgásrendszer. A vállövre ható izmok működése

Mozgásrendszer. A vállövre ható izmok működése Mozgásrendszer 1 A vállövre ható izmok működése A vállat emelő izmok (a clavicula acromialis végét és a scapulát emelő izmok): (max. 40º) m. levator scapulae, A vállat süllyesztő izmok (a clavicula acromialis

Részletesebben

MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS. N. accessorius

MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS. N. accessorius 15 I. Felületes hátizmok csoportja MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag izmai) Spinohumeralis izmok Ventrolateralisan bevándorolt izmok musculus origo insertio functio innervatio protuberantia lapocka

Részletesebben

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk:

A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: VÁLLÖV, VÁLL A felső végtag csontjait 2 csoportra oszthatjuk: I. a vállöv: kulcscsont (clavicula) lapocka (scapula) II. a szabad felső végtag részei: kar (brachium) karcsont (humerus) alkar (antebrachium)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

OSSA et JUNCTURAE TRUNCI

OSSA et JUNCTURAE TRUNCI Antómia vázlatok 1 Ossa et Juncturae Trunci OSSA et JUNCTURAE TRUNCI (A törzs csontjai és összeköttetései) 1) Vertebra (csigolya) : ált. felépítés - corpus vertebrae - arcus vertebrae: o pediculus arcus

Részletesebben

AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK

AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK AZ ANATÓMIA-1 VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál) 2011 CSONTOK 1. Minden csontot ismerjen fel, tudja a nevüket magyarul és latinul.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK SCHRONK EDINA TDK DOLGOZAT Nyaki porckorong megbetegedések műtéti kezelését célzó

Részletesebben

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTAN I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA)

II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) II. félév, 2. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Kardiovaszkuláris rendszer EREK (ANGIOLÓGIA) Mit tanulunk? Az érrendszer alapelemeinek artériák, kapillárisok és vénák általános

Részletesebben

I/3 IZOMTAN ALAPFOGALMAK IZOMCSOPORTOK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/3 IZOMTAN ALAPFOGALMAK IZOMCSOPORTOK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/3 IZOMTAN ALAPFOGALMAK IZOMCSOPORTOK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet ALAPFOGALMAK - izomszövet Testünk aktív mozgatását az izomszövet végzi: INGER-KONTRAKCIÓ ZSIGERI IZOMZAT: autonóm mőködés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ELSŐ BONCTERMI DEMONSTRÁCIÓ

ELSŐ BONCTERMI DEMONSTRÁCIÓ 1 BONCTERMI DEMONSTRÁCIÓK ANYAGAI: TAVASZI SZEMESZTER (A bonctermi demonstráció során a hallgatónak csipesz és/vagy szonda segítségével kell megmutatnia és elmagyaráznia az alábbi lista szerinti képleteket.

Részletesebben

Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre

Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerre Dr. Peja Márta Professor emiritus

Részletesebben

SÉRVEK SEBÉSZETE. Dr. Telkes Gábor Ph.D. SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika

SÉRVEK SEBÉSZETE. Dr. Telkes Gábor Ph.D. SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika SÉRVEK SEBÉSZETE Dr. Telkes Gábor Ph.D. SE Klinika A lágyéktáji és hasfali sérv par excellence sebészi betegség, gyógyításának sine qua non-ja a hasfal rekonstrukciója Definíció Sérvnek nevezzük bármely

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 54 726 01 Gyógy- és sportmasszőr Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési

Részletesebben

5. FEJEZET - MASSZÁZS 5/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

5. FEJEZET - MASSZÁZS 5/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 5. FEJEZET - MASSZÁZS 5/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. Az alábbi klasszikus svéd masszázsfogások közül melyik vált ki erős vasodilatatiót? A) simítás B) terhelt tenyérrel végzett simítás C) dörzsölés

Részletesebben

Térdízület és mozgásai

Térdízület és mozgásai Térdízület és mozgásai dr. Ruttkay Tamás Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 2016. Femur Patella Tibia Fibula Articulatio genus Mechanizmusa szerint trochoginglymus csuklóforgó ízület (Felépítése

Részletesebben

REGIONES ANTERIORES membri superioris (felső végtag mellső régiói)

REGIONES ANTERIORES membri superioris (felső végtag mellső régiói) 1 REGIONES ANTERIORES membri superioris (felső végtag mellső régiói) REGIONES 1. Regio infraclavicularis / pectoralis (nagy mellizom régiója) 2. Regio / Fossa axillaris* (hónalj régiója / hónaljárok) 3.

Részletesebben

Kismedence és gát (pelvis minor et perineum)

Kismedence és gát (pelvis minor et perineum) Kismedence és gát (pelvis minor et perineum) 1. medence izmai 2. kismedence szövetterei / fasciái 3. diaphragma pelvis izmai 4. diaphragma urogenitale képletei 5. perineum szövetterei és képletei Perineum

Részletesebben

A gerincbetegségek háromdimenziós CT vizsgálata

A gerincbetegségek háromdimenziós CT vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai alapszak Képalkotó diagnosztikai szakirány A gerincbetegségek háromdimenziós CT vizsgálata Konzulens: Dr. Martos János

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. A lumbális gerinc degeneratív betegségei, különös tekintettel a porckorongsérv képalkotó diagnosztikája

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. A lumbális gerinc degeneratív betegségei, különös tekintettel a porckorongsérv képalkotó diagnosztikája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar A lumbális gerinc degeneratív betegségei, különös tekintettel a porckorongsérv képalkotó diagnosztikája Konzulens: Készítette: Dr. Fornet Béla PhD Bodzán Krisztián Klinikai

Részletesebben

1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai)

1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai) 1 A HASFALI SÉRVEK KLINIKAI ANATÓMIÁJA 1. Locus minores resistentiae abdominis (a hasfal gyenge pontjai) - Linea alba o rectusdiastasis (ha csak kiszélesedik a linea alba) o herniae epigastricae et hypogastricae

Részletesebben

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN ÁOK, I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV I. A KERINGÉS ÉS A LÉGZÉS SZERVRENDSZEREI. CAVITAS THORACIS.

KOLLOKVIUMI TÉTELEK ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJL DÉSTAN ÁOK, I. ÉVFOLYAM, II. FÉLÉV I. A KERINGÉS ÉS A LÉGZÉS SZERVRENDSZEREI. CAVITAS THORACIS. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejl déstani Intézete Igazgató: Dr. Mihály András egyetemi tanár 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40. Telefon: (62)-545-665 6701

Részletesebben

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi képalkotó eljárások Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Vascularis rendszer Az a. carotis interna arteriogramja A. cerebri ant. ágai: 1. A. pericallosa 2. A. callosomarginalis

Részletesebben

A mellkas fizikális vizsgálata

A mellkas fizikális vizsgálata A mellkas fizikális vizsgálata Vizsgálómódszerek Inspectio = megtekintés Palpatio = tapintás Percussio = kopogtatás Auscultatio = hallgatózás Inspectio Mellkas alakja Mellkas kitérése Jellemző eltérések

Részletesebben

A tápcsatorna szövettani jellegzetességei

A tápcsatorna szövettani jellegzetességei A tápcsatorna szövettani jellegzetességei Rétegződés, szempontok Tunica mucosa Tunica submucosa Tunica muscularis Tunica serosa vagy: Tunica adventitia (ahol nincs peritoneum) Hámátmenetek a tápcsatornában

Részletesebben

MM. CAPITIS ET CERVICIS

MM. CAPITIS ET CERVICIS 1 M CAPITIS ET CERVICIS (A fej és a nyak izmai) 1. RÁGÓIZMOK (4) I. kopoltyú- / garatív / mandibularis ív származéka masseter temporalis pterygoideus lateralis (seu ext.) pterygoideus medialis (seu int.)

Részletesebben

A gerinc és leggyakoribb betegségei gyermekkorban. Gyermekkorban a gerinc megbetegedései a leggyakoribb mozgásszervi eltérések.

A gerinc és leggyakoribb betegségei gyermekkorban. Gyermekkorban a gerinc megbetegedései a leggyakoribb mozgásszervi eltérések. A gerinc és leggyakoribb betegségei gyermekkorban Gyermekkorban a gerinc megbetegedései a leggyakoribb mozgásszervi eltérések. Az emberi test jellegzetes szerkezeti sajátossága a kétoldali részarányosság,

Részletesebben

Körkörös szemizom (M. orbicularis oculi) Szemöldöklehúzó izom (M. depressor supercilii) Szemöldökráncoló izom (M. corrugator supercilii)

Körkörös szemizom (M. orbicularis oculi) Szemöldöklehúzó izom (M. depressor supercilii) Szemöldökráncoló izom (M. corrugator supercilii) A FEJ IZMAI A, MIMIKAI IZMOK 1, Fejtetőizma Fejtetőizom (M. epicranius) 2, Szem körüli izmok Körkörös szemizom (M. orbicularis oculi) Szemöldöklehúzó izom (M. depressor supercilii) Szemöldökráncoló izom

Részletesebben

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat

Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Összetett Versenyek oktatásának gyakorlatai Alsó tagozat Atlétika SMDLTE2202 Készítette: Döbröntei Máté Szak: Testnevelő

Részletesebben

Gerinc daganatok vizsgálata modern képalkotó eljárásokkal

Gerinc daganatok vizsgálata modern képalkotó eljárásokkal Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar OLKDA szak Gerinc daganatok vizsgálata modern képalkotó eljárásokkal Konzulens: Dr. Martos János Készítette: Náhóczki Gábor Klinikai Radiológiai Tanszék 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Legújabb ismeretek a mozgatórendszer prevenciójának és gyógyításának terén

Legújabb ismeretek a mozgatórendszer prevenciójának és gyógyításának terén Gyakorlat és tudomány vagy Tudomány és gyakorlat Benkovics Edit Semmelweis Egyetem ÁOK AITK DAVID Training Center, Budapest ACSM és a AHRQ szakmai állásfoglalása szerint: A gerinc ismétlődő hyperextenziója

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek

III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek III./2. fejezet: Gerincfejlődési rendellenességek III./2.1. Spondylolysis, spondylolisthesis III./2.1.1 Definíció Spondylolysis a csigolyaív pars interarticularisanak megszakadása, mely lehet egy, vagy

Részletesebben

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai)

OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) 1 OSSA MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag csontjai) Partes et ossa membri superioris (a felső végtag részei és csontjai) a. Cingulum membri superioris (felső függesztőöv v. vállöv) Clavicula (kulcscsont)

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány. Gerincvédelem középiskolás korban

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány. Gerincvédelem középiskolás korban Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány Gerincvédelem középiskolás korban Konzulens: Breznai Annamária Benő Tünde Gyakorlati oktató 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap. Általános tudnivalók

Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap. Általános tudnivalók A teszt eredménye: Megtekintve: Anatómia XX dolgozat. év/hónap/nap Általános tudnivalók SzIE ÁOTK Anatómiai és Szövettani Tanszék A dolgozat kitöltéshez elsődlegesen kék vagy fekete tollat használjon (de

Részletesebben

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei)

ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei) 8 ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS (A felső végtag ízületei) I. Cingulum membri superioris / Cingulum pectorale Articulatio sternoclavicularis (szegykulcscsonti ízület) korlátolt szabad ízület incisura

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

Dinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció a Kolář-módszer

Dinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció a Kolář-módszer www.rehabps.com Dinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció a Kolář-módszer Mi is az adinamikus Neuromuszkuláris Stabilizáció? egydülálló diagnosztikai és terápiás módszer a mozgásrendszerünk neurofiziológiai

Részletesebben

Systema digestorium

Systema digestorium Systema digestorium 2 2016 A lágyszájpad izmai A lágyszájpad mozgásainak iránya a felsorolt izmok működése következtében (nyilak). Palatopharyngealis sphincter: a felső garatfűző izom és az aponeurosis

Részletesebben

Bevezetés s a neuroanatómi (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis)

Bevezetés s a neuroanatómi (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis) Bevezetés s a neuroanatómi miába (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis) Systema nervosum Pars centralis: encephalon + medulla spinalis Pars peripherica: nervi craniales, nervi spinales,

Részletesebben

Dorsalis régiók - összefoglaló

Dorsalis régiók - összefoglaló Dorsalis régiók - összefoglaló Összeállította: Hanics János Lektorálta: dr. Altdorfer Károly Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete, Budapest, 2005 Átdolgozva: 2010 1. Regio nuchae

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Izomtan- izmai. comb izmai, lábszár r izmai, láb b izmai. eredés. tapadás. combcsont kistompora (trochanter minor) Csípőhorpasz izom (m.

Izomtan- izmai. comb izmai, lábszár r izmai, láb b izmai. eredés. tapadás. combcsont kistompora (trochanter minor) Csípőhorpasz izom (m. Izomtan- alsóvégtag, has, hát h és s fej izmai Az alsó végtag izmai csípőizmok, comb izmai, lábszár r izmai, láb b izmai. Belső csípőizmok eredés: A csípőizmok a csípőlap lapát t belső felszínén, n, valamint

Részletesebben

Yoga anatómia és élettan

Yoga anatómia és élettan Yoga anatómia és élettan Áttekintés Csont és ízülettan I. (felső végtag) Fábián Eszter (eszter.fabian@aok.pte.hu) 2015.08.15. Anatómia és Élettan 1. Csonttan 1. Keringés 2. Ízülettan 2. Légzés 3. Izomtan

Részletesebben

Csontjai, ízületei, izmai

Csontjai, ízületei, izmai Csontjai, ízületei, izmai A láb részei: lábtő (tarsus) lábközép (metatarsus) lábujjak (digiti pedis) A lábtő csontjai: 1. ugrócsont (talus) B a lábtőcsontok közül az egyetlen, melynek közvetlen kapcsolata

Részletesebben

Stabil és multidirekcionális instabilitású vállízületek biomechanikai paramétereinek meghatározása új, dinamikus mozgáselemző rendszerrel

Stabil és multidirekcionális instabilitású vállízületek biomechanikai paramétereinek meghatározása új, dinamikus mozgáselemző rendszerrel Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A támasztó és mozgató szervrendszer működésének fiziológiája Stabil és multidirekcionális instabilitású vállízületek biomechanikai paramétereinek

Részletesebben

Ortopédia. szerkesztő: Prof. Szendrői Miklós. Budapest, 2011

Ortopédia. szerkesztő: Prof. Szendrői Miklós. Budapest, 2011 Ortopédia Ortopédia szerkesztő: Prof. Szendrői Miklós Budapest, 2011 Semmelweis Egyetem, 2011 Tanulási útmutató Az ortopédiai e-tankönyve (kiegészítő tananyag) Bevezetés Lecturis salutem. Kiadványunk olvasója

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI

A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1 A FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI A, VÁLLÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI B, A SZABAD FELSŐVÉGTAG CSONTJAINAK KAPCSOLATAI A, VÁLLÖV CSONTJAINAK ÖSSZEKÖTTETÉSEI 1, SZEGY- KULCSCSONTI ÍZÜLET 2, VÁLL-

Részletesebben

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA

SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA 14 SYNDESMOLOGIA et ARTHROLOGIA (szalag- és ízülettan általános rész) Synarthrosis (folyamatos összeköttetés) Hemidiarthrosis (átmenet a folyamatos és a megszakított összeköttetés közt) Diarthrosis / articulatio

Részletesebben

Contractura fogalma, iránya, mértéke fogalma: az ízület passzív mozgásterjedelmének beszűkülése. a: valgus b: varus c: recurvatus

Contractura fogalma, iránya, mértéke fogalma: az ízület passzív mozgásterjedelmének beszűkülése. a: valgus b: varus c: recurvatus Gyakorlati vizsgakérdések kidolgozása a IV. ÁOK hallgatók ortopédia szigorlatához Kedves hallgatók! Ezzel a segédlettel célom az, hogy a gyakorlati szigorlatra való felkészüléseteket megkönnyítsem. Csak

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

PERITONEUM. (Hashártya)

PERITONEUM. (Hashártya) 1 PERITONEUM (Hashártya) 1. A peritoneum fejlődéstani vonatkozásai - az emberi test egyik legnagyobb savós, azaz mesothelium tartalmú hártyája - az embryonális élet negyedik hetében már megjelenik két

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE2202 Márkusné Halmosi Erika N4Q5MH 1. A súlylökés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Gyermekrehabilitációs Szakgyógytornász képzés. A scoliosis egyénre szabott mozgásterápiája

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Gyermekrehabilitációs Szakgyógytornász képzés. A scoliosis egyénre szabott mozgásterápiája Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Gyermekrehabilitációs Szakgyógytornász képzés A scoliosis egyénre szabott mozgásterápiája Konzulens: Adorján Barbara Készítette: Horváth Kinga 2014 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A Thebesius-féle billentyű

A Thebesius-féle billentyű Referáló: : 2013-01 01-28 Kruppa Eszter, MSc A Thebesius-féle billentyű Karuna Katti and Nikhil Prakash Patil Clinical Anatomy 25:379-385 (2012) A szív saját vénás rendszere A szív vénás vérének elvezetése

Részletesebben

2. FEJEZET - Mozgástan 2/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

2. FEJEZET - Mozgástan 2/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 2. FEJEZET - Mozgástan 2/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A vállízület kirotatióját: A) a m. teres minor, a m. infraspinatus és a m. deltoideus hátsó része hozza létre B) a m. teres minor, a m. infraspinatus

Részletesebben

NERVI MEMBRI INFERIORIS

NERVI MEMBRI INFERIORIS 36 NERVI MEMBRI INFERIORIS (Az alsó végtag idegei) 1. ábra: PLEXUS LUMBOSACRALIS (1- n. iliohypogastricus, 2- n. ilioinguinalis, 3- n. cutaneus femoris lateralis, 4- n. genitofemoralis, 5- n. femoralis,

Részletesebben

Anatómia (állatorvos szak)

Anatómia (állatorvos szak) Anatómia (állatorvos szak) Anatómiai és Szövettani Tanszék Helye: Előadás: Gyakorlat: Kredit: 1., 2., 3. félév 30 óra/félév 75 óra/félév 1. félév 6, 2. félév 6, 3. félév 8 kreditpont Előadók A tantárgyat

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések funkcionális anatómiából Összeállította:

Részletesebben

A gerinc radiológiája

A gerinc radiológiája A gerincoszlop radiológiai vizsgálata Arany Tóth Attila SZIE, ÁOTK, Sebészeti Klinika A gerincoszlop radiológiai vizsgálata komplex anatómia kis terület csigolyák: 7 nyak-,13 hát-, 7 ágyékcsigolya megfelelı

Részletesebben

RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI

RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI CRANIUM: agykoponya : cranium cerebrale arckoponya : cranium viscerale koponyatető : calvaria koponyaalap : basis cranii AGYKOPONYA

Részletesebben

Részletes csont- és A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI. llöv v csontjai, amelyekkel a végtag v és s a szabad felső végtag csontjai. van: vállöv v csontjai

Részletes csont- és A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI. llöv v csontjai, amelyekkel a végtag v és s a szabad felső végtag csontjai. van: vállöv v csontjai A FELSŐ VÉGTAG CSONTJAI Részletes csont- és ízülettan a vállv llöv v csontjai, amelyekkel a végtag v a törzshöz z kapcsolódik és s a szabad felső végtag csontjai. A szabad felső végtagnak három h része

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer

Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer Anatómia Tájanatómia, izülettan, zsigertan, koponya, idegrendszer Összeállította: dr. Hollósy Tibor Lektorálta: dr. Rékási Zoltán 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Tájanatómiai összefoglalás... 6 1.

Részletesebben

A szervezet működésének befolyásolása 2 módon lehetséges: Aktív (gyt., mozgásterápia) Passzív (masszázs)

A szervezet működésének befolyásolása 2 módon lehetséges: Aktív (gyt., mozgásterápia) Passzív (masszázs) A masszázs helye a fizioterápiában (Maturicz Veronika) Fizioterápia fogalma: görög eredetű, "füzosz"-természet szóból ered, a terápia: gyógyítást jelent. A fizioterápia az a gyógymód, mely a természet

Részletesebben

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE Szalai Annamária ESZSZK GYITO Általános megfontolások anatómia-élettan: az egészséges emberi szervezet felépítésével és működésével foglalkozik emberi test fő jellemzői: kétoldali

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Helyzetkép az emberi gerinc biomechanikájával foglalkozó nemzetközi kutatási irányzatokról és az emberi gerinc húzásvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

3. A Keringés Szervrendszere

3. A Keringés Szervrendszere 3. A Keringés Szervrendszere A szervezet minden részét, szervét vérerek hálózzák be. Az erekben folyó vér biztosítja a sejtek tápanyaggal és oxigénnel (O 2 ) való ellátását, illetve salakanyagok és a szén-dioxid

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben