Megjelenik havonta F ÖLD- NAPI TAKARÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik havonta F ÖLD- NAPI TAKARÍTÁS"

Átírás

1 IV. évfolyam 5. szám Megjelenik havonta május A VÁROSVÉDÔ honlap: drótposta: T ERMÉSZETFOTÓ- KIÁLLÍTÁS F ÖLD- NAPI TAKARÍTÁS Az érdi Környezetvédõ Egyesület és a Duna-Art Fotó-klub április 22-én, a Föld Napján Mádai Attila természetfotóiból rendezett kiállítással próbálta fölhívni a figyelmet a Föld nevû bolygó szépségeire, értékeinek megóvására. A kiállítást dr. Kállayné Szerényi Júlia botanikus nyitotta meg. Megnyitójának szerkesztett váéltozatát közöljük. Mi, a természetért rajongók, gyakran hisszük azt, hogy a természet önmagában képes a velünk való meghitt találkozásra, ha éppen sikerült ellestünk egy-egy intim pillanatát. Azt gondoljuk a kapcsolat közvetlen, nincs szükségünk közvetítõre. Pedig ha végiggondoljuk, a mûvészeteknek nincs olyan ága, amely alkalmasint ne vállalkoznék erre, legyen szó tájleíró költészetrõl, képzõmûvészetrõl, vagy éppen a zenérõl. Legfõképpen azonban a fotómûvészet az, amely képes rá, hiszen a maga képi valóságával jelenítheti meg nekünk azt, aminek mi nem lehettünk személyes részesei. Persze igazán ez akkor sikerül, ha a közvetítõ, a mûvész, és a befogadók, a fotókiállítás látogatói valahol a lelkük mélyén egy húron pendülnek. Ugyanazt veszik észre, ugyanazt érzik ott legbelül, ha a természet egy egy ellesett mozzanatával találkoznak. Az igazán nagy fotómûvészek azonban azok, akik azok számára is felébresztik a természettel való találkozás vágyát, akik talán ritkábban részesei önmaguktól annak. Folytatás a 4. oldalon Panoráma a Fundoklia-völgybõl Április 26-án, a Föld-napja alkalmából Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága, az érdi Környezetvédõ Egyesület, a Civil ÉRDek Meggyesek, az ÁNTSZ érdi munkatársai, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete a Fundoklia-völgyben, a Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Egyesület, a Szent Mihály Alapítvány, és a Horgász Egyesület a Beliczay-szigeten szervezett takarítási akciót. A Fundokliában mintegy ember gyûjtötte a hulladékot, autógumit, zsákszámra textilhulladékot, kidobott háztartási gépeket. A Széchenyi Általános Iskolából Leszák Ferenc és Dancsné Deme Lilla hozott egy osztályt, az MSZP érdi szervezete nagy létszámban képviseltette magát, élükön Döcsakovszy Béla, Való Gábor, Baráth Ferenc, Tímár Istvánné, Miskolczi Katalin képviselõkkel, a Kertbarát Kör, egyénileg jöttek tanulók a Marianum, a Kõrösi és a Vörösmarty iskolákból, magánemberként pedig még sokan mások. Folytatás a 3. oldalon Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Adóbevallása elkészítésekor kérjük az 1%-ot ajánlja közhasznú egyesületünknek! Illegális hulladéklerakók fölszámolására fogjuk fordítani. Támogatóink: ÉRD M EGYEI J OGÚ V ÁROS N EMZETI C IVIL A LAP KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS V ÍZÜGYI M INISZTÉRIUM

2 2 KÖZLEMÉNYEK 2008/4 ÉRD TERMÉSZETI ÉRTÉKEI Az érdi Környezetvédõ Egyesület november 1-jétõl november 1. idõszakban ZöldÉrd címmel adatgyûjtést szervez az Érd közigazgatási határain belül fellelhetõ természeti értékek felmérésére. Olyan magán- vagy köztulajdonban levõ (1) idõs fák, fasorok, parkok (pl. közintézmények, templomok udvarai), kertek, telkek, utcák, kert-, telek-, utcarészletek, útszélek, mezsgyék, vasúti töltések; (2) erdõk, gyepek, erdõ-, gyepmaradványok, vizes élõhelyek (pl. tó, patak, forrás, árokpart, patakpart, mocsárrét); (3) magángyûjtemények (pl. kaktusz-, pozsgásgyûjtemény, stb.) (4) geológiai alakzatok, stb. pontos elõfordulási adatait várjuk, amelyek eddig elkerülték a természetvédelem figyelmét, de megóvásra érdemesek. A jelentkezéshez az alábbi adatok szükségesek: 1. adatszolgáltató neve, telefonszáma, címe, 2. tulajdonos (amennyiben nem azonos az adatszolgáltatóval) neve, telefonszáma, címe, postacíme, 3. természeti érték rövid bemutatása (Ön miért tartja értékesnek?) 4. természeti érték pontos címe, helyrajzi száma, elhelyezkedése. A beérkezett adatokat a helyszínen szakemberek bevonásával felmérjük, bemérjük, archiváljuk (fénykép- és videofelvétel készül), majd adatbázisban rendezzük, értékeljük és a a honlapunkon (www.avarosvedo.hu), kiadványainkban, kiállításokon, illetve a médián keresztül közkinccsé tesszük. A továbbiakban a legértékesebb természetvédelmi értékek helyi védelem alá helyezését kezdeményezzük a tulajdonos egyetértésével. A program koordinátorai: dr. Kállayné Szerényi Júlia, dr. Szerényi Gábor, Ispány Judit, Czabai Balázs és az Egyesület elnöke. Az adatlap kitölthetõ november 15-étõl a honlapunkon, illetve elküldhetõ címünkre: postacímünkre: 2030 Érd, Bölömbika u 6., további információ: , illetve személyesen minden hónap elsõ keddjén óráig a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A VÁROSVÉDÕ IV. évfolyam 5. szám Kiadó: Környezetvédõ Egyesület Érd Felelõs kiadó az Egyesület elnöke Szerkesztõ: Bartos Kornélia Csilla drótposta: Telefon: KÉRJÜK ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁT Az ÉRDI KÖRNYEZETVÉDÕ EGYESÜLET 2006-ban Ft-ot kapott az adózók 1 százalékos felajánlásából, amelyet ez úton is köszönünk. Az összeget Ökojátszóházunk gyarapítására fordítottuk. * * * A hivatalos és kötelezõ közleményen túl azonban ennek kapcsán el kell mondanunk néhány tényt. Városunk majdnem 70 ezres lélekszámához képest nagyon kevés ez az összeg. Nyilvánvalóan mi hibáztunk, amikor kevés energiát (és pénzt) fordítottunk a kampányra. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok egyesület, alapítvány kéri az 1 százalékot sokan hatékonyabban mint mi. Senkitõl nem sajnáljuk, biztosan jó célokra használják. Az azonban tény, hogy még mindig nagyon sokan nem használják fel ezt a lehetõséget. Nem tudjuk miért tudatlanságból vagy nemtörõdömségbõl? hiszen ez senkinek nem kerül pénzébe, csupán ötperces elfoglaltságába. Akinek a munkáltatója készíti az adóbevallást, azt is megteheti nyilatkozatát, aki maga írja adóbevallását, az se sajnáljon még egy kis idõt. Önöknek semmiség, nekünk civileknek pedig nagyon sokat számíthat ez az összeg, amely ha nem rendelkeznek róla, visszakerül az államkasszába. Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Köszönjük! Sün-lesen Az ELTE Természettudományi Karának hallgatója, Széplaki Szilvia, aki egyébként Érd-Parkvárosban lakik, szakdolgozata témájának Érd-Parkváros területén a sünök urbanizációjának megfigyelését választotta. A minél eredményesebb lebonyolításhoz mindenek elõtt szükség lenne a lakosság segítségére is, a sünpopuláció felméréséhez, elterjedési területének vizsgálatához, amely nagyban elõsegítené a kutatáshoz szükséges kapcsolatteremtést a lakossággal, és számos adatot szolgáltatna hozzá. Kérjük, ha valaki sünöket észlel a kertjében Érd- Parkváros területén, legyen szíves felvenni a kapcsolatot Széplaki Szilviával a címen, ezzel segítve a kutatást. Az ÉRDI KÖRNYEZETVÉDÕ EGYESÜLET minden hónap elsõ keddjén, óráig várja az érdeklõdõket a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Kérdése, problémája, javaslata, felvetése van? Ossza meg velünk, keressük együtt a megoldást! Szeretettel várunk mindenkit!

3 2008/4 A VÁROSVÉDÕ 3 Folytatás az 1. oldalról Ófaluban a Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Egyesület fõzött, a Fundokliában a Civil ÉRDek Meggyesek és a nagycsaládosok kenték a zsíros kenyeret. A Beliczay-szigeten kevesebb volt a szemét, de a Horgász Egyesület a bozóttól is megtisztította az utat, itt Kubatov István képviselte az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságát. Illúziókban senki nem ringatja magát: pár száz lelkes ember képtelen megtisztítani a környezetet, ám ha azok, akik ott voltak gyermekek és felnõttek nem szemetelnek többé, elmondják ismerõseiknek, hogy mivel töltötték a szombatot, talán egyre kevesebb szemét kerül a természetbe. Talán sikerül felhívni a figyelmet arra, hogy a Föld tûrõképessége véges, ha át akarjuk adni a következõ nemzedékeknek, óvnunk kell tisztaságát, hiszen tõlük vesszük el az életteret. A szervezõk köszönetet mondanak az Érdi Közterület Felügyelet munkatársainak, vezetõjének Kluták József Lászlónak a szemét elszállításáért és gondos nemcsak Föld-napi munkájukért. Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Adóbevallása elkészítésekor kérjük az 1%-ot ajánlja Egyesületünknek.

4 4 A VÁROSVÉDÕ 2008/4 MÁDAI ATTILA KIÁLLÍTÁSA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN Folytatás az 1. oldalról A természetfotós: Mádai Attila Ezek a gondolatok jutottak az eszemben akkor, amikor Mádai Attila képeit elõször tekintettem végig. A mûvész, aki szinte óvodás korától járta az erdõt, és gyermekkorában rengeteg idõt töltött a Bükk hegységben. szerényen írja magáról: "nem tõlem származik, de nagyon magaménak érzem a gondolatot, mi szerint az erdõ a természet temploma. Mindig meghatottsággal vegyes tisztelettel járok az égig érõ öles bükkfák között, nézem az apró bogarak látszólag céltalan szaladgálását és gyönyörködöm a csodás mezei vadvirágok kimeríthetetlen forma- és színvilágában, vagy éppen egy sebes patakvízen úszó falevél ringatózó rohanásában. Egyszerûen érthetetlen számomra, hogy mások ezt nem veszik észre, másokat ez nem érint meg " Ez az önvallomás egyben magyarázat is, mert fotói a természetet ismerõ, értõ, tisztelõ, a természettel azonosulni tudó ember alkotásai. Egy olyan emberé, aki nemcsak a Föld napján figyel fel a természetre, hanem gyermekkorától kezdve átszövi mindennapjait a természetközelség, az égbolt világa, a természetjárás, a Bükkben tett számtalan kirándulás emléke, és egyben a természetért érzett felelõsség tudata is. Képei talán éppen ezért nemcsak az öncélt, a saját emlékfelidézõ gyönyörködtetést szolgálják, sõt nemcsak közvetítenek számunkra, hanem rádöbbentenek minket arra, hogy a körülöttünk élõ világ nap mint nap más, egyedi és megismételhetetlen. Önkéntelenül is felhívja figyelmünket saját, senki másra át nem ruházható felelõsségünkre azért, hogy a Földünk nemzedékek múltán is ilyen maradjon. A képek ahogy az alkotó is írja a az õ "belsõ látását" tükrözik. Elgondolkoztatnak. Saját emlékeinket keltik életre. Megállunk, egy pillanatig és vele együtt gyönyörködünk a lenyugvó nap fényében vagy csak hallgatjuk vele együtt a csöndet. A dinamikus élet fotókba dermedt ismétlõdõ mozdulatlansága, tapintható némasága, azonban nem valamiféle dermedt mozdulatlanság, hanem a lüktetõ természetnek és a fotósnak azt a meghitt, bensõséges kapcsolatát tárják fel, amelyet érezni kell és megörökíteni lehet, de szavakba önteni csak nagyon is nehezen sikerül. Mert amikor megállunk egy-egy kép elõtt, a szemlélõdõ is egy-egy pillanatra újra eggyé válik a természettel, mert sikerült megosztani vele a csodát. Mindannyian szívünkbe zárjuk a levelek között lesben álló levelibékát, a karolópókokat, magunka szívjuk a hazai táj varázsát, az õszi lombszínezõdésben pompázó Bükk hegyláncait. Azt alkotó másutt azt írja magáról: "Maximalista személyiségem révén próbáltam mindig egyre jobb és jobb fotókat készíteni: de még mindig, szinte kivétel nélkül mindegyikbe látok hibát. Elnézésüket és megértésüket kérem ezért. Tisztelt Mádai Attila, higgye el nincs miért...

5 2008/4 DÖNTÉSHOZATAL 5 L OMTALANÍTÁS számú választókerület 2. számú választókerület május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör május sz. szavazókör 3. számú választókerület 4. számú választókerület május sz. szavazókör június sz. szavazókör május sz. szavazókör június sz. szavazókör május sz. szavazókör június sz. szavazókör 5. számú választókerület 6. számú választókerület június sz. szavazókör június sz. szavazókör június sz. szavazókör június sz. szavazókör június sz. szavazókör június sz. szavazókör 7. számú választókerület 8. számú választókerület június sz. szavazókör július sz. szavazókör június sz. szavazókör július sz. szavazókör június sz. szavazókör július sz. szavazókör 9. számú választókerület 10. számú választókerület július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör 11. számú választókerület 12. számú választókerület július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör július sz. szavazókör 13. számú választókerület 14. számú választókerület augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör 15. számú választókerület 16. számú választókerület augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör augusztus sz. szavazókör G Y E R M E K N A P MÁJUS 25-ÉN 10 ÓRÁTÓL A MÚZEUMKERTBEN ÉS A MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ELÕTT Egyesületünk is ott lesz a környezetvédelmi játszóházzal és nyereményekkel!

6 6 EZ + AZ 2008/4 A Vatikán szerint bûn a környezetszennyezés Az Apostoli Szentszék idén kiegészítette a bûnök lajstromát, az eddigi hét fõbûn mellé újabb hét került, melyek között ott találjuk a környezetszennyezést is. Nagy Szent Gergely pápa a VI. században a római katolikus egyház katekizmusába felvette a hét fõbûnt tartalmazó listát. Eddig bûnnek számított a kevélység, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség. Ezt a listát a Vatikán március elején - a globalizáció kihívásaira adott válaszként - újabb hét fõbûnnel egészítette ki. Ezentúl tételesen is vétket követ el az, aki a környezetet szennyezi, aki drogot fogyaszt vagy azzal kereskedik, bûn továbbá a génmanipuláció, az erkölcsileg vitatható kísérletek végzése (klónozás, õssejtkutatás), és annak is vezekelnie kell, aki megsérti az alapvetõ emberi jogokat, hatalmas vagyont szed össze vagy szándékosan dönti nyomorba embertársait. Az új bûnöket Gianfranco Girotti püspök, a szentszéki bíróság vezetõje az Osservatore Romano vatikáni lapban hozta nyilvánosságra. Hogy a környezetszennyezést is az új bûnök között találjuk, nem meglepõ, hiszen a környezetvédelem kérdését XVI. Benedek pápa evangelizációs munkájának egyik központi témájává tette. Ezért - fõként szülõhazájában, Németországban - zöld pápaként is emlegetik. A katolikus egyház már 1964-ben, a II. vatikáni zsinaton foglalkozott ökológiai kérdésekkel, 1971-ben pedig megkondította a vészharangot is azzal, hogy hangsúlyozta a keresztények felelõsségét a környezeti problémák kezelésében - miközben az ENSZ csak 1972-ben tartotta elsõ környezetvédelmi konferenciáját Stockholmban. Erre a tanácskozásra VI. Pál pápa üzenetet küldött, melyben állást foglalt a természeti környezetünkkel és a jövõ nemzedékekkel szembeni felelõsségünk mellett. Õ még - a szolidaritás jegyében - a növekedés és a gazdasági fejlõdés fenntartása mellett érvelt, de II. János Pál pápa 1979-ben már felteszi a kérdést: a technikai-gazdasági gyarapodás valóban teljesebbé teszi az ember életét? Az 1992-es riói csúcsra küldött üzenetében II. János Pál arra hívja fel a figyelmet, hogy az ökológiai válságnak erkölcsi okai vannak. Az új fõbûnök megnevezése tehát egy stációja a környezeti kérdésekkel való felelõsségteljes szembenézésnek, mely a római katolikus egyházban év tizedek óta egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Német László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára lapunknak elmondta: a környezetszennyezés csak megnevezésében új vétek, hiszen a hívõknek ezekrõl a tetteikrõl eddig is számot kellett adniuk. Azzal, hogy az egyház a bûnök lajstromát kiegészítette, a Vatikán azt reméli, hogy a keresztények tudatosabban fognak környezetükkel bánni, és nagyobb tisztelettel viseltetnek a teremtett világgal szemben. Sokszor érte a kereszténységet a vád, hogy hozzájárul a környezeti válsághoz, mivel azt hirdeti, hogy Isten a világot az ember uralma alá vetette, az ember pedig ennek szellemében ki is zsákmányolhatja a természetet. Német László szerint az Ószövetségben kétségtelenül megtalálható a vád alapja - de mindjárt az ellenérv is. Mózes elsõ könyvében a világ teremtésére és az embernek a világban betöltött szerepére vonatkozóan két írást találunk. Az elsõ fejezetben lévõ elbeszélés szerint Isten az embert a föld urává tette, a második fejezet szerint viszont Isten az édenbe helyezte az embert, hogy "mûvelje és õrizze". Német László szerint a teremtéstörténet e kétféle elbeszélése nyomán kétféle hagyomány alakult ki az embernek a világhoz való viszonyában, és a hangsúly csupán az utóbbi évtizedekben került át a föld felett való uralkodásról a földdel való sáfárkodásra. AZ ÚJ KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER: SZABÓ IMRE Szabó Imre április 1-jén született Esztergomban. A szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán 1979-ben testnevelõ tanári diplomát, ezzel egy idõben a Testnevelési Fõiskolán labdarúgóedzõi diplomát szerzett. Nyolc évi pedagógusi munka után 1983 és 1987 között az úttörõszövetségben a sport, a táborozás, a turisztika, valamint a környezet- és természetvédelem felelõse március 1-jétõl 2002-ig az Állami Ifjúsági és Sporthivatal osztályvezetõje és 2003 között a Magyar Természetbarát Szövetség fõtitkára, 2007 februárjától a szövetség elnöke között szervezõje az elsõ ifjúsági kerekasztal, a MISZOT létrehozásának tõl a Wesselényi Miklós Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért Közalapítvány tagja, 1997-tõl 2000-ig elnöke ben csatlakozott az MSZP-hez, ben a szentendrei városi szervezet elnöke óta Pest megyei pártelnök, s e tisztségében többször újjáválasztották, legutóbb a októberi tisztújítás során között az MSZP környezetvédelmi tagozatának vezetõje volt ben Pest Megye Közgyûlésének elnökévé választották. Ezzel egy idõben lett a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, majd 2006 novemberében újraválasztották. A évi országgyûlési választásokon Pest megyei területi listán szerzett mandátumot májusától a környezetvédelmi bizottság tagja. A sport területén végzett kiemelkedõ tevékenységéért Eszterházy Miksa-díjat kapott.

7 2008/4 A VÁROSVÉDÕ 7 KÖZLEMÉNY NAGY ÉRTÉKÛ TERMÉSZETKÁROSÍTÁS A KAKUKK-HEGY SZOMSZÉDSÁGÁBAN A Százhalombattai Faluvédõ Egylet, a Százhalombattai Környezetvédelmi Egyesület és az Érdi Környezetvédõ Egyesület feljelentést tett ismeretlen tettes ellen egy mindeddig példa nélküli, különösen nagy kárt okozó természetkárosítás miatt április közepén egy, az Érd-ófalui Kakukkheggyel szomszédos felhagyott, nem körbekerített, érdi ingatlanról ismeretlen tettes vagy tettesek a védett, feltûnõen szép, bíborpiros virágtakarójú bíboros kosbor (Orchis purpurea Huds.) orchidea, kevesek által ismert állományából db, még bimbóban lévõ tövet ástak ki. A bíboros kosbor a Magyar Közlöny május 9/53. számában közzétett, 13/2001 (V.9.) Köm rendelet alapján törvényi oltalom alatt áll, eszmei értéke Ft/tõ. Ennek alapján az okozott kár minimális értéke Ft. Ezenkívül az törvény 281. paragrafusa alapján a faj a btk. hatálya alá esik, ezért egyetlen tövének károsítása is bûncselekmény. A bíboros kosbor, hasonlóan minden orchideához, adott gombafajokkal él mikorrhizás kapcsolatban, tehát a gombapartner jelenléte nélkül elpusztul. A kiásott példányok szinte biztos, hogy nem élik túl az eredeti, gombafonalakkal átszõtt környezetbõl való eltávolítást. A megmaradt példányok nyílása elkezdõdött, közel két hétig tart. Mivel ezalatt az idõ alatt a tövek fokozottan veszélyeztetettek, a civil szervezetek kérték az érintett terület rendõri ellenõrzését. Amennyiben valaki a mellékelt kép alapján felismeri a növényt pl. kertbe ültetve vagy árusítani látja értesítse az Érdi Rendõrkapitányságot a telefonszámon. Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Adóbevallása elkészítésekor kérjük az 1%-ot ajánlja közhasznú egyesületünknek! Illegális hulladéklerakók fölszámolására fogjuk fordítani. ÖNKÉNTESEKET VÁRUNK Van egy kis szabad ideje? A munka vagy a suli nem fárasztotta még el nagyon és szívesen segítene? Vagy egyszerûen csak közösségre, programra vágyik? Akkor itt a lehetõség, hogy kipróbálja magát az érdi Környezetvédõ Egyesületnél! Ha úgy gondolja, hogy szívesen lenne nálunk Önkéntes, íme a választási lehetõségek, amelyekben hasznossá teheti magát, kreativitását és más készségeit fejlesztheti: Rendezvényeken, fesztiválokon standolás: az utóbbi idõben egyre több rendezvényen, fesztiválon van lehetõségünk megjelenni kiadványainkkal, játékainkkal. Ha lenne kedve üzeneteinket mások számára tolmácsolni, elbeszélgetni az érdeklõdõkkel, akkor jöjjön és segítsen! Szükségünk van rá! Kiadványszerkesztés, írás: segítséget várunk kiadványaink összeállításában, megírásában. Segítés konkrét programokban: Évente három öt nagyobb rendezvényünk van, olyankor bizony kevésnek bizonyulnak aktív tagjaink. Kiadvány terjesztés:ingyenes környezetvédelmi témájú kiadványaink terjesztésében fontos, hogy olyan emberekhez kerüljön, akiket valóban érdekel! Az is elég, ha a sulidba magaddal viszel néhány kiadványt, s ott odaadod olyan ismerõseidnek, akik szívesen olvasnának a reklámok hatásairól, a fogyasztás problémáiról vagy a szomszédainak bedobja a postaládába. Ha úgy érzi/érzed, hogy szívesen segítene/segítenél, kérünk, alábbi kérdõívet kitölteni, hogy lássuk, mivel foglalkozna/foglalkoznál leginkább Egyesületükön belül. Név: cím: Telefonszám: Mivel foglalkozik civilben? (Tanul? Dolgozik? Hol?) A segítséget elõre is köszönjük! Dévai Szent Ferenc Alapítvány Adószám: Bankszámlaszám:

8 8 SZÍVES FIGYELMÜKBE 2008/4 Sirius Állat és Természetvédelmi Közhasznú Alapítvány Telefon: (Böjtös Andrea) (Böjtös Éva) Bankszámlaszám: S ZENNYVÍZSZIPPANTÁS DUGULÁSELHÁRÍTÁS, CSATORNATISZTÍTÁS NAGYNYOMÁSÚ W OMA AUTÓVAL. F ÜLÖP S ÁNDOR VÁRJA MEGRENDELÉSEIKET! Telefon: , MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕ TELEFON: KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS sitt kommunális hulladék lomtalanítás HÁZ ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS ács, tetõfedõ, bádogos munkák hõ és hangszigetelés gipszkarton szerelés víz-, gáz-, gázkészülék és fûtésszerelés burkolás, kõmûvesmunkák festés, mázolás épületek és vasszerkezetek bontása gépi földmunka I + M UNIVERSAL Bt Érd, Kossuth L. u Telefon: 06-20/ , 06-30/ , 06-70/ Fax: 06-23/ A VÁROSVÉDÕ HIRDETÉSSZERVEZÕT ÉS SZÁMLAKÉPES PÁLYÁZATÍRÓT KERES. JELENTKEZNI: Környezetvédõ Egyesület Érd Adószám: Adóbevallása elkészítésekor kérjük az 1%-ot ajánlja közhasznú egyesületünknek! Illegális hulladéklerakók fölszámolására fogjuk fordítani. HAGYOMÁNY, KÉZMÛVESSÉG, NÉPMÛVÉSZET Egyedi kerámiák igényes kivitelben, nagy választékban a készítõtõl. SZÛCS LÁSZLÓNÉ keramikus 2030 Érd, Fürdõ utca 32. Telefon, fax: