A Rubeus Egyesület Szedervessző évi közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rubeus Egyesület Szedervessző 2011. évi közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A évi közhasznúsági jelentése Székhely: 1076 Budapest Thököly út 8. III.16. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznú: óta Közhasznúsági végzés bírósági száma: Pk /2002 Adószám: Nyilvántartási szám: 9990

2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) T a r t a l o m Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója év egyéb szervezet megnevezése 1076 Budapest Thököly út 8. III.18. címe Keltezés: Budapest, április 25. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. T.1715/B-AB Nyomtatvány A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

4 Egyéb szervezet megnevezése: Rubeus Egyesület Egyéb szervezet címe: 1076 Budapest Thököly út 8. III.18. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT SESZÁMOLÓJA év adatok E FT-ban Sorszám. helyesbítései A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b c d e 1. A. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK TÁRGYÉVI EREDMÉNY 15. ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL IV. (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI V TEVÉKENYSÉGBŐL L 17. D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( SOR Keltezés: Budapest, április 25. T.1715/B-AB Nyomtatvány az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. 4

5 Egyéb szervezet megnevezése: Rubeus Egyesület Egyéb szervezet címe: 1076 Budapest Thököly út 8. III.16. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT SESZÁMOLÓJA év adatok E FT-ban Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 9. f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A1/I.+B./2.) 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Keltezés: Budapest, április 25. T.1715/B-AB Nyomtatvány az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. 5

6 Egyéb szervezet megnevezése: Egyéb szervezet címe: Rubeus Egyesület 1076 Budapest Thököly út 8. III.16. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA év adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d E 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 34. H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 1. eredménye 36. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 2. eredménye 37. I. Adózás előtti eredmény 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Keltezés: Budapest, április 25. T.1715/B-AB Nyomtatvány P.H az egyéb szervezet vezetője (képviselője) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 6

7 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Egyesületünk 2011-ben nem kapott költségvetési támogatást. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Egyesület vagyona évben 212 ezer Ft volt, mely a záró pénzkészletből áll. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület évi összes bevétele E Ft, a évhez képest 36 százalékkal nőt. A bevétel megoszlása: Közhasznú tevékenység bevétele: 9761 ezer Pályázati úton nyert támogatás: 208 ezer, központi költségvetési szervtől származó bevétel összesen közhasznú tevékenységből 3330 E Ft és más civil szervezetektől 6223 E Ft. Egyéb bevétel: 202 ezer Ft Tagdíjbevétel: 10 ezer Ft Kamat bevétel: 3 ezer Ft Vállalkozási tevékenységet az Egyesület nem folytat, így ebből származó bevétele nincs. A befolyt összeget a közhasznú célok elérése érdekében használtuk fel, irodai infrastruktúra fejlesztésére és egyéb anyagi költségekre, valamint kutatás előkészítésre fordítottuk. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Rubeus Egyesület évben költségvetési szervtől összesen 3238 Ft támogatásban részesült, mely tárgyévben elszámolásra került. Támogató Pályázat neve Elnyert összeg Kp. kv. szerv. Támop pályázat NCSSZI szakmai monitorozása 770 E Ft társadalomtudományi 7

8 SZMI Debreceni Egyetem Wekerle Sándor Alapkezelő Civil szervezet Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány kutatás Támop terhére képzési anyag összeállítása, lektorálása Támop keretében tanulmányírás, szakmai kötet készítése, tananyagfejlesztés NCA működési pályázat Támop 5.5.4/B és Támop 5.5.4/A projektek hatékonyságvizsgálata együttműködő partnerként 300 E FT 2260 E Ft 208 E Ft 4693 E Ft NCTA pályázatok Ökotárs Alapítvány vizsgálata 1530 E Ft Összesen 9761 E Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Rubeus Egyesület 2011-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A évi közhasznú tevékenységei a következők voltak: 1) NCA támogatás segítségével infrastruktúra fejlesztése, kutatási projektek előkészítése zajlott. 2) A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából egy módszertani kézikönyv szakmai lektorálását láttuk el gyermekjóléti jelzőrendszeri témakörben. 3) A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet megbízásából a TÁMOP alintézkedés három komponensét vizsgáltunk és szakértői tanulmányt készítettünk. Az A) komponens keretében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések és tudástranszfer 8

9 erősítése, a szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése támogatható. A B) komponens keretében támogatható a regionális szakmai támogató szolgáltatási rendszerek kialakítása. Míg a C) komponens keretében támogatható a szociális felsőoktatás és szakképzés interdiszciplináris, interprofesszionális képzéseinek fejlesztése, a szociális képzések kompetenciaelvű tartalom-fejlesztése, a képzési minőség és tartalom, valamint a képzések mérési-értékelési eszközrendszerének fejlesztése, tananyagfejlesztés, valamint a szociális képzések módszertanának kidolgozása és fejlesztése támogatható. A vizsgált alintézkedés keretében 30 nyertes pályázat született. 4) Az Ökotárs Alapítvány megbízásából és az Autonómia Alapítvány támogatásával A Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Civil szervezetek jellemző típusai címmel készítettünk kutatást. Célja az NCTA keretében, három pályázati körben beadott pályázatok jellemzőinek vizsgálata, a pályázó szervezetek jellegzetes típusainak feltárása. A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgálta a pályázatok tartalmát, költségvetését, a projektek innovativitását és a pályázó szervezetek fő jellegzetességeit. A kutatás az Alap pályázati adatbázisára épült, valamint tartalmazta a magyar civil szektorra vonatkozó főbb statisztikai adatok és kutatási eredmények áttekintését is. A feladatot 2010-ben elvégeztük, a szakmai munka lezárása és a pénzügyi zárás tárgyévre áthúzódott. 5) A Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány Hozzáadott érték - sikerek, eredmények, jó gyakorlatok a társadalmi befogadás terén (TÁMOP-5.5.4/B-09/ ), valamint a Befogadó Média - képzési program romák és mozgássérültek munkahelyi integrációjáért (TAMOP /A-09/ ) címmel megvalósuló projektjeinek együttműködő partnere voltunk novemberétől megkezdtük a projektek keretében megvalósuló kutatások előkészületeit, kutatómunkánk augusztusában zárult. A Hozzáadott érték projektben célunk egy olyan kutatás készítése volt, amely feltárja a médiahatások és az állampolgári vélemények alakulása, magatartásmódok formálódása közötti összefüggéseket, valamint vizsgálja a romákat sújtó előítéletek megjelenését és a vizsgált célcsoport média-reprezentációját. A médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata kvalitatív és kvantitatív szociológiai módszerekkel történt. A Befogadó média projekt keretében készült kutatásunk célja a munkáltatók és munkáltatói környezet attitűd-felmérése volt a foglalkoztatottakkal szemben. Továbbá célja volt a foglalkoztatott célcsoport-tagok nyomon követése, beilleszkedésük feltérképezése. 6) A Debreceni Egyetem Szociológia Tanszékének Támop es pályázata keretében a gyermek- és ifjúságpolitikai képzések kidolgozásához járultunk hozzá. A gyermek- és ifjúságpolitikai célkitűzések átfogó célja, hogy csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének aránya, szűnjenek meg a gyermeki kirekesztés szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása, alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja, amelyek hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. A gyermekek és ifjúság jól-létének elősegítése terén alapvető fontosságú, hogy korszerű tudással rendelkező, a gyermekjóléti, oktatási, szociális és munkaerő-piaci területeken egyaránt tájékozott, felkészült szakemberek jelenjenek meg. A projekt megvalósulásához szakmai anyagok fordításával és nemzetközi szöveggyűjteménybe 9

10 való rendezésével, képzési tematikák, háttértanulmányok kidolgozásával, kötetek összeállításával elsősorban gyermekszegénység, gyermekesély témakörben járultunk hozzá. Továbbá célunk széles körben történő információszolgáltatás az Egyesület kutatási eredményeiről, melynek alapja az Egyesület honlapja az alábbi célok megvalósítása mellett: - tájékoztatás - kiterjedt és minőségi információszolgáltatás - e-demokrácia megvalósulása, szakmai segítségnyújtás, szakmai karrierlehetőség támogatása - fiatal kutatók számára publikációs lehetőség biztosítása. A kutatási és oktatási projektek hatékonysága érdekében, fontos a horizontálisan (szakmaközi együttműködésben) és a vertikálisan (a központi és a helyi szerveződésekben) megvalósuló együttműködés. A partneri kapcsolatok egyik legfontosabb alapelve a szakmai esélyegyenlőség, ami jelenti a fiatal kutatók bevonását az egyes kutatói munkákba saját orientációjuknak megfelelően, mindemellett hiteles szakmai segítséget nyújtva, valamint publikációs lehetőséget biztosítva számukra a weboldalon szakdolgozataik, egyéb publikációik megjelentetése által. Az Egyesület országos hatáskörű, kutatásai az aktuális témákban az összes érintett szereplő bevonásával (felelős minisztériumok, önkormányzatok, civil szervezetek, speciális célcsoport) történnek, mely integrációs kutatási stratégia egy hatékony együttműködést feltételez a szereplőkkel. Hazánkban kevés információval rendelkeznek a szociálpolitika döntéshozói, és általában véve a szakemberek arról, hogyan helyezkednek el, és milyen szerepet töltenek be a civil szervezetek és az általuk nyújtott szolgáltatások a szociálpolitika rendszerében. Kutatásaink célja, hogy a szociális, illetve a gyermek-és ifjúságvédelem területén felmerülő problémákat feltárjuk, közpolitika elemzéseket adva reagáljunk az új típusú társadalmi kihívásokra, fiatal kutatókat támogatva, szakmai karrierlehetőségeik kiszélesítésére, szakmai kapcsolathálójuk bővítésére. Munkáinkból 2011-ben is több publikáció készült, valamint több szakmai fórumon, konferencián is megjelentünk. Kutatásaink szakmai lektorálását a gyermekvédelemben jegyzett szakemberek végezték, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy gyermekvédelmi tárgyú kutatásaink szakmailag relevánsak, megalapozottak legyenek. A honlapunkon megjelentetett felhívás szerint fiatal kutatók szakdolgozatait várjuk, amelyeket lektorálunk, majd a honlapon megjelentetjük. Számos fiatalnak nyújtottunk szakmai segítséget 2011-ben is. Egyéb folyamatos tevékenységek: - Rubeus Egyesület internetes portáljának bővítése, szakmai anyagok folyamatos megjelentetése - Pályázatfigyelés - Pályázatírás Kelt: Budapest, április

11 elnök 11

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debrecen, 2010. április 30. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY Sóstóhegy, Jázmin út 10. Adószám: 18801600-1-15 Bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.139/1998 Készítette: Ajler Ferencné Az alapítvány elnöke Elfogadta:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329003949956902 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás a kapott

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben