2012. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a közötti Európai Uniós programozási időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a 2014 2020 közötti Európai Uniós programozási időszakra"

Átírás

1 2012. A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület felkészülése a közötti Európai Uniós programozási időszakra 1

2 A projekt az MNVH Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága jóváhagyásával valósult meg. Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület, 2012 Készítették: Dr. Finta István, elnök Vidák Krisztina, munkaszervezet-vezető Kovács Sándor Zsolt, ügyintéző Lektorálta: Dr. Kovács Dezső 2

3 Tartalom Tartalom... 3 Ábrajegyzék... 4 Táblázatok jegyzéke... 4 Bevezetés... 5 Az Egyesület bemutatása... 5 Demográfia... 7 Gazdasági összefüggések Az értékelés módszertana Választott módszertanunk részletei A rendelkezésre álló statisztikák elemzése ÚMVP III. tengely első köre: ÚMVP III. tengely második kör: Változások a III. tengely jogcímei között LEADER első kör: LEADER második kör: Változások a IV. tengely LEADER jogcím pályázataiban Az elnyert támogatások területi megoszlása Kérdőívek értékelése Felkészülés a következő programozási időszakra A közösségi jogi szabályozás helyi-területi tervezést érintő feltételei, keretei és céljai Közösségi célok és célhierarchia Az Európai Regionális Fejlesztési Alap fontosabb beruházási prioritásai Az Európai Szociális Alap fontosabb beruházási prioritásai Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap releváns egyedi intézkedései A tervezést, illetve a célmeghatározást befolyásoló további elemek Koncentráció A klímaváltozás, mint megkerülhetetlen tervezési tényező Szegénység elleni küzdelem, lehatárolás Ütemezés Indikátorok meghatározása, értékelés A tervezés gyakorlati keretei Az egyesület által megszervezett workshopok tapasztalatai A második kérdőív eredményei Az elkészített interjúk eredményei A civil szféra képviselőjével készített interjú: A vállalkozói szféra képviselőjével készített interjú eredményei: Interjú az önkormányzati szféra képviselőjével: Összegzés

4 Ábrajegyzék 1. ábra: A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület elhelyezkedése ábra: Az élveszületések számának alakulása az MVHE HACS területén ábra: A halálozások számának alakulása az MVHE HACS területén ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2000-ben ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2010-ben ábra: A kistérségek helyzete a 2000-es évek elején ábra: A térség vállalkozásainak száma, vállalkozási forma szerint ábra: Pályázatok száma az Egyesület egyes településein, db ábra: III. tengely jogcímei közötti forrásmegoszlás a évi pályázatoknál, az összes lekötött forrás arányában ábra: III. tengely jogcímei közötti forrásmegoszlás a évi pályázatoknál, az összes lekötött forrás arányában Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A nyertes pályázatokkal lekötött források jogcímek szerinti megoszlása az eddigi pályázati körökben, Ft táblázat: A lekötött támogatási összegek LEADER jogcímek közötti megoszlása, Ft táblázat: Az Ön által képviselt szervezet nyújtott már be pályázatot? kérdésre adott válaszok megoszlása táblázat: A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület SWOT elemzése táblázat: A vidékfejlesztéshez kapcsolódó előfeltételek táblázat: A vidékfejlesztési tervezési célrendszer kapcsolódási pontjai táblázat: Célok és indikátor kapcsolatok a különböző alapokról szóló dokumentumokban táblázat: A 6. prioritás indikátorai táblázat: A kitöltők főbb egyedi céljai az egyes célcsoportokban táblázat: A tematikus célkitűzések kérdőívek alapján kialakult rangsora

5 Bevezetés Az Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület által készített tanulmány részben a múlt és a jelen helyzet rövid értékelésére vállalkozik az igények és a megvalósult, ill. megvalósulás alatt álló pályázatok, fejlesztések alapján, részben pedig arra keresi a választ, hogy a térségben milyen módszerek alapján, milyen feltételek és keretek között nyílik lehetőség a következő programozási időszakra történő felkészülésre. A tanulmánynak természetesen megvannak a maga korlátai. Mivel igen rövid idő állt rendelkezésre, így a participatív tervezési (részvételen alapuló közösségi tervezési) módszerek teljes körének gyakorlati kipróbálására nem nyílt lehetőség. Ugyanakkor úgy véljük, hogy fontos bemutatni azokat a módszereket, amelyek alkalmazása nem nélkülözhető akkor, ha a jövőben ténylegesen a LEADER megközelítés alapján történik a tervezés és végrehajtás. Hasonlóképp szükséges megismerni azokat a célkitűzéseket, amelyek megvalósítását támogatja az Európai Unió. Ezzel összefüggésben kiemelt figyelmet kell fordítani arra a feltételrendszerre is, amelyek mentén akár nemzetállami, akár területi, akár helyi szinten igénybe vehetők a közösségi források. Mindemellett nem képzelhető el a felkészülés úgy, hogy egy HACS nem vet számot megelőző időszakbéli tevékenységéről, aktivitásáról. Az értékelő bemutatás előtt elsőként röviden bemutatjuk Egyesületünk térségét, néhány demográfiai adat és a főbb problémák felvezetésével. Az Egyesület bemutatása A Mecsek Völgység Hegyhát helyi akciócsoport (továbbiakban: HACS), a Dél-Dunántúl szívében, három természetföldrajzi kistáj, az Észak-Zselic, a Baranyai-hegyhát és a Völgység találkozási pontjánál található meg. Hármas tagoltságánál fogva a kistérség domborzati, éghajlati, tájföldrajzi viszonyai sokszínűek, míg a déli területek a festői szépségű Mecsek vidékét jellemző vonásokkal rendelkeznek, addig a terület nyugati részét az erdőkkel sűrűn fedett zselici dombvidék uralja. A HACS Baranya megyében, a komlói és a sásdi kistérségben 46 települést és 698 km 2 t fed le, benne három várossal, Komlóval, Mágoccsal és Sásddal (1. ábra). A területen a lakosság száma fő (2010) Komló városát is beleértve. (MVHE, HVS 2008) A térség településszerkezetre jellemző az aprófalvas jelleg, ami különösen a zsáktelepülések esetében nehezíti az infrastrukturális fejlesztések megvalósítását, a tömegközlekedés gaz- 5

6 daságos megszervezését, az oktatási és szociális alapellátások helyben történő biztosítását. A sásdi kistérség országosan a 33 leghátrányosabb közé tartozik, amely jelentős egyenlőtlenségi problémák forrása különösen települési szinten. Ez további nehézségeket is jelent a helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotásában, valamint a LEADER pályázati kiírások megalkotása során. A sásdi térségbe 27 település tartozik, míg a komlóiba 19 db. A komlói térségben aktívabbak az önkormányzati és a civil szféra képviselői (a jelen programozási időszakban az Egyesület munkatársai ezt tapasztalták is.), bár ez visszavezethető arra a tényre, hogy a komlói térségben a települések nagyobb lélekszámúak, biztosabb a működésük, a likviditásuk jobb. A Komlói kistérség a Mecsek-hegység északi részén és a Baranyai Hegyhát keleti részén fekszik, míg a Sásdi kistérség az Észak Hegyháton. A kistérség legnagyobb problémája, hogy korábban az intenzív iparosítás korszakában a térség legnagyobb, sőt egyetlen csinált városa a bányászatra épült, az ott lakók szinte kizárólagosan ebből éltek és minden szállal a bányászathoz kötődtek, a kultúra, az oktatás, a sport is a bánya működésétől függött. Ebből kifolyólag a bánya bezárásokat követően a 19 település sorsa rosszra fordult, folyamatosan csökken a lakosság szám, az elvándorlás felgyorsult, valamint növekszik az elszegényedő, leszakadó, foglalkozás és jövedelem nélküli roma és magyar népesség száma, aránya. A sásdi kistérségben a rendszerváltást követően a mezőgazdaság és a bányászat pillérein álló gazdaság összeroppanása figyelhető meg, a munkaerőpiac beszűkült, amelyet a mai napig nem követett a szerkezetváltással kísért újraépülés, nem bővült a munkaerőpiac sem. Tovább nehezíti a térségben élők helyzetét, hogy a 27 településből 10 zsáktelepülés, rosszak az infrastrukturális és közlekedési lehetőségek. Holott, ha rápillantunk a térképre, láthatjuk, hogy a rossz közlekedési infrastruktúrát javíthatnánk, ha a településeket a meglévő földutak használatával összekötnénk, szilárd útburkolatok kialakításának segítségével. A HACS területére a vegyes gazdasági struktúra jellemző, ahol egyetlen gazdasági ágazat jelentősége sem tekinthető meghatározónak. A térség megyén belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és a fejlődési lehetőségek szempontjából közepes szintűnek tekinthető. A nagyobb lélekszámú városok (Komló, Sásd, Mágocs) és a többséget alkotó kistelepülések fejlettsége közötti különbségek számottevőek. Az 500 fős lélekszám alatti települések nehezen képesek biztosítani az ott élők számára a szükséges és elvárható alapszolgáltatásokat. (HVS, 2008) 6

7 1. ábra: A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület elhelyezkedése Forrás: Saját szerkesztés Demográfia Az országban általános demográfiai nehézségek, az elöregedés és a népességfogyás az Egyesület területén is valós problémák. Településeink az utóbbi tíz évben közel főt veszítettek el, mely két tényezőre vezethető vissza: egyrészt a természetes népességszám változásra (élve születések és halálozások számának különbözete), másrészt a vándorlási különbözetre (a területen letelepedők és az azt elhagyók számának különbözete). A fős veszteség a két tényező között nagyságrendileg 50-50%-ban oszlik meg. Mindkét érték Komló városában mutatja a legnagyobb negatívumot, míg 10 éves távlatot nézve természetes úton a legnagyobb pozitív változást Kisvaszar érte el a maga 10 fős növekményével, míg a vándorlási különbözet legnagyobb többletét Hosszúhetény tudhatja magáénak 191 fős értékkel. 7

8 2. ábra: Az élveszületések számának alakulása az MVHE HACS területén , 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 év Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján A születések és a halálozások száma a vizsgált időszak második évében volt a legmagasabb. A térségben jellemzőek azok a többnyire, aprófalvas települések, melyekben gyermek nem is született. Érdekes, hogy miközben Hosszúhetényben folyamatosan, évről évre növekedett a népesség, a születések száma inkább csökkent. Szárászon 2003-tól 2010-ig egyetlen egy gyerek sem jött a világra. A település lassan elhal, megszűnik létezni. 3. ábra: A halálozások számának alakulása az MVHE HACS területén Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján A térségben az odavándorlás jellemzően a nagyobb lélekszámú településekre történt, mint Komló, Hosszúhetény, Sásd és Szászvár, valamint Mágocs. Elmondhatjuk, hogy a mikro- 8

9 térségi központok húzó-vonzó erőként működnek, melyek okai főként az adott körzetek intézményekkel való ellátottsága, valamint az alapfokú szükségletek kielégítésének a lehetősége. Azonban az elvándorlás mutatója ezeken a településeken a legnagyobb, annak ellenére, hogy a HACS területén 14 zsáktelepülés található, melyek infrastrukturális ellátottsága alacsony. A vizsgált időszakban a vándorlási különbség 2010-ben volt a legmagasabb, mely a térség munkanélküliségi adataival korrelál. A vándorlási különbözet a vizsgált időszakban, a térség településeinek csaknem kétharmadában negatív, melyből az következik, hogy a térség népességmegtartó ereje gyenge. A 2000-es és a 2010-es évben elmondható, hogy az iskolai végzettség és a munkanélküliség között szignifikáns kapcsolat van. Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők találnak legkevésbé munkát, míg az egyetemi végzettséggel rendelkezők töredéke nem dolgozik csak. A korstruktúra egészségességének mérőszáma a fiatalodási index 1, amely jelenleg a térség lakosságának elöregedését jelzi. (A közötti változás a térségben csaknem 10%, amely jelentősen meghaladja a megyei (6,9%) és az országos (7%) átlagot.) A mutatók következményeit kezelni hivatott intézményrendszer a térségben nem alakult ki, vagy fejlesztésre szorul. A lakosság 2002-es végzettségi mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy a térség mind a középfokú, mind a felsőfokú végzettségűek népességen belüli aránya jelentősen alatta marad a Baranya megyei arányoknak. A magasabb képzettséget igénylő tevékenységek és munkahelyek száma nem bővült, sőt bizonyos esetekben csökkentek. 1 Fiatalodási index: a 15 évesnél fiatalabbak aránya a 60-x éves népesség százalékában kifejezve 9

10 4. ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2000-ben Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilván... (fő) Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1539 Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott állá... (fő) Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján 5. ábra: A nyilvántartott álláskeresők végzettség szerinti megoszlása 2010-ben Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilván... (fő) Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1192 Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 1135 Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott állá... (fő) Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő) Forrás: a szerzők által szerkesztett ábra KSH adatok alapján 10

11 A legnagyobb gondot a magas munkanélküliség, az alulképzett munkavállalók nagy száma, és a kedvezőtlen korösszetétel jelenti. A munkanélküliség olyan térség specifikus okokra vezethető vissza, mint: a hátrányos helyzetű lakosság (főleg roma kisebbség) nagy aránya; infrastrukturális, közlekedési, demográfiai és szociális problémák; a helyi vállalkozások és szolgáltatói szektor gyengesége. A térség legnagyobb foglalkoztatói az önkormányzatok, illetve azok intézményei, de sajnos kereteik és lehetőségeik korlátozottak, hiszen az önkormányzatok anyagi nehézségekkel küzdenek, sokszor kötelező feladataikat is nehezen látják el, a foglalkoztatás terén nincs mozgásterük. Szembetűnő a térségben a nem megfelelően kihasznált turisztikai potenciál, hiszen jelentős turisztikai látványosságok, természeti értékek vannak, amikre nem épült ki a szolgáltatások és rendezvények strukturált rendszere. Ennek a hiánynak a megszüntetését célozta a turisztikai szolgáltatások fejlesztése jogcím és több LEADER célterületünk is. Ugyancsak problémák merültek fel a közbiztonság területén is. Az aprófalvas (sok zsákfalu) településszerkezet és az infrastrukturális nehézségek a közbiztonság területén is okoztak problémákat. A rendőrség helyzetéből fakadóan nem tudott/tud minden településen 24 órás szolgálatot teljesíteni, így szükség volt a helyi civil szerveződésű polgárőrségek megalakítására, fejlesztésére és több más, a közbiztonság javítását célzó intézkedésre. Így jöhetett létre erre külön célterület mindkét vizsgált LEADER pályázati fordulóban. A térségben jelentős a kihasználatlan turisztikai potenciál. A Sásdi kistérség turisztikai kínálata elmarad a Komlói kistérség kínálatától, azonban a térség legnagyobb turisztikai produktuma, a bikali Puchner Kastélyszálló, valamint a 2010-ben megnyílt, a kastélyhoz kapcsolódó Reneszánsz Élménybirtok. 2 A 2008-ban elkészült vonzerőleltár szerint a Komlói kistérségben nagyra értékelt vonzerőt jelent a háborítatlan természeti táj, a Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzete, valamint a Mecsek-Hegyháti rész. A térségben találjuk a négy működő Baranya megyei vár közül az egyiket, a magyaregregyi Máré várat, mely éves szinten közel látogatót vonz. A közigazgatásilag Hosszúhetényhez tartozó Püspökszentlászló védett arborétuma és a májusban nyíló - csak a Mecsekben található - vad pünkösdirózsa igazi különlegesség. A 2 A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány 11

12 háborítatlan szépségű természeti környezet és a vele szimbiózisban élő falu, a falusi élet külső szemlélő számára megmutatkozó nyugodtsága jelenti azon vonzerőcsokrot, amely a turisztikai piacon versenyelőnyt jelent a térség számára. 3 A térségben a falusi turizmus hagyományai jelentősek, azonban szerepe az utóbbi években csökkent, mely oka főként a megváltozott adójogszabályokban kereshető. A HACS a falusi turizmus intézményét a LEADER pályázatokon keresztül erősíti, azonban még jelentős eredményt nem sikerült elérni, a térségben élők számára nem tudott alternatív jövedelemszerzési lehetőséggé válni. Gazdasági összefüggések Természetesen a tanulmány ezen részében nem egy komplex gazdasági elemzést kívánunk véghezvinni, azonban mindenképpen elengedhetetlen egy rövid gazdasági elemzés a HACS területéről. A térség, mint azt korábban is írtuk Baranya megyében a pécsi kistérség szomszédságában terül el. Ha a 6. ábrán szemléltetett térképre tekintünk, levonhatunk egy szomorú következtetést: míg a pécsi kistérség a fejlődő kategóriába sorolható 2000-ben, addig a komlói kistérség a stagnálóba, a sásdi pedig a lemaradóba. 6. ábra: A kistérségek helyzete a 2000-es évek elején Forrás: KSH, A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület turizmus fejlesztési programját megalapozó tanulmány 12

13 Az országos térkép után vizsgáljuk meg külön-külön a két kistérség gazdasági vonatkozásait. A komlói térség gazdasága a bányászatra és annak kiszolgáló tevékenységeire épült ki, s még ma is magán hordozza ennek jó és rossz örökségét. A térség a megye és az ország jelentős ipari térségei közé tartozott, és az ipari foglalkoztatottak arányát figyelembe véve még ma is oda tartozik. Mély hagyományai vannak tehát az ipari tevékenységnek, sok a jól képzett, több szakmával rendelkező munkaerő, a világgazdaságban húzóágazatnak számító gép- és alkatrészipar jelenléte a térségben, elsősorban Komlón kedvező adottságnak számít más térségekhez képest. Azonban a kistérség gazdaságilag meghatározó jelentőségű iparágának megszűnésével jelentkező problémákat a mai napig sem sikerült megfelelően megoldani. A gazdasági szerkezet a vegyes gazdasági struktúra jegyeit hordozza, ahol egyetlen ágazat jelentősége sem tekinthető meghatározónak, ugyanakkor különböző mértékben minden szektor (ipari, mezőgazdasági, szolgáltató) megtalálható. A térség megyén belüli fejlettsége az infrastruktúra, a foglalkoztatás, a jövedelemtermelés és fejlődési lehetőségek szempontjából közepes szintűnek tekinthető. Az ipari szerkezetváltás, a bányabezárások következtében magas munkanélküliséggel jellemezhető ipari depressziós térségként sorolták be a komlói kistérséget. A kistérségen belül különösen a Kelet-Mecsek körzet foglalkoztatási helyzete kritikus, melyhez gyenge vállalkozási kedv is párosul (7. ábra). 7. ábra: A térség vállalkozásainak száma, vállalkozási forma szerint Korlátolt felelősségű társaság Betéti társaság Egyéni vállalkozás Forrás: KSH adatok, Annak ellenére, hogy a környező vonzásközpontok gazdaságszervező funkciói meggyengültek, továbbra is több térségi település lakóinak biztosítanak munkalehetőséget. Az ingázás tehát a nagyobb települések viszonylatában jelentős maradt (pl. Bonyhád, Pécs), ugyanakkor 13

14 több reláció tekintetében (Komló irányában) nagyságrendekkel csökkent. A kistérség ipari teljesítménye stagnáló. Természetesen nagy gondot jelent Baranya megye általános gazdasági lemaradása, tudhatjuk, hogy továbbra is az utolsó a megyék között az egy lakosra jutó ipari termelés szerinti rangsorban. A kistérség egészében a külföldi tőke megjelenése egyáltalán nem jelentős, a letelepülő néhány vállalkozás is általában a szolgáltató szektor képviselője (Tesco, Lidl). A térség mezőgazdasági termelése gyenge minőségű földeken zajlik. Ilyen körülmények között különösen fontos a kisebb földeken folyó termelés integrációja. A térség legjelentősebb mezőgazdasági vállalata a szászvári székhelyű Agroszász Kft. Az élelmiszeripari klaszter a térségben fejlettnek nevezhető. Az Agroszász Kft foglalkozik növénytermesztéssel, illetve a megtermelt gabona feldolgozásával. A vékényi Zengővölgye Bt. vágóhidat tart fenn, ahol nem csupán félkész, hanem kész termékeket állítanak elő. Ezek az üzemek igen jelentős szerepet képviselnek a környező városok kereskedelmi egységeinek beszállítói között. Megemlíthető még a térségben egy gyümölcsfeldolgozó és léüzem, mely kárászi székhelyű. A vállalkozási tevékenység fontos háttér tényezőjeként említhető pénzügyi szolgáltató szektor közepesen fejlett. A kistérségben elérhető valamennyi jelentős hazai biztosító társaság szolgáltatása, de mindössze 4 pénzintézet rendelkezik kirendeltséggel. (OTP, K&H, Szigetvári Takarékszövetkezet, Hungária Takarékszövetkezet). További pénzintézetek megtelepedésére Pécs közelsége miatt csak a termelő szektor jelentős bővülése esetén lehet számítani. Jelentős elmozdulás e tekintetben csak akkor várható, ha központi hitelprogramokkal és a garanciavállalás intézményrendszerének reformjával az állam átvállalja a hitelezés kockázatának egy részét, ezzel helyzetbe hozva a kis és középvállalkozásokat. 4 A sásdi kistérségben a rendszerváltás nyitánya a mezőgazdaság és a bányászat pillérein álló gazdasági szerkezet összeroppanása és a munkaerőpiac radikális összezsugorodása volt, amelyet a mai napig nem követett a szerkezetváltással kísért újraépülés, ahogy nem bővült a munkaerőpiac sem, és a kilencvenes években munkanélkülivé, inaktívvá vált nők és férfiak túlnyomó többsége tartósan kiszorult a szegmentálódott, kisméretűvé vált munkaerőpiacról. A Sásdi kistérségét tartósan magas szintű munkanélküliség és még tartósabbnak tűnő inaktivitás jellemzi, ami különösen a közlekedési zsákhelyzetben fekvő apró- és törpefalvakat érinti, azokat a falvakat, amelyekben viszonylag sok kisebbségi, roma család él. A sásdi kistérségben élők foglalkoztatási lehetőségeit, az itt működő vállalkozások megerősödésének, fejlődé- 4 Komlói kistérség fejlesztési koncepció 14

15 sének esélyeit jelentős mértékben rontja az a tény, hogy a környező centrumok (Pécs, Dombóvár, Kaposvár) gazdaságának regenerálódása sem ment végbe olyan mértékben, hogy dinamizálni tudná a környező, stagnáló vagy éppen romló helyzetű, aprófalvas térségeket. A térség egészét jellemző kedvezőtlen folyamatok mögött azonban egy erőteljesen polarizálódott tér- és településszerkezet húzódik. Az egyik véglet a nagyobb központok közelében elhelyezkedő mikrotérségek (Mágocs, Sásd), amelyek gazdasági potenciálja még kielégíthető is lehet kedvezőbb változások megtörténte után. Míg ezzel szemben áll a teljes, a periférikus területek minden jellemzőjével bíró, az egyre jobban leszakadó, süllyedő vásárosdombói mikrotérség. A két pólus között helyezkedik el a gödrei és a mindszentgodisai mikrotérség. Sajnálatos tény, hogy a sásdi ipari park megépülte ellenére sem érkezett új, zöldmezős beruházás a térségbe, a gazdasági folyamatoknak inkább a korábbi évek meghatározó vállalkozásainak a leépülése és néhány helyi gyökerű vállalkozás megerősödése adott irányt. A gazdasági szerkezetben az országos viszonyokhoz képest nagyságrendileg magasabb az agrárjellegű vállalkozások aránya (a kistérségben ez az arányszám 26,8%, míg az országos adat 3,3%). A vidéki Magyarországon ritka példa, de a fémfeldolgozással, megmunkálással foglalkozó vállalkozások szerepe is átlagon felüli (Mágocs, Sásd, Mindszentgodisa; a kistérségben a vállalkozások 9,4%-a tartozik ebbe a körbe, ami 1,6 százalékponttal haladja meg a 8,8%-os országos értéket.). 5 Az értékelés módszertana Társadalomkutatás során a cél az adott társadalmi jelenség, történés megismerése, megfejtése, feltérképezése. Erre különféle módszerek állnak rendelkezésre a kutató számára, melyek számbavétele segítheti a felkészülést a következő programozási időszakra. (ld 3. sz. melléklet) Választott módszertanunk részletei Kutatásunk elemzési egységei a Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület tagjai (civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek, egyházak) és a pályázatot benyújtók. Vizsgálatunk egy két hónapra redukálódó kutatás, mely során kérdőíves felméréseket végeztünk, interjúkat készítettünk, valamint a meglévő adatbázisokat használtuk fel, és a támogatási forrásokat felhasználókhoz való kapcsolat közvetlen kialakítása és a minél pontosabb információk érdekében workshopokat tartottunk több alkalommal. Kutatásunkban a teljes sokasághoz (tagokhoz) eljuttattuk az önkitöltős kérdőíveinket

16 Az információk kinyerésére a kutatás rövid időtartama miatt a kérdőívek használatát választottuk, valamint három darab mélyinterjú elkészítésére is sor került. Az adatokat az Egyesület birtokában lévő adattáblázatokból, és a kérdőíves vizsgálatok során begyűjtött információkból, valamint az elkészített interjúkból nyertük. A kérdőív készítése során eldöntöttük, hogy kérdezőbiztossal történő vagy önkitöltésen alapuló módszert alkalmazunk. A kutatás kezdetén úgy gondoltuk, hogy -es levelezőrendszeren keresztül küldjük ki az egyesületi tagok és a pályázók részére a kérdőívet. Azonban ez kevésnek bizonyult, mivel nem érkezett vissza kellő számú válasz. Így kérdezőbiztosokká váltunk egy rövid időre és személyesen kérdeztük le a kérdőíveket. A megtartott 4 db workshopra a két fajta kérdőívet is elvittük, és a jelenlévőkkel kitöltettük. A beérkezett kérdőíveket kiértékeltük, összesítettük, majd elvégeztük a rendelkezésre álló adatokból az elemzést. A programozási ciklus értékelése A Mecsek Völgység Hegyhát HACS területén a helyi szereplők a programozási ciklus elején nagy reményekkel láttak neki az akciócsoport megszervezésének, valamint a helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotásának. Annál is inkább, mert az AVOP LEADER programhoz képest nemcsak a HACS területe, hanem a fejlesztési források is megnövekedtek. A Keleti- Mecsek Egyesület AVOP LEADER HACS működési területe 10 településre terjedt ki, a rendelkezésre álló fejlesztési forrás 90 millió forint volt. A Mecsek Völgység Hegyhát HACS területe 46 település, két statisztikai kistérség, a fejlesztési források Euro ( forint, 300 Ft/Euro esetén, ez a forrás a programozási időszak folyamán változott, de ezt tekintjük összehasonlítási alapnak). Az AVOP LEADER esetén 9 millió forint, az EMVA LEADER program kapcsán forint jutott egy településre. A megpályázható összegek, jelentősen megnövekedtek, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az AVOP LEADER 2006-ban kezdődött és 2008-ban már véget is ért, mely során kettő db pályázati fordulóban nyújthattak be pályázatokat az ügyfelek. Az EMVA LEADER 2008 évben kezdődött és 2013-ban még biztosan kiírásra kerülnek pályázatok, valamint ebben a programban horizontális intézkedésekre is lehetett pályázatot benyújtani (ÚMVP III. tengely). A ciklus elején es években jelentős volt az érdeklődés a pályázati kiírások iránt, a pályázati kedv jelentős volt, még a vállalkozások, turisztikai szereplők részéről is. Jelzi ezt a magas benyújtott pályázati arányszám, valamint a nagyobb léptékű, volumenű projektek, fő- 16

17 ként a vállalkozói szférában. Mindez a gazdasági világválságot követően megváltozott, több projekt nem került megvalósításra, valamint vállalkozások szűntek meg, a korábbi aktív pályázók megijedtek az üzemeltetési kötelezettségtől. A rendelkezésre álló statisztikák elemzése Jelen tanulmányban azokkal a pályázati kiírásokkal kívántunk foglalkozni, melyek Egyesületünk, mint LEADER HACS közreműködésével valósultak meg, így a III. tengely 2008-as és 2009-es, valamint a IV. tengely 2010-es és 2012-es pályázati kiírásai kerültek górcső alá. Az alfejezet elején egy összegző ábrán kívánjuk bemutatni a térség települései által indukált eddigi pályázatokat (8. ábra). A térképre tekintve látható (a számok a térképen az elnyert pályázatokat jelentik), hogy van négy településünk, Ág, Kisbeszterce, Szárász és Vázsnok., ahol még egyáltalán nem érkezett be Egyesületünkhöz olyan pályázat semmilyen pályázati kiírásra, jogcímre, mely pozitív elbírálásban részesült. További 26 olyan település található, ahonnan a beérkező pályázatok maximális száma 5. Ezek a települések jelenleg fontos területeknek számítanak számunkra, így külön fórumokon, egyeztetéseken kívánjuk emelni aktivitásukat. Nem kell persze messzire mennünk a válaszért a Miért nem pályáztak mindeddig? kérdésünkre. A válasz a finanszírozási problémákból ered, hiszen mindezek a települések általában kis, néhány száz fős falvak, ahol az önkormányzat önfenntartása is sok esetben problémás. A nem kimondottan önkormányzati pályázatok hiánya pedig azon egyszerű okban fogható meg, hogy ezeken a településeken vállalkozások helyett esetleg egy-két magánvállalkozót találhatunk, aki nem motivált, és nem is teheti meg, hogy munkaerőt bővítsen, hiszen a fenntartást nem tudja vállalni. Másrészt ezeken a településeken a civil szektor is gyenge, nincsenek egyesületek, alapítványok, általában minden ügy a Hivatalon keresztül intéződik. Pozitív eredményként anynyit talán megemlíthetünk, hogy több, ebbe a kategóriába tartozó település vezetése is pályázatban gondolkodik a évi kiírásokban. 17

18 8. ábra: Pályázatok száma az Egyesület egyes településein, db Forrás: Saját szerkesztés A másik oldalra tekintve láthatjuk, hogy van egy kisebb település kör (7 település), ahol a nyertes pályázók és pályázatok száma 14 feletti. Ezek azok a települések, amelyek már nagyobbak, esetlegesen közel helyezkednek el központi városokhoz (Hosszúhetény, Mánfa), így vállalkozási szektoraik is fejlettebbek, itt már jellemzőek a vállalkozások a primer és szekunder szektorban is, sőt napjainkra megjelentek az első szolgáltató, tanácsadó vállalkozások is némely településen. E vállalkozások a munkahelyteremtés és a gazdasági potenciál növelésének egyik pillérei. A turisztikai célú pályázatok több, mint 40%-a is e 7 településhez kötődik. Ugyancsak a kis falukkal ellentétben ezeken a településeken jellemzően a civil szervezetek is erősek, sok terhet levesznek az önkormányzat válláról. Mindez a heterogenitásnak és a hagyományoknak is köszönhető. Vannak ugyanis kisebbségi, ifjúsági, nyugdíjas, hagyományőrző, turisztikai, bányász egyesületek is, hogy csak néhány jelentősebbet emeljünk ki. Ez a civil 18

Esettanulmány a Komlói kistérségről

Esettanulmány a Komlói kistérségről Esettanulmány a Komlói kistérségről I. A vezetői összefoglaló A Baranya megye északi részén található Komlói kistérség 19 települést foglal magába, melyből csak Komló rendelkezik városi ranggal. A térség

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

A Főbb célkitűzések a Jövőképben már utalás szintjén megjelennek és a térségben lévő főbb kihívásokra adott válaszokat általánosan fogalmazzák meg..

A Főbb célkitűzések a Jövőképben már utalás szintjén megjelennek és a térségben lévő főbb kihívásokra adott válaszokat általánosan fogalmazzák meg.. 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe: A Felső-Tisza Völgye térsége versenyképes, értékeire épülő gazdasági szerkezettel rendelkezik, megfelelő mennyiségű munkahelyet

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergiában az élhető vidékért Szinergia Egyesület 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. www.leaderszinergia.hu szinergialeader@gmail.com

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk!

Rinya-Dráva Szövetség - LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Természetesen fejlődünk! Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Természetesen fejlődünk! Felülvizsgálva: 2013.05.29. Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03.

Részletesebben

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 4 I.1. A jövőképe... 4 I.2. Főbb célkitűzések:... 4 I.3. A felülvizsgálatának célja...

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban

Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban Gazdaságfejlesztés az Észak-alföldi Régióban MEZŐ FERENC Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Turizmus Tanszék Eger 3300, Egészségház u. 4. ferenc.mezo@ektf.hu Észak-alföldi Regionális

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergia az élhető vidékért Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03. Szinergia Egyesület

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Tiszta forrásból: összefogással a virágzó Bakonyért! 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 4 I.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Készült: 2008. május 28. Frissítés: 2011. május 25. Utolsó frissítés: 2013. április 8. 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben