Érték-gazdag Település: Környe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érték-gazdag Település: Környe"

Átírás

1 Érték-gazdag Település: Környe Környe község Komárom-Esztergom megyében Tatabányától déli irányban 5 km-re terül el. Területe 45,37 km2, amelyhez még Környebánya, Szentgyörgypuszta, Tagyospuszta és Irtáspuszta is hozzátartozik. Környe területe a Vértes hegységtől nyugatra északnyugatra fekszik; az Által-ér völgy kistájhoz tartozik, az Által-ér (korábban Rákos patak) két oldalán helyezkedik el. Növényzete a Bakony-Vértesi flórajárásba (Vesprimense) sorolódó kistáj potenciális erdőtársulásai között a cserszömörcés karsztbokorerdők (Cotino-Quercetum pubescentis), a karszttölgyesek (Orno-Lithospermo-Quercetum pubescenti-cerris), az elegyes karszterdők (Fago-Ornetum) és a gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae- Carpinetum) az elterjedtebbek. Településtörténeti szempontból az Által-ér, s a hozzá itt csatlakozó patakok (Mihályi-patak, Harasztipatak, Környei vízfolyás) völgyét kísérő dombhátak a meghatározóak. A falu határát gazdagon termő talaj borítja, amin magas termőátlagot hozó búzát és kukoricát termelnek. Ezen kívül szőlőtermelésre is alkalmas a helyi termőföld. A község mai területét az őskortól napjainkig folyamatosan lakták; paleolitikumi, neolitikumi, bronz és vaskori, római kori, népvándorláskori és középkori régészeti leletek, emlékek ismertek a terület egyes részeiről. Feltehetőleg bronzkori földvár állt a ma közel teljesen beépített Leshegy tetején; a vaskori lakosságnak kerámia tárgyai illetve a római korban továbbélő hagyományai ismertek, amit pl. a három ismert környei kocsitemetkezés is alátámaszt. A római korban, principatuskori civil település illetve később későrómai erőd állt a területen, amely a civil

2 településre épült. A Quirinum nevű római erőd gazdag leletanyaga ma a Nemzeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja. A civil település nyomai a község területéről előkerült római feliratos emlékek, a gazdag kerámiaanyag és az épített útszerkezet egyes elemei, amelyek közül a főút egy szakasza még a XVIII. században is hosszan látszott Bél Mátyás leírása szerint. A XIII. század végi krónikás, Kézai Simon a Magyarok Krónikájának a bejöveteléről szóló első könyvében leírja, hogy a honfoglalás döntő csatájaként emlegetett bánhidai csata során Szvatoplukra a magyarok a vereséget Bánhida mellett mérték egy városban, melynek romjai még ma is látszanak Az egyetlen, Bánhidához közel eső elhagyott római erődváros pedig a mai Környe területén volt. Tehát lokálpatriótaként elmondható, hogy a honfoglalás döntő csatáját itt, ezen a területen vívták őseink. Az adat az akkor még álló környei későrómai erődre vonatkozhat, amelynek egy tornyát a XVIII. század első felében Bél Mátyás még látta. Az erőd neve Soproni Sándor szerint feltehetőleg Vincentia volt, és dalmata lovasság állomásozott benn. Környei avar temető és avar leletek a népvándorláskori lakottságát mutatják a területnek. Az itt feltárt sírokból értékes leletek kerültek elő (nyíl és dárdahegyek, fülbevalók, csatok, övek stb.) Esetleg ehhez az avar korszakhoz tartozhattak a kettős köralakú objektumok, amelyeket légifotó alapján lehetett azonosítani. A középkori településtörténet kezdete nem ismert pontosan, de az Árpád kora tehető. A község első okleveles említése 1238-ból származik, amelyben Kernye néven a Csák nemzetség birtokaként van megnevezve. Ez az évszám látható a község címerén is. Igazgatásilag egy ideig Gesztes várához illetve Gerencsér várához tartozott ot követően a törökök felperzselték a községet. A XVII. század elején protestáns magyar lakosság települt be (gróf Csáky László által), majd 1745 után katolikus német lakosság (gróf Esterházy József által). A Környére betelepített németek otthonra leletek, a mai napig meghatározó szerepet töltenek be a község életében. A XVIII. század második felében készített pecsétjén "Köves Környe" néven szerepel a falu. A jelző a község területén fellelhető nagymennyiségű, a római korban felhasznált és innen továbbszállított exportált kőanyagnak köszönhető. A pecséten látható jelek bizonyítják, hogy az itt élő emberek földműveléssel foglalkoztak. (kéve, ekepapucs, kaszapenge) A község területén birtokos Esterházyak építtették a halastavat a XVIII. században az Által-ér (volt Rákos patak) elrekesztésével. A gát mai napig fennáll, építési felirata is megvan, műemlékként tartható számon. Gazdasági birtokközponttal rendelkezett a Feszty család is a község

3 központjában. A birtokközpont épületeit az egykori római erőd belső épületeinek pontos felhasználásával alakították ki. Az első iskolát az 1700-as években hozták létre, amelynek bizonyítékául egy 1712-ben készült református vizitációs jegyzőkönyv szolgál, 1748-ban pedig megalapították az első római katolikus iskolát. Ez 1888-ban a katolikus templom mellett épült fel, mely 1980-ig az új iskola átadásig látta el feladatát, és amely ma a iskola egykori igazgatójának Kisfaludy Mihálynak a nevét viseli. Ő volt az, aki 1879-ban bevezette a magyar nyelv kötelező oktatását Környén; ettől kezdve magyar és német nyelven folyt a tanítás. A falu központjában 1757-ben épített templomot Fellner Jakab, amelyet leégése után ban Ybl Miklós épített újjá. A kiegyezés után a település gyors fejlődésnek indult, itt alakul meg az első vidéki hitelszövetkezet, Koch Adolf plébános vezetésével. Az 1880-as években épült fel az új iskola,az óvoda, a postahivatal és a községháza. Az idén felújított községháza 1927-ben épült fel, azóta is üzemel ban milleniumi emlékkövet állított Környe község, amelyen a Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát felirat olvasható. Községünk híres szülötte vitéz Hadverő János, aki a magyarországi repülés egyik úttörője, s már az 1. világháború során jelentős hírnévre tett szert, mivel a fogolytáborból repülőgéppel sikerült megszöknie. A későbbiek során a pilótaképzésben vállalt fontos szerepet, ő volt a kiképzőtisztje Horty Istvánnak is ben a római katolikus templomban emléktáblát állítottak az első világháborúban elesett környei áldozatok emlékére. Magántulajdonú gyógyszertár és orvosi rendelő is működött ekkor. A község tágabb környezetében, a közigazgatási területen belül helyezkedett el Posztóczky Károly földbirtokos erdőtagyosi csillagvizsgálója és meteorológiai megfigyelőállomása ben épült a Tatabánya-Környe-Kisbér-Pápa vasútvonal, amely a térség településeinek gazdasági közlekedési fejlődést biztosított. A tó mellett állt az 1870-es években épült, a helyiek számára jól ismert kétkerekű, felülcsapós vizimalom. A község ipari üzemei közül említendő a Hoffart-féle hengermalom, melyet 916-ban Kerner Jakab és társai alapítottak től szenet bányásztak a község területén, valamint vízi és hengermalmot építettek. A bányászat által jött létre a község új településrésze:környebánya től a nemzetközi politikai elvárásoknak megfelelően Környén is jogtalan kitelepítés történt. Az őslakosság egy részét 101 családot kitelepítettek és Németországba szállították őket: Helyükre Felvidékről,

4 Csallóközből telepítettek át magyar ajkú családokat. A történelem kényszerű népességmozgásának emlékére a leszármazottak és hozzátartozók oszlopot állítottak a templom parkjában. A két csonka oszlop jelképezi azt a sorstragédiát, amelyet a Környéről elűzött német és a Felvidékről betelepített magyar családoknak kellett megélnie.2007-ben kitelepítési emlékmű avatására került sor, melyet a tópart vasútállomás felöli részén helyeztünk el től a termelőszövetkezet kezelésében álltak a környei termőföldek. A TSZ logisztikai épületeinek létrehozása több lelőhelyet is érintett. A község terjeszkedése illetve az építkezések során több régészeti lelőhely ismertté vált a területről. Emellett a környei későrómai erőd és belső épületeinek hatalmas mennyiségű kőanyagát nem csak a község épületeibe használták fel, hanem a szomszédos települések épületeihez is szállítottak. A kegyeleti parkban kopjafát és emléktáblát állítottunk az es forradalom emlékére. Honfoglalásunk ezeregyszáz éves évfordulója alkalmából a tóparti sétányon árpád emlékművet avattunk. A Les-hegyi szőlőgazdák példás összefogását a szent-orbán tölgyfaszobor bizonyítja ben államalapításunk ezeréves évfordulója alkalmából Milleneumi kopjafát állított a község. Környe nagyon jó kapcsolatokat ápol számos településsel határainkon belül és túl. Hivatalos partneri viszonyban a németországi Steffenberggel és a felvidéki Tardoskeddel állunk. A község számára oly fontos történelmi emlékek műtárgyi megjelentetése mellett értékeink megőrzésében jelentő szerepet vállalnak községünk életének meghatározó szereplői,a civil szervezetek. A két legnagyobb létszámú civil szervezet a Római Katolikus egyházközösség és a Református Gyülekezet. Nagyon fontos szerep jut a hagyományőrző csoportoknak, mint a Német Dalkörnek, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoportnak, a Németek Baráti Körének, A Szivárvány Táncegyüttesnek és a fazekas szakkörnek. Emellett a kulturális és közösségi élet szereplői: Háromkirályok Alapítvány, Explore Táncegyüttes, Környei Sportegyesület, Horgászegyesület, Öreg-hegyi Gazda Testület, Vöröskereszt helyi alapszervezete, Katolikus Karitász, Cukorbeteg Klub, Nyugdíjas Klub. A kilencvenes években Környebányán felújítottak egy régi kúriát, amit erdei iskolaként működtet az önkormányzat. Huszonöt személyt kényelmesen el tud helyezni az önkormányzat. Nagytagyospusztán a Vitéz Dinnyés Zsigmond református ifjúsági konferenciatelep működik.

5 Mindezeket a szervezeteket egy csodálatos környezet zárja magába, melynek gyöngyszeme a Környei tó, melyre lenyűgöző feledhetetlen kilátás nyílik bármely napszakban a falu fölé magasodó szőlőkkel, diófákkal és présházakkal tűzdelt Les-hegyről. Környe természeti szépsége és jó fekvése mellett jelentős számú rendezvénnyel növeli a Község népszerűségét. Az elmúlt öt évben ugyancsak jelentős fejlesztések történtek községünkben ben négy utat újítottak fel pályázati pénzből, és a sportegyesület új vezetésével közösen pályázatot nyertek a klubépület rendbetételére. Salakos teniszpálya, új fűnyíró, az öltöző tetejének és belső tereinek megújulása dicséri a fiatalok aktivitását, tenni akarását. A A felfedezett tájértékek értékőrző fejlesztését, községünk a saját fejlesztéseken kívül, pályázatokon való részvétellel, rendezvények, konferenciák, színes programok szervezésével támogatja. Ezek sikerességét, valamint értékeink életútját kiadványok, fotókiállítások, videók őrzik. A közeljövőben a Közkincs pályázat segítségével a Német Kisebbségi Önkormányzat tájházat alakít ki a Tatai Múzeum szakmai segítségével egy a Fő utcán, önkormányzati tulajdonban lévő régi épületben. A helyreállítást, felújítást helyi vállalkozók végzik, a berendezést pedig a Német Kulturális Egyesület gyűjtötte össze. Jövő nyárra tervezzük átadni Környe új színfoltját, amely tágas udvarával, szalonnasütővel várja vendégeinket, testvértelepülésünk, Steffenberg ahol 2006 júniusában írták alá az együttműködést küldöttségeit. Községünk láthatóan- híven és szeretettel őrzi, ápolja történelmi és napjaink értékeit, hogy a múltra építve, a jelent szépítve a jövő számára is elérhetőek legyenek. Környe, 2010, szeptember 13.

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki.

Biatorbágy. Budajenő. Budakeszi. Herceghalom. Nagykovácsi. Páty. Perbál. Bemutatkozik a. Remeteszőlős. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. Telki. Biatorbágy Budajenő Budakeszi Herceghalom Nagykovácsi Páty Bemutatkozik a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2014 Perbál Remeteszőlős Telki Tök Budakörnyéki Önkormányzati Társulás A Budakörnyéki Önkormányzati

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet

Részletesebben

Magyarszék Község várossá nyilvánítási kezdeményezése

Magyarszék Község várossá nyilvánítási kezdeményezése Magyarszék Község várossá nyilvánítási kezdeményezése Magyarszék 2015 Tartalomjegyzék 1. A település általános bemutatása... 11 1. 1. Magyarszék főbb jellemzői... 11 1. 2. A kezdeményezés okai... 14 2.

Részletesebben

MTA TK Szociológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem JGYPK. Két Duna menti település turisztikában betöltött szerepe

MTA TK Szociológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem JGYPK. Két Duna menti település turisztikában betöltött szerepe LAKI Ildikó MTA TK Szociológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem JGYPK Két Duna menti település turisztikában betöltött szerepe Tanulmányom két Duna menti település - Baja és Százhalombatta- turisztikában

Részletesebben

4. szakasz Nagykanizsa Hévíz

4. szakasz Nagykanizsa Hévíz 4. szakasz Nagykanizsa Hévíz Zala megye Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye Zalaegerszeg. A megye területe két nagy tájegységre, a Keszthelyi-hegységre és a Zalai-dombságra bontható.

Részletesebben

Móri kistérségi Kulturális Stratégia

Móri kistérségi Kulturális Stratégia Móri kistérségi Kulturális Stratégia Készítették: Móri kistérségi Közkincs Kerekasztal közreműködésével a PRAGMA Kft. Mór, 2010. május A Móri Többcélú Kistérségi Tanács által nem elfogadott tervezői munkaközi

Részletesebben

3. szakasz Pécs Nagykanizsa

3. szakasz Pécs Nagykanizsa 3. szakasz Pécs Nagykanizsa Pécs Nagykanizsa szakasz áttekintő térképe Abaliget Kelta eredetű településnek tartják. A 11. században az Aba nemzetség alapította, írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel először

Részletesebben

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP -2.4.5-12/3-2012-0036 Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Keszthely és Környéke Kistérségi

Részletesebben

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM. Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM. Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából a KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Készítette a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Részletesebben

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV BARANGOLÁS A MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTJAIN Kiadja: Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, Dr. Finta István elnök 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. www.mvh-hacs.hu Minden jog

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

f:átt OTal^e -^Tartalomból TAT TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

f:átt OTal^e -^Tartalomból TAT TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TAT f:átt OTal^e TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA 2013. AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a 2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi dokumentum elfogadásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a 2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi dokumentum elfogadásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő. Előadó:-. Melléklet:2011-2016 Kulturális Stratégia Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 139/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT... 3 A GOGREEN PROJEKT BARANYA ZÖLDÚT ÁLTAL LEFEDETT RÉGIÓ TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...

TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT... 3 A GOGREEN PROJEKT BARANYA ZÖLDÚT ÁLTAL LEFEDETT RÉGIÓ TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE... Tartalomjegyzék TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT... 3 TRENDEK A TURIZMUSBAN... 5 A ZÖLDÚT MOZGALOM... 7 A KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGI TURISZTIKAI VONZERŐK FELMÉRÉSE A BARANYA ZÖLDÚT MENTÉN...

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Környe község településrendezési tervének módosításához Ipari Park bővítése Megrendelő: Környe Község Önkormányzata Készítette: László

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. augusztus

Helyi Esélyegyenlőségi Program HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2013. augusztus Helyi Esélyegyenlőségi Program HEGYKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Népességi adatok... 11 Értékeink,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 3

Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 3 FERTŐSZENTMIKLÓS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1. FERTŐSZENTMIKLÓS TÖRTÉNELME... 3 1.1.1. A település jelképei... 7 1.1.2. Fertőszentmiklós szerkezeti változásai az

Részletesebben

Maglód Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata MAGLÓD NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése. Munkaanyag, első változat

Maglód Nagyközség várossá nyilvánítási pályázata MAGLÓD NAGYKÖZSÉG. várossá nyilvánításának kezdeményezése. Munkaanyag, első változat MAGLÓD NAGYKÖZSÉG várossá nyilvánításának kezdeményezése Munkaanyag, első változat Maglód, 2006 1 Készült: Maglód Nagyközség Önkormányzatának megrendelésére a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Részletesebben

Államtitkári köszöntő

Államtitkári köszöntő Péteri Államtitkári köszöntő Hazánk európai uniós tagsága állandó viták kereszttüzében áll. A két szélsôség álláspontja egyszerû: egyfelôl az uniós tagság csodaszer a felemelkedéshez, másfelôl a tagság

Részletesebben

Honismereti tanösvény Onga

Honismereti tanösvény Onga Honismereti tanösvény Onga Az Ongai Kulturális Egyesület 1999-es megalakulása óta azon fáradozik, hogy a helyi hagyományőrzést felkarolja, Onga helytörténeti múltjának tudományos igényű feltárását lehetőség

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Kulturális Koncepciója

Nagycenk Nagyközség Kulturális Koncepciója Nagycenk Történelmi emlékhely Nagycenk Nagyközség Kulturális Koncepciója (tervezet) 2013-2015 munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig, másban csak akkor keresni elmaradást,

Részletesebben