SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT SZEKTOR SZEREPE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS KIHÍVÁSAINAK KOORDINÁLÁSÁBAN MAGYARORSZÁGON ÉS FRANCIAORSZÁGBAN Készítette: Forinda Viktória Budapest,

3 Tartalomjegyzék I) Bevezetés I.1. A nonprofit vállalatok 6 I.2. A fenntartható fejlődés koncepciója 8 I.3. Nemzetközi szervezetek 9 II) A magyarországi helyzet áttekintése II.1. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 12 II.2. A magyarországi civil szervezetek helyzete 13 III) A kiválasztott hazai szervezetek III.1. A KÖVET Egyesület bemutatása 15 III.1.1. Szervezeti felépítés 15 III.1.2. Az egyesület tevékenysége 15 III.1.3. Az egyesület eszközei 17 III.1.4. Az egyesület működésének jellemzői 18 III.2. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. bemutatása 18 III.2.1. Szervezeti felépítés 18 III.2.2. A társaság tevékenysége 19 III.2.3 A társaság programjai 20 III.2.4. A társaság eredményei 20 IV) A franciaorazági helyzet áttekintése IV.1. Környezetvédelmi, Energiaügyi, Fenntartható Fejlődési és Területfejlesztési Minisztérium 22 IV.2. A franciaországi nonprofit szektor helyzete 24 V) A kiválasztott franciaországi szervezetek V.1. A 4D bemutatása 24 V.1.1. A szervezet szerkezeti felépítése 26 V.1.2. A szervezet tevékenysége 26 V.1.3. A szervezet programjai 27 V.1.4. A szervezet nemzetközi kapcsolatrendszere 29 V.2. Az Adelphe bemutatása 29 V.2.1. A szervezet tevékenységei 30 V.2.2. A szervezet működési körülményei 30 V.2.3. A szervezet eredményei 32 VI) Összehasonlítás, eredmények VI.1. A két ország jelenlegi helyzetének összehasonlítása 33 VI.1.1. Fenntartható fejlődés politika 33 VI.1.2. A nonprofit szektor helyzete 35 VI.1.3. Jövőbeni tervek 40 VI.2. A bemutatott vállalatok működésének és eredményeinek összehasonlítása 41 3

4 VI.2.1. A KÖVET Egyesület és a 4D összehasonlítása 41 VI.2.2. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. és az Adelphe összehasonlítása 46 VII) Befejezés VII.1. Feltételezéseim (hipotézisek) vizsgálata 51 VII.2. Összefoglalás 58 Melléklet 4

5 Ábrák és táblázatok jegyzéke Ábrák: 1. ábra: A fenntartható fejlődés pillérei 8 2. ábra: A nonprofit szektor fejlődése (Mellékletben) 3. ábra: A magyarországi nonprofit szervezetek tevékenységcsoportok szerinti megoszlása (2006) ábra: A franciaországi nonprofit szervezetek tevékenységcsoportok szerinti megoszlása (2006) 37 Táblázatok: 1. számú táblázat: A nonprofit szervezetek száma szervezeti jelleg szerint, 2007 (Mellékletben) 2. számú táblázat: Másért vállalkozó modell számú táblázat: A nonprofit szektor mutatói 2007-ben számú táblázat: Önkéntes segítők száma 2006-ban számú táblázat: A nonprofit szektorban dolgozók összes bérköltsége 2006-ban számú táblázat: A KÖVET Egyesület és a 4D tevékenységei számú táblázat: A szervezetek főbb mutatói számú táblázat: A szervezetek hulladékhasznosítási arányai anyagfajtánként 2007-ben 48 5

6 I. Bevezetés Csak amikor megláttam az űrből a Föld elmondhatatlan szépségét és kiszolgáltatottságát, értettem meg igazán: az emberiség legsürgetőbb feladata, hogy megőrizze bolygónkat a következő nemzedék számára. Sigmund Jahn, keletnémet űrhajós I.1. A nonprofit vállalatok A nonprofit vállalatok jelentősége abban mutatkozik meg elsősorban, hogy kapcsolatot teremtenek a termelés-orientált gazdasági élet szereplői és a szociális, értékeket teremtő civil szféra között. Egyszerűbben fogalmazva ez azt jelenti, hogy kapcsolat keletkezik az alacsony jövedelműek és különböző érdekcsoportok, valamint a viszonylag jómódú, elit gazdasági szereplők között. Így az üzleti életben érintetteknek lehetősége nyílik arra, hogy olyan problémákkal is szembesüljenek, amelyek elsődleges tevékenységük folytatása során nem terhelik őket. Ezek lehetnek környezeti kérdések, szegénységből vagy egyenlőtlenségből fakadó zavarok. Napjainkban, amikor a vállalatoknak növekvő társadalmi és környezeti igényekkel kell szembenézniük, sok esetben előfordulhat, hogy alapvető szervezeti reformokra van szükség. Ezen változtatások véghezviteléhez a menedzsereknek és üzleti vezetőknek egyfajta szemléletváltásra van szüksége. Annak érdekében, hogy ezen kihívásoknak kellően meg tudjanak felelni, a vállalati vezetők más társadalmi szektorokkal működhetnek együtt, vitathatják meg az ötleteiket. Ennek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban is kiemelkedő jelentősége van. A nemzetközi szabályozás megváltozásának és a növekvő társadalmi felelősségtudatnak köszönhetően a vállalatok eddig még nem látott problémákkal és elvárásokkal szembesülnek napjainkban. Ezek megoldásában pedig rendkívül nagy segítséget jelentenek a civil szféra képviselői, nonprofit vállalatok, egyesületek és közhasznú társaságok, amelyeknek már rendelkeznek a megfelelő gyakorlattal, ismerik a megoldásokat és a válaszokat a gazdasági szektor szereplőinek újkeletű kihívásaira. Egy kölcsönösen előnyös együttműködés jöhet tehát létre, ahol a vállalatok a nonprofit szervezetek szellemi tőkéjéből profitálhatnak, és egyben a munkahelyi légkör, bizalom és a szorosabb munkahelyi együttműködések megnövekedése révén a szociális tőkéjük is erősödik. A civil szféra pedig aktívan bekapcsolódhat a gazdasági folyamatokba, megvalósítva ezzel azt a küldetést, 6

7 amelyet célul tűztek ki maguk elé, legyen az akár a fenntartható fejlődés mindennapi gyakorlatba való átültetése, a tudatosabb és felelősebb magatartás erősítése, vagy az ezekkel kapcsolatos legjobb gyakorlat megvalósítása. Elérkezett a jelenleg működő gazdasági rendszerek felülvizsgálatának és átszervezésének ideje, a nyugati fejlett országokban és hazánkban egyaránt. Nyilvánvaló tehát, hogy kiemelten fontos a civil szféra szerepvállalása, különösen a fenntartható fejlődés tekintetében, hiszen környezetünk állapota nemcsak a gazdaság szereplőit, hanem a magánszemélyeket is érinti. Dolgozatomban a fenntartható fejlődésben érintett és annak megvalósításán tevékenykedő civil szféra helyzetét és jövőbeni kihívásait térképezem fel Franciaország és Magyarország viszonylatában. Választ keresek arra, hogy mennyiben tér el e két ország gyakorlata egymástól a fenntartható gazdálkodásra való törekvésben, illetve melyek azok a hasonlóságok, amelyek párhuzamba állíthatók. Az általános helyzet áttekintésén túl két-két nonprofit szervezet tevékenységét és eredményeit hasonlítom össze egymással. Várakozásaim szerint Franciaország teljesít jobban a társadalmi összefogást igénylő környezettudatos életmód megvalósítása terén, így az ország tevékenységeinek elemzése révén lehetőség nyílik majd a gyakorlatban is hasznosítható példák és információk szerzésére. A jelenlegi állapotok ismerete mellett fontos lehet, hogy a fenntartható fejlődés területén kialakulóban lévő trendeket is felismerjék a szakemberek, és ezekhez alkalmazkodva tervezzék szervezeteik jövőbeni projektjeit és tevékenységét. Hipotéziseim erre vonatkoznak, vizsgálatukkal a fenntartható fejlődés területén várható változásokra kívánom felhívni a figyelmet. Feltételezésem szerint: 1) A fenntartható fejlődés kapcsán a legjelentősebb eredményeket a fiatalkorúak oktatása területén érhetik el a jövőben a nonprofit vállalatok és civil szervezetek. 2) A jelenleg fenntartható fejlődéssel foglalkozó szervezetek, melyek sokszor helyi szinten működnek, a közeljövőben összekapcsolódhatnak és nemzetközi hálózatok, országhatárokon átívelő együttműködések alakulhatnak ki. 3) A fogyasztói magatartás a tudatos vásárlás és környezettudatos magatartás irányába változhat, a fenntartható fejlődés egyik új dimenzióját az internetes közösségi oldalakon születő magánszemélyi kezdeményezések, akcióprogramok jelenthetik. 7

8 Elemzéseimet elsősorban a témában megjelent hazai és nemzetközi szakirodalom szekunder információi alapján végeztem el. I.2. A fenntartható fejlődés koncepciója A fenntarthatóság gondolata és a fenntartható fejlődés kifejezés az as évek elején jelent meg először nemzetközi szakmai körökben, szakirodalomban. Elsődleges definíciója az 1983-as ENSZ Közgyűlésen alapított Környezet és Fejlődés Világbizottság 1987-ben megjelent Közös jövőnk című jelentéséből ered. Ebben a fenntartható fejlődés fogalmát a következőképpen határozták meg: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 1 Az 1990-es évektől kezdve tehát a fenntartható fejlődés koncepciója fontos stratégiai célként szerepelt a legtöbb nemzetközi konferencia programjában és a nemzeti kormányok is sorban kezdték felismerni a fenntarthatóság fontosságát. Sokan és sokféle megközelítésben kezdtek a témával foglalkozni, igyekeztek a fenntartható fejlődés lényegét megállapítani. Herman Daly szerint: a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. 2 Mára már elfogadott tényként kezelik, hogy a fenntartható fejlődés három alappillére a társadalmi-szociális, gazdasági és természeti-környezeti tényező, amelyek a követkő ábrán látható módon viszonyulnak egymáshoz: 1.ábra: A fenntartható fejlődés pillérei Társadalom Forrás: Wikipedia Elviselhető Igazságos Környezet Fenntartható Élhető Gazdaság A társadalmi-szociális pillér foglalja magába mindazokat az igényeket, amelyek a társadalom részéről felmerülnek. Az emberek szükségleteit a mind magasabb és magasabb

9 életszínvonalra való törekvés során olyan módon kell kielégíteni, hogy az ne károsítsa mások, és a természet érdekeit. A természeti-környezeti tényező képviseli azokat a problémákat, amelyek a Föld erőforrásainak felhasználásából adódnak. Mivel ezen erőforrások végesek, olyan alternatív megoldásokra van szükség, amelyek biztosítják a Föld természeti értékeinek megőrzését a jövő generációk számára, ugyanakkor válaszokat találnak a jelenlegi környezeti problémákra, mint például a túlhalászás, globális felmelegedés, vagy a termőföldek és tengerek szennyezettsége. A gazdasági tényező jelenti mindazon erőfeszítéseket, amelyeket a fenntartható gazdasági növekedés elérésére tesznek világszerte, annak érdekében, hogy az emberek elérjék az általuk kívánt életszínvonalat, és ennek köszönhetően biztosítani tudják önmaguk és családjuk számára a szükséges egészségügyi ellátást, oktatást és higiéniai körülményeket. A fenntartható gazdaságoknak azonban versenyképeseknek is kell lenniük, hogy megállják a helyüket a globális piacokon, ám ennek elérése komoly kihívásokat jelent a gazdasági vezetők számára. Az egyes pillérek egymásra gyakorolt hatásainak mérlegelése is fontos a kedvező és fenntartható megoldások keresésekor. A társadalom és a gazdaság kapcsolata jogos és igazságos kell, hogy legyen, hiszen csak ilyen feltételrendszer mellett biztosított a két rendszer működésének hatékonysága. A környezet és a társadalom egymás számára elviselhető módon biztosítja az ökológiai egyensúlyt, s ennek megteremtése az egyik legfontosabb célja a fenntartható fejlődés szakembereinek. A környezet és a gazdaság élhető kapcsolatának szerepe is egy fontos feltétele a fenntartható életmódnak. A különböző nemzetközi szervezetek felismerték, hogy mindhárom elemet együttesen kell figyelembe venni, és kölcsönhatásaikat mérlegelve érdemes különböző konkrét intézkedéseket meghozni. I.3. Nemzetközi szervezetek A környezet védelme és megőrzése már a fenntartható fejlődés koncepciójnak kialakulása előtt is jelentős szerepet játszott néhány nemzetközi szervezet tevékenységi körében. Ezek közül az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) végezte az egyik legjelentősebb munkát ezen a téren, és teszi ezt a mai napig, immár a fenntarthatóság jegyében ben, az ENSZ stockholmi konferenciáján egyeztek meg a szervezet tagjai egy átfogó környezetvédelmi program elindításáról, és ezzel egy új szervezet, az UNEP megalapításáról. Az UNEP az ENSZ Környezetvédelmi Programja, melynek fő feladata a 9

10 szervezet környezetvédelmi politikájának ösztönzése, összehangolása és irányítása. Fontos volt továbbá, hogy az UNEP más nemzetközi szervezetekkel együttműködve folytatta tevékenységét, és minderről rendszeresen beszámolt a ENSZ Közgyűlésnek. A legfontosabb eredményeket a környezeti és természeti értékek védelme és megőrzése érdekében tette a szervezet, különböző mutatók, szabványok és követelményrendszerek kidolgozásával. A fenntartható fejlődés történetében minden bizonnyal az 1992-es év jelentette a legnagyobb fordulópontot, hiszen ekkor zajlott az ENSZ riói konferenciája, amely érdemi változásokat hozott az érintett (népesedési, szociális fejlődési, stb.) területek ellenőrzésében és összehangolásában, és egy széleskörűbb nemzetközi együttműködés elindításában. Az ENSZ Közgyűlésének tagjai a szervezet riói konferenciáján megállapodtak egy fenntartható fejlődési programról, és ennek koordinálására megalapították az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságát, az UN CSD-t. Kiemelkedő jelentőségű szerepe van továbbá az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) és a Globális Környezeti Alapnak (GEF), melyek szintén a fenntarthatóság és az ehhez szükséges fejlesztések érdekében kezdték meg működésüket. Az előbbi az ENSZ legfontosabb fejlesztési tanácsadó és támogatást nyújtó szerve, utóbbi pedig környezetvédelmi és fenntarthatósági projektek és programok finanszírozását teszi lehetővé. Míg az ENSZ globálisan próbálja a környezeti értékek megóvását és a fenntartható fejlődés koncepcióját érvényre juttatni, addig az Európai Unió (EU) elsősorban az európai országokra koncentrálva teszi ezt. Bár az Európai Gazdasági Közösséget alapító Római Szerződésben még nem szerepeltek környezeti kérdések és környezetvédelmi rendelkezések, már egészen az Európai Szén- és Acélközösség megalakulásától kezdve fontosnak tartották a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. 3 A jelentősebb szerepvállalás az Egységes Európai Okmányban mutatkozott meg először, majd a később már EU néven működő szervezet Amszterdami Szerződésében fogalmazta meg minden eddiginél hangsúlyosabban a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nézeteit: 6. cikk: A környezetvédelmi követelményeket - különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel - be kell illeszteni a () közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába és 3 Gordos Árpád - Bartha Péter: A fenntartható fejlődés célkitűzésének és stratégiai alapjainak elfogadásához vezető folyamat az Európai Unióban. A "Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája" c. kiadványban, FFB,

11 végrehajtásába. 4 Miután az EU Európai Tanácsa Lisszabonban a következő célt tűzte ki a tagországai elé: az Uniónak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válnia, amely képes a fenntartható gazdasági növekedésre, miközben több és jobb munkahelyet és erősebb társadalmi összetartást teremt, nyilvánvalóvá vált, hogy a közösség számára a fenntarthatóság és a környezeti értékek védelme kiemelkedő fontosságú területnek számít, és a fenntartható fejlődésre való törekvés jelenti az EU egyik fő irányvonalát a jövőben. II.A magyarországi helyzet áttekintése A nemzetközi szervezetekhez hasonlóan, Magyarországon is az 1990-es évek elejéhez köthető a legjelentősebb előrelépés a fenntartható fejlődés koncepciójának területén. Az ENSZ 1992-es riói konferenciája érdemi változásokat hozott hazánkban is ban kormányhatározattal létrehozták a Fenntartható Fejlődés Bizottságot, melynek legfőbb feladata a témához kapcsolódó nemzetközi tárgyalásokon való részvétel előkészítése, illetve a tárcaközi és nem-kormányzati szervek közti közvetítés, kapcsolattartás volt ben megújult a bizottság tevékenységi köre, elsődleges feladattá vált a fenntartható fejlődés hazai koncepciójának, illetve stratégiájának előkészítése, az ezzel kapcsolatos teendők egyeztetése, valamint az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiájából adódó hazai feladatokra való felkészülés elősegítése. Nagy jelentőséggel bírt a civil szervezetek számára, hogy a bizottságban a környezet- és természetvédő egyesületek képviselői is helyet kaptak, ezzel egy új fórumot biztosító párbeszéd és kapcsolatrendszer indult útjára a civil szervezetek és a mindenkori kormányzathoz kapcsoló szervezetek között. Maga a bizottság is úgy foglalt állást, hogy erősíteni kell az együttműködést a fenntartható fejlődéssel, illetve a nemzetközi programokkal kapcsolatos felkészülési, egyeztetési feladatok hatékony megoldása érdekében a különböző érdekképviseleti szervezetekkel, a társadalm csoportok képviselőivel. 5 Később, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal hazánk kifejezte az európai eszmékkel való azonosulását, mely magában foglalja a környezeti politika és a fenntartható fejlődés közös jövőbeni céljainak kitűzését és azok elérésében való aktív közreműködését. A 4 Gordos Árpád - Bartha Péter: A fenntartható fejlődés célkitűzésének és stratégiai alapjainak elfogadásához vezető folyamat az Európai Unióban. A "Nemzetközi együttműködés a fenntartható fejlődés jegyében és az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája" c. kiadványban, FFB,

12 fenntartható fejlődés szemlélete és alapvető elvei ezekben az időkben viszont még nem váltak általánosan elfogadottá Magyarországon. Ennek magyarázatát az emberek szemléletmódja és a fenntarthatóságra vonatkozó ismereteik hiánya jelenthette. A nemzetközi, és immár az Európai Uniós kötelezettségeinek azonban eleget kellett tennie hazánknak, még akkor is, ha nem állt a vezetők rendelkezésére egy általánosan elfogadott, minden gazdasági szféra által támogatott álláspont ben az EU jóváhagyta a Megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiáját, melyben arra kérte tagországait, hogy június 30-ig dolgozzák ki a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiáikat. Az idő szűkössége ellenére elkészült a magyar stratégia, ám az Unió által elvárt széleskörű társadalmi párbeszéd csak szűkebb szakértői körökre korlátozódott. Ekkor még a stratégia megvalósításához szükséges programok koordinálását végző testület sem alakult meg. Létrejöttéhez több mint egy évre, és egy civil kezdeményezésre létrejött tudományos tanácskozásra volt szükség. II.1. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) októberében, közel egy éves előkészítő munka után alakult meg. Tagjai a Kormány, parlamenti pártok, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a MTESZ, a Rektori Konferencia, valamint gazdasági kamarák, és egyéb civil szervezetek képviselői. A Tanács elnöke a parlament mindenkori elnöke, társelnökei pedig a magyar kormány és ellenzéki pártok, az MTA, és civil szervezetek tagjai. Az NFFT legfőbb célja a fenntartható fejlődés koncepciójának megvalósítása Magyarországon, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő nemzedékek minden tagja számára megadasson a méltó élet, az elfogadható életszínvonal elérésének lehetősége. A Tanács a fenntartható fejlődés mindhárom pillérére támaszkodva és azokat összhangba hozva kívánja elérni, hogy a ténylegesen mérhető eredményeken túl, maga a fenntartható gondolkodásmód és szemlélet beépüljön a gazdaság összes szereplőjének mindennapjaiba. Az NFFT bekapcsolódott a nemzetközi szervezetek hálózatába is, ezzel lehetőséget teremtett a külföldi szakértőkkel való kommunikcióra, együttműködésre. A Tanács jelenleg az Európai Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanácsok Hálózatának (EEAC) és az Európai Fenntartható Fejlődési Hálózatának (ESDN) tagja. Ezen szervezetek jóvoltából hazánknak európai szinten elismert szakértők és tanulmányok állnak rendelkezésére, továbbá

13 a rendszeresen szervezett találkozókon lehetőség nyílik a felmerülő nemzeti problémák megvitatására és orvoslására. A Tanács év végéig el kívánja készíteni Magyarország fenntarthatósági jelentését, mely elsődleges kiindulópontja lehet a további fenntartható fejlődéssel kapcsolatos lépéseknek. Eddig Magyarország állapotáról még nem készült ilyen felmérés, így mindenképpen hasznos információk láthatnak majd napvilágot. Az állapotfelmérés eredményeiből kiindulva kíván az NFFT a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia megújítására is javaslatokat tenni. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács megalakulásával tehát a magyarországi fenntartható fejlődés eddigi legjelentősebb központi koordináló szerve jött létre. A fenntarthatóságra való törekvéssel kapcsolatos intézkedések koordinálása a Tanács mellett hivatalosan a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata. A Minisztérium az NFFT-vel összhangban egy, a fenntartható fejlődésre alapozó program megvalósítását tűzte ki célul, melynek keretében a Minisztérium zöld tárcává alakul, és a jövő nemzedékek minisztériuma kíván lenni. Mindez azt jelenti, hogy: A minisztérium az ökológiailag fenntartható fejlődést és a környezeti nevelés segítségével erősödő környezettudatosságot kívánja az ország jövőképének pillérévé tenni. 7 II.2. A magyarországi civil szervezetek helyzete Magyarországon a nonprofit szervezetek száma folyamatos növekedést mutat. A legnagyobb megugrást érthető okokból, az 1990-es évek első felében regisztrálták, ekkor ugyanis szabaddá vált a különböző társadalmi összefogások és kezdeményezések jogi formában történő rögzítése. Az 2. ábrán látható a nonprofit vállalatok számának növekedése 1993 és 2007 között. Megfigyelhető továbbá, hogy fokozatosan nőtt a szektorban foglalkoztatottak száma is, mely valószínűleg 2008 közepén érte el a tetőpontját második felében és 2009 elején minden bizonnyal kisebb visszaesés volt érezhető a nonprofit szektorban dolgozók számában a gazdasági világválság következménye képpen. Az 1. számú táblázatból kiderül, hogy 2007-ben a Magyarországon működő nonprofit vállalatok száma meghaladta a 62 ezret. Ezen szervezeteknek kevesebb, mint 5-7 %-a tartozik a klasszikusan fenntartható fejlődéssel foglalkozó nonprofit vállalatok közé

14 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács megalakulásával minden eddiginél nagyobb szerep jut a non-profit szervezeteknek a hazai fenntartható fejlődés előmozdítása terén. Ez a nyilvánvaló elismerésen túl olyan időszak kezdetét jelentheti hazánkban, amikor a közös cél érdekében a társadalom minden rétege együttműködve veheti ki a részét a problémák megoldásából és kihívások legyőzéséből. III. A kiválasztott hazai szervezetek A magyar helyzet elemzésekor két olyan nonprofit, kiemelten közhasznú társaság bemutatása mellett döntöttem, melyek tevékenységük révén meghatározó szerepet töltenek be hazánkban a fenntartható fejlődésért folytatott erőfeszítések terén. III.1. A KÖVET Egyesület bemutatása A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért ben, a megelőző környezetvédelem elősegítése céljából alakult. Az egyesület országos szakmai, kiemelkedően közhasznú tevékenységet ellátó társadalmi szervezet, amely fő küldetésének a vállalatok, szervezetek segítését tekinti a fenntartható fejlődés útján. Ennek egyik legfontosabb eszköze a szervezetek környezettudatosságának és társadalmi felelősségvállalásának erősítése. Jelenleg 100 rendes taggal rendelkezik az egyesület, melyek közül talán a legismertebbek az Audi Hungaria Motor Kft., a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Danone Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt., az IKEA Lakberendezési Kft. és az OTP Bank Nyrt.. Saját megfogalmazása szerint 9 a szervezet tanácsadói jellegű munkát is végez, de ezt egyrészt nonprofit alapon teszi (a nyereséget közhasznú célok elérésére fordítja), másrészt pedig nem a profit céljából, hanem valamely új módszer tesztelése, elterjesztése okán. elveinek: A KÖVET igyekszik megfelelni az általa kidolgozott Másért vállalkozó modell 8 [8]:

15 2. számú táblázat: Másért vállalkozó modell Vállalat Másért vállakozó Cél Nyereség Ember Eszköz Ember Nyereség Küldetés Alárendelt Közjó Forrás: KÖVET honlapja (http://www.kovet.hu/view/main/247.html) III.1.1. Szervezeti felépítés A KÖVET Egyesület szervezeti egységei: a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Titkárság, munkacsoportok, és területi szervezetek. A szervezet főbb tisztségviselői az elnök, a főtitkár, az elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. Őket nyílt szavazással választják a jelöltek közül. Az ügyvezető igazgató az Egyesület alkalmazottja, személyét a Főtitkár javasolja. Fontos továbbá, hogy a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségük esetén kötelesek kérni az Elnökségtől leváltásukat. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, melyet a Főtitkár kezdeményezésére évente legalább egyszer össze kell hívni. Erre minden egyesületi tagot meghívnak, itt minden rendes tagnak egy szavazati joga van. A KÖVET munkáját két közgyűlés között az Elnökség irányítja. Tagjait a Közgyűlés választja négyéves időtartamra. Évente többször üléseznek. Az egyesület működését illető stratégiai kérdésekben a Főtitkár és az Ügyvezető igazgató közösen dönt. III.1.2. Az egyesület tevékenysége Az Egyesület tevékenységi köre sokrétű. Tanácsadással, konferenciák és egyéb tájékoztató rendezvények szervezésével, elemzésekkel és kiadványokkal járulnak hozzá a fenntartható fejlődés gyakorlatban való megvalósításához. Legfontosabb tevékenységeik két csoportba sorolhatók. Az egyik a különféle együttműködésekhez köthető programok csoportja, a másik pedig a tudásformálás. Az együttműködések keretein belül az egyesület vállalatok, civil szervezetek, magánszemélyek partnereként valósít meg különböző kezdeményezéseket. Rendkívül gazdag a KÖVET tevékenységinek listája, ám minden bizonnyal legjelentősebbeknek a konferenciák szervezése, képzések és szakmai szolgáltatások nyújtása tekinthetők. Ezek kapcsán az 15

16 egyesület azoknak a vállalatoknak kínál hatékony megoldást, amelyeket az innovációs járulék fizetése terhel. Kiemelten közhasznú társaság révén, a KÖVET-en keresztül a cégek az általuk befizetett járulékok összegét saját környezeti és fenntarthatósági fejlesztésükre költhetik. Magánszemélyek számára is lehetőség nyílik a fenntarthatóságra való törekvésre, hiszen rengeteg kiadvány és esettanulmány áll az érdeklődők rendelkezésére. Sőt, az egyesület negyedéves szaklapjában még cikkek, tanulmányok publikálására is lehetősége van az arra vállalkozóknak. Az egyesület számára kiemelkedő jelentősége van továbbá a különböző pályázatok megvalósításának, hiszen saját költségvetésük közel hétharmadát ilyen úton teremtik elő. Leginkább oktatási kampányokat bonyolítanak le, melyek segítségével környezettudatos vállalatirányítási eszközök kifejlesztésére, terjesztésére pályáznak. Nem utolsó sorban pedig a KÖVET olyan szakértői munkákat is végez, melyek nem pályázati kereteken belül zajlanak. Az egyesület tudatformálási tevékenysége magában foglalja egy könyvtár üzemeltetését, szakmai kiadványok publikálását, éves konferenciák és szakmai rendezvények lebonyolítását, valamint különböző oktatással kapcsolatos programok végrehajtását. A szervezet életében az évente megrendezésre kerülő konferenciák jelentik az egyik legjelentősebb eseményt. Ezeken a konferenciákon rendszerint az aktuális szakmai trendek bemutatása és megvitatása zajlik, ahol a tagszervezeteken túl magánszemélyek, diákok, sőt környezetvédelmi hatóságok és a sajtó képviselői is részt vesznek. Az oktatási tevékenységek sorában a KÖVET kétféle közönséghez is szól. Egyrészt a vállalatok vezetőinek és munkatársainak tart vállalatoknál kihelyezett képzéseket, melyek témája leggyakrabban a vállalati fenntarthatóság és a környezeti teljesítményértékelés. Ezek a képzések gyakorlatorientáltak, így a tényleges, hétköznapi életben hasznosítható tudás elsajátítását célozzák. Másrészt az Európai Unió Leonardo da Vinci programjának keretében nyári egyetemeket szerveznek évről évre a felsőoktatásban végzős hallgatók, fiatal pályakezdők, és tapasztalt szakemberek számára. A program nyilvánvaló célja a jelen és jövő vezetőinek környezettudatosságra való nevelése és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében történő mozgósítása. Tudásközpont néven az egyesület honlapján elérhető továbbá egy figyelemreméltó adatbázis, mely a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának témáját járja körül. Innen hasznos és érdekes információkhoz juthat minden érdeklődő, többek között letölthetőek a vállalat szakmai kiadványai is. 16

17 III.1.3. Az egyesület eszközei 10 A KÖVET Egyesület a szervezetek fenntarthatóvá válásának érdekében olyan módszereket és programokat dolgoz ki és alkalmaz, melyeket a vállalatok vezetői mindennapi munkájuk során tudnak alkalmazni. Ezen gyakorlati eszközök a következők: Ökotérképezés, Zöld Iroda, Környezeti teljesítményértékelő rendszer, Ablakon bedobott pénz program, Környezeti megtakarítások képzés, Környezetirányítási rendszerek népszerűsítésére irányuló programok, Kihelyezett képzések, Vállalatok társadalmi felelősségvállalását ösztönző programok. Az Ökotérképezés a környezeti adatok gyűjtésére szolgáló egyszerű és gyakorlatias eszköz a vállalatok számára. A folyamat során feltérképezésre kerülnek a cégeknél felmerülő környezeti problémák és azok megoldásai is. Miután az egyesület munkatársai felmérik a vállalatok teljesítményét, és javaslatokat tesznek a feltárt hiányosságok és problémák orvoslására, az ajánlott intézkedések megvalósítása már a vállalatokon múlik. Annak érdekében, hogy a fenntarthatóságra való törekvés ne akadjon meg ezen a ponton, a KÖVET kidolgozott egy programot, melynek célja, hogy meggyőzze a vállalati vezetőket arról, hogy a környezetvédelemre költött pénz nem felesleges kiadás, hanem egyfajta befektetés, mert sok esetben rövid időn belül megtérül. Az ablakon bedobott pénz program keretében az egyesület összegyűjti és dokumentálja a vállalatok megvalósított környezeti projektjeit, beruházásait és a legjobb intézkedéseket évente díjjal jutalmazza, ezzel állítva jó példát a többiek elé. Az egyesület Zöld iroda programja pedig kifejezetten az irodai eszközök és berendezések fenntarthatóságára fókuszál. Arra igyekszik felhívni a vállalalatvezetők és irodai dolgozók figyelmét, hogy sokszor minimális ráfordítással sokat tehetnek a környezetbarátabb és fenntarthatóbb munkahelyek megteremtéséért, s nem utolsó sorban pedig, hogy ezen erőfeszítések segítségével rengeteget sprórolhatak is

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Hujber Dorottya Készült a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken a Környezetgazdálkodási szakirányon Tanszéki

Részletesebben

A ZÖLDÜLŐ BELSŐ PIAC AZ EMAS-RENDSZER PÉLDÁJÁN

A ZÖLDÜLŐ BELSŐ PIAC AZ EMAS-RENDSZER PÉLDÁJÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány A ZÖLDÜLŐ BELSŐ PIAC AZ EMAS-RENDSZER PÉLDÁJÁN Készítette: Rásky

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány SZEMÉTDOMB AZ ÚJKOR HAJNALÁN AVAGY HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A MAGYAR

Részletesebben

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg FENNTARTHATÓSÁGI ÚTMUTATÓ NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 2007.. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg Tartalomjegyzék AZ

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet 2 Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Tanári mesterképzési szak Pedagógiatanári szakképzettségi terület A fenntarthatóság pedagógiája a gyakorlatban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4.

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4. Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági Füzetek 4. Az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia készítette, a 4. Fenntarthatósági Füzet szakdolgozatának feldolgozásával készült.

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben