HIRMONDO. Ára: 2. szám A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRMONDO. Ára: 2. szám A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA"

Átírás

1 HIRMONDO ni. évfolyam Ára: 2. szám 30 Ft A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA Sikerüt-e talpon maradni} A tartalomból Évről évre bővült a takarékszövetkezeti hálózat a kirendeltségekkel, egyre több szolgáltatás rem ényében bízun k eredm é nyességében. December hónapban megtartott küldöttgyűlésen Igen nehéz helyzet elé állította az Igazgatóság a küldötteket. Tény, hogy minden tákarékszövetkezeti tag Joggal elválj a küldötteitől, hogy megfontoltan az ügyet szolgálják és nem Is felelőséggel minden tag helyett döntsenek. Ma sokféle információ ér bennünket, a változások korát éljük és nagyon nehéz ezekről az információkról vélem ényt formálni a sokféle akarat és szándék ismerete nélkül. Úgy gondolom, olvasóinkat is érdekli a küldöttgyűlés témája, hiszen nagyon kevés információ jut el a tagsághoz általában a küldöttgyűlésről. Tehát: a takarékszövetkezeti mozgalom kedvező tapasztalataira és nagy múltjára, a lakossághoz való közelségéből adódó fejlődési lehetőségeire tekintettel, no meg a korszerű piacgazdaságban Jelentős szerepére hivatkozva egy integrált, közös működtetésének előnyeire szerződést lehetett volna aláírni, elfogadni. Az állam alapítóként részt vesz az OTIVA (Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap) létrehozásában, a működésbiztonság növelése érdekében. Mindenképpen az önkéntesség elvén alapuló integrációról van szó, ahol versenyképes szereplői lehetnek a takarékszövetkezetek. Az üzletpolitika a szabályozók függvénye, amely döntőn befolyásolja a talponmaradást. Egy ilyen átalakulásnak a szövetkezeti törvény az alapja, de a módosítások miatt évekig elhúzódhat. A szegény embert még az ág is húzza alapon vannak próbálkozások azoknak a pénzén, akik gyötrelmes kétkezi munkával dolgoztak meg érte; és szeretnének anyagi biztonságban élni. Tehát a küldöttek véleményeket ütköztetve többségi szavazattal úgy döntöttek, hogy önállóan próbálunk talpon maradni. Mindenképpen harcot kell folytatni a megmaradásért úgy, hogy a szövetkezet sajátossága megmaradjon, anyagi bázisa erősödjön. Jól döntöttünk? Nem szalasztottunk-e el egy lehetőséget? Ki tudja? Az idő választ ad a kérdésekre. Harsai Lászlóné küldött Sikerül-e talpon maradni? Algyő térképe, Mi leszek, ha nagy leszek? Volt, nincs! Ajándéksorsjegyek nyertes számai Pályázat Postai díjak Rendeletek Milyen volt Jézus? Hírek, események Vásárnaptár A hónap kérdései Közérdekű információ Horoszkóp Keresztrejtvény

2 Ili Algyői Hírmondó W /J^5yST>s " V 'o <\ \ ^ ; ) \ " bv á O k ' r E T s5,,5fá i^. r x\r NX v ' r\ ^ \ v ' T\r\ '\'C'. 'A \ vn\o ' a Y ' A r - *\\ - *- \ rn v - ^ \ % > ^ \ o p s C t ' av ' ^ v.- 0 ^ +5*^' (liirlie -l'ö ld c k

3 Algyői Hírmondó 3 Mi teszek, ha nagy (eszek 7 Ez a kérdés im m áron több h ón ap ja fo g la l koztatja nyolcad ik osa in k a t. A v á la s z nem könnyű. Szerencséje tanítványaimnak, hogy nem egyedül kell dönteniük. Segít a szülői ház és az iskola is (többek között). Teljesen tanácstalan csemetéink segítséget kérhetnek a Pályaválasztási Intézettől is, ahol szakemberek váiják a rászorulókat. A válaszúton Járónak ismernie kell önmagát: tulajdonságait köztük a rosszakat is. Ismernie kell a választható életpályákat, foglalkozásokat, szakmákat. Fel kell mérniük lehetőségeiket: tanulmányi eredményeik elegendőek-e a megcélzott iskolában, osztályban? Ebben segítséget nyújt az évente megjelenő Pályaválasztási Tájékoztató. Miből lehet választani? Nagyon sok képzési formából. De ezen belül a lányok lehetőségei szűkek, a nem műszaki-reál érdeklődésű fiúké ugyancsak. Újdonságnak számít a városban több helyen működő két tanítási nyelvű osztály, melyben idegen nyelven tanulnak bizonyos tantárgyakat. Német, francia és angol nyelv a választható. Mivel azonban nincs nyelvi tagozat iskolánkban, ide eséllyel nem küldhetünk tanulókat. Az 1993/94-es tanévben indult 2 iskolában világbanki támogatású képzés: a Csonka János és Gábor Dénes Szakközépiskolákban. 4 évig több szakma megalapozását végzik magas fokon, jó eszközbeli ellátottsággal: a tényleges szakmai oktatás az érettségi vizsga sikeres letétele után történik bő választékból rövid idő alatt. Számítógépes, elektronikai és közlekedési szakemberek képzését vállalják. A következő tanévben e módszerrel tanítanak az egészségügyi szakiskola 1. osztályában is. Túljelentkezés várható a számítástechnikát oktató, valamint a vendéglátóipari és közgazdasági integrált osztályokban. Az integrált képzési forma is újdonság. Lényege: több rokon szakma alapozását nyújtja 1-2 éven át, a tényleges döntés csak ezután válik szükségessé. Az osztályok az intézeten belül átjárhatók, több szakma is megszerezhető, (pl.: szakács, cukrász) Az eddig bevált képzési fonnák megmaradtak, a szakközépiskolák, gimnáziumok és szakmunkásképző iskolák eddigi tematikájukkal működnek. Ez utóbbiak közül a 624. sz. szakiskola beindít IPOSZ (Iparosok Országos Szövetsége) osztályokat is asztalos, női szabó, fodrász szakmában. Itt idegen nyelvet, vállalkozói ismereteket, számítástechnikát is oktatnak, tehát vállalkozókká is képezik egyúttal a leendő m estereket. Gyakorlati oktatási hellyel kötött szerződés szükséges. A Jelentkezés jelentkezési lapokon történik, amelyen fel kell tüntetni az osztályos év végi, 8. osztályos félévi eredményeket minden tantárgyból. A lapokon jellemzést nem kell írni, ami azért baj, mert gyerekeinket csak számok képviselik, személyiségükre nem kíváncsiak a középiskolák. Szerencsésebbek azon tanulók, akik felvételi vagy alkalmassági vizsgát tesznek. (Egyre több helyen történik.) Ettől ugyan félnek, de jó lehetőség a személyes bemutatkozásra. Problémát jelent a középiskolák döntési ideje. Legkorábban a speciális osztályokban, utána a gimnáziumok és szakközépiskolák egyéb osztályaiban, majd a szakmunkásképző iskolákban döntenek. Hasonló képzést folytató Iskolák hasonló osztályaink elbírálási ideje egybeesik, ezért nagyon alaposan, meggondoltan kell jelentkeznie minden diáknak. A jelentkezési idő ugyanez a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba a 6. és 4. osztályosoknak. Számukra is most van tehát a gondolkodás, felkészülés és a megmérettetés ideje. A mi munkánk a jelentkezések lebonyolításán kívül a felkészítés a felvételi elbeszélgetésre, korrepetálások, előkészítő beszélgetések formájában. Mikor már mindent megtettünk, következnek a speciális orvosi vizsgálatok, melynek a koordinálásáért köszönet illeti Süli Zakar Istvánné védőnőt. Ezután? Együtt izgulunk, örülünk vagy búsulunk gyerekeinkkel. Végül bányászköszöntéssel búcsúzunk: Jó szerencsét! Kissné Bohács Lídia igazgatóhelyettes

4 1 Algyői Hírmondó Volt, nincs! Hónapokkal ezelőtt kezdték el rebesgetni a faluban: megszűnik a háziipari szövetkezet. Sokan voltunk, akik nem akartuk elhinni és bíztunk benne, hogy az utolsó pillanatban a felszámolás helyett valami megoldást találnak a túlélésre. De valahogy úgy tűnik ezt igazán senki sem akarta. Vásárlóként gyakran kapcsolatba kerültem az üzemmel (Szeged legtöbb fiókkönyvtárát az algyői rongyszőnyeg borítja) és tudom, hogy milyen hír és elismerés övezte tevékenységüket. Hogyan Jutottak a dolgok idáig? 1907-ben amikor Fehér Ignác iskolaigazgató háziipari tanfolyam keretében oktatni kezdte a kosárfonást, még nem gondolhatta, hogy egy szépen fejlődő, hosszú évekig az egész falut meghatározó ipar alapjait rakja le. Olyan szilárd lábakon állt ez a szövetkezet, hogy még az 1973-ben Szegedhez csatolás sem mozdította ki alapjaiból. Annyi történt csupán, hogy a vesszőfonást felváltotta a rongy szőnyegszövés, de ebben is tudtak olyat termelni, hogy ország-világ megismerhette az algyői asszonyok keze munkáját. És eljött szeptember 30-ika, amikor az üzem minden dolgozója megkapta a felmondását. A szövetkezet Igazgató Tanácsa már márciusban közgyűlés elé vitte az algyői részleg ügyét, miszerint két megoldás létezik: vagy felszámolja, vagy új profilkereséssel átszervezi a fokozatosan veszteségessé váló tevékenységet. A közgyűlés határozatban fogadta el ezt az előterjesztést, megszavazva az üzem területének esetleges bérbeadását. Ezt követően meg is jelent néhány hirdetés országos és pesti lapokban, a helyi lapokat kivéve. Időközben azonban szépen kezdett felfutni az EICHHORN babakocsikat gyártó kft., amit ben az akkori szövetkezeti elnök alapított az üzem területén. A közelmúltban pedig értesülhettünk róla, hogy a szövetkezet egész területét igen kedvező feltételekkel, hosszabb távra bérbe vette. Számomra kissé érthetetlen, miért csak az algyői szőnyegszövés vált gazdaságtalanná, a dorozsmai kevésbé ismert üzem pedig képes tovább működni. Olvasóink elmondása alapján lejegyezte: Molnárné Vida Zsuzsa A decemberi Hírmondó ajándéksorsjeqyeinek nyertesei: I. d íj: a as sorsjegy tulajdonosa, a mai napig nem Jelentkezett nyereményéért. II. d íjttt n y erte : Kiss Jánosné Szeder u. 26. sz. alatti lakos. III. d íj: 1 éves HÍRMONDÓ-előfizetést nyert a as sorsjegy tulajdonosa, aki nem Jelentkezett a nyereményéért. 1 éves előfizetést nyert Sári Imréné, Algyő, Szüret u. 29. sz. alatti lakos, valamint a Somogyi Könyvtár Feldolgozó Osztálya, akik úgy döntöttek, hogy az 1 éves előfizetést felajánlják az Algyői Öregek Napközi Otthonának. Köszönjük. Valamennyi nyertesnek gratulálunk, és kérjük olvasóinkat, hogy nézzék meg a decemberi számban a sorsjegyet, hogy előkerüljön a két boldog nyertes. PÁLYÁZAT! A Bartók Béla Művelődési Központ pályázatot hirdet az Algyői FALUHÁZ büféiének üzemeltetésére. A pályázat feltételeiről bővebb felvilágosítást február 9-én, szerdán 13 órakor kaphatnak a vállalkozók. A helyszín: Algyői FALUHÁZ, Búvár u. 5. Algyő, Bartók B. utcában társasházi házrészt keresek vásárlásra, vagy szegedi lakásra cserével. Érd.: 62/ üzenetrögzítőn, Hegyes András Redőny, reluxa, harmonikaajtó megrendelhető: Boldizsár József Algyő, Bartók B. u. 28. FEBRUÁR

5 Algyői Hírmondó 111 Magyar Posta POSTAI DÍJAK Január 1 -jétől BELFÖLD helyi távolsági LEVÉL szabványméretű 30 g-ig (114x162 mm, 110x220 mm) Egyéb g-ig 2 3,- 250 g-lg 32, 500 g-ig 50, 30, 41, 55, LEVELEZŐLAP, KÉPES LEV, LAP 8, 12, ÉRTÉKLEVÉL Azonos súlyú nem szabványméretű ajánlott levél dija és még a biztosítási díj. A biztosítási di a küldeményen nyilvánított érték minden 1000, Ft-fa, vagy annak töredéke után 10, Ft, de legalább 50, Ft. 100 Ft-ig 20, 500 Ft-ig Ft-ig Ft-ig 60, Ft-lg 80, 100 Ft-ig 45, 500 Ft-ig 50, 1000 Ft-lg 75, 5000 Ft-ig 85, Ft-ig 105 Szabványcsomag súlydíja Értékküldemény postai lezárása küldeményenként 25, Ft POSTAUTALVÁNY Ft-lg Ft-lg 180, Ft-ig 210, Ft-ig 240 Az utalvány-levelezőlap dí a a névértéken felül egységesen 25, Ft Nem szabványcsomag súlydíja 5 kg-lg 58, 87, lokg-lg 58, kg-lg 58, 144, Ajánlott 32, Ajánlott blzt. dija 50, Expressz 35, Gyorsan romló csm. 35, UTÁNVÉTEL CSOMAG KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK belföldre és külföldre Tértivevény 15, Saját kezéhez (csak tértlvevényes küldeménnyel kérhető) 15, Ft-lg 175, Ft-lg 205, Ft-lg 235, Ft-ig 265, A terjedelmes és a törékeny csomag díja az alapsúlydíjon felül a szabványcsomag súlydijának 50%-a. A biztosítási díj a nyilvánított érték minden 1000 Ft-Ja vagy annak töredéke után 10, Ft. A csomag házhoz kézbesítési díja 50, Ft. A bérmentetlenül feladott csomag díja a feladáskor fizetendő dijakon felül 20, Ft. Légiposta levél, levelezőlap 10 g-onként 6, egyéb levélposta 20 g-onként 6, OLCSÓN! Jó minőségű holland bálás ruhavásárt JÓT! rendezünk a Művelődési Házban ÍEbRUÁR 17'ín 8 I 5 ÓRÁiq. G u m í s z e r e Ií s t, c e n t ír o z á s t ás javítást VÁ 11a ló k. Sava gumiköpeny minden méretben kapható. Továbbá: kerékpárra és motorra külső-belső gumit is kínálunk. Horváth József Algyő, Vásárhelyi u. 35. telefon: TT Á

6 6 Algyői Hírmondó a termőfölddel rendelkező munkanélküliek vállalkozóvá Válásának támogatásáról i. (1) A megyei (fővárosi) munkaügyi központtól (a továbbiakban: munkaügyi központ) a 2. szerinti támogatást kérheti az a munkanélküliként nyilvántartott személy, aki áj munkanélküli járadékra jogosult; b) a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap vagy a Reorganizációs Kormányprogram keretében a 3. (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott támogatásban részesül, e rendelet hatálybalépését követően hozott döntés alapján; továbbá c) a tulajdonában (Ideértve a közös tulajdont is) vagy legalább a visszafizetési kötelezettség fennállásáig tartó használatában (haszonélvezetében vagy haszonbérletében) lévő termőföldön főfoglalkozásként egyéni vagy társas mezőgazdasági vállalkozást kezd; és d) legalább a támogatás összegét elérő értékű forgalomképes termőföld vagy más ingatlan tulajdonosa, amire jelzálog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével hozzájárul, de lakóingatlanára zálogjogot a munkaügyi központ javára nem alapíthat. (2) A támogatást kérheti az a munkanélküliként nyilvántartott személy is, akinek munkanélküli járadékra jogosultsága azért nem áll fenn, mert folyósításának időtartamát már kimerítette, de a 3. (2) bekezdés c) pontja szerinti pályázatát legkésőbb február 28-ig benyújtja, és az (1) bekezdés b) d) pontjaiban felsorolt feltételnek megfelel. RENÖELETEK 2. (1) Támogatásként a Foglalkoztatási Alap terhére egyszeri, kettőszázezer forint összegű, kamatmentes hitel adható. (2)A támogatást a folyósítást követő harminchetedik hónap kezdetétől negyvennyolc hónap alatt, háromhavonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. (3) Ha a támogatásban részesült, a főfoglalkozású mezőgazdasági vállalkozási tevékenységet hat hónapon belül nem kezdi el, vagy azt a folyósítást követő harminchetedik hónap első napjáig abbahagyja, a támogatás teljes összegét a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelve köteles visszafizetni. (4) Ha a támogatásban részesült a főfoglalkozású mezőgazdasági vállalkozói tevékenységet a megtérítési kötelezettség ideje alatt abbahagyja, vagy a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás még vissza nem fizetett egy összegben, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelve köteles megfizetni. (5) Rendkívül indokolt esetben (elemi kár, támogatott halála, tartós keresőképtelensége, sorkatonai szolgálata stb.) a munkaügyi központ fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet. 3. (1) A támogatás iránt a kérelmet ahhoz a munkaügyi központhoz kell benyújtani, ahol az igénylőt munkanélküliként nyilvántartásba vették. (2) A kérelemhez csatolni kell a) a kérelmező egyéni vállalkozói igazolványát, társas vállalkozás esetén a cégbíróságnál érkeztetett társasági szerződés másolatát, szövetkezeti vállalkozási forma esetén a céhbíróság nyilvántartásbavételi végzés másolatát, adószám feltüntetésével; b) a termőföld, és ha a jelzálogjog tárgya más ingatlan, ez utóbbi tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi másolatát, illetőleg, ha a tulajdon ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére még nem került sor, a tulajdonszerzést igazoló okiratot és az ingatlan-nyilvántartásba a bejegyzés iránti kérelem alapján tett széljegyzet szám; c) a Mezőgazdasági Fejlesztési Alaphoz a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet szerinti, vagy a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1987. (X. 12.) MT rendelet szerinti reorganizációs támogatás iránt benyújtott és eredményesen elbírált pályázat másolatát. 4. (1) A munkaügyi központ a támogatásról a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a Reorganizációs Tárcaközi Bizottság döntéséről kapott értesítést követően határoz. (2) A határozatban a 3. (2) bekezdésének b) pontja szerinti tulajdoni lap alapján meghatározott ingatlanra a támogatás erejéig a munkaügyi központ Javára Jelzálogot kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A jelzálogjog érvényesítéséből befolyt összeget a Foglalkoztatási Alapba kell befizetni. 5. (1) A munkaügyi központ a támogatás folyósítására az általa kiválasztott pénzintézettel köt számlaszerződést. (2) A pénzintézet a támogatást a munkaügyi központ határozata alapján folyósítja. FEBRUÁR

7 Algyői Hírmondó 7 Folytatjuk a vallásról, vallástörténetről szóló sorozatunkat. Láttuk, hogy a vallásosság alapvetően hozzátartozik az emberhez. Az Ószövetség főbb gondolatait Is megfigyeltük (melyek között különösen Is jelentős az, hogy Isten megiiyllalkozlk, sőt közeledni akar az emberhez, valamilyen módon része kíván lenni az ember életének, meg akar testesülni, hogy boldogabbá tegye, most pedig a legdöntőbb személyre, Jézusra tekintünk. Mielőtt életét, tanítását részletesen vizsgálnánk, lássuk, milyen ember lehetett Ő. A korabeli történetírók Is említést tesznek róla (rómaiak: Tacitus, Suetonius, Ifjabb Pllnius, zsidó: Josephus Flavlus), de a részletesebb leírások a keresztény Iratokban, különösen az evangéliumokban (Máté, Márk, Lukács, János) találhatók, melyek az I. század második felében, nagy] ából még a kortársak idejében íródtak. Ha elfogulatlanul, nyitott szívvel olvassuk ezeket az írásokat, olyan személyiség jelenik meg előttünk Jézusban, aki túlhalad minden emberi elképzelésen, szétfeszít minden emberi keretet. Benne egyrészt a legharmónikusabb, legtökéletesebb ember vonásai bontakoznak ki, másrészt szerves egységben emberségével, Isteni biztonság és erő sugárzik belőle. S amíg a legendák vagy a vallásos mesék színesen ecsetelik rendkívüli hőseik hihetetlen csodatetteit (az olvasó, hallgató érzi, hogy ezek a fantázia szülöttei), addig az evangéliumok oly szűkszavú egyszerűséggel írnak Jézus személyéről és csodáiról, hogy a tárgyilagos olvasónak az a benyomása: ez igaz, ez nem kitalálás. Jézus tökéletes ember. Még a nem hívők közül is kevesen vonják kétségbe, hogy Ő a történelem egyik legnagyobb hatású, legpáratlanabb alakja. Személyiségének varázsa van. Amerre megy, ezrek tódulnak nyomába, hogy hallgassák. Nem egyszer megtörténik, hogy úgy lebilincseli hallgatóit, hogy azok az étkezésről is elfelejtkeznek (Mt 14,15; 15,32) Szavainak hatását fokozza, hogy tele vannak köliőiséggel és az élet ízével. Szereti a természetet, a növényeket, az eget, az állatokat és a világot, amelyben él. Hasonlatait a természetből, a hétköznapi életből veszi, s úgy meg tudja fogalmazni azokat, hogy beszédei, példázatai máig is a világirodalom remekel közé tartoznak. ( Nézzétek a mezők liliomait... Salamon dicsőségének teljében sem volt úgy felöltözve, mint Milyen Volt Jézus) ezek... Ne nyugtalankodjatok hát, s ne kérdezzétek, mibe öltözzünk... Mt 6,30 sk) De Jézus költőisége mellett ésszerű és logikus is. Pillanatok alatt ad találó választ ellenségeinek hosszasan kitervelt kérdéseire, amellyel csapdát próbálnak állítani neki (pl. a házasságtörő asszony Jn 8,7; vagy az adópénz esete Mt 22,21) Személye vonz, mert szeretettel és végtelen türelemmel fordul az emberek felé. Ráérez örömeikre, fájdalmaikra. Van szava felnőttekhez és gyermekekhez, tanultakhoz és egyszerűekhez, férfiakhoz és nőkhöz, erősekhez és gyengékhez egyaránt. Tanításából erő és bíztatás árad. Síró, elkeseredett emberek megtalálják benne életük új értelmét, s így visszanyerik az örömöt és a reményt. Céltudatos egyéniség. Tudja, miértjött. ( Azért Jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön Lk 12,49;..hogy szolgáljak Mt 20,28;.....hogy az Atya akaratát teljesítsem Jn 5,30;...hogy hívjam a bűnösöket" Mt 9,13) Küldetésétől sem kísértések, sem a népnek vagy apostolainak félreértései, sem a halál fenyegetése nem képesek egy pillanatig sem eltántorítani. Ezzel a töretlen és feltétel nélküli biztonsággal fogalmazza meg követői számára is az ideális élet elveit: Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48); Aki kezét az eke szarvára téve hátratekint, nem alkalmas Isten országára (Lk 9,62). Egyik legmeglepőbb jellemzője: Juggetlensége kora elképzeléseitől. Jézus tökéletesen egy korával, mégis egyedülálló módon szabad társadalmának és környezetének gondolatvilágától. És egy forradalmian új világnézetet és vallást hirdet: Azt mondták a régieknek, szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek Jót haragosaitokkal... így lesztek fial mennyei Atyátoknak (Mt 5,43). A világban mindenki első akar lenni, Közietek ne így legyen. Hanem aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája (Mt 20,27). Hogyan nézhetett ki Jézus? Erről nem ír a Szentírás. A legősibb Krisztus-képmások (a II. század elejéről) hosszú fekete hajjal, bajusszal, szakállal, magas homlokkal, hajlott orral ábrázolják Őt. Szeméből erő áradt: csak ránézett egyikre-másikra Jöjj kövess engem s azok elhagyták mindenüket és követték (Mt 4,20; 9,9). Átlagon felüli fizikai teherbírásúnak kellett lennie. Hiszen óriási utakat tett meg tanítói működése alatt, s közben gyakran a szabadban éjszakázott. Képes volt egész nap tanítani s utána még visszavonulni, hogy hosszasan Imádkozzék.

8 1 Algyői Hírmondó Jézus lelkiereje és egészsége is rendkívüli. Nyoma sincs nála fanatizmusnak, álmodozásnak, extázisoknak vagy lelki betegségnek. Voltak ugyan életében látomások, de ezekben éppen az a rendkívüli, hogy nem rendkívüliként vannak leírva. Jézus életéhez, alakjához viszont úgy hozzátartoznak a túlvilággal való találkozások, mint más ember életéhez a látható világ dolgai. Jézus harmonikus emberi egyéniségéhez valamiképpen természetszerűen tartoznak hozzá isteni vonásai Kezdettől fogva vallja, hogy Ő Isten Fia, hogy Ő a várva várt Messiás. Hirdeti, hogy én vagyok a világ világossága (Jn 8,12), az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), hogy Istenhez senki sem juthat, csak általam" (Jn 14,5). Megkívánja, hogy tanítványai ennek megfelelő következetességgel helyezzék mindenek elé az Ő követését: Aki hozzám Jön, s nem szeret engem Jobban, mint atyját, anyját, feleségét, gyermekeit... sőt önmagát is, nem lehet a tanítványom (Lk 14,16). Magas követelményeihez azonban isteni támogatást is ígér: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és megterheltek vagytok, s én felüdítelek titeket..." (Mt 11,28)...hatalmam van a bűnök megbocsátására (Mt 9,6). Voltak, akik elutasították őt, mások viszont megértették, hogy amikor Jézus meghirdette a szeretet forradalmát, akkor az emberek beteljesülésének isteni út/át tárta fel. Elkezdték élni Jézus tanítását és megtapasztalták, hogy ily módon találják meg igazi önmagukat, s az emberiség így jut el a testvéri egységre, amelyre vágyik. (v.ö. Tomka F.: Találkozás a kereszténységgel, 80 83,o) Balogh József Arany- ékszerjavítás, helfoglalás, vésés, átalakítás stb. a Vadvirág u. 33. sz. alatt. Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön de óráig; du óráig. Simson S51B 4,5 éves (4 sebességes) kitűnő állapotban 4000 km-rel eladó. Érd.: Szeged-Algyő, Vásárhelyi u. 56., Szabó László A C T I I # VEqyEsipARÍ SzolqÁIt a t ó és " L l J I I I I KEREslíEdEllVli BETÉTÍ TÁRSASÁq Vállalja: reklámtáskák, tasakok készítését valamint, sóder, homok és egyéb fuvarozását. Megrendelhető: Algyő, Téglás u sz. alatt. Ugyanitt megrendelhető: kertfeltöltéshez fekete termőföld, szállítással 1100 Ft/kocsi (5 t). Algyő, Bartók B. u. 20. sz. alatt javítunk: terménydarálókat, elektromos szivattyúkat és villanymotorokat. f e b r u Ar

9 Algyői Hírmondó 9 Hírek, események 1. Személycserék kulturális Intézmények vezetésében: Eke József nyugdíjba vonulása után, Január 16-ától az Intézmény vezetését Molnár Mihályné vette át. A takarítónő Suti Dénesné. A könyvtár vezetője Kiss Mihályné lett, márciustól 4 órás munkaidőben Bakos Józsefné Veronka segíti a munkáját. 2. Akik mostanában Jártak a templom felé észrevették, hogy építkezés folyik az országzászló környékén. Az önkormányzat március 15-ére kívánja rendbehozatni a területet, Belovai Sándor vállalkozó megbízásával. forog Szerezzen örömet családjának, kedvesének! Fényképről élethü másolatot készítek bármilyen méretben. Szén-ceruzarajz, szépia és olajfestmény-portrék megrendelhetők. Algyő, Radnai u. 7., Bakos József V ^ Háziorvosok február haiti rendelési ideje Február 1 4-ig óráig: dr. Ősi Ibolya óráig: dr. Zaránd Rózsa Február 7 11-ig óráig: dr. Zaránd Rózsa óráig: dr. Ősi Ibolya Február ig óráig: dr. Ősi Ibolya óráig: dr. Zaránd Rózsa Február ig óráig: dr. Zaránd Rózsa óráig: dr. Ősi Ibolya Február 28-án óráig: dr. Ősi Ibolya óráig: dr. Zaránd Rózsa Csongrád Kistelek* Mórahalom Hódmezővásárhely Kiskunfélegyháza* Orosháza oá.= országos állatvásár av.= autóvasár bv.= búcsúvásár Vásárnaptár 19% (környékünkön) 1/3, 11/7, III/6, IV/11, V/8, Vl/6, VII/4, VII1/7, IX/5, X/3, XI/6, XII/5: oá. V III/ 14: bv. 11/27, 111/27, IV/24, V/29, VII/28, IX/25, X/30: av. 1/2, II/4, 111/4, IV / 1, V/6, Vl/3, V II/ 1, VIII/5, IX/2, X/7, XI/4, XII/2: oá. V III/ 14: bv. 1/2, 9, 16, 23, 30, II/6, 13, 20, 27 III/6, 13, 20, 27 IV/3, 10, V / l, 8, 15, 22, 29 VI/5, 12, 19, 26 VII/9, 10, 17, 24, 31 VIII/7, 14, 21, 28IX /4, , 25 X/2, 9, 16, 23, 30X1/6, 13, 20, 27XII/4. 11, 18, 25: av. II/6, 111/10, V/8, VII/3, IX/4, XI/6 1/16, 11/20, 111/20, IV / 17, V/15, V I/ 19 VII/17, V I11/21, IX / 18, X/16, XI/20, XII/18 111/27, V/22, V II/ 10, V1II/28, X/9, XI/27 111/20, IV / 17, V/15, VI/19, VII/17, VIII/21, IX/28, X/16: av. 111/10, Vl/9, IX/8: oá. 1/16, 11/20, 111/20, IV/17, V/15, VI/19, VII/17, V I11/21, IX / 18, X/16, XI/20, XII/18: av. Megjegyzés: a vásárok Időpontját a SZABAD FÖLD hetente közli + A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 1+ tájékoztatja Önt du. TótN M áría belgyógyász szakorvos, háziorvos február Ihaví RENdElásE 1 4-ig óráig (du.) 7 11-ig 8 12 óráig (de.) ig óráig (du.) ig 8 12 óráig (de.) 28-án óráig (du.) A következő táppénzes felülvizsgálat időpontja: február _ 8 11 óráig 1 +

10 10 Algyői Hírmondó A hónap kérdései: Szegedre járó olvasónk tette fel a kérdést: Reggeli csúcsidőben (negyed 8-kor miért já r kisbusz szinte rendszeresen; 8 órakor pedig csuklós indul Jélig üresen? Válaszol a Volán: Az ütemezés szerint ebben az időpontban rendszeresen a csuklós busz feladata az utasok szállítása. A Járatok cseréje csak műszaki hiba miatt fordul elő, amíg a csuklós busz javítás alatt van. Sajnos kevés az autóbusz, de emelett is fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy ne legyen utaslemaradás. Miért nincs időszakonkénti mondjuk havonta egyszer gyermekfogászati rendelés? Válaszol az Egészségügyi Iroda: Algyő gyermeklakosságát a szegedi gyermekés iskolafogászati hálózat látja el, s az alábbi lehetőségeket lehet igénybe venni: éves korig, valamint a gyulladásos betegségek ellátása a Boldogasszony sgt.-i iskolai szakorvosi rendelőben történik mindennap óráiig éves korig a Gedói Általános Iskolában lévő iskolai fogászat fogadja a gyermekeket (kedd kivételével) minden nap óráig. 9 órától pedig a szervezett szűrővizsgálatokat végzik, valamint a visszarendelt gyermekeket látják el ütemezés szerint. 3. A Százszorszép Gyermekházban Fogvédelmi Rendelés mindennap óráig, ahol védőecsetelés, szűrés, szaktanácsadás válj a a gyerekeket. Beutaló egyik esetben sem szükséges, csak a kísérő személyi igazolványa és a gyermek betegbiztosítási kártyája. Iskolai információ február 1-én a félévi bizonyítványok kiosztása február 7-én munkatársi és szülői értekezlet a felső tagozatosok részére február 9-én szőlői értekezlet az alsó tagozatosoknak február 11-én TANÍTÁSI SZÜNET (félévi értékelő nevelési értekezlet) február 10-ig a 8. osztályosok továbbtanulási Jelentkezési lapjainak továbbítása február 25-én FARSANG február ig SÍTÁBOR SZLOVÁKIÁBAN Versenyek Fizikai háziverseny, hirdetmény szerint Vers- és prózamondó verseny az alsó és felső tagozatos tanulóknak Történelmi vetélkedő a felső tagozatos tanulóknak Vidám Farsang az iskolai könyvtárban könyvtári foglalkozás Óvodai információ Február 21-én 17 órakor szülői értekezlet a nagycsoportos óvodások szülei részére az óvodában. Az Algyői Általános Iskola Igazgatója és a tanítónők tájékoztatást adnak a helyi kezdeményezésekről, valamint a beiratkozás lehetőségeiről. Február 25-én Farsang az óvodai csoportokban. Bábszínházi előadás: február 11-én (péntek) Törpike bérlet február 23-án (szerda) Kiskacsa bérlet. Pótfényképezést szervezünk azon gyermekek részére, akik az első felvételkor hiányoztak. Jelentkezés a csoportvezető óvónőnél. ( ^ A CSISZÁR AUTÓSISKOLA személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít február 15-én 17 órakor az Algyői Műv. Házban. Mérsékelt árak! Részletfizetés! Jelentkezés: a Műv. Házban az induláskor, vagy az Autósiskolánál: Szeged, Kolozsvári tér 3/A Tel.: J FEBRUÁR

11 Algygl Hírmondó Milyen is eqy VÍZÖNTŐI IX A VÍZÖNTŐ-nek egyszerre két ura is van. A Szaturnusz a komolyságot, az elmélyedésre való képességet adja, az Uránusz az újításhoz való bátorságot. Talán egyik más jelben sincs olyan közel egymáshoz a lángész (Uránusz) és az örült (Szaturnusz). Ez a típus hamar beilleszkedik az új eszmerendszerekbe, szinte minden érdekli, idealista, lelkes, ugyanakkor türelmes, megbízható, becsvágyó, kimondottan szociális érdeklődésű. Az asztrológusok azt mondják, ezért művészi és tudományos beállítottság Jellemző rá. Szereti mindazt, ami modern, különösen az új technológiák, az elektronika, a komputemyelv érdekli. Remek matematikai képességekkel rendelkezik, de filozófus is válhat belőle. Mivel alapvető tulajdonsága az állandóság, ezért nagy akaraterő és szívósság, türelem és kitartás jellemzi, a felületesség nem az ő kenyere. Erősen produktív, s minden esélye meg is van rá, hogy kiemelkedőt alkosson. Nagyon szüksége van a szabadságra. Nehezen viseli el az előírásokat, a rendszabályokat, a szabadság a lételeme. Szerencsére nemcsak magának igényli ezt, de megadta másoknak is. Tevékenysége mellett könnyed, lelkes, vidám is tud lenni, nyílt és közvetlen, önzetlen. A VÍZÖNTŐ általában szeretetre méltó és társaságkedvelő, pedig a Szaturnusz hatása m i att inkább visszahúzódónak kellene lennie. Persze az igazság az, hogy ha érzi, hogy nincs azonos hullámhosszon a társasággal, akkor zárkózott lesz. Ilyenkor a felületes szemlélő gőgösnek tarthatja, holott semmi más nem történt, mint hogy a VÍZÖNTŐ feltette álarcát, s befelé mosolyog. Különben is van e típusnak egy kiszámíthatatlan vonása. Az Uránusz minden szülöttét különccé teszi, szeszélyessé, kiszámíthatatlanná, nyugtalanná. Ez a típus sokszor utópiákat hajszol, sokszor szeretné felhívni magára a figyelmet. Különös, de a statisztikák bizonyítják, hogy számszerűleg a VÍZÖNTŐ típusú emberből születik a legkevesebb a Földön, s azt is statisztikusok számították ki, hogy arányaiban ebben a jelben születik a legtöbb kuruzsló és szemfényvesztő. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az Uránusz hatása kellő tanulás, művelődés híjával csak ígéretes szándék marad, nem valósul meg. Ugyanakkor az Uránusz-ember érzi, szemlélete különbözni akar a többiekétől. Formát adni ennek a különbözőségnek azonban nem tud. A VÍZÖNTŐ viselkedése azért különös, mert miközben az állatövi Jelek között a legkedvesebb, legszimpatikusabb, egyúttal a legkiszámíthatatlanabb, bármikor kész arra is, hogy sokkoljon bennünket, képes folyvást meglepetést okozni. Rejtélyes a többi Jel számára, ezt észreveszi, s erre hajlamos rájátszani is. Mint már céloztunk rá, ezért a magaviseletért az Uránusz a felelős. Ezt a bolygót ébresztő -nek is nevezik, s valóban, akire hatással van, az minden régi eszmét megkérdőjelez. Az újítók, a forradalmárok, a reformátorok bolygója az Uránusz. Mivel a Vízöntő éppen az OROSZLÁN-nal szemben álló Jel, természetes, hogy az OROSZ LÁN erős szenvedélyességére intellektualizmussal válaszol érzelmi életében. Az eredmény? Nos, a VÍZÖNTŐ intellektuálisan közelíti meg például a szerelmet. Nem szereti a nagy szenvedélyeket, utálja az érzelgősséget, a szerelmet inkább játék nak tekinti, mint egész lényét felkavaró érzésnek. Ő itt is különcködik, extravagáns, ki nem állhatja a hétköznapi szokásokat, sémákat. Ezért változatos, színes egyéniség ugyan, ám felületes, partnere soha nem tudja igazán, mit is szeretne. Ahhoz, hogy házassága sikerüljön, feltétlenül a partnernek kell pokolra szállnia, azaz ki kell ismernie és el kell fogadnia a VÍZÖN TŐ bolondériáit. Van e típusnak még egy érdekes vonása. Sokkal jobban szeret társaságban lenni, négyszemközt. A magyarázat: a VÍZÖNTŐ háza all. ház az állatövben, ez pedig a barátság, a pártfogók, a támogatók háza. A VÍZÖNTŐ pedig legszívesebben az egész emberiség problémáját vállára venné. Minden állatövi Jel közül őt érdeklik legjobban az emberek. Már-már mikroszkopikus vizsgálatnak veti alá embertársait, megfigyeli, analizálja őket, megnyugtatóan hat a gyengébb idegzetűekre. Neki magának is szüksége van barátokra. Talán nem véletlen, hogy all. ház a reménység háza is, ez a Jel hisz az emberiség küldetésében. Ennek a típusnak az intuíció) a meghökkentő, közülük kerül ki a legtöbb médium, nem egy VÍZÖNTŐ-nek telepatikus képessége van. Közismert Abraham Lincoln (VÍZÖN TŐ) megérzése, aki meghökkent testőreinek, politikus barátainak percre megjósolta, mikor fogják meggyilkolni. (Ollóztuk: Hernádi Gyulcu Jóslások könyvéből)

12 12 Algyői Hírmondó,/Árpád apánk... Függőleges: 2. R itka női n munkát végez. 4. Hajít. 5. Juhok lakhelye. 6. Építőipari szakember. 7. Német filozófus (Wilhelm Trautgott). 8. Felesége van. 9. Földönkívüli a mozivásznon. 10. Női név. 14. A megfejtés második része: (zárt betű: E, É, H, E, E). 15. Ősi fúvós hangszer. 17. Kommunikációs eszköz. 18. Ritka magyar férfinév. 19. Erdei gyümölcs. 21. Az egyik Németország egykor. 24. Áruba bocsájt. 26. Nemes egynemű betűi. 27. Ausztriai és spanyol gépkocsikjelzése. 29. Időegység. 30. Ázás középen! 32. Kutyacsemege fordítva vagy nem len n i. 37. Társadalombiztosítás. 40. Alibije van. 41. Közeire mutató kérdőszó. 43. Tó része. 45. Okos. 52. A nátrium vegyjele. 56. Ver. 57. Nem érzi Jól magát. 58. Iskolai sporteszköz is. 60. Még egészben van. 63. Esel! 64. Magyar kutyafajta. 66. Európai főváros. 68. Lemos egynemű Vízszintes: betűi. 70. Csapadékforma. 71. Magyar Evezős Egylet. 74. Etűd egynemű betűi. 76. Hosszmérték- Sz. G 1. A megfejtés első része (zárt betű: Á, P, P, N, F, L, D, I). 11. Mennyiség jelzője. 12. A róka színe is ilyen. 13. Vállalati Tanács. 14. Égitest. Kedves Olvasónk! 16. Mérges ember jelzője. 19. A levegő királya. Rejtvényünk vízszintes 1. és 31., valamint függőleges 14. sz. soraiban Thaly Kálmán: Árpád apánk 20. Időhatározó rag. 22. Énekhang. 23. Fa része. 24. Mutatószó. 25. Az egyik csillagkép latinul. 28. Angol férfinév. 29. Kést fenő. 31. A c. versének néhány, igazán szívhez szóló sorát rejtettük el. megfejtés harmadik része. 33. Halmazállapotváltozás. 35. Igeképző Dame (Miasszo Jó szórakozást kívánunk! nyunk franciául). 38. Ellentétes kötőszó. 39. Fúvós hangszer. 41. Fél moha! 42. Aneptúnium vegyjele. 44. Szarvasféle. 46. Némán zúg! 47. I fi Hírmondó Cipel. 48. Szolga. 49. Szolmizációs hang. 50. előfizethető Női név keverve! 51. Ecuadori gépkocsikjelzése. 53. Gondolatokat papírra vet. 54. Fordított távirati Iroda! 55. Laza egynemű betűi. 56. Kerget. ^ I a könyvtárban! 57. Csillagkép. 59. Kiejtett mássalhangzó. 61. Mutatószó. 62. Azonnal. 64. Középen eper! 65. Algyői Hírmondó A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: dr. Piri József Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna Öböl eleje! 67. Erdei állatka. 69. A lábaira helyezkedik. 70. Keresem. 72. Angol férfinév, ke Hegyes András. Karsal Lászlódé, Kis Mlhályné, Balázs Ágnes Szerkesztő bizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Márta, Borbély János, Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár verve. 73. RJ. 74. Felőle. 75. Dal. 77. Azonos Készült: a DÉMÁSZ RL nyomdában. 500 példányban hangzók. 78. Verd! FEBRUÁR

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2014. szeptember 23. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola 2364 ÓCSA, Falu Tamás u. 35. Telefon/Fax: 29/378-045 Honlap: www.bogim.hu E-mail: gimi@bogim.hu OM azonosító: 032552 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Középiskolánk

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása

A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása A Pályaválasztási Napok rendezvényén 302 tanuló válaszolt kérdéseinkre. A kérdezett neme: A pályaválasztási napon válaszoló tanulók nemenkénti megoszlása fiú 42% lány 58% Hányadik osztályba jársz? A pályaválasztási

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, szeptember 20.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, szeptember 20. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2016. szeptember 20. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb):

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb): 1 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI: 1. a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Név,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium F E LV É T E L I TÁ J É KOZTATÓ 103 É V E S A J A N U S 2016/2017 Az intézmény egyedi azonosító száma: 027407 7621 Pécs, Mária u. 2-4. www.janus-pecs.sulinet.hu isi@janus-pecs.sulinet.hu Tel.: 72/310-911,

Részletesebben

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ]

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 2015/2016 Inteltravel Kft. Bata Ildikó szakmai vezető, szakoktatási igazgató Juhász Zoltán igazgatóhelyettes Bokor Fekete Lászlóné ügyfélszolgálati vezető [OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 1 OKJ felnőttképzési

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben