HIRMONDO. Ára: 2. szám A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRMONDO. Ára: 2. szám A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA"

Átírás

1 HIRMONDO ni. évfolyam Ára: 2. szám 30 Ft A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA Sikerüt-e talpon maradni} A tartalomból Évről évre bővült a takarékszövetkezeti hálózat a kirendeltségekkel, egyre több szolgáltatás rem ényében bízun k eredm é nyességében. December hónapban megtartott küldöttgyűlésen Igen nehéz helyzet elé állította az Igazgatóság a küldötteket. Tény, hogy minden tákarékszövetkezeti tag Joggal elválj a küldötteitől, hogy megfontoltan az ügyet szolgálják és nem Is felelőséggel minden tag helyett döntsenek. Ma sokféle információ ér bennünket, a változások korát éljük és nagyon nehéz ezekről az információkról vélem ényt formálni a sokféle akarat és szándék ismerete nélkül. Úgy gondolom, olvasóinkat is érdekli a küldöttgyűlés témája, hiszen nagyon kevés információ jut el a tagsághoz általában a küldöttgyűlésről. Tehát: a takarékszövetkezeti mozgalom kedvező tapasztalataira és nagy múltjára, a lakossághoz való közelségéből adódó fejlődési lehetőségeire tekintettel, no meg a korszerű piacgazdaságban Jelentős szerepére hivatkozva egy integrált, közös működtetésének előnyeire szerződést lehetett volna aláírni, elfogadni. Az állam alapítóként részt vesz az OTIVA (Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap) létrehozásában, a működésbiztonság növelése érdekében. Mindenképpen az önkéntesség elvén alapuló integrációról van szó, ahol versenyképes szereplői lehetnek a takarékszövetkezetek. Az üzletpolitika a szabályozók függvénye, amely döntőn befolyásolja a talponmaradást. Egy ilyen átalakulásnak a szövetkezeti törvény az alapja, de a módosítások miatt évekig elhúzódhat. A szegény embert még az ág is húzza alapon vannak próbálkozások azoknak a pénzén, akik gyötrelmes kétkezi munkával dolgoztak meg érte; és szeretnének anyagi biztonságban élni. Tehát a küldöttek véleményeket ütköztetve többségi szavazattal úgy döntöttek, hogy önállóan próbálunk talpon maradni. Mindenképpen harcot kell folytatni a megmaradásért úgy, hogy a szövetkezet sajátossága megmaradjon, anyagi bázisa erősödjön. Jól döntöttünk? Nem szalasztottunk-e el egy lehetőséget? Ki tudja? Az idő választ ad a kérdésekre. Harsai Lászlóné küldött Sikerül-e talpon maradni? Algyő térképe, Mi leszek, ha nagy leszek? Volt, nincs! Ajándéksorsjegyek nyertes számai Pályázat Postai díjak Rendeletek Milyen volt Jézus? Hírek, események Vásárnaptár A hónap kérdései Közérdekű információ Horoszkóp Keresztrejtvény

2 Ili Algyői Hírmondó W /J^5yST>s " V 'o <\ \ ^ ; ) \ " bv á O k ' r E T s5,,5fá i^. r x\r NX v ' r\ ^ \ v ' T\r\ '\'C'. 'A \ vn\o ' a Y ' A r - *\\ - *- \ rn v - ^ \ % > ^ \ o p s C t ' av ' ^ v.- 0 ^ +5*^' (liirlie -l'ö ld c k

3 Algyői Hírmondó 3 Mi teszek, ha nagy (eszek 7 Ez a kérdés im m áron több h ón ap ja fo g la l koztatja nyolcad ik osa in k a t. A v á la s z nem könnyű. Szerencséje tanítványaimnak, hogy nem egyedül kell dönteniük. Segít a szülői ház és az iskola is (többek között). Teljesen tanácstalan csemetéink segítséget kérhetnek a Pályaválasztási Intézettől is, ahol szakemberek váiják a rászorulókat. A válaszúton Járónak ismernie kell önmagát: tulajdonságait köztük a rosszakat is. Ismernie kell a választható életpályákat, foglalkozásokat, szakmákat. Fel kell mérniük lehetőségeiket: tanulmányi eredményeik elegendőek-e a megcélzott iskolában, osztályban? Ebben segítséget nyújt az évente megjelenő Pályaválasztási Tájékoztató. Miből lehet választani? Nagyon sok képzési formából. De ezen belül a lányok lehetőségei szűkek, a nem műszaki-reál érdeklődésű fiúké ugyancsak. Újdonságnak számít a városban több helyen működő két tanítási nyelvű osztály, melyben idegen nyelven tanulnak bizonyos tantárgyakat. Német, francia és angol nyelv a választható. Mivel azonban nincs nyelvi tagozat iskolánkban, ide eséllyel nem küldhetünk tanulókat. Az 1993/94-es tanévben indult 2 iskolában világbanki támogatású képzés: a Csonka János és Gábor Dénes Szakközépiskolákban. 4 évig több szakma megalapozását végzik magas fokon, jó eszközbeli ellátottsággal: a tényleges szakmai oktatás az érettségi vizsga sikeres letétele után történik bő választékból rövid idő alatt. Számítógépes, elektronikai és közlekedési szakemberek képzését vállalják. A következő tanévben e módszerrel tanítanak az egészségügyi szakiskola 1. osztályában is. Túljelentkezés várható a számítástechnikát oktató, valamint a vendéglátóipari és közgazdasági integrált osztályokban. Az integrált képzési forma is újdonság. Lényege: több rokon szakma alapozását nyújtja 1-2 éven át, a tényleges döntés csak ezután válik szükségessé. Az osztályok az intézeten belül átjárhatók, több szakma is megszerezhető, (pl.: szakács, cukrász) Az eddig bevált képzési fonnák megmaradtak, a szakközépiskolák, gimnáziumok és szakmunkásképző iskolák eddigi tematikájukkal működnek. Ez utóbbiak közül a 624. sz. szakiskola beindít IPOSZ (Iparosok Országos Szövetsége) osztályokat is asztalos, női szabó, fodrász szakmában. Itt idegen nyelvet, vállalkozói ismereteket, számítástechnikát is oktatnak, tehát vállalkozókká is képezik egyúttal a leendő m estereket. Gyakorlati oktatási hellyel kötött szerződés szükséges. A Jelentkezés jelentkezési lapokon történik, amelyen fel kell tüntetni az osztályos év végi, 8. osztályos félévi eredményeket minden tantárgyból. A lapokon jellemzést nem kell írni, ami azért baj, mert gyerekeinket csak számok képviselik, személyiségükre nem kíváncsiak a középiskolák. Szerencsésebbek azon tanulók, akik felvételi vagy alkalmassági vizsgát tesznek. (Egyre több helyen történik.) Ettől ugyan félnek, de jó lehetőség a személyes bemutatkozásra. Problémát jelent a középiskolák döntési ideje. Legkorábban a speciális osztályokban, utána a gimnáziumok és szakközépiskolák egyéb osztályaiban, majd a szakmunkásképző iskolákban döntenek. Hasonló képzést folytató Iskolák hasonló osztályaink elbírálási ideje egybeesik, ezért nagyon alaposan, meggondoltan kell jelentkeznie minden diáknak. A jelentkezési idő ugyanez a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba a 6. és 4. osztályosoknak. Számukra is most van tehát a gondolkodás, felkészülés és a megmérettetés ideje. A mi munkánk a jelentkezések lebonyolításán kívül a felkészítés a felvételi elbeszélgetésre, korrepetálások, előkészítő beszélgetések formájában. Mikor már mindent megtettünk, következnek a speciális orvosi vizsgálatok, melynek a koordinálásáért köszönet illeti Süli Zakar Istvánné védőnőt. Ezután? Együtt izgulunk, örülünk vagy búsulunk gyerekeinkkel. Végül bányászköszöntéssel búcsúzunk: Jó szerencsét! Kissné Bohács Lídia igazgatóhelyettes

4 1 Algyői Hírmondó Volt, nincs! Hónapokkal ezelőtt kezdték el rebesgetni a faluban: megszűnik a háziipari szövetkezet. Sokan voltunk, akik nem akartuk elhinni és bíztunk benne, hogy az utolsó pillanatban a felszámolás helyett valami megoldást találnak a túlélésre. De valahogy úgy tűnik ezt igazán senki sem akarta. Vásárlóként gyakran kapcsolatba kerültem az üzemmel (Szeged legtöbb fiókkönyvtárát az algyői rongyszőnyeg borítja) és tudom, hogy milyen hír és elismerés övezte tevékenységüket. Hogyan Jutottak a dolgok idáig? 1907-ben amikor Fehér Ignác iskolaigazgató háziipari tanfolyam keretében oktatni kezdte a kosárfonást, még nem gondolhatta, hogy egy szépen fejlődő, hosszú évekig az egész falut meghatározó ipar alapjait rakja le. Olyan szilárd lábakon állt ez a szövetkezet, hogy még az 1973-ben Szegedhez csatolás sem mozdította ki alapjaiból. Annyi történt csupán, hogy a vesszőfonást felváltotta a rongy szőnyegszövés, de ebben is tudtak olyat termelni, hogy ország-világ megismerhette az algyői asszonyok keze munkáját. És eljött szeptember 30-ika, amikor az üzem minden dolgozója megkapta a felmondását. A szövetkezet Igazgató Tanácsa már márciusban közgyűlés elé vitte az algyői részleg ügyét, miszerint két megoldás létezik: vagy felszámolja, vagy új profilkereséssel átszervezi a fokozatosan veszteségessé váló tevékenységet. A közgyűlés határozatban fogadta el ezt az előterjesztést, megszavazva az üzem területének esetleges bérbeadását. Ezt követően meg is jelent néhány hirdetés országos és pesti lapokban, a helyi lapokat kivéve. Időközben azonban szépen kezdett felfutni az EICHHORN babakocsikat gyártó kft., amit ben az akkori szövetkezeti elnök alapított az üzem területén. A közelmúltban pedig értesülhettünk róla, hogy a szövetkezet egész területét igen kedvező feltételekkel, hosszabb távra bérbe vette. Számomra kissé érthetetlen, miért csak az algyői szőnyegszövés vált gazdaságtalanná, a dorozsmai kevésbé ismert üzem pedig képes tovább működni. Olvasóink elmondása alapján lejegyezte: Molnárné Vida Zsuzsa A decemberi Hírmondó ajándéksorsjeqyeinek nyertesei: I. d íj: a as sorsjegy tulajdonosa, a mai napig nem Jelentkezett nyereményéért. II. d íjttt n y erte : Kiss Jánosné Szeder u. 26. sz. alatti lakos. III. d íj: 1 éves HÍRMONDÓ-előfizetést nyert a as sorsjegy tulajdonosa, aki nem Jelentkezett a nyereményéért. 1 éves előfizetést nyert Sári Imréné, Algyő, Szüret u. 29. sz. alatti lakos, valamint a Somogyi Könyvtár Feldolgozó Osztálya, akik úgy döntöttek, hogy az 1 éves előfizetést felajánlják az Algyői Öregek Napközi Otthonának. Köszönjük. Valamennyi nyertesnek gratulálunk, és kérjük olvasóinkat, hogy nézzék meg a decemberi számban a sorsjegyet, hogy előkerüljön a két boldog nyertes. PÁLYÁZAT! A Bartók Béla Művelődési Központ pályázatot hirdet az Algyői FALUHÁZ büféiének üzemeltetésére. A pályázat feltételeiről bővebb felvilágosítást február 9-én, szerdán 13 órakor kaphatnak a vállalkozók. A helyszín: Algyői FALUHÁZ, Búvár u. 5. Algyő, Bartók B. utcában társasházi házrészt keresek vásárlásra, vagy szegedi lakásra cserével. Érd.: 62/ üzenetrögzítőn, Hegyes András Redőny, reluxa, harmonikaajtó megrendelhető: Boldizsár József Algyő, Bartók B. u. 28. FEBRUÁR

5 Algyői Hírmondó 111 Magyar Posta POSTAI DÍJAK Január 1 -jétől BELFÖLD helyi távolsági LEVÉL szabványméretű 30 g-ig (114x162 mm, 110x220 mm) Egyéb g-ig 2 3,- 250 g-lg 32, 500 g-ig 50, 30, 41, 55, LEVELEZŐLAP, KÉPES LEV, LAP 8, 12, ÉRTÉKLEVÉL Azonos súlyú nem szabványméretű ajánlott levél dija és még a biztosítási díj. A biztosítási di a küldeményen nyilvánított érték minden 1000, Ft-fa, vagy annak töredéke után 10, Ft, de legalább 50, Ft. 100 Ft-ig 20, 500 Ft-ig Ft-ig Ft-ig 60, Ft-lg 80, 100 Ft-ig 45, 500 Ft-ig 50, 1000 Ft-lg 75, 5000 Ft-ig 85, Ft-ig 105 Szabványcsomag súlydíja Értékküldemény postai lezárása küldeményenként 25, Ft POSTAUTALVÁNY Ft-lg Ft-lg 180, Ft-ig 210, Ft-ig 240 Az utalvány-levelezőlap dí a a névértéken felül egységesen 25, Ft Nem szabványcsomag súlydíja 5 kg-lg 58, 87, lokg-lg 58, kg-lg 58, 144, Ajánlott 32, Ajánlott blzt. dija 50, Expressz 35, Gyorsan romló csm. 35, UTÁNVÉTEL CSOMAG KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK belföldre és külföldre Tértivevény 15, Saját kezéhez (csak tértlvevényes küldeménnyel kérhető) 15, Ft-lg 175, Ft-lg 205, Ft-lg 235, Ft-ig 265, A terjedelmes és a törékeny csomag díja az alapsúlydíjon felül a szabványcsomag súlydijának 50%-a. A biztosítási díj a nyilvánított érték minden 1000 Ft-Ja vagy annak töredéke után 10, Ft. A csomag házhoz kézbesítési díja 50, Ft. A bérmentetlenül feladott csomag díja a feladáskor fizetendő dijakon felül 20, Ft. Légiposta levél, levelezőlap 10 g-onként 6, egyéb levélposta 20 g-onként 6, OLCSÓN! Jó minőségű holland bálás ruhavásárt JÓT! rendezünk a Művelődési Házban ÍEbRUÁR 17'ín 8 I 5 ÓRÁiq. G u m í s z e r e Ií s t, c e n t ír o z á s t ás javítást VÁ 11a ló k. Sava gumiköpeny minden méretben kapható. Továbbá: kerékpárra és motorra külső-belső gumit is kínálunk. Horváth József Algyő, Vásárhelyi u. 35. telefon: TT Á

6 6 Algyői Hírmondó a termőfölddel rendelkező munkanélküliek vállalkozóvá Válásának támogatásáról i. (1) A megyei (fővárosi) munkaügyi központtól (a továbbiakban: munkaügyi központ) a 2. szerinti támogatást kérheti az a munkanélküliként nyilvántartott személy, aki áj munkanélküli járadékra jogosult; b) a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap vagy a Reorganizációs Kormányprogram keretében a 3. (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott támogatásban részesül, e rendelet hatálybalépését követően hozott döntés alapján; továbbá c) a tulajdonában (Ideértve a közös tulajdont is) vagy legalább a visszafizetési kötelezettség fennállásáig tartó használatában (haszonélvezetében vagy haszonbérletében) lévő termőföldön főfoglalkozásként egyéni vagy társas mezőgazdasági vállalkozást kezd; és d) legalább a támogatás összegét elérő értékű forgalomképes termőföld vagy más ingatlan tulajdonosa, amire jelzálog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével hozzájárul, de lakóingatlanára zálogjogot a munkaügyi központ javára nem alapíthat. (2) A támogatást kérheti az a munkanélküliként nyilvántartott személy is, akinek munkanélküli járadékra jogosultsága azért nem áll fenn, mert folyósításának időtartamát már kimerítette, de a 3. (2) bekezdés c) pontja szerinti pályázatát legkésőbb február 28-ig benyújtja, és az (1) bekezdés b) d) pontjaiban felsorolt feltételnek megfelel. RENÖELETEK 2. (1) Támogatásként a Foglalkoztatási Alap terhére egyszeri, kettőszázezer forint összegű, kamatmentes hitel adható. (2)A támogatást a folyósítást követő harminchetedik hónap kezdetétől negyvennyolc hónap alatt, háromhavonta egyenlő részletekben kell visszafizetni. (3) Ha a támogatásban részesült, a főfoglalkozású mezőgazdasági vállalkozási tevékenységet hat hónapon belül nem kezdi el, vagy azt a folyósítást követő harminchetedik hónap első napjáig abbahagyja, a támogatás teljes összegét a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelve köteles visszafizetni. (4) Ha a támogatásban részesült a főfoglalkozású mezőgazdasági vállalkozói tevékenységet a megtérítési kötelezettség ideje alatt abbahagyja, vagy a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás még vissza nem fizetett egy összegben, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelve köteles megfizetni. (5) Rendkívül indokolt esetben (elemi kár, támogatott halála, tartós keresőképtelensége, sorkatonai szolgálata stb.) a munkaügyi központ fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet. 3. (1) A támogatás iránt a kérelmet ahhoz a munkaügyi központhoz kell benyújtani, ahol az igénylőt munkanélküliként nyilvántartásba vették. (2) A kérelemhez csatolni kell a) a kérelmező egyéni vállalkozói igazolványát, társas vállalkozás esetén a cégbíróságnál érkeztetett társasági szerződés másolatát, szövetkezeti vállalkozási forma esetén a céhbíróság nyilvántartásbavételi végzés másolatát, adószám feltüntetésével; b) a termőföld, és ha a jelzálogjog tárgya más ingatlan, ez utóbbi tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi másolatát, illetőleg, ha a tulajdon ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére még nem került sor, a tulajdonszerzést igazoló okiratot és az ingatlan-nyilvántartásba a bejegyzés iránti kérelem alapján tett széljegyzet szám; c) a Mezőgazdasági Fejlesztési Alaphoz a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet szerinti, vagy a mezőgazdasági tevékenység egyes adózási és támogatási kérdéseiről szóló 39/1987. (X. 12.) MT rendelet szerinti reorganizációs támogatás iránt benyújtott és eredményesen elbírált pályázat másolatát. 4. (1) A munkaügyi központ a támogatásról a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a Reorganizációs Tárcaközi Bizottság döntéséről kapott értesítést követően határoz. (2) A határozatban a 3. (2) bekezdésének b) pontja szerinti tulajdoni lap alapján meghatározott ingatlanra a támogatás erejéig a munkaügyi központ Javára Jelzálogot kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. A jelzálogjog érvényesítéséből befolyt összeget a Foglalkoztatási Alapba kell befizetni. 5. (1) A munkaügyi központ a támogatás folyósítására az általa kiválasztott pénzintézettel köt számlaszerződést. (2) A pénzintézet a támogatást a munkaügyi központ határozata alapján folyósítja. FEBRUÁR

7 Algyői Hírmondó 7 Folytatjuk a vallásról, vallástörténetről szóló sorozatunkat. Láttuk, hogy a vallásosság alapvetően hozzátartozik az emberhez. Az Ószövetség főbb gondolatait Is megfigyeltük (melyek között különösen Is jelentős az, hogy Isten megiiyllalkozlk, sőt közeledni akar az emberhez, valamilyen módon része kíván lenni az ember életének, meg akar testesülni, hogy boldogabbá tegye, most pedig a legdöntőbb személyre, Jézusra tekintünk. Mielőtt életét, tanítását részletesen vizsgálnánk, lássuk, milyen ember lehetett Ő. A korabeli történetírók Is említést tesznek róla (rómaiak: Tacitus, Suetonius, Ifjabb Pllnius, zsidó: Josephus Flavlus), de a részletesebb leírások a keresztény Iratokban, különösen az evangéliumokban (Máté, Márk, Lukács, János) találhatók, melyek az I. század második felében, nagy] ából még a kortársak idejében íródtak. Ha elfogulatlanul, nyitott szívvel olvassuk ezeket az írásokat, olyan személyiség jelenik meg előttünk Jézusban, aki túlhalad minden emberi elképzelésen, szétfeszít minden emberi keretet. Benne egyrészt a legharmónikusabb, legtökéletesebb ember vonásai bontakoznak ki, másrészt szerves egységben emberségével, Isteni biztonság és erő sugárzik belőle. S amíg a legendák vagy a vallásos mesék színesen ecsetelik rendkívüli hőseik hihetetlen csodatetteit (az olvasó, hallgató érzi, hogy ezek a fantázia szülöttei), addig az evangéliumok oly szűkszavú egyszerűséggel írnak Jézus személyéről és csodáiról, hogy a tárgyilagos olvasónak az a benyomása: ez igaz, ez nem kitalálás. Jézus tökéletes ember. Még a nem hívők közül is kevesen vonják kétségbe, hogy Ő a történelem egyik legnagyobb hatású, legpáratlanabb alakja. Személyiségének varázsa van. Amerre megy, ezrek tódulnak nyomába, hogy hallgassák. Nem egyszer megtörténik, hogy úgy lebilincseli hallgatóit, hogy azok az étkezésről is elfelejtkeznek (Mt 14,15; 15,32) Szavainak hatását fokozza, hogy tele vannak köliőiséggel és az élet ízével. Szereti a természetet, a növényeket, az eget, az állatokat és a világot, amelyben él. Hasonlatait a természetből, a hétköznapi életből veszi, s úgy meg tudja fogalmazni azokat, hogy beszédei, példázatai máig is a világirodalom remekel közé tartoznak. ( Nézzétek a mezők liliomait... Salamon dicsőségének teljében sem volt úgy felöltözve, mint Milyen Volt Jézus) ezek... Ne nyugtalankodjatok hát, s ne kérdezzétek, mibe öltözzünk... Mt 6,30 sk) De Jézus költőisége mellett ésszerű és logikus is. Pillanatok alatt ad találó választ ellenségeinek hosszasan kitervelt kérdéseire, amellyel csapdát próbálnak állítani neki (pl. a házasságtörő asszony Jn 8,7; vagy az adópénz esete Mt 22,21) Személye vonz, mert szeretettel és végtelen türelemmel fordul az emberek felé. Ráérez örömeikre, fájdalmaikra. Van szava felnőttekhez és gyermekekhez, tanultakhoz és egyszerűekhez, férfiakhoz és nőkhöz, erősekhez és gyengékhez egyaránt. Tanításából erő és bíztatás árad. Síró, elkeseredett emberek megtalálják benne életük új értelmét, s így visszanyerik az örömöt és a reményt. Céltudatos egyéniség. Tudja, miértjött. ( Azért Jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön Lk 12,49;..hogy szolgáljak Mt 20,28;.....hogy az Atya akaratát teljesítsem Jn 5,30;...hogy hívjam a bűnösöket" Mt 9,13) Küldetésétől sem kísértések, sem a népnek vagy apostolainak félreértései, sem a halál fenyegetése nem képesek egy pillanatig sem eltántorítani. Ezzel a töretlen és feltétel nélküli biztonsággal fogalmazza meg követői számára is az ideális élet elveit: Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Mt 5,48); Aki kezét az eke szarvára téve hátratekint, nem alkalmas Isten országára (Lk 9,62). Egyik legmeglepőbb jellemzője: Juggetlensége kora elképzeléseitől. Jézus tökéletesen egy korával, mégis egyedülálló módon szabad társadalmának és környezetének gondolatvilágától. És egy forradalmian új világnézetet és vallást hirdet: Azt mondták a régieknek, szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek Jót haragosaitokkal... így lesztek fial mennyei Atyátoknak (Mt 5,43). A világban mindenki első akar lenni, Közietek ne így legyen. Hanem aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája (Mt 20,27). Hogyan nézhetett ki Jézus? Erről nem ír a Szentírás. A legősibb Krisztus-képmások (a II. század elejéről) hosszú fekete hajjal, bajusszal, szakállal, magas homlokkal, hajlott orral ábrázolják Őt. Szeméből erő áradt: csak ránézett egyikre-másikra Jöjj kövess engem s azok elhagyták mindenüket és követték (Mt 4,20; 9,9). Átlagon felüli fizikai teherbírásúnak kellett lennie. Hiszen óriási utakat tett meg tanítói működése alatt, s közben gyakran a szabadban éjszakázott. Képes volt egész nap tanítani s utána még visszavonulni, hogy hosszasan Imádkozzék.

8 1 Algyői Hírmondó Jézus lelkiereje és egészsége is rendkívüli. Nyoma sincs nála fanatizmusnak, álmodozásnak, extázisoknak vagy lelki betegségnek. Voltak ugyan életében látomások, de ezekben éppen az a rendkívüli, hogy nem rendkívüliként vannak leírva. Jézus életéhez, alakjához viszont úgy hozzátartoznak a túlvilággal való találkozások, mint más ember életéhez a látható világ dolgai. Jézus harmonikus emberi egyéniségéhez valamiképpen természetszerűen tartoznak hozzá isteni vonásai Kezdettől fogva vallja, hogy Ő Isten Fia, hogy Ő a várva várt Messiás. Hirdeti, hogy én vagyok a világ világossága (Jn 8,12), az út, az igazság és az élet (Jn 14,6), hogy Istenhez senki sem juthat, csak általam" (Jn 14,5). Megkívánja, hogy tanítványai ennek megfelelő következetességgel helyezzék mindenek elé az Ő követését: Aki hozzám Jön, s nem szeret engem Jobban, mint atyját, anyját, feleségét, gyermekeit... sőt önmagát is, nem lehet a tanítványom (Lk 14,16). Magas követelményeihez azonban isteni támogatást is ígér: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és megterheltek vagytok, s én felüdítelek titeket..." (Mt 11,28)...hatalmam van a bűnök megbocsátására (Mt 9,6). Voltak, akik elutasították őt, mások viszont megértették, hogy amikor Jézus meghirdette a szeretet forradalmát, akkor az emberek beteljesülésének isteni út/át tárta fel. Elkezdték élni Jézus tanítását és megtapasztalták, hogy ily módon találják meg igazi önmagukat, s az emberiség így jut el a testvéri egységre, amelyre vágyik. (v.ö. Tomka F.: Találkozás a kereszténységgel, 80 83,o) Balogh József Arany- ékszerjavítás, helfoglalás, vésés, átalakítás stb. a Vadvirág u. 33. sz. alatt. Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön de óráig; du óráig. Simson S51B 4,5 éves (4 sebességes) kitűnő állapotban 4000 km-rel eladó. Érd.: Szeged-Algyő, Vásárhelyi u. 56., Szabó László A C T I I # VEqyEsipARÍ SzolqÁIt a t ó és " L l J I I I I KEREslíEdEllVli BETÉTÍ TÁRSASÁq Vállalja: reklámtáskák, tasakok készítését valamint, sóder, homok és egyéb fuvarozását. Megrendelhető: Algyő, Téglás u sz. alatt. Ugyanitt megrendelhető: kertfeltöltéshez fekete termőföld, szállítással 1100 Ft/kocsi (5 t). Algyő, Bartók B. u. 20. sz. alatt javítunk: terménydarálókat, elektromos szivattyúkat és villanymotorokat. f e b r u Ar

9 Algyői Hírmondó 9 Hírek, események 1. Személycserék kulturális Intézmények vezetésében: Eke József nyugdíjba vonulása után, Január 16-ától az Intézmény vezetését Molnár Mihályné vette át. A takarítónő Suti Dénesné. A könyvtár vezetője Kiss Mihályné lett, márciustól 4 órás munkaidőben Bakos Józsefné Veronka segíti a munkáját. 2. Akik mostanában Jártak a templom felé észrevették, hogy építkezés folyik az országzászló környékén. Az önkormányzat március 15-ére kívánja rendbehozatni a területet, Belovai Sándor vállalkozó megbízásával. forog Szerezzen örömet családjának, kedvesének! Fényképről élethü másolatot készítek bármilyen méretben. Szén-ceruzarajz, szépia és olajfestmény-portrék megrendelhetők. Algyő, Radnai u. 7., Bakos József V ^ Háziorvosok február haiti rendelési ideje Február 1 4-ig óráig: dr. Ősi Ibolya óráig: dr. Zaránd Rózsa Február 7 11-ig óráig: dr. Zaránd Rózsa óráig: dr. Ősi Ibolya Február ig óráig: dr. Ősi Ibolya óráig: dr. Zaránd Rózsa Február ig óráig: dr. Zaránd Rózsa óráig: dr. Ősi Ibolya Február 28-án óráig: dr. Ősi Ibolya óráig: dr. Zaránd Rózsa Csongrád Kistelek* Mórahalom Hódmezővásárhely Kiskunfélegyháza* Orosháza oá.= országos állatvásár av.= autóvasár bv.= búcsúvásár Vásárnaptár 19% (környékünkön) 1/3, 11/7, III/6, IV/11, V/8, Vl/6, VII/4, VII1/7, IX/5, X/3, XI/6, XII/5: oá. V III/ 14: bv. 11/27, 111/27, IV/24, V/29, VII/28, IX/25, X/30: av. 1/2, II/4, 111/4, IV / 1, V/6, Vl/3, V II/ 1, VIII/5, IX/2, X/7, XI/4, XII/2: oá. V III/ 14: bv. 1/2, 9, 16, 23, 30, II/6, 13, 20, 27 III/6, 13, 20, 27 IV/3, 10, V / l, 8, 15, 22, 29 VI/5, 12, 19, 26 VII/9, 10, 17, 24, 31 VIII/7, 14, 21, 28IX /4, , 25 X/2, 9, 16, 23, 30X1/6, 13, 20, 27XII/4. 11, 18, 25: av. II/6, 111/10, V/8, VII/3, IX/4, XI/6 1/16, 11/20, 111/20, IV / 17, V/15, V I/ 19 VII/17, V I11/21, IX / 18, X/16, XI/20, XII/18 111/27, V/22, V II/ 10, V1II/28, X/9, XI/27 111/20, IV / 17, V/15, VI/19, VII/17, VIII/21, IX/28, X/16: av. 111/10, Vl/9, IX/8: oá. 1/16, 11/20, 111/20, IV/17, V/15, VI/19, VII/17, V I11/21, IX / 18, X/16, XI/20, XII/18: av. Megjegyzés: a vásárok Időpontját a SZABAD FÖLD hetente közli + A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 1+ tájékoztatja Önt du. TótN M áría belgyógyász szakorvos, háziorvos február Ihaví RENdElásE 1 4-ig óráig (du.) 7 11-ig 8 12 óráig (de.) ig óráig (du.) ig 8 12 óráig (de.) 28-án óráig (du.) A következő táppénzes felülvizsgálat időpontja: február _ 8 11 óráig 1 +

10 10 Algyői Hírmondó A hónap kérdései: Szegedre járó olvasónk tette fel a kérdést: Reggeli csúcsidőben (negyed 8-kor miért já r kisbusz szinte rendszeresen; 8 órakor pedig csuklós indul Jélig üresen? Válaszol a Volán: Az ütemezés szerint ebben az időpontban rendszeresen a csuklós busz feladata az utasok szállítása. A Járatok cseréje csak műszaki hiba miatt fordul elő, amíg a csuklós busz javítás alatt van. Sajnos kevés az autóbusz, de emelett is fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy ne legyen utaslemaradás. Miért nincs időszakonkénti mondjuk havonta egyszer gyermekfogászati rendelés? Válaszol az Egészségügyi Iroda: Algyő gyermeklakosságát a szegedi gyermekés iskolafogászati hálózat látja el, s az alábbi lehetőségeket lehet igénybe venni: éves korig, valamint a gyulladásos betegségek ellátása a Boldogasszony sgt.-i iskolai szakorvosi rendelőben történik mindennap óráiig éves korig a Gedói Általános Iskolában lévő iskolai fogászat fogadja a gyermekeket (kedd kivételével) minden nap óráig. 9 órától pedig a szervezett szűrővizsgálatokat végzik, valamint a visszarendelt gyermekeket látják el ütemezés szerint. 3. A Százszorszép Gyermekházban Fogvédelmi Rendelés mindennap óráig, ahol védőecsetelés, szűrés, szaktanácsadás válj a a gyerekeket. Beutaló egyik esetben sem szükséges, csak a kísérő személyi igazolványa és a gyermek betegbiztosítási kártyája. Iskolai információ február 1-én a félévi bizonyítványok kiosztása február 7-én munkatársi és szülői értekezlet a felső tagozatosok részére február 9-én szőlői értekezlet az alsó tagozatosoknak február 11-én TANÍTÁSI SZÜNET (félévi értékelő nevelési értekezlet) február 10-ig a 8. osztályosok továbbtanulási Jelentkezési lapjainak továbbítása február 25-én FARSANG február ig SÍTÁBOR SZLOVÁKIÁBAN Versenyek Fizikai háziverseny, hirdetmény szerint Vers- és prózamondó verseny az alsó és felső tagozatos tanulóknak Történelmi vetélkedő a felső tagozatos tanulóknak Vidám Farsang az iskolai könyvtárban könyvtári foglalkozás Óvodai információ Február 21-én 17 órakor szülői értekezlet a nagycsoportos óvodások szülei részére az óvodában. Az Algyői Általános Iskola Igazgatója és a tanítónők tájékoztatást adnak a helyi kezdeményezésekről, valamint a beiratkozás lehetőségeiről. Február 25-én Farsang az óvodai csoportokban. Bábszínházi előadás: február 11-én (péntek) Törpike bérlet február 23-án (szerda) Kiskacsa bérlet. Pótfényképezést szervezünk azon gyermekek részére, akik az első felvételkor hiányoztak. Jelentkezés a csoportvezető óvónőnél. ( ^ A CSISZÁR AUTÓSISKOLA személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít február 15-én 17 órakor az Algyői Műv. Házban. Mérsékelt árak! Részletfizetés! Jelentkezés: a Műv. Házban az induláskor, vagy az Autósiskolánál: Szeged, Kolozsvári tér 3/A Tel.: J FEBRUÁR

11 Algygl Hírmondó Milyen is eqy VÍZÖNTŐI IX A VÍZÖNTŐ-nek egyszerre két ura is van. A Szaturnusz a komolyságot, az elmélyedésre való képességet adja, az Uránusz az újításhoz való bátorságot. Talán egyik más jelben sincs olyan közel egymáshoz a lángész (Uránusz) és az örült (Szaturnusz). Ez a típus hamar beilleszkedik az új eszmerendszerekbe, szinte minden érdekli, idealista, lelkes, ugyanakkor türelmes, megbízható, becsvágyó, kimondottan szociális érdeklődésű. Az asztrológusok azt mondják, ezért művészi és tudományos beállítottság Jellemző rá. Szereti mindazt, ami modern, különösen az új technológiák, az elektronika, a komputemyelv érdekli. Remek matematikai képességekkel rendelkezik, de filozófus is válhat belőle. Mivel alapvető tulajdonsága az állandóság, ezért nagy akaraterő és szívósság, türelem és kitartás jellemzi, a felületesség nem az ő kenyere. Erősen produktív, s minden esélye meg is van rá, hogy kiemelkedőt alkosson. Nagyon szüksége van a szabadságra. Nehezen viseli el az előírásokat, a rendszabályokat, a szabadság a lételeme. Szerencsére nemcsak magának igényli ezt, de megadta másoknak is. Tevékenysége mellett könnyed, lelkes, vidám is tud lenni, nyílt és közvetlen, önzetlen. A VÍZÖNTŐ általában szeretetre méltó és társaságkedvelő, pedig a Szaturnusz hatása m i att inkább visszahúzódónak kellene lennie. Persze az igazság az, hogy ha érzi, hogy nincs azonos hullámhosszon a társasággal, akkor zárkózott lesz. Ilyenkor a felületes szemlélő gőgösnek tarthatja, holott semmi más nem történt, mint hogy a VÍZÖNTŐ feltette álarcát, s befelé mosolyog. Különben is van e típusnak egy kiszámíthatatlan vonása. Az Uránusz minden szülöttét különccé teszi, szeszélyessé, kiszámíthatatlanná, nyugtalanná. Ez a típus sokszor utópiákat hajszol, sokszor szeretné felhívni magára a figyelmet. Különös, de a statisztikák bizonyítják, hogy számszerűleg a VÍZÖNTŐ típusú emberből születik a legkevesebb a Földön, s azt is statisztikusok számították ki, hogy arányaiban ebben a jelben születik a legtöbb kuruzsló és szemfényvesztő. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az Uránusz hatása kellő tanulás, művelődés híjával csak ígéretes szándék marad, nem valósul meg. Ugyanakkor az Uránusz-ember érzi, szemlélete különbözni akar a többiekétől. Formát adni ennek a különbözőségnek azonban nem tud. A VÍZÖNTŐ viselkedése azért különös, mert miközben az állatövi Jelek között a legkedvesebb, legszimpatikusabb, egyúttal a legkiszámíthatatlanabb, bármikor kész arra is, hogy sokkoljon bennünket, képes folyvást meglepetést okozni. Rejtélyes a többi Jel számára, ezt észreveszi, s erre hajlamos rájátszani is. Mint már céloztunk rá, ezért a magaviseletért az Uránusz a felelős. Ezt a bolygót ébresztő -nek is nevezik, s valóban, akire hatással van, az minden régi eszmét megkérdőjelez. Az újítók, a forradalmárok, a reformátorok bolygója az Uránusz. Mivel a Vízöntő éppen az OROSZLÁN-nal szemben álló Jel, természetes, hogy az OROSZ LÁN erős szenvedélyességére intellektualizmussal válaszol érzelmi életében. Az eredmény? Nos, a VÍZÖNTŐ intellektuálisan közelíti meg például a szerelmet. Nem szereti a nagy szenvedélyeket, utálja az érzelgősséget, a szerelmet inkább játék nak tekinti, mint egész lényét felkavaró érzésnek. Ő itt is különcködik, extravagáns, ki nem állhatja a hétköznapi szokásokat, sémákat. Ezért változatos, színes egyéniség ugyan, ám felületes, partnere soha nem tudja igazán, mit is szeretne. Ahhoz, hogy házassága sikerüljön, feltétlenül a partnernek kell pokolra szállnia, azaz ki kell ismernie és el kell fogadnia a VÍZÖN TŐ bolondériáit. Van e típusnak még egy érdekes vonása. Sokkal jobban szeret társaságban lenni, négyszemközt. A magyarázat: a VÍZÖNTŐ háza all. ház az állatövben, ez pedig a barátság, a pártfogók, a támogatók háza. A VÍZÖNTŐ pedig legszívesebben az egész emberiség problémáját vállára venné. Minden állatövi Jel közül őt érdeklik legjobban az emberek. Már-már mikroszkopikus vizsgálatnak veti alá embertársait, megfigyeli, analizálja őket, megnyugtatóan hat a gyengébb idegzetűekre. Neki magának is szüksége van barátokra. Talán nem véletlen, hogy all. ház a reménység háza is, ez a Jel hisz az emberiség küldetésében. Ennek a típusnak az intuíció) a meghökkentő, közülük kerül ki a legtöbb médium, nem egy VÍZÖNTŐ-nek telepatikus képessége van. Közismert Abraham Lincoln (VÍZÖN TŐ) megérzése, aki meghökkent testőreinek, politikus barátainak percre megjósolta, mikor fogják meggyilkolni. (Ollóztuk: Hernádi Gyulcu Jóslások könyvéből)

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. február 9. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Dr. Szûcs Aladár (1921-2008) Önkormányzatunk mély megrendüléssel fogadta a hírt: 2008. február 2-án

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 9. szám Felújították a Dózsa Gy. úti vasúti átjárót KEDVES LABDARÚGÁST

Részletesebben

Becsöngettek az új tanévre

Becsöngettek az új tanévre XIV. évfolyam 16. szám 2005. szeptember 14. Becsöngettek az új tanévre Boldog új évet köszöntötték egymást jó pedagógusszokás szerint a kerület tanítói és tanárai az augusztus 30-ai központi tanévnyitó

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Petõfi Sándor: MAGYAR VAGYOK XXIII. évfolyam 2. szám Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2011. február 22. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FALUGYÛLÉS LESZ! Kedves lakitelekiek! Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

A láthatatlan kert. Képeslap a választásról. Algyő napja, az önállóság ünnepe. Választási különszám. 2006. szeptemberi Hírmondó.

A láthatatlan kert. Képeslap a választásról. Algyő napja, az önállóság ünnepe. Választási különszám. 2006. szeptemberi Hírmondó. 2006. szeptemberi Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2006. szeptember, XV. évf. 9. szám Képeslap a választásról Ez az év a választásról szól, kedves húgom. Ezért aztán szinte mindegy, mi a magánérdeklődésünk

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL Az Önkormányzat lapja XIV. évfolyam 1. szám Ára: 125,- Ft A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is három egymást követõ napon tartott közmeghallgatást a képviselõ-testület, január 31-én Kissolton,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

2005. január, XIV. évf. 1. szám

2005. január, XIV. évf. 1. szám ALGYÔI HÍRMONDÓ KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2005. január, XIV. évf. 1. szám Kedves Hírmondó Olvasók, Tisztelt Algyôi Lakosok! Az év elsô napjaiban idôrôl-idôre megállunk, és számvetést készítünk az elmúlt

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

Legyen érdemes! Monor Városi Önkormányzat Lapja

Legyen érdemes! Monor Városi Önkormányzat Lapja 2009. július 1. XVIII. évfolyam 7. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Legyen érdemes! A bosszankodásokat felváltotta a reménykedés. Mégiscsak jó, hogy belevágott a város a központi részek felújításába,

Részletesebben

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Adj esélyt az önállóságra!

Tartalomjegyzék. Adj esélyt az önállóságra! 1 Tartalomjegyzék Közlemény... Biblioterápiás foglalkozás... Nemzetközi Kommunikációs és Informatikai Tábor... FOGADD EL, FOGADJ EL... Négypatkós trénerek... Megmentett örökség... HAMIS (LÁT) KÉP... Ritka,

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

törekvéseit kívánják támogatni. Ám, emellett nagy hangsúlyt helyeznek

törekvéseit kívánják támogatni. Ám, emellett nagy hangsúlyt helyeznek XVI. évfolyam 9. szám 2007. május 7. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja A fûtéskorszerûsítés jegyében Újabb szerződést írt alá a Fővárosi Gázművek Zrt-vel az önkormányzat

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

4/2. Szükséglakások kiutalása 4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének béremelése

4/2. Szükséglakások kiutalása 4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének béremelése HÍREK, INFORMÁCIÓK Július havi képviselõ-testületi ülés 2000. július 5-én 18.00 órai kezdettel ülést tartott Pécel város Képviselõtestülete. Az ülés helyszíne: a Zeneiskola Hangver-senyterme A meghirdetett

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Ezzel az idézettel köszöntötte a

Ezzel az idézettel köszöntötte a XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Átadták az egészségházat 2012. február Új fénnyel ragyognak Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, Az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

RAVASZ TAMÁS látható.

RAVASZ TAMÁS látható. 2010. január 22-én A Magyar Kultúra Napján 17:30 órakor a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében levetítjük a 40. Magyar Filmszemlén a külföldi kritikusok által odaítélt Gene Moskowitz-díj

Részletesebben