Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére."

Átírás

1

2

3 2014. március Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk. Ezek egy késõbbi helytörténeti kiadvány részei. Cyrano Balatonkenesén Nagysikerûnek ígérkezik a Kemény Legények Társaságának vasárnapi kirándulása Balatonkenesére. A segítõ alap kenesei üdülõtelepének nagytermét, amelyet bizony kissé megviselt a téli idõjárás, sürgõsen meszelteti a derék Kuszenda igazgató: vasárnapra jönnek a Kemény Legények, akiknek kirándulása mindig színt és meleget hoz a szürke és egyhangú kenesei életbe. Idefönn Zobor tanácsjegyzõ, a Kemény Legények tollnoka rendezkedik, inkasszál, sürög-forog: százhúsz zord Kemény Legény vonul le szombaton délután Kenesére, hogy ott ünnepélyes vacsora keretében felavassa a Kemény Legények szobrát és nagykönyvét. Az elõjegyzések szerint Wolf Károly dr., a Keresztény Községi Párt elnöke és Sipõcz Jenõ dr., polgármester, vasárnap reggel azután mennek le Kenesére, hogy ott egy napot eltöltsenek a Kemény Legények között. Szombaton délután utaznak Berczel alpolgármester, Csilléry András dr., Tabódy Tibor, Bednárz Róbert dr., Ortvay Rezsõ dr., a tanács tagjai közül Édes, Némethy, Lamotte, Gallina, Borvendég és Csármann tanácsnokok, Szemethy tiszti fõügyész, majd valamennyi elöljáró, számos fõjegyzõ, Szlovák Pál dr. és Doroghy Farkas Ákos dr., a polgármester titkárai. A Kemény Legények városatya tagjai, élükön Nagy Ferenccel, a Kemény Legények kapitányával fognak megjelenni, soraikban ott lesznek a már említetteken kívül Ilovszky János, Mattelka Frigyes, Török Zoltán dr., Doros Gábor dr., bizottsági tagok és számosan. Nagyszerû disznótoros vacsora várja Kenesén az érkezõket, amely után kezdetét veszi a hangverseny. Itt Némethy Ella fogja elõreláthatólag a legtöbb tapsot kapni, aki útban Milánó felé, ahol a Scalában vendégszerepel, áll meg egy napra sógora, Ilovszky János kérésére Kenesén. Fénypontja lesz az estélynek a BSE elõadása, a fõváros derék sportegyesülete, Kovácsházy Vilmos fõjegyzõ a BSE társelnöke színdarabját adja elõ: Cyrano Balatonkenesén címmel. A konferanszié tisztjét maga a népszerû szerzõ tölti be. Cyrano szerepében Prückler András dr., Casteljaoux-éban Kovács Lajos dr. fog jeleskedni. Ragenau Petrik Béla, gróf Guiche Boray Gyõzõ, Le Bret Klell Kálmán lesznek. Krayer József dr. orvos, a Kemény Legények alapító tagja, humoros ódáját szavalja el, Krisztián Lily, a Városi Színház tagja Babnik Béla gitármûvész kíséretével dalokat énekel. Hangverseny után természetesen tánc kivilágos virradatig. Vasárnap délelõtt szentmise lesz a telepi kápolnában, amelyet Ortvay Rezsõ, lipótvárosi plébános celebrál, Török Zoltán dr. erzsébetvárosi és Hauser Ignác dr. belvárosi segédlelkészek segédlete mellett. A vendégek két csoportban térnek vissza a fõvárosba, vasárnap délután vagy a 4 órai vagy a fél nyolcas vonattal. A rendezõség természetszerûen arról is gondoskodott, hogy úgy menet, mint jövet külön vasúti kocsik álljanak rendelkezésre. A Kemény Legények Balatonkenesén (részlet) március 30. Illusztris társaság gyûlt egybe szombaton délután a Keleti pályaudvar hatalmas csarnokában, hogy baráti körben egy boldog és vidám napot töltsön Balatonkenesén, a fõvárosi üdülõtelepen. Négy külön kocsiban helyezkedett el a Kemény Legények társasága, szám szerint több mint százan. Az érkezõket Bencze István, a javadalmi õrség fõparancsnoka fogadta és kalauzolta, lekötelezõ szívélyességgel. Az õ elõre elkészített tervei szerint hamarosan elhelyezõdtek az érkezõk, itt március 29 - április 5. is, ott is kialakulnak a baráti csoportok, és mire a vonat kigördül a pályaudvarról már vidám tere-fere, évõdés, kacagás veri fel az egyébként nyugalomhoz és csendhez szokott vonatot Kelenföldön már kialakulnak a partiek is: az öregek tarokkoznak, a fiatalabbak kalábereznek, a hölgyek rummyt játszanak! A kellemes társaságban gyorsan múlnak a percek és az órák, múlik az idõ és már Balatonkenesén vagyunk, ahol Zobor Miklós dr., a kirándulás fõrendezõje, hatalmas aktacsomókkal fogadja az érkezõket. A kitûnõ Zobor már reggel leutazott Kenesére, elrendezte a szobakérdést, a vacsora- és ebédügyeket, úgy, hogy mire a Kemény Legények Kenesére érkeztek, késedelem nélkül ülhetnek le az uzsonnához. A vonaton Bencze Pista kis cédulákon tudatta mindenkivel szobája számát, a kenesei állomáson fölsorakoztak az autóbuszok és pár perc alatt a telepen volt a társaság. Egy gyaloglást kedvelõ házaspár: Makoldy József fõvárosi mûszaki tanácsos, a kiváló festõmûvész és neje Némethy Ella, az Operaház európai hírû tagja mégis gyalog vágtak neki az útnak. Nagy Feri azonban autón utánuk eredt és felszedte õket, nehogy, Isten ments, a mûvésznõ hangszálai meghûljenek az alkonyi ködben és az esetleges operai indiszpozícióért a balatonkenesei kirándulás legyen felelõs. Csak a telepen sikerült számba venni a kirándulókat, akiknek névsora itt következik: Este fél kilenckor a nagy étteremben társas vacsorára gyûltek össze a Kemény Legények és azok vendégei. A vacsorát követõen pedig Kovácsházy Vilmos fõjegyzõ állott fel szólásra, bejelentvén, hogy mûkedvelõi elõadás lesz, a városháza fiataljai egy kis persziflázst adnak elõ: Cyrano Balatonkenesén címmel. Kezdetét is vette azonnal az elõadás, amelyben a konferansziétisztét Kovácsházy Vilmos töltötte be, a darabban elõforduló szerepeket pedig dr. Prückler András, dr. Pertik Béla, dr. Kovács Lajos és Boray Gyõzõ játszották. Majd Krisztián Lily lépett a pódiumra, ifj. Babrik János gitárkísérete mellett mûdalokat énekelvén. A Városi Színház kitûnõ mûvésznõjének nagyszerû énekét szûnni nem akaró taps honorálta. Sárváry Csöppike énekelt még dalokat, ifj. Babrik János gitárszámokat adott elõ, majd sor került az est tulajdonképpeni fénypontjára, a Kemény Legények szobrának és emlékkönyvének leleplezésére. Az avatóbeszédet Ortvay Rezsõ lipótvárosi plébános tartotta. Intésére lehull a lepel a Kemény Legények szobráról, amely Krisztián Sándornak, a neves mûvésznek gyönyörû alkotása. Hatalmas férfifelsõtestet ábrázol a szobor, konok, dacos fejjel, kezében kereszt alakú pallos. Ez a kereszt mondotta általános tetszés közepette Ortvay egyben szimbóluma annak is, hogy ez az alakulás, amelyet baráti kezek hoztak össze, az erkölcs és a nemzeti és keresztény eszme tántoríthatatlan bajnoka. Ortvay után Tabódy Tibor állott fel szólásra, lelkes szavakkal ünnepelvén azt az energiát, amely Nagy Ferencet, a Kemény Legények kapitányát arra ösztönözte, hogy fáradságot nem kímélve létrehozza társaságát. Sok ilyet kívánunk Magyarországnak, csonka hazánknak mondta Tabódy és akkor bizonyos, hogy visszaszerezzük elveszett országrészeinket. Joanovich Pál dr. a hölgyeket köszöntötte fel pár kedves szóval. Dinich Vidor és Némethy Béla Nagy Ferencet éltették, majd általános figyelem közepette Nagy Ferenc emelkedett szólásra. (Folytatás a 4. oldalon)

4 4 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás a 3. oldalról) Megköszönte az üdvözleteket, és rámutatott arra, hogy a mûködésében, egész közéleti pályájában mindig a nemzeti érzés és a hazafias erkölcs vezette. Boldognak érzi magát, ha a nagy célokhoz, amelyeknek szolgálatában áll, sikerült a maga energiáját, áldozatkészségét és érzéseit sorompóba állítania, büszke arra, hogy az a keresztény úri társaság, amely a Kemény Legények táborában egyesül, mindenki tiszteletét és becsülését megérdemli. Köszöntötte a vendégeket, üdvözölte a Kemény Legények megjelent tagjait, és arra kérte a jó Istent, hogy még sokáig dolgozhassanak együtt a haza javára. Percekig zúgott a taps és az ütemes éljen az igazán népszerû Nagy Ferenc beszéde után, majd a Kemény Legények könyvének felavatására került sor. A Kemény Legények gyülekezete így szól a könyv ajánlása a vezérnek illõ igaz tisztelettel, az erõsnek járó nagy elismeréssel, a baráthoz szálló tiszta szeretettel ezt a fóliánsot ím felajánlja csapatja fejének, aki Nagy, de nemcsak névrõl, õ nagy Ferencének. Ezt a fóliánsot ím felajánlja örökös emléknek, krónika könyvének. Klió keze, nagy események felrovója, híven jegyezze fel, ami érdemest lát a Kemény Legények napjai folyásán, tettei sorjában, szép sikerei közt az igaz ügy hû szolgálatában. Elsõbb kieszelte és felajánlotta: dr. Gallina Frigyes, Kovácsházy Vilmos, sorra kitervelte Kurfürst István, végig megcsinálta ifj. Richter Aladár. A társaság a legvidámabb hangulatban maradt együtt, és részben vasárnap délután, részben este tért vissza a fõvárosba. Uj Budapest március 29. április 05. Úton Krisztus keresztje felé BÖJTI EVANGÉLIZÁCIÓS ESTÉK Április Hétfõtõl péntekig 18 órakor a Református Gyülekezeti Házban (Táncsics M. u. 13.) Szeretettel hívunk mindenkit elcsendesedni, lelkileg tisztulni, Istenhez találni! Az igeszolgálatokat környékbeli lelkészek végzik, az alkalmak után pedig szeretetvendégségre várjuk a Testvéreket! NAGYBÖJTI LELKI PROGRAMOK melyek kiegészítik a meghirdetett miserendet Balatonkenesén a plébániatemplomban Nagyböjti lelkigyakorlat április 7-én, hétfõn, 8-án, kedden és 9-én, szerdán du. 6 órakor, A lelkigyakorlatot Takáts István teológiai tanár úr vezeti. A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise Húsvéthétfõn reggel 8 órakor szentmise HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Balatonkenesén: Április Böjti evangélizáció hétfõtõl péntekig 18 órakor. Úton Krisztus keresztje felé Április 13. Virágvasárnapi istentisztelet fél 11 órakor Április 18. Nagypénteki istentisztelet fél 11 órakor Április 20. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor Április 21. Húsvéti istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor Április 21. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával a siófoki evangélikus lelkész szolgálatával 16 órakor Balatonakarattyán: Április 13. Virágvasárnapi istentisztelet a Könyvtárban 9 órakor Április 20. Húsvéti istentisztelet úrvacsorával a Könyvtárban 9 órakor Mindenkit szeretettel várunk!

5 2014. március Balatonkenesei Hírlap 5 Balatonkenese él és élni akar (4) Gondolatok és kérdések, tények a Terra Akaratia-ról, valamint a büszkeségrõl Gondolataim leírása elején mindjárt megértõ egyetértést kérek a LEB-tõl, (Akarattyai Leválást Elõkészítõ Bizottságtól) és az akarattyai városrész lakóitól. Az elmúlt napokban (március 20-án) került hozzám a LEB 2012-ben elkészített tanulmánya, javaslata, mely szerintem részletes és világos választ ad a leválásról, annak gazdasági lehetõségérõl és indokáról. Azonban úgy gondoltam, az anyag megismerése után egykét dologra jobbító szándékkal, a történelmi hûség kedvéért feltétlen reagálni kell. Nem rekviemben gondolkodom, hanem bizakodásban, újjászületésben. Az ominózus mondat a javaslatban pontosan idézve így szól: A települést Terra Akaratia formában 1009-ben említik elõször az írások mármint Akarattyát, azaz Balatonakarattyát. A gond és probléma az, hogy ilyen nevû település 1009-ben nem létezett, nem volt. Létezett viszont egy Terra Akaratia nevû közös földterület. Azoknak a településeknek a közös földje, akik azt birtokolták, mûvelték, hasznosították, bérbe kapták hosszú évszázadokon át. Egy régen készült térkép bizonyítja és pontosan jelöli a Terra Akaratia földrész területét. A történelmi hûség alapján Géza fejedelem görög nyelven írott adománylevelében Knésát (Kenesét) Mámát, Sandrut és Tü Csitümot (Csittény) a Veszprém-völgyi apáca kolostornak adományozza. Az adománylevelet István király latin nyelvû írásában is olvashatjuk. A települések lakói, udvarnok sorban éltek, a földjük közös neve: Akaratia. (Dr. Dömötör Sándor: Balatonkenese benépesedésének történetéhez) Teljesen természetesnek tûnhet, és ennek tudható be, hogy az Akaratia megnevezést többféle formában használták és értelmezték latinról magyarra történõ fordításkor. Például az egyik értelmezés a magyar akarat szóból származtatja az Akarattya nevet, hogy a király akaratából a terület használói bizonyos szolgáltatások alól mentesülnek. A szó értelmezésébõl ez logikusnak tûnhet magyaros hangzása miatt. Visszatérve Kenese történetére a Terra-Akaratia központi fekvésû települése Kenese volt, és ma is az. A történelem az élet megújulására mindig készen álló csíráját szánta a részére. Kenese szláv eredetû szó, több magyarra fordított értelmezése ismert, ilyenek például az úr vagy a herceg tulajdona értelmezés. A közös földrész többi települése évszázadok alatt elpusztult, vagy csak mint puszta vitte tovább az õsi település nevét, például Máma-puszta, Akarattya-puszta, Sandor-dûlõ, Csittény hegy. Kenese maradt meg életképes településnek, használta és mûvelte ezt a földrészt. A keneseiek a pogányság után felvették, és megtartották keresztény hitüket, voltak udvarnokok (király szolgái), tartárjáráskor a likak lakói a kenesei magas partokban. Adóztak a töröknek, átélték és megszenvedték a kuruc-labanc csatározásokat. A szabadságharcokban és háborúkban hõsöket adtak, a szebb, igazságosabb jövõért pedig mártírokat. Lakói között kiváló gondolkodók, papok, mûvészek, mérnökemberek és sportolók voltak és vannak. A lakosság többsége földszeretõ, földmûvelõ, állattartó ember volt, biztos pontjai az újjászületés lehetõségét megteremtõ munkának. Az õ helytállásuk, túlélésük volt biztosítéka a Terra Akaratia megmaradásának, mely a kenesei Máma tetõvel, magas partokkal kezdõdik, észak-keleten a Hosszúmezõ és a Matacs erdõsége zárja, délkeleten pedig az aligai magas partokkal zárul. A balatoni települések közül Kenesének van a leghosszabb vízpartja az összes elõnyével és hátrányával együtt. A korábbi évszázadokban vízpartját a Balaton vize mosta, suvasztotta, jelenleg az elválás végzi ugyanezt a munkát. A két településrész - Kenese és Akarattya fejlõdését a 2009-es év várossá koronázta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a korona nehéznek bizonyul a településnek, a korona birtoka osztozkodásra készül. Mint az a felnõtt, önállósodni akaró gyermek, aki a közös családi vagyonból többet visz, mint amenynyiért megdolgozott. Balatonakarattya létrejöttében, Balatonkenesének mint igazgatási és tulajdonosi joggal felruházott településnek nagy és fontos szerepe volt. A jelenlegi akarattyai településrész nagy része kenesei föld- és vízparti tulajdonból jött létre. Természetes adottsága, azonossága, teljesen megfelel a Terra- Akaratia közös föld adottságának, növény és állatvilága teljesen azonos volt. A jelenlegi eltérést a fejlõdés különbözõsége okozza, például a tátorján a Csittény- domb növénye volt, most már csak a kenesei Soós-hegyen található. Minden közösség, minden ember büszke valamire, ami egész életüket befolyásolja, hol tudat alatt, hol tudatosan, ilyen lehet például a településük szeretete. A Balatonakarattyán lakó emberek büszkék településükre, most ünnepelték településük 85. születésnapját. Kenese város jelentõs anyagi segítséget nyújtott ennek méltó megünneplésére. A város Közmûvelõdési Intézménye kiváló ünnepi mûsort szervezett részükre. A Balatonkenesei Hírlap ünnepi különszámmal tisztelgett az évfordulóról. A különválást célzó írásos javaslat anyagát, annak létrejöttét anyagilag támogatta a város. A balatonkenesei emberek, lakosok büszkék lehetnek településükre, mely átvészelte, kiheverte az évezred viszontagságait, és megmaradt, fejlõdött. Magyarországon kevés település rendelkezik ilyen múlttal. Arra is büszke lehet, hogy felügyelete alatt egy új, önálló település bontogatja szárnyait, az összes gonddal együtt. Kenese gyermeke, társközsége lesz? Áttanulmányozva, elolvasva és értelmezve az önálló Akarattyáról szóló írásos javaslatot, mint volt gyakorló gazdálkodó és késõbb vállalkozó, továbbra is felmerül bennem és bennünk kenesei lakosokban: Miért nem lehetett az akarattyaiak által oly áhított és sokat kért jobb fejlõdési lehetõséget biztosítani a városon belül? Akár árbevétel arányosan, akár a lakosság létszáma, akár a kor igénye alapján. Miért nem lehetett ezt nyugodtan átbeszélni, miért nem lehetett megkérdezni a döntés elõkészítésekor Kenese város teljes lakosságát a tervezett elválásról? Kinek és miért volt érdeke ilyen sürgõsen döntésre vinni a kérdést? A választási törvény értelmezése alapján az elválásról tartott akarattyai településrész népszavazása érvényes volt. Mitõl és kitõl akart megszabadulni az önkormányzati testület? Kik és mikor öntenek tiszta vizet a pohárba? A képviselõ- testület a Népfelség jóváhagyása nélkül miért járult hozzá a szétválás elindításához? Miért gondolja az önállósuló társközség, hogy fejlõdéséhez majd több forrást, pénzt tud szerezni, mintha a városon belül maradt volna? (Folytatás a 6. oldalon)

6 6 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás az 5. oldalról) A kérdésekre az lehet talán a válasz, hogy a kimutatásuk, a költségvetésük összegébõl- a 178 millió forintból-, a kiadás 114 millió forint, a képzõdõ tartalék pedig 64 millió forint (2012-es adat). Ha ez így igaz, akkor már érthetõbb a különválási szándékuk, mert ilyen számok alapján mindenki szeretne ilyen üzletet létrehozni, és ilyen vállalkozásban részt venni. Csak remélni lehet, hogy a számok részükre bejönnek, és valósak maradnak, így a különválás anyagi biztonsága megvalósulhat. A másik válasz a megrajzolt és a törvény által elfogadott határvonalakban rejlik, ennek a mibenlétét, jelentõségét mindenkinek a képzelõerejére és megítélésére bízom. Gondnak látom és látjuk, hogy Kenese város a leválás utáni idõszakra - jövõ gazdálkodását tekintve - ilyen jellegû költségvetési számokkal nem rendelkezik. Miért késünk a felkészüléssel és a válaszadással, mire és kire vár Kenese város? Záró gondolatként idézek a LEB (Akarattya Leválását Elõkészítõ Bizottság) javaslatából, tanulmányából, Kezdeményezésük nem mások kárára és ellen való cselekedet, hanem kizárólag saját sorsuk jobbítását szolgálja mind a kisebb közösség, mind pedig Hazánk javára. A kenesei emberek, lakosok merik remélni, hogy az akarattyai elválást kezdeményezõk a nagyobb szülõ, a kenesei településrész jobbítására is gondoltak, és a meginduló tárgyalásokon errõl bizonyságot is tesznek. Bízunk benne, Kenese város visszametszett fája, koronája még sok meglepetést okoz, szebb és jobb lombozatot fog növelni, termése pedig mindenki számára fogyasztható lesz, hiszen az elmúlt évezred tanúsága erre enged következtetni. Gyurica István, a Balatonkeneséért Baráti Kör alapító tagja Megjegyzés: Gondolataim írásba foglalásánál nagy tisztelettel megköszönöm a részemre és a Balatonkeneséért Baráti Kör részére nyújtott segítséget, forrásanyagokat. Elsõsorban, Vér Lászlóné Irénkének, a kenesei Tájház megálmodójának és megteremtõjének. Forrásanyagul szolgált Dr. Kis András mûszaki egyetem tanára, Kenese szülötte az 1000 éves Kenese címû könyve, melynek megjelenését a volt Egyetértés MGTSZ anyagilag támogatta, amire a volt tagság ma is büszke. Külön kiemelem és megköszönjük a Közmûvelõdési Intézmény dolgozóinak, vezetõjének Gyõrfi Károlyné Mariannak lelkes közremûködését és támogatását. Március 22.: Zöld jeles nap: A víz világnapja Március 24.: Gábor napja - Gábriel arkangyal, Isten küldönce a jó hírt, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Õ közölte Máriával is a hírt, mely szerint a Szentlélek által a Messiás anyja lesz. - Guzsalyütõ nap. Ha eddig az idõ nem engedte, de most jó idõ van, veteményezünk. - A káposztavetés ideje Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja - Jézus fogantatásának ünnepe - Az oltás és a szemzés napja Április 1.: Hugó napja - Hajdan évkezdõ nap volt, a naptárreform hozta, hogy komolytalan új év lett belõle. - Az április bolondja az ókori tavaszkezdõ tréfás örömünnepekre vezethetõ vissza - E nap idõjárásából a terméskilátásokra következtettek. - Az indás növények vetésnapja volt, minden más munkavégzésére szerencsétlennek tartották, mert a nép úgy hitte, hogy Júdás ezen a napon akasztotta fel magát (kötél-inda) Április 12.: Gyula napja - Idõjósló nap: Amilyen az idõjárás Gyula napján, annak ellenkezõje várható 40 napig. Április 13.: Virágvasárnap: Jézus Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. - A barkaszentelés napja - Virágvasárnappal kezdõdik a nagyhét, amely húsvét vasárnapjával ér véget. - E naphoz tartozik a kiszehajtás. A kiszebábú magát a böjtöt szimbolizálta, kihajtása pedig a böjt örömteli kiûzését, ami együtt jár a visszatérõ húsos napok köszöntésével. A nagyhét utolsó három napja volt igazán jeles nap: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. CSÍZIÓ Március 22 - Április 21. Böjtmás hava - Szent György hava Április 14.: Tibor napja - Megszólal a kakukk - Saláta, krumpli és virágok vetésének napja Április 17.: nagycsütörtök - Az Úrvacsora az Oltáriszentség szereztetésének ünnepe, amikor elhallgattak a harangok és az idõ múlását kereplõk hangja helyettesítette. Április 18.: nagypéntek - Gyásznap,amikor Jézus kereszthalál-áldozatára emlékezik a keresztény világ - Szigorú böjti nap és dologtiltó nap is volt. Április 19.: nagyszombat - Húsvét vigíliája, estéjén ünnepli a kereszténység Krisztus feltámadását - A nagyszombati szertartás csúcspontja a feltámadási körmenet. Április 20.: húsvét vasárnap - feltámadás - Az ünnepek ünnepe, amely egy idõs a kereszténységgel - Az írások szerint Jézus az eltemetése utáni 3. napon visszatért a Földre és itt tartózkodott még 40 napot. A szentírás szerint a sírhoz zarándokoló szent asszonyok a sírt nyitva találják és angyali szózatból értesülnek a történtekrõl. - Vasárnap reggel a kismise keretében történt az ételszentelés. Április 21.: húsvét hétfõ - Már a profán ünneplés napja volt, ekkor keresték fel egymást a rokonok,jó barátok - Ez a locsolkodás napja Forrásmunka: S. Laczkovits Emõke - Az egyházi esztendõ jeles napjai,ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton - felvidéki falvakban, Napról napra - Pedellus Bt. Pulai Istvánné

7 2014. március Balatonkenesei Hírlap 7 Tisztelt Emlékezõk! A köszöntõt Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyûlés alelnöke mondta el március 15-én Akinek van jövõje, az a történelemben is a jövõt keresi és nem csak a múltat látja. Amikor emlékezünk, a saját jövõnket keressük. EmIékezünk, Széchenyire, Kossuthra, Petõfire, a tizenkét pontra gondolunk és átfut rajtunk a libabõrös borzongás, amikor megérezzük, mi vezette akkor õket. Õk tudták, Magyarország a mi országunk, Magyarország mi magunk vagyunk. Senki sem tudja újraalkotni Magyarországot a magyarok nélkül. S mindazok, akik nemzedékrõl nemzedékre harcoltak érte, csak egyetlen dolgot tudtak, azt, hogy nem szeretnék elveszíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! március 15-én a 12 pontot nem a forradalmi hevület rögtönözte. Hosszan készült rá a nemzet a reformkor két évtizedén keresztül. Ugyanazon a napon, amikor Pesten a cenzúrát megtagadva kinyomtatták a 12 pontot, amikor a nép megesküdött, hogy rabok tovább nem leszünk, minderrõl még hírt sem véve Pozsonyban hajóra szállt az Országgyûlés küldöttsége. Vitte a királyhoz szentesítésre a törvényeket, amelyek ugyanezt tartalmazták: az ország minden lakosa számára jogegyenlõséget, választott parlamentet, felelõs kormányt és az alapvetõ politikai szabadságjogokat. Maga a nap semmitmondóan indult, a korabeli krónika szerint borús, hûvös reggelre ébredt az ország. Petõfiék törzshelyükön, a Pilvax kávéházban gyülekeztek, javarészt fiatal írók, költõk, ifjú mûvészemberek. Hogy forradalmat csinálnak, már az elõzõ este eldöntötték, amikor hír érkezett arról, hogy Bécsben kitört a felkelés, barikádok állnak, Metternich kancellárt elsöpörte a népharag. Az eredetileg március 19-ére tervezett pesti zendülés idõpontját így elõre hozták. Meghallgatták a tizenkét pontot, Vasvári Pál és Jókai Mór lelkesítõ szavait, majd minden parancsszó nélkül, mintha valami felsõbb hatalom irányította volna õket, egyszerre mozdult minden láb és minden akarat, át a hídon Táncsicsért és tovább. Terjedt a láng, terjedt a gondolat, mígnem elért az ország minden szegletébe. Mit is akartak Petõfiék? A magyar népet a magyar nemzetbe befogadni, s az így meggazdagodott nemzetet erényeivel a népek társaságába bekapcsolni. A magyar szellem száz év hihetetlen nyomása alatt beérett. Sorsa azonban mégis csak azon dõl el, mennyit õrzött meg abból az ifjúságból, abból a lendületbõl, abból az elszántságból, abból a hitbõl, amellyel március 15-én a Pilvaxból az utcára kiment ban az erõszakmentes magyar forradalom gyõzött és nem csak egész Európa, hanem a világ is minket csodált. A 48-as fiatalok tudták, hogyan kell gyõzni. Akik igaz ügyért küzdenek, tudják, nem elég, ha megadásra kényszerítik a szembenálló ellenfelet, az igazi gyõzelem az, amikor kivívják azok céljait, akik mögöttük, mellettük állnak és bíznak bennük. Tisztelt Emlékezõk! A jövõ emberei azok, akik megteremtik a jövõt. Magyarország akkor lesz sikeres, ha a jövõ emberei erõsebbek lesznek mindenhol a múlt erõinél. De merre van a jövõ? Hol keressük a sikeres Magyarországot? A jövõ mindig arra van, amerre még nem jártunk, de közösen menni akarunk. A 48-as magyarok tudták, hogy a jövõ útja soha nincs készen, nincs elõre elkészítve, azt fáradtságos munkával meg kell építeni. Azért lesz jövõnk, mert van múltunk. Ha jelenünket a múltunkból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövõtõl. Erre tanít minket Széchenyi István és erre tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe is. Ha erõsen él bennünk egy szebb, szabadabb jövõ reménye és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez. Hisszük és tudjuk, hogy képesek vagyunk megfogni egymás kezét, hogy képesek vagyunk az öszszefogásra. Ahogy a nemzet széleskörû összefogás által születik, úgy a haza a közös történelem által válik igazán hazává. A nemzet boldogulása az egyéni boldogulás elõfeltétele. Erõs Magyarország nélkül nincsenek boldog családok és nincsenek sikeres magyarok sem. Meg kell tanulnunk élni a szabadságunkkal. Meg kell becsülnünk, óvnunk és védelmeznünk kell. Gyakran ez bizony nem egyszerû feladat. Mert mit is jelent az embereknek a szabadság ma? Vajon az-e a szabadság, hogy mindenki azt csinál, amit akar? Vajon az-e a szabadság, hogy következmények nélkül bárki, bármit mondhat? Vajon az-e a szabadság, hogy a tv képernyõkön ismert és kevésbé ismert emberek gátlástalanul fittyet hánynak a szép magyar beszédre? Vajon azt jelenti-e a szabadság, hogy egyes politikusok és közéleti személyek saját hazájuk ellen, a mi hazánk ellen uszítanak a világban? Nem, Tisztelt ünneplõk! A szabadság sokkal több ennél és sokkal összetettebb is. A szabadság itt van bennünk. A szívünkben, az agyunkban, az intelligenciánkban. Nem az a szabadság, hogy bármit megtehetünk, amit akarunk, hanem választhatunk, hogy mit tegyünk meg és mit ne. Mi magunk hordozzuk a szabadság korlátait, mi szabályozzuk azt. Mert az az igazi szabadság, Amikor tehetjük, ami a dolgunk és látjuk, hogy mások is azt teszik. Amikor gyönyörködhetünk abban, ami szép és látjuk, hogy másoknak is tetszik. Amikor lelkesedhetünk eszmékért és társakat találunk ehhez és emiatt nem kell félnünk. Amikor gyermekeinkkel békésen ünnepelhetünk, szabadon, szándékunk szerint. Minél nagyobb szívünkben a szeretet, annál nagyobb a szabadságunk is. Mindannyian felelõsséggel tartozunk saját szabadságunkért és azon keresztül a közösség szabadságáért is. Ebben a felelõsség vállalásban is segít minket minden évben újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15- ére és annak hõseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös elmélkedésnek. Ez is jusson eszünkbe, amikor Magyarország egyik legszebb napjára emlékezünk. És ne felejtsék Széchenyi gondolatát: Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövõn. Méltó ünneplést kívánok Önöknek! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

8 8 Balatonkenesei Hírlap március Félelembõl felszabadító boldog tudatban A szabadság atyjának évfordulóján A március 14-i fáklyás menettel emlékeztünk Kossuth Lajosra, halálának évfordulóján. Kossuth Lajos, a szabadságharc vezetõje élete utolsó évéig megtartotta szavának erejét, társalgásának élénkségét, lelki frissességét. Utolsó betegségének minden mozzanatát mély részvéttel kísérte az ország. 120 évvel ezelõtt, március 20-án, este tizenegy óra elõtt öt perccel meghalt. Halálos ágyánál fiai, húga, orvosa tartózkodtak. Tíz nappal késõbb kevéssel éjfél után elindult Magyarországra a Kossuth hamvait szállító különvonat. Osztrák területen dísztelenség és közöny kísérte a halottat, a magyar csáktornyai határállomás után azonban gyászolók ezrei álltak, térdeltek a vasút mellett, beszédeket mondtak, a Kossuth-nótát énekelték azokon az állomásokon, ahol a Budapestre tartó vonat rövid idõre megállt. Kossuth Lajos, a nemzet nagy fia holttestét koporsójával együtt hazahozták, és két nap múlva, vasárnap, április 1-jén a Magyar Nemzeti Múzeum csarnokában ravatalozták fel. Budapest városa, melynek díszpolgára volt, nevéhez és érdeméhez méltó temetésrõl rendelkezett, melyhez az ország minden részébõl tódultak a gyászoló küldöttségek. Közadakozás folyt, Bejáró kisgimnazistaként egy ideig oda se neki, hogy szülõfalumból a pápateszéri vasútállomásra menet Bakonyszentiván elõtt hajnali sötétben el kell haladni egy akácerdõ mellett. Majd híre szállt, hogy kivetkõzött orosz katonák, Rákosi ellen merényletet kieszelõ bakonyi fiúk, késõbb meg véres kezû oláh cigányok ütöttek tanyát a környéken. Fokozta a félelmet, hogy vaksötét órán keményen összeütköztem egy szembejövõvel. Ettõl fogva tõrkéssel a kézben tértem az erdei útra. Abban az idõben senkivel sem osztottam meg, de most már bevallom, hogy a négy bejárós évem összes sötét útját félve tettem meg. Ez az érzés különösen az erdõ elõtt erõsödött föl. Azt a hangot ma sem tudom kifejezni, amely egyik téli hajnalon fogadott az akácos elõtt. Nem zengett és nem is zúgott, nem rezgett és nem is zörgött, hanem valami egészen más, eddig soha nem hallott nesz szállt. Olyan, amelybe a hangutánzó igék tartalmazta zajok félelmetes kakofóniába vegyülnek. Ijedtemben legszívesebben visszafordultam volna. Anyám öléig és apám karjáig szaladtam volna, de akkor mi lenne a gimnáziummal, amelynek a nyolc osztályából még csak a másodiknál tartottam? Nekem, a család hetedik gyermekének már nem volt képes életteret nyújtani a föld. Dûlõutak helyett ismeretek irányába vihet az út. De ez most itt, a jól ismert erdõ elõtt megszakadhat. Vagy leküzdöm a félelmet, vagy a fák által rejtett ismeretlen erõt, és mint más reggeleken, ezúttal is eljutok a Teszérrõl negyed hétkor Pápára vivõ vonatig Az erdõben alig láttam. Inkább csak hallottam, hogy vetési varjak százai csapódnak fáknak, bokroknak, majd a lábamnak is. Rögtön kapcsoltam, hogy ezek a szerencsétlen jószágok itt éjszakáztak az erdõben, és hajnalórán õk ugyancsak mentek volna az útjukra, de ónosesõ lefagyasztotta a szárnyukat. Amikor repülni akartak, földre zuhantak, ahol kétségbeesetten futkostak. Az életben, lám, nemcsak pragmatikus feladatokat kell fölvállalnunk, hanem ismeretlen eredetû akadályokat is le kell küzdeni. Ebben a félelembõl felszabadító boldog tudatban folytattam az utat a pápateszéri vasútállomásig, majd a diplomáig. Márkus Zoltán hogy a Kerepesi úti temetõben levõ sírját mauzóleum ékesítse, és emlékét ércszobor hirdesse. A Nemzeti Múzeumtól a Kerepesi úti temetõbe közel félmilliós temetési menet kísérte végsõ útján a magyar szabadság atyját. A balatonkenesei Kossuthszobor az országban Kossuth Lajos halálát követõen tizenhetedikként állíttatott. Természetesen nem a sorrend a lényeg, hanem a szándék és az az áldozatkészség, mely nem hiányzott az elõdökbõl. A szobor létrehozása a kenesei 48-as Kossuth- Bizottságnak köszönhetõ. A bizottság Kossuth Lajos halálának évében alakult meg, néhány héttel a temetés után. Fogadalmat tettek, hogy a márciusi ünnepséget évrõl- évre megtartják, a 48-as szabadságeszméket és Kossuth Lajos emlékét ébren tartják. Bálok, ünnepélyek tartásával gyûlt össze az a 800 Ft, melyért a szobrot Gerenday szobrásznál megrendelték. A leleplezési ünnepély az összes helybéli lakosság és mintegy 2000 vidéki jelenlétében zajlott. Ennek a tömegnek ajkáról csendült fel a Szózat, s õk olvashatták elsõként a fehér márvány obeliszkre vésett- Soós Lajostól származó sorokat. Gyõrfi H. Marianna

9 2014. március Balatonkenesei Hírlap 9 Balatonkenese Város Jegyzõjétõl mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl Balatonkenese Pf.:1. Tel.:88/ Szám: 13/2014/áig. VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY Magyarország Köztársasági Elnöke kitûzte az országgyûlési képviselõk évi választását. A szavazás napja: április 6. A szavazás 6.00 órától óráig tart Magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgárok automatikusan felkerültek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl értesítõt kaptak. A névjegyzék a helyi választási irodában (Polgármesteri Hivatalban) tekinthetõ meg. A választókerületben választójoggal rendelkezõ választópolgár március 3-ig ajánlóíven jelöltet ajánlhatott. SZAVAZÁS A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést április 4-én óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 29-én óráig lehet kérni a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, a választópolgár szavazókör területén lévõ tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétõl eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.a mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitûzését követõen, de legkésõbb a szavazást megelõzõ második napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a szavazás napján, legkésõbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni, b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben, c) már szavazott. KAMPÁNY A választási kampányidõszak a szavazás napját megelõzõ 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható. Továbbá: Értesítem a lakosságot, hogy Balatonkenese Városban 4 szavazókör mûködik, melyek a következõk: 1. sz. Szavazókör (Általános Iskola 6 sz. tanterem, Bajcsy u. 10.) 2. sz. Szavazókör (Általános Iskola 7 sz.tanterem Bajcsy u. 10.) 3. sz. Szavazókör (Kultúra Háza, Táncsics u. 24.) 4. sz. Szavazókör (B.-akarattya, Könyvtár, Iskola u. 7.) Kérem a választópolgárokat, hogy feltétlenül olvassák el a választói névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítésüket szavazóköri besorolásuk miatt. A 3 sz. szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akik átjelentkezési határozattal rendelkeznek, valamint akiknek a lakcíme csak Balatonkenesét (nincs megjelölve utca, házszám) tartalmazza. A választással kapcsolatos részletes információért forduljon a helyi választási irodához. dr. Nánássy Elek jegyzõ a Helyi Választási Iroda vezetõje

10 10 Balatonkenesei Hírlap március Kakas Lászlóné szül. Papp Ilona 80. születésnapját ünnepelte népes családjával Édesanyánknak! 80 éves vagy, és még mindig a miénk. Kívánjuk neked, még sokáig tartson meg az ég. Hálát adunk az istennek, hogy ilyen jól vagy. Bízunk a kegyében, hogy még sokáig jól tart. Mi hisszük, hogy azért rosszak nem lehetünk, azért tart még Téged jó egészségben nekünk. Szeretünk ugyanúgy, ahogy Te minket, jobban félteni és szeretni már nem lehet Téged. Nagyon jó Anya vagy, Nagymama és Dédi! Nekünk ez nagy kincs, nagyon jó megélni! Te vagy a mi kincsünk, vigyázunk reád, ahogy Te tetted, most mi tesszük ezután! Anya, Nagymama, Dédi, BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! Tudtuk, hogy hamarosan rajtunk is átvonul a front, de most még csak tompa ágyúdörgések kúsztak a Bakony hegyei közt. Tõlünk keletre km távolságban pusztító háború dúlt, nálunk pedig megpirkadt a föld, és a mag vetésre várt. A Sári meg a Rigó, fiatal lovak húzták a vetõgépet a Határ dûlõn, amikor felettünk repülõgép húzott el Csót irányába. Alig fordultunk néhányat a fogattal, amikor egy másik kötelék Lovászpatona fölé ereszkedett. Gépágyúk harsogtak, zuhogott a föld, lángcsóvák vágódtak a házak fölé. Fekete, szürke és lila füstfelhõk festették az eget. Ha csak ezt érzékeltük volna! A Patonát átszelõ út német gépkocsisorát támadó repülõk fölöttünk fordultak újabb-újabb támadásra. Rejtõznünk kell! kiáltotta apám, és az ágaskodó paripákat, hogy el ne vágtassanak, félig-meddig kioldotta a hámból, mi pedig futás a két falu földrészét elválasztó akácos-bokros Tavaszi vetés, 1945 sáv felé. Apám engem betuszkolt a legsûrûbben fedõ csalitosba, õ meg tõlem mintegy m-re bújt el. Még 13 éves se voltam, nagyon féltem apám nélkül. Az egyik repülõgép pilótája gúnyosan rám röhögött. Az eddigieknél is mélyebbre süllyesztettem, szinte túrtam a fejemmel a földet. Többé nem néztem föl, a gépek mintha a hátam közepén váltanának irányt. Kiáltottam volna apámért, de õs ösztönnel megéreztem: azért dekkolunk egymástól távolast, hogy sorozatlövés esetén legalább egyikünk életben maradjon. A lovak ágaskodtak és prüszköltek, mi a földfelszínnel azonosultunk. De nem mi voltunk a célpont. Még a lovak sem. Amikor a repülõgépek visszaszálltak kelet felé, a bakonysági Határ dûlõben édesapámmal bevégeztük az árpavetést. Kedves Zubor Zoltán! Évek óta ismerlek Téged és kedves családodat. Az Egyesületben végzett munkádat pedig a kezdetektõl fogva figyelemmel kísérem. Egyre-másra célokat tûzöl ki magad elé, melyek minden esetben lehetõséget adnak a sportolni vágyóknak arra, hogy szervezett keretek között mozoghassanak, focizhassanak, versenyezhessenek. Azon kevesek közé tartozol, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak elérni, és mindent képesek meg is mozgatni azért, hogy terveiket megvalósítsák. Szívbõl szeretném, hogy minden álmod váljon valóra azért is, hogy gyermekeink, fiataljaink elindulhassanak a pártfogásod alatt. Márkus Zoltán Ehhez a kitartó és eredményes munkához kívánok Neked sok erõt, egészséget, örömet! Tiszteletre méltó, hogy feleséged és gyermekeid is szorosan ott állnak melletted, és bõségesen kiveszik a részüket a munkából, hogy Téged a legnagyobb mértékben támogathassanak. Példa értékû család vagytok. Egységetekben ott az erõ, és ez meg is látszik. A legutóbbi rendezvényed, a Sportbál is igazolta, hogy méltán foglalod el az Egyesület elnöki székét. Hajrá Kenese! Lukácsné Antal Ildikó

11 2014. március Balatonkenesei Hírlap 11 X. GERGELY-NAPI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL március 8-án rendezték immáron tizedik alkalommal a Gergely-napi Mûvészeti Fesztivált Gyenesdiáson. Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyébõl összesen 42 intézmény jelentkezett a versenyre. A gyerekek drámajáték, vers- és prózamondás, ipar- és képzõmûvészet, néptánc és népdaléneklés kategóriákban mérhették össze tudásukat. A mi iskolánk tanulói képzõmûvészet kategóriában indultak. Összesen 31 mûvészeti és általános iskola vett részt ebben a kategóriában. Eredményünk: I kategóriában: (1., 2., 3. o.) Kovács Szimonetta 1. b osztály különdíj Bocsi Jázmin 1. b osztály különdíj II. kategóriában: (4., 5., 6. o.) Jurcsó Janka 5. osztály különdíj III. kategória: (7.,8. o.) Veenstra Csenge: 8. a osztály különdíj A szakmai zsûri döntése alapján hozzánk került a vándorkupa. Gratulálunk! Felkészítõ tanár: Dr. Dukon Béláné Bõvebb infó: www. gyenesiskola.hu Harmadszor szervezte meg a térség kézmûves borainak versenyét a Kelet-Balatoni Borlovagrend Kezdetektõl a környezõ településeket is hívják a versenyre, és nem csak azokat, melyek régen ismert bortermõ területekkel rendelkeztek, hanem a kertbarátokat is tudtuk meg Gyõrfi Károly alapító elnök-nagymestertõl. A rend vállalja a térség borászati hagyományainak ápolását, a lovagok a ruhájukon a településük címerét is viselik. A versenyre száztizenhét bort neveztek be. Elvárás, hogy a hagyományos borkészítési eljárásokat használják, lehetõleg a szõlõmûvelés is környezettudatos legyen. A bírálatot három csoportban végezték. Az ítészek maguk is gyakorló szõlõsgazdák. A bírálatot az érdeklõdõk figyelemmel kísérhették, és a versenyt követõ közös ebéden megkóstolhatták a benevezett borokat, és eldönthették, hogy egyetértenek a döntésekkel, vagy inkább másokat láttak volna szívesen az élvonalban. Köztudott, hogy mindenkinek a saját bora a legjobb, de itt még nem volt példa arra, hogy ne értettek volna alapjaiban egyet a zsûrivel. Ezúttal harmincegy arany, ötvenkét ezüst, huszonöt bronz minõsítést és kilenc dicsérõ oklevelet adtak ki. Az aranyérmeseken belül kapott helyet Keresztes János 2013-as zenitje, mely kiérdemelte a Város bora 2014 címet. Ez azt is jelenti, hogy a városi ünnepségeken ezt is kóstolhatják majd a vendégek. Varga Ibolya Mozgalmas idõszak elé nézünk Amikor tavaly júniusban nyugdíjba vonulásának alkalmából az óvodai ünnepségen találkoztunk, még nem sejtettem, hogy hamarosan mint csoportvezetõnket üdvözölhetem. Másrészt viszont a fiatalosságát, a munkabírását, a lendületét és a lelkesedését látva egyáltalán nem lepõdtem meg azon, hogy bár Thury Attiláné Zsuzsa 2013-ban hivatalosan búcsút intett az aktív éveknek, immár hat hónapja a Nõk a Balatonért Egyesület (NABE) balatonakarattyai és balatonkenesei csoportjának vezetõjeként tevékenykedik. Egy napsütéses márciusi napon a tóparton beszélgettem Zsuzsával... Mióta élsz a Balaton partján, és mit jelent neked a magyar tenger? 1979 óta élek Akarattyán. Nekem a nyugalmat, a békét, a gyönyörû naplementéket jelenti, mindig csodálattal és tisztelettel figyelem a Balaton változatos, sokszínû arcát. Mikor és miért csatlakoztál a Nõk a Balatonért Egyesülethez? 1995-ben léptem be, alapító tag vagyok. Késõbb lettem csak pártoló tag, mert az intézményvezetõi feladatok sokasodtak, és egyre több idõt igényeltek. Tetszett, hogy vannak olyan asszonyok, akik tenni is akarnak valamit, mondhatom úgy, hogy a Balaton múltjáért, jelenéért és jövõjéért. Az ún. öko-szemlélet, a környezetvédelem iránt már régebben is elhívatottságot éreztem. Hogyan lettél a kenesei-akarattyai csoport vezetõje? Úgy is kérdezhetném, hogy miért vállaltad a megbizatást október 2. óta vezetem a csoportot. Elõdöm Parragh Márta kezdetektõl fogva nagyon lelkesen látta el ezt a funkciót, és úgy gondolta, hogy átadja a stafétát egy fiatalabbnak, na meg idõközben messzebbre költözött. A tagtársak már régebben is megkerestek, hogy vállaljam el a vezetést, de korábban az intézményvezetõi elfoglaltságom miatt nem tudtam volna ellátni maximálisan ezt a szép és komoly feladatot. Mandátumom lejártával friss nyugdíjasként viszont örömmel mondtam igent a felkérésre: úgy gondoltam, hogy amit az óvodában a környezeti nevelés terén kialakítottunk, azt folytathatom a NABE-ban, vagyis továbbra is szeretném, szeretnénk felhívni a figyelmet a környezet szeretetére, védelmére, az újrahasznosításra, a környezetbarát, vegyszermentes praktikákra, és átadni ezt a fajta (öko) szemléletet a szülõknek, gyerekeknek, a környezetünkben élõ embereknek.

12 12 Balatonkenesei Hírlap március Nemrégiben olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a családot is a nõk irányítják, tartják össze. Biztosak vagyunk benne, hogy a környezetóvás és az, hogy erre lépten-nyomon felhívjuk a figyelmet, nõi szerep, amivel teljes mértékben egyetértek. Ha jól számolom, akkor közel fél éve irányítod a csapatot. Tavaly október 2-án kis ünnepséget szerveztünk elõdömnek, megköszönve Márta addigi lelkiismeretes munkáját és a kitartását. A rendezvényünket megtisztelte a NABE elnök aszszonya, Szauer Rózsa is, aki szintén csak elismeréssel beszélt Mártáról, mint alapító tagról és mint a legrégebben megválasztott NABE-csoportvezetõrõl. Te pedig ünnepélyesen átvetted a stafétát. Mi volt a legfõbb célkitûzésed? Vezetõként elsõ feladatomnak tekintettem, hogy újabb tagokat toborozzak. Hány tagja van most az elhivatott hölgykoszorúnak? Van egy 17 fõbõl álló mag, akik nagyon lelkesen dolgoznak. Nagyon sok idõs tagunk van, õket fel kell keresnem, hogy megkérdezzem, szeretnének-e maradni a csapatban, ezért pillanatnyilag nem tudni pontosan, hogy hányan vagyunk. De amióta átvettem a csoportot, azóta 10 fõvel gyarapodtunk. Volt munkatársaim közül többen beléptek, és ez azért is nagyon jó, mert így továbbra is együtt lehetek velük. Emellett sikerült újabb akarattyai asszonyokat is beszerveznem, és a kapunk természetesen továbbra is nyitva áll (mosolyog): tárt karokkal várjuk azokat az érdeklõdõ és tenni akaró hölgyeket, fiatalokat és kevésbé fiatalokat is, akik szívesen tevékenykednének velünk együtt a Balatonért... A november 9-ei, hagyományos Márton napi libaságok-programunkat már népesebben, a régi és új NABE tagokkal együtt, lelkesen szerveztük. Új tagjaink a nagy sikerû és a gyerekek körében igen népszerû játszóházi foglalkozásokon belül az õszi mécsesek-, lampionok-, valamint a libák készítésében segédkeztek. Emellett a programot színesítendõ Libanapi fél totó-t osztottunk ki a gyerekeknek, a helyes megfejtésekért pedig stílusosan Balaton szelettel, illetve kisebb ajándékokkal jutalmaztuk a lelkes válaszadókat. Mindeközben saját készítésû süteményt, libazsíros kenyeret, libatepertõt, libazsírt, ludaskását, valamint újbort kínáltunk a vendégeknek. Mondanom sem kell, hogy nagy sikerrel (mosolyog). Tavalyi második programunk az akarattyai adventi gyertyagyújtás volt: ennek a megszervezését, beleértve az adventi koszorú elkészítését szintén mi vállaltuk. Advent utolsó vasárnapján mi, kenesei és akarattyai NABE-sok láttuk vendégül a jelenlévõket. Mik a legfontosabb feladatok, célkitûzések a két településen? Védjük együtt a Balatont! A szlogenhez híven szeretnénk tevékenykedni, éppen ezért együtt, akarattyai és kenesei nõk közösen munkálkodunk. Programjainkat hol Akarattyára, hol Kenesére szervezzük. Milyen helyi programokkal, rendezvényekkel készül a csoport az idei évben? Igyekszünk a gyerekeket és így a családokat megcélozni programjainkkal. Több rendezvényünk is kimondottan az ifjúságot szólítja meg, iskolásokat, óvodásokat egyaránt. Egy biztos, mozgalmas idõszak elé nézünk: március 23-án a Víz Világnapja alkalmából egyesületünk csoportjai immár 7. alkalommal szerveztek programot Víz Napi Balcsi Party néven, azonos idõpontban, 22 Balaton parti településen. Kenesén a Széchenyi-parkban tartott családi rendezvényen hagyományainkhoz híven megkoszorúztuk a Balatont, és sokféle játékos vetélkedõt szerveztünk az óvodásoknak és az iskolásoknak. A mostani alkalom külön érdekessége, hogy a Víz Világnapja kapcsán meghirdetett rajzversenyre érkezett munkákból, valamint a kenesei fotószakkörösök vizes fotóiból április elején kiállítást rendezünk a Kultúra Házában. Ezt megelõzõen március 29-én a veszprémi Zöldházba látogat a csoportunk néhány tagja, április közepén pedig kikapcsolódásképpen csapatépítõ kirándulásra megyünk a Koloska-völgybe. Április 23-án Szauer Rózsa, a NABE elnök asszonya tart elõadást a Kultúra Házában Lehet mérgek nélkül is! címmel. Rózsa a környezet- és egészségkímélõ háztartási szerekrõl, a vegyszermentes háztartásról mesél majd, miközben megoszt velünk jó néhányat nagyanyáink praktikái közül. Május 3-án ismét virágpalánta vásárt szervezünk Balatonakarattyán, az Állomás téren. Augusztusban részt veszünk a jubileumi Lecsó Fesztiválon: az, hogy milyen formában, egyelõre maradjon titok (nevet). Szeptember végén a Takarítási világnapon serénykedünk majd, októberben a Hulladékból valamit c. programunk a soros, amit szintén a gyerekek körében, a családoknak hirdetünk meg, és amivel az újrahasznosítás lehetõségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Az elkészült tárgyakból pedig kiállítást rendezünk a nagyközönségnek. Novemberben a Márton-napi programra készülünk, decemberben pedig az adventi koszorúzásra. Ez aztán a színes eseménynaptár! Mondhatni, (magyar) tengernyi teendõnk van! Ezért is javasoltam nektek, hogy tartsunk egy megbeszélést minden hónapban az elõttünk álló programok szervezési feladataival és a jövõre vonatkozó terveinkkel, elképzeléseinkkel kapcsolatban. Nagy örömömre mindannyian támogattátok az ötletet. Jó látni, hogy ilyen aktív és lelkes a csapatunk! Szûcs Anikó Legjobb rajzok kiállítása A Nõk a Balatonért civil egyesület kenesei csoportja rajzpályázatot hirdetett a település gyermekeinek a Balaton és az ívóvíz jótékony hatásainak ábrázolása céljából. A pályázatra nagyon sok rajz érkezett. A legjobbakból nyílik kiállítás a Kultúra Házában április 3-tól, melyre várjuk az érdeklõdõket.

13 2014. március Balatonkenesei Hírlap 13 TÁJÉKOZTATÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde /székhelyóvoda: Balatonkenese, Balatoni u. 63, tagóvoda: Balatonkenese-Balatonakarattya Bakony u. 7./ mindkét ellátási helye vonatkozásában ÓVODAI BEÍRATÁST tart, amire szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklõdõ szülõket. A beíratás helye: Balatonkenese, Balatonkenese, Balatoni u.63. A beíratás idõpontjai: április 23. szerda óráig április 24. csütörtök óráig április 25. péntek óráig Hívjuk és várjuk azokat a gyermekeket, akik a 2014/2015-ös nevelési évben 3. életévüket betöltik, és szüleik szeretnék, ha az óvodába járást még az említett nevelési évben/ legkésõbb augusztus 31-ig megkezdenék./ A beíratás idõpontjában a választott óvoda iránti igény regisztrálása történik. Az óvodába jelentkezéskor/ beíratáskor/ kérjük bemutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, születési anyakönyvi kivonatot, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá orvosi igazolást arról, hogy a gyermek óvodába jöhet. Kérjük bemutatni a szülõ/ gondviselõ személyi azonosítóját, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványát is. Az óvodai beíratásról és az intézményrõl további tájékoztatást, információt ad: Somogyi Éva intézményvezetõ, invitel.hu. telefon: 88/ , 88/ Negyedik origami találkozó Balatonkenesén Április án negyedik alkalommal találkoznak az ország papírhajtogatói Balatonkenesén a Postás Üdülõben. Április 5-én, szombaton 16 órától nyilvános tavaszi húsvéti hajtogatásra várunk minden kedves érdeklõdõt a Katica Pékségbe. Fõ szervezõ: Kerti Teréz MEGHÍVÓ Az egészséges életmódot követõ, vagy az iránt érdeklõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgel- minden hónapban - klubesteket tartunk a Kultúra Házában Balatonkenesén Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket - Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. A hatodik klubestünk idõpontja: április 16. szerda 18 óra Tervezett program: - Folytatjuk 7 testünk felfedezését egészségesebb életünkért - Igen! Szellemvilág létezik! - Színia: Szertan filmjének további folytatása Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel- Kovács András tanítványaival városunk immár állandó lakosaival-, a klub házigazdáival. Információ: TÁJÉKOZTATÁS BÖLCSÕDEI BEÍRATÁSRÓL A bölcsõdei beíratás helye: Kippkopp Óvoda és Bölcsõde, Balatonkenese, Balatoni u.63. Idõpontja: április 23. szerda óráig április 24. csütörtök óráig április 25. péntek óráig Bölcsõdénkbe a gyermekek felvétele a gyermek 1,5 éves korától kérhetõ, annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amikor a gyermek a 3. életévét betölti. Bölcsõdébe való felvételkor a felvételi igények elõzetes felmérése történik szeptember 1-tõl az óvodai nevelést megkezdõ - jelenlegi bölcsõdések - férõhelyeit töltjük fel az igénylések sorrendjében. Bölcsõdei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelõi, gondozói munkavégzésük, munkaerõ piaci részvételt elõsegítõ programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A Kippkopp Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei beíratásáról, az intézmény mûködésérõl további tájékoztatást ad: Somogyi Éva intézményvezetõ, invitel.hu, telefon: 88/ , 88/ Felhívás A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. századi Intézete az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az elsõ világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidézõ, a hõsöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok támogatására. Közmûvelõdési intézményünk is benyújtott pályázatot, a július 27. és augusztus 14. közötti idõszakban több rendezvényt is tervezünk ebben a témakörben a méltó megemlékezéshez. Szeretnénk kérni a kenesei lakosoktól, hogy a családoknál még fellelhetõ I. világháborúra vonatkozó fotók, dokumentumok, ereklyék összegyûjtésében legyenek segítségünkre! Köszönettel! Kultúra Háza DÍJAZZUK A NÉVADÓT! A TÁJHÁZ UDVARÁN TALÁLHATÓ ALKOTÓMÛHELYNEK ÖTLETES NEVET KERESÜNK Javaslatok beküldése: április 30-ig Hova? A Tájház postaládájába vagy a címre A beküldött javaslatokból egy következõ körben nyílt szavazással választhatják ki a gyõztest. A szavazás részleteit a következõ számban közöljük.

14 14 Balatonkenesei Hírlap március Köszönet az Iskolabál Édesanyjának Papp Juditnak, férjének, a pedagósusoknak, a szülõknek és minden segítõnek E kis visszaemlékezéssel szeretnék köszönetet mondani mindannyitoknak, hogy ilyen formában is megmutattátok, milyen fontosak számotokra a gyermekeink. Elegánsan kezdõdött. Az iskola pedagógusai szívélyes mosolyukkal és elegáns megjelenésükkel fogadták az érkezõ vendégeket. Már akkor világos volt számomra, hogy mennyire készülhettek erre a bálra. Gyönyörû szép volt minden. Az asztalok, a székek, a dekorációk. Az óvoda ebédlõjét még sohasem láttam ilyennek. Mintha nem is ide járnék nap mint nap. Amíg a kabátommal és a ruhatárral babráltam, szemem sarkából igyekeztem feltérképezni a terepet. Barátaimat, szomszédaimat, ismerõseimet kerestem a jelenlévõk között. És akkor leesett. Hiszen itt mindenki a barátom, a szomszédom vagy az ismerõsöm. Az érkezéskor húzott, laminált kártyácskákon található idézetek ízléssel voltak válogatva. Jólesõ izgalmamban pedig igazán jól jött az üdvözlégy-ital, amely kellemesen lazított feszengésemen. Érdeklõdõn néztem körül. Ekkor már éreztem: ez tuti jó buli lesz. A továbbiakban iskolánk igazgatónõje köszöntötte a vendégeket, majd némi beszélgetés után jött a finom és bõséges vacsora. A folytatás azonban már átment piros-feketébe. A meglepetés mûsor, vagyis a kánkán vagány volt, dögös, eredeti, bevállalós és kedves is egyszerre. Nagy taps lett a vége. Hiába kiabáltam be kétszer is egymás után, hogy: - Vissza! Vissza! Be kellett érni ennyivel. Így volt jó. Nagyon jó! Ezután már mindenki vidáman táncolt. A parkett nem maradt üresen egyszer sem. Nem lézengtünk, hanem mulattunk, de mekkorát! Az éjféli tombolán pedig jó kis dolgokat lehetett nyerni. Aztán újratankolhattunk a remekül sikerült, és EREDETI, kicsire töltött, bõségesen szervírozott szabolcsi töltött káposztából. Ez aztán a vendéglátás! Majd újból jött a tánc, de akkor már hajnalig. Igen, most már pontosan tudom, hogy mirõl maradtam le tavaly. Köszönjük Nektek! Lukácsné Antal Ildikó Kedves Gyerekek! A Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár könyvtárvezetõje meghirdeti a tanulók részére a Kis Könyvtárosok Klubja c. szakköri foglalkozást, melyet március 20- án, csütörtökön, 14 órai kezdettel indítottunk el. A szakkör célja, hogy megismertesse a gyerekekkel a könyvtár használatát, a könyvtáros munkáját, és bepillantást kapjanak a kulisszák (könyvespolcok) mögé. Érdekes feladatokkal, izgalmas élményekkel szeretném a gyerekekkel megismertetni ezt a szép hivatást. Akinek van kedve könyvtároskodni, azokat a tanulókat sok szeretettel vártam március 20-án 14 órakor a könyvtárba! Gyertek, fedezzük fel együtt a könyvtár titkos világát! A könyvtár honlapján: oldalon további információkat olvashatnak kicsik és nagyok a könyvtár életérõl! Várjuk Önöket sok szeretettel olvasóink közé! Ritterné Pajor Csilla könyvtárvezetõ Kis Balatonkenesei Hírlap Így írunk mi Elkezdõdtek ismét a tavalyihoz hasonlóan a foglalkozássorozatok a Kultúra Házában. A diákújságírók is most kezdik a munkát, így nyilatkoztak az írással kapcsolatos gondolataikról: Amikor írok, az nagyon jó érzés, mert elengedhetem a fantáziám, és nincsenek határok. Azt írom, amit szeretnék. Ha vannak kikötések, pl. szavak, csak egy kicsit gondolkozni kell, és egybõl megvan egy vagy több sztori is, amit papírra lehet vetni. Zoltán Hargita diákújságíró Nekem mindig megvan az alaptörténet, és próbálok mindig a fantáziámra támaszkodni, próbálok úgy írni, hogy érdekelje az embereket, mi történt velem. Papp Zóra diákújságíró Igazából, amikor megvan, hogy szavakból vagy egy címrõl kell írni valamit, kicsit gondolkodni kell, és beugrik egy történet, és aztán már csak formálni kell azt, hogy jó legyen, ne legyen benne pl. szóismétlés. Amikor jelentkeztem, azt hittem, nehéz lesz, sokat kell készülni, de nem! Zubor Panna diákújságíró Én azt érzem, mikor írok, hogy mikor elkezdem, már akkor tudom, hogy mit fogok leírni a történetben. Elengedhetem szabadon a fantáziámat, próbálok arra törekedni, hogy érdekes legyen. Balogh Csenge diákújságíró Fotós az újságírónak Interjút készítettem Csõsz Marcellel, a fotószakkör egyik új tagjával. Lelkesen válaszolt kérdéseimre. Miért szeretsz erre a szakkörre járni? Itt mindig jól érzem magam, a 4 szakkör közül pedig ez tetszett legjobban. Szereztél-e itt barátokat? Igen, vannak, akiket nem ismertem eddig. Sok jó barátot szereztem. Hobbid a fotózás? Ez már a hobbim, és a barátokkal sokkal jobb, mint egyedül. Mit szeret legjobban fotózni? A Balatonnál a kacsákat, hattyúkat és a Soós-hegyet. Nem gond az, hogy hétvégén van a szakkör? Nem, mivel nem a számítógépnél ülök, hanem a barátaimmal hasznos dolgokkal töltöm az idõm. Nem bántad meg, hogy idejöttél? Nem bántam meg, mert sok helyre kirándulunk, és közben fotózhatunk, Ha fotózkodnod kellene Lóki Vendellel akkor az a fénykép hogy nézne ki? Vendellel és a kincsével a tatárlik elõtt. Nagy élmény lenne! Az interjú végén közös fényképekkel váltunk el egymástól, persze csak a jövõ hétig, mivel folytatódnak a szakkörök. Tóth István diákújságíró

15 2014. március Balatonkenesei Hírlap 15 Ökumenikus Világimanap Az Ökumenikus Világimanap története immár több évszázadosnak mondható, hiszen a kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza. Minden esztendõben egy-egy ország nõi bizottsága készíti el az imanapi liturgia anyagát, melyet megküld más országoknak, akik a mellékelt ismertetõ anyag segítségével elõkészítik helyben az imanap megtartását. Nemcsak istentiszteleti alkalom, hanem a felkészülés több alkalmán az ismertetõ anyag megbeszélése s minden év március elsõ péntekén egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel. Azokban az országokban, ahol régóta megtartják, egész mozgalommá nõtte ki magát. A szervezésben egyre többen vesznek részt, s a befolyt adományokból melyek komoly összegek már - elmaradott térségek asszonyainak életét, gyermekek tanulmányait segítik. A 2014-es imanapot egyiptomi keresztyén asszonyok készítették elõ. Így március 7-én a református gyülekezeti ház nagytermében tartottuk a balatonkenesei ökumenikus világimanap keretén belül közös imádságainkat. Katolikus, református és evangélikus testvérek együtt hallgattuk meg az alapvetõ tudnivalókat Egyiptomról, múltjáról és jelenérõl. Majd az általuk kijelölt ige alapján sok felemelõ énekkel és imádságokkal köszöntük meg Istennek az élõ vizet, és kértük áldását. Összejövetelünk végén szeretetvendégségünket beszélgetésekkel zártuk, és finomabbnál finomabb déli gyümölcsöket kóstolgattunk meg. Köszönjük minden kedves résztvevõ jelenlétét, és a jövõbeni reménységgel várjuk, hogy minél több ilyen kedves alkalomban lehessen részünk hívõ testvéreinkkel. A Református Nõszövetség nevében Boda Judit Tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a falugazdász hálózat keretében kihelyezett fogadóórát tart a mezõgazdasági termelõk részére minden szerdán Balatonkenesén, a Kultúra Házában 08:30 és 12 óra között. Várjuk az érintett gazdálkodókat: - õstermelõi igazolvány kiállítása, érvényesítése, visszavonása - agrárkamarai regisztráció, tagdíjbevallás Egységes területalapú támogatás, valamint egyéb agráriumhoz kapcsolódó támogatások ügyében. Pintér András falugazdász Elérhetõség: mobil: 30/ Te csak imádkozz Magyarország! Én Uram és én Istenem Térdet hajtva népünk lássa: Tiéd Uram a dicsõség Miénk orcánk pirulása! Lélekben és Igazságban Tegnap, ma és mindörökké Te ugyanaz vagy Istenem Fájó szégyen, mi népünké! Bizony, igaz vagy s hûséges Megtartod szövetségedet. A Téged félõkkel együtt, Vond magadhoz e nemzetet. Jézus Krisztus a Királyunk És Megváltónk megszületett! Mindent kárnak és szemétnek Tartunk e gazdagság mellett Kenyerünk és vizünk is van Gondviselõnk így szeretett Gyógyító szent Orvosunk, az Isten Báránya: Jézus lett! Térj meg népem bûneidbõl Vétkeidbõl átcsapott már Fejed fölött az áradat. Lábaidnál szenny és mocsár! Erõm és énekem az Úr Bizony: Élet Út- Igazság. Ha Õ velünk, ki ellenünk? Csak imádkozz Magyarország Gellértfi Béláné

16 16 Balatonkenesei Hírlap március A BART tájékoztatója Tájékoztatjuk a Hírlap olvasóit, hogy a LET kérésére a Veszprém Megyei Kormányhivatalban egyeztetésen vettünk részt. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint sem a BART-nak, sem a LET-nek nincs jogszerû lehetõsége tárgyalni a településhatár kérdésében. A LET-Bizottság tájékoztatója A BART-tájékoztatóban hivatkozott konzultációra valóban sor került. Megjegyezzük azonban, hogy sem a LET, sem pedig a balatonkenesei emberek széles köre nem tekinti méltányosnak és elfogadhatónak az akarattyai népszavazás nyomán kialakult településhatárt. Bízunk abban, hogy egy módosuló jogszabályi környezet, a két település egymásra utaltsága és az elválást követõ együttmûködés szükségességének felismerése lehetõvé, egyúttal elkerülhetetlenné teszi, hogy az októberi helyhatósági választásokat követõen mûködõ két önkormányzati testület méltányos, mindkét fél számára megfelelõ megállapodásra jusson. Ezzel kapcsolatos javaslatunkat f. év április 10-én juttatjuk el a BART tisztelt képviselõinek. LET-Bizottság Kocsis Jenõ Tisztelt Nyaralótulajdonosok! Felhívás Ezúton tájékoztatjuk a Balatonkenesén és Balatonakarattyán zsákos szemétszállításban érintett tulajdonosokat, hogy a 2014 évre érvényes SIÓKOM emblémás zsákok megérkeztek, azok átvehetõk a Városgondnokságon (8174 Balatonkenese, Fõ u. 43.) hivatali idõben. Hétfõtõl Csütörtökig óra és óra között Pénteken óra és óra között. Szombati ügyeleti napokon óra és óra között az alábbi napokon: április 26. május 10. május 24. június 07. június 21. július 05. július 19. Balatonkenese Város Városgondnoksága Április: Húsvét hava Minden ember kétszer születik meg. Az elsõ születés az a csodálatos folyamat, amikor a pici emberkét az édesanyja szüli meg erre a világra, a második születés pedig a felnõtt ember megérkezése az örök létre. Mindkettõ misztérium, szinte felfoghatatlan titok, és mégis beszélhetünk róluk, mert nemcsak életünk részeirõl van bennük szó, hanem ezek életünk kútfõi, amelyekbõl forrásozik az a valaki, akinek valójában mondhatjuk magunkat. Mily nagy hasonlóság van a két születés között! Még el sem indult az életünk, és máris valakik nagyon, de nagyon akartak minket. Nevet adtak nekünk, és elhatározták, hogy fölnevelnek minket. Elhalmoztak minden jóval: puha meleg kelengyével, ruhával és finom ételekkel, szellemi javakkal és sok-sok szeretettel. Fizetséget nem vártak, csupán azt a lehetõséget, hogy önzetlenül gyönyörködhessenek bennünk: akiknek boldog életet szántak...; - és van Valaki, aki még ennél is többet szán nekünk, és ezért elvezet minket a húsvéti újjászületés misztériumához. Mindkét születés gyönyörû esemény, pedig mindkettõ útját vér, kín és gyötrõdés szegélyezi, és tragédiák kockázata fenyegeti, amit vállal a féri és a nõ, mert édesanya és édesapa akar lenni, és vállal az Isten, mert õ Teremtõ és Üdvözítõ -, az enyém is és a mienk is. A második születést a húsvét jeleníti meg. Vigyázni kell azonban arra, hogy húsvét titkát ne mossuk össze a tavaszi kikeletet dicséretével -, bár tényleg csodálatos dologról van szó, amelyben minden a megújulás és a születés élményével veszi körül az embert. Mégis ez csupán a mulandó természet csodája, amely ha túlságosan hatalmába keríti az embert, akkor saját mulandóságának sírjába zárna be bennünket is. Mi tehát húsvét titka? Egy újabb tiszta hõs bukása, akire lehet emlékezni, akirõl lehet verset, drámát vagy dalt írni, akinek emelhetünk szobrot, vagy akit hívek követhetnek és utánozhatnak? Az ilyen - emberi világunkba zárt - titok nem volna igazi misztérium, mert ha mégannyira is igaz lenne tartalma, egy legújabb hõssel hamar túlhaladottá válhatna. Húsvét titka azonban nem ilyen természetû, hanem pontosan ebbõl a körforgásból való kiszabadulást jelenti: a nagybetûs Életre való végleges megszületést. Húsvét titka Jézus nélkül nem érthetõ meg. Elõször maguk az apostolok sem értették meg, mert a maguk feje után próbáltak tájékozódni, noha õk közvetlenül a Mester tanítványai voltak. Ennek egyenes következménye volt számukra a nagypénteki kudarc, a reményt vesztettség, a félelem és a szégyen. (Mint ami minden emberi halálban benne van.) A második születés ilyen alulnézetbõl, vagyis az ember perspektívájából; de ez semmit sem árul el a lényegbõl: az áldozat gyõzelemmel végzõdik. A megdicsõült Krisztus megmutatja magát és helyet készít az ember számára. Ettõl a felismeréstõl lángolt az emmauszi tanítványok szíve. A Föltámadott köszöntése: Békesség nektek! oly mélyen érintette a tanítványokat, hogy az még a mai utódokat is átjárja. A kételkedõ Tamás apostol olyan vallomást tesz, amelyre korábban maga sem gondolt volna. Leborul Jézus megdicsõült sebei elõtt, és bûnbánóan suttogja: én Uram, én Istenem!. És végezetül Simon Péternek is meg kell térnie gyáva hazugságából egy bensõséges vallomás formájában: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Húsvét titka bevilágítja az ember méltóságának és hivatásának titkát, értelmet ad még az értelmetlennek látszó dolgoknak is. Érdemes a fényénél tájékozódni...! Dr. Balázs Pál

17 2014. március Balatonkenesei Hírlap 17 Rózsálló hajnalfény ragyog! Mirõl is szól a húsvét? Azok számára, akik egy kicsit is értik az ünnep misztériumának lényegét, megdöbbentõ és elszomorító élményben van részük, amikor szembesülnek a közgondolkodás húsvéti gyakorlatával, mert szinte mindent eredeti önmagából kifordulva látnak. Ez az ünnep ugyanis nem az öncélú böjt utáni tobzódó húsevésrõl és lakmározásról szól, mint ahogy azt a neve sejteti, még csak nem is a nyusziról meg a piros tojásról, vagy az értelmét vesztett népszokásokról, nem is beszélve a locsolkodás pénzvadászó akcióiról. Persze, aki az ünnep lényegét érti, az tudja, hogy a böjt nem öncélú aszkézis, hanem a bocsánatkérés és a lelki megújulás eszköze, s ha ez sikerrel jár, a feloldozás következik, és az Úr asztalának is vendége lehet az ember. Ezt követi az otthoni, fehér asztal melletti családi ünneplés, amely ha méltó eleganciával történik, valódi öröm forrása lehet. A tojás, melynek héját belülrõl feltöri a kiscsibe, a feltámadás õsi szimbólumaként köszön vissza, s a másnapi locsolkodás kedves játéka pedig, a keresztség életadó, frissen tartó szent vizére emlékeztet bennünket. Vagyis a szokásokat értõ és értékelõ gyakorlat testi-lelki javunkat szolgálja, de a vele ellenkezõ bárgyúság sajnos lassan tönkretesz és kiüresít mindent. De hát mi is az ünnep valódi, eredeti és örök mondanivalója, tartalma és nekünk is szóló ajándéka? Ezt keresve idézzük címünkben a csodálatosan szép húsvéti himnusz elsõ sorát: Rózsálló hajnalfény ragyog! s míg az egymásba kapaszkodó szavak szépségén el-elmélázunk, emlékeinkbõl felidézõdnek régmúlt tavaszi elsõ holdtölte utáni elsõ vasárnapok sejtelemes szépségû hajnalai, amikor a kristálytiszta levegõég áhítatos alázattal fogadta a távolból érkezõ fényes tekintetû királyt, aki elûzi az éj értelmetlen zsarnoki árnyát, s mindent bearanyoz fényes ragyogásával, hogy ezentúl csak az igazság, szépség, jóság és szentség töltse be az egész földet. Talán mondanom sem kell, hogy a természet eme tüneményes jelensége csupán szimbólum. A szimbólumnak viszont az a természete, hogy túlmutat önmagán, jelez valami még nagyobb, esetleg minõségileg vagy lét-rendileg mást. A húsvéti himnusz sem a természet dicséretérõl szól, hanem szinte felülmúlhatatlan líraisággal Annak érkezését jelzi, aki minden szépséget, igazságot és jóságot felülmúlóan az élet teljességével érkezik. Amit mi húsvétnak nevezünk, annak eredeti neve: átmenet. Értsd alatta: felszabadulás; mert átmenet a kihalásra ítélt egyiptomi szolgaságból az ígéret földjének szabadságába. Átmenet a sötétségbõl a világosságra. Értsd a sötétségen a kilátástalanságot, a tudatlanságot, a tanácstalanságot, a személyes bûnt, a haragot, a gyûlölködést és végül a halált. Mindezt feloldja a sötétségre fény derül jelensége. Személyes szellemi világunkban ez azt jelenti, hogy valaki az igazság erejével segítségünkre siet, és általa felragyog bennünk, vagyis a lelkünk mélyén, az értelem fénye, amely azután már egészen a sajátunk, és belülrõl világít meg mindent. Pontos ítéletet mond minden értelmetlen sötét butaság, személyes pusztító erõ, harag, gyûlölet, röviden a tévelygés és a bûn felett. Csakhogy az átmenet, amit ünneplünk, nem egyszerû folyamat. Ha már megszokta az ember a sötét zavaros létmódot, akkor meglehet, hogy fél a fénytõl, esetleg nem ismeri fel a dolgok valódi veszélyét. Vagyis a sötét szolgaság házából hosszú út vezet a teljesen megtisztult boldog életig. Sokan elhullnak az úton, mások feladják, s vannak, akik célba érnek. Ezt az igazságot példázza Izrael családja, és minden egyes ember élete a miénk is, de az egész emberiségé is. Hogy azonban végképp ne bizonytalankodjunk el, a megtestesült Ige, Jézus Krisztus, emberi létbe sûrítve köztünk elénk élte a teljes emberi életet: a magzati élettõl az ember élet-útjának minden mozzanatát. Bemutatta, hogy minden körülmények között a bizalom (azaz a hit) és az értelem fénye az élet kikezdhetetlen tisztaságát és épségét biztosítja az ember számára, amit még a testi halál sem tehet tönkre. Jézus húsvétja, vagyis átmenete, drámai módon három napba sûrûsödik össze: a sötét gonoszság nagypénteki tobzódásától és annak elviselésétõl az elsõ nap hajnali feltámadásáig, azaz az átmenet beteljesedõ megdicsõüléséig. Krisztus, a Fölkent húsvétja óriási segítség mindenki számára. Tükröt tart elénk, amelyben láthatóvá válik az emberre mindannyiunkra váró lehetséges tragédia, de a célba-érkezés kiteljesedett megdicsõült élete is Dr. Balázs Pál PARTY PIZZÉRIA PIZZA HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 33 CM 950 FT-TÓL TEL: 06/30/

18 18 Balatonkenesei Hírlap március Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítõ hálózat kiépítése a kelet-balatoni kistérségben címû TÁMOP /A-10/ azonosító számú pályázati program SAJTÓKÖZLEMÉNY március 24. A támogatási forrás a Kelet-Balatoni térség településein, 11 általános iskolában egységes iskolai szociális munka és ifjúságsegítõ hálózat létrehozását és mûködtetését tette lehetõvé. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft. A GIRBEGURBA néven ismert program lassan a végéhez érkezik, április 10-én zárul. Célunk az volt, hogy az iskolák szolgáltatásait színesítve, a pedagógiai programot kiegészítve a gyermekek és szülõk számára helyben nyújtsunk szolgáltatásokat a Kelet-Balatoni térség településein. Több olyan területet határoztunk meg, amely hiánypótló jelleggel segítheti az iskolák, pedagógusok és szülõk elégedettségét. Így gondoltunk a hosszú nyári szünetben unatkozó gyermekekre, a program során közel 600 gyermek táborozhatott napközis vagy bentlakásos táborban. Számba vettük azokat a családokat is, akik gyermekük gyengébb teljesítménye ellenére nem tudnak felzárkóztató szakembert igénybe venni, 38 gyermek a karógörbítõ klub keretein belül készülhettek a pótvizsgára. Az iskolákban felmerülõ konfliktusok megoldását is szerettük volna segíteni, melyek a tanulóközösségek- Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Álmos u ben, vagy akár a felnõttek és gyerekek között is kialakulhat. A mediációs, önismereti és mûvészetterápiás foglalkozásokon 337 gyermek vett részt. A lelki támogatás is nagyon fontos, így helyet kapott a programban az iskolapszichológiai hálózat létrehozása is, melybe közel 70 gyermeket tudtunk bevonni. Gondoltunk a szülõkre is: szülõi hatékonyságot növelõ tréningeket 14 csoportban, több mint 10 elõadást szerveztünk a térség településein. A projekt megvalósításában közremûködött a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézmény valamennyi munkatársa, a Kelet-Balatoni térség általános iskoláinak és középiskoláinak pedagógusai is. Köszönjük a segítséget! Bízunk benne, hogy a girbegurba út egy kis szakaszán sikerült mosolyt varázsolni az arcokra! A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szedlák Attila elnök Baranyai Edina projektvezetõ Balatonkenesén rendelõnek is alkalmas örökpanorámás téliesített ikerház tulajdonostól eladó Balatonkenese óvárosában, a híres Katica Pék közelében, rendelõnek is alkalmas három külön házrészû, téliesített, 100 m 2 alapterületû örökpanorámás emeletes ikerház eladó kerti nagy teraszokkal, tóra nézõ örökpanorámás balkonokkal, minden szinten vizesblokkal, összesen 5 hálószoba, három nappali, két konyha, padlás, három kocsibeálló. Nagyobb társaságok fogadására, edzõtáborozásra is kíváló, strandtól, parti szórakozóhelyektõl, vasúttól 10 percre, boltoktól, cukrászdától, központtól 5 percre, vitorláskikötõtõl, lovardától 15 percre, mégis csendes helyen található a lakott negyedben. Gyümölcsfás, fúrt kutas mediterrán kert két külön bejárattal, 3 kocsibeálló, két pince. Bevezetett gázfûtés, villanybojlerek, külön fogyasztásmérõk. Nyílászárók cseréje folyamatosan, új külsõ vakolat 2013-ban, felújított vezetékek, festés és mázolás 2013-ban történt. Érdeklõdni: T:

19 2014. március Balatonkenesei Hírlap 19 Tátorján Játékvár Bölcsõde és Családi Napközi Hírei A Kft évi költségvetése Balatonkenese Város Önkormányzata i testületi ülésén megtárgyalta, és kiegészítésekkel elfogadta a Tátorján Kft évi költségvetését. Az eredetileg betervezett fejlesztések, homokozó kialakítása, árnyékolása, az épület, terasz, udvari játékok faburkolatok karbantartása, festése, a csoportszobákban klíma beszereltetése a Kft. költségvetésébõl kikerült. Az épület tulajdonosa Balatonkenese város, így e munkálatok elvégzése a képviselõ-testület állásfoglalásának megfelelõen önkormányzati hatáskörben, a Városgondnokság általi munkavégzés, esetleges pályázati lehetõség kihasználásának elõtérbe helyezésével valósul meg. A felsoroltak az épület állagának megóvása érdekében fontos teendõk. Az udvari árnyékolás, homokozó kiépítése, a csoportszobák klimatizálása a szolgáltatások színvonalát emeli, a gyermekek komfortérzetét növeli. Nyári idõszakban játszóházunkat vonzóbbá teheti a látogatók, nyaraló családok számára, hiszen így nem csak rossz hûvös, esõs idõben, hanem kánikulai nagy melegben hûsölni is érdemes felkeresni bennünket pár óra jó játszásra. A költségvetésünk kiadási oldalán legnagyobb összeget a bérek és járulékai, gyermek étkeztetés költsége teszi ki. A dologi kiadások közül a rezsi költségek egy nagyobb családi háznak megfelelõ mértékû energia díjak. Terveink között szerepel weblapunk a tatorjan. hu megújítása, új arculat tervezés, reklámtábláink felújítása még a szezon elõtt. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft évre tervezett öszszes kiadása ezer forint. Költségvetésünk bevételi oldalán az államtól kapott bölcsõdés és családi napközis gyermekek ellátására és étkeztetésére igényelt normatív támogatás, szülõk által fizetett bölcsõdei étkeztetés térítési díja (430 Ft/nap/fõ, a bölcsõdei gondozási díj jelenleg 0 Ft), családi napközis intézményi térítési díj ( Ft Ft/fõ/hó + étkezési térítési díj), szolgáltatások (játszóház, kihelyezett rendezvények, gyermekfelügyelet, jelmezkölcsönzés szerepel. A Kft. tervezett éves bevétele ezer Ft. Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a Kft. többségi tulajdonosa támogatást biztosít az intézmény mûködéséhez, ebben az évben ezer Ft-ot. A helyi önkormányzat képviselõ-testületének céljai még nem ismertek az intézmény mûködtetésének formáját illetõen (kft. vagy önkormányzati fenntartású intézmény). A Tátorján Játékvár nem csupán jól mûködõ Bölcsõde és Családi Napközi, nem csak 29 kisgyermek gondozása, nevelése. A környéken egyedül álló módon biztosítja a gyermekes családok igényeihez igazodó rugalmas gyermek felügyeletet akár napi pár órában elõzetes bejelentkezés nélkül, egyeztetés szerint, akár nyitvatartási idõn kívül is, a házi gyermekfelügyelet szolgáltatás a hét minden napján napi 24 órában igénybe vehetõ. Védõnõnk által szervezett Tipegõ klubba várjuk a pici babákat. Intézményünk ideális hely születésnapi vagy egyéb rendezvények megtartására, a vendégek szórakoztatásáról igény szerint gondoskodunk. Termeink hétvégeken bérelhetõk. Külsõ munkatársaink megtalálhatók a környék rendezvényein kitelepült játszóházakban és nyári idõszakban Balatonkenese strandjain. Szeretnénk, ha jelentkeznének intézményünkben olyan gyermekszeretõ, kreatív, valamilyen területen (zene, nyelv, mese-vers, alkotás, népi kismesterségek, mozgás..stb.) tehetséget érzõ fiatalok, diákok, akik külsõ munkatársaink csapatát erõsítenék, alkalmi megbízás keretében, velük szolgáltatásainkat tovább színesítenénk. A 2012-es év anyagi terheit az elmúlt évben kiegyenlítettük, így stabil anyagi háttérrel bátrabban tervezhetjük a jövõt. Köszönöm az intézményünk szolgáltatásait igénybe vevõ szülõknek, hogy az elmúlt évek során mûködésünket folyamatosan megkérdõjelezõ hírek és álhírek ellenére is kitartanak mellettünk. Szeptembertõl bölcsõdénkben és családi napközinkben korlátozott számban állnak rendelkezésre férõhelyek. Kérem, hogy felvételi igényükkel április hó folyamán keressék fel intézményünket, mert a megüresedõ helyeket elsõsorban helyi gyermekekkel szeretnénk betölteni. Az édesanyák nyári munkavállalásának segítésére is próbálunk megoldást találni, hogy amíg dolgoznak, gyermekük biztonságba legyen. Egyéni kérésekkel bátran keressenek! Balatonkenese Város Önkormányzata jelentõs mértékû támogatást nyújt, hogy legkisebb polgárai színvonalas ellátása biztosított legyen, és a gyermeket vállaló családok segítséget kapjanak a munka, hívatás, gyermekvállalás nehéz döntésében. Novák Éva ügyvezetõ Kicsalta a jó idõ a kerékpárosokat az utakra A Balatonalmádi Rendõrkapitányság területén évben bekövetkezett közlekedési balesetek elemzésekor egyértelmûen megfigyelhetõ a szezonalitás - kivétel talán a kerékpárosok -, amely a nyáron többszörösére növekvõ nyaraló és jármû forgalommal magyarázható. A személyi sérüléssel járó balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is a relatív gyorshajtás, vagyis az út és látási viszonyoknak nem megfelelõen megválasztott sebesség, a követési távolság, valamint az elsõbbségi és kanyarodási szabályok be nem tartása. 4 esetben fordult elõ, hogy a balesetet okozó vezetõ ittas volt. A közlekedés legvédtelenebb résztvevõi a gyalogosok, illetve kerékpárosok évben - a kerékpárosok által okozott balesetek száma 10 volt. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk a kerékpárosok felelõsek évben a Balatonalmádi Rendõrkapitányság baleset-megelõzési tevékenységében - éppen ezért - kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpáros balesetek megelõzésére. A kerékpárral közlekedõ személy a közlekedésnek egyenrangú résztvevõje, ami azt jelenti, ugyanúgy ismernie kell a közlekedési szabályokat mint a gépjármû vezetõknek! Tekintsük át a legfontosabb, a kerékpárosokra vonatkozó, közlekedési szabályokat: Alapszabály: a kerékpárt hajtó személy vezetõnek, a kerékpárt toló személy gyalogosnak minõsül! Csak akkor lehet behajtani kerékpárral az egyirányú út tilos oldaláról, ha azt kiegészítõ jelzõtábla megengedi! A kerékpárosokra is vonatkozik a kézben tartott mobil telefonnal való telefonálás tilalma vezetés közben! Kerékpárral mindig az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kell közlekedni. Kivétel, ha az kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, vagy tiltott. Ebben az esetben a járdán a gyalogosok zavarása nélkül, maximum 10 km/óra sebességgel lehet haladni. A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti. Kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idõsebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettõnél több kerekû kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között vagy a kerékpáron vagy a kerékpároson (fontos változás!), elõl fehér - hátul piros, folyamatos vagy villogó fényjelzést kell használni! Lakott területen kívül fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) kell viselni éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között. Lakott területen belül kifejezetten ajánlott. Kerékpárral TILOS lakott területen kívül: fõútvonalon balra kanyarodni, az úttest jobb szélérõl át kell tolni a kerékpárt, fõútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek egyedül kerékpározni, elengedett kormánnyal kerékpározni, kerékpárhoz oldalkocsit, valamint kerékpár-utánfutót kivéve egyéb vontatmányt kapcsolni, kerékpárt más jármûvel, illetõleg állattal vontatni, kerékpáron oldalra, elõre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetõt a vezetésben akadályozó tárgyat szállítani, kerékpárral állatot vezetni. Téves az a köztudatban elterjedt nézet, hogy már lehet alkohol fogyasztása után kerékpározni! Fõúton alkohol fogyasztása után kerékpározni TILOS! Ellenkezõ esetben a közigazgatási bírság összege Ft. Mellékúton és kerékpárúton alkohol fogyasztása után például egy sör vagy 2 dl bor - csak akkor szabad kerékpározni, ha a vezetõ közlekedésre, vezetésre alkalmas állapotban van! Ha nem, akkor közigazgatási eljárásban Ft bírsággal kell sújtani. Szaktanácsadó: Papp Csongor r. alezredes Közlekedésrendészeti alosztályvezetõ Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság

20 20 Balatonkenesei Hírlap március Régóta vágyik már tökéletes mosolyra? Amennyiben legalább kettõ teljes porcelán (zircon) koronát készíttet el a Globe Dentalnál, most otthoni fogfehérítõ szettet adunk Önnek ajándékba! Figyelem! Az akció április 11-ig ÉS csak a készlet ill. az szabad idõpontok erejéig tart! Az akció igénybevételének további feltétele jelen kupon leadása a fogászati kezelésekor. Foglaljon idõpontot a telefonszámon! Globe Dental Fogászati Centrum - Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. A Tájházunkban szeretnénk az alkotómûhely mellett fõzõhelyet kialakítani, hogy a különbözõ rendezvényekhez kapcsolódóan és a civil összejöveteleken legyen lehetõség használni. Így szívesen fogadjuk, ha régi, nem használt, de még jó állapotban lévõ Salgó tûzhelyét, sparheltjét felajánlaná e célra! Természetesen érte megyünk, elszállítjuk! Köszönjük! Tel.: Új tavaszi áru érkezett! Minden kabát Ft, Nyitva tartás: H: - Kedd-Péntek: ig Szombat 9-12-ig ÁCS, TETÕFEDÕ, BÁDOGOS MUNKÁK KÖNYV-BÁD BT TEL: 06-70/

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

13/2014. (III. 10.) KIM

13/2014. (III. 10.) KIM 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról A választási eljárásról szóló 2013.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

2014. január : február február 7.

2014. január : február február 7. Határidő 2014. január 24. 16:00 2014. február 7. 2014. február 7. 2014. február 15. 16:00 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19:00-ig 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február 17. 2014. február

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás 2016.09.07. Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás Részletek HIRDETMÉNY HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1013-1/2016. HIRDETMÉNY 1 / 7 HATÁROZAT - A

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben