évi m u n k a t e r v e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-2005. évi m u n k a t e r v e"

Átírás

1 évi m u n k a t e r v e Budapest, szeptember 22. Frank Gabriella igazgató 1

2 Tartalomjegyzék A PIHGY kiemelt feladatai a ös tanévben... 3 Kiemelt közös rendezvények a ös tanévben... 4 Pedagógiai Intézet munkaterve... 5 Mérési csoport munkaterve... 5 Mérési ütemtervünk... 6 Továbbképzések szervezése... 9 Pedagógiai tájékoztatás... 9 Pedagógiai szaktanácsadás Óvodai munkacsoport munkaterve Alsós munkacsoport Iskolasegítő munkacsoport Gyermekvédelmi munkaközösség munkaterve Fejlesztő pedagógiai munkaterv Osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség munkaterve Napközis munkaközösség munkaterve A hátrányos helyzetű gyermekekért munkaközösség munkaterve A szabadidő-szervezők munkaközösségének munkaterve Felsős munkacsoport A magyar munkaközösség munkaterve Történelem munkaközösség munkaterve Angol munkaközösség munkaterve Német munkaközösség munkaterve Művészeti nevelés munkaközösség munkaterve Testnevelés munkaközösség munkaterve Matematika munkaközösség munkaterve Informatika munkaközösség munkaterve Biológia-földrajz munkaközösség munkaterve Kémia munkaközösség munkaterve Fizika munkaközösség munkaterve Technika munkaközösség munkaterve Központi műhely munkaterve Gyógytestnevelés munkaterve Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkaterve

3 A PIHGY kiemelt feladatai a ös tanévben A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény alapfeladata ebben a tanévben is a kerületi önkormányzat és közoktatási intézményei működésének, feladatellátásának segítése. Az önkormányzat szándékai ellenére helyiséggondjainkra az előző tanévben sem sikerült megoldást találni. 4 intézményegységünkből 3 (Pedagógiai Intézet, Gyógytestnevelés, Helytörténeti Gyűjtemény) a Nevelési Tanácsadóval megosztott épületben működik. Továbbra is keressük a szétköltözés lehetőséget, mert a helyszűkéből s a két intézmény profilja közötti különbségekből adódó problémák miatt (hosszasan várakozó, hangoskodó, szaladgáló gyerekek) feladatainkat csak nagy nehézségek árán tudjuk az elvárt színvonalon teljesíteni. Felelős: igazgató Az oktatásirányítás prioritásainak megfelelően igény szerint ebben a tanévben is részt veszünk a pedagógiai dokumentumok (helyi tantervek az 5-8. évfolyamokra, házirend, szöveges értékelés) összeállításában, illetve naprakész tájékoztatással, segédanyagokkal, továbbképzésekkel segítjük a differenciált oktatási módszerek megújítását, a digitális tananyagok használatát, az integrált oktatás pedagógiai eszköztárának kidolgozását. Felelős: munkacsoport-vezetők Igyekszünk megismerni és a helyi közoktatás szereplőivel megismertetni az EU oktatási normáit. A helyi pedagógusoknak intenzív, az európai kulcskompetenciákra (aktív tanulás, nyelvhasználat, kommunikáció, informatika, kooperativitás, multikulturalizmus stb.) felkészítő továbbképzéseket kínálunk, illetve olyan naprakész adatbázist hozunk létre, amely tartalmazza a főbb pedagógiai innovációs műhelyek és projektek eredményeit. A pedagógiai szolgáltatások körében kiemelten kezeljük a helyi társadalom tudásbázisának kiépítésére, valamint a munkaerőpiaccal való egyeztetett felmérések és tervezési projektek kialakítására irányuló törekvéseket. Fontos feladat a kifejezetten EU-oktatási szolgáltatásokhoz (adattárak, tananyagközpontok és diák/pedagógus mobilitási szolgáltatások) való mihamarabbi csatlakozás is. Felelős: igazgató, munkacsoport-vezetők Különösen fontosnak tartjuk a hatékony tanulásszervezés és az alternatív pedagógiai módszerek lehető legszélesebb körben való elterjesztését. A tanév során beszerezzük, és TANkönyvtárunkban a kerületi pedagógusok számára is hozzáférhetővé tesszük az oktatási koncepciókkal, alternatív módszerekkel, tanulási zavarokkal foglalkozó legfontosabb tanulmányokat, tanulás-módszertani kiadványokat. A kiadványok bibliográfiáját honlapunkon megjelenítjük. Felelős: tájékoztatási előadók ig valamennyi terület vezetője éves munkatervet állít össze, így a Helytörténeti Gyűjtemény, a Gyógytestnevelési Szakszolgálat, a Központi Műhely, illetve az óvodai, az iskolasegítő, az alsós, a felsős humán és reál szaktanácsadás szervezését végző kollégák. A fenti 4 pedagógiai munkacsoport munkáját egészíti ki a tájékoztatás, a mérés-értékelés, a tehetséggondozás és a pedagógus-továbbképzés szervezése. Felelős: igazgató, intézményegység-vezetők, munkacsoport-vezetők Az előző tanévben a HEFOP keretében pályáztunk egy Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztési Központ létrehozására. A pályázat elbírálásának határideje szeptember 25. A pályázat eredményétől függően a TIOK keretében vagy a kerület iskoláival együttműködve önerőből az ÖMIP-ben számunkra előírt mérési feladatok elvégzésére alkalmas adatfeldolgozó rendszert kívánunk beszerezni. Az alapkompetenciák egyenletes fejlesztése 3

4 érdekében az 5-8. osztály helyi tanterveinek kidolgozásához kapcsolódva erősítjük a kerületi általános és középiskolák együttműködését. Felelős: igazgató Tovább szeretnénk fejleszteni kapcsolatainkat a gyermekek óvodai-iskolai nevelésében szerephez jutó kerületi oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi intézményekkel és a kerületi óvodákban-iskolákban dolgozó pedagógusokkal. Különösen óvodai, alsós és fejlesztő pedagógiai területen összehangolt munkára törekszünk a Nevelési Tanácsadóval. Felelős: igazgató A PIHGY internetes portálján heti rendszerességgel frissítjük a kerületi pedagógusok munkáját közvetlenül segítő anyagokat. Bővítjük internetes fórumunkat, a kerületi közoktatást érintő legfrissebb híreket, szakmai beszámolókat, ill. legfontosabb kiadványainkat az év során digitális formában is közreadjuk. Rendszeressé tesszük Pályázati figyelőnket. Felelős: igazgató, portál-adminisztrátor Folytatjuk 2003 márciusában indított minőségbiztosítási programunkat. A partnerazonosítás és az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése nyomán kidolgozzuk a továbblépés lehetőségeit. Az év során kidolgozzuk a 20 tantárgygondozó és az 5 óvodai mentor tevékenységének sikerkritériumait. Felelős: minőségbiztosítási csoport vezetője, igazgató A PIHGY tevékenységének sikerkritériumai: Az IMIP-ben leírtak szerint. Kiemelt közös rendezvények a ös tanévben Balassi-emlékév: : Reneszánsz udvar komplex művészeti program, ill : Balassi-konferencia Felelős: felsős munkacsoport-vezető Európai oktatás: : A finn példa Közoktatási rendszer és pedagógiai gyakorlat Finnországban Előadó: Frank Gabriella Kerületi pedagógiai hét: : A hatékony tanuláskörnyezet alakítása. Előadó: dr. Vass Vilmos Felelős: pedagógiai tájékoztatási előadó : Konfliktushelyzetek a mindennapokban. Előadó: Nagy Magdolna Felelős: alsós munkacsoport-vezető : A munkaközösségek napja: bemutató órák és szakmai előadások. - Felelős: óvodai, alsós, felsős és iskolasegítő munkacsoport-vezetők Gulner Ált. Isk.: Érzelmi kompetenciák fejlesztése. Előadó: Csendes Éva A PIHGY 10 éve : : időszaki kiállítás a Városháza Galériában Felelős: gyűjteményi referens Tankönyvbörze: január-február: Alsós a PIHGY-ben, felsős a Karinthy Gimnáziumban Felelős: alsós munkacsoport-vezető, tankönyvtáros József Attila emlékév: : A költészet napja - Zenés irodalmi megemlékezés : Irodalmi vetélkedő József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából Aranygála: május 26.: A kerületi tanulmányi versenyek győzteseinek ünnepe Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkacsoport-vezetők, tájékoztatási előadók Évzáró: június 23.: Órabemutatókat vállaló, versenyek lebonyolításában résztvevő, szakmai cikkeket író kerületi pedagógusok köszöntése Felelős: igazgató 4

5 Pedagógiai Intézet munkaterve Mérési csoport munkaterve (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) Súlypontok: Fő feladatunk az ÖMIP-ben számunkra kijelölt mérések végrehajtása, adatszolgáltatás a fenntartónak a kerületi iskolák eredményeiről. Az iskolák értékelési feladatait a közoktatási törvény írja elő, ehhez a feladathoz kívánunk segítséget nyújtani. Az iskolákra háruló integrációs feladatok miatt különösen fontos szerep jut az iskolákban az oktató-nevelő munka ellenőrzésének. Az elvégzett pedagógiai mérések nemcsak az iskolai csoportok teljesítményéről, neveltségi szintjéről nyújtanak képet, hanem a háttérvizsgálatokkal az egyes tanulók eredménye, szocio-ökonómiai státusza is nyomon követhetővé válik. Az OKÉV által szervezett országos mérések mérőanyagát a KÁOKSZI nemzetközi, elsősorban holland és angol minták alapján készíti. Célszerűnek látszik mind a kerületi, mind az iskolák saját méréseit ezeknek a méréseknek a szellemében elvégezni. Az eddig országos mérésekre használt OKÉVmérőanyagok az Intézetben megtalálhatók. (A pontos lista a honlapon hozzáférhető!) Nehézséget okoz számunkra az iskoláknak a kerületi mérésekkel szembeni ellenérzésének megszüntetése. Célunk olyan kapcsolat kialakítása az iskolákkal, hogy inkább a segítségnyújtást érezzék részünkről, ne a külső ellenőrzés egyik nemkívánatos formájának véljék munkánkat. A mérések nagy száma pontos tervezést, gondos előkészítő munkát igényel, ezért elkészítettük az éves mérési ütemtervünket (lásd lejjebb!) hónapos bontásban. Ezt az általános ütemtervet eljuttattuk az iskolákba, hogy az iskolák mérési feladataikat ez alapján tudják tervezni. A kiszámíthatóság érdekében e munkaterv alapján kívánunk a következő években is dolgozni. A pedagógiai hozzáadott értékek meghatározása céljából szeretnénk a DIFER mérést egységesen, az egész kerületben meghonosítani. A mérés elutasításának fő indoka eddig annak nagy idő- és munkaigénye volt. Ebben a helyzetben csak akkor várható javulás, ha az iskolaigazgatók a DIFER elvégzését a tanítóktól megkövetelik. Információnk szerint az OKÉV jövő évtől kötelezi az iskolákat a DIFER lebonyolítására. Gondot jelent a mérési csoport számára, hogy munkaerő- és eszközellátottsága messze nincs arányban a rá rótt feladatokkal. Az év fontos feladata, hogy a tömegesen megjelenő mérési adatok feldolgozásához megfelelő programot szerezzünk be. A mérőanyag előállításához egy feladatbank-rendszer is nélkülözhetetlen. Ugyancsak megoldást kell találni a mérési adatok gépre vitele területén is. Egy fő adatrögzítő munkatárs alkalmazása feltétlen indokolt. Szakmai információszerzés Folyamatosan az eddigi évek során megszokott módon - kapcsolatot tartunk az OKÉV Közép- Magyarországi Regionális Igazgatóságával az országos mérések kapcsán (minőségellenőrök biztosítása). Részt veszünk az FPI Értékelési csoportjának a kerületi PSZK-ák részére szervezett foglalkozásain. A kerületi PSZK-k mérési felelőseivel esetenként, ha szükséges felvesszük a kapcsolatot (próbamérések végzése, szakmai kérdések megvitatása). Részt veszünk minden méréssel kapcsolatos szakmai konferencián (OKÉV-tájékoztatók, FPI Pedagógiai Napok, OM-fórumok, stb.) Javaslatot teszünk a Könyvtárnak a méréssel-értékeléssel kapcsolatos szakirodalom beszerzésére. 5

6 Szakmai információátadás A mérési eredményeket az érintett feleknek (iskolák, munkaközösségek, OKSI, OKSB, stb.) az adatok feldolgozása után szöveges értékeléssel együtt elküldjük. A mérések eredményét publikáljuk. (Intézeti honlap, Városkép, stb.) A különböző munkaközösségek számára megbeszéléseket tartunk egy-egy mérés eredményeinek értelmezéséről. A mérési felelősökön keresztül tájékoztatjuk az iskolákat az éves mérési feladatok ütemezéséről, az iskolára háruló feladatokról. Tanácsadás Szívesen állunk rendelkezésre az iskolai kollégáknak mérésmetodikai kérdésekben. Segítünk a diplomázó vagy szakvizsgázó kollégáinknak mérési feladataikban. Mérési ütemtervünk Szept. Okt. Nov. Dec.-Febr. Márc. Ápr. Május 1) 4. oszt. matematika olvasásszövegértés + Háttérv. 4. és 8. oszt. NSZrészterület (évenként más) 8. oszt. idegen nyelv 8. oszt. matem. olvasásszövegértés + Háttérv. 2) 1. osztályos bemeneti mérések A mérési eredmények feldolgozása Az iskolába lépéshez szükséges képességek és készségek óvodai mérése, nagycsoport 9. és 11. oszt. NSZrészterület (évenként más!) 1) Reprezentatív (1) diagnosztikus Az OKÉV mérésekkel összhangban Külső mérőbiztosokkal, egy osztályban 2) Teljes populáció mérése a DIFER-rel, a mérést a tanítók végzik Reprezentatív (1) diagnosztikus Saját készítésű feladatlap Reprezentatív (2) szummatív Reprezentatív (1) szummatív Csak egy osztályban Az OKÉV mérésekkel összhangban Minden óvodában, teljes populáció Meglévő mérőanyag felhasználása Teljes évfolyam, mind a 3 önkormányzati gimnáziumban Saját készítésű feladatlap A mérések összegzését a PIHGY végzi 2004/05: Tolerancia A mérést az oszt.főnökök végzik Külső mérőbizt. Egy oszt. Külső mérőbizt. Az óvónők mérnek, az összegzését a PIHGY végzi 2004/05: Tolerancia A mérést az oszt.főnökök végzik Mintavétel: Reprezentatív(1): A mintaválasztás minden évben a fenntartói ellenőrzésre kijelölt iskolák körében történik oly módon, hogy az ellenőrzés idejére a mérési eredmények rendelkezésre álljanak. Ebben a tanévben mérési alany iskolák: Táncsics, Brassó, Gulner, Kondor, Ady, Kapocs, Kastélydombi, Piros, Vajk. 6

7 Reprezentatív(2): Azon iskolák mérése, melyeknél 8. osztályban az adott tanévben nem történt magyar- és matematika-mérés. Az érintett iskolák: Pitagorasz, Bókay, Csontváry, Darus, Eötvös, Kandó, Kassa, Vörösmarty, Szent Lőrinc (?), Szenczi Molnár A.(?), LOGOS (?) Minden mérés 1 tanítási órán megvalósítható! Feladatok Felelős Határidő I. Háttérkérdőívek elkészítése szeptember - kérdőívek összeállítása Madárné Szeptember 1. - kérdőívek sokszorosítása Szujkóné Szeptember 13. II. Elsősök bemenetmérése szeptember - mérőanyag összeállítása Maadadiné Szeptember 5. - próbamérés mérőanyag javítása mérőanyag sokszorosítása Szújkóné, Madárné Szeptember 8. - mérés osztálytanító Szeptember javítás számítógépre vitel Benéné Október statisztikai számítások Maadadiné Október értékelés Maadadiné Október az iskolák és a fenntartó Maadadiné Október 30. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné November 5. II. Negyedikesek matematika és olvasás-szövegértés mérése szeptember - mérőanyag összeállítása Patakfalvi Attiláné Szeptember 1. - próbamérés Madárné Szeptember mérőanyag korrigálása Maadadiné Szeptember mérőanyag sokszorosítása Szújkóné Szeptember mérés Szaktanácsadók Szeptember javítás Madárné, Maadadiné Október számítógépre vitel Benéné Október statisztikai számítások Maadadiné Október26. - értékelés Maadadiné, Madárné Október az iskolák és a fenntartó Maadadiné November 5. tájékoztatása - a mérési eredmények honlapra tétele Szilágyiné November 10. III. Negyedikesek és nyolcadikosok neveltségszint mérése október - mérőanyag összeállítása Frank, Madárné, Maadadiné Szeptember próbamérés Madárné Október 4. - mérőanyag javítása Madárné, Maadadiné Október 6. - mérőanyag sokszorosítása Benéné Október 8. - mérés Osztályfőnökök Október javítás Madárné, Maadadiné November számítógépre vitel Benéné December 6. - statisztikai számítások Maadadiné December értékelés Maadadiné, Madárné Január 3. - az iskolák és a fenntartó Maadadiné Január 7. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Január 9. 7

8 IV. Nyolcadikosok idegennyelv-mérése november - mérőanyag összeállítása Tímár Éva, Bogár Judit Október próbamérés Madárné Október mérőanyag javítása Tímár Éva, Bogár Judit Október mérőanyag sokszorosítása Benéné November 2. - mérés Szaktanácsadók November vége - javítás Tímár Éva, Bogár Judit December számítógépre vitel Benéné Január statisztikai számítások Maadadiné Január értékelés Maadadiné Február 7. - az iskolák és a fenntartó Maadadiné Február 11. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Február 14. V. nyolcadikosok matematika és olvasás-szövegértés mérése március - mérőanyag összeállítása Kalmárné, Maadadiné Március 1. - próbamérés Madárné Március 7. - mérőanyag javítása Kalmárné, Maadadiné Március 9. - mérőanyag sokszorosítása Benéné Március mérés Szaktanácsadók Március közepe - javítás Kalmárné, Maadadiné Március számítógépre vitel Benéné Április 8. - statisztikai számítások Maadadiné Április értékelés Maadadiné, Madárné Április az iskolák és a fenntartó Maadadiné Április 26. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Április 29. VI. Óvodások iskolába lépéséhez szükséges képességek mérése április - mérőanyag összeállítása Mezeiné Február próbamérés Mezeiné Február mérőanyag sokszorosítása Benéné Április 1. - mérés Óvónők Április számítógépre vitel Óvónők Május 2. - statisztikai számítások Maadadiné Június értékelés Maadadiné Június az iskolák és a fenntartó Maadadiné Június 17. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Június 20. VII. Kilencedikesek és tizenegyedikesek neveltségszint-mérése május - mérőanyag összeállítása Frank, Madárné, Maadadiné Május 6. - próbamérés Madárné Május mérőanyag javítása Madárné, Maadadiné Május mérőanyag sokszorosítása Benéné Május mérés Osztályfőnökök Május közepe - javítás Madárné, Maadadiné Május számítógépre vitel Benéné Június 6. - statisztikai számítások Maadadiné Június értékelés Maadadiné, Madárné Június az iskolák és a fenntartó Maadadiné Június 30. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Július 4. VIII. Beszámoló az éves munkáról Madárné, Maadadiné Július 11. IX. Munkaterv a következő tanévre Madárné, Maadadiné Július 17. 8

9 Továbbképzések szervezése A pedagógus-továbbképzések szervezése az egyik legösszetettebb tevékenység intézményünkben. 5 saját akkreditált továbbképzésünk mellett további kihelyezett tanfolyamot, előadássorozatot kínálunk. Ezek megszervezését csak pedagógus végzettségű előadó láthatja el. A feladattal megbízott pedagógus szakmai tájékozottsága nem elég: az akkreditációs és pénzkezelési előírásokkal is tisztában kell lennie. Korábban minden munkatárs maga szervezte meg a területéhez kapcsolódó tanfolyamokat. Ez a megoldás nem volt elég hatékony (sok volt az átfedés, több jogban, pénzügyekben járatlan kolléga volt kénytelen napokig az eljárásrenddel, a pénzügyi szabályzattal foglalkozni). Ezért az iskolai továbbképzés szervezésével az előző tanév elején Dziubáné Kenedli Esztert bíztuk meg abban a reményben, hogy a rendszer működését néhány hónap alatt feltérképezi, és megteszi ésszerűsítő javaslatait. Mivel a kolléganő március közepétől tartó betegállományát tulajdonképpen csak a nyári szünidőre szakította meg, a folyamatban lévő tanfolyami ügyek lezárásához a többi munkatárs komoly erőfeszítésére volt szükség. A feladat elvégzésére jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Pedagógiai tájékoztatás (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó) 1. Tájékoztatói tevékenység: a weblapon: az intézet aktuális eseményeiről, a pedagógiai könyvtár dokumentumairól, a tankönyvtárról. személyes tanácsadás: ajánló bibliográfia készítése vizsgákhoz, könyvajánlás szakdolgozat készítéséhez. 2. Állománygyarapítás (igény szerint): pedagógiai, pszichológiai, szociológiai szakirodalom, fejlesztő pedagógiai tantárgyi szakirodalom differenciált pedagógia, CD-jogtár, oktató, multimédia, videó. 3. Feldolgozómunka: Szirén integrált könyvtári programmal novemberétől, bekapcsolódás az országos könyvtári rendszerbe. 4. Tankönyvtár: állandó kapcsolattartás a tankönyvkiadókkal, az újonnan megjelent tankönyvek beszerzése, tankönyvbörze és tankönyvkiállítás rendezése: alsós tankönyvbörze: PIHGY ig felsős és középiskolai tankönyvkiállítás: Karinthy Gimnázium (2004. decemberében, vagy februárjában). Sikerkritériumok: A könyvtár-állomány 50%-ának feldolgozása, a bemutatók 75 %-os látogatottsága. A szolgáltatások igénybevevőinek 75 %-os elégedettsége. 9

10 Pedagógiai szaktanácsadás Óvodai munkacsoport munkaterve (Mezeiné Bakóczay Hedvig) Differenciált fejlesztés, egyéni bánásmód az idei nevelési évben a kitűzött feladatunk. A pedagógusok személyiségfejlesztő kompetenciáját meghatározó attitűdnek tartalmaznia kell a differenciált nevelőmunka fontos elemeként a tervszerű, egyénre szabott felkészülést. A differenciált fejlesztésre, a pozitívumok megerősítésére irányuló speciális feladatok megtervezése és az eredmények rendszeres értékelése, olyan feladattok, melyeket az alapprogram szellemében be kell építeni az óvodáknak a nevelési gyakorlatukba és dokumentációs rendszerükbe. A korai segítségnyújtás az egyéni állapot megismerését, az esélyek diagnosztizálását jelenti, amelynek célja a megfelelő időben és a megfelelő módon biztosított korai nevelés. Ehhez való segítségadás a célunk. Ezt elméleti előadások és gyakorlati bemutatók szervezésével szeretnénk megvalósítani. Sikerkritérium: ha a bemutatókon átlagosan 10 fő részt vesz, és a látottakat a mindennapi munkában 80 %-ban hasznosíthatónak tartja. Munkaközösségi foglalkozások: Varázsceruza munkaközösség november 18. Vackor óvoda: Differenciált fejlesztés vizuális nevelés során február 8. Szivárvány óvoda: Differenciált fejlesztés vizuális nevelés során április 13. Gyöngyszem óvoda: Differenciált fejlesztés vizuális nevelés során. Játékkuckó munkaközösség november 16. Dráva óvoda: Differenciált fejlesztés játék során február 16. Vackor óvoda: Differenciált fejlesztés játék során április 21. Szivárvány óvoda: Differenciált fejlesztés játék során. Zene-bona munkaközösség november 9. Zenevár óvoda: Differenciált fejlesztés zenei nevelés során február 9. Nyitnikék óvoda: Differenciált fejlesztés zenei nevelés során április 14. Tövishát óvoda: Differenciált fejlesztés zenei nevelés során. Mozdulj, ügyesedj! Munkaközösség november 10. Szélmalom óvoda: Differenciált fejlesztés testnevelés nevelés során február 10. Tövishát óvoda: Differenciált fejlesztés testnevelés nevelés során április 19. Hétszínvirág óvoda: Differenciált fejlesztés testnevelés nevelés során. Bábos, irodalmi műhely munkaközösség november 17. Csemete Nevelde: Differenciált fejlesztés anyanyelvi nevelés során február 17. Napsugár óvoda: Differenciált fejlesztés anyanyelvi nevelés során április 12. Robogó óvoda: Differenciált fejlesztés az anyanyelvi nevelés során. Külső világ munkaközösség november 11. Nyitnikék óvoda: Differenciált fejlesztés a külső világ megismerésére február 15. Kerekerdő óvoda: Differenciált fejlesztés a külső világ megismerésére április 20. Petőfi óvoda: Differenciált fejlesztés a külső világ megismerésére. 10

11 ÖMIP-ből adódó feladatok: A kitűzött nevelési célok közül különös tekintettel az egészséges életmód, anyanyelvi kultúra fejlettsége, szocializációs fejlettség ebben a nevelési évben az anyanyelvi nevelés megvalósulásának elemzését jelöltük meg. Az elemzésekhez szükséges tapasztalatok, információk helyszínei: Kerekerdő, Szivárvány, Bóbita, Cseperedő és a Zenevár óvoda. A szocializáció fejlettségének elemzését a 2005/2006-os nevelési évre tervezzük. Az érintett óvodák: Napsugár, Robogó, Csemete-Nevelde, Gyöngyszem és a Pitypang. Az egészséges életmódra nevelés helyzetét 2006/2007-es nevelési évben a Szélmalom, Aprók Falva, Dráva, Eszterlánc és a Vándor óvodákban szerzett tapasztalatok alapján elemeznénk. Módszer: csoportok látogatása, dokumentumok elemzése, célokkal való összehasonlítása. Felelős: Mezeiné, Faragó M, Szegőné, Méderné, Kun Zs. - Határidő: május 31. Az iskolába lépéshez szükséges képességek mérése nagycsoportos óvodások körében. Mérés időpontja: április 1-15-ig. Feladat: A mérési anyag elkészítése és kipróbálása. Határidő: február 25. Nagycsoportos óvónők felkészítése a mérésre. Határidő: március 25. Elvégzett mérések óvodai összesítőinek összegyűjtése. Határidő: május 20. Az óvodai összesítő lapok feldolgozása, átlagok kiszámítása. Határidő: június 15. Felelős: Mezeiné és a mérési csoport Sikerkritérium: A feladatok határidőre megvalósulnak. Óvodavezető-helyettesi munkaközösség tervezett programjai: Módszertani ismeretek elméleti és gyakorlati felfrissítése és megújítása a célunk a mentorok segítségével. Foglalkozásaink 9 órakor kezdődnek. Felelős: Mezeiné és a mentorok Sikerkritérium: Az érintettek 50%-a részt vesz a foglalkozásokon és az elméleti előadásokat 4- es skálán legalább a résztvevők 75%-a 3-ra értékeli október 13. Szivárvány óvoda: Testnevelés bemutatót tart Kun Zsuzsanna mentor november 24. Tövishát utcai óvoda: Külső világ tevékeny megismerése bemutatót tart Faragó Mária mentor január 20. Tövishát utcai óvoda: Zenei bemutatót tart Kázsmér Istvánné mentor február 23. Bóbita óvoda: Mese bemutatót tart Szegőné Lévai Éva mentor március 17. Pitypang óvoda: Játék bemutatót tart Méder Lászlóné mentor 11

12 Az óvoda-iskola átmenet, ill. a beilleszkedés segítése érdekében tervezett programok: szeptember óra Kastélydombi Általános Iskola: Óvoda, iskola átmenet Paletta program bemutatása november óra Pedagógiai Intézet: Vizuális technikák április óra Pitypang óvoda: Vizuális tevékenységek. Rendezvények: Szakmai hét október október óra Eszterlánc: Differenciált fejlesztés (Rózsáné Czigány Enikő) október óra Eszterlánc: Segítségadás iskola előtt. (Konkolyné Németh Margit klinikálpszichológus) október 20. nevelés nélküli munkanap (Kondor Béla Közösségi Ház) 9 óra: Ünnepélyes megnyitó 9 óra 30: Differenciált bánásmód. Előadó: Dr. Bakonyi Anna Óvónői munkákból rendezett kiállítás. Húsvéti ünnepkörhöz tartózó alkotások. Tervezett időpont: március 14- március 29-ig. Mesedramatizálás nagycsoportos óvodásoknak. Tervezett időpont: május Gyermekrajz kiállítás Tervezett időpont: május 30- június 10-ig. Felelős: Mezeiné, mentorok Minőségfejlesztő munka segítése érdekében konzultációk: Minőségfejlesztő csoport vezetői részére Első alkalom: szeptember óra 30 Értékelési csoport vezetői számára. Első alkalom: szeptember óra 30 12

13 Alsós munkacsoport (Patakfalvi Attiláné, Barabás Józsefné és Fábián Zoltánné) Súlypontok: Az idei tanév kiemelt feladatai közé tartozik a korszerű, használható tudás elsajátításához módszertani segítséget nyújtani a kerület alsó tagozatos nevelőinek. Az iskolai kezdő szakasz meghosszabbításához korszerű eljárások bemutatásával, kiadványokkal, differenciált feladatlapokkal, szakmai ajánlásokkal kívánjuk segíteni a tanítók munkáját. Bemutató foglalkozásokkal járulunk hozzá a korszerű tanulási technikák elsajátításához, az adaptív, integrált oktatáshoz. Hangsúlyosabb szerepet kap a készségek, képességek fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Ötleteket, javaslatokat, szakmai útbaigazítást adunk a szöveges értékeléshez, új dokumentumok használatához. Tájékoztatást adunk a törvénymódosítások megismeréséhez. A kerületben induló Paletta program alaposabb megismertetésével kívánjuk a korszerű technikák elterjedését, az óvodaiskola átmenet megkönnyítését segíteni. A bemenetmérésekhez segítségadás az elsős tanítók számára, hogy a hozzáadott pedagógiai érték jól mérhető, összehasonlítható legyen. A versenyek szervezésével, lebonyolításával biztosítani kívánjuk a tehetségek megmérését, egészséges, igazságos versenyszellem kialakulását. A kiállításokkal, pályázatokkal, a pedagógusok által összeállított eljárások, ötletek elterjesztésével erkölcsi elismerésükhöz szeretnénk hozzájárulni. A tankönyvválasztást egy hétig tartó tankönyvbörzével biztosítjuk. Az első évfolyamok látogatásával, szakmai beszélgetésekkel kívánjuk alátámasztani a helyes módszerek alkalmazását, tanácsot adni a minőségi munka javításához. Sikerkritérium: az elégedettség-mérési mutatók 75 %-os részvétel mellett 75 %-os tetszést mutatnak. Kiemelt rendezvényeink: 1. Tankönyvbörze, újdonságtalálkozók, tankönyvszerzőkkel való beszélgetés 2. Taneszköz bemutató, korszerű oktatási eszközök 3. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése szakmai konzultációk 4. A korszerű oktatás kreatív oktatás, tanulásszervezési módok 5. Reformpedagógiai törekvések terjesztése, bemutatók 6. Oktatás hatékonyságáért rendezvény alkotó pedagógusok munkájának bemutatása 7. Fotógyűjtemény régi eszközök bemutatása tankönyvek szövegének megértéséhez 8. Versenyek, pályázatok 9. Kísérletekben való részvétel, propagálás, elterjesztés Tervezett programjaink: I. Szakmai információ-szerzés: Részt veszünk az FPI értekezletein, előadásain. Figyelemmel kísérjük az országos, fővárosi továbbképzési lehetőségeket, tanfolyami ajánlásokat, amelyekről folyamatosan tájékoztatjuk az iskolák munkaközösségeit. Saját továbbképzéseink: Barabás Józsefné informatikai, számítógép-kezelői tanfolyam Fábián Zoltánné: Szaktanácsadó-képzés (FPI-tanfolyam) Patakfalvi Attiláné: Kreatív oktatás az alsó tagozaton II. Szakmai információ átadás: Munkaközösségi értekezlet: 4 alkalommal szervezünk /szept. 9., nov. vége, január vége, május vége/ Alkalmanként 3-4 munkaközösség vezetőjével szakmai beszélgetést, konzultációt tervezünk, az együttgondolkodás érdekében Tankönyvbemutató szervezése az Apáczai Tankönyvkiadó felkérésére. /5-6 alkalommal/ Előadás szervezése: korszerű oktatási, módszertani, valamint aktuális problémák témakörében Pedagógiai Hét: október i közös rendezvényeinken minden iskolából számítunk legalább az alsós igazgatóhelyettes és 1 fő alsós nevelő részvételére. 13

14 2004. október 20. (tanítás nélküli munkanap) Bemutató helyszínek: 1. Kastélydombi Általános Iskola: Paletta program bemutatkozása, 1. évf. Bemutatót tartó nevelő: Molnár Gyöngyi 2. Csontváry Általános Iskola: Kooperatív tanulás (Zágon Bertalanné) III. évfolyam: Matematika - Bemutatót tartó nevelő: Benkő Noémi IV. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom - Bemutatót tartó nevelő: Fábián Zoltánné 10 óra 15-től megbeszélés, elemzés - Előadó: Szentmiklósiné 3. Általános és Német Nemzetiségi Iskola: Gyöngyszem program folytatása, 2. évf. Bemutatót tartó nevelő: Ferencz Istvánné Munkaértekezletek: szept. 08. Első osztályos tanítók részére Az év indítása, aktuális feladatok, bemenetmérés Téma: Integráció lehetőségei, logopédiai ellátás előadó: Juhász Imréné, SOFI Az év programja, vállalások: Fábián Zoltánné Módszertani ajánlás az előkészítő időszakhoz: Barabás Józsefné Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszer használata, differenciált feladatlapok: Patakfalvi Attiláné Éves mérési tájékoztató: Maadadiné Borbély Mária szept. 09. Iskolai munkaközösség vezetők részére Téma: Integráció lehetőségei, logopédiai ellátás előadó: Kálmán Katalin, SOFI Iskolaérettség, problémás tanulók integrálása: Mucsi Katalin, Nevelési Tanácsadó Program- és mérésismertetés (alsós tantárgygondozók, mérési felelős) nov. vége: Differenciált tanítás-tanulás lehetőségei az 1. osztályban (előadás és bemutató) febr. vége: Az integrációról (előadás és bemutató) május vége: Évzáró értekezlet Versenyek, pályázatok, kiállítások: október 15.: Csillagok útján c. mesemondó verseny (Közös program a Főkönyvtárral) március 9.: Matematika verseny évf. részére (Eötvös Iskola) Felelős: Barabás Józsefné, a feladatokat a PIHGY alsós munkacsoport-vezetője állítja össze Komplex anyanyelvi verseny 2. évf.: Darus u. Ált. Isk., február 10., szervező: Bleier Katalin és Fábián Zoltánné 3. évf.: Szenczi Molnár Á.I., február 15., Falusiné Varga Tünde és Fábián Zoltánné 4. évf.:? A tanulmányi versenyeket a Pedagógiai Intézet Versenyszabályzatának megfelelően szervezzük. Minden kerületi versenyt igyekszünk március végéig megtartani. A házigazda-szerepet vállaló iskola nevelője és az alsós munkacsoport vezetője közösen állítja össze a feladatokat és a versenyfelhívást. Utóbbit a PIHGY október 15-ig valamennyi kerületi iskolának eljuttatja. A PIHGY alsós munkacsoport-vezetője rendszeres kapcsolatot tart a házigazda iskolával, és gondoskodik a felmerülő problémák rendezéséről. A versenyről készült jegyzőkönyv pontosságáért a PIHGY jelenlévő munkatársa felel. (A kifizetésekhez és az ARANYGÁLA füzet elkészítéséhez nélkülözhetetlen a pontos jegyzőkönyvre.) Meseillusztrálás évfolyam: Időpont: december (Felelős: Patakfalvi Attiláné) Legszebb füzet verseny (Felelős: Barabás Józsefné, Patakfalvi Attiláné) 1-2. évfolyam: Írás és matematika 3-4. évfolyam: Nyelvtan és matematika (Beadás: március 1.) 14

15 A Meseillusztrálás és a Legszebb füzet versenyre érkezett anyagot - hagyományainkhoz híven - decemberben / májusban a PIHGY-ben kiállítjuk. (Felelős: Patakfalvi Attiláné, Barabás Józsefné) További kínálat: Kerámiakészítő verseny és kiállítás: Kastélydombi Ált. Isk. (szervezés folyamatban) - Felelős: Patakfalvi Attiláné Iskolai bemutató foglalkozások Minden hónapban lehetőség nyílik bemutató foglalkozás megtekintésére valamelyik tankönyvkiadó könyveiből (szervezés alatt) április 28. : Bemutató foglalkozás az óvodában Nyílt napok (Szervezés alatt. A pontos időponttal meghívót küldünk.) Időpont: november vége / március eleje - Téma: kooperatív tanulás 4. évf. Időpont: december / április - Téma: Paletta program 1. évfolyam III. Írásbeli tájékoztatás: Értesítések postázása a rendezvényekről, munkaközösségi megbeszélésekről, bemutató órákról. Szakmai, módszertani bibliográfia készítése az előadásokhoz. (Felelős: alsós tantárgygondozók) Évközi és diagnosztikai mérésekhez feladatlapok összeállítása, készítése. IV. Tanácsadás: Látogatást kívánunk tenni a kerület valamennyi iskolájában /bemutató, verseny, kihelyezett munkaközösségi megbeszélés, egyéni megkeresések alkalmával/ V. Versenyek adminisztrálása: Tervezzük a PIHGY által finanszírozott matematika évf., anyanyelvi komplex évf., rajz 1-4. évf., meseillusztrálás 1-4. évf., legszebb füzet pályázat 1-4. évf. versenyek megrendezését. Ezekhez tárgyi eszközök biztosítása, a matematika verseny feladatlapjainak összeállítása. Zsűrizés. Versenyszervezés, lebonyolítás, költség elszámolás, versenyfelhívás dekoráció, jegyzőkönyvek, jelentések leadása és összegzése. VI. Egyéb: Alsó tagozat évf. részére differenciált tanulási technikák, kooperatív tanulás témában gyakorlati módszertani munkaközösségi megbeszélés Helye: Csontváry Ált. Isk. Vezeti: Fábián Zoltánné Időpont: nov. vége és márc. eleje du. 14 órától Kihelyezett akkreditált tanfolyamok (szervezés alatt): A vizuális nevelés lehetőségei a 3-10 éves korcsoportban Közösségfejlesztési módszerek Barkácsolás 1-4. évf. Jeles napok szerepe a XXI. sz. gyermekének életében Zene szeretetére nevelés, tehetséggondozás Környezeti nevelés és az ökológiai szemlélet megalapozása A hazai tájak életközösségei témakör tanítása során Rajz és vizuális kultúra 1. évf. 30 óra 15

16 Iskolasegítő munkacsoport Gyermekvédelmi munkaközösség munkaterve (Makó Margit) Súlypontok: l. Az óvodai-iskolai gyermekvédelemben a megelőzés játszik fontos szerepet, hogy a tanulók ne váljanak veszélyeztetetteké. 2. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek fő feladata a megelőzés, valamint a meglévő illetve a keletkezett problémák megszüntetéséhez szükséges feltételek létrejöttének elősegítése. 3. Az oktatási intézmény feladata, hogy felismerje a problémát, keresse a kiváltó okokat, nyújtson segítséget, illetve jelezzen az illetékesek felé. Az eddigi hagyományos veszélyforrások mellett terjedőben vannak újak is, mint pl.: a drogfogyasztás mennyiségi és minőségi változása. 4. Megalakult jan. 21-én a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). A fórumok segítik a különböző intézmények munkájának összehangolását. Együttgondolkodásra, együttműködésre, közös cselekvésre ösztönöznek, információt közvetítenek. Mint a gyermekvédelmi munkaközösség szakmai vezetője tagja vagyok a KEF-nek..A drogok elleni küzdelem nemzeti ügy. A kábítószer-probléma fenyegetése, a beköszöntő évezred olyan kihívása, mely szükségessé teszi minden intézmény, szolgálat, és a segíteni kívánó elkötelezett összefogását. Ki kell alakítanunk és meg kell valósítanunk a kormányzat, a politikai világ, az önkormányzatok, a szakmák és a civil szervezetek, valamint a helyi közösségek, az egyházak, a családok és az egyének közös erőfeszítésén alapuló együttes cselekvés és problémakezelés lehetőségét. Ehhez mindannyiunk összefogására szükség van!" (Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására, ISM, old.) 5. Az óvodai-iskolai gyermekvédelemben már nem elegendő a jelző szerep, hanem szükség van a segítő-, befolyásoló-, a családi nevelő funkciót erősítő tevékenységre is. 6. Az önkormányzat sokat segít a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek problémáinak megoldásában (tankönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás, kerületi segélyek, természetbeli juttatás, gyámhivatal ügyintézése stb). Sajnos ennek ellenére mindig keletkeznek új nehézségek, amit a gyermekvédelmi felelősöknek meg kell oldaniuk (a segélyezésből kiesett tanulók segítése, civilszervezetek bevonása az óvoda-iskola életébe stb.). Célkitűzésünk: minél frissebb információkat kapjanak a gyermekvédelmi felelősök a törvényi változásokról, önfejlesztés és továbbképzés, problémáit meg tudja beszélni. A 2004/05. tanévben kiemelten foglalkozunk -- a többi mellett - a 3., a 4. és az 5. pontban felsoroltakkal. Ehhez a munkatervünk is igazodik. 1. Szakmai információszerzés: Az információk egy részét az FPI-től kapom. Konferenciákon hallottakat átadom a kollégáknak. Előadásokat szervezek neves személyekkel. Minden anyagot összegyűjtök, amit csak lehet. Tanfolyamot és szakmai továbbképzéseket szervezek. 2. Szakmai információ átadás: Munkaközösségi értekezleteken, előadásokon kapják meg az információkat, új ismeretanyagokat a kollégák. Az ismereteket, törvényeket figyelve, tájékoztatást kapnak a gyermekvédelmi felelősök. 3. Írásbeli tájékoztatás: Értesítést küldök a tanév elején az alakuló értekezletre. Írásban megkapja minden óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelős, a` meghívott vendégek az éves programot. A törvényekről, új ismeretekről másolatokat küldök. 4. Tanácsadás: Ebben a tanévben 10 intézménnyel szeretnék szorosabb kapcsolatot tartani, mert náluk önkormányzati vizsgálat lesz. Segítem az óvodákat, iskolákat, ha bármikor felhívnak felvilágosításért, probléma megoldásért. 5. Versenyek adminisztrálása: Katasztrófa és polgárvédelmi ifjúsági versenyünk lesz, ahol majdnem minden iskola részt vesz. Itt jelenléti ívet és elégedettségi kérdőívet nem tudunk felvenni, mert a Bókay kertben lesznek az állomások és nem mindig a gyermekvédelmi felelősök jönnek el erre. 16

17 6. Egyéb: Ha pályázati lehetőségekről információm lesz, értesítem a gyermekvédelmi felelősöket. Összegzés: Erősség: A gyermekvédelmi felelősök munkaközössége összetart, mindent együtt csinálunk, minden megmozduláson részt veszünk néhány óvoda és iskola kivételével. Gyengeség: a hátrányos helyzetű tanulók definiálása: az oktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény nincs összhangban. Nem megoldható a tankönyvek tartós használatba adása, mert nem tartósak a könyvek, és mindegyikbe írni kell. Problémát jelent az önkormányzati változó statisztikai adatszolgáltatások kérése. Problémát okoz a kerületi napközis tábor adatszolgáltatási kérése az iskolák felé. Munkaközösségi értekezletek : PIHGY, B hét csütörtök 9 óra szept. 9. Alakuló értekezlet - éves munkaterv megbeszélése, egyeztetése, elfogadása - a meghívottak részéről tájékoztatás: Szociális-Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda, Családsegítő Szolgálat, Gyám-hivatal, Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Rendőrkapitányság, Mentálhigiénés Központ, ÁNTSZ, OKSII: Fegyó Tibor, Szeleczky Balázs, Papp Klára, Márton Edit, Oláh Anna - fontosabb információk átadása okt. 7.: Bónuszrendszer Oktatási Jogok Hivatala - Dr. Aáry-Tamás Lajos - oktatási jogok biztosa okt. 14. : Konferencia: Bűnmegelőzés színterei különös tekintettel az Európai országok ez irányú gyakorlatára okt. 21.: Bűnmegelőzési szakmai nap a gyermekvédelmi szakemberek és pedagógusok részére - Kondor Béla Közösségi Ház, Papp Klára, ifjúsági koordinátor szervezése Téma: Bűnmegelőzés hazai szintű jogi szabályozása okt. vagy nov.: Korcsoportok szerinti megosztásban a kerület bűnmegelőzési programja - Ternák Irén, gyámhivatal vezetője és Koncz Dorottya, munkatárs nov. 11.: Bűnmegelőzési projekt - dr. Gönczöl Katalin, egyetemi tanár okt. vagy nov. Kerekasztal beszélgetés a jelzőrendszer tagjaival - Gyermekjóléti Szolgálat nov. 18.: Bűnmegelőzési szakmai nap a gyermekvédelmi szakemberek és pedagógusok részére - Kondor Béla Közösségi Ház - Papp Klára, ifjúsági koordinátor szervezése Téma: Bűnmegelőzés helyzete a XVIII. Kerületben nov. 25.: Bűnmegelőzési szakmai nap a gyermekvédelmi szakemberek és pedagógusok részére - Kondor Béla Közösségi Ház - Papp Klára, ifjúsági koordinátor szervezése Téma: Ifjúsági és gyermekbűnözés Magyarországon dec. 2.: Konfliktuskezelési gyakorlatok - Polgárnagy Ágnes, pszichológus jan. 6.: Dyxlexiás gyermekek - Dobó Kálmánné, fejlesztőpedagógus febr. 3.: A tanácsadás szerepe, funkciói a gyermekvédelemben - dr. Szilágyi Klára, tanszv. - Szent István Egyetem febr. 17.: Bűnmegelőzési szakmai nap gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok részére - Kondor Béla Közösségi Ház - Papp Klára, ifjúsági koordinátor szervezése Téma: Drog és egyéb függőség mutatkozó jegyei a kézírás vizsgálatában márc. 3.: Magatartásproblémás gyermekekkel való foglalkozás - Kósáné Ormai Vera, pszich márc. 17.: Szakmai nap a gyermekvédelmi szakemberek és pedagógusok részére - Kondor Béla Közösségi Ház - Papp Klára, ifjúsági koordinátor szervezése Téma: A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi gyakorlata márc.: Helyi gyermekvédelmi tanácskozás - Gyermekjóléti Szolgálat ápr.: PODO-Művészeti Fesztivál - Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ápr.: Katasztrófa- és polgárvédelmi ifjúsági verseny - Bíró István, polgárvédelem vezetője ápr.: Drog-prevenciós nap és verseny - Kondor Közösségi Ház - Papp Klára, ifjúsági koordinátor máj. 12. Záró értekezlet - éves munka értékelése, következő évi feladatok tervezése Képzési program: - Gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgozó szakemberek bűnmegelőzéssel kapcsolatos képzése, a második 100 óra folytatódik - Az óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelősök tanfolyama október közepe/vége felé indul - Ariadné fonala tanfolyam november közepe felé indul 17

18 Fejlesztő pedagógiai munkaterv (Dobó Kálmánné) Feladataink: Munkaközösségünk tagjai ebben az évben elsősorban azt szeretnék, ha a fejlesztő pedagógiai óraszámok megnyugtató rendezésére sor kerülne. Negatív diszkriminációnak éljük meg, hogy a fejlesztőpedagógusok óraszáma a legmagasabb, míg a hozzánk hasonló kiscsoportos terápiát végző szakemberek óraszáma 19 maradt. Úgy érezzük, hogy a mi munkánk, akik csak problémás: hiperaktív, magatartászavaros, dyslexiás, dysgraphiás, discalculiás, tanulási zavaros gyermekekkel foglalkozunk, alacsonyabb rendűnek ítéltetett, amit óraszámnöveléssel kell kompenzálni. Különösen méltánytalannak érezzük helyzetünket a kilenc éves szakmai munkára tekintettel, amivel élen jártunk a budapesti kerületek között. Ügyünkben dr. Mester László Polgármester Úr, aki megértette, sőt egyetértett kérésünkkel, parlamenti interpellációt nyújtott be. Felszólalására biztató választ kapott Szabados Tamás államtitkár úrtól, mely szerint a fenntartónak jogában áll az óraszámok megváltoztatása. Kérjük ebben a fenntartó megértését és támogatását. Másik kiemelt feladat az új kollégák szakmai segítése, támogatása. Több kolléga nem rendelkezik szakirányú végzettséggel, így az ő szakmai megsegítésük komoly feladatot jelent munkaközösségünk számára. Iskolalátogatásaimat ezért főleg ezekben az intézményekben terveztem az első félévben. Programjaink: Időpont Helyszín Téma szeptember h Kandó téri Iskola Éves program megbeszélése Difer mérés megvitatása szeptember h PIHGY Alsós munkaközösségi foglalkozáson részvétel / elsős kollégákkal találkozás/ szeptember h PIHGY Alsós munkaközösségi foglalkozáson részvétel /találkozás az alsós munkaközösség vezetőkkel/ szeptember Meixner Iskola Meixner Konferencián részvétel október óra Brassó Iskola - Meixner-módszer alapelveire épülő idegennyelvoktatás - Bemutató foglalkozás és előadás (Nyelvi munkaközösségekkel együtt) november 11. PIHGY Pszichológiai tesztek elemzése - Előadó: Liczencziás Ferenc pszichológus, a Nevelési Tanácsadó munkatársa december 9. PIHGY Kreatív ötletek börzéje január óra PIHGY Rajzelemzés - Előadó: Szekeres Klára pszichológus, a Nevelési Tanácsadó munkatársa február 17. PIHGY Dyscalculia - Előadó: Szabó Ottília március 24. PIHGY Roma tanulók helyzete a közoktatásban Előadó: Oláh Anna április 21. Kandó téri isk. Mozgásterápia és gyógytestnevelés kapcsolata Bemutatót tartja: Donáthné Forgács Boglárka május 12. Gyermekek Háza Integráció A fentieken kívül a következő előadókat szeretnénk még meghívni: Szvatkó Anna: Hiperaktív gyermekek terápiája Jordanidisz Ágnes: Új lehetőségek a diszlexia terápiában Ezekkel a programokkal elsősorban az új kollégáknak szeretnénk segíteni. 18

19 Egyéb programok: Iskolalátogatások bp-i alternatív iskolákban. /Az egyeztetés folyamatban van. / Tanfolyam: Mozgásállapot felmérés, 30 órás akkreditált tanfolyam Ekőadó: Lakatos Katalin Fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, logopédusok, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók, gyógytestnevelők közös munkájához elengedhetetlennek tartom az időben történő információcserét, a munkaközösségek szakmai kompetenciájának elismerését és figyelembevételét. Az együttműködés alapja csak a másik kolléga emberi, szakmai tisztelete és megbecsülése lehet. A kompetencia-határok tiszteletben tartása fokozza az egymás iránti bizalmat. Intézetünk minőségi munkája így lesz hatékonyabb. Sikerkritériumok: a rendezvényeken való 75 %-os részvétel. Az óraszám 21-re csökkentése. Osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség munkaterve (Szedmákné Kiss Ágnes és Bognár Károlyné) Az előző tanévekben egyik legnagyobb probléma volt a munkaközösségi összejöveteleken az alacsony részvétel a tanév második félévében. Ennek legfőbb oka a kollégák leterheltsége, hiszen sok esetben a két funkciót egy kolléga látta el a kerületi iskolák felénél. Munkánk hatékonysága érdekében a két munkaközösség tagjainak egyetértésével döntöttünk az összevonás mellett. Bízunk benne, hogy ebben a tanévben a tervezett négy értekezleten megfelelő létszámmal lesznek képviselve az iskolák, erre kellő garanciát látunk az előzetesen kiküldött kérdőíves válaszlevelek összesített adatai alapján. A munkaközösség egyik legfontosabb céljának a legfrissebb szakmai információk megfelelő színtű, időbeni továbbadását és korszerű pedagógiai módszerek megismertetését tartja a legfontosabbnak. A szakmai információszerzés lehetőségei: - OM honlap, - Fővárosi Pályaválasztási és Tanácsadó Intézet, - Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Ált. és Középiskola szakmai tájékoztatói, - Szakmai továbbképzés (ELTE), - Szakirodalom tanulmányozása. Szakmai információ átadásának színterei: - Munkaközösségi megbeszélés, - Előadás, meghívott előadó közreműködésével, - Bemutató foglalkozás, - Írásbeli tájékoztató, - Szakmai, módszertani bibliográfia összeállítása. Tanácsadás: -Telefonos elérhetőség megadott időpontban, - Egyéni megkeresésre tanácsadás, - Szülői értekezlet tartása felkérésre. A munkaközösségi megbeszélések tervezett témái és időpontjai. I. Pedagógiai nap okt.20. du Az iskolai házirend felülvizsgálata, korrekciójának szükségszerűsége. Meghívott előadó : Jásper András diákjogi szakértő (SULINOVA Kht. munkatársa) vagy Moór Anikó- Kerületi Inf. Tanácsadó Iroda - Helyszín: Brassó Utcai Általános Iskola 19

20 II. III. IV. Pályaválasztási teendők a tanév során - Pályaválasztási tájékoztató előadás, (konzultáció a fővárosi információk alapján) Időpont: X Helyszín: Brassó Utcai Általános Iskola Hasznos tanácsok a pályaválasztási lapok kitöltéséhez-teendők a központi felvételi eredmények hiteles továbbításának elősegítése érdekében. Időpont: XII Helyszín: Brassó Utcai Általános Iskola A drámapedagógiai módszerek alkalmazása osztályfőnöki órákon. (bemutató óra) Helyszín. Kapocs Ált Isk. Időpont: március Napközis munkaközösség munkaterve (Lesnyák Mária) 2004.aug ig országos napközis konferencián vettem részt. Az itt szerzett ismeretekre szeretném építeni a munkatervet. Célom: A napközi otthon szerepének átértékelése. Feladatok: - gyermekközpontú napközi és gyermekközpontú programok - a tanterv tartalmának elsajátítása úgy, hogy az megegyezzék a tanuló fejlődési szintjével, egyéni érdeklődésével és tanulási stílusával - a projekt módszer bevezetése - a projekt módszerrel folyó tanulás szabályai - a szabadidő hasznos eltöltése (szabadidő szervezőkkel együttműködve) Az első osztályokban még semmiféle házi feladatnak nem volna helye. A tanulás-lélektan egyik elemi törvénye, hogy a képességeket fejlesztő tanulás akkor hatékony, ha a viszonylag rövid, de intenzív gyakorlás idejét egészen másfajta, szabad tevékenység szakítja meg. Kétféle pihenés: aktív és passzív. Az elsőre jó példa a játék, a másodikra igazi jó példa az alvás. Erre a napköziben annak a kisgyereknek sincs módja, akinek igénye még lenne rá, és aki tudna is aludni. Rendkívül fontos a délután ritmusának, szokásrendszerének kialakítása. Szeptember 8: Munkaközösségi megbeszélés - a munkaterv elfogadása - tanórán kívüli foglalkozások jogszabályi keretei /kiemelten a napközi/, vitafórum - új foglalkozási terv bemutatása, projekt módszer - írásos anyag a tanulási idő fázisairól Október óra: Napközis továbbképzés: A napközi otthon szerepének átértékelése Két programot szervezünk, egy előadást és egy bemutató órát (szervezés alatt). Téma: - a projekt módszer és ezzel történő tanulás fázisai - a gyermekközpontú napközi és program - napközis munkaterv Helye: Kondor Béla Ált. Isk. Előadók: Kovács Lászlóné, Vajk isk., Lesnyák Mária mk. vezető November 17: mk. megbeszélés 2004.dec.30-ig az iskolai házirendek felülvizsgálatra kerülnek, ezért ekkor szeretnék bemutatni egy csak napközire vonatkozó Házirendet. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne ha a napközi pedagógusok el tudnák érni, hogy iskolájukban külön házirend legyen a napközi részére. 20

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben