évi m u n k a t e r v e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-2005. évi m u n k a t e r v e"

Átírás

1 évi m u n k a t e r v e Budapest, szeptember 22. Frank Gabriella igazgató 1

2 Tartalomjegyzék A PIHGY kiemelt feladatai a ös tanévben... 3 Kiemelt közös rendezvények a ös tanévben... 4 Pedagógiai Intézet munkaterve... 5 Mérési csoport munkaterve... 5 Mérési ütemtervünk... 6 Továbbképzések szervezése... 9 Pedagógiai tájékoztatás... 9 Pedagógiai szaktanácsadás Óvodai munkacsoport munkaterve Alsós munkacsoport Iskolasegítő munkacsoport Gyermekvédelmi munkaközösség munkaterve Fejlesztő pedagógiai munkaterv Osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség munkaterve Napközis munkaközösség munkaterve A hátrányos helyzetű gyermekekért munkaközösség munkaterve A szabadidő-szervezők munkaközösségének munkaterve Felsős munkacsoport A magyar munkaközösség munkaterve Történelem munkaközösség munkaterve Angol munkaközösség munkaterve Német munkaközösség munkaterve Művészeti nevelés munkaközösség munkaterve Testnevelés munkaközösség munkaterve Matematika munkaközösség munkaterve Informatika munkaközösség munkaterve Biológia-földrajz munkaközösség munkaterve Kémia munkaközösség munkaterve Fizika munkaközösség munkaterve Technika munkaközösség munkaterve Központi műhely munkaterve Gyógytestnevelés munkaterve Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkaterve

3 A PIHGY kiemelt feladatai a ös tanévben A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény alapfeladata ebben a tanévben is a kerületi önkormányzat és közoktatási intézményei működésének, feladatellátásának segítése. Az önkormányzat szándékai ellenére helyiséggondjainkra az előző tanévben sem sikerült megoldást találni. 4 intézményegységünkből 3 (Pedagógiai Intézet, Gyógytestnevelés, Helytörténeti Gyűjtemény) a Nevelési Tanácsadóval megosztott épületben működik. Továbbra is keressük a szétköltözés lehetőséget, mert a helyszűkéből s a két intézmény profilja közötti különbségekből adódó problémák miatt (hosszasan várakozó, hangoskodó, szaladgáló gyerekek) feladatainkat csak nagy nehézségek árán tudjuk az elvárt színvonalon teljesíteni. Felelős: igazgató Az oktatásirányítás prioritásainak megfelelően igény szerint ebben a tanévben is részt veszünk a pedagógiai dokumentumok (helyi tantervek az 5-8. évfolyamokra, házirend, szöveges értékelés) összeállításában, illetve naprakész tájékoztatással, segédanyagokkal, továbbképzésekkel segítjük a differenciált oktatási módszerek megújítását, a digitális tananyagok használatát, az integrált oktatás pedagógiai eszköztárának kidolgozását. Felelős: munkacsoport-vezetők Igyekszünk megismerni és a helyi közoktatás szereplőivel megismertetni az EU oktatási normáit. A helyi pedagógusoknak intenzív, az európai kulcskompetenciákra (aktív tanulás, nyelvhasználat, kommunikáció, informatika, kooperativitás, multikulturalizmus stb.) felkészítő továbbképzéseket kínálunk, illetve olyan naprakész adatbázist hozunk létre, amely tartalmazza a főbb pedagógiai innovációs műhelyek és projektek eredményeit. A pedagógiai szolgáltatások körében kiemelten kezeljük a helyi társadalom tudásbázisának kiépítésére, valamint a munkaerőpiaccal való egyeztetett felmérések és tervezési projektek kialakítására irányuló törekvéseket. Fontos feladat a kifejezetten EU-oktatási szolgáltatásokhoz (adattárak, tananyagközpontok és diák/pedagógus mobilitási szolgáltatások) való mihamarabbi csatlakozás is. Felelős: igazgató, munkacsoport-vezetők Különösen fontosnak tartjuk a hatékony tanulásszervezés és az alternatív pedagógiai módszerek lehető legszélesebb körben való elterjesztését. A tanév során beszerezzük, és TANkönyvtárunkban a kerületi pedagógusok számára is hozzáférhetővé tesszük az oktatási koncepciókkal, alternatív módszerekkel, tanulási zavarokkal foglalkozó legfontosabb tanulmányokat, tanulás-módszertani kiadványokat. A kiadványok bibliográfiáját honlapunkon megjelenítjük. Felelős: tájékoztatási előadók ig valamennyi terület vezetője éves munkatervet állít össze, így a Helytörténeti Gyűjtemény, a Gyógytestnevelési Szakszolgálat, a Központi Műhely, illetve az óvodai, az iskolasegítő, az alsós, a felsős humán és reál szaktanácsadás szervezését végző kollégák. A fenti 4 pedagógiai munkacsoport munkáját egészíti ki a tájékoztatás, a mérés-értékelés, a tehetséggondozás és a pedagógus-továbbképzés szervezése. Felelős: igazgató, intézményegység-vezetők, munkacsoport-vezetők Az előző tanévben a HEFOP keretében pályáztunk egy Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztési Központ létrehozására. A pályázat elbírálásának határideje szeptember 25. A pályázat eredményétől függően a TIOK keretében vagy a kerület iskoláival együttműködve önerőből az ÖMIP-ben számunkra előírt mérési feladatok elvégzésére alkalmas adatfeldolgozó rendszert kívánunk beszerezni. Az alapkompetenciák egyenletes fejlesztése 3

4 érdekében az 5-8. osztály helyi tanterveinek kidolgozásához kapcsolódva erősítjük a kerületi általános és középiskolák együttműködését. Felelős: igazgató Tovább szeretnénk fejleszteni kapcsolatainkat a gyermekek óvodai-iskolai nevelésében szerephez jutó kerületi oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi intézményekkel és a kerületi óvodákban-iskolákban dolgozó pedagógusokkal. Különösen óvodai, alsós és fejlesztő pedagógiai területen összehangolt munkára törekszünk a Nevelési Tanácsadóval. Felelős: igazgató A PIHGY internetes portálján heti rendszerességgel frissítjük a kerületi pedagógusok munkáját közvetlenül segítő anyagokat. Bővítjük internetes fórumunkat, a kerületi közoktatást érintő legfrissebb híreket, szakmai beszámolókat, ill. legfontosabb kiadványainkat az év során digitális formában is közreadjuk. Rendszeressé tesszük Pályázati figyelőnket. Felelős: igazgató, portál-adminisztrátor Folytatjuk 2003 márciusában indított minőségbiztosítási programunkat. A partnerazonosítás és az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése nyomán kidolgozzuk a továbblépés lehetőségeit. Az év során kidolgozzuk a 20 tantárgygondozó és az 5 óvodai mentor tevékenységének sikerkritériumait. Felelős: minőségbiztosítási csoport vezetője, igazgató A PIHGY tevékenységének sikerkritériumai: Az IMIP-ben leírtak szerint. Kiemelt közös rendezvények a ös tanévben Balassi-emlékév: : Reneszánsz udvar komplex művészeti program, ill : Balassi-konferencia Felelős: felsős munkacsoport-vezető Európai oktatás: : A finn példa Közoktatási rendszer és pedagógiai gyakorlat Finnországban Előadó: Frank Gabriella Kerületi pedagógiai hét: : A hatékony tanuláskörnyezet alakítása. Előadó: dr. Vass Vilmos Felelős: pedagógiai tájékoztatási előadó : Konfliktushelyzetek a mindennapokban. Előadó: Nagy Magdolna Felelős: alsós munkacsoport-vezető : A munkaközösségek napja: bemutató órák és szakmai előadások. - Felelős: óvodai, alsós, felsős és iskolasegítő munkacsoport-vezetők Gulner Ált. Isk.: Érzelmi kompetenciák fejlesztése. Előadó: Csendes Éva A PIHGY 10 éve : : időszaki kiállítás a Városháza Galériában Felelős: gyűjteményi referens Tankönyvbörze: január-február: Alsós a PIHGY-ben, felsős a Karinthy Gimnáziumban Felelős: alsós munkacsoport-vezető, tankönyvtáros József Attila emlékév: : A költészet napja - Zenés irodalmi megemlékezés : Irodalmi vetélkedő József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából Aranygála: május 26.: A kerületi tanulmányi versenyek győzteseinek ünnepe Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, munkacsoport-vezetők, tájékoztatási előadók Évzáró: június 23.: Órabemutatókat vállaló, versenyek lebonyolításában résztvevő, szakmai cikkeket író kerületi pedagógusok köszöntése Felelős: igazgató 4

5 Pedagógiai Intézet munkaterve Mérési csoport munkaterve (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) Súlypontok: Fő feladatunk az ÖMIP-ben számunkra kijelölt mérések végrehajtása, adatszolgáltatás a fenntartónak a kerületi iskolák eredményeiről. Az iskolák értékelési feladatait a közoktatási törvény írja elő, ehhez a feladathoz kívánunk segítséget nyújtani. Az iskolákra háruló integrációs feladatok miatt különösen fontos szerep jut az iskolákban az oktató-nevelő munka ellenőrzésének. Az elvégzett pedagógiai mérések nemcsak az iskolai csoportok teljesítményéről, neveltségi szintjéről nyújtanak képet, hanem a háttérvizsgálatokkal az egyes tanulók eredménye, szocio-ökonómiai státusza is nyomon követhetővé válik. Az OKÉV által szervezett országos mérések mérőanyagát a KÁOKSZI nemzetközi, elsősorban holland és angol minták alapján készíti. Célszerűnek látszik mind a kerületi, mind az iskolák saját méréseit ezeknek a méréseknek a szellemében elvégezni. Az eddig országos mérésekre használt OKÉVmérőanyagok az Intézetben megtalálhatók. (A pontos lista a honlapon hozzáférhető!) Nehézséget okoz számunkra az iskoláknak a kerületi mérésekkel szembeni ellenérzésének megszüntetése. Célunk olyan kapcsolat kialakítása az iskolákkal, hogy inkább a segítségnyújtást érezzék részünkről, ne a külső ellenőrzés egyik nemkívánatos formájának véljék munkánkat. A mérések nagy száma pontos tervezést, gondos előkészítő munkát igényel, ezért elkészítettük az éves mérési ütemtervünket (lásd lejjebb!) hónapos bontásban. Ezt az általános ütemtervet eljuttattuk az iskolákba, hogy az iskolák mérési feladataikat ez alapján tudják tervezni. A kiszámíthatóság érdekében e munkaterv alapján kívánunk a következő években is dolgozni. A pedagógiai hozzáadott értékek meghatározása céljából szeretnénk a DIFER mérést egységesen, az egész kerületben meghonosítani. A mérés elutasításának fő indoka eddig annak nagy idő- és munkaigénye volt. Ebben a helyzetben csak akkor várható javulás, ha az iskolaigazgatók a DIFER elvégzését a tanítóktól megkövetelik. Információnk szerint az OKÉV jövő évtől kötelezi az iskolákat a DIFER lebonyolítására. Gondot jelent a mérési csoport számára, hogy munkaerő- és eszközellátottsága messze nincs arányban a rá rótt feladatokkal. Az év fontos feladata, hogy a tömegesen megjelenő mérési adatok feldolgozásához megfelelő programot szerezzünk be. A mérőanyag előállításához egy feladatbank-rendszer is nélkülözhetetlen. Ugyancsak megoldást kell találni a mérési adatok gépre vitele területén is. Egy fő adatrögzítő munkatárs alkalmazása feltétlen indokolt. Szakmai információszerzés Folyamatosan az eddigi évek során megszokott módon - kapcsolatot tartunk az OKÉV Közép- Magyarországi Regionális Igazgatóságával az országos mérések kapcsán (minőségellenőrök biztosítása). Részt veszünk az FPI Értékelési csoportjának a kerületi PSZK-ák részére szervezett foglalkozásain. A kerületi PSZK-k mérési felelőseivel esetenként, ha szükséges felvesszük a kapcsolatot (próbamérések végzése, szakmai kérdések megvitatása). Részt veszünk minden méréssel kapcsolatos szakmai konferencián (OKÉV-tájékoztatók, FPI Pedagógiai Napok, OM-fórumok, stb.) Javaslatot teszünk a Könyvtárnak a méréssel-értékeléssel kapcsolatos szakirodalom beszerzésére. 5

6 Szakmai információátadás A mérési eredményeket az érintett feleknek (iskolák, munkaközösségek, OKSI, OKSB, stb.) az adatok feldolgozása után szöveges értékeléssel együtt elküldjük. A mérések eredményét publikáljuk. (Intézeti honlap, Városkép, stb.) A különböző munkaközösségek számára megbeszéléseket tartunk egy-egy mérés eredményeinek értelmezéséről. A mérési felelősökön keresztül tájékoztatjuk az iskolákat az éves mérési feladatok ütemezéséről, az iskolára háruló feladatokról. Tanácsadás Szívesen állunk rendelkezésre az iskolai kollégáknak mérésmetodikai kérdésekben. Segítünk a diplomázó vagy szakvizsgázó kollégáinknak mérési feladataikban. Mérési ütemtervünk Szept. Okt. Nov. Dec.-Febr. Márc. Ápr. Május 1) 4. oszt. matematika olvasásszövegértés + Háttérv. 4. és 8. oszt. NSZrészterület (évenként más) 8. oszt. idegen nyelv 8. oszt. matem. olvasásszövegértés + Háttérv. 2) 1. osztályos bemeneti mérések A mérési eredmények feldolgozása Az iskolába lépéshez szükséges képességek és készségek óvodai mérése, nagycsoport 9. és 11. oszt. NSZrészterület (évenként más!) 1) Reprezentatív (1) diagnosztikus Az OKÉV mérésekkel összhangban Külső mérőbiztosokkal, egy osztályban 2) Teljes populáció mérése a DIFER-rel, a mérést a tanítók végzik Reprezentatív (1) diagnosztikus Saját készítésű feladatlap Reprezentatív (2) szummatív Reprezentatív (1) szummatív Csak egy osztályban Az OKÉV mérésekkel összhangban Minden óvodában, teljes populáció Meglévő mérőanyag felhasználása Teljes évfolyam, mind a 3 önkormányzati gimnáziumban Saját készítésű feladatlap A mérések összegzését a PIHGY végzi 2004/05: Tolerancia A mérést az oszt.főnökök végzik Külső mérőbizt. Egy oszt. Külső mérőbizt. Az óvónők mérnek, az összegzését a PIHGY végzi 2004/05: Tolerancia A mérést az oszt.főnökök végzik Mintavétel: Reprezentatív(1): A mintaválasztás minden évben a fenntartói ellenőrzésre kijelölt iskolák körében történik oly módon, hogy az ellenőrzés idejére a mérési eredmények rendelkezésre álljanak. Ebben a tanévben mérési alany iskolák: Táncsics, Brassó, Gulner, Kondor, Ady, Kapocs, Kastélydombi, Piros, Vajk. 6

7 Reprezentatív(2): Azon iskolák mérése, melyeknél 8. osztályban az adott tanévben nem történt magyar- és matematika-mérés. Az érintett iskolák: Pitagorasz, Bókay, Csontváry, Darus, Eötvös, Kandó, Kassa, Vörösmarty, Szent Lőrinc (?), Szenczi Molnár A.(?), LOGOS (?) Minden mérés 1 tanítási órán megvalósítható! Feladatok Felelős Határidő I. Háttérkérdőívek elkészítése szeptember - kérdőívek összeállítása Madárné Szeptember 1. - kérdőívek sokszorosítása Szujkóné Szeptember 13. II. Elsősök bemenetmérése szeptember - mérőanyag összeállítása Maadadiné Szeptember 5. - próbamérés mérőanyag javítása mérőanyag sokszorosítása Szújkóné, Madárné Szeptember 8. - mérés osztálytanító Szeptember javítás számítógépre vitel Benéné Október statisztikai számítások Maadadiné Október értékelés Maadadiné Október az iskolák és a fenntartó Maadadiné Október 30. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné November 5. II. Negyedikesek matematika és olvasás-szövegértés mérése szeptember - mérőanyag összeállítása Patakfalvi Attiláné Szeptember 1. - próbamérés Madárné Szeptember mérőanyag korrigálása Maadadiné Szeptember mérőanyag sokszorosítása Szújkóné Szeptember mérés Szaktanácsadók Szeptember javítás Madárné, Maadadiné Október számítógépre vitel Benéné Október statisztikai számítások Maadadiné Október26. - értékelés Maadadiné, Madárné Október az iskolák és a fenntartó Maadadiné November 5. tájékoztatása - a mérési eredmények honlapra tétele Szilágyiné November 10. III. Negyedikesek és nyolcadikosok neveltségszint mérése október - mérőanyag összeállítása Frank, Madárné, Maadadiné Szeptember próbamérés Madárné Október 4. - mérőanyag javítása Madárné, Maadadiné Október 6. - mérőanyag sokszorosítása Benéné Október 8. - mérés Osztályfőnökök Október javítás Madárné, Maadadiné November számítógépre vitel Benéné December 6. - statisztikai számítások Maadadiné December értékelés Maadadiné, Madárné Január 3. - az iskolák és a fenntartó Maadadiné Január 7. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Január 9. 7

8 IV. Nyolcadikosok idegennyelv-mérése november - mérőanyag összeállítása Tímár Éva, Bogár Judit Október próbamérés Madárné Október mérőanyag javítása Tímár Éva, Bogár Judit Október mérőanyag sokszorosítása Benéné November 2. - mérés Szaktanácsadók November vége - javítás Tímár Éva, Bogár Judit December számítógépre vitel Benéné Január statisztikai számítások Maadadiné Január értékelés Maadadiné Február 7. - az iskolák és a fenntartó Maadadiné Február 11. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Február 14. V. nyolcadikosok matematika és olvasás-szövegértés mérése március - mérőanyag összeállítása Kalmárné, Maadadiné Március 1. - próbamérés Madárné Március 7. - mérőanyag javítása Kalmárné, Maadadiné Március 9. - mérőanyag sokszorosítása Benéné Március mérés Szaktanácsadók Március közepe - javítás Kalmárné, Maadadiné Március számítógépre vitel Benéné Április 8. - statisztikai számítások Maadadiné Április értékelés Maadadiné, Madárné Április az iskolák és a fenntartó Maadadiné Április 26. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Április 29. VI. Óvodások iskolába lépéséhez szükséges képességek mérése április - mérőanyag összeállítása Mezeiné Február próbamérés Mezeiné Február mérőanyag sokszorosítása Benéné Április 1. - mérés Óvónők Április számítógépre vitel Óvónők Május 2. - statisztikai számítások Maadadiné Június értékelés Maadadiné Június az iskolák és a fenntartó Maadadiné Június 17. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Június 20. VII. Kilencedikesek és tizenegyedikesek neveltségszint-mérése május - mérőanyag összeállítása Frank, Madárné, Maadadiné Május 6. - próbamérés Madárné Május mérőanyag javítása Madárné, Maadadiné Május mérőanyag sokszorosítása Benéné Május mérés Osztályfőnökök Május közepe - javítás Madárné, Maadadiné Május számítógépre vitel Benéné Június 6. - statisztikai számítások Maadadiné Június értékelés Maadadiné, Madárné Június az iskolák és a fenntartó Maadadiné Június 30. tájékoztatása - eredmények honlapra vitele Szilágyiné Július 4. VIII. Beszámoló az éves munkáról Madárné, Maadadiné Július 11. IX. Munkaterv a következő tanévre Madárné, Maadadiné Július 17. 8

9 Továbbképzések szervezése A pedagógus-továbbképzések szervezése az egyik legösszetettebb tevékenység intézményünkben. 5 saját akkreditált továbbképzésünk mellett további kihelyezett tanfolyamot, előadássorozatot kínálunk. Ezek megszervezését csak pedagógus végzettségű előadó láthatja el. A feladattal megbízott pedagógus szakmai tájékozottsága nem elég: az akkreditációs és pénzkezelési előírásokkal is tisztában kell lennie. Korábban minden munkatárs maga szervezte meg a területéhez kapcsolódó tanfolyamokat. Ez a megoldás nem volt elég hatékony (sok volt az átfedés, több jogban, pénzügyekben járatlan kolléga volt kénytelen napokig az eljárásrenddel, a pénzügyi szabályzattal foglalkozni). Ezért az iskolai továbbképzés szervezésével az előző tanév elején Dziubáné Kenedli Esztert bíztuk meg abban a reményben, hogy a rendszer működését néhány hónap alatt feltérképezi, és megteszi ésszerűsítő javaslatait. Mivel a kolléganő március közepétől tartó betegállományát tulajdonképpen csak a nyári szünidőre szakította meg, a folyamatban lévő tanfolyami ügyek lezárásához a többi munkatárs komoly erőfeszítésére volt szükség. A feladat elvégzésére jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Pedagógiai tájékoztatás (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó) 1. Tájékoztatói tevékenység: a weblapon: az intézet aktuális eseményeiről, a pedagógiai könyvtár dokumentumairól, a tankönyvtárról. személyes tanácsadás: ajánló bibliográfia készítése vizsgákhoz, könyvajánlás szakdolgozat készítéséhez. 2. Állománygyarapítás (igény szerint): pedagógiai, pszichológiai, szociológiai szakirodalom, fejlesztő pedagógiai tantárgyi szakirodalom differenciált pedagógia, CD-jogtár, oktató, multimédia, videó. 3. Feldolgozómunka: Szirén integrált könyvtári programmal novemberétől, bekapcsolódás az országos könyvtári rendszerbe. 4. Tankönyvtár: állandó kapcsolattartás a tankönyvkiadókkal, az újonnan megjelent tankönyvek beszerzése, tankönyvbörze és tankönyvkiállítás rendezése: alsós tankönyvbörze: PIHGY ig felsős és középiskolai tankönyvkiállítás: Karinthy Gimnázium (2004. decemberében, vagy februárjában). Sikerkritériumok: A könyvtár-állomány 50%-ának feldolgozása, a bemutatók 75 %-os látogatottsága. A szolgáltatások igénybevevőinek 75 %-os elégedettsége. 9

10 Pedagógiai szaktanácsadás Óvodai munkacsoport munkaterve (Mezeiné Bakóczay Hedvig) Differenciált fejlesztés, egyéni bánásmód az idei nevelési évben a kitűzött feladatunk. A pedagógusok személyiségfejlesztő kompetenciáját meghatározó attitűdnek tartalmaznia kell a differenciált nevelőmunka fontos elemeként a tervszerű, egyénre szabott felkészülést. A differenciált fejlesztésre, a pozitívumok megerősítésére irányuló speciális feladatok megtervezése és az eredmények rendszeres értékelése, olyan feladattok, melyeket az alapprogram szellemében be kell építeni az óvodáknak a nevelési gyakorlatukba és dokumentációs rendszerükbe. A korai segítségnyújtás az egyéni állapot megismerését, az esélyek diagnosztizálását jelenti, amelynek célja a megfelelő időben és a megfelelő módon biztosított korai nevelés. Ehhez való segítségadás a célunk. Ezt elméleti előadások és gyakorlati bemutatók szervezésével szeretnénk megvalósítani. Sikerkritérium: ha a bemutatókon átlagosan 10 fő részt vesz, és a látottakat a mindennapi munkában 80 %-ban hasznosíthatónak tartja. Munkaközösségi foglalkozások: Varázsceruza munkaközösség november 18. Vackor óvoda: Differenciált fejlesztés vizuális nevelés során február 8. Szivárvány óvoda: Differenciált fejlesztés vizuális nevelés során április 13. Gyöngyszem óvoda: Differenciált fejlesztés vizuális nevelés során. Játékkuckó munkaközösség november 16. Dráva óvoda: Differenciált fejlesztés játék során február 16. Vackor óvoda: Differenciált fejlesztés játék során április 21. Szivárvány óvoda: Differenciált fejlesztés játék során. Zene-bona munkaközösség november 9. Zenevár óvoda: Differenciált fejlesztés zenei nevelés során február 9. Nyitnikék óvoda: Differenciált fejlesztés zenei nevelés során április 14. Tövishát óvoda: Differenciált fejlesztés zenei nevelés során. Mozdulj, ügyesedj! Munkaközösség november 10. Szélmalom óvoda: Differenciált fejlesztés testnevelés nevelés során február 10. Tövishát óvoda: Differenciált fejlesztés testnevelés nevelés során április 19. Hétszínvirág óvoda: Differenciált fejlesztés testnevelés nevelés során. Bábos, irodalmi műhely munkaközösség november 17. Csemete Nevelde: Differenciált fejlesztés anyanyelvi nevelés során február 17. Napsugár óvoda: Differenciált fejlesztés anyanyelvi nevelés során április 12. Robogó óvoda: Differenciált fejlesztés az anyanyelvi nevelés során. Külső világ munkaközösség november 11. Nyitnikék óvoda: Differenciált fejlesztés a külső világ megismerésére február 15. Kerekerdő óvoda: Differenciált fejlesztés a külső világ megismerésére április 20. Petőfi óvoda: Differenciált fejlesztés a külső világ megismerésére. 10

11 ÖMIP-ből adódó feladatok: A kitűzött nevelési célok közül különös tekintettel az egészséges életmód, anyanyelvi kultúra fejlettsége, szocializációs fejlettség ebben a nevelési évben az anyanyelvi nevelés megvalósulásának elemzését jelöltük meg. Az elemzésekhez szükséges tapasztalatok, információk helyszínei: Kerekerdő, Szivárvány, Bóbita, Cseperedő és a Zenevár óvoda. A szocializáció fejlettségének elemzését a 2005/2006-os nevelési évre tervezzük. Az érintett óvodák: Napsugár, Robogó, Csemete-Nevelde, Gyöngyszem és a Pitypang. Az egészséges életmódra nevelés helyzetét 2006/2007-es nevelési évben a Szélmalom, Aprók Falva, Dráva, Eszterlánc és a Vándor óvodákban szerzett tapasztalatok alapján elemeznénk. Módszer: csoportok látogatása, dokumentumok elemzése, célokkal való összehasonlítása. Felelős: Mezeiné, Faragó M, Szegőné, Méderné, Kun Zs. - Határidő: május 31. Az iskolába lépéshez szükséges képességek mérése nagycsoportos óvodások körében. Mérés időpontja: április 1-15-ig. Feladat: A mérési anyag elkészítése és kipróbálása. Határidő: február 25. Nagycsoportos óvónők felkészítése a mérésre. Határidő: március 25. Elvégzett mérések óvodai összesítőinek összegyűjtése. Határidő: május 20. Az óvodai összesítő lapok feldolgozása, átlagok kiszámítása. Határidő: június 15. Felelős: Mezeiné és a mérési csoport Sikerkritérium: A feladatok határidőre megvalósulnak. Óvodavezető-helyettesi munkaközösség tervezett programjai: Módszertani ismeretek elméleti és gyakorlati felfrissítése és megújítása a célunk a mentorok segítségével. Foglalkozásaink 9 órakor kezdődnek. Felelős: Mezeiné és a mentorok Sikerkritérium: Az érintettek 50%-a részt vesz a foglalkozásokon és az elméleti előadásokat 4- es skálán legalább a résztvevők 75%-a 3-ra értékeli október 13. Szivárvány óvoda: Testnevelés bemutatót tart Kun Zsuzsanna mentor november 24. Tövishát utcai óvoda: Külső világ tevékeny megismerése bemutatót tart Faragó Mária mentor január 20. Tövishát utcai óvoda: Zenei bemutatót tart Kázsmér Istvánné mentor február 23. Bóbita óvoda: Mese bemutatót tart Szegőné Lévai Éva mentor március 17. Pitypang óvoda: Játék bemutatót tart Méder Lászlóné mentor 11

12 Az óvoda-iskola átmenet, ill. a beilleszkedés segítése érdekében tervezett programok: szeptember óra Kastélydombi Általános Iskola: Óvoda, iskola átmenet Paletta program bemutatása november óra Pedagógiai Intézet: Vizuális technikák április óra Pitypang óvoda: Vizuális tevékenységek. Rendezvények: Szakmai hét október október óra Eszterlánc: Differenciált fejlesztés (Rózsáné Czigány Enikő) október óra Eszterlánc: Segítségadás iskola előtt. (Konkolyné Németh Margit klinikálpszichológus) október 20. nevelés nélküli munkanap (Kondor Béla Közösségi Ház) 9 óra: Ünnepélyes megnyitó 9 óra 30: Differenciált bánásmód. Előadó: Dr. Bakonyi Anna Óvónői munkákból rendezett kiállítás. Húsvéti ünnepkörhöz tartózó alkotások. Tervezett időpont: március 14- március 29-ig. Mesedramatizálás nagycsoportos óvodásoknak. Tervezett időpont: május Gyermekrajz kiállítás Tervezett időpont: május 30- június 10-ig. Felelős: Mezeiné, mentorok Minőségfejlesztő munka segítése érdekében konzultációk: Minőségfejlesztő csoport vezetői részére Első alkalom: szeptember óra 30 Értékelési csoport vezetői számára. Első alkalom: szeptember óra 30 12

13 Alsós munkacsoport (Patakfalvi Attiláné, Barabás Józsefné és Fábián Zoltánné) Súlypontok: Az idei tanév kiemelt feladatai közé tartozik a korszerű, használható tudás elsajátításához módszertani segítséget nyújtani a kerület alsó tagozatos nevelőinek. Az iskolai kezdő szakasz meghosszabbításához korszerű eljárások bemutatásával, kiadványokkal, differenciált feladatlapokkal, szakmai ajánlásokkal kívánjuk segíteni a tanítók munkáját. Bemutató foglalkozásokkal járulunk hozzá a korszerű tanulási technikák elsajátításához, az adaptív, integrált oktatáshoz. Hangsúlyosabb szerepet kap a készségek, képességek fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Ötleteket, javaslatokat, szakmai útbaigazítást adunk a szöveges értékeléshez, új dokumentumok használatához. Tájékoztatást adunk a törvénymódosítások megismeréséhez. A kerületben induló Paletta program alaposabb megismertetésével kívánjuk a korszerű technikák elterjedését, az óvodaiskola átmenet megkönnyítését segíteni. A bemenetmérésekhez segítségadás az elsős tanítók számára, hogy a hozzáadott pedagógiai érték jól mérhető, összehasonlítható legyen. A versenyek szervezésével, lebonyolításával biztosítani kívánjuk a tehetségek megmérését, egészséges, igazságos versenyszellem kialakulását. A kiállításokkal, pályázatokkal, a pedagógusok által összeállított eljárások, ötletek elterjesztésével erkölcsi elismerésükhöz szeretnénk hozzájárulni. A tankönyvválasztást egy hétig tartó tankönyvbörzével biztosítjuk. Az első évfolyamok látogatásával, szakmai beszélgetésekkel kívánjuk alátámasztani a helyes módszerek alkalmazását, tanácsot adni a minőségi munka javításához. Sikerkritérium: az elégedettség-mérési mutatók 75 %-os részvétel mellett 75 %-os tetszést mutatnak. Kiemelt rendezvényeink: 1. Tankönyvbörze, újdonságtalálkozók, tankönyvszerzőkkel való beszélgetés 2. Taneszköz bemutató, korszerű oktatási eszközök 3. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése szakmai konzultációk 4. A korszerű oktatás kreatív oktatás, tanulásszervezési módok 5. Reformpedagógiai törekvések terjesztése, bemutatók 6. Oktatás hatékonyságáért rendezvény alkotó pedagógusok munkájának bemutatása 7. Fotógyűjtemény régi eszközök bemutatása tankönyvek szövegének megértéséhez 8. Versenyek, pályázatok 9. Kísérletekben való részvétel, propagálás, elterjesztés Tervezett programjaink: I. Szakmai információ-szerzés: Részt veszünk az FPI értekezletein, előadásain. Figyelemmel kísérjük az országos, fővárosi továbbképzési lehetőségeket, tanfolyami ajánlásokat, amelyekről folyamatosan tájékoztatjuk az iskolák munkaközösségeit. Saját továbbképzéseink: Barabás Józsefné informatikai, számítógép-kezelői tanfolyam Fábián Zoltánné: Szaktanácsadó-képzés (FPI-tanfolyam) Patakfalvi Attiláné: Kreatív oktatás az alsó tagozaton II. Szakmai információ átadás: Munkaközösségi értekezlet: 4 alkalommal szervezünk /szept. 9., nov. vége, január vége, május vége/ Alkalmanként 3-4 munkaközösség vezetőjével szakmai beszélgetést, konzultációt tervezünk, az együttgondolkodás érdekében Tankönyvbemutató szervezése az Apáczai Tankönyvkiadó felkérésére. /5-6 alkalommal/ Előadás szervezése: korszerű oktatási, módszertani, valamint aktuális problémák témakörében Pedagógiai Hét: október i közös rendezvényeinken minden iskolából számítunk legalább az alsós igazgatóhelyettes és 1 fő alsós nevelő részvételére. 13

14 2004. október 20. (tanítás nélküli munkanap) Bemutató helyszínek: 1. Kastélydombi Általános Iskola: Paletta program bemutatkozása, 1. évf. Bemutatót tartó nevelő: Molnár Gyöngyi 2. Csontváry Általános Iskola: Kooperatív tanulás (Zágon Bertalanné) III. évfolyam: Matematika - Bemutatót tartó nevelő: Benkő Noémi IV. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom - Bemutatót tartó nevelő: Fábián Zoltánné 10 óra 15-től megbeszélés, elemzés - Előadó: Szentmiklósiné 3. Általános és Német Nemzetiségi Iskola: Gyöngyszem program folytatása, 2. évf. Bemutatót tartó nevelő: Ferencz Istvánné Munkaértekezletek: szept. 08. Első osztályos tanítók részére Az év indítása, aktuális feladatok, bemenetmérés Téma: Integráció lehetőségei, logopédiai ellátás előadó: Juhász Imréné, SOFI Az év programja, vállalások: Fábián Zoltánné Módszertani ajánlás az előkészítő időszakhoz: Barabás Józsefné Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszer használata, differenciált feladatlapok: Patakfalvi Attiláné Éves mérési tájékoztató: Maadadiné Borbély Mária szept. 09. Iskolai munkaközösség vezetők részére Téma: Integráció lehetőségei, logopédiai ellátás előadó: Kálmán Katalin, SOFI Iskolaérettség, problémás tanulók integrálása: Mucsi Katalin, Nevelési Tanácsadó Program- és mérésismertetés (alsós tantárgygondozók, mérési felelős) nov. vége: Differenciált tanítás-tanulás lehetőségei az 1. osztályban (előadás és bemutató) febr. vége: Az integrációról (előadás és bemutató) május vége: Évzáró értekezlet Versenyek, pályázatok, kiállítások: október 15.: Csillagok útján c. mesemondó verseny (Közös program a Főkönyvtárral) március 9.: Matematika verseny évf. részére (Eötvös Iskola) Felelős: Barabás Józsefné, a feladatokat a PIHGY alsós munkacsoport-vezetője állítja össze Komplex anyanyelvi verseny 2. évf.: Darus u. Ált. Isk., február 10., szervező: Bleier Katalin és Fábián Zoltánné 3. évf.: Szenczi Molnár Á.I., február 15., Falusiné Varga Tünde és Fábián Zoltánné 4. évf.:? A tanulmányi versenyeket a Pedagógiai Intézet Versenyszabályzatának megfelelően szervezzük. Minden kerületi versenyt igyekszünk március végéig megtartani. A házigazda-szerepet vállaló iskola nevelője és az alsós munkacsoport vezetője közösen állítja össze a feladatokat és a versenyfelhívást. Utóbbit a PIHGY október 15-ig valamennyi kerületi iskolának eljuttatja. A PIHGY alsós munkacsoport-vezetője rendszeres kapcsolatot tart a házigazda iskolával, és gondoskodik a felmerülő problémák rendezéséről. A versenyről készült jegyzőkönyv pontosságáért a PIHGY jelenlévő munkatársa felel. (A kifizetésekhez és az ARANYGÁLA füzet elkészítéséhez nélkülözhetetlen a pontos jegyzőkönyvre.) Meseillusztrálás évfolyam: Időpont: december (Felelős: Patakfalvi Attiláné) Legszebb füzet verseny (Felelős: Barabás Józsefné, Patakfalvi Attiláné) 1-2. évfolyam: Írás és matematika 3-4. évfolyam: Nyelvtan és matematika (Beadás: március 1.) 14

BESZÁMOLÓ A 2007-2008.

BESZÁMOLÓ A 2007-2008. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007-2008. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2008. július 1. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március 1 Tartalom A. NEVELÉSI TERV Általános iskola 5 1. Bevezetés 6 1.1. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben