KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye Tóth Tibor A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rákosné Horváth Erzsébet könyvtáros tanár HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE 3 II. HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS... 4 ADATOK ISKOLAI KÖRNYEZET A könyvtári állomány elhelyezése A könyvtári állomány tagolása A könyvtárból kihelyezett letétek A könyvtár használói köre GYŰJTEMÉNY, FELDOLGOZOTTSÁG, SZOLGÁLTATÁSOK, KAPCSOLATOK Gyűjteményszervezés Az állomány ellenőrzése A könyvtári állomány védelme Kölcsönzési nyilvántartások A könyvtári állomány feltárása Az iskolai könyvtár szolgáltatásai AZ IFLA-UNESCO ISKOLAI KÖNYVTÁRI ALAPELVEI ISKOLAI KÖNYVTÁRUNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE SWOT-ANALÍZIS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, STRATÉGIAI PROGRAMJA III. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Az iskolai könyvtár szerepköre, feladatai A helyi pedagógiai program könyvtári támogatása (céljaink és feladataink, valamint ezek megvalósításának eszközei és eljárásai) OKTATÁSI PROGRAM Könyvtárhasználati célismeret, általános követelmények, eszköztudás, koordináció, értékelés a középiskolában Könyvtárhasználati tanmenet IV. BIBLIOGRÁFIA

3 I. BEVEZETÉS A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE A helyi törvényhatósági közgyűlés 1884-ben, a 375. sz. végzéssel határozza el kereskedelmi iskola indítását városunkban január 4-én megindul a tanítás 58 beiratkozott fiúval, két tanárral, akik közül az egyik, Takó Ferencz egyben az igazgató is. Az 1904/05. tanévben az iskolában ifjúsági könyvtárat létesítenek, melyet minden évben fejlesztenek. Akkoriban a tanulók csak kéthetente kölcsönözhettek a könyvtárból. Sok hányattatás után 1974 januárjában vehették birtokba az iskola tanulói és tanárai a kertvárosi épületet, melyből 2012 szeptemberében kezdődött a jelenlegi, Városház utcai helyünkre az átköltözés. Iskolánk jogelődje a Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola a Komócsin Zoltán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola és Kollégium a HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény 3

4 II. HELYZETELEMZÉS 1. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK A könyvtár neve: HSZI Corvin Mátyás Tagintézménye Könyvtára A könyvtár címe, telefonszáma:6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Tel.: 06-62/ A könyvtár szakmai kapcsolatai: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Könyvtárostanárok Egyesülete, OPKM; az Eötvös József, Kalmár Zsigmond tagintézmények könyvtárai A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár A könyvtár használata: alapszolgáltatások igénybevételénél ingyenes Az iskolai könyvtár dokumentumainak számát darabban határozom meg. Személyi feltétel: 1 fő egyetemi végzettségű okleveles könyvtárpedagógia szakos tanár A könyvtári bélyegző szövege: Corvin Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola Könyvtára Az iskolai könyvtár gazdálkodása: az iskolai könyvtár működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi költségvetés alapján alakítjuk ki, meghatározzuk meg Az ellátmány az alábbi célokra fordítható: könyvek és egyéb információhordozók vásárlására, nyomtatványok beszerzésére. Egyéb könyvtári eszközök vásárlása csak az intézmény vezetőjének és gazdasági vezetőjének írásbeli hozzájárulásával történhet 4

5 2.ISKOLAI KÖRNYEZET 2.1 A könyvtári állomány elhelyezése A könyvtár 70m 2 alapterületen található az épület első emeletén, közepesen frekventált helyen. A T alakú a kölcsönző tér fő befogadására és elhelyezésére alkalmas olvasóteremmel rendelkezik. A könyvtáros gépén kívül egy számítógép és három tablet áll az olvasóközönség rendelkezésére. Egy projektor vetítővászonnal együtt segíti az oktatást. A 101. teremben valamint a pincében tankönyvraktárt alakítottunk ki, és az alagsorba kerültek a ritkábban használt dokumentumok is. 2.2 A könyvtári állomány tagolása A könyvtári állomány hét részre tagolódik a használói igényeknek megfelelően: kézikönyvtár, szépirodalom, szakirodalom, kötelező olvasmányok, tankönyvek. (A könyvtári szakirodalom elkülönítve találhatóak a kölcsönző részben.) Az audiovizuális dokumentumok egy fiókos szekrényben kaptak helyet. Az újságok és napilapok ajándék számai szintén a kölcsönző térben elhelyezett két, állványos polcon várják az érdeklődőket. 2.3 A könyvtárból kihelyezett letétek Letétbe helyezett könyvek vannak az iskola szertáraiban és a szaktantermekben: a magyar, matematika, történelem, szakmai és nyelvi termekben. A letéti anyagból rendelkezésre állnak példányok a központi állományban is. A kihelyezett letéti állományért a megbízott pedagógus a felelős. 5

6 A letétek nyilvántartása, ellenőrzésére vonatkozó szabályok: a letétek nyilvántartása kölcsönző füzetben történik, ahol a pedagógus anyagi felelősségét aláírásával elismeri. 2.4 A könyvtár használói köre A könyvtár használói elsősorban az iskola tanulói és dolgozói, valamint a társintézmények tanulói és dolgozói. Igazgatói engedéllyel kutatási céllal érkező külsős olvasók is igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárhasználat módja: egyéni és csoportos helyben használat. 3. GYŰJTEMÉNY, FELDOLGOZOTTSÁG, SZOLGÁLTATÁSOK, KAPCSOLATOK 3.1. Gyűjteményszervezés Gyarapítás A beszerzés forrásai: Vétel: könyvkereskedésektől, kiadóktól, magánszemélyektől, számla vagy szerződés alapján történik a gyarapítás. Megrendeléssel vagy közvetlenül a boltokból. Ajándék: az iskolai könyvtár más könyvtáraktól, intézményektől jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen kap a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat. Hagyatékból ajándékoznak könyveket a város lakói, volt diákok. Csere: iskolák, pedagógiai intézetek, pedagógusképző intézmények és más egyéb intézmények könyvtáraitól kaphat a bibliotéka új dokumentumokat, előzetes megállapodás alapján. 6

7 A könyvtár állományát pályázatokon nyert összegből, esetleg természetbeni juttattatásként nyert dokumentumokkal is gyarapítjuk. Egyéb: olyan dokumentumok, melyek az iskola belső irataiból, anyagaiból, oktatási segédletekből, stb. tevődnek össze. A számlák nyilvántartása: a beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az intézmény gazdasági szakembereinek a feladata. A könyvtáros a leltári számok feltüntetésével záradékolja a számlát. A dokumentumok állományba vétele: a dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. Végleges, egyedi nyilvántartásba vett dokumentumok köre, formái: azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, 8 napon belül végleges, egyedi nyilvántartásba kell venni. Formái: leltárkönyv, számítógépes nyilvántartás (SZIRÉN). Időleges nyilvántartásba vett dokumentumok köre: időleges nyilvántartásba kerülnek azok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti időtartamra (legfeljebb 3 évre) szerez be, valamint a végleges megőrzésre szánt periodikumok mindaddig, amíg köttetésre nem kerülnek. Formája: füzetes nyilvántartás (az időszaki kiadványok valamint a tankönyvek), brosúra-nyilvántartás számítógépen (a gyorsan avuló, elhasználódó anyagok számára). Csoportos leltárkönyv vezetése: olyan statisztikai kimutatás, amely alapján bármikor megállapítható és ellenőrizhető az állomány nagysága és értéke. A számítógépes nyilvántartás mellett nem kötelező, ezért a teljes feltártság eléréséig alkalmazzuk. 7

8 3.1.2 Állományapasztás Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. Tervszerű állományapasztás: a gyűjteményszervezés fontos része, szempontjait a gyűjtőköri szabályzat rögzíti. Az elavult dokumentumok selejtezése: tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot, - ha a benne levő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves információkhoz vezeti a tanulókat, - ha a gyakorlatban már nem használható, mert a benne szereplő adatok, rendeletek és szabványok már megváltoztak, - ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása. Helyismereti, muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetőek! A fölösleges dokumentumok kivonása: az a dokumentum minősül fölös példánynak, amely iránt a szaktanári- tanulói igény megcsappan, ill. az, amely tartalmilag már nem illeszkedik a könyvtár gyűjtőkörébe. Természetes elhasználódás: azok a dokumentumok, amelyek használat közben megrongálódtak, megcsonkultak, azaz rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak. Elháríthatatlan esemény: elemi csapás vagy bűncselekmény esetén. Elveszett dokumentumok: az elvesztett dokumentumokat az olvasó beszerzi, kifizeti, vagy másolat formájában pótolja. A könyvtárban ciklusonként többször történik a fent említett okok miatt selejtezés, melyről jegyzék készül, majd kivezetjük az állományból. A selejtezett könyvek vásárán értékesítjük a könyveket, a maradékot pedig elszállíttatjuk. A dokumentumok számítógépes rendszerbe történő rögzítésével párhuzamo- 8

9 san a kézhezvétel során több kötetet is selejtezésre ítéltünk. A befolyt öszszeget állománygyarapításra fordítjuk. 3.2 Az állomány ellenőrzése Az állomány-ellenőrzést a 3/1975. (VIII. 17) KM-PM számú együttes rendelet az ezt kiegészítő együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978/9. száma) és az MSZ számú szabvány alapján kell végrehajtani. 1 A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az intézmény gazdasági vezetője a felelős. A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítani, egyszemélyes könyvtár esetén a gazdasági vezető köteles állandó munkatársról gondoskodni, akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. A gyűjtemény dokumentumait tételesen össze kell hasonlítani a tételes nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett (brosúra) dokumentumokra ez nem vonatkozik. Előkészítés: leltározási ütemtervet kell készíteni, a nyilvántartásokat felülvizsgálni, a pénzügyi dokumentumokat lezárni, a raktári rendet kialakítani. Jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges. Menete: A kölcsönözhető állomány a számítógépes program és a fellelhető, olvasónál lévő és a letéti állományban lévő dokumentumok összehasonlításával háromévente valósul meg. Lezárásának ügymenete: az állományellenőrzés hiányát rögzíteni kell. A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet három napon belül át kell adni az iskola igazgatójának. Csatolni kell a leltározás kezdeményezését, a jóváhagyott leltározási ütemtervet és a hiányzó, ill. a többletként jelentkező dokumentumok jegyzékét. A jegyzőkönyvet a könyvtáros 1 Az iskolai könyvtár. Szerk.: Celler Zsuzsa. Bp., OPKM, p. 9

10 tanár írja alá. Az állomány hiányát az iskola igazgatójának engedélye után ki kell vezetni az állomány-nyilvántartásokból. Az állomány hiányának megengedett mértékét (káló) a 3/1975. KM-PM sz. rendelet szabályozza. A törlés folyamata: a kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. A kivonás nyilvántartásai: törlési jegyzékek, jegyzőkönyvek. 3.3 A könyvtári állomány védelme A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítani kell Az állomány jogi védelme A könyvtáros jóváhagyása nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumokat senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla és a dokumentumok együttes megléte alapján történhet. A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat nyolc napon belül nyilvántartásba kell venni. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy technikai eszközök megrongálásával, elvesztésével okozott kárért. A tanulók és a dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak a fennálló könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. A szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért az átvevő tanár a felelős. 10

11 3.3.2 Az állomány fizikai védelme A raktárak ideális klímaállapota a 16-18C hőmérséklet és a levegő 50%-os páratartalma. Ajánlott a gyakori szellőztetés, rendszeres takarítás. A fertőzött dokumentumokat el kell különíteni. Külső kártevők ellen szakértők bevonása szükséges. A használatból következő sérüléseket szükség esetén a könyvtáros végzi el. Csak muzeális könyvek köttetése indokolt, egyéb esetben másolattal kell védeni az eredeti példányt. Az állományvédelem érdekében a vonatkozó tűzvédelmi intézkedéseket be kell tartani! 3.4 Kölcsönzési nyilvántartások: számítógépes kölcsönzés a SZIRÉN IN- TEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER segítségével. Füzetes kölcsönzés a tankönyvek, időszaki kiadványok és a letéti állományok részére. 3.5 A könyvtári állomány feltárása A SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel minden könyvtári munkafolyamat gépesítve végezhető a hatályos magyar és nemzetközi szabványokra és jogszabályokra építve. A katalógus és a keresés saját hatáskörben kialakítható, bővíthető. Az adatok honosításához a SZIRÉN Z39.50 keresője által felkínált több száz adatbázist használhatom. A könyvtári munkafolyamatok közül a katalógusépítés és a selejtezés van folyamatban. Jelenleg az állomány kb. 80 %-os feldolgozottsággal bír. Az iskola honlapjáról (a könyvtár saját linkjéről) internetes keresés indítható az online katalógusban, mely során mind a kölcsönzési információk, mind az állományra vonatkozó adatok elérhetőek. 11

12 3.6 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai - Kölcsönzés, - Helyben olvasás, - Tájékoztatás: technikai referensz szolgálat, visszakereső tájékoztatás, szétsugárzó tájékoztatás, irodalomajánlás, pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás, tájékoztatás a tájékoztatásról, - Audiovizuális dokumentumok használata, - Könyvtári és könyvtárhasználati órák: könyvtárbemutató óra, könyvtárismereti óra, könyvtárra épülő szaktárgyi óra, Internet használat: 1 db számítógép és 3 db tablet áll az olvasók rendelkezésére, - CD-ROM-ok, adatbázisok és multimédiák használata, - A tartós tankönyvek kezelése, nyilvántartása, kölcsönzése. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: - Nyomtatás, - Letöltés, - Könyvkiállítás (aktualitás, új könyvek, muzeális, iskolatörténeti, egyházi stb.), - Rendezvények, előadások, megemlékezések szervezése (iskolanap, állami ünnepek, versenyek stb.) - A könyvtári honlap rendszeresen frissülő információi 4. AZ IFLA-UNESCO ISKOLAI KÖNYVTÁRI ALAPELVEI Iskolai könyvtárunk missziójának tekinti, hogy a könyvtári dokumentumok hozzáférhetővé tételével, ingyenes szolgáltatásaival támogassa az iskolai közösség számára az információhoz való hozzáférést és a kritikus gondolkodás kialakulását. A könyvtárosok és a tanárok együttműködésének eredményeként 12

13 a különböző információhordozók segítségével hatékonyan gazdagíthatják a tananyagot, a tanulási, olvasási, információs készséget. Az iskolai könyvtár nélkülözhetetlen az oktatáshoz, kultúrához, információellátáshoz, ezért biztosítani kell a fenntartáshoz szükséges költségvetését. Az alapvető iskolai könyvtári szolgáltatások az írni-olvasni tudás fejlesztése, az információs műveltség, a tanítás, a tanulás és a kultúra szempontjából a következők: - támogatja és erősíti az iskola pedagógiai programjában és a helyi tantervében megfogalmazott célok megvalósítását; - fejleszti és fenntartja a gyermekekben az olvasás és a tanulás szokását és örömét, valamint a könyvtárhasználatot az egész életre szólóan; - felkínálja a lehetőséget az információ létrehozására és felhasználására a gyermekek tudásának, értelmi képességeinek, képzelőerejének fejlesztése és szórakozása érdekében; - segít minden tanulót a tanulásban, az információhasználat és értékelés készségeinek gyakorlásában függetlenül az információ típusától, formájától vagy hordozójától, beleértve a társas érintkezés módjaira vonatkozó érzékenység fejlesztését is; - hozzáférést biztosít a helyi, a regionális, az országos és a világ információforrásaihoz és azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a tanulókat különféle eszmékkel, tapasztalatokkal és véleményekkel szembesíti; - szervezi a kulturális és társadalmi tudatosságot és érzékenységet fejlesztő tevékenységeket; - együttműködik a tanulókkal, a tanárokkal, az iskola vezetőivel és szülőkkel az iskola pedagógiai programjának megvalósításában; - kinyilvánítja a szellemi szabadság és az információhoz való hozzáférés szükségességét a hatékony és felelős állampolgárság, továbbá a demokráciában való részvétel szempontjából; 13

14 - biztosítja az olvasás lehetőségét, az információforrásokat és az iskolai könyvtári szolgáltatásokat az egész iskolai közösség számára és azon túl is ISKOLAI KÖNYVTÁRUNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE Az iskolai könyvtár biztosítja napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában a feladatok sikeres ellátásához szükséges alapvető információkat és eszméket. Az iskolai könyvtár kialakítja a diákokban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, továbbá fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek." 3 Valljuk, hogy az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény kommunikációs centrumává, oktatási helyszínévé és médiatárává kell, hogy váljon,olyan közösségi térré, mely sajátos eszközrendszerével segíti az iskola pedagógiai programjának megvalósítását. Könyvtárunk a könyvtári rendszer tagjaként a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok alapján működik. Irányítási, pedagógiai és pénzügyi szempontból a működtető intézmény szerves része. Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményét úgy kell fejlesztenünk, hogy széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, melyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége során hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási és kereső technikákat. Nevelőtestületünk egységesen az iskola küldetésének tekinti: szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben gyermekközpontú környezetben személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal 2 Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Bp.: OPKM, p. 3 Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Bp.: OPKM, p. 14

15 testileg és lelkileg egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó, az iskolához, a városhoz, a hazához erősen kötődő, önálló tanulásra, önnevelésre való képességgel, korszerű szakmai ismeretekkel és biztos készségekkel (szövegértési, matematikai, helyesírási), kulcskompetenciákkal (szóbeli és írásbeli kommunikációval, idegen nyelvismerettel, informatikai alapképzettséggel), szilárd alapműveltséggel rendelkező ifjúság kibocsájtását 6. SWOT-ANALÍZIS Az iskolai könyvtár marketingszemlélet alapján tovább fejleszthető. A SWOT- analízis gyengeségei és lehetőségei alapján meghatározható a további stratégiai program. Erősségek: 1. Stratégiai elhelyezés, az épület közepén létesített forrásközpont 2. Sok új tankönyv (1Ft-os felajánlásból) 3. Sok könyvtárhasználati óra, könyvtárhasználatra épülő szakóra 4. Az iskola profiljához illeszkedő gazdag szakirodalmi állomány 5. Átkölcsönzés a társintézmények könyvtáraiból 6. Aktív, frissülő könyvtári honlap 7. Jó feltártság Gyengeségek: 1. Kevés új könyv, kurrens folyóirat 2. Kis létszámú osztályok befogadására alkalmas terem 3. Kevés tanulói számítógép 4. Megosztott munkaidejű könyvtáros, végzettség nélküli felügyelő tanárok 5. A raktári állomány nem megfelelő elhelyezése 6. A teljes feltártság hiánya 7. A másolatkészítési szolgál- 15

16 8. Számítógépes kölcsönzés 9. Közvetlen, jó kapcsolat a tanulókkal, tanárokkal, iskolavezetéssel 10. Az előírásoknak megfelelő dokumentáció, rendszeresen elvégzett revízió 11. Versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 12. Információgyűjtési lehetőség nem hagyományos dokumentumokból, Internetről 13. Színvonalas könyvtári rendezvények, kiállítások 14. A tankönyvellátás segítése 15. Esztétikus környezet, kényelmes babzsák fotelek tatás hiánya Lehetőségek: 1. A könyvtári rendezvények szervezése 2. A könyvtár, az olvasás népszerűsítése 3. A szakmai állomány további fejlesztése egyéb források felkutatásával 4. Informatikai fejlesztés Veszélyek: 1. A költségvetés csökkenése 2. A raktári állomány károsodása, majd megsemmisülése 3. A felügyelők szakértelmének hiányából adódó hibák 4. A dolgozók anyagi felelősségének megoszlása 16

17 7. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, STRATÉGIAI PROGRAMJA Elsőként teljesíteni kell a Könyvtárpedagógiai programban foglalt könyvtárhasználati órák megtartását a pedagógusok támogatásával, a vezetőség jóváhagyásával. Szakközépiskolában 9. évfolyamon évi 4, 10. évfolyamon évi 3 óra megtartása az előírás. Ez a mi iskolánkban megduplázódik, mivel a könyvtárban célszerűbb csoportokat fogadni osztályok helyett. Könyvtárhasználati órákat a magyar nyelv és irodalom valamint az informatika tantárgy keretében tartunk. Dokumentálásuk az e-naplóban könyvtárhasználati óra bejegyzéssel, valamint a pontos téma megnevezésével a Könyvtári Munkanaplóban történik. Noha szakiskolában könyvtárhasználati tanórák tartása nem kötelező, a küszöbfélelem leküzdése érdekében osztályonként szükségesnek látom két-két (csoportos) könyvtárbemutató órát szervezni. Második lépésként be kell fejezni a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszerben a dokumentumok rögzítését. A kölcsönzés modernebb változata lehetővé teszi a több szempontú visszakeresést, az olvasók szabálykövetőbb magatartását, valamint a távozó személyek tartozásának listázása is egyszerűbb. Harmadik lépésként törekedni kell az információs műveltség kialakítására, fejlesztésére, ehhez megoldani a számítógépes ellátottságot, biztosítani a tanulók számára a nyitvatartási időben az internetes hozzáférést. Állományfejlesztés lehetőségekor azt tartjuk szem előtt, hogy a szakkönyvtári egység növekedjen kurrens szakirodalmi dokumentumokkal. Mivel a helyi Németh László Városi Könyvtár, valamint a tagintézmények könyvtárai átkölcsönzéssel biztosítani tudják az általános tartalmú műveket, célszerű a településen máshol nem beszerezhető tartalmú példányokra fordítani a keretösszeget. Az intézmény 31 osztálya (közel 750 fő) és a tantestület napi könyvtári igényeinek teljesítése, tankönyvellátása mellett azonban egy áttanító főállású könyvtáros nehezen birkózhat meg a további fejlesztés lehetőségével. 17

18 III. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 Az iskolai könyvtár szerepköre, feladatai A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás lehetőségei, amelyhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. A könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használatával az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Fontos, hogy ismerjék a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint annak tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az interneten való keresés stratégiáját és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás megszerzésének, átadásának képessége. Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, tanulják meg az iskolai könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, az elektronikus könyvtárak és teljes könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételét, a könyvtári adatbázisok használatát. Ennek érdekében ismerjék az országos szakkönyvtártakat is. A könyvtárhasználat eszköztudás, amely tudatosan megtervezett pedagógiai folyamat eredményeként fejleszthető a kerettantervben meghatározott szintre. Státuszát önálló követelményekkel, tartalommal rendelkező tantárgyi részterületként és tantárgyközi nevelési feladatként definiálja a kerettanterv. 18

19 1.2 A helyi pedagógiai program könyvtári támogatása (céljaink és feladataink, valamint ezek megvalósításának eszközei és eljárásai) Kiemelt célunk az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés, mert: - fontosnak tartjuk, hogy a gyermek felnövekedvén a választott szakmáját úgy művelhesse, hogy annak fejlődését követni igénye legyen - ne okozzon gondot számára az egyes tantárgyak elsajátítása a háttérinformációk hiánya miatt - beszédkészsége fejlődjön, szókincse bővüljön - ne csak véleményt mondjon, hanem érvelni is tudjon - az ifjúsági regényekben, majd a szépirodalmi művekben megformált jellemeket megismerje, értékelni tudja, s ennek hatására saját személyisége is alakuljon, formálódjon - olvasmányai által bejárja a világot: földrészeket, országokat, népeket; és azok kultúráját is megismerje - kialakuljon benne az igény a nyelvek tanulására - megismerje a technika vívmányait, miközben nem válik rabjává azoknak - mindazt, amit olvas, visszavetítse saját életére, hogy helyén tudja kezelni a társadalmi közösségek szerepét, s abban megtalálja saját helyét - alternatívákat lásson maga előtt saját életét illetően - új élményekhez jusson - fantáziája gazdagodjon, kreativitása kialakuljon, fejlődjön - megismerje az olvasás örömét Az olvasásfejlesztés tantárgyközi feladat, az egész tantestület közös felelőssége, ami hatékony együttműködést feltételez a pedagógusok között. 19

20 Cél: A kommunikációs kultúra kialakítása: olyan fiatalok nevelése, akik az új audiovizuális környezetet értően és szelektív módon tudják használni. Feladat: Ki kell alakítani a fiatalokban az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességeit. Eszközök és eljárások: könyvtárhasználati, informatikai és számítástechnikai versenyek szervezése, ösztönzés regionális és országos versenyeken való részvételre; az idegen nyelv tanulásának támogatása: segítjük a felkészülést a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire, a nyelvek napjára konfliktuskezelési technikák megtanulása és gyakorlása a könyvtárban és a könyvtárhasználati órákon; az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítása az iskolai könyvtárban és az Interneten keresztül, ezzel az élethosszig tartó tanulás előkészítése is megvalósul; a beszédkultúra javítása, nyelvi játékok szervezése, szép magyar beszéd ösztönzése és közösség előtti elismerése (Prózamondó, Kazinczyversenyek helyi fordulóinak szervezése). Cél: Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékek iránt, becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét, hozzájárulásait. 20

21 Feladat: A tanulókkal ismertessük meg az egyetemes kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit, a különböző kultúrákat, vallásokat. Legyenek megértők a tanulók különböző szokásokkal, életmódokkal, fogadják el a másságot. Eszközök és eljárások: népek zenéjét, irodalmát feldolgozó, bemutató foglalkozások előkészítésének segítése; más népek ünnepi szokásainak, hagyományainak, gasztronómiájának megismerését bemutató programok, projektek támogatása, szervezése művészeti irányzatok filmművészet megismerése (filmklub); külföldi kapcsolatok építésének, és a diákcsere - programnak a támogatása Cél: Alakuljanak ki a tanulókban azok a pozitív beállítódások, ismerjék meg azokat a magatartási formákat és szokásokat, amelyek testi és lelki egészségük állapotát javítják. Feladat: Felkészítjük a fiatalokat arra, hogy önálló életükben legyenek képesek életmódjukra, a családi életre, a felelős és örömteli párkapcsolatra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ki kell fejlesztenünk a tanulókban a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 21

22 Eszközök és eljárások: önismereti tréningek, stressz-kezelési technikák megtanítását segítő háttéranyagának biztosítása az osztályfőnökök számára; témaajánlás; a mentális egészség, a belső lelki harmónia megteremtését célzó délutáni foglalkozások, egészségmegőrző programok szervezésének segítése; családi napok szervezésének támogatása, részvétel Cél: Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret kialakítása a helyes pályaválasztás érdekében. Tudják összehangolni tanulóink a lehetőségeket és a valóságot, a vágyakat és a realitásokat. Feladat: Átfogó képet adunk a tanulóknak a munka világáról. Megismertetjük velük az ágazathoz tartozó foglalkozási ágak tartalmát, lehetőségeit. Eszközök és eljárások: cégek, pénzintézetek, egészségügyi és szociális intézmények, vállalkozások, gazdálkodó szervek információinak felkutatása a médiában, az interneten előadások szervezésének segítése adott témakörben szülői értekezleteken; osztályfőnöki órákon; egyéni beszélgetések tanulókkal; osztályfőnöki órák támogatása, amelyek témája a pályaorientáció; egyénre szabott karrier- vagy életút-tanácsadás; az iskola szakképző évfolyamairól nyújtott tájékoztatás online pályaorientációs vetélkedő szervezése 22

23 Cél: Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Feladat: Kultúra-és értékközvetítés. Tanítványainkban fejlesztjük a nemzettudatot, a hazaszeretetet, ösztönözzük a szűkebb és a tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására és ápolására. Eszközök és eljárások: olvasásnépszerűsítő programok (interaktív író- olvasó találkozók, maratoni felolvasások, játékok, versenyek, vetélkedők, foglalkozások, olvasókörök, kiállítások, pályázatok, Tegyél/Vegyél egy könyvet! akció stb.) a pedagógus kollégákkal együttműködve össziskolai, egymásra épülő olvasásnépszerűsítő projektek szervezésére (például iskolanapon) együttműködés a közművelődési könyvtárral iskolai honlap működtetésével, online katalógus szolgáltatásával olyan tanulók elérése, akik nem könyvtárba járók, viszont aktív internethasználók. a lakóhely bemutatása, a szülőföld, nemzeti parkjaink, a Világörökséghez tartozó helyek, a helytörténet, a néprajz, népzene, megismertetése, ehhez kapcsolódó vetélkedők (Ismered-e Vásárhelyt?) és kiállítások szervezésének segítése; tanulmányi kirándulásokhoz e fenti célokat szolgáló múzeumlátogatások, kiállításokról szóló anyagok ajánlása. a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, az Emlékpont, a Holocaust Múzeum, a Tornyai János Múzeum programjainak ajánlása megemlékezés a faliújságon nemzeti ünnepeinkről, a jeles napokról 23

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁNAK DOKUMENTUMAI Az oktatás a tanulás tudománya és a tanítás művészete A szabályzat a következő jogforrások

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GREGUS MÁTÉ MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév 2014. szeptember 15 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Igazgató: Mihályi Gyula PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA A pedagógiai és szakmai programot a tantestület elfogadta

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT INTÉZMÉNYI ADATLAP Intézmény neve: Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyarnémet Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet Szabályzat típusa: GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. Érvényes: 2006. szeptember 1-től Az intézmény megnevezése : Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Az intézmény rövidített neve: Petőfi Sándor Gimnázium Az

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A E G E R, 2013 Elfogadás dátum: 2013.04.30. Hatályba lépés dátuma: 2013.09.01.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben