KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye Tóth Tibor A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rákosné Horváth Erzsébet könyvtáros tanár HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE 3 II. HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS... 4 ADATOK ISKOLAI KÖRNYEZET A könyvtári állomány elhelyezése A könyvtári állomány tagolása A könyvtárból kihelyezett letétek A könyvtár használói köre GYŰJTEMÉNY, FELDOLGOZOTTSÁG, SZOLGÁLTATÁSOK, KAPCSOLATOK Gyűjteményszervezés Az állomány ellenőrzése A könyvtári állomány védelme Kölcsönzési nyilvántartások A könyvtári állomány feltárása Az iskolai könyvtár szolgáltatásai AZ IFLA-UNESCO ISKOLAI KÖNYVTÁRI ALAPELVEI ISKOLAI KÖNYVTÁRUNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE SWOT-ANALÍZIS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, STRATÉGIAI PROGRAMJA III. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Az iskolai könyvtár szerepköre, feladatai A helyi pedagógiai program könyvtári támogatása (céljaink és feladataink, valamint ezek megvalósításának eszközei és eljárásai) OKTATÁSI PROGRAM Könyvtárhasználati célismeret, általános követelmények, eszköztudás, koordináció, értékelés a középiskolában Könyvtárhasználati tanmenet IV. BIBLIOGRÁFIA

3 I. BEVEZETÉS A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE A helyi törvényhatósági közgyűlés 1884-ben, a 375. sz. végzéssel határozza el kereskedelmi iskola indítását városunkban január 4-én megindul a tanítás 58 beiratkozott fiúval, két tanárral, akik közül az egyik, Takó Ferencz egyben az igazgató is. Az 1904/05. tanévben az iskolában ifjúsági könyvtárat létesítenek, melyet minden évben fejlesztenek. Akkoriban a tanulók csak kéthetente kölcsönözhettek a könyvtárból. Sok hányattatás után 1974 januárjában vehették birtokba az iskola tanulói és tanárai a kertvárosi épületet, melyből 2012 szeptemberében kezdődött a jelenlegi, Városház utcai helyünkre az átköltözés. Iskolánk jogelődje a Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola a Komócsin Zoltán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola és Kollégium a HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény 3

4 II. HELYZETELEMZÉS 1. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK A könyvtár neve: HSZI Corvin Mátyás Tagintézménye Könyvtára A könyvtár címe, telefonszáma:6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Tel.: 06-62/ A könyvtár szakmai kapcsolatai: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Könyvtárostanárok Egyesülete, OPKM; az Eötvös József, Kalmár Zsigmond tagintézmények könyvtárai A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár A könyvtár használata: alapszolgáltatások igénybevételénél ingyenes Az iskolai könyvtár dokumentumainak számát darabban határozom meg. Személyi feltétel: 1 fő egyetemi végzettségű okleveles könyvtárpedagógia szakos tanár A könyvtári bélyegző szövege: Corvin Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola Könyvtára Az iskolai könyvtár gazdálkodása: az iskolai könyvtár működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi feltételeket az éves intézményi költségvetés alapján alakítjuk ki, meghatározzuk meg Az ellátmány az alábbi célokra fordítható: könyvek és egyéb információhordozók vásárlására, nyomtatványok beszerzésére. Egyéb könyvtári eszközök vásárlása csak az intézmény vezetőjének és gazdasági vezetőjének írásbeli hozzájárulásával történhet 4

5 2.ISKOLAI KÖRNYEZET 2.1 A könyvtári állomány elhelyezése A könyvtár 70m 2 alapterületen található az épület első emeletén, közepesen frekventált helyen. A T alakú a kölcsönző tér fő befogadására és elhelyezésére alkalmas olvasóteremmel rendelkezik. A könyvtáros gépén kívül egy számítógép és három tablet áll az olvasóközönség rendelkezésére. Egy projektor vetítővászonnal együtt segíti az oktatást. A 101. teremben valamint a pincében tankönyvraktárt alakítottunk ki, és az alagsorba kerültek a ritkábban használt dokumentumok is. 2.2 A könyvtári állomány tagolása A könyvtári állomány hét részre tagolódik a használói igényeknek megfelelően: kézikönyvtár, szépirodalom, szakirodalom, kötelező olvasmányok, tankönyvek. (A könyvtári szakirodalom elkülönítve találhatóak a kölcsönző részben.) Az audiovizuális dokumentumok egy fiókos szekrényben kaptak helyet. Az újságok és napilapok ajándék számai szintén a kölcsönző térben elhelyezett két, állványos polcon várják az érdeklődőket. 2.3 A könyvtárból kihelyezett letétek Letétbe helyezett könyvek vannak az iskola szertáraiban és a szaktantermekben: a magyar, matematika, történelem, szakmai és nyelvi termekben. A letéti anyagból rendelkezésre állnak példányok a központi állományban is. A kihelyezett letéti állományért a megbízott pedagógus a felelős. 5

6 A letétek nyilvántartása, ellenőrzésére vonatkozó szabályok: a letétek nyilvántartása kölcsönző füzetben történik, ahol a pedagógus anyagi felelősségét aláírásával elismeri. 2.4 A könyvtár használói köre A könyvtár használói elsősorban az iskola tanulói és dolgozói, valamint a társintézmények tanulói és dolgozói. Igazgatói engedéllyel kutatási céllal érkező külsős olvasók is igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárhasználat módja: egyéni és csoportos helyben használat. 3. GYŰJTEMÉNY, FELDOLGOZOTTSÁG, SZOLGÁLTATÁSOK, KAPCSOLATOK 3.1. Gyűjteményszervezés Gyarapítás A beszerzés forrásai: Vétel: könyvkereskedésektől, kiadóktól, magánszemélyektől, számla vagy szerződés alapján történik a gyarapítás. Megrendeléssel vagy közvetlenül a boltokból. Ajándék: az iskolai könyvtár más könyvtáraktól, intézményektől jogi és nem jogi személyektől térítésmentesen kap a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat. Hagyatékból ajándékoznak könyveket a város lakói, volt diákok. Csere: iskolák, pedagógiai intézetek, pedagógusképző intézmények és más egyéb intézmények könyvtáraitól kaphat a bibliotéka új dokumentumokat, előzetes megállapodás alapján. 6

7 A könyvtár állományát pályázatokon nyert összegből, esetleg természetbeni juttattatásként nyert dokumentumokkal is gyarapítjuk. Egyéb: olyan dokumentumok, melyek az iskola belső irataiból, anyagaiból, oktatási segédletekből, stb. tevődnek össze. A számlák nyilvántartása: a beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az intézmény gazdasági szakembereinek a feladata. A könyvtáros a leltári számok feltüntetésével záradékolja a számlát. A dokumentumok állományba vétele: a dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. Végleges, egyedi nyilvántartásba vett dokumentumok köre, formái: azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, 8 napon belül végleges, egyedi nyilvántartásba kell venni. Formái: leltárkönyv, számítógépes nyilvántartás (SZIRÉN). Időleges nyilvántartásba vett dokumentumok köre: időleges nyilvántartásba kerülnek azok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár átmeneti időtartamra (legfeljebb 3 évre) szerez be, valamint a végleges megőrzésre szánt periodikumok mindaddig, amíg köttetésre nem kerülnek. Formája: füzetes nyilvántartás (az időszaki kiadványok valamint a tankönyvek), brosúra-nyilvántartás számítógépen (a gyorsan avuló, elhasználódó anyagok számára). Csoportos leltárkönyv vezetése: olyan statisztikai kimutatás, amely alapján bármikor megállapítható és ellenőrizhető az állomány nagysága és értéke. A számítógépes nyilvántartás mellett nem kötelező, ezért a teljes feltártság eléréséig alkalmazzuk. 7

8 3.1.2 Állományapasztás Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. Tervszerű állományapasztás: a gyűjteményszervezés fontos része, szempontjait a gyűjtőköri szabályzat rögzíti. Az elavult dokumentumok selejtezése: tartalmi elavulás jellemzi a dokumentumot, - ha a benne levő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, téves információkhoz vezeti a tanulókat, - ha a gyakorlatban már nem használható, mert a benne szereplő adatok, rendeletek és szabványok már megváltoztak, - ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, bővített kiadása. Helyismereti, muzeális értékű dokumentumok elavulás címén nem törölhetőek! A fölösleges dokumentumok kivonása: az a dokumentum minősül fölös példánynak, amely iránt a szaktanári- tanulói igény megcsappan, ill. az, amely tartalmilag már nem illeszkedik a könyvtár gyűjtőkörébe. Természetes elhasználódás: azok a dokumentumok, amelyek használat közben megrongálódtak, megcsonkultak, azaz rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak. Elháríthatatlan esemény: elemi csapás vagy bűncselekmény esetén. Elveszett dokumentumok: az elvesztett dokumentumokat az olvasó beszerzi, kifizeti, vagy másolat formájában pótolja. A könyvtárban ciklusonként többször történik a fent említett okok miatt selejtezés, melyről jegyzék készül, majd kivezetjük az állományból. A selejtezett könyvek vásárán értékesítjük a könyveket, a maradékot pedig elszállíttatjuk. A dokumentumok számítógépes rendszerbe történő rögzítésével párhuzamo- 8

9 san a kézhezvétel során több kötetet is selejtezésre ítéltünk. A befolyt öszszeget állománygyarapításra fordítjuk. 3.2 Az állomány ellenőrzése Az állomány-ellenőrzést a 3/1975. (VIII. 17) KM-PM számú együttes rendelet az ezt kiegészítő együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978/9. száma) és az MSZ számú szabvány alapján kell végrehajtani. 1 A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az intézmény gazdasági vezetője a felelős. A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítani, egyszemélyes könyvtár esetén a gazdasági vezető köteles állandó munkatársról gondoskodni, akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. A gyűjtemény dokumentumait tételesen össze kell hasonlítani a tételes nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett (brosúra) dokumentumokra ez nem vonatkozik. Előkészítés: leltározási ütemtervet kell készíteni, a nyilvántartásokat felülvizsgálni, a pénzügyi dokumentumokat lezárni, a raktári rendet kialakítani. Jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli, módja szerint fordulónapi, mértéke szerint teljes vagy részleges. Menete: A kölcsönözhető állomány a számítógépes program és a fellelhető, olvasónál lévő és a letéti állományban lévő dokumentumok összehasonlításával háromévente valósul meg. Lezárásának ügymenete: az állományellenőrzés hiányát rögzíteni kell. A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet három napon belül át kell adni az iskola igazgatójának. Csatolni kell a leltározás kezdeményezését, a jóváhagyott leltározási ütemtervet és a hiányzó, ill. a többletként jelentkező dokumentumok jegyzékét. A jegyzőkönyvet a könyvtáros 1 Az iskolai könyvtár. Szerk.: Celler Zsuzsa. Bp., OPKM, p. 9

10 tanár írja alá. Az állomány hiányát az iskola igazgatójának engedélye után ki kell vezetni az állomány-nyilvántartásokból. Az állomány hiányának megengedett mértékét (káló) a 3/1975. KM-PM sz. rendelet szabályozza. A törlés folyamata: a kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. A kivonás nyilvántartásai: törlési jegyzékek, jegyzőkönyvek. 3.3 A könyvtári állomány védelme A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, valamint a nyilvántartásból való kivezetés során biztosítani kell Az állomány jogi védelme A könyvtáros jóváhagyása nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumokat senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla és a dokumentumok együttes megléte alapján történhet. A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat nyolc napon belül nyilvántartásba kell venni. A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy technikai eszközök megrongálásával, elvesztésével okozott kárért. A tanulók és a dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak a fennálló könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. A szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. A dokumentumokért az átvevő tanár a felelős. 10

11 3.3.2 Az állomány fizikai védelme A raktárak ideális klímaállapota a 16-18C hőmérséklet és a levegő 50%-os páratartalma. Ajánlott a gyakori szellőztetés, rendszeres takarítás. A fertőzött dokumentumokat el kell különíteni. Külső kártevők ellen szakértők bevonása szükséges. A használatból következő sérüléseket szükség esetén a könyvtáros végzi el. Csak muzeális könyvek köttetése indokolt, egyéb esetben másolattal kell védeni az eredeti példányt. Az állományvédelem érdekében a vonatkozó tűzvédelmi intézkedéseket be kell tartani! 3.4 Kölcsönzési nyilvántartások: számítógépes kölcsönzés a SZIRÉN IN- TEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER segítségével. Füzetes kölcsönzés a tankönyvek, időszaki kiadványok és a letéti állományok részére. 3.5 A könyvtári állomány feltárása A SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel minden könyvtári munkafolyamat gépesítve végezhető a hatályos magyar és nemzetközi szabványokra és jogszabályokra építve. A katalógus és a keresés saját hatáskörben kialakítható, bővíthető. Az adatok honosításához a SZIRÉN Z39.50 keresője által felkínált több száz adatbázist használhatom. A könyvtári munkafolyamatok közül a katalógusépítés és a selejtezés van folyamatban. Jelenleg az állomány kb. 80 %-os feldolgozottsággal bír. Az iskola honlapjáról (a könyvtár saját linkjéről) internetes keresés indítható az online katalógusban, mely során mind a kölcsönzési információk, mind az állományra vonatkozó adatok elérhetőek. 11

12 3.6 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai - Kölcsönzés, - Helyben olvasás, - Tájékoztatás: technikai referensz szolgálat, visszakereső tájékoztatás, szétsugárzó tájékoztatás, irodalomajánlás, pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás, tájékoztatás a tájékoztatásról, - Audiovizuális dokumentumok használata, - Könyvtári és könyvtárhasználati órák: könyvtárbemutató óra, könyvtárismereti óra, könyvtárra épülő szaktárgyi óra, Internet használat: 1 db számítógép és 3 db tablet áll az olvasók rendelkezésére, - CD-ROM-ok, adatbázisok és multimédiák használata, - A tartós tankönyvek kezelése, nyilvántartása, kölcsönzése. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: - Nyomtatás, - Letöltés, - Könyvkiállítás (aktualitás, új könyvek, muzeális, iskolatörténeti, egyházi stb.), - Rendezvények, előadások, megemlékezések szervezése (iskolanap, állami ünnepek, versenyek stb.) - A könyvtári honlap rendszeresen frissülő információi 4. AZ IFLA-UNESCO ISKOLAI KÖNYVTÁRI ALAPELVEI Iskolai könyvtárunk missziójának tekinti, hogy a könyvtári dokumentumok hozzáférhetővé tételével, ingyenes szolgáltatásaival támogassa az iskolai közösség számára az információhoz való hozzáférést és a kritikus gondolkodás kialakulását. A könyvtárosok és a tanárok együttműködésének eredményeként 12

13 a különböző információhordozók segítségével hatékonyan gazdagíthatják a tananyagot, a tanulási, olvasási, információs készséget. Az iskolai könyvtár nélkülözhetetlen az oktatáshoz, kultúrához, információellátáshoz, ezért biztosítani kell a fenntartáshoz szükséges költségvetését. Az alapvető iskolai könyvtári szolgáltatások az írni-olvasni tudás fejlesztése, az információs műveltség, a tanítás, a tanulás és a kultúra szempontjából a következők: - támogatja és erősíti az iskola pedagógiai programjában és a helyi tantervében megfogalmazott célok megvalósítását; - fejleszti és fenntartja a gyermekekben az olvasás és a tanulás szokását és örömét, valamint a könyvtárhasználatot az egész életre szólóan; - felkínálja a lehetőséget az információ létrehozására és felhasználására a gyermekek tudásának, értelmi képességeinek, képzelőerejének fejlesztése és szórakozása érdekében; - segít minden tanulót a tanulásban, az információhasználat és értékelés készségeinek gyakorlásában függetlenül az információ típusától, formájától vagy hordozójától, beleértve a társas érintkezés módjaira vonatkozó érzékenység fejlesztését is; - hozzáférést biztosít a helyi, a regionális, az országos és a világ információforrásaihoz és azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a tanulókat különféle eszmékkel, tapasztalatokkal és véleményekkel szembesíti; - szervezi a kulturális és társadalmi tudatosságot és érzékenységet fejlesztő tevékenységeket; - együttműködik a tanulókkal, a tanárokkal, az iskola vezetőivel és szülőkkel az iskola pedagógiai programjának megvalósításában; - kinyilvánítja a szellemi szabadság és az információhoz való hozzáférés szükségességét a hatékony és felelős állampolgárság, továbbá a demokráciában való részvétel szempontjából; 13

14 - biztosítja az olvasás lehetőségét, az információforrásokat és az iskolai könyvtári szolgáltatásokat az egész iskolai közösség számára és azon túl is ISKOLAI KÖNYVTÁRUNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE Az iskolai könyvtár biztosítja napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában a feladatok sikeres ellátásához szükséges alapvető információkat és eszméket. Az iskolai könyvtár kialakítja a diákokban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségeket, továbbá fejleszti képzelőerejüket, lehetővé téve azt, hogy felelős állampolgárokként éljenek." 3 Valljuk, hogy az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény kommunikációs centrumává, oktatási helyszínévé és médiatárává kell, hogy váljon,olyan közösségi térré, mely sajátos eszközrendszerével segíti az iskola pedagógiai programjának megvalósítását. Könyvtárunk a könyvtári rendszer tagjaként a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok alapján működik. Irányítási, pedagógiai és pénzügyi szempontból a működtető intézmény szerves része. Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményét úgy kell fejlesztenünk, hogy széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, melyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége során hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási és kereső technikákat. Nevelőtestületünk egységesen az iskola küldetésének tekinti: szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben gyermekközpontú környezetben személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal 2 Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Bp.: OPKM, p. 3 Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Bp.: OPKM, p. 14

15 testileg és lelkileg egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó, az iskolához, a városhoz, a hazához erősen kötődő, önálló tanulásra, önnevelésre való képességgel, korszerű szakmai ismeretekkel és biztos készségekkel (szövegértési, matematikai, helyesírási), kulcskompetenciákkal (szóbeli és írásbeli kommunikációval, idegen nyelvismerettel, informatikai alapképzettséggel), szilárd alapműveltséggel rendelkező ifjúság kibocsájtását 6. SWOT-ANALÍZIS Az iskolai könyvtár marketingszemlélet alapján tovább fejleszthető. A SWOT- analízis gyengeségei és lehetőségei alapján meghatározható a további stratégiai program. Erősségek: 1. Stratégiai elhelyezés, az épület közepén létesített forrásközpont 2. Sok új tankönyv (1Ft-os felajánlásból) 3. Sok könyvtárhasználati óra, könyvtárhasználatra épülő szakóra 4. Az iskola profiljához illeszkedő gazdag szakirodalmi állomány 5. Átkölcsönzés a társintézmények könyvtáraiból 6. Aktív, frissülő könyvtári honlap 7. Jó feltártság Gyengeségek: 1. Kevés új könyv, kurrens folyóirat 2. Kis létszámú osztályok befogadására alkalmas terem 3. Kevés tanulói számítógép 4. Megosztott munkaidejű könyvtáros, végzettség nélküli felügyelő tanárok 5. A raktári állomány nem megfelelő elhelyezése 6. A teljes feltártság hiánya 7. A másolatkészítési szolgál- 15

16 8. Számítógépes kölcsönzés 9. Közvetlen, jó kapcsolat a tanulókkal, tanárokkal, iskolavezetéssel 10. Az előírásoknak megfelelő dokumentáció, rendszeresen elvégzett revízió 11. Versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás 12. Információgyűjtési lehetőség nem hagyományos dokumentumokból, Internetről 13. Színvonalas könyvtári rendezvények, kiállítások 14. A tankönyvellátás segítése 15. Esztétikus környezet, kényelmes babzsák fotelek tatás hiánya Lehetőségek: 1. A könyvtári rendezvények szervezése 2. A könyvtár, az olvasás népszerűsítése 3. A szakmai állomány további fejlesztése egyéb források felkutatásával 4. Informatikai fejlesztés Veszélyek: 1. A költségvetés csökkenése 2. A raktári állomány károsodása, majd megsemmisülése 3. A felügyelők szakértelmének hiányából adódó hibák 4. A dolgozók anyagi felelősségének megoszlása 16

17 7. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, STRATÉGIAI PROGRAMJA Elsőként teljesíteni kell a Könyvtárpedagógiai programban foglalt könyvtárhasználati órák megtartását a pedagógusok támogatásával, a vezetőség jóváhagyásával. Szakközépiskolában 9. évfolyamon évi 4, 10. évfolyamon évi 3 óra megtartása az előírás. Ez a mi iskolánkban megduplázódik, mivel a könyvtárban célszerűbb csoportokat fogadni osztályok helyett. Könyvtárhasználati órákat a magyar nyelv és irodalom valamint az informatika tantárgy keretében tartunk. Dokumentálásuk az e-naplóban könyvtárhasználati óra bejegyzéssel, valamint a pontos téma megnevezésével a Könyvtári Munkanaplóban történik. Noha szakiskolában könyvtárhasználati tanórák tartása nem kötelező, a küszöbfélelem leküzdése érdekében osztályonként szükségesnek látom két-két (csoportos) könyvtárbemutató órát szervezni. Második lépésként be kell fejezni a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszerben a dokumentumok rögzítését. A kölcsönzés modernebb változata lehetővé teszi a több szempontú visszakeresést, az olvasók szabálykövetőbb magatartását, valamint a távozó személyek tartozásának listázása is egyszerűbb. Harmadik lépésként törekedni kell az információs műveltség kialakítására, fejlesztésére, ehhez megoldani a számítógépes ellátottságot, biztosítani a tanulók számára a nyitvatartási időben az internetes hozzáférést. Állományfejlesztés lehetőségekor azt tartjuk szem előtt, hogy a szakkönyvtári egység növekedjen kurrens szakirodalmi dokumentumokkal. Mivel a helyi Németh László Városi Könyvtár, valamint a tagintézmények könyvtárai átkölcsönzéssel biztosítani tudják az általános tartalmú műveket, célszerű a településen máshol nem beszerezhető tartalmú példányokra fordítani a keretösszeget. Az intézmény 31 osztálya (közel 750 fő) és a tantestület napi könyvtári igényeinek teljesítése, tankönyvellátása mellett azonban egy áttanító főállású könyvtáros nehezen birkózhat meg a további fejlesztés lehetőségével. 17

18 III. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 Az iskolai könyvtár szerepköre, feladatai A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás lehetőségei, amelyhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. A könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használatával az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Fontos, hogy ismerjék a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint annak tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az interneten való keresés stratégiáját és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás megszerzésének, átadásának képessége. Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, tanulják meg az iskolai könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, az elektronikus könyvtárak és teljes könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételét, a könyvtári adatbázisok használatát. Ennek érdekében ismerjék az országos szakkönyvtártakat is. A könyvtárhasználat eszköztudás, amely tudatosan megtervezett pedagógiai folyamat eredményeként fejleszthető a kerettantervben meghatározott szintre. Státuszát önálló követelményekkel, tartalommal rendelkező tantárgyi részterületként és tantárgyközi nevelési feladatként definiálja a kerettanterv. 18

19 1.2 A helyi pedagógiai program könyvtári támogatása (céljaink és feladataink, valamint ezek megvalósításának eszközei és eljárásai) Kiemelt célunk az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés, mert: - fontosnak tartjuk, hogy a gyermek felnövekedvén a választott szakmáját úgy művelhesse, hogy annak fejlődését követni igénye legyen - ne okozzon gondot számára az egyes tantárgyak elsajátítása a háttérinformációk hiánya miatt - beszédkészsége fejlődjön, szókincse bővüljön - ne csak véleményt mondjon, hanem érvelni is tudjon - az ifjúsági regényekben, majd a szépirodalmi művekben megformált jellemeket megismerje, értékelni tudja, s ennek hatására saját személyisége is alakuljon, formálódjon - olvasmányai által bejárja a világot: földrészeket, országokat, népeket; és azok kultúráját is megismerje - kialakuljon benne az igény a nyelvek tanulására - megismerje a technika vívmányait, miközben nem válik rabjává azoknak - mindazt, amit olvas, visszavetítse saját életére, hogy helyén tudja kezelni a társadalmi közösségek szerepét, s abban megtalálja saját helyét - alternatívákat lásson maga előtt saját életét illetően - új élményekhez jusson - fantáziája gazdagodjon, kreativitása kialakuljon, fejlődjön - megismerje az olvasás örömét Az olvasásfejlesztés tantárgyközi feladat, az egész tantestület közös felelőssége, ami hatékony együttműködést feltételez a pedagógusok között. 19

20 Cél: A kommunikációs kultúra kialakítása: olyan fiatalok nevelése, akik az új audiovizuális környezetet értően és szelektív módon tudják használni. Feladat: Ki kell alakítani a fiatalokban az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességeit. Eszközök és eljárások: könyvtárhasználati, informatikai és számítástechnikai versenyek szervezése, ösztönzés regionális és országos versenyeken való részvételre; az idegen nyelv tanulásának támogatása: segítjük a felkészülést a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire, a nyelvek napjára konfliktuskezelési technikák megtanulása és gyakorlása a könyvtárban és a könyvtárhasználati órákon; az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítása az iskolai könyvtárban és az Interneten keresztül, ezzel az élethosszig tartó tanulás előkészítése is megvalósul; a beszédkultúra javítása, nyelvi játékok szervezése, szép magyar beszéd ösztönzése és közösség előtti elismerése (Prózamondó, Kazinczyversenyek helyi fordulóinak szervezése). Cél: Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai értékek iránt, becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott eredményeket, köztük Magyarország szerepét, hozzájárulásait. 20

21 Feladat: A tanulókkal ismertessük meg az egyetemes kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit, a különböző kultúrákat, vallásokat. Legyenek megértők a tanulók különböző szokásokkal, életmódokkal, fogadják el a másságot. Eszközök és eljárások: népek zenéjét, irodalmát feldolgozó, bemutató foglalkozások előkészítésének segítése; más népek ünnepi szokásainak, hagyományainak, gasztronómiájának megismerését bemutató programok, projektek támogatása, szervezése művészeti irányzatok filmművészet megismerése (filmklub); külföldi kapcsolatok építésének, és a diákcsere - programnak a támogatása Cél: Alakuljanak ki a tanulókban azok a pozitív beállítódások, ismerjék meg azokat a magatartási formákat és szokásokat, amelyek testi és lelki egészségük állapotát javítják. Feladat: Felkészítjük a fiatalokat arra, hogy önálló életükben legyenek képesek életmódjukra, a családi életre, a felelős és örömteli párkapcsolatra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ki kell fejlesztenünk a tanulókban a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 21

22 Eszközök és eljárások: önismereti tréningek, stressz-kezelési technikák megtanítását segítő háttéranyagának biztosítása az osztályfőnökök számára; témaajánlás; a mentális egészség, a belső lelki harmónia megteremtését célzó délutáni foglalkozások, egészségmegőrző programok szervezésének segítése; családi napok szervezésének támogatása, részvétel Cél: Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret kialakítása a helyes pályaválasztás érdekében. Tudják összehangolni tanulóink a lehetőségeket és a valóságot, a vágyakat és a realitásokat. Feladat: Átfogó képet adunk a tanulóknak a munka világáról. Megismertetjük velük az ágazathoz tartozó foglalkozási ágak tartalmát, lehetőségeit. Eszközök és eljárások: cégek, pénzintézetek, egészségügyi és szociális intézmények, vállalkozások, gazdálkodó szervek információinak felkutatása a médiában, az interneten előadások szervezésének segítése adott témakörben szülői értekezleteken; osztályfőnöki órákon; egyéni beszélgetések tanulókkal; osztályfőnöki órák támogatása, amelyek témája a pályaorientáció; egyénre szabott karrier- vagy életút-tanácsadás; az iskola szakképző évfolyamairól nyújtott tájékoztatás online pályaorientációs vetélkedő szervezése 22

23 Cél: Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Feladat: Kultúra-és értékközvetítés. Tanítványainkban fejlesztjük a nemzettudatot, a hazaszeretetet, ösztönözzük a szűkebb és a tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására és ápolására. Eszközök és eljárások: olvasásnépszerűsítő programok (interaktív író- olvasó találkozók, maratoni felolvasások, játékok, versenyek, vetélkedők, foglalkozások, olvasókörök, kiállítások, pályázatok, Tegyél/Vegyél egy könyvet! akció stb.) a pedagógus kollégákkal együttműködve össziskolai, egymásra épülő olvasásnépszerűsítő projektek szervezésére (például iskolanapon) együttműködés a közművelődési könyvtárral iskolai honlap működtetésével, online katalógus szolgáltatásával olyan tanulók elérése, akik nem könyvtárba járók, viszont aktív internethasználók. a lakóhely bemutatása, a szülőföld, nemzeti parkjaink, a Világörökséghez tartozó helyek, a helytörténet, a néprajz, népzene, megismertetése, ehhez kapcsolódó vetélkedők (Ismered-e Vásárhelyt?) és kiállítások szervezésének segítése; tanulmányi kirándulásokhoz e fenti célokat szolgáló múzeumlátogatások, kiállításokról szóló anyagok ajánlása. a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, az Emlékpont, a Holocaust Múzeum, a Tornyai János Múzeum programjainak ajánlása megemlékezés a faliújságon nemzeti ünnepeinkről, a jeles napokról 23

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai * Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai Napok, 2016 Miben más a könyvtári óra? Élményszerű tanulás:

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Kandó Kálmán Szakképző Iskola Könyvtárhasználati Szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1. A könyvtár használói köre Az iskolai fiókkönyvtárat az iskola tanulói,

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései

Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései Az iskolai könyvtár alapdokumentumai, az állományellenőrzés lépései - Simon Krisztina- Könyvtáros szaktanácsadó simon.krisztina@pepint.sulinet.hu Simon.krisztina@fppti.hu Iskola működését szabályozó dokumentumok

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz

Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz 1., Az iskolai könyvtári SZMSZ módosításának tapasztalatai, a problémák, különös tekintettel a tankönyvtári szabályzat elkészítésére és a tankönyvrendelésre

Részletesebben

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE A Németh László Gimnázium és Általános Iskola gyűjtőkörét az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. Beszerzés Számítógépes feldolgozás Takarítás KÖNYVTÁR Könyvtári rend Könyvtárrendezés Állományrendezés Statisztika Kölcsönzés A találkozó fő témája

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Készítette. Horváth-Kovács Beáta A Könyvtárhasználat tanításának célja A Nemzeti Alaptanterv a Könyvtárhasználatot nem csupán a számítástechnika mellé rendeli,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Középiskolája Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár neve: Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1. FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Azonosító adatok A könyvtár elnevezése: Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola Könyvtára Székhelye, címe, telefonszáma:

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek 1

Könyvtárhasználati ismeretek 1 Könyvtárhasználati ismeretek 1 A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és -feldolgozó tevékenységük

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

A KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Azonosító adatok: A könyvtár elnevezése: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Könyvtára Cím: azonos az iskoláéval

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár

Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM Könyvtárpedagógiai program Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné könyvtár Készítette: Hock Zsuzsanna könyvtárostanár.01.01. Mellékletként tartalmazza a könyvtárhasználati tanterveket.

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. Ezek

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben