Mit csináljak vele? A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit csináljak vele? A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN 2011.03.30."

Átírás

1 Mit csináljak vele? Gaskó Krisztina ELTE PPK Neveléstudományi Intézet E mail: A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN A könyvtár-pedagógia módszertana képzés 2 Miért nem megy neki? Miért nem tudja úgy, mint a többi? Rossz képességű? Nem érti? Nem akarja? Miért utálja? Én csinálok valamit rosszul? Milyen tanulási kompetenciákat fejleszthetek? Önmagáról mint tanulóról alkotott elképzelések A tanulásról alkotott elképzelések A tanulási folyamat tervezése és szervezése Tanulási források keresése Tanulási források feldolgozása Tanulási források felhasználása Tanulási módszerek ismerete, alkalmazása, értékelése A tanulási folyamat értékelése (Gaskó, 2009) 1

2 1. Önmagáról mint tanulóról alkotott elképzelések a diák önmagára tanuló egyénként tekint, önértékelésének, énképének szerves részét képezik a saját magáról mint tanulóról alkotott árnyalt és pozitív elképzelései. Kérdőívek (tanulási motivációk, stílusok, attitűdök stb.) Önértékelő lapok Beszélgetés másokkal, mások értékelésének értelmezése Portfólió 2. A tanulásról alkotott elképzelések a diák a tanulást egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő folyamatnak tekinti, amely fejlődési lehetőségeket rejt magában, és amelyben ő, tehát a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. Gondolattérkép Kettéosztott napló Vita a tanulással kapcsolatos nézetekről Kirándulásokhoz, múzeumlátogatásokhoz stb. kötődő beszélgetések a tanulásról Interjú más felnőttekkel, tanulókkal saját tanulásfelfogásukról 2

3 3. A tanulási folyamat tervezése és szervezése a tanulás menedzselése; a diák tanulási tevékenységét egészben, folyamatként szemléli, megtervezi annak szakaszait, körülményeit, és azokat oly módon szervezi meg, hogy tanulása sikeres és hatékony legyen. Kooperatív módszerek Tanulói projekt Ütemterv készítése Faliújság Önmotiválás Vizuális órarend Tanulási környezet alakítása Optimális tanulási feltételek megteremtése 4. Tanulási források keresése 5. Tanulási források feldolgozása a diák felkutatja a tanulási céljai eléréséhez szükséges és lehetséges forrásokat, azok között tudatosan válogat, a számára lényeges forrásokat kiemeli, elemzi és értékeli. Skimming (lényegkiemelő olv.) Skipping (adatkereső olv.) Internetes keresés Könyvtárazás Brainstorming Érdeklődéslista Problémalista Segítségkérés, kérdezés a diák a tanulás során kiválogatott forrásokat értelmezi, a szükséges mértékben megjegyzi, elsajátítja, ezáltal készségeit, képességeit fejleszti, nézeteit formálja. Mnemotechnikák, memóriajátékok (Memory, Puzzle, Trimino) Szókártyák, tanulókártyák Grafikus szervezők Jegyzetelési technikák Aláhúzás, kiemelés, cetlizés ÁK3E, SQ4R módszer Definícióalkotás Kérdésbank Rímalkotás, képregény készítés RRím 3

4 6. Tanulási források felhasználása a diák a megtanult, elsajátított ismereteket, a tanulás során felhasznált tapasztalatokat, a fejlesztett képességeket, készségeket a tanulás céljának megfelelően, a tanulás konkrét kontextusában, illetve attól eltérő tanulási és hétköznapi helyzetekben kipróbálja, alkalmazza, gyakorolja, a tanulás eredményeit nézetei alapján értelmezi. 7. Tanulási módszerek ismerete, alkalmazása, értékelése 8. A tanulási folyamat értékelése a diák különböző tanulási módszereket, technikákat, stratégiákat ismer, ezek közül többet kipróbál, és a számára hatékonyakat tanulási helyzetekben tudatosan használja. Tanulási szokás leltár Módszerbank a diák a tanulására folyamatosan reflektál, konkrét tanulási teljesítményét reálisan és árnyaltan értékeli, a tanulást pedig fejlődésként értelmezi. Portfólió Sikertelen felelés/dolgozat elemzése Értékelő lapok és szempontok Beszélgetés társakkal, pedagógusokkal, szülőkkel 4

5 Mit érdemes tudnom a tanulási kompetenciák fejlesztéséről? 1. Hatékony tanulásfejlesztés a módszereken túl A tanulásmódszertanok gyakran csak a tanulási folyamat bizonyos elemeire, szakaszaira kínálnak módszertani megoldást, a tanulási folyamat egészére nem. Atartalom független tanulásfejlesztés hosszú távon kevésbé hatékony, mivel nem segíti kellőképp az egyes módszerek adaptív alkalmazását. A hatékony tanulásfejlesztés több tanulási kompetenciaterület párhuzamos és valós tanulási feladatokban történő fejlesztését jelenti. Mivel a tanulás olyan adaptív folyamat, amelyben a visszacsatolások és reflexiók könnyedén felülírhatják a folyamat korábbi elemeit, ezért a tanulási módszerek közül az önszabályozást támogató módszerek tekinthetők hatékonyabbnak. Mit érdemes tudnom a tanulási kompetenciák fejlesztéséről? 2. A tanulási sajátosságok, kompetenciaterületek megismerése Mit érdemes tudnom a tanulási kompetenciák fejlesztéséről? 3. A hatékony tanulásfejlesztéshez szükséges tanulási környezet Kérdőívek de nem minden esetben használható és értékelhető az eredményük. Pedagógus megfigyelései az egyes kompetenciaterületek sajátosságainak (tudás, képességek, attitűdök) árnyalt megismerése. Önreflexiót lehetővé tevő kérdések és feladatok a diákoknak elősegítik a fejlődési lehetőségek és eredmények tudatosulását. A pedagógus és a diák partner a tanulásfejlesztési folyamatban. Pedagógiai céljainkat kompetenciák fejlesztéseként fogalmazzuk meg. Teremtsünk lehetőséget az önreflexióra. Törekedjünk a tanulók aktivizálására. Törekedjünk az értelmező tanulás elősegítésére. Pedagógusként vállaljunk támogató, facilitátor szerepet. Teremtsünk partneri viszonyt a résztvevőkközött. Preferáljuk a társas tanulási kontextusokat. Értékeléseink és visszajelzéseink legyenek fejlesztő célúak, és erre ösztönözzük diákjainkat is. A tanulási környezet alakítható ehhez aktív és önreflektív pedagógusokra és diákokra van szükség!!! 5

6 Mit tegyünk, hogy a diákjaink jobban élvezzék és értsék a tanulást? Feladat: Szempontok a tanulás tanulása könyvek megismeréséhez Engedjünk teret a tanulók aktivitásának az órákon is! Higgyünk benne, hogy nem csak akkor tud valamit jól megtanulni, ha azt jó részletesen elmondjuk neki! Adjunk nagyobb szabadságot a feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban (pl. választási lehetőségek, tanulási források)! Adjunk olyan feladatokat, amelyekben egymásra vannak utalva a diákok! Együtt minden izgalmasabb. Vigyük be a diákok világát az iskolai tanulásba! Fórumozzunk, blogoljunk házi feladatként, és ne féljünk kérdezni a diákjainktól! Értékeljük személyre szabottan és árnyaltan a tanulási eredményeket! 1. Kinek szól? (Pedagógus, szülő vagy diák? Mit feltételez az olvasóról a szerző?) 2. A tanulási folyamat mely elemeire, szakaszaira kínál megoldást? 3. Hogyan jelenik meg benne a könyvtárhasználat és/vagy a tanulási források keresése, felhasználása? 4. Miért vennétek vagy nem vennétek állományba a saját könyvtáratokban? 5. Mi tetszett benne a legjobban? Tanulás tanulása könyvek Tanulás tanulása könyvek Baló András: A tanulás fejlesztésének tanulása. T.F.T. Projektorientált tanulás módszertani segédlet, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, Deákné B. Katalin: Neked is lehet jobb jegyed. Tanulási módszerek, ötletek, Pápa, Deák és Társa Kiadó, é. n. Deli Éva Buda Mariann: Tanulástanítás? Élvezetes tanulás, Budapest, Dinasztia Tankönyvkiadó, Dudley, G. A.: Duplázd meg tanulóerődet! A rögzítés és a felidézés hatékony technikája, Budapest, Bioenergetic Kft., Fisher, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, Fisher, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, Kampwerth, K.: Legyél 4 hét alatt osztályelső!, Pápa, Deák és Társa Kiadó, é. n. Katona András Ládi László Victor András: Tanuljunk, de hogyan? Az iskolai szaktárgyak tanulása, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Kovácsné Sipos Márta: A tanulás fortélyai, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mező Ferenc: A tanulás stratégiája, Debrecen, Pedellus Novitas Kft., Oroszlány Péter: A tanulás tanítása. Tanári kézikönyv, Budapest, FPI Tankönyvcentrum, Schlögl Attila: Az ember feje nem káptalan? Emlékezetfejlesztés, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Tánczos Judit: Baj van a tanulással. Módszerek a tanulási zavarok korrigálásához, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, Tóth László: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás. A fejlesztés alapjai, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, Tóth László: Megtanulok fogalmazni. Gyakorlati útmutató a fogalmazásíráshoz nem csak diákoknak, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó,

TANULÁSMÓDSZERTAN. Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit

TANULÁSMÓDSZERTAN. Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit TANULÁSMÓDSZERTAN Szakmai beszámoló 2010. május 12. Melykóné Tőzsér Judit AZ ISKOLA FELADATA képességek, készségek, kompetenciák meghatározott körének tudatos, rendszeres, szervezett, intenzív fejlesztése

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A tanárképzés képesítési követelményei

A tanárképzés képesítési követelményei A tanárképzés képesítési követelményei (Tanári kompetenciák a NyME tanárképzésének értelmezése szerint) A tanári hivatás gyakorlásához különféle személyiségvonások meglétére és szakmai felkészültségre

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

Tanulás egész életen át

Tanulás egész életen át Tanulás egész életen át Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modult szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Útmutató. a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz. Útmutató. Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős. Vác. 2015 0 O l d a l

Útmutató. a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz. Útmutató. Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős. Vác. 2015 0 O l d a l Útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz Útmutató Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős Vác 2015 0 O l d a l Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. A Csoport előtti tanítási gyakorlat... 2 A

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez 0 Levelező tagozaton Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A hospitálás alapvető módszere... 3 A megfigyelés

Részletesebben

Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció

Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció Kathyné Mogyoróssy Anita Kathyné Mogyoróssy Anita, stratégia, módszerek és motiváció Gyermekeink, tanítványaink tanítása, nevelése csak akkor lehet hatékony, ha megismerjük őket minél több aspektusból.

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára Készítette: Gaskó Krisztina

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SEGÉDANYAG A PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Készítette: Kasik László és Molnár Edit Katalin 2011. október 19. Ez a segédanyag elsősorban a pedagógiatanári MA szakosok számára készült. Ugyanakkor a benne megfogalmazott

Részletesebben

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BACSKAY BEA L. RITÓK NÓRA LÉNÁRD SÁNDOR RAPOS NÓRA A képzések és a regionális

Részletesebben