DRÁMAPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRÁMAPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola"

Átírás

1 DRÁMAPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola Játék közben az erkölcsök őszintébben nyilatkoznak meg. (Quintilianus) 1. A kreatív drámajáték és a dramatikus módszer alkalmazása az iskolában. Nyíregyháza, Megyei és Városi Művelődési Központ, A Magyar Drámapedagógiai Társaság drámapedagógiai tanácsa felsőoktatási szekciójának állásfoglalása. = Magyar Felsőoktatás sz A tanár szerepben. A drámatanár kérdez. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Gödöllő, [Videofelvétel] 4. ANTAL Rita - CSABAI Flóra: A tanítási drámáról. = Tanító sz ANTAL Rita - KROPFNÉ KNIPP Mária: Drámajáték az osztályfőnöki órán. = Tanító sz ANTAL Rita: Irodalmi nevelés drámajátékkal. = Tanító sz BAJI-GÁL Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Foglalkozásminták alsó tagozatosok számára. Debrecen, Pedellus, BAJI-GÁL Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása. Foglalkozásminták az általános iskola felső tagozatának. Debrecen, Pedellus, BÉCSY Tamás: Mi a dráma? Budapest, Akadémiai Kiadó, BERTALAN Lászlóné: Irodalmi nevelés a drámapedagógia eszközeivel. = Tanító sz BESENYEI Ildikó: Drámával könnyebb (11. rész). = Tanító sz BESENYEI Ildikó: Drámával könnyebb (12. rész). = Tanító sz BESENYEI Ildikó: Drámával könnyebb (5. rész). = Tanító sz BESENYEI Ildikó: Drámával könnyebb (6. rész). = Tanító sz BESENYEI Ildikó: Drámával könnyebb (8. rész). = Tanító sz BESENYEI Ildikó: Drámával könnyebb (9. rész). = Tanító sz BODZSÁR Istvánné: Olvasásóra a drámapedagógia módszereivel 3. osztályban. = Tanító sz BODZSÁR Zsuzsa: A jó tanár gyereket tanít és nem tananyagot. = Kincskereső sz BOLTON, G: A tanítási dráma elmélete. Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, (Színházi füzetek V.) 20. BRAUN Miklós: Értékközvetítés tánccal és drámával. Módszertani gyűjtemény tanítóknak, tanároknak. Művészeti nevelés tánccal és drámával. Miskolc, Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, BROOK, Peter: Az üres tér. Budapest, Európa Könyvkiadó, CSIKÓS TÓTH Judit: Nevelés drámapedagógiai eszközökkel. = Tanító sz DEBRECZENI Tibor (szerk.): Így rendeztem IV. Budapest, Múzsák, DEBRECZENI Tibor: A művészetpszichológia és a drámapedagógia : - - foglalkozásleírása. = Drámapedagógiai Magazin sz

2 25. DEBRECZENI Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Budapest, Kecskemét, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, DEBRECZENI Tibor: Műelemzés és versrendezés. Pedagógustábor Kápolnásnyéken és Nagykőrösön. = Nyelvünk és Kultúránk sz DEBRECZENI Tibor: Reformpedagógiák és a drámapedagógia. = Kútbanézők sz DEMETER LÁZÁR Katalin: Játszótárs. Drámajátékok és kreativitás a fejlesztőpedagógiában 5-10 éveseknek. Szentendre, Geobook, DÉVÉNYI Róbert: Az amatőr színjáték dramaturgiája. = Drámapedagógiai Magazin különszám 30. DOBOZI Eszter: Pedagógiai regény, avagy a drámapedagógia tapasztalatai. = Új Pedagógiai Szemle sz DONKÓ László: Bábjátékok - mesejelenete mai írók meséiből. Báboskönyv. Donkó László, Jászszentandrás, Dráma és tánc az 5-6. osztály számára. Celldömölk, Apáczai Kiadó, Drámajáték - NAT Kerettanterv. Segédanyag a Tánc és dráma követelmények teljesítéséhez, 1-8. osztály. Kecskemét, Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely, Candy K., CD-ROM 34. Drámapedagógiai Magazin (a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája) [2010. május 19.] 35. Dramaturgiai olvasókönyv. Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, ÉDER Lászlóné - PERGER Péterné: A drámapedagógia. = Óvodai Nevelés sz ÉGER Veronika: "Dráma in education". = Drámapedagógiai Magazin sz ELŐD Nóra: Drámajáték és jogvédelem. = Drámapedagógiai Magazin sz ELŐD Nóra: Multikultúra. Drámajátékok. Budapest, Másképp Alapítvány, ELŐD Nóra: Továbbképzés: feszített munka és lazító szórakozás. Az 1988-as orosz drámatanári tanfolyamról. = Idegen Nyelvek Tanítása sz ERDÉLYI Margit, L.: A színház mesterség?! = Katedra sz FAUST Dezsőné: Drámapedagógiai szemlélet az óvodában. In.: Tanulmányok a kisgyermeknevelésről. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztálya: OKKER Okt. Iroda, FÖLDÉNYI F. László (szerk.): Tanulmányok a gyermekszínházról. Budapest, Magyar Színházi Intézet, FURÁKNÉ MÓZES Lilla: A drámapedagógia komplex képesség- és személyiségfejlesztő módszer. = Módszertani lapok: speciális pedagógia sz FÜREDI Zsuzsanna: Drámapedagógia a gyógytorna foglalkozásokon. = Fejlesztő Pedagógia sz FÜREDI Zsuzsanna: Drámapedagógia és gyógytorna. = Köznevelés sz GABNAI Katalin (vál.): Fényes napok. Ünnepek, játékok, ünnepi játékok. Forgatókönyvek gyermek- és diákcsoportoknak. Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság, GABNAI Katalin: A drámapedagógia hazai honosodása és jelene. = Iskolakultúra sz

3 49. GABNAI Katalin: A hazai drámapedagógia göröngyös útjain. = Köznevelés sz GABNAI Katalin: Diákjog és drámapedagógia. = Iskolakultúra sz GABNAI Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Budapest, Helikon, GABNAI Katalin: Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, GABNAI Katalin: Drámajátéktár. Első gyűjtemény. Budapest, Gödöllő, Magyar Drámapedagógiai Társ., Petőfi Művel. Köz, Gödöllői Műv. Köz, (Drámapedagógiai füzetek) 54. GABNAI Katalin: Drámapedagógia az általános iskolától a szaktanárképzésig. = Neveléselmélet és Iskolakutatás sz GYEVI-BÍRÓ Gábor: Drámapedagógia és természetismeret = Tanító sz GYOMBOLAI Gábor - MÓKA János - TRENCSÉNYI László: Drámapedagógia és pedagógusképzés. = Kútbanézők sz HAAS Éva - MÁDAI Gabriella: A drámapedagógia 1998-ból nézve - a DráMások szemével (kerekasztal-beszélgetés a drámapedagógiáról néhány gyakorló drámatanárral). = Embernevelés sz HEGEDŰS Ferencné: A drámapedagógia szerepe a tanítóképzésben. = Tanító sz HEGEDŰS Katalin: Drámapedagógiai eljárások a közösségnevelés szolgálatában. = Új Pedagógiai Szemle sz HERCZKU Pálné: "Akarsz-e játszani?" = Pedagógiai Műhely sz HERCZOG Krisztián: Drámapedagógia az olvasóvá nevelés szolgálatában. = Könyv és Nevelés sz. [2010. május 19.] 62. JÓZSA Ágnes: Drámajáték, avagy hol nincsenek harmadik alabárdosok? = Mentor sz KAPOSI László - MÓKA János - TOLNAI Mária: Tájékoztató a drámapedagógia a felsőoktatásban (helyzet- és jövőkép) címmel tartott tanácskozásról. = Pedagógusképzés sz KAPOSI László (rendezte): Színházi konvenciók a drámatanításban. Budapest, TVG stúdió, 1999.(1 videokazetta) 65. KAPOSI László (szerk.): A dráma tanítása. Segédlet a 7-8. osztályban tanítók számára. Gödöllő, Kerekasztal Színházi Nevelési Köz, KAPOSI László (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Segédlet gyakorló drámatanárok számára. Budapest, Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság, KAPOSI László (szerk.): Drámapedagógiai műhelygyakorlatok. Budapest, Educatio, (Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek) 68. KAPOSI László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Oktatási segédlet. Budapest, M. Drámaped. Társ. : Marczibányi Téri Műv. Köz, (Színházi füzetek) 69. KAPOSI László (szerk.): Játékkönyv. Budapest, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ - Marczibányi Téri Műv. Köz, KAPOSI László: Játszótársak. Színház a nevelésben. [riporter] Bérczes László = Magyar. Napló sz KAPOSI László: Színház és dráma a tanításban. = Színházi Füzetek VIII KAPOSI László: Teljes emberként megnyilvánulni. = Koma-lap sz mell.

4 73. KATONA Eszter: Irodalmi nevelés kisiskolás korban a drámapedagógia eszközeivel, eljárásaival. = Tanító sz KECSKEMÉTHYNÉ MEZŐSI Annamária: Drámapedagógiai eszközök a versfeldolgozás folyamatában (1. rész). = Tanító sz KECSKEMÉTHYNÉ MEZŐSI Annamária: Drámapedagógiai eszközök a versfeldolgozás folyamatában (2. rész). = Tanító sz KECSKEMÉTHYNÉ MEZŐSI Annamária: Drámapedagógiai eszközök a versfeldolgozás folyamatában (3. rész). = Tanító sz KNAUSZ Imre: Drámapedagógiai stratégiák. = Drámapedagógiai Magazin KÓNYÁNÉ MIKLÓS Erzsébet: Irodalmi - anyanyelvi nevelés a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával az 1. osztályban. = Csengőszó sz KRISTÓF Péter: Cselekvő drámatanítás. Budapest, M. Műv. Int., LAKATOS Irén: Királyok kenyere. Szerepfüzet kisiskolásoknak. Hoppá!, Sângeorgiu de Mures, 2007.(Petőfi Sándor és Kányádi Sándor verseivel) 81. LEHOCZKY János - WELLISCH Mária: Drámapedagógiai módszerek a környezeti nevelésben avagy dramatikus környezetpedagógia. = Új Pedagógiai Szemle sz LOVAS Eszter: Idegennyelv- és kultúratanítás, mint a személyiségfejlesztés része. Gimnáziumi személyiségépítő-program. = Drámapedagógiai Magazin sz MAKAI Éva: Új utak a nevelésben (drámapedagógia és nevelés): Pont, pont vesszőcske Kecskeméten. = Kútbanézők sz MARLOK Zsuzsa: Drámapedagógia és nyelvtanárképzés. = Iskolakultúra sz MARUNÁK Ferenc: Mi is a drámapedagógia? = Drámapedagógiai Magazin sz MARUNÁK Ferenc: Mi is az a drámapedagógia? 2. rész. = Drámapedagógiai Magazin sz MATEKOVICS Mária: Dráma az oktatásban.= Köznevelés sz MÁTRAHÁZI Zsuzsa: A módszer én vagyok. = Magyar Nemzet sz Megszelidített történetek. A Százholdas Pagonytól Roxfortig. Szeged, Könyvmolyképző Kiadó, MEGYESINÉ AGÁRDI Zsuzsanna (összeáll.): Mesés színpad. Színház az iskolában. Békéscsaba, Item, MERCZEL Sándorné: A drámapedagógia néhány elméleti kérdése. In: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.): 8. Játékpedagógiai Fórum, 1996 Hajdúböszörmény, Hajdúböszörményi Wargha Ped. Főisk., MEZEI Erzsébet, Z.: A konvertálható módszer, a drámajáték. = Mentor sz. 5. mell. 93. MEZEI Éva: Játsszunk színházat! Budapest, Móra, MÓKA János: Drámapedagógia az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek körében. = Iskolakultúra sz MÓKA János: Drámapedagógia, mint személyiségformáló eszköz a kisegítő iskolában. Kaposvár, Somogy Megyei Pedagógiai Intézet, MONTÁGH Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Budapest, Múzsák, MÓNUSNÉ SIPOS Klára: A drámapedagógia könyvtári alkalmazásának gyakorlati kérdései. = Könyv és Nevelés sz NÁNAY István: A színésznevelés breviáriuma. Szöveggyűjtemény. Budapest, Népművelési Intézet, Múzsák, 1985.

5 99. NÁNAY István: A színpadi rendezésről. Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság, NÁNAY István: Diákok a deszkákon. = Iskolakultúra sz NEELANDS, J.: Dráma a tanulás szolgálatában. Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ, NÉMETH Ervin: Hétköznapok, ünnepnapok. Hat darab gyerek- és diákszínjátszóknak. Veszprém, Piktúra Manufaktúra, PÁLFI Ágnes: Színház vagy drámapedagógia? = Köznevelés sz PÁLFI Erika (szerk.): Drámaóra-tervek gyűjteménye (oktatási segédlet drámatanárok részére). Győr, Gyermekek Háza, PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv. Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák évfolyamában. Budapest, Korona, PINCZÉSNÉ PALÁSTHY Ildikó: Dráma, pedagógia, pszichológia. Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, PINTÉR Margit: "A drámaóra olyan mint az ünnep". Egy program 5-7. osztályosoknak. = Iskolakultúra sz PUSKÁS Ildikó, T.: Drámajáték az iskolában. = Tanító sz RECSKÓ Diana: Reformpedagógiai törekvések Magyarországon. (5.) a drámapedagógia. = Új Kép sz Reformpedagógiai olvasókönyv. Drámapedagógusoknak, pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek és más gyermekbarátoknak: Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság, SALLAI Éva: A mondókától a drámáig avagy a dramatizálástól a dráma színpadi megjelenítéséig. Pécs, Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, SÁNDOR Zsuzsa: Irodalmi művek feldolgozása drámajátékkal. Segédanyag általános és középiskolai tanároknak. Veszprém, Candy K., SIKRA Ágnes: Színház a nevelésben. Személyiségfejlesztés Gödöllőn = Magyar Felsőoktatás sz SIMONFI Rozália: Kisiskolások - óvodások színháza. Jelenetek - játékok : [rövid színdarabok óvodásoknak, iskolásoknak. Sângeorgiu de Mures, Hoppá Kiadó, SIÓ László: Diákjog és drámapedagógia = Iskolakultúra sz SZABÓNÉ CSEPREGI Boglárka: Fő-Szerep (Drámapedagógia alsó tagozaton az olvasóvá nevelés részeként). = Könyv és Nevelés sz. [2010. május 19.] 117. SZAJKÓ Ottilia: Drámapedagógia történelemórán. = Kútbanézők sz SZÁSZI Tamás: Játék és tanulás. Gawin Bolton drámapedagógiája. = Új Pedagógiai Szemle sz SZAUDER Erik - PÜSPÖKI Péter: Drámapedagógia az iskolában. = Köznevelés sz SZAUDER Erik (szerk.): Dráma Oktatás Nevelés. Szöveggyűjtemény. Budapest, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, SZAUDER Erik: Drámapedagógia a magyar felsőoktatásban. = Iskolakultúra sz Személyiségfejlesztés Káva módra [közread. a szerk.] = Üzenő 1997/ sz SZÜCSNÉ PINTÉR Rozália: Dráma, játék, tanulás. Alkalmazott drámajátékok osztály. Veszprém, Candy Kiadó, SZÜCSNÉ PINTÉR Rozália: Új műveltségi területek a NAT-ban. Dráma/Drámajáték. = Megyei Pedagógiai Körkép sz

6 125. TÁNCZOS Krisztina: A hagyomány és az európai kultúra egységének megjelenése a drámapedagógiában. = Köznevelés sz TOLNAI Kata: Drámatanítás az általános iskola nyolcadik osztályában. M. Drámapedagógiai Társ., Petőfi Műv. Központ, B, Gödöllő, 1990 (Drámapedagógiai füzetek) 127. TOLNAI Mária: A drámapedagógia a Nemzeti Alaptantervben, a közoktatási rendszer fejlesztési stratégiájában és a négyéves tanítói szak képesítési követelményeiben. In: Jávorszki András - Pandurics István (szerk.): Légy a palackban Kaposvár, CSVM Tanítók. Főiskola, TOLNAI Mária: Dráma és nevelés : gondolatok a drámapedagógiáról mint tanulási módszerről és a pedagógusképzésben betöltött szerepéről. Budapest, Korona, TÖRÖK Enikő (gyűjt.): 404 drámajáték. Sângeorgiu de Mures, Hoppá Kiadó, TÖRÖK László: Képesség- és készségfejlesztés a drámapedagógia eszközeivel. = Fejlesztő Pedagógia sz TRENCSÉNYI László: Médianevelés és drámapedagógia. = Kútbanézők sz VÁGI Eszter - TELEGDY Balázs: Színházi nevelés - színházra nevelés. = Drámapedagógiai Magazin sz VARGA Krisztina: Egy lehetséges válasz: a drámapedagógia In: Fűzfa Balázs (szerk.): Vízjelek. Iskolák, pedagógiák Magyarországon. Szombathely, Németh László Szakkolégium, VATAI Éva: A dráma eszköztárának használata az idegen nyelv tanításában. = Drámapedagógiai Magazin különszám VEKERDY Tamás: A színészi hatás eszközei Zeami mester művei szerint. Budapest, Magvető Kiadó, VOLENSZKI Ivett: Drámapedagógia a környezeti nevelésben. = Cédrus sz VÖRÖSNÉ GERGÁR Mária: Irodalmi nevelés kisiskolás korban különös tekintettel a drámapedagógia eszközeinek és eljárásainak felhasználására: Az irodalom szerepéről, avagy miért olvas(s)unk? = Kútbanézők sz WENCZEL Imre: Drámajáték, színjáték, kommunikáció. = Hogyan tovább sz ZALAY Szabolcs: A drámapedagógia lehetőségei az Arany János Tehetséggondozó Programban. = Drámapedagógiai Magazin, sz ZALAY Szabolcs: A drámapedagógiai ihletésű kommunikációs tréning. = Drámapedagógiai Magazin, sz ZALAY Szabolcs: A konstruktív drámapedagógia a pedagógiai filozófia rendszertanában. = Iskolakultúra sz ZALAY Szabolcs: Konstruktivizmus és drámapedagógia. = Iskolakultúra sz. 66.

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE DRÁMAjátékos A MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE MEGJELENIK AZ INFORMÁCIÓK BÕSÉGE ÉS AZ IGÉNYEK SZERINT, NEGYEDÉVENTE 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a; tel/fax: 3361361; 70/3353959 e-mail: drama@drama.hu;

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III.

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék. PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIA SZIGORLAT (információk, tételsor, szakirodalom) A NÓK és EÓK III. évfolyama részére Kedves Hallgatók! A pedagógia szigorlat magában foglalja

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK

TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK Játékpszichológia A játékpszichológia tantárgy célja, hogy a játék jelenségvilágának fejlődéslélektani, pedagógiai, pszichológiai, valamint

Részletesebben

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola TEREPGYAKORLAT Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola A természet nem templom, hanem műhely, benne a munkás az ember. (Turgenyev)

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) ÓVODAPEDAGÓGUS BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2013/2014. tanév (II. félév) (Nem kell a tételekhez felsorolt irodalmak mindegyikét feldolgozni! Ezek csak a tájékozódást

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Ritoók Pálné (1986): Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Tankönyvkiadó, Király József és Kristály Mátyás (1998): Önismeret, emberismeret. Novorg Kiadó,

Részletesebben

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11.

A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11. MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA A TANKÖNYVKUTATÁS MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁJA (2000-2010) KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK VIZSGÁLATÁRA Pécs, 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára TANÍTÁSI DRÁMA a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA KÉSZÜLT A

Részletesebben

Dráma és tánc 5. évfolyam

Dráma és tánc 5. évfolyam Dráma és tánc 5. évfolyam 1. MŰVELTSÉGI TERÜLET Dráma és tánc 1.1 A tanterv alapjai és forrásai - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja Iskola és társadalom M 1003 Meghirdetés féléve 2. Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Venter yörgy egyetemi tanár A foglalkozásokon való részvétel: előadás,

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben