BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 850/2011. Előadó: Krattingerné Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatásáról szóló 31/2008. (VII. 14.) önk. rendelet alapján kamattámogatás odaítélése Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének2011. december 16. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer KIímabarát Otthon Panel Alprogram, iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának, korszerűsítésének támogatása elnevezésű pályázatán (a továbbiakban: Panelprogram) a Lencsési út társasház pályázatát vissza nem térítendő állami támogatásban részesítették. Az épület a Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6.) kezelésében áll, így a pályázatot is a Lakásszövetkezet nyújtotta be. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (VII. 14.) önkonnányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a Panelprogramhoz nyújtott önkonnányzati kamattámogatás odaítélésének feltételeit. A Rendelet 5. (4) bekezdése értelmében az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati kamattámogatás igényléséhez a kérelmező köteles 30 napon belül az önkonnányzat részére eljuttatni a minisztériumi támogatás nyújtásáról szóló támogatási szerződés, valamint a hitelszerződés másolati példányát. E kötelezettségének a

2 2 Lakásszövetkezet késve tett eleget, de a megújult társasházi épület tulajdonosai a közgyűlés méltányos döntésére számítanak akamattámogatás elbírálásában. Az önkormányzati vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelő mértékű önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot. A társasházi pályázat fóbb adatai a következők: Lencsési út (1772/77. hrsz.): ~ pályázat műszaki tartalma: az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése 10 cm vastag polisztirol hőszigetelő lappal. ~ 25 lakásos magántulajdonú társasház ~ teljes beruházás költsége: ,- Ft ebből: támogatott beruházás költsége: nem támogatott beruházás költsége: (lépcsőház homlokzati nyílászáróinak cseréje, kaputelefon rendszer kiépítése) ,- Ft ,- Ft ~ megítélt állami támogatás mértéke: ~ saját erő: ~ felvett hitel összege: kamattámogatással érintett hitel összege: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ~ igényelt önkonnányzati kamattámogatás maximális mértéke: 25 lakás x ,- Ft = ,- FU5 év (2011. év év) ,- Ft/5 év = ,- Ft/év. A véleményező bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önkonnányzati rendelete alapján az alábbiak szerint támogatja a 1772/77. helyrajzi szám alatt felvett, Békéscsaba, Lencsési út számú, a Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6.) kezelésében lévő társasház beruházását: a. A program teljes felújítási költsége: ,- Ft ebből támogatott beruházás költsége: ,- Ft a kamattámogatással érintett hitel összege: ,- Ft. b. Az önkormányzati vissza nem térítendő kamattámogatás mértéke lakásonként a pályázaton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelő mértékű önrész

3 3 biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a , Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot. c. A kamattámogatásban részesülő társasházzal az önkormányzat támogatási szerződést köt. A szerződés aláírására a polgármester jogosult. d. A kamattámogatás folyósítása utólag, a hitelt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesítője vagy a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelőzően negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítő, illetőleg az elszámolás bemutatása az ő nkormányzati kamattámogatásban részesűlt kőtelezettsége. 2. A vissza nem térítendő önkormányzati kamattámogatás összege maximum összesen 5.000,- eft, amely maximum évi 1.000,- eft-ot jelent. Ennek fedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi kőltségvetésében a "panelprogramhoz kamattámogatás" előirányzat terhére biztosítja, a további fedezetet a 2012., 2013., 2014.,2015. években az éves kőltségvetésben betervezni szükséges. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 20ll. december 31. Békéscsaba, december 7. Vantara Gyula polgármester Ell;::~Y~~.../. Pénzügyi: ~.?~~.

4 Pályázat kódja: LFP-2008-LA O-649 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése,felújítása céljából nyújtott támogatásra a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti pályázat alapján amely létrejött egyfelől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u. 3..; képviseli az ÉMI Építésügyi MinöségellenőrzőInnovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37.; Cégjegyzékszám: ; KSH szám: ) a továbbiakban: Támogató másfelől a(z) Békéscsaba Lakásszövetkezet, Lencsési út (5600 Békéscsaba, Lencsési út ; Adószám: ; KSH szám: ), a továbbiakban: Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett. I. A szerződés célja A Szerződő Felek célja, hogy a évi központi költségvetés Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzatából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával és a lakóépületek tulajdonosainak pénzügyi hozzájárulásával a panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületeket korszerűsítsék, felújítsák és ezzel energiafelhasználásukat csökkentsék. Szakfeladat száma és megnevezése: Állami lakástámogatásokjogszabály alapján. II. Előzmények A Kedvezményezettnek a Korm. rendelet VIII. fejezet 2. címe alapján benyújtott pályázatát a döntésre jogosult miniszter elfogadta. Ez alapján a Támogató a Kedvezményezettel a jelen szerződésben foglalt feltételekkel támogatási szerződéstköt. III. Támogatási jogcím A Támogató a Kedvezményezettnek az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításához az alábbi jogcím szerint nyújt vissza nem térítendő támogatást: nyílászárók energiatakarékos felújítása, vagy cseréje, és homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése IV. A támogatott program részletes adatai 1. A támogatott programmal érintett épület: Kedvezményezett \ Támogató" 1. oldal szignója U'-' szignója.~, (MINTASZERZÓDÉS: LFP-2008-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS. FELÚJÍTÁS)

5 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S Helyrajzi száma Természetbeni címe Békéscsaba, Lencsési út A támogatott programmal érintett lakások száma: 25 db. 2.1 A támogatott program, beruházás műszaki tartalmának szöveges leírása: '- az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése10 cm vastag REVCO EPS táblákkal és Revco Putz homlokzatképzéssal; -lépcsőház homlokzati nyílászáróinak cseréje (UW =1,4 W/m 2 K) PVC nyílászárókra, mely munkálatra a pályázó nem igényel állami támogatást. 2.2 A támogatott program, beruházás és tervezett kivitelezési időpontja: A beruházás tervezett kezdő időpontja: tervezett befejezési időpontja: tervezett ünnepélyes átadása (nem kötelező): év szeptember hónap 16. nap év november hónap 17. nap 2.3 A támogatás kifizetésére építési engedélyköteles korszerűsítés, felújítás esetén csak a jogerős használatbavételi benyújtását követően kerülhet sor. Jogerős használatbavételi engedély megszerzésének tervezett időpontja (engedélyköteles beruházás esetén): 3. A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségből Kedvezményezettet terhelő költséghányad nem lehet kevesebb, mint a támogatott felújítási költség 213 része. Az önkormányzat, mint támogató - az adott épület esetében - részben vagy egészben átvállalhatja a Kedvezményezettet terhelő saját részt. 3.1 Az állami támogatás mértéke ennek megfelelően nem lehet több a támogatás szempontjából elismert költség ~ részénél, de legfeljebb az egy lakásra számított támogatás vonatkozásában alakásonkénti ,- Ft-nál. 3.2 A lakóépületben lévő, nem lakáscélú ingatlanok - üzlet, iroda, stb. - tulajdonosaira jutó költségek fedezetére és általában véve az egyéb, nem lakóépület tekintetében állami támogatás nem vehető igénybe. 3.3 A Kedvezményezett saját forrásaként vehető figyelembe: a) a saját pénzeszköz (a lakóépület felújítására megképzett pénzeszköz, illetve a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása), A Kedvezményezett készpénzben vállalt saját erejének elhelyezésére szolgáló elkülönített számla adatai: Hitelintézet neve: OTP Bank Rt. Elkülönített számla száma: Kedvezményezett 'Támogató;~ 2. oldal szignója ~ szignója &\. (MINTASZERZÖOÉs: LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKAA\KOS KORSZERŰSÍTÉS,FELÚJÍTÁS)

6 j Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S b) a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel, A Kedvezményezett saját forrásaként felvett bankhitel számla adatai: Hitelintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt. Hitelszámla száma: O7 - O O6-1 OOOO4 8 9 c) az ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet, A Kedvezményezett saját forrásaként beszámított ESeO típusú vállalkozó szerződés kelte:- 4. A támogatott program teljes beruházási költsége: ,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint. 4.1 A Kedvezményezett által biztosított saját erő a teljes beruházási költség vonatkozásában ,- Ft, azaz Tizenhárommillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharmincnégy forint, 5. A támogatott program támogatás szempontjából elismert beruházási költsége: ,- Ft, azaz Tizenötmillió-kilencszázötvenötezer-százhatvan forint. A támogatás szempontjából elismert beruházási költség tartalmazhatja: a) a tervezési, engedélyezési és használatbavételi költségeket, b) a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint c) az általános forgalmi adót. A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő: 5.1 A Kedvezményezett saját forrásként a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhető felújítási költségének 66,67 százalékát biztosítja a Korm. rendelet 29. (1) bekezdésével összhangban: A Kedvezményezett által biztosított saját erő ,- Ft, azaz Tízmillió-hatszázharminchatezer-hétszázhetvennégy forint, 5.2. Az önkormányzati támogatás a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhető felújítási költségének 00,00 százaléka. Az önkormányzati támogatás összege: 0,- Ft, azaz Nulla forint. A Kedvezményezett és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerződés kelte: Kedvezményezett \ Támogató '\ 3. oldal szignója ~ szignója ~~ (MINTASZERZÓOÉS: LFP-200S-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERÜSÍTÉS, FELÚJÍTÁS)

7 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S Az állami támogatás a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhető felújítási költségének 33,33 százaléka. Az állami támogatás összege: ,- Ft, azaz Ötmillió-háromszáztizennyolcezer-háromszáznyolcvanhat forint. 6. Amennyiben a Kedvezményezett a tervezési és engedélyeztetési költségeket, mint a felújítással kapcsolatos költségek egy részét a jelen szerződés aláírásakor már kifizette, úgy ajelen szerződés alapját képező pályázat benyújtását megelőző 24 hónapon belüli, számlával igazolt és megfizetett költségeik a támogatás alapját képező költségek közé beszámítanak, kivéve a nem lakáscélú ingatlanokra eső költségek. 7. A Kedvezményezett kijelenti, hogyajelen szerződés szerinti beruházás megvalósítása során az általa megfizetett, illetve megfizetendő általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult. 8. A Kedvezményezett képviseletére jogosult személy: Benedek László, ügyvezető igazgató, és Nagy Lajosné főkönyvelő. 9. A Kedvezményezett a jelen szerződés szerint támogatott program lebonyolítására felelős személyt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek beszerzését). A támogatott program lebonyolítására kijelölt felelős személy neve: beosztása Pintér Lajos építész telefon és telefax száma: 06-30/ ; 66/ ; 10. A pályázati felhívásban megjelölt - a programhoz kapcsolódó - egyéb adatok, információk: nincsenek V. A Kedvezményezett kötelezettségei 1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezését, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott program megvalósítási helyét a Támogató a Korm. rendelet 39. (5) bekezdése szerint köteles közzétenni. 2. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés szerinti program megvalósításához szükséges saját forrásai teljes egészében és korlátozásmentesen a rendelkezésére állnak. 3. A Kedvezményezett kijelenti, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs és nem áll felszámolási eljárás alatt. 4. A Támogató felhívja a Kedvezményezett figyeimét arra, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13IB. -ának feltételei szerint az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a közbeszerzésekről szóló évi CXXrx. törvény rendelkezései alapján, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak. Kedvezményezett (" Támogató. szignója ~ szignója.~ (MINTASZERZÖDÉS: LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS) 4. oldal

8 J Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S-1 O A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten nyilvántartani. 6. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat alapján támogatott program megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályokban meghatározott szervek - köztük a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény alapján az Állami Számvevőszék - ellenőrizzék. 7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházást a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 éven belül meg kell valósítania, és a beruházásnak a megvalósulás befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia. 8. A Kedvezményezett vállalja, hogya megvalósítást követő 2. évtől kezdődően öt évig évente egy alkalommal minden év szeptember 30-ig - az 5. sz. melléklet szerinti adatlapon és CD-n - az éves energiafogyasztási adatokat, illetve az azt befolyásoló körülményeket magyarázó információt szolgáltat az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenőrzésére. Az adatszolgáltatás elmulasztása a következő években a pályázatból való kizárást, illetve az állami támogatás visszavonását eredményezheti. 9. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében kezelt támogatásokat is) nem nyert el támogatást. VI. A támogatás folyósítása 1. A támogatás egyösszegű folyósítása a támogatott program befejezése után, a beruházás elkészültét igazoló helyszíni ellenőrzést követően, a jelen szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerint utólagosan (a Kedvezményezett által vállalt saját forrás és az Önkormányzati támogatás kifizetését követően), a Kedvezményezett által benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik, az alábbiak figyelembe vételével: a) ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott program összköltsége nő, akkor azok fizetésére a Kedvezményezett köteles, a támogatás összege nem emelkedik; b) ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott program összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összege azonos arányban csökken. 2. Az állami támogatás folyósítása a Kedvezményezett IV a) pontban megjelölt elkülönített számlájára történik. Az állami támogatás lehí- "e szerződés megkötésének időpontját követő 30. vásának legkorábbi idő- nap." pontja: Az állami támogatás lehí- pontja: vásának legkésőbbi idő- "e szerződés megkötésének időpontját követő 3. naptári év ugyanazon naptári napja" 3. A támogatás folyósítása a Kedvezményezett képviseletére jogosult (IV./8. pont) és a lebonyolítására kijelölt felelős személy (IV./9. pont) által együttesen aláírt - az 1. számú melléklet szerinti - teljesítésigazolás alapján történik. 4. A jelen szerződésbenvállalt kötelezettségek teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartaimát a Támogató, illetve annak megbízottjai a számla utalványozása előtt a helyszínen is ellenőrizhetik. Kedvezményezett l Támogató", 5. oldal szignója \tj 'v szignója,~~~ (MINTASZERZÖDÉS: LFP-200S-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS. FELÚJÍTÁS)

9 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S A támogatást a Magyar Államkincstár a Támogató rendelkezése, utalványozása alapján folyósítja a Kedvezményezett részére. 6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését a Támogató nem utalványozhatja, illetve a Magyar Államkincstár nem folyósíthatja, ha a Kedvezményezettnek az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál régebbi, lejárt köztartozása van. 7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles felfüggeszteni az esedékes támogatás folyósítását a lejárt köztartozás fennállásáig. 8. A támogatott program akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a jelen szerződésbenmegjelölt feladat a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről a tényről a Kedvezményezett a befejezéstől számított 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a Támogatónak. 9. A jelen szerződés alapján támogatott program műszaki tartalma az alapját képező pályázatban leírthoz képest csak rendkívül indokolt esetben és csak a Támogató engedélyével módosítható. Engedély nélküli eltérés esetén a Kedvezményezett a támogatásra nem jogosult, illetve a már igénybevett támogatás összegét - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 88. (4) bekezdésében meghatározott mértékű kamatokkal együtt - köteles visszafizetni. VII. A támogatással való elszámolás szabályai, a felhasználás ellenőrzéseés biztosítékai 1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott t6...'1log~ tás feltételéül vállalt kötelezettségei teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerü felhasználását a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik. 2. A Kedvezményezett köteles a Támogatót tájékoztatni a jelen szerződés 3. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével a beruházás megkezdéséről a kezdés előtt 10 nappal, illetve a pályázat benyújtását követően megkezdett beruházás esetén, a szerződés aláírásával egyidejűleg. 3. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató, vagy megbízottja részére a beruházás folyamán a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, a jelen szerződés betartását, a szerződésben rögzített cél megvalósulását, az elvégzett munka műszaki tartalmát a számla kifizetése előtt a helyszínen is ellenőrizze. 4. A Kedvezményezett a IV. 2.1 pontban foglalt tervezett befejezés pontos időpontjáról az esemény előtt 15 nappal köteles a Támogatót értesíteni. 5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházás műszaki átadásával egyidejűleg gondoskodik a jelen szerződés 4. számú melléklet szerinti Kivitelezői nyilatkozat kiállításáról, és annak a felelős műszaki vezető, valamint a műszaki ellenőr részéről történő aláírásáról, és a Támogató részére történő megküldéséről, mely a támogatás folyósításának elengedhetetlen feltétele. 6. A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását - ellenőrzés céljából- elkülönítetten nyilvántartani. 7. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató illetve annak megbízottja a vállalt kötelezettségének betartását bármikor ellenőrizhesse. 8. A támogatás felhasználásának, elszámolásának, valamint ellenőrzésének rendjére - a jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben - az Áht. és az Ámr. rendelkezései az irányadók. Kedvezményezett r Támogatt\ oldal szignója OJ"-...- szignója. ;~ (MINTASZERZÖDES LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKAREKOS KORSZERŰSÍTES, FELÚJÍTÁS)

10 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S VIII. A szerződésszegés jogkövetkezményei Elállás 1. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek közüllegalább egy bekövetkezik: a) a beruházás szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedeimét ezen idő alatt írásban sem menti ki; b) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázat szakmai, pénzügyi tartaimát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; c) amennyiben a támogatott program meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be; d) amennyiben a Kedvezményezett a támogatott program megvalósításának meghiúsulásáról, tartós akadályba ütközéséről, vagy a szerződésben foglalt kivitelezési határidőhözképest késedelembe eséséről a Támogatót 1 hónapon túli késedelemmel értesíti. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei 2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszeiü felhasználása vagy a támogatási szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének neki felróható módon történő nem teljesítése, vagy részbeni teljesítése esetén, továbbá a szerződéses nyilatkozatai bármelyikének visszavonása vagy az abban foglahak mt;gszegése esetén a támogatás visszavonható. 3. A támogatás visszavonása esetén, a Kedvezményezett a visszavont támogatás összegét az igénybevétel napjától az Ámr. 88. (4) bekezdésében meghatározott mértékű kamatokkal növelt összegben köteles visszafizetni. 4. A támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett összeg az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint adótartozásnak (Art ) illetőleg köztartozásnak (Art ) minősül. A Támogató a fenti 3. pontban foglalt eljárás sikertelensége esetén jogosult a köztartozás beszedése érdekében az állami adóhatóságot megkeresni. IX. Egyéb rendelkezések 1. Amennyiben a támogatott program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról a Kedvezményezettnek le kell mondania. 2. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás folyósítása - a Korm. rendelet 34. (5) bekezdése alapján - a következő évekre átvihető. 3. A támogatás alapját képező pályázat és annak mellékletei, valamint a pályázathoz csatolt valamennyi dokumentum jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 4. Az ÉMI Nonprofit Kft. a jelen szerződés aláírása és teljesítése során jogosult a Támogató nevében eljárni. Ezért az ÉMI Nonprofit Kft-nek a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai, írásos kérései, kérdései úgy tekintendők, mintha azokat a Támogató maga tette volna. További következményként a Kedvezményezett minden olyan ada- Kedvezményezett t Támogató\ 7. oldal szignója ~ szignója.~~~ (MfNTASZERZÖDÉS: LFP-2DDS-LA-2- ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉS,FELÚJÍTÁS)

11 Pályázat kódja: LFP-200S-LA-2-0S tot, információt, dokumentumot, beszámolót, amelyet a szerződés a Támogató számára rendel megküldeni, közvetlenül az ÉMI Nonprofit Kft-hez kell eljuttatnia, továbbáaz ok megjelölésével - a szerződés módosítását is az ÉMI Nonprofit Kft-nél kell kezdeményeznie. 5. A jelen szerződésbennem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ámr., az Art., az Ötv., a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény, valamint a Korm. rendelet az irányadó. 6. A szerződés 4, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a Támogatót, 2 példányakedvezményezettet illet. Minden egyes példánya hozzá tartozó 1-5. melléklettel együtt 17 számozott oldalt tartalmaz. 7. Jelen szerződés a Szerződő Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Eltérő időpontban és helyen történő aláírás esetén a szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor az utoljára aláíró fél azt aláírja. 8. Szerződő Felek a jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. (;~ C;:; :};-9:i~i. j1~ 3 ot h::.::.",~!-!~: (~ ':~~':~;'.::.:;.1.:r-:::..~~.~._. Budapest, 201_, é~011 JúN O6 hó _. nap Kedvezményezett képviseli: ~) é ~Ut 'Öé V. l- '1\' S~ J-( (név) C,';i VG 2 t tg I ~ ~l. "1':; ft (beosztás).í\i \/1(;-'(' \-IA T0{i"vtt (név) -It,- ' _2-_v_,-..::,-'_"\_'1--f-v---.::(:.-..c(:...~v.:;..,,; (beosztás) N.c\.\..~.D ~ L, ' Támogató képviseli: az ÉMI Nonprofit Kft. A kötelezettségvállalásról szóló döntést a döntésre jogosult miniszter illetékes szervezeti egysége részéről ellenjegyezték. A támogatási szerződés adatai az analitikus kimutatásokban rögzítésre kerültek. ~~ E:,v,-c... ~ ~~ pénzügyi vezető / pénzügyi asszisztens ÉMI Nonprofit Kft. É I'~erenc va páazqgyi asszisztens Kedvezményezett Támogató 8. oldal szignója t-jv\..{ szignója ~\. (MlNTASZERZÖDES: LFP 200S-LA 2- ENERGIATAKAREKOS KORSZERŰSÍTÉS,FELÚJÍTÁS)

12 ER5TE!! Önkormányzati Üzletág 1138 Budapest, Népfürdő u Szerzödésszám: ONK-0210/2010 Ügyfélkapcsolattartó: Dörögdi Krisztina HJTELSZERZÖOÉS éven túli lejáratú beruházási hitel nyújtására amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfurdö u , cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg , KSH szám: , adószáma: , csoportazonosító szám: , csoport közösségi adószám: HU ) (a továbbiakban: Bank), másrészről: Lakásszövetkezet neve: Székhelye: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Óvadéki bankszámlaszám: Békéscsabai Lakásszövetkezet 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Cg (HUF) (HUF) (HUF) (a továbbiakban: Ügyfél) (Bank és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 1. A hitel kondíciói: 1.1 Ügyfélazonosító- Referenciaszám: M10203 szám: Ügyfélszám: M10203-o Hitelcél A Békéscsabai Lakásszövetkezet kezelésében lévő Békéscsaba, Lencsési ltp számú épület utólagos külső hőszigetelése, homlokzat felújítása, szellőzés felúiftása és az új kaputelefon rendszer kiépítése. 1.3 Hitel pénzneme és összege HUF, azaz Tizenegymillió-hétszázezer Forint Saját forrás: ,- HUF 1.4 A beruházás Erste Bank Hungary Zrt. beruházási hitel ,- HUF pénzügyi forrásai Egyéb forrás (Állami támogatás): ,- HUF Összesen (bruttó): ,- HUF 1.5 Végső Lejárat Napja: A hitel végsö lejáratának napja: március 23.nap 1.6.Rendelkezésre tartási idő: 1.7.Törlesztés, A jelen szerződés alapján folyósított hitel a lejárat napján, azaz év már- eius hó 23-án egy összegben válik esedékessé. Minimálisan előtörleszthetö összeg: nem kerül meghatározásra. e/őtörlesztés 1.8. Kamat Kamat típusa: Kamatperiódus: Elsö kamatváltoztatás A hitelkeret rendelkezésre tartási ideje szerződéskötés időpontjától június 30. napjáig. Minimálisan lehívható összeg: nem kerül meghatározásra. változó naptári negyedév április O1. nap / I 2J; ti./

13 e ERSTE!! időpontja: Kamatbázis: Kamatfe/ár: 3 havi SUBOR + 6 % / év Induló kamat mértéke: A jelen szerződés létrejöttének napján érvényes kamat 12,09 % / év, melybő\ az ügyfél által a jelen szerződés létrejöttének napján fizetendő kamat mértéke: 3,627 %/év Kamattámogatás számítási alapja és mértéke: a) Az ügyleti kamat b) A kamattámogatás mértéke a törlesztés első őt évében az a.) pont szerint kiszámított kamat 70 százaléka, a második öt évében az a) pont szerint számított kamat 35 %-a. Az Ügyfél tudomással bír azokról a Lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(1.31.) Kormány rendeletben foglalt feltételekről, ame/yeknek megfelelően igénybe vehető a kamattámogatás. Kamatfizetés: Első kamatfizetés időpontia: 1.9. Díjak, jutalékok, kőltségek Hitelbírálati díj: Kezelési költség: A naptári negyedév utolsó napján (amennyiben ez nem munkanap, az azt követő banki munkanapon) és véglejáratkor. Az Ügyfél nettó kamatot fizet, a kamattámogatás alapján az Ügyfelet megillető összeget a Bank közvetlenül hívja le a Pénzügyminisztériumtól év március hó 31. nap A kérelmezett hitelösszeg 0,2 %-a, azaz ,- HUF, azaz Huszonháromezer-négyszáz Forint + ÁFA hitelbírálatonként A szerződött hitelösszeg egyszeri O,50%-a, amely ,- HUF, azaz Ötvennyolcezer-ötszáz Forint. Kezelési költség ese- Az első folyósításkor, teljes összegben. dékessége: Rendelkezésre tartási jutalék: Folyósítási jutalék: Szerződésmódosítási díj: Az igénybe nem vett hitelrész O,5%-a 1év A lehívott hitelösszeg O,2%-a , HUF, azaz Kettőszázezer Forint szerződésmódosításonként Szerződéskötési dlj: A szerződés szerinti hite/összeg 0,2 %-a, amely ,- HUF, azaz Huszonhá romezer-négyszáz Forint a szerződés megkötésekor. Prolongációs díj: HiteIfelOlvizsgálat díja: Monitoring díj: ,- HUF, azaz Huszonötezer Forint futamidő hosszabbításra vonatkozó szerződésmódosításonként ,- HUF, azaz Huszonötezer Forint/év. 0,- HUF, azaz Nulla Forint / negyedév. Előtörlesztési költség: A Bank előtörlesztéssel kapcsolatos költséoei de leofeliebb ,- HUF- azaz 2

14 ERSTE!! Huszonötezer forint Végtörlesztési költség: A Bank követeléseinek teljes törlesztésével kapcsolatos költségei de legfeljebb ,- HUF - azaz Ötvenezer forint Késedelm i kamat: A Hirdetményben (Hirdetmény az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati hitel-, köl- csön- és bankgarancia ügyleteivel kapcsolatosan felszámított kamatokról, díjakról és jutalékokról és költségekről) közzétett késedelmi kamat. Jelen szerződés megkötésének időpontjában a lejárt tőketartozás után: ügyleti kamat + 8,0 % / év, valamennyi eqyéb tartozás után: 20 % / év A hltellgenybevetelenek feltetelei az ÁSZF-ben foglaltakon túl 2.1. Az Ügyfél 30 napnál nem régebbi, tartozást! átütemezést nem tartalmazó köztartozásai (NAV), ilietve közüzemi igazolásainak becsatolása naptári napnál régebbi Közgyűlési határozat bemutatása a felújítási munkáról és a hitel felvételéről A Bank és az Ügyfél között érvényesen és hatájyosan létrejött engedményezési szerződés, amelyben az Ügyfél abankra engedményezi a lakás-előtakarékossági szerződés alapján elhelyezett betétek, állami támogatás, valamint a betét, továbbá az állami támogatás után járó kamatok együttes összegét A Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zrt. (továbbiakban LTP) nyilatkozata arról, hogy az engedményezés tényét az LTP tudomásul veszi, valamint kötelezettséget vállal arra, hogyabankra engedményezett követelés teljesítése a Számlaszámra történik. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a lakás-előtakarékossági szerződés számát és típusát is Az Ügyfél nyilatkozata, hogy eleget tett a 12/2001.(1.31.) Kormány rendeletben a kamattámogatás feltételeinek, illetve a felújítási alap képzése, vagy felhasználása az előírtaknak megfelelően megtörtént A hitel folyósítása a vállalkozók (neve: Globál Gépész Kft., székhelye: 5600 Békéscsaba, Szabó D. u. 49. ; adószáma: , neve: TL ÉpítőmesterKft. székhelye: 5540 Szarvas, Alkotmány út 511. adószáma: , neve: Hegedűs József székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 3/C. I. em. 5. adószáma: ) által kiállított számla (30 napnál régebbiek is) ellenében történik, amin a képviseletre jogosultak cégjegyzési joguknak megfelelően és az Ügyfél által megbízott műszaki szakértő aláírásával igazolja a munka teljesítését Ügyfél a Banknak bemutatja a minden fél (Békéscsabai Lakásszövetkezet, Globál Gépész Kft., TL Építőmester Kft., Hegedűs József) részéről aláírt Vállalkozói Szerződés(eke)t a Lakásszövetkezet kezelésében lévő Békéscsaba, Lencsési ltp szám alatti épület szigetelése és felújítása tárgyában Az Ügyfél a visszavonhatatlan átutalási megbízást benyújtja a képviseletre jogosultak cégjegyzési joguknak megfelelő aláírásával ellátott és a műszaki ellenőr által igazolt számla alapján folyósított hiteiösszegre, melynek kedvezményezettje az elvégzett munkáról számlát kiállító, a Vállalkozási Szerződésekben feltüntetett Vállalkozók. A hitel igénybevétele továbbá a jelen szerződés 1.4. pontjában meghatározott saját forrás felhasználása után történik, amit a Bank részére az Ügyfél igazol Az Ügyfél ,- HUF, azaz Egymillió-hétszázezer Forint összegű óvadéki betétet a számlaszámú óvadéki számlán elhelyez Az Ügyfél a Banknak átadja az OTP Bank Nyrt-nél illetve a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett bankszámláira vonatkozó záradékolt felhatalmazó leveleket Az Ügyfél Bank részére benyújtja a közte és a műszaki szakértő között létrejött megbízási szerződést.. '- \..,/ q.i r 11 I / 3

15 ERS!! 3. Ügyfél kötelezettségei az ÁSZF~ben foglaltakon túl: 3.1. p.,z Ügyfél, illetve a Biztosítékot Nyújtó köteles a jelen hitelszerződésről az aláírástól számított 30 napon belül, de legkésőbb április 22. napjáig az Ügyfél költségére közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot készíttetni, és az erről szóló dokumentumokat a Bank rendelkezésére bocsátani Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy olyan alapszabállyal rendelkezik, amely szerint a fenntartási költséget nem fizető tag, illetve nem tag ingatlanára - a évi CXV. számú törvény szerint eljárva ~ a Lakásszövetkezettel szemben fennálló tartozás erejéig a jelzálogjog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését a Lakásszövetkezet Igazgatósága elrendeli. Amennyiben az Ügyfélnek nem áll rendelkezésére az előzőekben meghatározott tartalmú Alapszabály, akkor kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül az előírt tartalmú Alapszabályt a Banknak bemutatja. Az Ügyfél ezen kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Bankot megilleti a jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának a joga Amennyiben a Lakás-előtakarékossági szerződés lejárata korábbi, mint a hitel lejárata, akkor a Lakás-takarékpénztár által fizetendő összeggel a kölcsönt elő kell törleszteni, amelyhez az Ügyfél jelen szerződés aláírásával már most hozzájárul, és maga is kéri Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogyakamattartozás ősszegét a számú bankszámláján rendelkezésre állítja az 1.8. pontban meghatározott esedékesség napját megelőző banki munkanapon Az. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogya lakás-előtakarékosságiszerződés alapján fennálló betét fizetésére vonatkozó fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, és olyan gondossággal teljesíti azokat, hogy az a legkisebb mértékben se veszélyeztesse az engedményezett követelésnek a Bank, mint Engedményes javára történő megfizetését, és tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a követelés összegének csökkentését vonhatja maga után Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy más pénzintézetnéj csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával nyit új számlát, és az újonnan megnyitott számlákra 5 munkanapon belül benyújtja a más pénzintézet által záradékolt felhatalmazó levelet Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tulajdonostárs/tag lakáselőtakarékossági szerződést köt, akkor a hitel futamideje alatt haladéktalanul tájékoztatja a Bankot arról, ha a lakás-előtakarékossági szerződést kötött tulajdonostárs/tag az ingatlanát értékesíteni kívánja, il Ietve értékesítette Az Ügyfél csak a Bank írásbeli hozzájárulásával vehet fel hitelt Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megemelt fenntartási költség összege nem fedezi a hitel felvételéből adódó fizetési kötelezettséget, úgy a fenntartási költség ismételt és arányos megemeléséről kötelesek azonnal intézkedni és a közgyűlés által hozott határozatot a Bank részére 5 munkanapon belül bemutatni p.,z Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogya hitel futamideje alatt benyújtja a közgyűlésekről készüjt jegyzőkönyveit a közgyűlések lezajlása után 5 munkanapon belül p.,z Ügyfél tudomásul veszi, hogy a futamidő alatt megképzett óvadékat a hitellejáratakor a Bank tőketörlesztésre fordítja, amennyiben az LTP-ben nem képződött meg a törlesztéshez szükséges öszszeg Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogya 6 hónapot meghaladóan fenntartási költség megfizetés hátralékba került tag ingatlanára jelzálogat jegyeztet be és haladéktalanul eljár a fenntartási költség behajtása érdekében. " -.JJ1,, 4

16 .. ER!! Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló (1.31.) Korm. rendelet 16. -ban előírtakat a hitel teljes futamideje alatt betartja Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az Állami Támogatási szerződést annak aláírását követö 5 munkanapon belül a Banknak bemutaija Szerzödésszegési okok az ÁSZF-ben foglaltakon túl: 4.1. Az Ügyfél és Ügyfél tagjai által az LTP-vel megkötött számú társasházi , , , , , , számú tulajdonostársi lakáselőtakarékossági szerződések nem szerződésszero teljesítése, a jelen szerződés 3.5. és 3.7. pontjában leírtak nem teljesülése Az Ügyfél és Ügyfél tagjai által az LTP-vel megkötött számú társasházi , , , , , , számú tulajdonostársi lakáselőtakarékosságiszerződésekbank hozzájárulása nélküli megszüntetése Az Ügyfél a 3.2. pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget Az Ügyfél a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átalakulásról, egyesülésröl, szétválásról határoz Az Ügyfél a 3.7. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget Az Ügyfél a 7.2. pontban meghatározott elötörlesztési kötelezettségének nem tesz eleget. 5. Biztosítékok 5.1. A hitel és járulékai - ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamatot is - megfizetésének biztosítékául az alábbi fedezet(ek) szolgál(nak): (a) Az. Ügyfél jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségei biztosítékaként elhelyez , HUF, azaz Egymillió-egyszázhetvenezer Forint összeget óvadékként. Az óvadéki szerződés száma: ONK-G21 O/201 O/OVA., kelte: március 24. napja (b) Az Ügyfél abankra engedményezi az alábbi bevételeit és követeléseit: az Ügyféli tulajdonostárs - Fundamenta Lakás-kassza Lakástakarékpénztár ZRt.-vel (továbbiakban: LTP) a hitel visszafizetésének forrását biztosító megemelt közös költség megfizetése érdekében 1 darab Társasházi lakás-előtakarékossági szerződést kötött. Az Ügyfél az általa kötött számú társasházi , , , számú tulajdonostársi lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos előtakarékossági betét vonatkozásában rögzített rendelkezési jogosítványa alapján a javára a betét lejárati időpontjában rendelkezésre álló összegeket (betét, állami támogatás, betét után járó kamatok) visszavonhatatlanul a Bankra tovább engedményezi. Az. Engedményezési szerződés száma: ONK-021O/201 O/ENG, kelte: március A biztosítékra vonatkozó valamennyi szerződés jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 6. Értesítések: Az Ügyfél részére: Értesítési cím: 5600 Békéscsaba Hunyadi tér 6. A Bank részére: Értesítési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u Kapcsolattartó személy: Név: Nagy Lajosné Telefon: 66/ Telefax: 66/ /, 1:- " --..,'. f\ Kapcsolattartó személy: Név: Dörögdi Krisztina Telefon: 06/1/ Telefax: 06/1/

17 I ER5TE!! 7. Egyéb rendelkezések - A fentieken túlmenően, az ASZF-ben meghatározottakon túlmenően vagy azoktól eltérően a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 7.1. Az. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a 12/2001. (1.31.) karm. rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, illetve az abban előírtaknak nem tesz eleget, úgy a Magyar Államkincstár az igénybevett kamattámogatás Karm. rendeletben meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt összegének megfizetését írhaija elő Az. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tulajdonostársailtagjai részéről lakáselőtakarékossági szerzödés megkötésére kerolt sor. és az adott tulajdonostárs/tag a hitel futamideje alatt az ingatlanát értékesíti, akkor az Ügyfél a tulajdonostársitag által megkötött lakáselőtakarékossági szerződésnek a lajáratkor fennálló várható megtakarítási összegével (betétek. állami támogatás, betéti kamatok és az állami támogatásra fizetendő kamat) köteles a hitelt előtörleszteni A Bank által megadott határidőn belül. Az Ügyfél tudomásul veszi - és erről a tulajdonostársat/tagot értesíti., hogya lakás-előtakarékosságiszerződés tekintetében a Bank javára fennálló engedményezési záradékot a Bank csak akkor törli, ha az Ügyfél előtörlesztési kötelezettségének eleget tesz. Amennyiben az előtörlesztési kötelezettségének az Ügyfél a Bank által megadott határidőben nem tesz eleget, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bankot megiliti az azonnali hatályú felmondás joga A Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF L fejezet 1.1. és 1.6. pontja vonatkozásában a nettó 200 millió forint árbevételi előírási korlát nem kerül alkalmazásra és Ügyfélre kiterjed az ÁSZF hatálya A Bank a jelen szerződés le nem hívott hitelrészre vonatkozó részét az Ügyfélhez címzett, egyoldalú nyilatkozattal, feltétel nélkül, azonnali hatállyal jogosult felmondani. Jelen pont szerinti felmondás következtében a Banknak a jelen szerződés alapján fennálló, a le nem hívott hitelrészre vonatkozó kötelezettségei megszünnek, a Rendelkezésre tartási idő azonnal megszűnik, és a Bank a jelen szerződés alapján további szolgáltatás nyújtására nem köteles, azzal azonban, hogya már lehívott hitelrész vonatkozásában a szerződés továbbra is változatlan feltételek mellett érvényben és hatályban marad. A Bank a jelen szerződés részleges, fentiek szerinti azonnali hatályú felmondásáról haladéktalanul irásban köteles értesíteni az Ügyfelet. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a szerződés jelen pont szerinti felmondása esetén a Bankkal szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesítsen. 8. Általános SzerződésiFeltételek 8.1 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Vállalati Hitel-, Kölcsön- és Bankgarancia Ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg. 8.2 Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF valamennyi rendelkezését. Az Ügyfél továbbá igazolja. hogya Bank külön felhívta figyeimét azokra a rt?ndelkezésekre, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek, ezen rendelkezéseket az Ügyfél aláírásával elfogadja Ügyfél kijelenti, hogya Bank Üzletszabályzatát, Hirdetménye(i)t megismerte és magára nézve elfogadja. 9. Kiegészítés a közjegyzői okiratba foglalt szerzödésekhez._-~ -~ '~f, \ Felek rögzítik, hogy a jelen közokiratba foglalt szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a Bank a Vállalati Üzletágban, a hitel-, kölcsön~ és bankgarancia ügyletekre alkalmazott Általános Szerződési Feló

18 1- E SIE!! tételei 200 millió forint éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalati Ügyfelek részére. A közokiratba foglaláskor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései közül a Felek - figyelemmel az esetleges jövőbeli végrehajtásra az ÁSZF szövegével egyező egyes rendelkezéseket a jelen közjegyzői okirat részévé teszik. 3. "MÓDOSítÁSOK 3.2. A Szerződés Ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosítására az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének vagy együttes bekövetkezése esetén kerulhet sor: a) a jogi, szabályozói környezet változása, amely lehet a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet vagyabankra kötelező egyéb jogszabályok, ill. hatósági előírások vagy hitelintézetek közötti megállapodások megváltozása, nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása, a Bank közteher~ (pl. ilieték-, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása, a Szolgáltatásra vonatkozó állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése, és/vagy b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, amely lehet: a Bank forrásköltségeinek változása, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo (refinanszírozási)- vagy betéti kamatlábak változása, a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása, a bankközi hitelkamatok változása, a fogyasztói vagy termelői árindex változása, FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése, az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése, és/vagy c) a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változása, amely lehet: az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek - a Bank megítélése szerinti - kedvezőtlen változása, ideértve az Ügyfél és/vagy Biztosítékot Nyújtó fizetési képességének, készségének változása, és a Biztosítékok értékében bekövetkezett változása, illetve a Biztosítékok érvényesfthetőségében vagy értékesíthetőségében bekövetkezett változás, a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása portfolió szinten, és/vagy d) a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Bank működési feltételeinek biztosrtásában bekövetkezett változás, amely lehet: a Bank által igénybevett technikai eszközök használatáért ill. bérletéért fizetett bankköltségek hátrányos változása, dologi illetőleg biztonságtechníkai feltételeinek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása, számítástechnikai ill. adatvédelmi alkalmazások követelményeinek változásából eredő bankköltségek hátrányos változása, banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban-, eljárásokban-, banki.., 7

19 e ERST!i szolgáltatások igénybevételében-, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás, a Bank működési költségeinek hátrányos változása, postai-, távközlés;-, internet- szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás, külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások továbbterhelt díjainak hátrányos változása, a bankközi elszámoláshoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása Ha az Ügyfél a módosítás ellen írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha az Ügyfél az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél abankkal kötött Szerződését a módosítás hatálybalépésének napjával felmondta. Ebben az esetben a Bank követelése azonnal esedékessé válik, a Bank és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni, és az Ügyfél köteles a fennálló teljes tartozását a Banknak haladéktalanul, hiánytalanul megfizetni. Az írásbeli bejelentésnek a módosítás hatályba lépésének napjáig a Bankhoz meg kell érkeznie. 4. ELŐFELTÉTELEK 4.1. A Bank a Szolgáltatást - amennyiben ilyen van, a Szerződésben meghatározott rendelkezésre tartási időn belül - csak akkor teljesíti (azaz pl. a kölcsönt akkor folyósítja; a Bankgaranciát akkor vállalja és a garancianyilatkozatot akkor adja ki), ha az Ügyfél a Szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodásban foglalt feltételeken kívül a következőket maradéktalanul teljesítette: a) Az Ügyfél rendelkezik a Banknál a Szerződésben az ügylet pénznemeként feltűntetett pénznemben - ennek hiányában magyar forint (HUF) pénznemben - vezetett Bankszámlával. b) Az Ügyfél átadta a Banknak valamennyi belföldön vezetett pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozóan a Szerződés mellékiete szerinti Felhatalmazó Levél Ügyfél által cégszerűen aláírt, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók tudomásulvételét igazoló aláírásával ellátott példányát. c) Az Ügyfél átadta a Banknak cégszerüen aláírva a Szerződés mellékiete szerinti nyilatkozatát a más belföldön vezetett bankszámlákról, a Szerződés mellékiete szerinti Fennálló Hitelek Listáját, a Szerződés mellékiete szerinti Terhek Listáját és a Szerződés mellékiete szerinti Nyilatkozat titoktartási kötelezettség alóli felmentésről, a Szerződés mellékiete szerinti - szerződéskötés előtti - KHR Ügyféltájékoztatót, valamint a hiteikéreimének benyújtásakor kitöltendő, a Szerződés mellékiete szerinti Nyilatkozatát a belső hitelek, továbbá az összeférhetetlenségi szabályok vonatkozásában. d) Az Ügyfél, ill. a Biztosítékot Nyújtó a Bank által igényelt, valamennyi Biztosítékot a Bank rendelkezésére bocsátotta, a vonatkozó biztosítéki szerződés vagy jognyilatkozat érvényes, a Bank által elfogadott tartalommal és a Bank által előírt formában történő megkötésével vagy kibocsátásával. e) Az Ügyfél a Szerződésben meghatározott, köztartozást nyilvántartó hatóságok (pl. APEH, VPOP, helyi önkormányzat) a 4.1. pontban rögzített időponthoz képest 30 (harminc) napnál nem régebbi - a Bank által elfogadott - igazolásával igazolta, hogy lejárt, ki nem egyenlített köztartozása nem áll fenn A Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében a kölcsön nyújtását, a bankgarancia vállalását és a garancianyilatkozat kiadását a Bank - a fenti feltételek teljesítésétől függetlenül - megtagadhatja, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Bank, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a Szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye. i"á.i.:..., ' ':... 'D,. i 8

20 E 4.3. A kölcsön folyósítása - amennyiben az Ügyfél és a Bank a Szerződésben másként nem állapodtak meg - az Ügyfél Szerződésben feltüntetett Bankszámlájára történik. 5. DíJAK 5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás után a Szerződésben (ideértve a Hirdetményt is) meghatározott díjat (kamatot és a Szerződésben meghatározott díjat, jutalékot, költséget - a továbbiakban együttesen: d[j(ak) ) köteles fizetni. A Bank által alkalmazott dij(ak) a Bank tevékenysége során előforduló adminisztrációs, számítástechnikai programkészitési, adatrögzítési, kockázatelemzési, jogi és egyéb banki szakértői és a Szolgáltatás nyújtása során Bank részéről igénybevett harmadik személy által alkalmazott köjtségeket tartalmazza A kamat lehet fix vagy változó. Változó kamat esetén a kamat meghatározása Kamatperiódusonként történik. Az Ügyféllel kötött szerződésben a Bank a szerződéskötés napjára vagy az első Kamatperiódusra érvényes kamatmértéket tünteti fel, melytől a folyósítás napján érvényes, ténylegesen felszámításra kerülő kamat mértéke eltérhet. A kamatfizetés esedékessége a Szerződésben kerül meghatározásra Hitel vagy bankgarancia bírálati díj: Bank szerződéskötésig felmerült szolgáltatásainak ellenértékét (pl. adósminősítés, engedélyezés, szerződés előkészítés és elkészítés stb.) fedező díj Amenynyiben a Bank Hitelbírálati díjat számít fel, úgy annak mértékét a Bank a kérelmezett hitelösszeg vagy bankgarancia esetén a Banktól kért bankgarancia vagy keretgarancia összegének százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése - amennyiben az Ügyfél a Banknál nem rendelkezik pénzforgalmi bankszámiával a Bank által kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat alapján történik- új ügylet esetén a hitelkérelem, vagy bankgarancia kibocsátása iránti kérelem benyújtásakor vagy a szerződéskötést megelőzően esedékes teljes összegben. A hitelkérelem vagy a bankgarancia kibocsátása iránti kérelem elutasítás esetén is köteles az Ügyfél a Hitel vagy bankgarancia bírálati díjat megfizetni, ill. a már korábban megfizetett du nem téríthető vissza Kezelési költség: A Bank adminisztrációs tevékenységének ellenértékét fedező költség. Mértékét a Bank a mindenkor fennálló hitel-, és/vagy kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése a Szerződésben meghatározottak szerint történik Rendelkezésre tartási jutalék: Mértékét a Bank a rendelkezésre tartott, le nem hívott hitelrész / igénybe nem vett bankgaranciakeret százalékában határozza meg, megfizetése utólag, a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az adott Szerződés szerinti Kamatperiódus alapján fizetett kamatfizetés esedékességével egyidejűleg, illetve a rendelkezésre tartási idő végén vagy a Szerződés megszünésekor esedékes. A Rendelkezésre tartási jutalék számításának kezdő időpontja - amenynyiben a Szerződés másként nem rendelkezik - a szerződéskötés időpontja, végső időponija a Rendelkezésre tartási idö utolsó napja Folyósítási jutalék: A folyósítási jutalék a Szerződés megkötését követően a folyósításig felmerült banki szolgáltatások ellenértékét fedezi. Mértékét a Bank az igénybevett hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése az aktuális lehívással egyidejűleg esedékes Szerződésmódosítási díj: A szerződésmódosítási díj a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült adminisztrációs, számítástechnikai programkészítési, adatrögzítési, kockázatelemzési stb. költségeket tartalmazza. A Bank az Ügyféllel kötött bármely szerződés aláírása után az Ügyfél kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén - ideértve az előtörlesztés miatt bekövetkező szerződés módosítást is - jogosult Szerzódésmódosítási díjat felszámoini. Szerződésmódosítás minden olyan a Szerződést, illetve a Szerződést biztosító mellékkötelezettsége(ke)t érintő változtatás, amely a jogviszony tartalmát, tartamát érinti. Mértékét a Bank szerződésmódosításonkénthatározott öszszegben állapítja meg és a Szerződésben rögzítésre kerül, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes Bankgarancia ígérvény díja: Mértékét a Bank a vállalt Bankgarancia ígérvény összegének százalékában vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése Bankgarancia ígérvényesetén a I ~-- i\ 9

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából nyújtott támogatásra a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben