Beszámoló. a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt évi. tevékenységérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. 2010. évi. tevékenységérıl"

Átírás

1 Beszámoló a Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt évi tevékenységérıl

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE A társaság szervezeti felépítésében, és mőködésében történt változások Autósiskola elindítása Ipari park részegység megszüntetése Posták üzemeltetése Posta Partner Program keretében Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása Igazgatóság és felügyelı bizottság évi összetétele A Zrt. jegyzett tıkéje Munkavállalókat érintı fıbb döntések A Zrt. érdekeltségi körébe tartózó gazdasági társaságok Delfin Computer Zrt Hód Fürdı Kft Zafír Média Kft VA Hódmezıvásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft Zsigmondy Béla Zrt A.S.A. Köztisztasági Kft EnterHód Zrt PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön Hód Menza Nonprofit Kft. által nyújtott kölcsön Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény CIB Faktor Zrt. szállítói elıfinanszírozása, CIB Bank által jegyzett kötvény DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közremőködésével megvalósult faktor ügylet Kintlévıségek kezelése 8 3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Bérbeadási tevékenység Távfőtési részegység Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás) Számviteli munkaügyi szolgáltatás Postai tevékenység Sport részegység Ipari Park részegység Autósiskola Munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben) Beszerzési értékesítési pályázatok OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK Dél Alföld Spa, Hód Spa élményfürdı és wellness központ komplex fejlesztése (DAOP-2.1.1/A-2f ) 14 2

3 4.2. Magyar Posta Zrt. által kiírt Postapartner Programban való részvétel Belvárosi termálkör bıvítése BERUHÁZÁSOK Németh László Gimnázium bıvítése miatti távfőtési vezeték építése Vezeték nélküli hálózat kiépítése Gyepszellıztetı gép, kondicionáló gépek beszerzése Ginkgo Hotel távfőtéssel való ellátása Távfőtési rendszer korszerősítése Török Sándor Strandfürdı területén kialakított plázs Strandfürdı kültéri hátsó tanmedence felújítása, élményelemekkel történı ellátása Informatikai alépítmény hálózat megvásárlása Megfigyelı kutak létesítése a Kakasszéki Gyógyintézetnél HÓD-SPA élményfürdı tervek készítése Egyéb beruházások EGYEBEK Földgáz beszerzés Munkavállalók továbbképzése Környezetvédelem MELLÉKLET A Zrt.és egyes részegységeinek évi eredménye 18 3

4 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGE 1.1. A társaság szervezeti felépítésében, és mőködésében történt változások A Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt. szervezeti és mőködési tevékenységének változása volt, hogy szeptembertıl új tevékenységként mőködik a társaság szervezetében az autósiskola, amely személygépjármő és motorkerékpár vezetıi képzést nyújt december 31-ével az ipari park részegység megszüntetésre került. Mártély és Hódmezıvásárhely Szikáncs postai szolgáltatóhelyek üzemeltetése március 31-én visszaadásra került a Magyar Post Zrt. részére Autósiskola elindítása Városi szinten igényként merült fel gépjármő vezetı képzés biztosítása fıként diákok részére, megfizethetı áron. A nyár folyamán elindított engedélyezési eljárás következtében szeptember 1-étıl rendelkezünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott engedélyezı határozattal a képzésre vonatkozóan. A képzéshez szükséges felnıttképzési engedélyt szeptember 17-én kelt igazolásában adta ki a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ. A feladatokat 1-1 fı 4 órában foglalkoztatott iskolavezetı és ügyintézı, valamint vállalkozói szerzıdéssel megbízott 2 fı elméleti és 7 fı gyakorlati oktató végzi Ipari park részegység megszüntetése Az ipari parkkal kapcsolatos feladatok nagyobb része eddig is az önkormányzat szervezetében történt, ezért indokolt volt azok egybe szervezése. Ennek érdekében a Zrt. szervezetében december 31-ével a részegység megszüntetésre került, feladatai, folyamatban lévı ügyei az önkormányzat részére átadásra kerültek Posták üzemeltetése Posta Partner Program keretében A Magyar Posta Zrt. által kiírt pályázaton a Zrt. sikeresen vett részt, így március 21-tıl Mártély Posta, április 1-tıl Hódmezıvásárhely Szikáncs Posta üzemeltetését végezte évben a posták mőködtetése folyamatos volt, a Magyar Posta Zrt. által többször tett ellenırzések lényeges megállapítást nem tettek. A posták eredményességét a munkaügyi központ által folyósított munkahely megtartó támogatás megszőntét követıen felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azok eredményes mőködtetése a Zrt. szervezetében sem rövid, sem hosszú távon nem biztosítható, ezért a további veszteségek elkerülése érdekében kezdeményeztük a szolgáltatóhelyek üzemeltetésének visszaadását a Magyar Posta Zrt. részére, aki ebben teljes együttmőködést biztosított, így március 31-én mindkét szolgáltatóhely üzemeltetésének visszaadása megtörtént Szervezeti és mőködési szabályzat módosítása Az elızı pontokban említett változások indokolttá tették a társaság SZMSZ-ének módosítását, melynek végrehajtása megtörtént. 4

5 Igazgatóság és felügyelı bizottság évi összetétele év folyamán a társaság igazgatóságában nem történt változás, a felügyelı bizottság január 31-ig 11 fıvel mőködött, február 1-tıl a törvényi elıírásoknak megfelelıen létszáma 6 fıre csökkent november 1-tıl a felügyelı bizottság összetételében történt változás. Az igazgatóság és a felügyelı bizottság évi összetétele az alábbiak szerint alakult: Igazgatóság: Ádók János elnök Dr. Kovács Pál Dr. Kulik Jenı Ervin Felügyelı Bizottság: január 31-ig február 1-tıl november 1-tıl Burzon Mária elnök Burzon Mária elnök Gyömrı-Molnár Imre elnök Mészáros Zoltán Hegedős Zoltán Berecz János Szıke Mihály Mészáros Tamás Burzon Mária Mészáros Tamás Mészáros Zoltán Nagy Ernı Hegedős Zoltán Szıke Mihály Rárósi Imre Varga András Varga András Szentirmai Csaba Horváth Tibor Cseszkó Ferenc Rácz Norbert Molnárné Kecskemét Rita Berecz János A Zrt. jegyzett tıkéje A Zrt. jegyzett tıkéje év folyamán eft volt, értékében év közben változás nem történt. A évi beszámoló elfogadásakor megállapításra került, hogy a veszteségek okán a saját tıke nagysága nem éri el a kritikus szintet, így intézkedést nem igényel. A társaság saját tıkéjének rendezésére oly módon történt intézkedés évben, hogy a városban található informatikai alépítmény megvásárlásával és piaci értéken történı értékelésével a társaság saját tıkéje a jegyzett tıke értéke fölé emelkedett Munkavállalókat érintı fıbb döntések A szakszervezettel történt egyeztetés során elfogadásra került, hogy a társaság helyzetét figyelembe véve sem 2010-ben, sem 2011-ben nem történik alapbér emelés, kivételt ez alól a minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottak képeztek, akiknél a törvényi elıírások szerint megtörtént a szükséges béremelés. A január 1-tıl érvényes SZJA változásából adódó, nettó bércsökkenést elszenvedı alkalmazottaknál a bérkorrekciók megtörténtek január 1-i hatállyal új kollektív szerzıdés került megkötésre, melyben fıként pontosítások kerültek megfogalmazásra a korábbihoz képest. 5

6 Döntés született arról, hogy a törvényi elıírásokat betartva a ki nem vett szabadságok június 30-ig átütemezhetık. A beszámoló készítésekor a Zrt márciusi átlagos statisztikai állományi létszáma 68 fı A Zrt. érdekeltségi körébe tartózó gazdasági társaságok Delfin Computer Zrt. A társaság évi végleges beszámolója még nem áll rendelkezésünkre, az elızetes adatok alapján a társaság évi eredménye eft nyereség, mérleg fıösszege eft. A társaságban 5%-os részesedéssel rendelkezünk Hód Fürdı Kft évi beszámolója elkészült, mérleg szerinti eredménye eft (veszteség), mérleg fıösszege eft. A Zrt. a Kft-ben 51% közvetlen részesedéssel rendelkezik. Ez a többségi tulajdonrész szerzés a HÓD-SPA projekt elıírása miatt történt meg Zafír Média Kft VA. A társaság tulajdonosai a Kft. megszüntetését határozták el, így december 1-tıl végelszámolás alatt áll. Jelenleg a társaságnál adóhatósági ellenırzés van folyamatban a megszőnéssel kapcsolatosan évi beszámolója nem áll rendelkezésre Hódmezıvásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft évi beszámolóját megküldte, mérleg szerinti eredménye eft (nyereség), mérleg fıösszege eft. A tulajdonosok által a Kft. részére korábban teljesített pótbefizetések 2010-ben visszafizetésre kerültek, így a Zrt. részére eft került visszautalásra Zsigmondy Béla Zrt. A társaság beszámolója szerint eft pozitíveredménnyel és eft-os mérleg fıösszeggel zárta a 2010-es évet. Lényeges változás, hogy a Zrt-ben lévı teljes, eft-os részesedést június 21-én társaságunk névértéken értékesítette Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, így a társaságban a fordulónapon részesedésünk nincs A.S.A. Köztisztasági Kft. A Kft es beszámolója taggyőlése által elfogadásra került, az elıterjesztett anyag szerint adózott eredménye eft. Osztalék kifizetésrıl a taggyőlés döntött, mely szerint a Zrt eft osztalékbevételt számolt el. A Kft évi beszámolója szerinti mérleg szerinti eredménye eft, mérleg fıösszege eft EnterHód Zrt. A társaság év folyamán alakult október 1-én kelt alapszabálya szerint fı tevékenysége: vezetékes távközlés; egyéb tevékenységi körei: vezeték nélküli távközlés, egyéb távközlés. 6

7 A társaság alaptıkéje Ft teljes egészében készpénz, tulajdonosai 50-50%-ban: - Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. - EnterNet Kft. A társaság feladata annak a meghatározása, hogy a város szélessávú informatikai hálózatfejlesztésének tényleges megvalósítási feltételei függvényében szükséges-e a tényleges fejlesztés alapfeltételeit meghatározó modell jóváhagyatása bármely hazai hatósággal, valamint az EC Versenypolitikai Fıigazgatóságával. A fentiek alapján a társaság alapszabálya október 1-én aláírásra került, a társaság cégbírósági bejegyzése november 10-én történt meg. A társaság december 31-i mérleg szerinti eredménye 1 eft (veszteség), mérleg fıösszege eft évben árbevételt eredményezı tevékenységet nem végzett. 2. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 2.1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kölcsönök Zsigmondy Béla Zrt. által nyújtott kölcsön A Zrt. korábbi években nyújtott Ft összegő kölcsöne továbbra is fennáll Hód Menza Nonprofit Kft. által nyújtott kölcsön A Kft október 27-én Ft rövid lejáratú kölcsönt nyújtott a Zrt. részére, melynek törlesztése évben történik meg Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, kezességvállalások A Zrt január 1-én fennálló Ft kölcsöntartozásából januárban Ft-ot törlesztett. Februárban és márciusban összesen Ft kölcsön folyósítása történt a Zrt. részére. Júniusban a kölcsöntartozásokból Ft kompenzálással rendezésre került (.A.S.A. Kft. osztalékból). Október hónapban a társaság részére további Ft kölcsön került átutalásra, melybıl év végéig Ft került törlesztésre, így a fordulónapon fennálló kölcsön tartozás összege Ft. A Zrt. saját bevételeibıl nem tudta finanszírozni a CIB Faktor Zrt. felé fennálló kötelezettségeit, ezért kezességvállalása szerint az Önkormányzat összesen Ft átutalását teljesítette a faktor kötelezettségre szeptember október hónapokban Bankok által nyújtott hitelek, engedményezések (faktoring, forfait ügyletek), kötvények Erste Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, kötvény október 4-én mőködési célú folyószámla hitelkeret nyílt meg a Zrt. részére Ft összegben. A korábbi években is, és 2010-ben is az évenkénti fordulónapon a hitel prolongálásra került, ennek következtében lejárata június 23-ra módosult december 31-én az igénybevett hitel Ft volt. 7

8 Az Erste kötvény kamata félévente esedékes, minden év június 30-án, illetve decemeber 31- én. A kötvény elsı törlesztı részlete december 31-én volt esedékes CHF összegben, ezt követıen a törlesztések évente július 31-én és december 31-én esedékesek CIB Faktor Zrt. szállítói elıfinanszírozása, CIB Bank által jegyzett kötvény A távfőtési rendszer szekunder oldalán végzett beruházás számláinak finanszírozására a CIB Faktor Zrt-vel került megállapodás megkötésre. Az engedményezett összeget negyedévente, 9 egyenlı részletben kell törleszteni. Az utolsó részlet márciusában volt esedékes Ft összegben, melynek törlesztése megtörtént. A CIB kötvény kamata év közben két alkalommal, április 30-án és október 31-én esedékes, évben azok megfizetése megtörtént. A kötvény elsı törlesztı részlete 2013-ban esedékes DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közremőködésével megvalósult faktor ügylet A távfőtési rendszer szekunder oldalán végzett beruházás végszámlájának finanszírozására a DEBT-INVEST Zrt-vel került megállapodás megkötésre. Az engedményezett összeg Ft, melynek esedékessége március 10-e volt. Az önkormányzat készfizetı kezességvállalása alapján az engedményezett összeg megfizetését teljesítette Kintlévıségek kezelése Távfőtési szolgáltatásunkkal kapcsolatosan a jogos követeléseink behajtására az alábbi intézkedések történtek 2010-ben: - fizetési felszólítás 1861 db - fizetési meghagyás 428 ügyben - végrehajtás 269 ügyben Jelenleg 511 végrehajtási ügy van folyamatban. Egyéb követeléseink érvényesítése érdekében év közben folyamatosan egyenlegközlıket, illetve fizetési emlékeztetıket küldtünk, összesen 245 db-ot, 9 esetben került sor fizetési meghagyás kibocsátására. A 2010-ben és korábbi években megtett intézkedések eredményeként Ft tıketartozás és Ft költségtérítés (illeték, ügyviteli költség ) került rendezésre december 31-i fordulónappal, értékvesztés figyelembe vétele nélkül Ft vevıi kintlévıség állt fenn, melybıl lakossági követelés Ft, közületi vevıkkel szembeni követelés Ft. Az év folyamán a lakossági kintlévıségek fokozatos növekedése volt tapasztalható. 8

9 3. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 3.1. Bérbeadási tevékenység A Zrt évben is folytatta eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenységét. A Kossuth tér és a Bajcsy Zs utca szám alatti ingatlanok bérbeadásából összesen Ft, az eszköz bérbeadásokból Ft árbevételt ért el. A Bajcsy Zs. utcai ingatlan bérbeadásából származó bérleti díj csökkent az elızı évhez viszonyítva, mivel több bérlı elköltözését követıen az iroda helyiségek hasznosítása nem sikerült. Az eszköz bérleti díj is csökkent, mivel a Zsigmondy Béla Zrt-vel kötött eszközbérleti szerzıdés a bérleti díj évrıl évre történı csökkenését határozza meg. A Kossuth téri és a Zrínyi utcai parkolók évi üzemeltetését a városi parkolási rendszeren belül továbbra is a Hódmezıvásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. végzi, így ezen parkolók használatáért bérleti díjat számlázunk felé. A Bajcsy Zs. utcai ingatlanban bérleti szerzıdés keretében évben is 3 db irodahelyiséget biztosítottunk térítésmentesen a Central EU Biofuels Kft-nek, a bérleti szerzıdés december 31-én lejárt, hosszabbítása nem történt meg. Az ingatlanban a Hódmezıvásárhely Ifjúságáért Egyesület és a Hódmezıvásárhelyi Asztalitenisz Sport Klub részére két-két helyiség térítésmentes használata továbbra is biztosított Távfőtési részegység A távfőtési részegység elszámolt évi árbevétele Ft volt január 1- tıl a lakossági és közületi alapdíj 5,4%-kal, a használati melegvíz ára 6,7%-kal emelkedett január 1-tıl ismételten indokolttá vált az alapdíjak, a lakossági hıdíj és a használati melegvíz díj emelése, így az alapdíj 5,1%-kal, a lakossági hıdíj 9,9%-kal, a használati melegvíz díja 8,6%-kal került emelésre minden fogyasztó számára. Ezen díjemelések a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával kerültek végrehajtásra. A lakosságot érintı távhıdíj támogatás kompenzálására a társaság egész évben együttmőködött a Magyar Államkincstárral. Az év folyamán két alkalommal ellenırizte a kincstár a támogatások elszámolásának módszerét, rendjét és abban mindent rendben talált. Az önkormányzat szerepvállalásával megvalósult egységes ügyfélszolgálati rendszer az önkormányzat épületében egész évben az ügyfelek rendelkezésére áll. A 2008-ban bevezetett gyakorlat szerint 2010-ben is az önkormányzati szféra részére az alap-, a távfőtési-, és a használati melegvíz díja 50%-os kedvezménnyel került számlázásra. A októberében bevezetésre került integrált számlázási rendszer (ISZR), egész évben mőködött Informatikai részegység (internet-, és informatikai szolgáltatás) Az internet szolgáltatás egész évben folyamatosan mőködött, elıre bejelentett leállások minimális idıtartamúak voltak. Mőszaki hiba miatt hosszabb leállás nem történt. Az intézményi web és szolgáltatások, helpdesk rendszer fejlesztése 2010-ben folytatódott. A részegység aktívan közremőködött az ISZR rendszer mőködtetésében a hálózati oldalon, valamint továbbra is folyamatosan együttmőködött a Zrt. által használt külsı szoftverek fejlesztıivel. Szerzıdés szerint elvégzésre került az önkormányzati tulajdonú társaságok, intézmények részére az általános informatikai karbantartás. A részegység 2010-ben internet szolgáltatásból Ft, intézményi informatikai szolgáltatásból (karbantartás, számítógép üzemeltetés) Ft árbevételt ért el. 9

10 A részegység ellátja a Zrt. saját informatikai rendszerének felügyeletét és biztosítja a központi ügyvezetés és ügyvitel internettel való ellátását Számviteli munkaügyi szolgáltatás A külsı cégek ügyvitelének ellátása mellett jelentıs a Zrt. saját adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítésére történı ráfordítás. A tevékenység évi árbevétele Ft volt január 1-tıl egy külsı Kft. munkaügyi és bérelszámolási feladatait, valamint egy társadalmi szervezet könyvelési feladatait is ellátjuk évben többször hirdettük a tevékenységet külsı vállalkozások számára, 65 vállalkozást levélben is megkerestünk, melynek eredménye a várakozást alulmúlta Postai tevékenység A Posta Partner Program keretében üzemeltetett mártélyi és szikáncsi posták évben Ft árbevételt értek el. A postai feladatokat közvetítıként láttuk el, amely után forgalomarányos jutalékot számláztunk a Magyar Posta Zrt. részére. Ezen túl saját nevünkben kereskedelmi tevékenységet végeztünk (pl: papír írószer, könyv, édesség, forgalmazása), illetve szolgáltatásokat nyújtottunk (pl: fénymásolás, fax). A tevékenység fenntartásában nagy segítséget nyújtott a Dél alföldi Regionális Munkaügyi Központ azzal, hogy az év elı három hónapjában a postai alkalmazottak bérét és járulékait közel 100%-os támogatási szinten finanszírozták. Ez január március idıszakra Ft-ot tett ki. A beszámoló elején is említettük, hogy a postai tevékenység veszteséges mőködése miatt március 31-én visszaadásra került a Magyar Posta Zrt. részére Sport részegység A részegység 17 fı átlagos létszámmal látja el a Hódtói Sportcsarnok és Szabadidı Központ, a Városi Stadion, valamint Damjanich utcai mőfüves labdarúgó pálya üzemeltetését és a Balogh Imsi Sportcsarnok lehetıségek szerinti hasznosítását, felügyeletét. A PPP projekt keretében megépült Balogh Imsi Sportközpont ellenırzési feladatainak ellátásával Ormos Ferenc részegységvezetı került megbízásra. A részegység évben árbevételt ért el január 1-tıl a sportlétesítményeket használó egyesületekkel bérleti szerzıdések kerültek megkötésre a létesítményhasználat feltételeire és díjaira vonatkozóan Ipari Park részegység Beolvadásától a Zrt. szervezetén belül segítette a Hódmezıvásárhelyi Ipari Parkba betelepülni kívánó vállalkozásokat, kapcsolatot teremtett a vállalkozások és az önkormányzat, illetve más hatóságokkal annak érdekében, hogy az ipari park megfelelı szolgáltatásokat tudjon nyújtani az oda érkezı vállalkozások számára. Mindezek egy szervezetbe történı tömörítése indokolt volt a hatékonyság növelése érdekében, ezért a Zrt. szervezetében a részegység december 31-ével megszüntetésre került, folyamatban lévı ügyeit, feladatait az önkormányzat vette át. 10

11 3.8. Autósiskola Jelen beszámoló elején bemutatásra került az új tevékenység elindítása. Az évközi indulás miatt az év utolsó négy hónapjában végzett tevékenységének eredménye még nem volt számottevı, az oktatás jellegébıl adódóan nagyobb árbevételek a tanulók gyakorlati képzése során keletkeznek. Az autósiskola elindulásával kapcsolatos egyszeri költségek (engedélyezési díjak, szoftver költség, ) nagyságrendileg Ft-ot tettek ki. Bízva a gyakorlati képzés igénybevételének növekedésében a részegység várhatóan veszteség nélkül fogja végezni tevékenységét Munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátása (központosított szervezetben) Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város felhívása alapján ajánlat bekérése történt a város intézményei és gazdasági társasági vonatkozásában a központosított munka-, és tőzvédelmi feladatok ellátására. Az ajánlat pozitív elbírálása alapján márciusától a Zrt. közvetítésével egy vállalkozó látja el teljes körően ezen feladatokat valamennyi önkormányzati intézményben és gazdasági társaságban. A Zrt évi tevékenysége során eft mérleg szerinti eredményt ért el, melynek Számviteli törvény szerint elıírt levezetését az éves beszámoló eredménykimutatása tartalmazza. A fıbb eredménykategóriák a következık: évi eredmény kategóriák összehasonlítása (eft) évi tényterv évi Megnevezés évi tény terv különbség Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény A Zrt. üzemi eredménye eft-tal haladja meg a tervezettet. Figyelembe véve azt, hogy az üzemi eredményben kerül kimutatásra a devizás kötelezettség nem realizált árfolyamvesztesége után képzett céltartalék, mely évben eft volt akkor elmondható, hogy a társaság üzemi szintő eredményében jelentıs javulás következett be. A társaság pénzügyi eredményét a tervezetthez képest rontotta a szállítói számlák faktorálása miatt fizetett kamat, valamint a devizában fennálló kötelezettségekre év végén elszámolt árfolyam veszteség, melynek összege eft-ot tett ki. A pénzügy eredmény bevételei között elszámolásra került az.a.s.a. Köztisztasági Kft-tıl évi eredménye alapján járó eft osztalék. A rendkívüli eredmény közel a tervezetthez képest teljesült. A 2009-es eredményhez képest romlás tapasztalható, mely a korábbi évhez képest jelentısen nagyobb árfolyam veszteségek elszámolásaival indokolható, ugyanis a nem realizált árfolyam veszteség hatása a mérleg szerinti eredményt évben eft-tal rontotta. A Zrt. és egyes részegységei évi teljesítményét, költségeit és eredményeit az 1. számú mellékletben foglaltuk össze. 11

12 3.11. Beszerzési értékesítési pályázatok Andrássy és Zrínyi utcai parkolók üzemeltetése: A bevezetésre került egységes (belvárosi) parkolási rendszer kialakítása miatt a parkolók bérbeadása a Hódmezıvásárhelyi Városellátó Nonprofit Kft. részére történik, aki a parkolási rendszer üzemeltetıje. Távfőtési részegység alkatrész és eszköz beszerzési pályázata: A távfőtési részleget érintı karbantartási és javítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagok beszállítóját is pályáztatás útján választotta ki a részvénytársaság. A jogot a PANNON Ventil Kft. (Szeged) nyerte. Víz-, és hımennyiségmérık, valamint hımennyiségmérı elektronikák hitelesítése: évben valamennyi hitelesítés tárgyában a CAROL VÍZ Méréstechnikai Kft. nyerte el a kiírt pályázatot évre vonatkozóan megosztott pályázati eredmény született; a DN és DN méret közötti vízmérık hitelesítésének nyertese a MOM Vízméréstechnikai Kft. (Mátészalka). A DN mérető vízmérık, továbbá elektronikák, hıérzékelık hitelesítésének nyertese a CAROL VÍZ Kft. (Szekszárd). Karbantartás, hibaelhárítás: Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, és a B+N Referencia Kft. (Budapest) között hatályban lévı szerzıdés alapján a társaság valamennyi részegységének a nevezett szerzıdés szerint kell az ilyen jellegő munkálatok elvégzését igénybe venni, illetve megrendelni. Számítástechnikai eszközök és alkatrészek: Mind az internet - szolgáltatás, mind a Zrt. belsı informatikai rendszeréhez szükséges számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzése tárgyában kiírt pályázatot és évre vonatkozóan is az EXICOM Kft. (Szeged) pályázta meg sikeresen. Irodaszer tisztítószer: 2010-tıl a Printker Zrt. az irodaszerek beszállítására pályázott sikeresen, míg a tisztítószerek beszerzésére kiírt pályázatot a Delta Clean Kft. nyerte el évre kiírt pályázatnál is ugyanezen cégek pályáztak sikeresen. Közbeszerzési feladatok ellátása: A beérkezett pályázatok közül az ÉSZ-KER Kft. pályázata került ki nyertesként, amely cég a és évre vonatkozó közbeszerzési tervet elkészítette. Főtési távvezeték cseréje: A év során szükségessé váló vezetékcserék és a beépítésükhöz szükséges tartozékok beszerzési pályázatának nyertese az ISOPLUS Kft. (Budapest). Ugyancsak az ISOPLUS Kft. látja el ezt a beszállítói tevékenységet 2011-ben is, nyertes pályázata alapján. Főtési távvezeték kiépítése a Németh László Gimnázium bıvítéséhez: A kivitelezési munkálatok elvégzését benyújtott pályázata alapján az ENORA Mérnöki Iroda Kft. végezte el nettó Ft-os kivitelezési díjjal. 12

13 Termálkutak karbantartása: A távfőtési rendszer részét képezı termál termelı és visszasajtoló kutak karbantartását a korábban megnyert pályázata alapján továbbra is a KÖZGÉP Zrt. végzi. Akkreditált laborvizsgálatok végzése: A használati melegvíz, csurgalékvíz és fürdıvíz laboratóriumi vizsgálatára vonatkozóan és üzleti évekre kiírt pályázatot a Hydra Vízellátási és Csatornázási Kft. nyerte el. Felelısségbiztosítás megkötése: A Zrt. által megbízott biztosítási alkusz segítségével beérkezett ajánlatok közül a Zrt. vezetı tisztségviselıinek és felügyelı bizottsági tagjainak felelısségbiztosítására vonatkozó ajánlatok közül az Allianz Biztosító Zrt. ajánlata került elfogadásra. A társaság vagyonának biztosítását a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe végzi. Geotermikus közmőrendszer felszíni szőrıcseréinek karbantartása: A távfőtési termál rendszerhez kapcsolódó szőrırendszer cseréjének tárgyában kiírt pályázatra a Hód Thermo Bt. nyújtott be nyertes pályázatot. Szőrızsák beszerzés: A termálrendszernél használatos szőrızsák beszerzés évre vonatkozóan kiírt pályázatra a HÓDFÓ Nonprofit Kft. nyújtott be sikeres ajánlatot, amely Kft. a évre kiírt pályázaton is sikeresen vett részt. Élményfürdı és wellnesközpont tervezési feladatok ellátása: A HÓD-SPA élményfürdı komplex fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft. (Hódmezıvásárhely), nettó Ft-os tervezési díjjal. Projekt kontrolling, -menedzsment feladatok ellátása: A belvárosi termálkör bıvítéséhez kapcsolódóan kiírt projekt kontrolling, projekt menedzsment feladatok ellátása és megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a Polivalencia Kft. (Gyır). A nyertes pályázó feladata többek között a 4.3 pontban ismertetett KEOP /B. jelő pályázati anyag elkészítése. Megfigyelı kutak létesítése: Az Erzsébet Kórház Rendelıintézet Kakasszéki Gyógyintézet területén mőködı geotermikus közmőrendszerhez kapcsolódóan, 2 db megfigyelı kút létesítése tárgyában kiírt pályázat nyertese a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (Cegléd). A társaság kivitelezésében a kutak elkészültek 5 m-es talpmélységben, nettó Ft kivitelezési költséggel. Földgáz beszerzés: A évben lebonyolított földgázbeszerzési pályázat nyertese a GDF SUEZ Energia Magyarország Kft. (Szeged) a 2010/11-es gázévre vonatkozóan. 13

14 4. OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BENYÚJTOTT, ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK 4.1. Dél Alföld Spa, Hód Spa élményfürdı és wellness központ komplex fejlesztése (DAOP-2.1.1/A-2f ) A második fordulós pályázat augusztusában benyújtásra került, melynek eredményeként a DARFÜ Nonprofit Kft. 41,33%-os támogatás intenzitással Ft csökkentett összegő támogatást ítélt meg. A támogatási szerzıdés április 19-én aláírásra került. A pályázat benyújtása óta eltelt idıszakban bekövetkezett, elsısorban pénzügyi gazdasági változásokra tekintettel Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Közgyőlése 52/2011. (02.11.) Kgy. h. számú határozatával a támogatási szerzıdéstıl történı elállásról döntött. Errıl a Zrt. értesítette a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, amely a március 10-án kelt levelében a szerzıdéstıl való elállást tudomásul vette Magyar Posta Zrt. által kiírt Postapartner Programban való részvétel A Magyar Posta Zrt. közbeszerzési eljárás keretében évben meghirdette Csongrád megye egyes településeinek postáit Posta Partner Programban történı mőködtetésre. A Zrt. a Hódmezıvásárhely Szikáncs településen és a Mártélyon mőködı posták üzemeltetésére pályázott, melyeket el is nyert. Mártélyon március 21-tıl, Szikáncson április 1-tıl végeztük a Magyar Posta Zrt. közremőködıjeként a postai szolgáltatások végzését, valamint saját tevékenységként a kereskedelmi áruk értékesítését és egyéb (nem postai) szolgáltatások nyújtását. A posták üzemeltetésének vesztesége miatt március 31. napjával részvénytársaságunk kilépett a Postapartneri Programból. A Magyar Posta Zrt-vel a tevékenység ellátására kötött szerzıdés a fenti nappal megszőnt Belvárosi termálkör bıvítése A belvárosi termálkör bıvítésének finanszírozása érdekében Új fogyasztók bekapcsolása a geotermális távhıszolgáltatásba Hódmezıvásárhelyen tárgyú pályázati dokumentációt nyújtott be részvénytársaságunk az Energia Központ Nonprofit Kft-hez, a KEOP /B. jelő pályázati kiírásra július 22-én. A projekt költsége nettó értéken Ft, igényelt támogatás nettó összege Ft, a támogatás mértéke 50%. A pályázat befogadásáról szóló KEOP /166-1/210. értesítést január 28-án vette kézhez társaságunk. 14

15 5. BERUHÁZÁSOK 5.1. Németh László Gimnázium bıvítése miatti távfőtési vezeték építése Az új épület távhıvel való ellátottsága érdekében megvalósult beruházás keretében az ISOPLUS Kft. által szállított vezetékekbıl az ENORA Kft. készítette el a beruházást, melynek teljes nettó értéke Ft volt Vezeték nélküli hálózat kiépítése Az Internet szolgáltatás elıfizetıi számának növelése érdekében mikrohullámú hálózat kiépítése kezdıdött el 2009-ben, amely 2010-ben befejezıdött. A 2009-ben megkezdett munkálatok értéke Ft volt, melyhez 2010-ben további Ft értékő kivitelezés történt, így összesen Ft összegben kerültek aktiválásra Gyepszellıztetı gép, kondicionáló gépek beszerzése A Városi Stadion füves pályáinak kezeléséhez szükségessé vált berendezést a Prominens Kft. szállította, nettó Ft-ért. A Pan-Trade Kft. megrendelésünkre a Hódtói Sportcsarnokban található cardio terembe álló vádligépet, szobabiciklit, futópadot, elliptikált és evezıpadot szállított mindösszesen nettó Ft-ért Ginkgo Hotel távfőtéssel való ellátása A hotel távfőtési rendszerbe történı bekötése a távfőtési részegység munkavállalóinak közremőködésével került megvalósításra, a felmerült távvezeték és anyagköltség Ft volt Távfőtési rendszer korszerősítése A közgyőlés indíttatására a Zrt. megrendelıként elindította a távfőtött lakások szabályozásának korszerősítését. Az eredeti tervek szerint 323 millió Ft + ÁFA került szerzıdésre, a felmerült és megrendelt pótmunka 63 millió Ft + ÁFA, így a teljes összeg bruttó 463 millió Ft volt. A termosztatikus radiátorszelepek, költségosztók, strangszabályzók és hımennyiségmérık felszerelésével lehetıvé vált, hogy a főtés szabályozhatóvá és tényleges fogyasztás szerint számlázhatóvá váljon. A munkálatok elsı ütemét 2008-ban a Közgép Energia Kft. elvégezte, az eszközök Ft nettó értéken aktiválásra kerültek. A második ütemben év folyamán a teljes távfőtési rendszeren megtörtént a korszerősítés, az elvégzett munkálatok átvételére januárjában került sor. A kivitelezés végszámlája Ft, a mőszaki ellenırzés végszámlája Ft, a költségosztók installációjának és próbaelszámolásának számlája Ft, azaz mindösszesen nettó Ft értékben került befogadásra és aktiválásra. 15

16 5.6. Török Sándor Strandfürdı területén kialakított plázs A nyári idıszakban a strandot látogató vendégek számára megfelelı szórakozást és kikapcsolódást nyújtó lehetıség biztosítása érdekében plázs került létrehozásra. A plázs épületét a Városliget Sport Kft. készítette el nettó Ft-ért Strandfürdı kültéri hátsó tanmedence felújítása, élményelemekkel történı ellátása A év végén kiírt pályázatra az Építészmester Zrt. nyújtott be sikeres ajánlatot. A munkálatok márciusában kezdıdtek meg. A felújítást követıen a medence élményelemekkel bıvített gyermekmedenceként funkcionál. A medence bontási és építési munkálatai nettó Ft-ot, az élményelemek Ft-ot tettek ki. A munkálatok elvégzése tárgyában a Zrt. és a Hód Fürdı Kft. között megállapodás jött létre Informatikai alépítmény hálózat megvásárlása A városban év között megépített informatikai alépítmény hálózatot, melyet korábban a HÓDTÁV Kft. tulajdonolt, az önkormányzat visszaszerezte és adásvételi szerzıdés útján a Zrt-nek értékesítette Ft + Áfa összegben. Mivel ezen eszközök a jövıben az informatika további térhódításával mind nagyobb súlyt kapnak, ezért indokolt volt azok piaci értéken történı értékelése, melynek bemutatása a beszámoló kiegészítı mellékletében található Megfigyelı kutak létesítése a Kakasszéki Gyógyintézetnél 2 db megfigyelı kút létesítése történt meg a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (Cegléd) kivitelezésében, 5 m-es talpmélységben, nettó Ft értékben HÓD-SPA élményfürdı tervek készítése Év elején elkészült a tervezett élményfürdı tőzvédelmi teve nettó Ft-ért. A tanulmánytervet a HÓDTERV Kft. készítette el Ft+ Áfa díjazás ellenében. A tervezett fürdı kommunikációs feladatainak ellátását (belsı PR terveinek elkészítését) az EuroSpa Kft. végezte el nettó Ft-ért Egyéb beruházások Az elızıekben részletezett nagyobb beruházásokon túl jellemzıen számítástechnikai eszközök, szoftverek, és kisértékő szerszámok, berendezések kerültek beszerzésre az alábbiak szerint (adatok Áfa nélkül Ft-ban): - telefonközpont bıvítése (Bajcsy Zs. u. 70. központ) Ft - főnyíró (távfőtési részegység) Ft - ASUS laptop (informatikai részegység) Ft - Számítógép (strandra, 2 db) Ft - Notebook (távfőtési részegység) Ft - KEOP pályázat elkészítése Ft - Keverıszelep + hajtómő (távfőtési részegység) Ft - Frekvenciaváltó (távfőtési részegység) Ft - Belvárosi termálkör engedélyezési terv Ft 16

17 6. EGYEBEK 6.1. Földgáz beszerzés A távfőtésben használt földgáz felhasználáshoz kapcsolódóan a 2009/10-es idényre vonatkozóan szabadpiacról történt a szükséges földgáz beszerzésre a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt-tıl. A törvényi változások miatt a szolgáltatónál fellépı bizonytalanság szükségessé tette a szerzıdés november 30-ig történı meghosszabbítását. Ezt követıen december 1-tıl a 2010/11-es gázévre vonatkozóan egyetemes szolgáltatói szerzıdés került megkötésre. A földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében a fennálló számlatartozások ütemezésére megállapodások megkötésére került sor a szolgáltatóval Munkavállalók továbbképzése A Saldo Zrt. által átalánydíjas szerzıdés keretében biztosított adózási, számviteli továbbképzésen 2 fı rendszeresen részt vett. Ezen túl alkalmi jelleggel vett részt 2-3 fı a munkajogi és társadalombiztosítási változásokkal kapcsolatos szakmai elıadásokon. A kötelezı mérlegképes könyvelıi továbbképzésen összesen öt fı vett részt Környezetvédelem A évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, és egyéb vonatkozó környezetvédelmi, munka-, és tőzvédelmi elıírásoknak megfelelıen végeztük tevékenységünket. Ennek keretében eleget tettünk bejelentési és nyilvántartási kötelezettségeinknek. A veszélyes hulladéknak minısülı tételek /pl: nyomtatópatron, toner/ elhasználódás után a beszállító által visszagyőjtésre kerül. Az ózonréteg védelmérıl szóló jogszabályi elıírásokat figyelembe vesszük a tőzoltó eszközök készenlétben tartásánál, így porral és szénsavval oltó készülékeket tartunk. A Zrt. által a főtımővekben üzemeltetett kazánok földgázzal történı mőködtetése során CO 2, O 2 CO, NOX keletkezik, melyek mennyisége nem haladja meg a meghatározott maximum légszennyezési határértéket. Emisszió kötelezettségének a Zrt. tárgyévben eleget tett. Az irodai hulladékok szelektív hulladékgyőjtésének bevezetésérıl intézkedünk, ennek keretében a keletkezett papírhulladékok és mőanyag palackok külön kerülnek győjtésre. Az önkormányzattal együttmőködve, valamint a Zrt. munkavállalóinak nyilatkozata alapján a társaság valamennyi telephelyét nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. A kitermelt termálvíz biztonságos elhelyezését, környezetvédelmi elıírásoknak való megfelelı elhelyezését a mőködı és a tervezett visszasajtoló kút megépülése fogja biztosítani. Hódmezıvásárhely, március 31. Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt. képviseletében 17

18 7. MELLÉKLET 7.1. A Zrt.és egyes részegységeinek évi eredménye Részegység Közvetlen árbevétel Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı Zrt évi eredménye részegységenkénti bontásban Részegységre közvetlenül elszámolt egyéb bevételek Felosztott egyéb bevételek Bevételek összesen Közvetlen költség és ráfordítás Részegységre közvetlenül elszámolt egyéb ráfordítások Felosztott egyéb ráfordítások Költségek, ráfordítások összesen Közvetlen eredmény Adatok Ft-ban Eredmény Bérbeadási - befektetési tevékenység Távfőtési részegység Informatikai részegység Számviteli, munkaügyi tevékenység Postai tevékenység (Mártély, Szikáncs) Sport részegység Ipari Park részegység Autósiskola Összesen:

19 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Hódmezıvásárhelyi Vagyonkezelı és Szolgáltató ZRt a vállalkozás megnevezése Hódmezıvásárhely, Bajcsy Zs. u / a vállalkozás címe, telefonszáma ÉVES BESZÁMOLÓ Keltezés: Hódmezıvásárhely, a vállalkozás vezetıje (képviselıje) 19

20 december MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév szám módosításai a b c d e 01. Cégjegyzék száma Statisztikai számjel Az üzleti év fordulónapja:.(év,hó,nap) A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték értéke Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Hódmezıvásárhely, a vállalkozás vezetıje (képviselıje) 20

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben